صدای سکوت


985355

سکوت

هرچه کردی سکوت هرچه گفتی سکوت هرچه آزارم دادی سکوت هرچه مرا ش تی سکوت هرچه صدای خورد شدنم را شنیدم سکوت اما کاش میفهمیدی همیشه سکوت نشانه رضایت نیست کاش یک بار هم می دانستی که چرا سکوت
992201

سکوت

هرچه کردی سکوت هرچه گفتی سکوت هرچه آزارم دادی سکوت هرچه مرا ش تی سکوت هرچه صدای خورد شدنم را شنیدم سکوت اما کاش میفهمیدی همیشه سکوت نشانه رضایت نیست کاش یک بار هم می دانستی که چرا سکوت
1931524

سکوت

گاهی اما دلتنگی می شود ، سکوتیعنی نشسته ای در سکوت نگاهش می کنی در سکوت می خوانی اش در سکوت می شنوی اش در سکوت لبخند می زنی در سکوت از دور...در سکوت...دوستت دارم.
1767720

صدای سکوت

به صدای سکوت تا به حال فکر کردین؟بعد از نوشتن این پست، دنبال پیدا جواب این سوال میگشتم که:" آیا واقعا صداها داخل جو می مونن و میشه بازی شون کرد؟" تا اینکه رسیدم به یه تیتر عجیب : "صدای سکوت!" تصور کنید که برای چند ساعت همه ی صداهای اطرافتون قطع بشه و سکوت مطلق بوجود بیاد. لازمه بدونین سکوت مطلق یعنی 0 دسیبل! و این درحالیه که صدای یک خونه ی کاملا آروم حدود 40 دسیبل هستش. فکر می کنین چه اتفاقی میوفته؟ احتمالا صدای رد شدن خون از رگ ها، صدای ضربان قلب، صدای دستگاه گوارش و صدای تک تک نفس هاتون رو می شنوین. به نظر من خیلی هیجان انگیزه. این تصویر یه اتاقک بدون پژوا? ...
293645

سکوت

سکوت عین سکوت است، بی همانند است که پیشوند ندارد، بدون پسوند است زبان رسمی اهل طریقت است سکوت سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است زمین یخ زده را گرم می کند آرام سکوت، معجزه ی آفتاب تابنده است سکوت پاسخ دندان شکن تری دارد سکوت مغلطه ها را جواب کوبنده است سکوت ناله و نفرین، سکوت دشنام است سکوت پند و نصیحت، سکوت لبخند است سکوت کرد علی سالهای پی در پی همان علی که در قلعه را ز جا کنده است همان علی که به توصیف او قلم در دست مردّدم بنویسم خداست یا بنده ست احساس میکنم نیاز است خیلی چیزها را ببینم.. راستش دیگر حرف های خیلی ها و وصف هاشان قانعم نم
1133419

غدیر

سکوت عین سکوت است، بی همانند است که پیشوند ندارد، بدون پسوند است زبان رسمی اهل طریقت است سکوت سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است زمین یخ زده را گرم می کند آرام سکوت، معجزه ی آفتاب تابنده است سکوت پاسخ دندان شکن تری دارد سکوت مغلطه ها را جواب کوبنده است سکوت ناله و نفرین، سکوت دشنام است سکوت پند و نصیحت، سکوت لبخند است سکوت کرد علی سال های پی در پی همان علی که در قلعه را ز جا کنده است همان علی که به توصیف او قلم در دست مردّدم بنویسم خداست یا بنده ست علی به واقعه جنگید با زبان سکوت که ذوالفقار علی در نیام برّنده است علی به واقعه کار مهم تری دارد که آ? ...
1991960

مراقب باشیم سکوت مون بی مسئولیتی نشه.

یه رفیق صمیمی ، سکوت کرد ، وقتی که حرف زدنش لازم بود ، و انداختم تو اشتباه... سکوتش انداختم به اشتباه. یه نفر سکوت کرد به خاطر دین! سکوتش انداختم به اشتباه. این دین تون برمیگرده میخوره تو سرتون ، که دین رو هم درست نشناخته بودند. یه عزیزی.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. با خدا آشنا شدم.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. عزیز من جآن منی.. سکوت کنی با جونم بازی میکنی.. سکوت کنی از خدا برمیگردم.. مراقبم باش.. باهام حرف بزن..
1825098

سکوت قلبم:)

