سرمه دوزی روی کیف موبایل خانم مریم رفیعی


2140056

سرمه دوزی روی کیف موبایل- خانم مریم رفیعی

نمونه زیبایی از دوخت سرمه بر روی مخمل را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم مریم رفیعی ازآموزشگاه شب افروز، و بر روی یک کیف موبایل؛ سوزن دوزی شده است. خانم مریم رفیعی، طرحی از یک گل با دو ساقه در طرفین را، بر روی یک کیف موبایل قرار داده و به کمک تکنیک سایه روشن دوزی، و با استفاده از سرمه و منجوق؛ سرمه دوزی نموده است. شاخه گلی کوچک ولـــی بسیار زیبا ، که البته می تواند به عنوان یک هدیه در عید و تولد و... نیز مورد استفاده قرار گیرد. ادامه مطلب
2549290

مرصع دوزی و سرمه دوزی انگور- خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه دوزی انگور را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم مریم رفیعی، برای دوختن این نمونه آموزشی، ترکیبی از دوخت سرمه دوزی را همراه با مرصع دوزی؛ استفاده نموده است. برگهای انگور با پارچه سبز براق و لمه دار مرصع شده و برای دوختن دور برگها از سایه روشن سرمه به شیوه بسیار زیبا و ماهرانه ای استفاده شده است. سرمه مورد استفاده در دوختن انگورها نیز، سرمه طلایی یه همراه منجوق های مسی و بنفش می باشد که به شیوه ترکیبی از رنگ؛ که در دوخت انگور به کارگرفته شده است.این ترکی? ...
1898674

سرمه دوزی و زغره دوزی روی مخمل - خانم زیور مهدی نژاد

نمونه زیبایی از دوخت سرمه و زغره را در این پست می بینید که توسط خانم زیور مهدی نژاد، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم زیور مهدی نژاد طرحی از یک گل را در چهارگوشه یک رومیزی مربع قرار داده و با استفاده از تکنیک های ذغره و سرمه، آن را سوزن دوزی نموده است. دوخت گل بزرگ تر با سرمه و منجوق به روش توپر و برجسته، و شاخه ها به روش ذغره گره دار، دوخته شده است. خانم زیور مهدی نژاد پس از سرمه دوزی روی رومیزی مخمل قرمز، با استفاده از پارچه مخمل گلداری که کاملا هماهنگ با رنگ اصلی رومیزی می باشد به عرض ده سانتیمتر، به لبه های رومیزی اضافه نموده اس? ...
2167508

سرمه دوزی روی مخمل - خانم نرجس شعبانپور

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت سرمه را بر روی یک رومیزی مربع، در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانمنرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ بر روی پارچه مخمل قرمز سوزن دوزی شده است. خانم نرجس شعبانپور طرحی از یک شاخه گل شامل برگ و ساقه، به صورت قرینه در حاشیه و چهارگوشه رومیزی قرار داده و آن را با استفاده از سرمه طرح فرانسه، سرمه تراش، سرمه ساده،منجوق و مروارید، به کمک تکنیک های سرمه دوزی؛ سوزن دوزی نموده است. دوخت گلها به صورت توپر و برجسته می باشد ودر میان گل و حاشیه طرحی از ه نیز قراردارد که به روش دوخت حصیری فشرده، دوخته شده ...
2329504

رومیزی سرمه با حاشیه گلدار - خانم زیور مهدی نژاد

نمونه بسیار زیبایی از دوخت سرمه روی مخمل را در این پست می بینید که توسط خانم زیور مهدی نژاد، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم زیور مهدی نژاد طرحی را به صورت حاشیه در امتداد یک رومیزی، قرار داده و با استفاده از دو جنس سرمه طرح فرانسه و تراش، آن را سرمه دوزی نموده است. همانطور که در تصاویر نیز می بینید نقشی از یک گل، در میان حاشیه؛ زیبایی حاشیه را افزون نموده است. خانم زیور مهدی نژاد پس از سرمه دوزی روی رومیزی مخمل قرمز، با استفاده از پارچه مخمل گلداری که کاملا هماهنگ با رنگ اصلی رومیزی می باشد به عرض ده سانتیمتر، به لبه های رومیز? ...
156460

گلدوزی روی مخمل- خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت بته .ه را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم مریم رفیعی طرحی از بته .ه را بر روی مخمل قهوه ای تیره، با استفاده از نخ عمامه و دوخت های بنیادی مانندساقه دوزی، زنجیره، زنجیره تاب دار،پروانه ای، دندان موشی وپیچ رز بر روی یک .ن؛ سوزن دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید. زیباست. اینطور نیست؟
1057924

برنامه اندروید سرمه دوزی و عثمان دوز+ اموزشی

اموزش جامع و کامل دو برنامه در یک برنامه»» سرمه دوزی و عثمان دوزی+ اموزشی دو برنامه در یک برنامه اموزشی سرمه دوزی و عثمان دوزی ب درامد خوب برای خانومهای خونه دار و انی که میخواهین یک ب درامد خوب داشته باشند در این برنامه دو موضوع جدا ازهم .......اموزش سرمه دوزی و اموزشی و دیگر اموزش عثمان دوزی (شفق دوزی) و اموزشی در برنامه گذاشتیم.......هر ان چیزی که نیاز داشته باشید برای یادگیری سرمه دوزی و عثمان دوزی به صوت تصویری در برنامه گذاشته شده اموزش سرمه دوزی شامل:::»» وسایل مورد نیاز سرمه دوزی..اموش اولیه سرمه دوزی..انواع دوختهای..هلالی و برگ و گل و زنجی? ...
1365198

