تعالی آنان


1913605

مناجات باپروردگار

مناجات باپروردگار آنان که به من بدی د مرا هوشیار د ، آنان که از من انتقاد د به من راه و رسم زندگی آموختند ، آنان که به من بی اعتنایی د به من صبر و تحمل آموختند ، آنان که به من خوبی د به من مهر و وفا آموختند. پس خدایا ، به همه اینان که باعث تعالی دنیا و آ ت من شدند ، خیر و نیکی برسان
1627919

سخنانی از شهید چمران

سخنانی از شهید چمران آنان که به من بدی د، مرا هشیار د. آنان که از من انتقاد د، به من راه و رسم زندگی آموختند. آنان که به من بی اعتنایی د، به من صبر و تحمل آموختند. آنان که به من خوبی د، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. پس خدایا: به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی و ا وی من شدند، خیر و نیکی دنیا و آ ت عطا بفرما.
824395

زی ذی نامه

الهی ! به مردان در خانه ات به آن زن ذلیلان فرزانه ات به آنان که با امر و روحی فداک نشینند و سبزی نمایند پاک به آنان که از بیخ و بن زی ذی اند شب و روز با امر زن می زیند به آنان که مرعوب مادر زنند ز اخلاق نیکوش دم می زنند به آن شیرمردان با پیش بند که در ظرف شستن به تاب و تبند به آنان که در بچه دری تکند یلان عوض . پوشکند به آنان که بی امر و اذن عیال نیاید در از جیبشان یک ریال به آنان که با ذوق و شوق تمام به مادرزن خود بگویند : مام به آنان که دامن رفو می کنند ز بعد رفویش اتو می کنند به آنان که درگیر سوزن نخند گرفتار پخت و پز و مطبخند به آن قورمه سبزی پزان قدر...
651280

بخشی از وصیتنامه الهی ،. . .(ره) به مجلس و .ت و دست اندرکاران . ایران

بسمه تعالی «به مجلس و .ت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملّت را بدانند و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و . رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن مرهون خدمات آنان است،فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومت های طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید،البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت .ی است»
1083880

دنیایشان یک راز بود آنان که رفتند

آوازشان آواز بود آنان که رفتند / پروازشان، پرواز بود آنان که رفتند چشمانشان مثل شقایق، مثل خورشید / در محضر گل، باز بود آنان که رفتند نیریزشان در کوچه باغ آبى عشق‏ / سبز و طنین ‏انداز بود آنان که رفتند پژواکى از ماهورشان در بیکران ریخت‏ / تحریرشان همساز بود آنان که رفتند موج نگاه آسمان افروزشان نیز / روشن‏ترین اعجاز بود آنان که رفتند دیگر نیازیشان به دنیا و دوستان نیست‏ / دنیایشان یک راز بود آنان که رفتند معراجیان را مرگ، یعنى جشن میلاد / پایانشان آغاز بود آنان که رفتند «شاعر ناشناس» برای مطالعه «اشعار شهادت» لطفاً اینجا را ک? ...
375626

دعای آ. شب

دعای آ. شبآنان که به من بدی .د مرا هوشیار .د!آنان که از من انتقاد .د به من راه و رسم زندگی آموختند!آنان که به من بی اعتنایی .د به من صبر و تحمل آموختند! و آنان که به من خوبی .د به من مهر و وفا و دوستی آموختند..پس خدایا..به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و ا.وی من شدند؛خیر و نیکی دنیا و آ.ت عطا بفرما...(آمین)
1356084

آنان به مرگ وام ندارند (سیاوش رایی)

پویندگان**آنان به مرگ وام ندارند آنان که زندگی را لاجرعه سر کشیدند آنان که ترس را تا پشت مرزهای زمان راندند آنان به مرگ وام ندارند آنان فراز بام تهورافراشتند نام آنان تا آ ین گلوله جنگیدند آنان با آ ین گلوله خود مردند آری به مرگ وام ندارندآنان عشاق عصر ما پویندگان راه بلا راه بی امید مادر ! بگو که در تک این خانه اب گل های آتشین در باغ دامن تو چه سان رشد می کنند ؟این خواهر و برادر من ایا شیر از کدام ماده پلنگی گرفته اند ؟پیش از طلوع طالع امشب ستارگان به بستر خون خسته ه اند بیدار باش را در کوچه های دور در شاهراه خلق به او درآورید دلخستگان به بستر ? ...
2099149

بی اندازه است

به اندازه همه آنان که میبینند و بی تفاوت از کنارم رد میشوند دلتنگم..به اندازه همه آنان که میخوانند و بی احساس سکوت میکنند دلتنگم..به اندازه همه آنان که خالصانه از جان محبتم را نثارشان دلتنگم..به اندازه همه آنان که فهمیدم بود و نبودم برایشان ذره ای اهمیت ندارد دلتنگم..به اندازه همه آنان که هنوز در ذهن و یاد و قلبم هستند ولی خودشان و چشم هایشان را برداشته اند و رفته اند دلتنگم..به اندازه همه آنان که درکنار هم خندیدیم، گریستیم، به آسمان خیره شدیم دلتنگم..به اندازه همه آنان که نگذاشتند در تنهایی خود لالمانی بگیرم دلتنگم..به اندازه همه آنان که زندگی را برایم ...
2222152

سوره مؤمنون / ترجمه انصاریان

به نام خدا که رحمتش بى‏ اندازه است‏ و مهربانى‏ اش همیشگى. بی تردید مؤمنان رستگار شدند. ( 1 ) آنان که در شان [به ظاهر] فروتن [و به باطن با حضور قلب] اند. ( 2 ) و آنان که از [هر گفتار و کردارِ] بیهوده و بی فایده روی گردانند، (3) و آنان که پرداخت کننده زکات اند، (4) و آنان که نگه دارنده دامنشان [از های حرام] اند، (5) مگر در [کام جویی از] همسران یا کنیزانشان، که آنان [در این زمینه] مورد سرزنش نیستند. (6) پس انی [که در بهره گیری ، راهی] غیر از این جویند، کار [از حدود حق] هستند. ( 7 ) و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند، (8) و آنان که همواره بر [اوقات و ش ...
2120935

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند خوشا آنان که در میزان و وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار شهادت را پسندیدند و رفتند خوشا آنان که بهر یاری دین به خون خویش غلطیدند و رفتند خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند خوشا آنان که با ایثار هستی ز هستی دیده پوشیدند و رفتند خوشا آنان که بهر حفظ علیه کفر جنگیدند و رفتند
2222151

سوره مؤمنون / ترجمه فولادوند

به نام خداوند رحمتگر مهربان به راستى که مؤمنان رستگار شدند«1» همانان که در شان فروتنند«2» و آنان که از بیهوده رویگردانند«3» و آنان که زکات مى‏پردازند«4» و انى که پاکدامنند«5» مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده‏اند که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست«6» پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند«7» و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت مى‏کنند«8» و آنان که بر هایشان مواظبت مى‏نمایند«9» آنانند که خود وارثانند«10» همانان که بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند«11? ...
589321

ه.نی با اهل غفلت

باید توجّه داشت که اهل غفلت و هوا و هوس، وجودی ظلمانی دارند؛ از این رو معا. و ه.نی با آن ها یا حبّ و سوز به آن ها، سبب اتّحاد با قلوب ایشان و سرایت ظلمت و تیرگی روح آنان به انسان می شود.روح چنین .انی جلوه گاه غضب الهی است و حق تعالی با اسمای غضب و لعن خود به آنان توجّه می کند؛ از این رو حبّ و وحدت با روح آن ها انسان را مشمول غضب حق تعالی می کند و هم از این رو سفارش شده است که با اهل معصیت ه.نی نکنید که غضب الهی شما را نیز فرا خواهد گرفت.نتیجه آن که سالک باید در طلب حق تعالی، اراده کند تا در کنار ترک عادات و تعلّق ها، از برکات ه.نی با صالحان و اولیای حق نیز بهره جوی...
1000388

دیدار

زمان ع:اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند، میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت؛ دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما؛ علت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما می رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریمبحار
255104

سخن شهید مصطفی چمران _ (1)

شهید مصطفی چمران: خدایا آنان که به من بدی .د مرا هوشیار .د. آنان که به من انتـقاد .ـد به من راه و رسم زندگی آموختند، آنان که به من خوبی .د به من مهر و وفا آموختند، پس خدایا به همه اینان که باعث تعالی دنیا و آ.ت من شدندخیر و نیکی برسان. منبع:پنجاه سال عبادت|صفحه 5 دریافــت نســخه با کیفــیت (کامپیوتر) (پـروفایل) (مـوبایل)
688929

ویژه نامه روز شانزدهم ماه مبارک رمضان * لحظات ناب مناجات *

نیکان چراغ راه مایند کلیدهای بهروزی را از آنان سراغ باید گرفتن بهین مردان آیینه داران مایند در زمانه همسوی آنان باید بودن از درس بزرگان آموخته ام که گام در گام جای آنان نهم تا کامیاب شوم و رستگار و از سخن رهنمایان خود چنین اندوخته ام که دست خویش به ایشان دهم تا خوشبخت گردم و کامکار خداوندا ! مرا از هم گامی با نیک مردان بهره مند کن و در هم سویی با آنان سزامند دوستی با بَدان مایه ی زبونی من است و موجب سرنگونی من اگر با آنان گام زنم اگر با آنان نشینم و برخیزم اگر از آنان بشنوم و با آنان از دوستی گویم در پیشگاه تو آبرویی برایم نخواهد ماند و اگر بَد?...
584442

دُشنام دادن از نظر . علی (ع)

5242 : سلسله مباحث حضرت . علی. قسمت 40. خطبۀ 206 نهج البلاغه. . علی (ع) وقتی در جنگ صفین شنید که یاران او شامیان را دشنام مى‏ دهند این خطبه را خواند: «من خوش ندارم که شما دُشنام دهنده باشید، اما اگر کردارشان را تعریف، و حالات آنان را بازگو مى‏ کردید به سخن راست نزدیک‏تر، و عذ.ذیرتر بود، خوب بود بجاى دشنام آنان مى ‏گفتید: خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهى به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را بشناسند، و آنان که با حق مى‏ ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند.» حرم . علی (ع). نجف اشرف
581274

دُشنام دادن از نظر . علی (ع)

5242 : سلسله مباحث حضرت . علی. قسمت 40. خطبۀ 206 نهج البلاغه. . علی (ع) وقتی در جنگ صفین شنید که یاران او شامیان را دشنام مى‏ دهند این خطبه را خواند: «من خوش ندارم که شما دُشنام دهنده باشید، اما اگر کردارشان را تعریف، و حالات آنان را بازگو مى‏ کردید به سخن راست نزدیک‏تر، و عذ.ذیرتر بود، خوب بود بجاى دشنام آنان مى ‏گفتید: خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهى به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را بشناسند، و آنان که با حق مى‏ ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند.» حرم . علی (ع). نجف اشرف
1167475

نام کوچک تو

سلام سلام او را به آنان که با زخم های چرکابه دار سر می کنندبه آنان که در دهلیزهای بند متادن، شعار می دهندبه سربازان ِ صفری که قاچاقی سوار اتوبوس می شوندبه همه کارگران ساختمانی که هنگام عبور ن زیبا، دست از کار ،می کشندبه همه آنان که لکنت زبان دارندبه همه ان ده پا به فاحشگان و ن خیابانیبه اراذل و اوباشبه دانشجو نماهابه پرسه ن و ولگردان به الکلی ها و بازانبه آوازخوانان دوره گردبه "مزاحمان نوامیس" و متلک گویانبه همه آنان که "مایۀ خج " اندبه همه آنان که مشت مشت قرص می خورندبه همه بازماندگان از آ ین پروازهابه همه آنان که در بدرقه مهاجران، از سویدای جانگر? ...
1844976

جا هست بیش و کم، آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم؟

محمد! چه باشکوهی تو. که اگر دیگران اعجازت را قرآن می دانند، من خود تو را معجزه می دانم. شخصیت متفاوتت را. شخصیت معجزوارت را. محمد! چه باسعادت بودند آنان که تو را دیدند و در رکاب تو صلح د و جنگیدند. چه باسعادت بودند آنان که می توانستند پیشوایشان را، شان را، شان را ببینند... آنان که لحظه ای چشمشان به دیدار تو سرمه کشیده شد... چه باسعادت بودند، چه باسعادت بودند آنان که حق را درست در دل باطل دیدند و به سویش شتافتند. آنان که دور ریختند سنت های غلط چندصدساله شان را. چه باسعادت بودند آنان که خشت خشت خانه ساختند برای پیشوایشان.. آنان که گِل می زدند لای هر خشت، ب ...
480181

(سخن نویسنده)استدلال های محیر العقول و عجیب مشاورین آقای . در توجیه خشم کارگران معدن یورت

بسمه تعالی حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور از قول رئیس جمهور: « من رئیس جمهورِ زمان درد مردم و .هاب آنان هستم ، اگر فریاد آنان در برابر من سبب آرامش ملی خواهد شد ، من باید بروم » حسام الدین آشنا مشاور دیگر رئیس جمهور گفتند : « او به میان معدن کاران نرفت تا با اندوه آنان ع. بگیرد ، رفت تا صدای آنان را به گوش همه ما برساند و چشمان ما را به چهره افسرده آنان آشنا کند ». هر چند تیم رسانه ای رئس جمهور ابتدا اعتراضات را تکذیب ، سپس سانسور نمود و در ادامه رو.مه ایران اقدام کارگران را از سوی جریاناتی سازمان دهی شده غیر از کارگران دانست ولی در ادامه سخنان آقایان ابو
491021

(سخن نویسنده)استدلال های محیر العقول و عجیب مشاورین آقای . در توجیه خشم کارگران معدن یورت

بسمه تعالی حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور از قول رئیس جمهور: « من رئیس جمهورِ زمان درد مردم و .هاب آنان هستم ، اگر فریاد آنان در برابر من سبب آرامش ملی خواهد شد ، من باید بروم » حسام الدین آشنا مشاور دیگر رئیس جمهور گفتند : « او به میان معدن کاران نرفت تا با اندوه آنان ع. بگیرد ، رفت تا صدای آنان را به گوش همه ما برساند و چشمان ما را به چهره افسرده آنان آشنا کند ». هر چند تیم رسانه ای رئس جمهور ابتدا اعتراضات را تکذیب ، سپس سانسور نمود و در ادامه رو.مه ایران اقدام کارگران را از سوی جریاناتی سازمان دهی شده غیر از کارگران دانست ولی در ادامه سخنان آقایان
737319

به بهانه شهادت .چمران

آنان که به من بدی .د ، مرا هشیار .دآنان که از من انتقاد .د ، به من راه و رسم زندگی آموختند آنان که به من بی اعتنایی .د ، به من صبر وتحمل آموختندآنان که به من خوبی .د ، به من مهر و وفا ودوستی آموختند پس خدایا : به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی وا.وی من شدند ،خیر ونیکی دنیا وآ.ت عطا بفرما .شهید . چمران
1543407

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید!

