سواد رسانه ای فرهنگ سایبری


1131774

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 5 صفحه ورد فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) توضیحات بیشتر - جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آم? ...
83298

سواد رسانه ای چیست؟

تاریخچه سواد رسانه ایتاریخچه پیدایش سواد رسانه ای به سال 1965 باز می گردد. مارشال مک لوهان[1] اولین بار در کتاب خود تحت عنوان "درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان"، این واژه را بکار برد و نوشت: «زمانی که د.دۀ جهانی تحقیق یابد، لازم است انسان ها به سواد جدیدی بنام سواد رسانه ای دست یابند» با این حال بیش از دودهه است که صاحبنظران ارتباطات، به دیدگاهی روی آورده اند که به نظر میرسد با گسترش آن، میتوان از تاثیرات منفی رسانه ها پیشگیری کرد . این دیدگاه، به طور کلی؛ راه هرگونه ارتباط رسانه ای را برخورداری از سواد رسانه ای، یا آموزش رسانه ای[2]، می داند. سازمان
1137426

جزوه درس سواد رسانه ای 4

جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 6 صفحه ورد فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسا? ...
1897749

پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه

پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه برچسب ها : پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه , پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه , پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت زندگی به سبک رسانه دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1782 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه پاو وینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه پاور پوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه ای زندگی به سبک رسانه ، که شامل 9 صفحه کلی و 6 متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و ص? ...
1716705

سواد رسانه ای...

#جبهه_اقدام ⁉⁉⁉⁉⁉⁉⁉ ❌آیا صرف داشتن سواد رسانه ای میتوان ابزارهای دشمن را شناسایی کرد؟! ✅سواد رسانه ای (media literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. ◀به زبان ساده تر سواد رسانه ای باید کمک کند تا از سفره رسانه ها ابزارهای دشمن را به آسانی شناسایی کرده و از آنها دوری کنیم. آیا امروزه به واقع همینگونه است؟؟ خیل کثیری که در جنگ افزارهای اینترنتی_ صهیونیستی فعالیت میکنند سواد رسانه ای ندارند؟!! ❌ پس سواد رسانه ای اگر در حد ه ...
1131776

جزوه درس سواد رسانه ای 3

جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 3 صفحه pdf فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سوا ...
1202363

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 5 صفحه ورد فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) توضیحات بیشتر - جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه در ...
1202368

جزوه درس سواد رسانه ای 3

جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 3 صفحه pdf فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سوا? ...
1202373

جزوه درس سواد رسانه ای 4

جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی 6 صفحه ورد فایل >>> سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: نعیمه... جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: ... جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس ...
1202358

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی سواد رسانه ای چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ چه کاربردهایی در زندگی ما می تواند داشته باشد؟ چه چالش هایی پیش روی ماست برای آن که سواد رسانه ای داشته و بهتر بیاموزیم و مخصوصا به فرزندان و ک نی که جامعه هدف بسیار مهمی برای رسانه ها هستند این سواد را انتقال بدهیم و درونی شود و به عنوان یک مهارت مهم در زندگی شان استفاده کنند. منابع درسی: نظریه سواد رسانه ای، رهیافتی شناختی : نویسنده دبلیو جیمز پاتر * ترجمه ناصر اسدی، محمد سلطانی فر، شهناز هاشمی * انتشارات سیمای شرق سواد رسانه ...
1131772

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ای مدرس: نعیمه خزایی سواد رسانه ای چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ چه کاربردهایی در زندگی ما می تواند داشته باشد؟ چه چالش هایی پیش روی ماست برای آن که سواد رسانه ای داشته و بهتر بیاموزیم و مخصوصا به فرزندان و ک نی که جامعه هدف بسیار مهمی برای رسانه ها هستند این سواد را انتقال بدهیم و درونی شود و به عنوان یک مهارت مهم در زندگی شان استفاده کنند. منابع درسی: نظریه سواد رسانه ای، رهیافتی شناختی : نویسنده دبلیو جیمز پاتر * ترجمه ناصر اسدی، محمد سلطانی فر، شهناز هاشمی * انتشارات سیمای شرق سواد رسانه ...
1249063

