جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور


2714354

جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشورجلسه ی سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی، شب گذشته (چهارشنبه) به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.حضرت آیت الله خامنه ی در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه ی اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راه گشا در عرصه ی اقتصاد خواندند و تأکید د: حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است زیرا این مشکلات به ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت ید، م? ...
2722126

جلسه دو ساعت و نیمه انقلاب با سران قوا درباره مسائل اقتصادی کشور

سلام بد نیست با این خبر به یکی از مؤلفه های ولایت ی اشاره کنیم... ادامه مطلب
2714738

توصیه های مهم انقلاب در دیدار با سران قوا درباره مسائل اقتصادی

leader.ir/‏ جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.حضرت آیت الله خامنه ی در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید د: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2715244

جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

لینک (پیوند):http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40678.لینک (پیوند) جایگزین:http://bit.ly/2ittvku
2714856

معظم انقلاب ی در جلسه ای با سران قوا با موضوع مسائل اقتصادی:

جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.به گزارش جام جم آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی ی، حضرت آیت الله در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید د: حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است زیرا این مشکلات بویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت ید، معیشت بخش زیادی از مردم بویژه طبقات ضعیف را د? ...
2731194

بن بست نداریم

اطلاع نگاشت | بن بست نداریم جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی در تاریخ ۹۷/۷/۱۸ برگزار شد. در این جلسه حضرت آیت الله فرمودند: «هیچ بن بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان، و با استفاده از ظرفیت بی بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال ظرفیت ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.» ایشان در این جلسه مطالباتی را از مسئولان در زمینه مسائل اقتصادی بیان د که پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir مطالبات انقلاب را د ...
2715297

اطلاع نگاشت | بن بست نداریم

اطلاع نگاشت | بن بست نداریم جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی در تاریخ ۹۷/۷/۱۸ برگزار شد. در این جلسه حضرت آیت الله فرمودند: «هیچ بن بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان، و با استفاده از ظرفیت بی بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال ظرفیت ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.» ایشان در این جلسه مطالباتی را از مسئولان در زمینه مسائل اقتصادی بیان د که پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir مطالبات انقلاب را د ...
2716994

برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال وتورم تصمیم های جدی بگیرید

جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد. جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.حضرت آیت الله در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید د:بیشتربخوانید:برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال وتورم تصمیم های جدی بگیرید
2731233

برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال وتورم تصمیم های جدی بگیرید

جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد. جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.حضرت آیت الله در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید د:بیشتربخوانید:برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال وتورم تصمیم های جدی بگیرید
1415580

رئیس جمهور در پایان جلسه روسای سه قوه و در جمع خبرنگاران:

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری رئیس جمهور، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای ی در نشست سران قوا درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفت وگو و تبادل نظر د.رئیس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز سندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسایل مهم کشور و تصمیم گیری درباره آنها گفت: در مورد ، یی ها دنبال توطئه هستند، توطئه اصلی آنها هم این است که مردم ما را نسبت به آینده اقتصاد و پیشرفت کشور دچار تردید کنند
1428895

رئیس جمهور در پایان جلسه روسای سه قوه و در جمع خبرنگاران:

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری رئیس جمهور، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای ی در نشست سران قوا درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفت وگو و تبادل نظر د.رئیس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز سندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسایل مهم کشور و تصمیم گیری درباره آنها گفت: در مورد ، یی ها دنبال توطئه هستند، توطئه اصلی آنها هم این است که مردم ما را نسبت به آینده اقتصاد و پیشرفت کشور دچار تردید کنند
2714446

هیچ بنبست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد

العالم - ایران / جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی شب گذشته به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.حضرت آیت الله در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید د: حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است زیرا این مشکلات بویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت ید، معیشت بخش زیادی از مردم بویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده اس? ...
1541365

جزئیات نشست سران قوا؛ از رسیدگی به مناطق ز له زده تا وضعیت بودجه ۹۷

، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای ی در نشست سران قوا درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو و تبادل نظر د. رییس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران درباره اه برگزاری جلسه سران سه قوه گفت: اولین موضوع مورد بحث در این نشست ، وضعیت مردم عزیز ما در استان کرمانشاه بود. اولاً از همه آنهایی که اقدامات خوبی در زمینه کمک و امداد به مردم انجام دادند ، تشکر می کنیم. وی اظهارداشت: ما از مردم مهربان و دلسوز کشورمان بویژه خود مردم استان کرمانشاه ، از مقامات تی، نیروهای مسلح و همه آنهایی که در این زمینه تلاش د، ...
2714789

تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرید!

