رمضان سللااام عزیززززترین ماه


634284

رمضان کریم

رمضان من اشهر شهور السنة لان مسلمین العالم یقدسون هذا ال ذا الشهر الذى انزل فیه القران لمشارکة اصحابک على ال. وعمل خلفیات للکمبیوتر للتذ. بهذا الشهررمضان - صور رمضان - رمضان - صور رمضانرمضان - صور رمضان - رمضان - صور رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان رمضان - صور رمضان - صور رمضان رمضان - صور رمضان - رمضان
2658744

نوشیدنی های خنک ماه رمضان

نوشیدنی های خنک ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عاملی است ...
2344004

نوشیدنی های ماه رمضان

نوشیدنی های ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عاملی است که ? ...
2658746

نوشیدنی های ماه رمضان

نوشیدنی های ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عاملی است که م ...
2658750

نوشیدنی های خنک در ماه رمضان

نوشیدنی های خنک در ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عاملی ا ...
644794

حالوهوای کربلا در ماه رمضان

شنبه 13 .داد 1396 ساعت 10:07مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه رمضان به صورت روزانه در حرم . حسین(ع) حضرت ابوالفضل(ع) در شهر کربلای معلی برگزار می شود. حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال...
2658752

نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان

نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عاملی ا? ...
2658742

نوشیدنی های مناسب در ماه رمضان

نوشیدنی های مناسب در ماه رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین عامل? ...
750810

رمضان

رمضان آمدو رفت وهمه شاد رمضان خانه لبریز شد از لطف زیاد رمضان لب دریای غم وساحل زیبای وجود شادمانیم فقط با دل شاد رمضان عهد . که در این ماه مبارک همه شب درس خود را بنویسم به مداد رمضان ضعف دارد قلم ومکتب و.ش هرکه ایراد بگیرد به سواد رمضان شادمانیم که خلق رمضان تنگ نشد بسکه پر جذبه و زیباست نژاد رمضان همه شادند به مهمانی این ماه شریف هیچ. غصه ندارد به بلاد رمضان ما در این ماه دو برنامه شکایت داریم داد خود بلکه بگیریم به داد رمضانموسی عباسی مقدم
2658748

نوشیدنی های خنک و مناسب مخصوص ماه رمضان 98

نوشیدنی های خنک و مناسب مخصوص ماه رمضان 98 نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مه? ...
2266738

ماه رمضان

جهان شناسی -> کتاب شانزدهم: زمانها -> فصل 357 : ماه رمضان همچنان در حال ویرایش و افزودن ... خصوصیات ماه رمضان قرآن کریم: «اى انى که ایمان آورده اید روزه بر شما مکتوب شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود. امید است که باتقوا شوید » ماه رمضان، ماه خداست. ماه رمضان، بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را مى سوزاند. نگویید: رمضان آمد و رمضان رفت؛ چون رمضان یکى از نام های خداوند متعال است، بلکه بگویید: ماه رمضان. ماه برکت است. ابتدایش رحمت است و میانه‏ اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش. در این ماه شما به میهمانى خدا دعوت شده اید. درهاى آسمان ش? ...
643022

ع./ حال وهوای کربلا در ماه رمضان

مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه رمضان به صورت روزانه در حرم . حسین(ع) حضرت ابوالفضل(ع) در شهر کربلای معلی برگزار می شود. حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در م?...
2658740

نوشیدنی های مخصوص ماه مبارک رمضان

نوشیدنی های مخصوص ماه مبارک رمضان نوشیدنی ماه رمضان ، نوشیدنی های ماه رمضان ،نوشیدنی برای ماه رمضان،نوشیدنی مخصوص ماه رمضان،بهترین نوشیدنی ماه رمضان،نوشیدنی در ماه رمضان،نوشیدنیهای مناسب ماه رمضان،نوشیدنیهای مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی مناسب در ماه رمضان،نوشیدنی های خنک ماه رمضان،نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان،نوشیدنی های مناسب ماه رمضان در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خاکشیر، تخم شربتی،کاسنی ،سکنجبین و بیدمشک می تواند به کاهش تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کند. روزه داری در فصل گرما دچار کم آبی بدن می شود،آب بدن مهمترین ع? ...
2927358

ماه مبارک رمضان 50ص

free ماه مبارک رمضان 50ص اگر میخواهید ماه مبارک رمضان 50ص عجله کنید و از سایت ما ارزان ب ید. top theses in the field of ماه مبارک رمضان 50ص now on this site. only on this site there are articles about ماه مبارک رمضان 50ص. we will place this new package ماه مبارک رمضان 50ص soon on this page. فروش اینترنتی مقالات طلایی با موضوع ماه مبارک رمضان 50ص پی دی اف ماه مبارک رمضان 50ص درباره فایل ماه مبارک رمضان 50ص میخواهید اطلاعات بدست آورید. by entering the site, you can get enough information about ماه مبارک رمضان 50ص. buy internet files ماه مبارک رمضان 50ص easily. مهمترین بخش فایل ماه مبارک رمضان 50ص چیست؟ get some free articles about ماه مبارک رمضان 50ص on this site. با راه اندا? ...
717036

ع. های خفن ماه رمضون

زیبا ترین ع. های خفن ماه رمضان ع. های خفن ماه رمضان برای تلگرام . ع. های خفن ماه رمضان بهترین ع. های خفن ماه رمضان ع. های جدید خفن ماه رمضان ادامه مطلب
2240942

????رمضان ماه خدا

رمضان ماه خدا، ماه رجا، ماه صفا رمضان ماه عطا، ماه اجابت دعا رمضان ماه نزول عشق و آیات خدا حــلول مــاه #رمضان مبــارک # گروه_ سرود_ عاشقان_ ولایت_ یزد ⛅تا آسمان راهی نیست...
2927283

ماه رمضان

ماه رمضان را چگونه کنیم؟ بهترین روش برای زیاد مطالب پیرامون ماه رمضان استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد. آیا با دریافت فایل ماه رمضان از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ the largest specialized translation website about ماه رمضان آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون ماه رمضان وجود دارد تا آن ها را مطالعه نمایم؟ find similar articles ماه رمضان on our site. رایگان ماه رمضان you can the file ماه رمضان securely and easily from this site. bestsellers around ماه رمضان به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید ماه رمضان را به راحتی تهیه کنید. buy a paper about ماه رمضان with a secure payment. this site is equipped with all a ...
596088

رمضان مبارک

وقت آن شد که درآیم به دیار رمضان دل خود را بسپارم به بهار رمضان وقت آن شد که درآیم به دیار رمضان دل خود را بسپارم به بهار رمضان دل خود را بسپارم به صمیمیّت عشق تن و جان را برسانم به جوار رمضان صیقلی تازه به آیینهء روحم بزنم به دعای سحر و لیل و نهار رمضان و سلامی بدهم از سر اخلاص و وفا به شهیدان و دلیران گذار رمضان من همانند شما شاهد عهد ازلم عاشق شهر پر از نقش و نگار رمضان عاشق شهر شرف، عاشق آیین بهار عاشق عطر گل و بانگ هَزار رمضان کاش خالی نشود سفرهء افطاری خلق از می جام امید و مه یار رمضان کاش محبوب دلآرای سفرکر...
1950598

اس ام اس ماه رمضان شعبون 92

اس ام اس ماه رمضان شعبون 92 ماه رمضان ماه خدا می باشد سر تاسر آن نور وضیا می باشد زنگار وجود را نماید صیقل بنگر که چگونه با صفا می باشد حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد اس ام اس ماه رمضان شعبون 92 آمد رمضان و ه ست به لب هر لحظه مرا حسرت آبی ست به لب با شوق لب تو “ربنا” می خوانم هر بوسـه به پای تو دعای مستج ست به لب اللهم عجل لولیک الفرج اس ام اس ماه رمضان شعبون 92 این ماه سراسر بُوَدش ماه نیاز بر درگۀ آن کریم و هم بنده نواز بر خیز توشبهآ وبه خلوت بنشین با ذکر دعا و ختم قرآن و حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد اس ام اس ماه رمضان 92 رمضان خوش آمدی ...
630848

ماه خ.

رمضان ماه خ. شدن انسان است/رمضان فصل تجلی زبر ایمان است/آمده ماه ضیافت که شویم مهمانش/رمضان لحظه لطف وکرم و احسان است/به دعا باز شود هرگره از کاربشر/رمضان فصل بهاری شدن قرآن است/لحظه سبزمناجات نگر مومن را/رمضان عشق وولایی شدنش آسان است/یوسف فاطمه دارد نظری وقت سحر/رمضان جام سعادت همه ازرحمان است/
615602

ماه خ.

رمضان ماه خ. شدن انسان است/رمضان فصل تجلی زبر ایمان است/آمده ماه ضیافت که شویم مهمانش/رمضان لحظه لطف وکرم و احسان است/به دعا باز شود هرگره از کاربشر/رمضان فصل بهاری شدن قرآن است/لحظه سبزمناجات نگر مومن را/رمضان عشق وولایی شدنش آسان است/یوسف فاطمه دارد نظری وقت سحر/رمضان جام سعادت همه ازرحمان است/
600362

همه چیز در مورد ماه رمضان (96)

ماه رمضان رمضان رمضان در دین مبین . یک مناسبت مذهبی است که در طول نهمین ماه قمری، رخ می دهد. ماه رمضان نود و شش 29 روز است، کتاب قرآن کریم در این ماه بر . . (ص) فرود آمده است، در قرآن مستقیماً آمده است که .انیکه ایمان آورده اند در این ماه روزه بگیرند. واژهٔ رمضان رمضان واژه ای عربی است که از سه حرف اصلی «الرم ض» ساخته شده است. الرمض به معنای گرمای شدید، زمین سوزان، کوتاه بودن و جیره است. بزرگی رمضان این ماه به عنوان خجسته ترین و... ادامه مطلب
633250

عظمت ماه رمضان

پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم فرمودند: اگر بنده ارزش ماه رمضان را می دانست، آرزو می کرد که سراسر سال رمضان باشد. [3] لذا بزرگان ما مقید بودند روز اول ماه رمضان دو رکعت . شکر بخوانند که خدا را شکر زنده ماندند و ماه رمضان را درک .د.
2236972

اس ام اس ماه رمضان ، پیامک و اشعار زیبا برای ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان [dropcap][/dropcap] اس ام اس ماه رمضان روزه هنگام سوال است و دعا پر زدن با بال همت تا خدا شهر یکرنگی و بی آلایشی ماه تقصیر و گنه فرسایشی ماه رمضان بر شما مبارک [dropcap][/dropcap] جملات ماه رمضان رمضان آمد و روان بگذشت بود ماهی به یک زمان بگذشت شب قدری به عارفان بنمود این معانی از آن بیان بگذشت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک [dropcap][/dropcap] تبریک ماه رمضان مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک [dropcap][/dropcap] اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که ا ...
2181468

تصاویر ویژه ماه مبارک رمضان

تصاویر ویژه ماه مبارک رمضان ع های زیبا ویژه ماه مبارک رمضان کار ماه رمضان ع های ماه رمضان تصویر ماه مبارک رمضان والپیپر ماه رمضان کارت پستال رمضان ع مخصوص رمضان ع ویژه رمضان گالری ع های ماه رمضان زیباترین تصاویر رمضان پس زمینه ماه رمضان زیباترین تصاویر ویژه رمضان ع های رمضانی تصویر مخصوص ماه مبارک رمضان ع تبریک رمضان بهترین تصاویر رمضان تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان
588700

در مورد ماه رمضان

درباره ماه رمضان رمضان اسمى از اسماء الهى می ‏باشد و نبایست‏ به تنهائى ذکر کرد مثلا بگوئیم، رمضان آمد یا رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد، یعنى ماه را باید به اسم اضافه نمود، در این رابطه به سخنان حضرت . محمد باقر (علیه السلام) گوش فرا می دهیم. رمضان از اسماء الله است هشام بن سالم نقل روایت می ‏نماید و می ‏گوید: ما هشت نفر از رجال در محضر حضرت ابى جعفر . باقر (علیهما السلام) بودیم، پس سخن از رمضان به میان آوردیم. فقال علیه السلام: لا تقولوا هذا رمضان، و لا ذهب رمضان و لا جاء رمضان، فان رمضان اسم من اسماء الله عز و جل لا یجیى و لا یذهب و انما ی
655506

والپیپرهای تبریک رمضان

والپیپرهای تبریک رمضان والپیپرهایی با کیفیت hd مرتبط با ماه رمضان در این قسمت برای شما آماده کرده ایم. جهت . هر پس زمینه در ابعاد بزرگ کافی است آن را در سیستم خود ذخیره کنید. ع.های باکیفیت تبریک ماه رمضان, والپیپر رمضان, والپیپرهای تبریک رمضان والپیپرهای تبریک رمضان
706730

بوی بد دهان در ماه رمضان

بوی بد دهان در ماه رمضان بوی بد دهان در ماه رمضان ،یکی از مشکلات بیشتر روزه داران در اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان است. البته اکثر آنها نمی دانند علت آن چی هست! و چگونه می توانبوی بد دهان در ماه رمضان را رفع کرد. ضمن اینکه برای برخی از افراد، این مشکل فقط مختص ماه رمضان نیست. و در دیگر ماه های سال این بوی ناخوشایند از دهان وجود دارد. اما برای رفع بوی بد دهان در ماه رمضان، ابتدا باید علت آن را دانست. علت بوی بد دهان در ماه رمضان علت های بوی بد دهان در ماه رمضان، به دو دسته تقسیم می شود:۱٫ علل موضعی۲٫ علل داخلی دسته نخست: همان مشکلات مربوط به دهان و دن...
727312

ویژه نامه روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان * لحظات ناب مناجات *

دعوت به بهشت خلد برین است رمضان آشنائی بیگانه به دین است رمضان تعطیلی جنگ و جدل و تهمت و کذب پرهیز ز ریا ، خدعه و کین است رمضان دوری ز طعام و هر خوراکی و . میهمانی رب مسلمین است رمضان روی تافتن از نگاه مسموم و پلید چشم دوخته در کتاب دین است رمضان نشنیدن گفته های بی ربط و اساس هر صحبتی از روی یقین است رمضان هر عضو بدن صبور گردد به صیام . لعین سخت به کمین است رمضان قلب و دل و فکر ما اگر روزه بود حق باعث رحمت قرین است رمضان ما را تو پناه ده ز . رجیم ابلیس خبیث سخت غمین است رمضان ویژه نامه روز بیست و چهارم در سایت آیه های انتظار
551008

. مداحی ماه رمضان جواد مقدم

. نوحه ماه رمضان جواد مقدم . مداحی ماه رمضان جواد مقدمگلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۲کربلایی جواد مقدم شب ۱۹ رمضان سال ۱۳۹۴کربلایی جواد مقدم شب ۲۰ رمضان سال ۱۳۹۴. مداحی ماه رمضان جواد مقدماین پست اختصاصی مربوط به . مداحی ماه رمضان جواد مقدم در سالهای ۹۰ الی ۹۵ بصورت گچین شده با . میباشدگلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۰گلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۱برای . مداحی ماه رمضان جواد مقدم کلیک کنید
2613044

تصاویر شهید رمضان پلنگی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 1147026kaka001-001.jpg 1845.jpg 1845_00001.jpg 1845_00002.jpg 1845_00003.jpg رمضان پلنگی.jpg رمضان پلنگی.jpg رمضان پلنگی1.jpg رمضان پلنگی2.jpg
2211880

اس ام اس پیشواز ماه رمضان

اس ام اس پیشواز ماه رمضان رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام مه دعا و نیایش مه درود و سلام دهید مژده تمام گناه کاران را که حکم عفو شده از سوی خدا اعلام مه و مه روزه ماه استغفار مهی که پر بود از لطف خاص و رحمت عام اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان اس ام اس ماه رمضان غروب ماه پیمبر (ص)طلوع ماه دعا شد بهار دلکش قرآن خزان غیر خدا شد ضیافتی شده ب ا زسوی خالق هستی که ضیف آن زهرآنچه به غیراوست جدا شد بیامده مه روزه، درآن گناه بسوزد مه جلای قلوب وگه ظهور رجا شد اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان اس ام اس ویژه پیشواز ماه رمضان و? ...
594392

اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96

اس ام اس ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه...
551004

. نوحه ماه رمضان جواد مقدم

. نوحه ماه رمضان جواد مقدم . مداحی ماه رمضان جواد مقدمگلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۲کربلایی جواد مقدم شب ۱۹ رمضان سال ۱۳۹۴کربلایی جواد مقدم شب ۲۰ رمضان سال ۱۳۹۴. مداحی ماه رمضان جواد مقدماین پست اختصاصی مربوط به . مداحی ماه رمضان جواد مقدم در سالهای ۹۰ الی ۹۵ بصورت گچین شده با . میباشدگلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۰گلچین . مداحی ماه رمضان جواد مقدم سال ۱۳۹۱برای . مداحی ماه رمضان جواد مقدم کلیک کنید
587404

رمضان ماه خدا...

رمضان اسمى از اسماء الهى مى‏ باشد و نبایست‏ به تنهائى ذکر کرد. مثلا بگوئیم، رمضان آمد یا رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد، یعنى ماه رهشام بن سالم نقل روایت مى‏ نماید و مى‏ گوید: ما هشت نفر از رجال در محضر حضرت ابى جعفر . باقر (علیهما السلام) بودیم، پس سخن از رمضان به میان آوردیم. فقال علیه السلام: لا تقولوا هذا رمضان، و لا ذهب رمضان و لا جاء رمضان، فان رمضان اسم من اسماء الله عز و جل لا یجیى و لا یذهب و انما یجیى‏ء و یذهب ا.ائل و لکن قولوا شهر رمضان فالشهر المضاف الى الاسم و الاسم اسم الله و هو الشهر الذى انزل فیه القرآن، جعله الله تعالى مثلا و عیدا و کقو...
2279400

دعاهای ماه مبارک رمضان

اشعاری در مورد رمضان یا علیُ یا عظیم.... بشنو این دعای زیبای ماه رمضان را: پخش مستقیم : اسماء الحسنی لینک صفحاتی دلنشین و دلنواز از ماه مبارک رمضان: اذان-قرآن-و دعاهای ماه رمضان و... با صدای اساتید مختلف پخش ترتیل قرآن کریم- سی جزء با صدای منشاوی پخش ترتیل قرآن کریم -به ترتیب 30جزء با صدای پرهیزگار قطع دعاهای سی روز ماه رمضان اصل دعا و ترجمه صوتی پخش متن و صوت دعاهای سی روز ماه مبارک رمضان پخش دعاهای ۳۰روز ماه مبارک رمضان متن دعاهای ماه رمضان که هر روز بعد از هر خواندن آنها مستحب است اعمال مشترکه ماه رمضان از کتاب شر? ...
433646

آهنگ ماه رمضان ۹۶

آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰ کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان . آهنگ ماه رمضان . تیتراژ سریال و برنامه های ماه رمضان ماه رمضان نود و شش ۲۹ روز است ماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۸ .داد ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی میباشد. پایان یا روز آ. ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۵ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ جولای ۲۰۱۷ میلادی میباشد. برچسب ها آداب افطار آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان ماه عسل آهنگ مخصوص ماه رمضان آهنگ مخصوص ماه رمضان 96 آه
665338

فرا رسیدن ماه رمضان و ماه ضیافت الله بر تمامی مسلمانا مبارکباد

ویژه نامه ماه مبارک رمضان ویژه نامه شب قدر ویژه نامه روز جهانی قدس معنای واژه رمضان ویژگی های ماه مبارک رمضان برکات ماه مبارک رمضان رحمت خداوند در ماه مبارک رمضان بهره وری از برکات ماه مبارک رمضان عظمت و احترام ماه مبارک رمضان میهمانی الهی به چه معناست؟ رمضان ماه میهمانی خدا فلسفه مراتب و آداب روزه در . فضیلت صلوات در ماه مبارک رمضان دعا در ماه مبارک رمضان و فضیلت های آن قرآن و ماه مبارک رمضان پنج عامل مهم تضعیف ارزش روزه پنج عامل مهم ارتقای ارزش روزه چگونه به بالاترین درجه روزه ب...
594110

نام «رمضان»

رمضان نامی است از نام های خداوند عزّ و جلّ؛ بنابراین نباید گفت: «رمضان آمد» ، «رمضان رفت» ، «رمضان پیش آمد». ماه رمضان، ماه خدا است و به او اضافه و نسبت داده شده است. (یعنی «شهر رمضان» مضاف و مضاف الیه است به معنای «شهر الله».). رضا علیه السلام فرمود: «إِنَّ رَمَضَانَ‏ اسْمٌ‏ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یُقَالُ لَهُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ وَ الشَّهْرُ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مُضَافٌ إِلَیْهِ.»فضائل الأشهر الثلاثة؛ شیخ صدوق؛ مکتبة داوری ؛ ص98بنابر روایات بسیار «رمضان» نام خداوند است و «شهر رمضان» به معنای «...
751754

وداع با ماه رمضان، درآ.ین . ماه رمضان

وداع با ماه رمضان، درآ.ین . ماه رمضان جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که در آ.ین . ماه رمضان بر رسول خدا صلّی الله علیه وآله وارد شدم. وقتی حضرتش مرا دید، فرمود: ای جابر! امروز آ.ین . ماه رمضان است، پس با آن وداع کن و بگو: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِیَامِنَا إیَّاهُ، فَإنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِی مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِی مَحْرُوماً همانا .ی که این ذکر را بگوید، یکی از ایندو نتیجه نیکو شامل حالش خواهد شد: یا ماه رمضان سال بعد را درک می کند، و یا به غفران الهی و رحمتش می رسد. وسائل ‏الشیعة، ج10 ،ص 365 به نقل از ...
608274

گلچینی از بهترین ع. های ماه رمضان

گلچین ع. های زیبای ماه رمضان در این مطلب مجموعه ع. های ویژه ماه رمضان را مشاهده می کنید. گلچین ع. های ماه رمضان تصاویر جالب ماه رمضان کارت پستال های ماه رمضان سری جدید مجموعه تصاویر ماه مهمانی خدا ماه روزه مجموعه ع. های ماه رمضان کارت پستال های زیبای ماه رمضان
1623808

ماه مبارک رمضان 50ص

ماه مبارک رمضان 50ص ماه مبارک رمضان 50ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 46 باسمه تعالی الف - مقدمه واژه رمضان رمضان ازواژه رمضَ یعنی شدت گرمای خورشید گرفته شده است رمضان ماه نهم ازماههای عربی است وماهی است که گرفتن روزه دراین ماه ازفرایض دینی است رمضان ماه نزول قرآن است درمجمع البیان گفته شده است رمضان ازرمضَ به معنی شدت تابش آفتاب برخاک است علت این تسمیه آن است که عرب ماهها را...ادامه و ماه رمضان ماه رمضان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 ماه رمضان ماه رمضان نهمین ...
573982

رمضان 2017 تاریخ شروع ماه رمضان 96

دات خبر مناسبت ها رمضان 2017 تاریخ شروع ماه رمضان 96 رمضان 2017 تاریخ شروغ ماه رمضان 96 ,تاریخ شروع رمضان 2017 در . ,روز اول ماه رمضان 96... ادامه خبر ...کانال خبر فوری تلگرام + مطالب جذاب و جالب
2283224

اعمال ماه رمضان و فضیلت سوره قدر

“اعمال ماه رمضان” در دو بخش اعمال مشترک ماه مبارک رمضان و اعمال اختصاصی روزها و شبهای این ماه پرفضیلت بخش بندی می شود که در رسی ابت دعاها و بهترین اعمال مشترک ماه رمضان را شرح می دهیم. بازدید : 15,840 نفر اعمال ماه رمضان مبارک رمضان ماه مبارک رمضان که به ماه نزول قرآن و برکات آسمانی مشهور است و یکی از بهترین ماه ها برای ارتباط با خداوند میباشد دارای اعمالی است که در ادامه به اعمال ماه رمضان اشاره ای خواهیم داشت. اعمال مشترک ماه رمضان چهار گونه است: نخست:اعمالی است که در هر شب و روز این ماه به جا آورده می شود: *سید بن طاوس از حضرت جعفر صادق و موسی کاظ ...
1703046

ماه مبارک رمضان 50ص

ماه مبارک رمضان 50ص ماه مبارک رمضان 50ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 46 باسمه تعالی الف - مقدمه واژه رمضان رمضان ازواژه رمضَ یعنی شدت گرمای خورشید گرفته شده است رمضان ماه نهم ازماههای عربی است وماهی است که گرفتن روزه دراین ماه ازفرایض دینی است رمضان ماه نزول قرآن است درمجمع البیان گفته شده است رمضان ازرمضَ به معنی شدت تابش آفتاب برخاک است علت این تسمیه آن...ادامه و ماه رمضان ماه رمضان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 ماه رمضان ماه رمضان نهمین ماه از ماههای قمری ...
894196

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضانماه رمضان نهمین ماه از ماه های قمری و بهترین ماه سال است . واژه رمضان از ریشه «رمض» و به معنای شدت تابش خورشید بر سنگریزه است . می گویند چون به هنگام نامگذاری ماه های عربی ، این ماه در فصل گرمای تابستان قرار داشت ، ماه «رمضان» نامیده شد ، ولی از سوی دیگر، «رمضان» از اسماء الهی است . این ماه ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و قدر در آن قرار دارد . فضیلت ماه رمضان بسیار زیاد و نامحدود است . برخی از حوادث و رویدادهای مهم ماه رمضانوفات حضرت خدیجه در دهم رمضان . ولادت . حسن مجتبی علیه السلام نیمه رمضان . شهادت . علی علیه السلام بیست و ?...
2237224

جوک طنز و خنده دار ماه رمضان -بیتوته

جوک طنز و خنده دار ماه رمضان یعنی من عاشق این خانواده هایی ام که اصلا روزه نمیگیرن ولی همدیگه رو افطار دعوت میکنن قسمت جالبش اینه که هر دو طرف رعایت می کنن که اذان بشه بعد بخورن!!!! حلیم و آش رشته همراه زولبیا و بامیه هم پا برجاست تازه با خوردن آب گرم هم شروع میکنن پیشاپیش ماه مبارک رمضان مبارک جوک سرکاری ماه رمضان من با افتخار میگم ی روستاییم برا همین روزه نمیگیرم میگن شهر و رمضان نگفتن روستا و رمضان پیشاپیش ماه مبارک رمضان مبارک جوک طنز ماه رمضان این هفته پنجشنبه رو روز جهانی زخم معده اعلام د. . . . (رمضان از آنچه که فکر میکنید به ش ...
353254

چه معجزه ای در ماه رمضان هست؟

چه معجزه ای در ماه رمضان هست؟پارسال پسر شش ساله من با اینکه در طول سال شاهد . خوندن کل اعضای خانوادست توی ماه رمضان درباره . میپرسه و . میخونه و بعد ماه رمضان فراموش کرد تا دوباره امسال ماه رمضان شروع به . خوندن کردخیلی برام عجیبه که بچه ها هم . . . . http://www.afsaran.ir/payamak/1607375
2905710

تحقیق ماه رمضان

تحقیق ماه رمضان چیست؟ ما برایتان دنیایی از مقالات پیرامون تحقیق ماه رمضان گردآوری کرده ایم. این فایل تحقیق ماه رمضان را از سایت ما بخواهید. the largest specialized translation website about تحقیق ماه رمضان بهترین روش برای زیاد مطالب پیرامون تحقیق ماه رمضان استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد. ید تحقیق ماه رمضان با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما. توضیحی درباره تحقیق ماه رمضان چگونه با ید فایل تحقیق ماه رمضان از این سایت امتیاز ب نمایم؟ با پرداخت اینترنتی می توانید به راحتی مقالات و پایان نامه های راجع به تحقیق ماه رمضان را تهیه نمایید. buy internet fil ...
599742

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

هوالباقی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان،مبارک باد احادیث در مورد ماه رمضان از ائمه معصوم رسول خدا(ص): اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو می کند که سراسر سال، رمضان باشد. رسول خدا(ص): چون حلال ماه رمضان پدید آید، درهای دوزخ بسته گردد و درهای بهشت گشوده شود و شیاطین به
583648

اوقات شرعی استانها وشهرستانها

اوقات شرعی شهرستان آبدانان ماه رمضان 96 اوقات شرعی بم در ماه مبارک رمضان 96 قدردانی شمخانی ازعدم همراهی آفریقای جنوبی با تحریم های علیه ایران اختصاص بیش از 2هزار .تار از اراضی نهاوند به کشت دانه های روغنی ک.ا تد.ر شدید امنیتی در انگلیس اوقات شرعی شهر ایلام ماه رمضان 96 اوقات شرعی شهر ایوان ماه رمضان 96 طاهری در پرسپولیس ماندنی شد اوقات شرعی شهر دره شهر ماه رمضان 96 اوقات شرعی شهرستان ارومیه ماه رمضان ۹۶ اوقات شرعی بافت در ماه مبارک رمضان 96 اوقات شرعی شهر دهلران ماه رمضان 96 اوقات شرعی شهر شیروان وچرداول ماه رمضان 96 پایان رزمایش بیت المقدس 29 نیروی زمینی . ...
594696

تاریخ شروع ماه رمضان 96 از چه روزی است؟

تاریخ شروع ماه رمضان 96 از چه روزی است؟ تاریخ شروع ماه رمضان 96 از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان 96 روز شنبه ششم .داد ماه است. دانستن اوقات شرعی روز شروع ماه رمضان 96 خصوصا اذان صبح روز اول ماه رمضان 96 بسیار ضروری است. با نزدیک شدن به شروع ماه رمضان 96 برای هر چه بهتر آماده شدن جهت روزه داری بهتر است که تاریخ شروع این ماه عزیز را بدانیم. تاریخ شروع ماه رمضان 96 شروع ماه مبارک رمضان 96 که مصادف است با سال 1438 قمری در ایران برابر با روز شنبه 6 .داد 1396 خورشیدی و 27 می 2017 میلادی می باشد. آ.ین روز ماه مبارک رمضان 96 نیز در ایران برابر با روز یکشنبه 4 تیر
652404

ماه رمضان ...

"﷽" رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الى ا. لیلة منه؛ درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى‏شود و تا آ.ین شب آن بسته نخواهد شد. (بحار الانوار، ج 93، ص 344) ............................................. رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: لو یعلم العبد ما فى رمضان لود ان ی. رمضان السنة؛ اگر بنده «خدا» مى‏دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتى وجود دارد] دوست مى‏داشت که تمام سال، رمضان باشد. (بحار الانوار، ج 93، ص 346) ...................................................... . رضا (علیه السلام) فرمود: من قرا فى شهر رمضان ایة من کتاب الل?...
594360

تبریک ماه مبارک رمضان سال 96

جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـا...
453016

. آهنگ مخصوص ماه رمضان

آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰ . آهنگ های مخصوص ماه رمضان با . کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان . آهنگ های ماه رمضان ماه رمضان نود و شش ۲۹ روز است ماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۸ .داد ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی میباشد. پایان یا روز آ. ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۵ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ جولای ۲۰۱۷ میلادی میباشد. برچسب ها آداب افطار آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان ماه عسل آهنگ مخصوص ماه رمضان آهنگ مخصوص ماه رمضان 96 آهنگ
597428

جدیدترین اخباراستانی

از احتمال ادغام بانک های مجاز تا دیدار رئیس جمهور با مراجع جدیدترین اخبار از حوادث جاده ای کشور اوقات شرعی .ای استان البرز ماه رمضان 96 دعای روزانه ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ۹۶ دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان ۹۶ راسک با دمای 50.6 درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهر کشور ۶ کشته و زخمی در حادثه رانندگی محور بابامیدان به یاسوج آبشار لوه قربانی گرفت +تصویر دعای روز سوم ماه...
2016892

تور کیش ماه رمضان 97

تور کیش ماه رمضان 97شاید برایتان سوال باشد که در ماه رمضان ی به کیش می رود یا نه؟باید چنین جواب داد که سفر به کیش در بیشتر فصلهای سال امکان دارد و خیلی پر طرفدار است. و جالبه بدانید در ماه رمضان شاید سفر ها کمی تغییر داشته باشد اما جزیره کیش و مشهد مقدس دو آیتم انتخ مسافران در آن زمان است. اما تور کیش ماه رمضان 97 به علت مناسب بودن فصل سفر کیش در این ماه قطعا یکی از مسیرهای پر تردد خواهد شد.آژانس مسافرتی چوبین با توجه به زمان پیک سفر کیش در ماه رمضان 97 انواع پکیج های با شرایطهای مختلف قرار داده است. تور کیش ویژه ماه رمضان به صورت 2 شب و 3 روز برگزار میشود که ? ...
2017012

تور کیش ماه رمضان 97

تور کیش ماه رمضان 97شاید برایتان سوال باشد که در ماه رمضان ی به کیش می رود یا نه؟باید چنین جواب داد که سفر به کیش در بیشتر فصلهای سال امکان دارد و خیلی پر طرفدار است. و جالبه بدانید در ماه رمضان شاید سفر ها کمی تغییر داشته باشد اما جزیره کیش و مشهد مقدس دو آیتم انتخ مسافران در آن زمان است. اما تور کیش ماه رمضان 97 به علت مناسب بودن فصل سفر کیش در این ماه قطعا یکی از مسیرهای پر تردد خواهد شد.آژانس مسافرتی چوبین با توجه به زمان پیک سفر کیش در ماه رمضان 97 انواع پکیج های با شرایطهای مختلف قرار داده است. تور کیش ویژه ماه رمضان به صورت 2 شب و 3 روز برگزار میشود که ...
453018

. آهنگ های ویژه ماه رمضان

آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰ . آهنگ های مخصوص ماه رمضان با . کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان . آهنگ ماه رمضان ماه رمضان نود و شش ۲۹ روز است ماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۸ .داد ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی میباشد. پایان یا روز آ. ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز . ۵ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ جولای ۲۰۱۷ میلادی میباشد. اعمال و آد. که باید به شکل روزانه در ماه مبارک رمضان انجام دهیم به شرح زیر است: . اعمال سحرگاهی در ماه رمضان: ۱) س...
4584

اس ام اس ماه مبارک رمضان

اس ام اس ماه مبارک رمضان مجموعه: اس ام اس های جالب کاش در این رمضان لایق دیدار شویم. *** سحری با نظر لطف تو بیدارشویم ---------------اس ام اس ماه رمضان----------------- به غضنفرمیگن پاشو سحره. میگه بزار بخوابم.خودم فردا بهش زنگ میزنم ---------------اس ام اس ماه رمضان----------------- به حیف نون میگن تو که روزه نمی گیری، چرا سحری می خوری؟ می گه . که نخونم،... روزه که نگیرم... سحری هم نخورم؟ بابا مگه من کافرم؟ ---------------اس ام اس ماه رمضان----------------- چه . ها که یک به یک غروب شد نیامدی...چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدیتمام طول هفته را در انتظار . ام...دوباره صبح،

رمضان سللااام عزیززززترین ماه