سال خوردگی جمعیت


2637378

فایل جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن

جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن دسته بندی صنایع نفت و گاز بازدید ها 21 فرمت فایل zip حجم فایل 4544 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها -1 خوردگی یکنواخت -2 خوردگی گالوانیک 3 - خوردگی شیاری -4 خوردگی موضعی یا حفره دار شدن -5 خوردگی بین دانه ای -6 خوردگی سایشی -7 خوردگی توأم با تنش -8 جدایش انتخ جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آنخوردگی ? ...
1379228

جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن

جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 3 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن قیمت فایل فقط 4,000 تومان -1 خوردگی یکنواخت -2 خوردگی گالوانیک 3 - خوردگی شیاری -4 خوردگی موضعی یا حفره دار شدن -5 خوردگی بین دانه ای -6 خوردگی سایشی -7 خوردگی توأم با تنش -8 جدایش انتخ قیمت فایل فقط 4,000 تومان برچسب ها : جزوه خوردگی می و راه های مقابله با آن , خوردگی یکنواخت , خوردگی گالوانیک , خوردگی شیاری , خوردگی موضعی یا حفره دار شدن , خوردگی بی? ...
2634549

فایل جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن

جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن دسته بندی صنایع نفت و گاز بازدید ها 29 فرمت فایل zip حجم فایل 6547 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 140 فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها اندازه گیری خوردگی علت خوردگی چیست ؟ کنترل خوردگی در صنایع اساس خوردگی چرا ف ات خورده میشوند اشکال خوردگی شیمی و الکتروشیمی خوردگی اسیدیته و آلکالینیتی ( ph ) خوردگی بصورت یک واکنش شیمیائی (خوردگی دراسیده? ...
537336

خوردگی ف.ات . شریف

. صنعتی شریفدانشکده .ی و علم موادآزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن ف.ات آزمایش دو : میزان خوردگی در یک محلول (immersion test) محمد شریفی89105274 هدف آزمایش : بررسی میزان خوردگی در یک محلول و اندازه گیری سرعت خوردگی. مقدمه : با توجه به تخصص ها و دیدگاه های مختلف تعاریف مختلفی برای خوردگی ارائه شده است که به طور خلاصه بیان می گردد :· خوردگی به فساد مواد ( معمولا آهن ) و تغییر خواص آن گفته می شود که در نتیجه واکنش با محیط حاصل می گردد .· خوردگی ا.یداسیون است .· خوردگی یک حمله شیمیایی به ف. است .· خوردگی پدیده ایست الکتریکی ، بع
1369411

جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن

جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن دسته بندی صنایع نفت و گاز فرمت فایل zip حجم فایل 6547 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 140 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها اندازه گیری خوردگی علت خوردگی چیست ؟ کنترل خوردگی در صنایع اساس خوردگی چرا ف ات خورده میشوند اشکال خوردگی شیمی و الکتروشیمی خوردگی اسیدیته و آلکالینیتی ( ph ) خوردگی بصورت یک واکنش شیمیائی (خوردگی دراسیدها محلولهای خنثی وقلیائی س ...
1384454

جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن

جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 9 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 6547 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 جزوه خوردگی داخلی ف ات و کنترل آن قیمت فایل فقط 6,000 تومان اندازه گیری خوردگی علت خوردگی چیست ؟ کنترل خوردگی در صنایع اساس خوردگی چرا ف ات خورده میشوند اشکال خوردگی شیمی و الکتروشیمی خوردگی اسیدیته و آلکالینیتی ( ph ) خوردگی بصورت یک واکنش شیمیائی (خوردگی دراسیدها محلولهای خنثی وقلیائی سایر سیستا ۔ محصولات خونزدگی الکتروشیمی خوردگی(تعاریف فرآیندهای آندی فرآیندهای ...
1686865

ارزان فایل جزوه خوردگی در شبکه آبرسانی

جزوه خوردگی در شبکه آبرسانی جزوه خوردگی در شبکه آبرسانی دسته بندی مکانیک فرمت فایل pdf حجم فایل 2957 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 93 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها فهرست: چکیده فصل مقدمه خوردگی رخداد و مفاهیم حالات و شرایط ایجادکننده خوردگی وم جلوگیری از خوردگی مسائل اقتصادی کنترل خوردگی فصل مقدمه اصول الکتروشیمی پدیده خوردگی خوردگی گالوانیکی خوردگی الکترولیتی فعل و انفعالات شیمیایی فرآیند خوردگی در شبکه های آبرسان? ...
2282569

تحقیق در مورد خوردگی

تحقیق در مورد خوردگی در فایل word موررد نظر مطالب زیر ارائه شده است: مفهوم خوردگی....................................................................... خوردگی در خاک ..................................................................... خوردگی می ...................................................................... روشهای جلو گیری از خوردگی..................................................... حفاظت کاتدی خطوط لوله .......................................................... ... دریافت فایل
2162884

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسلطرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسلاین مجموعه شامل:پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلتابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلع جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلمطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان چین خوردگی و گسلاین مستندات عنوان شده بر طبق آ ین بخش نامه طرح جابر می باشد.قسمتی ازین مجموعهچین خوردگی در اثر خمشیاین چین خوردگی به نام چین خوردگی حقیقی نیز نامیده می شود. اینگونه چین خوردگیها ممکن است بر اثر استرسهای فشارشی یا مزدوج تولید می شود. به منظ ...
2162697

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلتابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلع جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلمطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان چین خوردگی و گسلاین مستندات عنوان شده بر طبق آ ین بخش نامه طرح جابر می باشد.قسمتی ازین مجموعه چین خوردگی در اثر خمشی این چین خوردگی به نام چین خوردگی حقیقی نیز نامیده می شود. اینگونه چین خوردگیها ممکن است بر اثر استرسهای فشارشی یا مزدوج تولید می شود. به منظور تجزیه و تح? ...
360076

پاو.وینت خوردگی ف.ات و انواع آن

پاو.وینت خوردگی ف.ات و انواع آن این پاور دارای توضیحات کامل درباره هر سر فصل می باشد. فهرست: مقدمه خوردگی و انواع آن تعریف خوردگی محیط های خورنده خسارتهای ناشی از خوردگی طبقه بندی خوردگی جنبه های الکتروشیمیایی خوردگی مقاومت خوردگی کاربرد آلیاژ ها در محیط های خورنده اسید نیتریک اسید فلوریدریک اسید کلریدریک کلریمت ۲ (ریختگی) اسید فسفریک قلیایی ها اتمسفر آب خاک صنایع فضایی و هوایی صنعت نفت خوردگی تحلیل داده های حاصل از ضایعات هیدروکرب... دریافت فایل
2409407

آشنایی مختصر با خوردگی ف ات

خوردگی چیست ؟ به ت یب ناخواسته ماده در اثر واکنش با میط پیرامونش خوردگی گویند.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاوت خوردگی در ف ات وغیر ف ات ؟خوردگی در ف ات به دلیل خاصیت رسانایی که دارند از نوع الکتروشیمیایی و در غیر ف ات به دلیل عدم رسانایی از نوع شیمیایی استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآند ؟جزء که الکترون میدهد و ا ید میش تد ؟جزء که الکترو ...
1585030

بید و بید خوردگی فرش

بید و بید خوردگی فرش بید و بید خوردگی فرش. این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب، قالیشویی آنلاین، را بخوانید. تا با بید و بید خوردگی فرش بیشتر آشنا شوید. ادامه مطلب
2263539

پروژه خوردگی در صنایع نفت وگاز

پروژه خوردگی در صنایع نفت وگاز تعداد صفحات: 100 این پروژه یکی از کامل ترین و بهترین پروژه های سایت می باشد . فهرست: 1- مقدمه و تاریخچه : 2- خوردگی و اهمیت آن در جامعه : 3- تعریف خوردگی : 4- محیطهای خورنده : 5- عوامل موثر در واکنشهای خوردگی : 6- خسارات ناشی از خوردگی : فصل اول فصل دوم - ا یداسیون و احیا : 2-مفاهیم اساسی الکتروشیمیایی خوردگی : 1-2-2 ) پیل شیمیایی : 2-2-2 ) پتانسیل استاندارد ( e 0 ) : 3-2 ) پیل و قانون فاراده : 4-2 ) آند و کاتد : 5-2 ) روئین شدن یا غیر فعال شدن : 3- اثرات یا فاکتورهای محیطی ... دریافت فایل
2151696

بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی...

بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی... چکیده این تحفیق در دو بخش ، بخش اول به بررسی خوردگی بین دانه ای1 و دیگری به خوردگی توام با تنش2 در فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است .اینکه پدیده حساس شدن چیست و چه عواملی سبب حساس شدن فولاد می شوند مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین به برخی از راههای عمومی پیشگیری از مستعد شدن فولادها برای خوردگی بین دانه ای اشاره شده است. در مورد خوردگی تنشی هم فاکتورهای اثر گذار در این پدیده آورده شده است . در پایان هربخش تحقیقات انجام گرفته در آن... جزئیات بیشتر /
1879288

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسلفرمت فایل ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات مندرج در توضیحات فایلطرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسلاین مجموعه شامل:پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلتابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلع جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسلمطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان چین خوردگی و گسلاین مستندات عنوان شده بر طبق آ ین بخش نامه طرح جابر می باشد.لینک :طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسلطرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل
1879308

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل

طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسل تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسل ع جابربن حیان در مورد چین خوردگی و گسل مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان چین خوردگی و گسل این مستندات عنوان شده بر طبق آ ین بخش نامه طرح جابر می باشد. لینک : طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل طرح جابربن حیان کلاس ششم چین خوردگی و گسل
2539947

تحقیق انواع خوردگی و حفاظت

تحقیق انواع خوردگی و حفاظت این تحقیق داری صفحه عنوان اماده و فهرست کامل با قابلیت اپدیت شدن و شماره گذاری دو قسمتی تعداد صفحات 22 ورد(word) تعریف خوردگی : خوردگی را به چند بیان می توان تعریف نمود: از بین رفتن یا پوسیدن یک ماده در اثر انجام واکنش با محیطش . از بین رفتن مواد در اثر عواملی که صد در صد مکانیکی نیستند . ع متالوزی است اجی . فهرست تعریف خوردگی.. 1 انواع خوردگی.. 2 خوردگی یکنواخت (uniform attack). 3 خوردگی گالوانیکی یا دو ف ی (galvanic or two metal corrosion ). 4 ... دریافت فایل
1623174

خوردگی گالوانیکی 19 ص

خوردگی گالوانیکی 19 ص خوردگی گالوانیکی 19 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 خوردگی گالوانیکی خوردگی گالوانیکی فروپاشی ف است که به وسیله تفاوت های میکروسکوپی ر پتانسیل های الکتروشیمیایی کنترل می شوند است که معمولا در نتیجه دو ف متفاوت اتفاق می افتد. خوردگی گالوانیکی در ایمپلنت های دندانی تیتانیمی بیشتر خوردگی هایی که معمولا در ایمپلنت های دندانی به وجود می آید از نوع خوردگی گالوانیکی است. تیتانیم برای کاشته شدن...ادامه و خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون 19 ص خودرو – رینگهای فولادی و ? ...
1416383

تحقیق در مورد خوردگی بررسی روشهای جدید خوردگی 12 ص

تحقیق در مورد خوردگی بررسی روشهای جدید خوردگی 12 صفایل تحقیق در مورد خوردگی بررسی روشهای جدید خوردگی 12 ص را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تحقیق در مورد خوردگی بررسی روشهای جدید خوردگی 12 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 12 صفحه قسمتی از متن .doc : بررسی روشهای جدید خوردگی خوردگی در اثر جریان های سرگردان stray current بدترین خوردگی که برای ف ات کار گذاشته شده در خاک بوجود می آید . در محل هایی است که جریان های الکتریکی سرگردان وجود دارد . چون مقاومت ویژه خاک ها حتی و? ...
1265945

بررسی روشهای خوردگی

بررسی روشهای خوردگی فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :16 قسمتی از متن : بررسی روشهای خوردگی مروری بر خوردگی آلومینیوم خوردگی ( corrosion ) خوردگی اصطلاحی است که به فساد ف ات از طریق ترکیب ف با ا یژن وسایر مواد شیمیایی انجام می شود. زنگ زدن ( rusting ) زنگ زدن فقط در مورد ا ید شدن آهن وآلیاژهای آهنی در هوای خشک یا مرطوب به کار می رود که محصول خوردگی از جنس هیدرات فریک یا ا ید فریک است . ا ید شدن ساده ف ات سبک این ف ات شامل ف ات قلیایی و قلیایی خاکی هستند که وقتی ا ید شوند حجم قشر ا ید تشکیل شده متخلخل بوده و مانعی جهت نفوذ ا یژن به داخل قشر ا ید نیست و ا ید خاصیت چسبندگی ب? ...
1219987

پاو وینت (اسلاید) خوردگی در صنعت

پاو وینت (اسلاید) خوردگی در صنعتپاو وینت ارائه کلاسی با عنوان خوردگی در صنعت و انواع خوردگی، در حجم 37اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. پدیده خوردگی بر اساس تعریف، واکنش الکتروشیمیایی یا شیمیایی بین یک ماده، معمولا یک ف و محیط اطراف آن می باشد که به تغییر ...
1548349

پاو وینت خوردگی ساختمان

پاو وینت خوردگی ساختمان پاو وینت خوردگی ساختمان دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 11 صفحه موضوع: خوردگی ساختمان خوردگی ساختمان مقدمه: از آن جا که خوردگی یک پدیدة م ب در ساختمان می باشد در جوامع امروز بیش از پیش مورد توجه ین ومعماران طراح می باشد ودرس خوردگی ساختمان که درسی اختصاصی برای دانشجویان رشته عمران _مرمت است کاملا دانشجویان را با مسائل م بی ومرمتی ساختمان آگاه ساخته وبسیار مف ... دریافت فایل پاو وینت خوردگی ساختمان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1581415

بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت

بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت تاریخ ایجاد 12/08/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 34 اسلاید قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1946 kb تعدادمشاهده 5 بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت بخشی از مطلب روش های مختلف جلوگیری از خوردگی و نفوذ یون های مزاحم و خورنده ، جزء این عوامل هستند که بکارگیری هر یک از آنها ، صنعت را در مقابله با مشکل خوردگی بتن یاری خواهد کرد. در اجرای یک قطعه بتنی می توان به نحوی عمل نمود که از خوردگی زودرس میلگردها جلوگیری کرد و به عبارتی شروع خوردگی را به تأخیر انداخت و شدت (آهن? ...
1119800

بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت

فهرست مطالب: بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت تاریخ ایجاد 12/08/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 34 اسلاید قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1946 kb تعدادمشاهده 4 بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت بخشی از مطلب روش های مختلف جلوگیری از خوردگی و نفوذ یون های مزاحم و خورنده ، جزء این عوامل هستند که بکارگیری هر یک از آنها ، صنعت را در مقابله با مشکل خوردگی بتن یاری خواهد کرد. در اجرای یک قطعه بتنی می توان به نحوی عمل نمود که از خوردگی زودرس میلگردها جلوگیری کرد و به عبارتی شروع خوردگی ر? ...
1133973

بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت

بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت تاریخ ایجاد 12/08/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 34 اسلاید قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1946 kb تعدادمشاهده 5 بررسی ،خوردگی بتن آرمه ، پاو وینت بخشی از مطلب روش های مختلف جلوگیری از خوردگی و نفوذ یون های مزاحم و خورنده ، جزء این عوامل هستند که بکارگیری هر یک از آنها ، صنعت را در مقابله با مشکل خوردگی بتن یاری خواهد کرد. در اجرای یک قطعه بتنی می توان به نحوی عمل نمود که از خوردگی زودرس میلگردها جلوگیری کرد و به عبارتی شروع خوردگی را به تأخیر انداخت و شدت (? ...
599725

مروری بر خوردگی ف. آلومینیوم

خوردگی ( corrosion ) خوردگی اصطلاحی است که به فساد ف.ات از طریق ترکیب ف. با ا.یژن وسایر مواد شیمیایی انجام می شود. زنگ زدن ( rusting ) زنگ زدن فقط در مورد ا.ید شدن آهن وآلیاژهای آهنی در هوای خشک یا مرطوب به کار می رود که محصول خوردگی از جنس هیدرات فریک یا ا.ید فریک است . ادامه مطلب
1070779

پروژه بررسی روشهای خوردگی 16 ص

پروژه بررسی روشهای خوردگی 16 ص پروژه بررسی روشهای خوردگی 16 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 بررسی روشهای خوردگی مروری بر خوردگی آلومینیوم خوردگی ( corrosion ) خوردگی اصطلاحی است که به فساد ف ات از طریق ترکیب ف با ا یژن وسایر مواد شیمیایی انجام می شود. زنگ زدن ( rusting ) زنگ زدن فقط در مورد ا ید شدن آهن وآلیاژهای آهنی در هوای خشک یا مرطوب به کار می رود که محصول خوردگی از جنس هیدرات فریک یا ا ید فریک است . ا ید شدن ساده ف ات سبک این ف ات شامل ف ات قلیایی و قلیایی خاکی ه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1168653

بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد می شود نشتی های بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب،خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و وجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک درمحل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد لوله ها ، خوردگی تنشی (scc) در سمت بخار و د? ...
1296339

تحقیق خوردگی عامل ت یب

تحقیق خوردگی عامل ت یب تحقیق خوردگی عامل ت یب تعداد صفحات : 13 صفحه - قالب بندی : word - مقدمه: خوردگی عامل ت یب است که باعث از بین رفتن ف ات وکاهش عمر آن می شود. بدین منظور جهت محافظت از ف ات باید سطوح ف ات در مقابل عوامل خوردگی مقاوم شوند. یک ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1908059

پاو وینت خوردگی ساختمان

پاو وینت خوردگی ساختمان پاو وینت خوردگی ساختمان نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 11 صفحه موضوع: خوردگی ساختمان خوردگی ساختمان مقدمه: از آن جا که خوردگی یک پدیدة م ب در ساختمان می باشد در جوامع امروز بیش از پیش مورد توجه ین ومعماران طراح می باشد ودرس خوردگی ساختمان که درسی اختصاصی برای دانشجویان رشته عمران _مرمت است کاملا دانشجویان را با مسائل م بی ومرمتی ساختمان آگاه ساخته وبسیار مفید است لذا از تلاش های آن گر ... دریافت فایل پاو وینت خوردگی ساختمان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1348319

خوردگی ف ات

خوردگی ف ات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 خوردگی ف ات ت یب ف ات با عوامل غیر خوردگی ف ات در اثر اصطکاک ، سایش و نیروهای وارده دچار ت یب می شوند که تحت عنوان خوردگی مورد نظر ما نیست. فرایند خودبه خودی و فرایند غیرخودبه خودی خوردگی یک فرایند خودبخودی است، یعنی به زبان ترمودینامیکی در جهتی پیش می رود که به ح پایدار برسد. البته m+n می تواند به ح های مختلف گونه های ف ی با اجزای مختلف ظاهر شود. اگر آهن را در اتمسفر هوا قرار دهیم، زنگ می زند که یک نوع خوردگی و پدیده ای خودبه خودی است. انواع مواد هیدرو یدی و ا یدی نیز ? ...
1219192

پاو وینت (اسلاید) خوردگی در صنعت

پاو وینت (اسلاید) خوردگی در صنعتپاو وینت ارائه کلاسی با عنوان خوردگی در صنعت و انواع خوردگی، در حجم 37 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. پدیده خوردگی بر اساس تعریف، واکنش الکتروشیمیایی یا شیمیایی بین یک ماده، معمولا یک ف و محیط اطراف آن می باشد که به تغییر ...
700158

. پروژه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد می شود. نشتی های بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب،خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و .وجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک درمحل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد ل...
474418

تحقیق خوردگی(معماری)

اختصاصی از هایدی تحقیق خوردگی(معماری) . با . و پر سرعت . تحقیق خوردگی(معماری) 1-1مقدمه : خوردگی عامل بخش عمده ای از ش.ت سازهای ف.ی است و اهمیت آن نه تنها از ایننظر است که ش.ت در بیشتر موارد ناگهانی است بلکه بیشتر به علت حضور و تاثیر همه جانبه آن می باشد خوردگی عبارت است از ت.یب ناخواسته یک ماده بر اثر واکنش آن با محیط اطرافش تعریف کلی است و تمام موارد از جمله ف.ات، سرامیک ها، و پلاستیک ها را در بر می گیرد. در اینجا بحث درباره خوردگی ف.ات می باشد. ف.ات می باشد. ف.ات قابلیت هدایت الکتریکی زیادی دارند و فرایند خوردگی در آن ها از نوع الکتروشیمیایی می باشد د...
1713688

تحقیق در مورد خوردگی گالوانیکی 19 ص

تحقیق در مورد خوردگی گالوانیکی 19 ص تحقیق در مورد خوردگی گالوانیکی 19 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 19 خوردگی گالوانیکی خوردگی گالوانیکی فروپاشی ف است که به وسیله تفاوت های میکروسکوپی ر پتانسیل های الکتروشیمیایی کنترل می شوند است که معمولا در نتیجه دو ف متفاوت اتفاق می افتد. خوردگی گالوانیکی در ایمپلنت های دندانی تیتانیمی بیشتر خوردگی هایی که معمولا در ایمپلنت های دندانی به وجود می آید از نوع خوردگی گالوانیکی است. تیتانیم برای کاشته شدن در قسمت انتهایی استخوان استفاده می شود. مطالعات ط ... دریافت فایل ...
1393127

خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی

خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمیفایل خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی خوردگی همیشه قسمتی اجتناب ناپذیر در تصفیه نفت و عملیات پتروشیمی بوده است. هر چند قسمت عمده ای از این مشکلات به عوامل دیگری نسبت داده می شوند که یک تعداد بیشماری از آنها به جنبه های مختلف خوردگی بستگی دارد. در واقع مشکلات خوردگی هزینه های عملیاتی و نگهداری نفت را بالا می برد. وقفه های بر ...
1296342

تحقیق خوردگی در سازه های ف ی

تحقیق خوردگی در سازه های ف ی تحقیق خوردگی در سازه های ف ی تعداد صفحات : 18 صفحه - قالب بندی : word خوردگی در سازه های ف ی 1-1مقدمه : خوردگی عامل بخش عمده ای از ش ت سازهای ف ی است و اهمیت آن نه تنها از ایننظر است که ش ت در بیشتر موارد ناگهانی است بلکه بیشتر به ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2736227

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا پیچ خوردگی های جزئی قوزک پا می توانند در خانه درمان شوند ادامه مطلب...
397839

پاو.وینت شناخت خوردگی می.

پاو.وینت شناخت خوردگی می. خوردگی ع. متالورژی است.اج است. از بین رفتن یا پوسیدن یک ماده در اثر واکنش با محیط اطرافش را خوردگی می گویند.
1026333

بررسی روش حفاظت کاتدیک در پیشگیری از خوردگی در صنایع نفت و گاز

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- بررسی علل خوردگی لوله های نفت و راه های پیشگیری از آن 8 1-1- مقدمه 8 1-2- خوردگی 8 1-3- روش های تعیین میزان خوردگی درون لوله ها 9 1-4- راه های پیشگیری از خوردگی لوله ها 11 1-5- نتیجه گیری 18 فصل 2- خوردگی و حفاظت کاتدی 19 2-1- مقدمه 19 2-2- خوردگی داخلی 19 2-2-1- اثر آب و ا یژن 19 2-2-2- اثر باکتری ها 20 2-2-3- راههای جلوگیری از خوردگی داخلی 20 2-2-4- مقایسه ضد زنگ آبی و روغنی 22 2-2-5- مقایسه دو روش آب ز و تزریق ضد زنگ 23 2-2-6- معایب آب ز نسبت به تزریق ضد زنگ 24 2-2-7- پوشش داخلی 24 2-3- خوردگی خارجی لوله و راه های جلوگیری از آن 25 2-4- .پوشش ها 27 2-5- پوشش ها و حفاظت کاتدی 27 2- ...
881773

درمان خانگی پیچ خوردگی مچ پا

درمان گیاهی پیچ خوردگی مچ پا پیچ خوردگی اصطلاحی است که برای ضربه دیدن یا آسیب به عضلات یا استخوان پا استفاده می شود. پیچ خوردگی مچ پا در اثر پیچ خوردن مفصل پا و یا رباط های آن اتفاق می افتد. پیچ خوردگی مچ پا می تواند در اثر راه رفتن یا دویدن بر روی زمین های ناهموار، پوشیدن کفش پاشنه بلند ، بلند . وزن سنگین و یا دیگر حوادث رخ دهد. علائم پیچ خوردگی مچ پا ممکن است شامل درد، تورم، کبودی و محدودیت حرکتی باشد. شدت پیچ خوردگی مچ پا می تواند خفیف تا شدید باشد. کشش و پیچ خوردن شدید به مراقبت های پزشکی نیاز دارند اما پیچ خوردن های خفیف را می توان با درم?...
881793

درمان خانگی پیچ خوردگی مچ پا

درمان گیاهی پیچ خوردگی مچ پا پیچ خوردگی اصطلاحی است که برای ضربه دیدن یا آسیب به عضلات یا استخوان پا استفاده می شود. پیچ خوردگی مچ پا در اثر پیچ خوردن مفصل پا و یا رباط های آن اتفاق می افتد. پیچ خوردگی مچ پا می تواند در اثر راه رفتن یا دویدن بر روی زمین های ناهموار، پوشیدن کفش پاشنه بلند ، بلند . وزن سنگین و یا دیگر حوادث رخ دهد. علائم پیچ خوردگی مچ پا ممکن است شامل درد، تورم، کبودی و محدودیت حرکتی باشد. شدت پیچ خوردگی مچ پا می تواند خفیف تا شدید باشد. کشش و پیچ خوردن شدید به مراقبت های پزشکی نیاز دارند اما پیچ خوردن های خفیف را می توان با درم?...
421610

مقاله درباره بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:81چکیدهاین تحفیق در دو بخش ، بخش اول به بررسی خوردگی بین دانه ای1 و دیگری به خوردگی توام با تنش2 در فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است .اینکه پدیده حساس شدن چیست و چه عواملی سبب حساس شدن فولاد می شوند مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین به برخی از راههای عمومی پیشگیری از مستعد شدن فولادها برای خوردگی بین دانه ای اشاره شده است. در مو...
745275

خوردگی چیست ؟

مقدمه ای بر خوردگیپدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معمولا یک ف.، و محیط اطراف آن می باشد که به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته های اصلی مواد، شامل ف.ات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق می افتد، اما وقوع آن در ف.ات آنقدر شایع و فراگیر بوده و اثرات م.بی بجای می گذارد که هرگاه صحبت از خوردگی به میان می آید، ناخودآگاه خوردگی یک ف. به ذهن متبادر می شود.خوردگی معمولا فرایندی زیان آور است، لیکن گاهی اوقات مفید واقع می شود. بطور مثال آلودگی محیط به محصولات خوردگی و آسیب دیدن عملکرد یک ?...
1419077

رسوب خوردگی در دیگ بخار 14 ص

رسوب خوردگی در دیگ بخار 14 صفایل رسوب خوردگی در دیگ بخار 14 ص را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. رسوب خوردگی در دیگ بخار 14 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 دیگ بخار و تاسیسات ((رسوب و خوردگی در سمت آتش)) : تمام سوخت های تجاری، بجز گازهای طبیعی، شامل موادی هستند که باعث رسوب و خوردگی بر روی سطوح داغ دیگ های بخار می شوند. پاک سازی رسوبات مست م خارج مکرر دیگ از سرویس، جهت آماده سازی و بهره برداری موثر از آن است. خوردگی خود نیز منجر به رسوبات ناشی از خوردگی و بستن دیگ جهت تمیز سطوح و صرف هز ...
289759

خوردگی ف.ات

اختصاصی از کوشا فایل خوردگی ف.ات . با . و پر سرعت . مقالات شیمی با فرمت doc صفحات 16 ت.یب ف.ات با عوامل غیر خوردگی ف.ات در اثر اصطکاک ، سایش و نیروهای وارده دچار ت.یب می شوند که تحت عنوان خوردگی مورد نظر ما نیست. فرایند خودبه خودی و فرایند غیرخودبه خودی خوردگی یک فرایند خودبخودی است، یعنی به زبان ترمودینامیکی در جهتی پیش می رود که به ح. پایدار برسد. البته m+n می تواند به ح.های مختلف گونه های ف.ی با اجزای مختلف ظاهر شود. اگر آهن را در اتمسفر هوا قرار دهیم، زنگ می زند که یک نوع خوردگی و پدیده ای خودبه خودی است. انواع موا...
51834

سال خوردگی جمعیت

شفقنا­ . رسول صادقی؛عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی . تهران و معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور درخصوص سالخوردگی جمعیت در رو.مه دنیای اقتصاد نوشت: امروزه هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناگزیر به پیش بینی نیازها و امکانات خود در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی در جهت تامین آن نیازها است. ادامه مطلب
1087205

پروژه مهار خوردگی 17 ص

پروژه مهار خوردگی 17 ص پروژه مهار خوردگی 17 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 مهار خوردگی مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز خوردگی یکی از مشکلات عمده در صنایع نفت و گاز به شمار می آید که سالانه مبالغ هنگفتی، به خود اختصاص می دهد. وقفه در تولید، زیان هنگفتی چه از نظر تولید هیدروکربن و چه از نظر هزینه تعمیرات در پی خواهد داشت. بنابراین سلامت تجهیزات در طول عمر مفید آن ها یک مسأله اساسی به نظر می رسد. استفاده از بازدارنده های خوردگی سال هاست که به عنوان ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در این ...
1320044

پاو وینت خوردگی ساختمان

پاو وینت خوردگی ساختمان پاو وینت خوردگی ساختمان دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 11 صفحه موضوع: خوردگی ساختمان خوردگی ساختمان مقدمه: از آن جا که خوردگی یک پدیدة م ب در ساختمان می باشد در جوامع امروز بیش از پیش مورد توجه ین ومعماران طراح می باشد ودرس خوردگی ساختمان که درسی اختصاصی برای دانشجویان رشته عمران _مرمت است کاملا دانشجویان را با مسائل م بی ومرمتی ساختمان آگاه ساخته وبسیار مف ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1598536

مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت

مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 324 صفحه می باشد. فهرست چکیده : ۰ مقدمه: ۱ فصل اول: ۳ انواع خوردگی ۳ ۱-۱- خوردگی یکنواخت: ۴ ۲-۱- خوردگی گالوانیکی یا دو ف ی: ۵ ۱-۲-۱- نیروی الکتروموتوری (eme) و سری گالوانیکی ۶ ۲-۲-۱ اثرات محیط ۱۲ ۳-۲-۱- اثر فاصله دو الکترود: ۱۴ ۴-۲-۱- اثر سطح ۱۴ ۵-۲-۱- جلوگیری: ۱۷ ۳-۱ خوردگی شیاری ۱۹ ۱-۳-۱- فاکتورهای محیطی ... دریافت فایل مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت[ادامه مطلب ? ...
1865725

خوردگی

خوردگی خوردگی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 90 مقدمه برای اکثر مردم کلمه خوردگی یادآور زنگ زدگی می باشد که پدیده ای نامطلوب می باشد. زنگ زدگی کلمه ای است که به خوردگی آهن اطلاق می شود در حالیکه خوردگی پدیده ای است که تقریبا دامن گیر تمام ف ات است از بین رفتن غیر ف ات را غالبا فساد یا ت یب می نامند. اگرچه آهن اولین ف ی نیست که توسط انسان مورد استفاده قرار گرفت ولی مطمئنا بیشترین کاربرد را در بین سایر ف ات به خود اختصاص داده است و برهمین ... دریافت فایل خوردگی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
881736

درمان خانگی پیچ خوردگی مچ پا

درمان گیاهی پیچ خوردگی مچ پاپیچ خوردگی اصطلاحی است که برای ضربه دیدن یا آسیب به عضلات یا استخوان پا استفاده می شود. پیچ خوردگی مچ پا در اثر پیچ خوردن مفصل پا و یا رباط های آن اتفاق می افتد. پیچ خوردگی مچ پا می تواند در اثر راه رفتن یا دویدن بر روی زمین های ناهموار، پوشیدن کفش پاشنه بلند ، بلند . وزن سنگین و یا دیگر حوادث رخ دهد. علائم پیچ خوردگی مچ پا ممکن است شامل درد، تورم، کبودی و محدودیت حرکتی باشد. شدت پیچ خوردگی مچ پا می تواند خفیف تا شدید باشد. کشش و پیچ خوردن شدید به مراقبت های پزشکی نیاز دارند اما پیچ خوردن های خفیف را می توان با درمان ...
881813

درمان خانگی پیچ خوردگی مچ پا

درمان گیاهی پیچ خوردگی مچ پاپیچ خوردگی اصطلاحی است که برای ضربه دیدن یا آسیب به عضلات یا استخوان پا استفاده می شود. پیچ خوردگی مچ پا در اثر پیچ خوردن مفصل پا و یا رباط های آن اتفاق می افتد. پیچ خوردگی مچ پا می تواند در اثر راه رفتن یا دویدن بر روی زمین های ناهموار، پوشیدن کفش پاشنه بلند ، بلند . وزن سنگین و یا دیگر حوادث رخ دهد. علائم پیچ خوردگی مچ پا ممکن است شامل درد، تورم، کبودی و محدودیت حرکتی باشد. شدت پیچ خوردگی مچ پا می تواند خفیف تا شدید باشد. کشش و پیچ خوردن شدید به مراقبت های پزشکی نیاز دارند اما پیچ خوردن های خفیف را می توان با درمان ...
687175

. پاو.وینت حفاظت کاتدی

. پاو.وینت حفاظت کاتدی سر فصل مطالب تعریف خوردگی روشهای جلوگیری از خوردگی حفاظت کاتدی انواع روشهای حفاظت کاتدی خوردگی چیست ؟ ت.یب یا فاسد شدن یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد را خوردگی می نامند خسارات ناشی از خوردگی در حدود 5- 4% تولید ناخالص ملی آمار خسارات ناشی از خوردگی .: سال 1994: 300 میلیارد دلار سال 2000: 400 میلیارد دلار آلمان: سال 1994: 117 میلیارد مارک ایران: ... دریافت فایل خوردگی ++ روشهای جلوگیری از خوردگی"/>
1007088

خوردگی در صنایع نفت و گاز

خوردگی در صنایع نفت و گاز کتاب بسیار کاربردی خوردگی در صنایع نفت و گاز شامل مباحث زیر می باشد دسته بندی صنایع نفت و گاز فرمت فایل zip حجم فایل 6921 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 278 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها فهرست مطالب فصل اول مقدمه ای بر خوردگی ف ات مقدمه هزینه های خوردگی خسارات ناشی از خوردگی ظاهر مخارج تعمیرات و نگهداری و بهره برداری خواباندن کارخانه آلوده شدن محصول نشت یا از بین رفتن محصولات با ارزش ...
2391903

پاو وینت رایگان خوردگی سایشی ف ات و انواع روش های مقابله با آن

مشخصات فایل : تعداد صفحات : 22 صفحهنوع فایل :power pointدسته بندی : ی مواد توتضیحات کامل : پاو وینت بررسی خوردگی سایشی و عوامل موثر بر ان مقدمه : خوردگیسایشی (erosion corrosion) : عبارت است از سرعت یافتن یا افزایش سرعت خوردگی در اثر حرکت نسبی بین یک سیال و سطح ف برخی یون های ف ی موجود بر سطح ف بر اثر حرک سیال حل شده و بر سطح باقی نمی مانند ، یا محصولات جامد حاصل از خوردگی به طریق مکانیکی از سطح کنده میشوند. سرفصل مطالب : مقدمه و معرفی خوردگی سایشی شکل های بروز خوردگی سایشی نمونه هایی از خوردگی سایشی چه تجهیزاتی اغلب در معرض خوردگی سایشی هستند؟ بررسی تعدادی از عوا ...
1240582

کاهش ضخامت سیم ب ل به صورت مقطعی

زمانیکه کاهش ضخامت سیم ب ل به صورت مقطعی قابل رویت می باشد، همانند موردهایی که ش ت مرکز و یا هسته سیم ب ل روی می دهد، سیم ب ل آن زمان باید از رده خارج شود.رشته های بافته شده سیم ب ل ش ته شود :زمانیکه رشته های بافته شده کامل سیم ب ل ش ته شود، سیم ب ل را باید همان لحظه از رده خارج کنیم.خوردگی در سیم ب ل :ملاک رتبه بندی برای خوردگی و خارج از رده سیم ب ل شامل خوردگی خارجی، خوردگی درونی و خوردگی ت یبی می باشد. زمانیکه مقدار خوردگی را مورد ارزی قرار می دهند، شناسایی تفاوتی که م ن خوردگی سطحی سیم ب ل و خوردگی سیم های آن به دلیل ا ید شدن مواد خارجی می باشد، بس ...
1240684

کاهش ضخامت سیم ب ل به صورت مقطعی

زمانیکه کاهش ضخامت سیم ب ل به صورت مقطعی قابل رویت می باشد، همانند موردهایی که ش ت مرکز و یا هسته سیم ب ل روی می دهد، سیم ب ل آن زمان باید از رده خارج شود.رشته های بافته شده سیم ب ل ش ته شود :زمانیکه رشته های بافته شده کامل سیم ب ل ش ته شود، سیم ب ل را باید همان لحظه از رده خارج کنیم.خوردگی در سیم ب ل :ملاک رتبه بندی برای خوردگی و خارج از رده سیم ب ل شامل خوردگی خارجی، خوردگی درونی و خوردگی ت یبی می باشد. زمانیکه مقدار خوردگی را مورد ارزی قرار می دهند، شناسایی تفاوتی که م ن خوردگی سطحی سیم ب ل و خوردگی سیم های آن به دلیل ا ید شدن مواد خارجی می باشد، بس ...
725394

تحقیق درمورد بررسی روشهای خوردگی 16 ص

تحقیق درمورد بررسی روشهای خوردگی 16 ص لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 بررسی روشهای خوردگی مروری بر خوردگی آلومینیوم خوردگی ( corrosion ) خوردگی اصطلاحی است که به فساد ف.ات از طریق ترکیب ف. با ا.یژن وسایر مواد شیمیایی انجام می شود. زنگ زدن ( rusting ) زنگ زدن فقط در مورد ا.ید شدن آهن وآلیاژهای آهنی در هوای خشک یا مرطوب به کار می رود که محصول خوردگی از جنس هیدرات فریک یا ا.ید فریک است . ا.ید شدن ساده ف.ات سبک این ف.ات شامل ف.ات قلیایی و قلیایی خاکی هس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

سال خوردگی جمعیت