در سکوتم جاریست رد پایی چون بودن از همیشه با من تا همیشه


783316

دل تنگم

دلم گرفته از اینکه همیشه دلخوریام مثل خوره به وجودم می افتن ، دلم گرفته از اینکه همیشه سکوتم باعث رنجش عزیزام میشه ، دلم گرفته از اینکه هیچ وقت نتونستم با گفتن چیزی که آزارم میده باعث بشم اطرافیان فک نکنن که حتما حق با اوناست وگرنه من قیافه حق به جانب گرفتم!!!!!!!!!!!! همیشه خواستم بگم اما نتونستم هیچ وقتم .ی اصرار نکرده بگو!!!!!!!!!!!!! .ب ناراحت شدم اما نفس بازم خیال کرد حق با خوووووووودشه !!! شاید، سکوتم واسش مهم نیست یا اگر هست زیاد علاقه ای به ش.تنش نداره................ این یه عادت بیخوده یا یه خصلت ارثی نمیدونم اما خوب میدونم ربطی به زن بودنم نداره کاش اینطور نب?...
2169736

بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم

بدون تو وحشت در سکوتم با تو شایسته ترین آدم روی زمینم با تو سر آغاز نور هستم با تو همیشه در بهشتم چه در این دنیا جه در همه دنیاهای دیگر..بدون تو من همیشه نیازمندم با تو برکت زمینم بدون تو خا تر نشینم با تو شایسته اوجم بدون تو بازیچه موجم بدون تو از روشنی ها دور هستم.با تو بزرگترین کوه تمام جهانم که سر به فلک کشیده اگر تو نباشی همیشه مستحقم و بدون تو در ظلمت با تو از جنس سپیده هستم بدون تو وحشت در سکوتم بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم
2171452

بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم

بدون تو وحشت در سکوتم با تو شایسته ترین آدم روی زمینم با تو سر آغاز نور هستم با تو همیشه در بهشتم چه در این دنیا جه در همه دنیاهای دیگر..بدون تو من همیشه نیازمندم با تو برکت زمینم بدون تو خا تر نشینم با تو شایسته اوجم بدون تو بازیچه موجم بدون تو از روشنی ها دور هستم.با تو بزرگترین کوه تمام جهانم که سر به فلک کشیده اگر تو نباشی همیشه مستحقم و بدون تو در ظلمت با تو از جنس سپیده هستم بدون تو وحشت در سکوتم بدون تو آلوده زشتی هستم با آرمین تری دی دات کام ...پاکترین آدم روی زمینم
1954872

منقطع

۱. حس تعلقم رو به فضا از دست دادم، بی ربطی کاشته شده. ۲. ناراحتم که زودتر از این از بهشتم درنیومدم. ۳. موقع ورزش و فعالیت بدنی تو اوجم. فراموش میکنم. ذهنم خالی میشه. و وجودم پر. کاش همیشه در حال حرکت بودم! شاید اون وقت واقعا شروع کنم به پرواز. ۴. خوشحالم که عاشق سکوتم. کنار این خوشحالی، بیشتر از هر وقتی نیاز دارم با سکوتم حال کنم. بهترین راهی که تو سکوت میتونم به رویاهام برسم، کدومه؟
411017

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم! ******************************* اس ام...
426491

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم! ******************************* عش
478095

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
309675

لحظه های سکوتم...

لحظه های سکوتم؛ پـر هیاهو ترین دقایق زندگیم هستند مملو از آنچه می خواهم بگویم و نمی گویم . . .
1480853

پس از تو عین سکوتم، چو مرده ای سردم....

دوباره حسرت چشمت در این سرودن هاستدوباره سهم من از بودنت نبودن هاستنمی رسد به نگاه تو بخت کوتاهمنمی رسد به خدایت بگو چرا آهمبریده قلب تو از من، ندارمت، دوریهمیشه ابری و سردی، همیشه مغروریبگو ! بگو که کی زده اینگونه سد به دلتکه دست خسته و سردم نمی رسد به دلتبگو چه آمده بر من که گیج و بی خبرمچه شد به قول و قرارت؟ چه آمده به سرم؟چه شد به عشق غریبه تو باور آوردی؟چه بی مقدمه سر از دلش در آوردیبگو چه دیدی از عشقش؟ بگو چه اش سر بود؟بگو که جلد دلت مثل این کبوتر بود؟شبیه حرمت عشقم ش ته بال و پرمپس از تو درد دلم را بگو کجا ببرم؟پس از تو عین سکوتم، چو مرده ای سردمبرو ...
490444

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
490455

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
495852

اس ام اس های واقعا زیبا و دلنشین

با ما همراه شوید و از اس ام اس های زیبا و دلنشین این مجموعه لذت ببرید. کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ آش رشته ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گله...
793026

ها سکوتم ناگهانی می شود

ها سکوتم ناگهانی می شود دلم لبریز عطر مهربانی می شود همین که قطره اشکی چکید از دیده عشق هوای قلب من جمکرانی می شود اللهم عجل لولیک الفرج tebyan
2052032

عاشقانه ۳

عشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چقدر دیر رسیدی منتظرتــــــــــــــــــــــــم جیگل طلای خودم دلم واست یه خولده شده بوووووووووود میخوامت اونم با تمام وجودم عشقم میخوام همیشه پیشم باشی همیشه ... سکوتم: فدای تو هوایم : هواى تو دلتنگم : برای تو تنهایم : به یاد تو زندگى ام : فدای تو
847264

نقد خودم

چرا بعضی ها منو آزار میدن؟ با اینکه می دونن با رفتارشون ته دلم غصه میشینه ... با اینکه حساسیت های منو میدونن...با اینکه می دونن من فقط سکوت می کنم... تو سکوتم تحمل می کنم...همه چیزو... بازم همونم ...همون همیشگی ...با همون رفتارای همیشه ..با روی باز ...با لبخند... میگن ترانه تو خیلی خوبی...خیلی... و من فکر میکنم این خوب بودن یعنی یه سادگی .. یه رفتار غلط.
994039

با تو بودن ،بی تو ...

با تو بودن ، همیشه پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو ، دردم به وسعت صحراست با تو بودن ، همیشه پرمعناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو با غم همچون کویر با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو ! تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیر ترین
809448

گل یخ

... سکوتم را که بر غوغای زندگی حاکم است، به یاد داشته باش. آسمان تو زیباست، بالهایم را میگشایم، اوج میگیرم ..... .... میخواهم در ظلمت مواج چشمانت غرق شوم. میخواهم فریاد عشقت ، چون .وش خشمی در فضا طنین انداز گردد. کاش میشد با همان شکوه دیدن، و دیده شدن، در عمق فرو رفت... در زمان..... تو خود میدانی که سکوتم را جز تو فریاد رسی نیست. تو خود میدانی ?...
41410

سکوت_واره

همیشه برای سکوت شعر می گفتماین بار اما، سکوتم را شعر می کنم و می دانم سکوت گاهی زیباترین شعر است در ازدحام شلوغی این غریبه ها... #حجت_فرهنگدوست [email protected]
993516

باتوبودن ،بی تو ...

با تو بودن ، همیشه پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو ، دردم به وسعت صحراست با تو بودن ، همیشه پرمعناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو با غم همچون کویر با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو ! تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیر ترین
72887

از سکوتم مینویسم

سلام سروران گرامی چون این شعر به نظرم زیباست البته شعر کلا زیباست کپی . براتون از سکوتم می نویسم تا بدانی خسته ام بی هوایت کنج پستوهای غم یخ بسته ام بی تو بی ت. در این برزخ به جانم خیمه زد من هنوز این بغض را از رفتنت نش.ته ام با خی. روزها را بی صدا سر می کنم بی تو دارم بی .ی را تازه باور می کنم در نبودت، زیر رگباری از این تنها شدن عاشقانه خاطراتم را چو سنگر می کنم از کلامم هر .ی شی. ام را خوانده است یاد چشمانت مرا از هر نگاهی رانده است ساعتم از تیک تاکش، با نبودت ایستاد برگ تقویمم در آن روزی که رفتی مانده است کاش بودی تا به
999991

