با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر


2030380

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح و زیرسازی بلوار شهید میرزایی لولمان (مسیر لولمان به لشت نشاء ) اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10949 شهرداری لولمان lolemanir
1848986

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی کوچه شهید محبت رشت آباد شهر لولمان اقدام گردید. http://loleman.ir/?p=8916 شهرداری لولمان lolemanir
1847762

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه شهید آوینی شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8944 شهرداری لولمان lolemanir
1847770

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه شهید آوینی شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8944 شهرداری لولمان lolemanir
1848378

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان نسبت به ید یکدستگاه تیغه برف روب و نصب برروی کامیون کمپرسی شهرداری اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=10577 شهرداری لولمان lolemanir
1847810

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری وهدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 9 اقدام گردیده است . http://loleman.ir/?p=9724 شهرداری لولمان lolemanir
1847812

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ 8 اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9921 شهرداری لولمان lolemanir
859860

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای .ی شهرو جناب آقای . شریفی ریاست محترم اداره برق کوچصفان و عوامل آن،شهرداری لولمان با مساعدت اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و مسافران ،نسبت به نصب پایه تیربتنی و روشنایی معابر پارک ساحلی لولمان(مسیر لولمان به چهارده از میدان مادر تا پل ا.هرا)اقدام نموده است. روابط عمومی شهرداری از تمامی عزیزانی که در پروژه مذکور سعی و تلاش نموده اند > کمال تشکر و قدردانی را می نماید. http://loleman.ir/?p=7424 شهرداری لولمان lolemanir
688022

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر -شهرداری برای رفاء حال شهروندان واهالی نسبت به آسف. بلوار پارک ساحلی مسیر (لولمان به چهارده ) اقدام نموده است. شهرداری لولمان lolemanir
688016

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر

با تلاش جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان واعضای شورای شهر -شهرداری برای رفاء حال شهروندان واهالی نسبت به آسف. بلوار پارک ساحلی مسیر (لولمان به چهارده ) اقدام نموده است. شهرداری لولمان lolemanir
1444914

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان

با تلاش و پیگیری اعضای محترم شورای ی شهر و شهردار لولمان برای رفاء حال شهروندان ، اداره آب و فاضلاب در شهر لولمان افتتاح ومستقر گردید. گردید. http://loleman.ir/?p=8534 شهرداری لولمان @lolemanir
1969670

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از

تقدیرو تشکر شهردارمحترم لولمان و شورای ی شهر لولمان از جناب آقای جعفرزاده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه در خصوص پیگیری و تخصیص یک دستگاه لودر برای شهرداری لولمان http://loleman.ir/?p=10902 شهرداری لولمان lolemanir
1847456

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر

با همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه تعریض پل رودخانه بهارجوب واقع در خیابان آیت الله (ره) - جنب مسجد صاحب ا مان (ع) شهر لولمان اقدام گردیده است. http://loleman.ir/?p=8677 شهرداری لولمان lolemanir
1444912

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان نسبت به ادامه و اتمام عملیات پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است . http://loleman.ir/?p=8687 شهرداری لولمان lolemanir
1967104

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای تکمیل ماشین آلات نسبت به ید یکدستگاه لودر، از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نموده اند.شهرداری لولمان از تمام عزیزانی که در خصوص تخصیص دستگاه فوق پیگیری و مساعدت نموده اند .کمال تشکر و قدردانی را دارد.http://loleman.ir/?p=10851شهرداری لولمانlolemanir
1967098

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش وکوشش جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای تکمیل ماشین آلات نسبت به ید یکدستگاه لودر، از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نموده اند.شهرداری لولمان از تمام عزیزانی که در خصوص تخصیص دستگاه فوق پیگیری و مساعدت نموده اند .کمال تشکر و قدردانی را دارد.http://loleman.ir/?p=10851شهرداری لولمانlolemanir
1014878

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان

با درخواست خانواده گرامی شهید میرزایی و حوزه مقاومت بسیج لولمان، وباپیشنهاد و پیگیری شهرداری لولمان و مصوب شورای ی شهر لولمان بلوار تازه تاسیس مسیر رودبارکی به چلک که توسط شهرداری لولمان احداث گردیده ،به نام شهید بزرگوار سرتیپ خلبان میرزایی نامگذاری گردیده است. http://loleman.ir/?p=8433 شهرداری لولمان lolemanir
1527070

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان

همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با جوایز ارزنده به میزبانی شهرداری و شورای ی شهرلولمان در روز مورخه 96/9/3 ساعت 8 صبح از جنب مسجد جامع لولمان برگزار می گردد.ضمنا این همایش با همکاری و مساعدت بخشداری کوچصفان و شهرداری و شورای ی شهر لولمان و کوچصفهان و حوزه مقاومت لولمان و کوچصفهان برگزار خواهد شد.. http://loleman.ir/?p=9589 شهرداری لولمان lolemanir
551794

