خداوند چیست


359479

گفتگوی انسان و خداوند

گفت و گو با خداوند ( ر.ندرانات تاگور) در رویاهایم دیدم که با خداوند گفت و گو می کنم. خداوند پرسید : پس تو می خواهی با من گفت و گو کنی ؟ من در پاسخش گفتم : اگر وقت دارید .خداوند خندید و گفت : وقت من بی نهایت است. در ذهنت چیست که می خواهی از من بپرسی ؟ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2147755

سوالات درس یک پیام های آسمانی

1-ترجمه آیه زیر را بنویسید. هو معکم این ما کنتم 2-خداوند چگونه است. 3-چرا خداوند از ما تمامی آفریده هایش به خوبی مراقبت می کند؟ 4-مفهوم آیه زیر را بنویسید. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین 5-چگونه افراد خودرا از حفاظت خداوند محروم می کنند؟ 6-خداوند چگونه راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها هموار کرده است؟ 7-هریک از نعمت ها نشانه چیست؟ 8-خداوند ما را چگونه آفریده است؟ 9-وظیفه ما دربرابر خداوند چیست؟ 10-چند نوع شکر داریم؟آنها را بنویسید. 11-ساده ترین نوع شکر زبانی چیست؟ 12-استفاده صحیح و بجا از نعمت،....... و ..................،ناسپاسی در برابر خداوند ...
1439445

نفس...

در بعضی اخبار روایت شده است که شخصی به نام مجاشع نزد رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم آمده و عرض کرد ای رسول خدا راه شناخت خداوند متعال چیشت؟حضرت فرمودند: شناخت نفس،پس پرسید راه موافقت با خداوند متعال چیست؟حضرت فرمودند:مخالفت با نفس. پرسید راه رضایت خداوند متعال چیست؟فرمودند:غضب بر نفس،پرسید راه رسیدن به خداوند متعال چیست؟فرمودند:مهاجرت از نفس،پرسید راه اطاعت خداوند متعال چیست؟فرمودند: اطاعت ننمودن از نفس،پرسید راه به یاد خداوند متعال بودن چیست؟فرمودند:فراموش نفس،پرسید راه به خداوند متعال چیست؟ فرمودند:دور شدن از نفس،پرسیدند راه انس گ ...
1423475

نفس...

در بعضی اخبار روایت شده است که شخصی به نام مجاشع نزد رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم آمده و عرض کرد ای رسول خدا راه شناخت خداوند متعال چیشت؟حضرت فرمودند: شناخت نفس،پس پرسید راه موافقت با خداوند متعال چیست؟حضرت فرمودند:مخالفت با نفس. پرسید راه رضایت خداوند متعال چیست؟فرمودند:غضب بر نفس،پرسید راه رسیدن به خداوند متعال چیست؟فرمودند:مهاجرت از نفس،پرسید راه اطاعت خداوند متعال چیست؟فرمودند: اطاعت ننمودن از نفس،پرسید راه به یاد خداوند متعال بودن چیست؟فرمودند:فراموش نفس،پرسید راه به خداوند متعال چیست؟ فرمودند:دور شدن از نفس،پرسیدند راه انس گ ...
177863

مقدمه

به نام خداوند جان و .د کزین برتر .شه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیهان و گردون سپهر فروزندۀ ماه و ناهید ومهر ادامه مطلب
904696

یکی از آثار سپردن امور به خداوند

تفویض امر به خدا به معنی واگذارى امر به خداوند و توکل بر او است. سؤال این است که آثار تفویض امر به خداوند چیست؟ و تفویض کنندۀ امر به خداوند به معنای واقعی به چه .ی اطلاق می شود؟ ادامه مطلب
21315

ش.تن .

لسفه ش.ته شدن . چیست؟ . ش.ته از احکام امتنانی و تسهیلی خداوند برای مسافران است؛ اما این که چرا برای عبادت خداوند، شرایطی مقرر شده است، توجه به نکات ذیل مفید است: تمام عبادات و شرایط آنها توقیفی و تعبدی است؛ یعنی، از سوی خداوند است و هیچ . حق کاستی و افزودن به آن را ندارد؛ پس همه این شرایط، از سوی خداوند است. ب) خداوند بهتر از هر . می‏داند که راه وصول و تقرب به او چیست و چگونه می‏توان بهتر به او نزدیک شد و به سعادت و کمال رسید. بنابراین اگر او جزء و شرطی را قرار داده و یا چیزی را حذف کرده، بر اساس مصالحی است که بسیاری از آنها فراتر از توان
191297

شعر مقدمه ی شاهنامه در ستایش خداوند از فردوسی

به نام خداوند جان و .د کزین برتر .شه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برترست نگارندهٔ بر شده پیکرست به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدو نیز .شه راه که او برتر از نام و از جایگاه ادامه مطلب
691030

چرا خداوند زن را افرید

خداوند مرد را آفرید، مرد تشنه بود،خداوند آب را آفرید. مرد گرسنه بود خداوند نان آفرید. مرد سردش بود خداوند آتش آفرید. بعد خداوند دید مرد خیلی داره بهش خوش میگذره زن را آفرید!!! —---------- نـونـ خــشــکـــی
688011

چرا خداوند زن را افرید

خداوند مرد را آفرید، مرد تشنه بود،خداوند آب را آفرید. مرد گرسنه بود خداوند نان آفرید. مرد سردش بود خداوند آتش آفرید. بعد خداوند دید مرد خیلی داره بهش خوش میگذره زن را آفرید!!! —---------- نـونـ خــشــکـــی
2524835

خدا

خداوند در نسیمی است که می وزد خداوند پروانه ای است که در باد می د خداوند قلمی است که عشق را مینویسد خداوند سراسر زیبایی و عشق است خداوند در قلبی است که عشق می ورزد خداوند طلوع خورشید است, خداوند نور آسمان ها و زمین است… من دستان خداوند هستم که می نویسد…زبان خداوند هستم که سخن می گوید… قلب خداوندم که عشق می پراکند… من دستان سخاوتمند خدا هستم که می بخشد…این خداست که در من تجلی یافته است… آمده بودم میلیاردر شوم عاشق و سرگشته کویت شدم… آمده بودم تا اسرار ثروت را بیاموزم قرآن را در دستانم قرار دادی گفتی بخوان… کلید گنج های زمین و آسمان را در درون این کت? ...
62322

این که خداوند در قرآن کریم به عصر سوگند یاد کرده، منظور چیست؟

این که خداوند در قرآن کریم به عصر سوگند یاد کرده، منظور چیست؟ این که خداوند در قرآن کریم به عصر سوگند یاد کرده، منظور چیست؟ آیا مربوط به عصر . ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یا . زمان (عج) است یا عصر بعد از ظهور؟کلمه عصر یکی از مواردی است که مورد قسم خداوند واقع شده، در قرآن هر جا چیزی مورد قسم خداوند واقع شود، نشان دهندة عظمت و اهمیّت آن چیز است. واژه عصر به معنای فشردن است مثلاً «عصر الثوب»، یعنی فشردن لباس است تا آب آن خارج شود. برخی از احتمالاتی که مفسران در مورد این کلمه داده اند عبارتند از:1. بعضی گفته اند: عصر اشاره به ...
2582880

به نام خداوند بسیط و پاک

از شیرین ترین موضوعات و درباره ی نوشتن، فکر و گفتن، فقط خداوند است. قصد و هدفم در زندگی این است که وجودم با وجود خدا یکی شود، همانند رنگی که به دیوار است.هیچ چیز و هیچ باقی نمی ماند جز خداوند. هیچ وجودی قابل اطمینان نیست جز خداوند. و جز خداوند قدرتمند تر و قابل ستایش یافت نمی شود. فقط اوست باعث شاد و طراوت.
493687

شباهت به حزقیل

حزقیل(ع)؛ خداوند متعال مردگانی را برایش زنده کرد. مهدی(ع) نیز خداوند متعال برای او مردگانی را از مؤمنین و منافقین و کافرین زنده خواهد کردو اخباری که بر این معنی دل. دارد بسیار بلکه متواتر است، از جمله در روضه ی کافی از ابوبصیر روایت شده که به . صادق(ع) عرض .: این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«و أقسموا با... جهد ایمانهم لا یبعث... من یموت بلی وعدا علیه حقا و لکن أکثر الناس لا یعلمون؛ آنان به شدت به خداوند سوگندها یاد .د که خداوند هرگز .ی را که بمیرد برنمی انگیزد، آری این وعده ی حتمی خداوند است ولی بیشتر مردم نمی دانند»(1) منظور چیست؟ فرمود: ای ابوبصیر در این ...
1862036

من خدا را نمی شناسم (93)

من خدا را نمی شناسم (93) لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ دانش پژوه پرسید: مگر خداوند در قرآن نمی فرماید ... لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ ... پس ما می توانیم هر دینی را که دوست داشتیم انتخاب کنیم. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: بله خداوند در قرآن کریم آیه 256 سوره مبارکه بقره در قسمتی از آن آیه چنین فرموده است اما چون خداوند ما را آفریده است، در باره دین هر چه که او بفرماید صحیح است. خداوند به همه انسانها عقل و اراده و اختیار داده است که خودشان راه خودشان را انتخاب کنند اما خداوند به وسیله ان و کتابهایی که برا ...
1204161

به نام خداوند دانش نواز

بنام خداوند دانش نواز / خداوند درمانگر چاره سازخداوند طب و خداوند رای / خداوند جان و خدای شفایخدای شفا بخش ، خداوند جانبخش/ خداوند حکیم روانبخششفا او ببخشد به دستان ما / ولیکن به دیده است دستان ماخدایا ببخشای دانش طبیب / که تا چاره سازد درد حبیب شاعر: سجاد نوروزی "طبیب حبیب"
386091

خداوند بود و نمود

به نام خدای نَما و نُمود خدای حقیقت، خدای وجود خدای کریم و خدای ودود خداوند بذل و خداوند جود خداوند جاه و جلال و جمال خداوند حُسن و خدای کمال به غیر از ظهورش من و ما چه بود؟ تجلّی از او شد، چه دیر و چه زود
558654

به نام خداوند جان و .د...