چگونگی

برع همیشه که پر از حرف بودم، پر از بی حرفی ام، صحبتم نمی آید. خانه انگار دِیر، برای سکوتم آغوش و برای انزوایم مأواست. رفت و آمدکی هست ناگزیر و سایه وار، دالانِ من همه جا می آید اما و مثل نگهبانِ جان، محیط وفادارم است تا خلوتم به همه جا راه پیدا کند. نمی دانم این حال دلخواهم است یا جبری، یک لحظه آرامم، یک لحظه بی قرار و افروخته، ولی تمامِ منظمی دارد توالی قرار و بی قراری و بیرونش شبیه عادتیست قابل پذیرش، مثل همیشه آزمون صبر است و من سعی می کنم به خاطرش.
575956

تقدیم به عزیزترینم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
1019801

رنگ روغن

من همینم که در روغن نقاشی هایت رنگ پریده تر از همیشه دچار سکوتم و چه پر سر و صدا پر زرق و برق در نمایشگاه آ سپتامبرت مرا می فروشی و از دستت می روم وقتی در سالنی آشنا با سکوتی رنگ پریده به غریبه ای لبخند می زنم ... من همینم
411447

* 5*

دارم به این فکر میکنم چقدر همه ی ماها میتونیم فوق العاده باشیم اگه انتخابمون تو زندگی رو تغییر بدیم ...خُب مثلا چه اشکالی داره بین بدُ خوب ؛ خوب همیشه گزینه ی اولُ آ.مون باشه ...ینی همیشه یه جوری زندگی کنیم که در راستای خوب بودن / خوب شدن پیش بریم ..در راستای همیشه موفق شدن/ همیشه جزء بهترینا بودن ...نه اینکه بگیم؛ حالا ببینم چی پیش میادo_o یا اینکه دیگه از ما گذشت یا...چه میدونم؟! ادامه مطلب
629085

بشکن سکوتم و!

زیاد حرف نمی زنم، ولی حرف که می زنم سبک میشم. ناخودآگاه حالم خوب میشه. اصلا یادم میره حال بدم به خاطر کی یا چی بوده. وقتی حرف نمی زنم، یعنی نمی خوام حالم خوب شه. وقتی نمی خوام حالم خوب شه، یعنی حال بدم و دوست دارم. حال بدم دنیای منه. دنیای خصوصی و شخصیم که هیچ. به جز خودم توش زندگی نمی کنه. حال بدم، جزئی از منه. وطن منه... منتها الآن خیلی وقته که دلم میخواد حالم خوب شه. عین این همه آدم که از وطنشون می بُرن و کوچ می کنن، دلم میخواد کوچ کنم از این حال بد که تو تمام تنم پخش شده. بشکنم سکوتم و تا این سیال سیاه ذره ذره از وجودم خارج شه. به یه رفیق نیازمندیم، یه شون?...
641841

بشکن سکوتم و!

زیاد حرف نمی زنم، ولی حرف که می زنم سبک میشم. ناخودآگاه حالم خوب میشه. اصلا یادم میره حال بدم به خاطر کی یا چی بوده. وقتی حرف نمی زنم، یعنی نمی خوام حالم خوب شه. وقتی نمی خوام حالم خوب شه، یعنی حال بدم و دوست دارم. حال بدم دنیای منه. دنیای خصوصی و شخصیم که هیچ. به جز خودم توش زندگی نمی کنه. حال بدم، جزئی از منه. وطن منه... منتها الآن خیلی وقته که دلم میخواد حالم خوب شه. عین این همه آدم که از وطنشون می بُرن و کوچ می کنن، دلم میخواد کوچ کنم از این حال بد که تو تمام تنم پخش شده. بشکنم سکوتم و تا این سیال سیاه ذره ذره از وجودم خارج شه. به یه رفیق نیازمندیم، یه ش?...
647466

به تو .شیدن

به تو .شیدن سکوتم را بدل به دوست داشتنی ترین طولانی ترین و پر.وش ترین سکوت می کند .. تو همیشه در منی مثل قلبی ندیده ! همان قلب ، که به درد می آورد همان زخم ، که زندگی می بخشد "روبر دِسنو"
575437

تقدیم به عززززززززززیز ترینم.عشقم.سایه جووووووووونم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
274261

تنهایی

من همیشه تنهاییم را پنهان می کنم. . .در شعرم .اندوهم را در.دلم دلتنگی ام رادر سکوتم حرف های نگفته ام رادر لبخندم غصه هایم رادل منمثل کودکیست ساده گریه می کند ساده می خنددبا لبخندی ذوق میکند دل مناز جنس تنگ های بلوریست استبا تلنگری می شکند خیلی ساده ........
609115

راز همیشه شاد بودن چیست

راز همیشه شاد بودن چیست؟ دل بر آنچه نمی ماند نبستنفردا یک راز است، نگرانش نبودن دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخوردنو امروز یک هدیه است قدرش را دانسستن
866246

عشق جان ...

