دوخت کیف با چهل تکه آکاردئونی خانم عفت فتاحی


2140054

دوخت کیف با چهل تکه آکاردئونی- خانم عفت فتاحی

نمونه زیبایی از دوخت چهل تکه آکاردئونی را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. این چهل تکه بسیار زیبا در سه رنگ بنفش، آبی و لیمویی و با هماهنگی رنگ ها، دوخته شده و پس از دوخت چهل تکه و آستر کشی، با سلیقه تبدیل به کیف گردیده است. سر این کیف سجاف دوزی شده و به کمک مقداری قیطان بسته می شود. این کیف آکاردئونی در عین سادگی بسیار زیبا، جادار و کاربردی می باشد. شما نیز ببنید،لذت ببرید و در صورت تمایل بدوزید. ادامه مطلب
1417868

رومیزی با چهل تکه فرفره ای- خانم عفت فتاحی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک چهل تکه فرفره ای را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک رانر؛ دوخته شده است. خانم عفت فتاحی با استفاده از دو پارچه طرح دار و یک پارچه چهار خانه ، طرح چهل تکه فرفره ای را بر روی یک رانر اجرا نموده و پس از لبه دوزی رانر با پارچه نباتی (به عرض 7 سانت) هماهنگ با طرح پارچه چهل تکه، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. استفاده از دوخت زنجیره به عنوان دوخت تزیینی چهل تکه در حد فاصل میان لبه و چهل تکه اصلی؛ به همراه گل های نگینی با مروارید در تقاطع های دوخت، از ویژگی های این نمونه آموزشی خوب می ب? ...
1415495

رومیزی با چهل تکه فرفره ای- عفت فتاحی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک چهل تکه فرفره ای را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک رانر؛ دوخته شده است. خانم عفت فتاحی با استفاده از دو پارچه طرح دار و یک پارچه چهار خانه ، طرح چهل تکه فرفره ای را بر روی یک رانر اجرا نموده و پس از لبه دوزی رانر با پارچه نباتی (به عرض 7 سانت) هماهنگ با طرح پارچه چهل تکه، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. استفاده از دوخت زنجیره به عنوان دوخت تزیینی چهل تکه در حد فاصل میان لبه و چهل تکه اصلی؛ به همراه گل های نگینی با مروارید در تقاطع های دوخت، از ویژگی های این نمونه آموزشی خوب می ب? ...
1415775

رومیزی با چهل تکه فرفره ای- عفت فتاحی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک چهل تکه فرفره ای را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک رانر؛ دوخته شده است. خانم عفت فتاحی با استفاده از دو پارچه طرح دار و یک پارچه چهار خانه ، طرح چهل تکه فرفره ای را بر روی یک رانر اجرا نموده و پس از لبه دوزی رانر با پارچه نباتی (به عرض 7 سانت) هماهنگ با طرح پارچه چهل تکه، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. استفاده از دوخت زنجیره به عنوان دوخت تزیینی چهل تکه در حد فاصل میان لبه و چهل تکه اصلی؛ به همراه گل های نگینی با مروارید در تقاطع های دوخت، از ویژگی های این نمونه آموزشی خوب می ب? ...
1142752

دوخت داربستی یا بخارا روی بته ه - خانم عطیه شریفی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت بخارا در وسط یک بته ه را در این پست می بینید که توسط خانم عطیه شریفی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم عطیه شریفی در این نمونه زیبا پس از دوخت داربستی ساده، م ن چهارخانه های بوجود آمده از دوخت ضربدر با رنگ های دیگر استفاده نموده است. بقیه بته ه نیز با استفاده از تکنیک های سوزندوزی بنیادی مانند دوخت روکوکو، زنجیره پیچ، ساقه دوزی، پیچ رز، دندان موشی کوتاه و بلند و شاه ماهی بسته؛ سوزن دوزی شده است.
1474963

گلدوزی گل لاله- مریم توکلی

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت گل لاله را می بینید که توسط خانم مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم مریم توکلی این لاله ها را به رنگ قرمز و روی پارچه ای به رنگ سبز فسفری، دوخت نموده است. خانم توکلی برای دوخت این لاله ها از تکنیک کوتاه و بلند و سایه روشن، ساقه دوزی تو پر،گل رز کوچک و دوخت ساتن؛ در سوزن دوزی استفاده نموده است. نخ مورد استفاده در این دوخت نیز دمسه و عمامه می باشد.
967129

گل یقه - خانم مریم توکلی

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک گل سه بعدی به رنگ بنفش را می بینید که توسط خانم مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز؛ برای گل یقه سوزن دوزی شده است. خانم مریم توکلی جهت دوختن این گل یقه از نخ های عمامه بنفش با رنگ های بنفش روشن، بنفش متوسط و بنفش تیره؛ استفاده نموده است و تکنیک بکار گرفته شده در دوخت این گل یقه نیز، دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی می باشد. خانم مریم توکلی این گل را در دو اندازه نزدیک به یکدیگر دوخت نموده و پس از دوخت و برش تکه ها، دو اندازه گل های دوخته شده را روی هم قرار داده و به کمک مرواریدی درشت در قسمت مرکزی گ...
1417867

