صدای سکوت


1931524

سکوت

گاهی اما دلتنگی می شود ، سکوتیعنی نشسته ای در سکوت نگاهش می کنی در سکوت می خوانی اش در سکوت می شنوی اش در سکوت لبخند می زنی در سکوت از دور...در سکوت...دوستت دارم.
2762532

تاریخِ سکوت

مورخ آدم ها را براساسِ تاریخِ کنش ها و گفته ها و نوشته های شان بازمی آفریند: تاریخِ هیاهو. اما کاش می شد تاریخِ سکوت هم داشت: چه ی، چه زمانی، در چه شرایطی، چرا سکوت کرد؟ تاریخِ سکوت، صرفاً تاریخِ بی عملی نیست، چون سکوت انواعِ گوناگون دارد: سکوت به مثابۀ «گریز از کنش»، سکوت به مثابۀ «من نمی دانم»، و سکوت به مثابۀ «غرقه شدن در خویشتن». با درنظر گرفتن این تفکیک، می توان سه نوع تاریخِ سکوت نگاشت: تاریخِ سکوتِ ، تاریخِ سکوتِ فلسفی، و تاریخِ سکوتِ وجودی. من سکوت می کنم، پس «به نحوی آرام» هستم. صدای من در سکوتِ من شناور است. +ابراهیم سلطانی
1767720

صدای سکوت

به صدای سکوت تا به حال فکر کردین؟بعد از نوشتن این پست، دنبال پیدا جواب این سوال میگشتم که:" آیا واقعا صداها داخل جو می مونن و میشه بازی شون کرد؟" تا اینکه رسیدم به یه تیتر عجیب : "صدای سکوت!" تصور کنید که برای چند ساعت همه ی صداهای اطرافتون قطع بشه و سکوت مطلق بوجود بیاد. لازمه بدونین سکوت مطلق یعنی 0 دسیبل! و این درحالیه که صدای یک خونه ی کاملا آروم حدود 40 دسیبل هستش. فکر می کنین چه اتفاقی میوفته؟ احتمالا صدای رد شدن خون از رگ ها، صدای ضربان قلب، صدای دستگاه گوارش و صدای تک تک نفس هاتون رو می شنوین. به نظر من خیلی هیجان انگیزه. این تصویر یه اتاقک بدون پژوا? ...
1991960

مراقب باشیم سکوت مون بی مسئولیتی نشه.

یه رفیق صمیمی ، سکوت کرد ، وقتی که حرف زدنش لازم بود ، و انداختم تو اشتباه... سکوتش انداختم به اشتباه. یه نفر سکوت کرد به خاطر دین! سکوتش انداختم به اشتباه. این دین تون برمیگرده میخوره تو سرتون ، که دین رو هم درست نشناخته بودند. یه عزیزی.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. با خدا آشنا شدم.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. سکوت کرد.. عزیز من جآن منی.. سکوت کنی با جونم بازی میکنی.. سکوت کنی از خدا برمیگردم.. مراقبم باش.. باهام حرف بزن..
1825098

سکوت قلبم:)

وقتی صدای رعد سکوت سهمگین شهر را میشکند... وقتی صدای گریه ی من سکوت خانه را... وقتی صدای ش تن قلبم سکوت قلب هارا... تو آنجا نشستی و خوشحالی... انگار نه انگار که روزی وجود داشتم:)... میومی یونگ
619764

ماه بالای سر تنهاییست

سکوت بود و سکوت بود و سکوتتنها گاهی صدای افتادن چند برگ کرم خورده به گوش می رسیدسکوت بود و بازی نور ماه و سایه بر تنه ی . درختان...سکوت بود و گاه گاهی چشمک های چند ستاره ی بازیگوش...سکوت بود و حضور باد بر اندام لطیف پوستسکوت بود ،سکوتی دلنشین در گوشه ی این سکوت زیبا دخترک می نوشید چایش را در حالی که لبخند می زد به خنده ی دلنشین ماه .
1033994