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض خیابان و برق رسانی بهتر نسبت تعویض 25عدد تیر چوبی (به بتونی )وکابل سیمی به خودنگهداردر خیابان شهید صلواتی رشت آباد شهر لولمان در حال اقدام می باشد…. http://loleman.ir/?p=5646 شهرداری لولمان lolemanir
551800

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم

با پیگیری و تلاش جناب . صالحی شهردار محترم ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض خیابان و برق رسانی بهتر نسبت تعویض 25عدد تیر چوبی (به بتونی )وکابل سیمی به خودنگهداردر خیابان شهید صلواتی رشت آباد شهر لولمان در حال اقدام می باشد…. http://loleman.ir/?p=5646 شهرداری لولمان lolemanir
2167044

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر

با تلاش و پیگیری جناب صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و لوله گذاری آبرو کشاورزان و زیرسازی مسیر مسجد صاحب ا مان (عج) به پل ا هرا اقدام نموده اند..که جا دارد از تمامی عزیزانی (خانواده های علیزاده -آهور - حسن زاده و غیره ...)که برای احداث بلوار 25 متری با در اختیار گذاشتن زمین های خود با شهرداری همکاری نموده اند .کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید. http://loleman.ir/?p=11743 سال حمایت از کالای ایرانی شهرداری لولمان lolemanir
1225228

اخبارلولمان

اخبارلولمانشهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسف خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده اند. http://loleman.ir/?p=8652 شهرداری لولمان lolemanir
1111984

شهرداری لولمان

شهرداری لولمان برای شکرگزاری از نعمت های خداوند بارتعالی نسبت به برگزاری جشن من(برنج)در روز مورخ 96/6/17 از ساعت 16الی20 در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=8490 شهرداری لولمان lolemanir
539514

شرح برنامه های مهدیه اورلی ،ک.دای پنجمین دوره شورای .ی شهر لولمان

شرح برنامه های مهدیه اورلی ،ک.دای پنجمین دوره شورای .ی شهر لولمان ۱-تلاش برای قابل شرب نمودن اب منطقه رودبارکی ۲_ساماندهی فضای سبز و فضاهای تفریحی و ورزشی شهر لولمان ۳-با توجه به وجود سپید رود در لولمان کوشش برای ایجاد جاذبه هلی گردشگری در منطقه ۴-تشکیل اتاق فکر و استفاده از تجربه بزرگان و ریش سفیدان معتمد شهر . ۵-تلاش برای گسترش امکانات ویژه برای مناطق تحت پوشش گرباسده،چلک،رودبارکی،رشت آباد،مبارک اباد ۶-پیگیری طرح کمربندی لولمان که باعث توسعه و مناطق اطراف میگردد ۷- پیگیری برای استفاده از امکانات معلق در شهر لولمان ۸-نگاه ویژه به...
1450180

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی

شهرداری لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به ید برج نوری و نصب آن در مسیر پارک ساحلی لولمان اقدام نموده است. http://loleman.ir/?p=9053 شهرداری لولمان lolemanir
1482176

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی

شهرداری و شورای ی شهر لولمان برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و دیوارگذاری خیابان تختی ملک مرحوم علیزاده اقدام نموده است.جا دارد از خانواده های محترم مرحوم علیزاده که با شهرداری برای اجرای پروژه فوق همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمود. http://loleman.ir/?p=8931 شهرداری لولمان lolemanir
211824

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران نسبت به اجرای پروژه بلوار و ج. و زیر سازی و آسف. مسیر پارک ساحلی لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است... http://loleman.ir/?p=4693
211828

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران

شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران نسبت به اجرای پروژه بلوار و ج. و زیر سازی و آسف. مسیر پارک ساحلی لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است... http://loleman.ir/?p=4693
488286

سوژه لولمان

سوژه لولمان آتش سوزی در لولمان . کارگاه فلیحی ظهر امروز این اتفاق رخ داد که با تلاش آتشفشانها مهار شد ولی ضرر مالی هم وارد کرد گفته میشه که مشکل از تیربرق بوده است soujhelouleman ارسالی رامین
2697132

اخبارلولمان

اخبارلولمان آماده باش ستاد بحران شهرداری لولمان جهت مقابله با بحران احتمالی در شهر بدینوسیله از حضور دلگرم کننده شهردار و پرسنل شهرداری لولمان کمال تشکر را داریم شهر لولمان loulemancity
2697138

اخبارلولمان

اخبارلولمان آماده باش ستاد بحران شهرداری لولمان جهت مقابله با بحران احتمالی در شهر بدینوسیله از حضور دلگرم کننده شهردار و پرسنل شهرداری لولمان کمال تشکر را داریم شهر لولمان loulemancity
549836

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان در حال احداث سرویس بهداشتی در پارک کودک می باشد. http://loleman.ir/?p=6162 شهرداری لولمان lolemanir
549834

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان در حال احداث سرویس بهداشتی در پارک کودک می باشد. http://loleman.ir/?p=6162 شهرداری لولمان lolemanir
468440

آقای حسینعلی عبادتی

آقای حسینعلی عبادتی ک.دای پنجمین دوره شورای .ی شهر لولمان کارشناس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی بازنشسته عضو دوره اول شورای .ی لولمان ریاست چهارمین دوره شورای .ی شهر لولمان همه با هم برای شهری آباد تفکر نو اه. نو رای شما سعی ما آینده شهر ما توسعه همه جانبه شهر لولمان با نگاهی نو شهرمان را با هم بسازیم https://t.me/joinchat/aaaaaedjzxces_o7v8cezq حامیان حاج حسینعلی عبادتی
634614

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان و دانش آموزان

شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان و دانش آموزان نسبت به زیر سازی خیابان معلم در حال اقدام می باشد. http://loleman.ir/?p=7000 شهرداری لولمان lolemanir
1848574

ماشین آلات ستاد بحران شهرداری لولمان.....

ماشین آلات ستاد بحران شهرداری لولمان..... http://loleman.ir/?p=10468 شهرداری لولمان lolemanir
331372

چراهای شهر من لولمان ؟؟؟؟؟

چراهای شهر من لولمان ؟؟؟؟؟ چرا سالن ورزشی ندارد؟؟؟ چرا کتابخانه ندارد؟؟؟ چرا کوچه های خاکی شهر به کندی و بعضا تعریض و آسف. نمیشه؟؟؟ چرا اصول شهر سازی و مبنای حریم شهری اجرا نمیشه؟؟؟ چرا هنوز در ثبت ۵۰ .تار پارک جنگلی با مشکل مواجه ایم؟؟؟ چرا تا کنون طرح جامع شهری ثبت و تحویل شهرداری نشده؟؟؟ چرا هیچ دایره .تی در شهر حضور نداره؟؟؟ چرا نمایندگان (اعضای شورای شهر) با گذشت شش سال از شهر شدن لولمان الفبای عمرانی شهر را تدوین ن.د؟؟؟ و چراهای دیگر؟؟؟؟؟ اینا همه و همه بر میگردد بر عدم وجود تحصیلات مربوطه و عدم تخصص اعضا محترم شورا و انت...
741944

اخبارلولمان

اخبارلولمان شروع پروژه آسف. محله چلک به سمت رودبارکی شهر لولمان توسط شهرداری لولمان ایمان رازقی loulemancity
741952

اخبارلولمان

اخبارلولمان شروع پروژه آسف. محله چلک به سمت رودبارکی شهر لولمان توسط شهرداری لولمان ایمان رازقی loulemancity
1191940

حکم انتصاب مجدد جناب صالحی شهردار لولمان

حکم انتصاب مجدد جناب صالحی شهردار لولمان توسط استاندار وقت گیلان.. http://loleman.ir/?p=8542 شهرداری لولمان lolemanir
1191936

حکم انتصاب مجدد جناب صالحی شهردار لولمان

حکم انتصاب مجدد جناب صالحی شهردار لولمان توسط استاندار وقت گیلان.. http://loleman.ir/?p=8542 شهرداری لولمان lolemanir
1132680

اخبارلولمان

اخبارلولمان نمایشگاه نوشت افزار ایرانی ی برای دومین سال در لولمان مکان:جنب مزار ی لولمان،مسجد جامع شهر زمان:۱۸تا ۳۱شهریور ازساعت ۹تا ۲۱ پایگاه ی لولمان loulemancity ┅─═ঊঈঊঈ═─┅
1132686

اخبارلولمان

اخبارلولمان نمایشگاه نوشت افزار ایرانی ی برای دومین سال در لولمان مکان:جنب مزار ی لولمان،مسجد جامع شهر زمان:۱۸تا ۳۱شهریور ازساعت ۹تا ۲۱ پایگاه ی لولمان loulemancity ┅─═ঊঈঊঈ═─┅
551792

تقدیر و تشکرمدیریت و کارکنان مدرسه شهید هادی زاده لولمان

تقدیر و تشکرمدیریت و کارکنان مدرسه شهید هادی زاده لولمان. از جناب آقای . صالحی شهردار محترم لولمان و جناب آقای عشوری ریاست محترم آموزش و پرورش کوچصفان بابت آسف. ورودی مدرسه... http://loleman.ir/?p=6146 شهرداری لولمان lolemanir
843104

