صلوات


710228

شعر صلوات برحضرت علی(ع)

شاهنشه لامکان ، مکان را صلوات آن جان جهان ، جهان را صلواتزیبنده زندگی جاوید علی ع است آن مظهر حی مستعان را صلوات * * * * آن ناد علی سینجلی را صلوات آن شیر خدا شاه ولی را صلوات بفرست اگر شیعه ی مخلص هستی پیوسته ز جان و دل علی را صلوات * * * * به جمال ولی، جلی صلوات به نکو یاورِ نبی صلوات به گل بی مثالِ کعبه عشق که بود مرتضی علی صلوات * * * * بیاد مظهر پر شوکت خدا صلوات برای آنکه نشداز خدا، جدا صلوات به نام پاک علی آن وصیِ ختم رسُل که بود وردِ زبانش، خداخدا صلوات * ...
1631654

صلوات (سری اول)

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه ای از ع نوشته های زیبا با موضوع صلوات. خصوصیات فرستادن صلوات صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت ? ...
1729446

حکمت صلوات

حکمت صلوات : صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود.صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.صلوات : انسان را در سه عالم بیمه ? ...
2865984

حـکـمـت صلـوات

حـکـمـت صلـوات صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات: بهترین هدیه ازطرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال می شود. صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. صلوات : موجب تقرب انسان است. صلوات : رمز دیدن در خواب است. صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است. صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است. صلوات : جواز عبور انس? ...
204372

مبارک

بر شادی پیغمبر و زهرا صلوات بر آینه ی علی اعلی صلوات هم مولد اصغر است و هم روز جواد بر کرب و بلا و طوس یکجا صلوات @@@ معشوق، به باد داده گیسو صلوات بر نوگل کربلا ز هر سو صلوات نقّاره زدند، ماه پیدا شده است بر جلوه ی آن هلال ابرو صلوات @@@ بر دلخوشی ضامن آهو صلوات جانم! بفرست باز بر او صلوات آمد دو علی دو جلوه از پیغمبر بر هر دل مشتاق علی گو صلوات
2981435

ید اینترنتی صلوات شمار

ید صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار, ید صلوات شمار انگشتی,قیمت صلوات شمار انگشتی, ید صلوات شمار دیجیتالی, ید صلوات شمار دیجیتال, ید صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار دیجیتالی, ید صلوات شمار, ید صلوات شمار چراغ دار, ید صلوات شمار مکانیکی, ید صلوات شمار ف ی,فروش صلوات شمار,, ید دستگاه صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار , ید اینترنتی ذکر شمال دیجتال, ید آنلاین صلوات شمار,فروش اینترنتی صلوات شمار ید اینترنتی صلوات شماربا ید صلوارت شمار هوشمند دیجیتالی و انگشتی به سادگی می توانید تمام ذکر ها و صلواتهایتان را محاسبه کنید.امکانت صلوات شمار دیجیتالی انگش? ...
710392

شعر صلوات بر . صادق (ع)

بر چهره ی تابان محمد صلوات برنور ششم ولی داور صلوات امروز که بهر ملّت ماست دو عید روز صلوات است مکرر صلوات * * * * برگو هر پاک آل احمد صلوات بر آینه جمال سرمد صلوات بر شیخ ائمه ، وارث علم نبی بر صادق آئین محمد صلوات
2981719

ید اینترنتی صلوات شمار

ید صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار, ید صلوات شمار انگشتی,قیمت صلوات شمار انگشتی, ید صلوات شمار دیجیتالی, ید صلوات شمار دیجیتال, ید صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار دیجیتالی, ید صلوات شمار, ید صلوات شمار چراغ دار, ید صلوات شمار مکانیکی, ید صلوات شمار ف ی,فروش صلوات شمار,, ید دستگاه صلوات شمار, ید اینترنتی صلوات شمار , ید اینترنتی ذکر شمال دیجتال, ید آنلاین صلوات شمار,فروش اینترنتی صلوات شمار ید اینترنتی صلوات شمار با ید صلوارت شمار هوشمند دیجیتالی و انگشتی به سادگی می توانید تمام ذکر ها و صلواتهایتان را محاسبه کنید. امکانت صلوات شمار دیجیتالی ان? ...
710226

شعر صلوات بر. حسن (ع)

برصبر حسن و خوی احمد صلوات براختر دوم .ت صلوات خواهی که خداوندببخشد همه عصیان تورا بفرست براین .، بی حد صلوات * * * * با نام حسن به قلبها گل بزنید با یک صلوات تا بقیع پُل بزنیدفرمود که هر وقت گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید * * * * بر ماه تمام ماه رحمت صلوات بر نور جمال حُسن و حکمت صلوات در سفره ‏ى ماه رمضان فیض حسن‏ بخشیده به عرش و فرش نعمت صلوات * * * * چون . برانداخت خدا را مرآت در . نماند معنی ذات و صفات از مقدم مجتبی جهان شد پر نور بر شمس ج. به محمد صلوات * ?...
710390

