خیال


738703

زدم به سیم ا.:)

من میگم بی خيال دنیا و اینا :-) بی خيال اینکه زمان داره می گذره هی تند تر و تند تر:-) بی خيال غم و غصه ای :-) میگم بی خيال، پاهاتو دراز کن حتی رو صندلیِ جلوی در کلاس:-) میگم بی خيال همه چیزایی که اتفاق افتاده و قراره اتفاق بیفتده:-) بی خيال که هوا گرمه و تو ماشینت .ابه و تو گرمای ساعت دو بعدازظهر باید پیاده بری این ور و اون ور! من میگم بی خيال چون ذره ذره جونتو میگیره این دنیا اگه هی ساز مخالف بزنی !! اره بی خيال :-)
1377958

دربارة قوّة خیال

کار قوّة خيال، تصویر دادن معانی و حقایق مدرکه است. مثلاً نفس مطالبی را از عالم مجرّدات می گیرد و آن حقیقت را به روح می دهد و روح آن را به قلب داده و قلب آن حقایق را به خيال می سپارد و خيال نیز آن حقایق را مبدّل به صوری می کند. قوّة خيال گاه ذات اشیاء را مبدّل به صورتی می کند و گاه معنایی را در قوّة خيال مبدّل به لفظی می کند که آن شخص و این لفظ را ی غیر از صاحب این قوّة خيال نمی تواند ببیند و بشنود مگر ی که قوّة خيال او در حدّ قوّة خيال آن شخص باشد. قوّة خيال در امور دنیوی نیز برای ادراک امور امری ضروری است چرا که حسّ پس از ادراک محسوسات، داده های خویش را ب ...
1437227

دربارة قوّة خیال

کار قوّة خيال، تصویر دادن معانی و حقایق مدرکه است. مثلاً نفس مطالبی را از عالم مجرّدات می گیرد و آن حقیقت را به روح می دهد و روح آن را به قلب داده و قلب آن حقایق را به خيال می سپارد و خيال نیز آن حقایق را مبدّل به صوری می کند. قوّة خيال گاه ذات اشیاء را مبدّل به صورتی می کند و گاه معنایی را در قوّة خيال مبدّل به لفظی می کند که آن شخص و این لفظ را ی غیر از صاحب این قوّة خيال نمی تواند ببیند و بشنود مگر ی که قوّة خيال او در حدّ قوّة خيال آن شخص باشد. قوّة خيال در امور دنیوی نیز برای ادراک امور امری ضروری است چرا که حسّ پس از ادراک محسوسات، داده های خویش ...
675138

یار که "او"،" او "که من، من که "او"

یار، خوش چیزی است. زیرا که یار از خيال یار قوّت می گیرد و می بالد و حیات می گیرد. مجنون را خيال لیلی قوت می داد و غذا می شد.جایی که خيال معشوق مجازی را این قوت و تأثیر باشد، یار حقیقی را چه عجب می داری؟ خيال او در صور و غیبت چه جای خيال است. آن خود جان حقیقت هاست، آن را خيال نگویند.مولانا
584626

✅ بى ترمز!

خيال به گونه ایست که اگر در را ببندید، از پنجره می آید. اگر پنجره، بسته باشد، از دیوار می آید، از فوق می آید، از ذیل می آید، از یمین و از یسار . قلمرو خيال، یک گستره ی غیرمتناهی است که .شه ی آدمی را نشان می دهد. انسان می تواند با خيال، پروازهای زیادی داشته باشد. شاید اگر خيال نبود، انسان، متوقف می شد. شاید اگر خيال نبود، عقل، چندان پیشرفت نمی کرد. نمی خواهم بگویم عقل، خيال است. عقل، خيال نیست ولی گاه می تواند بر مرکب خيال، سوار شود و تا حدی پیش برود و متوقف شود. عقل، ترمز دارد ولی خيال، ترمز ندارد و بسیار تندروست . سرشت و سرنوشت / ص 130 غلامحسی
448806