وقتی صدای رعد سکوت سهمگین شهر را میشکند... وقتی صدای گریه ی من سکوت خانه را... وقتی صدای ش تن قلبم سکوت قلب هارا... تو آنجا نشستی و خوشحالی... انگار نه انگار که روزی وجود داشتم:)... میومی یونگ
1927973

نور کم وسط تاریکی

دلم صدای بارون میخواد سکوت سکوت سکوت سکوت ...
619764

ماه بالای سر تنهاییست

سکوت بود و سکوت بود و سکوتتنها گاهی صدای افتادن چند برگ کرم خورده به گوش می رسیدسکوت بود و بازی نور ماه و سایه بر تنه ی . درختان...سکوت بود و گاه گاهی چشمک های چند ستاره ی بازیگوش...سکوت بود و حضور باد بر اندام لطیف پوستسکوت بود ،سکوتی دلنشین در گوشه ی این سکوت زیبا دخترک می نوشید چایش را در حالی که لبخند می زد به خنده ی دلنشین ماه .
1987789

مراقب باشیم سکوتمون بی مسئولیتی نشه.

یه رفیق صمیمی ، سکوت کرد ، وقتی که حرف زدنش لازم بود ، و انداختم تو اشتباه... سکوتش انداختم به اشتباه. یه نفر سکوت کرد به خاطر دین! سکوتش انداختم به اشتباه. این دین تون برمیگرده میخوره تو سرتون ، که دین رو هم درست نشناخته بودند. یه عزیزی.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. با خدا آشنا شدم.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. عزیز من جآن منی.. سکوت کنی با جونم بازی میکنی.. سکوت کنی از خدا برمیگردم.. مراقبم باش.. باهام حرف بزن..
1033994

سپیده دم

سکوت بود و سکوت بود و سکوتتنها گاهی فریاد های فکر پریشان بود که غوغا می کرد...ان دورترها ،سگی پارس می کرد تا بدرد ی سکوت را...ماه می نواخت نور خود را بر ی خیالبین خیال و سکوت مناظره ی سختی بر پا بودخیال ،رویا را می جست و سکوت،معنا رادر لحظه ی بیداری خورشید ...سکوت دست در دست خیال گذاشت خورشید درخشید،خیال سکوت کرد ،سکوت لب به سخن گشود انگاه ،تولد اغاز شد.کاکتوس
1416631

آوار مصیبت ..

سکوت کن !..هنگام?که نم?دان? چه بگو?? ، چه پاسخ ده? و ?ا چطور بگو?? ، فقط سکوت کن! گاه? نگفتن ش?ر?ن تر از گفتنِ سخنانِ آشفته است که در لحظه تو را سبک م?کند ... در آن لحظه سکوت کن . ?ک وقتها?? سع? کن چشمانت را ببند? بر حرفها? ن?ش دار ،و سکوت کن? ، و به زبانت اجازه ده? سکوت را تمر?ن کند ...آن روزها که نفهم?د? چه شد و از کجا بر سرت آوارِ مص?بت آمد ، ? را مقصر نکن ، سکوت کن تا دل?لِ اصل? را، در آرامش ب?اب? !دق?قه ها?? که حسِ انفجار در سلولها?ت تو را از درون م?خورد ،سکوت را تجربه کن ،که ذهنت با آرامش با قلبت م کند و تصم?م? درست بگ?رد . ?ک وقت ها?? " سکوت " پاسخِ همه ? دردهاست ...
2345025

حکم سکوت

مگر جواب ندارد، صدای هواها؟سکوت هم خوب پاسخی ست بجای شکر گزاری ها نامه ی ما می رسد و فکر میکنیم بایگانی شده آن هم،مثل بعضی نامه ها! مقصود اگر شنیدنست که اینهمه گوینده سکوت هم پر از حرف دارد،پشت دغذغه ها سکوت چیست؟نایی خفه که حرف میبرد از خویش که بفهماند بروز نشده، رویدادها! اما ببر نای خفه را که فریادی شاید،ببرد سکوت را بین مردم ها! من بر سر شرط م سکوتت را ش تم! لطفا تو نیز ذوق پیدا کن،به قلم خوش زدن ها! یک چندی ما سکوت کردیم و فریاد د با قضاوتها! ما نیز فریاد میکنیم اینبار،که بر سر رسم کنند، سکوت ها مردم همان را گفتند که میل دارند بر آن ...
2317908