شعر صلوات بر . رضا (ع)

به روی رضا ، شمس .ت صلوات بر شافع ما روز قیامت صلواتدر پناه نگه اش که شادند همه بفرست بر این روح کرامت صلوات * * * * برضامن غربت غریبان صلواتبر پادشه ملک .اسان صلواتیارب به رضای تو رضا بود رضاخشنودی جمله اهل ایمان صلوات * * * * بر آن سلاله پر قدر مصطفی صلوات بر آن عصاره پاکان مقتدا صلوات به پور جعفر صادق . دین کاظم به باب حافظ ایران ما رضا صلوات * * * * به میر فاتح ملک صفا، رضا صلوات به آنکه بود حکم قضا، رضا صلوات به ناخدای توانمند کشتی ایران به آنکه هست خدایش از او رضا صل...
2873720

شعر صلوات

شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار . فرمود خدا فرشته ها را صلوات اول به مدینه مصطفی را صلوات دوم به شه نجف سلامی رُخسار علی شیر خدا را صلوات زهرا که ندانیم کجا تربت اوست یادآور بهترین نساء را صلوات از ما بر مسموم سلام مظلوم مجتبی را صلوات مظلوم دگر در خون ه افتاده به خاک کربلا را صلوات گفتم ز حسین چون نگویم سجاد آن پاک پارسا را صلوات پس باقر علم آن معصوم دریای فضیلت خدا را صلوات . شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار . صادق که رئیس مذهب شیعه بود آن حنجره ی علم و ضیا را صلوات یاد آر کاظم زندانی زندانی زنجیر به پا را صلوات رو جانب مشهد ...
2878902

شعر صلوات

شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار . فرمود خدا فرشته ها را صلوات اول به مدینه مصطفی را صلوات دوم به شه نجف سلامی رُخسار علی شیر خدا را صلوات زهرا که ندانیم کجا تربت اوست یادآور بهترین نساء را صلوات از ما بر مسموم سلام مظلوم مجتبی را صلوات مظلوم دگر در خون ه افتاده به خاک کربلا را صلوات گفتم ز حسین چون نگویم سجاد آن پاک پارسا را صلوات پس باقر علم آن معصوم دریای فضیلت خدا را صلوات . شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار . صادق که رئیس مذهب شیعه بود آن حنجره ی علم و ضیا را صلوات یاد آر کاظم زندانی زندانی زنجیر به پا را صلوات رو جانب مشهد ...
706564

فضیلت صلوات

نور دلِ مؤمنین بُوَد در صلوات اندوخته ی یقین بُوَد در صلوات تأکید کنند اولیا بر این ذکر زیرا که اصول دین بُوَد در صلوات جان را تو صفا ده به صفای صلوات همراز ملک شو،به نوای صلوات بر هرچه خدای ، قیمتی داده ولی گ.ار بهشت است بهای صلوات گردیده شعار هر مسلمان صلوات تاریخچه عترت و قرآن صلوات بر شیعه بود نشانه مهر علی ازازل تا به ابد بر محمد و علی صلوات جان را تو صفا ده ، به صفای صلوات هم راز ملک شو ، به نوای صلوات بر هر چه خدای ، قیمتی داده ولی گ.ار بهشت است بهای صلوات گردیده شعار ه?...
2118930

صلوات

بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات بر منتخب خدای سرمد صلوات شد عید سعید مبعث ختم رسل بر احمد(ص) مختار بی حد صلوات *** هنگام نزول برکات آمده است حلال تمام مشکلات آمده است شد منتخب خدای سبحان احمد(ص) عید آمد و وقت صلوات آمده است *** گر می طلبی راه سعادت صلوات جویی تو اگر راه هدایت صلوات شد منتخب خدای رحمان، احمد(ص) ورد لب ماست تا قیامت صلوات *** بر منتخب خدای سبحان صلوات بر ناجی هر اسیر طوفان صلوات معنای کتاب وحی جز احمد(ص) نیست بر معنی آیه های قران صلوات *** گوید همه دم خدای سرمد صلوات گویند ملائکه به احمد صلوات گر مو? ...
2888374

اشعار صلواتی

بر روی زمین و آسمانها و کرات در بین مناجات برای حاجات زیباتر از این جمله ندیده است ی بر خاتم انبیاء محمّد صلوات از ازل بر همه ذرات جهان تا عَرصات رسد از آبروی آلِ محمّد برکات وه چه بدبخت وسیه روست هرآن که زِ جهل بشنود نام محمّد نفرستد صلوات بر چهره پر ز نور مهدی صلوات بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات دل با صلوات مَحرم راز شود سیمرغ شود بلند پرواز شود فرمود : که با هر صلوات درهای اجابت دعا باز شود امروز بود توشه فردا صلوات یا ذکر خدا کن یا صلوات ما زنده زخون ییم خوش است تا یاد کنیم از با صلوات بر أ ...
2673310

تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات | تعبیرخواب صلوات | tabire khab تعبیر خواب صلوات گفتن,تعبیر خواب صلوات فرستادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن مرده,تعبیر خواب صلوات فرستادن کودک,تعبیر خواب صلوات فرستادن در خواب,تعبیر خواب صلوات بلند فرستادن,تعبیر خواب دیدن صلوات فرستادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن در خواب,تعبیر خواب صلوات دادن,تعبیر خواب صلوات فرستادن,تعبیر صلوات دادن در خواب,تعبیر خواب صلوات شمار,تعبیر خواب صلوات با تسبیح,تعبیر خواب صلوات بر زمان,تعبیر خواب صلوات برای مرده,تعبیر خواب صلوات مرده,تعبیر خواب صلوات از صادق خواب صلوات یکی از خواب های معمول است.اگر شما ...
715356

شعر صلوات بر . هادی (ع)

بر نو گلِ باغِ آشــــنایی صلواترخسارِ علی؛ نقیِّ هادی صلوات دلبـندِ سَـــمانه دهُّمـــین مــاهِ وِلابرعارضِ گلشنِ بهاری صلوات * * * * میلاد دهم ولی دین است امشب خوشنود . نهمین است امشب بفرســـت به پاس مقــــــدم او صلوات چون شاد .المومنین است امشب * * * * دهمین . دین را صلوات حافظِ شرع مبین را صلوات کوکبِ پر اثر ملک وجود هادیِ اهلِ زمین را صلوات
710224

شعر صلوات بر حضرت ابالفضل (ع)

بر ساقی تشنه لب مشک به دهن صلواتبر دو دست قطع شده عباس صلوات بر فرق شکافته خونین شبهه حیدری بر معرفت و عشق برادری ابوالفضل صلوات * * * * بر روی حسین نور داور صلوات بر موی ابوالفضل دلاور صلوات میلاد حسین است و ابوالفضل رشید بفرست تو بر این دو برادر صلوات * * * * دل را گل گ.ار ابولفضل کنید آئینه رفتار ابولفضل کنید در فصل شکفتنش گلی از صلوات نذر گل رخسار ابولفضل کنید * * * * به نام نامی سقای کربلا صلوات به شیر بیشه صحرای نینوا صلوات ...
2873418

حضرت محمد(ص)

#حضرت_محمد_ص# _صادق_ع#صلوات ۱بر گوهر پاک احمد صلوات بر آیینه جمال سرمد صلوات بر شیخ ائمه وارث علم نبی بر صادق ، آیین محمد صلوات گر تو جعفری مذهبی و سالم ذات برای حضرت صادق بخوان ثنای صلوات بر چهره ی تابان محمد صلوات برنور ششم ولی داور صلوات امروز که بهر ملّت ماست دو عید روز صلوات است مکرر صلوات جعفر صبح صادق هم نوره و هم موافق تاج سر خلایق صلی علی محمد صلوات بر محمد جعفر صادق رئیس مذهب ما به صدق آن ششمین پیشوا بگو صلوات خواهی که شوی تو سالک راه نجات سیر آب شوی ز چشمه آب حیاط خواهی که دلت به نور حق زنده شود بفرست بر جعفر صادق صلوات در هر نفسی به ? ...
2256992

رباعیات صلوات

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر و رهنمای امت صلوات بر باعث هر رحمت و نعمت صلوات بر منجی عالم از همه ظلمت و ستمبر اصل ولایت و ت صلوات ***گویند فرشتگان به مهدی(عج) صلواتبا شوق و ز عمق جان مهدی(عج) صلوات با حضرت دوست هم سخن باید شدهر ? ...
2189376

رباعیات صلوات

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر و رهنمای امت صلوات بر باعث هر رحمت و نعمت صلوات بر منجی عالم از همه ظلمت و ستمبر اصل ولایت و ت صلوات ***گویند فرشتگان به مهدی(عج) صلواتبا شوق و ز عمق جان مهدی(عج) صلوات با حضرت دوست هم سخن باید شدهر جا و به هر زمان به مه? ...
1878002

صلوات

اکرم فرمودند: در روز و شب بر من صلوات بفرستید ؛هر بر من صلوات بفرستد خداوند 10 برابر به او صلوات می فرستد. پس صلوات یادمون نره !!!! اللهم صلی الا محمد وآل محمد .
404762

دو بیتی صلوات

برروی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیبا تر از این دعا ندیده است .ی بر خاتم انبیاء محمد صلوات ای احمدیان به نام احمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرورست پیوسته بگو تو بر محمد صلوات حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات هم وعده ی جنات سراسر نعمات خواهی که شود نصیب تو این برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات وه چه بدبخت و سیه روی هر آن . که ز جهل بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات در...
710230

