خیال


1377958

دربارة قوّة خیال

کار قوّة خيال، تصویر دادن معانی و حقایق مدرکه است. مثلاً نفس مطالبی را از عالم مجرّدات می گیرد و آن حقیقت را به روح می دهد و روح آن را به قلب داده و قلب آن حقایق را به خيال می سپارد و خيال نیز آن حقایق را مبدّل به صوری می کند. قوّة خيال گاه ذات اشیاء را مبدّل به صورتی می کند و گاه معنایی را در قوّة خيال مبدّل به لفظی می کند که آن شخص و این لفظ را ی غیر از صاحب این قوّة خيال نمی تواند ببیند و بشنود مگر ی که قوّة خيال او در حدّ قوّة خيال آن شخص باشد. قوّة خيال در امور دنیوی نیز برای ادراک امور امری ضروری است چرا که حسّ پس از ادراک محسوسات، داده های خویش را ب ...
675138

یار که "او"،" او "که من، من که "او"

یار، خوش چیزی است. زیرا که یار از خيال یار قوّت می گیرد و می بالد و حیات می گیرد. مجنون را خيال لیلی قوت می داد و غذا می شد.جایی که خيال معشوق مجازی را این قوت و تأثیر باشد، یار حقیقی را چه عجب می داری؟ خيال او در صور و غیبت چه جای خيال است. آن خود جان حقیقت هاست، آن را خيال نگویند.مولانا
584626

✅ بى ترمز!

خيال به گونه ایست که اگر در را ببندید، از پنجره می آید. اگر پنجره، بسته باشد، از دیوار می آید، از فوق می آید، از ذیل می آید، از یمین و از یسار . قلمرو خيال، یک گستره ی غیرمتناهی است که .شه ی آدمی را نشان می دهد. انسان می تواند با خيال، پروازهای زیادی داشته باشد. شاید اگر خيال نبود، انسان، متوقف می شد. شاید اگر خيال نبود، عقل، چندان پیشرفت نمی کرد. نمی خواهم بگویم عقل، خيال است. عقل، خيال نیست ولی گاه می تواند بر مرکب خيال، سوار شود و تا حدی پیش برود و متوقف شود. عقل، ترمز دارد ولی خيال، ترمز ندارد و بسیار تندروست . سرشت و سرنوشت / ص 130 غلامحسی
448806

خیالبافی

قدرت خيال بافی را هیچ . نتوانسته از بین ببرد فقط بعضی ها فراموشش می کنند. گاهی خيال میکنم که یک بازیگر سینما هستم خيال میکنم مثل قهرمان . های هندی، معشوقه ام را مزدوری گرفته و در فکر . اش هستم خيال میکنم یک کارتن خواب هستم. چه کارتنی برای خواب در زمستان مناسب است خيال میکنم ساعت برنارد دارم، الان دکمه اش را فشار دهم تمام میشود و می توانم زمان را متوقف کنم، آنوقت چه خيال میکنم هالک باشم، چه می شود خيال میکنم .ی این نوشته ها را میخواند و میگوید خيال نمیکنی، دیوانه ای
2948269

بزار خیال کنم

بزار خيال کنم ................بزار خيال کنم هنوز ترانه هامو میشنویهنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنویبزار خيال کنم هنوز یه لحظه از نیازتماگه تمومه قصمون ! هنوز ترانه سازتمبزار خيال کنم هنوز پر از تب و ت روزا به فکر دیدنم شبا پر از خو بزار کنم خيال کنم توی دل تنگیهاتغروب که میشه یاد من میفتیتویی که قصه طلوع عشقو گفتی و دوستت دارمو نگفتیبزار خيال کنم منم اونکه دلت تنگه براشاونیکه وقتی تنهایی پر میشی از خاطره هاشاونکه هنوز دوستش داری اونکه هنوز همنفسهبزار خيال کنم منم اونیکه بودنش بسهدوباره فال حافظ و دوباره توی فالمیبزار خيال کنم بزار اگر چه بی خيالمی بزا ...
1461618

