سایت در حال تکمیل می باشد


1213589

سایت در حال تکمیل می باشد

سایت در حال تکمیل می باشد... لطفا صبور باشید
2018008

سایت در حال تکمیل می باشد

سایت در حال تکمیل می باشد... لطفا شکیبا باشید
2290314

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 97شرایط تکمیل ظرفیت ارشد آزاد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد فرصتی دوباره برای داوطلبین کارشناسی ارشدمی باشد. سه دسته از داوطلبان علاقه مند به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد آزاد هستند و از سایت آزاد اقدام به دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد آزاد می کنند. در سایت ایران تحصیل برای شما مطالب متنوعی در مورد آزاد و لیست رشته های ارشد آزاد ارائه داده ایم. در این مقاله قصد داریم در مورد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد و دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد برای شما مطالبی را فراهم نماییم. هر سؤال و هر مشکلی را می توانید با مشاورین سایت ایران ت ...
1525640

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 + دفترچه انتخاب رشته

مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 طبق خبر رسمی منتشر شده توسط وب سایت سازمان سنجش زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 از تاریخ 96/09/04 تا تاریخ 96/09/11 می باشد که داوطلبان کنکور سراسری 96 می توانند در بازه ی زمانی مشخص شده و با مطالعه کامل دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 نسبت به انتخاب کد رشته ی های مورد علاقه خود اقدام نمایند . در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 این تکمیل ظرفیت شامل تکمیل ظرفیت دوره های روزانه (سراسری ) ، نوبت دوم (شبانه) ، مجازی و پردیس خودگردان ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد و تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی می باشد ادامه مطلب
1525695

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 + دفترچه انتخاب رشته

مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96طبق خبر رسمی منتشر شده توسط وب سایت سازمان سنجش زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 از تاریخ 96/09/04 تا تاریخ 96/09/11 می باشد که داوطلبان کنکور سراسری 96 می توانند در بازه ی زمانی مشخص شده و با مطالعه کامل دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 نسبت به انتخاب کد رشته ی های مورد علاقه خود اقدام نمایند . در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 این تکمیل ظرفیت شامل تکمیل ظرفیت دوره های روزانه (سراسری ) ، نوبت دوم (شبانه) ، مجازی و پردیس خودگردان ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد و تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی می باشد [ادامه مطلب ...
2290337

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 97 شرایط تکمیل ظرفیت ارشد آزاد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد فرصتی دوباره برای داوطلبین کارشناسی ارشدمی باشد. سه دسته از داوطلبان علاقه مند به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد آزاد هستند و از سایت آزاد اقدام به دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد آزاد می کنند. در سایت ایران تحصیل برای شما مطالب متنوعی در مورد آزاد و لیست رشته های ارشد آزاد ارائه داده ایم. در این مقاله قصد داریم در مورد تکمیل ظرفیت ارشد آزاد و دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد برای شما مطالبی را فراهم نماییم. هر سؤال و هر مشکلی را می توانید با مشاورین سایت ایران تحصیل در م? ...
2030436

سایت در حال تکمیل می باشد

سایت در حال تکمیل می باشد... ادامه مطلب
2681662

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97 توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند. سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد. چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دو? ...
2684293

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97 توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند. سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد. چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دور ...
1490266

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96 تکمیل ظرفیت به چه معناست؟ شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 چگونه می باشد؟ دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه دریافت کنیم؟ زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 و رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه بی م؟ قبل از اینکه رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را عنوان کنیم باید دید در واقع تکمیل ظرفیت چیست؟ و شرایط ثبت نام در تکمیل ظرفیت سراسری چگونه می باشد؟ در واقع تکمیل ظرفیت سراسری بعد از نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام خواهد شد که معمولا ا ین قطعه پازل کنکور هر سال می باشد. تعدادی از داوطلبان و پذیرفته شدگان کنکور ...
1490238

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96 تکمیل ظرفیت به چه معناست؟ شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 چگونه می باشد؟ دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه دریافت کنیم؟ زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 و رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه بی م؟ قبل از اینکه رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را عنوان کنیم باید دید در واقع تکمیل ظرفیت چیست؟ و شرایط ثبت نام در تکمیل ظرفیت سراسری چگونه می باشد؟ در واقع تکمیل ظرفیت سراسری بعد از نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام خواهد شد که معمولا ا ین قطعه پازل کنکور هر سال می باشد. تعدادی از داوطلبان و پذیرفته شدگان کنکور ...
2681449

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند.سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد.چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دوره ه ...
2684256