شعر صلوات بر 5تن

از اول دهر تا قیام برکات گویند همه خلق جهان و ذرات از اهل بهشت و قدسیان و ملکوت بر احمد و آل او همیشه صلوات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات بر علی حیدر کرار داماد . صلواتبر فاطمه بنت . همسر حیدر صلوا ت بر حسن وحسین آل مطهر صلوات بر خاتم انبیا مکرّر صلوات بر آل نبی ،فاتح خیبر صلوات بر فاطمه دخت مصطفی زوج علی بر آل نبی و آل حیدر صلوات اول به نبی حضرت ...
675270

«آثار و برکات صلوات در دنیا»(91-94)

«رسیدن صلوات به .» ********************************************* «جواب صلوات از .» در کتاب عدة الداعی ابن فهد حلی نقل شده است : صلوات موجب می گردد که نام انسان به شرف عرض رسول الله (صلی الله علیه و آله) برسد و آن بزرگوار هم در پاسخ بفرماید: علیه السلام . ********************************************* «صلوات را می شنوم و می دانم» رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر که در کنار قبرم بر من صلوات فرستد آن را می شنوم ، هر که از دور بر من صلوات نثار کند آن را می دانم. ********************************************* «ده صلوات پاداش یک صلوات» رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: حق سبحانه و تعالی ، عطا فر...
2160802

صلوات شعبانیه به همراه تصاویر

صلوات شعبانیه صلوات شعبانیه دعایی نقل شده از سجاد علیه السلام که مستحب است در هر روز ماه شعبان هنگام ظهر شرعی و نیز شب نیمه شعبان خوانده شود. شیعیان آن را غالبا بین ظهر و عصر می خوانند. مضمون اصلی این صلوات بیان جایگاه اهل بیت علیه السلام و تأکید بر ولایت ایشان است. : تصاویر صلوات شعبانیه (19.43 mb) همخوانی زیبای صلوات شعبانیه (4.72 mb) صلوات شعبانیه با صدای ولید المزیدی (350.35 kb) صلوات شعبانیه با صدای علیرضا سبحانی (1.58 mb) اجرایی بسیار زیبای صلوات شعبانیه (2.12 mb) صلوات شعبانیه با صدای سید قاسم قهار (910.22 kb) سند شیخ طوسی در مصب? ...
884730

فواید ا.وی صلوات

فواید صلوات را در ظاهر دانسته ای و بدان رسیده ای اما فواید آن را در باطن که در نهایت صعوبت و دشواری است، عقل می خواهد تا بدانی،چشم بصیرت تا ببینی، دلی پاک تا یقین نمائی. فایده اوّل:. صادق(ع) می فرمایند:«هر . ده مرتبه صلوات بفرستد حق تعالی صد مرتبه بر او صلوات می فرستد» و فرموده اند:«هر . ده مرتبه صلوات بفرستد خدا و ملائکه هزار بار بر او صلوات می فرستد و هر که حق بر او هزار صلوات بفرستد هرگز او را به آتش،عذاب نخواهد کرد و در مقابل هر صلوات ده حسنه به او عطا می فرمایند و هر . ده مرتبه صلوات بفرستد حق تعالی ده صلوات بر او می فرستد و ده گناه او را می آمرز?...
1434194

شعر صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

شعر صلوات در آسمان نوشته بر بال هر فرشته صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... اول خوانیم خدا را نبی مصطفی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... دوم شیر خدا را علی مرتضی را صل علی محمد صلوات بر محمد ..................................................................................................................................................................... زهرا کعبه دلها یعنی که خیر النسا شفیع روز جزا صل علی محمد صلوات بر محمد ........................ ...
2887732

رباعی صلوات

بر احمد(ص) و بر صادق(ع) صلواتبر نور خدا، روح حقایق صلوات بی راهنما راه سعادت گم بودبر و مرشد خلایق صلوات ---بر احمد و مصطفای امت صلواتبر صادق (ع) و مقتدای امت صلوات بی و رهنما جهان بی معناستبر و رهنمای امت صلوات--- بر منتخب خدای اعلی صلواتبر حضرت صادق گل زهرا(س) صلوات چون عید ولادت رسول است و بر و رهنما و مولا صلوات --- بر تک تک خلایق صلواتبر روح دعا صادق(ع) صلوات میلاد پیمبر(ص) است و میلاد با صوت جلی بر این حقایق صلوات
2856868

رباعی صلوات

بر احمد(ص) و بر صادق(ع) صلواتبر نور خدا، روح حقایق صلوات بی راهنما راه سعادت گم بودبر و مرشد خلایق صلوات ---بر احمد و مصطفای امت صلواتبر صادق (ع) و مقتدای امت صلوات بی و رهنما جهان بی معناستبر و رهنمای امت صلوات--- بر منتخب خدای اعلی صلواتبر حضرت صادق گل زهرا(س) صلوات چون عید ولادت رسول است و بر و رهنما و مولا صلوات --- بر تک تک خلایق صلواتبر روح دعا صادق(ع) صلوات میلاد پیمبر(ص) است و میلاد با صوت جلی بر این حقایق صلوات
2932324

رباعی صلوات

بر احمد(ص) و بر صادق(ع) صلواتبر نور خدا، روح حقایق صلوات بی راهنما راه سعادت گم بودبر و مرشد خلایق صلوات ---بر احمد و مصطفای امت صلواتبر صادق (ع) و مقتدای امت صلوات بی و رهنما جهان بی معناستبر و رهنمای امت صلوات--- بر منتخب خدای اعلی صلواتبر حضرت صادق گل زهرا(س) صلوات چون عید ولادت رسول است و بر و رهنما و مولا صلوات --- بر تک تک خلایق صلواتبر روح دعا صادق(ع) صلوات میلاد پیمبر(ص) است و میلاد با صوت جلی بر این حقایق صلوات
2856100

صل علی محمد صلوات بر محمد

خوانم ز دل خدا را ، رسول انبیا را ، علی مرتضی راصل علی محمد صلوات بر محمدصلوات را خدا گفت ، جبریل بارها گفت ، در شأن مصطفی گفتصل علی محمد صلوات بر محمدیارِ پیمبر علی ست ، فاتح خیبر علی ست ، شافع م علی ستصل علی محمد صلوات بر محمدیا رب بحق زهرا ، شافع روز جزا ، حاجت ما کن رواصل علی محمد صلوات بر محمدبعد علی حسن بود ، چون غنچه در چمن بود ، نور دو چشم من بودصل علی محمد صلوات بر محمدبود حسین شنیدم ، غنچه شکفته دیدم ، به عشق او رسیدمصل علی محمد صلوات بر محمدعلی که چهارمین است ، زینت عابدین است ، سیّد ساجدین استصل علی محمد صلوات بر محمدباقر دین است ، نور خدا یقین ا ...
2852554

دستگاه صلوات شمار

ید اینترنتی صلوات شمار و ذکر شمال دیجتال دستگاه صلوات شمار محصول جدید و عالی برای افرادی است که به دنبال روشی آسان و بی دردسر برای شمردن ذکر و صلوات هستند. این دستگاه صلوات شمار همانند ساعت مچی بر روی انگشت بسته می شود و در رنگبندی متفاوت عرضه شده است. این دستگاه صلوات شمار قابلیت شمارش تا 1000ذکر را دارد و خوبی دیگر این صلوات شمار این است که اگر شما بعد از مدتی صلوات تفرستید این دستگاه صلوات شمار به صورت اتوماتیک خاموش می شود و در صورتی که بعدا مثلا پس از چند روز ختم خود را ادامه بدهید به دلیل اینکه این دستگاه صلوات شمار حافظه دارد می توانید به آسان? ...
2118928

صلوات

بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات بر منتخب خدای سرمد صلوات شد عید سعید مبعث ختم رسل بر احمد(ص) مختار بی حد صلوات *** هنگام نزول برکات آمده است حلال تمام مشکلات آمده استشد منتخب خدای سبحان احمد(ص) عید آمد و وقت صلوات آمده است*** گر می طلبی راه سعادت صلوات جویی تو اگر راه هدایت صلواتشد منتخب خدای رحمان، احمد(ص) ورد لب ماست تا قیامت صلوات*** بر منتخب خدای سبحان صلوات بر ناجی هر اسیر طوفان صلواتمعنای کتاب وحی جز احمد(ص) نیست بر معنی آیه های قران صلوات*** گوید همه دم خدای سرمد صلوات گویند ملائکه به احمد صلواتگر مومنی و مطیع فرمان خدا بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات
2829072

چهل فایده را در فضل صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم

بسم الله الرحمن الرحیم ابن القیم رحمه الله در کتاب " جلاء الافهام " چهل فایده را در فضل صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم بیان میکند:1- فرمانبرداری از دستور الله.2-توافق با الله در صلوات فرستادن بر صلی الله علیه وسلم ،هر چند که صلوات الله و ما با هم فرق دارد.3- توافق با ملائکه در صلوات4- ی که یک صلوات بفرستد،خداوند ده صلوات"اجر" برای او میفرستد.5- انسان با هر صلوات، در بهشت ده درجه رفعت میابد.6- با هر صلوات ده حسنه و نیکی برایش نوشته میشود.7- با هر صلوات ده سیئه و بدی از او پاک میشود.8- صلوات سبب اجابه دعاست.9- صلوات باعث دست یافتن به شفاعت صلی الله علیه وسلم میش ...
866718

صلوات خدا و ملائکه

معنی صلوات خدا و ملائکه در بیان علامه طباطبایی «هُوَ الَّذِی یصَلِّی عَلَیکمْ وَ مَلائِکتُهُ…» علی (ع) می فرماید: دعا یا حاجت خود را محفوف به صلوات بر رسول خدا کنید؛ زیرا صلوات بر حضرت دعایی مستجاب است و چون به همراه صلوات حاجت خود را خواسته اید، خدای سبحان چنین نیست که یکی از دو . سجاد (ع) در سجادیه، روش دعا . و حاجت خواستن را به ما می آموزد؛ در بسیاری از فقرات ادعیه آن حضرت، صلوات به چشم می خورد، هر مطلبی را که از خدا می خواهد قبل یا بعدش صلوات است، چون خدا در پرتو صلوات دعای همراه آن را نیز مستجاب می کند. صلواتی را که خدا و فرشتگان بر . می ف?...
1783746