سواد رسانه ای چیست؟

t.me/valentinocakeسفارش انواع شیرینی ،کیک و دسردر اصفهانhttps://www.instagram.com/valentino.cake/گفت وگو با رضا سپنجیمولفه های سواد رسانه ای چیست؟سواد رسانه ای در نسبت با رسانه های گوناگون همچون رسانه های مجازی، رادیو ، تلویزیون، مطبوعات و .. چگونه است؟تعلیم و تربیت و نهاد آموزش ، چه نقشی می تواند در سواد رسانه ای داشته باشد؟ضرورت و اهمیت سواد رسانه ای برای کدام گروه بیشتر احساس می شود؟ مواجهه ی معطوف به هدف با رسانه ها از جمله علل ارتقای سطح آگاهی در تمامی اقشار جامعه به عنوان مخاطبان رسانه می باشد که از یک طرف می تواند منجر به ایجاد ارتباط دوسویه و مشارکتی با رسانه ها شود و ...
1142592

سواد رسانه ای چیست؟

گفت وگو با رضا سپنجیمولفه های سواد رسانه ای چیست؟سواد رسانه ای در نسبت با رسانه های گوناگون همچون رسانه های مجازی، رادیو ، تلویزیون، مطبوعات و .. چگونه است؟تعلیم و تربیت و نهاد آموزش ، چه نقشی می تواند در سواد رسانه ای داشته باشد؟ضرورت و اهمیت سواد رسانه ای برای کدام گروه بیشتر احساس می شود؟ مواجهه ی معطوف به هدف با رسانه ها از جمله علل ارتقای سطح آگاهی در تمامی اقشار جامعه به عنوان مخاطبان رسانه می باشد که از یک طرف می تواند منجر به ایجاد ارتباط دوسویه و مشارکتی با رسانه ها شود و از طرف دیگر می تواند ساختارهای مردم سالارانه ی جامعه را در راستای انتق? ...
1897296

پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب

پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب برچسب ها : پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب , پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب , پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت مخاطب بی مخاطب , پاو وینت درس 14 تفکر , پاو وینت تفکر و سواد رسانه ای دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 7301 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب پاو وینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب پاور پوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب ، که شامل 15 صفحه کلی متن اصلی کتاب می باشد به ...
1928240

سواد رسانه ای سپری در برابر هجمه رسانه ای

ســــواد رسانــه ای سـپــری در برابر هجمـه رسانـه ای مجموعه مهارتهایی که به فرد امکان قدرت درک، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ها را می دهد. این تعریف، عمومی ترین تعریف سواد رسانه ای(media literacy) می باشد. وم یادگیری سواد رسانه ای به سال 1965 در اروپا بر می گردد. با گسترش و نفوذ رسانه ها در اجتماع یادگیری و آموزش سواد رسانه ای به یکی از مهمترین اصول یادگیری در جهان تبدیل شد. امروزه یادگیری سواد رسانه ای به درجه ای از اهمیت رسیده که آن را همزمان با یادگیری سواد آکادمیک و رایانه ای، آموزش می دهند. این ضرورت به حدی است که حتی در مدارس کشورما ...
1898053

پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است

پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است برچسب ها : پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است , پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت درس تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت تفکر و سواد رسانه ای , تفکر و سواد رسانه ای , بازی زندگی است دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 12476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است پاو وینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است پاور پوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است ، که شامل 11 صفحه کلی متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام ? ...
1562108

ضرورت آموزش سواد رسانه ای

ضرورت آموزش سواد رسانه ای:1- رسانه ها در حیات فرهنگی و ما تسلط دارند. 2- تقریباً همه اطلاعات،به جز مواردی که آنها را به طور مستقیم تجزیه می کنیم ،رسانه ای شده هستند. 3- رسانه ها قادر به خلق مدل های ارزشی و رفتاری پر قدرتی هستند. 4- رسانه ها بدون فعال خود آگاه بر تاثیر می گذارند. 5- سواد رسانه ای می تواند مصرف رسانه ای را برای ما لذت بخش کندو رابطه انفعالی را به رابطه فعال تبدیل کنند. "باری دونکان" عضوانجمن سواد رسانه ای کاناد
1623347

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای دسته بندی علوم اجتماعی فرمت فایل docx حجم فایل 363 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 85 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2- مقدمه............................................................... 8 2-2- تاریخچۀ سواد رسانه ­ای در برخی از کشورهای جهان...... 8 2-2-1- مفهوم سواد رسانه ­ای......................................... 11 2-2-2- عناصر سواد رسانه ­ای.............................................. 12 2-2-1-1- دس? ...
1530009

سواد رسانه ای

همانطور که سواد خواندن و نوشتن به ما کمک می کند تا بتوانیم انواع جملات ساده و پیچیده را بفهمیم و معناهای متفاوتی از آن ها برداشت کنیم، سواد رسانه ای هم مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم انواع رسانه ها و تولیدات رسانه ای را درک، تفسیر و تحلیل کنیم. هر رسانه مجموعه ای از نشانه های خاص خود را دارد که شناخت این نشانه ها در با سواد شدن ما نقش مهمی را ایفا می کند.
1858642

اهمیت سواد رسانه media literacy

اهمیت سواد رسانه: متاسفانه در خیلی از کشورهای مثل ژاپن، کانادا، انگلیس و .... از دوره ابتدائی مباحث سواد رسانه را به فرزندان خویش آموزش می دهند ولی در کشور ما با وجود اینکه امروزه رسانه ها بسیار فراگیر شده اند ولی با گذشت چند دهه از فراگیری آن تازه از سال گذشته فقط در پایه 10 آن هم برای بعضی از رشته ها یک واحد سواد رسانه گذاشته اند. ادامه مطلب
1897750

پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی برچسب ها : پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی , پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی , پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت هر چیز که در جستن آنی، آنی دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 3505 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی پاو وینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی پاور پوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی ، که شامل 13 صفحه کل ...
2241045

سواد رسانه ای یعنی چه؟!

سواد رسانه ای یعنی چه؟! روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». ادامه مطلب
1900889

پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها

پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها برچسب ها : پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها , پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها , پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای , پاو وینت ستاره ها دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 14279 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها پاو وینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ستاره ها پاور پوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه ای ، ستاره ها ، که شامل 11 صفحه کلی و 7 متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و صفحه آ پایان می باشد . به همراه تنهایی رسانه ای برچسب ها : پ? ...
1798217

راه اندازی گروه آموزشی سواد رسانه ای

بسم الله الرحمن الرحیم سواد رسانه ای یکی از مسائل مهم در دنیای امروز است . سواد رسانه ای حتی در کشورهای خارجی نیز آموزش داده می شود تا مخاطبان فضای مجازی ، به راحتی فریب و نیرنگ خیلی از رسانه ها را نخورند . این گروه در تاریخ 28 دی ماه 1396 راه اندازی شد . گروه سواد رسانه ای با هدف آموزش و استفاده درست از فضای مجازی ، قصد دارد لشکر نرم در جنگ نرم به راه بیندازد و با رسانه های بیگانه و کلاهبردار ، مبارزه کند . امروزه کت به نام (( تفکر و سواد رسانه ای )) در مدارس به آموزش گذاشته می شود ؛ این واقعا تحسین برانگیز است . اما ما نیز می خواهیم در این جنگ نرم به عنوان (( سربا ...
255187

تعریف سواد از نظر سازمان ملل متحد

تعریف سواد از نظر سازمان ملل متحد یونسکو ، یک سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی و از زیر مجموعه های سازمان ملل است که تعریف جامعی از سواد ارائه کرده است . از نظر یونسکو ، .ی که سواد خواندن و نوشتن دارد تنها بخش کوچکی از سواد لازم در قرن بیست ویکم را دارد . یونسکو تاکید میکند .ی را میتوان باسواد دانست که دارای سواد عاطفی ، سواد ارتباطی ، سواد مالی ، سواد رسانه ایی ، سواد تربیتی ، سواد رایانه ایی ، سواد سلامتی ، سواد تحلیلی ، سواد نژادی ، سواد بوم شناختی ، سواد روانی ، سواد اطلاعاتی ، سواد بصری و سواد علمی باشد . انواع سواد از دیدگاه یونسکو : سواد عاطف...
2084635

سواد رسانه ای و رهاشدگی فضای مجازی

سواد رسانه ای و رهاشدگی فضای مجازی اهمیت و نقش فضای مجازی و رسانه ها بر ی پوشیده نیست و صحبت در این مورد آنقدر بدیهی شده، که به یک تکرار ممل در نزد مخاطبان تبدیل شده است.آنچه امروز حایز اهمیت است، نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی به عنوان یک فرا رسانه و یا یک رسانه چند وجهی و موثر است.فضای مجازی یک تیغ دو لب است، یک لبه آن ارتقای سطح فکر، فرهنگ و دستی سریع به اطلاعات و ارتباطات موثر در همه زمینه ها است. سوی دیگر این تیغ، آسیب های بی شماری در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سبک زندگی و فرهنگ عمومی نهفته است.
1172100

تعریف سواد رسانه ی بازی های ویدئویی

«سواد رسانه ی بازی های ویدئویی» شاید این عبارت را تا به حال نشنیده اید یا اگر هم به به گوشتان خورده خیلی به آن نپرداخته باشید! اما واقعاً سواد بازی چیست؟ در اینجا می خواهیم اجمالاً تعریفی داشته باشیم از سواد بازی و عناصر آن بازی های ویدئویی یکی از انواع رسانه ها هستند و به جهت دو خصیصه تکرار پذیری1 و تعاملی بودن2 و همچنین ارتباط عمده با مخاطبین کودک و نوجوان که در سنین شکل گیری شخصیت به سر می برند از مهمترین و تأثیرگذارترین رسانه های امروز محسوب می شود. برای فهم بهتر «سواد بازی های ویدئویی»3 بعنوان یکی از شاخه های «سواد رسانه»4 لازم است تا ...
2433612

«سواد رسانه ای» چیست و چه انی در فضای مجازی «بی سواد» هستند؟!

«سواد رسانه ای» چیست و چه انی در فضای مجازی «بی سواد» هستند؟! مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن بهره کافی را ببرند، چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است که آن ضرورت پرداختن به «سواد رسانه ای» است. ادامه مطلب
965115

سواد رسانه ای | انواع سوادها

#سواد_رسانه_ای#محتوای_روشی#جنگ_نرم انواع سواد 1- سواد عاطفی توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن 2- سواد ارتباطی توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه (آداب معا.، روابط اجتماعی خود) 3- سواد مالی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد (چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت مخارج) 4- سواد رسانه ای شناخت انواع رسانه ها و توانایی درک، تفسیر و تحلیل پیام های رسانه ای 5- سواد آموزش و پرورش توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن 6- سواد رایانه توانایی استفاده از مهارت های هفتگانه رایانه icdl نکته: رسانه: وسیله ای ?...
2216663

پاو وینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)

پاو وینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)پاو وینتی زیبا و جذاب در 12 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز ...دریافت فایل
1667964

شناخت بزرگ سواد رسانه ای نیاز ندارد بصیرت می خواهد

سوال: سواد رسانه ای چیست ؟ آیا اهمیت و جایگاه خاص و مهمی دارد؟ آیا صرف داشتن سواد رسانه ای، برای شناختن ابزارهای جاسوسی تروریستی دشمن کافی است؟؟ ادامه مطلب
2146816

درس 13 کتاب تفکر و سواد رسانه ای

کتاب تفکر و سواد رسانه ای درس 13مخاطب فعال یا منفعلآموزش نکات کلیدی درس 13 کتاب تفکر و سواد رسانه ای درس 13 ص 104 در ابتدای این درس به رسانه های یک سویه مثل رادیو و تلویزیون اشاره شده است که در این رسانه ها همواره رسانه بعنوان فرستنده و مخاطب هم بعنوان گیرنده می باشد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2017984