مطالبات انقلاب از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده در جلسه سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی ۱۳۹۷/۷/۱۸ «وظیفه اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ تصمیم های قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کشور است.» ۱ کار جهادی و تلاش فوق العاده برای حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم: مشکل گرانی و کاهش قدرت ید ۲ اتخاذ تصمیمهای جدی و عملیاتی برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه ریزی ۳ استفاده از نظرات و راه حل های اقتصاددا? ...
2538940

76 هزار طرح نیمه تمام، منتظر ورود بخش خصوصی

اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی چند ماه اخیر نقدینگی کشور به سمت مسکن و ارز و سکه سوق پیدا کرد و باعث افزایش قیمت ها و نگرانی مردم شد افزود: یکی از دغدغه های جدی در جلسه سران این بود که را ارهایی به منظور سوق دادن نقدینگی به سمت اشتغال و واحدهای تولیدی به وجود آید تا این واحدها فعال شوند. ادامه مطلب
951795

گفتگوی سران سه قوه درباره تحریمهای اخیر . و راه های مقابله

رییس جمهور در پایان نشست مشترک سران سه قوه: گفتگوی سران سه قوه درباره تحریم های اخیر . و راه های مقابله به مثل با آن/ وحدت و انسجام قوا؛ همه از نیروهای مسلح حمایت می کنند خبرگزاری شبستان: جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه روز یکشنبه به میزبانی حجت ال. و المسلمین . . رییس جمهور برگزار شد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، . . رییس جمهوری، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و . علی لاریجانی رییس قوه مقننه در این نشست درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو .د.رییس جمهور پس از این نشست مشترک، با بیان ?...
703453

سند ۲۰۳۰ لغو شد

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر امروز به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.به گزارش فارس، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند 2030 عصر امروز با حضور . رئیس جمهور برگزار شد.در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب .د که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالادستی ایران انجام شود.بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد.
2608366

اطلاعیه درباره شلیک ۷ فروند موشک زمین به زمین به محل جلسه سران تروریست ها

سیاست > نظامی - پایگاه خبری پاسداران انقلاب ی نوشت: فرزندان ملت ایران در و سایر نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مصمم به صیانت از مرزهای ایران ی بوده و تکرار شرارت از سوی تروریست های اجیر شده دشمنان، با پاسخ های سخت و کوبنده تری مواجه خواهد شد. در پی حمله موشکی روز گذشته به محل استقرار و جلسه سران یکی از گرو های تروریستی، پاسداران انقلاب ی اطلاعیه ای صادر کرد.متن اطلاعیه به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمدر پی شرارتهای ماه های اخیر گرو های تروریستی وابسته به استکبار جهانی از اقلیم کردستان علیه مناطق مرزی ایران ، که با اعزام تیم های متعد? ...
1416201

تیر استکبار در تغییر مرزهای جغرافیایی به سنگ خورده است

س جمهور در پایان جلسه روسای سه قوه و در جمع خبرنگاران: تیر استکبار در تغییر مرزهای جغرافیایی به سنگ خورده است جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه شامگاه دوشنبه به میزبانی مجلس شورای ی برگزار شد. به گزارش افکارنیوز، حجت ال والمسلمین رییس جمهور، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای ی در این نشست درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو و تبادل نظر د.رییس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز سندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسایل مهم کشور و تصمیم گیری درباره آنها گفت: در مورد ...
1908162

واکنش عضو برجسته مجلس خبرگان به نامه یکی از سران فتنه؛ آیت الله به خوبیِ راحل کشور را مدیریت کرده اند

واکنش عضو برجسته مجلس خبرگان به نامه یکی از سران فتنه؛ آیت الله به خوبیِ راحل کشور را مدیریت کرده اندآیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان ی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره نامه منتسب به یکی از سران فتنه درباره مدیریت ی، گفت: ی به بهترین نحو ممکن و همانند حضرت کشور را به خوبی مدیریت کرده است.وی با بیان اینکه، موفقیت ها در طول مدیریت 28ساله انقلاب زمانی بوده که به رهنمودهای معظم له توجه شده است، گفت: متأسفانه آن بخش از رهنمودهای معظم انقلاب ی که موردتوجه کامل مسئولین قرار نگرفته، از نقاط ضعف کشور بوده است؛ مثلاً در همین بح? ...
2647125

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد. در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد. اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.
2497102

دوشنبه 1397/05/15 رونمایی از بسته جدیدی ارزی

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت. اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: در روزهای آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است. وی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جل ...
2645189

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد. در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد. اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم. بیشتر بخوانید: اقدامات اطل? ...
2642183

رابطه افزایش قیمت دلار و پوشک بچه!

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامایجاد بلبشوی اقتصادی با کارگردانی ت و جریان زر و زور و تزویر 4 درصدی، زمینه برگزاری جلسات سران قوا با اخذ اختیارات ویژه از ی، جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور را بوجود آورد، اما نتیجه به نفع ملت نشد و در سایه همین جلسات بی خاصیت سران قوا، قیمت دلار افزایش و پوشک بچه نایاب گردید! معظم انقلاب در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی فرمودند: «اداره ی صحیح کشور، متوقف به مبارزه ی همه جانبه با فساد است ... با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد.» و لذا سران قوا، بعد از گذشت سال? ...
1397816

روایت خطیب تهران از جلسه سران عرب با جان کری

خطیب این هفته تهران با اشاره به جلسه چند سال پیش جان کری با سران کشورهای عربی اظهار کرد: در این دیدار سران کشورهای عربی به جان کری پرخاش د که چرا نسبت به ایران مخالفت نمی کنید؟ و تروریسم را واقعا ریشه کن نمی کنید؟ و نقل شده است که جان کری در این جلسه پوشه در دستش را روی میز می کوبد و می گوید: شما که می گویید چرا تروریسم را به طور کلی از بین نمی برید، آیا در ک ان نیروی زمینی دارید که جلو رود و آیا یک ژنرال سلیمانی دارید که در این زمینه اقدامی کنید؟ ی کاشانی افزود: نقل شده است که جان کری در این جلسه خطاب به سران کشورهای عربی گفته است تروریسم در حال حاضر در کن ...
1911913

آیت الله امینی: آیت الله به خوبیِ راحل کشور را مدیریت کرده اند

واکنش عضو برجسته مجلس خبرگان به نامه یکی از سران فتنه؛ آیت الله امینی: آیت الله به خوبیِ راحل کشور را مدیریت کرده اند/ مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه عدم توجه کافی به بیانات ایشان است عضو مجلس خبرگان ی در واکنش به نامه منتسب به یکی از سران فتنه گفت: انقلاب همانند ، کشور را به خوبی مدیریت کرده است. گروه - رجانیوز: آیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان ی در پاسخ به سؤالی درباره نامه منتسب به یکی از سران فتنه درباره مدیریت ی، گفت: ی به بهترین نحو ممکن و همانند حضرت کشور را به خوبی مدیریت کرده است. وی با بیان اینکه، مو? ...
2643355

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد.در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد.اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.بیشتر بخوانید:اقدامات اطلا ...
2650493

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد. در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد. اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم. بیشتر بخوانید: اقدامات اطلاعات ...
703268

با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند 2030 کنار گذاشته شد

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر امروز به لغو سند 2030 رأی دادند.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از راه دانا:جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند 2030 عصر امروز با حضور . رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب .د که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد. ................................. 151 . مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اعلام رسمی ملغی شدن سند 2030 شدند.محمدحس...
2642746

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد.در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد.اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.بیشتر بخوانید:اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چ ...
2647881

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد.در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد.اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.بیشتر بخوانید:اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چ ...
2607749

شلیک 7 فروند موشک زمین به زمین به محل استقرار و جلسه سران تروریست ها

در صورت تکرار شرارت و شیطنت پاسداران در اطلاعیه ای به تشریح عملیات موشکی روز گذشته علیه محل استقرار و جلسه سران یکی از گرو های تروریستی پرداخت. در پی حمله موشکی روز گذشته به محل استقرار و جلسه سران یکی از گرو های تروریستی ، پاسداران انقلاب ی اطلاعیه ای صادر کرد.متن اطلاعیه به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمدر پی شرارت های ماه های اخیر گرو های تروریستی وابسته به استکبار جهانی از اقلیم کردستان علیه مناطق مرزی ایران ، که با اعزام تیم های متعدد تروریستی، ایجاد ناامنی و ارتکاب اعمال ابکارانه و سلب امنیت و آرامش مردم غیور استان های آذربایجان ...
1487120

دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با انقلاب

دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با انقلابحضرت آیت الله معظم انقلاب ی امشب ( ) در جلسه ای با حضور رؤسای قوای سه گانه و تنی چند از مسئولان کشور با ابراز تأسف عمیق از حادثه بسیار تلخ ز له کرمانشاه و با تقدیر از حضور مسئولان در مناطق ز له زده و همدردی با مردم تأکید د: این همدردی ها باید در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از مشکلات و رنج مردم بکاهد.حضرت آیت الله با اشاره به داغدار شدن مردم کرمانشاه در این حادثه گفتند: ما در این غم با مردم دلاور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه شریک هستیم. انقلاب ی افزودند: مصیبت و فقدان عزیزان تلخ و سخت است اما امی? ...
1478692

ناامید مردم از آینده، هدف قدرتهای بزرگ بویژه ست

رییس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران درباره اه برگزاری جلسه سران سه قوه اظهارداشت: بسیاری از مسایل در دستگاه اجرایی، یا قضایی و یا مقننه مورد بررسی قرار می گیرند که بهم مرتبط هستند و چنانچه به طور طبیعی و عادی مورد رسیدگی قرار بگیرند، چه بسا نیازمند زمان بسیار طولانی است و این به نفع کشور نیست. لذا در جلسه روسای قوا چنین مسایل مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ می شود که سرعت عمل را بیشتر کند. خاطرنشان کرد: بعضی از تصمیماتی که در سایر جلسات از جمله جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز اتخاذ می شوند، نیاز است که در جلسات سران قوا در ? ...
2181912

عبدالرضا ایزدپناه از عملکرد درخشان ستاد مبارزه با مفاسد می گوید!

عبدالرضا ایزدپناه عصر امروز پس از پایان جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسه امرور سران را جلسه فعال و پرثمری خواند و گفت:در جلسه گذشته مقرر شده بود اعضای ستاد مجموع اقدامات انجام شده در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را جمع آوری کنند که این گزارش امروز تقدیم سران سه قوه شد. وی افزود: این گزارش یک دستاورد بسیار خوبی است ادامه مطلب
2539670

دادستان کل کشور: دادگاه مفسدان اقتصادی پخش تلویزیونی می شود

به گزارش گروه خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیسیون _ اجتماعی مجلس خبرگان ی عصر روز گذشته با موضوع «برخورد قوه قضاییه با فساد و مفسدین اقتصادی» و «بررسی مسائل اقتصادی و تحولات بازار و سکه و ارز» با حضور کارشناسان و مسوولین مربوطه برگزار شد. حجت ال و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با حضور در این جلسه اقدامات دستگاه قضایی علیه مفسدان اقتصادی را تشریح و گفت به زودی ضمن برگزاری علنی دادگاه اخلالگران اقتصادی، اسامی این افراد را به اطلاع عموم می رسانیم. در بخش دیگری از جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و ت? ...
2511938

بیانیه مجلس خبرگان در مطالبه بهبود اوضاع اقتصادی کشور از سران قوا..

بیانیه مجلس خبرگان در مطالبه بهبود اوضاع اقتصادی کشور از سران قوا..بیانیه مهم مجلس خبرگان در مطالبه بهبود اوضاع اقتصادی کشور از سران قواافکار عمومی در انتظار آن است که سران سه قوه، به ویژه رئیس جمهور و مدیران ارشد اقتصادی در عمل و نه صرفاً شعار و سخن، چگونه به مطالبات مکرر ولایت و مرجعیت و علماء و اساتیدو خبرگان ملت در بهبود اوضاع اقتصادی و حل معضلات معیشتی مردم پاسخ می دهند.
2641935

رابطه افزایش قیمت دلار و پوشک بچه!

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامایجاد بلبشوی اقتصادی با کارگردانی ت و جریان زر و زور و تزویر 4 درصدی، زمینه برگزاری جلسات سران قوا با اخذ اختیارات ویژه از ی، جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور را بوجود آورد، اما نتیجه به نفع ملت نشد و در سایه همین جلسات بی خاصیت سران قوا، قیمت دلار افزایش و پوشک بچه نایاب گردید! معظم انقلاب در خصوص برخورد با فساد فرمودند: «اداره ی صحیح کشور، متوقف به مبارزه ی همه جانبه با فساد است ... با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد.» و لذا سران قوا، بعد از گذشت سالیان متماد? ...
704402

سند 2030 از دستور کار .ت خا رج شد

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور سند 2030 از دستور کار .ت خارج شد سرویس . ـاعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر دیروز با حضور . رئیس جمهور، به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب .د که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور بر اساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد.اجرای سند ۲۰۳۰ پس از بیانات .ی متوقف شد و به بایگانی پیوستدر این راستا، مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو ب...
2195685

۱۰ تذکر انقلاب درباره مسائل معلمان

نکات مطرح شده بیانات انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان؛ ۱۰ تذکر انقلاب درباره مسائل معلمان و آموزش و پرورش حضرت آیت الله در دیدار معلمان و فرهنگیان در تاریخ ۹۶/۲/۱۷، نکات فراوانی درباره مسائل معلمان و آموزش و پرورش بیان د که پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir محورهای این موضوعات را در ج زیر مرور می کند. ۱۰ تذکر انقلاب درباره مسائل معلمان و آموزش و پرورش مطرح شده در دیدار معلمان و فرهنگیان ۹۶/۲/۱۷ ۱ استفاده از نظرات شهید آیت الله مطهری در مسائل آموزش و پرورش ۲ قدر دانستن جایگاه شغل معلمی توسط خود معلم ها، مردم و مسئولان ...
850377

. مقاله هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور

. مقاله هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور طرز تفکر و عملکرد اقتصادی .ت عد. محور تهدیدی برای آینده کشور آینه چون قامت تو ننمود راستخود شکن آینه ش.تن خطاست هموطنان عزیز :در حالیکه حلقه محاصره اقتصادی وتحریم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بین المللی ما، روز بروز با هزینه های بیشتر تنگ تر می شود ودر حالیکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پیوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شو ... دریافت فایل [ادامه...
704432

افطار سران سه قوه در کنار . معظم انقلاب

تصویری از لحظه ی افطاری امسال مسئولان و سران سه قوه در کنار . انقلاب را مشاهده می کنید.
830402

تحقیق در مورد هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور

تحقیق در مورد هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور طرز تفکر و عملکرد اقتصادی .ت عد. محور تهدیدی برای آینده کشور آینه چون قامت تو ننمود راستخود شکن آینه ش.تن خطاست هموطنان عزیز :در حالیکه حلقه محاصره اقتصادی وتحریم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بین المللی ما، روز بروز با هزینه های بیشتر تنگ تر می شود ودر حالیکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پیوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شو ... دریافت فایل ...
398360

دیدار جمعی از دانشجویان با . انقلاب

بیش از هزار دانشجو ازجمله نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی، عصر روز شنبه در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت الله ، حدود پنج ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، . و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاه های .ی انقلاب را درباره ی «مسائل دانشجویی و .ی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف روز»، از زبان ایشان شنیدند. . انقلاب .ی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دیدارهای رمضانی با دانشجویان حقیقتاً شیرین و مطلوب است، گفتند: مطالب متنوع و دیدگاه های متفاوتی که در این دیدار مطرح شد، خوب و لذت بخش بود و...
1063635

رایزنی سران اروپایی- آفریقایی در پاریس درباره بحران مهاجران

۹۶/۰۶/۰۷ :: ۱۱:۴۱ رایزنی سران اروپایی- آفریقایی در پاریس درباره بحران مهاجران خبرگزاری فارس: رایزنی سران اروپایی- آفریقایی در پاریس درباره بحران مهاجران مقامات اروپایی و آفریقایی در پاریس تشکیل جلسه دادند تا درباره چگونگی حل بحران ایجاد شده در پی ورود شمار زیادی پناهجو از آفریقا به اروپا تبادل نظر کنند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سران کشورهای اروپا و کشورهای آفریقایی که محل ورود به اروپا هستند، با هدف رایزنی درباره بحران پناهجویان و توقف ورود پناهجویان از آفریقا به اروپا در پاریس تشکیل جلسه دادند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان ...
2132912

عد و لوازم آن در بیان انقلاب

پیوندهای مرتبطنقشه راهع پوستریاخبار سایت نسخه قابل چاپ ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ فرمان هشت ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی حضرت آیت الله ، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر د. متن فرمان انقلاب ی به رؤسای قوای سه گانه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیا? ...
1929357

در ادامه مداخله های در امور ایران؛ واشنگتن، خواستار « فوری» سران فتنه شد

در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضد ایرانی مقام های یی، حالا سخنگوی وزارت خارجه این کشور بیانیه ای درباره سران فتنه 1388 منتشر کرد.در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».«نوئرت هیثر» در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران در مسائل ی» خواند.این مقام یی پا را از این هم فراتر گذاشت و با دخ در امور داخلی ایران، خواستار « فوری» سران فتنه شده است.تاکید بر سران فتنه در حالی صورت ...
366775

. جعفری: موشک های ما دقیق تر و ویرانگرتر شده اند

. سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل . پاسداران انقلاب .ی در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان . در سال 95 با تبیین مسائل جاری کشور و تحولات منطقه و نقشه ها و ترفندهای جدید جبهه دشمن علیه انقلاب و نظام .ی و چگونگی مقابله با آنها اظهار کرد: حفظ ظرفیت بقا در انقلاب .ی متناسب با شرایط منطقه و کمک به پیشرفت آن، اساس پاسداری غیرمحافظه کارانه ی ما از انقلاب .ی است. ادامه مطلب
1958942

خیابان انقلاب ....

خواهشا بعد از خواندن این پست به من بد و بیراه نگویید ، مثل پست قبلی که بعضی ها از خج بنده در آمدند ....این یک برداشت کاملا شخصی در مورد انقلاب و حکومت پهلوی ست و شاید درست هم نباشد ، من هر چه از آن زمان میدانم بواسطه کتابهایی ست که خوانده ام و تقریبا همه آنها شرح خاطرات خاندان پهلوی یا سیاستمداران آن زمان مثل سفیران انگلیس و است ... اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم حتما بخوانید ، بسیار جذاب اند ....به نظر من علت اصلی انقلاب ، نه فقر و مشکلات اقتصادی بود و نه مسائل فرهنگی و اعتقادی ...علت اصلی فساد اخلاقی و اقتصادی بارز و آشکار سران حکومت و بی لیاقتی ...
2264292

خیابان انقلاب ....

خواهشا بعد از خواندن این پست به من بد و بیراه نگویید ، مثل پست قبلی که بعضی ها از خج بنده در آمدند ....این یک برداشت کاملا شخصی در مورد انقلاب و حکومت پهلوی ست و شاید درست هم نباشد ، من هر چه از آن زمان میدانم بواسطه کتابهایی ست که خوانده ام و تقریبا همه آنها شرح خاطرات خاندان پهلوی یا سیاستمداران آن زمان مثل سفیران انگلیس و است ... اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم حتما بخوانید ، بسیار جذاب اند ....به نظر من علت اصلی انقلاب ، نه فقر و مشکلات اقتصادی بود و نه مسائل فرهنگی و اعتقادی ...علت اصلی فساد اخلاقی و اقتصادی بارز و آشکار سران حکومت و بی لیاقتی ...
1887004

خیابان انقلاب ....

خواهشا بعد از خواندن این پست به من ندهید ، مثل پست قبلی که بعضی ها از خج بنده در آمدند ....این یک برداشت کاملا شخصی در مورد انقلاب و حکومت پهلوی ست و شاید درست هم نباشد ، من هر چه از آن زمان میدانم بواسطه کتابهایی ست که خوانده ام و تقریبا همه آنها شرح خاطرات خاندان پهلوی یا سیاستمداران آن زمان مثل سفیران انگلیس و است ... اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم حتما بخوانید ، بسیار جذاب اند ....به نظر من علت اصلی انقلاب ، نه فقر و مشکلات اقتصادی بود و نه مسائل فرهنگی و اعتقادی ...علت اصلی فساد اخلاقی و اقتصادی بارز و آشکار سران حکومت و بی لیاقتی ،بی سیاستی و ...
2428835

نیاز امروز کشور نهضت اجتماعی جوانان به صورت آتش به اختیار است

جمعی از چهره های ی و جوان کشور در نامه ای به سران قوا را ارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه د.به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از چهره های ی و جوان کشور در نامه ای به سران قوا را ارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه د.در این نامه که خطاب به سران سه قوه نوشته شده است، راه اندازی دادگاه ­های ویژه جنگ اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، اقدام قاطع قوه قضائیه در اخلالگران دانه درشت اقتصادی و در خصوص معوقات بانکی و همچنین نظارت بدون تعارف مجلس بر خلق نهادهای تولید کننده نقدینگی سوداگر از جمله مطالباتی است که اجرایی شدن آنها از رئیس قوه قضائیه خواسته ش? ...
2282968

۴۰ نکته مهم از سخنان درباره ، ، مذاکره با اروپا و اقتصاد

۴۰ نکته مهم از سخنان درباره ، ، مذاکره با اروپا و اقتصاد انقلاب ی شب گذشته در دیدار مسئولان نظام، سخنان بسیار مهمی درباره ، وضعیت اقتصادی، مذاکره با اروپا و . . . بیان د. به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله معظم انقلاب ی عصر دیروز با سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام دیدار و نکات بسیار مهمی را در موضوعات مختلف به خصوص هسته ای و اقتصادی بیان د. در ذیل، سخنان انقلاب را می توانید در قالب 40 نکته، بخوانید: دشمنیِ 1- از ابتدای انقلاب ی و در همه این مقاطع، رژیم دشمن اصلی ملت ایران بوده و از همه ابزارها و ترفندهای ، اقتصادی امنیتی، نظ ...
1931771

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگویوزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران در مسائل ی» خوانده و در ...
2547973

فوری ترین مسائل اقتصاد ایران

به گزارش افکارنیوز، قالیباف جزئیات نامه به سران قوا را تشریح کرد. وی در نامه خود به حل فوری ترین مسائل اقتصاد کشور اشاره کرده است. وی درباره محتوای این نامه و آن چه در خبرها مبنی بر صرفا در حوزه نقدینگی و ارز بودن آن مطرح شده، گفت: بنده در این نامه تلاش تا به فوری ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد تی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه لازم، تشخیص درست است چون خطای تشخیص، خطای تجو? ...
296045

. مقاله هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور

اختصاصی از نیک فایل . مقاله هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشور . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 هشدار جبهه ملی ایران درباره مسائل اقتصادی روز کشورطرز تفکر و عملکرد اقتصادی .ت عد. محور تهدیدی برای آینده کشورآینه چون قامت تو ننمود راستخود شکن آینه ش.تن خطاستهموطنان عزیز :در حالیکه حلقه محاصره اقتصادی وتحریم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بین المللی ما، روز بروز با هزینه های بیشتر تنگ تر می شود ودر حالیکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پیوسته کوچکتر و بی رنگ ت
2650031

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسهشورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد.در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد.اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.بیشتر بخوانید:اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگ ...
2643287

اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می شود؟

در روزهای اخیر یکصد و هفتادوهفتمین جلسهشورای هماهنگی اطلاعات کشور به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی پاسداران انقلاب ی، با حضور سلامی جانشین فرماندهی کل پاسداران انقلاب ی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار شد.در این جلسه، شورا آ ین برآوردهای جامعه اطلاعاتی کشور در رابطه با مسائل داخلی و خارجی و مسائل منطقه ای مطرح و بر حفظ انسجام دستگاه های اطلاعاتی کشور تاکید شد.اما شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و چه نهادهایی عضو این شورا هستند؟ این سوالی است که می خواهیم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.بیشتر بخوانید:اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگ ...
479884

اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مطالبه . انقلاب درباره سند 2030 در نخستین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی پیگیری می شود به گزارش گروه . خبرگزاری فارس به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عباس میرزاحسینی مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نصب العین بودن منویات . معظم انقلاب، گفت: پیرو فرمایش . .ی «مدظله العالی» پیرامون سند موسوم به 2030، مطالبه معظم له در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جدیت پیگیری خواهد شد. وی اظهار داشت: از همان ابتدای طرح این موضوع در کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه کارشناسی آن، ابعاد مختلف این سند را مورد بر...
2263797

در دیدار با سران قوا و کارگزاران نظام؛ انقلاب: مذاکره کردیم که بی آبرو شود یا تحریم ها برداشته شود؟

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی عصر امروز در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام، با اشاره به دشمنی مبنایی، عمیق و مستمر با اصل نظام و ملت ایران تاکید د: ش ت در ماجرای اخیر در صورت ادای وظایف مسئولان، قطعی و بدون تردید خواهد بود. به نقل از پایگاه خبری دفتر ی، انقلاب ی در این دیدار در سخنان مهمی در دو محورِ «رفتار صحیح در قبال امریکا، و اروپا» و نیز «لوازم و ضرورت های حرکت راهگشای اقتصادی در داخل کشور»، چندین تجربه عبرت آموز در روابط ایران و غرب را یادآوری و تضمین های لازم اروپا برای ادامه یافتن را تشریح د. انقلاب ی در ابتدای سخنان خود از ماه مب? ...

جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور