دیه در منظر قانون مدنی و قانون مجازات


315685

. تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات .ی تحت pdf

. تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات .ی تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات .ی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات .ی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات .ی تحت pdf : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی عد. ، ...
1189777

نقد وبررسی قانون مجازات ی مصوب1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی

بنام خدا نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1392و1370در مقایسه با قانون مجازات عمومی سال 1352(قسمت اول ) مقدمه قانون مجازات عمومی مصّوب سال 1304 بوده است که درسال 1352 مواد 1تا 59 آن با تصویب 59 ماده دیگر ملغی شده است چون کتاب اول وپنجم قانون مجازات ی سال 1370 و1392 از قانون مجازات عمومی با کمی تغییرات ماهیتی اقتباس گردیده است لذا می توان گفت که قانون مجازات عمومی نسبت به قانون مجازات ی قانون مادر محسوب می شود لذا در مقایسه ابتدا این قانون بیان می گردد قانون مجازات ی مشتمل بر 5 کتاب است که کتاب اول کلیات وکتاب دوم حدود وکتاب سوم قصاص وکتاب چهارم دیات وکتاب پنجم به تعزیرات ...
1189776

نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1370و1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی

بنام خدا نقد وبررسی قانون مجازات ی سال 1392و1370 در مقایسه با قانون مجازات عمومی 1352 (قسمت دوم) مقدمه انچه در این قسمت وقسمت های بعدی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد تغییرات ایجاد شده در مواد قانون های بعدی نسبت به قانون قبلی است که آیا بهتر گردیده یا خیر؟ ماده1 قانون مجازات عمومی سال 1352 قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی که در باره مجرم اعمال می شود ماده 1 قانون مجازات ی سال 1370 عینا با اضافه کلمه ی بعد از کلمه مجازات همان ماده ا سال 52 است ماده1 قانون مجازات ی سال 1392 قانون مجازات ی مشتمل بر جرایم ومجازاتهای حدود،? ...
1007998

قانون مجازات ی

قانون مجازات ی روزآمد تا ۹۴/۸/۱ صفحات: ۳۳۴قیمت: ۹،۰۰۰ تومانچاپ: بنیاد حقوقی میزان•کتاب حاضر مشتمل بر ۵ کتاب است:کلیاتحدود قصاصدیات تعزیرات و مجازات های بازدارنده•بانضمام قانون جرایم رایانه ایبخش یکم: جرایم و مجازات هابخش دوم: آئین دادرسیبخش سوم: سایر مقررات •قانون صدور چک•قانون تشدید مجازات مرتکبین اء و و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴•قانون مجازات مرتکبین اختلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹•قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، سال ۱۳۸۶•قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸صفحات نخست کتاب حاضر در قالب فایل pdf ...
1235900

تحقیق-پایان نامه (110)

مبحث اول-انتساب در تسبیب مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی گفتار اول-قانون مدنی گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص گفتار سوم-مبنای مسئولیت از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347 مبحث دوم-مبنای مسئولیت از قانون مجازات ی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری گفتار […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
379964

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات .ی

hamid sadeghi: مجازات مرتکب در تکرار جرم ازمنظر قانون مجازات .ی | رو.مه اطلاعات http://www.ettelaat.com/etiran/?p=141964&print=0
1704088

مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی

تحقیق مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ی مقایسه ماده ۵۴ ق.ا.ک با ماده ۵۷ ق.م.ا مقدمه: همانطور که می دانیم در ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری : مستخدم مکلف است به اجرای دستور مافوق – حتی اگر مغایر با قوانین و مقررات باشد . اما در ماده ۵۷ قانون مجازات ی : هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود – آمر و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند . در این مجموعه بر آن شدم که این دو موضوع را با راهنمایی های ارجمندم جناب آقای ششگُل مورد بحث ، و مقایسه قرار دهم. مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات ...
1052811

تحقیق معاونت در جرم

تحقیق معاونت در جرم مقدمه: قانون مجازات ی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات ی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات ی است که پس از پیروی انقلاب ی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1844609

قانون مجازات ی ایران شامل چه جرایم و مجازاتهای می شود ؟

قانون مجازات ی ایران شامل چه جرایم و مجازاتهای می شود ؟ مطابق مادتین 1 و2 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۱- قانون مجازات ی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
1465735

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات رضا نوری قانون مجازات ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برا ...
197254

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد

سنگسار از قانون جدید مجازات .ی حذف شد قانون جدید مجازات .ی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می دانند.حذف سنگسار، رای جایگزین . برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.سه قانون مذکور در سال 70
1097137

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات رضا نوری قانون مجازات ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای س ...
1036673

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات رضا نوری قانون مجازات ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای س ...
874915

. پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

علایم اختصاری قانون اساسی جمهوری .ی ایران ق .ا قانون مجازات .ی ق .م .ا قانون آیین دادرسی کیفری ق .آ.د.ک قانون آیین دادرسی مدنی ق .آ.د.م قانون مجازات عمومی ق .م .ع قانون تجارت ق .ت سال هجری شمسی ه .ش سال هجری قمری ه .ق مقدمه یکی از اه. اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
791962

درباب مجازات شخصیت حقوقی

قانون مجازات .ی ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود. قانون مجازات .ی ماده 20- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتک. و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: قانون مجازات .ی ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حق...
1195228

قانون مجازات ی کامل- جهت آزمون وک

قانون مجازات ی به عنوان منبع اصلی درس حقوق جزا شناخته میشود که بایستی به صورت کامل جهت آزمون وک مطالعه گردد. مطالعه نص قانون مجازات ی مخصوصاً در قسمت حقوق جزای عمومی بسیار اهمیت دارد و عمده ی سوالات آزمون وک در این قسمت از نص قانون هستند. در این بخش متن کامل قانون مجازات ی شامل کتاب اول تا چهارم (کلیات- حدود- قصاص- دیات) مصوب 1392 و کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 را جهت برای داوطلبان آزمون وک قرار دادیم. مستقیم فایل کامل قانون مجازات یpdf file مستقیم فایل کامل قانون مجازات یword office file
598371

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه .، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد. فهرست ۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات.. ۱ ۲-۱تعویق صدور حکم. ۱ ۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳ ۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳...
594214

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

. بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه .، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد. فهرست ۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات.. ۱ ۲-۱تعویق صدور حکم. ۱ ۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳ ۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳...
1244129

مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی

مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30 قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرت ... دریافت فایل
1283489

مقاله. قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی

مقاله. قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30 قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات ی طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرت ... دریافت فایل
638520

قانون

(لایحه جدید قانون تجارت 1391)dad-law.ir قانون مدنیاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراآئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهبخشنامه یکنواخت سازی قانون اجرای احکام مدنی قانون اساسیقانون امور حسبی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) dad-law.irقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری dad-law.irقانون تجارتقانون حمایت از ک.ن بی س.رست و بد س.رست قانون دیوان عد. اداریقانون شوراهای حل اختلافقانون مجازات 92قانون مجازات .ی جدید1392 قا?...
255220

. بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf

. بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات با pdf : سال انتشار : 1393نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکرد
1033045

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات ی

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات ی مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات ی شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات ی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب د. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم ...
1338718

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانفرمت ورد تعداد صفحات 114 علایم اختصاری raquo; قانون اساسی ایران ق.ا.ج.ا قانون مدنی ق.م قانون مجازات ی ق.م.ا قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ق.ت.د.ع.ا قانون مجازات لبنان ق.م.ل رجوع ...دریافت فایل
955454

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی, بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود تعدادصفحات:51۴۰,۰۰۰ تومان بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که...
1642763

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی, بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود تعدادصفحات:51 ۴۰,۰۰۰ تومان بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات ی درقالب pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب م ...
324443

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از فایلکو کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین هما...
277093

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از ژیکو کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان...
1031030

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات ی حمید دلیر مقدمه : ماده 296 قانون مجازات ی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که ی قصد تیراندازی به ی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از م ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...
1236036

-پایان نامه (10)

برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد. 1-2- علل انتخاب موضوعیکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، […] پژوهش- پایان نامه (10) ق.م قانون مدنی ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران(1382) ق.م.ع قانون مجازات عمومی(1304) ق.ت قانون تعزیرات (1362) ق.ت.ا.و قانون تصدیق انحصار وراثت (1309) ق.ت.ا قانون تامین اجتماعی ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کی? ...
1449520

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339) در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است : کلیات ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند . توضیحاتی در ارتباط با متن قانون : 1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن اس ... دریافت فایل شرحی ب ...
691574

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده اس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخ?...
1664133

بسته-جامع-فلش-کارت-قانون-(ویژه-آزمون-های-ارشد-وک -و-قضاوت)

بسته جامع فلش کارت قانون (ویژه آزمون های ارشد، وک و قضاوت) مجموعه فلش کارت قانون، شامل قوانین اصلی، قوانین خاص و آرای وحدت رویه، در قالب 9 عدد فایل pdf و در حجم حدود 770 صفحه، ویژه داوطلبان آزمون های نص محور حقوقی مثل وک ، قضاوت، سردفتری، و ... شامل قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات ی، قانون اساسی، قانون تجارت ...
1141743

مقاله دسته بندی مجازات ها در قانون مجازات ی ازدیدگاه حقوقی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله دسته بندی مجازات ها در قانون مجازات ی ازدیدگاه حقوقی مقاله دسته بندی مجازات ها در قانون مجازات ی ازدیدگاه حقوقی فایلpdf قابل استفاده برای رشته حقوق ۲۷صفحه مقدمه :قانون مجازات ی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در ایراناست که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای ی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظامتأیید شده است. این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات ...
617638

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
617886

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
617764

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
621997

قانون خوانی قانون مجازات .ی((آوای قانون یار))

برخی مواد قرائت شده از قانون مجازات .ی 1392 توسط قانون خوان موسسه قانون خوان خانم شیوا سالاری((صدای نام آشنای رادیو و تلویزیون . ایران)) که به صورت تراک تراک تمامی مواد قانون مجازات .ی را با صدای رسا و با کیفیت فوق العاده بالا قرائت نموده اند.توجه داشته باشید:هرگونه کپی برداری و تکثیر و انتشار فایل های صوتی تدریس((صرفا با ذکر منبع)) هیچ منع شرعی و قانونی ندارد چراکه موسسه قانون یار حامی و دلسوز واقعی حقوقدانان عزیز کشور می باشد و بدون در نظر گرفتن جنبه مالی و اقتصادی تمامی سی دی های صوتی تدریس و قانون خوانی موسسه را در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده ا...
214982

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص

اختصاصی از اینو دیدی مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .یشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات .ی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب .د. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکال
149943

بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات .ی

بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات .یهدف از این مقاله بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات .ی می باشد دسته بندی فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل pdf حجم فایل 460 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 16 . مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات .ی چکیده قیام مسلحانه علیه . معصوم(ع) و نواب عام و خاص ایشان و مقابله با نظام .ی بغی نامیده می شود. این پدیده مجرمانه علیرغم سابقه طولانی در حقوق کیفری .ی، به تازگی با تصویب قانون جدید مجازات .ی به سیاهه قوانین کیفری افزوده شده است. بنابراین مبانی شرعی این جرم ا
314448

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از اینو دیدی کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات. رضا نوریقانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان م
214606

کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایل هلپ کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات. رضا نوریقانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان م
238701

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی 8ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات .ی شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات .ی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب .د. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که ا...
28331

شجاعت ستودنی برخی از قضات در صدور «مجازات های سبز»

عدم اثربخشی برخی مجازات ها برای تعدادی از محکومان، موضوعی است که درواقع مورد اتفاق نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضایی کشور قرار گرفته، به گونه ای که هنگام اصلاح قانون مجازات .ی موادی برای مجازات های جایگزین در نظر گرفته شد. «مجازات سبز نوع بدیعی از مجازات های جایگزین حبس هستند که اخیرا در آرای صادره بسیاری از قضات دیده می شود. در قانون مجازات .ی مصوب سال ۹۲ در فصل نهم مبحث مجازات های جایگزی حبس مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل به مشخصات جرایم واجدالشرایط برای اعمال این گونه مجازات اشاره شده و در ماده ۷۹ این قانون بیان شده که آیین نامه ...
214523

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از فایلکو شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :کلیاتماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد.ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلو...
1422144

بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲

بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ دریافت فایل بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲مطالب بسیار تخصصی و کاربردی برای رفرنس دهی برای پژوهش های حقوقی مرتبط با موضوع بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ با رفرنس دهی پاورقی و منابع مربوطه مورد استفاده دز منابه پژوهش های حقوق جاز و جزم شناسی برای استفاده در رفرنس پژوهش مربوطه بررسی مجازات تعزیری در قانون مجازات ی ۱۳۹۲ مطالب بسیار تخصصی و کاربردی برای رفرنس دهی برای پژوهش های حقوقی مرتبط با موضوع بررسی مجازات تعزیری در ق? ...
204391

بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات .ی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات .ی مصوب 1392هدف در این مقاله بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات .ی مصوب 1392 می باشد دسته بندی فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل doc حجم فایل 66 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 . مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات .ی مصوب 1392 چکیده قانونگذار ایران در قانون مجازات .ی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام . ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات . و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذ
314799

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از اینو دیدی شرحی بر قانون اقدامات تامینی . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :کلیاتماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد.ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلو...
323899

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از یاری فایل شرحی بر قانون اقدامات تامینی . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339) در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است : کلیات ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد.ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند . توضیحاتی در ارتباط با متن قانون : 1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگ
1235367

موضوع پژوهش-پایان نامه (75)

از نظر مجازات : اگر چه مجازات تعیین شده هر دوبزه از نوع تعزیر است ، اما قانونگذار میزان کیفر مرتکب هریک رامتفاوت قرارداده است . در ماده 674 قانون مجازات ی مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای خائن در نظرگرفته شده است ، ودر ماده 5 قانون تشدید . چنانچه میزان […] ادامه مطلب
1776793

لواط و تفخیذ در قانون مجازات ی

لواط و تفخیذ در قانون مجازات ی ماده ۲۳۳ قانون مجازات ی: «لواط عبارت از اندام مرد به اندازه گاه در دبر {پشت} انسان مذکر است.» تفاوت لواط و تفخیذ آن است که در تحقق لواط، حداقل به اندازه گاه شرط است که، به اصطلاح، “لواط ایق ” نامیده می شود اما در تفخیذ صورت نمیگیرد. در تفخیذ، رابطه میان دو مرد صرفا به اندازه قرار دادن اندام میان ران ها یا نشیمنگاه است. وطی از دبر { از پشت} توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است {جرم نیست} اما اگر از این طریق جرحی به زوجه {زن} وارد یا نقص عضوی در او ایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو، مطابق قانون مجازات ی، قابل تعقیب و مش ...
892994

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 کیفر سقط جنین در قانون مجازات .ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات . رضا نوری قانون مجازات .ی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای .ی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه .ی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده ا ... دریافت فایل [ادام?...
809402

جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟

در قانون مجازات .ی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است . در ماده 615 قانون مجازات .ی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ادامه مطلب
551413

مؤسسه های حقوقی، رقیب وکلا نیستند.

شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات .ی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات .ی متذکر می شود... (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ . از نظر قانون مجرم...
1848995

لواط و تفخیذ در قانون مجازات ی

لواط و تفخیذ در قانون مجازات یماده 233 قانون مجازات ی: «لواط عبارت از اندام مرد به اندازه گاه در دبر {پشت} انسان مذکر است.»تفاوت لواط و تفخیذ آن است که در تحقق لواط، حداقل به اندازه گاه شرط است که، به اصطلاح، “لواط ایق ” نامیده می شود اما در تفخیذ صورت نمیگیرد. در تفخیذ، رابطه میان دو مرد صرفا به اندازه قرار دادن اندام میان ران ها یا نشیمنگاه است.وطی از دبر { از پشت} توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است {جرم نیست} اما اگر از این طریق جرحی به زوجه {زن} وارد یا نقص عضوی در او ایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو، مطابق قانون مجازات ی، قابل تعقیب و مشمول دیه است؛ ...
472212

تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :کلیاتماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تد.ری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگ...
245492

تحقیق در مورد مجازات حدی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مجازات حدی . با . و پر سرعت . مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و . در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 32 فهرست:تعریف مجازات حدینقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات .ی ایرانبررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسارجهل = سنگسار .ن در ایران ادامه دارد‏بررسی اثر جهل در مجازاتهای حدینقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات .ی ایران اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا تعریف مجازات حدیاز جمله مجازات های پیش بینی شده، در حقوق کیفری .، مجازات های حدی است . این مجاز
689526

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
838936

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...
857049

. تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی تحقیق بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند دسته بندی حقوق فرمت فایل pdf حجم فایل 580 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 6041 تمام فایل ها بررسی مجازات های تبعی در قانون جدید مجازات .ی درقالب pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ...

دیه در منظر قانون مدنی و قانون مجازات