تنهایی رانندگی . حس و خوبی برای این روزام هست ...تنهایی فکر . و ویسا رو گوش . و سکوتم و بلند بلند خوندنم و راه افتادنم برای تمرین رانندگی... غروب... . به خدا ...❤ خدا حفظم می کنه از خیلی موقعیتا. رانندگی و غیره. همیشه. مرسی که گاهی حسش می کنم دست مهربونیت رو. کاش همیشه بتونم حسش کنم و حست کنم عشق جان ِ دلم ❤❤خدایا شکرت واقعا عزیزدلم . + دیروز اردو بودیم. شمس... دوشب پیش تولد روشا. خدایا شکرت... که مست کرد اما من ندیدم. که پدرام تیکه انداخت اما ونوس هم بود. خدایا شکرت بابت همه چی عزیزدلم ❤❤
1333871

پایان

از هیاهوی واژه ها خسته ام من سکوتم را از اوراق سپید آموخته ام. یا سکوت رشن ترین واژه ها نیست؟؟ همیشه در خلوت مرگ را مجسم دیده ام آیا مرگ خونسردترین واژه ها نیست؟؟ تا چشم گشودم از چشم زندگی افتادم در نهایت پایین آ ین برگ خاطراتم خواهم نوشت: پایان
47624

گلایه

خیلی کلافه ام ازش. سکوت میکنم. سکوتم همیشه براش آزاردهنده بوده. میدونه که از چی دلخورم. میگه چی توی کله ات میگذره؟ با حرص و در عین حال تمس. میگم دارم به این فک میکنم که منم اگه یکی مثل خودم داشتم، هیچوقت ولش نمی.. پای همه چیم وایسه، صداش هم در نیاد، توقعی هم ازم نداشته باشه، معلومه که ازش نمیگذرم. شروع میکنه به زبون ریختن. با بی حوصلگی رو بر میگردونم...
1965934

مینویسم از تو .....شکیلا

می نویسم، همه ی هق هق تنهایی راتا تو از هیچ، به آرامش دریا برسیتا تو در همهمه همراه سکوتم باشیبه حریم خلوت عشق، تو تنها برسیمی نویسم، می نویسم از تو،تا تن کاغذ من جا دارد...می نویسم همه ی با تو نبودن ها راتا تو از خواب مرا به با تو بودن ببریتا تو تکیه گاه امن خستگی ها باشی
1241235

چگونه محتوای همیشه سبز تولید کنیم؟

محتوای همیشه سبز در زبان انگلیسی به محتوای ماندگار، محتوای همیشه سبز نیز می گویند. این کلمه از موسیقی نشأت گرفته و در آنجا به موسیقی هایی که مردم در گذشته گوش می دادند، در زمان حال گوش می دهند و در آینده نیز گوش خواهند داد موسیقی همیشه سبز گفته می شود. البته این سبز بودن در واقع ریشه در طبیعت و نماد زنده بودن دارد. حال می خواهیم همین ویژگی را برای محتوا به کار ببریم. بهترین کاری که یک تولیدکننده ی محتوا می تواند انجام دهد، تولید محتوای همیشه سبز است. با اینکه بسیاری از افراد در بازاری محتوایی سعی دارند محتوای همیشه سبز تولید کنند، درصد بسیار کمی از مح ...
1388962

چگونه محتوای همیشه سبز تولید کنیم؟

محتوای همیشه سبز در زبان انگلیسی به محتوای ماندگار، محتوای همیشه سبز نیز می گویند. این کلمه از موسیقی نشأت گرفته و در آنجا به موسیقی هایی که مردم در گذشته گوش می دادند، در زمان حال گوش می دهند و در آینده نیز گوش خواهند داد موسیقی همیشه سبز گفته می شود. البته این سبز بودن در واقع ریشه در طبیعت و نماد زنده بودن دارد. حال می خواهیم همین ویژگی را برای محتوا به کار ببریم. بهترین کاری که یک تولیدکننده ی محتوا می تواند انجام دهد، تولید محتوای همیشه سبز است. با اینکه بسیاری از افراد در بازاری محتوایی سعی دارند محتوای همیشه سبز تولید کنند، درصد بسیار کمی ا? ...
1402633

پاسخ ...

سلامی چو بوی خوش بی جو ...شاید هم جو چو بوی گند بی خو ...بهشت گم شده هم مدتهاست که تغییری نکرده ...ببینید چه به روز ما آورده اند که شخص من که مقاوم ترین حیوان ناطق این جماعت بودم ، و همیشه اینطور بودم که :سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست ...به این روز افتادم من از خدا میخوام همون چیزی رو که از ابتدای زندگیم برام صلاح میدیده ، برام رقم بزنه و لحظه ای من رو به خودم واگذار نکنهولی من هم آدمیزادم ... چرا همیشه همه ی چیزهای بد برای من باشه و بهترهاش برای بقیه ؟و نشد که هیچ از این جماعت با شعور فراوان ، یک بار به روی خودش بیاره (اصلا نخواستیم به روش بیاره ، حداقل ...
2157511

نامه

می دانی آلفردو همیشه از نفر دوم بودن، جایگزین بودن و گزینه ی احتمالی ی بودن بیزار هستم.
353689

سیاست را باید آموخت...

همه چیز را آماده کرده بودم ، حتی به قیمت دعوا و ایجاد تنفر از خودم ، چند روز با خودم کلنجار میرم ، تحمل این اوضاع سخته ، دیگه نمیخواستم سکوت کنم ، بخاطر "سکوت" هزینه های گزافی دادم ، زخم های زیادی خوردم ، نمیخواستم این بار هم با سکوتم عقب نشینی کنم ، اما این بار یه قدم از من پیشی گرفت درست همه چیز را برنامه ریزی کرده بود ، همین اول صبح با کارش قفل سکوت زد به همه چی ، نمیدونستم باید چه کنم ، سکوتم را ش.تم حرف زدم و همونطور که انتظار داشتم برنامه ریزیش از من قوی تر بود ... نمیفهمم چرا یاد نمیگرم آدم با سیاستی باشم ، باید دوباره بشینم فکرکنم و راه حل پیدا کنم ،
374902

روز دوم مدرسه

اسمم مهدی هست ولی دوس دارم صدام بزنن "mehd"شاید عجیب باشه اما دیگه چی بگم شاید "mehdok"هم بگن زیبا باشه ):هنوز فراموشت ..بگذریم بریم سراغ امروز صبح ما هم رفتیم سر کلاس معلما خوب بودن اما حرفای معلم زبانمون عجیب زیبا بود و خوب حرف میزد درباره ی تنهایی هم حرفایی زد کلی حرف داشتم خواستم ب سکوتم پایان بدم اما حرفام رو واخوردم اما الان پشیمون شدم ): جلسه بعدی خدا بخواد الم شنگه ب پا .م من معلم فلسفه هم عالی و با دانش بودن معلم دینی هم دوس داشتنی (:
589269

نشانه های کمبود آب بدن

مجموعه: پیشگیری بهتر از درمان در مراحل مختلف کمبود آب، فرد دچار سرگیجه می شود نشانه های کمبود آب بدنکمبود آب سلامت بدن را به خطر می اندازد و می تواند به ه شدن خون، صرع و بیماری های دیگر منجر شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد، کمبود آب حتی به میزان کم، باعث کاهش انرژی و بدخلقی می شود. به همین علت باید آب کافی مصرف کرد و کم آبی بدن را به موقع تشخیص داد اما علایم کم آبی بدن، همیشه تشنگی و خستگی مفرط نیست. علایم دیگری نیز وجود دارد که کمتر شناخته شده است. √ هوس شیرینییکی از نشانه های کم شدن آب بدن هوس شیرینی است. زمانی که بدن دچار
1481176

با من باش

گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ایمن ش تم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته امبه خاموشی مغرورانه اتش تی تو مرابا تو گفتماز همه تنهایی ام، خستگی امبا تو گفتم تا بدانی با همه ناجیگری، بی ناجی امتو، سکوتت خنجریستبر قلب منو حضورت، مرهمیبر زخم منپس، باشتا همیشه با من باشحتی اگر خاموشی
1077617

خالی نبودن عریضه

منم یک شاعر پرمصرع ازغم که باتوقلبم وبیچاره واسه خالی نبودن عریضه سکوتم رونوشتم تو با من بودی تنها قدر یک بیت آهای هم قافیم این بیت تنهام که بودی کاش واسه این خارج از وزن به وزن غم ردیف کل شعرام تموم سهم من ازبودن تویه اسمی ازتوبوده تو ترانم به جزگفتن ازت توهرترانه عزیزم نیست چیزی درتوانم یه عمری پای عشق تونشستم سکوتم روبابغض توش تم به قدری با قلم ازتونوشتم که حالا دیگه بسته پینه دستم ترانه های این شاعرعزیزم با اسم تو دیگه بی محتوا نیست زیاده عشق من حرف نگفته اخه درد دلم یکی دوتا نیست
326532

تو کیستی و گم شده ای در کجا؟ بگو!

ای مبهمِ همیشه فراتر ز آرزوتو کیستی و گم شده ای در کجا؟ بگو!لرزید زانوان من از این همه سکوتپوسید شور و شوقِ قدم های ِجست وجومی روید از سکوتم و آوار می شود.شه ی ش.تن ِدیوارِ روبه رودیری است حسرتِ تو به جانم نشسته استچون استخوان به چشمم و چون خار در گلو!از این همه غروبِ پریشان، دلم گرفتآیا کجاست ساحل امن نگاهِ او؟؟!این است آن حقیقت همواره ای عزیز!ما پیر می شویم در آیینه،مو به مو؟# یدالله گودرزی
1674416

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن

««من مستحق آرامشم»»ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ!ﻣﺎ ﺁینه ﻧﺴﺘﻢ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ...ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ،ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ...ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ!ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ...ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها...
695737

تنها

سر کوچه تنهایی فریاد بر آوردماما .ی فریاد سکوتم را نشنید خیره شدم به ساعتاما ساعت ثانیه هایش نگذشتخواستم گریه کنم اما اشک راضی به آمدن نشدهر چه خواستم بشود ، نشد کمی گذشت، ماندم تا شاید بیاید .ی به جزیره ی تنهایی های مناما .ی نیامد ماندم آن هم تنها مثل همیشه
1775197

بی ی

حرف هست به اندازه یک دنیا هم هست سکوتم از بی ی است ...
463859

ع. نوشته عاشقانه و حس خوب و زندگی

ع. نوشته عاشقانه و حس خوب و زندگی ع. نوشته عاشقانه و حس خوب و زندگی به سکوتم احترام بگذار…به قوی ترین سلاحمبلاغت سکوتم را حس می کنی؟از زیبایی چیزهایی که می گویم لذت می بری؟وقتی چیزی نمی گویم…[email protected] چه ماندنِ دلچسبی خواهد شد ؛برودبرگرددبگوید؛نشد[email protected] سیر نمی شَود نظَربَس که لطیف مَنظَری@axmax98 آری!من چند پیراهنبیشتر از تو . کرده ام همان هایی کهقسمت نشدعطرِ آغوشت را بگیرند …@axmax98 می نویسم « تـــو » سنجاق می کنم روی قلبم و تپیدن آغاز می شود … @axmax98 امشب هم دلتنگ شده ام ؛ نمی دانم شاید برای تو یا شاید برای دیروزهایی که با تو ...
1779887