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند.سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد.چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دوره ه ...
2681824

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند.سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد.چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دوره ه ...
2688246

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97

تفاوت تکمیل ظرفیت آزاد با تکمیل ظرفیت سراسری 97 توجه داشته باشید که تکمیل ظرفیت سراسری چیست و های سراسری و آزاد جدا از هم انجام می شود, همچنین در صورتی که در بعضی از ها پس از تکمیل ظرفیت مهر ماه همچنان صندلی خالی باقی بماند, در بهمن ماه نیز دوباره اقدام به پذیرش در تکمیل ظرفیت می نمایند. سایت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد 97 انجام هر کدام از تکمیل ظرفیت های آزاد و سراسری متفاوت می باشد. چه انی مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند؟ انی که در انتخاب رشته اولیه شرکت نکنند مشمول تکمیل ظرفیت نمی شوند و این در حالی است که در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دوره ...
1490015

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96تکمیل ظرفیت به چه معناست؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 چگونه می باشد؟دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه دریافت کنیم؟زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 و رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه بی م؟قبل از اینکه رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را عنوان کنیم باید دید در واقع تکمیل ظرفیت چیست؟ و شرایط ثبت نام در تکمیل ظرفیت سراسری چگونه می باشد؟ در واقع تکمیل ظرفیت سراسری بعد از نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام خواهد شد که معمولا ا ین قطعه پازل کنکور هر سال می باشد. تعدادی از داوطلبان و پذیرفته شدگان کنکوری سراسری از نتایج ? ...
1490066

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96

رشته های تکمیل ظرفیت سراسری 96تکمیل ظرفیت به چه معناست؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 چگونه می باشد؟دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه دریافت کنیم؟زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری 96 و رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را چگونه بی م؟قبل از اینکه رشته های تکمیل ظرفیت سراسری را عنوان کنیم باید دید در واقع تکمیل ظرفیت چیست؟ و شرایط ثبت نام در تکمیل ظرفیت سراسری چگونه می باشد؟ در واقع تکمیل ظرفیت سراسری بعد از نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام خواهد شد که معمولا ا ین قطعه پازل کنکور هر سال می باشد. تعدادی از داوطلبان و پذیرفته شدگان کنکوری سراسری از نتایج ? ...
2623887

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور آزاد 97

هر ساله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته آزاد 97 ، داوطلبان انتخاب رشته آزاد منتظر مرحله تکمیل ظرفیت آزاد هستند . در تکمیل ظرفیت آزاد کلیه انی که از رشته محل قبولی خود راضی نیستند یا در هیچ کد رشته محلی پذیرفته نشده اند می توانند در زمان تکمیل ظرفیت آزاد با مشاهد دفترچه تکمیل ظزفیت آزاد 97 و پرداخت هزیته ثبت نام تکمیل ظرفیت نسیت به انتخاب رشته خود اقدام کنند . دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت آزاد 97 بر روی سایت سنجش و پذیرش آزاد به آدرس سایت azmoon.org قرار می گیرد . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد هیوا ، لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت آزاد 97 به صورت آ? ...
2623890

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور آزاد 97

هر ساله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته آزاد 97 ، داوطلبان انتخاب رشته آزاد منتظر مرحله تکمیل ظرفیت آزاد هستند . در تکمیل ظرفیت آزاد کلیه انی که از رشته محل قبولی خود راضی نیستند یا در هیچ کد رشته محلی پذیرفته نشده اند می توانند در زمان تکمیل ظرفیت آزاد با مشاهد دفترچه تکمیل ظزفیت آزاد 97 و پرداخت هزیته ثبت نام تکمیل ظرفیت نسیت به انتخاب رشته خود اقدام کنند . دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت آزاد 97 بر روی سایت سنجش و پذیرش آزاد به آدرس سایت azmoon.org قرار می گیرد . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد هیوا ، لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت آزاد 97 به صورت ? ...
2625511

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور آزاد 97

هر ساله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته آزاد 97 ، داوطلبان انتخاب رشته آزاد منتظر مرحله تکمیل ظرفیت آزاد هستند . در تکمیل ظرفیت آزاد کلیه انی که از رشته محل قبولی خود راضی نیستند یا در هیچ کد رشته محلی پذیرفته نشده اند می توانند در زمان تکمیل ظرفیت آزاد با مشاهد دفترچه تکمیل ظزفیت آزاد 97 و پرداخت هزیته ثبت نام تکمیل ظرفیت نسیت به انتخاب رشته خود اقدام کنند . دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت آزاد 97 بر روی سایت سنجش و پذیرش آزاد به آدرس سایت azmoon.org قرار می گیرد . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد هیوا ، لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت آزاد 97 به صورت آنلای ...
594159

