در سکوتم جاریست رد پایی چون بودن از همیشه با من تا همیشه


783316

دل تنگم

دلم گرفته از اینکه همیشه دلخوریام مثل خوره به وجودم می افتن ، دلم گرفته از اینکه همیشه سکوتم باعث رنجش عزیزام میشه ، دلم گرفته از اینکه هیچ وقت نتونستم با گفتن چیزی که آزارم میده باعث بشم اطرافیان فک نکنن که حتما حق با اوناست وگرنه من قیافه حق به جانب گرفتم!!!!!!!!!!!! همیشه خواستم بگم اما نتونستم هیچ وقتم .ی اصرار نکرده بگو!!!!!!!!!!!!! .ب ناراحت شدم اما نفس بازم خیال کرد حق با خوووووووودشه !!! شاید، سکوتم واسش مهم نیست یا اگر هست زیاد علاقه ای به ش.تنش نداره................ این یه عادت بیخوده یا یه خصلت ارثی نمیدونم اما خوب میدونم ربطی به زن بودنم نداره کاش اینطور نب?...
2169736

بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم

بدون تو وحشت در سکوتم با تو شایسته ترین آدم روی زمینم با تو سر آغاز نور هستم با تو همیشه در بهشتم چه در این دنیا جه در همه دنیاهای دیگر..بدون تو من همیشه نیازمندم با تو برکت زمینم بدون تو خا تر نشینم با تو شایسته اوجم بدون تو بازیچه موجم بدون تو از روشنی ها دور هستم.با تو بزرگترین کوه تمام جهانم که سر به فلک کشیده اگر تو نباشی همیشه مستحقم و بدون تو در ظلمت با تو از جنس سپیده هستم بدون تو وحشت در سکوتم بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم
2171452

بدون تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین آدم روی زمینم

بدون تو وحشت در سکوتم با تو شایسته ترین آدم روی زمینم با تو سر آغاز نور هستم با تو همیشه در بهشتم چه در این دنیا جه در همه دنیاهای دیگر..بدون تو من همیشه نیازمندم با تو برکت زمینم بدون تو خا تر نشینم با تو شایسته اوجم بدون تو بازیچه موجم بدون تو از روشنی ها دور هستم.با تو بزرگترین کوه تمام جهانم که سر به فلک کشیده اگر تو نباشی همیشه مستحقم و بدون تو در ظلمت با تو از جنس سپیده هستم بدون تو وحشت در سکوتم بدون تو آلوده زشتی هستم با آرمین تری دی دات کام ...پاکترین آدم روی زمینم
1954872

منقطع

۱. حس تعلقم رو به فضا از دست دادم، بی ربطی کاشته شده. ۲. ناراحتم که زودتر از این از بهشتم درنیومدم. ۳. موقع ورزش و فعالیت بدنی تو اوجم. فراموش میکنم. ذهنم خالی میشه. و وجودم پر. کاش همیشه در حال حرکت بودم! شاید اون وقت واقعا شروع کنم به پرواز. ۴. خوشحالم که عاشق سکوتم. کنار این خوشحالی، بیشتر از هر وقتی نیاز دارم با سکوتم حال کنم. بهترین راهی که تو سکوت میتونم به رویاهام برسم، کدومه؟
2519614

گرد گیری

چه گرد و خاکی نشسته بر صدای سکوتم... دی ماه گذشته!! انگار همین دیروز بود که نوشتم: غربت باران ... چقدر دلم برای صدای مرحوم شکیبایی. نه نه.مرحوم نه! از همه ی زنده ها زنده تره... خسرو ی عزیز دلم برای صدات تنگ شده بود . سلاممم... حال همه ی ما خوب است.... حس عجیبی بهم دست داد از خوندن صدای سکوتم تو این چند سال.بعضی هاش خیلی بیگانه شده برام... و دوباره: چه ی صدای سکوتم را می شنود.....
426491

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم! ******************************* عش
411017

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم! ******************************* اس ام...
478095

اسم اس های باحال و جالب دوست داشتنی

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
309675

لحظه های سکوتم...

لحظه های سکوتم؛ پـر هیاهو ترین دقایق زندگیم هستند مملو از آنچه می خواهم بگویم و نمی گویم . . .
1480853

پس از تو عین سکوتم، چو مرده ای سردم....