253:خفه گی پیشه جواب نیست

نوشتم می خوام کوچ کنم به سرزمین سکوت. ولی نمیشه خودتو، قلمتو، حستو، جسمتو، حبس کنی و یکی خیلی راحت از سکوتت هم استفاده کنه و نرینگی و مادگی رو برای خودش و بقیه ببینه و با چند تا اس ام اس، یه توئیت و ... بتونه عقده گشایی کنه و ازبیماریش لذت ببره. پس سکوتم و می شکنم. مثل امروز که جلوی شوخی دوستی موضع گرفتم و شات اس ام اس ها رو به روشنی براش فرستادم و پشت بندش هم بی خیال تش یا اینکه ممکنه بهش بر بخوره نوشتم:"روزی صدبار گفتن خدا چرا تو این خوک دونی زن شدم." اره اینجا،جامعه ای که خودمون ساختیم،انسان به انسان، خالی از چپ و راست بودن، دیندار یا بی دین بودن، خوک دون ...
119744

موازیان به ناچاری

بسم اللهدوتا دختر بودن. پا میشدن از اینور شهر میرفتن اونور شهر که برا .شون تولد بگیرن و همبرگر بخورن. یکیشون چادری بود همیشه دیر میومد. اونیکی فک میکرد خیلی خفنه ولی در واقع هیچی نبود . دو تا دختر بودن ، برا همه مردم شهر خیلی جذاب بودن . بلند بلند می خندیدن. یه وقتایی ناپدید می شدن . ساعت 11 شب تو خیابون جلوی خونه ی اونیکی ساعتها می ایستادن و حرف میزدن و اصلا فکر نمی . نصفه شبه. دغدغه هاشون شده بود درد. همیشه سوتی می دادن . دو تا دختر بودن ، شبا تو یادگار رفتی می خوندن. دوتا دختر بودن ، ۲۲ سالشون بود . و مدام دعا می. ، کاش این ۲۲ سالگی ها هیچ وقت تموم نشه :)
1333650

یک روز می شه همیشه

نه، پیچیده نیست، او شعر گفت چرا که آسان نبود گفتن. همیشه درگیر یک روز بودن، همیشه ساعت ۵ قبل از این که سایه ها روی بام خانه ات بیایند، منتظر بود و این چشم به در دوختن، تنها برای یک روز و یک لحظه در آن... ادامه مطلب
1007210

تو، منی!!!!

+ خیلی قشنگه!- چی؟؟!+ تو رویا بودن.- خوبه که می تونی ساعت ها تو رویاهات پرسه بزنی.+ میدونی چه؟ بعضی وقتا اونقدر غرق در خیالاتم میشم، که موجب ترس اطرافیان میشم!- میدونم. حتی منم که بیشتر از هر دیگه ای از درونت باخبرم، گاهی ازت می ترسم!+ جدی؟؟!- اوهوم. خب چون تو، منی!عزیزای دلم سلام. همین اول بگم که همیشه به یاد شما مهربونای دوست داشتنی هستم و همیشه و همیشه برای آرامش و همیشه خندون بودنتون، دعا می کنم.+همیشه دوست داشتم و دارم، تو هر کاری بهترین باشم! واقعا هم تا به امروز تلاشم رو برای بهترین بودن . تو خیلی از کارها هم موفق شدم. مثلا تونستم برای کاروزیم، بهترین ت? ...
1108092

آهنگ فصل بارونی از احسان خواجه ی + ت ت

فصل بارونی بیشه رنگ چشماته همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمی شه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با توام خود خود تو اگه حتی توی رویا نه می افتم به پای تو نه می میری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته ی قلبم باز با دستای تو واشه باز با دستای تو واشه تو مثله شبهای مهت و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و می دونی حرفای دلم رو با اشک تو می گفتم بارون که می باره باز یاد تو می افتم از غم منو غم تو تب منو تب تو همه بی خبرن از دل منو دل تو شب منو شب تو همه بی خبرن فصل بارونی بیشه رنگ چشماته همیشه حس تازه ...
1548084

جرعه ای اندوه

من اهل سکوتم، همان قدر که اهل کلمه ام. شاید حتی بیش از کلمه، آدم سکوتم. طبیعت را برای یکی شدن با سکوت و آرامشش دوست دارم؛ برای آنکه پر است از نشانه های قدرت پروردگار، برای فرمان «سیروا فی الارض» و برای گریختن از تمام جلوه های زندگی و آدم ها. کویر رفتم تا سکوتش را تنفس کنم و از صدای بوق و آزیر موتورها و ماشینها و فریادهای مردم و چه و چه بگریزم. همراهان اما جور دیگری بودند. آمده بودند تا طبیعت را به رنگ خودشان دربیاورند، تا سکوت طبیعت را با جیغ ها و هلهله ها و صدای بلند ضبطی که از شهر اورده بودند بشکنند. طبیعت را نه برای لذت بردن، که برای سلفی گرفتن و پر اینس? ...
1450008