بزار خیال کنم

بزار خيال کنم ................بزار خيال کنم هنوز ترانه هامو میشنویهنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنویبزار خيال کنم هنوز یه لحظه از نیازتماگه تمومه قصمون ! هنوز ترانه سازتمبزار خيال کنم هنوز پر از تب و ت روزا به فکر دیدنم شبا پر از خو بزار کنم خيال کنم توی دل تنگیهاتغروب که میشه یاد من میفتیتویی که قصه طلوع عشقو گفتی و دوستت دارمو نگفتیبزار خيال کنم منم اونکه دلت تنگه براشاونیکه وقتی تنهایی پر میشی از خاطره هاشاونکه هنوز دوستش داری اونکه هنوز همنفسهبزار خيال کنم منم اونیکه بودنش بسهدوباره فال حافظ و دوباره توی فالمیبزار خيال کنم بزار اگر چه بی خيالمی بزا? ...
639374

من خیال . تویی

یک دفعه نوری نمایان شد خيال . تویی... صورت ماه هم حراسان شد خيال . تویی... نور چشمان یکی ساعقه زد بر آسمان... لرزه برقلب فلک انداخت خيال . تویی... رفتیو از جای پایت غنچه ای روییده است... حیفم آمد آن بچینم چون خيال . تویی... گفته اند شاهدخت حوری پیکریست در اَلَموت... تاکه دادند شرح اورا من خيال . تویی... سایه ای پشت صنوبر ها نموده رخ منم... چون غزالی سوی آن رفتم خيال . تویی... شعر فاضل یک فرشته را به افسانه کشید... حوری از افسانه پیدا شد خيال . تویی... کل شعرش جز به جز توصیف احوال شماست... سایه در شعرش نمایان شد خيال . تویی... شعر اورا چونکه خواندم با بیانی...
2864398

به خیال انگیزی یک زندگی

خيال ها...این نعمت های خدادی که بعضی وقت ها شک می کنم واقعا نعمتند یا زحمت!دچار یک فروپاشی عظیم فکری شده ام. فکر می کنم من یک خيالم. یک خيال حوصله سر بر در ذهن یک انسان دیگر. و الآن دارم سگ دو میزنم که کمی از حوصله سربربودن خيال انگیزم بکاهم. دارم تلاش می کنم خيال خوبی باشم که فراموش نشوم. به اطراف بیشتر نگاه می کنم. دور و برم را لمس می کنم. به ملودی روح های اطرافم گوش می دهم و هر روز صبح طلوع را تماشا می کنم. همه ی ما خيال هستیم. خيال هایی در ذهن اطرافیانمان. بعضی ها بیشتر می مانند و بعضی ها کمتر.ومن از آن یک ثانیه ای ها هستم در ذهن اطرافیانم. همان ها که در کوچ? ...
1408858

خیال و واقعیت ها

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن خيال و واقعیت ها اکثر انسان ها زندگی خود را با خيال و توهم می گذرانند. شیدن تنها وسیله ای است که ما را به واقعیت ها نزدیک می کند.دوستی و دشمنی ما با افراد بر اساس خيال است.فکر و خيال می کنیم که فردی خوب یا بد است.لذا بر آن اساس تصمیم می گیریم.خيال و واقعیت همانند گفتن و عمل است، آنچه می گوییم با آنچه عمل می کنیم متمایز است. خيال و توهم انسان را از درون تهی و نابود می کند.لذا در دین تاکید شده که از خيال پردازی پر هیز کنید.انسان ها همانند عروس های دریایی هستند که از ح ون ها تغذیه می کنند ولی بخاطر عدم امکان هضم ح ون بتد? ...
2016

من بد

هر کی به من میرسد آدم خوب و فرشته ست و من همون . یم که چند هزار سال پیش به آدم سجده ن.، بی خيال بابا هر کی میرسه میشه بچه خدا و من آدم بد ِ باشه شما آدم خوبی قصه رول اول خوب من آدم بدی ِ قصه بی خيال بابا خوش باش منت بی منت نیا وبلاگ همین و بس ِ که نظر خصوصی میذاری!؟ بی خيال من آدم بد من . بی خيال بابا
2764390

خیال

من فکر می کنم تا زمانی که آدم ها می تونن آرزو کنند خوشبخت اند، آدمی که توان تصور آرزو ها شو داره می تونه اونا رو داشته باشه حتی تو خيال، دنیای خيال شاید حتی بهتر از واقعیت باشه، همه چیز همونیه که صاحب اون دنیا خلق کرده، تو عالم خيال آدم ها قهرمان دنیای خودشون اند و خوشبخت، اما گاهی آدم به جایی می رسه که تو عالم خيال اش می میره، بدبختی درست همون زمان شروع میشه وقتی که آدم تو خيال اش هم به خوشبختی فکر نمی کنه
1437884