دوباره حسرت چشمت در این سرودن هاستدوباره سهم من از بودنت نبودن هاستنمی رسد به نگاه تو بخت کوتاهمنمی رسد به خدایت بگو چرا آهمبریده قلب تو از من، ندارمت، دوریهمیشه ابری و سردی، همیشه مغروریبگو ! بگو که کی زده اینگونه سد به دلتکه دست خسته و سردم نمی رسد به دلتبگو چه آمده بر من که گیج و بی خبرمچه شد به قول و قرارت؟ چه آمده به سرم؟چه شد به عشق غریبه تو باور آوردی؟چه بی مقدمه سر از دلش در آوردیبگو چه دیدی از عشقش؟ بگو چه اش سر بود؟بگو که جلد دلت مثل این کبوتر بود؟شبیه حرمت عشقم ش ته بال و پرمپس از تو درد دلم را بگو کجا ببرم؟پس از تو عین سکوتم، چو مرده ای سردمبرو ...
490444

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
490455

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ اس ام اس عاشقانه*******************************گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره.*******************************همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى*******************************حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!!*******************************این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشکهاى هرشبم!*******************************عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/ع
495852

اس ام اس های واقعا زیبا و دلنشین

با ما همراه شوید و از اس ام اس های زیبا و دلنشین این مجموعه لذت ببرید. کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟ آش رشته ******************************* گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو ش.تی گلدونت عزا میگیره. ******************************* همیشه سکوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سکوت میکنم تابفهمی چه بی صدا باختى ******************************* حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سکوتم از بى .ى است!!! ******************************* این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گله...
2257795

سکوتم را بشنو

خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری میگویی دلم برایت تنگ است یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت همه صدای فریادم را شنیدند توصدای سکوتم را بشنو
793026

ها سکوتم ناگهانی می شود

ها سکوتم ناگهانی می شود دلم لبریز عطر مهربانی می شود همین که قطره اشکی چکید از دیده عشق هوای قلب من جمکرانی می شود اللهم عجل لولیک الفرج tebyan
2052032

عاشقانه ۳

عشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چقدر دیر رسیدی منتظرتــــــــــــــــــــــــم جیگل طلای خودم دلم واست یه خولده شده بوووووووووود میخوامت اونم با تمام وجودم عشقم میخوام همیشه پیشم باشی همیشه ... سکوتم: فدای تو هوایم : هواى تو دلتنگم : برای تو تنهایم : به یاد تو زندگى ام : فدای تو
847264

نقد خودم

چرا بعضی ها منو آزار میدن؟ با اینکه می دونن با رفتارشون ته دلم غصه میشینه ... با اینکه حساسیت های منو میدونن...با اینکه می دونن من فقط سکوت می کنم... تو سکوتم تحمل می کنم...همه چیزو... بازم همونم ...همون همیشگی ...با همون رفتارای همیشه ..با روی باز ...با لبخند... میگن ترانه تو خیلی خوبی...خیلی... و من فکر میکنم این خوب بودن یعنی یه سادگی .. یه رفتار غلط.
994039

با تو بودن ،بی تو ...

با تو بودن ، همیشه پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو ، دردم به وسعت صحراست با تو بودن ، همیشه پرمعناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو با غم همچون کویر با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو ! تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیر ترین
2347309

بی تو آلوده زشتی هستم با تو پاکترین خوبترین بهترینم

با تو آیه های بهشتم با تو واقعا شایسته بزرگترین اوجم بی تو بازیچه موجم با تو همیشه به بلندی به اسمان سر بفلک کشیده ام بی تو ادمی خا ترنشینم با تو یک کوه بلندم که سر به اسمان کشیده بی تو همیشه نیازمندم که همیشه مستحقم بدون تو یاس ترین ادم روی زمینم با تو امیدم با تو برکت زمینم با تو یک طلوع خوبم بی تو همیشه یک غروبم بی تو بدون عقلم با تو سرچشمه نورم بی تو وحشت سکوتم با تو سزاوار بهترین زندگیم بدون تو سزاوار مرگم.....
809448

گل یخ

... سکوتم را که بر غوغای زندگی حاکم است، به یاد داشته باش. آسمان تو زیباست، بالهایم را میگشایم، اوج میگیرم ..... .... میخواهم در ظلمت مواج چشمانت غرق شوم. میخواهم فریاد عشقت ، چون .وش خشمی در فضا طنین انداز گردد. کاش میشد با همان شکوه دیدن، و دیده شدن، در عمق فرو رفت... در زمان..... تو خود میدانی که سکوتم را جز تو فریاد رسی نیست. تو خود میدانی ?...
41410

سکوت_واره

همیشه برای سکوت شعر می گفتماین بار اما، سکوتم را شعر می کنم و می دانم سکوت گاهی زیباترین شعر است در ازدحام شلوغی این غریبه ها... #حجت_فرهنگدوست [email protected]
993516

باتوبودن ،بی تو ...