مدیریت سایت

مدیریت سایت : یکی از دغدغه های بزرک بسیاری از صاحبان وب سایت ، مدیریت سایت و سئو سایت آن می باشد . شاید در مرحله اول طراحی به نظر برسد که نگهداری و مدیریت سایت کار ساده ای است . ولی در اصل چنین نیست و فرد فنی که باید از طراحی سایت ، سئو سایت و مدیریت سایت آشنایی کامل داشته باشد باید برای انجام ان امور مورد استفاده قرار بگیرد. شرایط مدیر سایت از نظر مشاور وب نوش 1- اول مدیر سایت باید فردی صبور باشد .2- متعهد باشد .3- قابل اعتماد باشد.4- فنی باشد ( طراحی و پشتیبانی سایت آگاهی دا...
1278844

تکمیل ظرفیت آزاد

تکمیل ظرفیت چیست ؟ تکمیل ظرفیت چیست و به چه انی تعلق می گیرد؟ بعد از اعلام شدن نتایج نهایی کنکور و ثبت نام دانشجویان و آغاز کلاس ها، زمان اعلام تکمیل ظرفیت هاست؛ اما همیشه این سوال در ذهن جدیدالورودها وجود داشته که تکمیل ظرفیت در ها به چه معناست؟ تکمیل ظرفیت چیست ؟ وقتی تعداد ثبت نام های ها کم باشد، این کمبود توسط سازمان سنجش با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک از تعداد 35 پذیرش داشته است اما 30 نفر ثبت نام د و هنوز 5 جای خالی در این باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می شود. که این ظرفیت ها از طریق دفترچه تکمیل ظرفیت در اختیار متقاضیان خو? ...
1194948

انواع تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت چیست ؟تکمیل ظرفیت چیست و به چه انی تعلق می گیرد؟بعد از اعلام شدن نتایج نهایی کنکور و ثبت نام دانشجویان و آغاز کلاس ها، زمان اعلام تکمیل ظرفیت هاست؛ اما همیشه این سوال در ذهن جدیدالورودها وجود داشته که تکمیل ظرفیت در ها به چه معناست؟تکمیل ظرفیت چیست ؟وقتی تعداد ثبت نام های ها کم باشد، این کمبود توسط سازمان سنجش با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک از تعداد 35 پذیرش داشته است اما 30 نفر ثبت نام د و هنوز 5 جای خالی در این باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می شود. که این ظرفیت ها از طریق دفترچه تکمیل ظرفیت در اختیار متقاضی? ...
1195010

تکمیل ظرفیت آزاد

تکمیل ظرفیت چیست ؟ تکمیل ظرفیت چیست و به چه انی تعلق می گیرد؟ بعد از اعلام شدن نتایج نهایی کنکور و ثبت نام دانشجویان و آغاز کلاس ها، زمان اعلام تکمیل ظرفیت هاست؛ اما همیشه این سوال در ذهن جدیدالورودها وجود داشته که تکمیل ظرفیت در ها به چه معناست؟ تکمیل ظرفیت چیست ؟ وقتی تعداد ثبت نام های ها کم باشد، این کمبود توسط سازمان سنجش با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک از تعداد 35 پذیرش داشته است اما 30 نفر ثبت نام د و هنوز 5 جای خالی در این باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می شود. که این ظرفیت ها از طریق دفترچه تکمیل ظرفیت در اختیار متقاضیان خو? ...
2684402

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟{تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است}زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است.زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی شود و ...
2681768

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟ {تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است} زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است. زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی ش ...
2681733

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟{تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است}زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است.زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی شود و ظر ...
2681188

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟{تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است}زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است.زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی شود و ظر ...
2681132

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟{تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است}زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است.زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی شود و ظ ...
2684296

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97

زمان تکمیل ظرفیت آزاد نیمسال اول مهر 97 چه تاریخی است؟ {تکمیل ظرفیت فرصت دوباره برای انتخاب رشته دلخواه است} زمان تکمیل ظرفیت آزاد 97 برای کنکور 97 از روز دوشنبه 17 مهر 97 بر روی وب سایت آزاد قرار گرفته است و تا روز 21 مهر 97 ادامه خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که در پذیرش رشته های آزاد با کنکور خصوصا رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به وجود آمد ، ظرفیت این رشته ها در تکمیل ظرفیت زیاد است و احتمال پذیرش هم بالا است. زمان تکمیل ظرفیت آزاد بعد از اعلام نتایج نهایی آزاد و ثبت نام در واحدهای این می باشد. بعد از شروع کلاسهای آزاد معمولا ظرفیت بعضی از رشته ها تکمیل نمی ...
1482127

