درد بی تو بودن


640286

پســــر بودن یـــعـــــــنی...

پســــر بودن یـــعـــــــنی...پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب.پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودنپسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرنپسر بودن یعنی کادو .یدن برای جی افپسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنیپسر بودن یعنی پس کی دفتر چه اماده به خدمت میگیریپسر بودن یعنی به زور سیکل داشتنپسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاریپسر بودن یعنی مثل . حمالی .پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خوردپسربودن یعنی چرا کار نمیکنی ... جون . دیگهپسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که...پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی ،...
455426

فقط سه نقطه بودن شرط است

در استقبال از این رباعی دوست عزیزم سید. سادات . دلباخته ی نظام بودن کشک است با عزت و احترام بودن کشک است در محکمه ی رد صلاحیت ها حتی نوه ی . بودن کشک است دلباختۀ نظام ک.د نشو با عزت و احترام ک.د نشو تا رد صلاحیت و این ها نشوی حتی نوۀ .! ک.د نشو دلباخته ی نظام بودن جیز است با عزت و احترام بودن جیز است وقتی مجلس خانۀ مردم نَبُود حتی نوه ی . بودن جیز است وفتی که چش(م) و چراغ بودن شرط است یا این که درون باغ بودن شرط است کنکور هم اینجا نه ملاک است و نه شرط یعنی که فقط ... بودن شرط است هم
2366786

پسر بودن

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه.. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار.. " پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی " پسر بودن یعن حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
1163762

دل تنگی

دنیا محل مناقشه تفاوت هاست عزیزم. اینکه به تو تفاوت های کوچک را بفهمانم. تفاوت عشق ورزیدن و خودراباختن، تفاوت مهربانی و ساده لوحی، تعصب و پاپس نکشیدن از عقیده، تعصب و آرمان، مبارزه و جنگ طلبی، درقالب نگنجیدن و افسارگسیختگی، آنارشیست بودن و دین گریزی، شوخ بودن و لوده بودن، چشم پوشی و احمق بودن، باادب بودن و ترسو بودن، باادب بودن و ملاحظه گربودن، معقول بودن و ترسوبودن، دیوانه بودن و مجنون بودن، رفتار ناشی از قلب مطمئن و بی کنش بودن، باهوش بودن و خوان بودن، به دل حادثه رفتن و بیشعوربودن؛ یاد دادن تناقضاتی مثل سراسر این جمله: با تمام عقل خویش در عمق حاد? ...
2151984

پسر بودن یعنی

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرت.. بعدش جامعهبزرگت میکنهپسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشیپسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته وحصا سر بودن یعنی جنگ که شد گوشت تنت سپر ته پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشیپسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
641438

چه خواهد بودن ...

آسمان گو ندهد کام ، چه خواهد بودن یا حریفی نشود رام ، چه خواهد بودن حاصل از کشمکشِ زندگی ای دل ، نامی است گو نمانَد ز من این نام ، چه خواهد بودن آفت. بُوَد این عمر ؛ ولی بر لبِ بام آفت. به لب بام ،چه خواهد بودن نابهنگام زند نوبت صبح شب وصل من گرفتم که بهنگام چه خواهد بودن چند کوشی که به فرمان تو باشد ، ایام نه تو باشی و نه ایام ، چه خواهد بودن گر دلی داری و پابندِ تعلّق خواهی خوشتر از زُلف دلارام ، چه خواهد بودن شهریاریم و گدای درِ آن خواجه ؛ که گفت خوشتر از فکرِ میی و جام ،چه خواهد بودن "شهریار"
2535690

رجعت

رجعت من از دیوانگی ، دیوانه بودن را نمی خواهم زِ جمعِ عاقلان ، بیگانه بودن را نمی خواهم نه بزم عشق می خواهم ، نه سوزِ قامتِ شمعی بدونِ بال و پر ، پروانه بودن را نمی خواهم نه شیرین و نه فرهاد و نه کوه بیستونم من زِ عشقِ پاک هم ، افسانه بودن را نمی خواهم من از همخانگی ، دلبسته بودن را نفهمیدم من از دلبستگی همخانه بودن را نمی خواهم من از شوق چلیپایی ، ا می شوم آ صلیبِ عشق یا ، مستانه بودن را نمی خواهم غروبِ عصر و طلوعِ طلعت حقم درین وادی فقط ، فرزانه بودن را نمی خواهم قیامِ سرو می خواهم ، که باشم تکیه ی آهی زِ معشوقی دگر ، همشانه بودن را ن? ...
2865469