المؤمنین (ع): (در جنگ صفین شنید که یاران او شامیان را دشنام می دهند. حضرت فرمود:) «من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید، اما اگر کردارشان را توصیف و حالات آنان را بازگو می کردید، به سخن راست نزدیک تر و عذ ذیرتر بود. خوب بود به جای دشنام آنان می گفتید: خدایا! خون ما و خون آنها را حفظ کن و بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهل اند حق را بشناسند و آنان که با حق می ستیزند پشیمان شده به حق بازگردند.» (نهج البلاغه: خطبه 206) یادداشت ها: ـ نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1386). تهران: قدر ولایت.
2222154

سوره مؤمنون / ترجمه الهی قمشه ای

به نام خداوند بخشنده مهربان‏ همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند. (1) آنان که در خود خاضع و خاشعند. (2) و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز می‏کنند. (3) و آنان که زکات (مال خود را به فقرا) می‏دهند. (4) و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می‏دارند. (5) مگر بر جفت هاشان (که ن عقدی آن ها باشند) یا کنیزان ملکی متصرفی آن ها که هیچ گونه ملامتی (در مبا این ن) بر آن ها نیست. (6) و ی که غیر این ( ن حلال) را به مبا طلبد البته چنین انی ستمکار و متعدی خواهند بود. (7) و آنان که به امانت ها و عهد و پیمان خود کاملاً وفا می‏کنند. (8) ...
2387553

صاعقه مطیع من است

و در ماجراى قوم ثمود آن گاه که [ آن شتر را پى د پس ] به آنان گفته شد تا چندى از نعمت هاى دنیا بهره ببرید و در این مهلتِ چند روزه به خود آیید و به فرمان خدا گردن نهید. ولى آنان از فرمان پروردگارشان سرکشى د، پس در حالى که مى نگریستند، صاعقه آنان را فرا گرفت. صاعقه چنان سرعت داشت که آنان نتوانستند برخیزند! آیه 43 تا 45 سوره ذاریات
1836292

حیف باشد که تو باشی و...

بسم الله الرحمن الرحیم ✍️ از زمان(عج) نقل شده که به شیخ مفید فرمودند: اگر دلهاى شیعیان ما(که خداوند آنان را براى اطاعت خودش موفق کند) در وفا به پیمانشان یکى بود، ✋️ هرگز سعادتِ دیدار با ما از آنان به تأخیر نمى افتاد، بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت براى آنان زود به دست مى آمد. چیزى جز کارهاى ناشایست آنان، ما را از ایشان محبوس نمى سازد. منبع: بحارالانوار ۵۳،ص ۱۷۷.
39448

فرازی از وصیت نامه شهید احمد تقدسی

اگر توانستیم اهل بیت را بشناسیم و پیرو و خط گیرنده از آنان باشیم پیروز و در فردای قیامت خوشحالیم، و اگر پیرو آنان نباشیم و فقط روز تاسوعا و عاشورا . زنی کنیم بسیار ضرر کرده ایم که با هیچ چیز نمی توان آن را جبران کرد. ما باید مانند آنان زندگی کنیم و مانند آنان بمیریم، که جز مرگ در راه خدا برای آنان معنی نداشت و بدانید که سعادت در این است.فرازی از وصیت نامهشهید احمد تقدسی
1882039

ارتباط گیری با جوانان

بسم تعالی ایجاد رابطه با نوجوانان و جوانان دو مقدمه : 1. نداشتن ذهنیت منفی نسبت به نوجوانان و جوانان : این کار باعث میشود تا شخص بتواند به جوانان اعتماد کند و با آنان رابطه صمیمی تری برقرار کند و باهاشون راحت تر باشد و بتواند با آنان بیشتر کار کند. لذا می گوییم اگر شخصی میخواهد با نوجوانان و یا جوانان کار علمی یا فرهنگی انجام دهد باید نسبت به آنان ذهنیت مثبت داشته باشد چرا که ادامه مطلب
1882036

ارتباط گیری با جوانان

بسم تعالی ایجاد رابطه با نوجوانان و جوانان دو مقدمه : 1. نداشتن ذهنیت منفی نسبت به نوجوانان و جوانان : این کار باعث میشود تا شخص بتواند به جوانان اعتماد کند و با آنان رابطه صمیمی تری برقرار کند و باهاشون راحت تر باشد و بتواند با آنان بیشتر کار کند. لذا می گوییم اگر شخصی میخواهد با نوجوانان و یا جوانان کار علمی یا فرهنگی انجام دهد باید نسبت به آنان ذهنیت مثبت داشته باشد چرا که ادامه مطلب
1858577

ارتباط گیری با جوانان

بسم تعالی ایجاد رابطه با نوجوانان و جوانان دو مقدمه : 1. نداشتن ذهنیت منفی نسبت به نوجوانان و جوانان : این کار باعث میشود تا شخص بتواند به جوانان اعتماد کند و با آنان رابطه صمیمی تری برقرار کند و باهاشون راحت تر باشد و بتواند با آنان بیشتر کار کند. لذا می گوییم اگر شخصی میخواهد با نوجوانان و یا جوانان کار علمی یا فرهنگی انجام دهد باید نسبت به آنان ذهنیت مثبت داشته باشد چرا که ادامه مطلب
567340

برای بعضی از تهرانیها

(و نه خوبان و اهالی باصفا و باخدایشان)برای آنان که بیش از همه مردم سرزمینمان از امکانات برخوردارند و از همه ناسپاس ترند.هم آنان که .های همراه با بی بندوباری غرب را بر اخلاق و دین ترجیح می دهند و این روزها پایتخت را به فساد کشانده اند.هم آنان که اسم شیعه بر رویشان است و همواره رأی شان با اهل سنت سیستان و بلوچستان، در یک تراز قرار دارد.هم آنان که به خاندان زور و زر متوسل شده و به فکر فقرای شهر خودشان و دیگر محرومین جامعه نیستند و به .انی رأی می دهند که اموال مملکت را خانوادگی به غارت می برند و نه به آنان که عمری را در خدمت و آبادانی شهرشان تلاش کرده اند. هم آ...
1636298

اخبار موکل جنی

خداوند ارتباط با جنیان را نهی نکرده است؛ زیرا آنان نیز موجوداتی دارای عقل و اراده و همانند انسان مکلف به شریعت هستند.(ق، آیه 56)البته ویژگی آنان این است که آنان می توانند ما را ببیند؛ ولی ما انسان ها به طور طبیعی قادر به دیدن آنان نیستیم؛ زیرا جنیان به دلیل آن که از عصاره آتش و از نوع جنس لطیف انرژی هستند، قابل رویت برای آدمیان نیستند، مگر آن که آنان تمثل و تجسم یابند یا انسان ها به درجه ای از لطافت رسند که بتوانند آنان را در مقام خودشان ببیند.(اعراف، آیه 27)از نظر قرآن، جنیان به دو دسته اهل و اهل کفر تقسیم می شوند: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا ...
513948

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

هدف بعثت .اناوست خ. که در میان جمعیت درس نخوانده ،.ی را از خود آنان مبعوث کرد .تاآیات الهی را بر آنان بخواند و آنان را پاک سازد و کتاب و حکمت تعلیم دهد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2186314

بینایِ ن نا

بسیارند که چشم آنان بینا ولی دل آنان کور است و چیزی جز منفعت مادی و جسم خود نمی شناسند و در مقابل هستند انی که چشم بینا ندارند و دل و ضمیر آنان بینا و روشن است. ادامه مطلب
313878

هم نشینی با دوستان خدا

. علی (ع)می فرمایند : دوستان خدا ، آنانند که به درون دنیا نگریستند،آن گاه که مردم به ظاهر آن چشم دوختند و سرگرم آینده ی دنیا شدند، آن گاه که مردم به امور زود گذر دنیا پرداختند. پس هواهای نفسانی که آنان را از پای در می آورد، کشتند و آن چه که آنان را به زودی ترک می کرد ،ترک گفتند و بهره مندی دنیا پرستان را از دنیا خوار شمردند و دست ی. انان را به دنیا زود گذر دانستند. با آنچه مردم آشتی .د، دشمنی ورزیدند و با آن چه دنیا پرستان دشمن شدند آشتی .د. قرآن به وسیله آنان شناخته می شود و آنان به کتاب خدا آگاهند قرآن به وسیله آنان پابرجاست و آنان ب
2158810

شرح چهل حدیث از حضرت مهدی (عج)-حدیث سوم

فلسفه ى ت و صفات اوصیا انى هستند که خداوند متعال، دینش را با آنان زنده مى کند، و نورش را با آنان کاملاً مى گسترد و سیطره مى دهد.خداوند میان آنان و برادران و عموزادگان و دیگر خویشاوندانشان تفاوت آشکارى گذاشته است که به سبب آن، حجّت از غیر حجّت، و از مأموم، شناخته مى شود. آن تفاوت آشکار این است که آنان را از گناهان محفوظ و مصون داشته، از عیوب مبرّا کرده، از پلیدى پاک گردانیده، از اشتباه منزهشان داشته، آنان را خزانه داران علم و حکمت و داران سرّ خود قرار داده و آنان را با دلیل ها تأیید کرده است. اگر این گونه نبود، همه ى مردم با هم ی ان بودند و هر مى توانست ادع ...
2131605

مسلمان شدن مرد یهودی به واسطه سر مقدس حسین (علیه السلام)

هنگامى که سر حسین علیه السلام را به شام مى بردند ، شب بر آنان در آمد . آنان ، بر مردى یهودى فرود آمدند و چون نوشیدند و مست شدند ، گفتند : سر حسین ، نزد ماست . او به آنان گفت : آن را به من ، نشان بدهید . آنان ، سر را در صندوقى به او نشان دادند که از آن تا آسمان ، نور بر مى خاست . یهودى به شگفت آمد و از آنان خواست که آن را به او امانت دهند . آنان نیز آن را امانت دادند . یهودى ، هنگامى که سر را به آن حال دید ، به آن گفت : شفاعت مرا نزد جدّت . خدا ، سر را به زبان در آورد و گفت : شفاعت من ، فقط براى معتقدان به دین محمّد صلى الله علیه و آله است و تو محمّدى نیستى. ادامه مطلب
2158845

من آنان را دوست می دارم

آنان همه چونان پیاز پوست در پوست بودند من با اشک نزد آنان می آیم و در جستجوی قلبشان پوست را سپس پوست می گشایم تا آنگاه که قلبشان را می یابم که پوست است .... با این همه من آنان را دوست دارم ! شعر از غاده السمان از کتاب در بند رنگین کمان ترجمه عبدالحسین فرزاد
1958340

در کلام

در نهج البلاغه چنین آمده است : و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤ منین بالصلوات و ا کوات و مجاهدة الصیام فى الایام المفروضات تسکینا لا طرافهم و تخشیعا لا بصارهم و تذلیلا لنفوسهم و اذهابا الخیلاء عنهم . یعنى : خداوند بندگان مؤمن را با ها و زکاتها و روزه هاى دشوار از کبر و خودبینى محافظت و حراست مى کند، به پیکر آنان آرامش مى بخشد، به دیدگان آنان فروتنى مى دهد، نفس آنان را رام مى سازد، دلهاى آنان را افتادگى مى آموزد، و خود پسندى را از آنان دور مى کند. در کشور ى ما همه آحاد مردم بویژه بلند پایگاه علمى و اجتماعى و مالى ، به این خصوصیات نیاز مندند. بلا ...
325548

والدین و فرزندان

میان فرزند و پدر، «حقوق متقابل» وجود دارد. هر جا حقی وجود داشته باشد، در مقابل آن تکلیف و وظیفه ای است. وظایف فرزندان در برابر والدین رفتار مناسب با پدر و مادر، طبق آنچه دین می آموزد، آن است که فرزندان از والدین اطاعت کنند، به آنان احترام گذارند، با ادب با آنان صحبت کنند، جلوتر از آنان راه نروند، تند و پرخاشگرانه با آنان حرف نزنند، مایه ی رنجش خاطر و آزردگی آنان نشوند، نافرمانی و عصیان نکنند، فروتنی داشته باشند و صدای خود را در مقابل آنان بلند نکنند. وَ قَضى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِ
501808

حضرت هود(ع)

قوم عاد در سرزمین احقاف بین یمن و عمان مدت زمانی طولانی را در خوشی و آرامش به سر می بردند؛ خداوند نعمت های زیبادی را به آنان عطا کرده بود؛ آنان رودهای زیادی بر روی زمین به جریان انداخته و به زراعت بر روی زمین روی آورده و باغ و بوستان های زیادی را پدید آورده و کاخ ها بنا نهاده بودند. علاوه بر این نعمت ها، خداوند به آنان نیروی بدنی زیاد و اجسامی تنومند بخشیده بود و آن چه را که به هیچ یک از جهانیان عطا نکرده است به آنان داده بود. اما آنان در مبدأ این آفرینش تفکر ننمودند و برای شناختن مصدر همه ی این نعمت ها نکوشیدند و تمام آن چه به ذهن و عقل آن ها ...
822401

زی ذی نامه

الهی ! به مردان در خانه ات به آن زن ذلیلان فرزانه ات به آنان که با امر و روحی فداک نشینند و سبزی نمایند پاک به آنان که از بیخ و بن زی ذی اند شب و روز با امر زن می زیند به آنان که مرعوب مادر زنند ز اخلاق نیکوش دم می زنند به آن شیرمردان با پیش بند که در ظرف شستن به تاب و تبند ادامه مطلب
1958556

از زمان عج نقل شده که به شیخ مفید فرمود:

از زمان عج نقل شده که به شیخ مفید فرمود: اگر دلهاى شیعیان ما ـ که خداوند آنان را براى اطاعت خودش موفق کند ـ در وفا به پیمانشان یکى بود هرگز سعادت و ملاقات ما از آنان به تأخیر نمى افتاد، بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت براى آنان زود به دست مى آمد، چیزى جز کارهاى ناشایست آنان ما را از ایشان محبوس نمى سازد. بحارالانوار 53: 177.
1958549

از زمان عج نقل شده که به شیخ مفید فرمود:

از زمان عج نقل شده که به شیخ مفید فرمود: اگر دلهاى شیعیان ما ـ که خداوند آنان را براى اطاعت خودش موفق کند ـ در وفا به پیمانشان یکى بود هرگز سعادت و ملاقات ما از آنان به تأخیر نمى افتاد، بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت براى آنان زود به دست مى آمد، چیزى جز کارهاى ناشایست آنان ما را از ایشان محبوس نمى سازد. بحارالانوار 53: 177.
2191275

۲- غزوه ی حنین

فتح مکه بزرگترین فتحی بود که جطی سالیان دراز که مشغول دعوت تبلیغ بودند، صورت گرفت و بعد از آن قبیله ها و طایفه های گوناگون، گروه گروه وارد گردیدند و آوردند؛ اما دو قبیله ی هوازن و ثقیف به علت تعصبات جاهلی خودشان آماده ی جنگ با جگردیدند. آنان فکر می د که جبه زودی علیه آنان به پا خواهد خواست و آنا را نابود می سازد، لذا با خود شیدند که بهتر است قبل از اینکه جعلیه آنان جنگی ترتیب دهد، آنان با جوارد جنگ شوند. این دو قبیله پس از م ، سرانجام مالک بن عوف را به ریاست خود برگزیدند و قبایلی دیگر نیز به آنان پیوستند. وقتی این خبر به ید و از درستی آن اطمینا ...
1705761

اولین

رضا علیه السلام از پدران خود نقل می کنند که رسول خدا -صلی الله علیه وآله- فرمودند: یا علی تو بعد از من مظلوم خواهی بود، وای بر آنان که بر تو ظلم و تعدی می کنند و خوشا بحال آنان که از تو پیروی می کنند و ی را بر تو اختیار نمی کنند. یا علی تو بعد از من جنگ خواهی کرد، وای بر آنان که علیه تو می جنگند و خوشا بحال آنان که در کنارت می جنگند. یا علی تو بعد از من به کلام من و زبان من سخن می گویی، وای بر آنان که تو را رد کنند و خوشا بحال آنن که کلامت را قبول کنند. یا علی تو آقا و سرور این امت پس از من هستی و و خلیفه من بر آن. هر از تو جدا شود روز قیامت از من جدا خواهد بود و هر که ...
986846