گل یقه - خانم فاطمه ولی پور

در این پست نمونه بسیار زیبایی از دوخت یک گل یقه را می بینید که جهت استفاده بر روی یک مانتو، توسط خانم فاطمه ولی پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم فاطمه ولی پور این گل یقه را به شیوه دوخت گلدوزی سه بعدی، و با استفاده از نخ های ابریشمی؛ سوزن دوزی نموده است. تکنیک های دوخت این گل سه بعدی شامل، دندان موشی کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی می باشد که با نخ های ابریشم و در دو رنگ، هماهنگ اجرا شده است. این نمونه کوچک ولی بسیار زیبا پس از دوخت و آماده سازی جهت استفاده یک گل یقه بر روی مانتو، قرار گرفته و البته نصب آن در بخشی از مانتو که با گیپور تزیین شده؛ ...
1254830

چهل تکه دوزی و تکه دوزی با دایره ها- خانم عفت فتاحی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت چهل تکه دوزی و تکه دوزی دایره ها را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی که نوع دیگری از مصرف دایره های آماده شده به شیوه چهل تکه دوزی را نشان می دهد، توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم عفت فتاحی این دایره ها را در سه رنگ شامل رنگ های آبی روشن، قرمز و زرد بر روی یک ن سبز رنگ؛ دوخته است. نحوه قرار گرفتن دایره های و قرمز و زرد به گونه ای است که هر سه رنگ دایره در حالیکه درکنار هم قرار گرفته اند، اندکی نیز روی هم می باشند. این دایره های رنگی نه تنها در گوشه ها بلکه در وسط ن نیز گنجانده شده و برای اتصال دایر ...
1014210

چهل تکه دوزی چند ضلعی- عفت فتاحی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت یک چهل تکه چند ضلعی را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. تفاوت این نمونه آموزشی با نمونه آموزشی قبل نیز در استفاده از رنگها می باشد.خانم عفت فتاحی از دو رنگ پارچه، یک رنگ طرح دار و هماهنگ با آن یک رنگ ساده استفاده نموده است و چنانچه در تصاویر دیده می شود، این چند ضلعی در مرکز و انتها با پارچه طرح دار و در وسط با پارچه ساده؛ شکل یافته است. زیباست . اینطور نیست؟
2549288

گلهای داودی روی مانتو- خانم معصومه اصغر پور

گل داودی و داودی دوبل در سوزندوزی، از جمله دوخت هایی است که در عین سادگی، بسیار زیباست. برای دوخت این گل طرح و نقش خاصی مورد نیاز نیست و فقط و فقط با در نظر گرفتن یک مرکز و شعاع های اطراف می توان گل و یا گل های بسیار زیبایی دوخت نمود. در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل داودی را، بر روی یک مانتوی زرشکی می بینید که توسط خانم معصومه اصغر پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم معصومه اصغر پور گل های داودی را در قسمت کمر مانتو، با رنگ های مختلف سوزن دوزی نموده است و چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود گل های داودی بر روی دگمه های مانتو نیز سوزندوزی شده است. ...
1818704

دوخت چرم با دست ، آموزش کوک ساده

کیف چرم در این نوشته آموزشی شما با نحوه ی دوخت چرم با دست ، آشنا می شوید. در انتها میتوانید با کوک ساده هرآنچه که مدنظرتان است را بدوزید. کیف چرم ۱- وسایل مورد نیاز جهت دوخت چرم با دست دوخت چرم با دست - وسایل مورد نیاز ۲- آماده سازی چرم برای دوخت ۲٫۱) در ابتدا دو لبه ی چرم را با چسب به هم میچسبانیم. دوخت چرم با دست - چسب زدن لبه چرم دوخت چرم با دست - چسابندن لبه های چرم ۲٫۲) سپس با استفاده از شیار انداز، شیاری به منظور دوخت چرم ایجاد می کنیم. دوخت چرم با دست - شیار انداختن این کار به منظور علامت گذاری یک خط صاف انجام می شود که به دوخت راحت تر و تم? ...
877073

ملیله دوزی روی لباس - خانم سیده بهاره میر صادقی

نمونه زیبایی از دوخت ملیله ش.ته و سنگ را بر روی یک لباس می بینید که توسط خانم سیده بهاره میر صادقی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم بهاره میر صادقی طرحی از گل را به صورت زاویه دار،برای یک گوشه از دامنه کت؛ تنظیم نموده است. آنگاه به کمک تکنیک های دوخت و با استفاده از ملیله ش.ته و سنگ؛ طرح را ملیله دوزی نموده است. در ملیله دوزی این طرح، از دوخت هایی مانند خطی، دانه دوزی، جناغی، و سنگ دوزی؛ استفاده شده است. جلوه ای که خانم بهاره میر صادقی توسط دوخت این طرح و تنها با مقداری ملیله ش.ته و چند سنگ، بر روی لباس بوجود آورده ؛ زیبایی لباس را افزون نموده اس...
2436840

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع نخ دوخت

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم انواع نخ دوخت امروزه انواع مختلفی از نخ های دوخت عرضه می شوند، که هریک برای دوخت پارچه های خاصی مناسب هستند. انواع نخ های دوخت عبارت اند از: نخ دوخت پنبه ای نخ دوخت پلی استری نخ دوخت ابریشمی نخ دوخت نایلونی نخ دوخت پلی استری با روکش پنبه نخ کوک نخ دوخت ف ی در مطالب زیر به طور اجمالی با این نخ ها آشنا می شوید. نخ دوخت پنبه ای نخ دوخت پنبه ای، برای دوخت پارچه های پنبه ای، پشمی، کتانی و ویسکوزریون مناسب است. چون نخ پنبه ای خاصیت کشسانی ندارد، برای دوخت پارچه های تریکو و پارچه های استرچ یا کشی مناسب نیست. ز? ...
438426

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانهآموزش خیاطی و دوخت کلاه تابستانی پسرانه به نقل از سایت خانم جون برای دوخت این کلاه آفت. با پارچه نخی می توانید برای بچه های کلاه های زیبا بدوزید.آموزش دوخت کلاه آفت.آموزش دوخت کلاه آفت. دخترانهآموزش دوخت کلاه پارچه ایآموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه
438416

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانهآموزش خیاطی و دوخت کلاه تابستانی پسرانه به نقل از سایت خانم جون برای دوخت این کلاه آفت. با پارچه نخی می توانید برای بچه های کلاه های زیبا بدوزید.آموزش دوخت کلاه آفت.آموزش دوخت کلاه آفت. دخترانهآموزش دوخت کلاه پارچه ایآموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه
1275151

آموزش تصویری خیاطی 5 اورجینال

آموزش تصویری خیاطی 5 اورجینال آموزش تصویری خیاطی 5 اورجینال 1.آموز ش دوخت چادر :قسمت اول 2.آموزش دوخت چادر :قسمت دوم 3.آموزش دوخت مقنعه 4.آموزش دوخت روبالشی 5.آموزش دوخت پیش بند :قسمت اول 6.آموزش دوخت پیش بند :قسمت دوم 7.آموزش دوخت دمی در سه سایز 8.آموزش دوخت دستگیره دوسر dvd2 9.آموزش دوخت کیسه جا میوه ، جا سبزی 10.آموزش دوخت مانتو از شال های مازاد 11.آموزش دوخت تاپ از روسری های مازاد 12.آموزش دوخت پانچو از یک شال 13.آموزش دوخت 14.آموزش دوخت تیرانداز و خشک کن حبوبات 15.آموزش کوتاه قد مانتو و سر آستین ها 16.آموزش دوخت حمل 32/856325 قیمت : 15000 تومان روش ید: برای ید "آموزش تصو ...
148116

طراحی و دوخت مانتو (خانم ها) و تی . یا بلوز ( آقایان ) در طرح ها و رنگ های دلخواه و متنوع ( تک دوخت )

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1014211

گلدوزی روی شلوار جین - خانم ولی پور

همیشه لازم نیست که طرح و نقش خاصی داشته باشیم و بعد از آن به سراغ سوزن و نخ برای گلدوزی برویم. گاهی بدون طرح و نقش خاص هم می شود گلدوزی نمود. زیرا در میان دوخت های بنیادی سوزندوزی، دوخت های زیادی هستند که می توان در اینجور مواقع از آن استفاده نمود. تصاویر زیر نمونه ای از دوخت پیچ رز می باشد که توسط خانم فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز بر روی شلوار جین؛ استفاده شده است. ساده و زیباست. اینطور نیست؟
566073

تکه دوزی مرصع- خانم فاطمه آل ابراهیمی

نمونه ای زیبا از دوخت مرصع، منجوق و ملیله را بر روی یک لباس در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است خانم فاطمه آل ابراهیمی با استفاده از دو جنس پارچه مات و پارچه براق؛ دوخت لباس را انجام داده و در بخش براق، از پارچه مات جهت دوخت تکه دوزی، استفاده نموده است. خانم فاطمه آل ابراهیمی پس از ترکیب خوب این دو پارچه در کنار یکدیگر، طرحی از گل و برگ و .ه را در حد فاصل میان دو ترکیب قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت منجوق و ملیله دوزی، ان را مرصع دوزی نموده است. اجرای تکه دوزی گل و .ه ها و مرصع نمودن این بخش از طرح به ...
1819847

چهل تکه دوزی - خانم مریم اسدی

نمونه زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی را در این پست می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم مریم اسدی این چهل تکه زیبا را با استفاده از دو رنگ پارچه تافته عن و قهوه ای تیره با حاشیه گلدار، دوخت نموده است. برش های تشکیل دهنده این چهل تکه شامل یک مربع از پارچه قهوه ای و 4 مستطیل و 4 مثلث از هر دو رنگ پارچه قهوه ای و عن می باشد. در برش تکه های مستطیل، سعی شده تا حاشیه ها ی ان و در اطراف مربع قرار گیرند. خانم مریم اسدی پس از دوخت این چهل تکه بسیار زیبا و اضافه نمودن لبه های تزیینی، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. کاربرد ...
2329503

چهل تکه آکاردئونی- ناهید حسن پور

نمونه آموزشی دیگری از دوخت چهل تکه آکاردئونی را در این پست می بینید که توسط ناهید حسن پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. این نمونه زیبا از سه بخش با طرح های متفاوت از یک پارچه مورد استفاده قرار گرفته است. خانم ناهید حسن پور پس از اجرای چهل تکه آکاردئونی، برای تبدیل این چهل تکه به کیف؛ آن را آستر کشی و سجاف دوزی نموده است. اندکی قیطان رنگی، جهت جمع نمودن و بستن سر کیف؛ بر زیبایی آن افزوده است. زیباست ، اینطور نیست؟!! ادامه مطلب
1415774