سکوت

سکوت درمانیسکوت کن !..هنگام?که نم?دان? چه بگو??، چه پاسخ ده? و ?ا چطور بگو??, فقط سکوت کن!گاه? نگفتن ش?ر?ن تر از گفتنِ سخنانِ آشفته است که در لحظه تو راسبک م?کند … در آن لحظه سکوت کن .?ک وقتها?? سع? کن چشمانت را ببند? بر حرفها? ن?ش دار، سکوت کن?و به زبانت اجازه ده? سکوت را تمر?ن کند …آن روزها که نفهم?د? چه شد و از کجا بر سرت آوارِ مص?بت آمد، ? رامقصر نکن, سکوت کن تا دل?لِ اصل? را، در آرامش ب?اب? !دق?قه ها?? که حسِ انفجار در سلولها?ت تو را از درون م?خورد, سکوترا تجربه کن, که ذهنت با آرامش با قلبت م کند و تصم?م? درست بگ?رد .?ک وقت ها?? ” سکوت” پاسخِ همه ? دردهاست
728355

سکوت

سکوت.همه جا پُر شده از سکوت و تهی از صداهای روزمره.وقتی اینجا برق به ناگهان می رودمی شود از سکوت سرشار شد.صدای تیک تاک ساعت به وضوح به گوش می رسد.صدای گنجشک که جیک جیک می کند.صدای باد که برگ ها را با خود جابه جا می کند.دیگر به جز اینها، ص. نمی شنوم. وقتی برق می رود و همه جا اینگونه .ت می شودباید دنبال صدا گشت تا آنها را پیدا کردبرخلاف زمان هایی که صداها با فشار هر چه تمام وارد گوش ها می شوند. و انسان را راه گریزی از شنیدنشان نیست.... صدای بوق یخچال به گوش می رسد.انگار برق دوباره آمده است و با خودش صداهای دیگری را آورده است.دیگر الان مقدار کمی س...
237869

سکوت گسسته

سکوت می کنیم هر دو سکوت می کنیم تا دوراهی های بی بازگشت سکوت می کنیم تا خشم های بی حرف عبور می کنیم از معبرهای بی راه از بن بست های بی دیوار بر دلبستن های دل باز سکوت می کنیم بر گمشدن های دانسته و ندانسته های نهان سکوت می کنیم بر هرچه میبینیم و می شنویم سکوت می کنیم هر دو تا ازهم پاشیدگی پیوسته
2187862

سکوت

ناراحتی؟ سکوت کن عصبانی ای؟ سکوت کن دلخوری؟ سکوت کن هیچی مثل سکوت اوضاعو بهتر نمیکنه
1251109

شب وسکوت

شب و سکوت و حکومت عیش و حلاوت تمنا. شب و سکوت و زعامت عشق و نجابت صهبا. شب و سکوت و ولایت وصل و طراوت نجوا. سکوت سخاوت مهرورزان دلبسته به تقدیر و گسسته از زنجیر تدبیر است. سکوت عمارتی است که سجده بر خاکش رواست . و کلام در بارانینگاه نافذ و آرامش دواست. سکوت رمز و پشتگاه و معجزه ی نواهاست. سکوت ترنم نجوای ه در آواهاست. سکوت ترجمان دعای یستشیر و احتجاب و دل سحراذان سحرگهو کامروائی احباب است و ابرار. اولین و آ ین درسی که مرا آموختند؛ با سکوت بود. ای پیر د راه نمودی ما را با وسمه ی ذکر ماه نمودی ما را دانم که چراصبح ازل بود سکوت تا قوس ابد شاه نمودی ما را ...
297037

کمی زندگی کن ...

بشتاب بە سمت سکوت و در آن آشیانە کن . صدای پرندگان را بشنو . و صدای باد ،وقتی کە با برگهای نخل عشق بازی می کند . بشتاب بە سمت سکوت و شاهد باش کە بهار کم کم از راه می رسد و گیاهان ، زمین را از خواب بیدار می کنند . تو فقط در خانەی سکوت بنشین و نگاه کن تا جهان با . درونت هماهنگ شود...
2578347

سکوتِ نزدیک!

