سرویس و نگهداری است جکوزی سونا


2143280

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در تهران و البرز

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران سرویس دوره ای ، تعمیرات ، نگهداری است تعمیرات پمپ تصفیه است و جت جکوزی و پمپ گرمکن است اسید شویی مبدل آبگرم است نصب سنسور رطوبت است ساخت و نصب تابلو کنترل دمای دیجیتالی با چوب و ام دی اف ( همرنگ با سونا خشک شما ) نصب دستگاه کاهش مصرف است و جکوزی واردات و فروش کلیه تجهیزات است سونا وجکوزی نصب و تعمیر هیتر سونا خشک نصب و تعمیر دیگ سونا بخار و رفع نشت گاز سوخته (منو ید ...
2144199

تجهیزات است ، جکوزی ، سونا

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران تجهیزات است ، جکوزی ، سونا است و جکوزی و سونا طرفداران بسیار زیادی دارند چرا که استفاده از است و جکوزی و سونا فواید زیادی برای سلامتی بدن دارند. گروه بازرگانی نقیب سازه تجهیزات است و جکوزی و سونا را برای شما عزیزان و به ویژه آن دسته از عزیزانی که قصد راه اندازی است و جکوزی و سونا دارند فراهم کرده است از سازندگان و فروشندگان تجهیزات است و جکوزی و سونا دعوت می کنیم که از ? ...
2338931

خدمات سونا در تهران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران نگهداری از سونا نگهداری از سونا بسیار یساده تر از است و جکوزی است چرا که در سونا با حداقل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سرو کار داریم. در سونای خشک دیگر با اجزای الکتریکی و مکانیکی مانند پمپ و سر وکار نداریم . بلکه تنها بخشی از سونا که نیاز به تعمیر و نگهداری متداول دارد گرمکن آن است. همچنین بر خلاف آب داخل ...
1979535

تعمیرات است ✓ بازسازی است ✓ نگهداری است

گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی عیب ی ، سرویس دوره ای ، تعمیرات و نگهداری است ، سونا ، جکوزی در ایران برخی از خدمات گروه است ✓تعمیر سیم پیچی و تراشکاری پمپ تصفیه است و جت جکوزی و پمپ گرمکن است ✓ اسید شویی مبدل آبگرم است ✓ نصب سنسور رطوبت است ✓ ساخت و نصب تابلو کنترل دمای دیجیتالی با چوب و ام دی اف ( همرنگ با سونا خشک شما )✓ نصب دستگاه کاهش مصرف است و جکوزی✓ واردات و فروش کلیه تجهیزات است سونا ، جکوزی✓ نصب و تعمیر هیتر سونا خشک✓ نصب و تعمیر دیگ سونا بخار و رفع نشت گاز سوخته (منو ید کربن ) از هیتر سونا✓ تعویض های شنی فرسوده ف ی و نصب فایبر گلاس جدید ? ...
2196736

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در کرج

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران مزیتهای هیتر برقی نسبت به کوره گازی سونا خشک از لحاظ جانمایی : فضای شده توسط هیتر برقی بسیار کم است و می توان در کمترین فضا یک سونا داشت ولی بابت کوره حتما باید فضایی جهت اجاق در اتاق سونا تعبیه و همچنین مشعل مورد نیاز کوره باید در محلی خارج از سونا نصب شود که این مورد خود مزیتی در مورد هیتر برقی است. تجهیز ...
2199490

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در بومهن

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران اسرار آب را بشناسیم کمتر ی است که پس از رفتن به است و سونا به شاد و نشاط نرسد و دردهایش را فراموش نکند. هیچ فکر کرده اید دلیل انرژی فراوانی که پس از یک ساعت شنا یا ماندن در حوضچه جکوزی نصیب آدم … کمتر ی است که پس از رفتن به است و سونا به شاد و نشاط نرسد و دردهایش را فراموش نکند. هیچ فکر کرده اید دلیل انرژی ف ...
2319853

خدمات سرویس است در تهران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران ترتیب استفاده از است ، سونا و جکوزی برای استفاده از مجموعه های سونا است و جکوزی می توان از روشهای مختلفی استفاده کرد اگر شما اصول علمی انجام این کار را بدانید کم کم روش خاص خودتان را که منطبق با شرایطی بدنیتان است پیدا خواهید کرد در زیر یک روش پیشنهادی برای این کار ارائه شده است که بر گرفته از نکات علمی و ? ...
2338920

خدمات سونا در تهران

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـراننگهداری از سونانگهداری از سونا بسیار یساده تر از است و جکوزی است چرا که در سونا با حداقل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سرو کار داریم. در سونای خشک دیگر با اجزای الکتریکی و مکانیکی مانند پمپ و سر وکار نداریم .بلکه تنها بخشی از سونا که نیاز به تعمیر و نگهداری متداول دارد گرمکن آن است. همچنین بر خلاف آب داخل است یا جکو? ...
2140021

سرویس و نگهداری است جکوزی سونا

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران تعمیرات است ، سونا ، جکوزی : اجرای کلیه تعمیرات است - تعمیر و نگهداری است - تعمیر کاشی و سرامیک است و کلیه تعمیرات و نگهداری است مخازن آب و ساخت آبنما و ساخت است و تعمیرات سرامیک کاری و آببندی است سونا و جکوزی تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی است و جکوزی تعویض کاسه چراغ است و تعویض پمپ و تصفیه و اسکیمر و دریچه های فرسوده است با تجهیزات جدید را به ما بسپارید ساخت است های کشاو? ...
2196752

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در کرج

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانمزیتهای هیتر برقی نسبت به کوره گازی سونا خشکاز لحاظ جانمایی : فضای شده توسط هیتر برقی بسیار کم است و می توان در کمترین فضا یک سونا داشت ولی بابت کوره حتما باید فضایی جهت اجاق در اتاق سونا تعبیه و همچنین مشعل مورد نیاز کوره باید در محلی خارج از سونا نصب شود که این مورد خود مزیتی در مورد هیتر برقی است.تجهیزات جانبی : ...
2199517

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در بومهن

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـراناسرار آب را بشناسیمکمتر ی است که پس از رفتن به است و سونا به شاد و نشاط نرسد و دردهایش را فراموش نکند. هیچ فکر کرده اید دلیل انرژی فراوانی که پس از یک ساعت شنا یا ماندن در حوضچه جکوزی نصیب آدم …کمتر ی است که پس از رفتن به است و سونا به شاد و نشاط نرسد و دردهایش را فراموش نکند. هیچ فکر کرده اید دلیل انرژی فراوانی که پ ...
2360472

خدمات است سونا جکوزی ولنجک

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران فوائد بیشمار و شگفت انگیز سونا به قرار زیر است : باعث شاد و طراوت پوست شده و پوست را پاکیزه و نرم و قابل انعطاف می کند . باعث احیاء و تجدید قوای جسمی و روانی بدن می شود . پاکیزگی عمیقی که در اثر سونا ایجاد می شود باعث خلاص شدن بدن از شر مواد زائد می گردد ( 20 دقیقه ماندن در سونا معادل 24 ساعت کار کلیه هاست .) از ? ...
2319843

خدمات سرویس است در تهران

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانترتیب استفاده از است ، سونا و جکوزیبرای استفاده از مجموعه های سونا است و جکوزی می توان از روشهای مختلفی استفاده کرد اگر شما اصول علمی انجام این کار را بدانید کم کم روش خاص خودتان را که منطبق با شرایطی بدنیتان است پیدا خواهید کرد در زیر یک روش پیشنهادی برای این کار ارائه شده است که بر گرفته از نکات علمی و پزشکی و ب ...
2360492

خدمات است سونا جکوزی ولنجک

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانفوائد بیشمار و شگفت انگیز سونا به قرار زیر است :باعث شاد و طراوت پوست شده و پوست را پاکیزه و نرم و قابل انعطاف می کند .باعث احیاء و تجدید قوای جسمی و روانی بدن می شود .پاکیزگی عمیقی که در اثر سونا ایجاد می شود باعث خلاص شدن بدن از شر مواد زائد می گردد ( 20 دقیقه ماندن در سونا معادل 24 ساعت کار کلیه هاست .) از همین روست که ...
2202755

سرویس تعمیر و نگهداری است در چیذر

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران فواید سونا برای سلامتی چرا سونا برای سلامتی مفید است و چه تاثیری بر مکانیزم بدن دارد؟ فواید سونا برای سلامتی چیست؟ محققان فنل دریافتند که چرا سونا برای سلامتی مفید است و چه تاثیری بر مکانیزم بدن دارد. به گزارش آفتاب به نقل از ایسنا ، محققان فنلاند شرقی نشان دادند که سونا فواید زیادی برای سلامتی دارد ...
2196046

سرویس و نگهداری است در لواسان

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران هواساز گرمایشی در است های ســ ـوشیـده رطوبت ایجاد شده در است های س وشیده که در طبقات زیرین ساختمان واقع شده اند یکی از عوامل بسیار مهم در فرسایش و ت یب سازه و ساختمان هاست. علاوه بر این بالا بودن میزان بخار آب در محوطه است که بر اثر تبخیر سطحی از سطوح خیس مانند کاسه است ، جکوزی، دوش های روباز و ... به وجود ? ...
2206638

خدمات است سونا جکوزی در شهریار

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران مشکلات مکانیکی و اجرایی سیستم های لوله کشی و تجهیزات است و جکوزی عدم سایزینگ مناسب لوله و اتصالات پمپ سیرکولاسیون قلب تپنده سیستم های تصفیه خانه است و جکوزی می باشد . لذا نحوه صحیح لوله کشی و سایزینگ مناسب لوله ها از پمپ به سایر المان ها و در نهایت کاسه است امری ضروری است. چنانچه سایزینگ و اجرای لوله کشی ...
2202722

سرویس تعمیر و نگهداری است در چیذر

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانفواید سونا برای سلامتی چرا سونا برای سلامتی مفید است و چه تاثیری بر مکانیزم بدن دارد؟ فواید سونا برای سلامتی چیست؟محققان فنل دریافتند که چرا سونا برای سلامتی مفید است و چه تاثیری بر مکانیزم بدن دارد. به گزارش آفتاب به نقل از ایسنا ، محققان فنلاند شرقی نشان دادند که سونا فواید زیادی برای سلامتی دارد.مطالعات اخ ...
2154716

سرویس و نگهداری است در جردن

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران شرح کامل سرویس و نگهداری گروه است : جاروی کشی دوره ای کف و دیواره است تست فاکتور های شیمیایی آب (ph , cl,tds) بازدید دوره ای تاسیسات برقی و مکانیکی و گزارش خطا تنظیم دمای آب بکواش ها اسید شویی محوطه جهت ضد عفونی و رسوب ز با اکیپ مجرب گروه است تعمیرات و عیب ی تعویض چراغ های داخل آب سرویس استاندارد گروه است ...
2202754

سرویس است تعمیر است نگهداری است

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران خدمات گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه به شرح ذیل میباشد : 1- طراحی وساخت انواع است و جکوزی 2- طراحی و ساخت انواع سونای خشک و بخار 3- طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی و است ی 4- طراحی و ساخت انواع آبنما 5- تهیه و ساخت تجهیزات و وسایل است و جکوزی شامل : الکتروموتو مپ ، های تصفیه شنی و دیاتومیتی ، منابع آب ، نر? ...
2089937

تعمیر و نگهداری است سونا جکوزی

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در تهران ، البرز و شمال ایرانخدمات حرفه ای تعمیر و نگهداری است بهترین قیمتبهترین متریال مورد استفادهتجربه سرویس دوره ای پروژه های بزرگ در مجموعه های ورزشیانجام صد ها مورد خدمات مجموعه های کوچک و خانگیخدمات هوشمند سازی است و تاسیسات حرارتی برودتیکاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستم هوشمند.تعمیر است سونا جکوزی نگهداری است خصوصی و عمومی و است قهرمانی مسافت کوتاه و مسافت بلند و مجموعه ه? ...
2192425

سرویس و نگهداری است در لواسان

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانهواساز گرمایشی در است های ســ ـوشیـدهرطوبت ایجاد شده در است های س وشیده که در طبقات زیرین ساختمان واقع شده اند یکی از عوامل بسیار مهم در فرسایش و ت یب سازه و ساختمان هاست. علاوه بر این بالا بودن میزان بخار آب در محوطه است که بر اثر تبخیر سطحی از سطوح خیس مانند کاسه است ، جکوزی، دوش های روباز و ... به وجود میآید باعث ...
2196737

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در دماوند

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران چند روش برای کاهش مصرف انرژی پمپ است کاهش موانع مسیر مدار تصفیه آب است میزان مصرف انرژی الکتریکی موتور پمپ، نسبت مستقیمی با میزان موانع موجود در مسیر مدار تصفیه است دارد. برای پمپ های با سایز بالاتر، معمولاً از سایز لوله کشی 2 اینچ به جای سایز لوله کشی ½ 1 اینچ استفاده می شود. یکی از دلایل این موضوع این ? ...
2316432

بازسازی و نوسازی است سونا جکوزی در تهران

naqibsazeh group گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : است ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی اتاق ماساژ ، تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمک در ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران نحوه استفاده از سونا و جکوزی تعریف سونا : سونا در هر شکل و نوع آن عملاً انواع استفاده و بهره برداری از هوای گرم است. انواع سونا 1- سونا خشک 2- ? ...
2074010

تعمیر و نگهداری است سونا جکوزی

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در تهران ، البرز و شمال ایران خدمات حرفه ای تعمیر و نگهداری است بهترین قیمت بهترین متریال مورد استفاده تجربه سرویس دوره ای پروژه های بزرگ در مجموعه های ورزشی انجام صد ها مورد خدمات مجموعه های کوچک و خانگی خدمات هوشمند سازی است و تاسیسات حرارتی برودتی کاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستم هوشمند. تعمیر است سونا جکوزی نگهداری است خصوصی و عمومی و است قهرمانی مسافت کوتاه ...
2206278

سرویس است نگهداری است در ظفر

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران نگهداشتن آب است در یک ح متعادل و ایمن می تواند یک مساله مهم و در عین حال دلهره آور برای بسیاری از صاحبان است باشد.شیمی آب در است ها بسیار حائز اهمیت است، ممکن است آب است شما شفاف باشد،ولی این بدان معنا نیست که این آب سالم است. شیمی آب می تواند به ۲ بخش اصلی تقسیم شود: بهداشت آب آب است جهت تضمین ایمنی و سلام ...
2316424

بازسازی و نوسازی است سونا جکوزی در تهران

naqibsazeh groupگروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازهمشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : است ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی اتاق ماساژ ، تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمکدر ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایراننحوه استفاده از سونا و جکوزیتعریف سونا : سونا در هر شکل و نوع آن عملاً انواع استفاده و بهره برداری از هوای گرم است.انواع سونا1- سونا خشک ...
2206637

خدمات سونا خشک و بخار در شمال تهران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران مزیتهای هیتر برقی نسبت به کوره گازی سونا خشک از لحاظ جانمایی : فضای شده توسط هیتر برقی بسیار کم است و می توان در کمترین فضا یک سونا داشت ولی بابت کوره حتما باید فضایی جهت اجاق در اتاق سونا تعبیه و همچنین مشعل مورد نیاز کوره باید در محلی خارج از سونا نصب شود که این مورد خود مزیتی در مورد هیتر برقی است. تجهیز ...
2142738

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در شمال تهران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران خدمات حرفه ای تعمیر و نگهداری است است بهترین قیمت بهترین متریال مورد استفاده تجربه انجام پروژه های بزرگ در مجوعه های ورزشی انجام صد ها مورد خدمات مجموعه های کوچک و خانگی خدمات هوشمند سازی است و تاسیسات حرارتی برودتی کاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستم هوشمند. تعمیر است سونا جکوزی – نگهداری است خصوصی و عمومی و است قهرمانی مسافت کوتاه و مسافت بلندو مجموعه های ورز ...
2206610

خدمات است سونا جکوزی در شهریار

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانمشکلات مکانیکی و اجرایی سیستم های لوله کشی و تجهیزات است و جکوزیعدم سایزینگ مناسب لوله و اتصالاتپمپ سیرکولاسیون قلب تپنده سیستم های تصفیه خانه است و جکوزی می باشد . لذا نحوه صحیح لوله کشی و سایزینگ مناسب لوله ها از پمپ به سایر المان ها و در نهایت کاسه است امری ضروری است. چنانچه سایزینگ و اجرای لوله کشی به درستی ا ...
2206277

