ترسم نکشد بی تو به فردا دل من


2222280

ترسم نکشد بی تو به فردا دل من (شب هجدهم)

تنگ است دلم، قوّتِ فریاد کجایی؟! ::حزین لاهیجی:: ____________________________ مصرع عنوان از خاقانی
785608

من از . نمی ترسم

من از . نمی ترسم، من از خشک سالی می ترسم؛ من از . نمی ترسم، من از هوای آلوده می ترسم؛ من از . نمی ترسم، من از مرگ درختان سرزمینم می ترسم؛ من از . نمی ترسم، من از رانندگی در جاده های کشورم می ترسم؛ من از . نمی ترسم، من از سونامی سرطان می ترسم؛ از آلودگی آب و خاک و محیط زیستم می ترسم؛ از محصولات کشاورزی مسموم می ترسم؛ من از مرگ جوانان این سرزمین نمی ترسم، از مرگ فرهنگ جوانانمان می ترسم؛ از فرار جوانانمان، از قحطی ژن های توانمند می ترسم؛ من از حمله ی دشمنان رو در رو نمی ترسم، من از هجوم اهریمن پنهان می ترسم؛ من از روزی می ترسم که .ن سرز...
1071238

دوستت دارم و از تو می ترسم!

دوستت دارم و از تو می ترسم! قله های بلند دره های عمیق تری دارند عزیز من تو را دوست دارم و از تو می ترسم! این کوه اگر مرا نکشد سربلندم می کند... "مهسا چراغعلی" از کتاب: جنگل گریان
727488

ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد

از اینکه فردا سفر بروم می ترسم از اینکه بروم و نبینمش می ترسم از اینکه با ترسهایم روبرو شوم رخ به رخ، بیشتر می ترسم. از این می ترسم که هر آنچه خوبی .شیده ام درباره ش توهمی بیش نبوده ، و من کوری با دو چشم باز بوده باشم ... خیلی می ترسم...
441240

311_

اگر منو بیماری نکشد.سیل و طوفان نکشد.گرسنگی و تشنگی نکشد.تصادف و حوادث غیر قابل پیش بینی نکشد...حتما حتما نادانی و ندانستن می کشتم!
99674

خداوندا از این قسمت ، از این تقدیر می ترسم

خداوندا از این قسمت ، از این تقدیر می ترسمو از خو. که فردا می شود تعبیر می ترسم دلم هر شب گرفتارِ جنون و عشق و ناکامیمن از رُسوایىِ شَبهاىِ بی تغییر می ترسم هر آن خو کَرده با تنهایىِ خود عالمی داردمن از تکرارِ این تنهایىِ دلگیر می ترسم نشسته بَر فراسوىِ نگاهَم گردِ بی مهریمن از اَشکی که چشمم را نشوید ، سیر می ترسم چوساقی چرخِ گردون و مرامش ، جام گردانی ستمن از پیکی که کم کم می کُند تاثیر می ترسم مرا این خوابِ هر روزه میانِ دوزخ و برزخمن از مرگی که جانم را کُند تسخیر می ترسم
565710

می ترسم _ یاسر قنبرلو

از رعیت از دربار می ترسم از آستین از مار می ترسم گاهی انالحق می زنم امّا از چوبه های دار می ترسم از سایه از دیوار می ترسم از موش های هار می ترسم بسیار می گویم نترس امّا ... امّا خودم بسیار می ترسم از واژه ی تَکرار می ترسم از هیچ ، چندین بار می ترسم! از تعرفه از رای از .داد از صندوق ِ سیّار می ترسم! از آرمانم بر زبان ِ او از نُمره ام در امتحان ِ او از گلّه ام در فکر ِ سَلّاخش از سکّه ام در جیبِ سوراخش از گریه هایم در دُعاهایش از وعده هایش ، اِدّعاهایش در کوچه در بازار می گریم از هیچ هایش زار می گریم از هیچ های
1547782

من از عقرب نمی ترسم ولی...

من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم ندارم شکوه از بیگانگان از خویش می ترسم ندارم وحشتی از شیر وببر و حمله گرگان از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم مرا با جوفروشان سربازار کاری نیست من از گندم نمایان ارادت کیش می ترسم ندارم وحشت از جنگ ونفاق وقتل وخونریزی من از این آتش افروزان صلح ش می ترسم به شیخی گفت ی, از چه می تر سی زمی ؟ گفتا ز می خوردن ندارم بیم از مستیش می ترسم مرا باخانقاه و قه وکشکول کاری نیست من از اعمال زشت خلق نادرویش می ترسم چه خوش گفت این سخن مرد سخن سنجی که می گوید مراازمرگ باکی نیست از سختیش می ترسم من ژولیده را نبود هراسی ا ...
2427672

پنجم - شمردن را دوست ندارم

روی پهلوی راستم افتاده ام و در زمان گم شده ام. از من می پرسی ساعت چند است؟ من بیدارم یا تو خو ؟ ساعت... نمی دانم چند شده. می ترسم نگاهش کنم. می ترسم بلند شوم. صدای اذان می آید و "آخ" می شوم ؛ فهمیده ام ساعت به کجا رسیده. صدا از مسجدِ نزدیک خانه ست. خوابم نبرده و ساعت هاست با چشم های باز و نگاهِ بی چاره ی تاریکی شده ام، خواب های احمقانه می بینم. نمی فهمم توهم است یا رؤیا. خوب نیست. فکر می کنم اگر فردا بیدار نشدم چه؟ اگر همین الآن رفته ام... مهم نیست. راستی فردا چندم است؟ نمی دانم. از شمردن می ترسم اما می شمرم. به تاریخِ روی سنگ قبرم فکر می کنم. منِ این روزها چه قدر هو ...
620338

درد و داغ

ای کاش که درد و داغ ما را نکشدهم، آتشِ اشتیاق ما را نکشد ما زنده بر آنیم که کاری .باشد که غم فراق ما را نکشد شاعر : جواد شیخ ال.ی
621442

درد و داغ

ای کاش که درد و داغ ما را نکشدهم، آتشِ اشتیاق ما را نکشد ما زنده بر آنیم که کاری .باشد که غم فراق ما را نکشد شاعر : جواد شیخ ال.ی
1116962

می ترسم

"خداوندا" مرا تنها تو مگذارم ، که من از نیش می ترسم نباشد باکم از عقرب، ولی از میش می ترسم ندادند عاشقی یادم، درون پیله پیچیدم شدم خود همچنان ماری، ز زهر خویش می ترسم شنیدم عاقلی میداد پندم بهر دلداری من ازاو زینهمه بیهوده غمخواریش می ترسم ندیدم مهربانی بی غرض دراین جهان هرگز درین ویرانه از یاهوی هر درویش می ترسم غلط پنداشتم یارب گریزانم من از هستی بهرچه داده ای شکرت ولی زین بیش می ترسم زبس بار ان بردم به حکم رسم انسانی دگر از رحم بهر هردل ریش می ترسم "رسا" گفتا صبوری کن به تنهائی که شیرین است که من از مسلم و از یار کافر کیش می ت ...
1533600

می ترسم...

از سکوتی مانده در منشور یک فریاد ، می ترسم طالعم خاموش و از رنگ و لعاب شاد ، می ترسم خانه ام در بیستونِ شهرِ شیرین است و هر لحظه ↓ از صدای تیشه ی بی وقفه ی فرهاد ، می ترسم حجم سنگینی به روی ام بی می تازد وسعتم گم می شود ، در بُهتِ این ابعاد ، می ترسم حس بدخیمی از آشوبی سراسر گنگ و نا مفهوم خنجری بر ام کوبیده ، از بیداد ، می ترسم خاطرم آشفته و حالم پریشان ، روزگارم تلخ از نگاه نا نجیبِ تک تکِ افراد ، می ترسم آهوی طبعم رمیده ، در میان گله ی گرگان از کمین گاه و شکار و دام و هر صیاد ، می ترسم آب و آتش ، تلخ و شیرین ،گاه بودن یا نبودن از هجوم سیل مجهولات ، یا ا? ...
1939748

ای مرگ! می ترسم که فردا دیر باشد

وقتی که تنها بودنت تقدیر باشد باید دلت از دارِ دنیا سیر باشد این روزها باور ندارم بودنم را از من! همین دیوانه در زنجیر باشد! دیگر نمی ترسند آهوها، چه سخت است در چشمه تصویرِ پلنگی پیر باشد درسی که تنهایی به من آموخت این بود: لبخند شاید نیَّتش تحقیر باشد آ ، مانده ام با نور ِمهتاب از قلّه، جنگل وسعتی دلگیر باشد بدجور دلتنگم، بیا تا فرصتی هست ای مرگ! می ترسم که فردا دیر باشد.
1104130

سریال آشوب

سریال آشوب 1080p, رایگان کامل سریال ایرانی آشوب با کم حجم کیفیت بالا عالی hd , سریال جدید «آشوب» ساخته کاظم راست گفتار بدون تگ آرم تبلیغاتی و بدون ید اشتراک ویژه vip دوستت دارم و از تو می ترسم! دوستت دارم و از تو می ترسم! قله های بلند دره های عمیق تری دارند عزیز من تو را دوست دارم و از تو می ترسم! این کوه اگر مرا نکشد سربلندم می کند... "مهسا چراغعلی" از کتاب: جنگل گریان برچسب ها: اشعار مهسا چراغعلی، کتاب آشوب - ashoob تهیه کننده و کارگردان: کاظم راست گفتار سال ساخت: 1394 | پخش: 96 | پخش کننده: کول اسامی بازیگران آشوب داریوش فرهنگ، محمدرضا شریفی نیا، فرهاد آییش، آتیلا پ? ...
979988

روزگار من ...

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم ! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم ! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم ! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم ! ک.ن را دوست دارم ولی از آینه می ترسم ! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم ! من می ترسم ، پس هستم . این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی
998154

مسیرِ بی پایانِ فراموشی

من می ترسم، من از زمینِ دویست سالِ بعد. از انتخاب عادم ها برای ترکِ زمین، ترک یک سیاره ی سرد. من از کمبود جا و افرادی ک جا می مانند می ترسم. من از نژاد پرستی و ارجعیت قوم ها بهم می ترسم. من از فقر، از جنگ، از بحران های سالهای فرزندانم می ترسم. از تهدیدِ یک مشتِ قدرتمندِ بی عقل، از جهل .. از بیشتر بودنِ اهمیت یک عاقل به خنگ، یک مرد به زن، سفید به سیاه، یهودی به مسلمان، من از زمینِ گرم می ترسم. از افراطی گری، منطق های ابت برای گرفتن جانِ گنه کار، از این شماره گذاری ها می ترسم. از ارجعیت دادن جانِ آدم ها می ترسم. من از فرزند توی آغوش مادرش، جایی توی مناطق محروم و ف? ...
1167294

از آنها که نمی دانی چرا ولی باید می نوشتی

وقتی می خوام شروع به نوشتن پست جدید کنم می ترسم. از زدن حرف هایی که دیگه برنمیگردن می ترسم. از رفتن به جاهایی که فراموش می ترسم. از نشستن توی تا ی مسیرهایی که قبلا هر شب برمیگشتم می ترسم. از کلاس های جدید و های قدیمی می ترسم. از دیدن دوست هام هم می ترسم. می ترسم و باور نمی کنم. از اینکه دوباره در همان گره های قبلی گیر کنم می... از اینکه طلوع خورشید رو ببینم هم... همه ی این ها نیاز به شجاعت دارد و من به خوبی احساس می کنم چطور پاهایم می لرزند. پایان جملاتم را تاریکی فرو می بلعد و هر شب می بینمش که گوشه ای کمین کرده تا ببیند کی اعلام می کنم دیگر بس است. با همه این ت? ...
517882

می ترسم

من از تکرار می ترسم من از تکرار آن جنجال ناهنجار می ترسم من از فردای این دیوار من از .وارها آوار می ترسم
715592

حاج . | شب 19 ماه مبارک رمضان 96

بسم الله الرحمن الرحیم بسم رب الحسین شب نوزدهم ماه مبارک رمضان دعای ابوحمزه شب ضربت شب قدر ۲۴.داد ۱۳۹۶ مسجد ارک تهران برای . به ادامه مطلب بروید عبد گمراهم و از راه خطا می ترسم رو نگردان ز من به خدا می ترسم نکند رو بزنم باز محلم ندهی نکند من بشوم تحبث الدعا می ترسم علنی پیش نگاه تو گنا ها . رفته از این دل آلوده حیا می ترسم زهر تحسین خلائق به .م افتاد در عبادات گرفتار ریا می ترسم شب قدر است به من قول بده رحم کنی بیش از همه از روز جزا می ترسم به زمین مانده کلام . ای مردم از به زمین ماندن کلام . می ترسم وای اگر از علی و فاطمه دورم سازد دور باشم من از ا...
1391886

من از مردن نمی ترسم

من از مردن نمی ترسم.که مردن اتّفاق بین آدم هاستمن از آن لحظه می ترسم که من باشم و یادم ...خاطرم فکرمنگاهمناله ام آهمگلویمگریه ام بغضمصدایم شکوه امشعرم به زیر تلّی از آوار ساعت ها کفن پوسدمن از مردن نمی ترسم
494032

از بید بی مجنون می ترسم

در ادامه ی "بید بی مجنون" "حسین صفا" : از بید بی مجنون می ترسم از سایه های سرد می ترسم اینجا می مونم تا تو برگردی از انتظاری بی ثمر می ترسم اح.ر.سپهر
2447202

از نگاه دیگران

می ترسم من از این رفتن و ماندن، از این تکرار می ترسم از این تکرار و عادت نه، از این رفتار می ترسم تو را من دوست دارم یا تو من را دوست داری، ها باور عشقیم از این گفتار می ترسم تو گفتی باورم کن بس، که باور نصف ایمان است من از ایمان بی باور،هزاران بار می ترسم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
903486

ارتفاع2 ...

از ارتفاع می ترسم افتاده ام از بلندی، از آتش می ترسم سوخته ام به کرات، از ج. می ترسم رنجیده ام چه بسیار، از مرگ نمی هراسم نمرده ام هرگز حتی یک بار!
989190

من می ترسم

من می ترسم. من از تنهایی می ترسم، از اینکه تنها نباشم می ترسم. از چیزی که هستم.از چیزی که نیستم ، از چیزی که ممکنه بشم ، از چیزی که ممکنه نشم. نمی خواهم برای بقیه زندگیم تو این کار باشم، اما از ترک ش هم می ترسم. من خسته شدم.. می دونی، من از اینکه بترسم دیگه خسته شدم.
794558

می ترسم...

نه مغرورم نه دلسنگم نه از تحقیر می ترسم پر از بغضم ولی از اشک بی تاثیر می ترسم
494202

می ترسم

می ترسم میترسم از اینکه امروز حرفهایم را بزنم و تو فردا به ان برسی....انقدر سرسری از خیلی چیز ها گذشتیم که دیگر خیلی چیز ها تکرار نشد .بعضی ها برای ساختن زندگی نیستند باید با انها خاطره ساخت ؛شاید هم روزی جمله ای ...لحظه هایی هست که دوست دارم کمی تو را فراموش کنم و خودم را تجربه کنم فکر . به تو فقط همه چیز را سخت تر می کند .می ترسم از انکه امروز به تو فکر کنم و سال دیگر دلم برایت تنگ شود....ثانیه هایی در زندگی هست که دلم می خواهد تماسی با روزگار بگیرم و بگویم حلالش . ودر نهایت یک زنگ به خدا و یک خداحافظی در سکوت.اما ساختار افرینش من هر ثانیه اش امید بوده و خوا
2657906

می ترسم می ترسم !!!!!

ترسم از شب نیست ... ترسم از نبودن نیست ... ترسم از دلی است که پوشی نمیداند ... و زمانی که بیهوده بگذرد ... و باز در امتداد شک و دلهره ... اسیر وسوسه شه های خود به راه خود برویم ... راهی که هر لحظه ترس و دلهره ، بر اندام شب ، می اندازد ...! ترسم از تکرار است .. تکراری سخت سرد ، تکراری که بی تو باشم ... دلم از تکرارم برتو دلهره و غصه ام را دو چندان میکند ... ! که نکند برایت تکراری را تداعی کنم که خسته از تنم ، ذهنم ، صحبت و ماندنم شوی ...! من از تکراری شدنم میترسم ...! من از رفتنت میترسم ... من از نبودنم ... من از صداقتی که بیهوده بگذرد ... ! من از مرگ عشق میترسم ... من از بی تو بودن . ...
2426898

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

راننده تا ی مدام اسم مسیر را تکرارمی کند و من با اینکه دیگر از دیر رسیدن نمی ترسم از چیزی می ترسم که نمی دانم. دلم می خواست با آدم هایی که دلتنگشان شده ام تماس بگیرم و بگویم که برای خاطر آن ها به این شهر بازگشته ام و فردا دیگر اینجا نخواهم بود. دلم خواسته بود وعده ی دیداری، دستی، بوسه ای، آغوشی، هم آغوشی ای، یا که کلمه در کار باشد؛ ترسیده بودم و به هیچ قناعت کرده بودم. ربع ساعت است که منتظر یک نفر نشسته ایم. اگر دلم برای رسیدن می تپید کرایه ی آن هیچ را هم حساب می ، اما برایم اهمیتی ندارد اگر هزار سال دیگر برسم. راه افتادیم. فردا می روم و برایم اهمیتی ندارد ? ...
2754902

برای اینکه بین روز ناگهان انرژیتان ته نکشد،؟!

برای این که بین روز ناگهان انرژی تان ته نکشد، آلوخشک، زردآلوی خشک یا کشمش میل کنید. این میوه های خشک سرشار از آهن هستند و مانند یک ماده ی ضدخستگی عمل می کنند. منبع:کانال میوه فروشی البرز @fruitalborz
1833244

لطفا هیچ وقت پشیمون نشو.

من هنوزم می ترسم از اون روز... از اون روزی که دعاهای خاک خورده م مستجاب شن. خیلی ازشون گذشته ولی گاهی که یادشون می افتم دیگه نمی تونم جلوی گریه م رو بگیرم. کابوس های بیداریم شدن. کابوسای لحظات قبل از خواب. می ترسم یه روز پشیمون شی... می ترسم از اون روز. می ترسم یه ر وز صبح خدا بیدار شه و یادش بیاد دعاهای من رو... می ترسم به هیچ چیز فکر نکنه. می ترسم از اینکه می گن دیر زود داره ولی سوخت و سوز نداره. کاش اگه قراره یه چیزی دیر بشه، اصن نشه. که دیگه نشدنش بهتره از دیر شدنش. کاش اگه دیر داره و زود نداره، سوخت و سوز داشته باشه لااقل. لطفا هیچ وقت پشیمون نشو. پشیمونیت گر? ...
43020

ایران من تسلیت

سلام روزبخیرچند روزه با کمر درد سرکار میام. هنوز . نرفتم. شاید فردا برم. من تابحال دوبار ام آر آی رفتم و اصلا حس خوبی به ام ار آی ندارم. از رفتن به داخل دستگاه می ترسم. جای بسته حالم را بد می کنه. (جریان پارک آبی یادتونه که چقدر ترسیدم و فرار . ) برای همین . نمی رم که ام آر آی تجویز نکنه. می دونم خنده داره ولی خوب می ترسم دیگه . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
962484

می ترسم از آن روز

می ترسم از روزی که بشر نامش تغییر کند دیگر به نام قبیله صدایش نکنند به نام عشیره به نامی که خانواده اش گذاشتند به نامی که او را صدا می .د می ترسم از آن روز نام بشر به نام حکومتها به نام ایدئولوژِی به نام دیکتاتورها تغییر کند می ترسم ازآن روزی که سمیح صدایم نکنند می ترسم از نام حکومت بن حکومت بن حکومت ایدئولوژی بن ایدئولوژی بن ایدئولوژی دیکتاتور بن دیکتاتور وپیراهنی شبیه زندان تنم کنند دستانم را تازیانه بدهند وچشمانم را . بیاموزند می ترسم از آن روز اثری از: سمیح القاسم، ترجمه: بابک شاکر
1571062

ی خیمه را نزن بالا من برای رباب می ترسم لرزه بر کائنات افتاده من از این اض

کتاب غزل مقتل ایوب پرند آور ی خیمه را نزن بالا من برای رباب می ترسم لرزه بر کائنات افتاده من از این اضطراب می ترسم من چه ام می شود خداوندا زانوانم چرا چنین سست اند من دل شیر داشتم حالا از سوال از جواب می ترسم ها رقیه!بدو...بدو خواهر!و پدر را بگو که برگردد تیرها با شتاب می آیند من هم از این شتاب می ترسم گردبادی میان میدان است وحشیانه به خویش می پیچد نکند سوی خیمه ها؟...نه نه...من از این پیچ و تاب می ترسم امتحان امتحان سنگینی ست آزمون آزمون دشواری ست این گزینه چه قدر کوچک است!من از این انتخاب می ترسم آی!گهواره را نجنبانید...چشمتان چشمتان چرا سرخ است دارم ...
16994

برای اینکه بین روز ناگهان انرژی تان ته نکشد

برای اینکه بین روز ناگهان انرژی تان ته نکشد، آلوخشک، زردآلوی خشک یا کشمش میل کنید. این میوه های خشک سرشار از آهن هستند و مانند یک ماده ضدخستگی عمل میکند
822564

من می/نمی ترسم پس هستم.

دیگر نمی ترسم. از بالا و پایین رفتن در راه پله ای که دیوار ندارد. از پیاده . بچه ام سر کوچه ای بن بست. از آینده ای موهوم. از پیغهامهایی که می رسد. از باز . لای کتابهای قدیمی. از دور ریختن پول. از دل به دل خودم دادن. از آویختن گوشواره های کوچک، خیلی کوچک. از دوست داشته نشدن. نمی ترسم یا وانمود می کنم نمی ترسم. یا از اینکه بترسم و ادای نترسیدن را دربیاورم خسته شده ام و فکر می کنم شاید نمی ترسم. شاید از اول هم از پله های بی دیوار و شبهای بی روز و کوچه های بن بست نمی ترسیدم. شاید زمان نیست که به این روزم رسانده است. شاید از روز اول، از همان ?...
1621678

فردا وقت مردن است

می ترسم بیدار شوم و ببینمزنی هستم در ایرانافسردگیم طبیعی ستاما کاری کن رضاجان پاییز تمام شودنمی دانم اگر مرگ بیاید اول گلویم را می فشارد یا دلم راآن روز کجای خانه نشسته بودمکه می توانستم آن همه شعر بگویمکدام لامپ روشن بودمی خواهم آنقدر شعر بگویمکه اگر فردا مُردمنتوانی انکارم کنی...
2352058

کامل من می ترسم نسخه مجانی و قاچاق کیفیت فول اچ دی

کامل من می ترسم نسخه مجانی و قاچاق کیفیت فول اچ دی قانونی کامل سینمایی من می ترسم با کم حجم کیفیت بالا عالی hd ایرانی جدید «من می ترسم» ساخته بهنام بهزادی بدون تگ آرم تبلیغاتی و ید اشتراک ویژه vip من می ترسم با حجم کم «من می ترسم» عنوان جدیدترین سینمایی بهنام بهزادی در مقام کارگردان محسوب می شود که در حال حاضر نگارش نامه آن به طور کامل به پایان رسیده و این کارگردان بزودی برای تولیدش درخواست پروانه ساخت خواهد داد.براساس برنامه ریزی ها، برداری این اواسط امسال در تهران انجام می شود.«من می ترسم» یک پربازیگر است و نامه آن نیز توسط خود بهنام بهزادی سا? ...
645838

ترسم این است

ترسم این است که پاییز تو یادم برود حس اشعار دل انگیز تو یادم برود ترسم این است که بارانی چشمت نشوم لذت چشم غزلخیز تو یادم برودبی شک آرامش مرگ است درونم،وقتی حس از حادثه لبریز تو یادم برودمن به تقویم خدایان زمان شک دارم ترسم این است که پاییز تو یادم برودبا غزلها ت بیا چون همه چیزم شده اند قبل از آنی که همه چیز تو یادم برودعلی اصغر داوری
1799028

شعر و آهنگ عجیب ! من ...

می ترسم از تاریک روشن هااز قبل و بعد گریه ی زن ها از زندگی باهم ولی تنهااز بدرقه تا راه آهن ها از شوق غمگین رسیدن هااز دوستت دارم شنیدن هااز هر چه با من هست می ترسم از چای مانده روی میز اواز آرزوهای عزیز او از اسم روی ریز او از ریتم موزیک مریض او از ریتم موزیک مریض او از هر چه با من هست می ترسم می ترسم من می شناسم مثل غم او راانگیزه ی آن چشم ابرو را آن تخت خواب مست، آن بو را. ..
1979882

می ترسم از روزی که ..

می ترسم از روزی که این بغض آ ش ش ته بشه ... میترسم از روزی که کم بیارم می ترسم از روزی که تمام حرف های نزده یک مرد رو بزنم می ترسم از روزی که.....
1402254

می ترسم ...پس هستم

می ترسم پس هستم این چنین می گذرد روز روزگارم ... از حسین پناهی ــــــــــو من هم می ترــــــــــــسم .... اما نیستم ... خزیده ام پشت توده از اخبار که هر کدوم بد و بدتر رو حکایت می کنن و این وسط هم تیشه به ریشه میزنه که فردا قراره کنار بره ... و من منگ این خبر ساعت ها اتاق رو به قدم میکشم و هی با خودم تحلیل می کنم و بعد هم داد میزنه ...بسه ... بسه ... تمومش می کنم ...رو کناپه دراز می کشم و این بار وبلاگ رو اپدیت می کنم ... ا ین بازدیدها و گذر نرمت از این گذرگاه پر فکر .... راستی تو کجا می نویسی ... میخوام قرار داد اپ موبایل رو هم لغو کنم ... انقد گیر دادن که ا سر حوصله ام سر ر ...
2837064

یلدا شود شبی

یلدا شود شوی باشم اگر کنار تو، فردا شود، شبی دل از دوچشم مست تو،شیدا شود، شبی از آن دهان غنچه ی تازه شکفته ات دارم یقین که باده مهیا شود شبی یلدای من شبی است که باشی کنار من بی تو ،چه حاجت است که یلدا شود شبی دارم امید یاس سفیدم ز آسمان سیبی دگر بیارد و حوا شود شبی من عاشقی به شرقم و محبوب من به غرب ترسم که رهسپار اروپا شود شبی ما را فصول سال، زمستان چو بگذرد آغاز تیر هم، شب یلدا شود شبی ترسم که آن ستاره ی اقبال من "رها" ترکم کند و عِقد ِ ثریا شود شبی علی میرزائی(رها)
1707670

من از سوزاندنِ شه در آتیش می ترسم

هراسم ، جنگ بینِ شعله و کبریت و هیزم نیست . من از سوزاندنِ شه در آتیش می ترسم تنم آزاد؛ اما، اعتقادم سست بنیاد است من از شلاقِ افکار تهی بر خویش می ترسم..!! سیمین_بهبهانی
2352022

سینمایی من می ترسم کامل با حجم کم کیفیت عالی بدون حذفی

سینمایی من می ترسم کامل با حجم کم کیفیت عالی بدون حذفی قانونی کامل سینمایی من می ترسم با کم حجم کیفیت بالا عالی hd ایرانی جدید «من می ترسم» ساخته بهنام بهزادی بدون تگ آرم تبلیغاتی و ید اشتراک ویژه vip من می ترسم با حجم کم «من می ترسم» عنوان جدیدترین سینمایی بهنام بهزادی در مقام کارگردان محسوب می شود که در حال حاضر نگارش نامه آن به طور کامل به پایان رسیده و این کارگردان بزودی برای تولیدش درخواست پروانه ساخت خواهد داد.براساس برنامه ریزی ها، برداری این اواسط امسال در تهران انجام می شود.«من می ترسم» یک پربازیگر است و نامه آن نیز توسط خود بهنام بهزادی س ...
632714

می ترسم بگویم

می ترسم، می ترسم به آنکه دوست می دارم بگویم "دوستت دارم". بی تردید؛ . که از سبو سرازیر شود اندکی از آن کاسته می شود! | نزار قبانی |
1128898

جمله سازی

1. فردا میتونه بدترین روز زندگی من باشه.2. فردا از استرس میمرم.3. فردا اولین روز کاریه من خواهد بود.4. فردا خیلی زودتر از چیزی که انتظار دارم شروع و پایان پیدا میکنه.5. فردا حتما یک خبر خوب به من میرسه.6. فردا با برادرم دعوا میکنم.7. فردا یک روز کاملا عادی خواهد بود.8. فردا؟ خدا خودش به خیر بگذرونه!9. فردا میتونه به یاد ماندنی ترین روز زندگی من باشه.10. من ازش میترسم.11. ای کاش امشب هیچوقت تموم نشه!12. فردا صبح صبحانه خواهم خورد.13. فردا صبح من مادرم رو از خواب بیدار میکنم.14. ای کاش فردا روز خوبی باشه.15. فردا یکمی درگیرم.16. فردا شاید چشم باز نکنم.17. فردا ممکنه هیچ جا نرم.18. ...
2380382

ای شب آشفته برو، ای غم ناگفته برو/ وی د ه برو، ت بیدار بیا

انقدر امروز به بقیه پ که از کنکور فردا نمی ترسم ولی از بعدش قطعا مضطربم.
1834516

سه ضلع فردا

به روزگارتان می نگرید؟آیا روزگار را با خودتان وفق می دهید یا با روزگار وفق می پذیرید. سوال این روز های من از خودم همین روزگار است. الان به راحتی دلیل مطلب های گذشته ام را می فهمم در مورد آینده، من ازش می ترسم. ترس از رسیدنش ولی حال یافته ام او هیچگاه هویدا نمی شود. فقط باید انتظار کشید ولی من تصمیم دارم به سمتش بروم. 1) علاقه 2)استعداد 3)آینده سه ضلع فردا من هستند. ضلع های که می خواهم بر اساشان از فردا خوشنود باشم. مشکلم از همین ابتدا شروع شده و بین دوراهی رسیدم. 1) تجربی 2) هنر هر چه شوم. بین این دوتاست. حداقل این را مطمعنم ولی کدام یک؟ ما خیال پرداز ها یه مش ...
990690

ترس های دخترانه: از مرد ها بشدت می ترسم!

از آنجا که ن بیشتر در معرض خطراتی هستند که ممکن است آسیب های روحی و جسمی به آن ها بزند، سوالاتمان را درباره ترس با دختران مطرح کرده ایم. از آن ها پرسیده ایم بیشتر چه چیزی باعث ترستان می شود؟ حوالی نسترن کمی فکر می کند و می گوید: «من از اینکه بگم از چی می ترسم، می ترسم»! و اضافه می کند: «ما همه می دونیم مردم از چی می ترسند، و خانوم ها از چی، اما حتی شما هم نمی تونید به این ترس ها بپردازید، چون خود شما هم به عنوان یک رسانه می ترسید.» مهناز معتقد است: «اگر ترس نباشه زندگی بی معنی می شه، ولی خود من همیشه از مرد ها می ترسم، از رواب ...
2717150

عنوان ندارد اصن

هرچی تسکین میدم خودمو، سرمو گرم می کنم و هزارتا تخیل خوشگل میارم تو ذهنم، فایده ای نداره. عجیب حالم بده. بدجور حالم بده. می ترسم بترکم تو جمع. بگم دارم می میرم و های های بزنم زیر گریه. می ترسم از همین جوری موندن. می ترسم که دیگه نمی تونم خودمو جمع و جور کنم، می ترسم به ماس بیفتم که دستمو بگیرین و نذارین سقوط کنم. میترسم از این چیزی که توی دلم هم میخوره، از این چیزی که مغزمو داره سیاه میکنه. من کمک می خوام. کمک...........
178554

ناگفته ها

من از ناگفته های تلخ ، و گفتن از فرود زودهنگام فرازی سست و نافرجام ، که او را خود به این مسلخ فراخواندم ؛ نمی ترسم . و از تکرار بی شرمانه ی تاریخ ، که دیگر بار ، مرا دعوت به سوگ خاطرات همچنان تا جاودان ، جاری فراخواند ؛ نمی ترسم . من از تکرار بی رحمانه ی افسوس می ترسم . نیما نبئی « نیمای »
900600

خدا ی عشق دل من...

خدایا.... خدا جونم. ماه گل عسل من خدا می ترسم. می ترسم از اون استخاره. می دونی چرا؟ چون حس می کنم خدامو می خوان ازم بگیرن.... خدایا نگرانم ... خدای جان دلم...❤ خودت کمک کن. کاش فردا مشخص شه. صبح باید به مدرسه زنگ بزنم. إن شاءالله هرچی خیره پیش بیاد..❤ خدای من... ماه من.... همه دنیامو بگیر از من... اما خودتو نه... خودت میدونی از نظر روحی چقد کمکم می کنه اینجا.... ب لطف شما. خدایا کاش بد نباشه. اگه بد باشه واقعا یکی از سخت ترین تصمیمای عمرم میشه. خدایا کمک عزیزدلم... خدایا بی پناهم... ز تو جز تو نخواهم... اگر عشقت گناه است.... ببین غرق گناهم.... + امشب بعد ساعت مزون، رف...
1044002

چشم آهوانه

متن آهنگ چشم آهوانه از محسن نامجو (شعر از حسین منزوی) منگر چنین به چشمم، ای چشم آهوانه ترسم قـ ـرار و صبـــرم برخیزد از میانه ترسم به نام بوسه غارت کنم لبت را با عذر بی قراری ، ایــن بهترین بهانه ترسم بسوزد آخــر، همراه من تو را نیز این آتشی که از شوق در من کشد زبانه ادامه مطلب
2683332

می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم

تمام زندگی ام بر این باور بوده ام که دروغ نگویم دل هیچ انسانی را نشکنم و این را پذیرفته ام که از بین رفتن قسمتی از زندگی است، اما با وجود همه اینها من از مرگ خودم می ترسم می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم
885690

من همیشه می ترسم

همیشه از چیزی می ترسم،قبل تر ها از جادوگر های نمایش های عروسکی، از باخت تیم فوتبال مورد علاقه ام، از چاه نداشته خانه مان، از .، از مرگ در جوانی، ولی الان از این می ترسم که دیگر چیز جذ. جز دیوانگی نیست! من همیشه می ترسم، من نمی دانم توی این دنیای شلوغ چه خبر است؟ نمی دانم در جنگ جهانی اول یا دوم، چند نفر را خدا کشت، نمی دانم رنگ چشم ها در آفتاب واقعی تر است یا تاریکی؟ من اما خیلی چیزها را می دانم، مثلا اینکه هر چیزی نوشتن ندارد و اما تو مجبوری همه شان را بخوانی و باور کنی دیوانه ای دوستت دارد. پ ن: مژه های آب خورده، تاوان چشم های آب نخورده اند!!!!
1845012

غروب

چیزی به غروب نمانده است... در این غروب دلگیر قصد آمدنی ، نداری؟؟ این هم در گذر است و به دنبالش عمر من... می ترسم می ترسم می ترسم روزی قصد آمدن کنی که همان روز بنویسند بر سر کوچه ی بن بست عاشقان در انتظار طلوع آمدنش برای رسیدن به وصال یارش خیره به غروب این فرهادِ مجنون نیز درگذشت... #علی_رجبی
2502296

ترس

من از فتنه مهتاب می ترسم از غربی ترین گلگو نه آفتاب میتر سم من از سکه و زر از سایه تزویر از ریشه های تنومند از آیینه زنگار سیاست از آرایش ماه در گرگ و میش زندگی از شب از خواب لاله های عشق از بوق نیرنگ در گل های شبپوری از بیداری یک کودک بی تاب می ترسم من از روزی که پژمردت گل نایاب می ترسم من از شهر شلوغ از کوچه های خالی از احساس زقهر اعتماد از مرگ رفاقت در کویر تشنه و بی آب میترسم من گر زدن دریااز تاراج ماهی ها از خستگی یک کارگر در نمک زارها به دستان دسسیسه به فرمان ارباب می ترسم من از سیلاب خاک بر دامن ص ا ز ترس یک علف که از ترس نمی روید کنار ج? ...
497650

فردا و آنکولوژیست

سلام بچه ها.دو روزه کمر درد گرفتم و نمی تونم باشگاه برم. نمی دونم چرا. امیدوارم تا فردا که باید برم باشگاه کالج بهتر شده باشم.بابام امروز رفته پیش .ش. نتیجه آزمایش خونی که ازش گرفتن نشون می ده psa از 7000 بعد عمل رسیده به 600 و الان شده 96. توی 50 روز همچین کاهشی (از 600 به 96) اون هم بدون درمانهای انکولوژی عالی بوده. خودش که نمی دونه قضیه مریضیش دقیقا چیه خوشحاله. همه اش می ترسم فردا انکولوزیست لغتهایی رو بگه که بترسه و خودشو ببازه. می دونم این اتفاقا تحت کنترل من نیست. اما خوب بابامه و نگرانم. اگه همچنان بتونن ازش پنهان کنن و رادیو تراپی بشه حالش بهتر هم می شه . .ش دو ...
2262870

خاطره

چی شد که کزاز نگرفتم؟ یادمه کلاس دوم یا نمی دونم چندم بودم. همون کلاسی که میان و آمپول می زنن. زنگ تفریح که زده شد، اومدیم بیرون دیدیم راهروی طبقه اول خیلی شلوغه. بعد گفتن وایسین تو صف که آمپول می خوان بزنن. منم خیلی از آمپول می ترسم. می ترسیدم نه! می ترسم. چند وقت پیش مریض بودم رفتم آمپول بزنم به پرستار گفتم خانم من می ترسم. گفت منم می ترسم!! ترسم ریخت اصلا. :دیداشتم می گفتم، گفتن صف ببندید. وایسادم همه وایسن و من رفتم ته صف. بچه های دیگه خیلی ریل بودن. چرا من همیشه اینطوری بودم؟ سر خون گرفتن قبل از ثبت نام اول ابت هم من رو با غل و زنجیر بردن. داشتن همه رو آمپو ...

ترسم نکشد بی تو به فردا دل من