روش ختم صلوات(گروه ختم صلوات و قرآن)

ابتدا روش و طریقه ختم صلوات رو باید دانست تا شروع به ختم ۱۴۰۰۰ صلوات نمود، اگر در ختم قرآن هم بخواهید شرکت کنید اشکالی نیست! اما ما اول به سراغ ختم صلوات میرویم، اما روش آن چطوریه؟! خوب برای شروع روشهای ختم صلوات چند نمونه هستند که اگه بخواهیم بهترین روش آنرا انتخاب کنیم ختم ۱۴۰۰۰ هزار صلوات بگونه ای هست که ۱۴۰ نفر ذکر صلوات رو میگن و بعد این را هم هر نفر روزی ۱۰۰ تا که بسیار راحت و قابل اجراست انجام میدهیم. حالا که روش رو یاد گرفتید بفرمایید واسه ختم صلوات یا قرآن شرکت کنید،برای شرکت در طرح ۱۴۰۰۰هزار صلوات ابتدا باید ثبت نام کنید برای ثبت نام لطفا به ...
983170

انتظار ۷۹ _ صلوات

دی دین مُنجی دنیا صلوات بر چهره آن ماه دل آرا صلوات در دامن نرجس گل زهرا بِشِکفت بر این گل و بر نرگس و زهرا صلوات
705268

یه صلوات برای شفای سرطانی های عزیز بفرسید

هر .ی صلوات میفرسه توی نظر های این بخش شروع کنه از عدد 1 ک اولین نفر صلوات خودشو فرستاده فقط عدد بزنید ببینم چقدر صلوات جمع میشه یاعلی :) اگه دوست دارید توی وبلاگاتون اینو پست ثابت کنید :) اینم اولین صلوات :الهم صلی علی محمد وال محمد ببینم نفر دوم کیه
3078342

طرح فرهنگی ختم صلوات یا صلوات شمار

بنام خدا عرض ادب و احترام و همراه اهدای سلام خدمت همراهان گرامی،امروز با طرح فرهنگی ختم صلوات یا صلوات شمار در خدمتتون هستیم. یکی از طرح های فرهنگی که می تونید در مسجد یا اداره یا حسینیه و یا دفتر کار و آسانسور و .... انجام داد طرح فرهنگی ختم صلوات هستش. در این طرح شما یک برگه در سایز a4 رو می تونید چاپ کنید و یک صلوات شمار رو روی اون نصب کنید. ادامه مطلب
2885389

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی در مفاتیح رو بخونیم

صلوات بر محمد و آل محمد برای صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام، متن های مختلفی از معصومین به ما رسیده است. یکی از معروف ترین آنها همین ذکر رایج «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم» هستش. اما موارد دیگری هم هست. صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی بک صلوات توصیه شده ی دیگر، صلوات « ابوالحسن ضراب اصفهانی » می باشد. این صلوات در مفاتیح آمده است. (برای دیدن این صلوات در مفاتیح به انتهای بخش اعمال روز مراجعه بفرمایید.) این صلوات را هر موقعی می توان خواند. اما یکی از مواقعی که توصیه شده است عصر ، حدودا سه ربع قبل از اذان مغرب است. بعد از ای? ...
1386238

چهار حدیث زیبا از صلوات

چهار حدیث زیبا از صلوات با صدای بلند صلوات فرستادن ، نفاق را بر طرف می کند ثواب الاعمال ص ۱۹۰ هر یک مرتبه صلوات بفرستد ، خدا درِ عافیت را بر او می گشاید. جامع الاخبار ص ۶۷ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)به حضرت علی (علیه السلام) فرمود : هر بر من صلوات بفرستد شفاعت من بر او واجب می شود جامع الاخبار ص ۶۷ یکی از آداب فرستادن صلوات این است که دل با زبان موافقت نماید ، به این معنا که از روی غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهد شرح صلوات ج ۱۱۶ اللّٰهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وآل مُحمّدوَ عَجّل فَرَجهُم محمدرضا فتحی پور
340334

ختم 14000 صلوات هدیه به . رضا علیه السلام

یا رئوف و یا رحیم =ختم صلوات یکی از ختم های بسیار مهمی که مورد توجه بزرگان دین است ، ختم صلوات می باشد که هر دردمندی به آن متوسل می شود ، به روی او باب عافیت و رحمت گشوده می گردد ، چنان که رسول خدا (ص) فرمود : هر که روزی بر من صلوات فرستد حق تعالی در عافیت را بر روی او بگشاید و حاجت معنوی و مادی ، دنیایی و ا.وی او به حرمت صلوات بر محمد (ص) و آل محمد برآورده می شود . 1 1 . جامع الاخبار ، ص 67 و نیز مستدرک الوسائل ، ج 5 ، ص 100 . = طریقة ختم صلوات 1 . اگر حاجتی داشته باشد ، نیت می کند یا به زبان می گوید که چنان چه حاجتم تا فلان مدت برآورده شود ، 14 هزار صلوات می فرستم و هر
1558244

ختم ۱۴۰۰۰صلوات!

