ای یار غلط کردیکه با یار دگر رفتی


1350938

رفتی

دل دنیا رو خون کردیکه اینجوری تو رفتیتموم دل خوشی هاموتو با رفتن گرفتیدل دنیا رو خون کردیکه اینجوری تو رفتیتموم دل خوشی هاموتو با رفتن گرفتیمثل قصه یک عشق تازه بودیمثل افسانه چه بی اندازه بودیهیشکی برای من شبیه تو نبودهدنیا چه بی رحمیآخه تنهایی زوده
62626

rafti

رفتی من ایستادم رفتی و من حیرت زد شدم رفتی و من اشک هایم گونه هایم را خیابان یک طرفه .د . رفتی و دلم را باخودت بردی رفتی مردم با ترحم نگاهم می.د . رفتی من افسرده شدم رفتی و خدا هم دلش برایم سوخت و تو بازهم رفتی . شعر از خودمه
1834228

ای قرار بیقرارم

اباصالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی کربلا رفتی کاظمین رفتی یاد ما هم باش مدینه رفتی به پابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا به دیدارقبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش زیارت نامه که میخوانی در کنار آن تربت خاموش به دنبال قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش شب کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر سر قبر قاسم و ...
1266445

اشعارمهدوی

اشعارمهدوی ابا صالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی کاظمین رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش مدینه رفتی به پابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش ابا صالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش زیارت نامه که می خوانی بر مزار آن تربت خاموش به دیدار قبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن به دیدار نینوا رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش ابا صالح ماس دعا
910005

غزل

آن روز که تو رفتی، من ماندم و تنهایی یک لحظه غزل پژمرد در اوج شکوفایی آن روز که تو رفتی، خورشید ز غم یخ زد در حسرت نازِ آن چشمان اهورایی آن روز که تورفتی، در شهر هیاهو شد سرخط خبرها شد:« رفتی و نمی آیی» آن روزکه تو رفتی، ی.ر همه جا شب شد دنیای بدون تو، چه ظلمت پایایی آن روز که تو رفتی، گنجشک دلش لرزید در فکر سقوط عشق، افتاد زبالایی هر روز چکاوک ها، در . و سرود و ساز حالا که تو رفتی نیست، نه ساز و نه آوایی شب ها منم و یک دل، لبریز ز بی خو. این کودک آشفته، خسته است زلالایی رفتی و شدی آن جا با دلبرکان همراه اینجا زغمت سو رفت، از چشم زلیخایی تو رفتی و بعد ا?...
386919

تو رفتی

هر لحظه مرا عشق گمان بود . تو رفتی اشکم چو ز این گونه روان بود . تو رفتی باور نکــنم تیـــغ تو بشکافت دلــم را با آن که مـرا قول ضمان بود .تو رفتی قسمتی از غزل / تو رفتی / چاپ اصل80 . حسین .یان .د . /قصه گوی شب شیراز
996254

یا ابا صالح المهدی

اباصالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ماهم باش نجف رفتی کاظمبن رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح مدینه رفتی به پابوس مادرت زهرا یاد ماهم باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش شب کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابالفضل با صفا رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح حاجت که میخوانی از برای فرج مسجد کوفه شدی مُحرِم در مناسک حج یا منی رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح. اللهم عجل لولیک الفرج
2186443

میلاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همگان مبارک

ابا صالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی ،کاظمین رفتی ،کربلا رفتی، یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالح مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا یاد ما هم باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش شب ،کربلا رفتی یاد ما هم کن کنار قبر ابوالفضل باصفا رفتی یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالح حاجت که می خوانی از برای فرج، مسجد کوفه شدی محرم در مناسک حج یا منا رفتییاد ماهم باش ابا صالح یا ابا صالح
316928

سفر بی من

به سویم با لب خشک آمدی، با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی، اما به سر رفتی! مگر با کوه خویشاوندی دیرینه ای داری؟ که هرچه بیشتر سویت دویدم، پیشتر رفتی تو را همشیره مهتاب می دانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی، وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی؟ اسیرت کرده بودم، فکر می . که عشق است این قفس را باز . دانه بگذارم که در رفتی تو مرغ نوپری، زود ست جلد بام من باشی خدا پشت و پناهت باد، اگر بی من سفر رفتی (علیرضا بدیع)
20011

تــو

به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی سر و سری ست با خورشید آن چشمان روشن را که هرچه بیشتر سویت دویدم پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب می دانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری؟ که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی اسیرت کرده بودم فکر می . که عشق است این! قفس را باز . دانه بگذارم، به در رفتی تو مرغ نو پری زودست جلد بام من باشی خدا پشت و پناهت باد اگر بی من سفر رفتی «علیرضا بدیع» *** تولدم م
613013

حلالم کن . به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی

به سویم با لب خشک آمدی، با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی مگر با کوه خویشاوندی دیرینه ای داری؟ که هرچه بیشتر سویت دویدم، پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب می دانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری؟ که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی اسیرت کرده بودم فکر می . که عشق است این! قفس را باز . دانه بگذارم که در رفتی تو مرغ نوپری، زود ست جلد بام من باشی خدا پشت و پناهت باد اگر بی من سفر رفتی علیرضا بدیع
2186703

میلاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همگان مبارک

ابا صالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی ،کاظمین رفتی ،کربلا رفتی، یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالح مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا،یاد ما هم باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش شب ،کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل باصفا رفتی یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالحابا صالح یا ابا صالح حاجت که می خوانی از برای فرج، مسجد کوفه شدی محرم در مناسک حج یا منا رفتییاد ماهم باش ابا صالح یا ابا صالح
239792

مرا در این غم و غربت، تک و تنها رها کردی

تو رفتی ای عزیز من، ولی من همچنان هستمتو تنها آن زمان بودی، ولی من هر زمان هستممرا در این غم و غربت، تک و تنها رها کردیکه من تنهاترین آدم، ز دردت در جهان هستمتو را گم کرده ام ای عشق، نمی دانم کجا رفتیبه دنبال نشان تو، که حتی یک نشان هستمز یادت بس که با.، نمانده اشک چشمانمشبیه رود زاینده، میان اصفهان هستمفراموشم شده لبخند، فراموشم شده شادیببین از بس که غمگینم، به شادی بد گمان هستممحمدصادق رزمی
192531

اباصالح .ماس دعا

« یا ابا صالح المهدی » با سلام این مداحی که امروز برای شما در اینجا قرار دادم مداحی با موضوع . زمان (عج) است که بسیار زیبا می باشد . متن مداحی : ابا صالح .ماس دعا ابا صالح .ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی کاظمین رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالح مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا یاد ما هم باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش شب . کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل باصفا رفتی یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا صالح . حاجت که می خوانی از برای فرج مسجد کوفه شدی محرم در مناسک حج یا منا
118612

خودمانیم... چه زیبا رفتی!

از کــوچ، عقب ماندم و تنهـا رفتی زخمی شده بودم که به یغما رفتی راضی نشدم بـه رفتنت یک لحظـہ امّــا خودمانیم، چه زیبــا رفتی... جعفر حبیبی
633611

. آهنگ جدید .حسین افتخاری به نام حلالم کن

به سوی او با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سر چشمه من تشنه رفتی میان دل بران پا بندی مهرت سرامد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی سرو سریست با خوشیت آن چشمان روشن را که هر چه بیشتر سویت دویدم بیشتر رفتی تورا هم شیره مهتاب میدانم که ماهاست به بالینم سر شب آمدی وقتی سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی به صدا از راه دور و بی خبر رفتی رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی به سوی او با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه من تشنه تر رفتی میان دلبران پا بندیه مهرت سرامد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما...
1750461

مهر بی مهری

تو رفتی تا میان ما نماند حرف چندانی تو رفتی رفت از دنیا ره و رسم مسلمانی تو رفتی و گرفتی فرصت دیدار خود از ما بیا در خانه ی چشمان ما آقا به مهمانی تو رفتی از فراقت مرگ تدریجی نصیبم شد نمانده بعد تو در پیکر من ذره ای جانی تو رفتی باغ جانم خشک مانند کویری شد به باغ جان نباریده پس از تو قطره بارانی تو تا بودی ندانستیم ما قدر شما را هیچ و حالا هم ندارد هیچ سودی این پشیمانی ز بی مهری ما بار سفر بستی ز پیش ما تو رفتی مهر بی مهری مرا خورده به پیشانی تو را با زحمت بسیار آوردم به دست اما نمی دانم چرا دادم ز دستت من به آسانی تو بودم ...
210465

حلالم کن

آهنگ جدید .حسین افتخاری حلالم کن به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی سر و سری ست با خورشید آن چشمان روشن را که هر چه بیشتر سویت دویدم پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب میدانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآ...
208884

حلالم کن

آهنگ جدید .حسین افتخاری حلالم کن به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی سر و سری ست با خورشید آن چشمان روشن را که هر چه بیشتر سویت دویدم پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب میدانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآ...
1750580

مهر بی مهری

تو رفتی تا میان ما نماند حرف چندانی تو رفتی رفت از دنیا ره و رسم مسلمانی تو رفتی و گرفتی فرصت دیدار خود از ما بیا در خانه ی چشمان ما آقا به مهمانی تو رفتی از فراقت مرگ تدریجی نصیبم شد نمانده بعد تو در پیکر من ذره ای جانیتو رفتی باغ جانم خشک مانند کویری شد به باغ جان نباریده پس از تو قطره بارانی تو تا بودی ندانستیم ما قدر شما را هیچ و حالا هم ندارد هیچ سودی این پشیمانی ز بی مهری ما بار سفر بستی ز پیش ما تو رفتی مهر بی مهری مرا خورده به پیشانیتو را با زحمت بسیار آوردم به دست اما نمی دانم چرا دادم ز دستت من به آسانی تو بودم بودی و بودی تو هم دین و هم ایمانم تو رف? ...
1079245

بی تو بودن

رفتی ای فصل قشنگ و سرخ و کال رفتی ای زیباترین تقویم سال رفتی ای خاطرات خوب من رفتی ان هم درچه وقت سال بی تو در اواز من رودی نماند بر لبم گلهای داودی نماند بی تو اتش اضطرابم می دهد وای اتش وای اتش وای اتش بی تو تنهایی عذابم می دهد با خود گویم این عذابم زیباست گریه تا تکانهای درون ? ...
33954

اسارت

آزاده پر کشید و رفت. خود آزاد شد و دیگران را اسیر کرد. در آرامستان ، کنارش ایستاده ام ، شانه هایش می لرزد. وجود قطرات اشک روی گونه هایش نشان از اسارتی است که دچار آن شده است. صدای آواز غم انگیز بنان گوشهایم را پر می کند و گونه هایم خیس می شود. همه شب نالم چون نی ، که غمی دارم ...... با ما بودی ، بی ما رفتی. چون بوی گل به کجا رفتی؟ … فغانم از زمین بر آسمان رود ...... رهائی از غم نمی توانم ...... ای شادی جان ، سرو روان، کز بر ما رفتی، از محفل ما ، چون دل ما سوی کجا رفتی؟؟ ...... چو ن بوی گل به کجا رفتی؟؟
937370

تو رفتی

تو رفتی و ستاره های شهر ما خاموش شدند، تو رفتی و درد بر ما آوار شد.بیش بودی برای ظرف کوچک لیاقتمان.
165280

اسارت

آزاده پر کشید و رفت. آزاد شد ، دیگران را اسیر کرد. در آرامستان ، کنارش ایستاده ام ، لرزش شانه هایش ناپایداری او را بیشتر نمایان می کند و قطرات اشک روی گونه هایش، نشان از اسارتی است که به آن دچار شده است. صدای آواز غم انگیز بنان گوشهایم را پر می کند و از درد این کاروان گونه هایم خیس می شود. همه شب نالم چون نی ، که غمی دارم ...... با ما بودی ، بی ما رفتی. چون بوی گل به کجا رفتی؟ … فغانم از زمین بر آسمان رود ...... رهائی از غم نمی توانم ...... ای شادی جان ، سرو روان، کز بر ما رفتی، از محفل ما ، چون دل ما سوی کجا رفتی؟؟ ...... چو ن بوی گل به کجا رفتی؟؟
1763647

مهر بی مهری

تو رفتی تا میان ما نماند حرف چندانیتو رفتی رفت از دنیا ره و رسم مسلمانی تو رفتی و گرفتی فرصت دیدار خود از م ا در خانه ی چشمان ما آقا به مهمانی تو رفتی از فراقت مرگ تدریجی نصیبم شدنمانده بعد تو در پیکر من ذره ای جانی تو رفتی باغ جانم خشک مانند کویری شدبه باغ جان نباریده پس از تو قطره بارانی تو تا بودی ندانستیم ما قدر شما را هیچو حالا هم ندارد هیچ سودی این پشیمانی ز بی مهری ما بار سفر بستی ز پیش ماتو رفتی مهر بی مهری مرا خورده به پیشانی تو را با زحمت بسیار آوردم به دست امانمی دانم چرا دادم ز دستت من به آسانی تو بودم بودی و بودی تو هم دین و هم ...
1792277

شعر عاشقانه

چنان دل بسته ام کردیکه با چشم خودم دیدمخودم میرفتم اماسایه ام با من نمی آمد!بنیامین دیلم
1555703

خب بسّه دیگه من عموم رو می خوام، اصلا همه ی مرده ها و نمرده ها و در شرف مرگ های جهانو می خوام ولم کنید.

رفتی و خی زمانی نمی کند مرا رها. عح. خب چرا رفتی؟ من اعتراض دارم. بیا خیالاتم جمع کن با خودت ببر.ولی نه جدّی جدّی...جان منکجایی...؟کجایی...؟که بی تو دل ش ّه ام...سر به زانوی غمنهادم،به گوشه ای نشسّه ام...آتشمبه جان وخموشمچو نای مانده از نوا...مانده با نگاهیبه راهیکه می رود به نا کجا...رفتی وندیدی...که بی تو...ش ّه بال و خسّه ام...رفتی وندیدی...که بی تو...چگونه پر ش ّه ام...رفتی و نهادیچه آساندل مرا به زیر پا،رفتی وخی ...زمانی نمی کندمرا رها...پ.ن. خوبه من عموم افتاد مرد که مِن بعد همه ی آهن جهان رو با فکرش گوش بدم. های شمایی که آهنگا رو به یاد شخص یا اتّفاق خاصّی گوش نمی ? ...
420837

بی عنوان

{شعری که از نیمه نوشتم} ... رفتی و گفتی با خیالم خوش باش! محبوب من! خی. خوش و واقعیت تلخ است این شیرینی تلخ را چگونه تاب بیاورم... رفتی و گفتی .ی از عشق نمرده است محبوب من! مرگ چیست؟ قلب بی تپش؟ یا دل بی طپش..؟ رفتی و گفتی تو هم مثل همه محبوب من! بین همه این آدمها چه .ی مثل من شبها از یادت بی خواب است؟ رفتی و گفتی میفهمم اما می روم رفتی و گفتی چاره ای جز رفتن نیست محبوب من! تنها مرگ است که بی چاره است هیچ جاده ای برای قدمهای ما یک طرفه نیست...
553513

از نگاه دیگران

دلم ش.تی دلم ش.تی و رفتی، فسانه گشتی و رفتی به ناله های شقایق، ترانه گشتی و رفتی زمان دریغ ندارد ز رفتن و نرسیدن به رفتن و نرسیدن زمانه گشتی و رفتی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2097277

aesculapius

رفتی و قصر خیالم را فروریختی رفتی و تاروپود عشق را گسستیرفتی و از رفتنت داغها مانده به این دلرفتی و از رفتنت گُلها شدند گِل رفتی و من ماندم و تاروپود از هم گسستهتاروپود عشق،عشق گذشته رفتی و من ماندم و خاطرات تلخ و شیرینرفتی و من ماندم ویاد ان روزهای دیرینرفتی و ازآن پس نشد ماه تابانرفتی و ازآن پس نبارید زابر باران رفتی و از رفتنت خشکیدند جویبارهارفتی و از ذفتنت پژمردند گ ارانرفتی و من شدم چون مرغ عشقی تنهارفتی اما،یادت ماند در دلها
2602471

چرا پس بی خبر رفتی؟

دلم در خواب می بویدشمیم خنده هایت را ولی بی آنکه بیدارم کنیبا ناز و آرامشچرا پس بی خبر رفتی؟بنازم خنده هایت را که بی آنها زمین بیهوده می چرخدفللک بیهوده می خنددنگفتی بی تو می میرم؟چرا پس بی خبر رفتی؟نگفتی این قفس جان از تو می گیرد؟نگفتی ای گلم این گل بدون باغ می میرد؟تو چون آهوی من بودی در این صحراچرا پس بی خبر رفتی؟غم هجرت ابم کرد در احساس آبادیبدون روی تو ای گل نمی جوید ی شادیبگو جانم فدای نام شیرینت چرا پس بی خبر رفتی؟دراین میخانه جامی نمی نوشدبه جز از دست یک یاغیهمه مخمور و بی تابند و بی ساقی چرا پس ...
1809262

تو و دیگر هیچ

چه شده که زلف خود را رخ آسمانی ات را، زنگاه من بریدی؟!به دلت تو شرم کردیکه حیات من گرفتی؟!غمِ این نبودنت را بسزای دلپرستی دهم از همانکه دارمبر خود زخود جلی ترس،غ
2481461

آهنگ مرتضی باز منو کاشتی رفتی

آهنگ خاطره انگیز مرتضی به نام باز منو کاشتی رفتی آهنگ قدیمی مرتضی به نام باز منو کاشتی رفتی کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده زیبا باز منو کاشتی رفتی با صدای مرتضی از شب صدا morteza – baz mano kashti rafti متن آهنگ مرتضی باز منو کاشتی رفتی ♫♫♫ مرتضی باز منو کاشتی رفتی آهنگ های مرتضی baz mano kashti rafti morteza باز منو کاشتی رفتی آهنگ باز منو کاشتی رفتی آهنگ جدید آهنگ جدید باز منو کاشتی رفتی از مرتضی آهنگ مرتضی آهنگ مرتضی به نام باز منو کاشتی رفتی آهنگ های مرتضی فول آلبوم مرتضی همه ی آهنگ های مرتضی متن آهنگ باز منو کاشتی ? ...
2363179

ای ماه خدا رفتی و بی تاب شدم

ای ماه خدا رفتی و بی تاب شدم چون ماهی دور مانده از آب شدم ای کاش تمام سال را می م تو رفتی و من دوباره در خواب شدم رسول خدا(ص) اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند آرزو می کند که سراسر سال رمضان باشد.
2362689

ای ماه خدا رفتی و بی تاب شدم

ای ماه خدا رفتی و بی تاب شدمچون ماهی دور مانده از آب شدمای کاش تمام سال را می م تو رفتی و من دوباره در خواب شدم رسول خدا(ص)اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند آرزو می کند که سراسر سال رمضان باشد.
911395

متن آهنگ بازی رو بلد شدی اشکمهر

متن آهنگ بازی رو بلد شدی اشکمهرlyrics . bazi ro balad shodi by ashkmehrبازی رو بلد شدیمتن آهنگ بازی رو بلد شدی اشکمهرکاش از اول میشدی برام مث یه تکیه گا اش میشد بودی و کاش میشد به قلبت تکیه دادکاش یه روزی این دلم دوست دوست داشتعاشقی بودم که شوخی ور نمیداشتبازی رو بلد شدی خوب رد شدی خوب همه فهمیدنپشت تو راه اومدم رفتی که رفتی ولی ترسیدمبازی رو بلد شدی خوب رد شدی خوب همه فهمیدنپشت تو راه اومدم رفتی که رفتی ولی ترسیدمبازی رو بلد شدی تو من که باختممن خودم واسه تو این بازی رو ساختمرفتی و رفتی که رفتی که رفتیآ.شم من میباختمبازی رو بلد شدی خوب رد شدی خوب همه فهمیدنپشت تو راه ?...
15962

حرف دیروز و امروز و فردا...

دیگه زمانش رسید. دیگه رفتی و من فقط تماشات .. هیچ کاری از دستم بر نیومد و دیگه واقعا باید تنهای تنها بمونم و پنهون شدنت رو تو جاده ی زندگیم تماشا کنم و حداکثر دستی برات ت. بدم و تو رفتی و من...دیگه رفتی و من باید به نداشتنت عادت کنم و هر چند وقت یک بار خاطراتم رو گرد گیری کنم تا اون چهره ی مهربونت از یادم نره...دیگه رفتی و باید به دلم بفهمونم که دیگه منتظر موندن و دلشوره داشتن تمومه...رفتی و گذروندن لحظات ناب کنار تو بودن، شد حسرت شب و روزهام...رفتی و من موندم و یه بغض مدام و یه دیوار که فقط به اندازه ی سایه ی من جا داره و من که تموم لحظات رو با آرزوی بغل . تو گ
1999293

آهنگ تو رفتی رامین بی باک

آهنگ رامین بی باک تو رفتی ramin bibak to rafti آهنگ رامین بی باک بنام تو رفتی تو رفتی بی بهونه اینکه رسم عاشقی نیست بعد تو من خیلی تنهام جای من تو قلب تو نیست ادامه مطلب
116790

ترانه 2

رفتی و دیوانه شدم من رفتنت را رفتی و این رفتن نبرد بوی تنت را افیون و بنگ و جرعه های بی ثمر را من مرده ام, مرده نمیفهمد خطر را در پشت پلک بسته ام با من هم آغوشی لبخند داری بر لبت اما تو خاموشی یک دم بیا گریه شوم در حجم آغوشت بعدا برو ای دلستان یادم فراموشت شاید که آغوشت کند حال مرا ابری شاید بشوید اشک ها یاد تو را قدری رفتی پریشان میکند یادت مرا هر دم رفتی و جز یاد تو نیست چیزی مرا مرحم "لونا"
866547

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ . new . ali zand vakili – rafti [آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
871388

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ . new . ali zand vakili – rafti [آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
866552

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ . new . ali zand vakili – rafti [آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
866439

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ. new . ali zand vakili – rafti[آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
679841

تو رفتی

تو رفتی ولی باز من به رسم همیشگی مان برای تنهایی هایت اشک ریختم برای خوشبختی ات دعا . برای آرامشت ... آسایشت پنهان شدم تو رفتی ولی باز من برای عشق و قرارهایمان دوباره تنهایی ، خواب ابدی را برای خودم تجویز . تو رفتی ولی حواست نبود به نامه نخوانده روی میز به رفتار هایم فریاد میزد اگر رفتی بدان یک نفر پنهان میشود برای خوشبختی ات و تو دیگر آن را نخواهی دید شاید لا به لای موهایت پنهان میشود پس اگر میشود کمتر موهایت را شانه بزن کمتر کوتاهشان کن .. مبادا با قیچی .ی را ببری که روزی تنها عشقت بود تو رفتی بدون اینکه پشت سرت را نگاه کنی ولی بدان من باز ...
574888

تو دیدی اشک چشمم

تو دیدی اشک چشمم را ولی بی اعتنا رفتیسکوت گریه هایم را شنیدی ، بی صدا رفتیهمیشه این سوال بی جواب آواره ام میکرد:مرا لایق ندیدی؟ سیری از من؟ یا …چرا رفتی؟من و یادت همیشه باهمیم عاشق تر از دیروزرفیق نیمه راه عشق ! بدون ما کجا رفتی ؟عجب دنیای بی رحمی ! تو می رفتی ویک عاشقتو را با گریه هایش بدرقه می کرد ، تا رفتیمسیر کوچه های رفتنت بن بست تقدیر استچرا از سرنوشت عاشقت ، نا آشنا رفتی ؟
1197624

مگه شما به حرف خدا رفتی ؟

مگه شما به حرف خدا رفتی ؟ خدا گفته اول وقت بخوان. اول وقت خو ؟ گفته غیبت نکن. غیبت نکردی؟ دروغ نگو ، نامحرم نگاه نکن ... آیا به حرف خدا رفتی ؟ اگه به حرف خدا بری خدا هم به حرف تو می رود و دعایت را مستجاب می کند. اخلاق حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)
176001

. آهنگ رفتی و عشق من ازدواج کرد . عباس گلاب

. آهنگ رفتی و عشق من ازدواج کرد . عباس گلاب با . و کیفیت بالا . موزیک . عباس گلاب بنام رفتی و عشق من ازدواج کرد ، با دو کیفیت متفاوت ۳۲۰ و ۱۲۸ همراه با متن آهنگ رفتی و عشق من ازدواج کرد . عباس گلاب و پخش آنلاین . new . amir abbas golab – rafti o eshghe man ezdevaj kard . آهنگ جدید رفتی و عشق من ازدواج کرد از . عباس گلاب ترانه و آهنگ از : . عباس گلاب / تنظیم شده توسط : معین راهبر / می. و مسترینگ این کار زیبا را نیز آرش پاکزاد عزیز انجام داده است . در ادامه مطلب . آهنگ رفتی و عشق من ازدواج کرد . عباس گلاب عشق تو عشق بچگی هام بود شونه هات پاتوق خستگی هام بود حرف آ.ت زندگیمو حراج کر
148649

بن بست...

به پاکی باران در خلوتم باریدی تو را احساس ....نمیدانم در کدام کوچه ی مه آلود راهت را گم کردیکه به دنب. در کوچه های معرفت به بن بست رسیدم.
2116256

آهنگ رفتی محمد طاهر

آهنگ جدید محمد طاهر رفتی new mohammad taher rafti آهنگ محمد طاهر بنام رفتی یه شبه پر زدی رفتی فک کن هیشکی بدتر از من نی ترانه . موزیک : محمد طاهر + تنظیم : سهیل شمس ادامه مطلب
145124

چی به سرمون اومد!!!!!!

قهر کرده اید انگار ؟ درست نمیگویم؟ حاجی دیگر نمیخندی ...! چه شده آن لبخندهای دائمت؟ حاجی آنطور درخودت رفته ای دلم غصه اش میشود ...سرت را بالا بگیر... به چه می .شی؟ از چه دلگیری؟ ... راستی حاجی ! قبلا ها یه عده ای میگفتند شماها رفتید بجنگید که چه بشود؟ خودتان خواستید ،خودتان هم شهید شدید آن وقتها جبهه میگرفتم و جوابشان را میدادم. حالا خودمانیم حاجی، بینی و بین الله رفتی که چه بشود؟ رفتی که . داشته باشیم؟ رفتی که عده ای مانتوهایشان روز به روز تنگ تر و روسری هایشان روز به روز کوچکتر شود؟ رفتی که ماه محرمی هم پارتی بگیرند و جشن های آنچنانی؟ رفتی که عده ای دختر و...
2135463

آهنگ رفتی علی زند ی

آهنگ علی زند ی رفتی ali zand vakili rafti آهنگ علی زند ی بنام رفتی ای خدای عالم چگونه باورم شد آن که روزگاری پناه و یاورم شد سایه اش نماند همیشه بر سر من زیر لب بخندد به مرگ و پ ر من پیانو:سامان احتشامی ادامه مطلب
2074078

آهنگ از هم جدا شیم مهدی مقدم

آهنگ مهدی مقدم از هم جدا شیم mehdi moghaddam az ham joda shim آهنگ مهدی مقدم بنام از هم جدا شیم چرا رفتی نموندی , چرا رفتی نموندی , چرا رفتی نموندی چشاتو بستی رو دلم رفتی تنهام گذاشتی ترانه و موزیک:میثاق راد+تنظیم:آرش خادمی ادامه مطلب
1328043

دلنوشته

پدرم.....مادرم یک روز بی مقدمه رفتی . بی مقدمه ، بی آنکه حتی قبلش هم حرف رفتن زده باشی ، یا حتی مشکلی داشته باشیم ، باید دلیل محکمی می داشتی که اینگونه ، بدون اینکه حتی مدیریت بحران اعلام کند و یا رو مه ها از رفتنت چیزی بنویسند ، رفتی . باید دلیل محکمی داشته باشی که اینگونه ، دست هایم را یتیم کرده ای . بی مقدمه رفتی و سجده ها و الغوث الغوث های من طولانی تر شد و انگار خدا بای اهمیت تر . تو رفتی ، تو بی آنکه به فکر غربت آغوشم در هوای سرد باشی ، تو بی آنکه بدانی چقدر مرا به قاصدک ها بی اعتماد و بی آنکه حتی بدانی تمام مرا بردی ، رفتی ، بی مقدمه رفتی . ...
541489

ای حسن جان برو خداحافظ

با همه خوبی و بدی رفتی از مسیری که آمدی رفتی سوی الطاف ایزدی رفتی .ت چاردرصدی رفتی شیخ خندان برو خداحافظ ای حسن جان برو خداحافظ ذلت و ظلم و . و خواری فقر و تبعیض و مردم آزاری رشد هر لحظه گرفتاری . و فساد و بیکاری غصه نان برو خداحافظ ای حسن جان برو خداحافظ خسته بودی و تخت خو.دی با تو شد یار بخت، خو.دی بدنت بود لَخت خو.دی چار سال است سخت خو.دی حال آسان برو خداحافظ ای حسن جان برو خداحافظ رفته از دست، هسته ای حالا قبح ها را ش.ته ای حالا خوب پیداست خسته ای حالا بار خود را که بسته ای حالا سوی سمنان برو خداحافظ ای حسن جان برو خداحافظ با خود
2408660

آهنگ چرا رفتی همایون شجریان

اهنگ چرا رفتی همایون شجریان با دو کیفیت با کیفیت 128 با کیفیت 320متن ترانه:چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمخی گر چه عمری یار من بودامیدت گر چه در پندار من بودبیا امشب ی دیگرم دهز مینای حقیقت ساقرم دهچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمدل دیوانه را دیوانه تر کنمرا از هر دو عا? ...
1078959

چرا رفتی

چرا رفتی چرا من بی قرارم ... به سر سودای اغوش تو دارم... نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی حالم از غم ناشکیباس... چرا رفتی چرا من بی قرارم...به سر سودای اغوش تو دارم... خی گرچه عمری یاره من بود ... امیدت گرچه در پنداره من بود... بیا امشب ی دیگرم ده... ز مینای حقیقت ساغرم ده... چرا رفتی ...چرا من بی قرارم...
149345

. رایگان آهنگ "چرا رفتی" با صدای همایون شجریان

. متن آهنگ «چرا رفتی» با صدای همایون شجریانچرا رفتی چرا من بی قرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی چرا من بی قرارمبه سر سودای آغوش تو دارمخی. گرچه عمری یار من بودامیدت گرچه در پندار من بودبیا امشب .ی دیگرم دهز مینای حقیقت ساغرم دهچرا رفتی چرا من بی قرارمبه سر سودای آغوش تو دارمچرا رفتی چرا من بی قرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی چرا من بی قرارمبه سر سودای آغوش تو دارمدل دیوانه را دیوانه تر کنمرا از هر دو عالم بی خبر کنبیا امشب .ی دی...
518952

تو ...

تو که رفتی؛زمان خوی کندی به خود گرفت!نه فقط به این شیوه گذشت؛بلکه آوخ چکید از ثانیه به ثانیه اش!تو که رفتی؛زیستن،نگاه خشم آلودی بر نفس نفس زدن های بالاجبارم انداخت!و تیغ در دست،گلوی خون اندود بودنم را به خون کشید!مادرم؛تو که از دنیا رفتی،دنیا از من رفت ...و اکنون،این منم؛از هم گسیخته!مجنون! "مجتبی ابوتر."
2029773

ترانه قدیمی : آهنگ قدیمی در به دری از عماد رام

بهترین آهنگ های قدیمی گریه کردیکه تو غربت چه کنمبا غم و درد و مصیبت چه کنمدلا اینجا همه از سنگ سیاستهر چی چشمام میبینه ناآشناستای خدا ای خداتا به کی در به دریای خدا تو که از کار جهان با خبریچی بگم اینجا خدایاجای من نیستاین همه قشنگیا برای من نیستتوی غربت ی هم صدای من نیستآخه اینجا واسه من خاک وطن نیستگریه کردیکه تو غربت چه کنمبا غم و درد و مصیبت چه کنمدلا اینجا همه از سنگ سیاستهر چی چشمام میبینه ناآشناستای خدا ای خداتا به کی در به دریای خدا تو که از کار جهان با خبریچی بگم اینجا خدایاجای من نیستاین همه قشنگیا برای من نیستتوی غربت ی هم صدای من نیستآخ? ...
519194

تو ...

تو که رفتی؛زمان خوی کندی به خود گرفت!نه فقط به این شیوه گذشت؛بلکه آوخ چکید از ثانیه به ثانیه اش!تو که رفتی؛زیستن،نگاه خشم آلودی بر نفس کشیدن های بالاجبارم انداخت!و تیغ در دست،گلوی خون اندود بودنم را به خون کشید!مادرم؛تو که از دنیا رفتی،دنیا از من رفت ...و چیزی نماند، جز؛رنج ...جنون ... "مجتبی ابوتر."

ای یار غلط کردیکه با یار دگر رفتی