خیالبافی

قدرت خيال بافی را هیچ . نتوانسته از بین ببرد فقط بعضی ها فراموشش می کنند. گاهی خيال میکنم که یک بازیگر سینما هستم خيال میکنم مثل قهرمان . های هندی، معشوقه ام را مزدوری گرفته و در فکر . اش هستم خيال میکنم یک کارتن خواب هستم. چه کارتنی برای خواب در زمستان مناسب است خيال میکنم ساعت برنارد دارم، الان دکمه اش را فشار دهم تمام میشود و می توانم زمان را متوقف کنم، آنوقت چه خيال میکنم هالک باشم، چه می شود خيال میکنم .ی این نوشته ها را میخواند و میگوید خيال نمیکنی، دیوانه ای
1461618

بزار خیال کنم

بزار خيال کنم ................بزار خيال کنم هنوز ترانه هامو میشنویهنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنویبزار خيال کنم هنوز یه لحظه از نیازتماگه تمومه قصمون ! هنوز ترانه سازتمبزار خيال کنم هنوز پر از تب و ت روزا به فکر دیدنم شبا پر از خو بزار کنم خيال کنم توی دل تنگیهاتغروب که میشه یاد من میفتیتویی که قصه طلوع عشقو گفتی و دوستت دارمو نگفتیبزار خيال کنم منم اونکه دلت تنگه براشاونیکه وقتی تنهایی پر میشی از خاطره هاشاونکه هنوز دوستش داری اونکه هنوز همنفسهبزار خيال کنم منم اونیکه بودنش بسهدوباره فال حافظ و دوباره توی فالمیبزار خيال کنم بزار اگر چه بی خيالمی بزا? ...
639374

من خیال . تویی

یک دفعه نوری نمایان شد خيال . تویی... صورت ماه هم حراسان شد خيال . تویی... نور چشمان یکی ساعقه زد بر آسمان... لرزه برقلب فلک انداخت خيال . تویی... رفتیو از جای پایت غنچه ای روییده است... حیفم آمد آن بچینم چون خيال . تویی... گفته اند شاهدخت حوری پیکریست در اَلَموت... تاکه دادند شرح اورا من خيال . تویی... سایه ای پشت صنوبر ها نموده رخ منم... چون غزالی سوی آن رفتم خيال . تویی... شعر فاضل یک فرشته را به افسانه کشید... حوری از افسانه پیدا شد خيال . تویی... کل شعرش جز به جز توصیف احوال شماست... سایه در شعرش نمایان شد خيال . تویی... شعر اورا چونکه خواندم با بیانی...
880025

وقتی که سالهاست تمام شده ام...!

شبهایم در تنهایی گذشت روزهایم نیز! برای خوابهایم لالایی غم انگیز نبودنت را می خوانم و در روزهایم . نداشتنت را تکرار میکنم انگار سالهاست که رفته ای!!! انگار سالهاست نبوده ای!!! انگار که سالهاست حقیقت تلخ بودنم را انکارم می کنی... بی خيال مرگ، وقتی که هر روز بی تو می میرم... بی خيال قرار های نیامده... وقتی که این قرار نا ارام در من رسوب کرده است...! بی خيال خاطرات... بی خيال شبهای تبدار... بی خيال این حال عاشقانه... بی خيال این دل تنگ بی خيال این قلب متروک جا مانده از تو و ............... بی خيال من... وقتی که سالهاست تمام شده ام...!
543287

مرا خیال "تو"

مرا خيال "تو" بے خيال عالم ڪرد همان خيال تو ، مارا دچار این غم ڪرد
116793

بدون وزن بدون قالب

سر رفت یادم از جام تو در یک پیک دود شد تمام من از تو در یک پک پیکت را بنوش و پکت را بزن بی خيال هر چه هست بی خيال عشق بی خيال این زن ایستگاه بین راهم و تو مسافری نپرسم از روزهایم به کجا روی جبر من ماندن است و خاموشی قصد تو رفتن و فراموشی تو برو من بی خيال باز آمدنت چشم هایم کاسه ی آب بدرقه ات.
2826965

به خیال انگیزی یک زندگی

خيال ها...این نعمت های خدادی که بعضی وقت ها شک می کنم واقعا نعمتند یا زحمت!دچار یک فروپاشی عظیم فکری شده ام. فکر می کنم من یک خيالم. یک خيال حوصله سر بر در ذهن یک انسان دیگر. و الآن دارم سگ دو میزنم که کمی از حوصله سربربودن خيال انگیزم بکاهم. دارم تلاش می کنم خيال خوبی باشم که فراموش نشوم. به اطراف بیشتر نگاه می کنم. دور و برم را لمس می کنم. به ملودی روح های اطرافم گوش می دهم و هر روز صبح طلوع را تماشا می کنم. همه ی ما خيال هستیم. خيال هایی در ذهن اطرافیانمان. بعضی ها بیشتر می مانند و بعضی ها کمتر.ومن از آن یک ثانیه ای ها هستم در ذهن اطرافیانم. همان ها که در کوچ? ...
1408858

خیال و واقعیت ها

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن خيال و واقعیت ها اکثر انسان ها زندگی خود را با خيال و توهم می گذرانند. شیدن تنها وسیله ای است که ما را به واقعیت ها نزدیک می کند.دوستی و دشمنی ما با افراد بر اساس خيال است.فکر و خيال می کنیم که فردی خوب یا بد است.لذا بر آن اساس تصمیم می گیریم.خيال و واقعیت همانند گفتن و عمل است، آنچه می گوییم با آنچه عمل می کنیم متمایز است. خيال و توهم انسان را از درون تهی و نابود می کند.لذا در دین تاکید شده که از خيال پردازی پر هیز کنید.انسان ها همانند عروس های دریایی هستند که از ح ون ها تغذیه می کنند ولی بخاطر عدم امکان هضم ح ون بتد? ...
2016

من بد

هر کی به من میرسد آدم خوب و فرشته ست و من همون . یم که چند هزار سال پیش به آدم سجده ن.، بی خيال بابا هر کی میرسه میشه بچه خدا و من آدم بد ِ باشه شما آدم خوبی قصه رول اول خوب من آدم بدی ِ قصه بی خيال بابا خوش باش منت بی منت نیا وبلاگ همین و بس ِ که نظر خصوصی میذاری!؟ بی خيال من آدم بد من . بی خيال بابا
199067

خیالِ بی خیال

بعد به یک مرحله از زندگی می رسی که هیچ چیز ذوق زده ات نمی کند. آشکارا با ناامیدی در هر چیز به دنبال کشفی هستی که دوباره تو را به وجد بیاورد ولی هر چه بیشتر تلاش می کنی کمتر می ی.. موسیقی، .، کتاب و تصاویر و مشاهدات و آدم ها و مزه ها و رایحه ها و .ا و همه چیز ..می ماند خيال، اما حالا خيال هایت هم محدود شده اند به زمان. زمانی می رسد که حتی خيال هم نمی تواند تو را ذوق زده کند ...
1436111

خیال تو

خيال آمدنت بم به سر می زد نیامدی که ببینی دلم چه پر می زدبه خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت خيال روی تو نقشی به چشم تر می زد لعل تو می دیدم و دلم می خواست هزار وسوسه ام چنگ در جگر می زددریچه ای به تماشای باغ وا می شد دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زدتمام شب به خيال تو رفت و ، می دیدم که ی اشکم سپیده سر می زد"هوشنگ ابتهاج"
2764390

خیال

من فکر می کنم تا زمانی که آدم ها می تونن آرزو کنند خوشبخت اند، آدمی که توان تصور آرزو ها شو داره می تونه اونا رو داشته باشه حتی تو خيال، دنیای خيال شاید حتی بهتر از واقعیت باشه، همه چیز همونیه که صاحب اون دنیا خلق کرده، تو عالم خيال آدم ها قهرمان دنیای خودشون اند و خوشبخت، اما گاهی آدم به جایی می رسه که تو عالم خيال اش می میره، بدبختی درست همون زمان شروع میشه وقتی که آدم تو خيال اش هم به خوشبختی فکر نمی کنه
267931

خیال کن... گذشتی از من... شاید اینجوری آرامش بگیری...

متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. خيال کن ، روزگارم رو به راهه خيال کن ، رفتی و دلم نمرده خيال کن ،مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده خيال کن ،هیچی بین ما نبوده خيال کن ،خیلی ساده داری میری خيال کن ،بی خيال بیخيالم شاید اینجوری آرامش بگیری گذشتی از منو .ت نشستم گذشتی از منو دیدی که خستم ت
990247

خیال

خيالِ خالیِ من لب به لب شده است چه جای خواب شبانه که شب شده است؟! هر آنچه مزمزه به مستی ام افزود گمان کنم که ز نام تو لب شده است ز بس که فکر و خی به مستی ام افکند خيال گفته ام اما لقب شده است تمام سهم من از تو خيال بود و خيال به تب بدل شده اکنون وُ تب شده است مسیر خانه ی تو غیر این نباشد، آه... که هر چه در طلبت شد طلب، شده است +بعد از مدت ها دستم رفت به موزون نویسی خيالاتم، هر چند پر نقص و هرچند غیرقابل انتشار جز برای تو. ++ اینکه واقعا خيال چیست سوال عجیبی است! اما از آن عجیب تر قدرت آن است که نمی گذارد آدم بخوابد. +++دلم نیامد بعد از نوشتن دست کاریش کنم، همی ...
653739

حتی اگر خیال ِِ منی، دوست دارمت...

خيال می. مثل همچو وقتی که قلبم جایش تنگ میشود و نقاش گونه تیر میکشد. در بین این همه آدم رنگ و وارنگ و بلند و کوتاه، تنها یک نفر سهم من است تا به نام بخوانمش و جانم با جانم گفتنش آرام گیرد. که نبود. که ندارمش. که خيال می. بود. که خيال می. دارمش. لعنت به این دنیا.
764463

اما بگذار قدم بزنم

بی خيال تمام هیاهوی اطرافبر ساحل زندگی قدم می زنمبی خيال فکر تودنیای خود را نقاشی می کنمبی خيال تمام آنچه باید باشدنگین عشق را بر انگشت خود می آویزمبی خيال همه رفت هابه داشته های خود دل می بندمامابگذار قدم بزنم..
1437884

عیسی بلوچستانی - بی خیال

آکورد بی خيال از عیسی بلوچستانی ------------------------------------------- مِه بی خيال از همَه کَــــس تنها تو ای خيال و بـَـــــــس ... !!!!توجه : لینک حذف گردید.!!!!!حجم: 211 کیلوبایت
504331

فصل رویا

7:00 پنجشنبه ذهنم بوی خيال می دهد. خيال خوشرنگ اردیبهشتی. چه بلاتکلیف است بهار؛ میان خيال من و چشم هایت.
2326062

باش

بی خيال می شوم.شده ام.بی خيال این همه روز و شب.بی خيال این همه سخت ها و سردها و هیچ ها.بی خيال هرچه.تو می دانی
1170720

خود کن ارم

تو با خيال کش مرا به هر سوئی درین خيال بمُردم ، دگر چه می جوئی شنیده ام که تو گفتی که ، خود گن ارم خيال نیست اسیرم ، دگر چه میگوئی؟ #گیتی_رسائی
1174914

خود گن ارم

تو با خيال کش مرا به هر سوئی درین خيال بمُردم ، دگر چه می جوئی شنیده ام که تو گفتی که ، خود گن ارم خيال نیست اسیرم ، دگر چه میگوئی؟ #گیتی_رسائی
1385028

خیال

چتر رنگی وارونه ، زمین خاکی بارون زده ... خيال بازی خيال باطل . . .
834656

خیال مطلق

خيال مطلقِ حضرت حق و به تعبیری خيال هستی از نظر محی الدین، جامعِ امورِ واقع شده و امور واقع نشده است و در این ساحت همه چیز و همه . - چه آنان که موجودند و چه آنان که موجود خواهند شد- با صورت، حضور دارند و با صورت باقی می مانند. بنابراین، اگر .ی با خيال خلاق خود چیزی را خلق می کند خيال او متحد با خيال مطلق حضرت حق است ؛ و به بیان دیگر، او به خيال حضرت حق وصل می شود و فلان چیز را خلق می کند. محی الدین در فص اسحاقی در ضمن بیان این بحث تصریح می کند که فقط او، آن هم فقط در همین کتاب، این موضوع را بیان کرده است؛ و این موضوع نه از سوی شخص دیگری مطرح شده است، و نه او در کتا...
2531312

نوحه زهی خیال باطل از حاج کاظم اکبری

نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبریهمینک از سایت تو آهنگ نوحه بسیار شنیدنی زهی خيال باطل از مداح اهل بیت حاج کاظم اکبری با کیفیت عالی و متن نوحه زهی خيال باطل با بهترین کیفیت و ت ت این مداحی e nuhe haj kazem akbari be name zehi khiale batel az toahang متن نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری تکفیریا زهی خيال باطلنزدیک کربلا بشید ارازلگردنتونو مشکنیم بواللهتا کی میخواین طی کنید این مراحلحمله به بین الحرمین محالهقسم به شاهزاده سه سالهاگه اجازه بده سید علیخون شما برای ما حلالهسرباز پادگ ...
2623198

خیال...

گر ب کمال می کنی می گذردور فکر مجال می کنی می گذرددنیا همه سر به سر خيال است، خيالهر نوع خيال می کنی می گذرد
1298146

بی خیال

گفتی که بی خيال شوم من زفکر تو عمریست بی خيال به طوفان نشسته ام #گیتی_رسائی
2796719

آهنگ خیال زلف پدرام پالیز

پدرام پالیز خيال زلف-(متن)آهنگ خيال زلف پدرام پالیز را با و پخش آنلاین در قالب فایل صوتی mp3 از رز موزیک کنید. بزودی همراه با دمو.. خيال زلف تو دارم خيال آنچه ندارم همیشه با من هست همیشه با من هست ادامه مطلب
59477

این خیال نازنین و نانجیب

همه چیز از یک خيال شروع می شود. یک نفر را می بینی که زیباست. در خی. صاحبش می شوی. و این خيال شروع به وراجی می کند تا تو را سحر نکند و تمام وجودت را صاحب نشود آرام نمی گیرد. خيال اگر بر .ی چیره شد نامش می شود عاشق. او را دیگر مرده بدانید. او هم مثل مرده ها دیگر در این دنیا نیست. دیگر این همه خوبی و زیبایی را که در اطراف او موج می زنند نمی بیند. عاشقی که غرق در خيال است خود را قربانی خيالات خود کرده است سهم او از زندگی غیر از حسرت چیزی نیست. خيال فقط در عشق نیست که قربانی می گیرد. این نانجیب در نفرت هم همین داستان را دارد. نفرت هم با خيال به اوج می رسد و...
809225

عیسی بلوچستانی - بی خیال

آکورد بی خيال از عیسی بلوچستانی ------------------------------------------- مِه بی خيال از همَه کَــــس تنها تو ای خيال و بـَـــــــس ... ادامه مطلب
2226727

آهنگ خیال کن شهرام شکوهی

آهنگ شهرام شکوهی خيال کن shahram shokoohi khiyal آهنگ شهرام شکوهی بنام خيال کن خيال کن روزگارم رو به راهه خيال کن رفتی و دلم نمرده ترانه : مهلا سلیمانی + موزیک : شهرام شکوهی تنظیم : میلاد تر ادامه مطلب
589600

اشک ما بین دو خیال

بخودش گفت: تنها راهش این است که از عالم خيال به عالم منطق بروی. اما در آن لحظه هیچ از آنچه نامش را منطق می نهاد در خود نیافت. پس خيال غالب شد و اشک را بر روی گونه هایش روانه کرد. هر بار که خيال او به سراغش می آمد، در حالیکه آ.ین نم اشک را از روی گونه هایش پاک می کرد، با خود می گفت: این آ.ین بار است که دچار خيالات می شود و از این لحظه به بعد به این قضیه از دید منطقی و طبیعی نگاه خواهد کرد و دیگر عذاب نخواهد کشید.این بار اما برای کاستن از درد و رنجش به سراغ کتاب "شکار گرسفند وحشی" رفت تا با روی آوردن به خيال پردازی در مورد رخدادهای داستان، از خيال او دست بکشد.
2463344

چون خیال او آمد

چون خيال او درآمد بر درش دربان شدیم چون خيال او برون شد ما در این درم م مولانای_جان
688800

...

مرا خيال تو بی خيال عالم کردهمان خيال تو ما را دچار این غم کردطارق .اسانی
762909

در هوس خیال او...

در هوس خيال او، همچو خيال گشته اماوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟#مولانا
248158

قلب و خیال خلاق

* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است. تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خيال خلاق" است. خيال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خيال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خيال خلاقش است. عارفِ سالک با خيال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خيال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود ا
61799

قلب و خیال خلاق

* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است. تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خيال خلاق" است. خيال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خيال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خيال خلاقش است. عارفِ سالک با خيال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خيال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود ا
600337

ام. کن

فردا صبح ساعت هشت میانترم دارم اما دریغ از خوندن این درس درس سختی ترم پیش هم افتاده ام از این درس همه اش بخاطر همین که درس نخوندم و خيال پردازی . الان هم دارم الان هم سعی دارم علاوه بر ام. در خوردن و آشامیدن ام. کنم در خيال پردازی . . خيال پردازی خوبه اما نه خيال پردازی های بد و کثیف من که بیشتر منفی و وقت تلف . خورم رو در موقعیت های قرار میدهم که به ضررمه - من مثل فوتبالیست یا جراح مغز اعصاب- خيال پردازی های بیمارگونه و عصبی ... پس به ام. در خيال پردازی ادامه میدهم . باید امشب هم بعد کار درس بخونم . .ب کمی کدنویسی تمرین . و یه . آموزشی برنامه نویسی دیده ام .
856682

شاعرش مولوی بوده

چون همه یاران ما رفتند و تنها م.م یار تنهاماندگان را دم به دم می خو.م جمله یاران چون خيال از پیش ما برخاستند ما خيال یار خود را پیش خود بنش.م ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می زدیم ساعتی زیر درختش میوه می افش.م ساعتی می کرد بر ما شکر و گوهر نثار ساعتی از شکر او ما مگس می ر.م چون خيال او درآمد بر درش دربان شدیم چون خيال او برون شد ما در این درم.م
1503645

غربت خیال تو....

ناخوداگاه از خوداگاه خود فاصله میگیرم شاید بقدر ثانیه ای از خيال تو بیرون بزنم خيال تو دنیای منه و من چقدر در این دنیا غریبانه به اینده چشم دوختم
2411591

آهنگ خیال خوش سالار عقیلی

آهنگ سالار عقیلی خيال خوش salar aghili khiyale khosh آهنگ سالار عقیلی بنام خيال خوش از آن دمی که عشق تو نشسته در خيال من رهی دگر نمی زند خيال بی مثال من ادامه مطلب
1000989

قوّه ی خیال

قوّه ی خيال قوه ای که صور محسوسات را بعد از زوالشان از مسامتتِ حواس یا از ملاقاتِ حواس ثبت و حفظ می کند، قوة خيال نام دارد. پس خيال وظیفة حفظ و نگه داریِ صورِ گرد آمده در حس مشترک را بر عهده دارد. شرح مراتب طهارت/داود صمدی آملی/چاپ اول 1389/انتشارات روح و ریحان/تک جلدی/ص 525
1066854

آهنگ جدید علی اصح بنام خیال تو

آهنگ جدید علی اصح بنام خيال تو با کیفیت اورجینال new by ali ashabi | ُkhiale to آهنگ جدید علی اصح بنام خيال توali ashabi , khiale to , خيال تو , آهنگ جدید علی اصح , آهنگ خيال تو از علی اصح , آهنگ خيال تو علی اصح , آهنگ علی اصح خيال تو , آهنگهای علی اصح , علی اصح , متن آهنگ خيال تو از علی اصح
141547

...

خيال می . صادقی خيال می . همه ی حرفهایت دلی ست خيال می . خود خودت هستی صاف و ساده و ....تا اینکه کلاغ های خبر چین دوروبرت گفتد هی خوش خيالی تا کی که چنین است و چنان هست و ........ دیدی فلانی جان کلاغها دروغ نمی گفتند !
1365627

از سری متن هایی که هیچ حوصله نمی کند بخواندشان.

دیروز به "خيال" زنگ زدم. شما نمی دانید، ولی "خيال" یک قدیمیِ پررنگ بود. راستش را بخواهید تا چندماه پیش قدیمی هم صدایش نمی . خيال آن دوست ـی بود که برنامه های امروز و فردایتان را با هم می نویسید. خيال امروزها، فرداها و دیروزها بود و نزدیک تر از آنکه رابطه با او بی تلاطم باشد. نزدیک تر از آنکه هر کوچک ترین تغییر حال و هوایش به صورت لگاریتمی دردی در من نباشد. خيال عزیز بود و محرم رازهایی که گفتنش در روز روشن باعث می شود نتوانید تا یک هفته پس از ابدیت سرتان را بالا بگیرید. خيال.. خيالِ من.. آدم ها را نباید از یک جایی نزدیک تر بیاورید. آدم ها که الویت اول ـتان بشو? ...
8225

خیال تو

مرا خيال تو بی خيال عالم کرد... کانال تلگرامی:[email protected]
2312113

قوی خوش خیال من

قوی خوش خيال منروی رودخانه ی خيال تو می کند شنا هنوز در هوا و حال تو [email protected]
1637774

حقیقت خیال

آینه در آینه بگذار سر تا سر شه ات را دعوت کن از خيال تا سماع ب د در چینه ی آینه ها و آنگاه در اندرون خودت ارامش را هجی کن اینجا رسم زندگی آموختن خطاست اینجا فقط خيال حقیقت است و خيال ...مریم جاوید
720190

ریاضت ها برای رام . خیال است

هو نکته ۱۳...کیوان قزوینی در کتاب عرفان نامه گوید:هر وقت خيال یک انسان ، آرام و مطیع اراده ی عقلانی او شد او راحت می شود و معنی بهشت را می یابد.اقسام مختلف ریاضت ها نیز برای رام . خيال است چنانکه نقص و ناتمامی انسان نیز در تشت و پراکنده بودن خيال جای دارد.
204739

خیال و دیگر هیچ

خيال پرداز...خيال پرداز.... آن زمانی که نوشته پیشین را ارسال می .، گمان نمی . که بروم کتاب فروشی، روی عهدم که تا پول به دستم نرسیده و کتاب های قبلا .یداری شده را نخوانده ام، کتاب جدیدی ن.م، پا بگذارم و کتاب " روشن" را که مدت هاست (یعنی پس از دیدن .ی به همین نام از فرزاد موتمن) می خواهم یخوانم ب.م، بیایم ی.ره همه اش را لابلای ماجرا تعریف . هم اتاقی ها، بخوانم و با قهرمان خيال پرداز قصه آشنا بشوم. قهرمان خيال پردازی که بی گفت و گو، صورتی از نویسنده اش است. این خيال پردازی حرف ها دارد که باید به آن فکر کرد و از آن نوشت... # روشن اثر داستایفسکی
2277911

آهنگ جدید صادق پاشا خیال

صادق پاشا به نام خيال صادق پاشا به نام خيال آهنگ جدید صادق پاشا به نام خيال با موزیک جدید و بسیار زیبای صادق پاشا به نام خيال با کیفیت بالا the new "sadegh pasha" song "khial"از با دو کیفیت ۳۲۰ ، ۱۲۸لینک پرسرعت آهنگ خيال + پخش آنلاین بهت دوباره رو زدم گفتم عاشقت شدم ولی ازم بریدی تو تو حتی قلب خستمو بغضای ش تمو گلایمو ندیدی تو فکر می پیش من بمونی فکر می فکر هردومونی ولی از عشق رد شدی ببین چقد بد شدی راحت نمیشم از خيال بی تو رویای من باز محاله بی تو جنون آنیه حتی ی ثانیه برام بدون تو راحت نمیشم از خيال بی تو رویای من باز محاله بی تو جنون آنیه حتی ی ثان ...
1085007

نداشته هایت را بی خیال …

نداشته هایت را بی خيال … غصه هایت را بی خيال … هر چه که تورا نا آرام میکند، بی خيال … همین که امروز نفس کشیده ای ؛ خوش به ح ! عمیق نفس بکش: *عشق را *زندگی را *بودن را بچش … ببین … لمس کن … که زندگی زیباست… بسم الله…
247436

معرفی کانال تلگرام بافته های خیال

معرفی کانال تلگرام بافته های خيال, آدرس کانال تلگرامی بافته های خيال معرفی کانال تلگرام بافته های خيال کانال تلگرام بافته های خيال با ۳۰۰ ممبر یکی از جدیدترین کانال های عاشقانه تلگرام می باشد این کانال تلگرام در معرفی خود این چنین نوشته است : ” ع. / متن / جمله های زیبا / کلیپ های تاثیرگذار / آهنگ های احساسی و خاص و … دلنوشته های شما ” شما در صورت تمایل با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید عضو این کانال تلگرام بافته های خيال شوید : معرفی کانال تلگرام بافته های خيال گلى به دست من آید چو روى تو؟ هیهات … هزار سال دگر گر چنین بهار آید! معرفی کانال تلگرام ...
247489

معرفی کانال تلگرام بافته های خیال

معرفی کانال تلگرام بافته های خيال, آدرس کانال تلگرامی بافته های خيال معرفی کانال تلگرام بافته های خيال کانال تلگرام بافته های خيال با ۳۰۰ ممبر یکی از جدیدترین کانال های عاشقانه تلگرام می باشد این کانال تلگرام در معرفی خود این چنین نوشته است : ” ع. / متن / جمله های زیبا / کلیپ های تاثیرگذار / آهنگ های احساسی و خاص و … دلنوشته های شما ” شما در صورت تمایل با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید عضو این کانال تلگرام بافته های خيال شوید : معرفی کانال تلگرام بافته های خيال گلى به دست من آید چو روى تو؟ هیهات … هزار سال دگر گر چنین بهار آید! معرفی کانال تلگرام ب...
261581

معرفی کانال تلگرام بافته های خیال

معرفی کانال تلگرام بافته های خيال, آدرس کانال تلگرامی بافته های خيال معرفی کانال تلگرام بافته های خيال کانال تلگرام بافته های خيال با ۳۰۰ ممبر یکی از جدیدترین کانال های عاشقانه تلگرام می باشد این کانال تلگرام در معرفی خود این چنین نوشته است : ” ع. / متن / جمله های زیبا / کلیپ های تاثیرگذار / آهنگ های احساسی و خاص و … دلنوشته های شما ” شما در صورت تمایل با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید عضو این کانال تلگرام بافته های خيال شوید : معرفی کانال تلگرام بافته های خيال گلى به دست من آید چو روى تو؟ هیهات … هزار سال دگر گر چنین بهار آید! معرفی کانال تلگرام ...
2495017

[ ۳ ] خی

تعبیر این کابوس ها این سلسله آشفتگی های شبانه تویی تویی که حتی به خواب هم نمی آیی... * به قول سعدی خيال روی ی در سرست هر را مرا خيال ی کز خيال بیرون ست...

خیال