عیسی بلوچستانی - بی خیال

آکورد بی خيال از عیسی بلوچستانی ------------------------------------------- مِه بی خيال از همَه کَــــس تنها تو ای خيال و بـَـــــــس ... !!!!توجه : لینک حذف گردید.!!!!!حجم: 211 کیلوبایت
2326062

باش

بی خيال می شوم.شده ام.بی خيال این همه روز و شب.بی خيال این همه سخت ها و سردها و هیچ ها.بی خيال هرچه.تو می دانی
1174914

خود گن ارم

تو با خيال کش مرا به هر سوئی درین خيال بمُردم ، دگر چه می جوئی شنیده ام که تو گفتی که ، خود گن ارم خيال نیست اسیرم ، دگر چه میگوئی؟ #گیتی_رسائی
1170720

خود کن ارم

تو با خيال کش مرا به هر سوئی درین خيال بمُردم ، دگر چه می جوئی شنیده ام که تو گفتی که ، خود گن ارم خيال نیست اسیرم ، دگر چه میگوئی؟ #گیتی_رسائی
1385028

خیال

چتر رنگی وارونه ، زمین خاکی بارون زده ... خيال بازی خيال باطل . . .
834656

خیال مطلق

خيال مطلقِ حضرت حق و به تعبیری خيال هستی از نظر محی الدین، جامعِ امورِ واقع شده و امور واقع نشده است و در این ساحت همه چیز و همه . - چه آنان که موجودند و چه آنان که موجود خواهند شد- با صورت، حضور دارند و با صورت باقی می مانند. بنابراین، اگر .ی با خيال خلاق خود چیزی را خلق می کند خيال او متحد با خيال مطلق حضرت حق است ؛ و به بیان دیگر، او به خيال حضرت حق وصل می شود و فلان چیز را خلق می کند. محی الدین در فص اسحاقی در ضمن بیان این بحث تصریح می کند که فقط او، آن هم فقط در همین کتاب، این موضوع را بیان کرده است؛ و این موضوع نه از سوی شخص دیگری مطرح شده است، و نه او در کتا...
2531312

نوحه زهی خیال باطل از حاج کاظم اکبری

نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبریهمینک از سایت تو آهنگ نوحه بسیار شنیدنی زهی خيال باطل از مداح اهل بیت حاج کاظم اکبری با کیفیت عالی و متن نوحه زهی خيال باطل با بهترین کیفیت و ت ت این مداحی e nuhe haj kazem akbari be name zehi khiale batel az toahang متن نوحه زهی خيال باطل از حاج کاظم اکبری تکفیریا زهی خيال باطلنزدیک کربلا بشید ارازلگردنتونو مشکنیم بواللهتا کی میخواین طی کنید این مراحلحمله به بین الحرمین محالهقسم به شاهزاده سه سالهاگه اجازه بده سید علیخون شما برای ما حلالهسرباز پادگ ...
2623198

خیال...

گر ب کمال می کنی می گذردور فکر مجال می کنی می گذرددنیا همه سر به سر خيال است، خيالهر نوع خيال می کنی می گذرد
1298146

بی خیال

گفتی که بی خيال شوم من زفکر تو عمریست بی خيال به طوفان نشسته ام #گیتی_رسائی
589600

اشک ما بین دو خیال

بخودش گفت: تنها راهش این است که از عالم خيال به عالم منطق بروی. اما در آن لحظه هیچ از آنچه نامش را منطق می نهاد در خود نیافت. پس خيال غالب شد و اشک را بر روی گونه هایش روانه کرد. هر بار که خيال او به سراغش می آمد، در حالیکه آ.ین نم اشک را از روی گونه هایش پاک می کرد، با خود می گفت: این آ.ین بار است که دچار خيالات می شود و از این لحظه به بعد به این قضیه از دید منطقی و طبیعی نگاه خواهد کرد و دیگر عذاب نخواهد کشید.این بار اما برای کاستن از درد و رنجش به سراغ کتاب "شکار گرسفند وحشی" رفت تا با روی آوردن به خيال پردازی در مورد رخدادهای داستان، از خيال او دست بکشد.
688800

...

