دیجیتال مارکتینگ چیست و اصول دیجیتال مارکتینگ


2879565

دیجیتال مارکتینگ چیست

ابزارهای دیجیتال مارکتینگ در خدمت استراتژی بازاری دیجیتال شما دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) یا بازاری اینترنتی به تبلیغات ارائه شده از طریق کانال های دیجیتالی مثل موتورهای جستجو، وب سایت ها، رسانه های اجتماعی، ایمیل و برنامه های موبایلی اشاره دارد. اصطلاح دیجیتال مارکتینگ گستره وسیعی از فعالیت های بازاری را شامل شده و ما به عنوان یک آژانس بازاری دیجیتال تمرکز خود را بر روی رایج ترین موارد دیجیتال مارکتینگگذاشته ایم: کتاب آموزش دیجیتال مارکتینگ در صورتیکه خواسته باشید مفاهیم و اصول دیجیتال مارکتینگ را به صورت مرتب و حرفه ای مطالعه کنید پیشنهاد ...
1996800

دیجیتال مارکتینگ چیست

دیجیتال مارکتینگ چیست | معرفی تکنیکهای نوین دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به هم? ...
1375492

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. ادامه مطلب
1375452

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2879568

منابع دیجیتال مارکتینگ

آموزش دیجیتال مارکتینگدیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت هایی که به منظور تبلیغ محصول،خدمات، برند و بررسی رفتار مشتری با استفاده از ابزارهادر فضای دیجیتال مانند وب،موبایل،شبکه های اجتماعی و… صورت میگیرد گفته می شود. درواقع بازاری دیجیتال مجموعه ای از تلاش ها در زمینه بازاری است که در فضای وب،موبایل و… انجام می شود.امروزه بازاری در فضای دیجیتال موثرترین را ار برای رشد ب و کار خواهد بود و اهمیت دیجیتال مارکتینگ به مراتب از روش های سنتی بازاری بیشتر می شود.در دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ کالج تپسل،14 جلسه رایگان اصول دیجیتال مارکتینگ با موضوعات و ع? ...
2051700

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2051742

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2051744

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048344

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048404

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048408

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048326

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048332

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
1048346

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2051686

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2051668

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2879564

آموزش دیجیتال مارکتینگ (کتاب pdf )

آموزش دیجیتال مارکتینگ همچون یک آکادمی پیشرفته آیا بازاری دیجیتال شما زیر منگنه قرار گرفته است؟این کتاب pdf آموزش دیجیتال مارکتینگ بصورت دوستانه است که به شما نشان می دهد چگونه از استراتژی های بازاری دیجیتالو را ارهای آن برای گسترش نام تجاری خود، افزایش مخاطبان و ب درآمد از مشتریان استفاده کنید. اگر مطلب دیجیتال مارکتینگ چیست را خوانده باشید بیشتر به یادگیری مفاهیم و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ به صورت اصولی و هدمند پایبند هستید. این pdf به شما کمک می کند تا از تلاش های بازاری دیجیتال خود بیشترین بهره را ببرید و همچون یک آکادمی دیجیتال مارکتینگ حرفه ...
1589672

دیجیتال مارکتینگ و 10 استراتژی برتر آن در سال 2017

10 دلیلی که شما به استراتژی دیجیتال مارکتینگ نیازمندید در اینجا معرفی شده است. دیجیتال مارکتینگ با یک برنامه ریزی دقیق باعث تغییرات اساسی در ب و کارها می شود. دیجیتال مارکتینگ یک اصطلاح برای بازاری محصولات یا خدمات از طریق فن آوری های دیجیتال است. دیجیتال مارکتینگ از طریق هر رسانه دیجیتالی مانند موبایل، صفحات نمایشگر تبلیغاتی و ...امکانپذیر است. اگر شما صاحب یک وب سایت باشید یا در زمینه تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنید حتما با دیجیتال مارکتینگ آشنا هستید. وقتی که شما قصد توسعه یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ را دارید، ازکجا باید کنید؟ هر استر ...
1341534

دیجیتال مارکتینگ و 10 استراتژی برتر آن در سال 2017

10 دلیلی که شما به استراتژی دیجیتال مارکتینگ نیازمندید در اینجا معرفی شده است. دیجیتال مارکتینگ با یک برنامه ریزی دقیق باعث تغییرات اساسی در ب و کارها می شود. دیجیتال مارکتینگ یک اصطلاح برای بازاری محصولات یا خدمات از طریق فن آوری های دیجیتال است. دیجیتال مارکتینگ از طریق هر رسانه دیجیتالی مانند موبایل، صفحات نمایشگر تبلیغاتی و ...امکانپذیر است. اگر شما صاحب یک وب سایت باشید یا در زمینه تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنید حتما با دیجیتال مارکتینگ آشنا هستید. وقتی که شما قصد توسعه یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ را دارید، ازکجا باید کنید؟ هر استراتژی ...
1341000

دیجیتال مارکتینگ و 10 استراتژی برتر آن در سال 2017

10 دلیلی که شما به استراتژی دیجیتال مارکتینگ نیازمندید در اینجا معرفی شده است. دیجیتال مارکتینگ با یک برنامه ریزی دقیق باعث تغییرات اساسی در ب و کارها می شود. دیجیتال مارکتینگ یک اصطلاح برای بازاری محصولات یا خدمات از طریق فن آوری های دیجیتال است. دیجیتال مارکتینگ از طریق هر رسانه دیجیتالی مانند موبایل، صفحات نمایشگر تبلیغاتی و ...امکانپذیر است. اگر شما صاحب یک وب سایت باشید یا در زمینه تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنید حتما با دیجیتال مارکتینگ آشنا هستید. وقتی که شما قصد توسعه یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ را دارید، ازکجا باید کنید؟ هر استراتژی ن ...
2944129

دیجیتال مارکتینگ

به مجموعه فعالیت ها و روش هایی که برای تبلیغ محصولات و خدمات صورت می گیرد دیجیتال مارکتینگ می گویند. در دیجیتال مارکتینگ از ابزار های دیجیتالی استفاده می شود. دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال به معنی استفاده از ابزارهای موجود در اینترنت و دنیای دیجیتال جهت بازاری خدمات و محصولات می باشد. در اصل این روش بازاری اغلب به رسانه های دیجیتالی و شبکه های اجتماعی وابسته است. به کاربردن هر نوع رسانه که مربوط به ب و کار های دیجیتال می باشد می تواند به بازاری دیجیتال کمک کند. البته دیجیتال مارکتینگ تنها به ب و کار های آنلاین محدود نمی شود. در دیجیتال مارکتینگ ...
2138246

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال به بازاری محصولات و خدمات در بستر اینترنت، اپلیکیشن موبایل و دیگر رسانه ­های دیجیتالی مانند تلگرام اتلاق می شود. به زبان ساده سایت، اپلیکیشن موبایل, صفحه تلگرام و یا صفحه اینستاگرام شما همان مغازه شما در بازار و یا دفتر کار شما است و دیجیتال مارکتینگ جایگاه شما را در این بازار مشخص می­ کند. هرچه به این ابزار مسلط­تر باشید معادل این است که جایگاه بهتری در بازار و به تبع آن در ذهن مشتریان خود خواهید داشت که منجر به فروش بیشتر خواهد شد.دیجیتال مارکتینگ در آکادمیآکادمی دیجیتال مارکتینگ با مأمور ...
1275472

دیجیتال مارکتینگ موفق، در کمتر از یک سال!

دیجیتال مارکتینگ، مطمئن ترین روش ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب است دیجیتال مارکتینگ:دیجیتال مارکتینگ یا بازاری الکترونیکی روشی از بازاری است که با استفاده از فن آوری های دیجیتال، به استفاده کنندگان دسترسی پیدا کرده و آنان را به مشتری مبدل میسازد. ادامه مطلب
2331232

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه های جدید دردنیای تجارت اطلاق می شود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیت هایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت می گیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند وب سایت، ایمیل، ...
2925686

دیجیتال مارکتینگ

به مجموعه فعالیت ها و روش هایی که برای تبلیغ محصولات و خدمات صورت می گیرد دیجیتال مارکتینگ می گویند. در دیجیتال مارکتینگ از ابزار های دیجیتالی استفاده می شود. دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال به معنی استفاده از ابزارهای موجود در اینترنت و دنیای دیجیتال جهت بازاری خدمات و محصولات می باشد. در اصل این روش بازاری اغلب به رسانه های دیجیتالی و شبکه های اجتماعی وابسته است. به کاربردن هر نوع رسانه که مربوط به ب و کار های دیجیتال می باشد می تواند به بازاری دیجیتال کمک کند. البته دیجیتال مارکتینگ تنها به ب و کار های آنلاین محدود نمی شود. در دیجیتال ما ...
1048330

modares digital marketing

مدرس دیجیتال مارکتینگ آموزش دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با ا ...
2942480

دوره دیجیتال مارکتینگ

همانطور که می دانید دیجیتال مارکتینگ یکی از مهمترین بخش ب و کار اینترنتی است.بخصوص که در چند سال اخیر با پیشرفت ب و کارهای اینترنتی شاهد فعالیت برخی از متخصصین این حوزه بوده ایم کنیم که می شود گفت شرکت در دوره های دیجیتال مارکتینگ مهمترین دغدغه صاحبان این ب و کار شده است اما حوزه دیجیتال مارکتینگ یکی از پیچیده ترین مباحث این عرصه می باشد و برای صاحبان ب و کارهای اینترنتی بسیار مهم و هائز اهمیت می باشد آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا در زمینه دیجیتال مارکتینگ خدمات بسیار ارزشمندی را ارائه می دهد و در حوزه آموزش دیجیتال مارکتینگ و دوره دیجیتال مارک ...
2873942

دیجیتال مارکتینگ چیست

با هم نگاهی به آمارهای حیرت انگیز رشد دنیای وب و موبایل می اندازیم، برخی از مهم ترین فرصت ها و مزایای کانال ارتباطی دیجیتال با مخاطب را مرور می کنیم تا بررسی کنیم این آمارهای روبه رشد چگونه به کمک ب وکار شما می آیند.در انتها به سه مرحله ی اصلی برای تدوین یک استراتژی موفق دیجیتال مارکتینگ میپردازیم اگر شما هم در ابتدای مسیر یادگیری دیجیتال مارکتینگ هستید، می توانید با عضویت در این بلوک یادگیری، از برگزاری هر جلسه مطلع شوید و به صورت کاملا رایگان، این مهارت کاربردی دنیای امروز را ب کنید دیجیتال مارکتینگ چیست؟ دیجیتال مارکتینگ مجموعه ای از ? ...
1868328

دیجیتال مارکتینگ موفق، در کمتر از یک سال!

دیجیتال مارکتینگ، مطمئن ترین روش ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب است دیجیتال مارکتینگ:دیجیتال مارکتینگ یا بازاری الکترونیکی روشی از بازاری است که با استفاده از فن آوری های دیجیتال، به استفاده کنندگان دسترسی پیدا کرده و آنان را به مشتری مبدل میسازد.انواع دیجیتال مارکتینگ:فعالیت های دیجیتال مارکتینگ شامل اقدامات زیر است:• بهینه سازی موتور جستجوگر یا همان سئو (seo)• بازاری محتوایی• بازاری از طریق تاثیرگذاری• اتوماسیون محتوا• مانورهای بازاری ( paign marketing)• تجارت الکترونیک (e-commerce)• بازاری از طریق شبکه های اجتماعی• تبلیغات نمایشی (بنر ...
1888368

نکات دیجیتال مارکتینگ (۱۵ نکته کاربردی و مهم)

موفقیت در دیجیتال مارکتینگ ، مست م دانستن بسیاری از نکات دیجیتال مارکتینگ است. به همین دلیل هم امروز در وبلاگ آژانس دیجیتال مارکتینگ بهیدوقصد داریم نکات دیجیتال مارکتینگ را در قالب ۲۰ نکته مهم و کاربردی با دسته بندی مشخص در موضوعات سئو سایت ، تبلیغات آنلاین ، شبکه های اجتماعی وتولید و بازاری محتوا به شما ارائه بدهیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
954010

نقش اپلیکیشن در دیجیتال مارکتینگ

در مورد اهمیت دیجیتال مارکتینگ و بازاری. دیجیتال مقالات متعددی را ارائه کردیم و در ادامه نیز به دو اصل مهم در دیجیتال مارکتینگ که طراحی سایتو طراحی اپلیکیشن می باشد خواهیم پرداخت. هر چند بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان طراحی سایت فروشگاهی، دیجیتال مارکتینگ جندان قدیمی نبوده و به نوعی نو ظهور است اما اهمیت تبلیغات در بازارهای امروز با وجود طراحی سایت های متعدد و پیشرفت .ب و کارها یک نیاز اساسی محسوب می شود به صورتی که دیجیتال مارکتینگ در حال بدل شدن به یک علم می باشد.ادامه مطلب در لینک زیر... طراحی اپلیکیشن اصل مهم دیجیتال مارکتینگ
1575964

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ دوره های تخصصی در بحث مارکتینگ که شامل : دیجیتال مارکتینگ سئو و بحث در گوگل مپ .... ....... ایده هایتان را به هر شکلی اجرا نمائید . ایده های بزرگ یک روزه شکل نمی گیرند...
1610938

اصول دیجیتال مارکتینگ

تسلط بر اصول دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال جزو موارد حیاتی برای حضور در بازار رقابتی امروز است و یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) با احاطه بر این موارد می تواند موفقیت مجموعه و برندینگ خود را تضمین کند : سئو search engine optimization و بازاری موتورهای جستجو search engine marketing به جرات میتوان گفت سئو و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو و کاربران، گسترده ترین مبحث آنلاین مارکتینگ است که طی آن تمامی مباحث آن پیج ) کدنویسی، لینک های داخلی و…… ( و آف پیج )ورودی های سایت مانند ورتاژآگهی ،شبکه های اجتماعی و…. ( باید بررسی و انجام پذیرد . از راه های میانبر ب? ...
2917970

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ به زبان ساده می توان گفت، دیجیتال مارکتینگ مجموعه فعالیت هایی است که برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات انجام می شود. در تبلیغ محصولات و خدمات از ابزار های موجود در اینترنت استفاده می کنند. دیجیتال مارکتینگ فقط مختص به ب و کارهای آنلاین نمی باشد، بسیاری از ب و کارهای سنتی نیز از دیجیتال مارکتینگ برای معرفی محصولات خود استفاده می کنند. ابزارهایی که در دیجیتال مارکتینگ استفاده می شود: · بازاری محتوا: تمام ابزارهایی که در دیجیتال مارکتینگ وجود دارد بدون بازاری محتوا هیچ ارزشی ندارد. محتوا باید جذاب و مرتبط باشد تا کا ...
954052

نقش اپلیکیشن در دیجیتال مارکتینگ

در مورد اهمیت دیجیتال مارکتینگ و بازاری. دیجیتال مقالات متعددی را ارائه کردیم و در ادامه نیز به دو اصل مهم در دیجیتال مارکتینگ که طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن می باشد خواهیم پرداخت. هر چند بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان طراحی سایت فروشگاهی، دیجیتال مارکتینگ جندان قدیمی نبوده و به نوعی نو ظهور است اما اهمیت تبلیغات در بازارهای امروز با وجود طراحی سایت های متعدد و پیشرفت .ب و کارها یک نیاز اساسی محسوب می شود به صورتی که دیجیتال مارکتینگ در حال بدل شدن به یک علم می باشد.ادامه مطلب در لینک زیر... طراحی اپلیکیشن اصل مهم دیجیتال مارکتینگ
953980

نقش اپلیکیشن در دیجیتال مارکتینگ

در مورد اهمیت دیجیتال مارکتینگ و بازاری. دیجیتال مقالات متعددی را ارائه کردیم و در ادامه نیز به دو اصل مهم در دیجیتال مارکتینگ که طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن می باشد خواهیم پرداخت. هر چند بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان طراحی سایت فروشگاهی، دیجیتال مارکتینگ جندان قدیمی نبوده و به نوعی نو ظهور است اما اهمیت تبلیغات در بازارهای امروز با وجود طراحی سایت های متعدد و پیشرفت .ب و کارها یک نیاز اساسی محسوب می شود به صورتی که دیجیتال مارکتینگ در حال بدل شدن به یک علم می باشد.ادامه مطلب در لینک زیر... طراحی اپلیکیشن اصل مهم دیجیتال مارکتینگ
1923542

دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال چیست ؟

امروز در طراحی سایت پرنا با بررسی و آموزش دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال میپردازیم. دیجیتال مارکتینگ چیست ؟دیجیتال مارکتینگ به استفاده از تمامی ابزار های موجود ، مثله گوگل ، شبکه های اجتماعی ، ایمیل مارکتینگ و سایر وب سایت ها برای تماس و جذب مشتری گفته می شود.واقعیت این است که طبق آمار مردم تقریبا بیش از 2 برابر زمان مشابه در 10 سال گذشته ، آنلاین هستند.و همین الان که شما ایم مقاله را می خوانید باز هم رفتار و طریق ید مردم تغییر می کند !نکته این است که بازاری آفلاین ( مثله تراکت و ... ) دیگر به هیچ عنوان مثله گذشته پاسخ گو نیستند .حتما شما هم امتحان ? ...
2713632

دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال چیست؟

دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال چیست؟ اصطلاح دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال (digital marketing) به مجموعه فعالیت هایی که در راستای تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد، گفته می شود. در واقع تمام فعالیت هایی که به منظور تبلیغ محصولات، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت انجام می شود، دیجیتال مارکتینگ محسوب می شود. برخلاف بازاری سنتی، مشتریان در دیجیتال مارکتینگ بیشترین اهمیت را دارند. به همین منظور شرکت ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند وب سایت، ایمیل، موبایل، شبکه های اجتماعی سعی می کنند رفتار مشتر ...
1595402

روش های دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ ) digital marketing ( به استفاده از رسانه های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندینگ و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند وب سایت، ای ...
2785558

با دیجیتال مارکتینگ برندتان را غنی کنید

در این مطلب می خواهیم در خصوص دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم. بگوییم که digital marketing چیست و چه کاربردهایی دارد. ابزارهای دیجیتال مارکتینگ رابشناسیم و به معرفی خدمات این حوزه بپردازیم. با ما همراه باشید. ادامه مطلب
1042680

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت اطلاق میشود که این بازاری دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته می باشد و نام دیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می توان گفت به تمام فعالیتهایی که به منظور تبلیغ محصول، خدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت میگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتینگ را با بازاری سنتی مقایسه کنیم، در واقع برخلاف بازاری سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور شرکت ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند وب سایت، ایمیل، ...
2509258

دیجیتال مارکتینگ چیستث

دیجیتال مارکتینگ چیست تیر ۲۷, ۱۳۹۷/0 دیدگاه /در بازاری /توسط seonab95 دیجیتال مارکتینگ چیستreviewed by سئو نابonjul 18rating: 4.5آموزش دیجیتال مارکتینگآموزش دیجیتال مارکتینگ به صورت کلی و اصولی برای اطلاعات بیشتر می توانید این پست آموزشی را مطالعه کنید دیجیتال مارکتینگ شامل تمام تلاش ها برای بازاری می باشد این تلاش ها می تواند با استفاده از ابزارهای اینترنتی و دستگاه های الکترونیکی صورت گیرد.شرکت ها با استفاده از کانال های دیجیتالی مانند موتورهای جستجو، رسانه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت های خود برای ارتباط با مشتریان فعلی و آینده استفاده می کنند من معتقد ...
2497052

۲۹+۱ نکته جدید و مهم در ایمیل مارکتینگ

امروزه ایمیل مارکتینگ به یکی از تکنیک های مهم در بازاری آنلاین یا همان دیجیتال مارکتینگ تبدیل گشته است و بسیاری از ب و کارهای آنلاین برای موفقیت و گسترش سهم خود در بازار از این روش استفاده می کنند. در ادامه با آی تی من ، جلال تر همراه باشید. ادامه را اینجا بخوانید : نکات مهم ایمیل مارکتینگ = = = = = = = منبع : آی تی - ای تی - تلگرام - اینستاگرام - دیجیتال مارکتینگ - آموزش دیجیتال مارکتینگ - آموزش ایمیل مارکتینگ - سروش یا تلگرام - تکنولوژی - فناوری - جلال - تر - استارتاپ چیست - استارتاپ - فالوور رایگان
2432446

دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال چیست؟

امروزه سبک زندگی ما حال و هوای خود را تغییر داده و رنگ و بوی دیجیتالی به خود گرفته است. روزانه تعداد کاربرانی که وارد حوزه های دیجیتالی می شوند بسیار رو به افزایش است. با پیشرفت تکنولوژی سیل عظیمی از مردم وقت بیشتری را برای استفاده از موبایل، تبلت و لپ تاپ گذاشته اند و راه های استفاده از این گروه خدمات را به سایر راه ها ترجیح می دهند. دیجیتال مارکتینگ از جمله حوزه های پرترافیک دیجیتال ، حوزه دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) است که با استقبال خوبی مواجه شده است. و اما تعریفی که می توان برای آن نمود این است که آموزش دیجیتال مارکتینگ یا همان بازار? ...
2334384

دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال چیست؟

امروزه سبک زندگی ما حال و هوای خود را تغییر داده و رنگ و بوی دیجیتالی به خود گرفته است. روزانه تعداد کاربرانی که وارد حوزه های دیجیتالی می شوند بسیار رو به افزایش است. با پیشرفت تکنولوژی سیل عظیمی از مردم وقت بیشتری را برای استفاده از موبایل، تبلت و لپ تاپ گذاشته اند و راه های استفاده از این گروه خدمات را به سایر راه ها ترجیح می دهند.دیجیتال مارکتینگ از جمله حوزه های پرترافیک دیجیتال ، حوزه دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) است که با استقبال خوبی مواجه شده است. و اما تعریفی که می توان برای آن نمود این است که آموزش دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاری دیجیت ...
2711328

دیجیتال مارکتینگ چیست و اصول دیجیتال مارکتینگ

اصطلاح بازاری دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت بازاری و نیز مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می گیرد. واقعیت این است که امروزه افراد نسبت به ۱۲ سال پیش، دو برابر بیشتر در اینترنت وقت می گذرانند. همان طور که همه ی ما کم وبیش می دانیم، نوع یدوفروش نیز عوض شده است و بازاری آفلاین مثل گذشته چندان تأثیرگذار نیست. عبارت بازاری همیشه این گونه معنا می شده: توانایی برقراری ارتباط با مخاطب در زمان و مکان مناسب. در تعریف امروزی بازاری این شما هستید که باید با مخاطبان خود درست همان جایی که حضور دارند، ملاق? ...
2713634

دیجیتال مارکتینگ چیست و اصول دیجیتال مارکتینگ

اصطلاح بازاری دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت بازاری و نیز مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می گیرد. واقعیت این است که امروزه افراد نسبت به ۱۲ سال پیش، دو برابر بیشتر در اینترنت وقت می گذرانند. همان طور که همه ی ما کم وبیش می دانیم، نوع یدوفروش نیز عوض شده است و بازاری آفلاین مثل گذشته چندان تأثیرگذار نیست. عبارت بازاری همیشه این گونه معنا می شده: توانایی برقراری ارتباط با مخاطب در زمان و مکان مناسب. در تعریف امروزی بازاری این شما هستید که باید با مخاطبان خود درست همان جایی که حضور دارند، ملاق? ...
41774

بازاری.

بازاری. دیجیتال چیست ؟دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاری. دیجیتال چه در ابعاد بزرگ اجرا شود و چه در ابعاد کوچک، موتور .ب و کار امروز است! یک بازاری. دیجیتال تاثیرگذار، به بازاری. گویند که میان تکنولوژی الکترونیک و روانشناسی بازار ارتباط ایجاد کند. ما در اینجا درباره اصول اساسی بازاری. دیجیتال، یعنی نتیجه و فرایند یک شغل و همچنین دیدگاه تجار صحبت خواهیم کرد و با تلاشی هوشمندانه، سعی می کنیم که از بیان اصطلاحات تکنیکی خاص بپر م و دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم آن را با زبانی ساده و آسان توصیف نماییم. در توصیف بازاری. اینترنتی بهتر است که از بیان مفا
2448116

دیجیتال مارکتینگ چیست

دیجیتال مارکتینگ چیست تیر ۲۷, ۱۳۹۷/0 دیدگاه /در بازاری /توسط seonab95دیجیتال مارکتینگ چیستreviewed by سئو نابonjul 18rating: 4.5آموزش دیجیتال مارکتینگآموزش دیجیتال مارکتینگ به صورت کلی و اصولی برای اطلاعات بیشتر می توانید این پست آموزشی را مطالعه کنیددیجیتال مارکتینگ شامل تمام تلاش ها برای بازاری می باشد این تلاش ها می تواند با استفاده از ابزارهای اینترنتی و دستگاه های الکترونیکی صورت گیرد.شرکت ها با استفاده از کانال های دیجیتالی مانند موتورهای جستجو، رسانه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت های خود برای ارتباط با مشتریان فعلی و آینده استفاده می کنند من معتقد هس ...
1041606

آکادمی آموزش دیجیتال مارکتینگ

یک پاسخ ساده این است که دیجیتال مارکتینگ به ابزارهای الکترونیکی (کامپیوتر، تبلت، تلفن و …) برای ارائه تجربه ای خاص به مخاطبان کمک می کند. دیجیتال مارکتینگ در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد، اما بسیار پیچیده است. در واقعیت، دیجیتال مارکتینگ در زمان تعامل با یک مخاطب مستعد همانند نوک یک سرنیزه است. دیجیتال مارکتینگ کانال ارسال پیام نیست اما به نوعی تجربه ای را با زندگی ترکیب می کند. دیجیتال در حال حاضر اولین نقطه تماس مشتری با یک مجموعه هست. در این کانال مشتری کنترل بسیار زیادی برای دیدن و شنیدن آنچه پیش رویش است دارد. 09121724677 09128724677 مدرس دیجیتال ما? ...
1595310

اصول دیجیتال مارکتینگ

تسلط بر اصول دیجیتال مارکتینگ یا بازاری دیجیتال جزو موارد حیاتی برای حضور در بازار رقابتی امروز استو یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) با احاطه بر این موارد می تواند موفقیت مجموعه وبرندینگ خود را تضمین کند :سئو search engine optimization و بازاری موتورهای جستجو search engine marketingبه جرات میتوان گفت سئو و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو و کاربران، گسترده ترین مبحث آنلاینمارکتینگ است که طی آن تمامی مباحث آن پیج ) کدنویسی، لینک های داخلی و…… ( و آف پیج )ورودی هایسایت مانند ورتاژآگهی ،شبکه های اجتماعی و…. ( باید بررسی و انجام پذیرد .از راه های میانبر برای ق? ...
1991676

شرکت دیجیتال مارکتینگ

شرکت دیجیتال مارکتینگ : تبلیغات در رسانه های دیجیتال دغدغه اصلی مدیران برندها ، صاحبان مشاغل و بنیان گذاران استارتاپ ، دیده شدن و دیده شدن برای افزایش فروش و مشتری است!! ما در شرکت شایگان به شما کمک خواهیم کرد: شرکت دیجیتال مارکتینگ شایگان با ارائه راه کارهای نوین تبلیغاتی در دنیای دیجیتال ، ب و کار شما را متحول خواهد کرد. شرکت دیجیتال مارکتینگ مشاهده پکیج های تبلیغاتی مدیریت اجتماعی تولید محتوا سایت تبلیغات اینترنتی تبلیغات گوگل برندینگ اینترنتی ویدئو مارکتینگ : ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی ویدئو مارکتینگ یا همان ...
42088

(بدون عنوان)

بازاری. دیجیتال چیست ؟دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاری. دیجیتال چه در ابعاد بزرگ اجرا شود و چه در ابعاد کوچک، موتور .ب و کار امروز است! یک بازاری. دیجیتال تاثیرگذار، به بازاری. گویند که میان تکنولوژی الکترونیک و روانشناسی بازار ارتباط ایجاد کند. ما در اینجا درباره اصول اساسی بازاری. دیجیتال، یعنی نتیجه و فرایند یک شغل و همچنین دیدگاه تجار صحبت خواهیم کرد و با تلاشی هوشمندانه، سعی می کنیم که از بیان اصطلاحات تکنیکی خاص بپر م و دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم آن را با زبانی ساده و آسان توصیف نماییم. در توصیف بازاری. اینترنتی بهتر است که از بیان مف
1892804

تفاوت آنلاین مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ در چیست

اصطلاحاتی که در تجارت الکترونیک استفاده می شود، شباهت زیادی به یکدیگر دارد. متخصصانی که در این زمینه فعالیت می کنند به این تفاوت و تمایزها کاملا واقف هستند. با این وجود افرادی که به تازگی فعالیت خود را در فضای اینترنتی آغاز کرده اند، ممکن است نسبت به این تفاوت ها اطلاع چندانی نداشته باشند. از جمله این اصطلاحات «آنلاین مارکتینگ» و «دیجیتال مارکتینگ» است که گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند. در حالی که میان این دو اصطلاح تفاوت زیادی وجود دارد. در زیر به این تفاوت ها می پردازیم. دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ به مجموعه از فرآیند های فرو? ...
2139322

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ بازاری دیجیتال مارکتینگ یعنی استفاده از ابزارهای موجود در اینترنت و دنیای دیجیتال برای بازاری خدمات و محصولات. در واقع در این روش بازاری بیشتر وابسه به رسانه های دیجیتالی مثل شبکه های اجتماعی هستیم. استفاده از شبکه های اجتماعی به نوعی به بازاری دیجیتالی ما کمک می کنند. حال فرقی نمی کند بازاری ما در شبکه های اجتماعی به صورت رایگان یا شامل هزینه باشد. استفاده از هر نوع رسانه ای که مربوط به ب و کارهای دیجیتال مارکتینگ است می تواند به بازاری دیجیتال ما کمک کند. مثلا با استفاده از بهینه سازی سایتمان برای موتورهای جست و جو می توانی ...
525308

مزایای دیجیتال مارکتینگ

آیا شما جزو آن دسته از علاقمندان باهوش هستید که قصد دارند از همه را.ارهای دیجیتال مارکتینگ سر در بیاورند؟ما 10 راه مهم در این زمینه را با شما به اشتراک میگذاریم که با استفاده از آنها در دیجیتال مارکتینگ پیشرو باشید.0. تولید محتوا را فراموش نکنید. امروزه اساس روش های بازاری. در فضای مجازی و حتی در فضای حقیقی، بازاری. محتوایی است.نشریه های مارکتینگ آنلاین همانند marketing week, .paign, econsultancy, brand republic و the drum را دنبال نمایید تا همیشه از آ.ین اخبار دیجیتال مارکتینگ آگاه شوید. شما می توانید اطلاعاتی در رابطه با شغل های جدید، آ.ین تکنولوژی های دیجیتال و مشاوره در زمینه...
2527280

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

شاید بهتر بود این مقاله را به عنوان مقاله اول در وبلاگ منتشر می اما به هر حال الان هم دیر نیست. دومین مقاله بلاگ را می خواهم اختصاص دهم به معرفی دیجیتال مارکتینگ. واقعا منظر از دیجیتال مارکتینگ چیست؟ در حال گشت و گذار ذر اینترنت بودم تا یک تعریف مناسب پیدا کنم. در سایت آتیسان بازاری دیجیتال اینگونه تشریح شده بوداستفاده از ابزارهای دیجیتال (شامل موبایل، کامپیوتر، تبلت، لپ تاپ، و … ) جهت معرفی محصول، جذب مشتری، برند سازی و فروش را بازاری دیجیتال می گوییم. به عبارت دیگر صاحب ب و کار از طریق ابزارهای بازاری دیجیتال اقدام به معرفی محصولش به مشتریان کرده و ...
1992766

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ digital marketing یا تبلیغات اینترنتی به بازاری ، تبلیغ محصولات، خدمات در بستر اینترنت و رسانه ­های دیجیتالی گفته می شود. با دیجیتال مارکتینگ می توانید جایگاه شعبه آنلاین ب و کار خود را که شامل سایت ، اپلیکیشن موبایل یا تلگرام و اینستاگرام باشد را ارتقا دهید . ب جایگاه بهتر با خدمات دیجیتال مارکتینگ یعنی حضور پررنگ تر در بازار رقابت و جذب مشتریان بیشتر و در نهایت افزایش فروش. صاحبان مشاغل و ب و کارهای مختلف از شرکت های کوچک تا کمپانی های بزرگ می توانند به کمک دیجیتال مارکتینگ به راحتی خدمات خود را به طیف وسیع تری از کاربران ، به صورت هد ...
726916

دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات اینترنتی

نیاز به مشاوره و اخذ خدمات در حوزه دیجیتال مارکتینگ دارید؟ هم اکنون تماس بگیرید. دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده یعنی بازاری.(و یا همان مارکتینگ؛ چون اُصولاً به اعتقاد من معادل فارسی ندارد) با استفاده از ابزارهای دیجیتال که برخی از مهم ترین حوزه های آن عبارتند از: - تبلیغات در گوگل و سایر موتورهای جستجو - طراحی سایت و جایگاه سازی در فضای اینترنت(سئو) - طراحی های گرافیکی و بازاری. های ویدئویی - تبلیغات هوشمند در شبکه های اجتماعی - ایمیل مارکتینگ اما چرا خدمات دیجیتال مارکتینگ تخصصی؟ شاید مهم ترین دلیل برای این مسأله، رویکردهای جدیدی باش...
1914242

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ digital marketing یا تبلیغات اینترنتی به بازاری ، تبلیغ محصولات، خدمات در بستر اینترنت و رسانه ­های دیجیتالی گفته می شود. با دیجیتال مارکتینگ می توانید جایگاه شعبه آنلاین ب و کار خود را که شامل سایت ، اپلیکیشن موبایل یا تلگرام و اینستاگرام باشد را ارتقا دهید . ب جایگاه بهتر با خدمات دیجیتال مارکتینگ یعنی حضور پررنگ تر در بازار رقابت و جذب مشتریان بیشتر و در نهایت افزایش فروش. صاحبان مشاغل و ب و کارهای مختلف از شرکت های کوچک تا کمپانی های بزرگ می توانند به کمک دیجیتال مارکتینگ به راحتی خدمات خود را به طیف وسیع تری از کاربران ، به صورت هدفمند ? ...

دیجیتال مارکتینگ چیست و اصول دیجیتال مارکتینگ