سامانه اطلاع رسانی مناقصه مزایده استعلام بهاء آریاتندر


737798

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی استعلام بهاء ساخت تیوب باندل / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندلمناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک / مناقصه, مناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیکاستعلام بهاء .ید merox ws / استعلام بهاء, استعلام بهاء .ید merox wsمناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / ?...
737826

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.9 در لسیات

مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی استعلام بهاء ساخت تیوب باندل / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندلمناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک / مناقصه, مناقصه .ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیکاستعلام بهاء .ید merox ws / استعلام بهاء, استعلام بهاء .ید merox wsمناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / ?...
1204172

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.9 در سایت

مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوممزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر مناقصه ید پودر آتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه ید پودر آتش نشانی مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ...مناقصه ید burkert solenoid valve / آگهی مناقصه ,مناقصه ید burkert solenoid valveاستعلام ساخت displacer / استعلام,ساخت displacerاستعلام بهاء ید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف / استعلام بهاء, ا ...
794144

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهریمزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن . / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن .تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام مناقصه تامین نیروی کارگر فصلی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی کارگر فصلیاستعلام .ید پلیت از جنس براس / استعلام بهاء, استعلام .ید پلیت از جنس براساستعلام بهاء .ید spplicing kit for cathodic protection system / استعلام بهاء, استعلام ب...
800414

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهریمزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن . / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن .تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریت حمل زغال سنگ خام مناقصه تامین نیروی کارگر فصلی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی کارگر فصلیاستعلام .ید پلیت از جنس براس / استعلام بهاء, استعلام .ید پلیت از جنس براساستعلام بهاء .ید spplicing kit for cathodic protection system / استعلام بهاء, استعلام ب...
347526

مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریایی

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های .ید و اجاره تجهیزات و م.ومات دریاییمناقصه .ید الکتروپمپ شناورمناقصه تهیه قطعات و تعمی.مپ و تهیه سیم و قطعات مورد نیازمناقصه .ید 7 قلم قعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبریمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده مناقصه . مزایده . استعلام بهاایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در هفتمین جشنواره وب ایرانجهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نماییدwww.etender.ir
2462116

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.01 در پارس نماد

استعلام برق رسانی چاه ... / استعلام, استعلام برق رسانی چاه ...فراخوان مناقصه فشار ضعیف / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه فشار ضعیفمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و ج بندی, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و ج بندیمزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کردهمزایده واگذاری محل جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری محل جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت - نوبت دوم چاپ دوممزایده خانه مساحت 140.1 ...
2108830

اطلاعات استعلام تاریخ 96.10.16 در سایت

استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزی کیفی , استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم)استعلام اجرای نماسازی با آجر... / استعلام, استعلام اجرای نماسازی با آجر...استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام آسف خیابان , سایت ستاد / استعلام ,استعلام آسف خیابان , سایت ستاداستعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستادفراخوان مناقصه تعدادی پروژه عمرانی و تاسیساتی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ...
699486

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.1.29 در سایت

مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبیمناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....مناقصه ساخت .pack & holddown grid / مناقصه ساخت .pack & holddown grid استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء p/f:flender graddenstadenاستعلام به...
699530

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29 در سایت

مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبیمناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....مناقصه ساخت .pack & holddown grid / مناقصه ساخت .pack & holddown grid استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء p/f:flender graddenstadenاستعلام به...
587516

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... / استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt .... / استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt ....استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه / استعلام, استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه استعلام بیرینگها / استعلام, استعلام بیرینگها مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی / مزایده، مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتیمناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک. / مناقصه ، مناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک.اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت / آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت استعلام 4 عد...
587470

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... / استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt .... / استعلام مادربرد گیگابایت h81m-s2pt ....استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه / استعلام, استعلام .ید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه استعلام بیرینگها / استعلام, استعلام بیرینگها مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی / مزایده، مزایده فروش 20 هزار تن گوگرد گرانول صادراتیمناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک. / مناقصه ، مناقصه مقدار 100 تن پلاستیک رک.اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت / آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه .ید 24 دستگاه پست برق کمپکت استعلام 4 عد...
1451578