جرعه ای اندوه

من اهل سکوتم، همان قدر که اهل کلمه ام. شاید حتی بیش از کلمه، آدم سکوتم. طبیعت را برای یکی شدن با سکوت و آرامشش دوست دارم؛ برای آنکه پر است از نشانه های قدرت پروردگار، برای فرمان «سیروا فی الارض» و برای گریختن از تمام جلوه های زندگی و آدم ها. کویر رفتم تا سکوتش را تنفس کنم و از صدای بوق و آزیر موتورها و ماشینها و فریادهای مردم و چه و چه بگریزم. همراهان اما جور دیگری بودند. آمده بودند تا طبیعت را به رنگ خودشان دربیاورند، تا سکوت طبیعت را با جیغ ها و هلهله ها و صدای بلند ضبطی که از شهر اورده بودند بشکنند. طبیعت را نه برای لذت بردن، که برای سلفی گرفتن و پر اینس? ...
1461193

جرعه ای اندوه

من اهل سکوتم، همان قدر که اهل کلمه ام. شاید حتی بیش از کلمه، آدم سکوتم. طبیعت را برای یکی شدن با سکوت و آرامشش دوست دارم؛ برای آنکه پر است از نشانه های قدرت پروردگار، برای فرمان «سیروا فی الارض» و برای گریختن از تمام جلوه های زندگی و آدم ها. کویر رفتم تا سکوتش را تنفس کنم و از صدای بوق و آزیر موتورها و ماشینها و فریادهای مردم و چه و چه بگریزم. همراهان اما جور دیگری بودند. آمده بودند تا طبیعت را به رنگ خودشان دربیاورند، تا سکوت طبیعت را با جیغ ها و هلهله ها و صدای بلند ضبطی که از شهر اورده بودند بشکنند. طبیعت را نه برای لذت بردن، که برای سلفی گرفتن و پر اینس? ...
2112349

کاف از اول کاش

میگفت کاش همیشه بچه بودیم، خب خواسته ی زیادی بود ولی من به نصفشم قانع ام ؛ "کاش دخترا همیشه دختربچه بودن!" ... هیچ وقت شاعر نبودم، این دفعه هم مثه همیشه. ... برای ترکیب بندی مثلثی سه تا عنصر لازمه ولی کافی نیست.
1978364

سکوت...

سکوتم تحفه ی رنجی پنهانی است...
1354543

آهنگ دارم میرم واسه همیشه با تو بودن عمرآ نمیشه

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مرتضی سرمدی به نام وقتی رفتم دارم میرم واسه همیشه با تو بودن عمرآ نمیشه سزای کار تو همینه تنها باشی واسه همیشه new by morteza sarmadi called vaghti raftam آهنگ دارم میرم واسه همیشه با تو بودن عمرآ نمیشه آهنگ آذری آهنگ بیکلام آهنگ تیتراژ آهنگ شاد آهنگ غمگین آهنگ فارسی آهنگ قدیمی آهنگ کردی دکلمه ترکی دکلمه فارسی نوحه و مداحی
1552161

مناجات

نبینم!نخواهم!خدایا! بگو سنگ باشم!مبادا برای ی جز تو دلتنگ باشممسلح به تنهایی و اشک و صبر و سکوتم چرا با خودم نه؟! چرا با تو در جنگ باشم؟خدایا تو خوبی! تو ستار کل عیوبی!کمک کن که با بندگان تو همرنگ باشمخدایا! به جز خلوت خویش جایی ندارم!اگر با زمین و زمان هم هماهنگ باشمندیدم به بی دست و پایی خود بنده ای ر دم که یک آن، تو باشی و من لنگ باشم!همین روزها مرگ ما را به هم می رساند اگر دور، فرسنگ فرسنگ فرسنگ باشمآبان 96

در سکوتم جاریست رد پایی چون بودن از همیشه با من تا همیشه