سپیده دم

سکوت بود و سکوت بود و سکوتتنها گاهی فریاد های فکر پریشان بود که غوغا می کرد...ان دورترها ،سگی پارس می کرد تا بدرد ی سکوت را...ماه می نواخت نور خود را بر ی خیالبین خیال و سکوت مناظره ی سختی بر پا بودخیال ،رویا را می جست و سکوت،معنا رادر لحظه ی بیداری خورشید ...سکوت دست در دست خیال گذاشت خورشید درخشید،خیال سکوت کرد ،سکوت لب به سخن گشود انگاه ،تولد اغاز شد.کاکتوس
2317908

سکوت

سکوت درمانیسکوت کن !..هنگام?که نم?دان? چه بگو??، چه پاسخ ده? و ?ا چطور بگو??, فقط سکوت کن!گاه? نگفتن ش?ر?ن تر از گفتنِ سخنانِ آشفته است که در لحظه تو راسبک م?کند … در آن لحظه سکوت کن .?ک وقتها?? سع? کن چشمانت را ببند? بر حرفها? ن?ش دار، سکوت کن?و به زبانت اجازه ده? سکوت را تمر?ن کند …آن روزها که نفهم?د? چه شد و از کجا بر سرت آوارِ مص?بت آمد، ? رامقصر نکن, سکوت کن تا دل?لِ اصل? را، در آرامش ب?اب? !دق?قه ها?? که حسِ انفجار در سلولها?ت تو را از درون م?خورد, سکوترا تجربه کن, که ذهنت با آرامش با قلبت م کند و تصم?م? درست بگ?رد .?ک وقت ها?? ” سکوت” پاسخِ همه ? دردهاست
2187862

سکوت

ناراحتی؟ سکوت کن عصبانی ای؟ سکوت کن دلخوری؟ سکوت کن هیچی مثل سکوت اوضاعو بهتر نمیکنه
2751104

نیاز دارم...

سکوت چیزیه ک بهش نیاز دارمهمه بهش نیاز داریم بعضی وقتا دوست دارم صدای ماشین ها و موتور ها و سروصدای مردم رو کم کنم فقط صدای باد و پرزدن پرنده هارو بشنوم سکوت شب صدای قدم ها رو آسف خیابون صدای تنهایی... این صداها با سکوت بوجود میان بهشون نیاز دارم....
2610286

سکوت بی انتها

از سکوت بی انتها می گویم از سکوتی که می فشارد گلویم را از تنهایی از اینکه ی نمی فهمد صدایم را از سکوت می گویم از مردمانی که حرف های زیادی می زنند اما صدای سکوت را نمی فهمند و شاید هم نمی شنوند... از سکوتی اَبَدی... از سکوتی بی انتها از سکوت سهمگین این فریاد می گویم...
2348490

حکم سکوت

مگر جواب ندارد، صدای هواها؟سکوت هم خوب پاسخی ست بجای شکر گزاری ها نامه ی ما می رسد و فکر میکنیم بایگانی شده آن هم،مثل بعضی نامه ها! مقصود اگر شنیدنست که اینهمه گوینده سکوت هم پر از حرف دارد،پشت دغذغه ها سکوت چیست؟نایی خفه که حرف میبرد از خویش که بفهماند بروز نشده، رویدادها! اما ببر نای خفه را که فریادی شاید،ببرد سکوتم را زیر آوار حرف مردم ها! من بر سر شرط م سکوتت را ش تم! لطفا تو نیز ذوق پیدا کن،به قلم خوش زدن ها! یک چندی ما سکوت کردیم و فریاد د با قضاوتها! ما نیز فریاد میکنیم اینبار،که بر سر رسم کنند، سکوت ها مردم همان را گفتند که میل د ...
989920

سکوت

سکوت و سکوت و سکوت کاش جملات میتوانستند از میان انبوهى از بغض ها بیرون بزنند کاش محیط اجازه میداد این سکوت بشکند اینجا یک نفر دارد خفه میشود و این جملات چه بیرحمانه در پس گلوى من گیر کرده اند
621162

