دفتریادداشت من


912778

وَق وَق بُلبل

به نام خدا لیف روح . علی شریعتی نقل معناداری می کند .ی شبی را در حافظیۀ شیراز صبح کرد و خوابش نبُرد. بامدادان در برابر آن همه شُکوه، به شِکوِه برخاست که: «آه...! شب تا صبح از گَندِ گُل و وَق وَق بُلبل! نتوانستم بخوابم...» (منبع: ص 4 تیر دفتریادداشت های 1386 دامنه) حافظیۀ شیراز
913006

وَق وَق بُلبل

به نام خدا لیف روح . علی شریعتی نقل معناداری می کند .ی شبی را در حافظیۀ شیراز صبح کرد و خوابش نبُرد. بامدادان در برابر آن همه شُکوه، به شِکوِه برخاست که: «آه...! شب تا صبح از گَندِ گُل و وَق وَق بُلبل! نتوانستم بخوابم...» (منبع: ص 4 تیر دفتریادداشت های 1386 دامنه) حافظیۀ شیراز
279902

خداوند غیور است یعنی چه؟

پست 5018: به قلم دامنه. به نام خدا. خداوند غیور است یعنی چه؟ من در سال 1385 در ص 17 دی دفتریادداشت های روزانه ام، از ص 229 کتاب «آئین در آئینه» _مجموعۀ آثار . عبدالکریم سروش_ نوشته بودم: «خداوند غیور است یعنی امور شریف را از دست نااهلان دور می دارد.»
1647254

دایره افکار

هفته پیش یه دفتریادداشت برداشتم و قرار شد افکارم رو توی طول روز بنویسم. صبحش کلاس داشتم ساعت هشت. صبح سرکلاس: فکر به رفتار اشتباه دخترعموم. (شب قبل) صبح سر همون کلاس چند دقیقه بعد:فکر به آموزشگاه(چون بهم پیام داد. )صبح سر کلاس: فکر به زود عصبانی شدن(سرکلاس راجع بهش حرف زدیم) صبح سرکلاس چند لحظه بعد: سعی به درس فکر کنم به جاش به افکار پراکنده م فکر . احساس چون روی افکارم تمرکز مدام دارم به همه چیز فکر می کنم. به همه چیز به جز درسی که می داد. اصلا نمی تونستم به درس توجه کنم. بعدش یه دور افکارم رو مرور کرده و متاسف شدم. می خوام یه بار دیگه امتحان کنم و این بار عا? ...
2646102

شبَث

یک چهرۀ مُتلوّن رنگارنگ پست 6720. به قلم دامنه. به نام خدا. وقتی کتاب «سلمان فارسی؛ استاندار مداین» نوشتۀ حجت ال احمد صادقی اردستانی را می خواندم، به شخصیت «هزار رنگ» شبَث بن رِبعی تَمیمی ریاحی کوفی (در ص 330 به نقل از ص 260 کتاب نفس الرحمان) که رسیده بودم، سرفصل های زندگی اش را در گوشه ی «دفتریادداشت»ام، نوشته ام؛ که اینک نیاز دانستم آن را در ایّام محرّم _که ماه بازشناسی چهره های معامله گر تاریخ نیز هست_ در این پست بنویسم و به اشتراک بگذارم؛ باشد تا بیشتر انسان! شناسی کرده باشیم: نقش "شبَث بن رِبعی تَمیمی ریاحی کوفی" در سریال مختار اثر داوود میرباقری ...
2481550

یاداشت لیست کارهای روزانه

یادداشت لیست کارهای روزانه در ابتدای روز قبل از اینکه فعالیتی را در روز جدید شروع کنید، بنشینید و بین 10 تا 15 دقیقه زمان بگذارید و به کارهایی که باید در آن روز باید انجام دهید فکر کنید و آن ها را درون یک دفتر یادداشت بنویسید. آن ها را لیست کنید. ترجیحا بهتر است یک دفتریادداشت نه چندان بزرگ داشته باشید که آن را همیشه و در همه جا با خود داشته باشید و آن را برای نوشتن لیست فعالیت های روزانه اختصاص دهید. این قانون را برای خود بگذارید که به محض اینکه کاری را در لیست انجام دهید جلوی آن یک علامت تیک کاملا مشخص بگذارید. در انتهای روز لیستتان را بازبینی کنید و جل? ...

دفتریادداشت من