دیه در منظر قانون مدنی و قانون مجازات


1189776

نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1370و1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی

بنام خدا نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1392و1370 در مقایسه با قانون مجازات عمومی 1352 (قسمت دوم) مقدمه انچه در این قسمت وقسمت های بعدی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد تغییرات ایجاد شده در مواد قانون های بعدی نسبت به قانون قبلی است که آیا بهتر گردیده یا خیر؟ ماده1 قانون مجازات عمومی سال 1352 قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی که در باره مجرم اعمال می شود ماده 1 قانون مجازات ی سال 1370 عینا با اضافه کلمه ی بعد از کلمه مجازات همان ماده ا سال 52 است ماده1 قانون مجازات ی سال 1392 قانون مجازات ی مشتمل بر جرایم ومجازاتهای حدود،? ...
2511520

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری طبق قانون جدید مجازات ی فهرست مطالب: چکیده انواع مجازات از منظر قانون هفت سال بیشترین مدت محرومیت اشاره به برخی از مجازات های تبعی مجازات تبعی در قانون جدید محرومیت های محکومان تبعی مصادیق مجازات های تبعی و ... قیمت : 40,000 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل
1007998

قانون مجازات ی

قانون مجازات ی روزآمد تا ۹۴/۸/۱ صفحات: ۳۳۴قیمت: ۹،۰۰۰ تومانچاپ: بنیاد حقوقی میزان•کتاب حاضر مشتمل بر ۵ کتاب است:کلیاتحدود قصاصدیات تعزیرات و مجازات های بازدارنده•بانضمام قانون جرایم رایانه ایبخش یکم: جرایم و مجازات هابخش دوم: آئین دادرسیبخش سوم: سایر مقررات •قانون صدور چک•قانون تشدید مجازات مرتکبین اء و و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴•قانون مجازات مرتکبین اختلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹•قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، سال ۱۳۸۶•قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸صفحات نخست کتاب حاضر در قالب فایل pdf ...
1235900

تحقیق-پایان نامه (110)

مبحث اول-انتساب در تسبیب مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی گفتار اول-قانون مدنی گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص گفتار سوم-مبنای مسئولیت از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347 مبحث دوم-مبنای مسئولیت از قانون مجازات ی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری گفتار […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
379964

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات .ی

hamid sadeghi: مجازات مرتکب در تکرار جرم ازمنظر قانون مجازات .ی | رو.مه اطلاعات http://www.ettelaat.com/etiran/?p=141964&print=0
2893402

کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی

ید ارزان کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی همه مقالات پیرامون کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی به فروش می رسند. فایل های هم موضوع علوم انسانی. آیا میدانید کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی چیست و چگونه ایجاد میشود؟ buy کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی from us cheaper. corrected and approved کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی translation from here. پی دی اف کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات ی مطالب مرتبط با مقاله کارتحقیقی تفاوت زن و مرد در دیه و ...
2464564

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه چکیده قانون جدید مجازات ی در برگیرنده نوآوری هایی است که تا حدود زیادی ابهام های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات ی با تغییراتی مواجه شده است. مه
2464600

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات ی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه چکیده قانون جدید مجازات ی در برگیرنده نوآوری هایی است که تا حدود زیادی ابهام های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات ی با تغییراتی مواجه شده است. مه
1704088

مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی

تحقیق مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی مقایسه ماده ۵۴ ق.ا.ک با ماده ۵۷ ق.م.ا مقدمه: همانطور که می دانیم در ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری : مستخدم مکلف است به اجرای دستور مافوق – حتی اگر مغایر با قوانین و مقررات باشد . اما در ماده ۵۷ قانون مجازات ی : هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود – آمر و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند . در این مجموعه بر آن شدم که این دو موضوع را با راهنمایی های ارجمندم جناب آقای ششگُل مورد بحث ، و مقایسه قرار دهم. مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ...
2792566

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات ی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات ی مصوب 1392 الف:حد ب:قصاص پ:دیه ت:تعزیر الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات ی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است: حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات ی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات ی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است. پ) تعریف دیه: در قانون مجازات ی ? ...
2250824

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات ی 92 و فقه ی

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات ی 92 و فقه ی تحقیق کامل رشته حقوق، چکیده: یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ت است؛ ولی در قانون مجازات ی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی ...
2241368

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات ی 92 و فقه

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات ی 92 و فقه یتحقیق کامل رشته حقوق، چکیده: یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ت است؛ ولی در قانون مجازات ی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی ...
2865264

مجموعه قوانین کشور

دریافت عنوان: قانون اساسی دریافت عنوان: قانون مدنی دریافت عنوان: قانون_آیین_دادرسی_کیفری_با_اصلاحات 1394 دریافت عنوان: قانون مجازات ی دریافت عنوان: قانون آُِیین دادرسی(در امور مدنی) دریافت عنوان: قانون تجارت دریافت عنوان: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان دریافت عنوان: قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت عنوان: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
197254

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد قانون جدید مجازات .ی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می دانند.حذف سنگسار، رای جایگزین . برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.سه قانون مذکور در سال 70
2869593

مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات ی

مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات ی مطابق مواد 127 تا 129 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتک تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع ...
2506106

قانون مجازات ی چه قانونی است ؟

به گزارش سایت مشاوره کیفری دینا ، برای ب ایی نظم و ترتیب در جامعه نیاز است تا قانونگذار قوانینی را تنظیم کند . همه جوامع و افراد امروزه با قانون سر و کار دارند و باید آن را رعایت کنند . یکی از مهمترین این قوانین قانون مجازات ی است که در واقع به عنوان مادر قوانین در امور جزایی به حساب می آید . قانون مجازات ی برای اولین بار در سال 70 تصویب شد و برای مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا شد . بعد از آن در سال 75 مدت اجرای آزمایشی آن برای مدت 10 سال تمدید شد . نهایتا در سال 90 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال 92 تصویب شد . قانون مجازات ی جدید از دو بخش عمومی و اختصا? ...
2915552

ماده ۱۶ قانون مجازات ی قانون مجازات ی فصل اول - مجازاتهای اصلی

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
791962

درباب مجازات شخصیت حقوقی

قانون مجازات .ی ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود. قانون مجازات .ی ماده 20- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتک. و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: قانون مجازات .ی ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حق...
1195228

قانون مجازات ی کامل- جهت آزمون وک

قانون مجازات ی به عنوان منبع اصلی درس حقوق جزا شناخته میشود که بایستی به صورت کامل جهت آزمون وک مطالعه گردد. مطالعه نص قانون مجازات ی مخصوصاً در قسمت حقوق جزای عمومی بسیار اهمیت دارد و عمده ی سوالات آزمون وک در این قسمت از نص قانون هستند. در این بخش متن کامل قانون مجازات ی شامل کتاب اول تا چهارم (کلیات- حدود- قصاص- دیات) مصوب 1392 و کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 را جهت برای داوطلبان آزمون وک قرار دادیم. مستقیم فایل کامل قانون مجازات یpdf file مستقیم فایل کامل قانون مجازات یword office file
594214

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه .، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد. فهرست ۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات.. ۱ ۲-۱تعویق صدور حکم. ۱ ۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳ ۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳...
638520

قانون

(لایحه جدید قانون تجارت 1391)dad-law.ir قانون مدنیاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراآئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهبخشنامه یکنواخت سازی قانون اجرای احکام مدنی قانون اساسیقانون امور حسبی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) dad-law.irقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری dad-law.irقانون تجارتقانون حمایت از ک.ن بی س.رست و بد س.رست قانون دیوان عد. اداریقانون شوراهای حل اختلافقانون مجازات 92قانون مجازات .ی جدید1392 قا?...
2839208

شرایط عفو مجازات و نسخ قانون به عنوان موارد سقوط مجازات

شرایط عفو مجازات و نسخ قانون به عنوان موارد سقوط مجازات : مطابق مواد 96 تا 99 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین ی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام ی است. ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زی ده ندارد. ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آ ...
255220

. بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf

. بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf : سال انتشار : 1393نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکرد
1338718

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانفرمت ورد تعداد صفحات 114 علایم اختصاری raquo; قانون اساسی ایران ق.ا.ج.ا قانون مدنی ق.م قانون مجازات ی ق.م.ا قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ق.ت.د.ع.ا قانون مجازات لبنان ق.م.ل رجوع ...دریافت فایل
955454

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی, بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود تعدادصفحات:51۴۰,۰۰۰ تومان بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که...
2512944

پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون

پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون دید کلی : پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون در 28 اسلاید برای دانشجویانو علاقه مندان رشته حقوق در نظر گرفته شده است. توضیحات کامل : پاو وینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون مسائل حقوقی زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان بار آن برای شخص زندانی، خانواده ی او و جامعه بر هیچ پوشیده نیست؛ بنابراین می توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه ی معایب آن بر فوای ...
2510736

مجازات مال در جرم سرقت چیست؟.

وقتی سرقتی اتفاق می افتد باید مالی که یده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با ان کار ید و فروش این اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مال گفته می شود و البته بعضی از مال ها با ان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مال ها هستند.. قانون چه می گوید طبق قانون یدن مال مسروقه جرم است، اگر ی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات ی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می شود. در قانون مجازات آمده است که «هر با علم واطلاع یا با وجود قرای ...
2421502

نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات ی).

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.
2881664

بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی

بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی هدف از این پایان نامه بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات 95 حجم 168 کیلوبایت فرمت فایل اصلی docx دسته بندی حقوق توضیحات کامل هدف از این پایان نامه بررسی راههای اثبات و مجازات در فقه یه و قانون مجازات ی می باشد. جرم از جمله جرائم عمدی است و ارتکاب عمل توأم با سؤء نیت می باشد.منتهی در این جرم دو نوع سوء نیت عام و خاص وجود دارد.سوء نیت عام بدین مفهوم است که مرتکب اعم از زانی و زانیه بدانند که عمل آنها جرم است و رابطه شویی بین این دو وجود ندار ...
2711354

جرم به عنف در قانون ایران

جرم به عنف در قانون ایران به عنف به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون ایران در ماده...
2876303

مصادیق موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات ی

مصادیق موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات ی: مطابق مواد 151 تا 155 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۵۱- هرگاه ی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. ماده ۱۵۲- هر هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، ز له یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمدا ...
1236036

-پایان نامه (10)

برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد. 1-2- علل انتخاب موضوعیکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، […] پژوهش- پایان نامه (10) ق.م قانون مدنی ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران(1382) ق.م.ع قانون مجازات عمومی(1304) ق.ت قانون تعزیرات (1362) ق.ت.ا.و قانون تصدیق انحصار وراثت (1309) ق.ت.ا قانون تامین اجتماعی ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کی? ...
1031030

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی حمید دلیر مقدمه : ماده 296 قانون مجازات ی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که ی قصد تیراندازی به ی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از م ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...
1449520

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339) در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است : کلیات ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند . توضیحاتی در ارتباط با متن قانون : 1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن اس ... دریافت فایل شرحی ب ...
691574

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده اس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخ?...
2200682

معیار درجه بندی مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا درجه ۸

بر اساس قانون مجازات ی برای شخص مجرم مجازات هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات ها بر اساس شدت جرم به ۸ درجه تقسیم بندی شده اند. مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت در قانون چگونه است؟ بر اساس متن قانون مجازات ی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مو ...
2915551

ماده ۱۷ قانون مجازات ی قانون مجازات ی فصل اول - مجازاتهای اصلی

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
617764

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
617886

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
617638

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
214982

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص

اختصاصی از اینو دیدی مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .یشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات .ی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب .د. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکال
314448

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از اینو دیدی کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات. رضا نوریقانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان م
2869590

نحوه و شرایط تعیین مجازات بیش از سه جرم ارتک در قانون مجازات ی :

نحوه و شرایط تعیین مجازات بیش از سه جرم ارتک در قانون مجازات ی : مطابق مادتین 134 و 135 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتک بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتک بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می ...
2906478

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسیق . م = قانون مدنیق . م . ا = قانون مجازات یق . ت = قانون تجارتق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنیق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفریآ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عد اداریآ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنیق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی ای قوانین دادگستریق . ا . ح = قانون امور حسبیق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانیق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوق ...
214606

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایل هلپ کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات. رضا نوریقانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان م
2820756

شرط استفاده از مشروط؛ دفتر 88019244

شرط استفاده از مشروط محکومیت به مجازات حبس است.شرط های اعطای مشروط در ماده 58 قانون مجازات ی جدید از این قرار است:1- گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از 10 سال نصف و دیگر محکومان یک سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات ی سابق و جدید در مورد مشروط محکومان به حبس های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال از مدت ح ...
1422144

بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲

بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ دریافت فایل بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲مطالب بسیار تخصصی و کاربردی برای رفرنس دهی برای پژوهش های حقوقی مرتبط با موضوع بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ با رفرنس دهی پاورقی و منابع مربوطه مورد استفاده دز منابه پژوهش های حقوق جاز و جزم شناسی برای استفاده در رفرنس پژوهش مربوطه بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ مطالب بسیار تخصصی و کاربردی برای رفرنس دهی برای پژوهش های حقوقی مرتبط با موضوع بررسی مجازات تعزیری در ق? ...
892994

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده ا ... دریافت فایل [ادام?...
809402

جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟

در قانون مجازات .ی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است . در ماده 615 قانون مجازات .ی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ادامه مطلب
472212

تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :کلیاتماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد.ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگ...
245492

تحقیق در مورد مجازات حدی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مجازات حدی . با . و پر سرعت . مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و . در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 32 فهرست:تعریف مجازات حدینقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات .ی ایرانبررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسارجهل = سنگسار .ن در ایران ادامه دارد‏بررسی اثر جهل در مجازاتهای حدینقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات .ی ایران اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا تعریف مجازات حدیاز جمله مجازات های پیش بینی شده، در حقوق کیفری .، مجازات های حدی است . این مجاز
838936

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
2449702

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به م ...
689526

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
113856

جزای فروش مال غیر 13 ص

اختصاصی از یارا فایل جزای فروش مال غیر 13 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 -قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانیماده 1 :در هر مورد که .ی برای خارج . مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد .ین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست
2011698

تحقیق تعویق صدور حکم بر اساس قانون جدید مجازات ی (مصوب 1392)

تحقیق تعویق صدور حکم بر اساس قانون جدید مجازات ی (مصوب 1392) چکیده: تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات ی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات ی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2565024

کیفری در البرز کرج

کیفری در البرز کرج امور قضایی در محاکم بطور کلی به دودسته حقوقی و کیفری تقسیم میشوند که فارغ از تعاریف ین درباره این دو مقوله امور کیفری یا جزایی در حیطه حقوق جزایی و قانون مجازات میگنجد و در این حیطه با جرم و مجازات مواجهه هستیم یعنی عملی یا رفتاری صورت پذیرفته که از جانب قانون گذار به عنوان عمل خلاف قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. کیفری در کرج و شهرستان ها به این امور رسیدگی میکنند. به تعریف مقنن هرنوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم و قابل مجازات است پس بنابراین هر عملی را نمیتوان جرم دانست ...
2879669

پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی

رایگان پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی در این سایت افزوده شد. the sale of the file پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی is now possible on this site. کی گفته مطالبی پیرامون پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی وجود نداره؟ پس معلومه اینجا رو نگشتی! آیا قصد ید فایل پاو وینت در مورد آشنایی با قانون مجازات ی و قوانین مربوط به حرفه پزشکی را دارید؟ روی لینک ید کلیک ? ...
2915553

ماده ۱۵ قانون مجازات ی قانون مجازات ی فصل اول - مجازاتهای اصلی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
1994610

رزومه سید صادق اکبری :کارشناس ارسد حقوق جزا و جرم شناسی

رزومه www.noormags.ir.2-تحلیل قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 از منظر جرم شناسی انتقادی چاپ شده در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری در بوته نقد سال 1393 ازاد با اری دادگستری شهرستان مراغه. نمایش در سامانه مقالات علمی مرجع دانش سیویلیکا .www.civilica.com4-آسیب شناسی اموزه های بزه دیده شناسی در کتاب قصاص قانون مجازات ،چاپ شده در همایش ملی آسیب شناسی قانون مجازات ی 1393 ازاد مراغه. نمایش در سامانه مقالات علمی مرجع دانش سیویلیکا .www.civilica.com 6-تحلیل قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 از منظر جرم شناسی بالینی چاپ شده در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری در بوته نقد سال 1393 نمایش در ...

دیه در منظر قانون مدنی و قانون مجازات