باید بگی یا نباید بگی


1194522

شه های نو

شه های نو در این فایل ها سعی شده مباحثی را که یک شهرساز از صفر تا صد با آن سر و کله بزند ذکر شده مطالبی مفید با اطلاعاتی موثر در فضای کار. فایل >>> سایر محصولات : شه های نو در این فایل ها سعی شده... ترجمه نهج البلاقهبرنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها2)برنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها1) شه های نوترجمه نهج البلاقه شه های نوبرنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها2)برنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها1) شه های نوبرنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها1)برنامه ریزی شهری(باید ها و نباید ها2)ترجمه نهج البلاق لمات کلیدی :
2743776

من یک انسان بی نتیجه ام

هر چی بیشتر فکر کمتر نتیجه گرفتم .به اینکه تمام امیدها رو به صفر است و حتی شایدی هم در کار نیست . مرگ آدمی با مرگ امید شروع میشه . آدمی بیش از همه باید با خودش بجنگه . یه جنگ طولانی و مضمحل کننده . . شاید یه جایی تو این جنگ باید خنجر رو با تمام وجود در قلب خودم فرو کنم . یه چند روزی نباید بنویسم نباید فکر کنم نباید نفس بکشم و نباید قلبم بزنه . یه مدتی باید بمیرم . باید حرفای دلم تو دلم بمونه و بره زیر وارها خاک . فعلا خداحافظ سنگ صبور. وبلاگ عزیزم .
1257958

ن رستگار

در جامعه ای که زنها نباید حرف بزنند نباید ایده مخالفی داشته باشند نباید هیچ سخن مخالفی حتی وقتی حرف حق است از دهانشان خارج شود زنها نباید منطقی باشند نباید وضع مالی همسران را درک کنند باید هر روز بروند بازار و برای خودشان و زندگیشان چیزهای زیبا ب ند باید هر هفته سه ساعت ارایشگاه باشند باید هر روز سر هر چیزی قهر کنند باید اجازه هر کار انفرادی را از همسرشان بگیرند باید اجازه ندهند همسران با هیچ زنی حرف بزند باید انقدر همسرشان را تحت فشار بگذارند که نتواند نفس بکشد باور کنید این زنها رستگارند منطق حرف حساب فقط مخصوص مردهاست همانها که سر هر مساله ...
2671004

بندباز

پایش را آرام بلند کرد و جلوی پای دیگرش گذاشت؛ درست مماس به مماس؛ پاشنه به پنجه؛ ته را به سر. باریک بود. خیلی باریک. نباید تمرکزش را از دست می داد؛ نباید.چرا داشت راه می رفت؟ نمی دانست. یک قدم دیگر. جلویش را نگاه کند؟ نه نه، نباید تمرکزش را از دست می داد؛ نباید. دلش درد می کرد.ح تهوع تمام فضای داخل بدنش را درهم می فشرد. یک قدم دیگر. بوی گند فضای اطرافش را پر کرده بود. باید قدم هایش را تندتر می کرد؛ نه نه، نباید تمرکزش را از دست می داد؛ نباید. زیر پایش آتش می وشید. حر را کف کفش هایش احساس می کرد. شاید باید خودش را رها می کرد تا به دل شعله ها کشیده می شد؛ حداقل شعل? ...
2122556

نباید دل بست

اشتباه است! به بیگانه نباید دل بستآه ای شمع! به پروانه نباید دل بستمِی اگر می خورم از شوق نگاه ساقی استواقفم خود که به پیمانه نباید دل بستگفتم از عشق گریزانم و خود می دانیبه رجزخوانی دیوانه نباید دل بستفکر که تو شیرینی و من فرهادتچه بگویم؟ که به افسانه نباید دل بستصیدِ در پنجه ی صیاد به دام افتاده،دیر فهمید به هر دانه نباید دل بستبه دل خویش سپردم که حواسش باشددر نبود تو به بیگانه نباید دل بست
2942243

ن باید

نباید خودت رو برای بقیه توضیح بدی. نباید استرس مقبول نشدن رو داشته باشی. نباید از نگاه های سرزنش بار خج بکشی.
589788

چرا دندان عقل را باید کشید؟

مجموعه: پیشگیری بهتر از درمان چرا دندان عقل را باید کشید؟دندان پزشکان می گویند بهترین سن برای جراحی دندان عقل زیر سن 20 سالگی است، چرا که عوارض و درد کمتری دارد.دندان عقل به سومین دندان آسیاب بزرگ اطلاق می شود. این دندان کمی دیرتر از دندان های دیگر رشد می کند و در سنین 17 تا 21 سالگی می روید. با رشد انسان و کوچک شدن فک، فضا برای رشد دندان عقل محدود شده و در نتیجه دندان عقل خود را به شکل نهفته و نیمه نهفته نشان می دهد. تحقیقات انجام شده در زمینه دندان های عقل نشان می دهد که این دندان ها در بسیاری ازموارد، مشکل ساز بوده و به جراحی
571128

روز های خا.تری

نمیدونم چرا امروز خیلی خسته کننده بود ... انگار که با اون حرفش همه انرژی روحی م رو گرفته بود و یک جا کرده بود داخل شیشه و ریخته بود داخل چاه تو. ... و بعد هم صدای فلاش تانک ! نمیدونم که من نباید میگفتم ... یا من نباید انتظار رفتار بهتری ازش میداشتم ... یا من نباید اصلا انتظاری میداشتم ... یا اون نباید اینجوری رفتار کنه! خلاصه روزی که با کلی آمال و آرزو از صبح ساخته بودمش به یک نفس .ابش کرد. گاهی به این حرف فکر میکنم ... که باید دلسنگ شد ... باید بی رحم شد ... باید .ی رو توی حریم کوچیکمون راه ندیم ... اما کی میشه که بهش برسم ... والله اعلم
552414

