تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در ص


866156

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 5074 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 122 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئ...
2017785

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 5074 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 122 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئ ...
2236730

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در ص

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالیامروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات116حجم11 کیلوبایتفرمت فایل اصلیdocدسته بندیاقتصادتوضیحات کاملامروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاع? ...
2236642

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالیامروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات116حجم11 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocدسته بندیاقتصادتوضیحات کامل امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اط? ...
311267

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 9 چکیده :هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیهشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1389 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند جهت تعیین حجم نمونهمناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 1۲۵ شرکت...
209066

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 9 چکیده :هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیهشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1389 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند جهت تعیین حجم نمونهمناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 1۲۵ شرکت انتخاب شده اند. در نهایت نتایج نشان د...
1291209

مقاله بیس حسابداری(2016) : افشا اطلاعات

موضوع پیشنهادی پایان نامه: بررسی تاثیر افشا اطلاعات جریانات نقدی وسیاست تقسیم سود شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران paper: the information content of cash flows in dividend policy ****** ----------- ******* مطالعات انجام شده در حوزه : افشا اطلاعات مهرانی و همکاران(1393): کیفیت افشا در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهرآذین(1392): اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی ولی زاده و همکاران(1392): تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی خد ...
205928

بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 9چکیدهویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، نقش غیرقابل انکاری در ارتقای کیفیت اطلاعات صورت های مالی دارند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ،محافظه کاری حسابداری است. ادعا می شود که محافظه کاری حسابداری نقش با اهمیتی در مورد سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری و به ویژه ارزی.وظیفه مبا. مدیر داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مد...
197451

. تاثیر اظهارنظرگزارش حسابرس بر رتبه بندی شفافیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (wo

. تاثیر اظهارنظرگزارش حسابرس بر رتبه بندی شفافیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . تاثیر اظهارنظرگزارش حسابرس بر رتبه بندی شفافیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . تاثیر اظهارنظرگزارش حسابرس بر رتبه
219299

پایان نامه تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس

– 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران، سهامداران و سازمان بورس اورا...
1291116

مقاله لاتین حسابداری(2015) : گزارشگری مالی(financial reporting)

the effect of financial factors on firms’ financial and tax reporting decisions عنوان پیشنهادی : تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات گزارشگری مالی و مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات گزارشگری مالی و مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس به محاسبه متغیر های تحقیق پرداخ ...
37123

بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 8 چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیماشی اجرا شده است. اطلاعات مورد نیازپژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده است. برای فراهم . اطلاعات شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به متغیرهای پژوهش، مربوط به صورت ه
209749

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 18 چکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های -تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دس...
234222

. بررسی تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word

. بررسی تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . بررسی تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . بررسی تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های ...
876815

بررسی رابطه بین وجه نقد عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده یکی از مهمترین ویژگی­های شرکت­های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت است، این امر همراه با امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی از اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، این انگیزه را در مدیران بوجود می­آورد که با اعمال روش­های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه­ها سود را دستکاری کنند. شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می­دهند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که ?...
440309

تحقیق درمورد بورس و تاریخچه آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد بورس و تاریخچه آن . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 بورس و تاریخچه آنتاریخچه بورس ایران: تاریخچه بورس ایران اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و موئسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است . طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب .ی در ایران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت .همچنین ارزش مبادلات در بو
229332

بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده، فرصتهای رشد،سود آوری و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده، فرصتهای رشد،سود آوری و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده، فرصتهای رشد،سود آوری و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر وجه نقد ن...
1433757

بررسی تاثیر صنعت بر روی جذب سرمایه گذار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی تاثیر صنعت بر روی جذب سرمایه گذار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا ایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، چکیده: هدف این پژوهش بررسی تجربی تاثیر صنعت بر روی جذب سرمایه گذار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. چرا که محقق بر این عقیده است که احتمالا ارزش شرکتها و بزرگی و کوچکی آنها از صنعتی که در آن فعالیت می کنند متاثر می شود. ابتدا از ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
210131

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 13 چکیدههدف این پژوهش، بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل -داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است ) 490 شرکت - 5 سال(.
310999

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 17 چکیده در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق -بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیبموجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می شود و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایج
442175

تحقیق درباره بورس و تاریخچه آن

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بورس و تاریخچه آن . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 بورس و تاریخچه آنتاریخچه بورس ایران: تاریخچه بورس ایران اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و موئسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است . طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب .ی در ایران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت .همچنین ارزش مبادلات در ...
184239

بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بور...
311623

بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 19 چکیدههدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد . برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات و بخش تئوریکپژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برایآزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 98 شرکت...
324652

بررسی تاثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word

بررسی تاثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود...
220550

تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا...
210181

بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 19 چکیدههدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد . برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات و بخش تئوریکپژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برایآزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 98 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 استفاده ش
1291114

مقاله لاتین حسابداری(2015) : حوزه حسابداری محیط زیست(environmental accounting)

title: the relationship between environmental information disclosure and firm valuation: the role of corporate governance عنوان پیشنهادی : رابطه بین افشای اطلاعات محیطی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه بین افشای اطلاعات محیطی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1392 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس به محاسبه متغیر های تح? ...
311576

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 13 چکیدههدف این پژوهش، بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل -داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1...
175933

. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران word

. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اور...
209456

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از ژیکو بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 17 چکیده در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق -بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیبموجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می شود و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندم...
1291120

مقاله لاتین حسابداری(2015) : سطح نگهداشت وجه نقد(cash holdings)

title: cash holdings, political connections, and earnings quality: some evidence from malaysia عنوان پیشنهادی : رابطه سطح نگهداشت وجه نقد، مراودات و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه سطح نگهداشت وجه نقد، مراودات و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس به محاسبه متغیر های تح ...
275534

. مقاله تاثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf

. مقاله تاثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله تاثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله تاثیر نگهداری وجه نقد...
151002

پاو.وینت تحقیق درباره موضوع آئین نامه معاملات بورس

اختصاصی از ژیکو پاو.وینت تحقیق درباره موضوع آئین نامه معاملات بورس . با . و پر سرعت . آئین نامه معاملات بورس45اسلاید منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادار ومنظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است."معاملات" .ید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس رسد. "تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه بندی شدة اوراق بهادار به کار می رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت .تی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت ها.ساعت و روزهای انجام م...
1049716

بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران word

بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران word چکیده: این تحقیق به بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (تراز نامه صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز که در سال های 86 تا 90 اراده داده بودند مورد بررسی قرار گرفته در مجموع تعداد 115 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند به منظور آزمون فرضیه از ? ...
1629252

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 498 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 128 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیر ...
912745

. بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 498 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 128 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیر...
1051845

چند آمار جالب از صورت های مالی سه ماهه 211 شرکت و معرفی صنایع برتر

در گفت وگوی بورس پرس با معاون بورس تهران اعلام شد: چند آمار جالب از صورت های مالی سه ماهه 211 شرکت و معرفی صنایع برتر معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس با اعلام چند آمار جالب از صورت های مالی سه ماهه 211 شرکت و معرفی صنایع برتر گفت: در این دوره رشد بازار با با انتظارات مثبت همراه است. روح الله حسینی مقدم در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس با اشاره به انتشار گزارش های 3 ماهه شرکت ها، به تحلیل وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از شرکت هایی که در بورس تهران پذیرفته شده اند دارای سال مالی منتهی به اسفند هستند و طبق مقررات افشای اطلاعات، باید ع? ...
1661053

مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلپذرفته شده در بورس او

مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده ...
272226

بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . با . و پر سرعت . پایان نامه کارشناسی ارشد تعداد صفحات 130 صفحه فصل اول : کلیات فصل دوم: ادبیات پژوهش فصل سوم:روش پژوهش فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و ماخذ پیوستها. با .بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1291214

مقاله لاتین حسابداری(2016): حسابداری اجتماعی(social accounting)

title: corporate social responsibility and audit موضوع پیشنهادی پایان نامه: رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت، خصوصیات نظام راهبری و شاخص های حسابرسی: مقایسه ای بر روی صنایع بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و شاخص های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس به محاسبه متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفا? ...
951474

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 374 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 171 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس الف فهرست عنوان صفحه...
560734

. مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 374 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 171 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس الف فهرست عنوان صفحه...
683862

. بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 ص.rtf

. بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 ص.rtf . بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf تحقیق بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf مقاله بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf دسته بندی اقتصاد فرمت فایل zip حجم فایل 68 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 39 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 39 صفحه موضوع پروژه : بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن . : آقای شاهانی تهیه کننده...
788296

. بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 ص.rtf

. بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 ص.rtf . بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf تحقیق بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf مقاله بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن 38 صrtf دسته بندی اقتصاد فرمت فایل zip حجم فایل 68 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 39 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 39 صفحه موضوع پروژه : بورس و . ای مسائل و اطلاعات آن . : آقای شاهانی تهیه کننده...
480729

مقاله تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته ش

مقاله تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محقق گرامی، شما برای . فایل مقاله تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این صفحه هدایت شده اید. برای . این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید: مشاهده توضیحات بیشتر و .
1291216

مقاله لاتین حسابداری(2016): حسابداری اجتماعی(social accounting)

relationship rating reporting corporate social responsibility and their value موضوع پیشنهادی پایان نامه حسابداری: بررسی رابطه رتبه بندی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارزش آنها: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه ضمانت وام های اعطائی، کیفیت حسابرسی و تفکیک مالکیت و کنترل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی س ...
863179

تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس

فهرست مطالب: تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس تاریخ ایجاد 14/07/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 30 برگ ورد قیمت: 3000 تومان حجم فایل: 328 kb تعدادمشاهده 4 تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس بخشی از مطلب ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهم ترین اه. شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطل?...
1801901

تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

search results بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت ... ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعتمختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق ... بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار ... رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسایل نمایندگی را به یکی از مهم ترین دغدغههای سرمایهگذاران مبدل ساخته است. ... ابراهیمی ? ...
1291115

مقاله لاتین حسابداری(2015) : ابزارهای مدیریت سود(earnings mana ent tools)

the impact of sme’s pre-bankruptcy financial distress on earnings manage- ment tools عنوان پیشنهادی : رابطه ابزارهای مدیریت سود و بحران مالی شرکت ها در دوره قبل از ورش تگی: مطالعه ای بر روی شرکت های کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه ابزارهای مدیریت سود و بحران مالی شرکت ها در دوره قبل از ورش تگی: مطالعه ای بر روی شرکت های کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوی ...
1629258

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 320 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 106 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ...
912747

. بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 320 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 106 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ...
2373653

مقاله بورس اوراق بهادار

مقاله بورس اوراق بهادار تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد. در بورس اوراق بهادار ، یک سرمایه گذار می تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری نماید. سرمایه گذاران بورس، برای ید و فروش سهام می بایست این کار را از طریق شرکت های کارگزاری بورس انجام دهند. اوراق بهادار منظور از اوراق بهادار، در اصطلاح علم اقتصاد، اوراقی است که برای تأمین منابع مالی صادر می شود و به چهار دستهٔ اوراق ... دریافت فایل
1607982

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده هدف این پژوهش،بررسیرابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراناست. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1391 بررسی شده است (656 شرکت-­­ سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به ...
1291119

مقاله لاتین حسابداری(2015) : چرخه عمر شرکت(life cycle’s company)

title: corporate diversification and firm value: a survey of recent literature عنوان پیشنهادی : بررسی رابطه ارزش شرکت و چرخه عمر شرکت : مطالعه ای در صنعت فرآورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران چکیده: این مطالعه به بررسی رابطه ارزش شرکت و چرخه عمر شرکت : مطالعه ای در صنعت فرآورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و زمان مدنظر سال 1388 الی 1393 می باشد. پس از است اج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس به محاسبه متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از نرم ? ...
1271192

ابهام «پایداری اطلاعات» در بورس ایران

بررسی اختالل tsetmc از نگاهی متفاوتهادی مومنی- دروازه ورود به اطلاعات بورس های ایران حداقل برای بیش از 10ساعت مسدود شد! وب سایت tsetmc که با نزدیک به 20 زبان برای مخاطبان فارسی و غیرفارسی زبان، تنها مرجع رسمی و دقیق اطلاعات بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی و البته کدال و صندوق های سرمایه گذاری است از شامگاه روز 20 شهریورماه تا حدود ساعت30/9 صبح روز شنبه 21 شهریورماه از دسترس خارج شد. بعد از ادامه این اشکال بالا ه شرکت فناوری اطلاعات در حالی که بیش از 30 دقیقه از معاملات بازار سهام در روز گذشته آغاز شده بود در یک غافلگیری تمام عیار دست به کار شد تا ...
94911

بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با رشد شرکت )در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران(

اختصاصی از رزفایل بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با رشد شرکت )در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران( . با . و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 17 چکیدهقیمت گذاری اقلام تعهدی یک مسئله اساسی، در حسابداری است. مجموع اقلام تعهدی اختیاریدارای قدرت تبیین کنندگی رشد شرکت است. رشد یکی از مراحل چرخه عمر شرکت می باشد. درشرکت های در حال رشد، ارزش گذاری مبتنی بر سود است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بینرشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی م...
1874230

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعت از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیتدی و بازرگتانی بترای حفتف ترفیتت بتا توستعا فعتا لیتهتا و طتر ... بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران. مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس ... بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۱۸ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل ا? ...
265133

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دسته بندی حسابداری فرمت فایل docx حجم فایل 232 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 147 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فهرست مطالب عنوان صفحه تشکر و قدردانی ...................... أ تقدیم به ............................ ب چکیده ......
2461418

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دسته بندی حسابداری فرمت فایل docx حجم فایل 232 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 147 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فهرست مطالب عنوان صفحه تشکر و قدردانی ...................... أ تقدیم به ............................ ب چکیده ... ...
314535

مقاله بررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در

مقاله بررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از...

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در ص