سکوت را دوست دارم.سکوت در برابر انی که تمس د,سکوت در برابر تحقیرشان,سکوت در برابر بی مرام بودنشان ... سکوت در برابر دروغ,سکوت در برابر ی که با چوب عقایدی که خودش هم قبولش ندارد تورا تربیت میکند! آنقدر نسبتم با این آدم ها نزدیک شده است که غیر از سکوت راهی ندارم...
2121883

صدای سکوت

سکوت و باز هم سکوت...هیچ چیز مانندش ، آدمی را دیوانه تر نمی کندشاید به همین دلیلعده ای می گویند، علامت رضاستو عده ای دیگرآن را پاسخی بر ابلهان می دانند!پارادو بین رضایت و ابلهی است که دیوانه کننده می شوددو سر کاملا متناقض یک جریانکه یک طرفش عشق است و عزتو سمت دیگرشبلاهت است و حماقت!و در گیرودار این حسهاکافیست عاشق هم باشی و جز سکوتاز عشقت چیزی نشنویبگویی ٬ عاشقش هستی ، سکوت کندبگویی، دنیایت شده ، سکوت کندبگویی، شرمنده که اینها را گفتم ، سکوت کندبگویی ، ببخشید ، می روم گم می شوم در هزار توی زندگی ، سکوت کندتو می مانیبا تنی رنجور و در شُرُفِ ته کشیدنو ر ...
303949

فاصله

ما از حرف هایی که نمی زنیم به حرف مى افتیم وَ همانقدر که سکوت خفه مان کرده این حرف های دنباله دار هم فاصله بینِ تنفسمان می اندازد. من با تو حرف دارم و اما همرنگِ سکوت شده ام من در تو سکوت می کنم و از حرف هایم می مانم من از حرف به حرف و از سکوت به سکوت و سکوت به حرف و از حرف به سکوت انقدر در رفت و شد بوده ام که دیگر برایم تشخیصِ حرف هایی که باید می زدم با سکوت هایی که فتح کرده ام ساده نیست.. من بر .منی از باروت و کبریتم از اشک هایم خیس. - سیدمحمد مرکبیان
2610286

سکوت بی انتها

از سکوت بی انتها می گویم از سکوتی که می فشارد گلویم را از تنهایی از اینکه ی نمی فهمد صدایم را از سکوت می گویم از مردمانی که حرف های زیادی می زنند اما صدای سکوت را نمی فهمند و شاید هم نمی شنوند... از سکوتی اَبَدی... از سکوتی بی انتها از سکوت سهمگین این فریاد می گویم...
2117141

سکوت

سکوت شادترین، تعبیر ازخداست.خداوندی که سکوت می کند و در پشت این سکوت نمی دانم چیست.شاید او سکوت نکرده، گوش های من سکوت کرده اند.شاید خدا آن بالا ها نیست... شاید خدا پرحرفترین حادثه زندگی ست.تورا پشت هر برگی که بر زمین افتاد، حس می کنم!تورا پشت هر ابری که اشک فراقش بر گونه های من چکید، حس می کنم!تورا پشت عطر بهارنارنج آن دم که در هوای شیدا پیچید، حس می کنم!تورا از نسیمی که از پر زدن کوتاه یک بال کبوتر بر گل محمدی وزید، حس می کنم!تورا از قدم زدن دو عاشق در خیابانی جنگ زده، حس می کنم!تورا با صدای جویدن موشی تنها که زیر پل جوی، نان دندادن می زند، حس می کنم!تورا ب? ...
2348490

حکم سکوت

مگر جواب ندارد، صدای هواها؟سکوت هم خوب پاسخی ست بجای شکر گزاری ها نامه ی ما می رسد و فکر میکنیم بایگانی شده آن هم،مثل بعضی نامه ها! مقصود اگر شنیدنست که اینهمه گوینده سکوت هم پر از حرف دارد،پشت دغذغه ها سکوت چیست؟نایی خفه که حرف میبرد از خویش که بفهماند بروز نشده، رویدادها! اما ببر نای خفه را که فریادی شاید،ببرد سکوتم را زیر آوار حرف مردم ها! من بر سر شرط م سکوتت را ش تم! لطفا تو نیز ذوق پیدا کن،به قلم خوش زدن ها! یک چندی ما سکوت کردیم و فریاد د با قضاوتها! ما نیز فریاد میکنیم اینبار،که بر سر رسم کنند، سکوت ها مردم همان را گفتند که میل د ...
989920

سکوت

سکوت و سکوت و سکوت کاش جملات میتوانستند از میان انبوهى از بغض ها بیرون بزنند کاش محیط اجازه میداد این سکوت بشکند اینجا یک نفر دارد خفه میشود و این جملات چه بیرحمانه در پس گلوى من گیر کرده اند
806961

سکوت در موسیقی

سکوت ها برابر کششهای مختلف صداها و به منظور جدا . صداها از یکدیگر علامتهایی برای سکت ها با همان نامها در موسیقی به کار می رود که عبارتند از: سکوت گرد مضاعف (با ارزشی معادل دو برابر گرد) سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت .اچنگ، سکوت سه لا چنگ، سکوت چهارلاچنگ. نقطه هرگاه نقطه ای سمت راست نت یا سکوتی قرار گیرد، نصف بر کشش آن نت یا سکوت اضافه می شود. دو نقطه هرگاه دو نقطه سمت راست نت یا سکوتی گذاشته شود، نقطه اول به اندازه نصف و دوم به اندازه 4/1 به ارزش کشش آن نت یا سکوت می افزاید. اگر نقطه در بالا یا زیر نت قرار گیرد، نص...
621162

سکوت

من سکوت نمی کنم.کی گفته سکوت نشانه دانشمندی و با فرهنگیه؟ من در برابر ظلم سکوت نمی کنم. من در برابر جهل و .یت سکوت نمی کنم. من اگر سکوت کنم ظلم کرده ام. (رضا)
23572

داستان کوتاه بادبادک قرمز - قسمت یک

داستان کوتاه "بادبادک فرمز" -- قسمت یک -- آرام در جنگل راه می روم . حس خوبی است . همه جا هم آرام است . سکوت آمیخته به صدای پرندگان و خش خش برگ های زیر پا . بوی خاک و رطوبت . نوری که از درختان رد می شود و بر رنگ سبز محیط می تابد . و تا چشم می بیند ، درختان بلند و خوش قامت . جز سکوت طبیعت نوای دیگری نیست . کم کم که نزدیک تر می شوم بوی دلنشین و صدای دریا را می شنوم . صدای موج های خشمناک به آرامی سکوت محیط را بر هم می زند . و البته صدای دیگری نیز می آید . صدای فریاد یک دختر . قلبم تند تر میزند . شاید اشتباه شنیدم . می ایستم . تنها سکوت . صدای دیگری نیست . می خواهم شروع کنم
1179642

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!یک زمان هایی که برسد چشمها چقدر وحشتناک پر چانه می شوند... narges.firoozi
1890092

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!یک زمان هایی که برسد چشمها چقدر وحشتناک پر چانه می شوند... instagram : narges.firoozi
697239

سکوت و قلب ترسناک

باسمه تعالی سکوت و قلب ترسناک نمی دانم باید چیزی بگویم یا نه؟ آیا سکوت خود می تواند گویای تمام احساساتی باشد که در درون من وجود دارد؟ سکوت هیچ وقت علامت رضایت نبوده است. یک حس ترس است. ترس از دست دادن رضایت های حداقلی. سکوت، تلاش آزمندانه ای است در جهت احیای امیدی از دست رفته. امیدی نه سفید رنگ، بلکه ظلمانی و یاس آور. سکوت همان آرامش قبل از طوفان است، آن آتش زیر خا.تر... سکوت، ترس است. ترسی که انسان نسبت به قلب خود دارد. آری، انسان وقتی از قلب خود بترسد، سکوت می کند.
921446

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!گاهی لازم نیست حرفی زده شود...چشم ها همه جیز را لو میدهند... narges.firoozi
2483149

تدبیر بود و امید !! تزویر شد و فریب...

# دلار 10.000+تومن !!! سکه 4.200.000+تومن !!! ## و همچنان نمودار تورم رو پایین و تحت کنترل اعلام میکنن!!! علما سکوت ! اقتصادانان منتقد سکوت! اصولگرا سکوت! اصلاحطلب سکوت! صدا و سیما سکوت! .... سکوت ! شرم و ننگ بر انیکه دوره احمدینژاد خودشون رو جر دادن ولی در این دوره خفقان گرفتن ###درود بر شرف و ش ❤ جناب آقای
299005

دو قرن سکوت

اختصاصی از ژیکو دو قرن سکوت . با . و پر سرعت . دو قرن سکوت اثر عبدالحسین زرینکوب سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول . تا ظهور .ت طاهریان. با .دو قرن سکوت
2473165

دهانی جریده از سکوت...

ما سکوت کردیمتا زبانمان خستگی بدر کندای سکوت کردهبا لکنتی منفور در زبان!سکوت تو قاصد کدام بهانه است؟!
888076

ناتمام

بوی گاز٬ صدای باز . زرورق دارو٬ صدای شلیک٬ ٬ صدای کشیدن ترمز٬ یه جیغ تند ......و بعدش س ک و ت .... سکوت مطلق.... یه سکوتی که هیچ چیز هیچ . نمی تونه اونو بشکنه ...حقیقت زندگی نمی دونم چیه .... نمی دونم از کجا میاد.... کی قراره بفهممش.... لمسش کنم.... ولی هر چی که باشه تو همین سکوت مطلق میاد.... یه سکوتی که صدای نفس کشیدن گوش.اشه واسش.... صدای پاهاش اون قدر آرومه که فقط میشه تو اون سکوت شنیدش....جرات کاری رو ندارم...... می ذارم خودش هر وقت خواست بیاد.... ولی بالا.ه میاد....
460857

یادی_از_.

یادی_از_. فرمانده گردانمون شهید حاج علی باقری نیم ساعت در مورد سکوت در شب حرف زد: برادرا هیچ صدائی نباید از شما شنیده بشه! سکوت، سکوت، سکوت کوچکترین صدا می تونه سرنوشت یک عملیات رو عوض کنه. باید سکوت رو تمرین کنیم. گردان در یک ستون به حرکت در آمد و ما همه مواظب بودیم صدای پاهایمان هم شنیده نشود که در سکوت و تاریکی مرگبار شب ناگهان فریادی از عمق وجود همه ما را میخکوب کرد آقای اسحاقیان بود مرد ساده دلی که خیلی دوست داشتنی بود: در تاریکی قبر علی به فریادت برسه بلند صلوات بفرست. همه بچه ها مونده بودند صلوات بفرستند؟ بخندند؟ بعضی ها ا...
460862

یادی_از_.

یادی_از_. فرمانده گردانمون شهید حاج علی باقری نیم ساعت در مورد سکوت در شب حرف زد: برادرا هیچ صدائی نباید از شما شنیده بشه! سکوت، سکوت، سکوت کوچکترین صدا می تونه سرنوشت یک عملیات رو عوض کنه. باید سکوت رو تمرین کنیم. گردان در یک ستون به حرکت در آمد و ما همه مواظب بودیم صدای پاهایمان هم شنیده نشود که در سکوت و تاریکی مرگبار شب ناگهان فریادی از عمق وجود همه ما را میخکوب کرد آقای اسحاقیان بود مرد ساده دلی که خیلی دوست داشتنی بود: در تاریکی قبر علی به فریادت برسه بلند صلوات بفرست. همه بچه ها مونده بودند صلوات بفرستند؟ بخندند؟ بعضی ها ا...
1446512

سکوت ..

در مقابل احساس منتو سکوت می کنیمثل هر دیگرتو سکوت می کنیمثل هر روز دیگر!واژه می¬ میرد،شعر می خشکد،احساس من...اشک می شودمی افتدو در سکوت تو،سکوت من،سکوتِ سردِ دنیای خاموشم،خاک می شود،می پوسد!
2535066

پشت دیوار سکوت با

پشت دیوار سکوت با پشت دیوار سکوت, ایرانی پشت دیوار سکوت, کامل پشت دیوار سکوت, کم حجم پشت دیوار سکوت سینمایی «پشت دیوار سکوت» با همه کیفیت ها اکران 24 مرداد 97 پشت دیوار سکوت
1229805

سکوت ! سکوت !سکوت !

حسینا فقط سکوت !! سکوت به بی دی بعضی ها !! حسینا (ع) جواب این سکوت رو با آرامش بهم بده !! حسینا تو که میدونی مقصر نیستم !! تو که میدونی تاوان این داستان رو نه من باید بدم نه خانواده ام نه هیچ دیگه !!:| حسین جانم (ع) بهم آرامش بده :'(( + ماس دعا
476877

قویترین چیز این است که به عدمِ صدا یعنی {سکوت} گوش دهید.

قویترین چیز این است کهبه عدمِ صدا یعنی {سکوت} گوش دهید.ساعت 2 نیمه شب از خواب بیدار می شوید و سکوت در همه ی اطراف هست و به جای اینکه به مشکلات خود فکر کنید، از سکوت اطراف هشیار شده و به آن گوش دهید و ناگهان سکوتِ درونی شکل می گیرد.لحظه ای که از سکوت آگاه شوید، .ن شده اید.فقط لازم است که آن را شناسایی کنید.آنگاه تعجب می کنید که می توانید حتی سکوتی را که در پشت صداها هست، شناسایی کنید.حتی وقتی که صدا هست،شما وارد طبیعت می شوید و پرندگان آواز می خوانند ومی توانید صدای برگ ها را در باد بشنوید.صدای جویبار آب را بشنوید ، اما در زیر لایه ی همه ی اینها سکوت وجود دارد ...
846738

سکوت

سکوت گاهی چقدر خوب است . سکوت را اگر خوب گوش کنی پر از موسیقی آرامش بخشی استکه ارامشی وصف ناپذیر را به انسان هدیه میدهد.سکوت پر از ناگفته است و پر صداهایی که گوش دل میخواهد تا بشنوی.بیایم گاهی خود را بی اختیار در اختیار سکوت قراردهیم.
519024

330_

این روزها مدام حرف زدم...غمگین شدم حرف زدم.شاد شدم حرف زدم.نگران شدم حرف زدم.ناامید شدم حرف زدم...حرف زدم.حرف زدم...و حالا باید سکوت کنم.غمگین که شدم سکوت کنم.شاد که شدم سکوت کنم.نگران که شدم سکوت کنم .ناامید که شدم سکوت کنم...سکوت کنم.سکوت کنم...
2118726

sugar pie

نصف شبه سکوت هیچ ص از بیرون نمیاد حتی صدای عبور ماشین صدای شبه فقط مث صدای بارون نم نم ، از دوور آواز میخونم س برای خودم تو سکوت نور کم ترجیحا شمع! گشنم میشه میرم سر یخچال. بی سر و صدا! خسته س خو ده امروز سر تمرین بوده. داد اجرا داره:)
434886

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار چنین چرا دلتنگم؟ چنین چرا بیزار زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پا بیزار قدم زدم! ریه هایم شد از هوا لبریز قدم زدم! ریه هایم شد از هوا بیزار اگر چه می گذریم از کنار هم آرام شما ز من متنفر، من از شما بیزار به مسجد آمدم و نا امید برگشتم دل از مشاهده ی تلخی ریا بیزار صدای قاری و گلدسته های پژمرده اذان مرده و دل های از خدا بیزار به خانه ام بروم؟خانه از سکوت پر است سکوت می کند از زندگی مرا بیزار تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست! از این سکوت گریزان، از آن صدا بیزار ش
805945

پلک سکوت

سکوت که می کنی وزن جهان را تنها به دوش می کشم! و کم که می آورم زمین آنقدر کند می چرخد که تو توی تقویم می ماسی و من آونگ می مانم بین حقیقتِ تو و افسانه ای که از تو در سرم دارم! سکوت که می کنی شب پشتِ پلک های سکوت حتم می کند که تو هم تنهایی! از : مهدیه لطیفی
2052729

فریـــــآد ِ سکوتْ

فریـــــآد را همه می شنوند هُنر واقعـــــــی شنیدن صدای سکوتْ است آدم کَر و لال هم میفهمد حس میکند ناراحت میشود شـــعور دارد آدمیزاد تویی که شعور دیگران برایت هرزه بافی و دوروزه گذریست بدان چوب خُدا هم صدا ندارد نعمتش هم ندارد خُدا اهل سکوت است برای اینکه خُدا را بفهمی اول سکوتْ را بفهم
2503153

شه کشتنی نیست!

گرونی... سکوت... تهدید... سکوت... گرونی... سکوت... سکوت... سکوت... ترامپ: بیاین مذاکره کنیم... "مذاکره با ممنوع است"!! :/// ما هیچ... ما نگاه!
632929

انشا با موضوع سکوت

موضوع انشا: سکوت شاید از خود بپرسید سکوت چیست؟اصلا ما انسان ها در چه مواقعی وچرا سکوت میکنیم.سکوت پر از آرامش است،سکوت مسکنی برای قلب هاست ،فرصتی برای دوباره .شیدن،خیلی از حرف ها در سکوت خلاصه میشود. شاید شنیده باشید که میگوید ،سکوتِ پر از فریاد،وبگوییدیعنی چه سکوت است دیگرفریادش چیست،بعضی از انسان هاطوری رفتارو برخورد میکنندکه ادم میشکند،ش.تنی پر فریاد اما این ش.تن را در سکوت خود غرق میکنند.انسان هاظلم میکنند،بی عد.ی میکنند،دروغ میگویند،دل میشکنند،نابود میکنند،خورد میکنندغرورت را شخصیتت را وتو در برابراین همه بی لطفی سکوت می کنی، سکوتی تلخ ،ت?...
2208900

سکوت شب و اعجاز ان

۷شناخت خداوند و عظمت در رمز راز دنیا یکی از عظمت عرفان الهی سکوت شب و زیبایی هایش می باشد انسآن از بس که در گیر کارهای روزانه و بحران های زندگی می باشد از لذت شبانه و رمز و راز در تاریکی بی بهره مانده هرچند که کار و تلاش وفعالیت و شب را برای آرامش و سکوت و خواب آفریده شده و روز برای کار وتلاش ولی لذت شب و سکوت و تنهایی وعرفان در دنیای شب از نگاه و محبوبیت و شناخت معقولانه و جذ ت بهتری در افکار انسان صورت می گیرد سکوت در شب درخشش زیبای ستارگان قرص زیبای ماه تابان سکوت و زیبایی طبیعت وارامش مخلوقات صدای زیبای جیرجیرکها و قورباغه ها و گاهی مرغ شب سی? ...
1945334

سکوت

سکوت ، صدای گام هایم را باز پس می دهدبا شبِ خلوت به خانه می رومگله ای کوچک از سگ ها بر لاشه ی سیاه خیابان می دوندخلوت شب آن ها را دنبال می کندو سکوت نجوای گام هاشان را می شویدمن او را به جای همه برمی گزینمو او می داند که من راست می گویماو همه را به جای من برمی گزیندو من می دانم که همه دروغ می گویندچه می ترسد از راستی و دوست داشته شدن ، سنگدلبرگزیننده ی دروغ هاصدای گام های سکوت را می شنومخلوت ها از باهمی سگ ها به دروغ و درندگی بهترندسکوت گریه کرد بسکوت به خانه ام آمدسکوت سرزنشم کردو سکوت ت ماند سرانجامچشمانم را اشک پر کرده استمهدی اخوان ثالث
701530

سکوت ...2

ابتدا بهانه گرفتاری سپس سکوت اعتراض و قهر من عذر خواهی تو و دوباره گرفتاری های تو سپس سکوت و سکوت و سکوت من گرفتاری و گرفتاری و گرفتاری های تو و در آ. به این نتیجه می رسم که بالا.ه موفق شدی که فراموشت کنم ..
2179728

سکوت کتابها رو بهم نزنیم...

یه زمانی دربه در دنبال کتاب بودم...از هر ی و از هرجایی سراغشرا میگرفتم...دنبال مکان خلوت ... لا مصب گنجی بود واسه خودش...اما اکنون ...تا دلت بخاد کتاب هست ...و جای خلوت... و سکوت ...و سکوت ...و سکوت...الان ...فقط سکوت را رعایت کنیم تا خواب ختفتگان را آشفته نکنیم...سکوت کتابها را بهم نزنیم...
2425011

... 385 ...

این سکوت از آن ما نیست هیچ این سکوت را آرزو نکرده است هیچ این سکوت را نخواسته است با میز اشتباه گرفته می شود این سکوت با هراس اشتباه گرفته می شود این سکوت با رنج اشتباه گرفته می شود این سکوت $ عمر لارا $$ / click /
370261

فرزند شمشیر

بناگه خویشتن را در بیابانی تاریک در اعماق ساهی و سکوت تنهایی در هراسی دهشتناک یافتم تنها سکوت بود و سکوت در این دشت خامش بناگه هیاهویی برخاست صدای اسبان تند پا چکاچک شمیرها ضجه و ناله درد فریاد رجز خوانی بناگه همهمه خو.د و باز سکوت بود در این دشت داستان مردان و شمشیر فریاد شیر مرد ایران فرزند شمشیر بود
2135859

سکوت!

گرچه گاهی سکوت نشانه ی "رضایت" هست ولی همین سکوت می تواند نشانه ی "عدم اطلاع" ، "خود برتر بینی" و "خود حق پنداری" باشد! باید دید که سکوت در چه ایستگاهی توقف کرده است!!
1978382

سکوت...

من نمی دانم این جمله را که " سکوت علامت رضاست." چه ی گفت. اصلا جمله ناسازگار و _ با عرض معذرت _ مز فی است. مگر می شود این ح پر معنی انسان را فقط به یک کلمه نسبت داد. سکوت شاید سرشار از معانی هست که هزاران کلمه و جمله را نمی توان با آن مقایسه کرد. سکوت اصلا یک ادبیات مستقل است که دستور زبان خودش را دارد. سکوت اصلا یک مکتب است که اهل خود را دارد. بزرگان زیادی اهل سکوت بودند. شاید لیاقتم همراهی با سکوت نباشد اما تلاش می کنم بفهممش و خودم را به او برسانم... . .

صدای سکوت