همه زیر یک پرچم

بسم الله الرحمن الرحیم مرداد٨٨ آقا بعد از ماجراى معاون اولى مشایى در سخنرانى اى گفتند: " من مى بینم تو همین قضایاى سه چهار روز اخیر باز بعضى ها هى میخواهند اختلافها و شکافها را بیشتر کنند؛ نه، نباید اختلاف به وجود بیاید؛ همه با هم برادرند، همه با هم همکارى باید .ند؛ همه باید براى ساختن کشور به یکدیگر کمک .ند. به .ى نباید بیهوده تهمت زد؛ .ى را نباید به خاطر یک امر، از همه ى آن چیزهائى که صلاحیت محسوب میشود، انسان او را نفى .د. با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با انصاف باید حرف زد. خداى متعال در مورد دشمنان میگوید: «و لا یجرمنّکم شنآن قوم على ال
550982

همه زیر یک پرچم

بسم الله الرحمن الرحیم مرداد٨٩، آقا بعد از ماجراى معاون اولى مشایى در سخنرانى اى گفتند: " من مى بینم تو همین قضایاى سه چهار روز اخیر باز بعضى ها هى میخواهند اختلافها و شکافها را بیشتر کنند؛ نه، نباید اختلاف به وجود بیاید؛ همه با هم برادرند، همه با هم همکارى باید .ند؛ همه باید براى ساختن کشور به یکدیگر کمک .ند. به .ى نباید بیهوده تهمت زد؛ .ى را نباید به خاطر یک امر، از همه ى آن چیزهائى که صلاحیت محسوب میشود، انسان او را نفى .د. با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با انصاف باید حرف زد. خداى متعال در مورد دشمنان میگوید: «و لا یجرمنّکم شنآن قوم على ا
1298396

بیشتر بنویسم یا بیشتر بخوابم

دراز کشیدم ... اوار صد خاطره رو سرم اب شدن ... و این وسط خمیازه های کشدار .... بنویسم یا بخوابم ... چشم ها طور دیگه ای به قضیه نگاه می کنن ...اروم روی هم میرن و بعد هم اوار صد خاطره ی دیگه و بازم بازشون می کنن ... اصولن نباید اینجوری باشه .... می دونی .... تو خیلی جرات داری که اینجا سر می زنی ... من نه ...ندارم ... می ترسم ... هیچ وقت نمی فهمی از چی ... خودمم نمی فهمم ... نباید با خودم حرف بزنم ... نباید تو خودم فرو برم ...نباید پی این فکر رو بگیرم ... نباید ... سرم رو زیر پتو می برم تا فرار کنم از این همه فکر .... نه ... راه چاره این نیست ....باید یه فکر اساسی کرد ...باید طور دیگه ای ادامه دادمی? ...
1877958

از هر دری سخنی :)

هواللطیف...شاید برای خیلی از ما پیش آمده باشد که روزی کاری را انجام داده ایم که نباید، حرفی زده ایم که نباید، جایی رفته ایم که نباید، و یا برع ، کاری را باید انجام می داده ایم و نداده ایم، حرفی را باید می زده ایم و نزده ایم، تصمیمی را باید می گرفته ایم و نگرفته ایم و یا حتی جایی را باید می رفتیم و تماسی را باید می گرفته ایم که هیچ کدام را انجام نداده ایم...چند روز پیش باید کاری می که ن ، باید به اختلافاتی که پیش آمده بود دامن نمی زدم، باید حرف هایی را نمی زدم و تصاویری را در ذهن ها عوض نمی ، و حالا چند روز است که دارم تاوان آن روزم را می دهم... تاوان حرفی که زدم و ...
1906016

اعتراف نامه

حس میکنم بشدت نیاز دارم ب ی مشاوره مراجعه کنم... این مشکل نباید انقدر ذهن منو درگیر کنه! مث ی دارکوب ک هی ب درخت نوک میزنه داره مغزمو سوراخ میکنه! مث ی کمد چوبی ک ظاهرا سالمه ولی از درون موریانه زده داره شخصیتو پوچ میکنه. درسته ک چیز کوچیکی نیس ولی من حق ندارم انقدر بزرگش کنم! نباید با دیدن ی ادم هربار دست و پام بلرزه. نباید وحشت کنم. نباید فکرم بره جایی ک نباید... امشب نباید اولین دلیلی ک ب ذهنم میرسید ترس میبود ن زحمت ندادن.... من نباید از علاقه اون بترسم! از دار دنیا یکی مارو دوس داره اونم دوس داشتنش لرزه ب تنمون میندازه.... هه... اینم شانس ماست. باید ذهنمو ارو? ...
105700

ترس

درسرگذشت من باید بنویسند دختری که می ترسی ی نباید گریه میکرددختری که میترسید ولی نباید حرف میزد چون میترسیددختری که میخواست داد بزنه ولی نباید داد میزد چون میترسیداین دختر بزرگ شده ولی هنوز میترسهمثل مادرش که میترسهترس چیز غریبی است
2873855

تو .