پاو وینت شاد بودن

ید پاو وینت شاد بودن this site is equipped with all articles around پاو وینت شاد بودن. ید و پرداخت اینترنتی پاو وینت شاد بودن به طور مستقیم از این سایت. نحوه پاو وینت شاد بودن با و رایگان. first, pay online, and then receive پاو وینت شاد بودن. شما می توانید با استفاده از بت های جستجوگر موجود در کانال ما به راحتی پاو وینت شاد بودن را تهیه نمایید. خلاصه فایل پاو وینت شاد بودن دریافت فایل پاو وینت شاد بودن بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود. پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با پاو وینت شاد بودن وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. مطمئنا بهترین سایت برای تهیه پاو وینت شاد بودن این ...
709394

بهار عشق

دراین لب تشنگی های غریب با خدا بودن چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن تو در تنهایی خود برلبانت عطر یادحق وما بی روی تو در غصه ای بی انتها بودن شب قدر است ما دلتنگ بر تنهایی آقا . کشوردلها چه می شد با شما بودن .ی تو که تو نعم ال. عالمینی تو خوشا در عالم سرمستی از غم ها رها بودن شب قدراست آقاجان مرا با دست خود بنویس به جان مادرت درعرصه کرب وبلا بودن طنین خسته غمناله هایم می شود اینک چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن
740376

پسر بودن یعنی....

پسر بودن یعنی نافتو که ب. روش 2 سال حبس هم ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا. دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی .ه پسر بودن یعنی . که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ.ش همش مسئولیته .ید بک لینک
1641604

غیر اندوه چه دارد ...

شوق دریا شدن و.. قطره ی شبنم بودن غیر اندوه چه دارد دلِ آدم بودن دست تقدیر تورا کاش به من پس بدهد تاکه باقی ست کمی فرصت با هم بودن سعی دارم به گناهی متوسّل بشوم قسمتم نیست به لبهای تو محرم بودن بی تو ای میوه ی ممنوعه چه فرقی دارد اهل فردوس برین یا که جهنّم بودن جز تماشای جگرگوشه ی خود روی صلیب چه گلی زد به سرش پاکیِ مریم بودن دارم از بخشش تو اینهمه تنهایی را حضرت عشق! بس است اینهمه حاتم بودن خار بودن به همه زخم زدن آسان است ای خوشا زخم ی را گل مرهم بودن"مرتضی خدمتی"
170504

سرنوشت شوم

لبخند ها هرگز ملاک شاد بودن نیست هر تیشه ای بر دوش، از فرهاد بودن نیست! هر جا که باشی منطقِ آیینه ها این است در چشم بودن، معنی در یاد بودن نیست! ای در قفس افتاده، افسوس چه را داری؟ بیرون از اینجا دردِ ما آزاد بودن نیست! از عشق دیگر هرچه می گویند افسون است آوارگی جز طالع بر باد بودن نیست! هر . نداند، لطفعلی خان خوب می داند در جنگ، پیروزی به پُر تعداد بودن نیست! ای سرنوشتِ شوم، جام شوکرانت کو؟ این خانه دیگر درخورِ آباد بودن نیست! « احسان اکابری »
518056

موعود

در سالهای ممتد مصلوب بودن عیسی ندارد چاره جز ایوب بودن ما هم که از نسل سپیداران نبردیم میراث چندانی به غیر از چوب بودن ای کاش ابری،کفتری،موجی بیاید ای کاش مردی از تبار خوب بودن مردی که از نسل غزلهای نجیب است در عین طوفان- سینگی محجوب بودن در دست ما این قلبهای منتظر،زرد این چشمهای قرنها مرطوب بودن نغمه مستشارنظامی تیرماه 1380
1866416

