باور


2531406

30 days 30 songs : day12 googoosh,bavar

day 12: a song from your preteen years گوگوش-باور کن باور کن ، صدامو باور کن ص که تلخ و خسته ست باور کن ، قلبمو باور کن قلبی که کوهه اما ش ته ست ش ته ست باور کن ، دستامو باور کن که ساقهء نوازشه باور کن ، چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه وسوسهء عاشق شدن هاب لحظه هامه حسرت فریاد ه اسم ی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقانه ست پر وسوسه مثل سفر مثل غربت صادقانه ست باور کن اسممو باور کن من فصل بارون برگم مطرود باغ و گل و شبنم درختم درخت خشکی تو دست تگرگم باور کن همیشه باور کن که من به عشق صادقم باور کن حرف منو باور کن که من همیشه عاشقم
231509

باور نمی کنی

بــــــاور کــــــن .....این جا هوای تست تو باور نمیکنیهردم دعای تست تو باور نمیکنیدانم که از کنار تو معراج میرومامید خدای تست تو باور نمیکنیافسانه ای وفای ترا من شنیده امدلها گدای تست تو باور نمیکنیکی باز بود درب دلم از برای .در . جای تست تو باور نمیکنیمردم اگر تو لطف کنی زنده میشومدردم دوای تست تو باور نمیکنیاز . نوای عشق به گوشم نمیرسدهر شب صدای تست تو باور نمیکنی
1501978

باور کنید

باور کنید٬ نیروی آدمی بیکران است. باور کنید٬ هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست. باور کنید٬ که از عشق آفریده شده اید٬ پس عشق را بیافرینید. باور کنید٬ خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان از او چرا! باور کنید٬ لایق بودن هستید. باور کنید٬ که اکنون مهمترین لحظه است. باور کنید٬ که روح شما قدرت صعود به ماورا را دارد. باور کنید٬ که شما هم می توانید . و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید. تا زندگی٬ شما را باور کند.
2345188

گل بی خار

قصه باغ گل بی خار را باور نکن داستان گنج دور از مار را باور نکن حرف اگر حرف ست ، پنهانی نمی بایست گفت وعده پنهانی دلدار را باور نکن ابله و عاقل ندارد ، چشم دل را باز کن مست را باور نکن هشیار را باور نکن هیچ از راز عالم جز خدا ، آگاه نیست مدعی صاحب اسرار را باور نکن " گفت در سر عقل باید ، بی کلاهی عار نیست " سر اگر عاقل نشد ، دستار را باور نکن دل به قول هر و نا نمی باید سپرد حرف هر نامرد لاکردار را باور نکن از صدای داد و فریاد ان اصلا نترس طبل توخالی هر اخطار را باور نکن عادت کج رفتن از سر کی توان انداختن ادعای توبه پرگار را باور ...
2065243

پس از پنج سال مرگ ات را باور مادر بزرگ عزیزم

پس از پنج سال مرگ تو را می پذیرم بی آنکه باور داشته باشم اما دریغ از نداشته ها... تنها راه زندگی این است باور کنیم می میریم ! دانستن با باور فرق دارد و در کمال حیرت پس از مرگ تریلیاردها آدم هنوز هیچ کدام مان باور نکردیم که می میریم ! _ من امروز مرگ مادربزرگم را باور
1695784

پنهان شده ام

حال خوشی دارم و باور نکن سخت گرفتارم و باور نکن وضع دلم خوب و ردیف و خوش است حبس به زندانم و باور نکن از تو چه پنهان شده ام عاشقت مرثیه می خوانم و باور نکن روده من راست ترین روده است بی غم هر نانم و باور نکن بهتر ازین چیست که تو رفته ای؟ سخت پریشانم و باور نکن
672053

وحشی آن. را که خونی چند رفت از راه چشم، علت آثار روی زرد می داند که چیست

یازده سالم بود. پنج شنبه صبح بود. تابستون بود. هوا گرم بود. مادرجون سفر بود. تلفن زنگ خورد. گوشی بین مامان و بابا رد و بدل شد. باور ن.. مامان بغض کرد. باور ن.. مامان تو بغل . ش ضجه زد. باور ن.. بدن مادرجونی که رفته بود خوب بشه تو تابوت پشت آمبولانس اومد. باور ن.. . تو حیاط تو سرش میزد. باور ن.. میدونستند چقدر دوستش دارم. دستم رو گرفتند که برم ببینمش. نرفتم. باور ن.. حلوا درست کردیم. باور ن.. .ما چیدیم. باور ن.. با عروس عموی مامان پذیرایی کردیم. باور ن.. سر خاک رفتیم. باور ن.. با پسر عموی مامان شربت دادیم. باور ن.. تو مراسم سوم حاج آقای مسجد محله مون رو دیدم که اومد برای روضه ب...
1055825

فرجام جست و جوی من

اون روز برای چند دقیقه نمیخواستم باور کنم.. مثل همیشه زل زده بودم به صفحه لپتاپ و فقط چون نمیخواستم باور کنم می ترسیدم سرمو از توی صفحه در بیارم و یهو همه چی اب بشه روی سرم فقط نمیخواستم هیچ چیز رو باور کنم هیچ چیز، هیچ چیزو نمیخواستم باور کنم نمیخواستم تاریکی هوا رو باور کنم نمیخواستم ساعت رو باور کنم تاریخ رو روزِ هفته رو شرایط رو وجود خودم رو حتی، نمیخواستم باور کنم نمی خواستم باور کنم که ساعت 6 صبحه و من نباید کل شب رو بیدار میموندم باید می خو دم تا به کارام برسم نمیخواستم سیل عظیم فکرای جالبی که به ذهنم رسیده بود رو باور کنم برای چند لحظه ? ...
843754

فرجام جست و جوی من

اون روز برای چند دقیقه نمیخواستم باور کنم.. مثل همیشه زل زده بودم به صفحه لپتاپ و فقط چون نمیخواستم باور کنم می ترسیدم سرمو از توی صفحه در بیارم و یهو همه چی .اب بشه روی سرم فقط نمیخواستم هیچ چیز رو باور کنم هیچ چیز، هیچ چیزو نمیخواستم باور کنم نمیخواستم تاریکی هوا رو باور کنم نمیخواستم ساعت رو باور کنم تاریخ رو روزِ هفته رو شرایط رو وجود خودم رو حتی، نمیخواستم باور کنم نمی خواستم باور کنم که ساعت 6 صبحه و من نباید کل شب رو بیدار میموندم باید می خو.دم تا به کارام برسم نمیخواستم سیل عظیم فکرای جالبی که به ذهنم رسیده بود رو باور کنم برای چند لحظه...
1931522

باور

باور”کلمه ای ۴ حرفی در فلسفه ی ذهن مدرن، “باور” برای ح ی اطلاق میشه که ما چیزی را راست و درست می دونیمباور دارم که نزدیک هستی باور دارم خیالم را می خوانی و درست همان ها را برایم میکنی می دانم تو به باور های خود ، باور دارم ...
1015856

ما را ببخشید ای شهیدان خ

ما عشق را، ما عشق را باور نکردیم ما را صدا د و ما باور نکردیم فریادها گل کرد و ما خاموشْ سنگان پژواک ها را پس چرا باور نکردیم؟ خون می چکید از نافة پاک غزالان آلاله ها گفتند و ما باور نکردیم گفتند و گفتند و هزاران بار گفتند یک بار، یک بار، ای خدا باور نکردیم هر شب چراغانِ شقایق بود این دشت ما سرخ را، ما سبز را باور نکردیم صریح شاپرک ها را در آتش یا بی خبر بودیم یا باور نکردیم دریادلان تا مشرق خورشید رفتند دیدی دلا؟ دیدی دلا؟....باور نکردیم! مارا ببخشید ای شهیدان خ ما عشق را مثل شما باور نکردیم 1376
2599544

باور کنید...

باور کنید... نیروی ادمی بیکران است... باور کنید... هیچ کاری از اراده ادمی خارج نیست... باور کنید... خ دارید که هر انچه از ته دلت بخواهید میدهد واز هر ی برایت مهربانتر ونزدیکتر است... باور کنید... لایق بودن هستید... باورکنید... که اکنون مهمترین لحظه است... باورکنید... که شماهم می توانید... وتمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا زندگی شما را باور کند...
163442

باور...

امان از این دلتنگی ها+ باور کن ، صدامو باور کنص. که تلخ و خسته ستباور کن ، قلبمو باور کنقلبی که کوهه اما ش.ته ستش.ته ست....
803352

فرجام جست و جوی من

اون روز برای چند دقیقه نمیخواستم باور کنم.. مثل همیشه زل زده بودم به صفحه لپتاپ و فقط چون نمیخواستم باور کنم می ترسیدم سرمو از توی صفحه در بیارم و یهو همه چی .اب بشه روی سرم فقط نمیخواستم هیچ چیز رو باور کنم هیچ چیز، هیچ چیزو نمیخواستم باور کنم نمیخواستم تاریکی هوا رو باور کنم نمیخواستم ساعت رو باور کنم تاریخ رو روزِ هفته رو شرایط رو وجود خودم رو حتی، نمیخواستم باور کنم نمیخواستم سیل عظیم فکرای جالبی که به ذهنم رسیده بود رو باور کنم برای چند لحظه به این «باور» رسیده بودم که "من محسن نیستم، محسن یه شخص کاملا خیالیه که تا الان نمی دوستی توهمه و?...
372465

باور

اینکه هستی اما نمیتوانی باشی را باور میکنمتو باید بشکنی این شیشه را "سنگها"را باور میکنمدستانی که میخواست گرم کند دستانم را سرد شد ،من زمستان در بهار را باور میکنم مثل کودک دبستانی ای که دنیا رو شاد میخواهدباز میخواهی زیرش بزن من قولهایت را باور میکنمتو دروغ میگویی، این دل از دنیای تو دور نش کن این همیشه زود باور را من که باور میکنمآرام گرفته ام دنیا را .ت میخواهم بعد از تو اینکه سکوت همیشه علامت رضا نیست را باور میکنمچشمانت . کشیده است به این دنیای خا.تریتو بگو دنیا فردا تمام میشود من که باز باور میکنمتو رفتی تا من به خود برگردم و آبی شوم با خودم
2003604

بشنو و باور نکن ...

گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! عشق اگر افسانه می سازد که در زندان دل چند روزی میهمانم ، بشنو و باور مکن ! در جواب نامه فرهاد اگر شیرین نوشت: "با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن ! گاه اگر در پاسخ احوال پرسی های تو گفته بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن ! #سجاد_سامانی
1559396

بشنو و باور مکن

گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! عشق اگر افسانه می سازد که در زندان دل چند روزی میهمانم ، بشنو و باور مکن !در جواب نامه فرهاد اگر شیرین نوشت:."با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن !گاه اگر در پاسخ احوال پرسی های تو گفته بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن ! "سجاد سامانی"
2419621

بشنو و باور نکن ...

گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! عشق اگر افسانه می سازد که در زندان دل چند روزی میهمانم ، بشنو و باور مکن ! در جواب نامه فرهاد اگر شیرین نوشت: "با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن ! گاه اگر در پاسخ احوال پرسی های تو گفته بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن ! #سجاد_سامانی @koche_ashena
383507

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

باور کن! باور کن که رفته ام. باور کن که تنها مانده ای. باور کن که بی فاطمه شدی. این را باور کن!باید باور کنی و می دانم که حق داری اگر باور نکنی.من هم باور نکرده ام، آن روز را که تو آمدی و در کنارم نشستی و گفتی که چرا سلام مرا جواب نمی دهی! و چقدر برایم سخت بود. در دریای چشمان طوفانی تو غرق بودم و بغض گلویم را می فشرد که در دل هزار بار سلامت را جواب می دادم تا بدانی هنوز هستم...هستم که دست مجروحم را به کمک دست دیگرم بالا بیاورم و اشک را از چشمان دریایی تو که برخاک قبرم می ریزد، پاک کنم.هنوزهستم تا سرم را به دست بگیری و درد دل کنی ومن پهلویم درد بگیرد و رویم نشود که
331663

باورمی کنیم

شایعات حضرت سرڪار باور می ڪنیم حرف مفت و زر زر و لیچار باور می ڪنیمزهر دادند و به ما گفتند داروی شماستما شفای عاجل بیمار باور می کنیم شیر در حبس است و زنجیری به دست و پای اوجنگل و سلطانی ڪفتار باور می ڪنیممعنی جمهوری و . و گفتار رااز زبان چوبه های دار باور می ڪنیم بلبل و قمری و مرغ عشق را گردن زدندناله های جغد و قارقار باور می ڪنیمراز ماهی سیاه ڪوچڪ بهرنگ را از زبان مرغ ماهی خوار باور می ڪنیمزنده رود و ڪرخه و ڪارونمان از یاد رفتمعجز چشمه علی در غار باور می ڪنیممنڪر الوند و ڪوه بیستونیم سهندبرجڪ زندان پس دیوار باور می ڪنیمآب دریای ارومیه چه شد هامون ڪجاس
179850

پاد.ت/ #بادیگــــــارد

پدری وقتی میاد خونه میگه بد.ارم همه میفهمن، میدونن چک اش برگشت میخوره آبروش میره، اما شام رو که خوردن همه میخوابن، ولی خواب از سر پدر میره...چرا؟ اونها هم باور .د که پدر بد.اره اما باور اونها باور سطحی بود، باور پدر باور عمقیه... لذا خواب از سر پدر میره چون باور عمقی داره. پاد.تی از . بادیگارد تقدیم شما عزیزان می شود... ان شاالله که استفاده کنید... منتظر نظرات شما هستیم... لینک . پاد.ت | حجم: 6mb
664585

تو باور نکن...

احوال این روزهای مرا باور نکن. پریشانی های مرا باور نکن. منِ بدون تو شادترین مرد دنیاست. منِ بدون تو سخت مشغول زندگیست.باور نکن حرفهای این و آن را. من و سیگار؟ من و شبگردی تا سپیده صبح؟ حسادت من را به اطرافیانت وقتی جمله زیبایی به تو میگویند و تو به وجد میایی را باور نکن. همه راجع به من به تو دروغ میگویند.حتی خودم. دروغگوی خوبی نیستم؟؟
2811182

باور

believing in myself was the best decision i ever have madeبهترین کارى که تو زندگیم این بود که خودمو باور شما چی؟خودتون باور دارین؟؟ باور دارین که میتونید از پَس روزای سخت گذرکنید؟؟باور به اینکه میتونید با تلاش و اراده ،به آرزوهاتون برسید؟؟؟باور دارین که آینده میتونه همون شکلی باشه که موقع رویا تصور میکنیم؟؟+هیچ وقت خودمون دست کم نگیریم،شاید خیلی ها معتقد باشن این جمله کلیشه ای باشه اما من با تمام وجود این جمله را باور دارم....خواستن،توانستن است!
1048692

رهایی

زاد شو از بند خویش،زنجیر را باور نکن اکنون زمان زندگیست،تاخیر را باور نکن حرف از هیاهو کم بزن،از آشتی ها دم بزن از دشمنی پرهیز کن،شمشیر را باور نکن خود را ضعیف و کم ندان،تنها در این عالم ندان تو شا ار خلقتی،تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش زیبا و زشتش پای توست،تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود،نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن،تصویر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید،آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور نکن
440518

متن آهنگ باور کن مهرداد شفیعی

متن آهنگ باور کن مهرداد شفیعی • . سانگ متن آهنگ باور کن مهرداد شفیعی • . سانگ متن آهنگ باور کن مهرداد شفیعیlyrics . mehrdad shafiei bavar . ترانه و شعر آهنگ باور کن مهرداد شفیعی از حرفات که به دل میشینه از حسی که تو نگاهت پیداستاز شیرینیِ اون لبخندت میفهمم که دلِ تو اینجاست میفهمم زندگی با عشقت میتونه زیباتر از اینشهخوشبختی بینمون میشینه وقتی دستای تو با من باشه باور کن همه دنیامی تو باور کن خود رویامی تونمیتونم از تو جدا باشم همه عشقو همه فردامی تو باور کن به چشات وابستم باور کن به نگاهت دل بستمنمیذارم از دلت خالی شم تا ابد من عاشقِ تو هستم ت.ت آهن...
546591

"خدا را باور کن"

ریشه دار که باشی... تا آسمان هم قد می کشی ریشه های تو باور و اعتقاد تو به خداوند جهان است. "خدا را باور کن" "ایمانت را قوی کن" باور و ایمان به خدا تو را به اوج می رساند ...
1395897

طنز آتئیست:

خلاصه ماهیت واقعی جواب های یک آتئیست (منکر دین) به یک دین باور: دین باور:قبل از تولد کجا بودی؟ آتئیست:نمی دانم دین باور:چرا متولد شدی؟ آتئیست:نمی دانم دین باور:هدفت از زندگی چیست؟ آتئیست:نمی دانم دین باور:وقتی که بمیری به کجا خواهی رفت؟ آتئیست:نمی دانم دین باور:چرا آتئیست شدی؟ آتئیست:نمی دانم!!!!
2538646

باور ها چطور در ذهن ما شکل میگیرند؟

باور ها چگونه شکل میگیرند؟ به طور کلی باور فکریست که بار ها و بار ها به شکل های مختلف در ذهن ما تکرار شده است یعنی هر موردی که داخل ذهن-مغز ما تکرار بشه تبدیل میشه به یک باور و اینگونه باور ها شکل میگیرن. حالا چطور و کجا این باور ها شکل میگیرن؟ ۱) اولین جایی که باور های ما در اونجا شکل میگیره خانواده است افرادی که حالا به هر طریقی ما با آنها بزرگ شدیم ( پدر مادر، پدربزرگ مادربزرگ یا …) به طور کلی افرادی که به طور مستقیم در بزرگ ما نقش داشتن، این افراد یک سری باور هارو در سنین کودکی با قدرت درون ما شکل دادن، مثلا اگه داخل خانواده ای بزرگ شدی که ا ...
2074407

منِ بی تو....

باور می کنی هنوز که هنوز است بعد از این همه سال وقتی می خواهم آماده شوم جوری لباس می پوشم که انگار قرار است تو را ببینم.؟ باور می کنی هر بار که سوار مترو می شوم مثل دیوانه ها میان هجمه آدم ها و میان شلوغی کلافه کننده مترو، باز هم بین مردم سرک می کشم در جستجوی تو؟ باور می کنی ناخودآگاه افرادی را که می بینم شبیه تو هستند، قبلم تند می زند و نفسم بند می آید؟ باور می کنی هر بار که گوشی را باز می کنم منتظر پیام تو هستم؟ باور می کنی هر روز می نشینم خیالبافی می کنم و با تو حرف می زنم؟ باور می کنی هر روز صدایت در گوشم می پیچد و چهره خندانت مقابل چشمانم تصویر می شود ...
2206491

باور به شدن

تا سال ۱۹۵۴، باور تمام دنیا بر این بود که انسان با توجه به محدودیت های فیزیکی که دارد، هیچ گاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود. تا اینکه راجر بنستر در مسابقه ای، یک مایل را در کمتر از چهار دقیقه دوید. از آن پس در مدت یک سال، حدود بیست هزار نفر، این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستان ها کشیده شد.چه چیزی فرق کرد در عرض ی ال؟هیچ چیز! جز یک کلمه باور، باور به شدن، باور به امکان
767459

نامه‎ای به مخ جانم

سلام مخ جان جانم. نمی دانم از کجا شروع کنم. نمی دانم تو چه طور دوست داری. انگار صبح گفتی می خواهی این طور شروع کنم: حال همه خوب است اما تو باور .. می دانم که نمی کنی اصلا انگار باور در ذات تو نیست... خب هست اما کم است. باور به . هست، باور به عزّت هست، باور به مبارزه هست، باور به تعلیم و تربیت هست و همین هاست که تو را کمی از شکل یک خوک تک شاخ درمی آورد. بگذار اعتراف کنم از تو کم کار کشیده ام. به جز وقت هایی که سعی می . به این باورها برسم و آنها می شدند همه ی فکرم حتی شب ها هم به خوابم می آمدند. دیگر به یاد ندارم فکر کرده باشم. دریغ از یک لحظه د...
2194732

پاو وینت شبکه های باور بیزی

پاو وینت شبکه های باور بیزی پاو وینت شبکه های باور بیزی بررسی شبکه های باور بیزی پاو وینت جامع و کامل شبکه های باور بیزی کاملترین پاو وینت شبکه های باور بیزی پکیج پاو وینت شبکه های باور بیزی مقاله شبکه های باور بیزی تحقیق شبکه های باور بیزی دسته بندی پاو وینت فرمت فایل ppt حجم فایل 201 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها نوع فایل: پاو وینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 31 ...
1989972

همه تکراری اند

این دنیای کوچک و هفت میلیارد آدم! یعنی تو باور می کنی؟ شمرده ای؟ کی شمرده است؟ جز سیاستمدارها دیده ای ی آدم بشمرد؟ باور نکن نارنجی! باور نکن سبز آبی کبود من! باور کن همه ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان بقیه هم تکراری اند. عباس معروفی
1306210

باور کن

دوباره فصل پاییز و دوباره شعر و طعم شاعری اگرچه خاطراتت توی شعرم مثل قبلن نیست باور کن من از گندم من از سیب خود حواست اینکه شاعرت باشم وگرنه قه شاعر شدن اندازه من نیست، باور کن! شبیه گرگ باران خورده ای هستم، که تنها مانده میدانی؟ اگر مرد است حرفی نیست اما دیگر آهن نیست باور کن! شده کابوس و هر شب می جود تا صبح شعر بی پناهم را برایم آ این قصه تلخی که روشن نیست، باور کن...
10674

4.شما مثل من نباشید... باور کنید

نه به شما فکر مى کند.. نه با شنیدن اسمتان دلش مى لرزد..نه "دل تنگ" شماست..نه با هواى بارانى یاد شما مى افتد..نه بارها ترانه ى مورد علاقه یتان را گوش مى دهد..نه از نبودتان گریه مى کند..نه "دوستتان دارد"...باور کنید اگر غیر از این بود "مى آمد"...خودتان را "گول" نزنید...اگر غیر از این بود "مى آمد" باور کنید "مى آمد"باور کنید .......
98439

ایضا

باور کن منم باور ندارم به این باورهای الکی؛ باور کن منم امیدی ندارم به این امیدهای آبکی؛ باور کن اون که عمیقا گفت درکت می کنم، بدون ناخواسته خودشم حامله است از این زندگی .کی! باور کن جایگزین تنهایی و درد، . تاریک و سرده، دستای خالیمون رو تنها جیب های تهیمون پر کرده؛ اون که با بی رحمی رفت نتیجش گوله های اشکه، ستاره ها چشمک می زنن بدون اینکه حتی خورشیدی برگرده. باور کن اون که فلک رو خواست طالب ماه نیست، اون که نرفته برگشت خسته راه نیست، فاصله ها رو پشیمونی در راهه، موندن برای دله، موندن برای راه نیست. باور کن اون که سکوت کرد و نگفت بد عالم نیست، اون که شنی...
551026

دل درد 51

باور مکن که ابر ... باور مکن که باد ... باور مکن که خنده ی خورشید بامداد ... من می شناسم این همه نیرنگ و رنگ را. شفیعی کدکنی
516281

باور دروغ

دروغت را باور .، مثل هذیان سبز خوشایند بر قامت دلم نشست. آرام گرفتم و گذاشتم پوشش سبزم را باور کنی.
41412

باور

#باور بیایید باور کنیم دستها هم دل دارند آغوش ها حرف می زنند نگاه ها شعر.... ببین شده گاهی دلتنگ شوی؟ . #حجت_فرهنگدوست
1347096

آهنگ جدید حمید عسکری به نام باور کن

آهنگ جدید حمید عسکری باور کن آهنگ جدید حمید عسکری باور کن آهنگ جدید حمید عسکری به نام باور کن از رسانه ahange jadid hamid askari bavar ۲ آبان ماه از رسانه آهنگ باور کن با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین متن آهنگ حمید عسکری باور کن باور کن آهنگ جدید و بسیار زیبای حمید عسکری بنام باور کن با و دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ آهنگ حمید عسکری باور کن بهترین آهنگ ها و موزیک ویدئو ها از رسانه با و بهترین کیفیت لطفا در صورت مشاهده مشکل در لینک از طریق فرم نظرات به ما گزارش کنید. آهنگ های حمید عسکری summary article name آهنگ جدید حمید عسکری به نام باور کن description ...
1934435

تنها ...

هیچ تنهاتر از من نیست باور کن که نیستآرزویم غیر مردن نیست باور کن که نیستدر سفالین خم کجا ریزند صهبای طهور؟لایق جانهای ما تن نیست باور کن که نیستدر کنار ماهرویی باده پیما تا سحردیگرم دستی به گردن نیست باور کن که نیستلحظه ای هم بی نصیب از ناخوشی ها نیستمازخوشیها سهمم اصلن نیست باور کن که نیستدر دل ویرانه های مانده بر جا جغد وارکار من جز ناله نیست ...
935524

قدرت باور....

✔.......!!!باور و اعتقاد شما فرمانده مغز شماست و زمانیکه فکر میکنید چیزی درست است باور شما به مغز فرمان میدهد به دنبال حقایقی باشد که از اعتقادات شما پشتیبانی کند.این بدان معناست که اگر شما باور داشته باشید که در زندگی موفق هستید اینگونه خواهد بود.اگر شادی،رفاه و سلامتی را باور داشته باشید نیمی از این رقابت را برده اید و در این هنگام مغز شما بدنبال حقایقی میگردد که از اعتقادات شما پشتیبانی کند به عبارت دیگر باور و اعتقاد یکی از قویترین نیروهایی است که میتوانید از آن برای رسیدن به برتری استفاده کنید.بی تردید افرادی را که بوسیله باور خود توانمند شده اند و...
527305

دوست عزیز. این همه دروغ نگو

چرا این همه اصرار داری: باور کنم یه روزی در اون شرکت معتبر کار می کردی و برای خودت بروبیایی داشتی. باور کنم به خارج از کشور سفر کردی و در چند شهر مختلف اروپایی چند سالی رو زندگی کردی. باور کنم مرتب مسافرت های خارج از کشور می ری اون هم با ایرلاین های درجه یک. باور کنم که انقدر وضعیت مالی خوبی داری که توی بهترین نقطه ی شهر یه خونه ی داری با یه view فوق العاده شگفت انگیز. باور کنم به جز اون خونه، سند چند باب مغازه هم به نامت هست. باور کنم که ماهیانه حقوقی بالای ۵ میلیون تومن می گیری و یه حساب پس انداز چند صد میلیونی داری. باور کنم ماشین زیر پات مدل س...
533954

دوست عزیز. این همه دروغ نگو

چرا این همه اصرار داری: باور کنم یه روزی در اون شرکت معتبر کار می کردی و برای خودت بروبیایی داشتی. باور کنم به خارج از کشور سفر کردی و در چند شهر مختلف اروپایی چند سالی رو زندگی کردی. باور کنم مرتب مسافرت های خارج از کشور می ری اون هم با ایرلاین های درجه یک. باور کنم که انقدر وضعیت مالی خوبی داری که توی بهترین نقطه ی شهر یه خونه ی داری با یه view فوق العاده شگفت انگیز. باور کنم به جز اون خونه، سند چند باب مغازه هم به نامت هست. باور کنم که ماهیانه حقوقی بالای ۱۰ میلیون تومن می گیری و یه حساب پس انداز چند صد میلیونی داری. باور کنم ماشین زیر پات مدل ...
2829758

باور کن !

باور کن !این را با تمام وجودت باور کن؛ که:آن که وعده ی همیشه ماندن را می دهد،از همه رفتنی تر است !
108165

پست سی و ششم

گفت همه ما می دانیم که روزی می میریم ولی باور نداریم!گفتم پس او می داند که دوستش دارم ولی باور ندارد ...می شود خیلی چیز ها را دانست ولی باور نداشت ! #مانگ_میرزایی
1779310

از نگاه دیگران

ای عشق ای عشق! در ذهن منی، باور دست خودم نیست تنها چراغ روشنی، باور دست خودم نیست در چرخش گرداب اندوه نبود خنده هایت پژمردم از این منحنی، باور دست خودم نیست یخ زد تمام آرزوهای من از داغ تو، انگار یخ تر ز برف بهمنی، باور دست خودم نیست از رونق افتادم، به ذهن خویشتن وزنی ندارم حتی به وزن ارزنی، باور دست خودم نیست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
240626

10 .شه بنیادی برای موفقیت فردی و حرفه ای

. رحمت الله فتاحی، معلم علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۰ .شه بنیادی برای موفقیت فردی و حرفه ای ۱. باور به مردم دوستی و جامعه مداری ۲. باور به ارتباطات حرفه ای و اجتماعی برای آگاهی خود و آگاهانیدن دیگران ۳. باور به تاثیرگذاری فردی و حرفه ای کار خود ۴. باور به سودمندی مطالعه (عمومی و تخصصی) برای دانش افزایی ۵. باور به اهمیت برنامه هدفمند و نظم شخصی برای رسیدن به موفقیت ۶. باور به اراده، تلاش و سخت کوشی برای رسیدن به موفقیت ۷. باور به ارزشمندی نقدِ .شه های خود از سوی دیگران و حتی تجربه های ش.ت خورده ۸. باور به م....
1125282

انسانیت

بنده معتقدم و باور دارم کهفرق انسان با حیوان در چیزیه که بهشمعتقده و باور داره یعنیهمون چیزی که بهش اعتقاد داری و باور های عمیقت مقدار انسان بودنتهپس کاری رو که باور داری درستهو واقعا بهش معتقدی انجام بده وبهش عمل کن تا از انسانیتت کم نشه
3761

باور کن ....

باور کن باور کن جان دلم .ی برای کبوترهای تشنه خسته و گرسنه اشک نخواهد ریخت ارزش گل ... به زمانی ست ک صرف آنش میکنی مثل روزگار نباش زمانه جانکاه ست !
131503

نقاش

آزاد شو از بند خویش،زنجیر راباور مکن،اکنون زمان زندگی ست،تاخیر را باور مکنحرف از هیاهو کم ب ز آشتی ها دم ب ز دشمنی پرهیز کن ،شمشیر را باور نکنخود را ضعیف و کم ندان،تنها در این عالم ندانتو شا.ار خالقیتحقیر را باور نکنبر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکشزیبا زشتش پای توست ،تقدیر را باور نکنتصویر اگر زیبا نبود ،نقاش خوبی نیستیاز نو دوباره رسم کن ،تصویر را باور نکنخالق تو را شاد آفرید ،آزاد آزاد آفریدپرواز کن تا آرزو ،زنجیر را باور نکن
177538

باور ها

شاید باور نداشته باشی که تمام باور من در تو خلاصه می شود ...
1953501

هفده

باور نیمی از درمان است باور به آینده ی پیش رو دیالوگی از یه که در حال تماشا بودم اونم از نیمه های نمیدونم اسمش چیه حتی نمی تونم سرچ کنم فقط با تمام وجود به این دیالوگ ایمان دارم باور نیمی از درمان است باور به آینده ی پیش رو
111350

اما تو باور نکن

آخ خ خخ یش بهش گفتم ولی باور نکرد نمی خواد باور کنه ، ترجیح میده یک دروغ بزرگ باشه تا یک حقیقت به اندازه کنجد . دختر قشنگ مامان فدات بشم الهی
1473563

موزیک ویدیو جدید حمید عسکری باور کن

موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن + متن اهنگ باور کن حمید عسکری ♫ در ادامه جدیدترین موزیک ویدیو حمید عسکری به نام باور کن را با کیفیت خوب به همراه متن موزیک ویدیو باور کن را مشاهده کنید ♫ new video by : hamid askari – bavar with text and s موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن با متن موزیک ویدیو باور کن حمید عسکری موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن
647140

فرزاد فرزین - باور کن

. آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن با . و کیفیت عالی . new song by farzad farzin called bavar . with . and high quality . موزیک فوق العاده زیبا و دلنشین فرزاد فرزین به نام باور کن جهت . و پخش این ترانه از فرزاد فرزین به ادامه مطلب توجه فرمایید ... . آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن متن شعر ترانه ت.ت آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن . آهنگ باور کن با کیفیت 128 و 320 جدیدترین آهنگ باور کن
647056

فرزاد فرزین - باور کن

. آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن با . و کیفیت عالی . new song by farzad farzin called bavar . with . and high quality . موزیک فوق العاده زیبا و دلنشین فرزاد فرزین به نام باور کن جهت . و پخش این ترانه از فرزاد فرزین به ادامه مطلب توجه فرمایید ... . آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن متن شعر ترانه ت.ت آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام باور کن . آهنگ باور کن با کیفیت 128 و 320 جدیدترین آهنگ باور کن
1282469

باور نمی کند دل من مرگ خویش را (سیاوش رایی)

باور** باور نمی کند دل من مرگ خویش را نه نه من این یقین را باور نمی کنم تا همدم من است نفسهای زندگی من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم آ چگونه گل خس و خاشاک می شود ؟ آ چگونه این همه رویای نو نهال نگشوده گل هنوز ننشسته در بهار می پژمرد به جان من و خاک می شود ؟ در من چه وعده هاست در من چه هجرهاست در من چه دستها به دعا مانده روز و شب اینها چه می شود ؟آ چگونه این همه عشاق بی شمار آواره از دیار یک روز بی صدا در کوره راه ها همه خاموش می شوند ؟ باور کنم که دخترکان سفید بخت بی وصل و نامراد بالای بامها و کنار دریچه ها چشم انتظار یار سیه پوش می شوند ؟با? ...
1282468

باور نمی کند دل من مرگ خویش را ( سیاوش رایی )

باور** باور نمی کند دل من مرگ خویش را نه نه من این یقین را باور نمی کنم تا همدم من است نفسهای زندگی من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم آ چگونه گل خس و خاشاک می شود ؟ آ چگونه این همه رویای نو نهال نگشوده گل هنوز ننشسته در بهار می پژمرد به جان من و خاک می شود ؟ در من چه وعده هاست در من چه هجرهاست در من چه دستها به دعا مانده روز و شب اینها چه می شود ؟آ چگونه این همه عشاق بی شمار آواره از دیار یک روز بی صدا در کوره راه ها همه خاموش می شوند ؟ باور کنم که دخترکان سفید بخت بی وصل و نامراد بالای بامها و کنار دریچه ها چشم انتظار یار سیه پوش می شوند ؟با? ...
1473601

موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن

موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن + متن اهنگ باور کن حمید عسکری♫ در ادامه جدیدترین موزیک ویدیو حمید عسکری به نام باور کن را با کیفیت خوب به همراه متن موزیک ویدیو باور کن را مشاهده کنید ♫ new video by : hamid askari – bavar with text and s موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن با متن موزیک ویدیو باور کن حمید عسکری موزیک ویدیو حمید عسکری باور کن

باور