درد بی تو بودن


417885

دختر بودن و پسر بودن

پسر بودن یعنی چه؟ پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب. پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن پسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنی پسر بودن یعنی پس کی دفترچه آماده به خدمت می گیری پسر بودن یعنی به زور سیکل داشتن پسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاری پسر بودن یعنی مثل . حمالی . پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خورد پسر بودن یعنی چرا کار نمیکنی … جون . دیگه پسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که … پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی، حتی موقع . اومدن پسربودن یعنی عمراً عزیز دل بابا باشی پسر بودن یعنی در اول جو
75857

بچه مذهبی

بچـــــه_مذهـــبے_ها مذهـبـــــــــے بودن یعنے: خوش رفتاری با خانـــــواده و خوش خلق بودن مذهبـــــــــــے بودن یعنے: خوشبو بودن وخوش تیپ بودن مذهبـــــــــــے بودن یعنے: وفـــــادار بودن به همسر و زندگے مذهبـــــــــــے بودن یعنے: باسواد بودن و اهل علم(اطلبوا العلم...) مذهبـــــــــــے بودن یعنے: اهل کار و تلاش و منظم بودن مذهبـــــــــــے بودن یعنے: خوش رفتاری با حیوانات زبون بستہ مذهبـــــــــــے بودن یعنے: عمل . به قول و حرف خودش مذهبـــــــــــے بودن یعنے: شجاعت و مبارزه با سختے ها مذهبــــــــ
211781

با تو میمانم عشقم...

احساس با تو بودن غزل غزل ترانستاحساس با تو بودن یه شعر عاشقانست احساس با تو بودن یعنی تموم دنیاستاحساس باتو بودن یه قطره پیش دریاست احساس با تو بودن یعنی هوای پرواز احساس با تو بودن یعنی فدای همراز احساس با تو بودن پرواز در ترانستاحساس با تو بودن یه حس عاشقانست احساس با تو بودن مثل پر پرندهاحساس با تو بودن مثل خدا و بنده احساس با تو بودن شب تا سحر ن.ناحساس با تو بودن راز به ستاره گفتن احساس با تو بودن گریه های شبونهاحساس با تو بودن اشکهای دونه دونه احساس با تو بودن اسمون . رنگهاحساس با تو بودن دنیا با تو قشنگه احساس با تو بودن یعنی دو تا قن...
640286

پســــر بودن یـــعـــــــنی...

پســــر بودن یـــعـــــــنی...پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب.پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودنپسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرنپسر بودن یعنی کادو .یدن برای جی افپسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنیپسر بودن یعنی پس کی دفتر چه اماده به خدمت میگیریپسر بودن یعنی به زور سیکل داشتنپسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاریپسر بودن یعنی مثل . حمالی .پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خوردپسربودن یعنی چرا کار نمیکنی ... جون . دیگهپسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که...پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی ،...
455426

فقط سه نقطه بودن شرط است

در استقبال از این رباعی دوست عزیزم سید. سادات . دلباخته ی نظام بودن کشک است با عزت و احترام بودن کشک است در محکمه ی رد صلاحیت ها حتی نوه ی . بودن کشک است دلباختۀ نظام ک.د نشو با عزت و احترام ک.د نشو تا رد صلاحیت و این ها نشوی حتی نوۀ .! ک.د نشو دلباخته ی نظام بودن جیز است با عزت و احترام بودن جیز است وقتی مجلس خانۀ مردم نَبُود حتی نوه ی . بودن جیز است وفتی که چش(م) و چراغ بودن شرط است یا این که درون باغ بودن شرط است کنکور هم اینجا نه ملاک است و نه شرط یعنی که فقط ... بودن شرط است هم
591967

دختر بودن یعنی...