باولایت

فاطمیه درس خوب باولایت بودن است/غوطه وردرعشق مولاباسعادت بودن است/پشت دربی رفته زهرادردفاع ازعلی/اسوه ای بهرنبوت یا ت بودن است/سرو قامت مثل کوهی باشجاعت بوده است/درحمایت ازولایت باصلابت بودن است/ازبصیرتهای زهراشیعیان آماده باش/پیروی ازولی هم دررضایت بودن است/فاطمیه سوی مهدی میکشاندقلب را/باولایت تاشهادت درقیامت بودن است
802142

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن!
791286

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن! :)
2329788

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
2331632

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
1551294

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
1551296

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
2908109

فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه

free فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه only on this site there are articles about فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . you can easily create special articles entitled فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . the best articles on the website below with the subject فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه در این سایت افزوده شد. در منزل خود به راحتی فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه را نمایید. ارزان ترین قیمت فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه the largest specialized translation website about فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه purchase and secure payments for surrounding papers فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه فروش اینتر ...
1154480

مست بودن گاه از هشیار بودن بهتر است

مست بودن گاهی از هُشیار بودن بهتر است شعرخوانی - شب هفتم محرم الحرام 1395 ادامه مطلب
2528452

عاشقتونم که جدی جدی فکر می کنید اینا مهمه!

ف فروشی با خان (آن هم خان که توی ذهن من آدمی است که امکانات و ثروت بقیه را تاراج می کرده!) و خان زاده بودن، لر و کرد و ترک و بلوچ و... بودن، مورد داشتیم چپ دست بودن!، چشم رنگی بودن، «پدربزرگ مادری ام آجودان (بخوانید خدمتکار و دوست داشتید بخوانید غلام) اعلی حضرت بوده» بودن، «نسبت من به اشراف زاده های قاجار و افشاریه و زندیه (و تااااا دوره مادها هم گزارش شده) می رسه» بودن، شمالی و جنوبی و تهرانی بودن، پیش شماره ۹۱۲، ۹۳۵ ایرانسل، در ولایت ما روس بودن (فکر می کنم نصف شمالی ها مخصوصا اگر عنبیه سبز و آبی و عسلی یا حتی قهوه ای روشن داشته باشند معتقدند یکی از اجدادشا? ...
1863152

معامله

همه ی الماس ها،اسکناس ها،گُلد ها،جوئل ها،دیاموند ها،ال یر ها، بج ها،و هر چی ازین قبیل ک تا اینجای کار تو بازی کامپیوتری هام achieve و به هیچ عنوان کم هم نیست و واسشون جون کندم رو میدم،به یک شرط.ک دیگه تو هیچ وقت و تو هیچ جمعی اینقد احساس اضافه بودن و تف سر بالا بودن و دستمال ان دماغی بودن و علف هرز بودن و کاغذ تیکه بودن و نامرئی بودن و ظرفیت مازاد بودن و وجود نداشتن و اینکه چه همه با هم خوشن چقد من اضافه ام الآن این وسط باید سریع تر فرار کنم و چقد من یه راس ایزوله ام و چقد وجودم به درد نخوره و چرا الآن من بیرون حلقه ی بچّه ها ایستادم در حالی ک قرار بود توش ب? ...
2557142

تنها راه خوشبخت بودن

تنها راه انسان بودن و خوشبخت بودن ۵۷۶- هیچ جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد. ۶۰۹- دیوانه ی است که در خودش نگنجد. پس جز من همه دیوانه اند. ۶۲۵- بدبخت ی است که دیگران را مسبب بدبختی خود می داند. اینست تعریفی که من از خوشبختی می کنم. این انسانی ترین تعریف از خوشبختی و بدبختی است. ۶۴۲- هیچ تا به امروز اهمیت سرنوشت ساز " خود - شناسی " را همچون من واضح نکرده و راه و روش آن را ننموده است : خودشناسی به عنوان تنها راه انسان بودن، خوشبخت بودن، متعالی بودن و بودن. ۶۶۱- هر که از من بگریزد و یا به هر دلیلی حقایق مرا انکار نماید بر? ...
2927977

بزرگ بودن خوب است

در گله ی میش گرگ بودن خوب استدر مجلس ارگ بودن خوب استنه شیر نه یک پلنگ نه یک روباهیک ذره فقط بزرگ بودن خوب استموسی عباسی مقدم
2891547

تعبیر خواب برهنگی و بودن مرد و زن

کامل ترین تعبیر خواب شدن و بودن دیدن بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن (اندام ) مرد و زن ، و راه رفتن و دویدن مردان و ن در خواب می تواند از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برهنگی و بودن باشد و باید دید شما خواب برهنگی و شدن را با چه شرایطی دیدید. ما در این پست بارونک ، تعبیر خواب کامل برهنگی ، بودن و شدن پسر و دختر زیبا و زشت + بودن شوهر و همسر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که می توانید در ادامه تعبیر خواب دقیق خود را مشاهده کنید. تعبیر خواب بودن محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که هستید و از م ...
389494

بی همتا

افت گوشی و فضاهای مجازی به طور فزاینده ای در حال گسترش است به طوری که: ژست روشنفکر بودن... ژست ثروتمند بودن... ژست باسواد بودن... ژست با خدا بودن... ژست عاشق بودن... ژست باکلاس بودن... روز به روز بیشتر میشه که خبر از جاهلیت و بی حیایی و دل بیمار خود ندارند که هر لحظه از زندگیشان و روابطشان را به تصویر میکشن افراد پر گو و پر ادعای بی اص. و بی حیا که امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش این نسل شکم سیر و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خود را نیز از دست داده ...این نسل قرار است شالوده آینده بشریّت بر روی زمین باشد . و پیشاپیش واضح است که چه آ...
1674416

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن

««من مستحق آرامشم»»ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ!ﻣﺎ ﺁینه ﻧﺴﺘﻢ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ...ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ،ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ...ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ!ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ...ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها...
2911059

تعبیر خواب برهنگی و بودن کامل

کامل ترین تعبیر خواب شدن و بودن دیدن بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن (اندام ) مرد و زن ، و راه رفتن و دویدن مردان و ن در خواب می تواند از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برهنگی و بودن باشد و باید دید شما خواب برهنگی و شدن را با چه شرایطی دیدید. ما در این پست بارونک ، تعبیر خواب کامل برهنگی ، بودن و شدن پسر و دختر زیبا و زشت + بودن شوهر و همسر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که می توانید در ادامه تعبیر خواب دقیق خود را مشاهده کنید. تعبیر خواب بودن محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که هستید و از ...
174602

معمولی بودن

معمولی بودن! معمولی بودن در زندگی، میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد. مثلا؛ شاگرد معمولی بودن، قیافه معمولی داشتن، دونده معمولی بودن، نقاش معمولی بودن، دانشجوی معمولی بودن، نویسنده معمولی بودن، معمولی ساز زدن، معمولی مهمانی دادن، فرزند معمولی داشتن... ... منظورم از "معمولی" همان است که عالی و ایده آل و منحصر به فرد و کمیاب و در پشت ابرها نیست، بلکه همین جا، روی زمین، کنار ما، فراوان و بسیار هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ .به ای است که هم انگیزه ایست مثبت برای پیشرفت و هم می تواند شوق و ذوق فراوان آدمهای معمولی را شهید کند. من مثلا بعد از سالها با علا
916684

به افتخار خودمون که ازمون یاد نمیشه:)

پسر بودن یعنی نافتو که ب. روش 2 سال حبس هم ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا. دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله ادامه مطلب
2324644

بخوانیم و عمل کنیم...

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن " من مستحق آرامشم " ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به، ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ ! و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ، ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ ! ﻣﺎ ﺁﻨﻪ ﻧﺴﺘﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ! ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ ... ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ ! ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها …
1682068

پر بودن از خدا

پر بودن از چیزها به معنی خالی بودن از خداست. پس خالی بودن از چیزها یعنی پر بودن از خدا. مایستر اکهارت
1581898