مرا خيال تو بی خيال عالم کردهمان خيال تو ما را دچار این غم کردطارق .اسانی
2463344

چون خیال او آمد

چون خيال او درآمد بر درش دربان شدیم چون خيال او برون شد ما در این درم م مولانای_جان
248158

قلب و خیال خلاق

* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است. تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خيال خلاق" است. خيال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خيال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خيال خلاقش است. عارفِ سالک با خيال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خيال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود ا
856682

شاعرش مولوی بوده

چون همه یاران ما رفتند و تنها م.م یار تنهاماندگان را دم به دم می خو.م جمله یاران چون خيال از پیش ما برخاستند ما خيال یار خود را پیش خود بنش.م ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می زدیم ساعتی زیر درختش میوه می افش.م ساعتی می کرد بر ما شکر و گوهر نثار ساعتی از شکر او ما مگس می ر.م چون خيال او درآمد بر درش دربان شدیم چون خيال او برون شد ما در این درم.م
1066854

آهنگ جدید علی اصح بنام خیال تو

آهنگ جدید علی اصح بنام خيال تو با کیفیت اورجینال new by ali ashabi | ُkhiale to آهنگ جدید علی اصح بنام خيال توali ashabi , khiale to , خيال تو , آهنگ جدید علی اصح , آهنگ خيال تو از علی اصح , آهنگ خيال تو علی اصح , آهنگ علی اصح خيال تو , آهنگهای علی اصح , علی اصح , متن آهنگ خيال تو از علی اصح
1637774

حقیقت خیال

آینه در آینه بگذار سر تا سر شه ات را دعوت کن از خيال تا سماع ب د در چینه ی آینه ها و آنگاه در اندرون خودت ارامش را هجی کن اینجا رسم زندگی آموختن خطاست اینجا فقط خيال حقیقت است و خيال ...مریم جاوید
720190

ریاضت ها برای رام . خیال است

هو نکته ۱۳...کیوان قزوینی در کتاب عرفان نامه گوید:هر وقت خيال یک انسان ، آرام و مطیع اراده ی عقلانی او شد او راحت می شود و معنی بهشت را می یابد.اقسام مختلف ریاضت ها نیز برای رام . خيال است چنانکه نقص و ناتمامی انسان نیز در تشت و پراکنده بودن خيال جای دارد.
247436

معرفی کانال تلگرام بافته های خیال

معرفی کانال تلگرام بافته های خيال, آدرس کانال تلگرامی بافته های خيال معرفی کانال تلگرام بافته های خيال کانال تلگرام بافته های خيال با ۳۰۰ ممبر یکی از جدیدترین کانال های عاشقانه تلگرام می باشد این کانال تلگرام در معرفی خود این چنین نوشته است : ” ع. / متن / جمله های زیبا / کلیپ های تاثیرگذار / آهنگ های احساسی و خاص و … دلنوشته های شما ” شما در صورت تمایل با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید عضو این کانال تلگرام بافته های خيال شوید : معرفی کانال تلگرام بافته های خيال گلى به دست من آید چو روى تو؟ هیهات … هزار سال دگر گر چنین بهار آید! معرفی کانال تلگرام ...
2900175

اهنگ خیال خنده های تو شد ارزوی هر شبم

آهنگ خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم حجت اشرف زاده سوین موزیک | در این ساعت، آهنگ جدید حجت اشرف زاده به نام خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم را گوش کنیم ترانه خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم جدیدترین آهنگ حجت اشرف زاده و در موضوع آهنگ غمگین میباشد sevin | at this hour, new song hojat ashrafzade called khiyal khandehaye to shod arezoye harshabam آهنگ خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم حجت اشرف زاده در ادامه مطالب… متن آهنگ خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم از حجت اشرف زاده …♭♬خيال خنده های تو شد آرزوی هر شبم…♭♬ به چشمای تو قسم که جان رسیده بر لبم…♭♬ …♭♬خزان شدو نیامدی عزیز لحظه های… ...
2642860

تقویت حافظه با خیال بافی

تقویت حافظه با خيال بافی سلام دوستان خیلی جالبه تقویت حافظه خيال بافی خیلی از افراد دیدم که آدم های خيال بافی بودن ولی از درس و کتاب خوندن فراری بودن وقتی هم ازشون میپرسی چرا میگن فقط من بلدم خيال بافی کنم همش حوصله ام از درس زده میشه نمی تونم مطالعه کنم هر کاری میکنم دوباره حواسم پرت میشه من همیشه هر جا وقت کنم خيال بافی می کنم حتی تو رختخواب یا موقع آشپزی و بعضی اوقات هم وقت رانندگی نمی دونم چرا مثل اینکه یه روشی که خود به خود ذهن یاد گرفته که برای کم استرس اونجا فرار کنه اولا تمام این خيال بافی ها از خوندن کتاب و دیدن های مختلف می? ...
1066930