شاید تعجب برانگیز باشه که ۱۴۰۰۰ هزار صلوات رو تو یک روز بتونیم بفرستیم و ختم کنیم! اما واقعیت چیز دیگریست!! روش ختم صلوات اگه بصورت اصولی پیش بره و ما به ۱۴۰ نفر نفری ۱۰۰ صلوات بدیم هم این تعداد صلوات که ۱۴۰۰۰هزار صلوات جمعا میشه رو میتونیم ختم کنیم. پس میشه با یک روش اصولی و مجرب برای ختم نمودن صلوات برای حل مشکلات که این چهارده هزار صلوات رو میشه واسه برآورده شدن حوائح و حاجت های دوستان عزیز انجام داد. اگه دوست دارید در طرح ختم ۱۴۰۰۰هزار صلوات شرکت کنید و تعداد رو به حداقل ۱۴۰ نفر برسونیم تا این ختم روزانه انجام بشه و میدونیم که گروه که الان تبدیل به ...
780520

ختم ۱۴۰۰۰صلوات!

شاید تعجب برانگیز باشه که ۱۴۰۰۰ هزار صلوات رو تو یک روز بتونیم بفرستیم و ختم کنیم! اما واقعیت چیز دیگریست!! روش ختم صلوات اگه بصورت اصولی پیش بره و ما به ۱۴۰ نفر نفری ۱۰۰ صلوات بدیم هم این تعداد صلوات که ۱۴۰۰۰هزار صلوات جمعا میشه رو میتونیم ختم کنیم. پس میشه با یک روش اصولی و مجرب برای ختم نمودن صلوات برای حل مشکلات که این چهارده هزار صلوات رو میشه واسه برآورده شدن حوائح و حاجت های دوستان عزیز انجام داد. اگه دوست دارید در طرح ختم ۱۴۰۰۰هزار صلوات شرکت کنید و تعداد رو به حداقل ۱۴۰ نفر برسونیم تا این ختم روزانه انجام بشه و میدونیم که گروه که الان تبدیل به ...
715352

شعر صلوات بر حضرت معصومه (س)

بر آیینه ی بتول اطهر صلوات بر روشنی چشم پیمبر صلوات بر حضرت معصومه فروغ سرمد آن دسته گل موسی جعفر صلوات
1222112

برقامت آن ماه شهیدان صلوات

بر تارک آن شاه شهیدان صلوات بر راه رو راه شهیدان صلوات آن شیر زن قافله راهست سلام بر قامت آن ماه شهیدان صلوات سوم آبان1393 حمیدرضا ابراهیم زاده تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد
2599646

یه چالش خوب ^_^

متولد چه ماهی هستید؟ فروردینی هستید؟ پس ده تا صلوات هدیه کنید به حضرت علی ع اردیبهشتی هستید؟ شما ده صلوات به حسن مجتبی ع و ده صلوات به مادر سادات س تقدیم کنید دادی هستید؟ شما ده تا صلوات برای حسین ع و همچنین ده صلوات برای حضرت زینب س بفرست و نیت کن که ان شاالله حاجت روا بشی تیر ماهی هستید؟ پس ده تا صلوات بفرستید و تقدیم به سجاد ع و همچنین حضرت ابوالفضل ع کنید مردادی هستید؟ شما هم ده تا صلوات برای محمد باقر ع و نیز ده صلوات برای رقیه بفرستید شهریوری هستید؟ ده تا صلوات بفرستید هم واسه جعفر ع و هم برای حضرت ام البنین س دم شما حیدی مهر ماهی ه? ...
1126658

دست زدن یا صلوات؟!

به آنکه اعتراض می کند که چرا دانشجویان دست می زنند و صلوات نمی فرستند می گویم صلوات نفرستادن جوانان گناه توست. چرا که خودت میدانی صلوات را به چه صورتی درآورده ای و برایش چه مصرف هائی درست کردی! یکی اینکه تا شخصیت گنده ای وارد مجلس شده است، صلوات فرستاده ای، مصرف دیگرش حرکت تابوت و جنازه است درمیان زندگان و مصارف دیگر، هو یک سخنران،پایین کشیدن یک منبری و مس ه ی. این هاست مصارفی که تو برای صلوات ساخته ای. این است که قشر دانشجو برای ابراز احساساتش نمی تواند صلوات را جدی بگیرد. چون تو چنانش ساخته ای که بکار هو ومس ه و تداعی انحطاط می خورد. تو هرگز به "دست ...
1122538

انتظار ۱۰۵ _ عید غدیر خم

✨✨ ✨شاهنشه جمله اولیا را صلوات ✨آن صاحب تاج انّما را صلوات ✨داماد نبی زوج بتول غذرا ✨میر دو سرا ، شیر خدا را صلوات ✨✨
2814590

: صلوات بفرستیم ولی اینگونه ...

شیوه ی درست صلوات در ماجرایی که آقای پناهیان در زیرتعریف می کند، ی پیش یکی از معصومین می آید و بر اهل بیت صلوات می فرستد. ایشان بر آن شخص، ده گرفته و می گویند اینگونه صلوات بفرست: اللهم صل علی محمد و آل محمد برای مشاهده ی این اینجا کلیک کنید.
1092802

انتظار ۹۹ _ صلوات

بر صورت نورانی مهدی بگوئید صلوات -چون می بینی اورا نمی شناسی بگوئید صلوات جهت خشنودی و سلامتی آن یوسف زهرا بر ثانیه ثانیه تا ظهور ش بگوئید صلوات
119184

صلوات

برقلب و دل صبور مهدی صلوات برقامت دلربای مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهرفرج و ظهور مهدی صلوات اللّهم صل علی محمّد وآل محمّد وعجل فرجهم
1690146

شعرصلواتی

اول خوانیم خدا را ،رسول انبیا را ،علی مرتضی را، صلی علی محمد صلوات بر محمد صلوات را خدا گفت جبرئیل بارها گفت در شان مصطفی گفت صلی علی محمد صلوات بر محمد شاه نجف علی است سر ور دین علی است شیر خدا علی است صلی علی محمدصلوات بر محمد یارب به حق زهرا شفیع روز جزا یعنی که خیر النساء صلی علی محمد صلوات بر محمد ادامه مطلب
797764

انتظار ۱۸ _ صلوات

❣✨✨❣ ✨بر چهرۀ پر ز نور مهدی صلوات ✨بر جان و دل صبور مهدی صلوات ✨تا امر فرج شود مهیّا ، بفرست ✨بهر فرج و ظهور مهدی صلوات ❣✨✨❣
1123034

پاو وینت نگاره های فارسی اول دبستان

پسر حضرت دریا ! دل مارا دریاب ما یتیمیم و اسیریم و فقیر ای باران عیدتون مبارک عید میلاد نازنینمون هادی علیه السّلام مبارک باشه ان شاءالله . نگاره ی 5 هر پنج صلوات صلوات ها پیشکش به ساحت هادی علیه السّلام نگاره ی 6 هر پنج صلوات نگاره ی 7 هر پنج صلوات نگاره ی 8 هر پنج صلوات نگاره ی 9 هر پنج صلوات نگاره ی 10 هر پنج صلوات خانم صادقیان عزیز و خانم خاتم نازنین : رمز همون رمز قبلی صحرا جان : رمز خودت + 3831= رمز جدید ! (ایمیلت رو نداشتم رمز رو برات بفرستم) *** صرفاً جهت اطلاع: پاو وینت های رمز دار نگاره ها ، پیرو این پست ، به انی تقدیم میشه که ...
620454

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی

صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی در تشرّف مرحوم ابوالحسن ضرّاب اصفهانی(ره) در مکّه مکرّمه،دفتری به او میدهند و میگویند: هر وقت بر پیغمبر صلوات میفرستی،بر او و اولیائش صلوات بفرست،همان طور که در این دفتر هست. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّدِ المُرسَلینَ وَ خاتَمِ النَّبیّنَ ... . برکات حضرت ولی عصر(ع):135. مفاتیح الجنان :اعمال روز .،صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانی.
378414

اهمیت صلوات فرستادن در .

صلوات بر . (ص) ذکر بسیار مبارک و با عظمتی است که بر زبان آوردن آن در همه احوال و زمان ها دارای ثواب است و در حال . از مستحبات موکد است، البته در تشهد واجب است . در قرآن خداوند خطاب به مومنین می فرماید: "خدا و ملائکه به .(صلی الله علیه و آله) صلوات می فرستند شما هم بر او صلوات بفرستید. از این رو فضیلت داشتن صلوات شامل صلوات در رکوع و سجده هم می شود. البته در لسان شریف روایت هم به این مطلب اشاره شده که . باقر (علیه السلام) فرمودند: هر . در رکوع و سجود و قیام .ش صلوات بر محمد (صلی الله علیه و آله) و آل او بفرستد خداوند ثواب آن را مانند ثواب رکوع و سجود و قیام (در نامه ا
192606

بر مقدم دختر پیمبر صلوات

بر مقدم دختر پیمبر صلوات بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات بر محضر حضرت محمد تبریک بر مادر شیعیان حیدر صلوات ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد
192614

بر مقدم دختر پیمبر صلوات

بر مقدم دختر پیمبر صلوات بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات بر محضر حضرت محمد تبریک بر مادر شیعیان حیدر صلوات ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

صلوات