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن!دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د.یتدختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و . و . ت هستندختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی !دختر بودن یعنی باید . مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی!دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن!دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقدنامه نوشته باشه!دختر بودن ...
2389193

خدا، بودن، زندگی و انسان

بنظر من خداوند «بودن» است. «بودن» در همه موجودات یکی است. اما «بودن» من از «بودن» یک حیوان دور تر از «بودن» من نسبت به «بودن» انسان دیگری است. بودن دو انسان بهم نزدیک تر است تا بودن دو موجود نا همنوع نسبت به هم. پس بودن با وجودی که اصل ماست و اصل جهان است اما دور و دارد. فاصله بودن من از بودن یک درخت بسیار زیاد است. به همین دلیل من و یک درخت کمتر همدیگر را درک می کنیم و نسبت بهم عشق می ورزیم و یا از هم تنفر داریم. اما بودن من با بودن یک انسان دیگر بسیار نزدیک است و بهتر می توانیم همدیگر را درک کنیم و یا خدای ناکرده با هم دشمن باشیم. این خاصیت موجودات اس? ...
2397519

خدا، بودن، زندگی و انسان

بنظر من خداوند «بودن» است. «بودن» در همه موجودات یکی است. اما «بودن» من از «بودن» یک حیوان دور تر از «بودن» من نسبت به «بودن» انسان دیگری است. بودن دو انسان بهم نزدیک تر است تا بودن دو موجود نا همنوع نسبت به هم. پس بودن با وجودی که اصل ماست و اصل جهان است اما دور و دارد. فاصله بودن من از بودن یک درخت بسیار زیاد است. به همین دلیل من و یک درخت کمتر همدیگر را درک می کنیم و نسبت بهم عشق می ورزیم و یا از هم تنفر داریم. اما بودن من با بودن یک انسان دیگر بسیار نزدیک است و بهتر می توانیم همدیگر را درک کنیم و یا خدای ناکرده با هم دشمن باشیم. این فاصله ای که انسان ...
2387245

خدا چیست ؟

تنها چیزی که من راجع به خداوند فهمیده ام این است :بنظر من خداوند (بودن) است. بودن همه ما موجودات جهان یکی است. اما بودن من از بودن یک حیوان دور تر از بودن من نسبت به بودن انسان دیگری است. بودن دو انسان بهم نزدیک تر است تا بودن دو موجود نا همنوع و نا نسبت به هم. پس با وجودی که بودن ،اصل ماست و اصل جهان است اما این بودن در موجودات دور و دارد. فاصله بودن من از بودن یک درخت بسیار زیاد است. به همین دلیل من و یک درخت کمتر همدیگر را درک می کنیم و نسبت بهم عشق می ورزیم و یا از هم تنفر داریم. اما بودن من با بودن یک انسان دیگر بسیار نزدیک است و بهتر می توانیم همدیگر را درک ...
2366786

پسر بودن

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه.. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار.. " پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی " پسر بودن یعن حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
1163762

دل تنگی

دنیا محل مناقشه تفاوت هاست عزیزم. اینکه به تو تفاوت های کوچک را بفهمانم. تفاوت عشق ورزیدن و خودراباختن، تفاوت مهربانی و ساده لوحی، تعصب و پاپس نکشیدن از عقیده، تعصب و آرمان، مبارزه و جنگ طلبی، درقالب نگنجیدن و افسارگسیختگی، آنارشیست بودن و دین گریزی، شوخ بودن و لوده بودن، چشم پوشی و احمق بودن، باادب بودن و ترسو بودن، باادب بودن و ملاحظه گربودن، معقول بودن و ترسوبودن، دیوانه بودن و مجنون بودن، رفتار ناشی از قلب مطمئن و بی کنش بودن، باهوش بودن و خوان بودن، به دل حادثه رفتن و بیشعوربودن؛ یاد دادن تناقضاتی مثل سراسر این جمله: با تمام عقل خویش در عمق حاد? ...
1184499

دل تنگی

دنیا محل مناقشه تفاوت هاست عزیزم. اینکه به تو تفاوت های کوچک را بفهمانم. تفاوت عشق ورزیدن و خودراباختن، تفاوت مهربانی و ساده لوحی، تعصب و پاپس نکشیدن از عقیده، تعصب و آرمان، مبارزه و جنگ طلبی، درقالب نگنجیدن و افسارگسیختگی، آنارشیست بودن و دین گریزی، شوخ بودن و لوده بودن، چشم پوشی و احمق بودن، باادب بودن و ترسو بودن، باادب بودن و ملاحظه گربودن، معقول بودن و ترسوبودن، دیوانه بودن و مجنون بودن، رفتار ناشی از قلب مطمئن و بی کنش بودن، باهوش بودن و خوان بودن، به دل حادثه رفتن و بیشعوربودن؛ یاد دادن تناقضاتی مثل سراسر این جمله: با تمام عقل خویش در عمق حاد? ...
2151984

پسر بودن یعنی

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرت.. بعدش جامعهبزرگت میکنهپسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشیپسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته وحصا سر بودن یعنی جنگ که شد گوشت تنت سپر ته پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشیپسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
1043295

7. دریا بودن

آدم ها خیلی می تونن شبیه دریا باشن...! آرامش همیشگی ذاتی دریا. بی اعتراضی دریا. صبور بودن دریا. سنگ صبور بودن دریا. خوش رویی دریا. خوش هوایی دریا. آبی بودن دریا. بخشندگی دریا. پر وشی دریا. جریان دار بودن دریا. وسیع بودن دریا. پرتجربگی دریا. آرام گام برداشتن دریا. قناعت همیشگی دریا. سیرآب بودن دریا. پختگی در رفتار دریا. پرراز بودن دریا. پردرد بودن دریا. چقدر وجود آدم گاهی به دریا بودن نیازمند می شود...
437639

جز همین دربه در دشت و صحاری بودن

جز همین دربه در دشت و صحاری بودن ما به جایی نرسیدیم ز جاری بودن چالشت چیست که تقدیر تو هم زین دو یکیست از کبوتر شدن و باز شکاری بودن دوستخواهی ست به تعبیر تو یا خودخواهی در قفس عاشق آواز قناری بودن چه نشانی ست به جز داغ خیانت به جبین این یهودا صفتان را ز حواری بودن مرهمی زندگی ام زخمی اگر مرگم باش که به هر کار خوشا ی.ره کاری بودن گر خزان اینهمه رنگین و اگر مرگ این است دل کند گل به تمامی ز بهاری بودن عشق را دیده و نشناخت ترنج از دستش آنکه می خواست زهر وسوسه عاری بودن باز "بودن و نبودن؟ " اگر این است سوال همچنان "بودن" اگر با توام
641777

شروع فصل بی رحم تنهایی...

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن غم دل چند توان خورد که ایام نماند گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او رحم آن . که نهد دام چه خواهد بودن باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش اعتبار سخن عام چه خواهد بودن دست رنج تو همان به که شود صرف به کام دانی آ. که به ناکام چه خواهد بودن پیر میخانه همی خواند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل تا جزای من بدنام چه خواهد بودن
641438

چه خواهد بودن ...

آسمان گو ندهد کام ، چه خواهد بودن یا حریفی نشود رام ، چه خواهد بودن حاصل از کشمکشِ زندگی ای دل ، نامی است گو نمانَد ز من این نام ، چه خواهد بودن آفت. بُوَد این عمر ؛ ولی بر لبِ بام آفت. به لب بام ،چه خواهد بودن نابهنگام زند نوبت صبح شب وصل من گرفتم که بهنگام چه خواهد بودن چند کوشی که به فرمان تو باشد ، ایام نه تو باشی و نه ایام ، چه خواهد بودن گر دلی داری و پابندِ تعلّق خواهی خوشتر از زُلف دلارام ، چه خواهد بودن شهریاریم و گدای درِ آن خواجه ؛ که گفت خوشتر از فکرِ میی و جام ،چه خواهد بودن "شهریار"
2535690

رجعت

رجعت من از دیوانگی ، دیوانه بودن را نمی خواهم زِ جمعِ عاقلان ، بیگانه بودن را نمی خواهم نه بزم عشق می خواهم ، نه سوزِ قامتِ شمعی بدونِ بال و پر ، پروانه بودن را نمی خواهم نه شیرین و نه فرهاد و نه کوه بیستونم من زِ عشقِ پاک هم ، افسانه بودن را نمی خواهم من از همخانگی ، دلبسته بودن را نفهمیدم من از دلبستگی همخانه بودن را نمی خواهم من از شوق چلیپایی ، ا می شوم آ صلیبِ عشق یا ، مستانه بودن را نمی خواهم غروبِ عصر و طلوعِ طلعت حقم درین وادی فقط ، فرزانه بودن را نمی خواهم قیامِ سرو می خواهم ، که باشم تکیه ی آهی زِ معشوقی دگر ، همشانه بودن را ن? ...
709394

بهار عشق

دراین لب تشنگی های غریب با خدا بودن چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن تو در تنهایی خود برلبانت عطر یادحق وما بی روی تو در غصه ای بی انتها بودن شب قدر است ما دلتنگ بر تنهایی آقا . کشوردلها چه می شد با شما بودن .ی تو که تو نعم ال. عالمینی تو خوشا در عالم سرمستی از غم ها رها بودن شب قدراست آقاجان مرا با دست خود بنویس به جان مادرت درعرصه کرب وبلا بودن طنین خسته غمناله هایم می شود اینک چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن
1525327

جفت بودن ستاره ها – بررسی طالع بخت – تفاهم زوجین

جفت بودن ستاره ها – بررسی طالع بخت – تفاهم زوجین , جفت بودن ستاره های دو نفر , جفت بودن ستاره ها , جفت بودن ستاره بخت , جفت بودن ستاره بخت , جفت بودن ستاره برای ازدواج , جفت بودن ستاره های ازدواج , جفت بودن ستاره دو نفر , جفت بودن طالع دو نفر , جفت بودن طالع ازدواج , جفت بودن طالع ها , محاسبه جفت بودن طالع , ج محاسبه طالع دو نفر , ج جفت بودن ستاره بخت مشاهده انواع دعای بخت گشایی جفت بودن طالع (تفاهم زوجین) بررسی تفاهم و جفت بودن ستاره های زوجین از طرق مختلف جفری صورت میگیرد که تا حدودی صحیح است و البته قطعی نیست. واقع بر این است که جفت بودن طالع و ستاره ها ی? ...
740376

پسر بودن یعنی....

پسر بودن یعنی نافتو که ب. روش 2 سال حبس هم ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا. دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی .ه پسر بودن یعنی . که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ.ش همش مسئولیته .ید بک لینک
1641604

غیر اندوه چه دارد ...

شوق دریا شدن و.. قطره ی شبنم بودن غیر اندوه چه دارد دلِ آدم بودن دست تقدیر تورا کاش به من پس بدهد تاکه باقی ست کمی فرصت با هم بودن سعی دارم به گناهی متوسّل بشوم قسمتم نیست به لبهای تو محرم بودن بی تو ای میوه ی ممنوعه چه فرقی دارد اهل فردوس برین یا که جهنّم بودن جز تماشای جگرگوشه ی خود روی صلیب چه گلی زد به سرش پاکیِ مریم بودن دارم از بخشش تو اینهمه تنهایی را حضرت عشق! بس است اینهمه حاتم بودن خار بودن به همه زخم زدن آسان است ای خوشا زخم ی را گل مرهم بودن"مرتضی خدمتی"
1420979

درمان ازدواج و طلاق در طب ی -سنتی

طب سنتی معتقد است که افراد با مزاج های گوناگون دارای توانایی ها و ویژگی های متفاوت جسمی و ذهنی هستند.طب سنتی این ویژگی ها را تحت قواعد مزاج شناسی، بصورتی قانونمند تحلیل کرده و طبقه بندی می کند. مثلا ( احساساتی بودن، بداخلاق بودن،آینده نگر بودن،جزء نگر یا کل نگر بودن، ترسو یا شجاع بودن، فرز یا کند بودن، باهوش یا کم هوش بودن، سرمایی یا گرمایی بودن، پسر زا یا دختر زا بودن،آرام یا شلوغ بودن، منزوی یا اجتماعی بودن، محتاط یا بلندپرواز بودن و...)پسر،یک فرد دموی است و دختر،یک فرد بلغمی است.طب سنتی میگوید: افراد دموی مزاج توان بالایی دارند و همچنین دارای میل (ع? ...
170504

سرنوشت شوم

لبخند ها هرگز ملاک شاد بودن نیست هر تیشه ای بر دوش، از فرهاد بودن نیست! هر جا که باشی منطقِ آیینه ها این است در چشم بودن، معنی در یاد بودن نیست! ای در قفس افتاده، افسوس چه را داری؟ بیرون از اینجا دردِ ما آزاد بودن نیست! از عشق دیگر هرچه می گویند افسون است آوارگی جز طالع بر باد بودن نیست! هر . نداند، لطفعلی خان خوب می داند در جنگ، پیروزی به پُر تعداد بودن نیست! ای سرنوشتِ شوم، جام شوکرانت کو؟ این خانه دیگر درخورِ آباد بودن نیست! « احسان اکابری »
2216541

هنر

هنر خیلی چیزهاست! شاد بودن...مهربان بودن...خوب بودن...خوش اخلاق بودن...خوش قول بودن...منت نذاشتن...دوست خیلی خوب بودن...و...آری! هنر خیلی چیزهاست! خیلیــــ! و هنر رو هر ی ندارد! و تنها انی که هنر دارند...( دختران) هستند!
518056

موعود

در سالهای ممتد مصلوب بودن عیسی ندارد چاره جز ایوب بودن ما هم که از نسل سپیداران نبردیم میراث چندانی به غیر از چوب بودن ای کاش ابری،کفتری،موجی بیاید ای کاش مردی از تبار خوب بودن مردی که از نسل غزلهای نجیب است در عین طوفان- سینگی محجوب بودن در دست ما این قلبهای منتظر،زرد این چشمهای قرنها مرطوب بودن نغمه مستشارنظامی تیرماه 1380
96033

کاش بشود

باید انسان بودن، پاک بودن، مسئول بودن، در .شه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نباشد؛ بلکه صفت آدمی باشد.
691833

کاش بشود..

باید انسان بودن، پاک بودن، مسئول بودن، در .شه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نباشد؛ بلکه صفت آدمی باشد.
1866416

باولایت

فاطمیه درس خوب باولایت بودن است/غوطه وردرعشق مولاباسعادت بودن است/پشت دربی رفته زهرادردفاع ازعلی/اسوه ای بهرنبوت یا ت بودن است/سرو قامت مثل کوهی باشجاعت بوده است/درحمایت ازولایت باصلابت بودن است/ازبصیرتهای زهراشیعیان آماده باش/پیروی ازولی هم دررضایت بودن است/فاطمیه سوی مهدی میکشاندقلب را/باولایت تاشهادت درقیامت بودن است
2420793

لعنتی اصفهان مید می ریلایز

هجده سال و ده ماه و بیست و یک روز طول کشید تا من بفهمم هر ی ارزش دوستی نداره. من فک می ما قبل از هر چیزی ادمیم. قبل از دختر بودن یا پسر بودن یا بودن یا بودن. اشتباه فکر می .
1444023

مسن بودن

در عصر کشاورزی و عصر صنعتی، مسن تر بودن، یک دارایی و به معنی دمندتر بودن فرد بود. در عصر اطلاعات، مسن تر بودن، یک بدهی است!
802142

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن!
791286

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن! :)
847265

چیزی که آزارم میده

آ.ش یاد نگرفتم با آدما چه جور رفتار کنم؟؟ خسته شدم از خوب بودن، مهربون بودن. از صبور بودن... خوب مطلق بودن ،خوب نیست...گاهی وقتا دلم می خواد بد باشم
2425563

لعنتیِ (صنعتی؟) اصفهان مید می ریلایز

هجده سال و ده ماه و بیست و یک روز طول کشید تا من بفهمم هر ی ارزش دوستی نداره. من فک می ما قبل از هر چیزی ادمیم. قبل از دختر بودن یا پسر بودن یا بودن یا بودن. اشتباه فکر می .
953337

شعر زیبا برای عاشقان

¤در پنجهء غم شکار بودن عشق است..¤بازیچهء دست یار بودن عشق است..¤در محکمه ای که یار قاضی باشد..¤محکوم به طناب دار بودن عشق است..¤ای آنکه خبر نداری از عالم عشق..¤این نکته بدان که با تو بودن عشق است.jahan
1499161

پیوسته چنین باد : پریشان تو بودن

ماییم و در این آینه حیران تو بودن یک عمر تماشاچی چشمان تو بودن این گونه به پیشانی عشاق نوشتند : دل دادن و افتادن و ویران تو بودن تقدیر چنین بود : بمیریم و بمیریم دادند به ما قسمت قربان تو بودن درویشی و بی خویشی و پیمانه پرستی پیوسته چنین باد : پریشان تو بودن رفتیم و رسیدیم و نشستیم و ش تیم صوفی به خطا دم زد از امکان تو بودن قربان ولیئی
2331632

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
2329788

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
303943

فهمیدن آنلاین بودن

فهمیدن آنلاین بودن در تلگرام در ح. recently و فهمیدن آنلاین بودن در تلگرامفهمیدن آنلاین بودن در تلگرامپرسش های متداول:فهمیدن آنلاین بودن در تلگرام در last seen recently تشخیص انلاین بودن در تلگرام فهمیدن آنلاین بودن در موبوگرام در ح. last seen recently نرم افزار فهمیدن آنلاین بودن در تلگرام در ح. recentlyفهمیدن آنلاین بودن در ح. recently . برنامه مخاطب خاص تلگرام فهمیدن آنلاین بودن در ح. last seen recently تشخیص انلاین بودن در تلگرام وقتی ح. last seenدر این مطلب سایت وب سیتی یاد خواهیم گرفت که چگونه بفهمیم چه .انی در تلگرام در ح. recently آنلاین هستند.اگر مخاطبی privacy تلگرام خود را در ح. last se...
1551296

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
1551294

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
1551295

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
1154480

مست بودن گاه از هشیار بودن بهتر است

مست بودن گاهی از هُشیار بودن بهتر است شعرخوانی - شب هفتم محرم الحرام 1395 ادامه مطلب
2528452

عاشقتونم که جدی جدی فکر می کنید اینا مهمه!

ف فروشی با خان (آن هم خان که توی ذهن من آدمی است که امکانات و ثروت بقیه را تاراج می کرده!) و خان زاده بودن، لر و کرد و ترک و بلوچ و... بودن، مورد داشتیم چپ دست بودن!، چشم رنگی بودن، «پدربزرگ مادری ام آجودان (بخوانید خدمتکار و دوست داشتید بخوانید غلام) اعلی حضرت بوده» بودن، «نسبت من به اشراف زاده های قاجار و افشاریه و زندیه (و تااااا دوره مادها هم گزارش شده) می رسه» بودن، شمالی و جنوبی و تهرانی بودن، پیش شماره ۹۱۲، ۹۳۵ ایرانسل، در ولایت ما روس بودن (فکر می کنم نصف شمالی ها مخصوصا اگر عنبیه سبز و آبی و عسلی یا حتی قهوه ای روشن داشته باشند معتقدند یکی از اجدادشا? ...
1611703

گفتن از چشم تو تنها لطف شاعر بودن است...

اتفاق تازه هم افتاده اما همچنان گفتن از چشم تو تنها لطف شاعر بودن است گر چه تقدیر پرستو ها مسافر بودن است بی تو من هر لحظه ام آشفته خاطر بودن است اتفاق تازه هم افتاده اما همچنان گفتن از چشم تو تنها لطف شاعر بودن است باز پلکت را نبند اقبال شاعرهای شهر با همین یاقوت نورانی معاصر بودن است موی شمشیری و ابروی کمانی شرط نیست راز غارت این هند نادر بودن است خود پرستی یک طرف، یکتاپرستی یک طرف بهترین راه گریز از شرک کافر بودن است. علی اصغر صالحی
499965

گاهی

گاهی دیوانه! از دیوانه بودن دست بردار از سوختن، پروانه بودن دست بردار ای باده ات خون دلم، ای دائم الخمر یک جرعه از میخانه بودن دست بردار بگذار گاهی هم بفهمم مست مستم! از مستی از پیمانه بودن دست بردار زانو که دارم! از چه می گردی؟ بیا از، سرگشته ی هر شانه بودن دست بردار تا کِی خی. باشد اینجا و خودت نه؟ ای عشق! از افسانه بودن دست بردار رضا احسان پور
1863152

معامله

همه ی الماس ها،اسکناس ها،گُلد ها،جوئل ها،دیاموند ها،ال یر ها، بج ها،و هر چی ازین قبیل ک تا اینجای کار تو بازی کامپیوتری هام achieve و به هیچ عنوان کم هم نیست و واسشون جون کندم رو میدم،به یک شرط.ک دیگه تو هیچ وقت و تو هیچ جمعی اینقد احساس اضافه بودن و تف سر بالا بودن و دستمال ان دماغی بودن و علف هرز بودن و کاغذ تیکه بودن و نامرئی بودن و ظرفیت مازاد بودن و وجود نداشتن و اینکه چه همه با هم خوشن چقد من اضافه ام الآن این وسط باید سریع تر فرار کنم و چقد من یه راس ایزوله ام و چقد وجودم به درد نخوره و چرا الآن من بیرون حلقه ی بچّه ها ایستادم در حالی ک قرار بود توش ب? ...
2525699

عاشقتونم که جدی جدی فکر می کنید اینا مهمه!

ف فروشی با خان (آن هم خان که توی ذهن من آدمی است که امکانات و ثروت بقیه را تاراج می کرده!) و خان زاده بودن، لر و کرد و ترک و بلوچ و... بودن، مورد داشتیم چپ دست بودن!، چشم رنگی بودن، «پدربزرگ مادری ام آجودان (بخوانید خدمتکار و دوست داشتید بخوانید غلام) اعلی حضرت بوده» بودن، «نسبت من به اشراف زاده های قاجار و افشاریه و زندیه (و تااااا دوره مادها هم گزارش شده) بودن، شمالی و جنوبی و تهرانی بودن، پیش شماره ۹۱۲، ۹۳۵ ایرانسل، در ولایت ما روس بودن (فکر می کنم نصف شمالی ها مخصوصا اگر عنبیه سبز و آبی و عسلی یا حتی قهوه ای روشن داشته باشند معتقدند یکی از اجدادشان روسی ب? ...
2557142

تنها راه خوشبخت بودن

تنها راه انسان بودن و خوشبخت بودن ۵۷۶- هیچ جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد. ۶۰۹- دیوانه ی است که در خودش نگنجد. پس جز من همه دیوانه اند. ۶۲۵- بدبخت ی است که دیگران را مسبب بدبختی خود می داند. اینست تعریفی که من از خوشبختی می کنم. این انسانی ترین تعریف از خوشبختی و بدبختی است. ۶۴۲- هیچ تا به امروز اهمیت سرنوشت ساز " خود - شناسی " را همچون من واضح نکرده و راه و روش آن را ننموده است : خودشناسی به عنوان تنها راه انسان بودن، خوشبخت بودن، متعالی بودن و بودن. ۶۶۱- هر که از من بگریزد و یا به هر دلیلی حقایق مرا انکار نماید بر? ...
184739

بچه هیئتی بودن یعنی …

بچه هیئتی بودن یعنی همه بهت بد نگاه کنن ولی فقط و فقط لبخند برات بس باشه … بچه هیئتی بودن یعنی هر وقت دلتنگ میشی بزنی بیرون بری هیئت یک دل سیر گریه کنی …بچه هیئتی بودن یعنی پاتوق شبای ماه رمضون صحن گوهرشاد … بچه هیئتی بودن یعنی شبای محرم تا صبح تو هیئت بودن … بچه هیئتی بودن یعنی هر وقت دلت گرفت مداحی بذاری و آروم شی … بچه هیئتی بودن یعنی تیکه شنیدن … یعنی هم دشمن مس.ه ات کنه هم دوست نادان … یعنی برات . و کلیپ و مستند درست کنند تا .ابت کنند … یعنی اینقدر مهم باشی سازمان جاسوسی انگلیس برات نقشه بریزه … بچه هیئتی بودن یعنی خنده های بعد . زنی...
1407207

سختست دردِ کور و کــر بودن...

تو می دانی چه دردی می کشیدم از تبَر بودن؟؟ {تَنت از چوب..اما بابتِ سَر، در به در بودن} گناهش چیست تُنگی، عاشقِ ماهی شود اما... تمامِ عمر،ماهی از وجودش بی خبر بودن؟؟ چه می کردی،اگر یک عمر گلدانی شوی اما... تمامِ فکرِ گل از باغ و باران شعله ور بودن؟؟ گمانم شاعر و آئینه همزادند...امّا شعــر... چه می شد یک دو خط، از حسِّ جیوه باخبر بودن؟؟ نمی دانم!..نمی دانم که می دانی؟!..ولی حس کن چه حـــالی دارد از نادیده هــم... نادیده تر بودن؟! خیالی نیست. "خورشیدی" . بتاب و حکمرانی کن. که عـــادت کرده ام خورشید را، بالایِ سَر بودن. هوا خوبست! من خوبم! و اینجا آسمان آبیست! نگ ...
1496131

ساده نیست...

وقتی اغلب بد ببینی ، خوب بودن ساده نیست! با وقیحان دائماً محجوب بودن ساده نیست! سایه روشن بود مرز دشمنان و دوستان ؛ در میان دشمنان محبوب بودن ساده نیست « رودکی» باشی ولی در چشم مردم «عنصری » – تا به این اندازه نامطلوب بودن ساده نیست! ظاهراً چون کوه باشی ؛ منتها چون گردباد – از درون یک عمر در آشوب بودن ساده نیست! پرچم فتنه ست این پیراهن خونین من در مسیر بادها بر چوب بودن ساده نیست! کور بودن بهتر از بینایی است، این روزها – هیچ چیز اندازه ی یعقوب بودن ساده نیست! اصغر عظیمی مهر
389494

بی همتا

افت گوشی و فضاهای مجازی به طور فزاینده ای در حال گسترش است به طوری که: ژست روشنفکر بودن... ژست ثروتمند بودن... ژست باسواد بودن... ژست با خدا بودن... ژست عاشق بودن... ژست باکلاس بودن... روز به روز بیشتر میشه که خبر از جاهلیت و بی حیایی و دل بیمار خود ندارند که هر لحظه از زندگیشان و روابطشان را به تصویر میکشن افراد پر گو و پر ادعای بی اص. و بی حیا که امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش این نسل شکم سیر و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خود را نیز از دست داده ...این نسل قرار است شالوده آینده بشریّت بر روی زمین باشد . و پیشاپیش واضح است که چه آ...
1998559

دیو و دلبر

مرسی از دیو و دلبری که اومده بودن و به دیوارهای کوتون تکیه داده بودن و لحظاتی عشقولانه رو ساختن .یاد انیمیشن دیو و دلبر افتادم ، به خاطر قد و چهارشونه بودن پسره و کوچولو موچولو بودن دختره .
1610337

از هجر تو بی قرار بودن تا کی؟

از هجر تو بی قرار بودن تا کی؟ بازیچه ی روزگار بودن تا کی ؟ ترسم که چراغ عمر گردد خاموش! دور از تو به انتظار بودن تا کی؟
1563919

از هجر تو بی قرار بودن تا کی؟

از هجر تو بی قرار بودن تا کی؟ بازیچه ی روزگار بودن تا کی ؟ ترسم که چراغ عمر گردد خاموش! دور از تو به انتظار بودن تا کی؟
1674416

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن

««من مستحق آرامشم»»ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ!ﻣﺎ ﺁینه ﻧﺴﺘﻢ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ...ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ،ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ...ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ!ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ...ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها...
174602

معمولی بودن

معمولی بودن! معمولی بودن در زندگی، میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد. مثلا؛ شاگرد معمولی بودن، قیافه معمولی داشتن، دونده معمولی بودن، نقاش معمولی بودن، دانشجوی معمولی بودن، نویسنده معمولی بودن، معمولی ساز زدن، معمولی مهمانی دادن، فرزند معمولی داشتن... ... منظورم از "معمولی" همان است که عالی و ایده آل و منحصر به فرد و کمیاب و در پشت ابرها نیست، بلکه همین جا، روی زمین، کنار ما، فراوان و بسیار هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ .به ای است که هم انگیزه ایست مثبت برای پیشرفت و هم می تواند شوق و ذوق فراوان آدمهای معمولی را شهید کند. من مثلا بعد از سالها با علا
2168639

کوفی بودن یعنی...

کوفی بودن یعنی... کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برای محاصره او گسیل داشتن ... کوفی بودن یعنی حرف زدن و پای حرفت نموندن؛ شعار دادن ولی عمل ن ؛ عهد بستن ولی پیمان ش تن ... کوفی بودن یعنی بهترین انسان روی زمین رو ? ...

درد بی تو بودن