با تو بودن ، همیشه پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو ، دردم به وسعت صحراست با تو بودن ، همیشه پرمعناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو با غم همچون کویر با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو ! تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیر ترین
2244805

بازیچه ....

سکوتم از سر ارامشم نیست یه وقتایی نشون خستگیمه همش میترسم از حس نبودت سکوتم از سر دلواپسیمه یه دنیایی توو اغوش تو داشتم که دنیای خدا رو تنگ می کرد یه وقتایی خدا هم ،از حسادت بااحساس دوتامون جنگ می کرد تو رفتی و تموم خاطراتت دارن تو لحظه هام تکرار میشننمی دونم چرا ؟ اما چشامم دارن با گریه هام بیمار میشن همش این بود، همش این بود، همش این هر دو بی تقصیر بودیم ش تیمو ولی زود یادمون رفت یه روز بازیچه ی تقدیر بودیم ...(ترانه از: زهرا )
72887

از سکوتم مینویسم

سلام سروران گرامی چون این شعر به نظرم زیباست البته شعر کلا زیباست کپی . براتون از سکوتم می نویسم تا بدانی خسته ام بی هوایت کنج پستوهای غم یخ بسته ام بی تو بی ت. در این برزخ به جانم خیمه زد من هنوز این بغض را از رفتنت نش.ته ام با خی. روزها را بی صدا سر می کنم بی تو دارم بی .ی را تازه باور می کنم در نبودت، زیر رگباری از این تنها شدن عاشقانه خاطراتم را چو سنگر می کنم از کلامم هر .ی شی. ام را خوانده است یاد چشمانت مرا از هر نگاهی رانده است ساعتم از تیک تاکش، با نبودت ایستاد برگ تقویمم در آن روزی که رفتی مانده است کاش بودی تا به
999991

چگونگی

برع همیشه که پر از حرف بودم، پر از بی حرفی ام، صحبتم نمی آید. خانه انگار دِیر، برای سکوتم آغوش و برای انزوایم مأواست. رفت و آمدکی هست ناگزیر و سایه وار، دالانِ من همه جا می آید اما و مثل نگهبانِ جان، محیط وفادارم است تا خلوتم به همه جا راه پیدا کند. نمی دانم این حال دلخواهم است یا جبری، یک لحظه آرامم، یک لحظه بی قرار و افروخته، ولی تمامِ منظمی دارد توالی قرار و بی قراری و بیرونش شبیه عادتیست قابل پذیرش، مثل همیشه آزمون صبر است و من سعی می کنم به خاطرش.
575956

تقدیم به عزیزترینم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
2417130

جملات احساسی وسنگین

آرامش 70 خوب خودت را به نفهمی زده ای!گوشهایت را کمی تیز کنفریاد جامانده در سکوتم را میشنوی!مگر تو نگفتی اشک نریز؟گریه ات ناراحتم میکند پس چرا دلیل اشکهایم شدی؟تا آ عمرم اشکها و روزهای برباد رفته ام رامدیون منی ....هیچوقت تو را نخواهم بخشید .... فراموش می شوم راحت تر از ردپایی بر برف که زیر برفی تازه دفن می شود راحت تر از خاطره ی عطر گیجی در هوا که با رهگذری تازه از کنارت رد می شود و راحت تر از آنکه فکر کنی فراموش می شوم برای بودن گاهی لازم است نباشی ! شاید نبودنت بودنت را به خاطر اورد...اما دور نباش ... دوری همیشه دلتنگی نمی اورد ! فراموشی همان هاست ...
1019801

رنگ روغن

من همینم که در روغن نقاشی هایت رنگ پریده تر از همیشه دچار سکوتم و چه پر سر و صدا پر زرق و برق در نمایشگاه آ سپتامبرت مرا می فروشی و از دستت می روم وقتی در سالنی آشنا با سکوتی رنگ پریده به غریبه ای لبخند می زنم ... من همینم
2210238

همیشه پیرو خط و ی بودند

همسر شهید م ع حرم حمزه کاظمی: بین دوستان به مهمان نوازی معروف بودن، همیشه در مهمانی ها اول به بچه ها غذا میدادن بعد به بزرگترها، در کارهای خیر بخصوص ازدواج جوانان همیشه پیشقدم بودن و تا جایی که امکان داشت کمکشان میکرد، تاکید زیاد در اول وقت داشتند، ارادت بسیار زیادی به عزیزمان داشتند و همیشه پیرو خط و ی بودند. @agamahmoodreza
2205781

یک بودن ملتهب...یک بودن دُمل مانند...یک بودن چرکین:

عصبانیتش کمونه کرده به من.بعنوان ی که،همیشه چال کرد تو خودش.همیشه قایم کرد.همیشه یه لبخند پت و پهن زدُیه فرچه گرفت دستشُموجودیتشُ با نوک پا هل داد زیر قالی؛هیچ نمیفهمماین خصومت خیلی غیر شخصی روکه کم کم داره حوصله سر بر میشه....بعنوان ی که تجربه "غم" داره.با این کلمه آشناس.به وضوح،با تمام وجودش لمسش کرده.هضمش کرده.نمیتونم به بیریخت بودن اوضاعش ده بگیرم.فقط اینکه انقدر خشمش زاویه داره.منُ یاد خشونتی میندازه که هیچ دلپذیر نیست.
2504125

اگر شِکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن

با خودم حرف میزدم،در همان سکوت همیشگی زیر آسمان شهر،من همان دختری که موهاشو باز کرده و س دست باد و خودش را با تموم سرعت رها کرده روی تاب دست سازی که دخترک را به اوج خ بودنش می رساند... سکوت می همان زمان ها دلتنگ عطر لباست بودم،میدانی؟مقصر تویی که هرگز عطرت را عوض نکردی تا بویش را زودتر فراموش کنم،بارها گفتم: -چه میشد اگر آن عطر لعنتی را عوض کنی،ازش زده شدم! اما این اتفاق هرگز نیفتاد و من هرگز از عطرت که بوی پدر بودن را همیشه در مشامم نگه میدارد زده نشدم...این حرف هایم،فقط از روی دلتنگی بود! گاه گاهی دلم هوای قدم زدن هایمان را می کند...تو تنها ی بودی که بلند ...
411447

* 5*

دارم به این فکر میکنم چقدر همه ی ماها میتونیم فوق العاده باشیم اگه انتخابمون تو زندگی رو تغییر بدیم ...خُب مثلا چه اشکالی داره بین بدُ خوب ؛ خوب همیشه گزینه ی اولُ آ.مون باشه ...ینی همیشه یه جوری زندگی کنیم که در راستای خوب بودن / خوب شدن پیش بریم ..در راستای همیشه موفق شدن/ همیشه جزء بهترینا بودن ...نه اینکه بگیم؛ حالا ببینم چی پیش میادo_o یا اینکه دیگه از ما گذشت یا...چه میدونم؟! ادامه مطلب
2387928

عطر تو

توی خاطرات بجز تو برگ یاد همه پژمرد آ ین لحظه ی بودن زیر بار غم تو مرد چقد امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره یاد تو لالایی میشه واژه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شعرم آسمونش ماه نداره از اشک یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده ان تا باز برگردی به خونه ♫♫♫ ♫♫♫ چقد امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره یاد تو لالایی میشه واژه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شعرم آسمونش ماه نداره از اشک یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده ان تا باز برگردی به خونه .......
2383178

عطر تو

توی خاطرات بجز تو برگ یاد همه پژمرد آ ین لحظه ی بودن زیر بار غم تو مرد چقد امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره یاد تو لالایی میشه واژه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شعرم آسمونش ماه نداره از اشک یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده ان تا باز برگردی به خونه ♫♫♫ ♫♫♫ چقد امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره یاد تو لالایی میشه واژه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شعرم آسمونش ماه نداره از اشک یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده ان تا باز برگردی به خونه ...... ...
641841

بشکن سکوتم و!

زیاد حرف نمی زنم، ولی حرف که می زنم سبک میشم. ناخودآگاه حالم خوب میشه. اصلا یادم میره حال بدم به خاطر کی یا چی بوده. وقتی حرف نمی زنم، یعنی نمی خوام حالم خوب شه. وقتی نمی خوام حالم خوب شه، یعنی حال بدم و دوست دارم. حال بدم دنیای منه. دنیای خصوصی و شخصیم که هیچ. به جز خودم توش زندگی نمی کنه. حال بدم، جزئی از منه. وطن منه... منتها الآن خیلی وقته که دلم میخواد حالم خوب شه. عین این همه آدم که از وطنشون می بُرن و کوچ می کنن، دلم میخواد کوچ کنم از این حال بد که تو تمام تنم پخش شده. بشکنم سکوتم و تا این سیال سیاه ذره ذره از وجودم خارج شه. به یه رفیق نیازمندیم، یه ش?...
629085

بشکن سکوتم و!

زیاد حرف نمی زنم، ولی حرف که می زنم سبک میشم. ناخودآگاه حالم خوب میشه. اصلا یادم میره حال بدم به خاطر کی یا چی بوده. وقتی حرف نمی زنم، یعنی نمی خوام حالم خوب شه. وقتی نمی خوام حالم خوب شه، یعنی حال بدم و دوست دارم. حال بدم دنیای منه. دنیای خصوصی و شخصیم که هیچ. به جز خودم توش زندگی نمی کنه. حال بدم، جزئی از منه. وطن منه... منتها الآن خیلی وقته که دلم میخواد حالم خوب شه. عین این همه آدم که از وطنشون می بُرن و کوچ می کنن، دلم میخواد کوچ کنم از این حال بد که تو تمام تنم پخش شده. بشکنم سکوتم و تا این سیال سیاه ذره ذره از وجودم خارج شه. به یه رفیق نیازمندیم، یه شون?...
647466

به تو .شیدن

به تو .شیدن سکوتم را بدل به دوست داشتنی ترین طولانی ترین و پر.وش ترین سکوت می کند .. تو همیشه در منی مثل قلبی ندیده ! همان قلب ، که به درد می آورد همان زخم ، که زندگی می بخشد "روبر دِسنو"
575437

تقدیم به عززززززززززیز ترینم.عشقم.سایه جووووووووونم

از بودنت برایم زندگی یی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور ندارم همیشه یادت در فکرم مهرت در قلبم وعطرت در تمامی لحظه هایم جاریست
2539019

فانتزی بافی های ذهن من!

راستش از 12-13 سالگی همیشه شغل ها و فعالیت های زیادی بودن که برام جالب بودن ولی 3 تا از این ها واقعا برام جذاب بودن همیشه و دلم میخواست و هنوزم میخواد که یه روزی حتی شده به عنوان فعالیت جانبی دنبالشون کنم . میدونین دلم میخواد مثلا توی 20 سال آینده یه مغازه نانوایی، یه کافه و یه مغازه ی کتاب فروشی-لوازم تحریری داشته باشم . این 3 تا چیز همیشه جز بزرگترین فانتزی هام بودن و هستن . مثلا این که هروقت وقت خالی داشتم بعد از کار 2-3 ساعتی رو برم مغازه کتاب فروشیم و از قدم زدن بین کتاب ها و بودن توی اون فضا لذت ببرم یا این که توی تعطیلاتم برم کافه و چند ساعتی دور از هیاهوی ? ...
274261

تنهایی

من همیشه تنهاییم را پنهان می کنم. . .در شعرم .اندوهم را در.دلم دلتنگی ام رادر سکوتم حرف های نگفته ام رادر لبخندم غصه هایم رادل منمثل کودکیست ساده گریه می کند ساده می خنددبا لبخندی ذوق میکند دل مناز جنس تنگ های بلوریست استبا تلنگری می شکند خیلی ساده ........
2412961

مثل ِ من ...

همیشه که باشی گم می شوی . مثل خیلی چیزها که همیشه هستند و آن قدر هستند که بودنشان در خاطر ِ آدم نمی ماند ! ناگهان می بینی آن هایی که برای شان همیشه بودی حواس شان پی نبودن هاست . آدم ها بودن را دیر می فهمند . گاهی نباش ... گاهی فقط کنار خودت باش و ببین کجای این جهان ِ درندشت جایت خالی ست . همیشه که باشی گم می شوی . مثل ِ خیلی چیزها که همیشه هستند . و آن قدر هستند که بودن شان در خاطر ِ آدم نمی ماند ! مثل ِ من ... #معصومه_صابر @gharar_e_asheghi
2475132

ببخشید اگر پیامی بی جواب می ماند

چه اینجا، چه چندجای دیگری که صندوق پیام دارم گاه و بیگاه برایم نوشته ها، جمله های خوب می رسد. کلماتی که با دقت و شوق میخوانمشان و ساده لوحانه گمان میکنم دانگ خودم را گذاشته ام. اما اینطور نیست آدم ها از تو جواب می خواهند. بعد تازه یادم می آید اولین اصل ارتباط را فراموش کرده ام! ازم دلخور می شوند. گاه بهم برچسب میزنند. گاه ندیده ام می گیرند (گرچه حواسم هست که زیرچشمی حواسشان هست!). اما همیشه، همیشه ی خدا تعدادی هستند که درکم می کنند. سکوتم را پای هیچی نمیگذارند و همینی که هستم را ساده و بی بهانه می پذیرند.
609115

راز همیشه شاد بودن چیست

راز همیشه شاد بودن چیست؟ دل بر آنچه نمی ماند نبستنفردا یک راز است، نگرانش نبودن دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخوردنو امروز یک هدیه است قدرش را دانسستن
866246

عشق جان ...

تنهایی رانندگی . حس و خوبی برای این روزام هست ...تنهایی فکر . و ویسا رو گوش . و سکوتم و بلند بلند خوندنم و راه افتادنم برای تمرین رانندگی... غروب... . به خدا ...❤ خدا حفظم می کنه از خیلی موقعیتا. رانندگی و غیره. همیشه. مرسی که گاهی حسش می کنم دست مهربونیت رو. کاش همیشه بتونم حسش کنم و حست کنم عشق جان ِ دلم ❤❤خدایا شکرت واقعا عزیزدلم . + دیروز اردو بودیم. شمس... دوشب پیش تولد روشا. خدایا شکرت... که مست کرد اما من ندیدم. که پدرام تیکه انداخت اما ونوس هم بود. خدایا شکرت بابت همه چی عزیزدلم ❤❤
2586250

آهنگ مهدی یغمایی غزل

آهنگ جدید مهدی یغمایی به نام غزل آهنگ مهدی یغمایی به نام غزل کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده غزل با صدای مهدی یغمایی از شب صدا new mehdi yaghmaei – ghazal ترانه: محمدعلی بهمنی, موزیک: مهدی یغمایی, تنظیم: یاسین ترکی متن آهنگ مهدی یغمایی غزل امشب غزل مرا به هوایی دگر ببر تا هر کجا که می بردت بال و پر ببرتا ناکجا ببر که هنوزم نبرده ای این بارم از زمین و زمان دورتر ببراینجا برای گم شدن از خویش کوچک است جایی که گم شوم دگر از هر نظر ببرآرامشی دوباره مرا رنج میدهد نگذار در سکوتم و سوی خطر ببرنگذار در سکوتم و سوی خطر ببر دا? ...
1333871

پایان

از هیاهوی واژه ها خسته ام من سکوتم را از اوراق سپید آموخته ام. یا سکوت رشن ترین واژه ها نیست؟؟ همیشه در خلوت مرگ را مجسم دیده ام آیا مرگ خونسردترین واژه ها نیست؟؟ تا چشم گشودم از چشم زندگی افتادم در نهایت پایین آ ین برگ خاطراتم خواهم نوشت: پایان
47624

گلایه

خیلی کلافه ام ازش. سکوت میکنم. سکوتم همیشه براش آزاردهنده بوده. میدونه که از چی دلخورم. میگه چی توی کله ات میگذره؟ با حرص و در عین حال تمس. میگم دارم به این فک میکنم که منم اگه یکی مثل خودم داشتم، هیچوقت ولش نمی.. پای همه چیم وایسه، صداش هم در نیاد، توقعی هم ازم نداشته باشه، معلومه که ازش نمیگذرم. شروع میکنه به زبون ریختن. با بی حوصلگی رو بر میگردونم...
589269

نشانه های کمبود آب بدن

مجموعه: پیشگیری بهتر از درمان در مراحل مختلف کمبود آب، فرد دچار سرگیجه می شود نشانه های کمبود آب بدنکمبود آب سلامت بدن را به خطر می اندازد و می تواند به ه شدن خون، صرع و بیماری های دیگر منجر شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد، کمبود آب حتی به میزان کم، باعث کاهش انرژی و بدخلقی می شود. به همین علت باید آب کافی مصرف کرد و کم آبی بدن را به موقع تشخیص داد اما علایم کم آبی بدن، همیشه تشنگی و خستگی مفرط نیست. علایم دیگری نیز وجود دارد که کمتر شناخته شده است. √ هوس شیرینییکی از نشانه های کم شدن آب بدن هوس شیرینی است. زمانی که بدن دچار
1965934

مینویسم از تو .....شکیلا

می نویسم، همه ی هق هق تنهایی راتا تو از هیچ، به آرامش دریا برسیتا تو در همهمه همراه سکوتم باشیبه حریم خلوت عشق، تو تنها برسیمی نویسم، می نویسم از تو،تا تن کاغذ من جا دارد...می نویسم همه ی با تو نبودن ها راتا تو از خواب مرا به با تو بودن ببریتا تو تکیه گاه امن خستگی ها باشی
2268948

درد طولانی

درد .... درد یعنی اینکه همیشه و همیشه این حس لعنتی همراه صمیمی ات شود...حس بد بودن...حس ناچیز بودن...حس ناهنجار بودن...حس متفاوت بودن...حس کم بودن... در دوسالگی چهار ساگی ده سالگی 12-14 15-سالگی..... و درست آن موقعی که دستت را به زانو گرفته ای... حاک لباست را تکانده ای و کم کم داری سرت را بالا و بالاتر میگیری که انگار تمام شد...انگار من هم خوب هستم....چند نفری به طور همزمان...مثل ت.جــــاو.زی بی رحمانه میریزند سرت... هر چه داشتی و داری..همه چیز را میگیرند....همه چیز را میشکنند...هر آنچه داری را د میکنند تا جاییکه دیگر یک پول سیاه هم نیارزد و بدتر از آن اینکه خودت هم ...
2335426

پنجاه و چار

از آ ین روز ماه رمضون ..که همیــــشه دلگیر بوده برای من،و همراه با دلتنگی .. بهترین ماه رمضونام تووی تابستون بودن از وقتی که یادمه روزه گرفتم،از همون سال!از ســـال 1387 اگرچه با سختی همراه بودن همیشه اما همیشه لذتبخش بودن،با یه حس معنوی خاص بر ا ...دیگه حالـا_اگرچه همیشه همینطور بوده_هیچی مث گذشته نیستحتا جام جهانی!که تا چندساعت دیگه شروع میشه... دیگه حس و حالی ندارهجوونی و نوجوونی .. کی قدرشُ میدونه؟..حالـا که آدم احساس پابه سن گذاشتن و انگار پیری میکنه.....
2224017

همیشه باش

زیبایی معنای با تو بودن است . . .تو را در تمام لحظه های دیروز تا امروز ...تو را برای همیشه زیبا سروده امو خواهم سرود ..همیشه باش عزیز من . . .
1402633

پاسخ ...

سلامی چو بوی خوش بی جو ...شاید هم جو چو بوی گند بی خو ...بهشت گم شده هم مدتهاست که تغییری نکرده ...ببینید چه به روز ما آورده اند که شخص من که مقاوم ترین حیوان ناطق این جماعت بودم ، و همیشه اینطور بودم که :سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست ...به این روز افتادم من از خدا میخوام همون چیزی رو که از ابتدای زندگیم برام صلاح میدیده ، برام رقم بزنه و لحظه ای من رو به خودم واگذار نکنهولی من هم آدمیزادم ... چرا همیشه همه ی چیزهای بد برای من باشه و بهترهاش برای بقیه ؟و نشد که هیچ از این جماعت با شعور فراوان ، یک بار به روی خودش بیاره (اصلا نخواستیم به روش بیاره ، حداقل ...
1388962

چگونه محتوای همیشه سبز تولید کنیم؟

محتوای همیشه سبز در زبان انگلیسی به محتوای ماندگار، محتوای همیشه سبز نیز می گویند. این کلمه از موسیقی نشأت گرفته و در آنجا به موسیقی هایی که مردم در گذشته گوش می دادند، در زمان حال گوش می دهند و در آینده نیز گوش خواهند داد موسیقی همیشه سبز گفته می شود. البته این سبز بودن در واقع ریشه در طبیعت و نماد زنده بودن دارد. حال می خواهیم همین ویژگی را برای محتوا به کار ببریم. بهترین کاری که یک تولیدکننده ی محتوا می تواند انجام دهد، تولید محتوای همیشه سبز است. با اینکه بسیاری از افراد در بازاری محتوایی سعی دارند محتوای همیشه سبز تولید کنند، درصد بسیار کمی ا? ...
1241235

چگونه محتوای همیشه سبز تولید کنیم؟

محتوای همیشه سبز در زبان انگلیسی به محتوای ماندگار، محتوای همیشه سبز نیز می گویند. این کلمه از موسیقی نشأت گرفته و در آنجا به موسیقی هایی که مردم در گذشته گوش می دادند، در زمان حال گوش می دهند و در آینده نیز گوش خواهند داد موسیقی همیشه سبز گفته می شود. البته این سبز بودن در واقع ریشه در طبیعت و نماد زنده بودن دارد. حال می خواهیم همین ویژگی را برای محتوا به کار ببریم. بهترین کاری که یک تولیدکننده ی محتوا می تواند انجام دهد، تولید محتوای همیشه سبز است. با اینکه بسیاری از افراد در بازاری محتوایی سعی دارند محتوای همیشه سبز تولید کنند، درصد بسیار کمی از مح ...
2342858

همیشه یکی هست

هیچوقت نباید دنبال آدمی که میخواد بره بیفتیم همیشه یکی هست که آدم رو از تنهایی دربیاره .همیشه یکی هست برات موزیک بفرسته بگه اینو گوش کن منم مثل تو تنهام. همیشه یکی هست که هم تنهاییش رو دوست داره هم با تو بودن رو . فقط باید راه را باز گذاشت اونیکه میخواد بره راحت تر بره.
2157511

نامه

می دانی آلفردو همیشه از نفر دوم بودن، جایگزین بودن و گزینه ی احتمالی ی بودن بیزار هستم.
353689

سیاست را باید آموخت...

همه چیز را آماده کرده بودم ، حتی به قیمت دعوا و ایجاد تنفر از خودم ، چند روز با خودم کلنجار میرم ، تحمل این اوضاع سخته ، دیگه نمیخواستم سکوت کنم ، بخاطر "سکوت" هزینه های گزافی دادم ، زخم های زیادی خوردم ، نمیخواستم این بار هم با سکوتم عقب نشینی کنم ، اما این بار یه قدم از من پیشی گرفت درست همه چیز را برنامه ریزی کرده بود ، همین اول صبح با کارش قفل سکوت زد به همه چی ، نمیدونستم باید چه کنم ، سکوتم را ش.تم حرف زدم و همونطور که انتظار داشتم برنامه ریزیش از من قوی تر بود ... نمیفهمم چرا یاد نمیگرم آدم با سیاستی باشم ، باید دوباره بشینم فکرکنم و راه حل پیدا کنم ،
374902

روز دوم مدرسه

اسمم مهدی هست ولی دوس دارم صدام بزنن "mehd"شاید عجیب باشه اما دیگه چی بگم شاید "mehdok"هم بگن زیبا باشه ):هنوز فراموشت ..بگذریم بریم سراغ امروز صبح ما هم رفتیم سر کلاس معلما خوب بودن اما حرفای معلم زبانمون عجیب زیبا بود و خوب حرف میزد درباره ی تنهایی هم حرفایی زد کلی حرف داشتم خواستم ب سکوتم پایان بدم اما حرفام رو واخوردم اما الان پشیمون شدم ): جلسه بعدی خدا بخواد الم شنگه ب پا .م من معلم فلسفه هم عالی و با دانش بودن معلم دینی هم دوس داشتنی (:
2621684

شناخت آدم ها

چطور می شود خوب بودن ی را فهمید و قضاوت کرد؟... یک آدم هرچقدر هم خوب باشد بازهم اشتباهی دارد، و هرچقدر هم بد باشد ممکن است کار خوبی هم کرده باشد... جدای از این آدم ها بازی هم بلدند... آدم ها خوش برخورد بودن هم بلندند... آدم ها لبخند زدن هم بلدند... برخلاف کارتون های دوران کودکی، آدم های بد همیشه زشت و بی عرضه و تنبل و بداخلاق نیستند.... و آدم های خوب هم همیشه زیبا چهره و خندان نیستند... اصلا از کجا باید بفهمم چه ی خوب است و چه ی بد؟ اصلا خوب بودن و بد بودن یک آدم یعنی چه؟

در سکوتم جاریست رد پایی چون بودن از همیشه با من تا همیشه