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزی با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید. سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فا ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا نقره یا مطلا و آلیاژهایی به صورت لولهای صاف و محکم و یا انعطافی و یا به صورت چهار گوش مربعی است آموزش گام ? ...
1335100

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزی با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید. سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فا ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا نقره یا مطلا و آلیاژهایی به صورت لولهای صاف و محکم و یا انعطافی و یا به صورت چهار گوش مربعی است آموزش گام ? ...
1402578

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزی با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید. سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فا ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا نقره یا مطلا و آلیاژهایی به صورت لولهای صاف و محکم و یا انعطافی و یا به صورت چهار گوش مربعی است آموزش گام ? ...
1335286

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری جدید و دارای گارانتی اورجینال آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزی با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید. سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فا ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا نقره یا مطلا و آلیاژهایی به صورت لولهای صاف و محکم و یا انعطافی و یا به صورت چهار گوش مربعی است آموزش گام ? ...
1295540

آموزش تصویری سرمه دوزی و روبان دوزی جدید و دارای گارانتی

آموزش تصویری سرمه دوزی و روبان دوزی جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری سرمه دوزی و روبان دوزی جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری سرمه دوزی و روبان دوزی - اورجینال آموزش تصویری و ویدیویی قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها سطح : از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته نوع دیسک : dvd اوریجینال متد آموزشی : چند رسانه ای با گارانتی تعویض توسط م.صمیمی در این نرم افزار انواع روش های سرمه و روبان دوزی به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده می شود‏.‏این مجموعه ی بسیار با ارزش توسط خانم صمیمی تدریس شده و قابل پخش در رایانه می با? ...
156456

سوزن دوزی دختر و پسر گلفروش روی بالش بچه - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش روی یک بالش بچه را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی جهت دوخت این نمونه بسیار زیبا از نخ های عمامه رنگی و نخ های دمسه، در قسمت های مختلف لباس، گل ها، کلاه، مو، کفش، درخت و زمین و... برحسب ضرورت؛ استفاده نموده است. استفاده از کامل دوخت های بنیادی در تمام بخش های طرح مانند گل داودی،پتویی، روکوکو، مورب، دوخت پر، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر، زنجیره دوزی توپر و.... از ویژگی های این نمونه زیبا می باشد.
203950

سرمه دان(1)

سرمه دان از وسایلی بوده که تا اوا. دوره محمدرضا شاه در اسباب هر عروسی یافت می شد،سرمه دان های ف.ی معمولا در توپچین روسیه ساخته می شدند و یا در بازار مرکزی اصفهان....خانم ها بسته به طبقه اجتماعی خود،سرمه دان .یداری می .د،این یک سرمه دان اعیانی متعلق به عهد ناصری است.... نویسنده: همایون نوری پناه ویراستار : محسن اکبرزاده
2549286

دختر و پسر گلفروش روی بالش بچه - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش روی یک بالش بچه را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی جهت دوخت این نمونه بسیار زیبا از نخ های عمامه رنگی و نخ های دمسه، در قسمت های مختلف لباس، گل ها، کلاه، مو، کفش، درخت و زمین و... برحسب ضرورت؛ استفاده نموده است. استفاده از کامل دوخت های بنیادی در تمام بخش های طرح مانند گل داودی،پتویی، روکوکو، مورب، دوخت پر، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر، زنجیره دوزی توپر و.... از ویژگی های این نمونه زیبا می باشد. ادامه مطلب
2915294

سرمه دوزی و ن- مهری صالحانی

دوخت سرمه و مروارید همیشه خاص رو میزی و تابلو نیست و می توان از طرح های مختلف و دوخت های متفاوت سرمه در دوخت انواع ن نیز؛ استفاده نمود. در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه و مروارید را، می بینید که توسط خانم مهری صالحانی از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. این نمونه زیبا با طرحی از یک ه و گلهایی به صورت حاشیه اطراف ه، بر روی پارچه مخمل و جهت استفاده یک ن، سوزندوزی شده و پس از اجرای سوزندوزی، با دقت و سلیقه؛ مغزی دوزی و دوخت ن؛ انجام شده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید. ادامه مطلب
83624

سفارش سرمه دوزیهای شما

سرمه دوزی هنر اصیل و ایرانی است.کانال سفارش سرمه دوزی آماده دریافت سفارشهای شماست.رومیزی، سجاده، تابلو و سرویس عروس خانمها.کارهای شما با کیفیت و زیبا و در کمترین زمان تحویل داده میشوند. لینک کانال:https://t.me/joinchat/aaaaad7vdnz8vcgsuqkuzg
1014208

گلدوزی- خانم مریم توکلی

نمونه ای از گلدوزی چند شاخه گل زیبا را در این پست می بینید که توسط خانم مریم توکلی، از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. خانم مریم توکلی جهت دوختن این شاخه گلهای زیبا را از نخ دمسه در رنگ های مختلف استفاده نموده است. تکنیک به کار رفته در سوزن دوزی گلها نیز دوخت دندان موشی کوتاه و بلند با سایه روشن دوزی و ساقه دوزی و ساقه دوزی توپر می باشد.
989868

سرمه ای ...