دوخت کیسه چهل تکه دوزی شده- خانم فریبا داداش نیا

دوخت انواع کیسه ها در شکل و اندازه های مختلف یکی از کاربرد های بسیار خوب در حرفه چهل تکه دوزی و دیگر انواع سوزن دوزی ها می باشد. که می توان در هر فرصت و موقعیتی، با هر نوع امکانی؛ آن را تولید و مصرف نمود. در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک نوع کیسه را می بنید که توسط خانم فریبا داداش نیا، دوخته شده و برای نگهداری نخ ها مورد استفاده قرار گرفته است. این کیسه زیبا ابتدا با دوختن یک چهل تکه فرفره ای و دو رنگ پارچه ، طرح دار و ساده؛ شروع شد. خانم فریبا داداش نیا پس از آستر کشی این چهل تکه و تبدیل آن به تولید دلخواه، جهت کامل نمودن تولید از تکه ای قیطان بر? ...
156454

گل یقه با پولک و منجوق - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه بسیار زیبایی از دوخت یک گل یقه با پولک و منجوق را در این پست می بینید. این نمونه زیبا که شامل یک گل و دو برگ می باشد، توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن جهت دوخت گل یقه، ابتدا گل را به صورت برجسته و برگ ها را نیز به شیوه برجسته به همراه سایه روشن دوزی با پولک و منجوق، بر روی پارچه ای جداگانه دوخت نموده و پس از دوخت؛ پارچه اضافی دور تا دور گل و برگ ها را جدا نموده است. این گل یقه زیبا پس از اضافه نمودن یک سنجاق، به راحتی روی هر لباسی قابل مصرف می باشد و چنانچه در تصاویر زیر نیز دیده می شو
1284067

آموزش دوخت مقنعه لبنانی

مقنعه لبنانی مدل زیبایی دارد و به دلیل اینکه با بند بسته می شود ، روی سر حرکتی نداشته و خیلی راحت است. در بخش آموزش خیاطی با روش دوخت مقنعه لبنانی درخدمت شما هستیم. آموزش تصویری دوخت مقنعه لبنانی + آموزش دوخت مدل مقنعه لبنانی در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جام جم توسط سرکار خانم عمرانی ارائه شده است. ادامه مطلب...
2421642

چهل تکه دوزی- خانم زینب بابانتاج

چهل تکه زیبایی را در این پست می بینید که توسط خانم زینب بابانتاج، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. ویژگی دوخت این چهل تکه زیبا، استفاده از یک روسری بدون استفاده طرح دار و اندکی پارچه آبی می باشد. خانم زینب بابانتاج بخش های مختلف از طرح روسری را، با سلیقه جدا نموده و پس از قرار دادن تکه پارچه مربع شکل در مرکز روسری؛ از این بخش های جدا شده برای دوخت چهل تکه کنده ای؛ استفاده نموده است. رنگ مربع آبی در مرکز چهل تکه کاملا هماهنگ با طرح قسمت های مختلف چهل تکه می اشد. خانم زینب بابانتاج پس از دوخت این چهل تکه زیبا، آن را لایه دوزی و لبه دوزی نموده ...
1437679

معرفی سرفصل های آموزش خیاطی خانم عمرانی (بخش اول)

معرفی سرفصل های آموزش خیاطی خانم عمرانی (بخش اول) همانطور که در مقالات قبلی توضیحاتی درباره مجموعه آموزش خیاطی خانم عمرانی برای شما علاقه مندان دادیم در این بخش نیز می خواهیم به معرفی سرفصل های دیگری از این مجموعه ارزشمند بپردازیم تا شما هر چه بیشتر و بهتر با ارزش این مجموعه آشنا شوید با ما در ادامه همراه باشید : علاقه مندان به آموزش خیاطی سیما عمرانی می توانند در مورد عناوین زیر اموزش های کاملی را دریافت نمایند : آموزش دوخت کت کوتاه با آستین های کیمونو اموزش دوخت انواع شنل اموزش دوخت کیسه خواب اموزش دوخت آستین مدل کلوش و مدل پاکتی و دمپا آموزش ...
1284046

آموزش دوخت مقنعه لبنانی

مقنعه لبنانی مدل زیبایی دارد و به دلیل اینکه با بند بسته می شود ، روی سر حرکتی نداشته و خیلی راحت است. در بخش آموزش خیاطی با روش دوخت مقنعه لبنانی درخدمت شما هستیم. آموزش تصویری دوخت مقنعه لبنانی + آموزش دوخت مدل مقنعه لبنانی در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جام جم توسط سرکار خانم عمرانی ارائه شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
438454

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه

آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه آموزش خیاطی و دوخت کلاه تابستانی پسرانه به نقل از سایت خانم جون برای دوخت این کلاه آفت. با پارچه نخی می توانید برای بچه های کلاه های زیبا بدوزید. آموزش دوخت کلاه آفت. آموزش دوخت کلاه آفت. دخترانه آموزش دوخت کلاه پارچه ای آموزش کامل دوخت کلاه آفت. پسرانه بچه گانه
2140050

کوله پشتی چهل تکه دوزی شده- خانم عاطفه ذبیحی

نمونه بسیار زیبایی از دوخت چهل تکه شطرنجی را در این پست می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاهشب افروز؛ دوخته شده است. خانم عاطفه ذبیحی، با استفاده از دو رنگ آبی تیره و قرمز، چهل تکه شطرنجی را دوخته و سپس با اضافه نمودن 4 مستطیل از آبی روشن، 4 مستطیل از خا تری ، نیز 4 مثلث ازآبی تیره، 4 مثلث از رنگ خا تری ، چهل تکه شطرنجی را گسترده نموده و با این مجموعه یک کوله پشتی بسیار زیبا، دوخته است. خانم عاطفه ذبیحی پس از دوخت چهل تکه و آماده سازی رویه چهل تکه، کوله پشتی را لایه دوزی و آ سترکشی؛ نموده است. اکنون تصاویری از دوخت این کوله پشتی را، در ن ...
1417869