به نام خداوند جان و .د کزین برتر .شه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده و رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزندهٔ ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برترست نگارندهٔ بر شده گوهرست به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نه .شه یابد بدو نیز راه که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و .د .د گر سخن برگزیند همی همان را ستاید که بیند همی ستودن نداند . او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست .د را و جان را همی سنجد او در .شهٔ سخته کی گنجد او بدین ....
1868654

من خدا را نمی شناسم (93) لا اِکراهَ فِی الدّین

من خدا را نمی شناسم (93) لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ دانش پژوه پرسید: مگر خداوند در قرآن نمی فرماید ... لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ ... پس ما می توانیم هر دینی را که دوست داشتیم انتخاب کنیم. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: بله خداوند در قرآن کریم آیه 256 سوره مبارکه بقره در قسمتی از آن آیه چنین فرموده است اما چون خداوند ما را آفریده است، در باره دین هر چه که او بفرماید صحیح است. خداوند به همه انسانها عقل و اراده و اختیار داده است که خودشان راه خودشان را انتخاب کنند اما خداوند به وسیله ان و کتابهایی که برا ...
1895008

من خدا را نمی شناسم (93) لا اِکراهَ فِی الدّین

من خدا را نمی شناسم (93) لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ دانش پژوه پرسید: مگر خداوند در قرآن نمی فرماید ... لا اِکراهَ فِی الدّیِنِ ... پس ما می توانیم هر دینی را که دوست داشتیم انتخاب کنیم. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: بله خداوند در قرآن کریم آیه 256 سوره مبارکه بقره در قسمتی از آن آیه چنین فرموده است اما چون خداوند ما را آفریده است، در باره دین هر چه که او بفرماید صحیح است. خداوند به همه انسانها عقل و اراده و اختیار داده است که خودشان راه خودشان را انتخاب کنند اما خداوند به وسیله ان و کتابهایی که برا ...
2325615

سبک زندگی ی/ادب نسبت به خداوند

سبک زندگی ی/ادب نسبت به خداوند الف: عباداتت را فقط برای او قرار دهید ب : خداوند را ناظر و مراقب خود بداند ج: حیای از او در همه اوقات د: توکل بر او ذ : رعایت حدود خداوند ر : هرچه خواستی از ایشان بخواه ز : فقط از او کمک بخواهی س : عمل به کتاب (قران)او ش : حسن ظن نسبت به خداوند ادامه مطلب
1579723

به نام خداوند رنگین کمان

به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده ی مهربان خداوند سنجاقک رنگ رنگ خداوند پروانه های قشنگ خ که آب و هوا آفرید درخت و گل و سبزه را آفرید خ که از بوی گل بهتر است صمیمی تر از خنده ی مادر است خدایا به ما مهربانی بده دلی ساده و آسمانی بده دلی صاف و بی کینه مانند آب دلی روشن و گرم چون آفتاب
133272

استدراج چیست؟

به طور کلی؛ هر گاه بنده اى در دنیا مرتکب گناهى شود از باب مکافات در دنیا، خداوند او را به یکى از دو شکل عقوبت می کند:الف. مجازات تأدیبى:اگر شخص، مؤمن باشد و خداوند خیر او را بخواهد او را دچار گرفتارى می نماید تا به خود آمده و از اشتباه خود دست بردارد و توبه کند.چنان که . صادق(علیه السلام) می فرماید:«همانا خداوند هرگاه خیر بنده اى را بخواهد به هنگامى که گناهى انجام می دهد او را گوشمالى می دهد تا به یاد توبه و طلب آمرزش بیفتد( الکافی جلد 2 صفحه 452) ».ب. مجازات استدراجى:چنانچه انسانى به جهت گناهان زیاد توفیق عنایت و توجه خداوند را از دست بدهد، خداوند ا
63612

سوره مبارکه علق/../.حسین لطیفی

بسم الله الرحمن الرحیم ‏خداوند انسان را از علق که ناچیز نا چیز است آفرید. خداوند به انسان آن چیز که نمی دانست یاد می دهد. وقتی انسان خود را از خداوند بی نیاز بداند طغیان می کند. بازگشت ما به سوی پروردگارمان است. خداوند .ی را که کار خیر را نهی می کند عذاب می کند. ‏.ی که کار خیر را نهی می کند در مسیر هدایت نیست ومردم را به پرهیزکاری دعوت نمی کند. خداوند همه چیز را می بیند. نسال الله منازل ال.
954761

امین

با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خویش تکیه مکن. به راه های خداوند اعتماد کن که او طریقهایت را روشن خواهد کرد .خداوند را با تمام دل و جانت حرمت بدار، زیرا ثمره پارسایان درخت حیات است و خداوند پارسایی تو را همچون نور و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز تابان خواهد ساخت.اوست بر آینده ما مشعل امید . اوست خداوند محبت و یاوری که در سختیها فورا یافت میشود.اوست خداوند نیکو و سرور سلامتی ..شه خود را به خ. بده که پشتیبان توست و با اوست که جاودان خواهی زیست.چشمانت به سوی خداوند باشد که او ترا پاس میدارد."کارهای خویش را به خداوند بسپار که تدبیرهایت استوار خوا...
2520338

منظور از تخطئه و تصویب در اصول فقه.

بسم الله الرحمن الرحیم منظور از تخطئه و تصویب در اصول فقه چیست؟ برخی از علما و مجتهدین می گویند که هیچ حکمی نزد خداوند وجود ندارد و هر حکمی که مجتهد صادر کند ، این حکم ، همان حکم خداوند است. پس ممکن است در مورد یک موضوع (مانند تراشیدن ریش با تیغ) ، یک مجتهد بگوید جایز است و یک مجتهد بگوید حرام است (و هر دوی آنها حکمشان را همان حکم خداوند بدانند ). اکثر علمای اهل سنت معتقد به این نظر هستند و به این نظر ، نظریه تصوبیب می گوییم. اما نظریه تخطئه چیست؟ منظور از این نظر یعنی خداوند برای هر موضوعی حکمی دارد (ع نظریه قبلی که می گفت خداوند برای موضوعات و مسائل حکم? ...
215790

ایه کتاب مقدس

ح7احکام خداوند آامل است و جان را تازه میسازد، آلام خداوند قابل اعتماد است و به سادهدلان حکمت میبخشد. 8فرامین خداوند راست است و دل را شاد میسازد، اوامر خداوند پاک است و بصیرت میبخشد. 9قوانین خداوند قابل احترام و نی.ت و تا ابد برقرار میماند. احکام خداوند تماما حق و عدل است، 10از طلای ناب مرغوبتر و از عسل خالص شیرینتر. 11احکام تو بندهات را آگاه و هوشیار میسازد و هر آه آنها را بجا آورد، پاداش عظیمی⛪️majid mohammady taghavi
966857

پاسخ خدا

اینهمه پاسخ مثبت و زیبا از خداوند به منفی بافی های ما : تو گفتی«آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد : « با من همه چیز ممکن است». تو گفتی«هیچ . واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد : «من که تو را دوست دارم ». تو گفتی«من نمی توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد : «من که بخشیده ام». تو گفتی«من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد : «من به تو آرامش خواهم داد». تو گفتی«من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد : «به من تکیه بده ! مطمئن باش که می توانی ...». تو گفتی«من نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد : « به من وک. ب?...
941281

یـــوگـــا - نی یمه

ه ـ ایشواراپرانیدانا ـ isvara pranidhana- توجه محض به خداوند ایشوارا به معنی خداوند پرانیدانا به معنی تسلیم و رضا.دلسپاری و مجاهدت رضا و تسلیم در مقابلِ خداوند. ایمان و اعتقاد به خداوند. پرستش خداوند و سرسپردگی در برابر تمامی اعمالی که او تقدیر کرده است. توجه محض به خداوند و رها . خودخواهی. توجه محض به خداوند، آن است که کلیه کردار و اعمالِ خود را نثارِ آن.ی بگردانیم که آموزگار مطلق است. "ویاسا" دربارهِ احوالِ آنانی که خویشتن را بدین صفات آراسته اند می گوید : " .ی که در خود قرار می یابد و شبکهِ شُبَهات را درهم می شکند و شاهد انهدام پیدایش های بی پایان می شود و ...
607930

امتحان الهی چگونه است و چرا خداوند ما را امتحان می کند…؟

امتحان الهی چگونه است و چرا خداوند ما را امتحان می کند…؟ علت امتحان الهی چیست و چرا بندگان امتحان می شوند ؟ امتحان الهی از جانب خداوند متعال برای انسان آورده شده است و هر انسانی در دنیا مورد امتحان الهی از جانب پروردگار جهانیان قرار می گیرد . اما در این مطلب فانوس می خواهیم بدانیم علت امتحان الهی چیست و چرا بندگان از جانب خدا امتحان می شوند ؟ آزمایش انسان به وسیله خداوند برای این نیست که خدا بداند بنده اش چگونه است بلکه… آیت الله سید محمود مجد، مدیر حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) و . اخلاق در کتاب «چرا» در خصوص آزمایش و امتحان انسان توسط خداوند ...
74061

سوره مبارکه نصر(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم خداوند در آیه اول به نصرت و فتح اشاره داشته است،که هر وقت خداوند نصرتش را برای انسان ها مقدر سازد فتحی بزرگ صورت میگرد. در آیه دوم خداوند به . فرموده آن هنگام را میبینی که مردم به صورت دسته دسته وارد دین میشوند. در آیه سوم وظیفه . شرح داده شده است که باید خداوند را حمد و تسبیح کند و از او طلب استغفار کن چرا که خداوند توبه پذیر است
990472

گذری در عهد عتیق و جدید

گذری در عهد عتیق و جدیداِرمیا ٧ : ٧-١“این است کلامی که از جانب خداوند بر اِرمیا نازل شد: «بر دروازۀ خانۀ خداوند بایست و این کلام را در آنجا ندا کرده، بگو: ای جمیع مردم یهودا که برای پرستش خداوند از این دروازه ها داخل می شوید، کلام خداوند را بشنوید! خداوند لشکرها، خدای ، چنین می فرماید: طریقها و اعم ان را اصلاح کنید و من شما را در این مکان ن خواهم کرد. به این سخنان فریبنده اعتماد مکنید که ”این است معبد خداوند! معبد خداوند! معبد خداوند!“ زیرا اگر براستی طریقها و اعم ان را اصلاح کنید و با یکدیگر به انصاف رفتار نمایید، اگر بر غریبان و یتیمان و بیوه ن ستم نکنید ...
205367

بنام خداوند جان و .د

بنام خداوند جان و .د کزاین برتر .شه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار تائب کوشا در فرهنگ و ورزش تائب کارآفرین و فعال و شب زنده دار و سحرخیز حامی و پشتیبان قرض داران و دردمندان مهربان و دلسوز خدمتگزار و خیرخواه و انساندوست و کوشا و فعال در زمینه قرض الحسنه و خیریه ثانیه ها و دقیقه ها و ساعتهای اول سال 1396را با نام خداوند یکتا و بی همتا شروع می کند و صخا را به بوی نام...
204749

بنام خداوند جان و .د

بنام خداوند جان و .د کزاین برتر .شه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار تائب کوشا در فرهنگ و ورزش تائب کارآفرین و فعال و شب زنده دار و سحرخیز حامی و پشتیبان قرض داران و دردمندان مهربان و دلسوز خدمتگزار و خیرخواه و انساندوست و کوشا و فعال در زمینه قرض الحسنه و خیریه ثانیه ها و دقیقه ها و ساعتهای اول سال 1396را با نام خداوند یکتا و بی همتا شروع می کند و صخا را به بوی نام...
18624

زهرا بود

به نام خداوند جان و .د کزین برتر .شه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای گل بوته باغ مصطفی زهرا بود الاله داغ مرتضی زهرا بود خورشید بلند در شبستان وجود سرچشمه رحمت خدا زهرا بود
1737924

هدف

هدف .هدف نجات بود.او امد تا نجات دهد نه اینکه دنیا را محکوم کند.تنها فردی که قبر او خالیست خداوند است.تنها فردی که ادعا کرد که قدرت آمرزش گناهان را دارد خداوند میباشد.تنها فردی که ادعا کرد که قدرت اسمان و زمین به دست اوست، خداوند است.تنها فردی که ادعا کرد که کلیدهای ملکوت را در دست دارد خداوند است.تنها فردی که ادعا کرد که بر دست راست خداوند خواهد نشست، خداوند است.تنها شخصی که را مغلوب کرد خداوند است.تنها عیسی بود که وقتی او را به عنوان نجات دهنده پذیرفتم نجات یافتم و او طرز تفکر و زندگیم را عوض کرد و آرامشی ابدی را در من بوجود اورد چون او خداوند است.majid moham ...
1440828

بنام خداوند

بنام خداوند ختم رسل خداوند عرش و خداوند کل بود منجی و هادی مسلمین محمد فرستاده ای ذات کل
1202771

تاثیر شکر گذاری در رسیدن به اه چیست؟

در این مقاله می خواهم با شما در مورد موضوع مهم دیگری در رابطه با رسیدن به اه صحبت کنم و آن هم موضوع شکر گذاری می باشد. شکر گذاری شما را به خواسته هایتان بسیار نزدیک می کند. زمانی که شما برای چیزی هایی که دارید از خداوند سپاس گذاری می کنید به قول یکی از اساتید موفقیت خداوند را در رودربایستی قرار می دهید و خداوند می خواهد که به شما آن را بدهد و اگر بخواهم خودمانی تر بگویم این است که خداوند لحظه به لحظه می کند که آن خواسته و نعمت را به شما بدهد. در واقع خداوند تمام نعمات خود را بر شما ارزانی داشته وشما هر آنچه را که بخواهید دارید اما زمان الهی متجلی شدن آن? ...
2045374

احادیثی از حضرت فاطمه(س)

1) خداوند را به منظور دور (انسان) از کبر واجب فرمود.2) خداوند روزه را برای استواری اخلاص، واجب فرمود.3) خداوند عد را برای آرامش دل ها واجب فرمود.4) هر که خداوند را بی پیرایه عبادت کند، خداوند برترین مصلحتش را نثار او می کند.5) از دنیای شما محبت سه چیز در دل من نهاده شد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره خدا و انفاق در راه خدا.منابعبحارالانوارعلل الشرائع
993743

کمی هم مطایبه

به نام خداوند جان و د ژیان بابام آبرو می برد به نام خداوند جان و د که عقل از سرت همچو بنزین پرد به نام خداوند جان و د عروسم الهی که ور بپرد
866853

.ی که خداوند او را به خودش واگذاشته ...

یکی از درخواست های مهمی که هر مؤمنی باید از محضر خداوند متعال داشته باشد این است که خداوند لحظه ای او را به حال خود وانگذارد، بلکه در تمامی احوال بر طبق خواسته های پروردگار رفتار نماید. اما آن . که خداوند او را به خودش واگذاشته چه .ی است؟ ادامه مطلب
650604

اعداد۲۶-۶:۲۴

خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند..خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید ..خداوند روی خود را بر تو بر افرازد و تو را سلامتی بخشد...آمین
1372137

هیچ به جذب و جلب توانمندان فکر نمی کند

ی که در فکر و شه خدا باشد ی که می خواهد شعارش فقط خدا بشود مطمئن باشیم سعی می کند به خداوند برسد همت و تلاش می کند به خداوند برسد و راه رسیدن به خداوند جذب و جلب دانشمدان و ثروتمندان و ستاره های محبوب دنیاست بندگانی که خداوند به آنها قدرت و ثروت و عزت داده است و در راه خداوند بکار گرفته اند مثل حضرت سلیمان که همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های دنیا بهتر است از ایشان تقلید کنند تا خداوند از آنها راضی و خشنود باشد در غیر اینصورت نمی توانند خداوند را راضی کنند دانشمندانی که در شه فداکاران و نیکوکاران نباشند و در تقویت و پرنور شدن آنها فعالیت و فداکاری ...
1376571

هیچ به جذب و جلب توانمندان فکر نمی کند

ی که در فکر و شه خدا باشد ی که می خواهد شعارش فقط خدا بشود مطمئن باشیم سعی می کند به خداوند برسد همت و تلاش می کند به خداوند برسد و راه رسیدن به خداوند جذب و جلب دانشمدان و ثروتمندان و ستاره های محبوب دنیاست بندگانی که خداوند به آنها قدرت و ثروت و عزت داده است و در راه خداوند بکار گرفته اند مثل حضرت سلیمان که همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های دنیا بهتر است از ایشان تقلید کنند تا خداوند از آنها راضی و خشنود باشد در غیر اینصورت نمی توانند خداوند را راضی کنند دانشمندانی که در شه فداکاران و نیکوکاران نباشند و در تقویت و پرنور شدن آنها فعالیت و فداکاری ...
1157757

تقویت صخا وعده خداست

خداوند به نیکوکاران وعده حمایت و پشتیبانی داد من به وعده های خداوند امیدوارو مشتاق بودم برای همین در روشن این چراغ و ارائه این ایده که یک تائب با صخا در روستاها برای حل همه مشکلات روستا به امید خداوند دل به دریا زدم این تنور را گرم چون به وعده های خداوند امیدوار بودم درراه جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان این بندگان توانای خداوند همت و تلاش خداوند به ما در نیکوکاری وعده های فراوانی داده است که اگر خدا را یاری کنیم خدایاریمان می کند و ما فقط به فکر یاری خدا چراغی روشن کردیم تا به وعده های رنگارنگ خداوند برسیم با ارائه مقالات و اشعار خوب در سطح جهان ...
234777

ا. دنیا

ا. کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند....... خداوند:دیگر چه .انی ماندند ؟ عزائیل:فرشتگان خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن. عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند. خداوند:دیگر چه .انی ماندند؟ عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن. عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند. خداوند:دیگر چه .انی ماندند؟ عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای. خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم. به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم ...
393190

فضیلت قرآن کریم

رسول خدا صل الله علیه واله وسلم فرمودند: این قرآن نور روشن ، ریسمان محکم فضیلت بزرگ ومرتبه بلند ی است و مایه شفا وسعادت است . هر. ازقرآن روشنایی طلب نماید خداوند اورا منوّر فرماید و اگر امورش را به آن وا گذ ارد خداوند او را حفظ کند و هر . به قرآن توسل جوید خداوند نجاتش بخشد وهر . ملاز م قرآن شود بلند مرتبه گردد و هر. که از آن طلب شفا کند خداوند اورا شفا دهد و.ی که آن را مقدّم بر هر چیزی بدارد خداوند اورا هدایت کند وهرکه از غیر قرآن هدایت طلبد خداوند او را به ح. گمرا هی وا گذارد و .ی که با آن انس و الفت د اشته باشد خداوند اورا به سعادت می رساند و.ی که
11530

خداوند چیست؟

مرا بیاد است که بارها درباره واژه خداوند .شیده و در این وبلاگ یحتمل بارها درباره خداوند نظر داده ام و لذا شاید تکراری باشد و چنین در نظرم آید که "خداوند" راترکیبی است از دو واژه "خُد" و "آوند" و شاید بتوان "خُد" را "خود" نیز عنوان نمودن و لذا "خداوند" را معنی بسان "آوندی" باشد که خود پدید آمده و آن آوند را خود به خود سیری رو به تکامل است و آن آوند را هوشی ماورایی فراگرفته است که آن هوش را می توان در دل و ذات هر ذره ای از این آفرینش دریافت و کشف نمود و لذا چنین هوشی در ذات آنچه اشناسم از ماده و انرژی و نور و تاریکی نهفته است و آن ماده وانرژی و نور و تاریکی هر کدام در...
550201

سوره ی مبارکه ی بلد/../ محمد علی صفری

بسم الله الرحمن الرحیم خب خداوند در اینجا به شهر مکه قسم میخورد. گویی که یک موضوع بوده است و خداوند میگوید نه! به این شهر مکه قسم! حالا چرا شهر مکه؟ در آیه ی بعد... خداوند در این آیه یک مخاطبی دارد و با او سخن می گوید که پیامب(ص) است. خداوند می گوید و تو . در این شهر یا سرزمین حل شدی. خب خداوند چرا به مکه قسم می خورد؟ چون وجود نازنین .(ص) در آن قرار دارد و اصلا خداوند مکه را فقط برای . (ص) درست کرده است. و قسم می خورد به پدر و پسر که اینجا پدر و پسر منظور حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است. حالا چرا این دو حضرت نام برده شده اند؟ زیرا این دو بزرگوار بنیان گزار...
1396181

تحقیق چرا خداوند جسم ندارد

تحقیق چرا خداوند جسم نداردتحقیق آماده در مورد چرا خداوند جسم نداردتحقیق آماده در مورد چرا خداوند جسم ندارد عنوان : چرا خداوند جسم ندارد فرمت : doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : ۹ صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه فونت های استفاده شده : b titr و b trafic ( فونت های مورد نیاز) پشتیبانی : 09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی فهرست : مقدمه ۳ چرا خداوند جسم ندارد ؟ ۴ آیا اگر خداوند جسم باشد هرگز می تواند در یک زمان همه جا حضور فیزیکی داشته باشد ؟ ۵ منابع: ۹ مقدمه : از نظر شیعه خداوند جسم ندارد چرا ک? ...
125804

منظور از اول و آ. بودن خداوند چیست؟

منظور از اول و آ. بودن خداوند چیست؟ اول و آ. از اسمای ذات خدا بوده و با دیگر اسمای خداوند عینیت و اتحاد دارد اوّل در اصل به شکل «أءول» بر وزن افعل و از ریشه «أول» است. در لغت به معنای مقدم بر چیزی است.[1]در واقع می توان آنرا ابتدای چیزی دانست که گاه دوم دارد و گاه ندارد. آ. نیز بر وزن فاعل و از ریشه «ا.» به معنای تأ. در مقابل تقدم است. [2]اول و آ. از اسمای ذات خدا بوده و با دیگر اسمای خداوند عینیت و اتحاد دارد و به عنوان یکی از اسمای خدا تنها یکبار در قرآن بکار رفته اند: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ...
102046

منظور از اول و آ. بودن خداوند چیست؟

منظور از اول و آ. بودن خداوند چیست؟ اول و آ. از اسمای ذات خدا بوده و با دیگر اسمای خداوند عینیت و اتحاد دارد اوّل در اصل به شکل «أءول» بر وزن افعل و از ریشه «أول» است. در لغت به معنای مقدم بر چیزی است.[1]در واقع می توان آنرا ابتدای چیزی دانست که گاه دوم دارد و گاه ندارد. آ. نیز بر وزن فاعل و از ریشه «ا.» به معنای تأ. در مقابل تقدم است. [2]اول و آ. از اسمای ذات خدا بوده و با دیگر اسمای خداوند عینیت و اتحاد دارد و به عنوان یکی از اسمای خدا تنها یکبار در قرآن بکار رفته اند: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ...
1477110

فلسفه بلا ها چیست؟

به نام خداوند عادل مهربان به شخصی گفتم آیا خدا عادل است؟ اگر عادل است پس این مشکلات ومصیبت هایی که در زندگی ما وجود دارد؛ دلیلش چیست ؟آیا وجود بلا وگرفتاری در زندگی روزمره ی ما دلیل بر بی عد ی خداوند است؟اگر خدا عادل است پس علت این مصیبت ها وبلاهایی که در زندگی ما رخ می دهد چیست؟ در جواب به من گفت ادامه مطلب
2468272

عیسی خداوند است» چگونه و از چه وقت؟

در مزمور ۱۱۰:‏۱ می خوانیم:‏ «خداوند،‏ به خداوند من گفت:‏ ‹به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند.‏›» (‏ ترجمهٔ تفسیری ‏)‏ لذا،‏ اولین «خداوند» در این آیه کیست؟‏ مخاطب او چه شخصی می باشد؟‏ ترجمه ای دقیقتر از متن عبرانی صریحاً به نخستین سؤال پاسخ می دهد.‏ «یهوه به خداوند من گفت:‏ ‹به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.‏›» (‏ کتاب مقدس فارسی،‏ ترجمهٔ ۱۹۹۶)‏ بنابراین،‏ اولین «خداوند» به شخص یَهُوَه،‏ خدای قادر متعال،‏ اشاره دارد.‏ دیگر ترجمه های کتاب مقدس فارسی در تصدیق نام الهی از ‏«خداوند» ‏(‏ به شکل ? ...
1645703

تغییر قبیله مسلمانان و اسرار آن

خداوند می فرماید: «و ما کان الله لیضیع ایمانکم...» وقتی خداوند قبله ش را به طرف کعبه تغییر جهت داد، اصحاب رسول خدا(ص) گفتند: (وای برما) هایی که به سوی بیت المقدس اقامه کردیم باطل گشت! خداوند در پاسخ، آیه فوق را نازل کرد وفرمود: «خداوند ایمان ( های) شما را تباه نخواهدساخت.» (بقره ایه 143) ادامه مطلب
1154701

خداوند را با نام غیور صدا بزنیم

من لجم می گیرد از این قوم گوساله پرست همچو موسی روی کوه طور قاطی می کنم خداوند غیور است پس دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگش طبیعتا باید غیور باشند وقتی که امثال تائب با یک ایده ناب برای گلستان شدن روستاها به میدان می آیند و خداوند را با نام غیور صدا می زنند خداوند هم صخا را هدیه می کند تا با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های توانا صخا را تقویت و پرنور گردانند تا قرض داران و دردمندان شاد و سند و امیدوار شوند این خاصیت نام غیور است خداوند مرغ بریان هم اگر بخواهی می دهد به شرط اینکه شکر و سپاس هم در کار باشد خداوند همه دشمنان مغرض و مغر? ...
1155430

خداوند را با نام غیور صدا بزنیم

من لجم می گیرد از این قوم گوساله پرست همچو موسی روی کوه طور قاطی می کنم خداوند غیور است پس دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگش طبیعتا باید غیور باشند وقتی که امثال تائب با یک ایده ناب برای گلستان شدن روستاها به میدان می آیند و خداوند را با نام غیور صدا می زنند خداوند هم صخا را هدیه می کند تا با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های توانا صخا را تقویت و پرنور گردانند تا قرض داران و دردمندان شاد و سند و امیدوار شوند این خاصیت نام غیور است خداوند مرغ بریان هم اگر بخواهی می دهد به شرط اینکه شکر و سپاس هم در کار باشد خداوند همه دشمنان مغرض و مغر? ...
1972255

اراده در عالم

اراده بدون هیچ تفاوتی تابع اراده خداوند است،او امری خلاف رضای خداوند را در هیچ شأنی از حیات خود اجرا نمی کند،از همین روی در زمین به عنوان خلیفه تام خداوند است و محبت به او باعث رسیدن به محبت به خداوند می گردد؛چراکه در وجود او ذره ای از نفسانیت و انگیزه ای غیر از توجه به خداوند متعال نیست و بر همین اساس،تمامی اطاعت ها باید در ذیل اطاعت قرار گیرد تا جامعه انسانی بتواند به کمال توحیدی خود دست یابد.لذا و عمل ایشان تجلی اراده خداوند در روی زمین است.
1339272

شالومممممم و درود خداوند

شالوممممم و درود خداوند بر همه شما مقدسین بر همه شما مبارکین بر همه شما فرزندان نورررررشکررررر برای روحی که در تک تک شما جاریست شکرررر برای خدای زنده شکررر برای ی که سر کلیساست امروز حفاظت کامل و برکت و قوت و فیض و مسح خداوند رو برای تک تک شما عزیزانم از اسمون خواهانمباشد که متوکلین به خداوند باشیم باشد که متواضعین باشیمباشد که مثمرثمر باشیمباشد که نوری باشیم در تاریکی باشد که در هویتهامون به درستی و شایستگی مقامی که داریم قرار بگیریم باشد که محبت خداوند در قلبهای ما جوانه بزنه و با دل و دید خداوند همدیگرو محبت کنیمباشد که تنها و تنها نام خداوند ر ...
633093

مزمور

بر خداوند توکل نما و نیکویی کن، تا در زمین در امنیت زندگی کنی.شادمانی خود را در خداوند جستجو کن ،و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن.او تو را کمک خواهد کرد.او بیگناهی تو را مانند روز روشن، آشکار خواهد نمود.در حضور خداوند .ت باش.و با صبر منتظر کار او باش.مزمور ۳۷آمین

خداوند چیست