ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد


2236721

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

مجموعه: دنیای ضرب المثلداستان ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسانمعنی: هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و مفت خوارگان شود دختری عاشق جوانی بود و همواره در آتش عشق و دوری او می سوخت به این امید بود که شاید روزی به او برسد. دختر هر روز کارش این بود که ظرفی ماست را به یکی از دکان های محله برای فروش ببرد. ناگاه آن جوان، مرد. وقتی خبر مرگش به دختر رسید، دختر از ناراحتی مثل مار بر خود می پیچید ولی از ترس پدر و مادرش جرات گریه نداشت. فردای روزی که خبر مرگ معشوق را شنیده بود، ظرف ماست را بر سر ? ...
2035440

شاید بشکند

شاید بشکند سکوت مرا صدای توشاید بشکند شیشه ای کنار سنگ شاید بشکند خستگی ام را نگاه تو شاید بشکند کوهی را آتشفشان تو شاید بشکند تنم را فراغ تو شاید بشکند زمین از گُسَل رَدّ پای تو شاید بشکند سکوت مرا طنین تو شاید بشکند تمام معادلات من با جمع تو!
2357845

دلتنگ

هوالعزیز دستی برآر، سازِ بدآهنگ بشکند این لحظه های راکدِ بی رنگ بشکند از من چه ساده می گذری، همتی نما ای رود! تُنگِ غمزده ی تنگ بشکند اشک مرا پناه شو روزی!... بعید نیست قانونِ بغض های شباهنگ بشکند... موجم ولی وش دلم را کجا برم؟ سر را به ص ه هم بزنم، سنگ بشکند می خواستم صریح نگویم ولی نشد در من چگونه واژه ی "دلتنگ" بشکند؟
484596

صبر

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند گل نمی روید چه غم گر شاخساری بشکند باید این آینه را برق نگاهت می ش.ت پیش از آن ساعت که از بار غباری بشکند گر بخواهم گل بروید بعد از این از . ام صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند شانه هایم تاب زلفت را ندارد پس مخواه تخته سنگی زیر پای آبشاری بشکند کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند (فاضل نظری)
1451352

موقع وزن گناهانم ترازو بشکند...

چشم وا کن ! تا طلسم هرچه جادو بشکند! لب گشای از هم که بازار هیاهو بشکند! گیسوانت را بیفشان دختر دریا ! که موج – عرشه را همراه با سکان و پارو بشکند! خوُد را بردار از سر ! باز کن از تن زره! تا صف جن ران بازو به بازو بشکند! هر چه محکم باشم اما یک نگاهت کافی است تا که کوه طاقتم از هر دو زانو بشکند! تا سلامت رد شوم یک دم بخوابان تیغ را! بیم دارم در عبورم طاق ابرو بشکند! احت میرود روز قیامت ناگهان- موقع وزن گناهانم ترازو بشکند ! اصغر عظیمی مهر
2081859

طلسم

چشم وا کن ! تا طلسم هرچه جادو بشکند!لب گشای از هم که بازار هیاهو بشکند! گیسوانت را بیفشان دختر دریا ! که موج –عرشه را همراه با سکان و پارو بشکند! خوُد را بردار از سر ! باز کن از تن زره!تا صف جن ران بازو به بازو بشکند! هر چه محکم باشم اما یک نگاهت کافی استتا که کوه طاقتم از هر دو زانو بشکند! تا سلامت رد شوم یک دم بخوابان تیغ را!بیم دارم در عبورم طاق ابرو بشکند! احت میرود روز قیامت ناگهان-موقع وزن گناهانم ترازو بشکند !
2049554

طلسم

چشم وا کن ! تا طلسم هرچه جادو بشکند!لب گشای از هم که بازار هیاهو بشکند! گیسوانت را بیفشان دختر دریا ! که موج –عرشه را همراه با سکان و پارو بشکند! خوُد را بردار از سر ! باز کن از تن زره!تا صف جن ران بازو به بازو بشکند! هر چه محکم باشم اما یک نگاهت کافی استتا که کوه طاقتم از هر دو زانو بشکند! تا سلامت رد شوم یک دم بخوابان تیغ را!بیم دارم در عبورم طاق ابرو بشکند! احت میرود روز قیامت ناگهان-موقع وزن گناهانم ترازو بشکند !اصغر عظیمی مهر
809736

بعد از این بگذار قلب بیقراری بشکند... "فاضل نظری "

بعد از این بگذار قلب بیقراری بشکندگل نمی روید چه غم گر شاخساری بشکند باید این آیینه را برق نگاهی می ش.تپیش از آن ساعت که از بار غباری بشکند گر بخواهم گل بروید بعد از این از . امصبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند شانه هایم تاب زلفت را ندارد پس مخواهتخته سنگی زیر پای آبشاری بشکند کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد قیمت لب های سرخت روزگاری بشکند
2562879

از نگاه دیگران

برکه ی تنهایی آمدی در دشت شب تا اشک آهو بشکند حجم غم در برکه تنهایی قو بشکند خواهش دستان من را تا تن مویت ببر با سر انگشتان شانه موج گیسو بشکند مطئنم حافظ از تصویر تو چیزی ندید در نگاه تیغ ابر و خال هندو بشکند آنقدر نازک تنی شاید قیاسی فارق است ساقه یاس نحیفت را النگو بشکند ذهن گل ها را پر از خورشید یادت کرده ای می هراسم که نظام خواب شب بو بشکند آمدی با صبح کاذب، رفته ای قبل از طلوع در مسیرت می روم تا طرح زانو بشکند "امین دانشی-مشهد"
1331518

سعید قلی نژاد

رفت از شهر تو ، وقتش بود بغضت بشکند بعد ازین باید که با هر دود بغضت بشکند سخت می سوزم ، ولی باید تو هم حتی اگر سنگدل تر هستی از نمرود ، بغضت بشکند کار آسانیست در راه جنون...بگذار اگر می شود از گریه ات خشنود بغضت بشکند فرض کن یک عمر می خواهی بگویی عاشقی ناگهان در لحظه ی موعود بغضت بشکند نه... نمی فهمی ، فقط یک آن تصور کن خودت مرد مغروری و خیلی زود بغضت بشکند سعید قلی نژاد
589778

چندی بگو

چندی بگوچندی بگو ، چندی بگو ، تا استخوانم بشکند نا گفتنی ها ، گفتنی ، تا پود جانم بشکند این مُلک بی حاصل ببین ، سر شار از خار م کندشخمی بزن ، چیزی بکار ، تا سازمانم بشکند تفتیده در چنگال من ، آن سیب رنگین فام رویاز نو بچین سیبی دگر ، تا آرمانم بشکندخورشید جانان در خطر ، مهتاب سانان بی اثر بشکن بت سیاره را ، تا آسمانم بشکند زین کفرهای نو شده ، زان جنگ های هو شدهبر کش تبر بر کعبه ام ، لات از نهانم بشکند زنگی منم ، رنگی منم ، مست از هر آهنگی من
2472723

نرگس حمزه

#نقد_شعر_کلاسیک کاش بغضِ ربّنا با ذکر یاهو بشکند تا قلوب عاشقان در این هیاهو بشکند با مناجات غزل ، دل غرق دریا میشود راه برگشتی نخواهم .کاش پارو بشکند عشق می آمد سبک سنگین کند اعمال را آرزو خداوندا ترازو بشکند روسیاهی می دهد برقلبها ' طعم گناه کاش پای غفلت از حد تکاپو بشکند نسخه می پیچند جز"یادت"به درمان و دوا ای خدا کاری بازار دارو بشکند #نرگس_حمزه #انجمن_ادبی_شعر_باران maryam rad: از آنجایی که اثر ارائه شده گویای تمام ویژگی های خواسته و ناخواسته خود خواهد بود، بنابراین آن را بدون در نظر گرفتن نام صاحبش نقد و بررسی خواهم کرد. به لحاظ نقد لغوی ...
362786

ضرب المثل درباره ازدواج

فال روزانه - تعبیر خواب - آشپزی - آموزش آشپزی - فال تاروت - فال حافظ -فال انبیا آکاایران: 70 ضرب المثل درباره ازدواج ۷۰ ضرب المثل درباره ازدواج از سراسر جهان هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت م. کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی) به گزارش آکاایران: ********** ضرب المثل درباره ازدواج ********** مردی که به خاطر “پول” زن می گیرد، به نوکری می رود. (ضرب المثل فرانسوی) ********** ضرب المثل درباره ازدواج ********** لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی) ********** ضرب المثل درباره ازدواج ********** زنی سعادتمند است که مطیع “شوهر”باشد. (ضرب المثل یونانی) ***...
2582137

از نگاه دیگران

برکه ی تنهایی آمدی در دشت شب تا اشک آهو بشکند حجم غم در برکه تنهایی قو بشکند خواهش دستان من را تا تن مویت ببر با سر انگشتان شانه موج گیسو بشکند مطئنم حافظ از تصویر تو چیزی ندید در نگاه تیغ ابر و خال هندو بشکند [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2710783

ضرب المثل های جالب درباره ازدواج

مجموعه: دنیای ضرب المثل 1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت م کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی) 2 - مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی ) 3- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی ) 4- زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر" باشد. ( ضرب المثل یونانی ) 5- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی ) 6- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی ) 7- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی ابه هم زندگی می کنند. ( ضرب المثل آلمانی ) 8 - داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهست ...
1557523

گزیده اى از ضرب المثل هاى زبان فارسى

۱- اصل ضرب المثل : بادمجان بم آفت ندارد. مفهوم : به آدمهای پوست کلفتی که از خطرات جان سالم به در می برند گفته می شود. 2 - اصل ضرب المثل : ریش و قیچی دست شماست. مفهوم : صاحب اختیار شمائید و هرطور بخواهید عمل نمائید. 3 - اصل ضرب المثل : دندون اسب پیشکش را نمی شمارند. مفهوم : اگر هدیه ای به ی دادی برآن ده نگیر. 5 - اصل ضرب المثل : در گل ماندن. مفهوم : در مورد شخصی که در نیمه راه از انجام کار عاجز است به کار می رود. 6 - اصل ضرب المثل : مار از پونه بدش می آید دم لونش سبز می شود. مفهوم : اشاره به ی است که از چیزی یا ی نفرت دارد و با آن مواجه می شود. 7 - اصل ضرب المثل : از س یک ? ...
2577137

ضرب المثل آواز در چمن

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل آواز در چمن کاربرد ضرب المثل:ضرب المثل آواز در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می رود که شخص فکر می کند تواناتر از دیگران است. داستان ضرب المثل:در دوره ای که خانه ها مثل امروز نداشتند، هر محله یا شهری تنها یک عمومی داشت که تمام مردم شهر از آن عمومی استفاده می د. این ها سقف های بلند و گنبدی داشتند و حوضچه ای در وسط که وقتی آب گرم در آن می ریختند، بخار می کرد و صدا خیلی خوب در می پیچید و هر وقت شخصی در می خواند صدایش بسیار خوب و صاف به گوش می رسید. یک روز صبح که یک مرد به عمومی رفته بود، دید ی در نیست ...
2572344

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت!

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت! قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که معلم بازنشسته از ناچاری راننده آژانس دانش آموز خود شد و عزت نفس خود را از دست داد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به جای ترمیم دندان، ناچار به کشیدن دندان شد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به خاطر حفظ نظام، سال ها سکوت کرد و از فقر و تبعیض ناله نکرد و دم برنیاورد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته برای پرداخت اقساط وام خود، در به در دنبال وامی دیگر بود. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که مسئولان بازنشستگی حقو? ...
2572596

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت!

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت! قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که معلم بازنشسته از ناچاری راننده آژانس دانش آموز خود شد و عزت نفس خود را از دست داد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به جای ترمیم دندان، ناچار به کشیدن دندان شد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به خاطر حفظ نظام، سال ها سکوت کرد و از فقر و تبعیض ناله نکرد و دم برنیاورد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته برای پرداخت اقساط وام خود، در به در دنبال وامی دیگر بود. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که مسئولان بازنشستگی حقوقش? ...
2572337

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت!

قلمت بشکند ای تاریخ اگر ننویسی به بازنشستگان چه گذشت! قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که معلم بازنشسته از ناچاری راننده آژانس دانش آموز خود شد و عزت نفس خود را از دست داد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به جای ترمیم دندان، ناچار به کشیدن دندان شد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته به خاطر حفظ نظام، سال ها سکوت کرد و از فقر و تبعیض ناله نکرد و دم برنیاورد. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که بازنشسته برای پرداخت اقساط وام خود، در به در دنبال وامی دیگر بود. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که مسئولان بازنشستگی حقوقش? ...
924659

ضرب المثل در مورد غرور

ضرب المثل در مورد غرور : از دماغ فیل افتادن. غرور مقدمه ش.ت است. ضرب المثل درباره خودخواهی : ضرب المثل در مورد ادب و تواضع : افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ضرب المثل در مورد دروغگویی : ضرب المثل در مورد تکبر : انگار از دماغ فیل افتاده. ادامه مطلب
467915

ریشه ضرب المثل های ایرانی

ریشه ضرب المثل های ایرانیریشه ضرب المثل های ایرانیمقدمهدر این مقاله به بررسی و ریشه ی. معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش سوم به بیان ضرب المثل های رایج مناطق و .ای ایران پرداخته ایم و نمودی از این ادبیات عامیانه را در بین اقوام
2135949

دنیای-ضرب-المثل-انگلیسی

دنیای ضرب المثل انگلیسی دنیای ضرب المثل انگلیسی دارای 30 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش بخشی از محتوای فایل:: دنیای ضرب المثل دنیای ضرب المثل انگلیسی ضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل و کاربرد...
2355731

دنیای ضرب المثل انگلیسی

دنیای ضرب المثل انگلیسی دنیای ضرب المثل انگلیسی دارای 30 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش بخشی از محتوای فایل:: دنیای ضرب المثل دنیای ضرب المثل انگلیسی ضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل و کاربرد...
2313832

ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل : two heads are better than oneمفهوم به انگلیسی : two people can do – better than one can aloneمفهوم به فارسی : دو تا فکر بهتر از یک فکره ضرب المثل : make hay while the sun shineمفهوم به انگلیسی : take a chance while it is availableمعادل در فارسی : شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه ضرب المثل : strike while the iron is مفهوم به انگلیسی : take care of a matter before it becomes too lateمعادل در فارسی : تا تنور داغه نون رو بچسبون ضرب المثل : all that glitters is not goldمفهوم به انگلیسی : something that looks valuable is sometimes truly worthlessمعادل در فارسی : هر گردی گردو نیست ضرب المثل : curiosity killed the catمفهوم به انگلیسی : curiosity causes problemsمعادل در فارسی : فضولی موقوف ضرب المثل : e ...
652165

ضربالمثلهای نهج البلاغه

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل, معنی ضرب المثل 1. مفهوم ضرب المثل«حوضی برایشان از آب پر سازم که تنها خود بتوانم آبش را بکشم» یعنی چه و برای چه .انی فرموده است؟مفهوم ضرب المثل این است که: «نقشه ای برای آن ها(طلحه و زبیر) طرح کنم که راه فرار از آن را نداشته باشند.» این ضرب المثل را برای طلحه و زبیر فرموده است که خواهان خون عثمان بودند و جنگ جمل را به راه انداختند. 2. مفهوم ضرب المثل«. تک رو ط. گرگ می گردد» یعنی چه و به چه مناسبتی حضرت علی ـ علیه السلام ـ ذکر کرده اند؟مفهوم ضرب المثل این است که: «از تنهایی و پراکندگی بپرهیز که انسان تنها ط. ...
1935481

ضرب المثل انگلیسی

مجموعه: دنیای ضرب المثلضرب المثل انگلیسی you’re only young onceآدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان. ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی f you cant stand the heat, get out of the kitchen ما از کُرّه گی دم نداشت. ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی sweet nothingحرف های صد من یه غاز. ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی you can’t make an omelette/omelet without breaking eggsتا اب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است. ترجمه ضرب المثل انگلیسی you may end him but you’ll not mend him توبه گرگ مرگ است. ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی to carry coals to newcastleزیره به کرمان بردن. ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی third time luckyتا سه نشه بازی ن? ...
1514524

ضرب المثل درباره درس عبرت

ضرب المثل در مورد درس عبرت - خبر ایرونی iruni.ir/search/?q=ضرب+المثل+در+مورد+درس+عبرت translate this page آکا ایران/ به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود . ضرب المثل آلمانی مهمان هر روزه آشپزخانه است ضرب المثل اسپانیایی مهمان همیشگی سربار می شود . ضرب المثل ... images for ‫ضرب المثل درباره درس عبرت‬‎ more images for ضرب المثل درباره درس عبرتreport images ضرب المثل درباره تجربه tajrobes. /tag/ضرب-المثل-درباره-تجربه translate this page تجربه - ضرب المثل درباره تجربه - شرح حال تجربیات - تجربه. ضرب المثل درباره درس عبرت - ناب nab.y0z.ir/q/ضرب+المثل+درباره+درس+عبرت/ translate this page ضرب ا? ...
455633

ضرب المثل درمورد ازدواج

1)هنگام ازدواج بیشتر باگوشهایت م. کن تاباچشمهایت.(ضرب المثل آلمانی)2)مردی که به خاطر پول زن میگرد به نوکری می رود.(ضرب المثل فرانسوی)3)لیاقت داماد،به قدرت بازوی اوست.(ضرب المثل چینی)4)زنی سعادتمند است که مطیع شوهرش باشد.(ضرب المثل یونانی)5)زن عاقل با داماد بی پول خوب میسازد.(ضرب المثل انگلیسی)6)زن مطیع فرمانروای قلب شوهرش است.(ضرب المثل انگلیسی)7)داماد زشت وباشخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت است.(ضرب المثل لهستانی)8)دختر عاقل،جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح میدهد.(ضرب المثل ایتالیایی)9)دو نوع زن وجود دارد با یکی ثروتمند میشوی با دیگری فقیر.(ضرب الم...
2141318

ضرب المثل های جالب درباره ازدواج

1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت م کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی) ٢ - مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی ) ۳- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی ) ۴- زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر" باشد. ( ضرب المثل یونانی ) ۵- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی ) ۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی ) ٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی ابه هم زندگی می کنند. ( ضرب المثل آلمانی ) ٨ - داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ...
437000

تحقیق درمورد ضرب المثل درباره دوست

تحقیق درمورد ضرب المثل درباره دوست لینک . و .ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 2 صفحه قسمتی از متن .doc : ضرب المثل سوئدی:دوست کنار بطری .،دشمن بزرگ جیب است. ضرب المثل ترکی:دوست به سر می نگرد و دشمن به پا ضرب المثل یونانی:دوست در جهنم هم که باشد،نی.ت. ضرب المثل روسی:دوست همه دوست هیچ . نیست. ضرب المثل انگلیسی:دوست آیینه موفقیت دوست است. ضرب المثل پا.تانی:دوست حقیقی غایب هم که باشد در حکم حاضر است. ضرب المثل انگلیسی:دو ... دریافت فایل
1527681

ضرب المثل های جالب درباره ازدواج

1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت م کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی) ٢ - مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی ) ۳- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی ) ۵- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی ) ۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی ) ٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی ابه هم زندگی می کنند. (ضرب المثل آلمانی ) ٨ - داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهستانی ) ٩- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ...
471817

ریشه ضرب المثل های ایرانی

ریشه ضرب المثل های ایرانی ریشه ضرب المثل های ایرانی مقدمه در این مقاله به بررسی و ریشه ی. معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش سوم به بیان ضرب المثل های رایج مناطق و .ای ایران پرداخته ایم و نمودی از این ادبیات عامیانه را در بین ا...
1979512

60 ضرب المثل درباره ازدواج

60 ضرب المثل و سخن حکیمانه راجع به ازدواج! ازدواج در فرهنگ ها ی مختلف ستوده شده است و شمندان زیادی درباره آن نکات گوهرباری ذکر کرده اند. این 60 نکته جالب و مهم درباره ازدواج را حتما بخوانید. ١-هنگام ازدواج بیشتر با گوش ها یت م کن تا با چشم ها یت. ( ضرب المثل آلمانی) ٢ - مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی) 3- لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. ( ضرب المثل چینی) 4- زنی.قیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی) ١٠ -داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای. ( ضرب المثل فرانسوی) ١١- دو نو ...
940149

ضرب المثل فارسی درباره پول

ضرب المثل فارسی درباره پول : 1- پول علف .س نیست! معنی و مفهوم این ضرب المثل این است که پول مثل علف هرزه خود به خود به دست نمی آید! 2- ضرب المثل پول مثل چرک کف دست می ماند: این ضرب المثل معنی اش این است که پول بی ارزش است! 3- هم چوب را خوردیم و هم پیاز را، هم پول را دادیم. () 4- آدمم پول را پیدا می کند، پول آدم را پیدا نمی کند. 5- عاشق بی پول باید شبدر بچینه.
1728285

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسیهمانطور که از اسم فایل مشخص هست تعدادی ضرب المثل های پرکاربرد زبان انگلیسی رو براتون آماده کردیم این فایل در 12 صفحه است همراه با ترجمه دقیق ضرب المثل ها. دوستان عزیزی که میخوان ضرب المثل های انگلیسی رو یاد بگیرن این جزوه 12 صفحه ای بسیار مفید خواهد بود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
785138

ریشه ضرب المثل کن فی. شد,داستان ضرب المثل کن فی. شد

ریشه ضرب المثل کن فی. شد,داستان ضرب المثل کن فی. شدهرگاه امری بزرگ واقع شود و یا تغییر و تحولی عظیم روی دهد به عبارت مثلی بالا تمثل جسته اصطلاحاً می گویند : کن فی. شده است .بعضی ها از این جمله صرفاً در رابطه با .. و ویرانی استفاده کرده فی المثل هرجابر اثر ز.له یا سیل یا حادثه دیگر.اب شده است می گویند: آنجا کن فی. شده است. ادامه مطلب...
1723813

ضرب المثل زیبای انگلیسی

ضرب المثل زیبای انگلیسی about 719,000 results (0.40 seconds) search results ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی www.zabanamoozan.com/learning/proverbs translate this page ضرب المثل های انگلیسی ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی. ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل هایانگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است. ضرب المثل های انگلیسی + ترجمه و مترادف فارسی - آسمونی www.asemooni.com › سرگرمی › ضرب المثل t ...
1598241

تحقیق درباره دنیای ضرب المثل

تحقیق درباره دنیای ضرب المثل تحقیق درباره دنیای ضرب المثل لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30 دنیای ضرب المثل دنیای ضرب المثل انگلیسی ضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل و کاربرد مرگ end end the end makes all egual - این سخن کنایه از این است که بهنگام مرگ همه با هم برابر می شوند - اهلی می فرماید : خواجه در ابریشم و ما در گلیم   ... دریافت فایل تحقیق درباره دنیای ضرب المثل[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1930141

تحقیق ریشه تاریخی ضرب المثل

تحقیق ریشه تاریخی ضرب المثل تحقیق ریشه تاریخی ضرب المثل لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 ریشه تاریخی ضرب المثل «از کیسه خلیفه می بخشد» ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالا قوز ریشه تاریخی ضرب المثل چیزی که عیان است... ریشه تاریخی ضرب المثل آتش بیار معرکه ریشه تاریخی ضرب المثل آب زیر کاه هر گاه ی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده، اصطلاحاً می گویند: «فلانی از کیسه خلیفه می ب ... دریافت فایل تحقیق ریشه تاریخی ضرب المثل[ادام ...
2247675

داستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

مجموعه: دنیای ضرب المثلداستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادنمعنی ضرب المثل:- در زمانی بکار می رود که غائله (چنانکه انتظار می رفت) ختم شود و آرامش برقرار گردد.- معمولاً (از قبل) انتظار ختم مسئله هست فقط دیر یا زود آن مشخص نیست؛ یعنی معلوم نیست که کی آبها از آسیاب می افتند.- آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد.ریشه و مفهوم ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادنآسیاب آبی، معمولاً توربینی داشت که خارج از کارخانه نصب بود و بوسیله آب می چرخید؛ بسته به موقعیت مکانی آسیاب و میزان تسلط آب، ممکن بود آب جوی یا رود از زیر توربین بگذرد، یا آنکه از بالا روی آن بریزد و آنرا ...
720908

انواع ضرب المثل در مورد دوست و دوستی

مجموعه: دنیای ضرب المثل ضرب المثل در مورد دوست جدید دوری و دوستی با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز. **** ضرب المثل در مورد دوست **** تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می شوند. **** زیباترین ضرب المثل در مورد دوست **** با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دوستیِ . .سه **** جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست **** هرچه از دوست می رسد، نی.ت. دوستان وفادار بهتراز خویشند. **** ضرب المثل درمورد دوستی **** هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می شوند. آن . که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد. **** ضرب المثل در...
1103580

کتاب مصور 101 ضرب المثل انگلیسیِ یی

کتاب مصور 101 ضرب المثل انگلیسیِ ییکتاب مصور 101 ضرب المثل انگلیسیِ یی توضیحات و مثال های کامل برای هر ضرب المثل برای درک اینکه چه موقع از این ضرب المثل ها استفاده میشه. پی دی اف 116 صفحه تصاویری از کتاب: دریافت فایل کتاب مصور 101 ضرب المثل انگلیسیِ یی
401560

ریشه ضرب المثل های ایرانی

ریشه ضرب المثل های ایرانی مقدمه در این مقاله به بررسی و ریشه ی. معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش سوم به بیان ضرب المثل های رایج مناطق و .ای ایران پرداخته ایم و نمودی از این ادبیات عامیانه را در بین اقوام مختلف ایرانی ...
649866

در جوهره ی تاریخ هم نمیگنجی...

قلمت بشکند ای تاریخ اگر حقیقت را نگویی و این چشم های همیشه بیدار را در سطر سطر خود نگنجانی. قلمت بشکند اگر نخواهی بیت جماران را ثبت کنی و از ساده زیستی .مان حرم ِ ساخته شده اش را به بچه هایمان نشان دهی. قلمت بشکند اگر نخواهی صحیفه نور را آن طور که واقعیت دارد ثبت کنی.یااگر از .مان حرف های نقیض اطرافیانش را بنویسی و نخواهی حقیقت را بین این واقعیت های باطل پیدا کنی... قلمت بشکند اگر از چشم های پیر مرادمان ننویسی.یااگر از این قاب ع. های روی دیوار مدارس فراتر نروی و به بچه هایمان از حقانیت"ش" حرفی نزنی.قلمت بشکند اگر از سرخی خون نسل سوم بچه های . حرفی نزنی و ...
698560

قلمت بشکند ای تاریخ .....

❌تاریخ قلمت بشکند ❌قلمت بشکند اگر ننویسی ایران بهشت اپوزیسیون است! . ❌قلمت بشکند تاریخ! ک اگر ننویسی همت ها و باکری ها در این سرزمین جان دادند تا ظریف ها و زمخت ها درسالهای جنگ تحمیلی در نیویورک تحصیل کنند و حالا فروشنده ی عزتی باشند ک با 1میلیون لیتر خون انسان بی گناه محکم نگهش داشتیم... . ❌اینجا طلبه ی 20ساله به جنگ . میرود تا . ساز غرب زده ی کشورش،با پول اسپانسرهای .، . سیاهی از مملکتش بسازد و درمقابل از اجنبی اسکار و نخل طلا بگیرد! . ❌قلمت بشکند تاریخ! اگر ننویسی اینجا . انقل. اش دست میدهد تا مبادا دست دوستی به دشمن بدهد!اینجا .ش با صندل و قبای قدیمی...
2552155

فایل ضرب المثل های تابلوی نقاشی «ضرب المثل های هلندی» - ۱۵۵۹

فایل عناوین و معانی ضرب المثل های تابلوی نقاشی «ضرب المثل های هلندی» - ۱۵۵۹اثر: پیتر بروگل پدر (۱۲۶ ضرب المثل) بر روی نقاشی کلیک کنید
1319616

ضرب المثل تو نخندی من بخندم؟!

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل تو نخندی من بخندم کاربرد : این ضرب المثل در مورد انی صدق می کند که در اثر ناراحتی و رنج زیاد حوصله غصه خوردن هم ندارند، همچنین در مورد ی که گیر فرد بی مسئولیت و خوش خیالی می افتد، از این ضرب المثل استفاده می کنند. داستان ضرب المثل:طلب کاری بود که هر وقت به سراغ طلبش می رفت بد ار بهانه ای می آورد و طلبش را نمی داد. روزی تصمیم گرفت که هر طور که شده طلبش را وصول کند. پس شمشیرش را بر داشت و به سمت دکان بد ار به راه افتاد. در راه با خودش می گفت یا طلبم را می گیرم و یا با همین شمشیر به حسابش می رسم. وقتی به دکان بد ار رسید ...
1364813

مقاله ریشه تاریخی ضرب المثل

مقاله ریشه تاریخی ضرب المثلفایل مقاله ریشه تاریخی ضرب المثل را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله ریشه تاریخی ضرب المثل لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 ریشه تاریخی ضرب المثل «از کیسه خلیفه می بخشد» ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالا قوز ریشه تاریخی ضرب المثل چیزی که عیان است... ریشه تاریخی ضرب المثل آتش بیار معرکه ریشه تاریخی ضرب المثل آب زیر کاه هر گاه ی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده، اص? ...
2635888

آموزش ضرب المثل انگلیسی (پارت 10)

ضرب المثل : break inمفهوم به انگلیسی : enter by forceمفهوم به فارسی : به زور وارد شدن ضرب المثل : break the tieمفهوم به انگلیسی : to finally determine a single winnerمفهوم به فارسی : مشخص شدن برنده نهایی ضرب المثل : don’t burn your bridgesمفهوم به انگلیسی : don’t do harm to past relationshipsمفهوم به فارسی : پلهای پشت سرت رو اب نکن ضرب المثل : burning the candle at both endsمفهوم به انگلیسی : working for many hours without getting enough restمفهوم به فارسی : برای مدت زمان طولانی و بدون استراحت کار ضرب المثل : burning the midnight oilمفهوم به انگلیسی : up late at night working hardمفهوم به فارسی : تا دیروقت بیدار ماندن و کار ضرب المثل : call it offمفهوم به انگلیسی : cancel itمفهوم ب ...
945656

ضرب المثل در مورد سوزن

ضرب المثل در مورد سوزن : 1- از سوراخ سوزن رد میشه از در دروازه رد نمیشه! 2- ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران: معنی این ضرب المثل این است که ابتدا باید معایب خود را دید و نقد کرد سپس حق داریم که به معایب دیگران هم توجه کنیم و نقد کنیم. 3- جای سوزن انداختن نیست. این ضرب المثل فارسی کنایه از شلوغی یک مکان است. 4- سوزن .ی گیر .. 5- مثل پیدا . سوزن در انبار کاه می ماند. معنی و مفهوم این ضرب المثل این است که انجام یک کاری زمان بسیار بسیار طولانی خواهد برد. 6-
845123

ضرب المثل های مامان

خدا میدونه که من از پدرم فقط . دادن تو عصبانیت و یاد گرفتم ولا غیر.اما از مادرم یه ارث خوب بردم و اون اینه که توی مکالماتم از ضرب المثل زیاد استفاده میکنم دقیقا مثل مامان حتی گاهی اونقدر ضرب المثل ها خاص هستن که خیلی ها نشنیدن و گاهی توضیح دادن کاربرد اون ضرب المثل ها کلی جذاب میشه ... اما این وگفتم که برسم به یکی از ضرب المثل ها..." خلایق هر چه لایق"باور نمی کنید که این ضرب المثل چقدر جامع و جهان شموله و البته خیلی زیادشبیه شعر مولاناست "هرچیز که در جستن آنی ،آنی "اون موقع ها که نتورک کار می. از تمام اتفاقات مز.فش یه حرف خوب تو مخم مونده و اون اینه چه فکر کنید...
2488552

ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

مجموعه: دنیای ضرب المثلداستان ضرب المثل از هفت خان رستم گذشتهضرب المثل از هفت خان رستم گذشت اربرد ضرب المثل: وقتی شخصی برای رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می گذارد این ضرب المثل به کار می رود.داستان ضرب المثل:در روزگاری که کیکاووس پادشاه ایران زمین بود توسط دیو سفید گرفتار و در بند شد. دیو سفید کیکاووس را در قلعه ای در مازندران اسیر کرده بود.خبر این اتفاق به رستم، پهلوان پرآوازه ی ایرانی رسید. با شنیدن این خبر رستم تصمیم گرفت هر جور شده خود را به مازندران برساند و با دیو سفید درگیر شود تا بتواند کیکاووس را از بند آزاد کند. زمانی که رستم ...
945655

ضرب المثل در مورد رنگ

چند ضرب المثل شیرین فارسی با استفاده از کلمه رنگ : 1- رنگم ببین حالم و نپرس. ( این ضرب المثل معنی اش این است که از روی نشانه ها موضوع را بفهم و وارد جزییات نشو). 2- شعر و ضرب المثل فارسی زیبا در مورد رنگ: طمع آرد به مردان رنگ زردی! طمع را سر ببر گر مرد مردی! (شعر از ناصر خسرو) 3- به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است. (معنی این ضرب المثل این است که به هر کجا بروی شرایط همین است). 4- خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. (معنی این ضرب المثل هم این است که برای اینکه بتوانی بدون دغدغه و فشار اجتماعی زندگی کنی و آبروداری کرده و آبرویت حفظ شود باید قوانین و رسومات مردم را بپذیری). 5-...
1831734

ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است مورد استفاده:به انی گفته می شود که به خاطر طمعکاری هستی خود را از دست می دهند.روزی روزگاری، سگ تنبل و بیکاری در دهی زندگی می کرد. این سگ بیکار همیشه گرسنه بود و هیچ وقت یک وعده ی سیر غذا نمی خورد، چون باید ی دلش برای او می سوخت تا تکه گوشتی یا استخوانی برایش بیندازد. یا یکی از زن های همسایه اضافه ی غذای شب گذشته را که می خواست دور بریزد جلو سگ می گذاشت. بعد از چندین سال سگ از این وضعیت خسته شد. عزمش را جزم کرد و خواست به دنبال کاری برود تا غذای ثابتی داشته باشد. با خود گفت: می توانم سگ پ? ...
1598537

تحقیق درباره ریشه تاریخی ضرب المثل 9ص

تحقیق درباره ریشه تاریخی ضرب المثل 9ص تحقیق درباره ریشه تاریخی ضرب المثل 9ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 ریشه تاریخی ضرب المثل «از کیسه خلیفه می بخشد» ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالا قوز ریشه تاریخی ضرب المثل چیزی که عیان است... ریشه تاریخی ضرب المثل آتش بیار معرکه ریشه تاریخی ضرب المثل آب زیر کاه هر گاه ی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده، اصطلاحاً می گویند: «فلانی از کیسه خلیفه می ... دریافت فایل تحقیق درباره ریش? ...
945686

ضرب المثل در مورد شانس - ضرب المثل در مورد بدشانسی

ضرب المثل در مورد شانس - ضرب المثل در مورد بدشانسی - 1- بدبخت اگر مسجد در آدینه سازد، یا طاق فرود آید یا قبله کج آید! معنی این ضرب المثل این است که اگر آدم بدشانس کاری را انجام بدهد، در هر صورت کار .اب خواهد شد. 2- خوشبخت آنکه خورد و کشت، بدبخت آنکه مرد و هشت! 3- کچل نشو که هر کچلی بخت (شانس) نداره. این شایعه وجود دارد که افراد کچل خوش شانسند! 4- لگد به بخت (شانس) خود زدن.
93264

پاو.وینت ضرب المثل های عامیانه

اختصاصی از یاری فایل پاو.وینت ضرب المثل های عامیانه . با . و پر سرعت . پاو.وینت ضرب المثل های عامیانه شتر دیدی ندیدیکاربرد :درجایی به کار می رود که .ی از ما انتظار دارد خطا یا کار اشتباه او را بپوشانیم وندیده بگیریمو ...در 55 اسلایدقابل ویرایش . با .پاو.وینت ضرب المثل های عامیانه
218713

حکایت ضرب المثل اب که یک جا می ماند می گندد

حکایت ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد-حامی وی پی - سایت خبری حامیwrestling-army.hamiwp.com/.../حکایت+ضرب+المثل+آب+که+یکجا+... - translate this pageحکایت ضرب المثل «کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد» را می دانید؟ این ضرب المثل را معمولا ... یک ضرب المثل می گوید :آب که در یک جا ماند می گندد. .... معنی و مفهوم ...حکایت ضرب المثل اب که یکجا ماند میگندد-حامی وی پی - سایت خبری حامیmazan..hamiwp.com/.../حکایت+ضرب+المثل+اب+که+یکجا+مان... - translate this pageحکایت ضرب المثل «کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد» را می دانید؟ این ضرب المثل را معمولا ... یک ضرب المثل می گوید :آب که در
812206

یک ضرب المثل ایرانی:

یک ضرب المثل ایرانی: کَس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من و حالا یه ضرب المثل چینی: تو پشت من رو بخارون، منم پشت تو رو تفاوت فرهنگ ها عامل پیشرفت هر جامعه ای است...

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد