علائم و مفاهیم تحلیل سایت و آنالیز سایت پلان


1215742

علائم و مفاهیم تحلیل سایت و آنالیز سایت پلان

علائم و مفاهیم تحلیل سایت و آنالیز سایت پلان محتوای مجموعه علائم و مفاهیم تحلیل سایت و آنالیز سایت پلان با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۷۵۰۰ تومان که لینک بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد. این مجموعه حاوی ۸۵ فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت با فرمت png ( بدون پس زمینه و مناسب استفاده در فتوشاپ و پاو وینت) و با کیفیت عالی برای استفاده در شیت ها و نقشه های آنالیز و تحلیل سایت پلان های منظر و معماری آورده شده است. این محصول همچنین دارای یک پوشه حاوی فایل های راهنما برای استفاده بهتر از این علائم می باشد.برای روی تصویر زیر کلیک کنید. ? ...
1148996

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان

فهرست مطالب: ,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان تاریخ ایجاد 12/09/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت قیمت: 7500 تومان تعدادمشاهده 5 ,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان در این بخش محصول منحصر به فردی از فایل شهر با عنوان و موضوع "مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان" برای قرار داده شده است. این مجموعه حاوی 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت با فرمت png ( بدون پس زمینه و مناسب استفاده در فتوشاپ و پاو وینت) و با کیفیت عالی برای استفاده در شی? ...
1309787

مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان

مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلاندر این بخش محصول منحصر به فردی از فایل شهر با عنوان و موضوع "مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان" برای قرار داده شده است. این مجموعه حاوی 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت با فرمت png ( بدون پس زمینه و مناسب استفاده در فتوشاپ و پاو وینت) و با کیفیت عالی برای استفاده در شیت ها و نقشه های آنالیز و تحلیل سایت پلان های منظر و معماری آورده شده است. این محصول همچنین دارای یک پوشه حاوی ف ...دریافت فایل
466398

. مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان

. مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلاندر این بخش محصول منحصر به فردی از فایل شهر با عنوان و موضوع "مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان" برای . قرار داده شده است. این مجموعه حاوی 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت با فرمت png ( بدون پس زمینه و مناسب استفاده در فتوشاپ و پاو.وینت) و با کیفیت عالی برای استفاده در شیت ها و نقشه های آنالیز و تحلیل سایت پلان های منظر و معماری آورده شده است. این محصول همچنین دارای یک پوشه حاوی ف ...دریافت فایل
1547565

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی تاریخ ایجاد 27/11/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت قیمت: 7500 تومان حجم فایل: 22984 kb تعدادمشاهده 7 تحلیل سایت توسط علائم گرافیکی متفاوتی قابل بیان است، که می توان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهم تر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که می تواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده و ویژگی های سایت را معرفی کند. ع ی که در بالا می بینید نمونه ای از گرافیک ت ...
1540665

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی تاریخ ایجاد 27/11/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت قیمت: 7500 تومان حجم فایل: 22984 kb تعدادمشاهده 1 تحلیل سایت توسط علائم گرافیکی متفاوتی قابل بیان است، که می توان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهم تر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که می تواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده و ویژگی های سایت را معرفی کند. ع ی که در بالا می بینید نمونه ای از گرافیک ت ...
1542691

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی 1

,پکیج علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان + اشانتیون فایل اتوکد نشانه ها و علایم شهرسازی تاریخ ایجاد 27/11/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت قیمت: 7500 تومان حجم فایل: 22984 kb تعدادمشاهده 5 تحلیل سایت توسط علائم گرافیکی متفاوتی قابل بیان است، که می توان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهم تر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که می تواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده و ویژگی های سایت را معرفی کند. ع ی که در بالا می بینید نمونه ای از گرافیک ت ...
558694

. 17 عدد کادر آماده فارسی برای نقشه های آتوکد

در این بخش محصول منحصر به فردی از فایل شهر با عنوان و موضوع "مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان" برای . قرار داده شده است. این مجموعه حاوی 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز سایت با فرمت png ( بدون پس زمینه و مناسب استفاده در فتوشاپ و پاو.وینت) و با کیفیت عالی برای استفاده در شیت ها و نقشه های آنالیز و تحلیل سایت پلان های منظر و معماری آورده شده است. این محصول همچنین دارای یک پوشه حاوی فایل های راهنما برای استفاده بهتر از این علائم می باشد.
1758051

, فایل, مجموعه, علائم ,تحلیل و آنالیز ,سایت پلان,png

فایل مجموعه علائم تحلیل و آنالیز سایت پلان,png تاریخ ایجاد 08/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 82 فایل تفکیک شده علائم آنالیز قیمت: 7800 تومان تعدادمشاهده 1 عبارت معماری منظر دل بر حرفه ای دارد که قصد آن طراحی و ساماندهی منظر است؛ بنابراین تعریف مفهوم منظر به شناخت دامنه فعالیت این حرفه کمک خواهد کرد. منظر به یک معنا محیط پیرامون است و بر فضای ملموس و رویت پذیر اطلاق می شود اما در معنای دیگر دل بر ذهنیتی دارد که در انسان به واسطه مواجهه با این فضای کالبدی، نقش می بندد. در ح ی دیگر می تو ...
1421454

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی تعداد صفحات : 100 صفحه شناخت بنا اطلاعات کروکی مصا لح آنا لیز عواملی که باعث می شود بنا را دوبا ره تعمیر کرد سقف ها ج آسیب شناسی آنالیز سایت ع های خوایی خانه سلماسی موقعیت کلی سایت ها شور قرمز موقعیت خانه سلماسی دسترسی سواره و همجواریها و موقعیت سایت آنالیز سایت سایت پلان موقعیت سایت تهیه کروکی ودسترسی ها آنالیز بنا پلان زیرزمین پلان همکف پلان همکف با اندازه گذاری پلان زیرزمین با اندازه گذاری پلان همکف با مشخصات دیوار ت یب شده در پلان دیوار ت ی ...
1356559

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی تعداد صفحات : 100 صفحه شناخت بنا اطلاعات کروکی مصا لح آنا لیز عواملی که باعث می شود بنا را دوبا ره تعمیر کرد سقف ها ج آسیب شناسی آنالیز سایت ع های خوایی خانه سلماسی موقعیت کلی سایت ها شور قرمز موقعیت خانه سلماسی دسترسی سواره و همجواریها و موقعیت سایت آنالیز سایت سایت پلان موقعیت سایت تهیه کروکی ودسترسی ها آنالیز بنا پلان زیرزمین پلان همکف پلان همکف با اندازه گذاری پلان زیرزمین با اندازه گذاری پلان همکف با مشخصات دیوار ت یب شده در پلان دیوار ت ی ...
1742887

فایل, autocad ,مجموعه, اتوکد ,علائم ,گرافیکی پلان,dwg

فایل autocad مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان,dwg تاریخ ایجاد 05/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 7800 تومان تعدادمشاهده 8 اتوکد (به انگلیسی: autocad) نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های ی و صنعتی به کار می رود. این نرم افزار از محصولات شرکت یی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط های دو و سه بعدی را دارند. فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان در این بخش *فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان*(با فرمت dwg) که برای تهیه پلان ها و نقشه های آنالیز و تحلیل، پلان ...
1742979

فایل, autocad ,مجموعه, اتوکد ,علائم ,گرافیکی پلان,dwg

فایل autocad مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان,dwg تاریخ ایجاد 05/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 7800 تومان تعدادمشاهده 8 اتوکد (به انگلیسی: autocad) نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های ی و صنعتی به کار می رود. این نرم افزار از محصولات شرکت یی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط های دو و سه بعدی را دارند. فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان در این بخش *فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان*(با فرمت dwg) که برای تهیه پلان ها و نقشه های آنالیز و تحلیل، ? ...
1748860

فایل autocad مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان,dwg

فایل autocad مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان,dwg تاریخ ایجاد 05/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 7800 تومان تعدادمشاهده 4 اتوکد (به انگلیسی: autocad) نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های ی و صنعتی به کار می رود. این نرم افزار از محصولات شرکت یی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط های دو و سه بعدی را دارند. فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان در این بخش *فایل اتوکد مجموعه اتوکد علائم گرافیکی پلان*(با فرمت dwg) که برای تهیه پلان ها و نقشه های آنالیز و تحلیل، پلا? ...
1626944

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

پاو وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی تاریخ ایجاد 24/04/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 106 قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 16701 kb تعدادمشاهده 38 فهرست مطالب شناخت بنا اطلاعات کروکی: مصا لح آنا لیز عواملی که باعث می شود بنا را دوبا ره تعمیر کرد : سقف ها ج آسیب شناسی آنالیز سایت ع های خوایی خانه سلماسی موقعیت کلی سایت ها شور قرمز موقعیت خانه سلماسی دسترسی سواره وهمجواریها وموقعیت سایت آنالیز سایت سایت پلان موقعیت سایت تهیه کروکی ودسترسی ها آنالیز بنا پلان زیرزمین پلان همکف ? ...
2628585

پاو وینت تحلیل و بررسی مجتمع مس ی albion

فهرست مطالب: مجتمع مس ی albion تصویر هوایی آنالیز سایت دسترسی ها پل ارتباطی بین رودخانه توده و فضا نسبت فضای سبز سایت دید های خارجی ورودی مجموعه پلان مجموعه واحدهای تک خواب واحد های دو خواب واحد های سه خواب پلان واحد های چهار خواب پلان طبقه سوم آنالیز پلان طبقه ششم پلان طبقه پنجم پلان طبقه هفتم مفطع بنا آنالیز پلان و تعداد طبقات میزان مصرف انرژی فضا های داخلی مشاهده توضیحات کامل و صدور پیش فاکتور ، پرداخت آنلاین و
2244679

بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf

بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf تاریخ ایجاد 18/05/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: pdf قیمت: 1800 تومان تعدادمشاهده 1 چگونگی تجزیه و تحلیل سایت تحلیل سایت شامل: تحقیق تجربه تحلیل به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدانکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوریاطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf کلمات کلیدی مرتبط: , بررسی , یادگیری , تحلیل ,سایت , پلان ,pdf, مقالات مرت? ...
2244339

بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf

بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf تاریخ ایجاد 18/05/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: pdf قیمت: 1800 تومان تعدادمشاهده 1 چگونگی تجزیه و تحلیل سایت تحلیل سایت شامل: تحقیق تجربه تحلیل به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدانکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوریاطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود بررسی یادگیری تحلیل سایت پلان ,pdf کلمات کلیدی مرتبط: , بررسی , یادگیری , تحلیل ,سایت , پلان ,pdf, مقالات مرتبط در ? ...
3149

. نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. } – نقشه های مهد کودک

فهرست مطالب: . نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. } – نقشه های مهد کودک تاریخ ایجاد 26/08/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. قیمت: 2500 تومان حجم فایل: 4377 kb تعدادمشاهده 9 عنوان: . نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. } – نقشه های مهد کودک نام فایل : . نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. } – نقشه های مهد کودک کلمات کلیدی مرتبط: عنوان: . نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ...
147682

پاو.وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

پاو.وینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی تاریخ ایجاد 29/03/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 106 قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 16701 kb تعدادمشاهده 77 شناخت بنا اطلاعات کروکی: مصا لح آنا لیز عواملی که باعث می شود بنا را دوبا ره تعمیر کرد : سقف ها ج. آسیب شناسی آنالیز سایت ع. های خوایی خانه سلماسی موقعیت کلی سایت ها شور قرمز موقعیت خانه سلماسی دسترسی سواره وهمجواریها وموقعیت سایت آنالیز سایت سایت پلان موقعیت سایت ...
1103707

موزه کیاسما و تحلیل سایت

موزه کیاسما و تحلیل سایت تاریخ ایجاد 24/01/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 40 قیمت: 4000 تومان حجم فایل: 1571 kb تعدادمشاهده 133 موزه کیاسما تحلیل سایت: هدف از انتخاب این سایت: منطق استقرار در سایت : ایده طرح : تحلیل حجم بنا : تحلیل ورودی : تحلیل پلان : پلان همکف : دیاگرام روابط فضایی طبقه همکف: پلان طبقه اول: دیاگرام فضاهای طبقه اول: پلان طبقه دوم : دیاگرام فضاهای طبقه دوم : پلان طبقه سوم: دیاگرام فضاهای طبقه سوم: پلان طبقه چهارم: دیاگرام فضاهای طبقه چهارم : مسیرهای حرکت بازدید ک? ...
1931906

, طراحی سایت پلان خانه,dwg

, طراحی سایت پلان خانه,dwg تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 3800 تومان تعدادمشاهده 2 , طراحی سایت پلان خانه,dwg طراحی سایت پلان خانه در اتوکد سایت پلان خانه مس ی به همراه پلان خانه و برش است طراحی شده در اتوکد. کلمات کلیدی مرتبط: ,طراحی ,سایت ,پلان , خانه ,dwg , ,طراحی سایت پلان خانه در اتوکد , ,سایت پلان خانه مس ی به همراه پلان خانه و برش است طراحی شده در اتوکد., مقالات مرتبط در این دسته , اتوکد پلان ? ...
267805

. رایگان سایت پلان مجتمع تجاری

فهرست مطالب: . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری تاریخ ایجاد 18/10/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: قیمت: 500 تومان حجم فایل: 569 kb تعدادمشاهده 3 . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری کلمات کلیدی مرتبط: . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری ,پلان تجاری ,پلان مجتمع تجاری ,پلان معماری مجتمع تجاری ,. پلان تجاری ,. پلان مجتمع تجاری ,. سایت پلان معماری ,. سایت پلان معماری مجتمع تجاری ,سایت پلان معماری ,سایت پلان معماری مجتمع تجاری اداری ,طراحی معماری مجتمع تجاری ,معماری مجتمع ت...
235910

. رایگان سایت پلان مجتمع تجاری

فهرست مطالب: . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری تاریخ ایجاد 18/10/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: قیمت: 500 تومان حجم فایل: 569 kb تعدادمشاهده 5 . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری کلمات کلیدی مرتبط: . رایگان سایت پلان مجتمع تجاری ,پلان تجاری ,پلان مجتمع تجاری ,پلان معماری مجتمع تجاری ,. پلان تجاری ,. پلان مجتمع تجاری ,. سایت پلان معماری ,. سایت پلان معماری مجتمع تجاری ,سایت پلان معماری ,سایت پلان معماری مجتمع تجاری اداری ,طراحی معماری مجتمع تجاری ,معماری مجتمع ت...
1531972

پاو وینت تحلیل معماری بیمارستان های خارجی

پاو وینت تحلیل معماری بیمارستان های خارجی تاریخ ایجاد 22/11/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 72 اسلاید قیمت: 2000 تومان تعدادمشاهده 2 پاو وینت تحلیل معماری بیمارستان های خارجی فهرست: بیمارستان روانی اسکرییس سایت پلان پلان ل اصلی سالن انتظار واحد بستری بیمارستان ک ن بلانک پلان بخش درمانی تک نفره بیمارستان ک ن اماها نمای ورودی بخش مراقبتهای ویژه ایستگاه بازی اتاق عمل بیمارستان ک ن کارو لینا سایت پلان پلان همکف پلان تیپ طبقات ل ورودی ...
703295

پروژه کامل طراحی موزه آثار باستانی

پروژه کامل طراحی موزه آثار باستانی تاریخ ایجاد 05/05/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات+پلان ها, نماها, برش ها, سایت پلان, آنالیز قیمت: 28000 تومان تعدادمشاهده 11 طراحی موزه آثار باستانی جهت دریافت رندر پروژه کد 56080 را به شماره پشتیبانی سایت از تلگرام یا پیامک بفرستید فایل های توکد شامل پلان ها, نماها, برش ها, سایت پلان, آنالیز پلان,و به همراه سه بعدی اتوکد ع. های رندر فایل ورد 96 صفحه فهرست مطالب عنوان ?...
2496419

پلان مس ی

پلان مس ی پلان پلان مس ی پلان معماری پلان دسته بندی نقشه های معماری و اجرایی فرمت فایل dwg حجم فایل 2105 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 پلان مس ی پروژه طراحی ساختمان مس ی در قالب فایل اتوکد شام پلان ها کامل پروژه نما ها و برش ها پلان ساختمان مس ی شامل: پلان معماری (مبلمان و انداره گذاری) سایت پلان پلان شیب بندی 4 نما 2 برش
161684

پلان های آماده اتوکدی

پلان اتوکدی : مس.ی - تجاری - آموزشی - اداری - درمانی - رفاهی - خدماتی - تفریحی و .... پلان بیمارستان پلان دانشکده پلان خانه موسیقی پلان فرهنگ سرا پلان مسجد پلان مس.ی پلان ویلا پلان هتل پلان ایستگاه راه اهن پلان ترمینال و ......... شماره تلفن :09112514987 ایدی تلگرام: [email protected]
273282

. پلان مرکز .ید

فهرست مطالب: . پلان مرکز .ید تاریخ ایجاد 07/05/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 2 شیت اتوکد قیمت: 2500 تومان تعدادمشاهده 1 . پلان مرکز .ید نقشه ها و پلان های کامل مرکز .ید شامل : پلان طبقات – نما – برش – سایت پلان کلمات کلیدی مرتبط: . پلان مرکز .ید ,نقشه ها و پلان های کامل مرکز .ید شامل : ,پلان طبقات – نما – برش – سایت پلان, مقالات مرتبط در این دسته
578045

تجزیه و تحلیل سایت پلان پیشنهادی , مس.ی - پاو.وینت - نمونه

فهرست مطالب: تجزیه و تحلیل سایت پلان پیشنهادی , مس.ی - پاو.وینت - نمونه تاریخ ایجاد 22/05/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 19 اسلاید قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2 . پاو.وینت نمونه تجزیه و تحلیل سایت پلان پیشنهادی – مس.ی 19 اسلاید مطالب مرتبط دراین زمینه : تحلیل سایت شامل: تحقیق تجربه تحلیل به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدانکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوریاطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود ...
88497

پلان های آماده اتوکدی

پلان های آماده اتوکدی پلان اتوکدی : مس.ی - تجاری - آموزشی - اداری - درمانی پلان بیمارستان پلان دانشکده پلان خانه موسیقی پلان فرهنگ سرا پلان مسجد پلان مس.ی پلان ویلا پلان هتل پلان ایستگاه راه اهن پلان ترمینال و ......... شماره تلفن :09112514987 ایدی تلگرام: [email protected]
609237

پلان مسجد . و شاگرد + نما،پلان،سایت پلان

پلان مسجد . و شاگرد + نما،پلان،سایت پلان تاریخ ایجاد 04/01/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1385 kb تعدادمشاهده 32 پلان مسجد . و شاگرد + نما،پلان،سایت پلان این مسجد در خیابان فردوسی تبریز قرار دارد و بنای اولیه ان به وسیله . حسین چوپانی ملقب به علاالدین در سال ۷۴۲ هجری قمری ساخته شده و به نام خان مغول یعنی نواده یعنی نواده هلاکو موسوم گردیده و به همین جهت به اعتبار نام بانی و خان عده ای ان را سلیمانیه و برخی ان را علائیه نامیده اند وجه تسمه کنون
755868

پلان ,مسجد, . و شاگرد ,نما،پلان،سایت پلان

پلان مسجد . و شاگرد + نما،پلان،سایت پلان تاریخ ایجاد 04/01/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1385 kb تعدادمشاهده 44 پلان مسجد . و شاگرد + نما،پلان،سایت پلان این مسجد در خیابان فردوسی تبریز قرار دارد و بنای اولیه ان به وسیله . حسین چوپانی ملقب به علاالدین در سال ۷۴۲ هجری قمری ساخته شده و به نام خان مغول یعنی نواده یعنی نواده هلاکو موسوم گردیده و به همین جهت به اعتبار نام بانی و خان عده ای ان را سلیمانیه و برخی ان را علائیه نامیده اند وجه تسمه کنون?...
210697

پلان های آماده اتوکدی

پلان های آماده اتوکدی پلان اتوکدی : مس.ی - تجاری - آموزشی - اداری - درمانی - رفاهی - خدماتی - تفریحی و .... پلان بیمارستان پلان دانشکده پلان خانه موسیقی پلان فرهنگ سرا پلان مسجد پلان مس.ی پلان ویلا پلان هتل پلان ایستگاه راه اهن پلان ترمینال و ......... شماره تلفن :09112514987 ایدی تلگرام: [email protected]
161683

پلان های آماده اتوکدی

پلان های آماده اتوکدی پلان اتوکدی : مس.ی - تجاری - آموزشی - اداری - درمانی - رفاهی - خدماتی - تفریحی و .... پلان بیمارستان پلان دانشکده پلان خانه موسیقی پلان فرهنگ سرا پلان مسجد پلان مس.ی پلان ویلا پلان هتل پلان ایستگاه راه اهن پلان ترمینال و ......... شماره تلفن :09112514987 ایدی تلگرام: [email protected]
119678

پلان های آماده اتوکدی

پلان های آماده اتوکدی پلان اتوکدی : مس.ی - تجاری - آموزشی - اداری - درمانی - رفاهی - خدماتی - تفریحی و .... پلان بیمارستان پلان دانشکده پلان خانه موسیقی پلان فرهنگ سرا پلان مسجد پلان مس.ی پلان ویلا پلان هتل پلان ایستگاه راه اهن پلان ترمینال و ......... شماره تلفن :09112514987 ایدی تلگرام: [email protected]
1054326

پلان معماری ساختمان سه طبقه

پلان معماری ساختمان سه طبقه این فایل شامل پلان ساختمان سه طبقه با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1733235

پلان معماری ساختمان سه طبقه

پلان معماری ساختمان سه طبقه این فایل شامل پلان ساختمان سه طبقه با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2205813

, فایل متریال کف سایت پلان و دیوار,jpg

, فایل متریال کف سایت پلان و دیوار,jpg تاریخ ایجاد 04/05/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 2800 تومان تعدادمشاهده 1 , فایل متریال کف سایت پلان و دیوار,jpg متریال کف سایت پلان و دیوار برای استفاده در اتوکد،اسکچاپ،3d max با استفاده از متریال کف سایت پلان و دیوارها زیبایی را در رندرهای خود شاهد خواهید بود. تمام متریال ها در بازار موجود است. در این مجموعه 21 ع باکیفیت قراردارد. کلمات کلیدی مرتبط: , , فایل , متریال , کف سایت , پلان و , دیوار ,jpg ...
1178109

وب وب سایت پلان چیست؟

پباده سازی تارنما پلان و نقشه وب وب سایت پلان چیست؟ سایت پلان یا این که نقشه , اینترنت سایتی است دربرگیرنده پلان و یا این که پلان های متعدد که میتواند امکان تفکیک قسمت های متعدد پلان را داشته باشد . بدین مضمون که تارنما های پلان معمولا برای نمایش جزئیات پلان ها با قابلیت و امکان کلیک روی قسمت های متبوع پباده سازی می گردند . تارنما های پلان بیشتر به وسیله شرکت ها معماری و ساختمانی به مراد نمایش پروژه های تشکیل شده و یا این که در دست احداث فعال سازی میشوند . بدین ترتیب بازدیدکنندگان از این سایت ها میتوانند با مشاهده پلان ذی ربط روی جزئیات نقشه ها کلیک کر ...
130115

مجموعه علائم آنالیز سایت در مقیاس شهری در فتوشاپ به صورت لایه باز

اختصاصی از ژیکو مجموعه علائم آنالیز سایت در مقیاس شهری در فتوشاپ به صورت لایه باز . با . و پر سرعت . مجموعه علائم را در تصاویرو. معرفی می توانید در توضیحات بیشتر ببینید . با .مجموعه علائم آنالیز سایت در مقیاس شهری در فتوشاپ به صورت لایه باز
1818690

,پلان بیمارستان 100 تختخو , dwg

,پلان بیمارستان 100 تختخو , dwg تاریخ ایجاد 20/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2 ,پلان بیمارستان 100 تختخو , dwg پلان بیمارستان 100 تختخو به همراه برش و سایت پلان در اتوکد طراحی کامل بیمارستان 100 تختخو به همراه پلان مبلمان شده،مقطع و سایت پلان ترسیم شده در برنامه اتوکد کلمات کلیدی مرتبط: ,پلان , بیمارستان , 100 ,تختخو ,dwg , ,پلان بیمارستان 100 تختخو به همراه برش و سایت پلان در اتوکد , ,طراحی کامل بیمارستان 100 تختخو ب ...
2288728

,طراحی پلان شهرسازی,dwg

,طراحی پلان شهرسازی,dwg تاریخ ایجاد 28/05/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: طبق تصویر نمونه قیمت: 6800 تومان تعدادمشاهده 1 ,طراحی پلان شهرسازی,dwg طراحی پلان شهرسازی به همراه نما،سایت پلان،پرسپکتیو طراحی پلانها - سایت پلان - نما - پرسپکتیو های مختلف شهرسازی کلمات کلیدی مرتبط: ,طراحی , پلان ,شهرسازی ,dwg , ,طراحی پلان شهرسازی به همراه نما،سایت پلان،پرسپکتیو , ,طراحی پلانها - سایت پلان - نما - پرسپکتیو های مختلف شهرسازی, مقالات مرتبط در این دسته ...
1402415

مجموعه علائم آنالیز سایت در فتوشاپ به صورت لایه باز

مجموعه علائم آنالیز سایت در فتوشاپ به صورت لایه بازاین علائم را در تصویر می توانید ببینید پس از پرداخت وجه لینک فایل در اختیار شما قرار می گیرد که شامل یک فایل زیپ است که درون آن مجموعه علائم موجود در راهنمای نقشه تصویر مقابل بصورت لایه باز قرار دارند . ...دریافت فایل
1931901

, اتوکد پلان خانه مس ی 2 طبقه ,dwg

, اتوکد پلان خانه مس ی 2 طبقه ,dwg تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2 , اتوکد پلان خانه مس ی 2 طبقه ,dwg طراحی پلان خانه مس ی 2 طبقه به همراه نما-برش-سایت پلان خانه مس ی ویلایی با امکانات کامل پلان ها ، سایت پلان ، نما ، برش طراحی شده در اتوکد کلمات کلیدی مرتبط: ,اتوکد ,پلان ,خانه ,مس ی , 2 طبقه , ,dwg , ,طراحی پلان خانه مس ی 2 طبقه به همراه نما-برش-سایت پلان , ,خانه مس ی ویلایی با امکانات کامل پلان ها ، سایت ...
1923254

,پلان خانه ویلایی ,dwg

,پلان خانه ویلایی ,dwg تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 5800 تومان تعدادمشاهده 2 ,پلان خانه ویلایی ,dwg طراحی پلان خانه ویلایی به همراه پلان مبلمان،کف سازی سایت پلان پلان خانه ویلایی طراحی شده در برنامه اتوکد به همراه پلان مبلمان شده و کف سازی کامل طراحی لنداسکیپ زیبا کلمات کلیدی مرتبط: ,پلان ,خانه ,ویلایی ,dwg ,طراحی پلان , خانه ,ویلایی ,به همراه پلان مبلمان،کف سازی سایت پلان , , ,پلان خانه ویلایی طراحی شده در برن ...
2269563

پلان خوابگاه

پلان خوابگاه پلان خوابگاه در قالب فایل اتوکد. این تحقیق شامل:پلان مبلمان، پلان موقعیت ،پلان پی ریزی، نمای کلی ساختمان، بزرگ نمایی پله، پلان بام و شیب بندی، پلان پشته، جزییات اتصال تیر به ستون، پلان سقف کاذب، پلان آشپزخانه است.
2007562

پلان معماری ساختمان مس ی 300 متری

پلان معماری ساختمان مس ی 300 متری این فایل شامل پلان معماری ساختمان مس ی 300 متری فایل اتوکد می باشد. پلان های موجود: سایت پلان، پلان زیر زمین، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان شیب بندی پشت بام[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1070987

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقه

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقهدر این فایل مجموعه پلان های یک ساختمان دو طبقه آورده شده است، شامل: نقشه پلان پیلوت، پلان طبقه همک، پلان طبقه اول، پلان برش، پلان نمای شمالی، پلان آبروبام، پلان کف سازی (بلوکاژ)، پلان پی کنی، پلان آرماتوربندی، پلان قالب بندی، پلان فنداسیون (پی سازی)، پلان آ بندی، پلان تیپ بندی ستون ها، پلان ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1725638

پاو وینت آشنایی با مرمت ابنیه

پاو وینت آشنایی با مرمت ابنیه تاریخ ایجاد 25/05/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 76 اسلاید قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1073 kb تعدادمشاهده 131 فهرست مطالب,عنوان پروژه: آشنایی با مرمت ابنیه,فصل اول: شناخت بنا,شناخت هم جواری ها,شناخت دسترسی ها(اصلی-فرعی),تحلیل سایت(دسترسی ها),تحلیل سایت(هجواری ها),همجواری ها,تحلیل سایت(نور- باد),تاریخچه بنا,نمای اصلی پروژه,مدارک فنی پروژه,پلان هم کف,پلان طبقه اول,برش عرضی,برش طولی,نمای شمالی,نمای جنوبی,آنالیز بنا,آنالیز نما های اصلی بنا شامل,تقارن,تعادل,ریتم, پی ...
1562637

کتاب تجزیه و تحلیل(آنالیز) سایت پلان منظر از جیمز لاگرو(ویرایش سوم - 2013)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} کتاب تجزیه و تحلیل(آنالیز) سایت پلان منظر از جیمز لاگرو(ویرایش سوم - 2013) در این بخش کتاب تجزیه و تحلیل(آنالیز) سایت پلان منظر از جیمز لاگرو(ویرایش سوم - 2013) با نام لاتین site analysis : informing context-sensitive and sustainable site planning and design برای قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، در 479 صفحه و با فرمت pdf می باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب این کتاب آورده شده است. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2199347

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقه

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقهدر این فایل مجموعه پلان های یک ساختمان دو طبقه آورده شده است، شامل: نقشه پلان پیلوت، پلان طبقه همک، پلان طبقه اول، پلان برش، پلان نمای شمالی، پلان آبروبام، پلان کف سازی (بلوکاژ)، پلان پی کنی، پلان آرماتوربندی، پلان قالب بندی، پلان فنداسیون (پی سازی)، پلان آ بندی، پلان تیپ بندی ستون ها، پلان ...
2199364

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقه

مجموعه پلان های آپارتمان دو طبقهدر این فایل مجموعه پلان های یک ساختمان دو طبقه آورده شده است، شامل: نقشه پلان پیلوت، پلان طبقه همک، پلان طبقه اول، پلان برش، پلان نمای شمالی، پلان آبروبام، پلان کف سازی (بلوکاژ)، پلان پی کنی، پلان آرماتوربندی، پلان قالب بندی، پلان فنداسیون (پی سازی)، پلان آ بندی، پلان تیپ بندی ستون ها، پلان ...
348413

., پلان کامل, معماری,مدرسه,(بسیار حرفه ای,)/نقشه dwg

. پلان کامل معماری مدرسه(بسیار حرفه ای)/نقشه dwg تاریخ ایجاد 11/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 11 قیمت: 5000 تومان تعدادمشاهده 9 این تحقیق شامل پلان کامل و حرفه ای معماری ,نما ,برش ,سایت پلان,پلان معماری حیاط و زمین فوتبال ,خانه سرایدار مدرسه و... می باشد. کلمات کلیدی مرتبط: ,پلان کامل معماری مدرسه(بسیار حرفه ای) ,. پلان کامل معماری مدرسه ,پلان کامل معماری مدرسه ,اتوکد ساختمان مس.ی ,پلان تمامی طبقات ,نما ,برش ,سایت پلان ,برش جزییات دیوارها پلان شیب بند...
1890471

اتوکد سایت پلان مدرسه

اتوکد سایت پلان مدرسه ید فایلاتوکدسایت پلان مدرسه قابل ویرایش ید فایلاتوکد سایت پلان مدرسهسایت پلان مدرسه اتوکدسایت پلان مدرسهسایت پلان
1054325

پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل

پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل این فایل شامل پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1054324

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل این فایل شامل پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1733233

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل این فایل شامل پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1054323

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل

پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل این فایل شامل پلان معماری ویلا سه طبقه دوبل با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1733234

پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل

پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل این فایل شامل پلان معماری ویلا دو طبقه دوبل با نماها و مقاطع و ... آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

علائم و مفاهیم تحلیل سایت و آنالیز سایت پلان