باید بنویسم ..با اینکه میدانم نمی خوانی ...با اینکه میدانم امروز دقیقا وسط امتحانات ترم یک کنکوری ِ خسته و زودرنج است .اما باید بنویسم که تو تا کی نباید بدانی که اندازه ی تمام ِ حرف هایی که با این و آن می زنم ، حرف زدن با تو را دوست دارم ؟!تا کی نباید بدانی که من نه از تو پرسیده بودم ، نه می پرسم و نه خواهم پرسید ...تا کی نباید بدانی که این بخشی از شخصیت منی است که تو را دوست دارد ؟!تا کی نباید بدانی که تو را دوست دارم؟! که به این راحتی از من رنجیده شوی ..تو مرا نمی شناسی .مرا نمی فهمی .
928572

مرد باید - مرد نباید

فکر کنم خیلی خوب متوجه شدم اینکه مرد نباید گریه کنه مگر در تنهایی خودش. مرد ناراحتی ها و دل ش.تگی هاش رو باید در خودش پنهان نگه داره. این رو به خوبی فهمیدم چرا باید اینطور بود. کاش می شد قلبم را شرحه شرحه کنم تا ببیند و بداند و ایمان بیاورد.
703572

به هیچ وجه نباید در دوران بارداری این کار ها را انجام دهید

به هیچ وجه نباید در دوران بارداری این کار ها را انجام دهید کارهایی که در دوران بارداری نباید انجام داد در دوران بارداری ،مصرف یک سری مواد غذایی ، برخی داروها ، پوشیدن بعضی از لباس ها و برخی از محدودیتهای دیگر باید رعایت شودتا خطری مادر و جنین را تهدید نکند. باید و نباید های دوران بارداری که باید مورد توجه قرارگیرد در بارداری علاوه بر عدم مصــرف بســـیاری از داروها و قرص ها بایــد برخـی محـــدودیت ها را نیــز تجـربـــه کنید، چرا که سلامـــت فرزنـــد شمـا در ایــن دوران باید در اولویت قرار داده شود. محدودیتهای دوران بارداری این غذاها...
2720564

سر در گم نوشت

این پست طولانی است، بیخیالش، همه در این فضای مجازی تریبون شده اند؛ چه ی گوش میکند و که در این بمباران شیمیایی قدرت فکر دارد؟ بیخیالش اون ضربدر بالا را بزن و این تشنج های فکری را نخوان ... نباید یک انسان معمولی باشیم. باید نباید نمیکنم،من که نه واضع قانونم و نه خدا که قانون بگذارم و باید و نباید بگویم. فقط جوانی هستم که فهمیده ام نباید معمولی باشیم. باید چیزی داشته باشیم که ما را از تیم معمولی ها خارج کند. تیم معمولی ها در زمین زندگی معمولی بازی میکند. یک آدم معمولی خیلی معمولی تحصیل میکند، خیلی معمولی صاحب شغل میشود، زن میگیرد، بچه دار میشود و خیلی معم? ...
918918

بعضی شعر ها را باید بغل کرد...، بوسید و...

بعضی شعر ها را نباید حفظ کرد... نباید واژگانش برایت عادی شوند...که وقتی هر بار میخوانیش تمام تنت پر شود از شور... از شوق ... از هیجان... که قلبت مثل روز اول به تپش بیفتد. .. که یادت بماند کلمات معجزاتی دارند که بدن ها ندارند. ... بعضی شعر ها را نباید حفظ کرد تا هر وقت دفترت را باز میکنی و میخوانی: "معجزه یعنی نگاهت...معجزه یعنی تن تو" ... به خاطر بیاوری که روزی این کلمات عشق را برآی تو معنا کرده اند.... بعضی شعر ها را نباید حفظ کرد...فقط باید خواند...ملتهب شد...عاشق شد...و در گوشه ای دنج برای روز مبادا پنهان کرد! پ.ن 1: شعرهایی که تو زمان عاشق شدن میخونید رو یه جای امن ب?...
25700

...

یک چیزی یاد گرفته ام و آن این ست؛ نباید سبک شد. و اگر بگویی سبک می شوی. دلتنگی ها انگیزه رسیدنند. غبطه ها هم. دوست داشتن ها و آدم ها و راه ها هم. پس نباید گفتشان. پس نباید از جوششی که دارد ما را از زمین می کَند سخنی گفت. نباید از این عشق بیش از این گفت. نباید گفت. باید انقدر نگفت تا مثل انارهای سرِ شاخه، جان داد؛ مُرد؛ شهید شد؛ دلتنگِ توئم! دلتنگِ ناآرامِ برخاسته از همان قماشِ هیچ و پوچی که سر و ته ش را می تک.، یک مردِ راهِ راهی ازش نمی ریخت. دلتنگِ توئم؛ از بین همان ها! نمی گویم؛ بماند بین خودمان آنچه بر آن قماش گذشت و بماند بینی و بینک؛ حک
705852

نباید از غمت چیزی بمونه

این جور مواقع که دلم داره می ترکه آرزو می کنم یه غریبه جلوم سبز شه که بشه بغلش کرد و سیر گریه کرد و بعد خو.د و مطمئن بود صبح خوب و سرحال بیدار می شی و میری سراغ مریض هات با تمام عشقت بهشون باید بگی سلام ....نباید اثری از غم امروزت برا فردا بمونه ...نباید
2737840

إِلَهِی إِلَیْکَ أَشْکُو قَلْباً قَاسِیاً

حرف ها و ادعا ها و شعار هایی که مال جایگاه شما نیست را نزنید .حساب "هست و نیست ها" و "باید ها و نباید ها" را جدا بدانید . حوزه ی مقدسه ی دل حوزه ی هست و نیست هاست نه باید ها و نباید ها . انچه در آن است انکار نکنید ! اگر فلان چیز یا فلان حب یا فلان محبوب در دل شماست انکار نکنید . هرچند نباید باشد !آگاهیتان از حضورش را نادیده نگیرید. گرچه نباید باشد و البته که این زاویه ی مقدسه منحصر به ذات اقدس اله باشد .چه آنکه با انکار آن چه در دل است و نباید باشد دچار جهل مرکب می شوید . می گویید : خب بحمدلله در دل ما جز تو نیست و حال می رویم و بار ِسنگینِ مخلصین له الدین را بر مید ...
2022884

سکوتْ

میدانی گاه باید سکوت ْ را ورزید نباید فقط خواند و اجرا نباید ننوشت باید یک نفر هم که شده به عمق این واژه پی ببرد حتی یک نفر
1164794

خصوصیات یک برند خوب

خصوصیات یک برند خوب برند باید به راحتی تبلیغ شود برند باید دائمی باشد باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشدباید مشخص و دقیق باشد باید دارای صدای لذت بخش در هنگامی که آن را می شنوید باشد باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشدباید اصل باشد (تقلیدی نباشد) باید تصویر خوبی ایجاد کند نباید به چندین گونه تلفظ شود نباید تهاجمی (به ی یا چیزی) و یا اهانت آمیز باشد نباید قدیمی و کهنه باشد لینک کانال پردیسان را به دوستان خود معرفی کنید و در شبکه اجتماعی اینستاگرام ما عضو شوید : https://t.me/joinchat/aaaaaeobvenfwod6dd6r7a instagram.com/pardisan_business
1464878

اربعین؛ جای میهمان و میزبان عوض نشود!

طرحی نو باید درانداخت؛ میهمان، اگر چه حبیب خداست و عزیز خلق اما وقتی پا به خانه ای می گذارد، باید به آداب خانه و رسوم اهل آن، مودب و مقید باشد. هرچه هم عزیز باشد باز نباید به رسم خویش در خانه میزبان، رفتار کند. نباید سلیقه خود را به صاحب خانه، تحمیل کند. نباید جوری رفتار کند که میزبان دچار عذاب و حتی تکلف شود. نباید در سفره ای که میزبان به عشق و احترام می گستراند اما و اگر آورد. نباید... اگر بخواهیم سیاهه « نبایدها» را بخوانیم، مثنوی ۷۰ من کاغذ هم جواب نمی دهد پس به همین مختصر بسنده می کنیم و از اصل موضوع سخن می کنیم که در راستای همین مقدمه است اما اول این خ ...
1998000

هیچ میدونی باید چیکار کنی؟

اصلا بذار از اینجا شروع کنم چه جوری می خوای به هدفت برسی ؟مگه نباید براش تلاش کنی ؟مگه نباید سختی بکشی ؟مگه نباید محدودیت ها را قبول کنی تا بتونی یه سری محدویت ها را بشکنی؟اصلا تا به حال فکرکردی که محدویت یعنی چی؟
1793346

وقتی به اسم حضرت نوح نصایح حضرت ابلیس را گوش میکنیم

ما با این شیخ ها هی ی ره چشمو گوشمون که مشغوله شنیدن نکن های بنگ بنگیشونه. برا همینه که هی ی ره حواسمون هست جارو رو خاک انداز نباشه و هزار باید نباید دیگه رو باید رعایت کنیم. آ ش هم چون انقد باید نباید هست که حفظشون کرده ایم در صحنه که قرار میگیریم میشه آنچه که نباید میشد.یکی از این باید و نبایدها مربوط به زن هست. میگن وقتی که یک زن رو ش رو از بقیه جاهاش جدا کردیم اکیدا تاکید میکنیم آن زن در یک فضای خلوت با یک مرد جلوس نکنه. این حرف من نیست. حرف شیخ مسجدمونه که از قول ابلیس نقل میکرد که به حضرت نوح میگفت. این شیخ مسجد ما هم دفعه اولش نیست که از قول ابلیس برا ما ...
1797564

وقتی به اسم حضرت نوح نصایح حضرت ابلیس را گوش میکنیم

ما با این شیخ ها هی ی ره چشمو گوشمون که مشغوله شنیدن نکن های بنگ بنگیشونه. برا همینه که هی ی ره حواسمون هست جارو رو خاک انداز نباشه و هزار باید نباید دیگه رو باید رعایت کنیم. آ ش هم چون انقد باید نباید هست که حفظشون کرده ایم در صحنه که قرار میگیریم میشه آنچه که نباید میشد.یکی از این باید و نبایدها مربوط به زن هست. میگن وقتی که یک زن رو ش رو از بقیه جاهاش جدا کردیم اکیدا تاکید میکنیم آن زن در یک فضای خلوت با یک مرد جلوس نکنه. این حرف من نیست. حرف شیخ مسجدمونه که از قول ابلیس نقل میکرد که به حضرت نوح میگفت. این شیخ مسجد ما هم دفعه اولش نیست که از قول ابلیس برا ما ...
2721968

گام paso step

step paso گام اول تعیین هدف می باشد. و هدف باید نتیجه داشته باشد و برای نتیجه باید مخاطب داشته باشم. لذا مخاطبانم را باید انتخاب کنم . پس در این انتخاب نباید تبعیض بگذارم و فرقی بین ت و رنگ و نژاد حتی مذهب نیست. پس یک کلیت در نظرم هست و مخاطبین خاص ها و عوام از هم متفاوت نیستند اما باید بدانم مخاطب خاصم کالای خاص می پسندد و مخاطب عامم کالای فرا گیر. و در ذهن و شه همگان باید رسوخ کرد و به شخصیت شان باید احترام گذاشت . در کنار اینها، تبلیغات نباید فراموش شود و البته تبلیغات نباید بگونه ای باشد که خودم از نظر مذهبم زیر سوال بروم. شعار دروغ ممنوع هرگز فراموشم ن ...
370936

حرف هایی که زن ها نباید به شوهرشان بگویند

اگر تا به حال فکر می کردید که زن و شوهرها نباید هیچ رازی داشته باشند و باید همه چیز را به یکدیگر بگویند ، باید بگویم که کاملا در اشتباه بوده اید . گفتن هر حرفی در زندگی .شویی می تواند آثار م.بی داشته باشد که به سادگی قابل جبران نباشد . در این مقاله قصد داریم مسائلی را به شما یادآوری کنیم که زن ها هیچ وقت نباید به شوهرشان در مورد آن حرفی بزنند . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
370946

حرف هایی که زن ها نباید به شوهرشان بگویند

اگر تا به حال فکر می کردید که زن و شوهرها نباید هیچ رازی داشته باشند و باید همه چیز را به یکدیگر بگویند ، باید بگویم که کاملا در اشتباه بوده اید . گفتن هر حرفی در زندگی .شویی می تواند آثار م.بی داشته باشد که به سادگی قابل جبران نباشد . در این مقاله قصد داریم مسائلی را به شما یادآوری کنیم که زن ها هیچ وقت نباید به شوهرشان در مورد آن حرفی بزنند . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1298306

711- how would it be if i never ran into it

نامه را با " مِ عزیز" شروع و ندانستم حرف را چطور باید گفت. شاید هم حرف را نباید گفت. و راه را نباید رفت. و کوفت و مرض و دردِ مکرر.
666448

۷۵

چند وقته دارم سعی می کنم با دوستام حرف بزنم. ریزِ حرفام با .ی که دوسش دارم رو بهشون می گم. می گم امروز تو . چه اتفاقی افتاد و بعدشم هر هر می خندم. هی می گم و می گم. حالِ بدی که بهم دست می ده به درک، دیگه روزی ده بار ازشون نمی شنوم که "تو چرا هیچی از خودت نمی گی؟" یا "باید حرف بزنی تا ح. خوب شه." ، و این خودش خوشحالیه. ولی مگه دوست نباید .ی نباید باشه که حداقل ها رو راجع بهت بدونه؟ بدونه وقتی ناراحتی اتفاقا نباید حرف بزنی. باید بیاد پیشت بشینه و هیچی نگه. بدونه الان، حداقل الان نباید از خودش حرف بزنه. بدونه عادت نداری چیزی از زندگیت تعریف کنی. این چیزا خ?...
30414

شعر

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست غم تو هست ولی غمگسار باید نیست اسیر گریه بی اختیار خویشتنم فغان که در کف من اختیار باید و نیست چون شام غم دلم اندوهگین نباید و هست چون صبحدم نفسم بی غبار بایدو نیست مرا زباده نوشین نمیگشاید دل که می به گرمی اغوش یار باید و نیست درون اتش از انم که اتشین گل من مرا چو . دل در کنار بایدو نیست به سرد مهری باد خزان نباید و هست به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق تو را چو لاله دلی داغدار بایدو نیست کجا به صحبت پاکان رسی که دیده تو به سان شبنم گل اشکبار باید و نیست رهی به شام ج. چه طاقتیست مرا که
517080

8حرفی که .ن هرگز نباید به شوهرانشان بزنند!!

8حرفی که .ن هرگز نباید به شوهرانشان بزنند!! قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید www.takcarpet.. www.takcarpet.ir روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید این درست است که زن و شوهر هیچ چیزی را نباید از هم پنهان کنند ولی اگر به دنبال یک زندگی .شویی پایدار هستید باید بدانید که ی.ری از موارد را هرگز نباید به شوهرتان بگویید. حرفهایی که .ن نباید به شوهرشان بزنند من می دانم که شما الان در حال فکر . به چه چیزی هستید. اینکه زوجهای ازدواج کرده نباید هیچ رازی را داشته باش...
27166

(بدون عنوان)

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست غم تو هست ولی غمگسار باید نیست اسیر گریه بی اختیار خویشتنم فغان که در کف من اختیار باید و نیست چون شام غم دلم اندوهگین نباید و هست چون صبحدم نفسم بی غبار بایدو نیست مرا زباده نوشین نمیگشاید دل که می به گرمی اغوش یار باید و نیست درون اتش از انم که اتشین گل من مرا چو . دل در کنار بایدو نیست به سرد مهری باد خزان نباید و هست به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق تو را چو لاله دلی داغدار بایدو نیست کجا به صحبت پاکان رسی که دیده تو به سان شبنم گل اشکبار باید و نیست رهی به شام ج. چه طاقتیست مرا که
1066382

زیور_شیبانی

در زندگی خودتان بیشتر به "نباید" ها توجه کنید مثلا نباید به او دل ببندم نباید از فلانی توقع داشته باشم نباید این کار را انجام دهم نباید وارد زندگی اش بشوم..! و.. این نباید ها اگر نادیده گرفته شوند پشیمانی به دنبال دارند.. به هشدارهایی که عقلتان در خصوص این نبایدها میدهد بیشتر اهمیت دهید زندگی عاطفی شما تا حد زیادی تحت تاثیر همین هشدارهاست.. #زیور_شیبانی
899286

عشق تو

صبح است! ❤️ زنگِ صدایت مُدام ❤️ قلبِ گوشی را می لرزانَد...! ❤️ چه هشدار عاشقانه ای! عشقِ تو بلند بلند در تمامِ خانه به صدا در آمده است! باید دل از جا بکَنم ؛ نباید دیر کنم! نباید امروز از دوست داشتنت جا بمانم! باید بیایم ، به پای چشمهایت بیفتم! قلبت را ببوسم ؛ تا بدانی که خدا ...
889172

عشق تو

صبح است! ❤️ زنگِ صدایت مُدام ❤️ قلبِ گوشی را می لرزانَد...! ❤️ چه هشدار عاشقانه ای! عشقِ تو بلند بلند در تمامِ خانه به صدا در آمده است! باید دل از جا بکَنم ؛ نباید دیر کنم! نباید امروز از دوست داشتنت جا بمانم! باید بیایم ، به پای چشمهایت بیفتم! قلبت را ببوسم ؛ تا بدانی که خدا ...
2015208

اینکه چقد بده اینستگرام هست

اینکه ایقد بده ک اینستاگرام هست ک میخوای بنویسی باید فکر هزارتا حرف و حدیث کنی و مخصوصا اگه من بسیار تا بسیار گوشی هستی !اینکه فکر میکنی نباید حرف بزنی تا قضاوت نشی نباید حرف بزنی تا یادشون نمونه تا رفتارشون عوض نشه ک انتخابت زیر سوال نره اینکه روزای ا خونه بابات موندن رو باید لذت بببری باید به فکر چیزای خوب باشی نباید هعی هر هفته منتظر باشی بایئ پول بیشتری در بیاری باید ساده تر زندگی کنی چون تو این روش رو قبول داری و شرایطت اینه اینکه بعد سال ها هنوز نام کاربری و پسورد اینجا یادمه برام برام سوالهخسارت امروز 90 تومنی که زدم برام خیلی عصبی کننده است
1410922

باید تورا،باید خودم را ، نه نباید...

ماهی شدم تا در زل جا بگیرم قلاب آوردم کمی دریا بگیرم من روزه داری می کنم با بوسه هایت بگذار تا در چشم تو احیا بگیرم! قهرند با هم پلکهایم کاش با تو خو برای بالش فردا بگیرم این جمله های من بدون تو چه سختند یک شب مرا از این من تنها بگیرم! در انتظارت آنقدر ای ماه از شب بالا میایم تا که دستت را بگیرم تو مال من هستی و من مال تو بگذار سهم دل ما را از این دنیا بگیرم باید آنقدر خوشبخت باشیم تا من سرم را پیش دل بالا بگیرم من بی تو زشتم کهنه ام باید بیایی تا پیش رویت ح ی زیبا بگیرم باید تورا،باید خودم را ، نه نباید من را از این باید ...
1787470

نباید های که باید برای موهای خود جدی بگیریم

نباید های که باید برای موهای خود جدی بگیریم دی ۶, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /در مقالات /توسط zolfineh.com نباید های که باید برای موهای خود جدی بگیریم : در ادامه به معرفی و بررسی برخی از موارد می پردازیم که در مراقبت از مو های خود باید توجه ویژه ای به آن ها داشته باشید ، اغلب این کار ها به صورت روزمره انجام شده و کافیست با اندکی تامل بیشتر در جهت درمان ریزش مو و مراقبت از آن ها ، سلامتی را به موهای خود هدیه دهیم . فهرست مطالب [پنهان سازی] 1 از وسایل قدیمی برای موهایتان استفاده نکنید 2 کش موهای نامناسب 3 سشوار با بالاترین حرارت 4 کوتاه ن موها 5 برخورد نامناسب با موهای خ ...
1642494

دوران مز ف p ing crush

یعنی دوست داشتم چینی و ژاپنی بلد بودم تا اصن به زبون اونا راجع بهش می نوشتم! انقدر که مز فه. انقدر که خج آوره! انقدر که هرچی شما بگی ایتز هیومن نیچر! ولی من می گم نباید. همون قدر که نباید و قاتل و تبه کار و فراری باشم، این هم نباید باشم! نباید چون نباید. من این همه زور نزدم که باز برگردم سر خونه اول! جمع کن این مس ه بازیاتو سریع تر.
775520

ویژگی های ظاهری گوشت قرمز سالم

1- رنگ گوشت باید رنگ طبیعی گوشت دام و به رنگ قرمز روشن بوده و نباید تیره باشد. تغییر رنگ قرمز به سبز، قهوه ای ، خا.تری و سیاهی دال بر فساد گوشت است. 2- سطح خارجی گوشت نباید مرطوب یا خیس باشد و لایه .ج و چسبناک روی گوشت دال بر فساد گوشت است و همچنین گوشت نباید خشک و چروکیده باشد گوشت باید سفت و قوام خود را داشته باشد. (گوشت دام های مسن و ماده به اصطلاح (دی.خت) بوده و سفت تر از گوشت دام های جوان و نر می باشد) 3- هیچ گونه بوی غیر طبیعی ترشیدگی یا بوی تعفن یا بو دار نباید از آن به مشام برسد و وجود بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان نشانه فساد عمقی است. 4- گوشت با...
784582

ویژگی های ظاهری گوشت قرمز سالم چگونه است؟

1- رنگ گوشت باید رنگ طبیعی گوشت دام و به رنگ قرمز روشن بوده و نباید تیره باشد. تغییر رنگ قرمز به سبز، قهوه ای ، خا.تری و سیاهی دال بر فساد گوشت است. 2- سطح خارجی گوشت نباید مرطوب یا خیس باشد و لایه .ج و چسبناک روی گوشت دال بر فساد گوشت است و همچنین گوشت نباید خشک و چروکیده باشد گوشت باید سفت و قوام خود را داشته باشد. (گوشت دام های مسن و ماده به اصطلاح (دی.خت) بوده و سفت تر از گوشت دام های جوان و نر می باشد) 3- هیچ گونه بوی غیر طبیعی ترشیدگی یا بوی تعفن یا بو دار نباید از آن به مشام برسد و وجود بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان نشانه فساد عمقی است. 4- گوشت با...
2361166

ن ایرانشهر را دری د

قلبمان باز هم از شنیدن خبر به 41 دختر ایرانشهری به تنگ آمد باز هم ... باز هم منطقه محروم... باز هم... ایرانشهر ... شاید اگر حاشیه نشین نبودیم و یا شاید اگر در دل حکومت جایگاه بالاتری داشتیم این ننگ برای ما رخ نمی داد و یا کمتر بود چرا باید ن مسلمان ندیده گرفته شوند چرا نباید تعلیم داده شوند؟ چرا مثل تمام مردان مسلمان حق آموختن و نظر دادن ندارند...؟! جرم ن سرزمینم چیست که باید درد را به جان ب ند و دم برنیاورند؟ که نباید بلند بخندند چون صدایشان باعث تحریک دل های بیمار است؟ که نباید در کوچه های تنگ و تاریک قدم بگذارند چون "زن" هستند...؟! آری... در کشوری که از ی ...
2936322

جرعه ای بیشتر

فلسفه را نباید خواند، نباید شنید و حتی نباید دید. فلسفه را باید درک کرد ، باید لمس کرد و لیز خوردن آن را زیر انگشتانت حس کرد. نمی توانی آن را بگیری ، نمی توانی متوقفش کنی ، تنها برای چند لحظه حسش کن.از دور نه ، از نزدیک نگاهش کن.جالب اینجاست می توان هر بی ارزشی را ارزشمند کرد تنها با فلسفه . افتادن یک برگ را ، خاموش یک لامپ را ، نگاه به صف مورچه هارا و مرگ را. در فلسفه ، کافکا ، نیچه ، ویل دورانت ، آلبرکامو و بقیه همه و همه یکی می شوند و تورا بردستهایشان می گیرند و به تاریخ می سپارند. از طاعون زده ها عبور خواهی کرد ، مسخ می شوی ، گریه می کنی و حتی به جوخه س خوا ...
559582

freedom

+ بعله، به نظر میرسه مدتی میباس قدرت جولان دادن را از جماعت روشنفکر و منتقد درونم بگیرم :) آنچنان تمام حقوق اولیه ی منو با برچسب روشنفکری ازم گرفته اند که من کلا دیگه ناتوانم از برقراری ارتباط... اینقدر که همش فکر می کنم: به من ربطی نداره، من جای .ی نیستم، من نباید نصیحت کنم، من نباید قضاوت کنم، اطلاعاتم هیچ زمان کافی نیست، مهارتم کافی نیست، در نتیجه در هیچ زمینه ای حق اظهار نظر ندارم، نباید شکایت کنم، فقط باید .ت باشم و کاری که از دستم برمیاد را در جهت خدمت به ارزشهایی که برام مهم هستن انجام بدم، باید .ت باشم و وظیفه مو به خوبی انجام بدم، باید .ت باشم و ن
2053574

احضار شاهد و مطلع در دادگاه یا دادسرا - حق جو

شاهد یا گواه کیست؟شاهد یا گواه ی است که نسبت به دعوی مطرح شده در دادگاه اطلاعاتی دارد اعم از اینکه این اطلاعات را با دیدن یا شنیدن به طور اتفاقی ب کرده باشد یا به خواست طرفین بدست آورده باشد. شرایط شهادت دادنشاهد باید با ایمان و عادل باشد به عبارت دیگر شاه نباید سابق فسق و فساد اخلاقی داشته باشد.شاهد نباید در دعوا مطرح شده نفع شخصی داشته باشد.شاهد نباید با طرف مقابل خصومت و دشمنی داشته باشد.شاهد نباید از افراد ولگرد یا تکدی گر باشد.شاهد با طهارت مولد داشته باشد. (حلال زاده باشد)شهادت باید به طور قطعی گفته شود نه با شک و تردید.شاهد باید 15 سال تمام شمسی س ...
2171744

" باران دلتنگی مرا نمناک رویا می کند ..."

دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن؟ یا به باغ و گل و گ ار و چمن؟ یا به یک خلوت و تنهایی امن دل که تنگ است کجا باید رفت؟ " فریدون مشیری" اردیبهشت را می شود آرام آرام عاشقی کرد... اردیبهشت را می شود آرام آرام مُرد..! به من باشد میگویم هیچ عشقی نباید توی اردیبهشت تمام شود ... هیچ دلی نباید توی اردیبهشت بگیرد ، تنگ شود... اصلا" اردیبهشت را باید دوباره از نو عاشق شد..! بهار باید اول جاده ی دل بستن ها باشد ، اول عاشقی ها... آن زمان که دلت و احساست بنفش ملایم است ... و دنیا مثل رنگین کمان چند رنگ عشوه میاید و چشمک میزند... اردیبهشت را باید روی دور آ? ...
2153754

" باران دلتنگی مرا نمناک رویا می کند ..."

دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن؟ یا به باغ و گل و گ ار و چمن؟ یا به یک خلوت و تنهایی امن دل که تنگ است کجا باید رفت؟ " فریدون مشیری" اردیبهشت را می شود آرام آرام عاشقی کرد... اردیبهشت را می شود آرام آرام مُرد..! به من باشد میگویم هیچ عشقی نباید توی اردیبهشت تمام شود ... هیچ دلی نباید توی اردیبهشت بگیرد ، تنگ شود... اصلا" اردیبهشت را باید دوباره از نو عاشق شد..! بهار باید اول جاده ی دل بستن ها باشد ، اول عاشقی ها... آن زمان که دلت و احساست بنفش ملایم است ... و دنیا مثل رنگین کمان چند رنگ عشوه میاید و چشمک میزند... اردیبهشت را باید روی دور آ? ...
1219076

بایدها و نبایدها در استفاده از بج

باید: به دنبال طرح ها و شکل هایی از بج باشید که سبک پوششی شما را تکمیل کند مانند گل ها، حیوانات و سایر اشیاء.نباید خود را مجبور به پوشش چیزی کنید که با آن راحت نیستید.باید: اگر در انتخاب جواهر مورد نظرتان دچار مشکل شده اید از دوستتان بخواهید در این مورد شما را راهنمایی و کمک کند.نباید تاثیری که انتخاب لوازم جانبی مناسب بر شما می تواند داشته باشد را نادیده بگیرید.باید: زمانی را به انتخاب بج ، مقایسه سبک های مشابه و توجه به ح کلی آن ها اختصاص دهید.نباید بج ای که هیچ تناسبی با لباس های شما ندارد را انتخاب کنید چراکه این اقلام در کنار لباس معنا پیدا می کنند.? ...
689228

دوستی آلوده

همان اول که آمد سراغم گفت: دوستی! قبول .٬ نمی . چه می .؟! شاد بودیم از این کنار هم بودن٬ خوشحال و خوش می گفتیم و می خندیدیم گاهی کل کل می کردیم و مچ هم را می خواب.م گاه شریک گریه های هم می شدیم. دوستی آرامش می آورد و او در کنارم آرام بود. اما گاهی نمی شود که نمی شود... خوره ای به جانت می نشیند که بافته هایت را پنبه می کند و پنبه هایت را رشته. دلم نباید می لرزید اما لرزید نباید می گفتم اما گفتم... یک روز دوستی را گذاشتم کنار و گفتم: دلم برایت لرزید... گفتم: می دانم نباید بلرزد٬ اما دل است٬ باید و نباید نمی فهمد٬ لرزید به زبان نباید می آوردم و نمی گفتم لرزیدنش را...
2146058

وظایف ماموم در جماعت

1- موقعی که ماموم نیت می کند. باید را معین نماید. ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلا: اگر نیت کند اقتدا می کنم به حاظر ش صحیح است. 2- ماموم باید غیر از حمد و سوره، همه چیز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم باشد، باید حمد و سوره را نیز بخواند. 3- در رکعت اول و دوم صبح و معرب و عشا اگر صدای حمد و سوره را بشنود نباید حمد و سوره را بخواند و اگر نشنود مستحب است آنرا بخواند ولی آهسته. 4- نباید ماموم در رکعت اول و دوم ظهر و عصر، حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید. 5- نباید ماموم تکبیره الاحرام را پیش از بگوید بلکه احتیاط ...
427116

فرمولاسیون تولید خمیر بازی

فرمول خمیر بازی با کیفیت بالا خمیر بازی نباید به دست بچسبد.... خمیر بازی نباید به سرعت خشک شود... خمیر باید انعطاف زیادی داشته باشد...خاصیت کشسانی مهمترین معیار خمیر می باشد. خمیر بازی ک.ن نباید سمی باشد.... خمیر بازی نباید رنگ پس دهد.... بهترین فرمول خمیر بازی , نزد شرکت ماست.... 09151154934 / 09358214002 . علیزاده www.shimis.ir
2901665

نکات مهم هنگام ید لپ تاپ

باید مشخصات فنی و قطعات داخلی لپ تاپ رو مناسب با نوع کاریری تون انتخاب کنید. برای برنامه نویسی و کارهای پردازشی: cpu intel, hard ssd و برای بازی و کارهای گرافیکی: cpu amd, vga amd و مانیتور حرفه ای باید لپ تاپ حداقل یک سوکت usb3، یک سوکت hdmi، یک سوکت شبکه و ترجیحاً یک سوکت vga، یک سوکت a و... داشته باشه. باید سیم شارژ لپ تاپ بلند باشه. نباید فاصله کلیدهای f1-f12 از کلید های زیرین کم باشه. باید لپ تاپ چراغهای status برای hard, power, wifi و... رو داشته باشه. نباید داخل صفحه مانیتور پی ل های سوخته داشته باشه. (نقطه های ریز سیاه) نباید لبه پایین لپ تاپ(محل قرار گیری دست ها) برجسته باشه. نب? ...
2745130

باید ها و نباید های نصب در منزل

برای بسیاری از خانم های خانه نصب در منزل یکی از مهم ترین بخش های تزیینات داخلی است. اما نمی توان به تنها به چشم یک آیتم دکوراتیو و تزیینی در منزل نگاه کرد. کاربرد در وحله اول تنظیم نور دریافتی از بیرون، پوشش دادن فضای درون خانه و در نهایت زیباتر دکوراسیون داخلی منزل است. در این مطلب باید ها و نباید های نصب در منزل را با هم می خوانیم. اینکه در زیباسازی فضای داخلی منزل و محیط کار تاثیر به سزایی دارد امری بدیهی است. اما اگر نکات ابت و باید ها و نباید های نصب در منزل و نگهداری را ندانیم ممکن است این آیتم زیبا موجب ایجاد نقصان در دکوراسیون داخلی منزل شود. به هم ...
1163492

بعضی ها را باید ساده بوسید...!!!

بعضی ها را ساده باور میکنی بعضی ها را باید زود پاک کرد بعضی ها را ساده میفهمی بعضی ها را باید ساده فراموش کرد بعضی ها را میشود ساده دوست داشت بعضی ها را نباید باور کرد بعضی ها باید همیشه دوست بمانند بعضی ها را نباید شناخت بعضی ها باید همیشه غریبه باشند بعضی ها خیــــلی خوبــند ، " برای ِ خودشان "..!! بعضی ها خیلـــی دوســـتــَــت دارند« برای ِ خودشان » ...!! بعضی ها را باید همیشه جمع بست..!! بعضی ها را باید بخشید...!!ا بعضی ها خوب دروغ میگویند ... بعضی ها را باید گم کرد...!!ا بعضی ها را باید دوست داشت... بی دلیل....!! بعضی ها را باید پاک کرد...!! .... همی ...
2524806

جمع بندی

امروز رفتم میم رو دیدم.من نباید خودم رو با ی مقایسه کنم؛ هیچ هم نباید من رو با دیگری مقایسه کنه؛ آدمها منحصر به فردند.حرفها و نظرات بقیه نباید روم تاثیر بذاره.باید قوی باشم و ع العمل ها برام مهم نباشن.باید فع ر باشم. به جای فکر به چیزهایی که خواهم داشت به چیزهایی فکر کنم که دارم.باید تواناییهام رو بشناسم و ازشون استفاده کنم.بابقیه درباره ی علایقشون میشه صحبت کرد. میشه بی حرف کنارشون نشست و از فضا لذت برد. میشه باهاشون بازی کرد، اسم فامیلی چیزی ...از میم خوشم میاد. در واقع باهاش راحت بودم. شاید بعدها بازم هر از گاهی رفتم دیدمش.میدونی این سری دوتا تمرین واسه ...
2038028

تلاش

احساس میکنم که باید خیلی بیشتر از قبل تلاش کنم.... نباید خسته بشم نباید ناامید بشم .

باید بگی یا نباید بگی