چهل تکه شطرنجی- خانم ناهید حسن پور

نمونه ای از یک دوخت آموزشی چهل تکه شطرنجی را در این پست می بینید که توسط خانم ناهید حسن پور از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. این نمونه آموزشی به کمک تکنیک دوخت چهل شطرنجی و با دو رنگ پارچه قهوه ای و کرم، از جنس ساتن؛ جهت دوختن یک ن مورد استفاده قرار گرفته است. زیباست. اینطور نیست؟!!!
919558

نحوه دوخت شلوار حاملگی

طرز دوخت شلوار حاملگی نحوه دوخت شلوار حاملگی آموزش خیاطی - نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه دوخت شلوار حاملگی:الگوی شلوار را با توجه به اندازه های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس ها بسته نشود. الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد. قسمت هاشور خورده را جدا کنید.از قسمت( (ـ) خط چین و …) کاربن شود.روی خط a-b دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط c-d شلوار جا دکمه دوخته می شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه ها را تغییر دهید. نحوه دوخت شلوار حاملگی
2140051

استفاده از پارچه راه راه در چهل تکه دوزی- زهرا رجب نیا

هر پارچه ای با هر طرح و نقش و رنگی، در دوخت چهل تکه ها می تواند به خوبی جایگاهی برای خودش باز کند. اما گاهی برخی از نقش ها و طرح ها می توانند در دوختن یک چهل تکه؛ تاثیر ویژه ای بیافرینند. پارچه هایی با نقش راه راه از جمله پارچه هایی هستند که می توان با جابجایی و تغییر جهت در راه پارچه، کاربرد های خوبی برای آن ایجاد نمود. در این پست نمونه ای آموزشی از این کاربرد را در یک چهل تکه فرفره ای می بینید. این چهل تکه فرفره ای را خانم زهرا رجب نیا، از آموزشگاه شب افروز ؛ دوخت نموده است. خانم زهرا رجب نیا، یک رنگ از پارچه ساده را به همراه پارچه راه راه؛ جهت دوخت ...
156460

گلدوزی روی مخمل- خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت بته .ه را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم مریم رفیعی طرحی از بته .ه را بر روی مخمل قهوه ای تیره، با استفاده از نخ عمامه و دوخت های بنیادی مانندساقه دوزی، زنجیره، زنجیره تاب دار،پروانه ای، دندان موشی وپیچ رز بر روی یک .ن؛ سوزن دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید. زیباست. اینطور نیست؟
1898678

ملیله و سنگ دوزی روی پ و - خانم زهرا عزیزی

نمونه زیبایی از دوخت ملیله و سنگ را در این پست می بینید که توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم زهرا عزیزی طرحی از یک شاخه گل را با ساقه و برگ، بر روی پ و قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت ملیله و ملیله ش ته؛ آن را سوزن دوزی نموده است. در قسمت وسط گلبرگ ها و مغز گل از سنگ استفاده شده که زیبایی کار را افزون نموده است. زیباست . اینطور نیست؟!!! ادامه مطلب
2421644

سوزن دوزی طرح ماهیان آکواریوم (4)– خانم مریم دابویی

چهارمین بخش از سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم را در این پست می بینید. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم مریم دابویی اجرا شده است. در سوزندوزی این طرح از نخ کانوا در رنگهای مختلف، استفاده شده است. سوزندوزی ماهی چهارم همانند ماهی های دیگر نیست. خانم دابویی برای هویت بخشیدن به این ماهی از دوخت های بنیادی مانندساقه، شلال تابدار، دندان موشی کوتاه و بلند و.... استفاده نموده است. ترکیب و تنوع رنگ و انتخاب نوع دوخت در سوزندوزی این ماهی، همانند دیگر ماهی ها؛ ماهرانه و دلنشین می باشد. در این سوزندوزی ، جایگاه دوخت هر ماهی مهم می باشد. زیرا وقت ...
877071

سرمه دوزی سبد گل - سیده آتنا سجادیان

مرا به آب، به آیینه میهمان کن مرا ز رحمت باران، به مهر نگاهی، .امان کن خیال در خیال است و گستره نور و رحمت. سوزن و نخ، . پارچه را می کاود . سرمه و مروارید با هم می آمیزند و سبدی از گل در .شه می روید و بر پارچه می نشیند تا جاودانه شود. تابلوی زیبایی از دوخت سرمه دوزی بر روی پارچه مخمل، را در این پست می بینید. این تابلو که یک نمونه آموزشی از دوخت سرمه دوزی می باشد، توسط خانم سیده آتنا سجادیان از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم سیده آتنا سجادیان در دوخت این تابلوی زیبا، از تکنیک های دوخت سرمه، ذغره، و مروارید و سنگ دوزی؛ استفاده نموده است. این تابلوی زی...
1085582

آموزش دوخت زیپ معمولی و زیپ مخفی

آموزش دوخت زیپ معمولی و زیپ مخفیآشنایی با پایه های زیپ دوزی و دوخت ِ زیپ معمولیهمانطور که میدونید چند نوع زیپ هست که در اینجا 2 نوع ِ آن رو که از همه بیشتر کاربرد داره براتون میذارمزیپ ِ ساده و زیپ ِ مخفیدو نوع هم پایه ی زیپ دوزی هستیک طرفه که مخصوص ِ چرخ های قدیمی و صنعتیهو دو طرفه که مخصوص چرخ های گلدوزیه برای دوخت ی زیپ ساده ابتدا باید محل دوخت زیپ رو مشخص کردهو اتو کنید سپس زیپ رو مانند تصویر به پارچه سنجاق کنید*اگر برای اولین باره زیپ میدوزین حتما زیپ رو به پارچه کوک بزنید*توجه کنیدکه جهت ِ بسته شدن ِ زیپ ِ لباس آقایون و خانم ها با هم متفاوتهپارچه ? ...
2098693

60.یک لباس مرغوب چگونه است؟

2 شاخص برای مرغوبیت لباس وجود دارد: ۱- مرغوبیت دوخت لباس: به موارد زیر در مرغوبیت کالا دقت کنید اول دوخت های کلی را چک کنید که دارای نخ اضافی نباشد و پارچه ها از دوخت بیرون نزده باشد و همچنین دوخت در یک راستاحرکت کرده باشد. دکمه مادگی را از لحاظ دوخت حتما چک کنید و مطمئن شوید استاندارد های لازم را دارد تشخیص دیگر موارد به عهده ی شماست . معمولا خانم ها مهارت بالایی در تشخیص مرغوبیت دوخت دارند. ۲- مرغوبیت پارچه : همانطور که گفته شد تشخیص مرغوبیت یک پارچه کار آسانی نیست ولی اکثر افراد جنس پنبه ای را به عنوان جنس مرغوب مد نظر نظر دارند که راه ...
2031626

یک لباس مرغوب چگونه است؟

2 شاخص برای مرغوبیت لباس وجود دارد: ۱- مرغوبیت دوخت لباس: به موارد زیر در مرغوبیت کالا دقت کنید اول دوخت های کلی را چک کنید که دارای نخ اضافی نباشد و پارچه ها از دوخت بیرون نزده باشد و همچنین دوخت در یک راستاحرکت کرده باشد. دکمه مادگی را از لحاظ دوخت حتما چک کنید و مطمئن شوید استاندارد های لازم را دارد تشخیص دیگر موارد به عهده ی شماست . معمولا خانم ها مهارت بالایی در تشخیص مرغوبیت دوخت دارند. ۲- مرغوبیت پارچه : همانطور که گفته شد تشخیص مرغوبیت یک پارچه کار آسانی نیست ولی اکثر افراد جنس پنبه ای را به عنوان جنس مرغوب مد نظر نظر دارند که راه ...
130967

.ید پستی آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - جدید و کامل - اورجینال

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - جدید و کامل - اورجینال آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 21 دی وی دی کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی آموزش خیاطی از مقدماتی تا پیشرفته و فوق حرفه ای توسط خانم سیما عمرانی خیاط معروف ایران معادل 21 دی وی دی تصویری و کاربردی فارسی - جدید بهترین دی وی دی آموزش خیاطی | مجموعه تصویری آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی خیاط معروف ایران محتوای 21 دی وی دی دقیقا به شرح زیر است: دی وی دی ۱ خیاطی عمرانی : شامل ۱۵ جلسه آموزش مقدمه خیاطی ، وسایل آشپزخانه ، دوخت جاحوله ای ، دوخت پیش بند ، دوخت جانو
1819840

مروارید دوزی روی پیراهن - خانم معصومه گلی روشن

دوخت مروارید روی لباس ، همیشه دلنشین و زیباست . نمونه بسیار زیبایی از دوخت مروارید روی پیراهن را، در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم معصومه گلی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم معصومه گلی روشن، طرحی را به صورت رسم یک هفت در جلوی لباس و درست زیر یقه، رسم نموده و با استفاده از مروارید های درشت؛ این طرح را مشخص نموده است. داخل این طرح هفت، به کمک مروارید های ریز و درشت سفید به طور کامل پرشده و البته استفاده از دانه ای مروارید سرمه ای که به رنگ خود پیراهن می باشد، زیبایی دوخت را افزون نموده است. بسیار زیباست. اینطور ...
283642

.ید پستی آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - جدید و کامل - اورجینال

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - جدید و کامل - اورجینال آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 21 دی وی دی کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی آموزش خیاطی از مقدماتی تا پیشرفته و فوق حرفه ای توسط خانم سیما عمرانی خیاط معروف ایران معادل 21 دی وی دی تصویری و کاربردی فارسی - جدید بهترین دی وی دی آموزش خیاطی | مجموعه تصویری آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی خیاط معروف ایران محتوای 21 دی وی دی دقیقا به شرح زیر است: دی وی دی ۱ خیاطی عمرانی : شامل ۱۵ جلسه آموزش مقدمه خیاطی ، وسایل آشپزخانه ، دوخت جاحوله ای ، دوخت پیش بند ، دوخت جان
2549287

ه دوزی روی قند ساب - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و ه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده و به کمک ملیله، ملیله ش ته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع ه ساده و ه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از ه ها در پایین ق? ...
2549286

دختر و پسر گلفروش روی بالش بچه - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش روی یک بالش بچه را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی جهت دوخت این نمونه بسیار زیبا از نخ های عمامه رنگی و نخ های دمسه، در قسمت های مختلف لباس، گل ها، کلاه، مو، کفش، درخت و زمین و... برحسب ضرورت؛ استفاده نموده است. استفاده از کامل دوخت های بنیادی در تمام بخش های طرح مانند گل داودی،پتویی، روکوکو، مورب، دوخت پر، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر، زنجیره دوزی توپر و.... از ویژگی های این نمونه زیبا می باشد. ادامه مطلب
667413

آموزش دوخت دستگیره آشپزخونه فانتزی

امروز آموزش دوخت دستگیره آشپزخونه فانتزی به شکل سیب رو براتون دارم که مطمئنا مورد پسند همه خانمهای باسلیقه و خصوصا عروس خانم هاس. از اونجایی که خانمهای کدبانو بیشترین زمانی رو که خونه هستن تو آشپزخونه میگذرونن، داشتن یه سرویس آشپزخونه جدید همیشه براشون جذابه. آموزش دوخت دستگیره آشپزخونه فانتزی به همه کدبانوهای دوست داشتنی کمک میکنه علاوه بر تنوع تو فضای آشپزخونه از هنر و سلیقه خودشون لذت ببرن. پس با این آموزش فوق العاده زیبا همراهم باشین. نحوه دوخت دستگیره آشپزخونه فانتزی به شکل سیب:برای شروع دوخت دستگیره آشپزخونه بهتره قبل از هر کاری الگوهای م...
565753

گل یقه پروانه با منجوق و سنگ - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه ای زیبا از دوخت یک گل یقه را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از یک پروانه کوچک را بر روی یک پارچه به صورت برجسته؛ دوخت نموده است. بعد از دوختن پروانه و جدا نمودن پارچه های اضافی دور آن با نصب یک سنجاق در زیر پروانه؛ گل یقه به راحتی بر روی هر لباسی و در هر فضایی قابل استفاده می باشد. زیباست اینطور نیست؟
2329505

چهل تکه شطرنجی- عفت فتاحی

در این پست یک نمونه آموزشی زیبا از دوخت چهل تکه شطرنجی را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است. مورد استفاده این چهل تکه زیبا ، یک رومیزی مستطیل می باشد که با استفاده از دو رنگ پارچه قرمز ساده و هماهنگ با آن طرح دار، ابتدا در دو بلوک شطرنجی، آماده شده و با کمک تکه هایی از مستطیل به رنگ سفید و آبی تیره ، جهت گسترده نمودن فضا؛ به هم پیوسته است. شما نیز ببینید و لذت ببرید. ادامه مطلب
156456

سوزن دوزی دختر و پسر گلفروش روی بالش بچه - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش روی یک بالش بچه را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی جهت دوخت این نمونه بسیار زیبا از نخ های عمامه رنگی و نخ های دمسه، در قسمت های مختلف لباس، گل ها، کلاه، مو، کفش، درخت و زمین و... برحسب ضرورت؛ استفاده نموده است. استفاده از کامل دوخت های بنیادی در تمام بخش های طرح مانند گل داودی،پتویی، روکوکو، مورب، دوخت پر، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر، زنجیره دوزی توپر و.... از ویژگی های این نمونه زیبا می باشد.
1254831

چهل تکه دوزی و تکه دوزی با دایره ها- خانم ناهید حسن پور

در این پست نمونه آموزشی تازه ای از دوخت یک ن را می بینید که توسط خانم ناهید حسن پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم ناهید حسن پور برای دوختن این ن زیبا از دایره هایی رنگارنگ در تمام فضای یک ن به رنگ خا تری استفاده نموده است. برای این کار ابتدا دایره ها به شیوه چهل تکه دوزی، آماده شده و بر روی ن در جای دلخواه و مناسب قرار گرفته و دوخته شده است. خانم ناهید حسن پور برای اتصال دایره ها بر روی ن از دوخت های تزیینی مانند دندان موشی و زنجیره دوزی استفاده نموده است. به عبارتی دیگر می توان گفت که، در این ن زیبا به نوعی دایره ها بر روی پارچه اصلی ن تکه دو? ...
2268480

آموزش دوخت کیف پول نه و مردانه

آموزش دوخت کیف پول نه و مردانه در این قسمت شما با کشیدن الگو ، برش و دوخت یک کیف نه آشنا می شوید. البته با کمی تغیر در نحوه دوخت این الگو الگویی کامل برای دوخت انواع کیف های نه و مردانه است. به عبارت دیگر شما با یادگیری این کیف، می توانید بی نهایت مدل ابداع و بدوزید ... دریافت فایل
2397963

آموزش دوخت کیف پول نه و مردانه

آموزش دوخت کیف پول نه و مردانه در این قسمت شما با کشیدن الگو ، برش و دوخت یک کیف نه آشنا می شوید. البته با کمی تغیر در نحوه دوخت این الگو الگویی کامل برای دوخت انواع کیف های نه و مردانه است. به عبارت دیگر شما با یادگیری این کیف، می توانید بی نهایت مدل ابداع و بدوزید ... دریافت فایل
143777

دوخت دستی gsm pcs300m

دوخت دستی gsm pcs300m impulse hand sealers(gsm-pcs300m) •دوخت محکم مانع از داخل شدن هوا و آب می شود. •عملکرد سریع، اندازه کوچک، اندازه گیری دقیق، عمر طولانی و قدرت بالا از مزایای دستگاه دوخت دستی می باشد. جهت .ب اطلاعات بیشتر از سایت ما به نشانی www.gashtasanat.com بازدید فرمایید05136513720-23 نیاز شما هرچه باشد شرکت گشتا صنعت مشهد می تواند یک راه حل ایده آل برای درخواست شما توصیه نماید. جهت .ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. برچسبها: دستگاه دوخت, قیمت دستگاه دوخت, فروش دستگاه دوخت, دوخت دستی, دستگاه بسته بندی دوخت, دستگاه دوخت و بسته بندی
142880

دوخت دستی gsm pcs300m

دوخت دستی gsm pcs300m impulse hand sealers(gsm-pcs300m) •دوخت محکم مانع از داخل شدن هوا و آب می شود. •عملکرد سریع، اندازه کوچک، اندازه گیری دقیق، عمر طولانی و قدرت بالا از مزایای دستگاه دوخت دستی می باشد. جهت .ب اطلاعات بیشتر از سایت ما به نشانی www.gashtasanat.com بازدید فرمایید05136513720-23 نیاز شما هرچه باشد شرکت گشتا صنعت مشهد می تواند یک راه حل ایده آل برای درخواست شما توصیه نماید. جهت .ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. برچسبها: دستگاه دوخت, قیمت دستگاه دوخت, فروش دستگاه دوخت, دوخت دستی, دستگاه بسته بندی دوخت, دستگاه دوخت و بسته بندی
1606910

دوخت و ساخت کیف با چرم ارگانیک

کیف چرم دوخت و ساخت کیف با چرم ارگانیک - دوخت و ساخت کیف با چرم ارگانیک هرچند با هر می توان کیف دوخت البته چرم ارگانیک برای این خواسته مناسبتر است . دوخت و ساخت این فرآورده با چرمی اعلا جذ ت بیشتری دارااست . پارچه , ترمه , چرم تصنعی و , چرم ارگانیک و . . . همه اجناسی میباشند که با امداد آن ها می توان اشکال کیف های نه و مردانه را ساخت . دوخت و ساخت کیف با چرم ارگانیک موجب میشود تا یک محصول شیک و جالب را بتوان در معرض روئت کرد عموم مشتریان قرار اعطا کرد . دوخت و ساخت کیف نیز میتواند به صورت دست دوز انجام گیرد و نیز چرخ دوز صرفا می بایست به کیفیت چرم ارگانیک انت? ...
877069

سرمه دوزی سبد گل - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی دیگری از سرمه دوزی سبد گل را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی ، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی این سبد گل زیبا و پر از گلهای رنگارنگ را روی پارچه مخمل مشکی و برای یک تابلوی دیواری سوزندوزی نموده است. خانم رفیعی برای دوختن این سبد گل زیبا ضمن استفاده بسیار خوب از تلفیق سرمه و منجوق های رنگی و ترکیب رنگ و کاربرد سایه روشن در دوخت سرمه و منجوق، تکنیک های دوخت ذغره و سرمه دوزی را نیز بخوبی؛ مورد استفاده قرار داده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید! زیباست، اینطور نیست؟
156452

پولک، منجوق و .ه دوزی روی قند ساب - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و .ه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده و به کمک ملیله، ملیله ش.ته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع .ه ساده و .ه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از .ه ها در پایین قندساب، زیبایی کار ...
839125

qwhqwld

یت جامعه رو تضمین میکنه ....... ؟؟؟؟؟؟؟از طرف دیگه همکارها میگفتن ماشین رو ندی نماین- - .ید سی دی آموزش دوخت دامن پیلیسه اریب - آموزش دوخت سه جاف و بندک - آموزش دوخت دامن پیلیسه راسته - .ید سی دی آموزش دوخت دامن پیلیسه راسته - آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه - .ید سی دی آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه - . آموزش دوخت چادر و روسری - .ید سی دی . آموزش دوخت چادر و روسری - .ید سی دی الگوی آستین - آموزش دوخت مانتو عبایی ساده - .ید سی دی آموزش دوخت مانتو عبایی ساده - آموزش دوخت مانتو کتی سفید - .ید سی دی آموزش دوخت مانتو کتی سفید - .ید سی دی آموزش لباس بارداری ریون و حریر - . تصویری آ?...
839089

12eeeeeeeeeeeeeeeeee

یت جامعه رو تضمین میکنه ....... ؟؟؟؟؟؟؟از طرف دیگه همکارها میگفتن ماشین رو ندی نماین- - .ید سی دی آموزش دوخت دامن پیلیسه اریب - آموزش دوخت سه جاف و بندک - آموزش دوخت دامن پیلیسه راسته - .ید سی دی آموزش دوخت دامن پیلیسه راسته - آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه - .ید سی دی آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه - . آموزش دوخت چادر و روسری - .ید سی دی . آموزش دوخت چادر و روسری - .ید سی دی الگوی آستین - آموزش دوخت مانتو عبایی ساده - .ید سی دی آموزش دوخت مانتو عبایی ساده - آموزش دوخت مانتو کتی سفید - .ید سی دی آموزش دوخت مانتو کتی سفید - .ید سی دی آموزش لباس بارداری ریون و حریر - . تصویری آ?...
2549289

چهل تکه دوزی جناغی - خانم عادله ذبیحی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت چهل تکه جناغی را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم عادله ذبیحی با استفاده از 4 رنگ کاملا هماهنگ، طرح چهل تکه جناغی را دوخت نموده است. این بلوک آماده شده از چهل تکه می تواند به کمک روش های مختلف چهل تکه دوزی گسترده تر شود و یا به همین صورت روی زمینه دیگری برای هر نوع تولید سوزن دوزی شده، مورد استفاده قرار گیرد. شما نیز این نمونه زیبا و چشم نواز، را ببینید و لذت ببرید. ادامه مطلب

دوخت کیف با چهل تکه آکاردئونی خانم عفت فتاحی