جزئیات حمله سایبری شب گذشته


2109498

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

جزئیات حمله سایبری شب گذشتهشب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود.به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شب گذشته حدود ساعت 21:20 ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی ع ...
2109442

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته حدود ساعت 21:20 ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در صفحه شخصی خود در توئیتر این حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور را تأیید کرد. آذری جهرمی اعلام کرد دامنه حملات فراتر از ایران و ب ...
359840

کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است

کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است • سرو هاست کشور آلمان سال گذشته دو حمله از طرف نفوذگران روسی را مهار کرده است • سرو هاست در حالی که به نظر می رسید نگرانی ها در خصوص دخ. های نفوذگران روسی در انتخابات اروپا بی اساس است، کشور آلمان اعلام کرد در سال گذشته دو حمله ی سایبری را از طرف نفوذگران روسی دفع کرده است. این نفوذگران همان عوامل حمله به کارگزارهای رایانامه ی هیلاری کلینتون در جریان انتخابات ریاست جمهوری . هستند. یک مقام ارشد آلمانی به رویترز گفت سال گذشته دو حمله ی سایبری را از طرف گروه نفوذ apt28...
2111024

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم. پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انت? ...
2139866

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پ ...
2112192

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2111580

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیر ساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
1643992

حمله سایبری به بانک پاسارگاد

حمله سایبری به بانک پاسارگاد خنثی شد مدیرعامل بانک پاسارگاد: در پی حمله سایبری ماه های گذشته به سایت بانک با مرکز هند، چین، و... در سه روز تا ۲ هزار و ۳۰۰ برابر پهنای باند بانک اطلاعات جعلی ارسال شد اما توانمندی جوانان ایرانی برای دفاع، بر این جریان غلبه کرد.
2112056

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2114530

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد.محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت:" امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با ...
2111022

آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد

حمله سایبری به زیرساخت های کشور/ تمامی مسیریاب ها به ح عادی بازگشتند. محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. شب گذشته به زیرساخت های کشور حمله سایبری و تعدادی از سایت ها از دسترس خارج شد. محمد جواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته با انتشار پستی توئیتری از حمله سایبری به برخی مراکز داده کشور خبر داد. جهرمی در توئیتر خود نوشت: " امشب برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته ان? ...
2109796

هدف از حمله سایبری به ایران چیست؟

تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم. به گزارش مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود درباره تهاجم سایبری شب گذشته نوشت: درک اینکه ‘این کشور تحت حمله قرار دارد’ یکی از فوری ترین نیازهای جامعه امروز ایران است خصوصا که حمله کنندگان قصد خود را پنهان هم نمی کنند.تهاجم سایبری ب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم.این حمله از طریق نفوذ در سوییچ های سیسکو صورت گرفته که عموما به عنوان یکی از اجزای ضروری زیرساخت سایبری کشور شناخته می شود. همین هم خود دارای پیام است.وقتی یکی از اجز ...
537710

گروه مرموز «دلالان سایه» عامل حمله سایبری جهانی

روز . گذشته .رها در اقدامی بی سابقه 200 هزار رایانه را در حدود 150 کشور جهان هدف حمله سایبری قرار دادند و اکنون گزارش های منتشر شده نشان می دهند ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری به وسیله گروهی مرموز از آژانس امنیت ملی . سرقت شده است.روز . گذشته .رها در اقدامی بی سابقه 200 هزار رایانه را در حدود 150 کشور جهان هدف حمله سایبری قرار دادند و اکنون گزارش های منتشر شده نشان می دهند ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری به وسیله گروهی مرموز از آژانس امنیت ملی . سرقت شده است.پایگاه خبری «دبکا» در گزارشی نوشت که برای نخستین بار ب.زار استفاده شده در این حمله سایبری م...
526014

یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید

یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید به گزارش مجله اینترنتی کـــــافــــه ســــــون : یک حمله بزرگ سایبری ظرف ۲۴ ساعت آینده رخ خواهد داد.یک هشدار جدی : ظرف ۲۴ ساعت آینده منتظر بزرگترین حمله سایبری باشید کــــــافــــــــه ۷ : کارشناس امنیتی انگلیس که روز . با پیش بینی وقوع بزرگترین حمله سایبری سال های اخیر به یکباره تبدیل به قهرمان شد امروز یکشنبه نیز اعلام کرد که یک حمله سایبری بزرگ ظرف ۲۴ آینده رخ خواهد داد. روز . یک حمله بزرگ سایبری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مخابره شد. در این حمله وسیع یک «باج افزار » به کامپ
1706542

حملات سایبری به سیستم حفاظتی آرامکو عربستان

در ماه آگوست، آرامکو که بزرگترین شرکت نفت در جهان است توسط حملات سایبری مورد هدف قرار گرفت که این حمله سایبری اولین نمونه از ب زار های م بی است که به سیستم های پیشگیری از فاجعه در تاسیسات صنعتی، حمله میکند. این حمله ابتدا در هفته گذشته در وبلاگ شرکت امنیت سایبری fireeye منتشر شد که در آن نام قربانی ذکر نشده بود اما یک گزارش محرمانه از طرف شرکت امنیت اطلاعات area 1 security، که توسط آژانس امنیت ملی امریکا تاسیس شده است، آرامکو را قربانی این حمله میداند. ارزی area 1 در مورد حمله به آرامکو، ایران را به عنوان متهم احتمالی شناسایی می کند، اما سایر کارشناسان امنیتی کا ...
2111578

جرئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. شب گذشته حدود ساعت ۲۱:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت های کشور بود. در این حمله سایبری سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تعدادی دیگر از سایت های خبری برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد که به خاطر این مشکل از همه مخاطبین گرامی عذرخواهیم.پس از این قطعی گسترده، محمدجواد آذری جهرمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پست هایی در ...
2110702

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. ادامه مطلب
2318730

جزئیات حمله سایبری شب گذشته

شب گذشته از حدود ساعت ۲۱، بخش وسیعی از زیرساخت های اینترنت ایران از دسترس خارج شد؛ مشکلی که طبق گفته ارتباطات فراتر از ایران بود. ادامه مطلب
551606

آغاز حمله سایبری مخفیانه دیگر در سراسر دنیا

خبرگزاری ایسنا: یک شرکت امنیت سایبری جهانی اعلام کرد، یک حمله سایبری بزرگ و مخفیانه دیگری به راه افتاده که مقیاس آن بزرگتر از حمله سایبری اخیر به کامپیوترهای سراسر جهان است. ...
540112

سریع ترین حمله سایبری تاریخ چگونه انجام شد؟

محققان امنیت سایبری بر اساس تحقیقات انجام شده اعلام .د کره شمالی عامل اصلی این حمله سایبری بوده است. یکی از کارشناسان عضو گروه تحقیق درمورد نحوه اجرای این حمله سایبری اعلام کرد اولین کدهای دستوری برای شروع حمله از طریق گروه لازاروس که یک گروه .ری متعلق به کره شمالی است ارسال شده است. این محقق در ادامه گفت: "این بزرگترین سرنخ ما تا به امروز از دخ. پیونگ یانگ در حمله سایبری wannacry است." [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
540054

سریع ترین حمله سایبری تاریخ چگونه انجام شد؟

محققان امنیت سایبری بر اساس تحقیقات انجام شده اعلام .د کره شمالی عامل اصلی این حمله سایبری بوده است. یکی از کارشناسان عضو گروه تحقیق درمورد نحوه اجرای این حمله سایبری اعلام کرد اولین کدهای دستوری برای شروع حمله از طریق گروه لازاروس که یک گروه .ری متعلق به کره شمالی است ارسال شده است. این محقق در ادامه گفت: "این بزرگترین سرنخ ما تا به امروز از دخ. پیونگ یانگ در حمله سایبری wannacry است."[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
714042

بازگشت به عصر کبوترهای نامه بر؛ شاید به زودی!

در چند ماه گذشته، حملات سایبری به مقامات . در جهان و سرقت اطلاعات شخصی و کاری آن ها، از مهم ترین اخبار حوزه . بود و تأثیرات . و اجتماعی فراوانی را نیز با خود به همراه داشت. حمله سایبری به کمیته حزب دموکرات در .، حمله سایبری به نمایندگان مجلس آلمان و همچنین سرقت اطلاعات شخصی آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور، از مواردی بود که چالش های فراوانی پیش روی سامانه های امنیتی سرویس های پست الکترونیک در سراسر جهان قرار داد. شاه بیت کتاب ناامنی در فضای موجود، استفاده هیلاری کلینتون از سرور میل شخصی برای انتقال اسناد .تی و حمله سایبری به این ایمیل ها بود ...
2115404

حمله سایبری ب

سوال⛅❓: میخواستم راجع به حمله سایبری ب مطلب بنویسم به نظرتون این حمله به خاطر نداشتن شبکه ملی اطلاعات بوده؟ میشه به این موضوع ربط داد یا دلایل دیگه هم داره ادامه مطلب
140918

آغاز مجدد اتهام پراکنی سایبری .یی ها علیه ایران

بعد از وارد . اتهام چند روز گذشته به ایران مبنی بر حمله به سامانه های بانکداری و بخش های مختلف انرژی سعودی توسط ب.زار شمعون 2، حال برخی گمانه زنی ها از جانب کارشناسان .یی مطرح می شود که حمله سایبری ایران به عربستان، در اصل تهدید امنیت ملی . و زنگ خطری برای دونالد ترامپ است. ادامه مطلب
1277622

ادعا شبکه یی از حمله سایبری ایران به عربستان

شایعه حمله سایبری ایران به سازمان هواپیمایی عربستان اخبار داغ :در ادامه درگیری سایبری ایران و عربستان این بار اخباری از شایعه حمله سایبری ایران به سازمان هواپیمایی عربستان توسط یک شبکه یی منتشر شده است. به گزارش میهن گرام و به نقل از ابنا :چند شرکت غربی امنیت اطلاعات و همین طور مقام های سعودی می گویند کامپیوترهای چند نهاد تی در عربستان سعودی هدف حمله سایبری قرار گرفته است. شبکه بلومبرگ به نقل از متخصصان امنیتی گزارش داد که کامپیوترهای سازمان هواپیمایی کشوری در عربستان نیز یکی از اه این حمله بوده و با پاک شدن اطلاعات حساس، فعالیت ها چند روز ...
141016

عامل حمله سایبری به facc دستگیر شد

پلیس چین مردی را به جرم حمله سایبری به شرکت اتریشی facc، دستگیر کرد. پلیس چین ادعا می کند، فردی که در حمله سایبری به شرکت اتریشی قطعات هواپیمای facc، دست داشته را دستگیر کرده است. این حمله، بیش از 42 میلیون یورو هزینه در بر داشته است. همچنین پس از حمله، این شرکت مدیر عامل و مدیر مالی خود را به جرم همکاری با ادامه مطلب
796246

حمله سایبری به رایانه های پارلمان انگلیس

سیستم رایانه ای پارلمان انگلیس مورد حمله سایبری قرار گرفت. این خبر دو روز پس از انتشار خبر عدم تغییر پسورد برخی اعضای پارلمان پس از حمله .رهای روس به سایت لینکداین صورت گرفت. به گزارش ویزی مگ ، «لرد رنارد» ضمن تایید این مطلب گفت پس از این حمله دسترسی اعضای پارلمان به ایمیل شان در «وست منینستر» قطع شده است. . شب مشکل در دسترسی به با. ایمیل ها گزارش شد و روز شنبه دسترسی به طور کامل قطع شد. مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس در حال بررسی مشکل و رفع آن است. «لیام فا.» . تجارت بین المللی در این باره گفت حمله سایبری ثابت می کند که ما اعضای پارلمان باید بیشتر ...
545686

انجام یک حمله سایبری بزرگ بر بستر اینترنت اشیاء و اتهام به ایران

ترند میکرو، حمله سایبری پرسیرای که بر بستر اینترنت اشیاء انجام شده است را به ایران نسبت داد. به گزارش تکنـــــــــــــــاز.؛ شرکت امنیت سایبری ترند میکرو، در جدیدترین گزارش خود، مدعی شد که یک حمله سایبری بر بستر اینترنت اشیاء را شناسایی کرده است که با استفاده از شناسه های کاربری دوربین ها و ابزارآلات ضبط تصاویر انجام شده و پرسیرای (persirai) نام دارد. به ادعای شرکت امنیت سایبری ترند میکرو، بررسی سابقه این حمله سایبری، نشان می دهد که یک موسسه تحقیقاتی ایرانی، در . آی پی های استفاده شده در این حمله قرار دارد و محدودیت استفاده از این آی پ
2677400

حمله موشکی به +

در هفته گذشته، حمله تروریستی در اهواز در رژه نیروهای مسلح اهواز صورت گرفت که طی آن تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند. بیانیه ای صادر کرده بود که به انتقام جویی از خون اقدام خواهد کرد و صبح امروز به وعده خود عمل کرد و با حمله موشکی به مقر سرکردگان حمله تروریستی اهواز به انتقام جویی از خون ن اهواز اقدام کرد. در ادامه جزئیات حمله موشکی به به انتقام حادثه تروریستی اهواز را خواهید خواند و این حمله را خواهید دید. حمله موشکی به مقر سرکردگان حمله تروریستی اهواز پاسداران انقلاب ایرانی برای انتقام گرفتن از خون ی حادثه تروریستی اهوا? ...
2493030

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری ...
2493720

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2493666

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2494088

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2491638

حمله سایبری یمن به یگان ۸۲۰۰ +ع

سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را کرد و تصویر یک کودک شهید یمنی را به نمایش گذاشت. در اثر حمله سایبری به شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی، پخش آنلاین این شبکه با اختلال مواجه شد و برای دقایقی، ع هایی از جنگ یمن، در وب سایت این شبکه، بارگذاری شد. همچنین در این وب سایت، جمله ای با مضمون « سایبری یمن، واحد ۸۲۰۰ را کرد» به نمایش درآمد. این شبکه تلویزیونی، در زمان حمله سایبری، مشغول پخش مستندی در مورد واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی بود. این واحد، مسئولیت شنود سایبری را، بر عهده دارد. سایبری یمن، شبکه ۱۰ تل ...
2233070

پر درآمدترین شغل دنیا چیت و چگونه می توان بدون استرس به آن دست یافت

بر اساس گزارشات سایت کارگر آنلاین ، در گذشته میزان حمله و های سایبری به شرکت های بزرگ و مهم زیاد و بیشتر شده و شرکت های تحقیقی و تحلیل کنندگان به این شرکت ها این خبر که در خبر از تهدیدات این حمله و بیشتر شدن آن ها در سال ۲۰۱۸ است ، این حمله با بد افزار ها و ویروس ها به شرکت های مهم، سازمان ها و تمامی سازمان های تی خواهد بود.بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده گزارش شده که با وجود این عوامل و موارد ذکر شده شغل های مربوط به امنیت سایبری و سایر شغل های مربوط به آن در مقایسه با سایر تخصص ها و شغل ها حقوق بیشتری را دارند . در این بین شغل هایی مانند آموزش و فناوری ارتب? ...
2925344

دفاع سایبری

دفاع سایبری حملات پیشرفته ی سایبری، خطرهای جدی را برای اقتصاد و امنیت ملی کشورها پدید آورده است. امروزه کشورها استفاده از پ ند غیرعامل را به تنهایی برای مقابله با حملات سایبری کافی نمی دانند. پ ند عامل سایبری، شامل اقداماتی در جریان حمله یا قبل از حمله ی دشمن است که می تواند موجب بهبود تشخیص، جلوگیری و پاسخگویی به حملات سایبری دشمن می شود. ادامه مطلب
577650

آیا باید نگران حمله سایبری باشم؟ - پاسخ به سوال های شما در مورد امنیت سایبری

یا باید نگران حمله سایبری باشم؟ - پاسخ به سوال های شما در مورد امنیت سایبری 18 مهٔ 2017 - 28 اردیبهشت 1396 به دنبال حمله اخیر باج افزاری که بیش از ۲۰۰ هزار کامپیوتر در ۱۵۰ کشور جهان را آلوده کرد، کاربران زیادی نگران امنیت کامپیوتر و دیگر ابزارهای دیجیتال خود شده اند.بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، حمله این باج افزار بیش از دو هزار قربانی در ایران گرفته است.مخاطبان ما در فارسی سوال های زیادی در مورد امنیت کامپیوتر و حمله سایبری اخیر برای ما فرستاده اند که پاسخ آنها را از کارشناسان امنیت دیجیتال پرسیده‎ایم.نیما فا
1489664

حمله رهای روس به انگلیس

یکی از مقامات امنیتی انگلیس ادعا می کند سال گذشته رهای روس به شبکه های انرژی، مخابرات و رسانه های این کشور حمله د. به گزارش ایتنا از مهر، سیاران مارتین مدیر مرکز ملی امنیت سایبری در این باره می گوید: مسکو در پی کاهش قدرت سیستم بین المللی است و فعالیت های آن نگران کننده است. مارتین که در اجلاس times tech summit سخنرانی می کرد، افزود: نمی توانم جزییات دقیق این مسئله را بیان کنم اما دخ روسیه را در امور کشور تایید می کنم. ما سال گذشته شاهد حمله روس ها به شبکه های انرژی، مخابرات و رسانه های انگلیسی بودیم. این سازمان یک سال پیش تاسیس شده و در این بازه زمانی میلی? ...
801250

حمله سایبری به رایانه های پارلمان انگلیس

سیستم رایانه ای پارلمان انگلیس مورد حمله سایبری قرار گرفت. این خبر دو روز پس از انتشار خبر عدم تغییر پسورد برخی اعضای پارلمان پس از حمله .رهای روس به سایت لینکداین صورت گرفت. ادامه مطلب
770506

حمله مسلحانه به یک زندان جان چند نفر را گرفت

حمله مسلحانه به یک زندان جان چند نفر را گرفتدر حمله چند فرد مسلح به زندانی در کنگو ۱۱ نفر کشته شدند.ماجرای حمله مسلحانه به یک زندانماجرای حمله مسلحانه به یک زندان , این حمله مسلحانه به یک زندان در شرق کنگو انجام شد و در میانقربانیان 8 نگهبان زندان نیز دیده می شوند.حمله مسلحانه به یک زندانبر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق اعلام مقامات کنگو روز گذشته (یکشنبه) مردان مسلح به زندانیدر شرق این کشور حمله .د که این حادثه 11 قربانی برجا گذاشت و منجر به فرار 900 زندانی دیگر شد.طبق این گزارش، بعد از این حادثه فقط 30 زندانی در زندان باقی مانده بودند.حمله مسلحانه به ?...
11392

کشته شدند هفده سرباز توسط . در ننگرهار

گروه موسوم به .ت .ی (.) شب گذشته با حمله در یک پاسگاه امنیتی ۱۷ سرباز افغان را کشته اند.گروه موسوم به .ت .ی (.) شب گذشته با حمله در یک پاسگاه امنیتی ۱۷ سرباز افغان را کشته اند.به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله شب گذشته در منطقه 'ده بالا ' در ولایت شرقی ننگرهار رخ داده است .احمد علی حضرت، رئیس شورای ولایتی ننگرهار گفته است که نیروهای . شب گذشته از سه جهت به پاسگاه نظامی حمله .د. در نتیجه این درگیری ۱۷ سرباز کشته شدند..ت .ی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این حمله ۲۱ عضو گروه . هم کشته شدند.نیروهای گروه . در دست کم دوسال اخیر در ولایت ننگرهار فعالیت دا
659830

هشدار کارشناسان: حمله سایبری بعدی درهر لحظه

cyber attacksبه گفته malwaretech در انگلستان، قهرمان فضای سایبری که با کشف . یک سایت ثبت نشده در داخل باج افزار wannacry و ثبت آن توانست به طور اتفاقی از ادامه حمله یک نسخه از این باج افزار جلوگیری کند، یک حمله سایبری عمده و بزرگ، پس از حمله باج افزاری اخیر wannacry که به ۱۲۵ هزار سیستم کامپیوتری و ۱۰۰ کشور جهان شامل اسپانیا فرانسه و روسیه نفوذ کرد، درراه است. این ویروس ۴۸ قربانی و در اسکاتلند ۱۳ قربانی در بخش "خدمات درمان و سلامت انگلستان" گرفت. پس از نفوذ و به کنترل درآوردن کامپیوترها و رمزنگاری آنان، این باج افزار درخواست ۳۰۰ دلار به صورت بیت کوین (bitcoin) می کند تا فا...
2799948

با مستندات، حمله سایبری روز گذشته را از مراجع بین المللی پیگیری می کنیم

ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمله سایبری روز گذشته به تاسیسات ارتباطی کشورمان و دفع آن گفت: تصمیم داشتند از طریق نفوذ به یکی از سرورهای پابلیک موجود در بستر اینترنت برای ارائه خدمات به زیرساخت های داخلی دسترسی بگیرند که این نفوذ شناسایی و کدگذاری شده بود و متوجه بودیم که این را برای روز مبادا گذاشته بودند و اکنون با مستندات، این اقدام وقیح را از مراجع بین المللی پیگیری می کنیم. به گزارش ایتنا از ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی در همایش پ ند غیر عامل اظهار کرد: تمام فعالیت هایشان روی این کدها تحت پایش از طریق مراکز soc خود مراکز ارتباطی و با همکا? ...
2266296

حمله سایبری گسترده به غرب آسیا و شمال آفریقا

به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ پرسکی، انگیزه این حمله را رویدادهای ژئوپلیتیکی قلمداد می کند. بر این اساس، عملیات پارلمان (operation parliament)، حداقل 27 کشور را موردتهاجم قرار داده است. ادامه مطلب
170410

روسیه متهم به حمله سایبری به .

کلاکت مقامات قضایی . سرویس های اطلاعاتی روسیه را متهم .د که در حمله سایبری سال ۲۰۱۴ به بیش از ۵۰۰ میلیون حساب کاربری یاهو نقش داشته اند. روسیهلینک های .:
2178964

چگونه ب زیرساخت اینترنت ایران مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفت؟

چگونه ب زیرساخت اینترنت ایران مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفت؟۵ آوریل (۱۶ فروردین) ب و در آ ین ساعت های روز ۱۷ فروردین، زیرساخت اینترنت در سراسر جهان مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفت. در چندین کشور از جمله ایران، این حمله ری باعث اختلال در مراکزداده ایرانی شد تا مدیران شبکه تصمیم به خاموش آن ها یا برگرداندن نسخه های پشتیبان بگیرند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2658470

خطرناک ترین های سازمان یافته جهان

این موضوع مورد توجه برخی ت ها قرار گرفته است. هرچند برخی بیشتر به دنبال قوی تر امنیت سایبری خود و مقابله با حملات احتمالی هستند ولی برخی ت ها در کنار این موضوع، از رها کمک می گیرند تا حملاتی گسترده و سازمان یافته علیه برخی کشورهای جهان انجام دهند.اما بدترین و خطرناک ترین های سازمان یافته ای که تاکنون در جهان انجام شده و در زمره خسارت بارترین نمونه ها محسوب شده است، کدام حمله های سایبری هستند؟«نت پتیا» یک ب زار جهانی مسئول یکی از خطرناک ترین حمله های ری جهان، «نت پتیا»(notpetya) است؛ یک ب زار خطرناک که در سال گذشته میلادی حمله ای جهانی را تدارک دید و در اوک? ...
317458

ایندیپندنت:چرخش 180درجه ای مواضع ترامپ بامستندات

ایندیپندنت: چرخش 180 درجه ای مواضع ترامپ در قبال .؛ از حمله به . تا حمله به اسد رو.مه ایندیپندنت در مطلبی در واکنش به حمله موشکی . به .، نوشت ر ئیس جمهور این کشور مواضع خود را کاملا تغییر داده است. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛رو.مه انگلیسی ایندیپندنت در مطلبی در باره حمله موشکی شب گذشته . به پایگاه هوایی الشعیرات . نوشت: مردی که .ب فرمان حمله موشکی به . را صادر کرد همان مردی است که سال 2013 در صفحه توییتر خود خطاب به اوباما گفت: "به رئیس جمهور احمقمان می گویم به . حمله نکن. اگر حمله کنی اتفاقات بدی می افتد و از این حمله چیزی عاید . نمی ش...
495938

بزرگ ترین حمله سایبری به 5 بیمارستان در لندن

[ad_1] مفیدستان:خبرآنلاین: مدیریت 5 بیمارستان در لندن از حمله سایبری به سیستم دیتای خود خبر داده و از کارمندان و پرستاران خواستند هیچ ایمیل مشکوکی را باز نکنند. با حمله سایبری به 5 بیمارستان تحت مدیریت barts health nhs برخی سیستم ها عمدا خاموش شده تا جلوی سرقت دیتای احتمالی گرفته شود.رویال لندن، سن بارتولومه، ویسپ کراس، مایل اند و نیوهام بیمارستان هایی هستند که موردحمله سایبری قرارگرفته اند و سخنگوی barts اعلام کرد در حال تحقیق و بررسی هستند تا متوجه شوند که آیا اطلاعات پزشکی به سرقت رفته است یا نه؟به گفته این مقام، کشف ب.زار روی سرورهای اصلی روز . باعث شد...
2112036

حمله سایبری ب

سوال⛅❓: میخواستم راجع به حمله سایبری ب مطلب بنویسم به نظرتون این حمله به خاطر نداشتن شبکه ملی اطلاعات بوده؟ میشه به این موضوع ربط داد یا دلایل دیگه هم داره جواب☀: چند وجه میتوان قائل شد...یکی اینکه بگوییم میخواهند بگویند استقلال و نگاه به درون هزینه های زیادی دارد...و حتی زیرساخت ها به خطر می افتد یعنی اگر بخواهید مستقل بشوید و وابسته نباشید برای شما هزینه درست میشود...دوم اینکه بگوییم ببینید چقدر ساقط شدن تلگرام صهیونیستی با اهمیت است که حتی خبر اینکه شاید شود هم دشمن را به این وادار کرده است که وارد عملیات سایبری علیه کشور بشود...در همه این ه ...
2369512

شش تهدید سایبری جدید سال 2018

شش تهدید سایبری که باید در سال 2018 نگران آن ها باشید: دوشنبه, 4 تیر,1397 شش تهدید سایبری که باید در سال 2018 نگران آن ها باشید: شش تهدید سایبری که باید در سال 2018 نگران آن ها باشید و رها دائما در حال یافتن اه جدید و بهبود ابزارهایی برای استفاده جهت نفوذ به حفاظت سایبری هستند.حال به معرفی 6 تهدید مهم و قابل توجهی که در سال 2018 باید نسبت به آن ها هوشیار باشید می پردازیم: حمله سایبری و ی اطلاعات عظیم :حمله سایبری در گزارش حسابرسی اعتبار equifax در سال 2017، که منجر به سرقت شماره های امنیت اجتماعی، تاریخ تولد و سایر اطلاعات نیمی از جمعیت ایالات متحده شد، نشانگر قدرت و ? ...
2124900

چرا حمله سایبری به ایران

سوال: میخواستم راجع به حمله سایبری ب مطلب بنویسم به نظرتون این حمله به خاطر نداشتن شبکه ملی اطلاعات بوده؟ میشه به این موضوع ربط داد یا دلایل دیگه هم داره؟؟ جواب: چند وجه میتوان قائل شد... یکی اینکه بگوییم میخواهند بگویند استقلال و نگاه به درون هزینه های زیادی دارد... و حتی زیرساخت ها به خطر می افتد یعنی اگر بخواهید مستقل بشوید و وابسته نباشید برای شما هزینه درست میشود... دوم اینکه بگوییم ببینید چقدر ساقط شدن تلگرام صهیونیستی با اهمیت است که حتی خبر اینکه شاید شود هم دشمن را به این وادار کرده است که وارد عملیات سایبری علیه کشور بشود... در همه ای ...
1029988

رها به هالیوود هم رحم نمی کنند!

وب سایت کلیک - مونا ولی نژاد: پس از حمله سایبری به شرکت سازی sony pictures، این شرکت مجبور شد امنیت اینترنت خود را ارتقا دهد. حال، حمله رها به شبکه hbo یک بار دیگر امنیت اینترنتی ضعیف هالیوود را به چالش کشانده است. هفته گذشته گروهی از رها یکی از قسمت های سریال جنجالی «بازی تاج و تخت» را یدند و به صورت آنلاین در اینترنت قرار دادند. در اوایل ماه آپریل هم رها توانستند یکی از سریال های معروف شرکت netflix را سرقت کنند که پس از بررسی های به عمل آمده، مشخص شد ایراد از ضعف پیمانکاران این شبکه بود.حملات سایبری اخیراً به یکی از بزرگ ترین معضلات هر صنعتی تبدیل شده ? ...
716632

حمله . به مجلس پیش بینی شده بود

او در تشریح اقدامات صورت گرفته از جانب مجلس در جهت ایمن سازی در چند ماه گذشته نیز گفت: در این زمینه فراز و نشیب های فراوانی در طی چند ماه گذشته وجود داشته است، اما به طور ویژه در مورد احتمال حمله . در چند ماه گذشته، نامه رسمی به . پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای .ی نوشته شده بود.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :...ادامه مطلب
1912360

حمله سایبری به سایت های ایرانی از انگلیس و

خبرگزاری ایلنا: مرکز ماهر متعلق به سازمان فناوری اطلاعات با پیگری حمله سایبری به سایت رو مه ی قانون، رو مه ی آرمان و رو مه ستاره صبح، نتیجه بررسی های انجام شده را منتشر کرده است؛ بر اساس اعلام مرکز ماهر ...
2114044

علت حمله سایبری دشمن

سوال: میخواستم راجع به حمله سایبری ب مطلب بنویسم به نظرتون این حمله به خاطر نداشتن شبکه ملی اطلاعات بوده؟ میشه به این موضوع ربط داد یا دلایل دیگه هم داره؟؟ جواب: چند وجه میتوان قائل شد... یکی اینکه بگوییم میخواهند بگویند استقلال و نگاه به درون هزینه های زیادی دارد... و حتی زیرساخت ها به خطر می افتد یعنی اگر بخواهید مستقل بشوید و وابسته نباشید برای شما هزینه درست میشود... دوم اینکه بگوییم ببینید چقدر ساقط شدن تلگرام صهیونیستی با اهمیت است که حتی خبر اینکه شاید شود هم دشمن را به این وادار کرده است که وارد عملیات سایبری علیه کشور بشود... در همه ای ...
462260

حمله سایبری روس ها به اداره برق .

[ad_1] بر اساس گزارش امروز the washington post یک شرکت آب و برق در ورمونت . مورد حمله سایبری ب.زار روسی قرار گرفته است. شرکتburlington electric department اعلام کرد که کد این بد افزار تحت عنوان grizzly steppe در یکی از لپ تاپ های این شرکت که به سرور اصلی متصل نبود، کشف شد و ترس از . شدن شبکه نیروی کشور را کم تر کرد اما به هرحال نفوذ به یک لپ تاپ در اداره برق می تواند بسیار خطرناک باشد. شرکت burlington اطلاعیه این حمله سایبری را در پستی در . منتشر کرد. christopher recchia کمیسر خدمات عمومی ورمونت در مصاحبه ای با burlington free press اعلام کرد: "درحال حاضر شبکه این مجموعه در معرض خطر نیست. ما این ب.زار را شن
2350630

حمله سایبری به ۲ بانک بزرگ کانادا

فناوری اطلاعات > اینترنت - مقامات دو بانک بزرگ در کانادا تائید د اطلاعات نزدیک به 90 هزار مشتری در یک حمله سایبری بی سابقه به سرقت رفته است. به گزارش خبرآنلاین، دو قربانی اصلی در اولین حمله عمده سایبری به سیستم مالی این کشور، بانک مونترآل و بانک تجارت امپریال/ cibc هستند. {لینک} بانک مونترآل به عنوان چهارمین بانک بزرگ کانادا در بیانیه ای تائید کرد حمله کننده با مسئولان بانک تماس تلفنی داشته و ادعا کرده است که اطلاعات بانکی برخی مشتریان را در اختیار دارد. سخنگوی بانک می گوید او کمتر از 50 هزار حساب از 8 میلیون حساب کاربران را کرده است. وی از پاسخ به این سؤال ک ...
766628

افشاگری جدید نشریه آلمانی از حمله موشکی . به .

در حالی که بیش از یک ماه از حمله یکباره . با استفاده از موشک های تاماهاوک به خاک . می گذرد، نشریه آلمانی welt اقدام به انتشار جزئیات جدید و جالب توجهی از این حمله که به بهانه حمله شیمیایی .ت . به خان شیخون صورت گرفته بود، کرده است.
636796

امنیت هسته ای جهانی در معرض تهدید حملات سایبری

توسعه ابزارهای جنگی پیشرفته، ما را به جایی رسانده است که از تانک و زیردریایی به پهپاد و . رسیده ایم؛ اما همچنان یک چیز ثابت باقی مانده است: در پنجاه سال گذشته، نظریه ت.یب حتمی متقابل، ستون فقرات راهبرد هسته ای امریکا را تشکیل می داده است. پایه .ین ت.یب حتمی متقابل، بر مبنای بازدارندگی استوار است. بازدارندگی، نوعی بن بست راهبردی است که در آن، تمام طرف ها از حمله به دیگری خودداری می کنند چراکه اطمینان دارند یک حمله هسته ای تلافی جویانه در پی خواهد داشت. اما امروزه، ت.یب حتمی متقابل با تهدید خطرناک جدیدی روبروست: جنگ سایبری. ادامه مطلب

جزئیات حمله سایبری شب گذشته