امتحان دوره تمهیدی

سواد رسانه ای یعنی چه؟! روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». ادامه مطلب
2003888

امتحان دوره تمهیدی

سواد رسانه ای یعنی چه؟! روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». ادامه مطلب
1897297

پاو وینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص

پاو وینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص برچسب ها : پاو وینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص , پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص , پاو وینت مخاطب خاص , پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دسته: علوم پایه فرمت فایل: pptx حجم فایل: 37711 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص پاو وینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص ، که شامل 16 صفحه کلی متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و صفحه آ پایان می باشد . به همراه های 1 - فوتبالی 2 - تفاوت مخا? ...
83293

سواد رسانه و تهاجم خاموش فرهنگی شبکه های مجازی

تهاجم فرهنگیفصل اول: سواد رسانه ای دریک نوع درک متکی برمهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها وانواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک وشناسایی کرد . این درک به چه کاری می آید؟ به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند وچه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد وچه چیزی را نه ویا اینکه میزان مصرف هرماده برچه مبنایی باید استوار باشد. چرا باید سواد رسانه ای داشته باشیم؟ 1 - هر چه مخاطب(بیننده) آگاه تر باشد، امکان تاثیر پذیری کورکورانه او از رسانه کاهش بیشتری می یابد. 2 - سواد رسانه ای به
387638

سواد رسانه ای چیست؟

سواد رسانه ای (media literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد این درک به چه کاری می آید؟ به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از ح. انفعالی و مصرفی
1112187

«سواد رسانه ای» (media literacy)

سواد داشتید؟ اصل مطلب: یونس شکرخواه ( علوم ارتباطات) درباره سوادرسانه ای می گوید: «سواد رسانه ای» (media literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. این درک به چه کاری می آید؟ به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد ک? ...
926745

سواد رسانه ای | معیارهای سنجش سواد رسانه ای نوجوانان

#سواد_رسانه_ای#محتوای_روشی#جنگ_نرم معیارهای سنجش سواد رسانه ای نوجوانان 1- شناخت ویژگی های رسانه و پیام های آشکار و پنهان رسانه ای 2- تفکر انتقادی (مواجهه فعال و پرسش گرانه با تمامی تولیدات رسانه ای) 3- کیفیت مواجهه با رسانه ها (خوب شنیدن و خوب خواندن) 4- کمیت مواجهه (میزان دسترسی و استفاده) 5- توانایی تحلیل و ارزی. اه. و تکنیک های اصحاب رسانه 6- مهارت، خلاقیت و تفکر خلاق رسانه ای 7- تولید محصولات رسانه ای رو به رشد 8- تقوای رسانه ای و اخلاق شخصی و اجتماعی 9- رژیم مصرف رسانه ای (توازن در استفاده از همه انواع رسانه ها 10- نحوه صحیح و سریع دسترسی به اطلاعا...
458845

سواد رسانه ای

. یونس شکرخواه: سواد رسانه ای (media literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد این درک به چه کاری می آید؟ به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از ح. انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعال...
2560914

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای (media literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد این درک به چه کاری می آید؟ به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان #رسانه ها بیاموزد که از ح انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعالانه ای وارد شوند ...
1920366

ســـواد رسـانـــه ای سـپــری در برابر هجمـه رسانـه ای

ســــواد رسانــه ای سـپــری در برابر هجمـه رسانـه ای مجموعه مهارتهایی که به فرد امکان قدرت درک، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ها را می دهد. این تعریف، عمومی ترین تعریف سواد رسانه ای(media literacy) می باشد. وم یادگیری سواد رسانه ای به سال 1965 در اروپا بر می گردد. با گسترش و نفوذ رسانه ها در اجتماع یادگیری و آموزش سواد رسانه ای به یکی از مهمترین اصول یادگیری در جهان تبدیل شد. امروزه یادگیری سواد رسانه ای به درجه ای از اهمیت رسیده که آن را همزمان با یادگیری سواد آکادمیک و رایانه ای، آموزش می دهند. این ضرورت به حدی است که حتی در مدارس کشورما ...
989500

سواد رسانه ای | چرا سواد رسانه ای مهم شد

#سواد_رسانه_ای#محتوای_روشی#جنگ_نرم چرا سواد رسانه ای مهم شد 1- ورود به عصر اطلاعات در عصر اطلاعات رسانه ها نقش مهمی در دسترسی و انتقال اطلاعات دارند. جهان جدید مانند د ده کوچکی است که نانش همدیگر را می شناسند و از ریز و درشت اتفاقات مختلف باخبرند. 2- جنگ نرم در جنگ نرم، دشمن با ابزار و پیام های رسانه ای دست به حمله میزند و هدف او تسلط بر ذهن انسانهاست نه خاک و جان آنها 3- اشباع رسانه ای حجم و تنوع بالای پیام های رسانه ای که در معرض آن قرار گرفته ایم توانایی تحلیل و تفسیر آن ها را از ما می گیرد پیام ها پیوسته در هرجا و به هر ی ارائه می شود. ما از پیام ها? ...
2257199

تمدید مهلت ارسال آثار همایش سواد رسانه ای

سید مرتضی ان؛ رئیس همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی در پاسخ به تقاضای نمایندگان ها و پژوهشگاه های حاضر در هشتمین نشست سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، از تمدید ملهت ارسال چکیده ی مقالات تا 15 شهریور ماه و متن کامل مقالات تا 15 مهر ماه خبر داد و گفت: آثاری که تا کنون به دبیرخانه ی همایش ارسال شده است صرفا از طریق اطلاع رسانی رسانه های جمعی بوده است و اقلام تبلیغاتی همایش در این ماه میان علاقه مندان توزیع خواهد شد. به گزارش ستاد خبری همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، محمد صادق افراسی ؛ دبیر کل همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماع ...
1014052

سواد رسانه ای با کدام سرمایه پیوند دارد؟

به نظرم سواد رسانه ای در عین حال که از هر چهار نوع سواد وام می گیرد ولی بیشتر مماس با سرمایه فرهنگی حرکت می کند. در واقع اگر تصویر و کلمه را امری درون فرهنگی و وابسته به زبان بدانیم، سواد رسانه ای وابسته به سرمایه فرهنگی است. بوردیو فرهنگ را شبیه یک بازار می بیند. بازاری پر از کنشگر. کنش ها در «میدان» صورت می گیرد و خود این میدان حاصل تبادل ارتباط میان نیروهای کنشگر است. برای همین در این میدان چهار نوع سرمایه رد و بدل می شود: 1- سرمایه اقتصادی: پول که با آن می شود مالک چیزی شد 2- سرمایه اجتماعی: شبکه روابط گروهی و فردی ماست. 3- سرمایه فرهنگی: قدرت ? ...
1307223

جلسه دوم رسانه پژوهی؛ سواد رسانه ای چیست؟

خلاصه جلسه دوم: در جلسه سواد رسانه ای را تعریف کردیم. به اختصار، سواد رسانه ای عبارت است از: «یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.» متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. مروری بر 5 سوال سواد رسانه ای: 1. سازندۀ این پیام کیست؟ 2. هدف از ارسال این پیام چیست ...
2620818

سواد رسانه ای یعنی چه؟!

سواد رسانه ای یعنی چه؟! روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپ روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». برگردیم به دوران ...
1658445

نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم با جواب دی ماه 96

39 ergebnisse (0,56 sekunden) suchergebnisse نمونه سوال امتحانی از درس تفکر و سواد رسانه ای برای دهم تجربی www.kanoon.ir › نمونه سوال امتحانی › دهم تجربی › تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوال و پاسخنامه تشریحی امتحانی از درس تفکر و سواد رسانه ای برای دهم تجربی. نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای - کانون فرهنگی آموزش قلم چی www.kanoon.ir/result/نمونه-سوال-تفکر-و-سواد-رسانه-ای نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوال و پاسخنامه تشریحی امتحانی از درس تفکر و سواد رسانه ای برای دهم ریاضى. تفکر و سواد رسانه ای دهم علو? ...
2207806

مقاله تحقیقی/ نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی/ هویتی ک ن /

با سلام و عرض ادب تعدادصفحات:16 صفحه فرمت:pdf ناشر : تهران عنوان مقاله تحقیقی :نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی - هویتی مورد مطالعه:مخاطبان کودک کارتون مرد عنکبوتی چکیده نقش سواد رسانه ای در حل تعارض مقدمه و طرح مسئله چارچوب مفهومی چارچوب بندی و هویت سواد رسانه ای ک ن:مدل سه وجهی فیث روگو روش شناسی پژوهش روش تحلیل چارچوب یافته های پژوهش سواد رسانه ای فهم داستان(داستان چه چیزی می گوید؟) فهم زبان داستان(داستان چطور گفته می شود؟) تشخیص راوی داستان(چه ی داستان را می گوید؟) بحث و نتیجه گیری نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی- هویتی ک نمورد مطالعه: م ...
2394143

کدام فرهنگ؟ کدام رسانه؟

یکی از مبنایی ترین آموزه هایی که در بحث سواد رسانه باید مورد توجه قرار بگیرد، فراتر از شناخت گزاره های مکتب ژورنالیسم، احیای مولفه های جان بینی توحیدی و شناخت تفاوت های آن با ماهیتی است که رسانه در کلیّت شه مادی غرب، دنبال می کند. سواد رسانه در وهله نخست به معنای آگاهی از نقطه مطلوبی است که در مبانی فرهنگ غرب به منظور تسخیر شه انسان و بازداری آن از استقلال در برابر امیال نفسانی مورد توجه بوده که برخلاف شعار فریبنده شه، در واقع اسارت فکر و فراغت از درک حقایق فطری و الهی را مدّنظر دارد. شناخت مبانی شه دین و تعارض آن با رویکرد مادی غرب و هر آن ...
2163615

سواد رسانه ای یعنی چه؟!

سواد رسانه ای یعنی چه؟! برای خواندن مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید سواد رسانه ای یعنی چه؟! روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه». برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کلمات را یاد می گرفتیم و بعد از مدتی «ک? ...
339135

اصفهان / سواد رسانه

شرکت در گردهمایی مدرسان و معلمان سواد رسانه ای استان اصفهان 14 اسفندماه 1395 / موضوع ارایه: سواد بازی
2528902

حسن بشیر: ضرورت جلوگیری از کالاسازی سواد رسانه ای و بازاری شدن آن

حسن بشیر: ضرورت جلوگیری از کالاسازی سواد رسانه ای و بازاری شدن آن حسن بشیر، رئیس هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در نخستین نشست مشترک شورای سیاستگذاری و هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی از کالاسازی سواد رسانه ای و بازاری شدن آن انتقاد کرد. حسن بشیر، رئیس هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در این نشست گفت: لازم است در دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی به مباحث سواد رسانه ای و اطلاعاتی عینیت بخشیده و از ذهنی گرایی پرهیز شده و به دنبال روش مندسازی آم ...
2072349

#روزهای با تو بودن قسمت سوم

#جبهه_اقدام #روزهای_با_تو_بودن #قسمت_سوم سیدحسین صورت نجیبش با ریش کوتاه، با ابهت تر از بقیه است و باید از ما بزرگتر باشد. با خوش رویی خنده ای می کند و می گوید: "احسنت، حق پدرت رو بیامرزه. سواد رسانه ای اگر حقیقتا بتونه دید ما رو باز کنه، پس قطعا اجازه نمیده ما کاری در جهت تقویت دشمنان انجام بدیم." صدایش را کمی آرام تر می کند: "اما دوستان! سواد رسانه ای تنها چیزی نیست که باعث باز شدن دید ما میشه. شما اگر سواد رسانه ای را یک رشته درسی ی فرض کنید و (دستش را سر شانه جوانی می زند که سمت راستش ایستاده) کامران هم فوق ا و دانای کل سواد رسانه ای باشه، آیا بازم بهش ...
2065660