سکوت

من سکوت نمی کنم.کی گفته سکوت نشانه دانشمندی و با فرهنگیه؟ من در برابر ظلم سکوت نمی کنم. من در برابر جهل و .یت سکوت نمی کنم. من اگر سکوت کنم ظلم کرده ام. (رضا)
23572

داستان کوتاه بادبادک قرمز - قسمت یک

داستان کوتاه "بادبادک فرمز" -- قسمت یک -- آرام در جنگل راه می روم . حس خوبی است . همه جا هم آرام است . سکوت آمیخته به صدای پرندگان و خش خش برگ های زیر پا . بوی خاک و رطوبت . نوری که از درختان رد می شود و بر رنگ سبز محیط می تابد . و تا چشم می بیند ، درختان بلند و خوش قامت . جز سکوت طبیعت نوای دیگری نیست . کم کم که نزدیک تر می شوم بوی دلنشین و صدای دریا را می شنوم . صدای موج های خشمناک به آرامی سکوت محیط را بر هم می زند . و البته صدای دیگری نیز می آید . صدای فریاد یک دختر . قلبم تند تر میزند . شاید اشتباه شنیدم . می ایستم . تنها سکوت . صدای دیگری نیست . می خواهم شروع کنم
1179642

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!یک زمان هایی که برسد چشمها چقدر وحشتناک پر چانه می شوند... narges.firoozi
1890092

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!یک زمان هایی که برسد چشمها چقدر وحشتناک پر چانه می شوند... instagram : narges.firoozi
921446

سکوت

از صدای این همه سکوت گوشم کر می شود گاهی تیغه ی یک سکوت برنده تر از هر فریادی است...!!! نمیشنوی؟؟؟؟چشمانت را که بدوزی گوش هایت سوت میکشند!!!گاهی لازم نیست حرفی زده شود...چشم ها همه جیز را لو میدهند... narges.firoozi
888076

ناتمام

بوی گاز٬ صدای باز . زرورق دارو٬ صدای شلیک٬ ٬ صدای کشیدن ترمز٬ یه جیغ تند ......و بعدش س ک و ت .... سکوت مطلق.... یه سکوتی که هیچ چیز هیچ . نمی تونه اونو بشکنه ...حقیقت زندگی نمی دونم چیه .... نمی دونم از کجا میاد.... کی قراره بفهممش.... لمسش کنم.... ولی هر چی که باشه تو همین سکوت مطلق میاد.... یه سکوتی که صدای نفس کشیدن گوش.اشه واسش.... صدای پاهاش اون قدر آرومه که فقط میشه تو اون سکوت شنیدش....جرات کاری رو ندارم...... می ذارم خودش هر وقت خواست بیاد.... ولی بالا.ه میاد....
460862

یادی_از_.

یادی_از_. فرمانده گردانمون شهید حاج علی باقری نیم ساعت در مورد سکوت در شب حرف زد: برادرا هیچ صدائی نباید از شما شنیده بشه! سکوت، سکوت، سکوت کوچکترین صدا می تونه سرنوشت یک عملیات رو عوض کنه. باید سکوت رو تمرین کنیم. گردان در یک ستون به حرکت در آمد و ما همه مواظب بودیم صدای پاهایمان هم شنیده نشود که در سکوت و تاریکی مرگبار شب ناگهان فریادی از عمق وجود همه ما را میخکوب کرد آقای اسحاقیان بود مرد ساده دلی که خیلی دوست داشتنی بود: در تاریکی قبر علی به فریادت برسه بلند صلوات بفرست. همه بچه ها مونده بودند صلوات بفرستند؟ بخندند؟ بعضی ها ا...
1446512

سکوت ..

در مقابل احساس منتو سکوت می کنیمثل هر دیگرتو سکوت می کنیمثل هر روز دیگر!واژه می¬ میرد،شعر می خشکد،احساس من...اشک می شودمی افتدو در سکوت تو،سکوت من،سکوتِ سردِ دنیای خاموشم،خاک می شود،می پوسد!
2535066

پشت دیوار سکوت با

پشت دیوار سکوت با پشت دیوار سکوت, ایرانی پشت دیوار سکوت, کامل پشت دیوار سکوت, کم حجم پشت دیوار سکوت سینمایی «پشت دیوار سکوت» با همه کیفیت ها اکران 24 مرداد 97 پشت دیوار سکوت
846738

سکوت

سکوت گاهی چقدر خوب است . سکوت را اگر خوب گوش کنی پر از موسیقی آرامش بخشی استکه ارامشی وصف ناپذیر را به انسان هدیه میدهد.سکوت پر از ناگفته است و پر صداهایی که گوش دل میخواهد تا بشنوی.بیایم گاهی خود را بی اختیار در اختیار سکوت قراردهیم.
519024

330_

این روزها مدام حرف زدم...غمگین شدم حرف زدم.شاد شدم حرف زدم.نگران شدم حرف زدم.ناامید شدم حرف زدم...حرف زدم.حرف زدم...و حالا باید سکوت کنم.غمگین که شدم سکوت کنم.شاد که شدم سکوت کنم.نگران که شدم سکوت کنم .ناامید که شدم سکوت کنم...سکوت کنم.سکوت کنم...
434886

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار چنین چرا دلتنگم؟ چنین چرا بیزار زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پا بیزار قدم زدم! ریه هایم شد از هوا لبریز قدم زدم! ریه هایم شد از هوا بیزار اگر چه می گذریم از کنار هم آرام شما ز من متنفر، من از شما بیزار به مسجد آمدم و نا امید برگشتم دل از مشاهده ی تلخی ریا بیزار صدای قاری و گلدسته های پژمرده اذان مرده و دل های از خدا بیزار به خانه ام بروم؟خانه از سکوت پر است سکوت می کند از زندگی مرا بیزار تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست! از این سکوت گریزان، از آن صدا بیزار ش
2118726

sugar pie

نصف شبه سکوت هیچ ص از بیرون نمیاد حتی صدای عبور ماشین صدای شبه فقط مث صدای بارون نم نم ، از دوور آواز میخونم س برای خودم تو سکوت نور کم ترجیحا شمع! گشنم میشه میرم سر یخچال. بی سر و صدا! خسته س خو ده امروز سر تمرین بوده. داد اجرا داره:)
2208900

سکوت شب و اعجاز ان

۷شناخت خداوند و عظمت در رمز راز دنیا یکی از عظمت عرفان الهی سکوت شب و زیبایی هایش می باشد انسآن از بس که در گیر کارهای روزانه و بحران های زندگی می باشد از لذت شبانه و رمز و راز در تاریکی بی بهره مانده هرچند که کار و تلاش وفعالیت و شب را برای آرامش و سکوت و خواب آفریده شده و روز برای کار وتلاش ولی لذت شب و سکوت و تنهایی وعرفان در دنیای شب از نگاه و محبوبیت و شناخت معقولانه و جذ ت بهتری در افکار انسان صورت می گیرد سکوت در شب درخشش زیبای ستارگان قرص زیبای ماه تابان سکوت و زیبایی طبیعت وارامش مخلوقات صدای زیبای جیرجیرکها و قورباغه ها و گاهی مرغ شب سی? ...
701530

سکوت ...2

ابتدا بهانه گرفتاری سپس سکوت اعتراض و قهر من عذر خواهی تو و دوباره گرفتاری های تو سپس سکوت و سکوت و سکوت من گرفتاری و گرفتاری و گرفتاری های تو و در آ. به این نتیجه می رسم که بالا.ه موفق شدی که فراموشت کنم ..
1945334

سکوت

سکوت ، صدای گام هایم را باز پس می دهدبا شبِ خلوت به خانه می رومگله ای کوچک از سگ ها بر لاشه ی سیاه خیابان می دوندخلوت شب آن ها را دنبال می کندو سکوت نجوای گام هاشان را می شویدمن او را به جای همه برمی گزینمو او می داند که من راست می گویماو همه را به جای من برمی گزیندو من می دانم که همه دروغ می گویندچه می ترسد از راستی و دوست داشته شدن ، سنگدلبرگزیننده ی دروغ هاصدای گام های سکوت را می شنومخلوت ها از باهمی سگ ها به دروغ و درندگی بهترندسکوت گریه کرد بسکوت به خانه ام آمدسکوت سرزنشم کردو سکوت ت ماند سرانجامچشمانم را اشک پر کرده استمهدی اخوان ثالث
2179728

سکوت کتابها رو بهم نزنیم...

یه زمانی دربه در دنبال کتاب بودم...از هر ی و از هرجایی سراغشرا میگرفتم...دنبال مکان خلوت ... لا مصب گنجی بود واسه خودش...اما اکنون ...تا دلت بخاد کتاب هست ...و جای خلوت... و سکوت ...و سکوت ...و سکوت...الان ...فقط سکوت را رعایت کنیم تا خواب ختفتگان را آشفته نکنیم...سکوت کتابها را بهم نزنیم...
1978382

سکوت...

من نمی دانم این جمله را که " سکوت علامت رضاست." چه ی گفت. اصلا جمله ناسازگار و _ با عرض معذرت _ مز فی است. مگر می شود این ح پر معنی انسان را فقط به یک کلمه نسبت داد. سکوت شاید سرشار از معانی هست که هزاران کلمه و جمله را نمی توان با آن مقایسه کرد. سکوت اصلا یک ادبیات مستقل است که دستور زبان خودش را دارد. سکوت اصلا یک مکتب است که اهل خود را دارد. بزرگان زیادی اهل سکوت بودند. شاید لیاقتم همراهی با سکوت نباشد اما تلاش می کنم بفهممش و خودم را به او برسانم... . .
2582308

گاهی سکوت می کنی،

گاهی سکوت می کنی،چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی.گاهی سکوت می کنی،چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری.سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراضاما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه ی خاصی نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنهو این یعنی همون حس تنهایی...
892318

سکوت سرد

قصه های عاشقانه ی "هرشب" تو این بود: "ساعتی" با من باش...! چه بی رحمانه چشمهایم بسته شد...!!!! و سکوت تنها صدای لالایی من شد...
525772

سکوت...

{فریاد را همه میشنوند،هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است.}
740452

سکوت

سکوت دوستت دارمی ست که صدای تو را کم دارد آمپول هوایی که هربار شعر تازه ای را سقط میکند. .ید بک لینک
987072

گاهی سکوت می کنی

گاهی سکوت می کنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی گاهی سکوت میکنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری سکوت گاهی یک اعتراضه و گاهی هم انتظار اما بیشتر وقتها سکوت برای اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه و این یعنی همون حس تنهایی...! " خسرو شکیبایی "
2911331

بعدِ من چه می خواهی؛ از همه سکوتی که ...!؟

بعدِ من چه می خواهی؛ از همه سکوتی که ...!؟ توی ِ باغچه ی ِ خانه؛ از درخت ِ توتی که - روز به روز، می خُشکد؛ بَر و روی ِ سبز ِ آن هم چُنان؛ بیابانی - چون؛ کویر ِ که ! بعدِ من چه خواهی کرد؛ با سکوت ِ دردآور !؟ با سکوت ِ پُر مفهوم - مانند ِ سقوطی که ...!! هر لحظه به جای ِ آن - "دوستت دارم" هام؛ به چه دل می بندی !؟ جُز صدای ِ سوتی که - هر روز و تکراری؛ توی ِ خانه می پیچد داخل ِ قفس جیک ِ - دو،سه تا طوطی که ... به سکوت دل بستی، با سکوت هم آغوشی !! دنبال ِ ثباتی تو !!؟ در پی ِ ثبوتی که ...!!؟ با دوام نخواهی بود - من، ولی نمی فهمم؛ تا اَبد خوا? ...
1974714

من

میترسم دوباره سکوت کنم صدای زهره توی ذهنم میاد همون بهتر که تو سکوت کنیولی من اون صدارت حد ف میکنم
523666

سکند رست افتر فرست کورس. .

سکوت شب .. سکوت ماه ... صدای زبانه کشیدن شعله آتش .. صدای خش خش برگ ها ..غوغای عوعوی سگ ها که اکنون دگر خواب برده آنها را .. فروغ به یغما رفته ی فانوس .. نور به غم نشسته ی ماه شب چهارده .. پنج شنبه ی رو به زوال .. تولد در سکوت صبحدم . .. هنوز زبانه میکشد در شب شعله آتش .. پرکشیدن فکر خسته ی ادمکای دور آتش .. قوری مقاومی که دلگرم نگهمان داشت .. صلابت به خواب رفته ی کوه ..در سکوت جاده گم شده است .حرفای مگوی به دل مانده ای که رد و بدل میشوند.. موزیک ،موزیک ،موزیکی که خیلی وقت بود پلی شدنش از یاد رفته بود.. چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه توروبه دنیا نمیدم ...
1847332

برف

برف رو دوست دارم، درست مثل بقیهیه لیوان شیر کاکائو داغ و یه منظره برفی عجیب به دلم می شینهیا قدم زدن تو خیابون و هر از چند گاهی یقه پ و رو به هوای ریختن دونه برف ت دادناما بیشتر از هر چیزی عاشق سکوت برف امدونه برف های سفید و سکوت و سکوت و سکوت و من ...درست مثل همیشه های قدیمی
961564

نامه بیست و هشتم

بانوی نازنین چه سکوت مبهمی کرده ای! من همیشه از سکوت می ترسیدم .. چرا که " سکوت سرشار از ناگفته هاست" سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست بلکه دقیقاً نقطه ع. رضایت و به علامت اعتراض معنایش می کنند. اما در مورد تو، سکوت برایم متمایزتر و متفاوتتر از این دریافتهاست ... من هنوز بارقه های عشقمان را پرحرارت احساس می کنم .. من هنوز پژواک صدای نازنینت را در گوشم حس میکنم .. من هنوز روزی هزار بار نامت را بر زبان دلم جاری می کنم. من هر روز چشمهای تو را می بینم و چشمهایم را باز می کنم .. و بازوانم را هر روز تنگتر می کنم که تنگ در آغوشت بگیرم .. مبادا فاصله ای بینمان بیفتد ...
2177274

سکوت...

بعضی وقتها سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی . . . بعضی وقتهام سکوت می کنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری . . . گاهی مواقع سکوت یه اعتراضه. . . گاهی مواقع انتظاره. . . اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری،توصیف کنه...........
779974

بندِ سکوت

بندِ سکوت را می کَنَم بر لحنِ خموش تا شب و روز ، مرا از تو حکایت باشد سخن از جانِ من و جانِ تو و هر چه شکایت باشد. هر کجا طرحِ لبی بود ، سکوت جاری بود بار بر بسته سکوت از جمعِ بار شب افروز گشته شعر ، بر حالِ دار در آغازِ تنم ، ص. از مردمان ، حاکم بود در پایانِ سَرَم ، فغانی از سَران ، صادق بود لیک در میانه ، سکوت را بند گسستم ز سَر تا به قدم ... پُر از گسسته سکوتی باشد پُر از حرف و سخن ، شوق و قلم و جرعه ای بر عُمر ، کفایت باشد تا مُهرِ سکوت بر من ، حمایت باشد. سلام بر این فغان های سرفراز فراوان بر سخن های عشق و دلنواز درود ب...
560742

سکند رست افتر فرست کورس. .

سکوت شب .. سکوت ماه ... صدای زبانه کشیدن شعله آتش .. صدای خش خش برگ ها ..غوغای عوعوی سگ ها که اکنون دگر خواب برده آنها را .. فروغ به یغما رفته ی فانوس .. نور به غم نشسته ی ماه شب چهارده .. پنج شنبه ی رو به زوال .. تولد در سکوت صبحدم . .. هنوز زبانه میکشد در شب شعله آتش .. پرکشیدن فکر خسته ی ادمکای دور آتش .. قوری مقاومی که دلگرم نگهمان داشت .. صلابت به خواب رفته ی کوه ..در سکوت جاده گم شده است .حرفای مگوی به دل مانده ای که رد و بدل میشوند.. موزیک ،موزیک ،موزیکی که خیلی وقت بود پلی شدنش از یاد رفته بود.. چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه توروبه دنیا نمیدم ... غرق میشوی
992362

سکوت ...سکوت ...ناگهان برگی افتاد ..."عباس حسین نژاد "

یک: درکمین پرنده ای بودم که نامش صدای تو بود ... گوشم شکار کرد "صدای داوود " را و فراموشم شدی ... دو: لباس صورتیت مردانگی ات را زیر سئوال نمی برد ... ولی نگاه تو به موضوع وفاداری چرا!!! سه: تنم را بسوزان و گریه کن .... ای ضعیف ...خا تر من هم روی دست تو ...سنگین است ...
297538

این روزها حواستان به سه قلوهای معنوی باشد

سه دستوری که اهل بیت(ع) در ماه رجب به ما دادند در واقع سه بحث است، تواضع،خشوع و سکوت. تواضع کار هر . نیست، خشوع ابداً کار هر . نیست، سکوت که اصلاً جزء محالات است، عرفای ما سکوت را جزء قدم های آ. عرفان می دانند..ی که بتواند خودش را جمع کند، کنترل کند، حرف نزند، خیلی سخت است. تاکیدی که اهل بیت( ع) در ماه رجب به ما داشتند این است که در این ماه تمرین تواضع و خشوع و سکوت کنید. سه دستوری که اهل بیت(ع) در ماه رجب به ما دادند در واقع سه بحث است. یکی تواضع، یکی خشوع و یکی سکوت .سکوت به معنای سکوت در جایی که از منشاء غضب یا از منشاء . یا از منشاء ...
169090

سکوت

صدای سکوت را می شنوی . می کند از دیوارها گذر می کند
2151068

سکوت

ما آدم های نسل سکوتیم ! ما آدم های این دوره عادت کردیم سکوت کنیم ، همدیگر را دوست داشتیم و سکوت کردیم ، هی یواشکی رفتیم ع های پروفایل هم را نگاه کردیم و توی دلمان قند آب شد و سکوت کردیم تا او حرف بزند و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و او را از دست دادیم ، هی توی و محل کار نگاهمان را از هم یدیم تا مبادا دست دلمان برای هم رو شود ...ما توی رابطه هامان سکوت کردیم و خیلی چیزها را نگفتیم تا طرف رابطه مان پررو نشود ، وابسته نشود دوستت دارم هایمان را ذخیره کردیم برای خودمان هم نمیدانیم کجا !دلتنگ شدیم و سکوت کردیم تا یکوقت غرورمان خدشه دار نشود ، سکوت کردیم و منتظر م م تا ? ...
1674226

هیس !!

بگویم ؟:) نه ! فقط نگاه کن ! باز سکوت میکنم :) سکوت سکوت سکوت :)
240880

سکوت فرزین چت باربارا چت

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است .ی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت
2271924

تو سکوت می کنی

تو سکوت می کنی و فریاد زمانم را نمی شنوی .. یک روز، من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید ...! #حسین_پناهی
884718

سکوت

سکوت سر شار از ناگفته هاست!دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواندرویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیردوهر دانه برفیبه اشکی نریخته می ماند .سکوت سرشار از سخنان ناگفته است .از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق های نهانوشگفتی های بر زبان نیامدهدر این سکوت حقیقت ما نهفته استحقیقت تو و من
1483610

سکوت!!!!!!!!

گاهی باید سکوت کردتو سکوت بعضی از صدا ها بهتر شنیده میشه ...
2719634

تو این سکوت بی ی...

تو این سکوت بی ی صدای دلدار و ببینتو این شبا تو رویاها چهره عاشق رو ببینوقتی دلت تنگه براش بغض چشاتو میگیرهتو لحظه های عاشقی نم نم بارون رو ببین
454040

فاجعه...

و ما پیروان .ی هستیم که میفرمود تا عرق کارگر خشک نشده باید مزدش را پرداخت ...و آن ها 7 ماه حقوق نگرفته بودند *سکوت سکوت سکوت بغض...
648454

" ک.شانِ سکوت "

به دنبالِ ردِ پایِ سکوتَم گام بردار سراسیمه نشو؛ سکوت را با سکوت دنبال می کنند [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1416916

سکوت

یا قاضی الحاجات نکو بود آنچه نکو داشت سکوت بود آنجا که صدا نیست فریاد از این همه صدا و بد نکویی جشن خواهم گرفت روزی... که دوست دارم نکو سکوت را.
1175314

آهنگ سکوت محض از احسان ناجی

آهنگ سکوت محض از احسان ناجی به همراه متن آهنگ از سایت آواباران آهنگ سکوت محض از احسان ناجی به همراه متن آهنگ از سایت آواباران آهنگ سکوت محض از احسان ناجی آهنگ جدید و شنیدنی سکوت محض از خواننده احسان ناجی با بهترین کیفیت ممکن از آهنگ سکوت محض با لینک پر سرعت و پخش آنلاین e e jadide ehsan naji – sokoute mahz متن آهنگ سکوت محض از احسان ناجی آهنگ سکوت محض از احسان ناجی با کیفیت عالی از در صورت مشکل داشتن متن آهنگ و یا پست و یا غیر مجاز بودن مطلب از طریق تماس با ما در ارتباط باشید
2925050

سکوت

سکــوت: یعنی پوشیدن جامه ی ابهت و بردباری برای چیدن پی د ی واژه ی آری. سکوت: یعنی درهم ش تن واژه های غول آسای نفاق و زاری. یعنی برخواستن از کابوس و رسیدن به بیداری. سکوت یعنی اینکه دوستت دارم وتو خبر نداری. یعنی فقط تو بپرسی و من بگویمت آری. سکوت که همیشه نیست تب تلخ ترس ونداری و نزاری . برای من اینک سکوت یعنی اینکه آری و تمام شد واژه های چشم انتظاری ... سکوت ارزش و غنای اعتباری بسیار بالائی دارد. یعنی حرفهای بزرگ و ناگفته های مهمی وجود دارد که بجای آن نتوانسته ایم واژه بسازیم همیشه از سکوت ناغافل و ناگوار ترسیدیم. همیشه با سکوت خود را پنهان کردیم. هم ...
2388732

رسانه های کثیف ، حوزه ی ننگین

در مشهر ص جز شلیک گلوله های خصم و جوشش خون از قلب های دردمند به گوش نمی رسد . تاریخ نگاران سکوت می کنند و تاریخ ، با بهت نظاره گر خوزستان می شود .. رسانه های ملی سکوت می کنند سکوت می کند ت سکوت می کند ، حوزه سکوت میکند سکوت نمی کند ، ضربات باتوم و گلوله های تفنگش را بر سر مردم مشهر می ریزد این یک متن دردناک نیست ، این واقعیت است! اینجا آب ندارد . مردم ده ها دهستان به دلیل مسمویت ناشی از آب غیرتصفیه راهی بیمارستان شده اند . مردم معترض به گلوله بسته شده اند . از ترس دستگیری مجروحان ، آن ها را به ای دیگر می برند . مشهر آتش گرفته ! مسلمانان سکوت کرده اند .. پی? ...

صدای سکوت