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.16 در سایت

اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سه / اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه سهفراخوان اجاره زمین / فراخوان , فراخوان اجاره زمین نوبت اول استعلام ید لامپ کم مصرف / استعلام ید لامپ کم مصرف استعلام ید ایگناتور / استعلام, استعلام ید ایگناتورمناقصه ید انواع لوله گالوانیزه / آگهی مناقصه ,مناقصه ید انواع لوله گالوانیزهمناقصه ید کلید فیوز / آگهی مناقصه ,مناقصه ید کلید فیوزاستعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده / استعلام, استعلام ید کاور برقگیر و کاور قطع کننده استعلام ید دستک / استعلام, استعلام ید دستکاستعلام ید پشتی ارگونومیک / استعلام, استعلام ی? ...
522656

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.23 در سایت

اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ،اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفامناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متراستعلام مادربرد / استعلام , استعلام مادربرد استعلام نان لواش / استعلام , استعلام نان لواش مناقصه هورمون pmsg / مناقصه هورمون pmsgاستعلام کامیپوتر / استعلام کامیپوتر استعلام .ید درب آسانسور / استعلام .ید درب آسانسوراستعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل استعلام .ید نرم افزار کنترل دو
522706

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.12.23 در سایت

اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ،اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفامناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متراستعلام مادربرد / استعلام , استعلام مادربرد استعلام نان لواش / استعلام , استعلام نان لواش مناقصه هورمون pmsg / مناقصه هورمون pmsgاستعلام کامیپوتر / استعلام کامیپوتر استعلام .ید درب آسانسور / استعلام .ید درب آسانسوراستعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل استعلام .ید نرم افزار کنترل دو
2769530

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.07 در سایت

مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش مناقصه 30 تن نایل / آگهی مناقصه, مناقصه 30 تن نایل استعلام بهاء ید و نصب نیروی خورشیدی ... / استعلام , استعلام بهاء ید و نصب نیروی خورشیدی ...تجدید مناقصه نگهداری، راهبری، و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری، راهبری، و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه ... (نوبت دوم)فراخوان پروژه اجرای تاسیسات مربوط به لوله کشی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان پروژه اجرای تاسیسات مربو? ...
2488746

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.09 در سایت

مناقصه پیاده روسازی خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان...استعلام جمع آوری آبهای سطحی ... / استعلام, استعلام جمع آوری آبهای سطحی ...استعلام لباس کار / استعلام, لباس کاراستعلام میز مدیریتی با صندلی و ... / استعلام, میز مدیریتی با صندلی و ...استعلام تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی / استعلام, تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی استعلام برق رسانی به روستاهای... / استعلام,استعلام برق رسانی به روستاهای...استعلام برقرسانی ... / استعلام , استعلام برقرسانی ...استعلام اتوبوس ... / استعلام, استعلام اتوبوس ...استعلام ید سرور ... / استعلام, استعلام ید سرور ...استعلام تانکر ... / ? ...
1686058

اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت

استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزراستعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزین / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزیناستعلام ? ...
1129512

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.24 در سایت

مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر تجدید مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی استعلام بادمجان / استعلام ,استعلام بادمجان استعلام کارتریج hp 1320 / استعلام , استعلام کارتریج hp 1320 استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولر / استعلام ,استعلام ید تعداد 12 دستگاه کولراستعلام توری پنجره ها / استعلام, استعلام توری پنجره ها استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربستهاستعلام تج ...
322456

مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلاب

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلابمناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه های آبرسانیمناقصه پروژه تزریق آبمناقصه انجام عملیات نوسازی شبکه آبیاریمناقصه تامین منابع مالی - احداث - بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات آبرسانی مناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شما ایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در گروه نیازمندی های تخصصی هفتمین جشنواره وب ایران "ایران تندر راز مدیران موفق" جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خو...
913022

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومیاستعلام تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام تامین 27 قلم تجهیزات otn استاناستعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروساستعلام .ید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استع?...
913064

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزی. پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومیاستعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استاناستعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام .ید 100 نسخه آنتی ویروساستعلام .ید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استعلا?...
2529872

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.2.22 در سایت

مناقصه حمل نفت گاز / مناقصه , مناقصه حمل نفت گاز مناقصه ید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم مناقصه تامین مواد گن ای آب به میزان 700 تن آب ژاول / مناقصه , مناقصه تامین مواد گن ای آب به میزان 700 تن آب ژاول استعلام تعمیرات مدرسه... / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه...استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله منطقه پنج / فراخوان منقاصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسی? ...
952494

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت

مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300مترمزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمانمناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه .ید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شدهمناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران 96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغیاستعلام لامپ و تجهیزات روشنایی / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی استعلام تجه?...
184766

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.05 در سایت

مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومیهمایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهامفراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکراستعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... / فرم استعلام بهاء , استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی .....مناقصه اجرای 2...
1891912

اطلاعات استعلام تاریخ 96.8.30 در سایت

استعلام موتورسیکلت, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,مدیریت پارکینگ طبقاتیاستعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاداستعلام مادربرد , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مادربرد , سامانه ستاداستعلام پلاستیک زباله / مناقصه, استعلام پلاستیک زبالهاستعلام پمپ روغن / استعلام , استعلام پمپ روغن استعلام مفصل کابل آلومینیومی / استعلام ،استعلام مفصل کابل آلومینیومیاستعلام چهار ردیف هیدرو موتور / استعلام چهار ردیف هیدرو موتوراستعلام دو ردیف یاتاقان / استعلام, استعلام دو ردیف یاتاقان استعلام ید 19 ردیف ابرارآلات مدیریت / استعلا ...
171174

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.04 در سایت

مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مس.ی / مزایده,مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مس.یمزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ...مناقصه .ید 12 تن ط. مسموم موش کش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه .ید 12 تن ط. مسموم موش کش استعلام .ید 12 ست مواد نسوز کنورتور / استعلام، استعلام .ید 12 ست مواد نسوز کنورتور استعلام .ید 2 ردیف مواد دیاباز- 95.11.4 / استتعلام ، استعلام .ید 2 ردیف مواد دیاباز-95.11.4استعلام لوله فولادی بدون درز - 95.11.4 / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز - 95.11.4استعلام ماده کاهنده نقطه ریزش نفت گاز / استعلام م...
2894070

اطلاعات مناقصات مزایدات تاریخ 97.5.03 در سایت

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... استعلام لوازم حریر / استعلام,استعلام لوازم حریراستعلام سرامیک / استعلام,استعلام سرامیکاستعلام تیشو لایزر ... / استعلام, استعلام تیشو لایزر ...استعلام تخم مرغ ... / استعلام , استعلام تخم مرغ ...استعلام سرور hp proliant dl-580g9 / استعلام, سرور hp proliant dl-580g9استعلام فلاسک چای 3 لیتری استیل / استعلام,استعلام فلاسک چای 3 لیتری استیلاستعلام فن کوئل / استعلام , استعلام فن کوئلاستعلام پمپ مخصوص چیلر جذبی / استعلام, پمپ مخصوص چیلر جذبی استعلام تهیه بروشور ... / استعلام, استعلام تهیه بروشو ...
2894089

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.03 در سایت

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... استعلام لوازم حریر / استعلام,استعلام لوازم حریراستعلام سرامیک / استعلام,استعلام سرامیکاستعلام تیشو لایزر ... / استعلام, استعلام تیشو لایزر ...استعلام تخم مرغ ... / استعلام , استعلام تخم مرغ ...استعلام سرور hp proliant dl-580g9 / استعلام, سرور hp proliant dl-580g9استعلام فلاسک چای 3 لیتری استیل / استعلام,استعلام فلاسک چای 3 لیتری استیلاستعلام فن کوئل / استعلام , استعلام فن کوئلاستعلام پمپ مخصوص چیلر جذبی / استعلام, پمپ مخصوص چیلر جذبی استعلام تهیه بروشور ... / استعلام, استعلام تهیه بروشو ...
1022824

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.4 در سایت

مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم مزایده فروش جوانه پرواری، حذفی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش جوانه پرواری، حذفی و ...استعلام اسکنر اسنادی / استعلام اسکنر اسنادیاستعلام چاپگر / استعلام چاپگر استعلام چرخ گوشت صنعتی / استعلام، استعلام چرخ گوشت صنعتی استعلام انجام آزمایشات آسیب شناسی - برش و تشخیص / استعلام , استعلام انجام ...
1022772

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده در تاریخ 96.4.4 در سایت

مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم مزایده فروش جوانه پرواری، حذفی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش جوانه پرواری، حذفی و ...استعلام اسکنر اسنادی / استعلام اسکنر اسنادیاستعلام چاپگر / استعلام چاپگر استعلام چرخ گوشت صنعتی / استعلام، استعلام چرخ گوشت صنعتی استعلام انجام آزمایشات آسیب شناسی - برش و تشخیص / استعلام , استعلام انجام ...
329370

مناقصه های خدمات نجات غریق و غواصی

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های خدمات نجات غریق و غواصیمناقصه انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق است. س.وشیدهمناقصه .ید خدمت آموزش رشته های مختلف ورزشی و ناجی غریقمناقصه خدمات نجات غریق و آموزش شناگران است. مناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شما ایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در گروه نیازمندی های تخصصی هفتمین جشنواره وب ایران "ایران تندر راز مدیران موفق" جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر"
1192814

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

مناقصه ید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلیمزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمینمزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطیاستعلام پلمپ کابلی / استعلام پلمپ کابلی استعلام اینورتور خورشیدی / استعلام اینورتور خورشیدی مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدیداستعلام اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتر / استعلام, استعلام اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتراستعلام تبل? ...
1270014

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.18 در سایت

مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذامناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجماستعلام 17 ردیف آب بند / استعلام، استعلام 17 ردیف آب بند استعلام سه ردیف زنجیر / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادیاستعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگ / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگاستعلام پیچ تمام رزوه استیل / استعلام ,استعل ...
852080

مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.25 در سایت

مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع / مزایده,ممزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح / اصلاحیه , مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان - نوبت دوماستعلام بهای پایه چراغ روشنایی 4 متری و ... / استعلام بها, استعلام بهای پایه چراغ روشنایی 4 متری و ...استعلام .ید سرور / استعلام, استعلام .ید سروراستعلام سه عدد قلم نوری / استعلام, استعلام سه عدد قلم نوریمناقصه پروژه...
2029228

استعلام ثبت شرکت به چه صورت است

معتبر ترین منبع جهت استعلام ثبت شرکت سامانه شناسه ملی ثبت شرکتها است.در اولین مرحله برای استعلام ثبت شرکت باید استعلام نام آن گرفته شود که با کمک سامانه شناسه ملی ثبت شرکتها قابل استعلام است.برای استعلام ثبت شرکت که قبلا انجام شده باید از سامانه رو مه رسمی یا سامانه شناسه ملی شرکتها اقدام کرد.مثلا با اطلاع از شماره ثبت یا شناسه ملی و یا حتی نام اعضا هیئت مدیره می شود جهت استعلام ثبت شرکت استفاده کرد.برای راحتی و سهول این امر شما می توانید به پایگاه www.kiasabt .com مراجعه نمائید و با ورود به پورتال شناسه ملی استعلام خود را آغاز نمائید. اهمیت استعلام ثبت شرکت ...
315588

مناقصه های پروژه ها pc و آب و فاضلاب

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلابمناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه های آبرسانیمناقصه پروژه تزریق آبمناقصه انجام عملیات نوسازی شبکه آبیاریمناقصه تامین منابع مالی - احداث - بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات آبرسانیمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شماایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در گروه نیازمندی های تخصصی هفتمین جشنواره وب ایران"ایران تندر راز مدیران موفق"جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه
315584

مناقصه های پروژه ها pc و آب و فاضلاب

اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های پروژه ها pc و epc آب و فاضلابمناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه های آبرسانیمناقصه پروژه تزریق آبمناقصه انجام عملیات نوسازی شبکه آبیاریمناقصه تامین منابع مالی - احداث - بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات آبرسانیمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شماایران تندر ، برنده تندیس رضایت مشتری در گروه نیازمندی های تخصصی هفتمین جشنواره وب ایران"ایران تندر راز مدیران موفق"جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پ
185348

اطلاعات ثبت شده تاریخ 95.11.5 در سایت پارس نماد

مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومی همایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05 فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام فراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان .ید یک دستگاه ریچ استاکر استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... / فرم استعلام بهاء , استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... مناقص
2189418

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.09 در سایت

استعلام بها مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات / استعلام بها مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیساتاستعلام ید میلگرد ... / استعلام، استعلام ید میلگرد ...استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و وجی از تاسیسات آبرسانی / مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و وجی از تاسیسات آبرسانیاستعلام محوطه سازی و تکمیل ساختمان... / استعلام، استعلام محوطه سازی و تکمیل ساختمان...استعلام انجام عملیات مربوط به طرح ... / استعلام , استعلام انجام عملیات مربوط به طرح ...استعلام ید صندلی گردان / استعلام, استعلام ید صندلی گرداناستعلام تجهیز آسانسور ایستگاه برق... / است ...
1478730

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.22 در سایت

مزایده فروش مانتو نه... / آگهی مزایده، مزایده فروش مانتو نه...مناقصه ید انواع جلد و درب باتری های ن صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع جلد و درب باتری های ن صنعتی مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم استعلام ید آهن آلات مصرفی / استعلام،استعلام ید آهن آلات مصرفیمناقصه عملیات ید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم مزایده منزل مس ی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی / مزایده,مزایده منزل مس ی پلا ...
563640

اطلاعات مناقصه و مزایده تاریخ 96.1.6 در سایت

استعلام .ید سخت افزار فایروال / استعلام، استعلام .ید سخت افزار فایروال استعلام کابل / استعلام ، استعلام کابل استعلام کابل آلومینیوم / استعلام, استعلام کابل آلومینیوماستعلام لامپ / استعلام, استعلام لامپاستعلام . و ریبون xid580 / استعلام ، استعلام . و ریبون xid580 استعلام دمنوش گیاهی شاهسوند / استعلام ، استعلام دمنوش گیاهی شاهسونداستعلام تلفن رومیزی / استعلام ، استعلام تلفن رومیزی استعلام چای محمود ساده و عطری / استعلام ، استعلام چای محمود ساده و عطری استعلام قند 900 گرمی باخ / استعلام ، استعلام قند 900 گرمی باخ استعلام کارتریج پرینتر / استعلام ، استعلام کارتریج...
1092342

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 12/ 6/ 96

استعلام قیمت های روز یکشنبه مورخ 12/ 6/ 96 استعلام قیمت برد الکتریکی استعلام قیمت درب ریلی ف ی استعلام قیمت کمپرسور هوا روتاری تیغه ای استعلام قیمت پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه باهاب استیل استعلام قیمت الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ک ازی استعلام قیمت اصلاحیه: ید 21 ردیف روغن صنعتی استعلام قیمت عایق نواری استعلام قیمت چهارگوش فولادی استعلام قیمت شارژ گاز آرگومتان 10 متان 90 آرگون استعلام قیمت میلگرد فولادی استعلام قیمت بوشینگ استعلام قیمت دیوارکوب استعلام قیمت یک پنیون و دو کرانویل استعلام قیمت نشیمن ...
1164450

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربعمناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوممزایده فروش سهام / مزایده فروش سهاماستعلام دستگاه یخ ساز (حبه ای) فقط ایرانی / استعلام، استعلام دستگاه یخ ساز (حبه ای) فقط ایرانیاستعلام پک حجاب / استعلام، استعلام پک حجاباستعلام دوربین مداربسته ب متغیر... / استعلام، استعلام دوربین مداربسته ب متغیر...استعلام کولر گازی سرد ? ...
2260316

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.29 در سایت

استعلام شیرقطع و وصل .... / استعلام ,استعلام شیرقطع و وصل ....استعلام آبرسانی ... / استعلام ,استعلام آبرسانی ...مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوممناقصه ید p/fscaleablecontrl systemplc&power distribution controlsystem abb - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید p/fscaleablecontrl systemplc&power distribution controlsystem abb- نوبت دوماستعلام دستگاه چک اسکن ... / استعلام , استعلام دستگاه چک اسکن ...استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز ...مناقصه ید 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپر / مناقصه، مناقصه ید تعداد 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپ? ...
2260336

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.29 در سایت

استعلام شیرقطع و وصل .... / استعلام ,استعلام شیرقطع و وصل ....استعلام آبرسانی ... / استعلام ,استعلام آبرسانی ...مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوممناقصه ید p/fscaleablecontrl systemplc&power distribution controlsystem abb - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید p/fscaleablecontrl systemplc&power distribution controlsystem abb- نوبت دوماستعلام دستگاه چک اسکن ... / استعلام , استعلام دستگاه چک اسکن ...استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز ...مناقصه ید 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپر / مناقصه، مناقصه ید تعداد 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپ? ...
2248942

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.25 در سایت

استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی .... / استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی ....استعلام ید کامپیوتر / استعلام ید کامپیوتراستعلام لوازم شوینده ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده ...استعلام سری g / استعلام سری gمناقصه gas detector... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه gas detector... - نوبت دوماستعلام کیس ... / استعلام ,استعلام کیس ...استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی / استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی تجدید مناقصه ید قطعات یدکی مربوط به cl 600... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه ید قطعات یدکی مربوط به cl 600... - نوبت دوماستعلام دیگ آبگرم / استعلام دیگ آبگرم مناقصه p/f s ...
2248972

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.25 در سایت

استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی .... / استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی ....استعلام ید کامپیوتر / استعلام ید کامپیوتراستعلام لوازم شوینده ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده ...استعلام سری g / استعلام سری gمناقصه gas detector... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه gas detector... - نوبت دوماستعلام کیس ... / استعلام ,استعلام کیس ...استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی / استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی تجدید مناقصه ید قطعات یدکی مربوط به cl 600... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه ید قطعات یدکی مربوط به cl 600... - نوبت دوماستعلام دیگ آبگرم / استعلام دیگ آبگرم مناقصه p/f s ...
257506

مناقصات و مزایدات به روزشده تاریخ 95.11.11

مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت دوم مناقصه اجرای قسمتی از طرح هادی روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای قسمتی از طرح هادی روستا نوبت دوم مناقصه حمل گوشت از کشتارگاه شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل گوشت از کشتارگاه شهرداری نوبت دوم مزایده جهت ساماندهی محوطه فاز دوم / آگهی مزایده, مزایده جهت ساماندهی محوطه فاز دوم استعلام عملیات احداث فضای سبز / استعلام عملیات احداث فضای سبز استعلام عملیات تکمیلی دیوار کشی اتوبان / استعلام عملیات تکمیل...
1155364

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 23/ 6/ 96

استعلام قیمت های روز پنج شنبه مورخ 23/ 6/ 96 استعلام قیمت دستگاه پرس grt-s22 استعلام قیمت ساخت یک عدد کامل کندانسور چیلر استعلام قیمت هدست استعلام قیمت الکتروموتورهای پمپ واتر جت کرانزیل استعلام قیمت تابلو وایت برد استعلام قیمت 2 آیتم باطری قلمی و نیم قلمی قابل شارژ با مارک دوراسل استعلام قیمت موتور مکش استعلام قیمت پاکت نامه استعلام قیمت سود مایع استعلام قیمت جیگ نگهدارنده درهای جانبی chg استعلام قیمت فلاشینگ - ورق پلی کربنات - طلق شفاف استعلام قیمت جعبه ابزار پلاستیکی استعلام قیمت سنگ برش بزرگ، صفحه مینی سنگ، الکترود و ... ? ...
568316

مناقصه های مواد مصرفی خانگی (دستمال کاغذی و...)

استعلام بها دستمال تو.استعلام بها دستمال حوله ای بزرگاستعلام بها دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرفمناقصه . مزایده . استعلام بهاارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با .ب و کار شما"ایران تندر راز مدیران موفق"جهت مشاهده جزئیات و لیست بروز مناقصه ها،مزایده ها، استعلام بهاها و سایر فرصت های مرتبط با .ب و کار خودبه پایگاه مناقصات "ایران تندر" مراجعه یا با شماره 02187761546 تماس حاصل نماییدwww.etender.ir
957436

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 09/ 05 / 1396

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز دوشنبه مورخ 1396/05/09 استعلام قیمت .ید 230000 تن سنگ آ. - نیاز ی.اله استعلام قیمت پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی مربوط به برج خنک کننده استعلام قیمت .ید الکتروموتور استعلام قیمت رولبرینگ وکیوم استعلام قیمت پولی سنگ شکن استعلام قیمت پرنده آماده پرواز اینسپایر 2 استعلام قیمت رولیک و پایه رولیک استعلام قیمت .ید سه ردیف قطعات پمپ 315-100 استعلام قیمت مانیتور صنعتی led24 استعلام قیمت بست ترول. استعلام قیمت قطعات لکوموتیو استعلام قیمت ورق سیاه استعلام قیمت کپسول آتشنشانی استعلام قیمت .ید باطری نیک کاد...
954460

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 09/ 05 / 1396

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز دوشنبه مورخ 09/ 05 / 1396 استعلام قیمت .ید 230000 تن سنگ آ. - نیاز ی.اله استعلام قیمت پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی مربوط به برج خنک کننده استعلام قیمت .ید الکتروموتور استعلام قیمت رولبرینگ وکیوم استعلام قیمت پولی سنگ شکن استعلام قیمت پرنده آماده پرواز اینسپایر 2 استعلام قیمت رولیک و پایه رولیک استعلام قیمت .ید سه ردیف قطعات پمپ 315-100 استعلام قیمت مانیتور صنعتی led24 استعلام قیمت بست ترول. استعلام قیمت قطعات لکوموتیو استعلام قیمت ورق سیاه استعلام قیمت کپسول آتشنشانی استعلام قیمت .ید باطری نیک کاد?...
921588

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 03/ 05 / 1396

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز . مورخ 03/ 05 / 1396 استعلام قیمت .ید طلق نسوز استعلام قیمت مایع صابون استعلام قیمت تابلوهای کنترل استعلام قیمت ورق فایبرگلاس استعلام قیمت .ون ارت دار استعلام قیمت تیر آهن بال پهن استعلام قیمت 13 ردیف ورق لاستیکی استعلام قیمت .ید 230000 تن سنگ آ. استعلام قیمت insert تک لوله رادیاتور سل های برج خنک کن استعلام قیمت دستمال کاغذی نرمه 100برگ .اسفید(طرح آبی)-قیمت به صورت یک عدد قرارداده شود استعلام قیمت بیسکویت ساقه طلایی مدل پذیرایی 700 گرمی مینو-قیمت یک عدد جهت مقایسه قرارداده شود استعلام قیمت میز کنفرانس 10 نفره mdf ?...
1095896

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 1396/06/12

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز یکشنبه مورخ 1396/06/12 استعلام قیمت برد الکتریکی استعلام قیمت درب ریلی ف ی استعلام قیمت کمپرسور هوا روتاری تیغه ای استعلام قیمت پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه باهاب استیل استعلام قیمت الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ک ازی استعلام قیمت اصلاحیه: ید 21 ردیف روغن صنعتی استعلام قیمت عایق نواری استعلام قیمت چهارگوش فولادی استعلام قیمت شارژ گاز آرگومتان 10 متان 90 آرگون استعلام قیمت میلگرد فولادی استعلام قیمت بوشینگ استعلام قیمت دیوارکوب استعلام قیمت یک پنیون و دو کرانویل استعلام قیمت ? ...
861672

مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران - سایت مناقصات ایران تندر

مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران - سایت مناقصات ایران تندرحضور و مشارکت در مناقصه ها و مزایده ها ، می تواند فرصتی استثنایی برای پیشرفت و تثبیت فعالیت های رو به رشد یک سازمان محسوب شود ، در صورتی که اطلاعات مربوط به برگزاری آنها بطور کامل و در زمان مناسب در اختیار مدیران ذیربط قرار گرفته شود تا بتوانند فرصت های بالقوه پیرامون .ب و کار خود را به فرصت های بالفعل و طلایی تبدیل نمایند . شرکت ایران تندر - سایت مناقصات ایران تندر- اولین و تنها دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو در خدمات اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های ایران می باشد که با ...
1223020

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 6/ 7/ 96

استعلام قیمت های روز پنج شنبه مورخ 6/ 7/ 96 استعلام قیمت پرشر سوئیچ آب استعلام قیمت تعمیر دریچه فاضلاب استعلام قیمت عایق لوله استعلام قیمت نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر استعلام قیمت مته های هیلتی با برند alpen اورجینال اتریش استعلام قیمت اینورتر با مارک امزن استعلام قیمت nord , sew gear motor استعلام قیمت ید پمپ پیستونی آب استعلام قیمت جرثقیل منوریلی تک پل 5 تن استعلام قیمت جرثقیل منوریلی تک پل 5 تن استعلام قیمت شارژ گاز استیلن صنعتی استعلام قیمت شارژ کپسول گاز هلیم آزمایشگاهی 99.999 استعلام قیمت میلگرد فسفر برنز استعلام قیمت اجاق ...
2465888

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.02 در پارس نماد

مناقصه واگذاری اداره اموئر عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی / اگهی فراخوان , مناقصه واگذاری اداره اموئر عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتیاستعلام پین استوانه ای / استعلام , استعلام پین استوانه ای استعلام بها ید کنتاکتور 5 قلم / مناقصه, استعلام بها ید کنتاکتور 5 قلماستعلام تعمیرات سالن ورزشی / استعلام, استعلام تعمیرات سالن ورزشیاستعلام احداث مدرسه ابت / استعلام , استعلام احداث مدرسه ابت استعلام تعمیرات کتابخانه عمومی... / استعلام,استعلام تعمیرات کتابخانه عمومی...استعلام تعمیرات ساختمان راهداری و حمل و نقل جاده ای / استعلام, استعلام تعمیرات ساختم? ...
963762

استعلام بهاء ایران ، تاریخ 1396/05/10

فهرست عناوین استعلام قیمت های روز . مورخ 1396/05/10 استعلام قیمت برشکاری نیمه ساخته رولیک استعلام قیمت کولر گازی 18000 استعلام قیمت الکتروپمپ پیستونی آب استعلام قیمت پایه دستی پنس خورشیدی چوول و دسته پنس با مارک آرین استعلام قیمت گسکت دیالیزسل dur استعلام قیمت سنگ سنباده استعلام قیمت موف مسی 185 و 240 استعلام قیمت پ. استاندارد gp2f استعلام قیمت سه ردیف بیرینگ استعلام قیمت لوله پولیکا ورده 160 استعلام قیمت پوشال کولر ارج مدل 3000-4000 استعلام قیمت 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ استعلام قیمت .ید 400 تن گل آستر کوره استعلام قیمت گودگیر فستو استعلام ق...
990196

سایت منااقصات و مزایدات پارس نماد در تاریخ 96.3.29

مناقصه عملیات تعویض ورق های کف یکی از مخازن ذخیره / مناقصه,مناقصه عملیات تعویض ورق های کف یکی از مخازن ذخیرهتمدید مناقصه تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی معابر / تمدید مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی معابراستعلام کیسه جمع آوری خون بند ناف jms / استعلام, استعلام کیسه جمع آوری خون بند ناف jms استعلام ید و نصب تجهیزات مربوط به سیستم ضبط تصویر (auto traking) / استعلام, استعلام ید و نصب تجهیزات مربوط به سیستم ضبط تصویر (auto traking)استعلام لوله کشی شوفاژ به متراژ حدودا 200 روکار و توکار / استعلام، استعلام لوله کشی شوفاژ به متراژ حدودا 200 روکار و توکار اصلاحیه مناقصه م ...

سامانه اطلاع رسانی مناقصه مزایده استعلام بهاء آریاتندر