روزهای با تو بودن_ قسمت3

داستانبه گزارش جبهه اقدام؛ #روزهای_با_تو_بودن #قسمت_سوم سیدحسین با اون صورت نجیبش و ریش کوتاهش، با ابهت تر از بقیه است و باید از ما بزرگتر باشد.با خوش رویی خنده ای می کند و می گوید: "احسنت، حق پدرت رو بیامرزه. سواد رسانه ای اگر حقیقتا بتونه دید ما رو باز کنه، پس قطعا اجازه نمیده ما کاری در جهت تقویت دشمنان انجام بدیم."صدایش را کمی آرام تر می کند: "اما دوستان! سواد رسانه ای تنها چیزی نیست که باعث باز شدن دید ما میشه. شما اگر سواد رسانه ای را یک رشته درسی ی فرض کنید و (دستش را سر شانه جوانی می زند که سمت راستش ایستاده) کامران هم فوق ا و دانای کل سواد رسانه ای ب ...
2066999

برای سواد رسانه ای

مراحل لازم برای ب سواد رسانه ای، پیشنهاد شده توسط «الیزابت تومن»: الف- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها ب- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه ها ج- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط رسانه د- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرا اجتماعی الف) داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها در این مرحله ب سواد رسانه ای شامل هوشیاری و حساسیت نسبت به میزان و شرایط رویارویی افراد با انواع پیام های رسانه ای است. فعالیت های مورد نظر در این مرحله عبارتند از : اندازه گیری ادامه مطلب
2345865

روزهای با تو بودن_ قسمت دوم

داستان سیدحسین، صورت نجیبش با اون ریش کوتاه، خیلی با ابهت تر از بقیه است و به نظرم باید از ما بزرگتر باشد. با خوش رویی خنده ای می کند و می گوید: "احسنت، حق پدرت رو بیامرزه. سواد رسانه ای اگر حقیقتا بتونه دید ما رو باز کنه، پس قطعا اجازه نمیده ما کاری در جهت تقویت دشمنان انجام بدیم." صدایش را کمی آرام تر می کند: "اما دوستان! سواد رسانه ای تنها چیزی نیست که باعث باز شدن دید ما میشه. شما اگر سواد رسانه ای را یک رشته درسی ی فرض کنید و (دستش را سر شانه جوانی می زند که سمت راستش ایستاده) کامران هم فوق ا و دانای کل سواد رسانه ای باشه، آیا بازم بهش این مجوز را میده ? ...
1548862

150هشتگ نهضت سواد رسانه ای

مولف: حسین حق پناه | سید بشیر حسینی معرفی کتاب نویسنده در این کتاب، به عمد، از فضای علمی و تخصصی رسانه و ارتباطات خارج شده و متناسب با نیاز عامه مردم، به عنوان مخاطب اصلی «نهضت سواد رسانه ای»، محتوای خود را با بیانی ساده و روان، اما در قالبی جذاب و متفاوت ارائه کرده است. در بخش ابت کتاب، مقدماتی در مورد سواد رسانه ای و وم پرداختن به «نهضت سواد رسانه ای» به عنوان نیاز امروز کشور مطرح شده و در ادامه، در قالب 15 فصل، نکاتی راهبردی برای استفاده صحیح و بهینه از رسانه های مختلف ارائه شده است. به همین منظور این کتاب «150 هشتگ» نامیده شد؛ 15 فصل و ? ...
2188166

درس 21 کتاب تفکر و سواد رسانه ای

درس 21 کتاب تفکر و سواد رسانه ایمن از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم !ع ابتدای درس ، فردی را نشان می دهد که به رسانه ها اعتیاد دارد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2195730

درس 21 کتاب تفکر و سواد رسانه ای

درس 21 کتاب تفکر و سواد رسانه ایمن از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم !ع ابتدای درس ، فردی را نشان می دهد که به رسانه ها اعتیاد دارد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

سواد رسانه ای فرهنگ سایبری