ایه مباهله

خداوند پیش از نازل آیه مباهله، در آیاتی چند به چگونگی تولد عیسی علیه السلام می پردازد و یان را با منطق عقل و استدلال روبرو می کند و از آنان می خواهد که عاقلانه به موضوع بنگرند. بنابراین ، در ابتدا سعی کرد با دلایل روشن و قاطع آنان را آگاه کند، اما چون استدلال موجب تنبّه آنان نشد و با لجاجت و ستیز آنان مواجه گشت، به امر الهی به مباهله پرداخت. خداوند در آیه 61 سوره آل عمران می فرماید: ادامه مطلب
1567828

آیا این حدیث معتبر است یا جعلی ؟!

صادق(ع) به شیعیانش سفارش می کند: "با اهل سنت به خوبی رفتار کنید. معا شما با آنان به قدری پسندیده باشد که شما را به عنوان پیش و مؤذن بپذیرند و با دیدن شیعیان و خوبی هایشان به ستایش از ان(ع) بپردازند". (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 383) پس تولی و تبری چه میشود؟ ج: اهل سنت به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و هر یک از جهت اعتقادی دنبال اه و برنامه های خاص خویشند، همه آنها م ع دشمنان اهل بیت نیستند؛ آنان نوعا محب اهل بیت (ع) هستند البته آنان، به ت و عصمت ائمه (ع) معتقد نیستند. ائمه (ع) ، شیعیان خود را تشویق می نمودند که در جماعت آنان شرکت کنند؛ از بیماران آنان ع? ...
2401034

اخلاق بلند

بسیارند انی که ناسزاگویی روش آنان است و اما باید گفت که به مانند آنان سخن گفتن، شخص را هم رتبه ی آنان می کند؛ بلکه باید سعی شود از انجام کارهای ناب دانه هر چند که دیگران آن را انجام می دهند دوری کنیم. ادامه مطلب
1587012

او

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ‏۹۹ اسماء زیبای اللهتفسیر اینگلیسیو آنان که فراموش کرده اند اشک هایشان تازگی اند نمیدانند لحظه وج از رحم مادرشان رابا اشک هایشان تبرک گفتندو آنان که باور دارند تنها گذاشته شده اندتنها خواهند بودو انان که باور دارند خ نیستخدا خواهند بودو مسوءلیت خ خورد کننده استو آنان که مسوءلیت بپذیرند خورد خواهند شدو خواهند چشیدآن نیرو که گرد هایشان برهم بازگرداندو آنان که خود آ یندخواهند دانستهر مربع ۴۵ درجه با لوزی بودن فاصله داردو آنان میدانندچه چیز دم به باز دم متصل کندو آنان میدانند حد فاصل هر دم و بازدم، دقیقه ای سکو ...
632318

زیبا ترین نوع راز و نیاز

.؛زیبا ترین شکل گفت و گوی باخداست.خداوند به . خویش فرمود:(در میان بندگانم .انی هستند که مرا دوست دارند و من هم آنان را دوست دارم.آنان مشتاق من هستند و من هم مشتاق آنان.مرا همواره یاد می کنند،من نیز به یاد آنان هستم.در کار ها به من نظر می کنند ،من نیز توجّهم به آنهاست.
512582

برگلشن و گل به بوی مهدی صلوات / برشیفتگان کوی مهدی صلوات

اگر توانستیم اهل بیت را بشناسیم و پیرو و خط گیرنده از آنان باشیم پیروز و در فردای قیامت خوشحالیم، و اگر پیرو آنان نباشیم و فقط روز تاسوعا و عاشورا . زنی کنیم بسیار ضرر کرده ایم که با هیچ چیز نمی توان آن را جبران کرد. ما باید مانند آنان زندگی کنیم و مانند آنان بمیریم شهید احمد تقدسی نیمه شعبان مبارک
329293

اَبدال چه .انی هستند؟+وبلاگ روستای سادات محله بوجایه-لاهیجان

ابدالعده ای معلوم از صالحان و خاصان خدا هستند که گویند: هیچ گاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان ب.ان ب.است. آن گاه که یکی از آنان بمیرد، خدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد تا آن شمار - که به قولی هفت و به قولی هفتاد است - همواره کامل بماند.برخی نیز گفته اند: «آنان گروهی اند که خداوند به وسیله آنها دین را بر پا نگه می دارد و روزی را نازل می گرداند. چهل نفر از ایشان در شام و سی نفر در سایر بلاد هستند. هر گاه یکی از دنیا برود، . دیگری هماننداو به جای او قرار می گیرد». علت اینکه «ابدال» نامیده شده اند، همین است که چون یکی از دنیا رود، .ی مانند او جایش را می گیرد. د
2018756

سهام بانک دی

اکثر سهام بانک دی متعلق به ایثارگران است ولی کمترین اطلاع از وضعیت مدیریت ، سرمایه ، دارایی و منافع سهام را آنان دارند. تا زمانی که ایثارگران خود در مجمع سهامداران تصمیم نگیرند و نمایندگان واقعی آنان در مجمع شرکت نکنند هیچ منافعی به آنان نخواهد رسید. ایثارگران و فرزندان نه محجورند و نه صغیر . آنان دارای بلوغ فکری کامل هستند و صاحب اختیار اموال و منافع خود می باشند. اگر روزی فرزندان صغیر بودند و این موضوع دلیلی برای دخ در امور آنان بود ، خوشبختانه کبیر شده اند و اغلب آنان دارای تخصص و توان اداره ادامه مطلب
1610137

سرانجام مستضعفان

سرنوشت مستضعفان در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوان و پیچیدگی های ویژه ای داشته؛ پیکاری سخت و مبارزه ای پی گیر که همواره آنان را با محیط اطراف درگیر کرده است. در این میان، سردمداران زر و زور و تزویر و مستکبران خودپرست به گونه های مختلف آنان را برنمی ت دند و می کوشیدند تا آنان را همواره زیرسلطه خود داشته باشند. در طول این کشمکش ها، قدرت طلبان و سودجویان که خوی استکباری در وجودشان رشیه دوانیده است، از هر روشی بهره برده اند و حتی اگر منافع خویش را در زندگی آنان می یافتند، آنان را نمی کشتند و چنانچه مصلحت خویش را در مرگشان می دیدند، بی محابا بر زندگی شان د? ...
777098

عیسی در میان مردم

کتاب مقدسمتی 5آیه 1 الی 111 عیسی چون آن جمعیت بزرگ را دید از دامنهٔ کوه بالا رفت و در آنجا نشست.‏ سپس شاگردانش نزد او آمدند.‏ 2 آنگاه عیسی لب به سخن گشود و شروع به تعلیم آنان کرد و گفت:‏3 «خوشا به حال .انی که به نیاز . خود آگاهند؛‏# زیرا پادشاهی آسمان ها# به آنان تعلّق دارد.‏4 «خوشا به حال ماتم دیدگان؛‏ زیرا تسلّی خواهند یافت.‏5 «خوشا به حال .انی که خُلق و خویی ملایم دارند؛‏#زیرا زمین را به میراث خواهند برد.‏6 «خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنهٔ عد.ند؛‏#زیرا سیر خواهند شد.‏7 «خوشا به حال رحیمان؛‏ زیرا به آنان رحم خواهد شد.‏8 «خوشا به حال آنان که دلی پا...
119180

حدیث روز

. سجاد(علیه السلام) میفرمایند: هنگامی که قائم ما قیام می کند، خداوند هر گونه آفت و وحشت را از شیعیان ما برطرف می کند و قلوب آنان را همچون . های آهن محکم نموده و نیروی یک نفر از آنان را برابر نیروی چهل نفر می کند و آنان حاکمان و سروران سراسر زمین خواهند شد. خصال شیخ صدوق؛ ج2
675896

بهشت ظهور آیات قرآن است

جابر بن یزید جعفی ازحضرت باقر العلوم- علیه السلام- روایت می کند که: «قرآن در روز قیامت به بهترین صورت وارد می شود،با مسلمانان برخورد و ملاقات می کند،آنان می گویند این شخص از ماست،از آنان می گذرد تا به .ان می رسد، آنان نیز می گویند او از ماست،از آنان نیز عبور کرده تا به فرشتگان مقرب می رسد،آنان نیز می گویند او از ماست،تا اینکه سرانجام به محضر پروردگار بزرگ می رسد و می گوید:« پروردگارم! من در دنیاروزهای فلانی را به تشنگی و شبهایش را به بیداری کشاندم(روزه و شب زنده داری) ، ولی روز و شب فلانی به تشنگی و گرسنگی نگذشت[و تعالیم من در او موثرنبو...
1358003

او

و آنان که فراموش کرده اند اشک هایشان تازگی اند نمیدانند لحظه وج از رحم مادرشان رابا اشک هایشان تبرک گفتندو آنان که باور دارند تنها گذاشته شده اندتنها خواهند بودو انان که باور دارند خ نیستخدا خواهند بودو مسوءلیت خ خورد کننده استو آنان که مسوءلیت بپذیرند خورد خواهند شدو خواهند چشیدآن نیرو که گرد هایشان برهم بازگرداندو آنان که خود آ یندخواهند دانستهر مربع ۴۵ درجه با لوزی بودن فاصله داردو آنان میدانندچه چیز دم به باز دم متصل کندو آنان میدانند حد فاصل هر دم و بازدم، دقیقه ای سکوتبه احترام اوستآن دوست که همگان از اوست و آن دوست کهدرمانم از اوست و آن کهفر ...
906693

کیفر کناره گیری از مسجد

کیفر کناره گیری از مسجد قال الصادق - علیه السلام - شکت المساجد الی الله تعالی الذین لایشهدونها من جیرآنهات فاوحی الله الیها و عزتی و جلالی لاقبلت لهم صلاة واحدة و لااظهرن لهم فی الناس عدالة ولا ن.هم رحمتی ول جاورونی فی جنتی مساجد ، از همسایگان خود که درمسجد حاضر نمی شوند ، به خداوند شکایت بردند . خداوند متعال به مساجد وحی فرمود به عزت و جلالم سوگند که یک . آنان راقبول نخواهم کرد ، در میان مردم عد.ی را از آنان آشکار نمی سازم ، رحمت من شامل آنان نشود و از همسایگی من در بهشتم محروم خواهند بود . (وسائل الشیعه ، ج 3 ، ص 479)

تعالی آنان