سرویس است نگهداری است در کردان

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران سیلیس شیشه ای ها کلیه های است شنا هستند..یک اسیون درست اولین گام در کاهش مصرف مواد شیمیایی است. در گذشته از سیلیس شنی برای استفاده می د . اما در سال های اخیر،سیلیس شیشه ای محبوبیت خود را افزایش داده و به عنوان جایگزین برتر به کار می رود. کدام بهتر است؟ چند فاکتور مهم در نظر گرفته شده است که می تواند تعیین ک ...
2154975

سرویس و نگهداری است در پاسداران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران روشهای تصفیه آب است است ها با توجه به ابعاد و شکلشان حجم آب متفاوتی را در خود جای میدهد. ولی باید گفت که فرایند تصفیه آب همه ی آنها از است های کوچک خانه های شخصی گرفته تا پارک های آبی همگی از یک فرایند مشابه جهت تصفیه آب استفاده میکنند. است ها از ترکیب تصفیه و برقراری توازن شیمیایی به طور پیوسته برای تنظی? ...
2192344

سرویس و نگهداری است در کاشانک

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران تهویه مطبوع است ها یکی از مسائل مهمی که در مراحل اولیه است ها موردتوجه قرار می گیرد، س وشیده و یا سرباز بودن است است. به عنوان یک قاعده کلی، چه در است های سرباز و چه س وشیده هدف نهایی کارفرما آن است که مجموعه در اکثر اوقات سال قابل استفاده باشد.در مناطق گرمسیر ،است ها و پارک های آبی معمولا به صورت سرباز سا? ...
2319776

سرویس است در شهرک آتی ساز

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران روش های مناسب نگهداری از آب است ۱- کلر زدن استفاده از کلر و مشتقات آن بیش از سایر مواد مشابه در روند گندز آب است ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد عبارت است از گاز کلرین، هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم یا قرص های تری کلروسیانوریک سدیم. مقدار کلرین توصیه شده برابر ۲۶ کیلوگرم در هفته است اما این مقدا ...
2206276

سرویس است نگهداری است در محمودیه

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران انواع است ها بر اساس جنس سازه است هایی که در داخل زمین ساخته می شوند شامل ۳ نوع اصلی می باشند . در حالی که استفاده از چوب و موارد دیگر نیز امکان پذیر است ولی گزینه های مذکور محبوب تر و کارآمد تر می باشند. بتن : در این است ها ازبتن مسلح برای تشکیل پوسته،استفاده می کنند.بتن ماده رایج تری در ساختار است های دا ...
2192319

سرویس و نگهداری است در جماران

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایرانبرخی از خدمات گروه است : نگهداری و سرویس است نگهداری است تعمیرات است سرویس است نگهداری جکوزی تعمیرات جکوزی سرویس جکوزی نگهداری سنتی ، ترکیکنترل و نگهدای سونای خشککنترل و نگهدای سونای بخارکنترل و نگهدای سونای نمککنترل و نگهدای سونای برف لوله کشی است لوله کشی جکوزی جاروی کف است اسید شویی است اسید شویی جکوزی اسید شویی محوطه است تعمیرات موتورخانه نگهداری م? ...
2206275

خدمات است در گیلاوند

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران لوله و اتصالات upvc بهترین گزینه برای است و جکوزی لوله های پلاستیکی به ۶ دسته مجزا می شوند: ۱٫ لوله پلی اتیلن ( pe ) ۲٫ لوله های upvc (پلی و نیل کلراید) ۳٫ لوله های pp – ( پلی پروپیلن) ۴٫ لوله های – abs (اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن) ۵٫ لوله های- cpvc (کلرینیتد پلی و نیل کلراید) ۶٫ لوله های pb – (پلی بوتیلن) ۷٫ لوله ...
2206609

خدمات سونا خشک و بخار در شمال تهران

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانمزیتهای هیتر برقی نسبت به کوره گازی سونا خشکاز لحاظ جانمایی : فضای شده توسط هیتر برقی بسیار کم است و می توان در کمترین فضا یک سونا داشت ولی بابت کوره حتما باید فضایی جهت اجاق در اتاق سونا تعبیه و همچنین مشعل مورد نیاز کوره باید در محلی خارج از سونا نصب شود که این مورد خود مزیتی در مورد هیتر برقی است.تجهیزات جانبی : ...
2196753

سرویس و نگهداری است سونا جکوزی در دماوند

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانچند روش برای کاهش مصرف انرژی پمپ است کاهش موانع مسیر مدار تصفیه آب است میزان مصرف انرژی الکتریکی موتور پمپ، نسبت مستقیمی با میزان موانع موجود در مسیر مدار تصفیه است دارد. برای پمپ های با سایز بالاتر، معمولاً از سایز لوله کشی 2 اینچ به جای سایز لوله کشی ½ 1 اینچ استفاده می شود. یکی از دلایل این موضوع این است که مقا ...
2192318

سرویس و نگهداری است در جردن

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانشرح کامل سرویس و نگهداری گروه است :جاروی کشی دوره ای کف و دیواره است تست فاکتور های شیمیایی آب (ph , cl,tds)بازدید دوره ای تاسیسات برقی و مکانیکی و گزارش خطاتنظیم دمای آببکواش هااسید شویی محوطه جهت ضد عفونی و رسوب ز با اکیپ مجرب گروه است تعمیرات و عیب ی تعویض چراغ های داخل آبسرویس استاندارد گروه است بر اساس جدیدترین ...
2206784

خدمات است در احتشامیه

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران ساخت است های ارزان قیمت کاهش هزینه های اضافی در ساخت است های شنا در چند دهه اخیر است های شنا به عنوان تفریح ، سرگرمی و زیبایی خاصی که دارند بسیار مورد توجه عوام قرار گرفته اند. به طوری که در حال حاضر در اکثر ویلاها و ساختمان های مس ی ، است ها و جکوزی های تفریحی به وفور یافت می شوند. به همین جهت روش های ساخت ا ...
2202721

سرویس است تعمیر است نگهداری است

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانخدمات گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه به شرح ذیل میباشد : 1- طراحی وساخت انواع است و جکوزی2- طراحی و ساخت انواع سونای خشک و بخار3- طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی و است ی4- طراحی و ساخت انواع آبنما5- تهیه و ساخت تجهیزات و وسایل است و جکوزی شامل : الکتروموتو مپ ، های تصفیه شنی و دیاتومیتی ، منابع آب ، نردبان های است ...
2199491

سرویس و نگهداری است در شهریار

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران کنترل جلبک جلبکها یک گیاه تک سلولی میکروسکوپی هستند که بسیار سریع تکثیر می شوند.جلبک ها در صورت وجود مواد مغذی و کم بودن مقدار کلر آزاد در است های شنا رشد می کنند.در زیر به ۳تا از رایج ترین مشکلات مربوط به جلبک در است های شنا اشاره شده است: جلبک سبز – متداول ترین جلبک شناور در آب است هاست،شناور در آب و چسب? ...
2312676

ساخت و تعمیر سونای خشک در تهران

naqibsazeh group گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : است ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی اتاق ماساژ ، تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمک در ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران نگهداری از سونا بسیار یساده تر از است و جکوزی است چرا که در سونا با حداقل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سرو کار داریم. در سونای خشک دیگر با اجزا? ...
2196045

سرویس و نگهداری است در اقدسیه

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران موتورخانه است تأسیسات است های شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آنها متفاوت است اما در اکثر است ها برای سیستم تأسیسات آن از موتورخانه استفاده میکنند. است ها اگر به صورت س وشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیز موتورخانه آنها متفاوت است. در است های سرباز نیاز به گرمایش و سرمایش محیط نیست و تنها تصفی? ...
2251398

پمپ است poolstar پول استار

naqibsazeh groupگروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازهمشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : است ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی اتاق ماساژ ، تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمکدر ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایرانراهنمای انتخاب و ید پمپ است پول استارشرکت poolstar (پول استار) تولید کننده کلیه تجهیزات نگهداری و سرویس ضد عفونی است می باشد.این کمپانی چ ...
2155264

سرویس تعمیر و نگهداری است در ازگل

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران تهویه در است در شرایط تابستانی و زمستانی به طورکلی تهویه در است های شنای س وشیده دو هدف کلی را دنبال می کند. اول کنترل رطوبت و دوم تأمین هوای تازه برای افراد درحال فعالیت در فضای است . برای نیل به این هدف ابتدا بایستی شرایط هوای داخل و خارج به لحاظ دما و رطوبت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با استفاده از آ? ...
2205999

سرویس است نگهداری است در ظفر

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـراننگهداشتن آب است در یک ح متعادل و ایمن می تواند یک مساله مهم و در عین حال دلهره آور برای بسیاری از صاحبان است باشد.شیمی آب در است ها بسیار حائز اهمیت است، ممکن است آب است شما شفاف باشد،ولی این بدان معنا نیست که این آب سالم است.شیمی آب می تواند به ۲ بخش اصلی تقسیم شود:بهداشت آبآب است جهت تضمین ایمنی و سلامت شناگران ل? ...
2192316

سرویس و نگهداری است در پاسداران

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانروشهای تصفیه آب است است ها با توجه به ابعاد و شکلشان حجم آب متفاوتی را در خود جای میدهد. ولی باید گفت که فرایند تصفیه آب همه ی آنها از است های کوچک خانه های شخصی گرفته تا پارک های آبی همگی از یک فرایند مشابه جهت تصفیه آب استفاده میکنند. است ها از ترکیب تصفیه و برقراری توازن شیمیایی به طور پیوسته برای تنظیم حجم عظی? ...
999827

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزی

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزی خدمات ما:* طراحی انواع است مناسب آپارتمان - ویلا - مجتمع ورزشی و مس ی* ساخت است شیشه ای* اجرای جکوزی شیشه ای* اجرای است های عمومی و ورزشی* ساخت است خصوصی - ویلایی و خانگی* طراحی است های مجتمع های مس ی* ساخت انواع سونا و جکوزی* اجرای آب بندی است ، جکوزی* بازسازی انواع است ، سونا، جکوزی* نو ردازی است ، برق محیط است ، تابلو فرمان است * ساخت و اجرای تصفیه خانه است و جکوزی* ارائه طرح و نقشه، برآورد هزینه ساخت است * بازدید و کارشناسی است ، سونا، جکوزی . انواع است ها از نظر جنس سازه: است های بتونیاست های آب بندی ? ...
999769

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزی

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزی خدمات ما:* طراحی انواع است مناسب آپارتمان - ویلا - مجتمع ورزشی و مس ی* ساخت است شیشه ای* اجرای جکوزی شیشه ای* اجرای است های عمومی و ورزشی* ساخت است خصوصی - ویلایی و خانگی* طراحی است های مجتمع های مس ی* ساخت انواع سونا و جکوزی* اجرای آب بندی است ، جکوزی* بازسازی انواع است ، سونا، جکوزی* نو ردازی است ، برق محیط است ، تابلو فرمان است * ساخت و اجرای تصفیه خانه است و جکوزی* ارائه طرح و نقشه، برآورد هزینه ساخت است * بازدید و کارشناسی است ، سونا، جکوزی.انواع است ها از نظر جنس سازه:است های بتونیاست های آب بندی شده ب ...
2155265

سرویس دوره ای است در فرمانیه

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران چه است ی مناسب تر است؟ ایجاد فضاهای تفریحی خصوصی و عمومی یکی از کار هایی است که باعث می شود عوارض و خستگی های ناشی از مشکلات شهرنشینی کاهش یابد. ساخت اماکنی مانند است در مجتمع های خصوصی و اماکن عمومی از این دسته است صرف نظر از کاربری است های شنا ، س وشیده یا روباز بودن آنها و سایر عواملی که تا به حال در مو? ...
2205998

سرویس است نگهداری است در کردان

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانسیلیس شیشه ای ها کلیه های است شنا هستند..یک اسیون درست اولین گام در کاهش مصرف مواد شیمیایی است. در گذشته از سیلیس شنی برای استفاده می د . اما در سال های اخیر،سیلیس شیشه ای محبوبیت خود را افزایش داده و به عنوان جایگزین برتر به کار می رود.کدام بهتر است؟چند فاکتور مهم در نظر گرفته شده است که می تواند تعیین کند که کدام ...
2391643

خدمات است دارآباد

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران چند روش نگهداری آب است 1-کلر زدن استفاده از کلر و مشتقات آن بیش از سایر مواد مشابه در روند گندز آب است ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد عبارت است از گاز کلرین، هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم یا قرص های تری کلروسیانوریک سدیم. مقدار کلرین توصیه شده برابر 28 کیلوگرم در هفته است اما این مقدار می تواند ب ...
2153543

سرویس و نگهداری است در جماران

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران برخی از خدمات گروه است : نگهداری و سرویس است نگهداری است تعمیرات است سرویس است نگهداری جکوزی تعمیرات جکوزی سرویس جکوزی نگهداری سنتی ، ترکی کنترل و نگهدای سونای خشک کنترل و نگهدای سونای بخار کنترل و نگهدای سونای نمک کنترل و نگهدای سونای برف لوله کشی است لوله کشی جکوزی جاروی کف است اسید شویی است اسید شویی جکوزی اسید شویی محوطه است تعمیرات موتورخانه ...
2192312

سرویس و نگهداری است در کاشانک

dr pool groupگروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـرانتهویه مطبوع است هایکی از مسائل مهمی که در مراحل اولیه است ها موردتوجه قرار می گیرد، س وشیده و یا سرباز بودن است است. به عنوان یک قاعده کلی، چه در است های سرباز و چه س وشیده هدف نهایی کارفرما آن است که مجموعه در اکثر اوقات سال قابل استفاده باشد.در مناطق گرمسیر ،است ها و پارک های آبی معمولا به صورت سرباز ساخته می شون ...
999724

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزی

ساخت است سونا جکوزی , بازسازی است , تاسیسات است و جکوزیخدمات ما:* طراحی انواع است مناسب آپارتمان - ویلا - مجتمع ورزشی و مس ی* ساخت است شیشه ای* اجرای جکوزی شیشه ای* اجرای است های عمومی و ورزشی* ساخت است خصوصی - ویلایی و خانگی* طراحی است های مجتمع های مس ی* ساخت انواع سونا و جکوزی* اجرای آب بندی است ، جکوزی* بازسازی انواع است ، سونا، جکوزی* نو ردازی است ، برق محیط است ، تابلو فرمان است * ساخت و اجرای تصفیه خانه است و جکوزی* ارائه طرح و نقشه، برآورد هزینه ساخت است * بازدید و کارشناسی است ، سونا، جکوزی.انواع است ها از نظر جنس سازه:است های بتونیاست های آب بندی شده با ? ...
2196044

سرویس تعمیر و نگهداری است در مهرشهر

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران پمپ تصفیه است می بایست چند ساعت روشن باشد؟ حداقل تعداد ساعات مورد نیاز برای روشن بودن پمپ تصفیه است ، به عوامل متعددی از جمله حجم است ، دبی پمپ، مقدار ، گرد و خاک و همچنین آلودگی موجود در آب بستگی دارد. بررسی این عوامل و به تبع آن، حداقل زمان مورد نیاز برای روشن نگه داشتن پمپ، برای هر است ی متفاوت بوده و مس? ...
2339960

سرویس است زعفرانیه

dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، جکوزی آبنما تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران رنگ است پلی آمید دو جزئی که بر پایه اپو ی های مقاوم ساخته شده است این قابلیت را دارد که در مقابل فشارهای هیدرو ی بسیار بالا مقاومت نموده و با قدرت حدود 1 مگا پاسکال برروی سطح سیمانی و بتنی اجرا شود. رنگ است ی پلی آمید را می توان برروی انواع رنگ است ی اجرا نمود و عملا نیازی به جدا سازی کلید رنگ است ی قبلی وجود ...
2312705

ساخت و تعمیر سونای خشک در تهران

naqibsazeh groupگروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازهمشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : است ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی اتاق ماساژ ، تونل مه ، سنتی ، ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمکدر ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایراننگهداری از سونا بسیار یساده تر از است و جکوزی است چرا که در سونا با حداقل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سرو کار داریم. در سونای خشک دیگر ب ...

سرویس و نگهداری است جکوزی سونا