زندگی پ شته خیال زندگی


1257695

خود

بعضی ها زندگی و فکر و خیال خود را وقف تخصص خود، سیاست، موسیقی، دین می کنند ، برخی وقف دیگران ، آشنایان ، مردم ، خانواده خود و برخی وقف میهن و خدا و ایدئولوژی خود. کمتر ی پیدا می شود که خیال و فکر و زندگی اش را وقف زندگی و فکر و خیال خود کند، وقف توجه در انتهای و ابتدای عمر خود ، وقف توجه در غم ها و شادی های خود، و در یک کلمه ، بدون واسطه ، وقف خود کند. ما چه بدانیم چه ندانیم چه بخواهیم چه نخواهیم و چه با واسطه چه بی واسطه برای خود زندگی می کنیم ، پس بهتر است این ندانستن ها این نخواستن ها و این واسطه ها را قدری کنار بگذاریم و در آینه ی خود ، به خود بنگریم و از خو? ...
1085007

نداشته هایت را بی خیال …

نداشته هایت را بی خیال … غصه هایت را بی خیال … هر چه که تورا نا آرام میکند، بی خیال … همین که امروز نفس کشیده ای ؛ خوش به ح ! عمیق نفس بکش: *عشق را *زندگی را *بودن را بچش … ببین … لمس کن … که زندگی زیباست… بسم الله…
799017

زندگی

زندگی خوابهای گذشته است که تعبیر می شود. زندگی تاب خوردن خیال در روزه هایی است که هرگز عمرمان به آن نمی رسد. زندگی آغاز ماجراست.
2352372

زندگی زیباس

نداشته هایت را بی خیال … غصه هایت را بی خیال… هر چه که تورا نا آرام میکند، بی خیال…همین که امروز نفس کشیده ای ؛ خوش به ح !عمیق نفس بکش:عشق رازندگی رابودن رابچش …ببین …لمس کن …که زندگی زیباس
2396574

کمی از خودت بگو-/زندگی با خیال تو//قصه ی دنیا//طلوع زندگی/

کمی از خودت بگو ****************** آرزوهای من جایی در غصه هایم بود قصه ی رمئو و ژولیت برایت نگفته ام تاریخ عرض دل ندارد کمی از خودت بگو حسام الدین شفیعیان /زندگی با خیال تو/زندگی میان انبوهی از رویاهای نرسیدهجایی در امتداد جاده ای به سمت بهشتتنیده در خود گمشده در خیالی نامصورکارناوال نبردن از بردنتهاجم ماهی ها برای تن شدنکوزه ای که ندارد تشنگی برای سیراب از خوددرون چند قفس از مدادی نابریده از حوادث زمینبا من بیا پرنده ی کوچک خوشبختیزمین دروغی بیش نبود برای قصه های زندگی دوباره متولد میشویجایی در قصه ای از فردای زندگی در خی? ...
2551831

بی خیال !

بی خیال نداشته هات بی خیال غصه هایت بی خیال هر که تو را ناآرام می کند به من بگو ببینم امروز نفس کشیده ای ؟ اگر آره پس خوش به ح عمیق نفس بکش عمیق عشق را زندگی را بودن را بچش ...ببین ....لمس کن.... و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست به یاد داشته باش امروز از دیروز مسن تر شدی و از فردا جوان تری اگر تنها یک لحظه برای رسیدن به رویاهایت باشد آن لحظه امروز است...
2587725

همه روز رو خیال پردازی می کنیم...

خیال پردازی رو می توان یک مرخصی عالی از زندگی واقعی تلقی نمود.خیال پردازی عاشقانه; ;موفقیت آمیز یا رهایی بخش همگی یک وجه اشتراک دارند:شما برای لحظاتی,زمان حال را رها می کنید و به دنیای دیگری پناه می برید.درست مثل اینکه به گردشگر دنیای ذهن تبدیل شده اید . برخی از خیال پردازی ها مفیدند.این نوع خیال پردازی ها باعث می شوند که به وقایع زندگی خود سروسامان دهید.برخی به شما کمک می کنند اه جدیدی را در زندگی خود شکل بدهید.برخی فرصت مورد نیاز برای آرامش خاطر را برای شما فراهم می کنند. اما خیال پردازی هایی نیز وجود دارند که زیان بخش هستند.آن ها باعث می شوندشما سا? ...
979536

شعر پیمان ...

زندگی چیست ؟ زندگی، چیز عجیبی است .زندگی چیست ؟زندگی ، عشق است و امید . زندگی چیست ؟زندگی .ییم زندگی چیست ؟ زندگی حرفای مردم است . زندگی چیست ؟ زندگی طعنه های دیگران است .زندگی چیست ؟ زندگی خنده های مردم است .زندگی چیست ؟ زندگی ، برخورد یه مسئول با ارباب رجوع است . زندگی چیست ؟ زندگی ، پشت سر دیگران حرف زدن است . زندگی چیست ؟ زندگی ، شیرین است همچون عسل . زندگی چیست ؟ زندگی ، جویباریست روان . زندگی چیست ؟یاد سپهری بخیر که می گفت : " زندگی خالی نیست ""مهربانی است .""ایمان است ."پس تا شقایق هست زندگی باید کرد ...زندگی هیجان است و بس . زندگی توکل است . توکل . ت...
1269435

مینی شعر (456)

شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن ادامه مطلب
2562564

بی خیال !

بی خیال نداشته هایت بی خیال غصه هایت بی خیال هر که تو را ناآرام می کند به من بگو ببینم امروز نفس کشیده ای ؟ اگر آره پس خوش به ح عمیق نفس بکش عمیق عشق را زندگی را بودن را بچش ...ببین ....لمس کن.... و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست به یاد داشته باش امروز از دیروز مسن تر شدی و از فردا جوان تری اگر تنها یک لحظه برای رسیدن به رویاهایت باشد آن لحظه امروز است...
2555259

بی خیال !

بی خیال نداشته هایت بی خیال غصه هایت بی خیال هر که تو را ناآرام می کند به من بگو ببینم امروز نفس کشیده ای ؟ اگر آره پس خوش به ح عمیق نفس بکش عمیق عشق را زندگی را بودن را بچش ...ببین ....لمس کن.... و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست به یاد داشته باش امروز از دیروز مسن تر شدی و از فردا جوان تری اگر تنها یک لحظه برای رسیدن به رویاهایت باشد آن لحظه امروز است...
1174051

«آزاده نامداری» بی خیال همه چی شد!

آزاده نامداری بی خیال همه چی شدآزاده نامداری بی خیال همه چی شد , آزاده نامداری با انتشار این ع در اینستاگرامش نوشت:زندگی هنوز قشنگیاشو داره، بال ی پایین میای اما خداهست، حتی اون لحظه که دلت گرفتم باید بگی خدایا شکر. من گندممو دارم و یه عشق واقعی بی خیال همه چی. زندگی هنوز قشنگیاشو داره پ.ن.چراغهارو من خاموش میکنم.آزاده نامداری بی خیال همه چی شد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1174052

«آزاده نامداری» بی خیال همه چی شد!

آزاده نامداری بی خیال همه چی شدآزاده نامداری بی خیال همه چی شد , آزاده نامداری با انتشار این ع در اینستاگرامش نوشت:زندگی هنوز قشنگیاشو داره، بال ی پایین میای اما خداهست، حتی اون لحظه که دلت گرفتم باید بگی خدایا شکر. من گندممو دارم و یه عشق واقعی بی خیال همه چی. زندگی هنوز قشنگیاشو داره پ.ن.چراغهارو من خاموش میکنم.آزاده نامداری بی خیال همه چی شد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1257890

زندگی فرصتی است

* زندگی فرصتی است ، از آن سود ببر.زندگی زیبایی است ، تحسینش کن.زندگی رویایی است ، آن را تحقق ببخش.زندگی رقابتی است ، با آن روبرو شو.زندگی وظیفه است ، آن را به انجام برسان.زندگی بازی است ، بازی کن.زندگی عهد است ، بر سر آن بمان.زندگی رنج است ، بر آن غلبه کن.زندگی ترانه ای است ، آن را بخوان.زندگی کشاکشی است ، بپذیر.زندگی سوگی است ، روبرویش قرار بگیر.زندگی ماجراجویی است ، دلیرانه به نبردش برو.زندگی شانس است ، آن را بساز.زندگی بسیار گرانبهاست ، آن را هدر نده.زندگی زندگی است ، برای آن بجنگ.*
1541280

هر چی فکر میکنم میبینم دلم نمیخواد جای خود این روزهام باشم.

هر روز با یه خیال جدید زندگی میکنم. خیال سفر به دور دنیا. خیال زندگی در تهران. به واقع خیال زندگی هر جایی جز این جایی که هستم. اما خیال خیاله و هیچ کدوم روایت این روزهای تنهایی من نیست. نگاه که میکنم من در یکی از قشنگ ترین شهر های دنیام در کنار اقیانوس با هوایی رویایی و حقوق خوب. میلیون ها آدم سراسر دنیا آرزو دارن جایی باشن که من هستم و کاری رو ن که من میکنم، حتی خود من هم همین چند وقت پیش همین خواسته رو داشتم. حالا اما این جا چیزی کمه که همه اتفاق های دیگه رو تحت تاثیر قرار داده. نمیدونم تاثیر سنه یا تموم شدن مدرسه رفتن یا چی؟ میخوام واسه چند وقتم برنامه ...
2515214

زن بی خیال

شوییزن خوب، زن بی خیال است!سال های اخیر یکی از مهم ترین تمرین های من در زندگی تمرین بی خیال بودن است ...وقتی توی لیست ید نوشته ام سیر، و همسرم به جای یک بوته سیر با یک کیلو سیر برمیگردد، زن غرغروی درونم میخواهد سر خودش را بکوبد به دیوار، که آ بعد چند سال زندگی هنوز نمی داند سیر را بوته ای می ند نه کیلویی! حالا یکبار من اندازه ننوشتم...!! اما قبل از اینکه دهانش به غرغر باز شود زن بی خیال درونم لبخند می زند و میگوید: بی خیال! بیا فکر کنیم حالا این همه سیر رو چیکارش کنیم؟ و نتیجه اش میشود یک شیشه پودر سیر خانگی خوش عطر!! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
769759

زندگی وآدم هایش

زندگی تکرار تفکر در حلقه حیات است.زندگی معمای وجود در تفکر بشر است.زندگی آزمایشگاه صبر برای موجود کم طاقت است.و اما ؟؟؟زندگی لطف اجباری اما شیرین خداوند است.زندگی خالی است آن را پر کن.زندگی یک مشکل است با آن روبرو شو.زندگی یک معادله است موازنه کن.زندگی یک معما است آن را حل کن.زندگی یک تجربه است آن را مرور کن.زندگی یک مبارزه است قبول کن.زندگی یک کشتی است با آن دریا نوردی کن.زندگی یک سوال است آن را جواب بده.زندگی یک موفقیت است لذت ببر.زندگی یک بازی است برنده و پیروز شو.زندگی یک هدیه است آن را دریافت کن.زندگی دعا است آن را مرتب بخوان.زندگی درد است آن را تحمل ک...
421034

زندگی سخت است

زندگی خودش سخت هست.ولی تو سخت ترش نکن برای خودت.پیچیده اش نکن.مگه یادت نیست خو. که دیدی رو؟؟چقدر خوب بوددددد.قربونت برم . رضا...بی خیال همه چی،بی خیال رتبه نه چندان خوب کنکورم،بی خیال درد و دلایی که امروز با داداشم ..کمکم کن تو کنکور شما رتبه خوبی بیارم... عهدم یادم نرفته ها تو این زمونه سخت...این وضع لباس پوشیدنا...از ۱۵ رجب تا ۲۵ شعبان....می آم پیشت اقا..میدونم که منتظر هنوز نشستی... ای گل وفا حسین...ای گل وفا رضا...
831907

زندگی، یک آمدن یک رفتن است

زندگی، یک آمدن یک رفتن است زندگی مهر را به دل پروردن است زندگی عهد و وفا و همدلی است زندگی پیمان خود نش.تن است زندگی یک لحظه باشد یا که قرن زندگی همواره با هم بودن است زندگی شیرین، تلخ یا بیش و کم زندگی با این همه سر . است زندگی هر برهه، هر وقت هر زمان زندگی درس از سپهر آموختن است زندگی ساز و نوا و نغمه و آهنگ و رود زندگی آواز هستی را به جان بشنودن است زندگی را در بیان و جمله گر معنا کنیم زندگی عشق است و عاشق بودن است زندگی دست دعای تو به سوی آسمان زندگی پاداش نیکو از خداوند خواستن است.
525919

زندگی رویایی

از همه چیز مهم تر در زندگی این است که همدل باشیم ...نگاهی مهربان باشیم ...گوشی شنوا باشیم ...دست یاری دهنده باشیم... دلمون واسه هم بتپه...صدامون شعر بخونه ... شادی ها را هر چند کوچک به هم هدیه بدیم ... حال هم دیگه رو بفهمیم ...حالمون خوب باشه و حال بقیه رو هم خوب کنیم هر احساس خوبی نسبت به هم داریم رو بگیم قطعا در این صورت... زندگی زیباست زندگی سرزمین رویاهاست زندگی چیزی است در آنسوی عشق زندگی را باید دگر باره نوشت زندگی همراه شیرین خیال دست یافتن به آرزوهای محال زندگی این است تو فکرش مکن زندگی را با دلت آکنده کن دل به دل بسپار نه بر دنیای خویش
2764235

زندگی :) و من :(

زندگی از لذت بردن سخن می راند و من از بی حوصله گی سر صبح. زندگی از امروزی می گوید که باران خواهد بارید و من تو فکر هستم که چه ی نان تست را گرم خواهد کرد؟ زندگی پنجره را می گشاید و با لبِ خندان می گوید: آسمان شلاق اش را آغاز کرده است و من با ناراحتی به لباس های که روی بند هستن فکر می کنم. زندگی نگاهش را از پنجره بر می دارد و به من چشمک می زند و من به این خیال می روم که ای کاش بیشتر می خو دم. زندگی روی مبل در مقابلم می نشیند و از خودش دم می زند و من در حالی که به چشمانش خیره هستم متوجه می شوم که م تمام شده است و تو این باران چتری نیست که سایبان یدن من شود. زندگی بوسه د ...
199067

خیالِ بی خیال

بعد به یک مرحله از زندگی می رسی که هیچ چیز ذوق زده ات نمی کند. آشکارا با ناامیدی در هر چیز به دنبال کشفی هستی که دوباره تو را به وجد بیاورد ولی هر چه بیشتر تلاش می کنی کمتر می ی.. موسیقی، .، کتاب و تصاویر و مشاهدات و آدم ها و مزه ها و رایحه ها و .ا و همه چیز ..می ماند خیال، اما حالا خیال هایت هم محدود شده اند به زمان. زمانی می رسد که حتی خیال هم نمی تواند تو را ذوق زده کند ...
979271

شعر پیمان ...

زندگی چیست ؟ زندگی، چیز عجیبی است .زندگی چیست ؟زندگی، اگر پارتی داشته باشی، به هرجایگاهی میرسی.زندگی چیست ؟زندگی .ییم زندگی چیست ؟ زندگی حرفای مردم است . زندگی چیست ؟ زندگی طعنه های دیگران است .زندگی چیست ؟ زندگی خنده های مردم است .زندگی چیست ؟ زندگی ، برخورد یه مسئول با ارباب رجوع است . زندگی چیست ؟ زندگی ، شیرین است همچون عسل . زندگی چیست ؟ زندگی ، جویباریست . زندگی چیست ؟ زندگی ، خوشی است و نا خوشی .زندگی هیجان است و بس . زندگی توکل است . توکل . توکل . پس : توکلت علی الله . شاعر : پیمان بابائی
2273783

در قفس تنگ فلک بودنم اجباری است

در آغاز راه زندگی که باشی گمان می کنی این تویی که بر زندگی حکم می رانی، گمان می کنی که می توانی عنان زندگیت را به دست بگیری و به هر سو که بخواهی بروی، می توانی آنچه را که در خیال می بینی و آرزو می کنی به دست آوری. گمان می کنی می توانی با فلک هم در بیفتی و می توانی به اقیانوس زندگی بپری و از درون آن مروارید خوشبختیت را صید کنی، اما گذر روزگار زندگی را جور دیگر یادت می دهد. کودکی که گذشت، در ابتدای جوانی به اطرافیانت می نگری و خیال می کنی مشکلات زندگیشان، سختیها و غمهایشان تقصیر خودشان است با خود می گویی اگر من بودم... اگر من بودم ... به راهها می گفتم، مسی ...
677186

هم . با زندگی ام...

خیال پردازی نعمت خیلی بزرگیه، احساس میکنم هنوز میتونم مثل بچگی هام هم خیال پردازی کنم هم آرزو... #کاش میتونستم حسم رو به همه شماها منتقل کنم. الان خیلی آرومم و راضی ام از همین زندگی...
2493463

سریال زندگی در مریخ‏

خلاصه داستان سریال خارجی زندگی در مریخ‏: زندگی در مریخ سریالیست پلیسی-راز آلود در مورد یک پلیس به نام سم تایلر که روزی تصادف میکند و وقتی بهوش میاد میبیند در ۳۵ سال قبل بیدار شده .سم میخواهد هر طور شده از این قضیه سر در بیاورد که ایا در کُماست و اینها همه خواب و خیال است یا واقعا به سال ۱۹۷۳ منتقل شده است... زندگی در مریخ‏ - 1 زندگی در مریخ‏ - 2 ...
1427220

هنر و زندگی

زندگی با موسیقی و هنر زیباتر می شود. هنر به زندگی رنگی تازه می زند، هنر باعث می شود که نگاهی دیگر گونه به زندگی بیندازیم و زندگی را رنگین تر حس کنیم. گاه زندگی اینقدر نامساعد و ناسازگار است که ما آدم ها به خیال پردازی و تخیل روی می آوریم. البته که غرق شدن در تخیلات و دور شدن از واقعیات زندگی کاری اشتباه است. ولی گاهی اگر از مشکلات و رنج ها گریزی بزنیم و با موسیقی ، شعر ، داستان و...سرگرم شویم دنیا زیباتر می شود.کتاب ها رنگی از افسانه ، مهر و عشق به دل ما می افکندند و ما را از روز مرگی ها نجات می دهند..و باعث می شوند خلاق تر باشیم. کتابها بهترین دوستان ما ...
43777

یادداشت پنجاه و پنج

زن خوب، زن بی خیال است! سال های اخیر یکی از مهم ترین تمرین های من در زندگی تمرین بی خیال بودن است. وقتی توی لیست .ید نوشته ام سیر و همسرم به جای یک بوته سیر با یک کیلو سیر برمی گردد، زن غرغروی درونم میخواهد سر خودش را بکوبد به دیوار که آ. بعد چندسال زندگی هنوز نمی داند سیر را بوته ای می .ند نه کیلویی! یکبار من اندازه ننوشتم... اما قبل از اینکه دهانش به غرغر باز شود زن بی خیال درونم لبخند می زند و می گوید: بی خیال! بیا فکر کنیم حالا این همه سیر رو چیکارش کنیم؟ و نتیجه اش می شود یک شیشه پودرسیر خانگی خوش عطر. غز نمی زنم، الکی اوقات تلخی نمیکنم ولی از دفعه بعد سعی
381612

زندگی زیباست

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ.زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز.زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.زندگی تک تک این ساعتهاست،زندگی چرخش این عقربه هاست،زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است،زندگی مثل زمان در گذر است...
764463

اما بگذار قدم بزنم

بی خیال تمام هیاهوی اطرافبر ساحل زندگی قدم می زنمبی خیال فکر تودنیای خود را نقاشی می کنمبی خیال تمام آنچه باید باشدنگین عشق را بر انگشت خود می آویزمبی خیال همه رفت هابه داشته های خود دل می بندمامابگذار قدم بزنم..
2544739

زندگی چت

زندگی چت:چت زندگی با مدیریت سابق چت یعنی پادشاه شروع به فعالیت کرد,چت,چت روم,چت زندگی,چت روم زندگی,زندگی چت,زندگی چت,زندگی چتجهت ورود به ادرس جدید کلیک کنید
884368

آدم به دور

زندگی ایده آل من زندگی "علی" ست در . "چیزهایی هست که نمی دانی". یک شخصیت آرام، عمیق، بی توجه به مسائل روزمره و البته تنها. مردی که راننده ی آژانس است و بیشتر اوقات شب ها کار می کند. در یک خانه ی نمور زندگی می کند که به جز یک میز و صندلی - و احتمالا یک تخت خواب- تقریبا هیچ وسیله ی دیگری ندارد. این نوع زندگی برای من آنقدر هیجان انگیز و زیباست که بعد از دیدن . در سینما تصمیم جدی گرفته بودم که همه چیز را رها کنم و راننده ی آژانس بشوم. هنوز هم بعد از گذشت چند سال، این خیال از سرم بیرون نرفته. حتما در زندگی بعدی ام اینطور زندگی خواهم کرد. با این ت?...
981152

راستیتش...

منم یه زمانی مثل همه دخترهای گرامی خیال می وای عروسی و زندگی مشترک و اینا بعد با گذر زمان و بزرگ شدن یه چی رو دونستم که این عروس شدن و زندگی مشترک همه اش گل و بلبلی نیست و سر همون چهار سال اول گل و بلبلی و بعدش دهنت صاف می شه و دهنش صاف می شه ( منظور همسر گرامه ). با این همه زوجیت برام قداست داره و خیال حریم و نگاه همراه باهامه و هدف برا ساختن یه زندگی اما یه اما هم دارم تو زنبیل باورام اونم این ه که اگه این اتفاق برام نیفتاد و نشد هیچی تموم نشده زندگی همیشه هس، آدما و طبیعت و کتابا، بهتره خودمو دچار خماری اون چهار سال گل و بلبلی نکنم و مثل یه آدم بالغ ? ...
491486

در باب زندگی، دین، ...

آدمها در زندگی آدمهای بهتری هستند اگر مشکلات احمقانه کمتری داشته باشند و بتوانند با آسایش خیال زندگی کنند. بعضی مشکلات هم که اجتناب ناپذیرند و اصلا نباید اشتباه کنیم که نسخه همه چیز زندگی را .ی از قبل پیچیده است! چرا؟ چون همان حرفهایی که میگویند: مرد را دردی اگر باشد خوش است! درد بی دردی علاجش آتش است! که خب آتش خودش کلی مشکلات احمقانه زیادی به زندگی آدم اضافه میکند و بهتر است آدم اسیرش نشود. پس خلاصه حرف اینکه هدف دین به نظر من این بوده است که به انسان نسبت به زندگی شناخت بدهد و کمک کند که مشکلات احمقانه کمتری سر راهش در زندگی پیش بیاید. خب، پس ...
2648590

زندگی بعد از مرگ از نظر علم

زندگی بعد از مرگ از نظر علم زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزرگ ? ...
2648584

زندگی پس از مرگ در دین یت

زندگی پس از مرگ در دین یت زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزرگ تر? ...
2648591

زندگی پس از مرگ از نظر یت

زندگی پس از مرگ از نظر یت زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزرگ تر? ...
1610846

خیال

داشتم فکر می که دنیا مثل یک بوم است، و زندگی هر قلم موی آن، با زندگی باید اثری جاودانه ساخت، نه برای مردم، برای خویشتن. تا هر وقت از دیوار افتخارات دنیا آویزان اش می کنی، دیگران پس از تو، آن را نگاه کرده و به سختی چشم از آن بردارند. و بهتر است همیشه برنده بود، نه برای بردن، به خاطر سمباده ای که در راه برنده شدن بر آدمی کشیده می شود. براق اش می کند و از دور همیشه پیداست. همیشه خیال می کنم انی که زندگی راحت می خواهند، راحت هم گم می شوند. در هر لحظه باید قادر بود آنچه هستیم را برای آنچه می توانیم شویم، قربانی نماییم. پس از زندگی لذت ببرید، حتی در دشوارترین ? ...
2044610

24- جام زندگی...

با دیدگان فرو بسته لب بر جام نهاده ایم و اشک سوزان بر کنارهء آن فرو می ریزیم. اما روزی می رسد که دست مرگ، نقاب از دیدگان ما بر می دارد و هرآنچه را که در زندگی مورد علاقهء ما بود، از ما می گیرد. فقط آنوقت است که می فهمیم که جام زندگی از اول خالی بوده و ما از روز نخست، از این جام، جز بادهء خیال ننوشیده ایم...
2826965

به خیال انگیزی یک زندگی

خیال ها...این نعمت های خدادی که بعضی وقت ها شک می کنم واقعا نعمتند یا زحمت!دچار یک فروپاشی عظیم فکری شده ام. فکر می کنم من یک خیالم. یک خیال حوصله سر بر در ذهن یک انسان دیگر. و الآن دارم سگ دو میزنم که کمی از حوصله سربربودن خیال انگیزم بکاهم. دارم تلاش می کنم خیال خوبی باشم که فراموش نشوم. به اطراف بیشتر نگاه می کنم. دور و برم را لمس می کنم. به ملودی روح های اطرافم گوش می دهم و هر روز صبح طلوع را تماشا می کنم. همه ی ما خیال هستیم. خیال هایی در ذهن اطرافیانمان. بعضی ها بیشتر می مانند و بعضی ها کمتر.ومن از آن یک ثانیه ای ها هستم در ذهن اطرافیانم. همان ها که در کوچ? ...
2349401

زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزرگ ترین پژوهشی ...
1818078

لیست موضوعات سبک زندگی اهل بیت(ع)(1)

سبک زندگی اهل بیت (ع) در اقتصاد مقاومتی سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب لباس و پوشاک ن سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از خوردنیها و آشامیدنیها سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از لباس وپوشاک سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب همسر سبک زندگی اهل بیت (ع) در ایجاد آرامش در زندگی سبک زندگی اهل بیت (ع) در برخوردهای جدی و قاطعانه سبک زندگی اهل بیت (ع) در پرورش و تربیت سبک زندگی اهل بیت (ع) در تعلیم و آموزش سبک زندگی اهل بیت (ع) در توجه به ادبیات و استفاده ازآن سبک زندگی اهل بیت (ع) در توجه به سلامتی جسمانی سبک زندگی اهل بیت ( ...
1811629

لیست موضوعات سبک زندگی اهل بیت(ع)

سبک زندگی اهل بیت (ع) در اقتصاد مقاومتی سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب لباس و پوشاک ن سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از خوردنیها و آشامیدنیها سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از لباس وپوشاک سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب همسر سبک زندگی اهل بیت (ع) در ایجاد آرامش در زندگی سبک زندگی اهل بیت (ع) در برخوردهای جدی و قاطعانه سبک زندگی اهل بیت (ع) در پرورش و تربیت سبک زندگی اهل بیت (ع) در تعلیم و آموزش سبک زندگی اهل بیت (ع) در توجه به ادبیات و استفاده ازآن سبک زندگی اهل بیت (ع) در توجه به سلامتی جسمانی سبک زندگی اهل بیت ( ...
1216060

زندگی آن شعری است ...

زندگی آن شعری است که عزیزی نوشته است برای زندگی تابلو ع ی است به دیوار اتاق زندگی خنده یک شاه پرک است بر گل ناز زندگی دل انگیز خطوط لب توست زندگی یک حرف است ، یک کلمه زندگی شیرین است زندگی تلخی نیست تلخی زندگی ما همچو شهد شیرین است می دانیم زندگی آغازی است که به پایان راهی است زندگی آمدن و بودن و جاری شدن است زندگی رفتن خاموش به یک تنهایی است می دانیم زندگی آمدن است زندگی بودن و جاری شدن است زندگی رفتن و از بودن خود دور شدن است زندگی شیرین است زندگی نورانی است زندگی هلهله و مستی و شور زندگی این ه? ...
2531835

بعضی موش زندگی اند، بعضی بلبل زندگی اند.

چرا آدم خودش را ارزان بفروشد؟ چرا مثل موش زندگی کند؟ ♦️بعضی موش زندگی اند، بعضی بلبل زندگی اند. بعضی #خیال می کنند چون آنها پس انداز دارند، اهل ذخیره اند، #ارز ب ند و #دلار ب ند، اینها روزی دارند در حالی که بلبل ها هم روزی می خورند: وَ کَأَینْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یرْزُقُها وَ إِیاکُمْ ادامه مطلب
2512481

بعضی موش زندگی اند، بعضی بلبل زندگی اند.

چرا آدم خودش را ارزان بفروشد؟ چرا مثل موش زندگی کند؟ ♦️بعضی موش زندگی اند، بعضی بلبل زندگی اند. بعضی #خیال می کنند چون آنها پس انداز دارند، اهل ذخیره اند، #ارز ب ند و #دلار ب ند، اینها روزی دارند در حالی که بلبل ها هم روزی می خورند: وَ کَأَینْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یرْزُقُها وَ إِیاکُمْ ادامه مطلب
2677156

۳۱۰}-دل یکدله کن

باید خودم را از این لجن زار متعفن بیرون بکشم. دستی بکشم به این زندگی. باید خواهرها را خوشحال ببینم. پدر مادرم را... چیزی نمانده به تاریخ اولین دادگاه. فهمیده ام که دیگر الف مرد زندگی نخواهد شد. که این زندگی، زندگی نخواهد شد. فهمیده ام باید این ی ال و چند روز را دور بریزم. همه اش را... یک تصمیماتی گرفته ام. باید با م ملاقات کنم. باید موضوع را باهاش در میان بگذارم. بعد با خیال راحت پام را بگذارم توی دادگاه و از هیچی نترسم. حتی از عملی شدن حرف های نفرت بار و تهدیدهای احمقانه الف. باید طی همین چند روز باقی مانده همه چیز را سر و سامان بدهم و خیال خودم را راحت کنم. خی ...
2649885

زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم

زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزر ...
2435205

زندگی رسم خوشایندی است...

... زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه ی عشق. زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد برود. زندگی جذبه دستی است که می چیند. زندگی نوبر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است. زندگی، بعد درخت است به چشم ه. زندگی تجربه ی شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد. زندگی دیدن یک باغچیه از شیشه ی مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا. لمس تنهایی «ماه»، فکر بوییدن گل در کره ای دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه ی ده شاهی در جوی خیابان است. زندگی م? ...
1095762

زندگی

زندگی رسم خوشایندی استزندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،پرشی دارد اندازه ی عشق.زندگی چیزی نیست ، که لب طاقچه عادت از یاد برود.زندگی جذبه دستی است که می چیند.زندگی نوبر انجیر سیاه ، که در دهان گس تابستان است.زندگی ، بعد درخت است به چشم ه.زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد.زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست.خبر رفتن موشک به فضا،لمس تنهایی "ماه"، فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.زندگی شستن یک بشقاب است.زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است.زندگی "مجذور" آینه است.زندگی ...
1408858

خیال و واقعیت ها

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن خیال و واقعیت ها اکثر انسان ها زندگی خود را با خیال و توهم می گذرانند. شیدن تنها وسیله ای است که ما را به واقعیت ها نزدیک می کند.دوستی و دشمنی ما با افراد بر اساس خیال است.فکر و خیال می کنیم که فردی خوب یا بد است.لذا بر آن اساس تصمیم می گیریم.خیال و واقعیت همانند گفتن و عمل است، آنچه می گوییم با آنچه عمل می کنیم متمایز است. خیال و توهم انسان را از درون تهی و نابود می کند.لذا در دین تاکید شده که از خیال پردازی پر هیز کنید.انسان ها همانند عروس های دریایی هستند که از ح ون ها تغذیه می کنند ولی بخاطر عدم امکان هضم ح ون بتد? ...
1520226

زندگی

زندگی یعنی الاااانهمین الان که هوا ابریه و صدای بارون میاد، تو یه اتاق نیمه تاریک، بی خیال رو تختت دراز کشیده باشی و آسمونو نیگا کنیاینجور وقتا دلم میخواد زندگیم رو نه برای کار بذارم نه درس؛ من همین زندگی بی دغدغه رو دوست دارم
1637774

حقیقت خیال

آینه در آینه بگذار سر تا سر شه ات را دعوت کن از خیال تا سماع ب د در چینه ی آینه ها و آنگاه در اندرون خودت ارامش را هجی کن اینجا رسم زندگی آموختن خطاست اینجا فقط خیال حقیقت است و خیال ...مریم جاوید
2648595

زندگی پس از مرگ از نگاه علم

زندگی پس از مرگ از نگاه علم زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اساس بزرگ ? ...
902503

درد ...

واقعیت خیال ست و خیال، واقعیت. مگرنه که واقعیت ِ زندگی من این ست که زندگی من با خیال ِ تو گذشت ... ؟ .
1866725

لیست موضوعات سبک زندگی اهل بیت(ع)(1)

سبک زندگی اهل بیت (ع) در اقتصاد مقاومتی سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب لباس و پوشاک ن سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از خوردنیها و آشامیدنیها سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب و استفاده از لباس وپوشاک سبک زندگی اهل بیت (ع) در انتخاب همسر سبک زندگی اهل بیت (ع) در ایجاد آرامش در زندگی سبک زندگی اهل بیت (ع) در برخوردهای جدی و قاطعانه سبک زندگی اهل بیت (ع) در پرورش و تربیت سبک زندگی اهل بیت (ع) در تعلیم و آموزش ادامه مطلب
2648593

زندگی بعد از مرگ از دید دانشمندان

زندگی بعد از مرگ از دید دانشمندان زندگی پس از مرگ ،زندگی پس از مرگ در یت،زندگی پس از مرگ در ،زندگی پس از مرگ دروغ است،زندگی پس از مرگ چگونه است،زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم،زندگی پس از مرگ از دیدگاه دانشمندان،زندگی پس از مرگ در ادیان مختلف،زندگی پس از مرگ از نظر قرآن،حیات پس از مرگ در یت در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد زندگی پس از مرگ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.زندگی پس از مرگ اعتقادی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند. این نوشتاز به زندگی پس از مرگ از دیدگاه علم بر اسا? ...
942258

زندگی از زبان سهراب

زندگی بغض دل توست به هنگام سحر زندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه تو زندگی آن رازی است که نهفته است به چشم گل سرخ زندگی حرف نگفته است که تو می شنوی زندگی یک رویاست که به خوابش بینی زندگی دست نوازشگر توست زندگی دلهره و ترس درون دل توست زندگی امیدی است که تو در نگاه من می جویی زندگی عشق نهفته است به .شه تو زندگی این همه است . می دانیم این سایت رو ساختم تا احساساتم، موفقیتام، ش.ت هام، تصمیماتم و درونیاتم رو فارغ از هر دغدغه ای ثبت کنم ... به امید موفقیت
41069

زندگی

زندگی منشوری است در حرکت دوار..... نویسنده : علی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ زندگی، منشور، سالهای دور از خانه، اوشین زندگی منشوری است در حرکت دوار ..... زندگی منشوری است در حرکت دوار ، منشوری که پرتو پر شکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش انرا دوشت داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است. این مجموعه دریچه ای است بسوی داستان زندگی .....حتما یادتون اومد که این چیه؟ تیراژ ابت. هانیکو، پس از سالها امشب پیداش . . گفتم این حس قشنگ رو با هم شریک بشیم. و با هم گوش بدیم. . کنید(968 کیلو بایت)
358262

صدای پای آب

زندگی رسم خوشایندی است .زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ ،پرشی دارد اندازه عشق .زندگی چیزی نیست ، که لب طاقچه عادت از یاد .برود.زندگی جذبه دستی است که می چیند.زندگی نوبر انجیر سیاه ، که در دهان گس تابستان است .زندگی ، بعد درخت است به چشم .ه .زندگی تجربه شب پره در تاریکی است .زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد.زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست .خبر رفتن موشک به فضا،لمس تنهایی «ماه» ، فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.زندگی شستن یک بشقاب است .زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است .زندگی «مجذور»

زندگی پ شته خیال زندگی