برآستانه بیست و یکمین سالگرد درگذشت علی حاتمی

سبک زندگی از حسن کچل تا دلشدگان "...آسمون آبیه همه جا ، اما آسمون اونوقتها آبی تر بود ، رو بوما همیشه کفتر بود ، حیاطها باغ بودن ، آدمها سر دماغ بودن ، بچه ها چاق بودن ، جوونا قلچماق بودن ، دخترا با حیا بودن ، مردما با صفا بودن ، حوض پر آبی بود ، مرد میر بود ، شبا مهت بود ، روزا آفت بود ، حالی بود ، حالی بود ، نونی بود ، آبی بود . چی بگم ، نون گندم مال مردم اگه بود ، نمی رفت از گلو پایین به خدا ، اگرم مشکلی بود ، آجیل مشکل گشا حلش می کرد، بچه ها بازی می تو کوچه ، جمجمک برگ خزون ، ک مورچه داره ، بازی مرد خدا ، کو ، کجاست مرد خدا ؟ سلامی بود ، علیکی بود ، حال ...
2193044

کوفی بودن یعنی...

کوفی بودن یعنی... کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برای محاصره او گسیل داشتن ... کوفی بودن یعنی حرف زدن و پای حرفت نموندن؛ شعار دادن ولی عمل ن ؛ عهد بستن ولی پیمان ش تن ... کوفی بودن یعنی بهترین انسان روی زمین رو دعوت ولی در کنار بدتری? ...
2075116

قوی بودن از نگاه من

هر ی از قوی بودن تعریفی دارد. گاه بعضی آدم ها با خودشان فکر میکنند قوی بودن، محکم بودن و مستقل بودن مفهومش آن است که به هیچ وابسته نباشی، که دلبستگیت کم باشد که آنقدر احساسات نداشته باشی و یا گاهی فکر میکنند قوی بودن یعنی اگر مقابل مشکلی زانو زدی دیگر قوی نبوده ای! اما قوی بودن یعنی لمس لحظه لحظه های زندگی، نوازش گوش هایت از صدای نهر زندگی در کنار ترس و رعب و وحشتت از امواج اقیانوس زندگی...قوی بودن یعنی آرامش آرمیدن در سایه بهاری درختی که بهارش سررسیده در مقابل لحظات پراز اضطر که یکهو انگار ز له ای بر جان زندگیت انداخته و به قصد ویرانی آمده...به گمانم قوی ...
14118

عشق تقصیر است

سالها بازیچه تقدیر بودن ساده نیست مثل یک دیوانه در زنجیر بودن ساده نیست زندگی در برکه شاید سرنوشت ماهی است عاشق قلاب ماهیگیر بودن ساده نیست عشق مثل اتفاقی ساده می افتد ولی بعد از آن با درد و غم درگیر بودن ساده نیست مثل فرهادی که خواب هر شبش شیرین شده صاحب رویای بی تعبیر بودن ساده نیست ساده یک شب چشم آهویی گرفتارت که کرد خوب می فهمی که دیگر شیر بودن ساده نیست سالها آشفتگی زیر سر این جمله بود عشق تقصیر است و بی تقصیر بودن ساده نیست علی صفری
1315676

پنجاه

گفت و خوش گفت برو قه بسوزان حافظ یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود پس نوشت : دختر بودن، صورتی بودن، لوس بودن ، و چادری بودن هیچ کدوم به تنهایی بد نیستن. ولی همه رو با هم نباشیم!!! چادری پست مدرن نباشیم! :)
5128

خوشی و دل خوشی

واقعا درک نمیکنم چرا باید از موفقیت یک نفر دیگه خوشحال شد..یعنی نمیدونم چطور میتونم موفقیت دیگری رو به واسطه ی همشهری بودن ، هم وطن بودن ، هم کیش بودن یا هم زبون و هم فرهنگ بودن به خودم ارتباط بدم .. امیدوارم هیچوقت در مسیری قرار نگیرم که برای خوشحال و راضی بودن ، به جای فعال بودن در بیان حرف هایی که فکر میکنم برای گفتن دارم، منفعلانه خودم رو به یک نفر یا یک گروه و دسته ی بزرگتر بچسبونم.
2145018

آیا شاد بودن به معنای ب و خندان بودن همیشگی و دائمی است؟

آیا شاد بودن به معنای ب و خندان بودن همیشگی و دائمی است؟ ?? اگر شادی به معنای ب و خندان بودن نیست، پس به چه معناست؟ مارتین سلیگمان که از او با عنوان «پدر روانشناسی مثبت» یاد می شود، در سال 2003 کت را به نام «شادی اصیل» به رشته تحریر در آورد که در آن به مبانی و فعالیت های لازم برای رسیدن به شادی پرداخته شده است. او سه عنصر اصلی را برای شادی برمی شمرد که عبارت است از: احساس مثبت بودن، تعهد داشتن و معنادار بودن. به عقیده سلیگمان، ترکیب شدن این سه عنصر در یک انسان، باعث شاد شدن او می شود. ?? فردی که از زندگی و کارش، احساس مثبت بودن، متعهد بودن و معناداری می کن ...
1175004

تو را نادیدن ما غم نباشد ... که در خیلت به از ما کم نباشد ...

با دیگران که میروی تنها دلم نیست که تنگ میشود ، دنیایم تنگ می شود !وقتی میروی و مرا با خود نمیبری، وقتی میروی حرفی از با من بودن نمیزنی ... انگار دیوار های دنیا از شش طرف به هم نزدیک می شوند، انگار حضور تو در کنار من بوده که آنها را دور نگاه میداشته ...با دیگران که میروی و از با من بودن نمی گویی ، وقتی همه هستند و من نیستم، دلشوره میگیرم ... بی تو بودن را مزه مزه میکنم ... بی تو بودن شور است، اما با تو بودن و بی تو ماندن، تلخ است .. سنگین است .. زهر است !!!بی تو بودن را می شود با صد من عسل خورد اما با تو بودن و بی تو ماندن را ...راستی هیچگاه برای ماندن ها مرثیه گرفته ای ? ...
1922746

به اصفهان رو

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام ما را شهر پر شکوه ، قصر چلستون، کن گذر به چهار باغش گر شد از کفت یار بی وفا کن کنار پل سراغش ساعتی در جهان م بودن ، بی غم بودن ، بی غم بودن با بتی دلستان همدم بودن، محرم بودن ، با هم بودن *به جرات می توان گفت ترانه به اصفهان رو با اجرای جلال تاج اصفهانی، شعر ملک الشعرای بهار و آهنگسازی عبدالحسین برازنده(در دهه 1330) بهترین آهنگی ست که درباره اصفهان ساخته شده لینک +تقدیم به دوستی که سکوت پیشه کرده!
1315280

عصر و مهدی صاحب زمان

و عصر (عج) را دو چهره دانم ... یکی چهره به پهلوانی بودن مشابه علی (ع) که دارای رویی گشاده تر و روشن تر از او و لیکن او را شمشیری بسام شمشیر المومنین بودن که جنس شمشیر از عاج فیل است ... و تن آن از آن ایزد غاز بنام (لادن) بودن که گهگاه شخصیت "قوی بنو" نیز از برایش با نام "فرانک" تداعی گردیدن ... و "بنو" آن بودن که "خدای دانا و توانا" نیز آن است ...دیگری آدمی بودن از نسل پروانه ها که او را نام "الوهیم" باشد و گویی که عامل آفرینش حیات زمین شخصیتی مشابه آن و لیکن از آتش باشد ...و دگر شخصیت تنی بودن که او را کلاهی به م وط بر سر بودن که او نیز "بنو" باشد و گویی که کلاه و ر به بنفش دا ...
414768

(بدون عنوان)

یـا مـوبـایلت را مـطابـق بـا قـلبت پـاکـسازی کـن یـا آمـاده بـاش کـه بـزودی قـلبت مـانند مـوبـایلت آلـوده شـود . آفت گوشی و فضاهای مجازی به طور فزاینده ای در حال گسترش است به طوری که: ژست روشنفکر بودن..ثروتمند بودن... ژست باسواد بودن..با خدا بودن... ژست عاشق بودن..باکلاس بودن... روز به روز بیشتر میشه که خبر از جاهلیت و بی حیایی و دل بیمار خود ندارند که هر لحظه از زندگیشان و روابطشان را به تصویر میکشن...! افراد پر گو و پر ادعای بی اص. و بی حیا که امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش این نسل شکم سیر و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خو
446470

(بدون عنوان)

یـا مـوبـایلت را مـطابـق بـا قـلبت پـاکـسازی کـن یـا آمـاده بـاش کـه بـزودی قـلبت مـانند مـوبـایلت آلـوده شـود . آفت گوشی و فضاهای مجازی به طور فزاینده ای در حال گسترش است به طوری که: ژست روشنفکر بودن..ثروتمند بودن... ژست باسواد بودن..با خدا بودن... ژست عاشق بودن..باکلاس بودن... روز به روز بیشتر میشه که خبر از جاهلیت و بی حیایی و دل بیمار خود ندارند که هر لحظه از زندگیشان و روابطشان را به تصویر میکشن...! افراد پر گو و پر ادعای بی اص. و بی حیا که امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش این نسل شکم سیر و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خو
1372824

سخت است...

هم نالۀ قطره های باران بودن در پیکر زخمی وطن جان بودن آنقدر که فکر می کنید آسان نیست سخت است در ایران شجریان بودن سیاوش خا ار
861104

(بدون عنوان)

مهربونی، صداقت، خودت بودن، درک متقابل داشتن، مثبت بودن و خوب بودن آدم رو جاهای بهتر و بیشتری میبره.
2891588

تعبیر خواب برهنگی و بودن شوهر

کامل ترین تعبیر خواب شدن و بودن دیدن بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن (اندام ) مرد و زن ، و راه رفتن و دویدن مردان و ن در خواب می تواند از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برهنگی و بودن باشد و باید دید شما خواب برهنگی و شدن را با چه شرایطی دیدید.ما در این پست بارونک ، تعبیر خواب کامل برهنگی ، بودن و شدن پسر و دختر زیبا و زشت + بودن شوهر و همسر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که می توانید در ادامه تعبیر خواب دقیق خود را مشاهده کنید.تعبیر خواب بودنمحمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که هستید و از مردم خج ? ...
2924407

حضرت ابوالفضل العباس(ع) بودن یعنی:

حضرت ابوالفضل العباس(ع) بودن یعنی:عباس(ع) یعنی:وفادار بودن عباس(ع) یعنی:برادر به معنای واقعی کلمه بودن.عباس(ع) یعنی:انسان کامل بودن.عباس(ع) یعنی:طرفدار خانواده بودن.عباس(ع) یعنی:درشجاعت همانند شیر ژیان بودن.عباس(ع) یعنی:همراه مردم وضعیفان بودن.عباس(ع) یعنی:الگوی زندگی ی داشتن.عباس(ع) یعنی:تعهد به بیت المال داشتن.عباس(ع) یعنی:مسلمان واقعی بودن.عباس(ع) یعنی:نگاه ی ان به انسانها بدون توجه به شان ومقام آنها.عباس(ع) یعنی:زندگی بدون اشرافی گری داشتن.عباس(ع) یعنی:مهربانی در اوج عصبانیت.عباس(ع) یعنی:مردانگی.عباس(ع) یعنی:پاسدار ،جان ومال مردم بودن.عباس(ع) یعنی:پرهیز ...
1618216

موندن.

زن بودن ، روی کره خاکی خیلی سخته . فرق نمیکنه اهل کجا باشی شرق یا غرب. زن بودن در کل سخته . اشرف مخلوقات باشی و دائم خا تر شی سخته سنگ زیر آسیاب بودن سخته پله اول نردبون بودن سخته اما سخت تر از زن بودن ، زن موندنه... موندن ینی نرفتن تو جلد عروسک های پشت ویترینی موندن ینی صامت نشدن تو قاب رو دیوار موندن ینی بدونی که توهم خالقی..
2823340

پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر

ارزان ترین قیمت پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر click to word file پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر get some free articles about پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر on this site. on this page, articles related to پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر are viewed. در منزل خود به راحتی پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر را نمایید. آیا قصد ید فایل پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر را دارید؟ روی لینک ید کلیک نمایید. پی دی اف پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر ...
578626

(بدون عنوان)

ابر سفید در عین احساسی بودن و مهربون بودن خیلی زود جوش و زودقضاوته من دوسش دارم .. در عین ابر بودن درونش یه پاندای قل قلی هم میتونی پیدا کنی ... #بغل
1000672

معمولی بودن (برای یکبار مطالعه و موثر در زندگی)