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری مهم ترین سوال در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت سراسری این است که چه انی واجد انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می باشند.قابل توجه آن دسته از افرادی که در انتخاب رشته مرداد ماه شرکت نکرده اند تنها شرایط تکمیل ظرفیت سراسری 96 حضور در جلسه کنکور سراسری و صدور کارنامه می باشد. تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، از آنجا که در این مرحله، ظرفیت برخی از ها تکمیل نشده است و کد رشته محل های جدید نیز اضافه می شود، احتمال رتبه قبولی تکمیل ظرفیت سراسری داوطلبان افزایش می یباد. بنابراین این فرصت را از دست ندهید، توج ...
1479678

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری مهم ترین سوال در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت سراسری این است که چه انی واجد انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می باشند.قابل توجه آن دسته از افرادی که در انتخاب رشته مرداد ماه شرکت نکرده اند تنها شرایط تکمیل ظرفیت سراسری 96 حضور در جلسه کنکور سراسری و صدور کارنامه می باشد. تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، از آنجا که در این مرحله، ظرفیت برخی از ها تکمیل نشده است و کد رشته محل های جدید نیز اضافه می شود، احتمال رتبه قبولی تکمیل ظرفیت سراسری داوطلبان افزایش می یباد. بنابراین این فرصت را از دست ندهید، تو ...
2178952

توقف ثبت نام تکمیل ظرفیت ها از مهرماه 97 – 98

آیا از توقف تکمیل ظرفیت ها از مهرماه اطلاع دارید؟ آیا توقف تکمیل ظرفیت ها به معنی عدم پذیرش برای دانشجویان سال جدید می باشد ؟ آیا توقف تکمیل ظرفیت ها در مهرماه به معنی عدم پذیرش دانشجویان بوده و در بهمن ما ثبت نامی برای تکمیل ظرفیت ها انجام نمی شود. با توجه به اینکه تکمیل ظرفیت فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، و به دلیل اینکه در تکمیل ظرفیت ها برخی رشته ها طبق اطلاعیه صادر شده تکمیل نشده اند، دانشجویان می توانند با شرکت در ثبت نام تکمیل ظرفیت ها فرصت خود را امتحان نمایند. بنابراین در سال های گذشته با توجه به ظرفیت برخی از ها در برخی از رشته ها د? ...
2178965

توقف ثبت نام تکمیل ظرفیت ها از مهرماه 97 – 98

آیا از توقف تکمیل ظرفیت ها از مهرماه اطلاع دارید؟ آیا توقف تکمیل ظرفیت ها به معنی عدم پذیرش برای دانشجویان سال جدید می باشد ؟آیا توقف تکمیل ظرفیت ها در مهرماه به معنی عدم پذیرش دانشجویان بوده و در بهمن ما ثبت نامی برای تکمیل ظرفیت ها انجام نمی شود.با توجه به اینکه تکمیل ظرفیت فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، و به دلیل اینکه در تکمیل ظرفیت ها برخی رشته ها طبق اطلاعیه صادر شده تکمیل نشده اند، دانشجویان می توانند با شرکت در ثبت نام تکمیل ظرفیت ها فرصت خود را امتحان نمایند. بنابراین در سال های گذشته با توجه به ظرفیت برخی از ها در برخی از رشته ه? ...
2179024

توقف ثبت نام تکمیل ظرفیت ها از مهرماه 97 – 98

آیا از توقف تکمیل ظرفیت ها از مهرماه اطلاع دارید؟ آیا توقف تکمیل ظرفیت ها به معنی عدم پذیرش برای دانشجویان سال جدید می باشد ؟آیا توقف تکمیل ظرفیت ها در مهرماه به معنی عدم پذیرش دانشجویان بوده و در بهمن ما ثبت نامی برای تکمیل ظرفیت ها انجام نمی شود.با توجه به اینکه تکمیل ظرفیت فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، و به دلیل اینکه در تکمیل ظرفیت ها برخی رشته ها طبق اطلاعیه صادر شده تکمیل نشده اند، دانشجویان می توانند با شرکت در ثبت نام تکمیل ظرفیت ها فرصت خود را امتحان نمایند. بنابراین در سال های گذشته با توجه به ظرفیت برخی از ها در برخی از رشته ه? ...
2441873

