زیباکلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت محکوم شد زیباکلام جرمم است نمی تواند تبرئه ام کند


2030390

زیباکلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت محکوم شد/ زیباکلام: جرمم است، نمی تواند تبرئه ام کند

علوم تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت و اجتماعی محکوم شد. صادق زیبا کلام در گفت و گو با جماران ، در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود امروز به وی ابلاغ شود، گفت: صبح امروز در مراجعه ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد. زیباکلام اظهار داشت: در حکم ابلاغی دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت کامل و اجتماعی محکوم شده ام. وی در توضیح محرومیت و اجتماعی گفت: در حکم دادگاه نوشته شده است که او به مدت 2 سال حق سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در فضای مجازی ...
2033951

صادق زیباکلام به حبس و محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم ش

صادق زیباکلام از عوامل طرفدار را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم شد. وی روز یکشنبه 22اسفند با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی خبر محکومیت خود توسط قضاییه را اعلام کرد زیبا کلام گفته است رای صادره را «باور نمی کرده» و این حکم اگر اجرایی شود وی را از همه فعالیت های مطبوعاتی و حضور در فضای مجازی و نوشتن برای مدت دو سال منع می کند.
2033950

صادق زیباکلام به حبس و محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم ش

صادق زیباکلام از عوامل طرفدار را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم شد. وی روز یکشنبه 22اسفند با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی خبر محکومیت خود توسط قضاییه را اعلام کرد زیبا کلام گفته است رای صادره را «باور نمی کرده» و این حکم اگر اجرایی شود وی را از همه فعالیت های مطبوعاتی و حضور در فضای مجازی و نوشتن برای مدت دو سال منع می کند.
2034210

صادق زیباکلام به حبس و محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم ش

صادق زیباکلام از عوامل طرفدار به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و محکوم شد. وی روز یکشنبه 22اسفند با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی خبر محکومیت خود توسط قضاییه را اعلام کرد زیبا کلام گفته است رای صادره را «باور نمی کرده» و این حکم اگر اجرایی شود وی را از همه فعالیت های مطبوعاتی و حضور در فضای مجازی و نوشتن برای مدت دو سال منع می کند.
2037987

انتقاد و اظهار تأسف معاون اول رئیس جمهور از حکم دادگاه انقلاب علیه صادق زیبا کلام

اسحاق جهانگیری درباره حکم دادگاه علیه صادق زیباکلام اظهار تاسف کرد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب علیه صادق زیباکلام اظهار تاسف کرده است. آقای جهانگیری در پیامی که در توئیتر منتشر کرده آقای زیباکلام را ی "منتقد و دلسوز" خوانده و گفته: "جامعه نیازمند اظهارنظر و نقد منصفانه نخبگان و یان است." آقای زیباکلام، تهران و تحلیلگر مسائل در حکمی که دیروز (بیست و دوم اسفند) به او ابلاغ شد به اتهام "تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب" به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت و اجتماعی محکوم شد. این اتهامات به مصاحبه ...
667513

تأویل خواب تبرئه

معنی خواب تبرئه آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند . شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود. گنا.اران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود. دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت می انجامد . دیگران تبرئه ...
1548072

تامین اجتماعی ؛ چه ی پاسخگوست

مرتضوی از اتهامات سازمان تامین اجتماعی تبرئه شد. سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی که به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شده بود، تبرئه شد. مجتبی نظری سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر گفت که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست س رستی تأمین اجتماعی تبرئه کرده است. سوال اساسی اینجاست که اکنون چه انی پاسخگوی سیل اتهاماتی هستند که در مساله تامین اجتماعی به سمت ت روانه شده بود و آن ت را تا مرز سقوط پیش برد ؟ آیا ی قادر به جبران صدمات روحی و روانی به شخص مرتضوی و د ...
669128

تعبیر خواب تبرئه

معنی خواب تبرئه آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند . شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود. گنا.اران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود. دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت می انجامد . دیگران تبرئه نشده اند : بدشانسی و دردسر ب...
667590

تفسیر خواب تبرئه

معنی خواب تبرئه آنلی بیتون می گوید:اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده:دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند .شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود.گنا.اران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود.دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت می انجامد .دیگران تبرئه نشده اند : بدشانسی و دردسر برای . تعبیر خوا...
422996

تعبیر خواب تبرئه

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند . شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود. گنا اران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود. دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت می انجامد . دیگران تبرئه نشده اند : بدشانسی و دردسر ...
1807542

اعتراضات مردمی ، صادق زیباکلام ، به عربستان نسبت دادن شگفت زده ام

::diamonds:صادق زیباکلام: نمی دانستم عربستان از چنین توانمندی برخوردار است که می تواند هزاران نفر را به خیابان ها بکشاند ادامه منبع: تلگرام صادق زیباکلام
667538

تعبیر خواب رفع اتهام

معنی خواب رفع اتهام /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند . شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود. گنا.اران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود. دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت می انجامد ....
1482551

لینک کانال تلگرام صادق زیباکلام

آدرس کانال تلگرام صادق زیباکلام علوم و اصلاح طلب ارسال شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط admin با موضوع عضویت آدرس کانال تلگرام صادق زیباکلام علوم و اصلاح طلب لینک کانال تلگرام صادق زیباکلام کمتر ی است که صادق زیباکلام را نشناسد. اگر به دنبال کانال تلگرام صادق زیباکلام هستید و میخواهید در شبکه های اجتماعی حرف ها، نظرات، مطالب، ها، ع ها و نقد و انتقادات ایشان را ببینید و بخوانید در کانال تلگرام صادق زیباکلام ، تمام گفته های ایشان منتشر می شود. طبق بررسی های تیم روزنه آنلاین، به نظر می رسد که این کانال توسط خودشان و ادمین channel اداره و مدیریت می شود. همان ...
1974952

صادق زیباکلام از آزاد ا اج شد!

صادق زیباکلام، و از چهره های اصلاح طلب بدون اعلام دلیل از دانشکده حقوق و علوم آزاد ا اج شد.صادق زیباکلام به شکل وقت و به مدت ۱۰ سال در آزاد تدریس می کرد.زیباکلام ۸ اسفند به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت نه ا اجش از آزاد به او ابلاغ شده و نه دلایل آن. او پس از آن که متوجه پرداخت نشدن حقوق ماهیانه اش شده از ا اجش باخبر شده است.صادق زیباکلام از اصلاح طلبانی است که نسبت به وضع موجود مواضع انتقادی دارد اما همواره تلاش کرده که این مواضع را در چارچوب خطوط قرمز بیان کند.او گفته است که نمی داند ا اجش از آزاد «بخشی از جریان ا اج اساتید دگر ش از این است یا خیر».? ...
946826

زنگ تفریح؛ «مثه» یا «مثِ»؟

دهخدا در کلاس را باز کرد و دید زیباکلام ایستاده است پای تخته و سیگار می کشد. دهخدا با خشم گفت: «چشمم روشن! شما هنوز پشت لبت سبز نشده، این چه کاریه؟» آشنا با پوزخند گفت: «زیباکلام هیچ وقت پشت لبش سبز نمیشه» زیباکلام برای آشنا چشم نازک کرد و دود سیگارش را فوت کرد سوی تخته سیاه. چشم دهخدا به تخته سیاه افتاد. زیباکلام روی تخته سیاه نوشته بود: «چنگیز یک . نُه من شیر دِه است، مثه چنگیز نباشید!» زیر نوشته اش هم نقاشی یک . که به چشم نُه من شیر ده می آمد کشیده و کنارش نوشته بود: «چنگیز» دهخدا پرسید: «چرا نوشتی مثه؟» زیباکلام پکی به سیگارش زد و پاسخ داد: «همه ه...
1303919

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!+ع حکم دادگاه محکومیت 3 خواننده معروف پاپ به حبس با شکایت ترانه سرای مشهور دو سال حبس برای سه خواننده مشهور علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند! علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان ت تهران گنا ار شناخته شدند که رای صادره برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است. برای دیدن اطلاعات کامل کلیک کنید ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم ش ...
1303846

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!+ع حکم دادگاه محکومیت 3 خواننده معروف پاپ به حبس با شکایت ترانه سرای مشهور دو سال حبس برای سه خواننده مشهور علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند! علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان ت تهران گنا ار شناخته شدند که رای صادره برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است. برای دیدن اطلاعات کامل کلیک کنید ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم ش ...
1133500

چی تو دلشه!!

کاش میشد بفهمی چیه تو دلش..تا بفهمی باید بری یا نری .+جرمم این بود: من خودم بودم!جرمم این است: من خودم هستم!+(کلیک کن)
1304050

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!

۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند! ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!+ع حکم دادگاه محکومیت 3 خواننده معروف پاپ به حبس با شکایت ترانه سرای مشهور دو سال حبس برای سه خواننده مشهور علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی ۳ خواننده معروف ایرانی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند! علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان ت تهران گنا ار شناخته شدند که رای صادره برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است. برای دیدن اطلاعات کامل کلیک ...
1263910

هفت فعال اصلاح طلب به زندان و محرومیت و اجتماعی محکوم شدند

هفت فعال ارشد اصلاح طلب، به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان و محرومیت و اجتماعی محکوم شدند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران روز دهم مهر ۱۳۹۶، محمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محمد نعیمی پور، حسین کاشفی و حمیدرضا جلایی پور، همگی از اعضای ارشد جبهه مشارکت را به یک سال زندان و دو سال محرومیت از «عضویت در احزاب و گروه های و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات» محکوم کرد.
1844090

آیا تبرئه شدن سعید طوسی صحت دارد ؟

آیا تبرئه شدن سعید طوسی صحت دارد ؟ سعید طوسی تبرئه شد + جزییات ماجرای تبرئه شدن سعید طوسی + شایعه یا واقعیت سعید طوسی گفت: رأی تبرئه ام صادر شده و به م نیز ابلاغ شده به زودی منتشر می شود. پرونده سعید طوسی که به اتهام آزار شاگردان خود چندی پیش در فضای مجازی جنجالی شده بود بالا ه به پایان خود رسید و رای دادگاه تجدید نظر صادر شد. اما صدور این حکم بازهم بهانه ای شد برای جنجال علیه قوه قضاییه؛ و ای که از ابتدای ورودش به مجلس دهم، وظیفه حمله به قوه قضاییه را بر عهده گرفته و آن را همگام با چند کانال ضدانقلاب، فارسی و صدای به پیش می برد. ادامه مطلب
495635

مناظره جنجالی زیباکلام و جبرائیلی

مناظره جنجالی زیباکلام و جبرائیلی زیباکلام: همه نامزدها لیست اموال شان را اعلام کنند/ جبرائیلی: از . تا رئیس دفتر . همه واردکننده اند!
2030387

زیباکلام به خاطر سخنانش در گفت وگو با دویچه وله محاکمه شد.

صادق زیباکلام به خاطر سخنانش در مصاحبه ای با دویچه وله فارسی و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محاکمه شد. این علوم در دفاع از خود گفته است: نفس اتهام "تبلیغ علیه نظام" ابزاری برای مجازات منتقدین است.صادق زیباکلام، تحلیلگر و ، بامداد دوشنبه (۲۱ اسفند/ ۱۲ مارس) به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" با مصداق مصاحبه با بخش فارسی دویچه وله و "تلاش برای زیر سؤال بردن نظام " محاکمه شد.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، از قول "یک منبع آگاه قضایی" از محاکمه آقای زیباکلام خبر داد و گفت: «نامبرده صبح امروز با حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ی به اتهام فعالیت ...
1847611

سعید طوسی با "نفوذ بیت ی" از اتهام کودک آزاری تبرئه شد.

سعید طوسی با "نفوذ بیت ی" از اتهام کودک آزاری تبرئه شدمحمود صادقی تهران در مجلس از تبرئه و "اعمال نفوذ بیت ی" در پرونده سعید طوسی خبر داده است. حکم تبرئه طوسی با رای دو مستشار صادر شده است که نام آنها مشخص نیست.محمد گندم نژاد طوسی معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن و معلم کلاس های درس قرآن نوجوانان از اتهام کودک آزاری تبرئه شد. طوسی ۴۷ ساله از قاریان نزدیک به بیت آیت الله علی ، ایران است که متهم به "ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان" بوده که بنا به گفته خود متهم اکنون از اتهام کودک آزاری تبرئه شده است.به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندیدتبرئه س? ...
252822

از زبان زیباکلام

حزب الله تبدیل به آدمک های داستان جورج اورول شده است دیگربان: سعید زیباکلام٬ فعال . محافظه کارو برادر صادق زیباکلام با انتشار یادداشتی اعلام کرد که نیرو های انقل. و حزب الله در . به «آدمک های داستان ۱۹۸۴ جورج اورول» تبدیل شده اند. زیباکلام در این یادداشت موارد بسیار تندی را مطرح کرده که در نوع خود کم سابقه است. متن کامل این یادداشت: برادران و خواهران عزیز. به خدا سوگند که ما لیاقت منصور نظری را نداریم. ما بچه های پای انقلاب، آن قدر به اتکاء این و آن فکر کرده ایم و موضع گیری کرده ایم که شعورمان و حتی شور و شرفمان هم پادگانی و دستوری شده
1566260

صادق زیباکلام و ب سر پاسداران !!

مردم ایران زیباکلام را در ح ها و اشکال متفاوتی تماشا کرده اند . گاهی در مقام یک منتقد تاریخی ٬ فرهنگی و اجتماعی در شبکه چهار ، گاهی در موضع روشنفکری که را از حمله به ایران برحذر می دارد ، به عنوان سخنران ستادهای انتخاباتی هاشمی رفسنجانی ، مردی که حاضر است چکمه های رضاخان قلدر را بوسه بزند ! و . . . این بار از زاویه ای دیگر به نکته ای تاریخی درباره شخصیت این صاحب نظر همه فن حریف ! برخورد : رو مه اطلاعات . پنج شنبه 26مهرماه 1358 . شماره 15980 . " . . . آیت الله خلخالی در مورد ربودن زیباکلام نخست ی گفت : وقتی که در سفر اول به کردستان در پاوه بودم ، آقای زیباکلام نزد م ...
1649319

سعد 4

پیشنهاد فرار را رد کرده بود و با استقامت گفته بود جز حق چیزی نگفته ام و ایمان دارم با من کاری ندارند. غافل از این که هشت ماه بعد از مرگش(محکوم به مرگ)، تبرئه اش می کنند یعنی وقتی که در جهان هستی نیست!!!
1731570

زیباکلام: اینکه صرفا بگوییم ناآرامی ها کار بیگانگان است مشکل را حل نمی کند

صادق زیباکلام در رو مه ایران نوشت: رئیس جمهور در سخنان خود تلاش می کند بگوید ن یتی ها و سرخوردگی ها را درک می کند اما شکل بروز این ن یتی ها باید از مسیر قانونی باشد. ...
1844011

با صادق زیباکلام درباره 3 میلیارد پولی که در حسابش دارد

با صادق زیباکلام درباره 3 میلیارد پولی که در حسابش دارد برخی قصد انتقام گیری دارند/ اینکه ز له زده ها دارند از سرما تلف می شوند درست نیست صادق زیباکلام این روزها بشدت تحت فشار افکار عمومی است. این فعال ، وقتی چند ماه قبل، ز له چند شهر و روستای استان کرمانشاه را ویران کرد، آستین بالا زد و در آن گیر و دار که خیلی ها شماره حساب می دادند تا برای کمک به ز له زده ها پول جمع کنند، وارد گود شد و شماره حس اعلام کرد که اتفاقا خیلی مورد استقبال قرار گرفت و توانست بیش از سه میلیارد تومان پول جمع آوری کند. اما چند روزی است که زیباکلام ا ...
667737

مهمان ماه عسل 15.داد نرگس کلباسی + بیوگرافی

امشب «ماه عسل» میزبان نرگس کلباسی، زن نیکوکار ایرانی و تبرئه شده از اتهام قتل غیرعمد در هند خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، برنامه «ماه عسل» بعد از دو روز تعطیلی به علت همزمانی پخشش با مسابقات والیبال جهانی، امشب میزبان نرگس کلباسی، زن نیکوکار ایرانی است. نرگس کلباسی که برای کمک به ک.ن نیازمند به هند رفته بود، چندی پیش در آن کشور به اتهام قتل غیرعمد محکوم و البته در نهایت تبرئه شد. این پرونده با برگزاری کمپین های مختلف توسط چهره های شناخته شده و همچنین وارد عمل شدن .ت و . امور خارجه بسته شد. کلباسی فروردین امسال به ایران بازگشت و «ماه عسل» اولی...
661837

مهمان ماه عسل 16 .داد نرگس کلباسی + بیوگرافی

امشب «ماه عسل» میزبان نرگس کلباسی، زن نیکوکار ایرانی و تبرئه شده از اتهام قتل غیرعمد در هند خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، برنامه «ماه عسل» بعد از دو روز تعطیلی به علت همزمانی پخشش با مسابقات والیبال جهانی، امشب میزبان نرگس کلباسی، زن نیکوکار ایرانی است. نرگس کلباسی که برای کمک به ک.ن نیازمند به هند رفته بود، چندی پیش در آن کشور به اتهام قتل غیرعمد محکوم و البته در نهایت تبرئه شد. این پرونده با برگزاری کمپین های مختلف توسط چهره های شناخته شده و همچنین وارد عمل شدن .ت و . امور خارجه بسته شد. کلباسی فروردین امسال به ایران بازگشت و «ماه عسل» اولی...
1474320

نحوه اجرای محکوم به مالی در دیوان عد اداری

نحوه اجرای محکوم به مالی در دیوان عد اداریشرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم بهدر آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم له می باشد و علی رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد دادرس اجرای احکام می تواند پس ازانقضاء مدت یک سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم به اقدام نماید.این امر ازاختیارات دادرس اجرای احکام است و جهت توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به ب اجازه از شعبه ...
457789

زیباکلام: در انتخابات شورا به الله کرم رای می دهم

خبرآنلاین: صادق زیباکلام در مناظره با حسین الله کرم با بیان اینکه من در انتخابات شورای شهر به او رای می دهم گفت: چون می دانم او را نمی توان .ید. ...
1998819

محکوم

من تمام عمرم محکوم ب توعم من محکوم ب زیبایی توعم من محکوم ب فنا ب هنگام لبخند توعم من بر باد رفته ی گیسوی توعم من هیزم خشک نفس های توعم من غریق چشمان توهم من تبعیدیه چشمانت من گمشدیه دستانت ک پس از سال هایی دور یافتم من محکوم تو تو حاکم من این عمر این قلب این عقل همه در حکم توست
217583

پیش بینی زیباکلام از سال 96

پیش بینی زیباکلام از سال 96 یک . . با اشاره به انتخابات سال 96 از قطعیت دو دوره ای شدن .ت . سخن گفت و تأکید کرد: رئیس جمهوری در سال جدید مطالبات را جدی تر پیگیری خواهد کرد. آفتاب نیوز : صادق زیباکلام . علوم . . تهران در گفت وگو با آنا در پیش بینی خود از وضع . سال جدید اظهار کرد: از آنجا که آقای . وارد مرحله دوم .ت خود می شود به نظر من خیلی این نگرانی را ندارد که اقدامی کند که مورد غضب اصولگرایان قرار گیرد در نتیجه شجاع تر خواهد شد. وی ادامه داد: آقای . در سال جدید مقداری بی باک تر می شود و به دنبال مطالبات . برمی آید. بر این اساس می توان گفت شاید گشای
899601

حاشیه ای بر مناظره ی "فرجام .ت پس از ."

سلام بنده مناظره ی اخیر جناب زیباکلام و حجت ال. رسایی با عنوان "فرجام .ت پس از ." را دیدم و نکاتی به نظرم آمد که دیدم خوب است منتشر شود. در مورد چرایی پیگیری صنعت هسته ای در ایران، بنده جلسه ای را به یاد جناب زیباکلام می آورم که آقای ظریف و هیئت همراه با اساتید . برقرار .د و جناب زیباکلام نیز در آن حضور داشتند. در آن جلسه نیز جناب زیباکلام سوال مشابهی از آقای ظریف پرسیدند که آقای ظریف پاسخ دادند: "... بالا.ه در این بازی قدرت بین المللی ماهم توانسته ایم برای خود جایگاهی درست کنیم، جایگاهی شاید فراتر از توانایی هایمان، این جایگاه هزینه داشته، شاید بیش ا?...
1589425

رای پرونده اهورای ۳ ساله صادر شد

رای پرونده اهورای ۳ ساله صادر شد رئیس کل دادگستری گیلان در گفت و گو با میزان: متهم برای عنوان اتهام به قتل به قصاص نفس محکوم شد و برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرم ه) به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم و جهت عنوان اتهام لواط م ه تبرئه شد. برای جرم کودک آزاری به ۶ ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد. حکم صادره قطعی نیست و با فرض اعتراض قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را دارد. حکم صادره با پیک و همراه نامه ای از سوی اینجانب، به جهت رسیدگی فوق العاده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد./میزان بزن_بیا_لاهیجان ...
1103247

رایگان کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیباکلام

رایگان کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیبا کلام رایگان کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیباکلام ...................................................................... توضیحات ::....:کتاب صوتی «ما چگونه, ما شدیم:کک ریشه ی علل عقب ماندگی در ایران», نوشته صادق زیباکلام ( - 1327) علوم تهران است......اما زیباکلام چه رویایی در سر داشت که همای اقبال بر شانه کتابش نشست و سبب شد یک کتاب 480 صفحه ای, طی 22 سال گذشته - از بهار 74 تا بهار 96 - بیست وهفت بار تجدید چاپ شود؟در کتاب صوتی «ما چگونه, ما شدیم» با دو مسئله مواجه هستیم: عقب ماندگی ایران و عقب ماندگی شرق در برابر غرب (اروپا)....دوگانه عقب ...
1167620

محمدرضا ن ام محکوم به ۵ سال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس ت شد

دادسرای ویژه ت اعلام کرد محمدرضا ن ام در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس ت محکوم شده و حکم صادره، قطعیت یافته است. به گزارش خبر فوری به نقل فارس، روابط عمومی دادسرای ویژه ت قم درباره پرونده محمدرضا ن ام اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر کرد. نظر به فضاسازی برخی سایت های معاند و ضدانقلاب در خصوص اتهامات و وضعیت جسمی و روحی آقای محمدرضا ن ام، این دادسرا ضمن ...شرح خبر
1167586

محمدرضا ن ام محکوم به ۵ سال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس ت شد

دادسرای ویژه ت اعلام کرد محمدرضا ن ام در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس ت محکوم شده و حکم صادره، قطعیت یافته است. به گزارش خبر فوری به نقل فارس، روابط عمومی دادسرای ویژه ت قم درباره پرونده محمدرضا ن ام اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر کرد. نظر به فضاسازی برخی سایت های معاند و ضدانقلاب در خصوص اتهامات و وضعیت جسمی و روحی آقای محمدرضا ن ام، این دادسرا ضمن ...شرح خبر
214881

محکوم

من محکوم به حبس ابد من متعلق به نسلی سوخته که حق انتخاب نداشت با لباس سفید به خانه بخت میرفت وبا کفن از آن خانه رهسپار گورسنان میشد من متهمم به گذشت و ایثار من محکوم به زن بودن من محکوم به حبس ابد
753239

توهین به . در روز قدس | چرا .، بنی صدر نیست؟ | تفاوت های . با بنی صدر از نگاه زیباکلام

توهین به . در روز قدس | در .ی که از توهین به رئیس جمهور در روز قدس منتشر شده، صدای شعاردهندگانی به گوش می رسد که می گویند: .، بنی صدر پیوندتان مبارک! از سوی دیگر تصاویری در راستای ت.یب . پخش شده، که همین موضوع را تداعی می کند. زیباکلام درباره دلایل عدم شباهت . و بنی صدر در سیاست ایران توضیح داد.
2026627

محکوم

من تمام عمرم محکوم ب توعم من محکوم ب زیبایی تو من محکوم ب فنا ب هنگام لبخند توعم من بر باد رفته ی گیسوی تو من هیزم خشک نفس های توعم من غریق چشمان تو تو گرداب لحظه های من من تبعیدیه مژگان تو تو ناوک دیدگان من من گمشدیه دستان تو ک پس از سال هایی دور یافتم من محکوم توعم و تو حاکم لحظه های من این عمر من این قلب این عقل همه در حکم توست
1956225

زیباکلام: باید دست از « ستیزی» برداریم/ علیزاده: اگر اختیار دست شما بود، ایران به سرنوشت لیبی دچار می شد

«اگر امثال زیباکلام در ایران حاکم بودند، ایران نیز مانند لیبی بود و من و شما باید نگران بودیم که خانواده مان در کدام بازار برده فروشی قرار است به فروش برسند.» به گزارش سرویس جام نیـوز، روز مناظره ای بین علی علیزاده، فعال مقیم خارج از کشور و کارشناس پیشین شبکه و صادق زیباکلام، و فعال اصلاح طلب به صورت زنده در اینستاگرام برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1961539

صادق زیباکلام: نمیدانم انتقال آب کارون کار درستی است یا خیر!/ هم در مدیریت آب آینده نگر نیست

فرهنگ جنوب/علی سواری:همه صادق زیباکلام تهران را می شناسیم. به صراحت می توان گفت در بین ونِ ی جز او سلبریتی دیگری وجود ندارد. فرد جسوری که در همه زمینه ها و موضوعات اظهارنظر کرده و می کند. خصوصا موضوعات کلان. جای خالی نظراتش را در زمینه مدیریت آب کشور حس . سخن نخستش بعد از تماس این بود که زمانش محدود است و گفتگو طولانی نشود. این شاید نخستین اظهار نظر زیباکلام در زمینه مدیریت آب کشور باشد. آن را در ادامه بخوانید: ادامه مطلب
1901845

صادق زیباکلام: نمیدانم انتقال آب کارون کار درستی است یا خیر!/ هم در مدیریت آب آینده نگر نیست

فرهنگ جنوب/علی سواری:همه صادق زیباکلام تهران را می شناسیم. به صراحت می توان گفت در بین ونِ ی جز او سلبریتی دیگری وجود ندارد. فرد جسوری که در همه زمینه ها و موضوعات اظهارنظر کرده و می کند. خصوصا موضوعات کلان. جای خالی نظراتش را در زمینه مدیریت آب کشور حس . سخن نخستش بعد از تماس این بود که زمانش محدود است و گفتگو طولانی نشود. این شاید نخستین اظهار نظر زیباکلام در زمینه مدیریت آب کشور باشد. آن را در ادامه بخوانید: ادامه مطلب
1975004

زیباکلام: از آزاد ا اج شدم/ اگر در مرغداری کار می شأن بیشتری برایم قائل می شدند

زیباکلام: از آزاد ا اج شدم/ اگر در مرغداری کار می شأن بیشتری برایم قائل می شدند صادق زیباکلام علوم اعلام کرد: از اینکه حقوق بهمن ماه من را پرداخت ن د متوجه شدم که ا اجم کرده اند. به گزارش اعتمادآنلاین؛ صادق زیباکلام علوم اعلام کرد: بنده را عملاً از آزاد ی واحد علوم تحقیقات عملاً ا اج کرده اند. به این معنا که بنده حدود 25 سال با آزاد همکاری داشته ام و از سال 1386 یعنی از ده سال پیش به عنوان عضو وقت دانشکده حقوق و علوم ، واحد علوم تحقیقات بودم و در سال 1390 هم تقاضای رسمی شدن که گروه علوم این واحد با درخواست من موافقت کرد و آن را برای مسئولین آزاد ارسال کر ...
1975207

زیباکلام: از آزاد ا اج شدم/ اگر در مرغداری کار می شأن بیشتری برایم قائل می شدند

زیباکلام: از آزاد ا اج شدم/ اگر در مرغداری کار می شأن بیشتری برایم قائل می شدند صادق زیباکلام علوم اعلام کرد: از اینکه حقوق بهمن ماه من را پرداخت ن د متوجه شدم که ا اجم کرده اند. به گزارش اعتمادآنلاین؛ صادق زیباکلام علوم اعلام کرد: بنده را عملاً از آزاد ی واحد علوم تحقیقات عملاً ا اج کرده اند. به این معنا که بنده حدود 25 سال با آزاد همکاری داشته ام و از سال 1386 یعنی از ده سال پیش به عنوان عضو وقت دانشکده حقوق و علوم ، واحد علوم تحقیقات بودم و در سال 1390 هم تقاضای رسمی شدن که گروه علوم این واحد با درخواست من موافقت کرد و آن را برای مسئولین آزاد ارسال کر ...
2052552

الان کُرد بودن خودش حکم دارد!

یک زندانی کُرد اهل اشنویه که به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از ایران خارج شد.براساس گزارش رسیده حاصل عزیزی، زندانی کُرد اهل اشنویه از ایران خارج گردید. این زندانی کُرد در دادگاه بدوی به بیست و پنج سال حبس تعزیری و پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور مجددا در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده بود.این زندانی می گوید: بیست و یکم تیرماه سال ٩٥ توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به اداره اطلاعات بازداشت و مدت ١٨ ماه در بازداشتگاه بودم و هر روز به بهانه ای من را به حفاظت اطلاعات می بردند و مورد بی احترامی قرار می گرفتم. او ...
1423756

صادق زیباکلام: آقای رئیس جمهور مطالبات مردم را فراموش کرده اید!؟ ...

بسم الله الرحمن الرحیم صادق زیباکلام: آقای رئیس جمهور مطالبات مردم را فراموش کرده اید!؟ ... جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید صادق زیباکلام علوم تهران نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهوری منتشر کرد. به گزارش عصرایران، متن این نامه به نقل از رو مه شرق به این شرح است : سرور ارجمند، جناب رئیس جمهور ی ایران دامت اقباله با سلام و تحیات، با اینکه از پیروز? ...
1461959

صادق زیباکلام در مطلبی نوشت که واقعا «چه شد

صادق زیباکلام در مطلبی نوشت که واقعا «چه شد بعد از ۱۴۰۰سال، ما ایرانی ها سه، چهار سال است که دفعتاً به فکر اربعین افتاده ایم؟» به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، صادق زیباکلام از تئوریسین های اصلاح طلب امروز در توئیتی نوشت: به دخترم سارا که عازم کربلا بود گفتم انشاالله زیارتت مقبول، اما در بین راه این پرسش را هم از خودت که چه شد بعد از 1400سال، ما ایرانی ها سه، چهار سال است که دفعتاً به فکر اربعین افتاده ایم (البته با تشویق و حمایت تمام و کمال نظام).
1423886

صادق زیباکلام: آقای رئیس جمهور مطالبات مردم را فراموش کرده اید!؟ ...

بسم الله الرحمن الرحیم صادق زیباکلام: آقای رئیس جمهور مطالبات مردم را فراموش کرده اید!؟ ... جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید صادق زیباکلام علوم تهران نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهوری منتشر کرد. به گزارش عصرایران، متن این نامه به نقل از رو مه شرق به این شرح است : سرور ارجمند، جناب رئیس جمهور ی ایران دامت اقباله با سلام و تحیات، با اینکه از پیروزی ? ...
1069661

به نام دین برای جیب خودشان کار می کنند

به گزارش سرویس پایگاه 598، صراحت کلام سعید زیباکلام خیلی‎ها را شوکه کرد. فلسفه علم تهران در میان جوانان انقل بیش از همه با سبقه‎ی عد خواهی‎اش شناخته می‎شود؛ صبغه‎ای که انگار او را در همان دوران نشاط دانشجویی نگه داشته و همدلی زائدالوصفی را میان او و جوانان انقل رقم زده است. برنامه تلویزیونی «جهان آرا» شنبه شب 4 شهریورماه با همین موضوع یعنی «تراز ت انقلاب ی» روی آنتن شبکه افق سیما رفت. سعید زیباکلام تهران میهمان این برنامه بود و با وحید یامین پور در مورد این مسئله به گفت وگو نشست. در ابتدای این برنامه زیباکلام در پاسخ به این سئوال که قوام حکو? ...
1165049

صادق زیباکلام: آقای مولوی عبدالحمید! رویگردانی از و گرایش به اصولگرایان، از چاله درآمدن و افتادن در چاه است

صادق زیباکلام: آقای مولوی عبدالحمید! رویگردانی از و گرایش به اصولگرایان، از چاله درآمدن و افتادن در چاه است /آیا منکر می شود که در دوره ، دموکراسی به قهقرا رفت؟ صادق زیباکلام در نامه ای به مولوی عبدالحمید،به رای دادن احتمالی اهل تسنن به اصولگرایان واکنش نشان داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1649533

سه شهروند کُرد به ١٥ سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شدند!

براساس گزارش رسیده روز چهاردهم آذرماه، دادگاه نظامی ارومیه سه شهروند کُرد اشنویه به نام های "طاهر خورشیدی، پیغامی و فاروق شارویرانی" را مجموعا به ١٥ سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم کرده است.براساس این حکم که روز شنبه بیست و پنجم آذرماه به وکلای این سه شهروند کُرد ابلاغ شده است، طاهر خورشیدی به هفت سال زندان تعزیری، پیغامی به چهار سال زندان تعزیری و فاروق شارویرانی نیز به چهار سال زندان تعزیری محکوم شده است. دادگاه نظامی ارومیه این سه شهروند کُرد را به "همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" متهم کرده است. پیغامی ٢٨ ساله و طاهر خورشیدی ٢١ ...
1029448

روشنفکرستیزی های صادق زیباکلام در گذشته

«یادآوری» مهم ترین کار ان و مصلحان تاریخ بشر بوده است. اگر بازخوانی تاریخ و یادآوری گذشته به یکدیگر را بر عهده خود بدانیم حال و آینده را بهتر و دقیق تر می فهمیم. متن پیش رو بخشی از صحبت‎های صادق زیباکلام علیه روشنفکران به ویژه مدعیان «روشنفکری دینی» در دی ماه سال 1381 و در گفتگو با علیرضا صلواتی است که در کتاب «سیاستمداران جوان» توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است. (البته من هیچگاه نفهمیدم چرا عنوان سیاستمداران جوان است! چون اکثرا پیرمرد هستند!) - زیباکلام: کمتر جامعه ای است که 200 سال سابقه اصلاح طلبی داشته باشد و این گونه در جازده باشد. من این سؤالات ...
1556075

چرا به صادق زیباکلام بیش از همه اعتماد شد؟

به قلم دامنه. به نام خدا. چرا مردم به صادق زیباکلام بیش از همه و همه جا اعتماد کرده اند؟ تحلیلی از دامنه. همانطوری که می دانید مردم مبلغی در حدود 3 میلیارد تومان به حساب شخصی صادق زیباکلام برای کمک به ز له زدگان استان کرمانشاه واریز د. از این مبلغ واریزی حدود 80% زیر 50هزار تومان بوده است. یعنی واریزکنندگان از تیپ اقشار متموّل نبوده اند. او _که اینک «معتمد مردم» نام گرفت_ قرار است از این پول، د ده ای مدرن در منطقۀ ز له زده پای ریزی کند. (منبع) دامنه می پرسید چرا مردم به جای حکومت و نهادها، بیشتر از هر و همه جا به او اعتماد کرده اند و به حساب دیگران این گونه و ا? ...
1886376

طرح زیباکلام برای ساخت "د ده امید" در روستایی ز له زده

ز له "زیباکلام" بر جان مسؤولان؛ چرا از "د ده امید" می ترسند؟! اگر زیباکلام در ساخت د ده امید موفق شود، الگوی بازسازی در کشور تغییر خواهد کرد و این برای مسؤولانی که عاشق سه گانه "کلنگ زدن - سر هم بندی - روبان افتتاح را قیچی " هستند، اصلاً خبر خوبی نیست. عصر ایران؛ جعفر محمدی - ز له 7.2 ریشتری کرمانشاه، برای برخی مسؤولان، یک مصیبت به تمام معنا بود؛ نه از این روی که هموطنان شان زیر آوار ماندند و بی خانمان شدند، بلکه به این دلیل که این زمین لرزه، مانند ز له روز قیامت که متون دینی، آشکار کننده اسرار است، برملا کننده بی کفایتی بسیاری از مسؤولانی بود که 12 ماه ...
1880031

طرح زیباکلام برای ساخت "د ده امید" در روستایی ز له زده

ز له "زیباکلام" بر جان مسؤولان؛ چرا از "د ده امید" می ترسند؟! اگر زیباکلام در ساخت د ده امید موفق شود، الگوی بازسازی در کشور تغییر خواهد کرد و این برای مسؤولانی که عاشق سه گانه "کلنگ زدن - سر هم بندی - روبان افتتاح را قیچی " هستند، اصلاً خبر خوبی نیست. عصر ایران؛ جعفر محمدی - ز له 7.2 ریشتری کرمانشاه، برای برخی مسؤولان، یک مصیبت به تمام معنا بود؛ نه از این روی که هموطنان شان زیر آوار ماندند و بی خانمان شدند، بلکه به این دلیل که این زمین لرزه، مانند ز له روز قیامت که متون دینی، آشکار کننده اسرار است، برملا کننده بی کفایتی بسیاری از مسؤولانی بود که 12 ماه ...
1820228

4/3میلیاردتومانی که مردم به زیباکلام دادند کجاست؟

4/3میلیاردتومانی که مردم به زیباکلام دادند کجاست؟ هنوز توی حسابم است می خواهیم یک مجتمع فرهنگی ایجاد کنیم! mohammad hosein

زیباکلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت محکوم شد زیباکلام جرمم است نمی تواند تبرئه ام کند