آهنگ جدید علی اصح بنام خیال تو

آهنگ جدید علی اصح بنام خيال تو با کیفیت اورجینال new by ali ashabi | ُkhiale to آهنگ جدید علی اصح بنام خيال تو ali ashabi , khiale to , خيال تو , آهنگ جدید علی اصح , آهنگ خيال تو از علی اصح , آهنگ خيال تو علی اصح , آهنگ علی اصح خيال تو , آهنگهای علی اصح , علی اصح , متن آهنگ خيال تو از علی اصح
400348

بافتن خیال

خیلی شانس آوردم که بافتن خيال جرم نیست!!!!!!!!!!!!!!!! و گرنه من که بار ها از دیوار خيال تو بالا رفته ام واز حریم خصوصیت تو را ربوده ام و کنج .ابه ی دلم پنهانت کرده ام حتما" به حبس ابد محکوم می شدم............................
997868

آغاز

از یک جای به بعد قَلَم کند میشه،خیلی ها باکند شدن قلم،میزارنش کنار به نظرم وقتی قلم بیافته خیلی چیزها می افته!!از همه مهم تر خيال بعضی ها معتقدند خيال با فکر پرواز میکنه اما به نظر من با قلم. خيالی که نشه با قلم روی کاغذ آورد که خيال نیست. خيال رو باید نوشت. قلم ها کند میشن اما باید تراشید. پ.ن: قلمم رو تراشیدم. #عینکِ من #زینب غالبی(آبان دُخت) #تاریخ ١٨مرداد١٣٩٦
758788

خیال (مولوی)

در هوس خيال او، همچو خيال گشته ام...
2392616

خود من در خود من زندانیست ....

تو واقعیت نداری فقط در خيال منی مثل باور براورده شدن ارزوها در شب کریسمس مثل فصل گریز پای قاصدکها...پیامها مثل شبنم روی برگها مثل برف زیر افتاب سوزان مثل عشق ...مثل هجوم خيال انگیز وهم گونه من مثل ت َرَکِ اسف در زمستان میشکفد در خيال من اندوه ی که نیست و نخواهد امد
2285450

آهنگ خیال نکن علیرضا عصار

آهنگ علیرضا عصار خيال نکن alireza asar khial na آهنگ علیرضا عصار بنام خيال نکن خيال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم خوب حرفمو پس میگیرم موزیک . تنظیم : فواد حجازی ادامه مطلب
2305220

آهنگ زیر سقف خیال همایون شجریان

آهنگ همایون شجریان زیر سقف خيال homayoun shajarian zire saghfe khial آهنگ همایون شجریان بنام زیر سقف خيال بوسه هایت مسیر معراج است زیر سقف خيال و خلوت و خشت ترانه : افشین یداللهی + موزیک : فردین خلعتبری ادامه مطلب
2390112

...

بی خيال فردا، بی خيال دنیا، بی خيال تمام آرزوهایت، اصلاً بی خيال همه چیز. مگر جنب و جوش مردم شهر را نمی بینی؟ گمان کنم برایت سیب آورده اند. بویش تمام شهر را گرفته. می خواهند کدورت ها را پایان دهند. می خواهند ثابت کنند که دوستت دارند. پس آرام و بی صدا نفس بکش. نفسی عمیق از تهِ دل. این قدر عمیق که دلت نرم نرم بسوزد. پ.ن: یه یاد دردهای دیروز و امروز مردم سردشت
1174052

«آزاده نامداری» بی خیال همه چی شد!

آزاده نامداری بی خيال همه چی شدآزاده نامداری بی خيال همه چی شد , آزاده نامداری با انتشار این ع در اینستاگرامش نوشت:زندگی هنوز قشنگیاشو داره، بال ی پایین میای اما خداهست، حتی اون لحظه که دلت گرفتم باید بگی خدایا شکر. من گندممو دارم و یه عشق واقعی بی خيال همه چی. زندگی هنوز قشنگیاشو داره پ.ن.چراغهارو من خاموش میکنم.آزاده نامداری بی خيال همه چی شد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2712382

علل و راه های درمان خیال بافی در ک ن و بزرگسالان

علل و راه های درمان خيال بافی در ک ن و بزرگسالانآیا تا کنون برایتان پیش آمده است که در محل کار در حین انجام دادن کارهایتان ناگاه ذهن و فکرتان به سمت دیگر برود و درباره زندگی و خودتان خيال بافی می کنید؟ شاید اغلب شما این سوال برایتان پیش بیاید که علت اصلی و همچنین پس آیندهای این خيال بافی ها چیست؟ جالب است بدانید که این خيال بافی ها حتی برای دقایقی می تواند به عنوان زنگ تفریح کوتاه مدتی باشد که می تواند عملکرد ذهن را برای انجام کارهای پیچیده تقویت کند. در این نوشتار ما سعی می کنیم در رابطه با خبال بافی و راه های درمان خيال بافی مطالبی را در اختیار شما عز ...
2712340

علل و راه های درمان خیال بافی در ک ن و بزرگسالان

علل و راه های درمان خيال بافی در ک ن و بزرگسالانآیا تا کنون برایتان پیش آمده است که در محل کار در حین انجام دادن کارهایتان ناگاه ذهن و فکرتان به سمت دیگر برود و درباره زندگی و خودتان خيال بافی می کنید؟ شاید اغلب شما این سوال برایتان پیش بیاید که علت اصلی و همچنین پس آیندهای این خيال بافی ها چیست؟ جالب است بدانید که این خيال بافی ها حتی برای دقایقی می تواند به عنوان زنگ تفریح کوتاه مدتی باشد که می تواند عملکرد ذهن را برای انجام کارهای پیچیده تقویت کند. در این نوشتار ما سعی می کنیم در رابطه با خبال بافی و راه های درمان خيال بافی مطالبی را در اختیار شما عز ...
2718334

علل و راه های درمان خیال بافی در ک ن و بزرگسالان

علل و راه های درمان خيال بافی در ک ن و بزرگسالانآیا تا کنون برایتان پیش آمده است که در محل کار در حین انجام دادن کارهایتان ناگاه ذهن و فکرتان به سمت دیگر برود و درباره زندگی و خودتان خيال بافی می کنید؟ شاید اغلب شما این سوال برایتان پیش بیاید که علت اصلی و همچنین پس آیندهای این خيال بافی ها چیست؟ جالب است بدانید که این خيال بافی ها حتی برای دقایقی می تواند به عنوان زنگ تفریح کوتاه مدتی باشد که می تواند عملکرد ذهن را برای انجام کارهای پیچیده تقویت کند. در این نوشتار ما سعی می کنیم در رابطه با خبال بافی و راه های درمان خيال بافی مطالبی را در اختیار شما عزی ...
2712354

علل و راه های درمان خیال بافی در ک ن و بزرگسالان

علل و راه های درمان خيال بافی در ک ن و بزرگسالانآیا تا کنون برایتان پیش آمده است که در محل کار در حین انجام دادن کارهایتان ناگاه ذهن و فکرتان به سمت دیگر برود و درباره زندگی و خودتان خيال بافی می کنید؟ شاید اغلب شما این سوال برایتان پیش بیاید که علت اصلی و همچنین پس آیندهای این خيال بافی ها چیست؟ جالب است بدانید که این خيال بافی ها حتی برای دقایقی می تواند به عنوان زنگ تفریح کوتاه مدتی باشد که می تواند عملکرد ذهن را برای انجام کارهای پیچیده تقویت کند. در این نوشتار ما سعی می کنیم در رابطه با خبال بافی و راه های درمان خيال بافی مطالبی را در اختیار شما عزی ...
2180622

آهنگ خیال تو علی اصح

آهنگ علی اصح خيال تو ali ashabi khiale to آهنگ علی اصح بنام خيال تو آهسته تر بیا آروم و بی صدا وقتی حواس من مثل خی ه ترانه:عبدالجبار کاکایی+موزیک:علی اصح +تنظیم:رضا پناهی ادامه مطلب
1744038

تخیلات

برچسپ ها: تخیلات ، تخیلات چیست، خيال پردازی ، خيال پردازی های ، دانستنی های ، فواید تخیلات ، فواید رابطه خيالی، مشکلات تخیلات در این بخش از مطالب مربوط به دانستنی های به بررسی موضوع خيال پردازی یا همان تخیلات می پردازیم , یکی از مواردی که میتواند موجب بهبود بخشیدن به رابطه و در نهایت افزایش کیفیت و لذت بیشتر در رابطه شود خيال پردازی است که افراد میتوانند با استفاده از این خيال پردازی علایق و کارهای مورد علاقه خود در طول رابطه را بیابند و با به زبان آوردن آن و شنیدن خيال پردازی های طرف مقابل نیز رابطه خود را بهبود بخشند و از خواسته ها و نیاز های یکدیگر ...
1134658

تحقیق صور خیال در کلام بیدل

تحقیق صور خيال در کلام بیدل تحقیق با موضوع صور خيال در کلام بیدل، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: صور در لغت بمعنی صورت هاست و خيال را معانی مختلف باشد از قبیل: ذهن، مخیله، در روانشناسی قدیم ( علم النفس)، یکی از خواص باطن، قوه
677414

خیال پردازی :-)

آدم های خيال باف، همیشه حالشـان خوب است! با .ی که دوستش دارند به میهمانی می روند، چای می نوشند می .ند شادِ شادند .ی را که دوستش دارند "همیشه" هست و نه می رود، نه می میرد و نه خیانت بلد است آدم های خيال باف خوشبخت ترینند و آنقدر فکر فکر می کنند تا باورشـان شود! و بالا.ه روزی جذب می کنند آنچه را که می خواهند... خب مقدمه ای از نویسنده ای که بی نام است و نمیدانم کیست اما بسیییییییار ب دلم نشست وقتی خواندمش :-) خيال بافی : خب این کار اولا خیلی به شخصیت افراد بستگی دارد موضوعش و یا حتی انجام دادن یا ندادنش !! خيال بافی خیلی کار شیرینی است :-)...
2310422

آهنگ نقش خیال همایون شجریان

آهنگ همایون شجریان نقش خيال homayoun shajarian naghshe khiyal آهنگ همایون شجریان بنام نقش خيال وه که جدا نمی شود نقش تو از خيال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من موزیک : علی قمصری ادامه مطلب
693310

نقش خیال : تهیه کننده و مجری نازنین فراهانی

نقش خيال محصول ۱۳۷۷ شبکه یک سیما که بررسی هنرهای تجسمی دو دهه بعد از انقلاب می پرداخت. خانم فراهانی در این برنامه تهیه کنندگی و اجرا را بر عهده داشتند. نقش خيال . کابلی و نازنین فراهانی به همراه عوامل تولید نقش خيال 1378 - نازنین فراهانی در منزل . نقاشی و خط .:اسرافیل شیرچی
2515214

زن بی خیال

شوییزن خوب، زن بی خيال است!سال های اخیر یکی از مهم ترین تمرین های من در زندگی تمرین بی خيال بودن است ...وقتی توی لیست ید نوشته ام سیر، و همسرم به جای یک بوته سیر با یک کیلو سیر برمیگردد، زن غرغروی درونم میخواهد سر خودش را بکوبد به دیوار، که آ بعد چند سال زندگی هنوز نمی داند سیر را بوته ای می ند نه کیلویی! حالا یکبار من اندازه ننوشتم...!! اما قبل از اینکه دهانش به غرغر باز شود زن بی خيال درونم لبخند می زند و میگوید: بی خيال! بیا فکر کنیم حالا این همه سیر رو چیکارش کنیم؟ و نتیجه اش میشود یک شیشه پودر سیر خانگی خوش عطر!! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2473428

آهنگ جدید بی خیال غم امید آوان

آهنگ جدید امید آوان بی خيال غم new omid avan bikhiale gham آهنگ جدید امید آوان بنام بی خيال غم من عاشقتم دل بده به من عاشق من باش دیگه بی خيال غم باش صبر دل من خیلی کمه مونده خیلی حرفاش دیگه بی خيال غم باش ادامه مطلب
1600748

خلوت خاک و خیال

یک سرخورده در سایه سار مرگ کنار تیرک شب، مسخ در فراخنای خيال می شکند اندود سیاه شک که در آن واژه ای بیابد تا در مسلخ خاک خیره به دودمان گورکنان دست دوستی بدهد آه که در تنگنای زمان تبر به انتشار کمک بست و در هبوط جهان خلوت خاک و خيال گزید
2965787

پست سی و سوم

امروز زدم به سیم آ !بی خيال اینکه خودشو میگیره یا نه ، بی خيال اینکه کی چی میگه،بی خيال غرورو و بی خيال همه چی.گفتم دیگه آ اشه.این چند روزم بگذره دیگه تمومه واقعا.حتی ممکنه نباشم که از دور ببینمش.زدم به سیم آ و تا تونستم نگاش !این روزا نگاه بهش غنیمته! دیگه پیش نمیاد که یک و نیم ساعت متوالی وقت داشته باشم که نگاش کنم!خوشحالم از اینکه چند بار یه جوری بهش خیره شدم که حتی نفس نمیکشیدم شاید!فقط نگاش می .
2330236

نباف خیال هایت را

گاهی وقت ها اجازه خيال بافی تو ذهنت را هم ازت میگیرند بهت اجازه نمیدهند حتی توی خی ،رویاها و خيال هایت راببافی
3049614

خیال پردازی نکن

چرا بازم خيال پردازی؟ تو هنوز جاوااسکریپت یاد نگرفتی و بعد خيال پردازی میکنی که api گرفتی از یه سایت تیکیت فروشی سینما؟ بعد داری پیاده سازی میکنی با reactjs؟ هان؟ بعدش خسته میری یه چهارشنبه شرکت برنامه نویس آقای پویا ح ازت میپرسه چرا اینقدر ل ِ هستی براش تعریف میکنی؟ نه بی خيال شو فعلا فقط #مباحث_ویژه! و تموم برنامه نویسی و css
2562564

بی خیال !

بی خيال نداشته هایت بی خيال غصه هایت بی خيال هر که تو را ناآرام می کند به من بگو ببینم امروز نفس کشیده ای ؟ اگر آره پس خوش به ح عمیق نفس بکش عمیق عشق را زندگی را بودن را بچش ...ببین ....لمس کن.... و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست به یاد داشته باش امروز از دیروز مسن تر شدی و از فردا جوان تری اگر تنها یک لحظه برای رسیدن به رویاهایت باشد آن لحظه امروز است...
1924358

نود و پنجم

گرفته عطر خيال تو این حوالی را خيال کرده ام آن چشم لاابالی را خيال ت و ابر شد خيالاتم گرفت نم نم باران، همین حوالی را... *** همین حوالی ما، گوییا بهار شده ببین شکوفه ی تازه به روی قالی را چه آسمان زلالی! گمان کنم ب گرفته عاریه از چشم تو زلالی را خيال میکنمت تا که پر کند اینبار خيال خنده به رویت جهان خالی را [شاید کامل شود/ خب انگار کامل شد، بداهتا:)][آبی بودن آسمان تهران همانقدر برای من عجیب است که صورتی بودن آسمان شهر از برای دوروتی]
2358686

آهنگ جدید علی اصح به نام خیال تو

آهنگ جدید علی اصح با نام خيال تو - ن ت وان آهنگ جدید علی اصح با نام خيال تو با کیفیت های مختلف به صورت رایگان. http://nex1 .com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88/' data-unified='{"domain":"nex1 .com","contentdesignation":"partner","modulename":"webresults","resulttype":"searchresult","providersource":"delta","treatment":"standard","zonename":"center","language":"","moduleinzone":2,"resultinmodule":2}' rel='nofollow noopener آهنگ علی اصح به نام خيال تو - آهنگ جدید nex1 .com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%db%8c%d ...
512032

. آهنگ جدید . فرجام به نام خیال تو

. آهنگ جدید . فرجام به نام خيال تو با بالاترین کیفیت. new . by amir farjam called khiale to . آهنگ جدید . فرجام به نام خيال تومتن آهنگ . فرجام – خيال تویکی جای تو این شبا با من ه حرغاش نمیتونه خوابم کنهنمیتونه جای تورو پر کنهنمیتونه بعد از تو قانعم کنهاز احساس و از عشق حرف میزن ه نسبت بهت کم علاقم کنهبا هر حس هر جوری سعی میکنهاز حسی که دارم بهت کم کنهمیخوام از خی. جدا شم ولیمن هرجایی باشم بهت میرسمنمیتونم از فکر تو در بیامبه هرکی به جز تو هنوز بی حسم***. آهنگ جدید . فرجام به نام خيال تو***تو تو خاطراتم قدم میزنیشبایی که خواب از سرم میپرهیکی جای تو هست اما هنوز یه حسی منو...

خیال