سرمه ای من تمام شد ولی دنیا که یک سرمه ای ندارد ، هفت میلیارد آدم داریم که دست کم سه و نیم میلیاردش سرمه ایست !ازین به بعد نه برای سرمه ای گذشته بلکه برای سرمه ای آینده مینویسم که یک گوشه از همین دنیا منتظر است تا بروم و پیدایش کنم :) پی نوشت : با قالب قبلی اصلا حال نمی ، برگردیم همون قبلیه :)
2329500

سوزن دوزی طرح ماهیان آکواریوم (1)– خانم مریم دابویی

این بار نیز تصاویری از یک سوزن دوزی بسیار زیبا را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم دابویی بر روی یک تابلو؛ اجرا شده است.خانم مریم دابویی این تابلوی زیبا را با استفاده از نخ کانوا و با تکنیک های مختلف دوخت های بنیادی و نیز گلدوزی برزیلی ، سوزن دوزی نموده است. خانم مریم دابویی در این تابلو طرحی از ماهیان آکواریوم را در نظر گرفته است که به دور از هیاهوی اطراف و بی هیچ پیرایه ای تن به آب س اند و دل به زندگی دارند. پیرایه ای ندارند زیرا خود زیبا هستند و زیبایی خویش را باور دارند. در میان آب می گردند و با آب زندگی می کنند. هرکدام از آنها رنگ و زیبایی ...
1935562

نمونه سوالات سرمه دوزی فنی وحرفه ای ❽❾❿

نمونه سوالات سرمه دوزی فنی وحرفه ای ❽❾❿ فقط تا سه روز رایگان ازمون ادواری برای کتاب سوالات سرمه دوزی اینجا کلیک کنید 8- در فرهنگ دهخدا پیله دوزی چگونه معنا شده است ؟نمونه سوالات سرمه دوزی سنتیالف: دوختن با دامه های ابریشم به دو نیم شده بر پارچه مخملی , زیبایی و نگار را, دوختن قطعاتی از بادامچه پیله میان نقوش و تصاویر به قطعه مخملی زیباییب: دوختن بادامه های ابریشم به دو نیم شده بر پارچه مخملی ,دوختن قطعاتی از بادامچه پیله میان نقوش ها و تصاویر بر قطعه مخملی ج: نازکی که کرم ابریشم از لعاب دهان خود به دور خود می تند و در میان ان محصور می شود پیله ها را ...
45124

آموزش سرمه دوزی - سری جدید

لوازم مورد نیاز آموزش این قسمت سرمه دوزی: -سوزن و نخ-سوزن ته گرد-کاربن-پارچه-قیچی-الگو-اتو-مداد-خ ر-سرمه مراحل انجام کار: شرح مراحل کار را گام به گام آغاز می کنیم. اولین قدم، انتخاب پارچه(ترمه ، مخمل، جیر و. . . )است. بعد از آن، ترمه را به اندازه ی دلخواه ببرید. ترمه باید کاملاً صاف و اتو کشیده باشد. اگر چروک بود، از پشت، در جهت خواب آن اتو بزنید. (بهتر است بعد از برش و اتو، دور تا دور ترمه را سردوزی کنید تا در طول کار از نخ کش شدن آن جلوگیری شود. ) ادامه مطلب
2935736

سرمه اثمد

سرمه اثمد چیست ؟ سرمه اثمد معمولاً از مکه تهیه می شود و وقتی می خواهند معرفی کنند می گویند سرمه اصفهان و در تحقیقات معلوم شد که در هندوستان جایی به نام اصفهان وجود دارد که منظور همان جا است، البته در کوه های کرمانشاه و ایلام این سنگ یافت می شود. خواص معجزه آسای سرمه اثمد : تقویت چشمنورانیت چهرهتقویت رویش و تقویت مژه هارطوبت و آب چشممفید برای دهان و دندانسرمه، رطوبت و گرمای اضافی رو از سر پاک میکنه و موادی رو هم دفع میکنه که اون مواد، مولد بیماری های سر هستند. چیزایی که نوشتم، مربوط به سرمه سنگه نه سرمه های آماده سرمه اثمد در احادیث و روایات : در رو? ...
1022114

کفش ecco مدل manish(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام کفش ecco مدل manish(سرمه ای) ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشت ...
2877536

ساعت مچی نه dior مدل w9037 (سرمه ای)