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت به همراه جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و مسئولین ازمحله رودبارکی به چلک برای حل مشکلات آسف. و آب و برق مردم شهر لولمان..... http://loleman.ir/?p=7672 کانال رسمی تلگرام شهرداری لولمان lolemanir
929630

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت به همراه جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و مسئولین ازمحله رودبارکی به چلک برای حل مشکلات آسف. و آب و برق مردم شهر لولمان..... http://loleman.ir/?p=7672 شهرداری لولمان lolemanir
929636

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت

بازدید جناب . جعفرزاده . محترم شهرستان رشت به همراه جناب . صالحی شهردار محترم لولمان و مسئولین ازمحله رودبارکی به چلک برای حل مشکلات آسف. و آب و برق مردم شهر لولمان..... http://loleman.ir/?p=7672 شهرداری لولمان lolemanir
561750

اخبارلولمان

اخبارلولمان شهرداری برای رفاء حال شهروندان و بهبود سروسامان دادن.. به معابر شهر لولمان -در حال تعریض و جابه جایی 10 تیرهای فشار قوی و ضعیف خیابان تختی لولمان می باشد.. loulemancity
2311448

گزارش تصویری

گزارش تصویری سفره افطار به همت پایگاه بسیج برادران ی لولمان و بنت الهدای خواهران لولمان وجمعی از خیرین شهر در مسجد جامع شهر لولمان برگزار گردید shohada_louleman
1482738

اعطای لوح سپاس به جناب صالحی شهردار محترم لولمان

اعطای لوح سپاس به جناب صالحی شهردار محترم لولمان توسط ریاست محترم آموزش و پرورش کوچصفان.. http://loleman.ir/?p=8928 شهرداری لولمان lolemanir
1482740

اعطای لوح سپاس به جناب صالحی شهردار محترم لولمان

اعطای لوح سپاس به جناب صالحی شهردار محترم لولمان توسط ریاست محترم آموزش و پرورش کوچصفان.. http://loleman.ir/?p=8928 شهرداری لولمان lolemanir
1552992

تصاویر همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان ...در لولمان

تصاویر همایش پیاده روی خانوادگی بخش کوچصفهان ...در لولمان http://loleman.ir/?p=9602 شهرداری لولمان lolemanir
2136522

تصاوی ارک ساحلی لولمان در سیزده فروردین 1397

تصاوی ارک ساحلی لولمان در سیزده فروردین 1397 سال حمایت از کالای ایرانی شهرداری لولمان lolemanir
1814860

اخبارلولمان

اخبارلولمان اولین جلسه هماهنگی جهت برگزاری یادواره ی لولمان با حضور اعضای شورای ی،شهردار،فرمانده حوزه مقاومت و چندتن از معتمدین شهر لولمان در مسجد جامع loulemancity
997770

رمضانی شهردار اسبق لولمان

رمضانی شهردار اسبق لولمان حل مشکلات ترافیکی ابتدای خیابان (ره) در دستور کار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرار گرفت loulemancity ┅─═ঊঈঊঈ═─┅
549832

تقدیرو تشکر شهروندان از جناب . صالحی شهردار محترم لولمان...

تقدیرو تشکر شهروندان از جناب . صالحی شهردار محترم لولمان... http://loleman.ir/?p=6144 شهرداری لولمان lolemanir
1121182

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی ی

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی ی برای دومین سال در لولمان نوشت_افزارایرانی مرغوب ارزان مکان:جنب مزار ی لولمان،مسجد جامع شهر زمان:۱۸تا ۳۱شهریور ازساعت ۹تا ۲۱ پایگاه ی لولمان loulemancity
2366192

گازوئیل به جای آب شرب درشهرجدید «لولمان»!

گازوئیل به جای آب شرب درشهرجدید «لولمان»! آب آشامیدنی شهرجدید لولمان شهرستان رشت آلوده بوده و به رنگ گازوئیل است به گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ آب آشامیدنی شهر لولمان شهرستان رشت آلوده بوده و به رنگ گازوئیل است به گفته شهروندی که این تصویر را برای ما ارسال کرده است متأسفانه هر هفته وضعیت آب شرب به این شکل بوده و مشکلات فراوانی را برای اهالی به وجود آورده است
1225234

اخبارلولمان

اخبارلولمان شهرداری و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به احداث یک دهنه پل 6*6 در کوچه شهید آوینی (شهرداری)برروی رودخانه میرزاجوب درحال اجرا می باشد. http://loleman.ir/?p=8662 شهرداری لولمان lolemanir
1225226

اخبارلولمان

اخبارلولمان شهرداری و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به احداث یک دهنه پل 6*6 در کوچه شهید آوینی (شهرداری)برروی رودخانه میرزاجوب درحال اجرا می باشد. http://loleman.ir/?p=8662 شهرداری لولمان lolemanir

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر