جانشین فرمانده کل از یگان پهپادی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا ص بازدید کرد


2709148

جانشین فرمانده کل از یگان پهپادی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) بازدید کرد

محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ایران روز ۱۷ مهرماه با همراهی علیرضا الهامی جانشین قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء از یگان پهپادی این قرارگاه بازدید کرد.وی ضمن بازدید از قسمت های مختلف و آ ین دستاوردهای پهپادی قرارگاه پ ند هوایی توان عملیاتی و میزان آمادگی این یگان را مورد ارزی قرار داد.دیدار با کارکنان از دیگر برنامه های دادرس در این بازدید بود.انتهای پیام/جانشین فرمانده کل از یگان پهپادی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) بازدید کرد
2924709

صباحی فرد از خاتم الانبیا(ص) پ ند هوایی بازدید کرد

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد.به نقل از روابط عمومی ، سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد.همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو کرد.
2916566

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کردفرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد.همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو ? ...
2937755

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد

سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد. همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو کرد. مطالب مرتبط: ساعدی فرمانده پ ند هوایی شد
2927408

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد

سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد. همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو کرد. مطالب مرتبط: ساعدی فرمانده پ ند هوایی شد
2938552

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد

سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد. همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو کرد. مطالب مرتبط: ساعدی فرمانده پ ند هوایی شد
2924179

صباحی فرد از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد

سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و محل احداث صبحگاه جدید این بازدید کرد.همچنین فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با فرماندهان، اساتید و دانشجویان این دیدار و گفتگو کرد.مطالب مرتبط: ساعدی فرمانده پ ند هوایی شد
2781648

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم ، فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد.در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
2898487

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم ، فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد. در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
2768990

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم ، فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد. در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
2763784

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد.در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
2764346

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم ، فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد.در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
2772366

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

فرمانده کل ایران از بخش های مختلف قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بازدید کرد. به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم ، فرمانده کل ایران، با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد. در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
962164

سرلشکر صالحی از سایت رادار شهید عباسپور بازدید کرد

فرمانده کل . از پایگاه رادار شهید عباسپور قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) . بازدید کرد. سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل . . ایران با حضور در ایستگاه رادار شهید عیسی پور (استان گیلان) از کارگاه های آموزش دانشجویان . پ.ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بازدید کرد.سرلشکر صالحی از محل تشکیل کلاس ها و کارگاه های آموزشی بازدید کرد و یادمان .ی این ایستگاه رادار را افتتاح کرد.همچنین در این بازدید، . فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) فرمانده کل . را همراهی کرد.
952410

سرلشکر صالحی از سایت رادار شهید عباسپور بازدید کرد

فرمانده کل . از پایگاه رادار شهید عباسپور قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) . بازدید کرد. سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل . . ایران با حضور در ایستگاه رادار شهید عیسی پور (استان گیلان) از کارگاه های آموزش دانشجویان . پ.ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بازدید کرد. سرلشکر صالحی از محل تشکیل کلاس ها و کارگاه های آموزشی بازدید کرد و یادمان .ی این ایستگاه رادار را افتتاح کرد. همچنین در این بازدید، . فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) فرمانده کل . را همراهی کرد.
1090098

/۳۷۰۰ نقطه پ ندی در کشور داریم

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) گفت: در زمان جنگ نقاط پ ندی ۴۰۰ نقطه بود که امروز به ۳۷۰۰ نقطه افزایش یافته است. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه ی به سازمان قرارگاه پ ند هوایی خاتم اعتماد د، اظهار داشت: پ ند هوایی با فرماندهانی کار می کند که در زمان دوران دفاع مقدس جوانتر از ما بودند؛ بله من جوانترین فرمانده هستم.وی با بیان ساز و کار تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء افزود: فرمانده معظم کل قوا با ژرف نگری دستور ج از نیروی هوایی را صادر د، پتانسیل و ظرفیت بسیج مر ...
889080

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نی?...
891384

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک ?...
883180

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی...
884326

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپ...
886422

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپ...
901912

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپ...
2046772

اخبار ج. ا . ایران

1396/12/27 یکشنبه سرتیپ اسماعیلی خبر داد؛یادمانهای متعدد با محورهای مختلف در یگان های پ ند ایجاد خواهد شد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) گفت: با کمک عقیدتی در یگان های پ ند هوایی اقدام به ب ایی یادمان های متعدد و با محوریت مختلف خواهیم کرد.به گزارش روابط عمومی ، سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در حاشیه افتتاح نمایشگاه راهیان نور در قرارگاه پ ند هوایی اهواز طی سخنان کوتاهی گفت: خط مقدمی و اولویت اولی بهترین پلاک و مدالی است که از سوی ی(مدظله العالی) به پ ند اهداء شده است.وی افزود: این مدال وم ساخت و ایجاد یادمان ...
882798

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپاست اما با ت?...
887730

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپاست اما ...
893472

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپاست اما ...
880062

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قرارگاه پ.ند هوایی یک نیروی نوپاست اما ب...
1867448

مراسم خا پاری بختیاری برگزار شد

به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) مراسم وداع، تشییع و خا پاری مرحوم سرتیپ موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده پیشین قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده این قرارگاه ، سید مجید جانشین نیروی هوا و فضای و جمع کثیری از کارکنان و و مردم قدر شناس تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد. بختیاری پس از تحمل سالها بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.وی به مدت سه سال عهده دار مسولیت معاون هماهنگ کننده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود.بنابر این گزارش بختیاری که اف ...
2400130

سرتیپ صباحی فرد از منطقه پ ند هوایی جنوب بازدید کرد

سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) در سفر به استان بوشهر امروز 12 تیرماه از گروه پ ند هوایی خارک و یگان های عملیاتی این گروه پ ند هوایی بازدید و میزان آمادگی آنان را مورد ارزی قرار داد.صباحی فرد در جمع کارکنان منطقه پ ند هوایی جنوب گفت: منطقه پ ند هوایی جنوب یکی از حساس ترین مناطق پ ند هوایی کشور است؛ چرا که حراست از آسمان مقدس خلیج همیشه فارس را بر عهده دارد و جزیره خارک هم یکی از جزایر راهبردی است که بخش عمده صادرات نفت کشور از این جزیره انجام می شود.فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) افزود: در دوران دفاع مقدس هم ? ...
1093616

اسمان ایران امن ترین آسمان جهان است

تاریخ : یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۶ | 9:50 | نویسنده : اسکندری فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه ی به سازمان قرارگاه پ ند هوایی خاتم اعتماد د، اظهار داشت: پ ند هوایی با فرماندهانی کار می کند که در زمان دوران دفاع مقدس جوانتر از ما بودند؛ بله من جوانترین فرمانده هستم.وی با بیان ساز و کار تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء افزود: فرمانده معظم کل قوا با ژرف نگری دستور ج از نیروی هوایی را صادر د، پتانسیل و ظرفیت بسیج مردمی بود که نیروهای پ ندی و تشکیل قرارگاه پ ند هوایی را داد. ما همی ...
818956

ایجاد وضعیت اضطراری و طرح گسترش در منطقه پ.ند هوایی شرق

به منظور افزایش آمادگی و ارزی. کارکنان منطقه پ.ند هوایی شرق طرح ایجاد وضعیت اضطراری و گسترش در این منطقه پ.ندی اجرا شد.به گزارش روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) از بیرجند: در این طرح که با حضور فرمانده قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار شد طرح احضار کارکنان و ایجاد وضعیت های اضطراری و مدیریت بحران انجام شد. . سرتیپ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با مثبت ارزی. نمودن عملکرد کارکنان پ.ند هوایی در اجرای طرح اظهار داشت: .یت پ.ند هوایی در دفاع از آسمان کشور مداوم و بدون تعطیلی است و ایجاد طرح های اضطراری و مدیریت ...
1047844

اسماعیلی انتصاب دفاع، فرمانده و جانشین ستاد کل را تبریک گفت

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پیام های جداگانه انتصاب دفاع، فرمانده کل و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت. به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پیام های جداگانه ای انتصاب سرتیپ حاتمی به وزارت دفاع، سرلشکر سید عبد الرحیم به فرماندهی کل و سرلشگر عطاا... صالحی به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2761148

از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیا بازدید کرد

فرمانده کل با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد.همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد.در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد. کد خبر 4440776٩٧/٨/٢
2768458

از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیا بازدید کرد

فرمانده کل با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد. سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ، با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد. همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد. در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد.
1100520

آسمان ایران امن ترین آسمان جهان است

فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه ی به سازمان قرارگاه پ ند هوایی خاتم اعتماد د، اظهار داشت: پ ند هوایی با فرماندهانی کار می کند که در زمان دوران دفاع مقدس جوانتر از ما بودند؛ بله من جوانترین فرمانده هستم.وی با بیان ساز و کار تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء افزود: فرمانده معظم کل قوا با ژرف نگری دستور ج از نیروی هوایی را صادر د، پتانسیل و ظرفیت بسیج مردمی بود که نیروهای پ ندی و تشکیل قرارگاه پ ند هوایی را داد. ما همیشه تحریم و دائم هدید هستیم و امن ترین آسمان را با این همه ? ...
2284970

اسماعیلی: از اول هم در نبود

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا گفت: جغرافیای ایران ی مملو از آشیانه عقاب های پ ند است.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ ند هوایی ، سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) در نشست مشترک هیئت رزمندگان و طرح مودت در مصلی شهرستان املش با اشاره به حماسه سوم داد و فتح مشهر گفت: پیروزی ها و رشد کنونی ایران مرهون خون ی هشت سال دفاع مقدس است و باید آزادسازی مشهر برای نسل جوان تبیین شود.بیشتر بخوانید: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2429526

حضور صباحی فرد در منطقه پ ند هوایی جنوب شرق کشور

علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) از منطقه پ ند هوایی جنوب شرق کشور بازدید کرد و با حضور در بخش های مختلف این یگان وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات را مورد ارزی قرار داد.صباحی فرد در سفر خود به بندرعباس با حضور در منزل شهید م ع حرم سرهنگ مجتبی ذوالفقار نسب و شهید خلیل تختی نژاد با خانواده این شهیدان دیدار کرد.فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) در جمع خانواده این گفت: همه باید به شهیدان افتخار کنیم؛ چرا که این عزیزان مردانه ایستادند و جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند تا ایران ی از گزند دشمنان در امان باشد.وی تصریح کرد: ی م ...
882980

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است

امروز، پ.ند . یک یگان زنده با نشاط و عملیاتی است به نقل از روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل . دراین بازدیددر جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی، اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت دفاعی لازم را ایجاد کنیم. وی در ادامه افزو...
2450424

حضور صباحی فرد در منطقه پ ند هوایی جنوب شرق کشور

حضور صباحی فرد در منطقه پ ند هوایی جنوب شرق کشور علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) از منطقه پ ند هوایی جنوب شرق کشور بازدید کرد و با حضور در بخش های مختلف این یگان وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات را مورد ارزی قرار داد.صباحی فرد در سفر خود به بندرعباس با حضور در منزل شهید م ع حرم سرهنگ مجتبی ذوالفقار نسب و شهید خلیل تختی نژاد با خانواده این شهیدان دیدار کرد.فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) در جمع خانواده این گفت: همه باید به شهیدان افتخار کنیم؛ چرا که این عزیزان مردانه ایستادند و جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند تا ای? ...
2584260

قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا، چشم بینای حفاظت از آسمان کشور

دهم شهریور ماه سال ۱۳۸۷ با فرمان تاریخی فرمانده معظم کل قوا به عنوان سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) آجا به ثبت رسید. این قرارگاه به عنوان بازوی قدرتمند و توانمند نیرو های مسلح ایران از جایگاه ممتاز و نقش راهبردی مؤثر و کارآمدی در ارتقای توان رزمی و بازدارندگی ایران ی برخوردار بوده و امنیت روزافزون آسمان ایران و عبور و مرور روزانه صد ها پرواز داخلی و بین المللی از آسمان کشورمان حاصل تلاش خستگی ناپذیر و بیداری و هوشیاری شبانه روزی دلاورمردان پ ند هوایی است.بیشتر بخوانید:فرمانده و کارکنان قرارگاه پ ند هوایی با (ره) تجدید میثاق د ...
2586460

قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا، چشم بینای حفاظت از آسمان کشور

دهم شهریور ماه سال ۱۳۸۷ با فرمان تاریخی فرمانده معظم کل قوا به عنوان سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) آجا به ثبت رسید. این قرارگاه به عنوان بازوی قدرتمند و توانمند نیرو های مسلح ایران از جایگاه ممتاز و نقش راهبردی مؤثر و کارآمدی در ارتقای توان رزمی و بازدارندگی ایران ی برخوردار بوده و امنیت روزافزون آسمان ایران و عبور و مرور روزانه صد ها پرواز داخلی و بین المللی از آسمان کشورمان حاصل تلاش خستگی ناپذیر و بیداری و هوشیاری شبانه روزی دلاورمردان پ ند هوایی است. بیشتر بخوانید:فرمانده و کارکنان قرارگاه پ ند هوایی با (ره) تجدید میثاق د ...
2259046

هشدار فرمانده قرارگاه پ ند هوایی به دشمنان

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی گفت: به دشمنان می گوییم که حواسشان به کارهای شان باشد که به مردم ما توهین نکنند چراکه سربازان ایران ی از آنها نخواهند گذشت. به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، به مناسبت ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن با حضور سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و حجت ال والمسلمین محمدباقر روشندل رییس اداره عقیدتی این قرارگاه در منطقه پ ند هوایی جنوب شرق در بندرعباس برگزار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
967138

جانشین فرمانده کل .:امروز، پ.ند . یک یکان زنده با نشاط و عملیاتی است

. سرتیپ احمدرضا پوردستان با حضور در مرکز فرماندهی شبکه یکپارچه قرارگاه پ.ند هوایی از این مرکز بازدید و از طریق ویدئو کنفرانس با فرماندهان مناطق پ.ند هوایی کل کشور دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش روابط عمومی قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، . سرتیپ پوردستان در این بازدید در جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پ.ند هوایی اظهار کرد: امروز پ.ند . یک یکان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است.جانشین فرمانده کل . گفت: امروز با شکل تازه ای از تهدیدها روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت ?...
1103090

قرارگاه پ ند هوایی، خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور است

فرماندهان و مسئولان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ایران، ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.این دیدار به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار گردید. معظم انقلاب فرمودند: قرارگاه پ ند هوایی، خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور است.ادامه مطلب
1106634

قرارگاه پ ند هوایی، خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور است

فرماندهان و مسئولان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ایران، ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.این دیدار به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار گردید. معظم انقلاب فرمودند: قرارگاه پ ند هوایی، خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2761740

بازدید فرمانده کل از افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

1397/8/2 چهارشنبه سرلشکر با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران با حضور غیرمترقبه در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از بخش های مختلف این ، اعم از کلاس های درس، اماکن ورزشی، آسایشگاه و سایر بخش ها بازدید کرد. همچنین فرمانده کل در حاشیه این بازدید، با فرماندهان، اساتید و دانشجویان افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدار و گفتگو کرد. در این بازدید سرتیپ دوم فرج پور فرمانده پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص)، گزارشی از روند جاری ارائه کرد
2288570

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء

حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سرتیپ علیرضا صباحی فرد نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوائی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب می کنم. رشد و استحکام بیش از پیش سازمان پ ندی همراه با شناخت اه و عمل دشمن، تقویت آموزش ها، نگهداری به روز از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و بهنگام بودن آمادگی ها با بهره ...
1616278

دهمین کنفرانس ملی فرماندهان و کنترل آغاز شد

دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، با شعار «فرماندهی و کنترل در بحران» از دقایقی پیش به میزبانی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ، در مجموعه فرهنگی پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد.گفتنی است در این مراسم فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) حضور دارند
2578834

:آسمان ایران درحصار امنیت کامل است

فرمانده کل ایران در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیاء(ص) آجا گفت که آسمان ایران در حصار امنیت و دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) است.به گزارش روابط عمومی متن پیام سرلشکر سید عبدالرحیم به این شرح است:«بسم الله الرحمن الرحیموَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰدشمنی ها و تهدیدهای دشمنان علیه ایران در ۴۰ سالی که از عمر با برکت انقلاب می گذرد، هرگز لحظه ای متوقف نشده و همین موضوع دلیل و لازمه هوشیاری همیشگی تمامی نیروهای دفاعی کشور را روشن می کند. قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با ...
1861712

بختیاری درگذشت

بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که روز گذشته دارفانی را وداع گفت. به گزارش مشرق، موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده سابق قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) پس از تحمل سال ها بیماری درگذشت. مراسم وداع، تشییع و خا پاری مرحوم بختیاری با حضور فرزاد اسماعیلی فرمانده این قرارگاه، سید مجید جانشین نیروی هوافضای و جمع کثیری از کارکنان و و مردم قدرشناس تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد. بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معا? ...
1857826

بختیاری درگذشت

بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که روز گذشته دارفانی را وداع گفت. به گزارش مشرق، موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده سابق قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) پس از تحمل سال ها بیماری درگذشت. مراسم وداع، تشییع و خا پاری مرحوم بختیاری با حضور فرزاد اسماعیلی فرمانده این قرارگاه، سید مجید جانشین نیروی هوافضای و جمع کثیری از کارکنان و و مردم قدرشناس تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد. بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معا? ...
1861506

بختیاری درگذشت

بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که روز گذشته دارفانی را وداع گفت. به گزارش مشرق، موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده سابق قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) پس از تحمل سال ها بیماری درگذشت. مراسم وداع، تشییع و خا پاری مرحوم بختیاری با حضور فرزاد اسماعیلی فرمانده این قرارگاه، سید مجید جانشین نیروی هوافضای و جمع کثیری از کارکنان و و مردم قدرشناس تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد. بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معا? ...
1862002

بختیاری درگذشت

بختیاری درگذشتتاریخ : دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۶ | 10:5 | نویسنده : اسکندری بختیاری به مدت سه سال عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که روز گذشته دارفانی را وداع گفت.به گزارش مشرق، موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده سابق قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) پس از تحمل سال ها بیماری درگذشت. مراسم وداع، تشییع و خا پاری مرحوم بختیاری با حضور فرزاد اسماعیلی فرمانده این قرارگاه، سید مجید جانشین نیروی هوافضای و جمع کثیری از کارکنان و و مردم قدرشناس تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد ...
2286742

انتصاب فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا

حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم سرتیپ علیرضا صباحی فردنظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوائی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب می کنم.رشد و استحکام بیش از پیش سازمان پ ندی همراه با شناخت اه و عمل دشمن، تقویت آموزش ها، نگهداری به روز از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و بهنگام بودن آمادگی ها با بهره گیری از روشهای متنوع پ ندی در ...
2290740

انتصاب فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا

حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم سرتیپ علیرضا صباحی فردنظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوائی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب می کنم.رشد و استحکام بیش از پیش سازمان پ ندی همراه با شناخت اه و عمل دشمن، تقویت آموزش ها، نگهداری به روز از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و بهنگام بودن آمادگی ها با بهره گیری از روشهای متنوع پ ندی در ...
1740530

سوالات استخدامی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (آمادگی 96 )

سوالات استخدامی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (آمادگی 96 ) استخدام قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء در سال 96 | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-قرارگاه-پ ند-هوایی-خاتم-الا/ translate this page oct 26, 2017 - جهت نمونه سوالات استخدامی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء اینجا کلیک نمایید ... ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیاء(ص) ، هوایی ، دریایی و سازمان های تابعه خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی گری و رزمندگی که دارای ... شرایط استخدام قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء سال 96 | ایران استخدام iranestekh ...
238058

عملکرد یک ساله قرارگاه پ.ند هوایی/ از آزمایش سامانه موشکی «تلاش» تا شلیک سیستم پیشرفته روسی

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا در سال 95 یک رزمایش بزرگ را در سطح وسیع انجام دادند که بنابر گفته صاحبنظران بسیار موفقیت آمیز بوده است.یکی از یگان های عمل کننده موفق نیروهای مسلح در سال 95 قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا بود که اقدامات مهمی را در زمینه توسعه قدرت نظامی انجام داده است.قرارگاه پ.ند هوایی خاتم الانبیا در سال 95 یک رزمایش بزرگ را در سطح وسیع انجام دادند که بنابر گفته صاحبنظران بسیار موفقیت آمیز بوده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2685770

مراسم بزرگداشت ی ی حادثه تروریستی اهواز برگزار شد

مراسم نکوداشت ی ی حادثه تروریستی اهواز در مسجد (ره) ستاد ایران برگزار شد.مراسم بزرگداشت ی ی حادثه تروریستی اهواز در مسجد (ره) ستاد ایران برگزار شد. در این مراسم سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ، علی اکب ور جمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ، صباحی فرد فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا، الهامی جانشین فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، محمودی معاون اجرایی ، سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ، شاهین تقی خانی سخنگوی ، یدالله جوانی معاون ، م طوسی رئیس شورای عالی معیشت ، محمد محمودی معاون اجرایی ، حسن شاه صفی جانشین معاون هماهنگ کننده ، ...
1395064

و دوشادوش یکدیگر در مقابل دشمن بعثی ایستاده اند

مراسم صبحگاه ستاد قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح دیروز ( یکشنبه)با حضور علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده این قرارگاه برگزار شد. صباحی فرد در این مراسم اظهار داشت: امسال در دهمین سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی اتفاق های ارزنده ای رخ داد که نتایج مجاهدت های کارکنان قرارگاه در جای جای کشور بود و ی در شرف ی امسال اقدام های قرارگاه پ ند هوایی را مورد تقدیر قرار دادند و همکاری پ ند با ، وزارت دفاع و تعامل مناسب با پاسداران را مثبت ارزی فرمودند. وی گفت: در سال های اخیر پ ند هوایی در همه زمینه های راداری، موشکی، توپخانه ای اطلاعات و شناس ...
1373108

و دوشادوش یکدیگر در مقابل دشمن بعثی ایستاده اند

مراسم صبحگاه ستاد قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح دیروز ( یکشنبه)با حضور علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده این قرارگاه برگزار شد. صباحی فرد در این مراسم اظهار داشت: امسال در دهمین سالروز تشکیل قرارگاه پ ند هوایی اتفاق های ارزنده ای رخ داد که نتایج مجاهدت های کارکنان قرارگاه در جای جای کشور بود و ی در شرف ی امسال اقدام های قرارگاه پ ند هوایی را مورد تقدیر قرار دادند و همکاری پ ند با ، وزارت دفاع و تعامل مناسب با پاسداران را مثبت ارزی فرمودند. وی گفت: در سال های اخیر پ ند هوایی در همه زمینه های راداری، موشکی، توپخانه ای اطلاعات و شناسایی ...

جانشین فرمانده کل از یگان پهپادی قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا ص بازدید کرد