جملات زیبا و خواندنی


526221

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (35)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جمله زیبا با ع. جمله های آموزنده جملات تصویری زیبا ع. نوشته های آموزنده ع. نوشته های زیبا جمل. های خواندنی جملات آموزنده بزرگان جمله زیبا با ع. جملات زیبا و آموزنده ع. نوشته های زیبا جمله زیبا با ع. جملات آموزنده بزرگان جملات زیبا و آموزنده جمله های آموزنده گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
1969988

جملات زیبا و خواندنی (22)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا در مورد زندگیب شاد باشمحبت کنزندگی همین امروز استزندگی را سخت نگیر .. جملات زیباروز خود را با تکه های دیروز شروع نکنهر روز یک شروع تازه استهر صبحی که ما از خواب بر میخیزیم اولین روز از زندگی جدید ماستامروز اولین روز ازبقیه عمرتوست... جملات زیبا و خواندنی هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید...جملات زیبا و کوتاه تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید و ی که قرار است پنج سال بعد باشید، در مردمی است که در این مدت با آن ها معا کرده ...
2416387

جملات زیبا و دلنشین

جملات زیبا و کوتاه صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باش. *…**…**…**…**…**…**…**…**…* جملات زیبا و خواندنی تنهایے تان را با ڪسے قسمت ڪنید ڪه سال ها بعد ، شما را همین گونه ڪه هستید دوستـــــ بدارد با موے سپیدتان ، شیـار زیر چشمتـان و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ ادامه مطلب
1684014

مطالب خواندنی

جملات و متن هایی که گاهی تا اعماق وجود آدم تاثیر گذار است و کار چندین صفحه نصیحت را انجام می دهد ! این جملات زیبا و خواندنی را از دست ندهید. به قلبت رجوع کن اگر ح خوبست به باورهایت ایمان بیاور اگر ح خوب نیست همچون خانه کلنگی بکوب از اول بساز برای تغییر دیر نیست جملات زیبا و خواندنی آدمهای زیادی هستند… که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه، قانون طبیعت برع است… این خوشبختی است که منتظر ماست، زیرا خود ما خالق آن هستیم جملات خواندنی و جالب وجود پدر ۴۰ برابر امن تر از خانه ایست که درش۴۰ تا قفل دارد وجود مادر ۴۰ برابر راحت تراز هتلیس? ...
1593946

جملات زیبا و خواندنی (15)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیمتن های زیبا و خواندنی به قلبت رجوع کن اگر ح خوبستبه باورهایت ایمان بیاور اگر ح خوب نیستهمچون خانه کلنگی بکوب از اول بسازبرای تغییر دیر نیست جملات زیبا و خواندنی آدمهای زیادی هستند… که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه،قانون طبیعت برع است…این خوشبختی است که منتظر ماست، زیرا خود ما خالق آن هستیم جملات خواندنی و جالب وجود پدر 40 برابر امن تر از خانه ایست که درش40 تا قفل داردوجود مادر 40 برابر راحت تراز هتلیست که 40 پرسنل داردپدر یعنی امنیتمادر یعنی آرامشخدایا این امنیت و آرامش رو برای همه نگهدار مطالب خواندنی یادم با? ...
1715308

جملات زیبا و خواندنی (43)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و دلنشین ریسمانی که شود را می توان گره زد ولی همیشه یک گره باقی می ماند مواظب باشیم رشته محبت بین ما انسانها نشود تانیازی به گره زدن نداشته باشدجملات زیبا و خواندنی اینکه بیش از حد توان بار مسئولیت دیگران را به دوش بکشی چرخ زندگی خودت از کار میوفته... هوای خودتون رو داشته باشید.....زیباترین جملات آموزندهزیباترین هندسه زندگیاین است که پلیاز امید بسازیبالاتر از دریای نا امیدی. جملات آموزنده و ماندگاردشواری به معنای غیرممکن بودن نیست. به معنای این است که باید بیشتر تلاش کنیجملات زیبا و خواندنی مهربانى در کلاما ...
2367430

جملات زیبا و خواندنی (30)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و حکیمانه هر چه بیشتر قسم بخوریم، تا حرفمان را ثابت کنیم،باور دیگران را نسبت به خود کاهش داده ایم.ساده بگوییم، راست بگوییم جملات زیبا و خواندنی همیشه دعاکنید:چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیندقلبی که خطاکارترین ها را ببخشدذهنی که بدیها را فراموش کندو روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را ازدست ندهد... جملات زیبا و حکیمانه مشکل ترین چیز این است که از جایت بلند شوی،بدون آنکه جایی باشد که به آنجا بروی... جملات زیبا و فلسفی قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی ،وارد زندگیت میشه ...پس دائم با خودت تکرار کن :من ...
2061252

جملات زیبا و خواندنی (48)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات زیبا و آموزنده به تقویم ها اعتمادی نیست،اگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است؛راز نو شدن را باید دانستو گرنه بهار یک فصل تکراریست!گذشت عمر تبریک ندارد...صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد...شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارمنه برای امروز ، بلکه برای فردای هر روز . جملات زیبا و خواندنی آدمها دنبال خوشبخت? هستند؛با مدرک...با پول...با شغل...با مقام...با همسر...اما با ا?ن چ?زها آدم خوشبخت نم?شود.خوشبختی یعنی:احساس رضایتاز هرچه داریمو هرچه هستیم جملات زیبا و حکیمانه زندگی تنها یکبار است،پس کارهایی را که خوشح میکنه و با ان? ...
2236718

جملات زیبا و خواندنی (27)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و آموزنده سعی کن آنقدر کامل باشی کهبزرگترین تنبیه تو برای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد. جملات زیبا و خواندنی برای ساختن کشتی آرزوهایتهر چقدرهم که سخت باشد صبر کنچراکه قایق کاغذی رویاهاخیلی زود تر ازآنچه فکر می کنیزیر آب خواهد رفت جملات زیبا و فلسفی دنیای زیبای درونتان رابا فکر به اشتباهات دیگرانبه جهنم تبدیل نکنیدلبخند بزنیدوببخشیدآنها شاید بخاطر تربیت درمحیطی عاری از فرهنگو ادب دیگران را آزار میدهندشادباشید و بی تفاوت جملات زیبا و آموزنده زندگی خیلی خوبه!!! فقط نصفش رو دیگران اب می کنند نصفه دیگه شو خودم ...
1998016

اس ام اس و جملات زیبا ، رمانتیک و خاص مهر 94 اس ام اس و جملات زی

اس ام اس و جملات زیبا ، رمانتیک و خاص مهر 94اس ام اس و جملات زیبا ، رمانتیک و خاص مهر 94 تقدیر نام ِ مردی بود که بخاطرش رهایم کردی… جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب خاطرات هم می…اس ام اس و جملات زیبا ، رمانتیک و خاص مهر 94تقدیرنام ِ مردی بودکه بخاطرش رهایم کردی…جملات زیبا و عاشقانه بسیار نابخاطرات هم می تواند چشمانی را تر کندکه به در خشک شد…جملات زیبا و عاشقانه بسیار نابپشت ِ شعرهایم قالیچه می بافی بانودست های ظریفت را رج به رج روی واژه هایم بکشاین شعر دست بافت ِ توست…جملات زیبا و عاشقانه بسیار نابداد نزن استکان ها را نشکناخم هم به صورت ِ ماهت نمی آیدا ...
1405350

جملات زیبا و خواندنی (13)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و فلسفی تفاوت بین آسان و مشک مین خوردن با یک سنگ آسان است، ولی بلند شدن مشکل است.لذت بردن از زندگی آسان است، ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است. جملات زیبا و خواندنی قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی، قیمت تو بی نهایت استو اگر دنیا را بخواهی، قیمت تو همان است که خواسته ای. جملات زیبا و فلسفیخوشبینی،آهنربای خوشبختی است؛اگرمثبت باشید و مثبت بمانید، انسان ها و اتفاقات مثبت به سویشما جذب خواهند شد... جملات زیبا درباره زندگی سخت ترین کار دنیا، آزاد اسیرانی است که زنجیرهای خود را می پرستند. سخت ترین زنجیر? ...
2583134

جملات زیبا و خواندنی (36)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات زیبا و فلسفی سنگ در بیابان بی ارزش است ولی اگر آن سنگ را پله کنی باعث ترقی میشود.اشتباهات موجب ناراحتی هستند ولی اگر آن هارا تجربه کنی برای خودتو مثل پله ازشون بری بالا و به موفقیت برسی خیلی به درد بخور هم هستند.اگر به هدفتان یقین دارید از اشتباهات هراس نداشته باشید! حتی آن ها برایتان فرصت هستند.. جملات زیبا و فلسفی زندگی ِخوب زندگی شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود منظورم این است اگر شما شاد باشید قطعا خوب زندگی خواهید کرد !! جملات زیبا و خواندنی زندگی آنگونه که دوست دارید? ...
261100

سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵

سری جدید جملات عاشقانه و زیبا 95 - آقا و خانوم لو. سری جدید جملات عاشقانه و زیبا 95 - آقا و خانوم لو. سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ به ماه تولدم رسیده ام و تو هنوز نیامدی شاید منتظری به ماه مرگم برسم و بیایی سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ آرزوهایم هوایی شده اند مدام بر باد می روند! سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ می گی بی خیـــــــ. شَم ؟ خُوب لَعنَتـــــــی … تُـــو بی خیــــــــالِ اون شُو ! سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ بــــآور کن تــوقعِ زیآدی نـــیست اینـــــکه فقـــط گـاهی احـسآس کنم یـــک مـــــرد آغــــوشش را بــــرا...
904790

جملات داشته ها و نداشته ها

گیله مرد میگفت: ماهیت " دارم " های این دنیا اینه که ؛ خیلی زود به " داشتم " ها تبدیل میشه ... جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا دارایی، جملات داشته ها و نداشته ها، جملات زیبا درباره دنیا، جملات زیبا مالک و مملوک
1481854

جملات زیبا و خواندنی (14)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و فلسفی بی سوادان قرن 21 انی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسندبلکه انی هستند که نمی توانند بیاموزند، آموخته های کهنه را دور بریزندو دوباره بیاموزند جملات زیبا و خواندنی وقتی داری با ی درد و دل میکنیمثل اینه که بهش یه چک سفید امضا بدون تاریخ میدیتا هروقت هرجور خواست ازش استفاده کنهمراقب باش که حرف دلترو با کی و کجا میزنی جملات زیبا و عاشقانه ذهن ما مثل تلو?ز?ونه، ما تصم?م م? گ?ر?م که کدوم شبکه روبب?ن?م !شبکه رنجش، شبکه بخشش، شبکه نفرت، شبکه مهربون?، شبکهشاد? ?ا برنامه ها? تکرار? د?روز .هر روز فکر کن، د?دن کدوم شبکه ? ...
708022

جملات زیبا و خواندنی (29)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات زیبا و دلنشین زمان مانند یک رودخانه استهرگز نمی توانیم به یک آب دو بار دست بزنیم...زیرا آن جریان آبی که از مقابل ما گذشت ، دیگر باز نمی گردد.از هر لحظه ی زندگیمان لذت ببریم جملات زیبا در مورد زندگی به لبخندتان اجازه دهیدتا دنیایتان را تغییر دهد....ولیبه دنیایتان اجازه ندهیدکه لبخندتان را تغییر دهد... جملات زیبا در مورد خدا وانمود کن قوی هستی، تا قدرت پیدا کنی .. وانمود کن شاد هستی، تا شاد شوی..هر چه می خواهی وانمود کن تا هر چه می خواهی بشوی.. جملات زیبا و آموزنده لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه با...
2136463

جملات عاشقانه

جملات زیبا و دلنشین راد - جملات عاشقانه mjn-rad. /category/1 translate this page کاش می شد ... تمام داستان های دنیا را. از دهان تو بشنوم ! تمام عاشقانه های دنیا را. تو برایم تکرار کنی ! اصلا هر چه تو بگویی زیباست ! می دانی. کاش می توانستم. جدیدترین جملات عاشقانه و احساسی alonejavad. / translate this page جدیدترین جملات عاشقانه و احساسی - ღمنطق عشق همین است که لیلا باشیღ.‎استاتوس های عاشقانه · ‎تیر ۱۳۹۴ · ‎جملات عاشقانه · ‎اردیبهشت ۱۳۹۴ زیباترین جملات عاشقانه - بیتوته www.beytoote.com/fun/visual/love-beautiful-text translate this page زیبا جملات زیبا جملات زیبا عاشقانه جملات کوتاه عاشقانه شعر عا? ...
1522095

جملات زیبا و خواندنی (41)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات آموزنده فلسفی خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیستخوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته هاست! «یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ چیز نیست.و گاهی ساده و غیرقابل تصور است جملات آموزنده والهام بخش امروز درهای گذشته را می بندم و درهای آینده را می گشایم.نفسی عمیق می کشمو گام می نهم به سوی فصلی جدید در زندگانی ام. جملات آموزنده و ماندگار گاهی خدا را صدا بــزن.بی آنکه بخواهی از او گله کنی.بی آنکه بگوییچرا؟ای کاش و بی آنکه نداشتن هاو نبودن ها را به اونسبت بـدهی.گاهی خدارابه خاطرخدا بودنش صدا بـزن.خدایا دوستت دارم جملات زیبا و خواندنی ب ...
910855

جملات زیبا قبولی

گیله مرد میگفت : رد شدن یا ردّ شدن، هر دو بدست ماست ... ولی اینجا تصمیم میگیریم که در آنجا با پل چه کنیم ... در جایی که: ردّ شدن برابر است با رد نشدن ؛ و ردّ نشدن برابر است با رد شدن . خدایا کمک کن؛ قبول شوم و رد شوم [از پل ] جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا رد شدن، جملات زیبا قبولی، نکته های کوچک زندگی، جملات زیبا یک تلنگر
1419483

جملات حکیمانه و دلنشین

جملات حکیمانه و دلنشین در این مطلب گلچینی از بهترین و زیباترین جملات فلسفی و آموزنده را برای شما گردآوری کرده ایم. **** تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و نا امید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشود حتماً به جاش یک دیوار می ساختند جملات زیبا و آموزنده از بزرگان شما یک درخت بزرگ رابا یک ضربه تبر نمیتوانید قطع کنید؛آنقدربه آن ضربه میزنید و میزنیدکه به یکباره میبینید توانستید! رسیدن به موفقیت نیز اینگونه است؛ قدم به قدم! جملات زیبا و خواندنی همسر شما همونی میشه که مدام تو گوشش میخونید به صورت مستقیم ی? ...
1347074

جملات زیبا و خواندنی (12)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و خواندنی و دل نشین بعضى صبح ها که از خواب پا میشى با خودت فکر میکنى "نمیتونم از پسش بر بیام" و بعد تو دلت میخندیو یاد تمام صبح هایى میفتى که این فکر رو داشتی... جملات زیبا و عاشقانه صبح ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل نداردلبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!یک لیوان چای تازه دم بنوشیدیک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنیدو گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشانمهم، همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی ست جملات زیبا در مورد دوست اگه خواستی تکیه بدینه به "چهره ها "اعتماد کن ؛ ...
1961639

جملات زیبا و خواندنی (46)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات آموزنده برای زندگی هرگاه از خوبی ی صحبتی به میان آید دیگران سکوت می کنند و هرگاه از بدی ی حرفی شود اظهار نظرها آغاز میگردد و این بزرگترین مصیبت است ...!!! جملات زیبا و خواندنی بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند، بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند، "تفاوتش را بفهمیم" جملات آموزنده از بزرگان باید به مردم اثبات می که چقدر اشتباه فکر می کنند که وقتی پیر می شوند، دیگر عاشق نمی شوند.نمی دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می شوند. جملات خواندنی درباره زندگی من با چهرات،پولت، موقعیت اجت ...
2343999

جملات زیبا و خواندنی (56)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و حکیمانهپشت تمام آرزوهای تو"خدا" ایستاد افیست به "حکمت"شایمان داشته باشیتا "قسمت ات" سر راهت قرار بگیرد"او را بخوانید تا شما را اجابت کندای مهربان من، رحمتت را از من دریغ مکن ...جملات زیبا از بزرگاندقت کردی...همین الان؛هم اکنون؛این لحظه؛پیر ترین سنی هستی که تا حالا بوده ای و جوان ترین سنی که تا ابد خواهی بود!پس از لحظاتت بی نهایت لذت ببرو شادی کن جملات زیبا و خواندنیقویترین آدمها همیشه انی نیستند که پیروز میشوند بلکه آنهایی هستند کهوقتی میبازند،تسلیم نمی شوندقوی بودن :ویژگی خاص افراد موفق است !جملات زیبا و ? ...
911340

ع. عاشقانه تیر96

ع. عاشقانه جملات کوتاه عاشقانه و زیبا می ترسم .ی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دلگیرم از .ی که مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد … جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دو کلام حرف حساب باهات دارم : ” دوست دارم ” جملات کوتاه عاشقانه و زیبا تمام دنیا را گشته ام کنار تو اما ، دنیای دیگریست ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا بی کلام اینجا باش بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم … جملات کوتاه عاشقانه و زیبا هیچ روی?...
2516462

سخنانی زیبا و خواندنی از فیثاغورث

هرگز قبل از فکر حرف نزن و کاری انجام مده. فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم. فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی ? ...
1377804

جملات زیبا و خواندنی (39)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و آموزنده هوای یکدیگر را داشته باشیددل نشکنیدقضاوت نکنیدهنجارهای زندگی ی رامس ه نکنیدبه غم ی نخندیدبه راحتی ازیکدیگر گذر نکنیدآدم ها !! دنیا دو روز استهوای دلتان را داشته باشید جملات زیبا و حکیمانه زندگی جاریستمانند آبشاری زیبااگر خودت را رها کنیراحت به منزل میرسیترس از موانع نداشته باشخدای تو خدای عشق است نه ترس جملات زیبا در مورد زندگی در دفتر زندگیمشکلاتت را با مداد بنویسو نعمت هایت را با خ رامید داشته باش کهروزی تمام مشکلاتت را پاک خواهد کردخ که از احوال تمام بندگانش باخبر است. جملات زیبا و آموزنده زن? ...
1216784

کانال زیبا

کانال زیبا آیا شما به دنبال یک کانال زیبا هستید، من به شما یک سایت معرفی میکنم که در اون کانال زیبا وجود داره. کانال متن های زیبا تلگراممتن های زیبای تلگرامکانال جملات عاشقانه در تلگرامکانال تلگرام جملات نابکانال جملات فلسفی تلگرامکانال تلگرام جملات بزرگانع نوشته های زیبا برای تلگرامکانال جملات قصار
2413701

گل هایِ واژه

تقصیرِ من نبود!دستم به شعر خوردگل هایِ واژه زمین ریخت. پ.ن:چیدمان شعر و تصویر کاری از خود ِ شاعر است.زیباترین جملات عاشقانه، شعرهای احساسی، جملات بسیار زیبا، جملات قشنگ، جملات خاص و جالب، دلنشین ترین جملات زیبا، گل هایِ واژه،
2464944

جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و دلنشین یه آدمهایی هستن تو زندگی که باعث میشن یه کم بلندتر بخندی, یه کم بیشتر لبخند بزنی و یه کم بهتر زندگی کنی.. ادامه مطلب
2675568

جملات زیبا و خواندنی (38)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا در مورد زندگیهرگـــز این چهار چیز را در زندگیت نشکناعتماد قول .. رابطه و قلبزیرا اینها وقتـی می شکنند صدا ندارندامــــا درد بسیاری دارند جملات زیبا و خواندنیبحثی را که نه خودقـانع می شوی نه میتوانی شخصمقابل را قانع کنیبا یک لبخند تمام کن... جملات زیبا و عاشقانهموفقیت از آن انی است کهیک ثانیه دیرتر ناامید می شوندو یک لحظه دیرتر دست از تلاشبرمی دارندمواظب همین "یک"های سادهباشیدجملات زیبا و خواندنیخــدایا دریاب این بنده ات را... بنده اے کہ تو خنده هاش گفتخــدایا شـکرتو تو گریہ هاش گفت خدا بــزرگه !!و وقتی ادم? ...
453419

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (شماره یک)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (شماره یک) • مجله ع. جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (شماره یک) • مجله ع. جملات زیبا برای زندگی جملات الهام بخش زندگی زیبا ع. نوشته جملات زیبا جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی ع. ع. های زیبا ع. های عاشقانه ع. های خنده دار گالری ع. عکاسی اجتماعی منبع تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ نویسنده: admin اشتراک مطلب با دوستان :
1087313

جملات زیبا و خواندنی (36)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و فلسفی سنگ در بیابان بی ارزش است ولی اگر آن سنگ را پله کنی باعث ترقی میشود.اشتباهات موجب ناراحتی هستند ولی اگر آن هارا تجربه کنی برای خودتو مثل پله ازشون بری بالا و به موفقیت برسی خیلی به درد بخور هم هستند.اگر به هدفتان یقین دارید از اشتباهات هراس نداشته باشید! حتی آن ها برایتان فرصت هستند.. جملات زیبا و فلسفی زندگی ِخوب زندگی شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود منظورم این است اگر شما شاد باشید قطعا خوب زندگی خواهید کرد !! جملات زیبا و خواندنی زندگی آنگونه که دوست دارید، ...
1383094

کانال جملات ناب تلگرام

کانال جملات فلسفی در تلگرامکانال تلگرام جملات زیباکانال متن زیبا در تلگرامکانال جملات قصارکانال تلگرام جملات بزرگانکانال جملات عاشقانه در تلگرامکانال تلگرام سخنان حکیمان انال تلگرام جملات موفقیت ادامه مطلب

جملات زیبا و خواندنی