جزئیات حمله سایبری شب گذشته


2109498

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

جزئیات حمله سایبری شب گذشتهشب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود.به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شب گذشته حدود ساعت 21:20 ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی ع ...
525809

افشای استفاده از نرم افزارهای ناسا در حمله سایبری اخیر

در حمله سایبری روز گذشته که پلیس اروپا آن را گسترده ترین حمله سایبری جهان دانست، از نرم افزارهای ساخت ناسا استفاده شده است. به نقل از تلویزیون الحدث، در حمله سایبری روز گذشته که پلیس اروپا آن را گسترده ترین حمله سایبری جهان دانست، از نرم افزارهای ساخت ناسا استفاده شده است. در حالی که رایانه های روسی بیشترین آسیب را از حمله سایبری روز گذشته دیدند، فاش شد از نرم افزارهای ساخت ناسا در این حمله استفاده شده است. پلیس اروپا اعلام کرد دویست هزار دستگاه رایانه از صد و پنجاه کشور جهان از این ویروس آسیب دیدند. یوروپل هشدار داد صبح فردا موج جدیدی از ح...
2109442

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته حدود ساعت 21:20 ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در صفحه شخصی خود در توئیتر این حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور را تأیید کرد. آذری جهرمی اعلام کرد دامنه حملات فراتر از ایران و ب ...
359840

کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است

کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است • سرو هاست کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است • سرو هاست در حالی که به نظر می رسید نگرانی ها در خصوص دخ. های نفوذگران روسی در انتخابات اروپا بی اساس است، کشور آلمان اعلام کرد در سال گذشته دو حمله ی سایبری را از طرف نفوذگران روسی دفع کرده است. این نفوذگران همان عوامل حمله به کارگزارهای رایانامه ی هیلاری کلینتون در جریان انتخابات ریاست جمهوری . هستند. یک مقام ارشد آلمانی به رویترز گفت سال گذشته دو حمله ی سایبری را از طرف گروه نفوذ apt28...
2113365

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیر ساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبر نگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی ...
2111024

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم. پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انت? ...
2111633

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم. پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انت? ...
2139866

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پ ...
2111019

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پ ...
2117589

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2111569

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی د ...
2110821

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2112192

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2112055

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2111925

جزئیات حمله سایبری و اختلال اینترنت در ایران

یورونیوز : به دنبال حمله سایبری گسترده به برخی مراکز داده ایران و از کار افتادن موقتی شمار زیادی از وبگاه های ایرانی، جزئیات تازه ای از این رویداد کم پیشینه کشف و منتشر شد. شب گذشته ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توئیتی از حمله گسترده به برخی مراکز داده کشور خبر داده بود. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد در پی حملات سایبری شب گذشته هیچ دسترسی غیرمجازی به اطلاعات شهروندان اتفاق نیفتاده است. ماهر اعلام کرد: «در پی بروز اختلالات سراسری در سرویس اینترنت و سرویس های مراکز داده داخلی د ...
2111580

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیر ساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
1643992

حمله سایبری به بانک پاسارگاد

حمله سایبری به بانک پاسارگاد خنثی شد مدیرعامل بانک پاسارگاد: در پی حمله سایبری ماه های گذشته به سایت بانک با مرکز هند، چین، و... در سه روز تا ۲ هزار و ۳۰۰ برابر پهنای باند بانک اطلاعات جعلی ارسال شد اما توانمندی جوانان ایرانی برای دفاع، بر این جریان غلبه کرد.
2111641

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر ب? ...
2114530

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2109077

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2112056

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2110823

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2111022

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد. محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت: " امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته ان? ...
2111635

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد. محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت: " امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته ان? ...
2111867

آسیب پذیرترین دیتاسنترها در حمله سایبری ب

خبرگزاری مهر: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از برگزاری جلسه بررسی اضطراری درباره حمله سایبری گسترده شب گذشته، اطلاعیه ای صادر کرد. ...
2114065

هدف از حمله سایبری به ایران چیست؟

تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم. به گزارش مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود درباره تهاجم سایبری شب گذشته نوشت: درک اینکه ‘این کشور تحت حمله قرار دارد’ یکی از فوری ترین نیازهای جامعه امروز ایران است خصوصا که حمله کنندگان قصد خود را پنهان هم نمی کنند.تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم.این حمله از طریق نفوذ در سوییچ های سیسکو صورت گرفته که عموما به عنوان یکی از اجزای ضروری زیرساخت سایبری کشور شناخته می شود. همین هم خود دارای پیام است.وقتی یکی از اجز ...
2109796

هدف از حمله سایبری به ایران چیست؟

تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم. به گزارش مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود درباره تهاجم سایبری شب گذشته نوشت: درک اینکه ‘این کشور تحت حمله قرار دارد’ یکی از فوری ترین نیازهای جامعه امروز ایران است خصوصا که حمله کنندگان قصد خود را پنهان هم نمی کنند.تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم.این حمله از طریق نفوذ در سوییچ های سیسکو صورت گرفته که عموما به عنوان یکی از اجزای ضروری زیرساخت سایبری کشور شناخته می شود. همین هم خود دارای پیام است.وقتی یکی از اجز ...
537710

گروه مرموز «دلالان سایه» عامل حمله سایبری جهانی

روز . گذشته .رها در اقدامی بی سابقه 200 هزار رایانه را در حدود 150 کشور جهان هدف حمله سایبری قرار دادند و اکنون گزارش های منتشر شده نشان می دهند ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری به وسیله گروهی مرموز از آژانس امنیت ملی . سرقت شده است.روز . گذشته .رها در اقدامی بی سابقه 200 هزار رایانه را در حدود 150 کشور جهان هدف حمله سایبری قرار دادند و اکنون گزارش های منتشر شده نشان می دهند ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری به وسیله گروهی مرموز از آژانس امنیت ملی . سرقت شده است.پایگاه خبری «دبکا» در گزارشی نوشت که برای نخستین بار ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری م...
526014

یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید

یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید به گزارش مجله اینترنتی کـــــافــــه ســــــون : یک حمله بزرگ سایبری ظرف ۲۴ ساعت آینده رخ خواهد داد.یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید کــــــافــــــــه ۷ : کارشناس امنیتی انگلیس که روز . با پیش بینی وقوع بزرگترین حمله سایبری سال های اخیر به یکباره تبدیل به قهرمان شد امروز یکشنبه نیز اعلام کرد که یک حمله سایبری بزرگ ظرف ۲۴ آینده رخ خواهد داد. روز . یک حمله بزرگ سایبری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مخابره شد. در این حمله وسیع یک «باج افزار » به کامپ
1110285

اکثر شرکتهای کوچک هیچ برنامهای برای پاسخ به حمله سایبری ندارند

اکثر شرکت های کوچک هیچ برنامه ای برای پاسخ به حمله سایبری ندارند. یک نظرسنجی نشان می دهد 80 درصد از صاحبان ب و کار کوچک می گویند که شرکت هایشان برنامه ی پاسخ به حمله سایبری ندارند. براساس یک نظرسنجی از 500 صاحب ب و کار کوچک که روز (10/11/2015) منتشر شد، تقریبا دو سوم صاحبان سایت اعلام کرده اند که شرکتشان در گذشته قربانی نوعی حمله سایبری شده است. ادامه مطلب...
1706542

حملات سایبری به سیستم حفاظتی آرامکو عربستان

در ماه آگوست، آرامکو که بزرگترین شرکت نفت در جهان است توسط حملات سایبری مورد هدف قرار گرفت که این حمله سایبری اولین نمونه از ب زار های م بی است که به سیستم های پیشگیری از فاجعه در تاسیسات صنعتی، حمله میکند. این حمله ابتدا در هفته گذشته در وبلاگ شرکت امنیت سایبری fireeye منتشر شد که در آن نام قربانی ذکر نشده بود اما یک گزارش محرمانه از طرف شرکت امنیت اطلاعات area 1 security، که توسط آژانس امنیت ملی امریکا تاسیس شده است، آرامکو را قربانی این حمله میداند. ارزی area 1 در مورد حمله به آرامکو، ایران را به عنوان متهم احتمالی شناسایی می کند، اما سایر کارشناسان امنیتی کا ...
2111578

جرئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
1912519

جزییات حمله سایبری به سایت های خبری/ تهدید کماکان باقی است

بر اساس گزارش مرکز ماهر از حمله ی سایبری به وبسایت ها و پورتال های خبری، تهدید همچنان وجود دارد. به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی حمله سایبری شب گذشته به برخی وبسایت های خبری از جمله وبسایت رو مه قانون، رو مه آرمان و رو مه ستاره صبح، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با انتشار گزارشی جزییات این حمله سایبری و اه آن را تشریح کرد.این مرکز اعلام کرد در آستانه برگزاری باشکوه ۲۲ بهمن ماه در روز شنبه ۲۱ بهمن ماه حدود ساعت ۸ تا ۱۰ شب اخباری در خصوص حمله به تعدادی از پورتال ها و وبسایت های خبری من ...
2110702

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. ادامه مطلب
2318730

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. ادامه مطلب
551606

آغاز حمله سایبری مخفیانه دیگر در سراسر دنیا

خبرگزاری ایسنا: یک شرکت امنیت سایبری جهانی اعلام کرد، یک حمله سایبری بزرگ و مخفیانه دیگری به راه افتاده که مقیاس آن بزرگتر از حمله سایبری اخیر به کامپیوترهای سراسر جهان است. ...
2109677

ارتباطات: هسته شبکه ملی اطلاعات از حمله سایبری در امان ماند

محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: لحظاتی پیش ، جلسه اضطراری بررسی حمله شب گذشته خاتمه یافت و تا ساعاتی دیگر بیانیه رسمی نتایج از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.وی تاکید کرد: هسته شبکه ملی اطلاعات در شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز شبکه اپراتورهای موبایل به دلیل توجه به هشدار و انجام اقدامات از حمله در امان بوده اند.به گزارش الف، از شب گذشته و به دلیل نقص امنیتی سوئیچهای سیسکو، ۱۶۸ هزار رایانه در جهان مورد حمله قرار گرفتند. این حمله سایبری به دیتاسنترهای داخلی ایران نیز رسوخ کرده است.در همین رابطه ارتباطات در توی ...
540112

سریع ترین حمله سایبری تاریخ چگونه انجام شد؟

محققان امنیت سایبری بر اساس تحقیقات انجام شده اعلام .د کره شمالی عامل اصلی این حمله سایبری بوده است. یکی از کارشناسان عضو گروه تحقیق درمورد نحوه اجرای این حمله سایبری اعلام کرد اولین کدهای دستوری برای شروع حمله از طریق گروه لازاروس که یک گروه .ری متعلق به کره شمالی است ارسال شده است. این محقق در ادامه گفت: "این بزرگترین سرنخ ما تا به امروز از دخ. پیونگ یانگ در حمله سایبری wannacry است." [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
540054

سریع ترین حمله سایبری تاریخ چگونه انجام شد؟

محققان امنیت سایبری بر اساس تحقیقات انجام شده اعلام .د کره شمالی عامل اصلی این حمله سایبری بوده است. یکی از کارشناسان عضو گروه تحقیق درمورد نحوه اجرای این حمله سایبری اعلام کرد اولین کدهای دستوری برای شروع حمله از طریق گروه لازاروس که یک گروه .ری متعلق به کره شمالی است ارسال شده است. این محقق در ادامه گفت: "این بزرگترین سرنخ ما تا به امروز از دخ. پیونگ یانگ در حمله سایبری wannacry است."[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1135517

اکثر شرکت های کوچک هیچ برنامه ای برای پاسخ به حمله سایبری ندارند

اکثر شرکت های کوچک هیچ برنامه ای برای پاسخ به حمله سایبری ندارند. یک نظرسنجی نشان می دهد 80 درصد از صاحبان ب و کار کوچک می گویند که شرکت هایشان برنامه ی پاسخ به حمله سایبری ندارند. براساس یک نظرسنجی از 500 صاحب ب و کار کوچک که روز (10/11/2015) منتشر شد، تقریبا دو سوم صاحبان سایت اعلام کرده اند که شرکتشان در گذشته قربانی نوعی حمله سایبری شده است. ادامه مطلب
871119

حمله سایبری گسترده به وزارت امور خارجه روسیه

وزارت امور خارجه روسیه از بروز یک حمله سایبری بسیار گسترده به این وزارت خانه خبر داد که از کشورهای ایران و مجارستان انجام شده است. وزارت امور خارجه روسیه از بروز یک حمله سایبری بسیار گسترده به این وزارت خانه خبر داد که از کشورهای ایران و مجارستان انجام شده است. سابقه این حمله، به یک ماه گذشته بازمی گردد. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، دراین باره گفت که حمله مذکور به سرور ایمیل های متعلق این وزارت خانه صورت پذیرفته است. در بیانیه ای در این رابطه آمده است که حمله در تاریخ 29 ژوئن انجام شده و عواقب گسترده ای دارد. .رها در این حمله، ب...
714042

بازگشت به عصر کبوترهای نامه بر؛ شاید به زودی!

در چند ماه گذشته، حملات سایبری به مقامات . در جهان و سرقت اطلاعات شخصی و کاری آن ها، از مهم ترین اخبار حوزه . بود و تأثیرات . و اجتماعی فراوانی را نیز با خود به همراه داشت. حمله سایبری به کمیته حزب دموکرات در .، حمله سایبری به نمایندگان مجلس آلمان و همچنین سرقت اطلاعات شخصی آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور، از مواردی بود که چالش های فراوانی پیش روی سامانه های امنیتی سرویس های پست الکترونیک در سراسر جهان قرار داد. شاه بیت کتاب ناامنی در فضای موجود، استفاده هیلاری کلینتون از سرور میل شخصی برای انتقال اسناد .تی و حمله سایبری به این ایمیل ها بود ...
2500039

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واح? ...
2115404

حمله سایبری ب

سوال⛅❓: میخواستم راجع به حمله سایبری ب مطلب بنویسم به نظرتون این حمله به خاطر نداشتن شبکه ملی اطلاعات بوده؟ میشه به این موضوع ربط داد یا دلایل دیگه هم داره ادامه مطلب
140918

آغاز مجدد اتهام پراکنی سایبری .یی ها علیه ایران

بعد از وارد . اتهام چند روز گذشته به ایران مبنی بر حمله به سامانه های بانکداری و بخش های مختلف انرژی سعودی توسط ب.زار شمعون 2، حال برخی گمانه زنی ها از جانب کارشناسان .یی مطرح می شود که حمله سایبری ایران به عربستان، در اصل تهدید امنیت ملی . و زنگ خطری برای دونالد ترامپ است. ادامه مطلب
1911595

جزییات حمله سایبری به سایت های خبری

جزییات حمله سایبری به سایت های خبری مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای جزییات حمله سایبری شب گذشته به برخی وبسایت های خبری را تشریح و اعلام کرد: تهدید اخیر کماکان برای این سایت ها وجود دارد. از دریافت فایل های ثبت وقایع از حملات انجام شده از سرویس دهنده ها با تحلیل و بررسی تاریخچه حملات و آسیب پذیری ها، حجم بالایی از فایل ها مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و ip مبدا حملات است اج شد که مشخص شد این حملات از ۵ ip از کشورهای انگلستان و بوده است [خبرگزاری صداوسیما] iribnews
263673

حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های .تی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است!

حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های .تی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است! حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های .تی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است! همینک ازوب سایت خبری راه دانشجو بخوانید : به گزارش راه دانشجو،گلف نیوز نوشت: کمپانی ها و آژانس های .تی سعودی هدف حمله سایبری قرار گرفتند. تلویزیون .تی عربستان مقصر این حملات سایبری را اعلام نکرده اما ایران مظنون است. . کار عربستان سعودی گفته صندوق توسعه منابع انسانی هدف آ.ین قربانی حمله .رهایی بوده که به آژانس ها و کمپانی های .تی این کشور حمله کرده اند. این . عربستان گفته داده های این وازت...
637633

جزئیات حمله به چند وب سایت .تی

فتم .دادماه، برخی وب سایت ها و پرتال های سازمان ها و دستگاه های اجرایی از دسترس خارج شد.سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلام کنترل حملات، جزئیات این حمله سایبری ر ا تشریح کرد. ادامه مطلب
1277622

ادعا شبکه یی از حمله سایبری ایران به عربستان

شایعه حمله سایبری ایران به سازمان هواپیمایی عربستان اخبار داغ :در ادامه درگیری سایبری ایران و عربستان این بار اخباری از شایعه حمله سایبری ایران به سازمان هواپیمایی عربستان توسط یک شبکه یی منتشر شده است. به گزارش میهن گرام و به نقل از ابنا :چند شرکت غربی امنیت اطلاعات و همین طور مقام های سعودی می گویند کامپیوترهای چند نهاد تی در عربستان سعودی هدف حمله سایبری قرار گرفته است. شبکه بلومبرگ به نقل از متخصصان امنیتی گزارش داد که کامپیوترهای سازمان هواپیمایی کشوری در عربستان نیز یکی از اه این حمله بوده و با پاک شدن اطلاعات حساس، فعالیت ها چند روز ...
141016

عامل حمله سایبری به facc دستگیر شد

پلیس چین مردی را به جرم حمله سایبری به شرکت اتریشی facc، دستگیر کرد. پلیس چین ادعا می کند، فردی که در حمله سایبری به شرکت اتریشی قطعات هواپیمای facc، دست داشته را دستگیر کرده است. این حمله، بیش از 42 میلیون یورو هزینه در بر داشته است. همچنین پس از حمله، این شرکت مدیر عامل و مدیر مالی خود را به جرم همکاری با ادامه مطلب
796246

حمله سایبری به رایانه های پارلمان انگلیس

سیستم رایانه ای پارلمان انگلیس مورد حمله سایبری قرار گرفت. این خبر دو روز پس از انتشار خبر عدم تغییر پسورد برخی اعضای پارلمان پس از حمله .رهای روس به سایت لینکداین صورت گرفت. به گزارش ویزی مگ ، «لرد رنارد» ضمن تایید این مطلب گفت پس از این حمله دسترسی اعضای پارلمان به ایمیل شان در «وست منینستر» قطع شده است. . شب مشکل در دسترسی به با. ایمیل ها گزارش شد و روز شنبه دسترسی به طور کامل قطع شد. مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس در حال بررسی مشکل و رفع آن است. «لیام فا.» . تجارت بین المللی در این باره گفت حمله سایبری ثابت می کند که ما اعضای پارلمان باید بیشتر ...
545686

انجام یک حمله سایبری بزرگ بر بستر اینترنت اشیاء و اتهام به ایران

ترند میکرو، حمله سایبری پرسیرای که بر بستر اینترنت اشیاء انجام شده است را به ایران نسبت داد. به گزارش تکنـــــــــــــــاز.؛ شرکت امنیت سایبری ترند میکرو، در جدیدترین گزارش خود، مدعی شد که یک حمله سایبری بر بستر اینترنت اشیاء را شناسایی کرده است که با استفاده از شناسه های کاربری دوربین ها و ابزارآلات ضبط تصاویر انجام شده و پرسیرای (persirai) نام دارد. به ادعای شرکت امنیت سایبری ترند میکرو، بررسی سابقه این حمله سایبری، نشان می دهد که یک موسسه تحقیقاتی ایرانی، در . آی پی های استفاده شده در این حمله قرار دارد و محدودیت استفاده از این آی پ
2493795

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، ش? ...
2493030

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری ...
2491638

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2494088

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2493720

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2493666

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
891527

ادعای دخ. ایران در حمله سایبری به رایانه های وزارت خارجه روسیه!

زاخارووا همچنین اظهار داشت: اغلب تمامی بازدیدها از سایت وزارت خارجه، .رهایی با آی پی آدرس .یی بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از حمله سایبری گسترده به رایانه های این وزارتخانه خبر داد. به گزارش تکنـــــــــــــاز.:, مسکو تایمز؛ «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد ۲۹ ژوئن رایانه های این وزارتخانه هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد منشاء این حملات از ایران و مجارستان بوده است. زاخارووا در ادامه ادعایش افزود: ماه گذشته وزارت خارجه روسیه حملات سایبری گسترده ای را تجربه کرد که رد آنها ...
524043

حمله سایبری .ر ها بیمارستان های انگلیس را از کار انداخت

حمله سایبری .ر ها بیمارستان های انگلیس را از کار انداخت چندین کشور جهان مورد حمله سایبری .رها قرار گرفتند چندین کشور جهان مورد حمله سایبری .رها قرار گرفتند،برخی منابع خبری می گویند این حملات در چندین کشور از جمله انگلیس، .، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا و تایوان گزارش شده اند. به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،نخست . انگلیس گفته حمله سایبری به بیمارستان های انگلیس بخشی از حملات گسترده ای بوده که در چندین کشور انجام شده

جزئیات حمله سایبری شب گذشته