دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری


2236881

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود. ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم! در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را تم? ...
2236769

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود.ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم!در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را ت ...
2236845

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود. ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم! در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را تماشا ? ...
2236125

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود.ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم!در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را تماشا کنید.http://javan ...
2236925

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود.ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم!در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را تماشا کنید.http://javan ...
2237031

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری! +

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود.ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم!در ویدئوی زیر دست فرمان پوتین حین کامیون سواری را تماشا کنید.http://javan ...
2237318

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری!

پل کریمه طولانی ترین پل روسیه به طول 19 کیلومتر بوده که روی خلیج کرچ احداث شده و کریمه را به منطقه کراسنودار وصل می کند. با وجود اینکه قرار بود افتتاح این پل در دسامبر 2018 صورت بگیرد اما پروژه بسیار سریع تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت که این یک معجزه ی محسوب می شود. ولادیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی "کاماز"مقاومت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. رئیس جمهور روسیه هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به زبان روسی گفت: بزن بریم!
173099

فرمان رئیس جمهور ترامپ

این معلوم است که قشر متوسط و پائین ایران عمرا بتونند به امریکا بروند. نگرانی حکومت ما از فرمان رئیس جمهور ترامپ مربوط به طبقه اشراف و چپاولگران حکومتی و غیر حکومتی است من با فرمان آقای رئیس جمهور به شدت موافق هستم و آنرا کمکی قابل توجه نسبت به مردم ایران میدانم.شاید این فرمان روشن کند که مردم تابع چه حکومت و قانونی رنج میکشند
277221

جدیدترین گاف رییس جمهور .؛ فراموشکاری ترامپ در امضای فرمان های اجرایی

رئیس جمهور . که برای امضای دو فرمان اجرایی تجاری در برابر دوربین ها قرار گرفته بود، یادش رفت فرمان ها را امضا کند و اتاق را ترک کرد. به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ -- رئیس جمهور 70 ساله . -- که برای امضای دو فرمان اجرایی تجاری در برابر دوربین ها قرار گرفته بود، یادش رفت فرمان ها را امضا کند و اتاق را ترک کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
604537

. مرتضی صفاری نطنزی: فرمان مهاجرتی رییس جمهور . خلاف قوانین جاری این کشور است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای .ی تاکید کرد: فرمان مهاجرتی ترامپ خلاف قوانین جاری . است و در نهایت رئیس جمهور از این فرمان عقب نشینی خواهد کرد. ادامه مطلب
625235

. مرتضی صفاری نطنزی: فرمان مهاجرتی رییس جمهور . خلاف قوانین جاری این کشور است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای .ی تاکید کرد: فرمان مهاجرتی ترامپ خلاف قوانین جاری . است و در نهایت رئیس جمهور از این فرمان عقب نشینی خواهد کرد. ادامه مطلب
99380

ترامپ سران . را راه می دهد؛ دانشجویان ایران را نه!

رو.مه .یی تاکید کرد که با فرمان مهاجرتی ترامپ، راه ورود به . برای سران گروه های تروریستی باز است، اما دانشجویان .ی ایران حق ورود ندارند! رو.مه هافینگتون پست در انتقاد از فرمان ضد مهاجرتی رئیس جمهور . نوشت: با این فرمان اکنون .ان گروه های تروریستی القاعده، . و . می توانند وارد خاک . شوند اما دانشجویان .ی ایران نه. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فردا، هافینگتون پست در تحلیلی روز در انتقاد از فرمان ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور . نوشته با این فرمان اکنون .ان گروه های تروریستی الق...
307846

مقاله لرزش گیر فرمان

اختصاصی از هایدی مقاله لرزش گیر فرمان . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:21-کاربردلرزش گیر فرمان از انتقال ضربه و ناپایداری فرمان جلوگیری می کند و در نتیجه خوش سواری و ایمنی رانندگی را در خودرو افزایش می دهد.گشتاوردهای فرمان که به صورت ضربه ای به سیستم وارد می آیند،میرا می شوند و نوسان چرخشی در غریبلک فرمان کاهش می یابد.در خودروی دیفرانسیل جلو وظیفة دیگری نیز به وظایف لرزش گیر فرمان اضافه می شود،که عبارتست از جلوگیری از انتقال ارتعاش محرک به فرمان.هنگام تغییر نیروی محرک و حرکت د...
781716

فرمان ضدمهاجرتی ترامپ رسما اجرایی شد/ نامزدها از این دستور مستثنی شدند

فرمان ضدمهاجرتی رئیس جمهور . علیه اتباع شش کشور مسلمان، از ساعاتی پیش به طور رسمی اجرایی شده است. فرمان ضدمهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور .، علیه اتباع 6 کشور مسلمان از ساعات 4:30 بامداد . به وقت تهران، به طور رسمی اجرایی شد.به موجب این فرمان، اتباع ۶ کشور مشمول تحریم مهاجرتی ترامپ از جمله ایران از این پس، تنها در صورت داشتن یک خویشاوند درجه یک در . یا ارتباط رسمی با یک نهاد .یی معتبر می توانند وارد خاک . شوند.به نقل از رویترز، درحالی که .ت ترامپ پیش تر اعلام کرده بود افرادی که با یکدیگر نامزد هستند را خویشاوند درجه یک محسوب نمی کند، دو مقام وزا?...
2331179

چرا رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نمی شود؟

سید محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، درباره حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسات تشخیص مصلحت نظام گفت: روش آقای رئیس جمهور با گذشته فرقی نکرده است، هم در این مجمع و هم مجمع قبل به این دلیل که روزهای شنبه ایشان برنامه هایی دارند که عملا به آن برنامه ها می پردازند، امکان حضور در جلسات مجمع فراهم نمی شود.رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: این روزها آقای رئیس جمهور بسیار سرشان شلوغ است به هر حال در مجمع افراد مختلفی هستند و اگر زمانی هم لازم باشد آقای در ین جلسات شرکت می کند .وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه آقای رئیس جمهور همان گونه که گفتم با گذشته تفاوتی نکرد ...
62902

کدام رئیس جمهور...؟

1- کدام رئیس جمهور عضو هیئت علمی . بود؟ 2- کدام رئیس جمهور از طرف کارشناس . رو.مه واشنگتن پست در سال 1385 . دوم نامیده شد؟ 3- کدام رئیس جمهور بود که شجاعانه تا مرز فلسطین .ی سفر کرد و از آنجا برای رژیم غاصب صهیونیستی خط و نشان کشید؟ 4- کدام رئیس جمهور خود را نوکر مردم دانست؟ 5- کدام رئیس جمهور بت شکن انقلاب لقب گرفت؟ 6- کدام رئیس جمهور پرکارترین رئیس جمهور ایران نامیده شد؟ 7- کدام رئیس جمهور بود که فریب زرق و برق دنیا را نخورد و مانند . راحل و . .ی یک زندگی ساده دارد؟ 8- در دوره کدام رئیس جمهور، ایران در ردیف 10 کشور برخوردار از فناوری پیشرفته هسته ای قرار گرفت؟ ...
591606

دادگاه تجدیدنظر . درخواست رئیس جمهور . درباره ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان به . را رد کرد.

دادگاه تجدیدنظر . درخواست رئیس جمهور . درباره ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان به . را رد کرد. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پایگاه اینترتی سی تی وی نوشت: دادگاه تجدیدنظر . درخواست ترامپ رئیس جمهور . برای بررسی مجدد حکم تعلیق ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان به . را رد کرد. دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را که جلوی فرمان اجرایی ترامپ را گرفته بود، تایید کرد و به این ترتیب ضربه دیگری به رئیس جمهور . وارد کرد. این احتمال می رود که .ت ترامپ درخواست تجدیدنظر دیگری درباره این فرمان اجرایی به دیوان عالی . ارائه کند. با تصمیم دادگاه تجدی...
1173172

آقای رئیس جمهور

بسمه تعالی سلام آقای رئیس جمهور آقای رئیس جمهور سخت است انسان رئیس جمهوری مردمی باشد که مدام به گذشته خودشان میبالند و از تکرار اشتباهاتشان جلوگیری نمیکنند و در جهت اصلاح نقاط ضعفشان نمیکوشند. سخت است رئیس جمهور مردمی بود که بیشتر مفا فرهنگی دارند تا مفا صنعتی؟!. چراکه شما برای شعر گفتن نیاز به تحرک نداری و صنعت هم با حرف نمیچرخد. سخت است رئیس جمهور مملکتی بود که ریشه تمام گرفتاریهای خود را به خارج از مملکتشان مرتبط میدانند( به قول مش قاسم سریال جان ناپلئون- کار کار انگلیسیها است و شاید در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نیز عوامل خارجی را مسبب اصلی عق ...
2155406

صفر که ارزشی نداره

ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره ی ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶ اظهارکرد: ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس جمهور خسته بودند اشتباه د. جالب اینکه ارتباطات ،هنگام سخنرانی آقای نیز با ح چهره اش به ادعاهای واکنش نشان داد .جالب تر اینکه رئیس جمهور ادعا کرد :گزارشاتی که دست من رسیده نشون میده این اشتغال بیشتر از این هست! واقعیت این است که بیشتر آمارهای ت تدبیر همین گونه است و بنا به مصالح صفری جلو عدد قرار می گیرد و یا صفری از کنار آن برداشته می شود
45624

ع. .انی که با . بزرگ دست دادند

ع. .انی که با . بزرگ دست دادند کارتر رئیس جمهور امریکا با محمد رضا شاه ملعون اوباما رئیس جمهور امریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستاناوباما رئیس جمهور امریکا با شیمون پرز نخست . .اوباما رویس جمهور امریکا با قذافی پادشاه لیبیاوباما رئیس جمهور . و دیوید کامرون رئیس جمهور انگلیساوباما رئیس جمهور امریکا با اردوغان،رئیس جمهور ترکیهاوباما رئیس جمهور امریکا با یک . ساده لوح...
316862

مقاله لرزش گیر

اختصاصی از اینو دیدی مقاله لرزش گیر . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات 21-کاربردلرزش گیر فرمان از انتقال ضربه و ناپایداری فرمان جلوگیری می کند و در نتیجه خوش سواری و ایمنی رانندگی را در خودرو افزایش می دهد.گشتاوردهای فرمان که به صورت ضربه ای به سیستم وارد می آیند،میرا می شوند و نوسان چرخشی در غریبلک فرمان کاهش می یابد.در خودروی دیفرانسیل جلو وظیفة دیگری نیز به وظایف لرزش گیر فرمان اضافه می شود،که عبارتست از جلوگیری از انتقال ارتعاش محرک به فرمان.هنگام تغییر نیروی محرک و حرکت در پیچ،ا...
2434474

خانوم رئیس جمهور کرواسی

دیروز فرانسه 4-2 کرواسی رو برد. موقع اهدای جوایز رئیس جمهور کرواسی هم کنار رئسای جمهور روسیه و فرانسه بود. گزارش گر تلویزیون گفت و این هم خانوم رئیس جمهور کرواسی که من فکر منظورش زن آقای رئیس جمهور فرانسه است. موقع اهدای جوایز با توجه به این پیشفرض، وقتی دیدم که یک زنی با بلیز-شلوار سفید دست در دست رئیس جمهور کت-شلواری فرانسه دارن میان رو سن، گفتم این زن رئیس جمهور فرانسه است که کرواته. قانع شده بودیمو همین طوری راضی از رفتارای این زن و شوهر که کنار هم ایستاده بودند و رئیس جمهور فرانسه مدال تو گردن میذاشتو زن کرواتش روبوسی میکردو بغل میگرفت. خیلی ? ...
13616

ترامپ

توئیت جدید ترامپ در واکنش به رای دادگاه سانفرانسیسکو؛ شما را در دادگاه می بینم رئیس جمهور . در واکنش به رای دادگاه سانفراسیسکو، با انتشار پیامی اعلام کرد که مخالفان خود را در دادگاه می بیند. به گزارش مهر به نقلل از توئیتر رئیس جمهور .، «دونالد ترامپ» دقایقی بعد از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سانفرانسیکو حکم اخیر را . خواند و وعده داد مخالفان فرمانش را در دادگاه خواهد دید. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری . شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به طور موقت، و برای ۹۰ روز، از ورود به . منع شده بودند. اما دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو تعلیق فرمان ترامپ را...
2227111

خدا رو شکر که رئیس جمهور شد!

خدا رو شکر که رئیس جمهور شد و سایه ی جنگ از سرمون برداشته شد...وگرنه توی ایران عملیات تروریستی انجام می داد. خدا رو شکر که رئیس جمهور شد وگرنه دوباره شاهد اغت ات و آشوب ها توی کشور بودیم! خدا رو شکر که رئیس جمهور شد وگرنه دسترسی مردم به اطلاعات و فضای مجازی همیشه در حد شعار می موند و ت سریع بعد از یه اغت تلگرام رو می کرد...بعد هم می گفت کی بود کی بود من نبودم! خدا رو شکر که رئیس جمهور شد...وگرنه دوباره تحریم ها برمی گشت سر جاش و دوباره روز از نو و روزی از نو! خدا رو شکر واقعا که رئیس جمهور شد...وگرنه قیمت سکه و ارز مثل ت قبل نوسان پیدا می کرد!!! جناب رئیس جمهور: ق? ...
2116303

نکاتی در مورد تنظیم فرمان خودرو

نکاتی در مورد تنظیم فرمان خودروآوریل 9, 2018دانستنی های خودروجلوبندی خودرو یکی از قسمت های مهم خودرو است که گاهی در اثر تصادف یا حوادث این چنینی دچار آسیب میشود. یکی از مشکلاتی که در جلوبندی خودرو اجاره خودرو بدون راننده پیش میآید به هم خودرن زاویه فرمان و تنظیم فرمان خودرو است. از جمله نشانه های بهم خودرو تنظیم فرمان خودرو که میتواند شما را آگاه کند متقان نبودن فرمان است. یعنی اگر در مسیر مستقیمی در حال حرکت هستید اما فرمان شما به صورت متقارن در وسط قرار ندارد متوجه میشوید که زاویه چرخ ها و میزان فرمان به هم ریخته است.اجاره خودرواگر فرمان شما هنگام حرک ...
1819939

شگردی برای گمراه مردم هنگام گزارش رئیس جمهور از تلویزیون

شگردی برای گمراه مردم هنگام گزارش رئیس جمهور از تلویزیون وقتی رئیس جمهور اعلام می کند برای گزارش به تلویزیون می آید ،نگاهها و قضاوتهایی نسبت به آنچه خواهد گفت شکل می گیرد . ادامه مطلب
1192424

علیرغم اعتراضات مردمی ماکرون فرمان جنجالی اصلاحات قانون کار را امضا کرد

۱۳۹۶/۰۶/۳۱ :: ۱۶:۴۸ علیرغم اعتراضات مردمی ماکرون فرمان جنجالی اصلاحات قانون کار را امضا کرد خبرگزاری فارس: ماکرون فرمان جنجالی اصلاحات قانون کار را امضا کرد رئیس جمهور فرانسه فرمان جنجال برانگیز اصلاحات در قانون کار را امضا کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به صورت رسمی قانون اصلاحات بخش کار را امضا کرد. بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،بر طبق اصلاحات جدید، شرکت ها راحت تر می توانند کارگران را استخدام و یا ا اج کنند. آنها همچنین اختیار بیشتری در زمینه پرداخت به کارگران و شرایط کاری خواهند داشت. این ...
2116290

نکاتی در مورد تنظیم فرمان خودرو

نکاتی در مورد تنظیم فرمان خودرو آوریل 9, 2018دانستنی های خودروجلوبندی خودرو یکی از قسمت های مهم خودرو است که گاهی در اثر تصادف یا حوادث این چنینی دچار آسیب میشود. یکی از مشکلاتی که در جلوبندی خودرو اجاره خودرو بدون راننده پیش میآید به هم خودرن زاویه فرمان و تنظیم فرمان خودرو است. از جمله نشانه های بهم خودرو تنظیم فرمان خودرو که میتواند شما را آگاه کند متقان نبودن فرمان است. یعنی اگر در مسیر مستقیمی در حال حرکت هستید اما فرمان شما به صورت متقارن در وسط قرار ندارد متوجه میشوید که زاویه چرخ ها و میزان فرمان به هم ریخته است.اجاره خودرواگر فرمان شما هنگام ...
711885

تحقیق لرزش گیر فرمان

تحقیق لرزش گیر فرمان . تحقیق با موضوع لرزش گیر فرمان، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل کاربرد، لرزش گیر فرمان برای خودروی سواری و باری سبک، لرزش گیر فرمان برای خودروی باری، لرزش گیر فرمان با میرایی وابسته به راستای نصب. بخشی از ابتدای تحقیق: لرزش گیر فرمان، از انتقال ضربه و ناپایداری فرمان...
523938

واقعیت این صد روزه

خزانه ی خالی! :روز های اولی که آقای . آمد گفت خزانه خالی است! وقتی آقای رئیس جمهور این حرف رو زد . اقتصادش هم براش عجیب بود و گفت شاید منظور آقای رئیس جمهور چیز دیگری بوده! که . اقتصاد .ت دهم هم به این حرف پاسخ داد.تبعیض: یادتان هست می گفتن . پارتی بازی میکنه؟!آقای . یادتان هست گفتید دنبال شایسته سالاری هستید؟ 1) اسماعیل سماوی خواهر زاده ی شما، س.رست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور.2) علی اصغر مونسان نیز دیگر خواهرزاده آقای . است که از سوی اکبر ترکان مشاور رییس جمهور به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ک
2027158

ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» علیه ایران را تمدید کرد

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور بامداد (13 مارس/ 22 اسفندماه) فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور در این بیانیه خاطرنشان کرده که وضعیت اضطرار ملی درباره ایران که واشنگتن اولین بار روز 15 مارس 1995 اعلام کرده، بایستی بعد از 15 مارس سال 2018 نیز ادامه پیدا کنند. در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور روز 15 مارس 1995، به موجب فرمان اجرایی شماره 12957 و به منظور رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق العاده ای که اقدامات و سیاست های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد می کنند، در ...
76933

ترامپ اتباع 6 کشور از جمله ایران را از ورود به خاک . منع کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور . فرمان ضد مهاجرتی جدید خود را امضا کرد. طبق گزارش رسانه های .یی فرمان اجرایی جدید ترامپ اتباع 6 کشور مسلمان ایران، سودان، سومالی، لیبی، یمن و . را برای مدت 90 روز از ورود به خاک . منع می کند. عراق از جمع کشورهایی که در فرمان اجرایی قبلی ذکر شده بودند، مستثنی شده است این فرمان از 16 مارس (26 اسفند) اجرایی خواهد شد.
466640

بی تعارف، حتی با رئیس جمهور

بی تعارف، حتی با رئیس جمهور مسئول دفتر رئیس جمهور پشت خط بود. سیدابراهیم بیست ساله، دادستان کرج تلفن را گرفت. «شما فلانی را (یکی از نزدیکان رئیس جمهور) بازداشت کردید؟ رئیس جمهور (بنی صدر) دستور میدهد هر چه زودتر آزادش کنید. » در ذهنش مرور کرد و یادش آمد که فرد بازداشت شده تخلف سنگینی داشته. گفت: به آقای بنی صدرسلام بنده را برسانید و بگویید این تصمیم دادستان و قاضی است و احدی حق لغو حکم قاضی را ندارد.مسؤول دفتر که عصبانی شده بود، با لحن تندی خطاب به او گفت: شما می فهمید چه می گویید؟! این دستور رئیس جمهور است. او هم با آرامش همیشگی جواب داد: این دستور...
56899

(بدون عنوان)

این هم سه پلشک ایرانی که فقط همین یکی را کم داشتیم؛ فکر کن با حکومت مشکل داری، بحران گرانی و بیکاری وجود دارد، موسیقی و سینما هم که هزار بدبختی دارد، . هم که هستی، بخاطر قلیان و شلوار لی و خالکوبی و فالگیری و بدنسازی هم زندان می روی، پوزیسیون ات شده احمد خاتمی و علم الهدی و اپوزیسیون ات هم یک مشت دل و دیوانه .ی، فقط همین یکی کم بود که ترامپ یک فرمان بدهد که کل ایرانیان را در آن مقصر و ممنوع الورود و تروریست .ی بداند ترامپ که تازه دو هفته است رئیس جمهور شده هنوز چند تا چیز را نمی فهمد: من رئیس جمهور . هستم. به نظرم ترامپ متوجه نیست که رئیس جمهور .ست و رئیس ...
566050

آقای رئیس جمهور، برای تکثیر عباس بابایی همت کنید

سلام آقای رئیس جمهور، غبار تبلیغات دارد فرو می نشیند و حقیقت دارد چهره زیبای خود را در آینه واقعیت نشان می دهد. آینه ای که از آدینه موعود چهره خندان شما را در خویش قاب می کند. آقای .، بگذارید با شما بی تکلف حرف بزنم، به هر حال ما زبان هم را می فهمیم، آ. می گویند، همه پلنگ هایی که از یک چشمه آب می خورند، خویشاوندند و ما هم در دفاع مقدس، از چشمه غیرت ایرانی .ی آب خورده ایم، حالا شما در جایگاه فرمانده و ما فرمان بر. شما فرمانده قرارگاه پ.ند که پرنده های مهاجم را به زمین می کشیدید و ما در جایگاه رزمندگانی که از زمین، به آسمان پل می زدیم، شما هم که هم فرق دی
1814182

با رئیس جمهور حرف بزنید و سوالاتتان را از او بپرسید!!!!

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور با دادن فراخوانی از مردم خواست تا هر سوالی از رئیس جمهور دارند بپرسند ؛همه مردم می توانند سوالات مدنظر خود را از رئیس جمهور برای پاسخگویی در مصاحبه تلویزیونی دوشنبه شب به آی دی @hesamashena در تلگرام ارسال کنند. رئیس جمهور ادامه مطلب
646192

دوچرخه سواری رئیس جمهور +ع.

دوچرخه سواری رئیس جمهور و نخست . روسیه را مشاهده می کنید. ادامه مطلب...
2447443

همسرترامپ هنگام دیدار با کدام سیاستمدار تحت تاثیر قرار گرفت ؟ +

همسرترامپ هنگام دیدار با کدام سیاستمدار تحت تاثیر قرار گرفت همسرترامپ هنگام دیدار با کدام سیاستمدار تحت تاثیر قرار گرفت ؟ + همسررئیس جمهور هنگام دیدار با یک سیاستمدار مشهور و محبوب بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. همسرترامپ هنگام دیدار با کدام سیاستمدار تحت تاثیر قرار گرفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور و همسرش در تاریخ 16 جولای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار داشتند. ملاقاتی که با برخی حاشیه ها همراه بود، یکی از این حواشی که پایگاه خبری اسپوتنیک به تازگی ویدئویی از آن منتشر کرده، مربوط به لحظه مصافحه ملانیا و پوتین می شود. در این لحظه ملانیا پس ...
2157296

ارتباطات: ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس جمهور خسته بودند اشتباه د

ارتباطات: ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس جمهور خسته بودند اشتباه د ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره ی ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶ اظهار کرد: تصویری که از من منتشر شد، بیش از یک تعجب بود. انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است و نشان دهنده ی نظارت مردم بر مسئولان و اشراف آن ها به موضوعات است. گزارشی که خدمت آقای رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. فکر می کنم که بیان دو میلیون شغل یک اشتباه لفظی از آقای رئیس جمهور بود که با خستگی های ایشان همراه ...
2178274

صفر که ارزشی نداره

ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره ی ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶ اظهارکرد: ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس جمهور خسته بودند اشتباه د. جالب اینکه ارتباطات ،هنگام سخنرانی آقای نیز با ح چهره اش به ادعاهای واکنش نشان داد .جالب تر اینکه رئیس جمهور ادعا کرد :گزارشاتی که دست من رسیده نشون میده این اشتغال بیشتر از این هست! واقعیت این است که بیشتر آمارهای ت تدبیر همین گونه است و بنا به مصالح صفری جلو عدد قرار می گیرد و یا صفری از کنار آن برداشته می شود. دانش آموز از معلمش پرسید :صفر چه ارزشی داره؟ معلم گفت :هیچی .دانش آموز گفت :پس بیزحمت یه ...
1599484

اجرای فرمان ترامپ

وزارت خارجه در بیانیه ای روز اعلام کرد اجرای فرمان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور در منع سفر اتباع ایران و پنج کشور دیگر به را آغاز کرده است. بیانیه وزارت خارجه چند روز بعد از اعلانیه عالی ترین مرجع قضایی درباره این فرمان صادر شده است. دیوان عالی روز اعلام کرد ت ترامپ می تواند فرمان مهاجرتی تازه اش علیه شش کشور عمدتا مسلمان از جمله ایران را تا زمان رسیدگی به شکایت ها به طور کامل به اجرا بگذارد. ت ترامپ در ماه سپتامبر با صدور بیانیه ای ورود شهروندان ایران، لیبی، سومالی، ، یمن و چاد به خاک را ممنوع کرد. این فرمان، در اقدامی که به گفته تحلیلگران با ه? ...
12835

فرمان جدید ضد مهاجرتی ترامپ در راه است

منابع آگاه اعلام .د "دونالد ترامپ" چهارشنبه این هفته فرمان جدیدی در ارتباط با مهاجران امضا می کند. به نقل از آسوشیتدپرس؛ یک عضو ارشد در ک.نه "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور .، اعلام کرد احتمالا وی روز چهارشنبه فرمان مهاجرتی جدیدی را امضا خواهد کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1814159

شماره تلفن همراه رئیس جمهور + فراخوان برای ارتباط با

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور با دادن فراخوانی از مردم خواست تا هر سوالی از رئیس جمهور دارند بپرسند ؛همه مردم می توانند سوالات مدنظر خود را از رئیس جمهور برای پاسخگویی در مصاحبه تلویزیونی دوشنبه شب به آی دی @hesamashena در تلگرام ارسال کنند. رئیس جمهور ادامه مطلب
1453093

جزییات دستور ترامپ برای تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران

ت در بیانیه ای وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور در نامه ای به مجلس نمایندگان و سنای اعلام کرده روابط تهران و واشنگتن، هنوز به ح عادی بازنگشته و لازم است فرمان اجرایی شماره 12170 اجرا شود. این فرمان اجرایی را «جیمی کارتر»، رئیس جمهور وقت در تاریخ 14 نوامبر سال 1979، بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در تهران صادر کرده بود. در بیانیه ترامپ آمده است: ...شرح خبر
1453131

جزییات دستور ترامپ برای تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران

ت در بیانیه ای وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور در نامه ای به مجلس نمایندگان و سنای اعلام کرده روابط تهران و واشنگتن، هنوز به ح عادی بازنگشته و لازم است فرمان اجرایی شماره 12170 اجرا شود. این فرمان اجرایی را «جیمی کارتر»، رئیس جمهور وقت در تاریخ 14 نوامبر سال 1979، بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در تهران صادر کرده بود. در بیانیه ترامپ آمده است: ...شرح خبر
2597717

"بله های "گوش اش!!

چقدر برخی از "بله" گفتن ها گوش اشند!! چند ماه قبل که دلار حدود 3500 بود ! آقای رشید پور رو به ریاست جمهور :آقای رئیس جمهور، پس خیالمون از بابت دلار راحت باشه؟! رئیس جمهور: بله!!!! و الان دلار در مرز 15000 تومان است!! نوش جان مردمانی که در سایه ی ، در پی دلار 1000 تومانی بودند و در خیابانها پایکوبی می د!
961372

قدیمی ترین . از رئیس جمهور .

پرزیدنت ویلیام مک کینلی ششم سپتامبر 1901(23 شهریور 1280) به ضرب گلوله یک آنارشیست که شغل خود را در رکود اقتصادی 1893 از دست داده بود زخمی و هشت روز بعد در اثر قانقاریا جان خود را از دست داد. او سومین رئیس جمهور .ست که ترور شد. مک کینلی بعد از آبراهام لینکلن و جیمز گارفیلد و قبل از جان کندی جز چهار رئیس جمهور .یی است که ترور شده است. بعد از ترور مک کینلی کنگره قانونی تصویب کرد که سرویس مخفی ایالات متحده . را موظف به محافظت از جان رئیس جمهور می کرد. این سرویس که وظیفه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی را داشت از آن هنگام تاکنون همزمان هر دو وظیفه مبارزه با مفاسد ?...
856873

تمنا از دوستان ابنا

بزرگوارانی که ثبت نام . را تمرد از فرمان ولی فقیه قلمداد می کنند خاطره ی سال60 می تواند ما را در نتیجه گیری یاری کند. سال 60 نیز وقتی . .ی ، رئیس جمهور بودند، نظر مساعدی به فتنه گر 88، یعنی . به عنوان نخست .ی ،نداشتند، اما نظر . (ه) غیر از این بود. رئیس جمهور وقت و . کنونی، از یک طرف احساس می کرد که از نظر شرعی و وظیفه ،به مصلحت کشور نیست . را معرفی کند و از طرف دیگر ،نظر .، آقای . بود. بنابراین برای حضرت . نامه ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می دهید که باید . . را معرفی کنم، حکم کنید، شما . هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم .ی را که مصلحت نمی دانم، ن...
391848

.(. افغانستان)

اختصاصی از حامی فایل .(. افغانستان) . با . و پر سرعت . .(. افغانستان) فرمان رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بارۀ انفـاذ قـانون گــمرکـات شماره (3) تاریخ: 10/ 1/ 1384 ماده اول : قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم. ماده دوم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد. حامد کرزی رئیس جمهور . افغانستان قانون گمرکات فصل اول احکام عمومی مبنی مادۀ اول: این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عو
640933

آقای سخنگو! اشتباه شده؛ این نوشته خطاب به رئیس جمهور بوده است

آقای سخنگو! اشتباه شده؛ این نوشته خطاب به رئیس جمهور بوده است جناب آقای نوبخت! اهالی زمین مدت هاست که می دانند این رئیس جمهور محترم بود که با طرح موضوع حصر در اجتماعات انتخاباتی، این مبحث را بارها و بارها به سطح جامعه ایران و حتی رسانه های بیگانه و غربی ک, 1396 - 06:00 به گزارش عمارنامه، سخنگوی .ت در نشست خبری روزگذشته خود گفت: «توصیه می کنم رئیس قوه قضائیه این نوع مباحث(موضوع حصر) را به سطح جامعه نکشاند و در جلسات شورای عالی امنیت ملی که خودش در آن عضو هست، مطرح کند.» د.اسخ ایشان باید گفت: آقای سخنگو! اشتباه شده؛ این نوشته خطاب به رئیس جمهور بوده...
1836472

سخنان درباره بازدید از مناطق ز له زده

به نام خدا ب ، 2 بهمن 1396 ، رئیس جمهور ایران ی ، با مجری مشهور صدا و سیما درباره مسائل اخیر کشور گفتگو کرد. در این میان انتقادات بسیاری به رئیس جمهور وارد بود که ایشان ضمن جواب به آن ها ، استدلال های خود را بیان د. در بازدید ایشان از مناطق ز له زده ، هنگام صحبت با مردم محلی ، به دلایلی محافظان بسیاری در اطراف ایشان حضور داشتند و همچنین هنگام صحبت نیز با بلندگو و در ماشین ضد گلوله ، با مردم محلی ابراز همدردی کرده و قول هایی برای برطرف مشکلات آن ها داده شد. در همان شب ، دقیقا بعد از انتشار ع های گرفته شده از صحنه های حضور رئیس جمهور ، کاربران شبکه های مجا? ...
2157229

کلیپ _ اشتباه لفظی رئیس جمهور!_ آمار 2 میلیونی

9 hours ago · وی ادامه داد: گزارشی که خدمت آقای رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجادشده است. فکر می کنم که بیان دو میلیون شغل یک اشتباه لفظی از آقای ... _ اشتباه لفظی رئیس جمهور!_ آمار 2 میلیونی به جای آمار 200 هزار نفری! لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | showing results for اشتباه لفظی رئیس جمهور!و آمار 2 میلیونی(function(){var q=' اشتباه لفظی رئیس جمهور!و آمار 2 میلیونی';(function(){var a=document.getelementbyid("scl");a.onclick=function(b){document.getelementsbyname("q")[0].value=q;document.getelementbyid("scc").outer ="";window.log(a);b.preventdefault()};}).call(this);})();search instead for _ اشتباه لفظی رئیس جمهور!_ ? ...
2470157

سلیمانی خطاب به رئیس جمهور : شأن رئیس جمهور ما نیست جواب تو را بدهد

سلیمانی خطاب به رئیس جمهور :شأن رئیس جمهور ما نیست جواب تو را بدهد/من به تنهایی مقابلت می ایستمفرمانده قدس گفت: رئیس جمهور در جواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود بیان کرد، شأن رئیس جمهور ما نیست که جواب تو را بدهد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
556823

. رئیس جمهور ایران شد

اخبار شبکه 6 . . رئیس جمهور ایران اعلام کرد . . رئیس جمهور ایران شد . با بیشترین آرا رئیس جمهور ایران شد کانال . رئیس جمهور ایران شد . رئیس جمهور ایران می شود ادامه مطلب
767994

احیای بخش هایی از دستور ترامپ در دیوان عالی .

وزارت خارجه . فرمان مهاجرتی ترامپ را منظم اجرا می کند وزارت خارجه . در بیانیه ای پس از رأی دیوان عالی مبنی بر .وم اجرای بخش هایی از فرمان ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ»، اعلام کرد فرمان رئیس جمهوری . را منظم اجرا می کند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت خارجه . در بیانیه ای ساعاتی پس از رأی دیوان عالی مبنی بر .وم اجرای بخش هایی از فرمان ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ»، اعلام کرد این وزارتخانه فرمان رئیس جمهور . را «به نحو منظم» اجرا خواهد کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
586489

گزارش اشتباهی در کار نبوده است:

آقای رئیس جمهور باز بیایید و تکرار کنید که در مورد سند 2030 گزارش اشتباه به .ی داده اند و سند 2030 آنطور که بیان شده بد نیست و این فقط کاری تبلیغاتی بوده که عده ای برای ت.یب .ت تان انجام داده اند.آقای رئیس جمهور باید جواب دهید که چرا .ی دوباره دیروز (3 .داد 96) در مورد حذف فرهنگ جهاد وشهادت از کتاب های درسی با توجه به سند 2030 هشدار دادند. آقای رئیس جمهور هیچ میدانید اگر این فرهنگ جهاد و شهادت نبود، الآن . وجود نداشت تا شما به عنوان رئیس جمورش اینطوردر .ت تان، با فرهنگ مردم بازی کنید.آقای رئیس جمهور ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است، نیازی نیست برای اینکه اثبات کن
586490

گزارش اشتباهی در کار نبوده است:

آقای رئیس جمهور باز بیایید و تکرار کنید که در مورد سند 2030 گزارش اشتباه به .ی داده اند و سند 2030 آنطور که بیان شده بد نیست و این فقط کاری تبلیغاتی بوده که عده ای برای ت.یب .ت تان انجام داده اند.آقای رئیس جمهور باید جواب دهید که چرا .ی دوباره دیروز (3 .داد 96) در مورد حذف فرهنگ جهاد وشهادت از کتاب های درسی با توجه به سند 2030 هشدار دادند. آقای رئیس جمهور هیچ میدانید اگر این فرهنگ جهاد و شهادت نبود، الآن . وجود نداشت تا شما به عنوان رئیس جمورش اینطوردر .ت تان، با فرهنگ مردم بازی کنید.آقای رئیس جمهور ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است، نیازی نیست برای اینکه اثبات کن
694910

طنزهای حضرت رئیس جمهور بله آقای رییس جمهور!

طنزهای حضرت رئیس جمهور بله آقای رییس جمهور![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
694845

طنزهای حضرت رئیس جمهور بله آقای رییس جمهور!

طنزهای حضرت رئیس جمهور بله آقای رییس جمهور! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2263615

رئیس جمهور به چین سفر می کند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: به دعوت رسمی همتای چینی و به منظور شرکت در اجلاس شانگهای به این کشور سفر می کند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت ت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سفرهای خارجی پیش روی رئیس جمهور اظهار کرد: از رئیس جمهور برای سفر به اتریش دعوت شده است، اما این دعوت با برنامه های رئیس جمهور تداخل دارد و بعید است این سفر انجام شود. وی افزود: در این ماه رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای چینی و به منظور شرکت در اجلاس شانگهای به این کشور سفر می کند. رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاهش ساعات اداری ...

دست فرمان آقای رئیس جمهور هنگام کامیون سواری