معمولی بودن! معمولی بودن در زندگی، میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد. مثلا؛ شاگرد معمولی بودن، قیافه معمولی داشتن، دونده معمولی بودن، نقاش معمولی بودن، دانشجوی معمولی بودن، نویسنده معمولی بودن، معمولی ساز زدن، معمولی مهمانی دادن، فرزند معمولی داشتن... منظورم از "معمولی" همان است که عالی و ایده آل و منحصر به فرد و کمیاب و در پشت ابرها نیست، بلکه همین جا، روی زمین، کنار ما، فراوان و بسیار هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ به ای است که هم انگیزه ایست مثبت برای پیشرفت و هم می تواند شوق و ذوق فراوان آدمهای معمولی را شهید کند. من مثلا بعد از سالها با علاقه ن? ...
1138918

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 49 صفحه قسمتی از متن .doc : احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال ? ...
1503854

اخلاقی بودن

اخلاقی بودن اخلاقی بودن اخلاقی بودن 44 صفحه معنای « اخلاقی بودن » یک فعل چیست و چگونه است که یک کار انسان « اخلاقی » می شود ؟ مابجای آنکه اول ملاک های « اخلاقی بودن » را در « مکتبهای اخبلاقی » بیان کنیم . مواد بسیار ساده و روشنی را ذکر می کنیم و سپس به تفسیر می پردازیم چون قبل از آنکه موارد « فعل اخلاقی » روشن بشود ، تفسیر آن صواب نیست . فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها این است که کارهای اخلاقی قابل ستایش و تحسین است و بشر یرای آن کارهال ارزش قائل است . کاره ... دریافت فایل
2107054

7. دریا بودن

آدم ها خیلی می تونن شبیه دریا بشن...! اگه بخوان...: بزرگی دریا. پرتلاطمی دریا. توکل دریا. خاطرجمعی دریا. صبوری دریا. سنگ صبوری دریا. خوش رویی دریا. خوش هوایی دریا. آبی بودن دریا. بخشندگی دریا. بی اعتراضی دریا. جریان دار بودن دریا. مصممی دریا. آروم قدم برداشتن دریا. درست قدم برداشتن دریا. قناعت دریا. سیرآب بودن دریا. خوشبختی دریا. پرتجربگی دریا. فرزانگی دریا. پر راز بودن دریا. مرغ های دریایی وحشیانه عشقشان را جیغ می کشند: قا قا قا قا، و هر ازگاهی خود را عاشقانه در آغوش دریا می اندازند وجود آدم، عجیب همیشه به دریا بودن نیازمند است... .
76536

رنج و لذت

فلسفه دانستن، هنرمند بودن، خوش قلم بودن، مدیر بودن و حتی مهربان بودن هیچ کدام هدف های تمامی نیستند. به نظرم میرسد هنر واقعی این است که بدانیم چگونه میشود رنج کمتری برد و لذت بیشتری چشید. و در مرتبه بعد -ولی مهمتر- اینکه چگونه میشود رنج را از زندگی اطرافیان زدود و جایش لذت نشاند...
590508

کودکی...

گاهی کودک باشجدی بودن را فراموش کنبزرگتر که می شویزیباتر سخن می گوییولی احساس و طراوتت را از دست می دهیکودک بودن کوچک بودن نیستلذت بردن از زندگی است.
800538

بی احساس

بی تو بودن یه درد.. یه شکنجه... گاهی میخواهم خودمو شکنجه بدم... ازت دور بشم از تو از جسم تو از روح و قلب تو... نپرس به کدوم دلیل... فقط بشنو.. بشنو که چه دلتنگم... اما وقتی متوجه میشم میبینم همه چیز برع. شده... من کنارتم و تو در قلب منی و آسمان پرستاره... ذهن من طوفان درست میکنه از بی تو بودن... چرا با تو بودن این طوفان رو شدت میده... بودن یه رنج هایی داره... نبودن رنج های بیشتر... فکر کنم برع. گفتم. درد رنج های نبودنت کمتر است... با تو بودن چی میخواهد که من ندارم... از عشق تو گفتن چی میخواهد که من عاجزم... از همه چیز چشم میپوشم ولی... تو همانی، هما?...

درد بی تو بودن