جملات زیبا و خواندنی


2583134

جملات زیبا و خواندنی (36)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات زیبا و فلسفی سنگ در بیابان بی ارزش است ولی اگر آن سنگ را پله کنی باعث ترقی میشود.اشتباهات موجب ناراحتی هستند ولی اگر آن هارا تجربه کنی برای خودتو مثل پله ازشون بری بالا و به موفقیت برسی خیلی به درد بخور هم هستند.اگر به هدفتان یقین دارید از اشتباهات هراس نداشته باشید! حتی آن ها برایتان فرصت هستند.. جملات زیبا و فلسفی زندگی ِخوب زندگی شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود منظورم این است اگر شما شاد باشید قطعا خوب زندگی خواهید کرد !! جملات زیبا و خواندنی زندگی آنگونه که دوست دارید? ...
261100

سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵

سری جدید جملات عاشقانه و زیبا 95 - آقا و خانوم لو. سری جدید جملات عاشقانه و زیبا 95 - آقا و خانوم لو. سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ به ماه تولدم رسیده ام و تو هنوز نیامدی شاید منتظری به ماه مرگم برسم و بیایی سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ آرزوهایم هوایی شده اند مدام بر باد می روند! سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ می گی بی خیـــــــ. شَم ؟ خُوب لَعنَتـــــــی … تُـــو بی خیــــــــالِ اون شُو ! سری جدید جملات عاشقانه و زیبا ۹۵ بــــآور کن تــوقعِ زیآدی نـــیست اینـــــکه فقـــط گـاهی احـسآس کنم یـــک مـــــرد آغــــوشش را بــــرا...
904790

جملات داشته ها و نداشته ها

گیله مرد میگفت: ماهیت " دارم " های این دنیا اینه که ؛ خیلی زود به " داشتم " ها تبدیل میشه ... جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا دارایی، جملات داشته ها و نداشته ها، جملات زیبا درباره دنیا، جملات زیبا مالک و مملوک
1481854

جملات زیبا و خواندنی (14)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و فلسفی بی سوادان قرن 21 انی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسندبلکه انی هستند که نمی توانند بیاموزند، آموخته های کهنه را دور بریزندو دوباره بیاموزند جملات زیبا و خواندنی وقتی داری با ی درد و دل میکنیمثل اینه که بهش یه چک سفید امضا بدون تاریخ میدیتا هروقت هرجور خواست ازش استفاده کنهمراقب باش که حرف دلترو با کی و کجا میزنی جملات زیبا و عاشقانه ذهن ما مثل تلو?ز?ونه، ما تصم?م م? گ?ر?م که کدوم شبکه روبب?ن?م !شبکه رنجش، شبکه بخشش، شبکه نفرت، شبکه مهربون?، شبکهشاد? ?ا برنامه ها? تکرار? د?روز .هر روز فکر کن، د?دن کدوم شبکه ? ...
708022

جملات زیبا و خواندنی (29)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات زیبا و دلنشین زمان مانند یک رودخانه استهرگز نمی توانیم به یک آب دو بار دست بزنیم...زیرا آن جریان آبی که از مقابل ما گذشت ، دیگر باز نمی گردد.از هر لحظه ی زندگیمان لذت ببریم جملات زیبا در مورد زندگی به لبخندتان اجازه دهیدتا دنیایتان را تغییر دهد....ولیبه دنیایتان اجازه ندهیدکه لبخندتان را تغییر دهد... جملات زیبا در مورد خدا وانمود کن قوی هستی، تا قدرت پیدا کنی .. وانمود کن شاد هستی، تا شاد شوی..هر چه می خواهی وانمود کن تا هر چه می خواهی بشوی.. جملات زیبا و آموزنده لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه با...
1347074

جملات زیبا و خواندنی (12)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و خواندنی و دل نشین بعضى صبح ها که از خواب پا میشى با خودت فکر میکنى "نمیتونم از پسش بر بیام" و بعد تو دلت میخندیو یاد تمام صبح هایى میفتى که این فکر رو داشتی... جملات زیبا و عاشقانه صبح ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل نداردلبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!یک لیوان چای تازه دم بنوشیدیک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنیدو گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشانمهم، همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی ست جملات زیبا در مورد دوست اگه خواستی تکیه بدینه به "چهره ها "اعتماد کن ؛ ...
911340

ع. عاشقانه تیر96

ع. عاشقانه جملات کوتاه عاشقانه و زیبا می ترسم .ی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دلگیرم از .ی که مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد … جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دو کلام حرف حساب باهات دارم : ” دوست دارم ” جملات کوتاه عاشقانه و زیبا تمام دنیا را گشته ام کنار تو اما ، دنیای دیگریست ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا بی کلام اینجا باش بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم … جملات کوتاه عاشقانه و زیبا هیچ روی?...
2516462

سخنانی زیبا و خواندنی از فیثاغورث

هرگز قبل از فکر حرف نزن و کاری انجام مده. فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم. فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• جملات فیثاغورث •.•.•.•.•.•.•.•.• بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی ? ...
1377804

جملات زیبا و خواندنی (39)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و آموزنده هوای یکدیگر را داشته باشیددل نشکنیدقضاوت نکنیدهنجارهای زندگی ی رامس ه نکنیدبه غم ی نخندیدبه راحتی ازیکدیگر گذر نکنیدآدم ها !! دنیا دو روز استهوای دلتان را داشته باشید جملات زیبا و حکیمانه زندگی جاریستمانند آبشاری زیبااگر خودت را رها کنیراحت به منزل میرسیترس از موانع نداشته باشخدای تو خدای عشق است نه ترس جملات زیبا در مورد زندگی در دفتر زندگیمشکلاتت را با مداد بنویسو نعمت هایت را با خ رامید داشته باش کهروزی تمام مشکلاتت را پاک خواهد کردخ که از احوال تمام بندگانش باخبر است. جملات زیبا و آموزنده زن? ...
1216784

کانال زیبا

کانال زیبا آیا شما به دنبال یک کانال زیبا هستید، من به شما یک سایت معرفی میکنم که در اون کانال زیبا وجود داره. کانال متن های زیبا تلگراممتن های زیبای تلگرامکانال جملات عاشقانه در تلگرامکانال تلگرام جملات نابکانال جملات فلسفی تلگرامکانال تلگرام جملات بزرگانع نوشته های زیبا برای تلگرامکانال جملات قصار
2464944

جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و دلنشین یه آدمهایی هستن تو زندگی که باعث میشن یه کم بلندتر بخندی, یه کم بیشتر لبخند بزنی و یه کم بهتر زندگی کنی.. ادامه مطلب
2675568

جملات زیبا و خواندنی (38)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا در مورد زندگیهرگـــز این چهار چیز را در زندگیت نشکناعتماد قول .. رابطه و قلبزیرا اینها وقتـی می شکنند صدا ندارندامــــا درد بسیاری دارند جملات زیبا و خواندنیبحثی را که نه خودقـانع می شوی نه میتوانی شخصمقابل را قانع کنیبا یک لبخند تمام کن... جملات زیبا و عاشقانهموفقیت از آن انی است کهیک ثانیه دیرتر ناامید می شوندو یک لحظه دیرتر دست از تلاشبرمی دارندمواظب همین "یک"های سادهباشیدجملات زیبا و خواندنیخــدایا دریاب این بنده ات را... بنده اے کہ تو خنده هاش گفتخــدایا شـکرتو تو گریہ هاش گفت خدا بــزرگه !!و وقتی ادم? ...
2930444

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (91)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی ع نوشته های زیبا جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی جمل های آموزنده جمل های خواندنی ع نوشته های زیبا و مفهومی ع نوشته های جالب جملات الهام بخش تصویری جمل های خواندنی ع نوشته های عاشقانه ع نوشته های زیبا و مفهومی جملات الهام بخش زیبا ع نوشته های زیبا ع نوشته های زیبا و مفهومی جمل های خواندنی جملات الهام بخش تصویری جمل های آموزنده گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
1383094

کانال جملات ناب تلگرام

کانال جملات فلسفی در تلگرامکانال تلگرام جملات زیباکانال متن زیبا در تلگرامکانال جملات قصارکانال تلگرام جملات بزرگانکانال جملات عاشقانه در تلگرامکانال تلگرام سخنان حکیمان انال تلگرام جملات موفقیت ادامه مطلب
1747244

مطالب خواندنی

جملات و متن هایی که گاهی تا اعماق وجود آدم تاثیر گذار است و کار چندین صفحه نصیحت را انجام می دهد ! این جملات زیبا و خواندنی را از دست ندهید. به قلبت رجوع کن اگر ح خوبست به باورهایت ایمان بیاور اگر ح خوب نیست همچون خانه کلنگی بکوب از اول بساز برای تغییر دیر نیست ادامه مطلب
1761358

جملات زیبا و خواندنی (44)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات آموزنده و با مفهوم از درون مغز تو آغاز می شودچه بسیار انسان ها که دست و پایشان بسته نیست، اما زندانیهافکار خویشند...جملات آموزنده زندگیدیدن زیبایی ، نیازی به بینایی نیست،خیلی چیزها را میشود با چشم دل دید.آدم هایی را می شناسم که چشمان زیبا دارند ، اما زیبایی ها را نمی بینند!!و روشن دلی را میشناسم، که تمام زیبایی های اطرافش را با چشم دلش می بیند.جملات زیبا و خواندنیتحت فشار بودنو تغییر چیز بدی نیست!بلکه همان چیزی استکه زغال سنگ را به الماس تبدیل می کند...جملات آموزنده از بزرگانایرانیان باستان دروغگویی را بدترین عیب ها ...
2664050

متن های عاشقانه در مورد رفاقت

متن در مورد رفیق, جملات خواندنی رفیق, رفیق صمیمی, متن های خواندنی در مورد دوست, رفاقت متن و جملات زیبا در مورد رفیق و دوستی و رفاقت ع نوشته و متن برای رفیق و دوست هی رفیقبدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشویدنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی جملات زیبا در وصف دوست مشترک گرامیتاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !“همراه آ ” متن زیبا در مورد دوست و خوبی هایش نفس شروع زندگیستعشق قسمتی از زندگیستاما دوست خوب قلب زندگیست . . متن زیبا برای دوست صمیمی مناز میان واژه های زلال« دوستی » را برگزیده ام،آن جا کهبرف ها? ...
2297578

جملات زیبا و خواندنی (28)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و خواندنیدر جیب هایت یک مشت امید بریزاز چوب لباسی چند رویا بردارروی گلدان زندگی ات آبی بپاشو کفش همت بپوش ...باقی درست خواهد شد ...خدا هست...خورشید هست ...امید هست ...جملات زیبا و فلسفی محبت ها هیچ وقت فراموش نمی شوندوقتی به ی محبت می کنیدآنقدر می چرخهتا یه روزی، یه جاییکه روحتم خبر ندارهبهت برمی گردهمحبت کن بی توقع ...جملات زیبا‏‏ وقتی به چشم های یک حیوان می نگرم،حیوانی را نمی بینمیک موجود زنده را می بینمیک دوست را می بینمیک روح را حس می کنمجملات زیبا از بزرگانحال دلت که خوب باشدهمه دنیا زیباستحال دلت که خوب باشدحتی ...
2768316

جدیدترین جملات زیبا و انرژی مثبت

جملات زیبا و ناب بچه ها هرگز مادرشانرا زشت نمیدانند؛اگر ی یاجایی را دوست داشته باشیدآنها را زیبا هم خواهید یافت،زیراحس زیبا دیدن همان عشق استجملات زیبا و کوتاه *…**…**…**…**…**…**…**…**…*جملات فلسفی سعی کن آنقدر کامل باشیکه بزرگترین تنبیه توبرای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد! *…**…**…**…**…**…**…**…**…*جملات زیبا میتوان با این خدا پرواز کردسفره دل را برایش باز یتوان درباره گل حرف زدصاف وساده مثل بلبل حرف زدچکه چکه مثل باران راز گفتمیتوان با او صمیمی حرف زد *…**…**…**…**…**…**…**…**…*متن های زیبا و آموزنده ما به این دلیل روی کره ی زمین زن ...
350058

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (33)

مجموعه: خواندنیهای دیدنیع. نوشته های زیبا جملات فلسفی جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی جملات زیبا زندگی جملات زیبای تصویری ع. نوشته های فلسفی راز موفقیت در زندگی جملات زیبا زندگی ع. نوشته های زیبا جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی خواندنیهای دیدنی گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
910854

جملات زیبا بال و بار

خدایا ؛ مبادا روزی فرا رسد که ما ... بارمان را بسته باشیم به این قیمت که بالمان را بسته باشیم ... و از یاد برده باشیم که برای اوج و پرواز؛ بال می خواهیم نه بار ... " بال " و " وبال " در عین تشابه؛ عین تضادند ... جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا بال و بار، جملات زیبا بال و وبال
244130

زیبا ترین شعر ها و متن های عاشقانه 96 | عاشقانه ترین جملات 2017

زیبا ترین شعر ها و متن های عاشقانه 96 2017 زیبا جملات زیبا جملات زیبا عاشقانه جملات کوتاه عاشقانه شعر عاشقانه عاشقانه ترین جملات,زیباترین,زیباترین جملات, متن عاشقانه,جملات عاشقانه زیبا ,اشعار عاشقانه,عاشقانه ها,شعر عاشقانه,جملات عاشقانه ,متن های عاشقانه,زیباترین جملات عاشقانهزیباترین جملات کوتاه عاشقانه مفهومی و احساسی با ع. 96 زیباترین جملات کوتاه عاشقانه مفهومی و احساسی با ع. 96 - 2017 ««« جملات کوتاه عاشقانه ... ع.های جالب و خنده دار خطای چشم و خطای دید خفن 96 – 2017+ ع. ها ت رین حرف دوستت دارم. متن ، شعر ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه حس...
347320

مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی 96

مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی 96 در این مطلب از سایت جسارت مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی را برای شما فراهم آورده ایم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد. مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی 96 کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی 96 چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس نامردی 96 بعضـی هـا دستشـان رو می شـود اما رویشـان کم نمیشــود مجموعه جملات و متن و شعر و اس ام اس...
910978

جملات زیبا مارتین لوترکینگ

من چیزهای زیادی را در دست گرفتم و همه ی آنها را از دست دادم، ولی هر آنچه را که در دستان خدا قرار دادم؛ هنوز دارم.. مارتین لوترکینگ منبع : هم میهن جملات زیبا مارتین لوترکینگ، جملات زیبا، نکته های کوچک زندگی، جملات زیبا و دلنشین
2393698

متن عاشقانه و اس ام اس های عاشقانه به همراه شعر عاشقانه

متن عاشقانه زیبا؛ جملات عاشقانه جدید؛ جمله عاشقانه و رمانتیک برای , جمله عاشقانه برای , جملات لاو و عاشقانه زیباجمله های زیبا و عاشقانه با مضامینی رمانتیک و جالبجمله های زیبا و عاشقانه با مضامینی رمانتیک را می توان یکی از پرمخاطب ترین جملات محسوب کرد. در ادامه این مطلب سری جدید از جملات عاشقانه ناب و زیبا را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم که امیدواریم این جملات زیبا و خاص مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرند.جملات زیبا و رمانتیکراه کـه می روی عقـب می مــانـم …نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …می خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذا ...
3081912

جملات زیبا و خواندنی (45)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات آموزنده و ماندگار برای عاشق شدننباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! جملات آموزنده بزرگان هر در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند،آزادانه و بدون رودربایسی و خج ،به راستی انسان از تنهایی دق می کند! جملات آموزنده و زیبا گاهی برای خودت پزشک باش?می قرص خنده تجویز کنهر شش ساعت یک بار حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی خودت نسخه ای بنویس با خط خوشروحــت را درمان کن و بخند بی بهانه. جملات آموزنده ‏بعضی چیزها درجهان؛خیلی مهم تر از دارایی هستند ی ...
1813086

جملات زیبا و خواندنی (45)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات آموزنده و ماندگار برای عاشق شدننباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! جملات آموزنده بزرگان هر در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند،آزادانه و بدون رودربایسی و خج ،به راستی انسان از تنهایی دق می کند! جملات آموزنده و زیبا گاهی برای خودت پزشک باش?می قرص خنده تجویز کنهر شش ساعت یک بار حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی خودت نسخه ای بنویس با خط خوشروحــت را درمان کن و بخند بی بهانه. جملات آموزنده ‏بعضی چیزها درجهان؛خیلی مهم تر از دارایی هستند ی ...
2768954

انشادرباره همکاری

مقاله درمورد تعاون وهمکاری - علمlotfih.rozblog.com/post/157نکات مهم در مورد آزمون های پایان ... مراحل مختلفی دارد که دراین مقاله ... ی عاطی عمیق ،همکاری و تعاون .....مقاله درمورد تعاون وهمکاری; اعلام نتایج تیزهوشان; ppt.مالیات بر ارث; مطلب جالب وکوتاه درمورد ...تعاون وهمکاری; جهاد ... جملات زیبا درباره کمک به دیگرانwww.akairan.com/fun/visua/2015311132011 متن های زیبای کمک به دیگران مطالب خواندنی جملات زیبا گیله مرد و جملات زیبا درباره کمک به ... web resultsآیات خواندنی درمورد تعاون و همکاریwww.parsnaz.com/news_detail_21798 آیات و احادیثی درباره تعاون و همکاری. صلی الله علیه وآله : لایَزالُ النّاسُ ...
2536852

زیباترین جملات کوتاه عاشقانه مفهومی و احساسی با ع 97 – 2018

نم تان » برای این پست زیباترین و جدیدترین جملات عاشقانه را برای همراهان گرامی اماده کرده ایم ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید. جملات عاشقانه برای مو و عشق پزشک حاذقی است ! که نسخه ی تمام درد هایم را لابلای موهای تو پیچید . . . مهرداد حق محمدی جملات کوتاه عاشقانه و زیبا می ترسم ی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت ! جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دلگیرم از ی که مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد … جملات کوتاه عاشقانه و زیبا دو کلام حرف حساب باهات دارم : ” دوست دارم ” جملات کوتاه عاشقانه و زی? ...
261070

متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها ۹۶ و ۲۰۱۷

متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها 96 و 2017 - آقا و خانوم لو. متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها 96 و 2017 - آقا و خانوم لو. «« متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها »» عاقبت پیرم میکند یاد و خاطره ی جوانی که دلش پیر بود هرگز طعم جوانی را در دل پیرش نچشید «« متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها »» از لب دریا همه خاطراه دارن … به سلامتیش «« متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ها »» به سلامتی زندگی که اگه خوش بگذره اسمش میشه خاطره اگه هم پدرت در بیاد اسمش میشه تجربه «« متن ها و جملات زیبا درباره خاطرات و خاطره ...
1019548

جملات زیبا هولوکاست

اگر [ از ظلم و ات متعدد انگلیسی ها به کشور ایران] در جدا هرات از ایران ، در کشتار مردم بوشهر و فارس و ... ؛ در منحرف مشروطه و ... بگذریم، اما شما [انگلیسی ها ] را باید به خاطر مداخله در نسل کشی ۱۰ میلیون ایرانی که با ایجاد قحطی نان و گندم به وجود آوردید، محاکمه کرد. در واقع هولوکاست واقعی را انگلیسی ها در ایران به وجود آوردند. 1917 – 1919 از هولوکاست ایرانی بیشتر بدانید با اندکی تغییر و تلخیص سعید قاسمی جملات زیبا هولوکاست، جملات زیبا انگلیسی، جملات زیبا ابزار انگلیسی، جملات زیبا تلخ
2206304

متن های زیبا در مورد زندگی و موفقیت با جملات دلنشین

در این مطلب سری جدید متن های زیبا در مورد زندگی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم این جملات زیبا و دلنشین م…زندگی بزرگترین هدیه از سوی خدا به انسان ها و موجودات زنده است که در مورد این موهبت بزرگ جملات زیادی نوشته شده است و شما می توانید انواع متن های زیبا در مورد زندگی را در شبکه های اجتماعی برای دوستان و نزدیکان خود ارسال کنید. جملات زیبا در مورد زندگی از پر مخاطب ترین جملات هستند و بزرگان و نویسندگان متن هایی زیبایی را در مورد زندگی نوشته اند و شما می توانید از خواندن این متن های دلنشین نهایت لذت را ببرید.متن های زیبا در مورد زندگ ...
2630300

جدیدترین جملات عاشقانه ناب و رمانتیک

جدیدترین جملات عاشقانهناب و رمانتیک و ع عاشقانه متن دارجملات عاشقانه جملات عاشقانه انگلیسی جملات عاشقانه زیبا جملات عاشقانه ناب جملات عاشقانه برای همسر جملات عاشقانه غمگین مجموعه زیباترین و خاص ترین جملات عاشقانه ناب و غمگین در روزگار یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که… تو این هوای سرد… سرما خوردم… لحظه به لحظه چِـــکم کنه.. حالمو بپرســـه.. صد تا پیشنهاد بده و وقتی خونسردی منو ببینه خودش وقت بگیره و به زور ببرتم… هزار تا خوردنی مفید برام آماده کنه.. وقتی تب دارم…می خوابـــــم… کنارم باشه و نگرانـــــ و بیــدار… وقتی با کابوس از خواب می پرم? ...

جملات زیبا و خواندنی