حذف بازنشستگی ن با 20 سال سابقه کار


2175974

شرایط بازنشستگی پیش از موعد در بیمه تامین اجتماعی

وقتی که بیمه شده مرد یا زن حداقل ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، سن وی برای بازنشستگی از ۶۰ سال به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵ سال به ۴۵ سال برای ن کاهش می یابد.بیمه شدگانی که حداقل ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنان حذف می شود و این عده از بیمه شدگان با هر سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.آقایان ۶۰ ساله و خانم های ۵۵ ساله (و بالاتر ) می توانند با داشتن ۱۰ سال تا ۱۹ سال سابقه هم تقاضای بازنشستگی بدهند که مستمری این دسته بر اساس میزان سابقه آنها پرداخت می شود (برای مثال اگر با ۱۶ سال سابقه بی? ...
881564

شرط سن و سابقه در قانون بازنشستگی پیش از موعد

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی خبر دادشرط سن و سابقه در قانون بازنشستگی پیش از موعد مدیرکل وصول حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرط سن و سابقه در قانون بازنشستگی پیش از موعد را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، عباس باقری گفت: براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد، تمامی بیمه شدگان عضو صندوق که در زمان ارائه تقاضای بازنشستگی پیش از موعد، دارای حداقل 70 سال تمام سن و همچنین حداقل ده سال ( 120 ماه ) سابقه بیمه پردازی نزد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان...
2883873

پرستاران با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می شوند

کارفرمانیوز - معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری، با استناد به جواب استعلام قوه قضائیه، از بازنشستگی پرستاران با ۲۰سال سابقه کار خبر داد. به گزارش کارفرمانیوز به نقل از مهر، وحید نصیری، با بیان اینکه به استناد جواب استعلام قوه قضائیه پرستاران در بخش تی، خصوصی ، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی با ۲۰سال سابقه کار با مستند به قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون ماده واحده جانبازان می توانند درخواست بازنشستگی دهند، گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قانون بازنشستگی با ۲۰سال سابقه کار برای پرستاران هستند . وی در خصوص پاسخ به این پرسش که پرستاری جزو ? ...
2618368

شرایط بازنشستگی بیمه شدگان مرد

طبق مقررات ماده ٧٦ قانون و تبصره های ذیل آن بیمه شدگان مرد با دارابودن شرایط زیر میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند: -دارابودن ٦٠ سال سن و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه. -دارابودن ٥٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه. -دارابودن ٣٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی. همچنین بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیز چنانچه سن بیمه شده زیر ٥٠ سال باشد، درصورتی که دارای ٢٠ سال اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را داشته و حق بیمه دوره مزبور را پرداخته باشد و یا مجموع سوابق اصلی و ارفاقی (ناشی از اشتغال درمشاغل سخت و زیان آور) به ٣٥ سال برسد حائز شرایط ب? ...
2891322

نظر قانون کار درباره ا اج استعفا و اتمام قرارداد کارگران بخش دوم

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یک ماه درچه مواردی برای کارفرما ا ام آور می شود؟حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار است. چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم است؟مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی سالهای خدمت کارگر نزد آ ین کارفرما در زمان بازنشستگی است و در این مورد هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاس ...
1641054

شرایط لازم برای درخواست مستمری بازنشستگی

شرایط لازم برای درخواست مستمری بازنشستگی : شرایط لازم مطابق ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن عبارتند از : - تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون: دارا بودن ٤٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای ن کارگر مشمول قانون کار. - تبصره ٣: داشتن ٣٥ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و ن - تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون: داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان-آور بدون شرط سنی - داشتن شرایط مقرر در ماده ٧٦ قانون وتبصره های آن - ماده ٧٦: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و ن به ترتیب ٦٠ سال و ٥٥ سال. - تبصره ١ ماده ٧٦: داشتن ٥? ...
1869380

تاثیر اشتغال همزمان در دو کارگاه بر سابقه بیمه|مشاوره|پاسخگویی|ح

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر ا)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayane تاثیر اشتغال همزمان در دو کارگاه، در سابقه بیمه شخص چگونه است؟اشتغال در دو کارگاه از نظر احتساب سابقه صرفا یکبار محاسبه و منظور می شود و سابقه را دو برابر نمی کند. یعنی سابقه برای ی ال اشتغال در دو کارگاه (یا بیشتر) صرفا همان ی ال محسوب می شود.اما در صورتی که این اشتغال چند کارگاهی در سالهای منتهی به دریافت تعهدات سازمان ( بیمه بیکاری-از کارافتادگی-بازنشستگی) باشد؛ می تواند از نظر میزان دستمزد و حقوق ز? ...
1876802

تاثیر اشتغال همزمان در دو کارگاه بر سابقه بیمه|مشاوره پاسخگویی|حسابداری

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر ا)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayane تاثیر اشتغال همزمان در دو کارگاه، در سابقه بیمه شخص چگونه است؟اشتغال در دو کارگاه از نظر احتساب سابقه صرفا یکبار محاسبه و منظور می شود و سابقه را دو برابر نمی کند. یعنی سابقه برای ی ال اشتغال در دو کارگاه (یا بیشتر) صرفا همان ی ال محسوب می شود.اما در صورتی که این اشتغال چند کارگاهی در سالهای منتهی به دریافت تعهدات سازمان ( بیمه بیکاری-از کارافتادگی-بازنشستگی) باشد؛ می تواند از نظر میزان دستمزد و حقوق ...
1995652

تایید رای دیوان عد اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد و شرای

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر ا)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayaneتایید رای دیوان عد اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعدنظر به اینکه به موجب ماده 10 قانون تسھیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدھای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن ھر یک ازکارگران خود که دارای 25 سال سابقه کار بوده با پرداخت 50 درصد حق بیمه بیش از 25 سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از 25 سال سابقه را ت باید پرداخت کند تاامکان استفاده از باز ...
869830

بیمه

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر: با ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی و ۷۰ سال سن بازنشستگی صندوق مقدور می شود مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی با با ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی و ۷۰ سال سن امکان بازنشستگی دارند. به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر محمدرضا رستمی در جریان مراسم اعطام اولین احکام بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی که با حضور . تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار مازندران، مدیرعامل بانک ?...
2859181

پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42

ارزان ترین قیمت پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 راه های دریافت پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 را بگویید. corrected and approved پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 translation from here. we are worried about your pocket. buy پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 cheaper. به درخواست بعضی عزیزان پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 را به سایت افزودیم. آیا پیشنهاد ما را درخصوص پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 قبول دارید؟ پی دی اف پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 this site is equipped with all articles around پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - ...
2757692

بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

کارفرمانیوز _ تعریف بازنشستگی در قانون عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون. ( بند ١٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی ) شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ١- ماده ٧٦ قانون : مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند .– سن مرد به شصت سال تمام و سن زن پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد . بیمه شدگانی می توانند از مستمری بازنشستگی طبق ماده ٧٦ قانون استفاده نمایند که تا تاریخ تقاضای با? ...
1442576

شجره طیبه؛ گناه بی سابقه = بلای بی سابقه

رضا(ع):هرگاه مردم به گناهان بی سابقه روی آورندبه بلاهای بی سابقه گرفتارمیشوند (ص):خشم خداوندعزوجل سخت است بر زن شوهرداری که چشم خودراازغیرشوهرخودیااز یکه محرم اونیست پرکند. صادق(ع):هنگامیکه خداوندبخواهدملتی رانابودکندرباخواری درمیان آنان رواج می یابد. صادق(ع): یکه ستمی کندبه سبب آن ستم درجانش یا یافرزندانش گرفتاری افتد. 96/8/12
616638

مستمری بازنشستگی

نحوه محاسبه میزان مستمری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میزان محاسبه مستمری بازنشستگی براساس میانگین دو سال پایان خدمت فرد است که البته باید حق بیمه نیز به طور کامل پرداخت شده باشد. بدون تردید بازنشستگی بخشی از دوره زندگی هر انسان است که از آن گریزی نیست. سازمانهای بازنشستگی تلاش میکنند تمامی نیازهای فرد و خانواده را در طول زندگی پاسخ دهند. اما برای اینکه هنگام بازنشستگی از نظر تامین مخارج زندگی فرد دچار مشکل نشود، باید در طول خدمت و اشتغال به فکر تامین اندوخته لازم باشد. ایجاد سابقه در سازمانهای بیمه ای و تامین اجتماعی یکی از ...
2859196

پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42

ید پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 در سایت ما می توانید مقالات و پروژه هایی پیرامون موضوع پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 جستجو کنید. پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 for my moblie. دریافت ترجمه دوره کامل پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 نگران پیدا مطلب درمورد پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 نباشید. کافیست روی ید کلیک کنید. پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 با فرمت jar برای گوشی. بخشی از پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 آیا میدانید پاو وینت در مورد سابقه امنیتی oracle - اسلاید 42 ? ...
1484330

شرایط بازنشستگی بدون تقاضای کارمند

شرایط بازنشستگی بدون تقاضای کارمند : مطابق تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد : - دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند . تبصره ۳ - دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند . سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است . کارمندان ? ...
1419678

سابقه تحقیق روی بزه، بز ار، بز اری

سابقه تحقیق روی بزه، بز ار، بز اریمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی بزه، بز ار، بز اری برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی بزه، بز ار، بز اری، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
2928619

پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle

توضیح پیرامون کتاب ، جزوه learn how to learn about پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle by subscribing to our telegram channel. corrected and approved پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle translation from here. the sale of the file پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle is now possible on this site. on this page, articles related to پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle are viewed. دارایی خود را صرف ید کتاب های گران قیمت ننمایید. مجموعه نظریات در کتب مختلف پیرامون پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle را به صورت یکجا دریافت نمایید. توضیحی درباره پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle چگونه با ید فایل پاو وینت درباره سابقه امنیتی oracle از این سایت امتیاز ب نمایم؟ cl ...
1400632

سایت های معتبرکلیکی ایرانی

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهای کلیکی ایرانی آشنا می شوید. جهت ثبت نام روی بنر ها کلیک کنید لایف کلیک بادوسال سابقه پرداخت معتبر جهت سرمایه گذاری ساقی با با سه سال سابقه پرداخت معتبر جرقه ایرانی باچهاررسال سابقه پرداخت رادابا با دوسال سابقه پرداخت پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت پیزا کلیک با یک سال سابقه پرداخت فیس نما با 4سال سابقه پرداخت همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت های کلیکی ایرانی ثبت نام کنید ودرآمد ب کنید وپیشرفت کنید. جهت ثبت نام روی بنر ها یا ع هاکلیک کنید
2439814

یه روز خوش نداریم

اعصاب نمیزارن برا آدم بمونه تا میخوای بگی کار، میگن سابقه کار داشتی؟ تا حالا تدریس کردی؟ وقتی همه دنبال سابقه کارن و ی برای اولین بار برا آدم کار نمیده من از قبر باباشون بیارم سابقه کارو؟ لعنت یزید تو گور هفت جد و آبادشون
2544442

درباره ید بک لینک

ید بک لینک را از شرکت هایی انجام دهید که از سابقه چندین ساله در این زمینه برخوردار باشند. ممکن است عبارت ید بک لینک را در اینترنت جستجو کرده و شرکت های زیادی پیش چشمان شما باز شوند اما همگی آنها قابل اطمینان نیستند. سابقه را بررسی کرده و سپس در صورت اطمینان از سابقه اقدام به ید نمایید. سابقه شرکت برای ید بک لینک به این دلیل حائز اهمیت است که شرکت های با سابقه از افراد با تجربه در تیم خود بهره میبرند.
2220068

تقاضای بازنشستگی با کیست ؟

تقاضای بازنشستگی با کیست ؟ باید دانست ، تقاضای بازنشستگی، در اختیار بیمه شده است، و کارفرما نمی تواند، بیمه شده را، وادار به بازنشسته شدن کند، یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهد که بیمه شده را بازنشسته کند. در این خصوص، تنها استثنا، مواردی است که بیمه شده ی مرد، دارای 65 سال تمام و بیمه شده ی زن، دارای 60 سال تمام یا بیشتر از آن باشد و حداقل سابقه لازم و قابل قبول را در تاریخ بازنشستگی داشته باشد؛ در چنین مواردی کارفرما می تواند بازنشستگی آنان را از سازمان تامین اجتماعی بخواهد.
1814690

حذف دوران تحصیل برای محاسبه سن بازنشستگی + سند

بر اساس لایحه جدید ت و در صورت تصویب آن در مجلس شورای ی، شرایط محاسبه دوران تحصیل در سابقه خدمت برای مشخص شدن سن بازنشستگی تغییر خواهد کرد.http://javaninews.ir
1595272

آیا کارفرما می تواند بیمه شده را بازنشست نماید؟

بازنشستگی و درخواست آن به عهده بیمه شده است و کارفرما نمی تواند بیمه شده را وادار به بازنشستگی نماید و یا از سازمان تامین اجتماعی بخواهد که بیمه شده را بازنشسته نماید مگر اینکه آقایان بیمه شده دارای ۶۵ سال و بانوان بیمه شده دارای ۶۰ سال سن تمام بوده و حداقل سابقه لازم و قابل قبول را در تاریخ درخواست بازنشستگی داشته باشند .
1824296

احتمال افزایش سن بازنشستگی

به گزارش دیگ سنگی به نقل از خبرگزاری تسنیم، معاون رفاه اجتماعتی وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر فکری برای صندوق های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می شویم مشابه با وضعیتی که برای موسسه های مالی غیرمجاز به وجود آمد. این در حالی ست که سال آینده چیزی نزدیک به 834 هزار نفر برای استخدام به بازار کار وارد می شوند. احمد میدری گفت: پیشنهاد ما اضافه شدن سن بازنشستگی به میزان شش ماه در هر سال است.در ت و مجلس، طرح موضوع کرده ایم و امیدواریم در بودجه امسال، مجلس این مجوز را به ما بدهد که سن و سابقه را در بحث بازنشستگی تغییر ? ...
294918

استخدام یک شرکت راهسازی

یک شرکت راهسازی (راه آهن قزوین-رشت) معتبر واقع در استان گیلان در نظر دارد جهت تکمیل پرسنل خود از افرادی که دارای صلاحیت و سابقه کار در زمینه های ذیل می باشند دعوت به عمل آورد. ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱ راننده اپراتور جرثقیل ۲ نفر، دارای گواهینامه ویژه و سابقه کار ۲ راننده لودر ۴ نفر، دارای گواهینامه ویژه و سابقه کار ۳ راننده بیل مکانیکی ۴ نفر، دارای گواهینامه ویژه و سابقه کار ۴ راننده پایه یک (کامیون و می.ر ۵ نفر، دارای گواهینامه ویژه و سابقه کار ۵ اپراتور پمپ بتن ۲ نفر، دارای سابقه کار ۶ آپاراتی ۱ نفر ۷ مکانیک ماشین آلات ...
2956507

تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه

فایل ورد تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه آیا تاکنون تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه را دریافت نکرده بودید؟ purchase and secure payments for surrounding papers تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه بهرین خلاصه فایل تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه را از ما بخواهید. چگونه تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه را با موبایل کنیم. آیا قصد ید فایل تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه را دارید؟ روی لینک ید کلیک نمایید. بخشی از تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه buy تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با س ...
1427628

سابقه تحقیق روی شرم و گناه

سابقه تحقیق روی شرم و گناهمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی شرم و گناه برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی شرم و گناه، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1626542

خاتمه قرارداد کار

خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر : مطابق ماده 31 قانون کار: ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آ ین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
2361230

تبصره 3 ماده 40

در تبصره3 ماده40 به امتیازاتی که مشمولین قانون ح اشتغال به هنگام بازنشستگی از آن برخوردار می شوند، اشاره دارد. برابر این تبصره به هنگام نیل به بازنشستگی مشمولین قانون ح اشتغال از کلیه امتیازات منظورشده برای شاغلان همطراز مانند پاداش پایان خدمت و غیره بهره مند می شوند. دستگاه مجری حکم مکلف به تامین و پرداخت این امتیازات است.در حال حاضر قریب به اتفاق جانبازان و آزادگانی که حقوق ح اشتغال خود را از بنیاد دریافت می کنند، 30سال سنوات خود را تکمیل و از مرز بازنشستگی عبور کرده اند.حسب قانون آنچه به این گروه به هنگام بازنشستگی تعلق می گیرد، به ازای هرسال سابقه ...
96350

استخدام در پروژه بیمارستان شهرستان ثلاث باباجانی

یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر فنی خود در پروژه بیمارستان شهرستان ثلاث باباجانی نیازمند نیروهای فنی به شرح ذیل می باشد : *. معماری ـ دفتر فنی ـ حداقل 5 سال سابقه ، مسلط به نرم افزار های دفتر فنی * . عمران یا معماری ـ اجرا ـ حداقل 5 سال سابقه کار اجرایی ( ترجیحاً دارای سابقه کاربیمارستان) * . برق ـ تأسیسات برقی ـ حداقل 5 سال سابقه کار اجرایی ( ترجیحاً دارای سابقه کاربیمارستان) * . مکانیک ـ تأسیسات مکانیکی ـ حداقل 5 سال سابقه کار اجرایی ( ترجیحاً دارای سابقه کاربیمارستان) لطفاً رزومه کاری خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید ایمیل: [email protected]
2260780

سایت های معتبرکلیکی ایرانی

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهای کلیکی ایرانی آشنا می شوید. جهت ثبت نام روی بنر ها کلیک کنید جرقه ایرانی با 7سال سابقه پرداخت ساقی با با سه سال سابقه پرداخت معتبر رادابا با دوسال سابقه پرداخت پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت فیس نما با 4سال سابقه پرداخت همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت های کلیکی ایرانی ثبت نام کنید ودرآمد ب کنید وپیشرفت کنید. جهت ثبت نام روی بنر ها یا ع هاکلیک کنید
2165958

سایت های معتبرکلیکی ایرانی

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهای کلیکی ایرانی آشنا می شوید. جهت ثبت نام روی بنر ها کلیک کنید ساقی با با سه سال سابقه پرداخت معتبر رادابا با دوسال سابقه پرداخت پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت پیزا کلیک با یک سال سابقه پرداخت فیس نما با 4سال سابقه پرداخت همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت های کلیکی ایرانی ثبت نام کنید ودرآمد ب کنید وپیشرفت کنید. جهت ثبت نام روی بنر ها یا ع هاکلیک کنید
524634

معرفی

ک.دای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر کلاردشت : سید محمدجواد . نام پدر : سید مرتضی ( گته آقا ) متولد : اردیبهشت 1354 مدرک تحصیلی : - فوق دیپلم ریاضی - لیسانس علوم . سابقه شغلی و کار : - سابقه 22 سال در امر تربیت فرزندان کشور - سابقه 8 سال مدیریت هنرستان فنی و کاردانش در شهر تهران - عضو شورای حل اختلاف تهران - از هسته های اولیه حفاظت اجتماعی تهران - سابقه فعالیت در موسسه فرهنگی و تحقیقاتی - کارشناس پژوهش مرکز علمی کاربردی پارس الکتریک تهران
524054

معرفی

ک.دای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر کلاردشت : سید محمدجواد . نام پدر : سید مرتضی ( گته آقا ) متولد : اردیبهشت 1354 مدرک تحصیلی : - فوق دیپلم ریاضی - لیسانس علوم . سابقه شغلی و کار : - سابقه 22 سال در امر تربیت فرزندان کشور - سابقه 8 سال مدیریت هنرستان فنی و کاردانش در شهر تهران - عضو شورای حل اختلاف تهران - از هسته های اولیه حفاظت اجتماعی تهران - سابقه فعالیت در موسسه فرهنگی و تحقیقاتی - کارشناس پژوهش مرکز علمی کاربردی پارس الکتریک تهران
643868

سابقه فنی، سابقه دانش مربوط

متقاضی ثبت اختراع باید ضمن توصیف اختراع، به سابقه فنی یا دانش مریوط، و به طور کامل به مستندات آنها نیز اشاره نماید. این امر در فهم اختراع، جستجو و بررسی اختراع نقش مهمی دارد.
1419676

سابقه تحقیق روی همبستگی خانواده

سابقه تحقیق روی همبستگی خانوادهمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی همبستگی خانواده برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی همبستگی خانواده، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1419996

سابقه تحقیق روی انگیزه پیشرفت

سابقه تحقیق روی انگیزه پیشرفتمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی انگیزه پیشرفت برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی انگیزه پیشرفت، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1419994

سابقه تحقیق روی ادراک خود یا خود آگاهی

سابقه تحقیق روی ادراک خود یا خود آگاهیمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی ادراک خود یا خود آگاهی برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی ادراک خود یا خود آگاهی، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1419998

سابقه تحقیق روی تحول اخلاقی

سابقه تحقیق روی تحول اخلاقیمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی تحول اخلاقی برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی تحول اخلاقی، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1427630

سابقه تحقیق روی کمال گرایی

سابقه تحقیق روی کمال گراییمحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی کمال گرایی برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی کمال گرایی، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1940760

سنوات ارفاقی بازنشستگی همسران جانبازان وآزادگان

آیا همسران جانبازان و آزادگان که کارمند هستند میتوانند از سنوات ارفاقی بازنشستگی استفاده کنند؟ بله برابر ماده ۲۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر می توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند :همسران شاهد،همسران جانباز ۵۰% و بالاتر،شیمیایی و اعصاب و روان(متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند،درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.تبصره1️⃣همسران شاغل جانبازان زیر ۵۰% و آز ...
990310

ین برق با سابقه بیمه تامین اجتماعی غیر دارای ربط

آزمون نظام یبه گزارش خبرها نظام ی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) ین باسابقه بیمه تامین اجتماعی غیر دارای ربط در فن برق : همه گرایش ها و زیر شاخه ها به تعداد شایان توجه فقط جهت جایگاه بندی و دریافت گرید شرکت های دارای اعتبار پیمانکاری مایحتاج است . ین برق با سابقه بیمه تامین اجتماعی غیر دارای ربط ین برق با سابقه بیمه تامین اجتماعی غیر دارای ارتباط استخدام ین برق با سابقه بیمه تامین اجتماعی غیر دارای ربط ® از ین متشخص که سابقه بیمه تامین اجتماعی آن ها از اماکنی زیرا : داروخانه ★ املاک ★ ماشین کرایه ای ★ فروشگاه ★ رستوران ★ مارکت ★ مطب معالج ★ کمپانی غیر مر? ...
2310018

آیین نامه اجرایی نحوه تعیین سنوات_ارفاقی بازنشستگی فرزندان و همسران

پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تعیین سنوات_ارفاقی بازنشستگی فرزندان و همسران ی شاغل در دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی موضوع: بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، برای تصویب به هیئت ان ارسال شد. (پیش نویس- در حال بررسی در هیئت ان) ماده ۱- همسران و فرزندان که شاغل و عضو صندوق های بیمه و بازنشستگی اعم از تی، غیر تی و خصوصی باشند، در صورت دارا بودن حداقل (۲۲) سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه که در هر حال کمتر از (۳۰) سال نخواهد بود و بدون شرط سنی می توانند با استفاده از حداکثر (۸) سال سنوات ارفاقی درخواست بازنشستگی ادامه مطلب
1282364

تحقیق درمورد رستوران و سابقه غذا با فرمت ورد

تحقیق درمورد رستوران و سابقه غذا با فرمت ورد لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24 رستوران و سابقه غذا سابقه تأمین غذای مسافران، تاریخچه ای بسیار کهن دارد و سابقه آن به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد می رسد که در آن زمان مراکزی برای عرضه غذا و نوشابه به وجود آمد که در هنگام حکومت پادشاهان روم، یونان، روم شرقی رونقی فراوان داشت.در سده شانزدهم، گونه های مختلفی از کلیه و قهوه خانه در انگلستان به وجود آمد که در زمان هایی معین، غذاهایی را ارایه می کرد. در سال های آ سده هیجدهم و ... دریافت فایل
1427632

سابقه تحقیق روی نظام ارزش ها

سابقه تحقیق روی نظام ارزش هامحقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه سابقه تحقیق روی نظام ارزش ها برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل سابقه تحقیق روی نظام ارزش ها، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و
1769074

من هنوز می توانم

کلی انتی بیوتیک دریافت احساس میکنم تمام جانم خشک شده مدام فقط دلم میخواهد آب بخورم دور لبهایم و بینی مدام میسوزه و ترک خورده است پلکهایم به شدت ورم کرده و هر بار که میبینم نیستی چند قطره اشک بی اختیار آن را تر میکند روی پلکهایم ترکهای ریزی خورده بین ابروهایم هم همینطور و مدام خارش و سوزش دارد ناحیه ای از شکمم هر چه میخورم میسوزد انگار فلفل پاشیده باشندش، نمیدانم دقیقا چه بلایی دارد به سرم می اید، هر جور آزمایشی که لازم بود انجام داده اند و همه جور حرفی شنیدم سابقه ایدز داری، سابقه دیابت داری، سابقه سرطان داری، سابقه چربی خون داری، سابقه جراحی داری و ? ...
1920358

سامسونگ و راز توسعه نیافتگی ایران!

کوان اوه هیون، رئیس #سامسونگ اعلام بازنشستگی کرده است، آقای هیون دلیل #بازنشستگی خود را این گونه ذکر کرده است: « این کمپانی به دلیل تغییر سریع صنعت تکنولوژی، با بحرانی بی سابقه روبرو است، در نتیجه ضرورت دارد که مدیریت این کمپانی به افراد #جوانتر س شود». (متن کامل در ادامه مطلب) ادامه مطلب
2895084

ا ام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بازنشستگی مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه

ا ام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بازنشستگی مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه : نمونه دادخواست ا ام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق بازنشستگی مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه : ریاست محترم دیوان عد اداری سلام علیکم ؛ احتراما" به وک از آقای / خانم ..........................به استحضار می رساند : موکل مدت 23 سال سابقه بیمه پردازی در کارگاه (کارخانه ) ................. دارد که مدت 10 سال آن در قسمت کار با اشعه بوده است لذا با توجه به سنوات ارفاقی متعلقه مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه درخواست بازنشستگی نموده که مورد موافقت قرار نگرفته است لذا ...
968088

سنت شکنی .

عذر خواهی مقام اجرایی از مردم ایران ، کم سابقه و شاید بی سابقه بود. بر شهامت . در این عمل بی نظیر تبریک باد.
1924006

خش الی بی سابقه سیستان و بلوچستان به روایت تصویر

سیستان و بلوچستان حدود ۲۰ سال است که درگیر خش الی بی سابقه شده است و این خش الی کشاورزان این استان را با بحرانی همه جانبه مواجه کرده است.خش الی بی سابقه سیستان و بلوچستان به روایت تصویرخش الی
1790208

سابقه

_...؟ +... _...! +[گفت] با این همه از سابقه نومید نشو ... [حافظ] ادامه مطلب
773248

سابقه ی فقه . شیعه

سابقه ی فقه . در شیعه، سابقه ی عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام سازی بر اساس این فقه است؛ که این را . بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان . دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ .ی که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، . بزرگوار ما بود.
1489894

سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی

سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار) سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار) سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار) سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار) سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار) سوالات استخدامی شرکت وزارت نفت شیمی (سابقه کار)search results سوالات استخدامی شرکت نفت ( سوالات عمومی و تخصصی آزمون جدید ...www.e-soal.ir/سوالات-استخدامی-شرکت-نفت/translate this pageبی نظیرترین مجموعه سوالات استخدامی شرکت نفت که همه رشته های آزمون امسال را پوشش داده ... استثنایی و بی نظیر سوالات استخدامی ی شیمی شرکت نفت به همراه پاسخ نام? ...
2227692

سایت های معتبرکلیکی ایرانی

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهای کلیکی ایرانی آشنا می شوید. جهت ثبت نام روی بنر ها کلیک کنید ساقی با با سه سال سابقه پرداخت معتبر رادابا با دوسال سابقه پرداخت پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت فیس نما با 4سال سابقه پرداخت همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت های کلیکی ایرانی ثبت نام کنید ودرآمد ب کنید وپیشرفت کنید. جهت ثبت نام روی بنر ها یا ع هاکلیک کنید
2946811

شکایت به دیوان عد برای ثبت سابقه کار

ریاست محترم دیوان عد اداری ----ب ؛احتراماً اینجانب .....معروض می دارد که نظر به اینکه از تاریخ 1/6/ 1374 لغایت 1/6/ 1377 به مدت 3 سال سابقه کار ثبت نشده بود و من پس از پیگیری ها با آوردن مدارک مبنی بر سابقه کار ، توانستم سابقه کارم را به تائید بیمه برسانم ولی بیمه با وجود تایید اعلام نمود که وجه این 3 سال باید به قیمت امروز پرداخت شود، در صورتی که من کل مبلغ را در آن سال ها پرداخت نموده ام ، و با توجه به تعطیلی مطب در سال 92 و نبود هیچگونه مدارکی ، بیمه مجددا" حرف خود را تکرار می کند. لازم بذکر است که کارفرما مفاصاحساب را تا آ سال 92 از بیمه دریافت کرده است و بیمه ا ...
2189492

نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر

نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمترکاملترین فایل در مورد نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمترجزوه کامل به همراه نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر می باشد. نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و ک? ...
2186104

نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر

نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمترکاملترین فایل در مورد نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمترجزوه کامل به همراه نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر می باشد. نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و ک ...
173638

آیا خود.یی باعث نازایی میشود؟

خیرخود .یی تاثیری در باروری ندارد فاکتورهای خطر در ارتباط با نازایی مردان-وجود سابقه عفونت پروستات یا ناحیه .– سابقه ضربه به بیضه ها یا چرخش بیضه ها، سابقه بلوغ زودرس یا دیررس– تماس با مواد سمی در حین کار نظیر مس، کادمیوم و جیوه، ا.ید اتیلن، کلرید وینیل، مواد رادیو اکتیو و اشعه– مصرف دخانیات– مصرف الکل به مقدار زیاد– تماس ناحیه های . با دماهای بالا– ترمیم فتق– بیضه نزول نکرده– داروهای مورد استفاده در دوران زخمها یا پسویازیس– سابقه مصرف دی استیل بسترول توسط مادر در حین بارداری و سابقه ابتلا به اوریون حین بلوغ– دیابتعلل اصلی نازایی مردانه را م
2039620

نحوه محاسبه مدت حضور در جبهه جانبازان به عنوان سابقه خدمت تی

نحوه محاسبه مدت حضور در جبهه جانبازان به عنوان سابقه خدمت تی✳️ نظر معاونت حقوقی رییس جمهور درباره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان : در خصوص استعلام از نحوه محاسبه مدت حضور در جبهه جانبازان به عنوان سابقه خدمت تی با توجه به ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب ی اعلام می دارد: نظر به اینکه بر اساس ماده (۶) دستگاههای مشمول این قانون مکلفند مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند. تبصره ماده مزبور نیز نحوه پرداخت ور بازنشستگ ...

حذف بازنشستگی ن با 20 سال سابقه کار