بهترین شرکت طراحی سایت در شیراز

بهترین شرکت طراحی سایت در شیرازهر وب سایت پس از تکمیل مراحل طراحی باید توسط محتوا پر شود. تولید محتوا در طراحی سایت نکته ای بسیار مهم است. به این دلیل که اگر به خوبی ایجاد شود می تواند در سئوی سایت شما تأثیر زیادی داشته باشد. در نتیجه کاربران و مشتریان زیادی را به سمت وب سایت شما هدایت می کند. و این به معنی داشتن مشتریان بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر می باشد.برخی از نکاتی که باید در تولید محتوا به آن ها توجه داشته باشید:1- کیفیت محتوامحتوای تولیدی برای سایت باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. از دانش جدید و به روز استفاده شده و حاوی نکات جدیدی باشد. فردی که ...
2441868

بهترین شرکت طراحی سایت در شیراز

بهترین شرکت طراحی سایت در شیرازهر وب سایت پس از تکمیل مراحل طراحی باید توسط محتوا پر شود. تولید محتوا در طراحی سایت نکته ای بسیار مهم است. به این دلیل که اگر به خوبی ایجاد شود می تواند در سئوی سایت شما تأثیر زیادی داشته باشد. در نتیجه کاربران و مشتریان زیادی را به سمت وب سایت شما هدایت می کند. و این به معنی داشتن مشتریان بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر می باشد.برخی از نکاتی که باید در تولید محتوا به آن ها توجه داشته باشید:۱- کیفیت محتوامحتوای تولیدی برای سایت باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. از دانش جدید و به روز استفاده شده و حاوی نکات جدیدی باشد. فردی ک? ...
1195033

تکمیل ظرفیت آزاد

تکمیل ظرفیت چیست ؟ تکمیل ظرفیت چیست و به چه انی تعلق می گیرد؟ بعد از اعلام شدن نتایج نهایی کنکور و ثبت نام دانشجویان و آغاز کلاس ها، زمان اعلام تکمیل ظرفیت هاست؛ اما همیشه این سوال در ذهن جدیدالورودها وجود داشته که تکمیل ظرفیت در ها به چه معناست؟ تکمیل ظرفیت چیست ؟ وقتی تعداد ثبت نام های ها کم باشد، این کمبود توسط سازمان سنجش با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک از تعداد 35 پذیرش داشته است اما 30 نفر ثبت نام د و هنوز 5 جای خالی در این باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می شود. که این ظرفیت ها از طریق دفترچه تکمیل ظرفیت در اختیار متقاضیان خواهد گ? ...
1479633

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسریمهم ترین سوال در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت سراسری این است که چه انی واجد انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می باشند.قابل توجه آن دسته از افرادی که در انتخاب رشته مرداد ماه شرکت نکرده اند تنها شرایط تکمیل ظرفیت سراسری 96 حضور در جلسه کنکور سراسری و صدور کارنامه می باشد.تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، از آنجا که در این مرحله، ظرفیت برخی از ها تکمیل نشده است و کد رشته محل های جدید نیز اضافه می شود، احتمال رتبه قبولی تکمیل ظرفیت سراسری داوطلبان افزایش می یباد. بنابراین این فرصت را از دست ندهید، توجه ? ...
1471670

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسری

نکاتی درباره تکمیل ظرفیت سراسریمهم ترین سوال در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت سراسری این است که چه انی واجد انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می باشند.قابل توجه آن دسته از افرادی که در انتخاب رشته مرداد ماه شرکت نکرده اند تنها شرایط تکمیل ظرفیت سراسری 96 حضور در جلسه کنکور سراسری و صدور کارنامه می باشد.تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 فرصتی دوباره برای قبولی شما در می باشد، از آنجا که در این مرحله، ظرفیت برخی از ها تکمیل نشده است و کد رشته محل های جدید نیز اضافه می شود، احتمال رتبه قبولی تکمیل ظرفیت سراسری داوطلبان افزایش می یباد. بنابراین این فرصت را از دست ندهید، توجه د? ...
2706486

لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97

آزاد در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . داوطلبانی که در بازه زمانی مهر ماه موفق به ثبت نام در رشته ای نشده اند یا از رشته محل پذیرفته شده خود رضایت ندارند می توانند مجددا شانس خود را در تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 امتحان کننید . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد ، تکمیل ظرفیت از طریق سایت آزاد با انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 صورت می گیرد . دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 احتمالا دی ماه بر روی سایت قرار می گیرد . داوطلبان برای دیدن لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 باید به سایت azmoon.org مراجعه ک? ...
2706907

لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97

آزاد در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . داوطلبانی که در بازه زمانی مهر ماه موفق به ثبت نام در رشته ای نشده اند یا از رشته محل پذیرفته شده خود رضایت ندارند می توانند مجددا شانس خود را در تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 امتحان کننید . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد ، تکمیل ظرفیت از طریق سایت آزاد با انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 صورت می گیرد . دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 احتمالا دی ماه بر روی سایت قرار می گیرد . داوطلبان برای دیدن لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 باید به سایت azmoon.org مراجعه کنن ...
2706945

لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97

آزاد در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . داوطلبانی که در بازه زمانی مهر ماه موفق به ثبت نام در رشته ای نشده اند یا از رشته محل پذیرفته شده خود رضایت ندارند می توانند مجددا شانس خود را در تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 امتحان کننید . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد ، تکمیل ظرفیت از طریق سایت آزاد با انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 97 صورت می گیرد . دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 احتمالا دی ماه بر روی سایت قرار می گیرد . داوطلبان برای دیدن لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت کنکور آزاد بهمن 97 باید به سایت azmoon.org مراجعه کنند . ...
1489685

تکمیل ظرفیت پرستاری

تکمیل ظرفیت پرستاریبدانیم تکمیل ظرفیت چیست؟تکمیل ظرفیت در چه رشته هایی پذیرش خواهند کرد؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت چگونه می باشد؟با توجه به شرایط انتخاب رشته کنکور سال 96 میزان تکمیل ظرفیت افزایش یا کاهش خواهد داشت؟تکمیل ظرفیت پرستاری در ح ذخیره پذیرفته خواهند شد؟و .....قبل از اینکه در باب موضوع تکمیل ظرفیت پرستاری حرف بزنیم لازم است:تکمیل ظرفیت چیست؟همیشه سوال برای دوستان عزیز پیش می آید که تکمیل ظرفیت چیست و چونه می توانیمم برا ثبت نام آن اقدام نماییم.تکمیل ظرفیت سراسری 96 برای داوطلبانی است که در کنکور سراسری سال 96 شرکت کرده اند و برای آنها کارت و? ...
1489667

تکمیل ظرفیت پرستاری

تکمیل ظرفیت پرستاریبدانیم تکمیل ظرفیت چیست؟تکمیل ظرفیت در چه رشته هایی پذیرش خواهند کرد؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت چگونه می باشد؟با توجه به شرایط انتخاب رشته کنکور سال 96 میزان تکمیل ظرفیت افزایش یا کاهش خواهد داشت؟تکمیل ظرفیت پرستاری در ح ذخیره پذیرفته خواهند شد؟و .....قبل از اینکه در باب موضوع تکمیل ظرفیت پرستاری حرف بزنیم لازم است:تکمیل ظرفیت چیست؟همیشه سوال برای دوستان عزیز پیش می آید که تکمیل ظرفیت چیست و چونه می توانیمم برا ثبت نام آن اقدام نماییم.تکمیل ظرفیت سراسری 96 برای داوطلبانی است که در کنکور سراسری سال 96 شرکت کرده اند و برای آنها کارت و? ...
2441845

بهترین شرکت طراحی سایت در شیراز

بهترین شرکت طراحی سایت در شیراز هر وب سایت پس از تکمیل مراحل طراحی باید توسط محتوا پر شود. تولید محتوا در طراحی سایت نکته ای بسیار مهم است. به این دلیل که اگر به خوبی ایجاد شود می تواند در سئوی سایت شما تأثیر زیادی داشته باشد. در نتیجه کاربران و مشتریان زیادی را به سمت وب سایت شما هدایت می کند. و این به معنی داشتن مشتریان بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر می باشد. برخی از نکاتی که باید در تولید محتوا به آن ها توجه داشته باشید: ۱- کیفیت محتوا محتوای تولیدی برای سایت باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. از دانش جدید و به روز استفاده شده و حاوی نکات جدیدی باشد. فر ...
1489937

تکمیل ظرفیت پرستاری

تکمیل ظرفیت پرستاری بدانیم تکمیل ظرفیت چیست؟تکمیل ظرفیت در چه رشته هایی پذیرش خواهند کرد؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت چگونه می باشد؟با توجه به شرایط انتخاب رشته کنکور سال 96 میزان تکمیل ظرفیت افزایش یا کاهش خواهد داشت؟تکمیل ظرفیت پرستاری در ح ذخیره پذیرفته خواهند شد؟و ..... قبل از اینکه در باب موضوع تکمیل ظرفیت پرستاری حرف بزنیم لازم است: تکمیل ظرفیت چیست؟ همیشه سوال برای دوستان عزیز پیش می آید که تکمیل ظرفیت چیست و چونه می توانیمم برا ثبت نام آن اقدام نماییم. تکمیل ظرفیت سراسری 96 برای داوطلبانی است که در کنکور سراسری سال 96 شرکت کرده اند و برای آن? ...
1489911

تکمیل ظرفیت پرستاری

تکمیل ظرفیت پرستاری بدانیم تکمیل ظرفیت چیست؟تکمیل ظرفیت در چه رشته هایی پذیرش خواهند کرد؟شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت چگونه می باشد؟با توجه به شرایط انتخاب رشته کنکور سال 96 میزان تکمیل ظرفیت افزایش یا کاهش خواهد داشت؟تکمیل ظرفیت پرستاری در ح ذخیره پذیرفته خواهند شد؟و ..... قبل از اینکه در باب موضوع تکمیل ظرفیت پرستاری حرف بزنیم لازم است: تکمیل ظرفیت چیست؟ همیشه سوال برای دوستان عزیز پیش می آید که تکمیل ظرفیت چیست و چونه می توانیمم برا ثبت نام آن اقدام نماییم. تکمیل ظرفیت سراسری 96 برای داوطلبانی است که در کنکور سراسری سال 96 شرکت کرده اند و برای آن? ...
2669455

ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 97

پیام نور و غیر انتفاعی در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . به نقل از سایت انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا ، تکمیل ظرفیت بدون کنکور پیام نور و غیر انتفاعی به صورت حضوری در خود مورد نظر انجام می شود . تکمیل ظرفیت پیام نور 97 و تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی 97 از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد . داوطلبان متقاضی ثبت نام در تکمیل ظرفیت برای مشاهده لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت باید به سایت سازمان سنجش به آدرس سایت sanjesh.org قرار می گیرد و بعد از انتخاب رشته مورد نظر باید اقدام به ید کارت اعتباری به مبلغ 200000 ریال از طریق درگاه سایت سا? ...
2669449

ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 97

پیام نور و غیر انتفاعی در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . به نقل از سایت انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا ، تکمیل ظرفیت بدون کنکور پیام نور و غیر انتفاعی به صورت حضوری در خود مورد نظر انجام می شود . تکمیل ظرفیت پیام نور 97 و تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی 97 از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد . داوطلبان متقاضی ثبت نام در تکمیل ظرفیت برای مشاهده لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت باید به سایت سازمان سنجش به آدرس سایت sanjesh.org قرار می گیرد و بعد از انتخاب رشته مورد نظر باید اقدام به ید کارت اعتباری به مبلغ 200000 ریال از طریق درگاه سایت سازم ...
2669554

ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 97

پیام نور و غیر انتفاعی در دو بازه زمانی مهر و بهمن اقدام به ارائه تکمیل ظرفیت می کند . به نقل از سایت انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا ، تکمیل ظرفیت بدون کنکور پیام نور و غیر انتفاعی به صورت حضوری در خود مورد نظر انجام می شود . تکمیل ظرفیت پیام نور 97 و تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی 97 از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد . داوطلبان متقاضی ثبت نام در تکمیل ظرفیت برای مشاهده لیست رشته محل های تکمیل ظرفیت باید به سایت سازمان سنجش به آدرس سایت sanjesh.org قرار می گیرد و بعد از انتخاب رشته مورد نظر باید اقدام به ید کارت اعتباری به مبلغ 200000 ریال از طریق درگاه سایت سازمان سن ...
2658538

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد بی شک کاهش رتبه در گوگل در انتظار شما می باشد سرعت سایت مخصوصا در گوشی های همراه یکی از فاکتورهای مهم برای رتبه بندی در گوگل می باشد اما تنها سرعت سایت در رتبه گرفتن تاثیر گذار نمی باشد اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد روی تجربه کاربری (ux) نیز تاثیر گذار می باشد و باعث می شود که بازدید کننده ای که وب سایت شما را مشاهده می کند با توجه به کم بودن سرعت لود سایت وب سایت در همان لحظه های ابت سایت شما را ترک کند در ادامه آموزش سئو و بهینه سازی سایت قصد داریم شما را با چندین ابزار تست سرعت وب سایت و ه? ...
2676326

سورس اتصال وب سایت php درگاه بانک ملی ایران

سورس اتصال وب سایت php درگاه بانک ملی ایران سورس اتصال یک وب سایت نمونه php درگاه بانکی ملی ایراندرگاه بانک ملی ایران درگاه سداد باشد پروتکل چند مرحله اتصال وب سایت درگاه تایید پرداخت استفاده کند.این محصول حاوی 4 فایل مجزا مدیریت اتصال باشد.توجه فرمایید این محصول فقط مورد اتصال درگاه باشد فاقد کدهای مربوط اتصال دیت س شما ثبت موقت نهایی فروش باشد. لذا باید این قسمت کدها را خودتان تکمیل نماییدجهت اطلاعات بیشتر قبل ید توانید بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید دریافت فایل
2658651

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد بی شک کاهش رتبه در گوگل در انتظار شما می باشد سرعت سایت مخصوصا در گوشی های همراه یکی از فاکتورهای مهم برای رتبه بندی در گوگل می باشد اما تنها سرعت سایت در رتبه گرفتن تاثیر گذار نمی باشد اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد روی تجربه کاربری (ux) نیز تاثیر گذار می باشد و باعث می شود که بازدید کننده ای که وب سایت شما را مشاهده می کند با توجه به کم بودن سرعت لود سایت وب سایت در همان لحظه های ابت سایت شما را ترک کنددر ادامه آموزش سئو و بهینه سازی سایت قصد داریم شما را با چندین ابزار تست سرعت وب سایت و ? ...
2658583

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد بی شک کاهش رتبه در گوگل در انتظار شما می باشد سرعت سایت مخصوصا در گوشی های همراه یکی از فاکتورهای مهم برای رتبه بندی در گوگل می باشد اما تنها سرعت سایت در رتبه گرفتن تاثیر گذار نمی باشد اگر وب سایت شما دارای سرعت کمی می باشد روی تجربه کاربری (ux) نیز تاثیر گذار می باشد و باعث می شود که بازدید کننده ای که وب سایت شما را مشاهده می کند با توجه به کم بودن سرعت لود سایت وب سایت در همان لحظه های ابت سایت شما را ترک کنددر ادامه آموزش سئو و بهینه سازی سایت قصد داریم شما را با چندین ابزار تست سرعت وب سایت و ? ...
648116

تکمیل سایت

و اینک تکمیل و آمادگی سایت برای راه اندازی را اعلام می کنیم .
648095

تکمیل سایت

و اینک تکمیل و آمادگی سایت برای راه اندازی را اعلام می کنیم .
1447998

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی نتایج تکمیل ظرفیت ی اعلام شد. سال گذشته اطلاعیه تکمیل ظرفیت ی سراسری و دفترچه تکمیل ظرفیت ی سراسری در نیمه دوم آبان ماه بر روی وب سایت سنجش منتشر شد و نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ی سراسری 95 در نیمه دوم آذر ماه اعلام شد . امسال زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 مشخص نیست اما در صورت عوض نشدن روال سال پیش ، نتایج در این هفته اعلام خواهد شد. آن دسته از داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ی شرکت کرده بودند نتایج نهایی تکمیل ظرفیت خود را مشاهده نمایند. راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 در این ح برای مشاهده نتایج تکمیل ظ? ...
1447976

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی96

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی نتایج تکمیل ظرفیت ی اعلام شد. سال گذشته اطلاعیه تکمیل ظرفیت ی سراسری و دفترچه تکمیل ظرفیت ی سراسری در نیمه دوم آبان ماه بر روی وب سایت سنجش منتشر شد و نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ی سراسری 95 در نیمه دوم آذر ماه اعلام شد . امسال زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 مشخص نیست اما در صورت عوض نشدن روال سال پیش ، نتایج در این هفته اعلام خواهد شد. آن دسته از داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ی شرکت کرده بودند نتایج نهایی تکمیل ظرفیت خود را مشاهده نمایند. راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 در این ح برای مشاهده نتایج تکمیل ظ? ...
1448059

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ینتایج تکمیل ظرفیت ی اعلام شد.سال گذشته اطلاعیه تکمیل ظرفیت ی سراسری و دفترچه تکمیل ظرفیت ی سراسری در نیمه دوم آبان ماه بر روی وب سایت سنجش منتشر شد و نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ی سراسری 95 در نیمه دوم آذر ماه اعلام شد . امسال زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 مشخص نیست اما در صورت عوض نشدن روال سال پیش ، نتایج در این هفته اعلام خواهد شد. آن دسته از داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ی شرکت کرده بودند نتایج نهایی تکمیل ظرفیت خود را مشاهده نمایند.راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری 96در این ح برای مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت ی ? ...

سایت در حال تکمیل می باشد