ساعت مچی نه dior مدل w9037 (سرمه ای) ساعت مچی نه دیور dior مدل w9037 (سرمه ای) ساعت مچی نه dior ساعت مچی نه dior مدل w9037 با صفحه طرح دار ساعت مچی بند چرمی نه dior مدل w9037 (سرمه ای) ساعت مچی صفحه طرح دار نه dior مدل w9037 سرمه ای ساعت مچی نه دیور مدل w9037 رنگ سرمه ای جنس بند چرم قفل سگکی رنگ بند سرمه ای صفحه طرح دار تک موتوره قطر صفحه 27 میلی متر قیمت تخفیف خورده 49 هزار تومانپرداخت آسان درب منزل ید سریع و راحت در خانه مشخصات کامل نام ساعت مچی نه dior مدل w9037 (سرمه ای) مدل dior ت نه نوع کاربری روزمره/لو /مجلسی/کلاسیک/رسمی تکنولوژی ساخ ...
1401704

کفش ecco مدل manish(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام کفش ecco مدل manish(سرمه ای) ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشتن پاهایتان می باشد. برای فصل پاییز که سرمایش تازه از ...
1029024

کفش ecco مدل manish(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام کفش ecco مدل manish(سرمه ای) ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشتن پاهایتان می باشد. برای فصل پاییز که سرمایش تازه از ...
2609586

برگزاری کلاسهای تابستانه جهت غنی سازی اوقات فراغت بانوان

کتابخانه کبیر با برگزاری کلاسهای تابستانه اعم از کلاس آموزش سرمه دوزی ؛ روبان دوزی و چرم دوزی به استقبال تابستان رفت .این کلاسها با استقبال بسیار خوب بانوان و دختران نوجوان از اواسط اردیبهشت شروه و تا پایان شهریور به کار خود ادامه خواهند داد. یا آور میشود که کلاس سرمه دوزی کارآفرینی بوده و بانوان علاقه مند میتوانند به صورت آزاد به ادامه کارهای هنری خویش بپردازند.
2501582

اصول ست دکوراسیون خانه با فرش سرمه ای

اصول ست دکوراسیون خانه با فرش سرمه ای در این مطلب ایده هایی را در اختیارتان قرار میدهیم که با استفاده از آنها میتوانید دکوراسیون منزلتان را با فرش سرمه ای به زیباترین شکل ممکن بچینید. چیدمان اتاق پذیرایی با داشتن فرش سرمه ای اگر شما هم فرش سرمه ای در منزل دارید و نمیدانید چگونه دکوراسیون خانه تان با براساس آن بچینید این مطلب ایده های خوبی برای چیدمان وسایل در اختیار شما قرار میدهد. بدون شک رنگ سرمه ای یک رنگ مردانه است! سرمه ای رنگی شیک و قاطعانه است که نگاه به آن اص ، جدیت، قدرت و ثبات را به بیننده القا می کند. تصور کنید که در فضایی با دکوراسیونی ...
447930

سرمه ای

گفتم : وای باورت می شه؟ یه پرنده توی درخت ها دیدم سر تا پا سرمه ای تیره بود ! گفت : پرنده ی این رنگی نداریم، حتما به خاطر عید کت شلوار سرمه ای شو پوشیده بوده !
1143028

چهل تکه بشق - خانم ناهید حسن پور

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت یک ن چهل تکه دوزی شده را در این پست می بینید که توسط خانم ناهید حسن پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. چهل تکه دوزی روی این ن که به صورت بخش هایی از یک دایره ارائه می شود، به چهل تکه دوزی بشق نیز معروف است. این چهل تکه دوزی می تواند در طرفین ن و یا در فقط یک طرف آن و رویه بالای ن، اجرا شود. خانم ناهید حسن پور این چهل تکه دوزی زیبا را بر روی یک ن گرد و در 8 تکه، با دو رنگ پارچه ساده زرشکی و گل داری که متناسب با پارچه ساده می باشد، ارائه نموده است. به گونه ای که در تصاویر زیر نیز دیده می شود این ن چهل تکه دوزی شده زیبا به ...
140692

تهمت سرمه

تهمت سرمه به آن چشم سیه، عین خطاست سرمه گردیست کـه خیـزد ز صـف مژگانش صائب تبریزی
2809458

بافت زیپ دار مردانه zima مدل e7074 رنگ سرمه ای

بافت زیپ دار مردانه zima مدل e7074 رنگ سرمه ای بافت مردانه زیما zima مدل e7074 (سرمه ای) بافت مردانه zima مدل e7074 (سرمه ای) بافت آستین بلند مردانه zima مدل e7074 (سرمه ای) بافت زیپ دار مردانه zima مدل e7074 سرمه ای رنگ بافت مردانه زیما مدل e7074 رنگ سرمه ای همیشه به روز هستیم ما هوایتان را داریم بافت مردانه zima قد 70cm دور 90cm آستین بلند کش بافت مدل زیپ دار فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ای لارج) قیمت تخفیف خورده 49 هزار تومانپرداخت آسان درب منزل ید سریع و راحت در خانه بافت مردانه زیما zima مدل e7074 (سرمه ای) بافت مردانه zima مدل e7074 (سرمه ای) ...
2785656

خط چشم مناسب میباشد یا سرمه ؟

هیچ می دانستید سرمه باعث بند آمدن خون یا حتی علاج برخی از زخم های پوستی و مخاطی مورد استفاده قرار می گرفت؟ به گزارش ، هیچ می دانستید سرمه باعث بند آمدن خون یا حتی علاج برخی از زخم های پوستی و مخاطی مورد استفاده قرار می گرفت؟ جالب است بدانید در گذشته سرمه برای رفع انگل های پوستی مثل شپش هم کاربرد داشت. این روزها کمتر خانمی است که سرمه را به خط چشم ترجیح دهد اما شاید برای یک بار هم که شده، دست به سرمه برده و چشم هایش را با این دوده سیاه، گیرا و جذاب کرده باشد. این روزها سرمه دان ها معمولا به ارث می رسند و این وسایل سنتی در بساط آرایشی دختران جوان به ? ...
1028610

نیم بوت مردانه ecco(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام نیم بوت مردانه ecco ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشتن پاهایتان می باشد. برای فصل پاییز که سرمایش تازه از را? ...
1137986

نیم بوت مردانه ecco(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام نیم بوت مردانه ecco ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشتن پاهایتان می باشد. برای فصل پاییز که سرمایش تازه از را? ...
1310926

نیم بوت مردانه ecco(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:41 تا 44قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:لاستیکبسیار سبکرنگ بندی:سرمه ایزیره دور دوزی شده نام نیم بوت مردانه ecco ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره صاف بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را در فصل پاییز و زمستان به پاهای خود هدیه کنید‏.‏ این نیم بوت مردانه با رویه چرم ، انتخ مناسب برای گرم و راحت نگه داشتن پاهایتان می باشد. برای فصل پاییز که سرمایش تازه از را? ...
823898

کفش ال استار دخترانه all star shoes

کفش ال استار دخترانه all star shoes توضیحات مختصر محصول: کفش ال استار دخترانه راحت ، سبک و شیک برای خانم ها رنگ بندی : سرمه ای و صورتی قابلیت ست . با انواع شلوارهای جین/کتان/. و... سری: کفش دخترانه ساق بلند مدل: all star shoes نوع کفش دخترانه اسپرت مناسب برای خانم ها رنگ بندی سرمه ای و صورتی جنس رویه کفش پارچه برزنت و الیاف . جنس کف کفش پلاستیک بند دارد سایز بندی 37 - 40 دارای یک پارچه دوخته شده اضافی در قسمت داخلی پشت پا جهت استحکام و فرم بهتر قیمت: 35,000 تومان
432854

معنی رنگ کت و شلوار یک شخصیت

سرمه ای: این رنگ از زمان امپراتوری روم، رنگ اقتدار بود و خانواده امپراتور، لباس های سرمه ای می پوشیدند. می گویند این رنگ را افرادی می پوشند که خودشان را مقتدر و قدرتمند می دانند. روانشناسان می گویند هر . کت و شلوار سرمه ای داشته باشد، آدم باهوشی است. رنگ سرمه ای افراد را صادق و قابل اعتماد نشان می دهد. وقتی .ان کشورهای پرقدرت (از نظر اقتصادی و نظامی) کنار هم جمع می شوند، کت و شلوار سرمه ای می پوشند تا نمایشی از هوش شخصی و قدرت کشورشان باشد. خا.تری تیره: رنگ دومی که برای دیپلمات ها استفاده می شود، خا.تری تیره است. البته بعضی ها معتقدند که خا.تری، رنگ بی طرفی...
2209222

فرش کاشان صبا سرمه ای ده رنگ 700 شانه کد 702501

فرش کاشان صبا سرمه ای ده رنگ 700 شانه کد 702501 اطلاعات بیشتر کارخانه بافنده فرش فرش کاشان ابعاد فرش 2×3 شش متری, 2.5×3.5 نه متری, 3×4 دوازده متری جنس نخ 100% اکریلیک هیت ست شده بدون پرز شانه فرش 700 تراکم فرش 2550 تعداد رنگ 10 رنگ رنگ فرش سرمه ای در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام ع ها و تصاویر فرش کاشان صبا سرمه ای کاملا واقعی و بدون روتوش و تغییرات در رنگ های فرش، با کیفیت فوق العاده بالا آماده شده است. تا برای یدی آسان و مطمئن همگام با سلیقه شما در انتخاب فرش سرمه ای رنگ را به ارمغان بیاوریم. در مور ...
1136892

کفش مردانه jiaxiang(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: کفش ورزشی مردانهرنگ بندی:سرمه ایسایزبندی:41 تا 44جنس رویه:الیاف جنس زیره:لاستیکدارای زیره دور دوزی شده نام کفش مردانه jiaxiang برند jiaxiang ت کفش ورزشی مردانه جنس رویه الیاف رویه مشبک خیر سایز بندی 41 تا 44 نوع کاربری امکان استفاده در باشگاه و فضای باز رنگ بندی سرمه ای جنس زیره لاستیک زیره دور دوزی شده معرفی اجمالی محصول: متداول ترین حرکت ورزشی انسان راه رفتن و دویدن است. پس باید کفشی راحت برای این کار انتخاب نمود. کفش های مخصوص پیاده روی باید پاشنه های مناسب داشته باشند و از انعطاف پذبری خوبی برخوردار باشند. ضربه گیر بودن از دیگر ویژگی های یک ? ...
1235756

کفش دخترانه puma مدل pato(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:37 تا 40دارای کش به جای بندامکان استفاده در باشگاه و فضای سبزجنس رویه:الیاف جنس زیره:لاستیکرنگ بندی:سرمه ایفاقد دور دوزی نام کفش دخترانه puma مدل pato ت کفش ورزشی دخترانه سایز بندی 37 تا 40 نوع کاربری امکان استفاده در باشگاه و فضای باز رنگ بندی سرمه ای جنس رویه الیاف زیره فاقد دور دوزی جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره منعطف با عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغزش ویژگی دارای کش معرفی اجمالی محصول: امروزه به دلیل وجود فعالیت های متنوع روزمره ، افراد مجبور هستند ساعات زیادی را از کفش استفاده نمایند ، کفش ها انواع مختلفی دارند که اغلب اف? ...
1101652

کفش دخترانه puma مدل pato(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:37 تا 40دارای کش به جای بندامکان استفاده در باشگاه و فضای سبزجنس رویه:الیاف جنس زیره:لاستیکرنگ بندی:سرمه ایفاقد دور دوزی نام کفش دخترانه puma مدل pato ت کفش ورزشی دخترانه سایز بندی 37 تا 40 نوع کاربری امکان استفاده در باشگاه و فضای باز رنگ بندی سرمه ای جنس رویه الیاف زیره فاقد دور دوزی جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره منعطف با عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغزش ویژگی دارای کش معرفی اجمالی محصول: امروزه به دلیل وجود فعالیت های متنوع روزمره ، افراد مجبور هستند ساعات زیادی را از کفش استفاده نمایند ، کفش ها انواع مختلفی دارند که اغلب اف? ...
1795958

کفش دخترانه puma مدل pato(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: سایزبندی:37 تا 40دارای کش به جای بندامکان استفاده در باشگاه و فضای سبزجنس رویه:الیاف جنس زیره:لاستیکرنگ بندی:سرمه ایفاقد دور دوزی نام کفش دخترانه puma مدل pato ت کفش ورزشی دخترانه سایز بندی 37 تا 40 نوع کاربری امکان استفاده در باشگاه و فضای باز رنگ بندی سرمه ای جنس رویه الیاف زیره فاقد دور دوزی جنس زیره لاستیک زیره دارای زیره منعطف با عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغزش ویژگی دارای کش معرفی اجمالی محصول: امروزه به دلیل وجود فعالیت های متنوع روزمره ، افراد مجبور هستند ساعات زیادی را از کفش استفاده نمایند ، کفش ها انواع مختلفی دارند که اغلب اف? ...
2775428

طراحی طرحهای بلوچی

طراحان : خانم مریم ی، خانم فائزه یان، خانم عاصفه زاهدی، خانم حکیمه رحمانی و خانم فرحناز خسروی سمت: هنرجو مدرسه: هنرستان فنی حرفه ای مهر نرم افزار مورد استفاده: پینت دبیر مربوطه: سرکار خانم حسین بر فایل: دریافت
1031808

مانتو تابستانه سرمه

مانتو تابستانه سرمه مانتو تابستانه سرمه قیمت : 49,000 تومان مانتو تابستانه سرمهفصل انتخاب های جدید و جذاب رسید ...خلاقیتی در عرصه پوشاک و مانتوتهیه شده از بهترین پارچه ترکارائه شده در 2 رنگ متفاوت و زیبابه همراه یک سنجاق طرح مانتوبهره گیری از طراحی جدید و شیکهدیه ای مناسب برای خانم های شیک پوش و مشکل پسندقیمت : 49000 تومان این مانتو free size بوده (مناسب برای سایز های 36 تا 42) و در دو رنگ سورمه ای با نوار سبز و سبز با نوار سورمه ای عرضه شده است. انتخاب رنگ در مرحله تکمیل فرم سفارش انجام خواهد گرفت.این بار در ت ...
2890004

کفش مردانه سرمه ای زرد balenciaga مدل k5085 با رویه منفذ دار

کفش مردانه سرمه ای زرد balenciaga مدل k5085 با رویه منفذ دار کفش مردانه بالنسیاگا balenciaga مدل k5085 (سرمه ای زرد) کفش مردانه balenciaga مدل k5085 (سرمه ای زرد) کفش مردانه balenciaga مدل k5085 کفش مردانه ورزشی balenciaga مدل k5085 (سرمه ای زرد) کفش مردانه balenciaga مدل k5085 با رویه منفذ دار کفش مردانه balenciaga مدل k5085 با رویه چرم و الیاف کفش مردانه بالنسیاگا مدل k5085 رنگ سرمه ای زرد فراتر از مد قدم بردار کفش مردانه balenciaga با دوام سایزبندی 41 تا 44 جنس رویه چرم و الیاف رویه دارای منافذ (جهت گردش هوای داخل کفش) جنس زیره pu سبک و قابل انعطاف رنگ سرمه ای زرد قیمت تخفیف خ? ...
1030984

نیم بوت مردانه nelson(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: طراحی منحصر بفرد هماهنگ با مدل های روز اروپاقابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و...جنس رویه:چرم جنس زیره:پلاستیک فشرده مستحکمدارای زیره صافدور دوزی شدهرنگ بندی:سرمه ایسایز:41-44 نام نیم بوت مردانه nelson ت مردانه سایز بندی 41-44 نوع کاربری قابلیت ست با انواع شلوارهای جین/کتان و... رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم زیره دور دوزی شده جنس زیره پلاستیک فشرده مستحکم زیره دارای زیره صاف ویژگی طراحی منحصر بفرد هماهنگ با مدل های روز اروپا بند دارد نرم و راحت جعبه معرفی اجمالی محصول: گرما و راحتی را ...
2859119

بافت آستین بلند مردانه maran مدل e1383 رنگ سرمه ای

بافت آستین بلند مردانه maran مدل e1383 رنگ سرمه ای بافت زیپدار آستین بلند مردانه maran مدل e1383 رنگ سرمه ای بافت مردانه ماران maran مدل e1383 (سرمه ای) بافت مردانه maran مدل e1383 (سرمه ای) بافت آستین بلند سرمه ای مردانه maran مدل e1383 بافت زیپ دار مردانه maran مدل e1383 سرمه ای بافت مردانه آستین بلند کش بافت maran مدل e1383 سرمه ای بافت مردانه ماران مدل e1383 رنگ سرمه ای بافت های بی نظیر امسال رو امتحان کنید تخفیف های تکرارنشدنی بافت maran قد 72cmدور 90cmآستین بلند کش بافتمدل زیپ دارفری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ای لارج) قیمت تخفیف خورده 52 هزار تومانپرداخت آسان ...
2249810

به وقت خمیازه

ایستاده ام گوشه اى و به مسافران نگاه مى کنم. هشتاد درصد مانتوهایى سرمه او با مقنعه هاى سیاه پوشیده اند. بیشترشان یا خوابند و یا چشمانشان را بسته اند. چشم مى گردانم. جمعیت مسافرِ صبح زود اغلب تیره پوش هستند. سیاه، سرمه اى و خا ترى. این است قشر کارمند نسوان. همگى خسته و هرگز نمى توانى لبخندى گوشه ى لبانشان پیدا کنى. خانم فربه ى نان فروش که وارد مى شود لبخند مى زنم، بوى نان... پ١. ماه رمضان نبود. پ٢. چرا فرم ادارات سبز، زرشکى و یا بنفش نیست؟!
2878016

به وقت خمیازه

ایستاده ام گوشه اى و به مسافران نگاه مى کنم. هشتاد درصد مانتوهایى سرمه اى با مقنعه هاى سیاه پوشیده اند. بیشترشان یا خوابند و یا چشمانشان را بسته اند. چشم مى گردانم. جمعیت مسافرِ صبح زود اغلب تیره پوش هستند. سیاه، سرمه اى و خا ترى. این است قشر کارمند نسوان. همگى خسته و هرگز نمى توانى لبخندى گوشه ى لبانشان پیدا کنى. خانم فربه ى نان فروش که وارد مى شود لبخند مى زنم، بوى نان... پ١. ماه رمضان نبود. پ٢. چرا فرم ادارات سبز، زرشکى و یا بنفش نیست؟!
478730

مانتو سرمه

مانتو سرمه مانتو تابستانه سرمه قیمت محصول 49,000 تومان افزودن به سبد .ید 188 نفر ضمانت بازگشت بهترین کیفیت و قیمت توضیحات مانتو تابستانه سرمهفصل انتخاب های جدید و جذاب رسید ...خلاقیتی در عرصه پوشاک و مانتوتهیه شده از بهترین پارچه ترکارائه شده در 2 رنگ متفاوت و زیبابه همراه یک سنجاق . طرح مانتوبهره گیری از طراحی جدید و شیکهدیه ای مناسب برای خانم های شیک پوش و مشکل پسندقیمت : 49000 تومان این مانتو free size بوده (مناسب برای سایز های 36 تا 42) و در دو رنگ سورمه ای با نوار سبز و سبز با نوار سورمه ای عرضه شده است. انتخاب رنگ
1254832

گلدوزی روی شلوار- خانم فاطمه ولی پور

نمونه ای بسیار زیبا از گلدوزی روی شلوار جین را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است خانم فاطمه ولی پور طرحی از یک گل با یک پروانه را بر روی یک شلوار جین قرار داده و با استفاده از دوخت های کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی،ساقه دوزی، زنجیره دوزی، دندان موشی، گره فرانسوی توپر؛ این طرح را سوزن دوزی نموده است. نخ مورد استفاده در این سوزن دوزی ، نخ عمامه در رنگ های متفاوت، شاد و سایه روشن؛ می باشد. خانم ولی پور برای دوختن وسط گلها به دو شیوه متفاوت و متناسب با نوع گل، استفاده نموده که به خوبی در تصاویر نیز دیده می ش ...
1207894

گلدوزی روی شلوار- خانم فاطمه ولی پور

نمونه ای بسیار زیبا از گلدوزی روی شلوار جین را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است خانم فاطمه ولی پور طرحی از یک گل با یک پروانه را بر روی یک شلوار جین قرار داده و با استفاده از دوخت های کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی،ساقه دوزی، زنجیره دوزی، دندان موشی، گره فرانسوی توپر؛ این طرح را سوزن دوزی نموده است. نخ مورد استفاده در این سوزن دوزی ، نخ عمامه در رنگ های متفاوت، شاد و سایه روشن؛ می باشد. خانم ولی پور برای دوختن وسط گلها به دو شیوه متفاوت و متناسب با نوع گل، استفاده نموده که به خوبی در تصاویر نیز دیده می ش ...
2254876

آموزش نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی

محصولات آموزش نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی 14,000 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر آموزش تصویری شمع سازی 12,000 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر مجموعه آموزشی 0 تا 100 کامپیوتر در 30 روز 39,000 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر مبانی بازاری و مارکتینگ 14,800 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر مستند راز 12,000 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر آموزش تصویری آشپزی بدون گوشت 9,500 تومان افزودن به سبد ید اطلاعات بیشتر درمان بی خو 10, ...
2588872

آموزش روبان دوزی خانم معزز

در این پست با کمک ۶ درس بصورت آموزشی رایگان، نحوه روبان دوزی با آموزش سرکار خانم ناهید معزز را بصورت کامل از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما هستیم. این دروس بصورت گلچین شده در جهت آموزش کامل روبان دوزی برای شما تهیه و گردآوری شده است که می توانید آنها را کرده و با استفاده از این آموزشها مهارت خود را در روبان دوزی افزایش دهید. مقدمه: همانطور که می دانید هنرروبان دوزی بین خانم ها طرفداران زیادی دارد. خیلی از هنرمندان و هنرجویان به دنبال آموزش روبان دوزی در مراکز آموزشی این هنر هستند. ما در این پست ویدئوهای آموزش روبان دوزی را به رایگان در اختیار شما قرار ...
590314

فروش ویژه مانتو تابستانه سرمه

فروش ویژه مانتو تابستانه سرمه فصل انتخاب های جدید و جذاب رسید. مانتو تابستانه سرمه، خلاقیتی در عرصه پوشاک و مانتو. هدیه ای مناسب برای خانم های شیک پوش و مشکل پسند. ارائه شده در 2 رنگ متفاوت و زیبا به همراه یک سنجاق . طرح مانتو. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... روش .ید: برای .ید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به . پست بپردازید. جهت مشاهده فرم .ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت: 49000 تومان
1189410

حراج کفش m imo dutti مدل macho(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: کفش m imo dutti مدل machoبسیار نرم و راحتمناسب برای استفاده در مهمانی ، قرارهای کاری و ... جنس رویه:چرم جنس کفی:پلاستیک فشرده مستحکمرنگ:سرمه ایکفی دور دوزی شده و دارای عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغزشقابل ست با لباس های مجلسی و اسپرت نام کفش m imo dutti مدل macho برند m imo dutti مدل macho ت کفش کلاسیک مردانه سایز بندی 40-44 نوع کاربری مناسب برای استفاده در مهمانی ، قرارهای کاری و ... ویژگی قابل ست با لباس های مجلسی و اسپرت رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم رویه مشبک خیر جنس کفی پلاستیک فشرده مستحکم کفی دور دوزی شده کفی دارای کفی صاف با عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغ? ...
1499362

حراج کفش m imo dutti مدل macho(سرمه ای)

ویژگی های کلیدی: کفش m imo dutti مدل machoبسیار نرم و راحتمناسب برای استفاده در مهمانی ، قرارهای کاری و ... جنس رویه:چرم جنس کفی:پلاستیک فشرده مستحکمرنگ:سرمه ایکفی دور دوزی شده و دارای عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغزشقابل ست با لباس های مجلسی و اسپرت نام کفش m imo dutti مدل macho برند m imo dutti مدل macho ت کفش کلاسیک مردانه سایز بندی 40-44 نوع کاربری مناسب برای استفاده در مهمانی ، قرارهای کاری و ... ویژگی قابل ست با لباس های مجلسی و اسپرت رنگ بندی سرمه ای جنس رویه چرم رویه مشبک خیر جنس کفی پلاستیک فشرده مستحکم کفی دور دوزی شده کفی دارای کفی صاف با عاج های کوچک جهت جلوگیری از لغ? ...
506236

مربی گری خانم مریم .الار در رشته ی قایقرانی

خانم مریم .الار از سوی فدراسیون قایقرانی بعنوان مربی قایقرانی در شهرستان نوشهر معرفی شد. خانم مریم .الار مُشتاق هستن .انی که به این رشته علاقه مند اند جهت ثبت نام در این رشته (قایقرانی آب های .وشان-اسلالوم) واقع در بندر نوشهر اقدام کنند. خانم مریم .الار به تازگی مربّی این رشته ی ورزشی شدن و به گفته ی خود ایشان هدف بزرگی برای این رشته ورزشی داره علاقه مندان زیادی هم در این رشته ثبت نام . و به گفته ی خانم مریم .الار تمرینات به خوبی پیش میره.و میخواد با انرژی زیادی شاگرداشو برای مسابقات سطح کشوری و حتی بالاتر آماده کنه. در ضمن خانم مریم .ا

سرمه دوزی روی کیف موبایل خانم مریم رفیعی