ای یار غلط کردیکه با یار دگر رفتی


1350938

رفتی

دل دنیا رو خون کردیکه اینجوری تو رفتیتموم دل خوشی هاموتو با رفتن گرفتیدل دنیا رو خون کردیکه اینجوری تو رفتیتموم دل خوشی هاموتو با رفتن گرفتیمثل قصه یک عشق تازه بودیمثل افسانه چه بی اندازه بودیهیشکی برای من شبیه تو نبودهدنیا چه بی رحمیآخه تنهایی زوده
62626

rafti

رفتی من ایستادم رفتی و من حیرت زد شدم رفتی و من اشک هایم گونه هایم را خیابان یک طرفه .د . رفتی و دلم را باخودت بردی رفتی مردم با ترحم نگاهم می.د . رفتی من افسرده شدم رفتی و خدا هم دلش برایم سوخت و تو بازهم رفتی . شعر از خودمه
1834228

ای قرار بیقرارم

اباصالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی کربلا رفتی کاظمین رفتی یاد ما هم باش مدینه رفتی به پابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا به دیدارقبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش زیارت نامه که میخوانی در کنار آن تربت خاموش به دنبال قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش شب کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر سر قبر قاسم و ...
2863291

وقتی تو رفتی

وقتی تو رفتی از مشرق لبها طلوع خنده ها رفت از دست من وز دست ما اینده ها رفت وقتی تو رفتی مهتاب بام آسمان کمرنگ تر شد وقتی تو رفتی دنیا به چشمم از قفس هم تنگ تر شد وقتی تو رفتی اندوه شوق زندگی را از دلم برد وقتی تو رفتی برگ درختان زرد شد خورشید افسرد وقتی تو رفتی مرگ خندید در جمع ما انگیزه های زیستن مرد
996254

یا ابا صالح المهدی

اباصالح ماس دعا هر کجا رفتی یاد ماهم باش نجف رفتی کاظمبن رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح مدینه رفتی به پابوس مادرت زهرا یاد ماهم باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش شب کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابالفضل با صفا رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح حاجت که میخوانی از برای فرج مسجد کوفه شدی مُحرِم در مناسک حج یا منی رفتی یاد ما هم باش اباصالح یا اباصالح اباصالح یا اباصالح. اللهم عجل لولیک الفرج
316928

سفر بی من

به سویم با لب خشک آمدی، با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی، اما به سر رفتی! مگر با کوه خویشاوندی دیرینه ای داری؟ که هرچه بیشتر سویت دویدم، پیشتر رفتی تو را همشیره مهتاب می دانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی، وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی؟ اسیرت کرده بودم، فکر می . که عشق است این قفس را باز . دانه بگذارم که در رفتی تو مرغ نوپری، زود ست جلد بام من باشی خدا پشت و پناهت باد، اگر بی من سفر رفتی (علیرضا بدیع)
239792

مرا در این غم و غربت، تک و تنها رها کردی

تو رفتی ای عزیز من، ولی من همچنان هستمتو تنها آن زمان بودی، ولی من هر زمان هستممرا در این غم و غربت، تک و تنها رها کردیکه من تنهاترین آدم، ز دردت در جهان هستمتو را گم کرده ام ای عشق، نمی دانم کجا رفتیبه دنبال نشان تو، که حتی یک نشان هستمز یادت بس که با.، نمانده اشک چشمانمشبیه رود زاینده، میان اصفهان هستمفراموشم شده لبخند، فراموشم شده شادیببین از بس که غمگینم، به شادی بد گمان هستممحمدصادق رزمی
118612

خودمانیم... چه زیبا رفتی!

از کــوچ، عقب ماندم و تنهـا رفتی زخمی شده بودم که به یغما رفتی راضی نشدم بـه رفتنت یک لحظـہ امّــا خودمانیم، چه زیبــا رفتی... جعفر حبیبی
208884

حلالم کن

آهنگ جدید .حسین افتخاری حلالم کن به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی سر و سری ست با خورشید آن چشمان روشن را که هر چه بیشتر سویت دویدم پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب میدانم که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآ...
2782432

کاش می شد صدایت را ببوسم، کاش می شد دو چشمت را بغل کرد

با من چه کردیکه عه تو نیز جذاب است؟...
1750580

مهر بی مهری

تو رفتی تا میان ما نماند حرف چندانی تو رفتی رفت از دنیا ره و رسم مسلمانی تو رفتی و گرفتی فرصت دیدار خود از ما بیا در خانه ی چشمان ما آقا به مهمانی تو رفتی از فراقت مرگ تدریجی نصیبم شد نمانده بعد تو در پیکر من ذره ای جانیتو رفتی باغ جانم خشک مانند کویری شد به باغ جان نباریده پس از تو قطره بارانی تو تا بودی ندانستیم ما قدر شما را هیچ و حالا هم ندارد هیچ سودی این پشیمانی ز بی مهری ما بار سفر بستی ز پیش ما تو رفتی مهر بی مهری مرا خورده به پیشانیتو را با زحمت بسیار آوردم به دست اما نمی دانم چرا دادم ز دستت من به آسانی تو بودم بودی و بودی تو هم دین و هم ایمانم تو رف? ...
33954

اسارت

آزاده پر کشید و رفت. خود آزاد شد و دیگران را اسیر کرد. در آرامستان ، کنارش ایستاده ام ، شانه هایش می لرزد. وجود قطرات اشک روی گونه هایش نشان از اسارتی است که دچار آن شده است. صدای آواز غم انگیز بنان گوشهایم را پر می کند و گونه هایم خیس می شود. همه شب نالم چون نی ، که غمی دارم ...... با ما بودی ، بی ما رفتی. چون بوی گل به کجا رفتی؟ … فغانم از زمین بر آسمان رود ...... رهائی از غم نمی توانم ...... ای شادی جان ، سرو روان، کز بر ما رفتی، از محفل ما ، چون دل ما سوی کجا رفتی؟؟ ...... چو ن بوی گل به کجا رفتی؟؟
937370

تو رفتی

تو رفتی و ستاره های شهر ما خاموش شدند، تو رفتی و درد بر ما آوار شد.بیش بودی برای ظرف کوچک لیاقتمان.
165280

اسارت

آزاده پر کشید و رفت. آزاد شد ، دیگران را اسیر کرد. در آرامستان ، کنارش ایستاده ام ، لرزش شانه هایش ناپایداری او را بیشتر نمایان می کند و قطرات اشک روی گونه هایش، نشان از اسارتی است که به آن دچار شده است. صدای آواز غم انگیز بنان گوشهایم را پر می کند و از درد این کاروان گونه هایم خیس می شود. همه شب نالم چون نی ، که غمی دارم ...... با ما بودی ، بی ما رفتی. چون بوی گل به کجا رفتی؟ … فغانم از زمین بر آسمان رود ...... رهائی از غم نمی توانم ...... ای شادی جان ، سرو روان، کز بر ما رفتی، از محفل ما ، چون دل ما سوی کجا رفتی؟؟ ...... چو ن بوی گل به کجا رفتی؟؟
2672264

بی تاب

دلم بی تاب دیدار دوبارست دلم غمدار آن چشم خمارستتو رفتی و دلم آرام ،جان داد دلم فرمان یک عمر خزان داد ندیدی عشق را در چشم خیسم نخو نامه ی قلب مریضم تو رفتی از نگاهم دور و بیراه تو را جستم همه کوی و همه راه تو رفتی و ش تم بی صدا من چنان آواره ی غم ها شدم من «نسیم»
2937852

چرا پس بی خبر رفتی؟

دلم در خواب می بویدشمیم خنده هایت را ولی بی آنکه بیدارم کنیبا ناز و آرامشچرا پس بی خبر رفتی؟بنازم خنده هایت را که بی آنها زمین بیهوده می چرخدفللک بیهوده می خنددنگفتی بی تو می میرم؟چرا پس بی خبر رفتی؟نگفتی این قفس جان از تو می گیرد؟نگفتی ای گلم این گل بدون باغ می میرد؟تو چون آهوی من بودی در این صحراچرا پس بی خبر رفتی؟غم هجرت ابم کرد در احساس آبادیبدون روی تو ای گل نمی جوید ی شادیبگو جانم فدای نام شیرینت چرا پس بی خبر رفتی؟دراین میخانه جامی نمی نوشدبه جز از دست یک یاغیهمه مخمور و بی تابند و بی ساقی چرا پس ...
1809262

تو و دیگر هیچ

چه شده که زلف خود را رخ آسمانی ات را، زنگاه من بریدی؟!به دلت تو شرم کردیکه حیات من گرفتی؟!غمِ این نبودنت را بسزای دلپرستی دهم از همانکه دارمبر خود زخود جلی ترس،غ
15962

حرف دیروز و امروز و فردا...

دیگه زمانش رسید. دیگه رفتی و من فقط تماشات .. هیچ کاری از دستم بر نیومد و دیگه واقعا باید تنهای تنها بمونم و پنهون شدنت رو تو جاده ی زندگیم تماشا کنم و حداکثر دستی برات ت. بدم و تو رفتی و من...دیگه رفتی و من باید به نداشتنت عادت کنم و هر چند وقت یک بار خاطراتم رو گرد گیری کنم تا اون چهره ی مهربونت از یادم نره...دیگه رفتی و باید به دلم بفهمونم که دیگه منتظر موندن و دلشوره داشتن تمومه...رفتی و گذروندن لحظات ناب کنار تو بودن، شد حسرت شب و روزهام...رفتی و من موندم و یه بغض مدام و یه دیوار که فقط به اندازه ی سایه ی من جا داره و من که تموم لحظات رو با آرزوی بغل . تو گ
116790

ترانه 2

رفتی و دیوانه شدم من رفتنت را رفتی و این رفتن نبرد بوی تنت را افیون و بنگ و جرعه های بی ثمر را من مرده ام, مرده نمیفهمد خطر را در پشت پلک بسته ام با من هم آغوشی لبخند داری بر لبت اما تو خاموشی یک دم بیا گریه شوم در حجم آغوشت بعدا برو ای دلستان یادم فراموشت شاید که آغوشت کند حال مرا ابری شاید بشوید اشک ها یاد تو را قدری رفتی پریشان میکند یادت مرا هر دم رفتی و جز یاد تو نیست چیزی مرا مرحم "لونا"
866552

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ . new . ali zand vakili – rafti [آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
871388

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی

. آهنگ جدید علی زند .ی به نام رفتی . آهنگ رفتی با کیفیت 320 و 128 همراه با پخش آنلاین + متن آهنگ . new . ali zand vakili – rafti [آرشیو] . آهنگ علی زند .ی به نام رفتی
2884488

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi beshe پخش بزودی – دمو آهنگ اضافه شد زانیار خسروی رفتی که چی بشه متن آهنگ رفتی که چی بشه از زانیار خسروی از وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشه …
2884460

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi beshe پخش بزودی – دمو آهنگ اضافه شد زانیار خسروی رفتی که چی بشه متن آهنگ رفتی که چی بشه از زانیار خسروی از وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشه …
2884588

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه

آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi besheپخش بزودی – دمو آهنگ اضافه شد زانیار خسروی رفتی که چی بشه متن آهنگ رفتی که چی بشه از زانیار خسروی از وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشه …
574888

تو دیدی اشک چشمم

تو دیدی اشک چشمم را ولی بی اعتنا رفتیسکوت گریه هایم را شنیدی ، بی صدا رفتیهمیشه این سوال بی جواب آواره ام میکرد:مرا لایق ندیدی؟ سیری از من؟ یا …چرا رفتی؟من و یادت همیشه باهمیم عاشق تر از دیروزرفیق نیمه راه عشق ! بدون ما کجا رفتی ؟عجب دنیای بی رحمی ! تو می رفتی ویک عاشقتو را با گریه هایش بدرقه می کرد ، تا رفتیمسیر کوچه های رفتنت بن بست تقدیر استچرا از سرنوشت عاشقت ، نا آشنا رفتی ؟
1197624

مگه شما به حرف خدا رفتی ؟

مگه شما به حرف خدا رفتی ؟ خدا گفته اول وقت بخوان. اول وقت خو ؟ گفته غیبت نکن. غیبت نکردی؟ دروغ نگو ، نامحرم نگاه نکن ... آیا به حرف خدا رفتی ؟ اگه به حرف خدا بری خدا هم به حرف تو می رود و دعایت را مستجاب می کند. اخلاق حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)
2727938

آهنگ سهیل رادمهر تو که رفتی

آهنگ جدید سهیل رادمهر به نام تو که رفتی آهنگ سهیل رادمهر به نام تو که رفتی کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده تو که رفتی با صدای سهیل رادمهر از شب صدا new soheil radmehr – to ke rafti متن آهنگ سهیل رادمهر تو که رفتی سهیل رادمهر تو که رفتی آهنگ جدید,to ke rafti,تو که رفتی, آهنگ تو که رفتی, آهنگ سهیل رادمهر, آهنگ سهیل رادمهر به نام تو که رفتی, فول آلبوم سهیل رادمهر, همه ی آهنگ های سهیل رادمهر,متن آهنگ تو که رفتی از سهیل رادمهر, آهنگ جدید تو که رفتی از سهیل رادمهر,soheil radmehr,سهیل رادمهر, آهنگ های سهیل رادمهر,
2116256

آهنگ رفتی محمد طاهر

آهنگ جدید محمد طاهر رفتی new mohammad taher rafti آهنگ محمد طاهر بنام رفتی یه شبه پر زدی رفتی فک کن هیشکی بدتر از من نی ترانه . موزیک : محمد طاهر + تنظیم : سهیل شمس ادامه مطلب
145124

چی به سرمون اومد!!!!!!

قهر کرده اید انگار ؟ درست نمیگویم؟ حاجی دیگر نمیخندی ...! چه شده آن لبخندهای دائمت؟ حاجی آنطور درخودت رفته ای دلم غصه اش میشود ...سرت را بالا بگیر... به چه می .شی؟ از چه دلگیری؟ ... راستی حاجی ! قبلا ها یه عده ای میگفتند شماها رفتید بجنگید که چه بشود؟ خودتان خواستید ،خودتان هم شهید شدید آن وقتها جبهه میگرفتم و جوابشان را میدادم. حالا خودمانیم حاجی، بینی و بین الله رفتی که چه بشود؟ رفتی که . داشته باشیم؟ رفتی که عده ای مانتوهایشان روز به روز تنگ تر و روسری هایشان روز به روز کوچکتر شود؟ رفتی که ماه محرمی هم پارتی بگیرند و جشن های آنچنانی؟ رفتی که عده ای دختر و...
2727900

آهنگ سهیل رادمهر تو که رفتی

آهنگ جدید سهیل رادمهر به نام تو که رفتی آهنگ سهیل رادمهر به نام تو که رفتی کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده تو که رفتی با صدای سهیل رادمهر از شب صدا new soheil radmehr – to ke rafti متن آهنگ سهیل رادمهر تو که رفتیسهیل رادمهر تو که رفتی آهنگ جدید,to ke rafti,تو که رفتی, آهنگ تو که رفتی, آهنگ سهیل رادمهر, آهنگ سهیل رادمهر به نام تو که رفتی, فول آلبوم سهیل رادمهر, همه ی آهنگ های سهیل رادمهر,متن آهنگ تو که رفتی از سهیل رادمهر, آهنگ جدید تو که رفتی از سهیل رادمهر,soheil radmehr,سهیل رادمهر, آهنگ های سهیل رادمهر,
2074078

آهنگ از هم جدا شیم مهدی مقدم

آهنگ مهدی مقدم از هم جدا شیم mehdi moghaddam az ham joda shim آهنگ مهدی مقدم بنام از هم جدا شیم چرا رفتی نموندی , چرا رفتی نموندی , چرا رفتی نموندی چشاتو بستی رو دلم رفتی تنهام گذاشتی ترانه و موزیک:میثاق راد+تنظیم:آرش خادمی ادامه مطلب
2408660

آهنگ چرا رفتی همایون شجریان

اهنگ چرا رفتی همایون شجریان با دو کیفیت با کیفیت 128 با کیفیت 320متن ترانه:چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمخی گر چه عمری یار من بودامیدت گر چه در پندار من بودبیا امشب ی دیگرم دهز مینای حقیقت ساقرم دهچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمدل دیوانه را دیوانه تر کنمرا از هر دو عا? ...
518952

تو ...

تو که رفتی؛زمان خوی کندی به خود گرفت!نه فقط به این شیوه گذشت؛بلکه آوخ چکید از ثانیه به ثانیه اش!تو که رفتی؛زیستن،نگاه خشم آلودی بر نفس نفس زدن های بالاجبارم انداخت!و تیغ در دست،گلوی خون اندود بودنم را به خون کشید!مادرم؛تو که از دنیا رفتی،دنیا از من رفت ...و اکنون،این منم؛از هم گسیخته!مجنون! "مجتبی ابوتر."
519194

تو ...

تو که رفتی؛زمان خوی کندی به خود گرفت!نه فقط به این شیوه گذشت؛بلکه آوخ چکید از ثانیه به ثانیه اش!تو که رفتی؛زیستن،نگاه خشم آلودی بر نفس کشیدن های بالاجبارم انداخت!و تیغ در دست،گلوی خون اندود بودنم را به خون کشید!مادرم؛تو که از دنیا رفتی،دنیا از من رفت ...و چیزی نماند، جز؛رنج ...جنون ... "مجتبی ابوتر."
2418350

مسیرِ « »

تو که ناگزیر می رفتی بعد از رفتنت تنها رنگی که می ماند رنگ اشک بود و من به تماشا می نشستم جای ردِ واژه هایت را و من و خی ، خیس من زیر بارش خاطرات، خیس می شدم تو که می رفتی هر شب دستهایم را می بوییدم شاید که عطر دستهای تو را میان سرگردانی واژه ها گرفته باشند تو که می رفتی من می ماندم و اندوهی تلخ اندوه من تنها از دلتنگی تو بود دلتنگ تو که می شدم سنگی سرد سخت به ام فشار می آورد تو که می رفتی من بودم و یک سکوت سرد و در حسرتِ نگاهی که سکوتم را ترجمه کند و فریــادِ فرو خورده ی واژه های تلخِ مرا به گوش تو برساند چندین سال فاصله ها را دویدم تا مسیرِ « » ، ? ...
655780

شب باران

mahdi [email protected]_tamjidiامشب باران می باره نم نمخاطره هامو یادم میاره کم کم خاطره های با تو بودن .....عزیزم بی انصافی کردی و رفتی خیلی زود ...عزیزم ش.تی دلی رو که همش سهم تو بود .....عزیزم نمیتونم بی تو دووم بیارم خیلی سخته.....یه عمری همه آرزوم بودی و رفتی خیلی درده.....هم،دردم بودی هم،درمانمهم،احساس،هم،وجدانمبودی همه دارو ندارم ........بی معرفت رفتی بعد رفتنت همش ولمیه عمریه که رفتی ولی هنوز تنگت میشه دلم @mahdi_tamjidi_official
2840806

اینایی که ش ت عشقی میخورن ((:

اینایی که ش ت عشقی میخورن این متن ها رو از کجا میارن که دل آدمو کباب میکنه؟ من که هرچی به خودم فشار میارم فقط این شعره یادم میاد: "باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم بجز من یکی دیگه داشتی رفتی"!
426104

میان پیچ یک جاده

مرا گم می کنم در انحراف پیچ یک جادهمرا گم می کنم در خاطرات یک غم سادهمرا در شرح یک غربت تو می دیدی و می دیدممیان چشم های تو، ش.تی نقش افتاد لنجارِ من و یک خواب طولانی، کمی کابوستو را در جاده های دور دیدم، دل به ره دادهتو می رفتی و در ذهنم کمی ا.ید عشقی دورتو می رفتی و شب، با لشکری از درد آمادهتو می رفتی و من در غم، برای خویش می خواندمتو را گم کرده ام آ.، میان پیچ یک جادهشعر از خودم!
2938110

خودت که رفتی عطرت راچه کنم؟!

رفتی...یادت را فراموش اما عطرت را چه کنم؟به هرچه فکرمیکنم به لبخندهایم وارزوهایم وشعر هایم یا حتی رز های خشک شده ی روی طاغچه ...ادم ناشناسی در ذهنم می اید ادمی که روزی دنیایم بود اما الان نمی شناسمش اما...اما عطرش را به خوبی میشناسم..! بگذار واضح تر بگویم رفتی و من شدم پرازخالی عشقت....عطرت و ارزوهایم:)
1041384

باز منو کاشتی رفتی d:

موقع ناهار آقاجون داشت از خاطرات و شغلش میگفت؛ بعد مادرجون میگه" نمیدونی که! تا منو گرفت ۶ ماه رفت یت و من تنها بودم... " آقاجون" اره راست میگه! ۶ ماه نبودم. " و واکنش من چی بود به نظرتون ؟! به همراه صدای دست و جیغ حضار گرامی شروع به خوندنِ باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی ... البته لازم به ذکر است که منظور از حضار گرامی در متن همان خود آن شرلی به تنهایی میباشد ! d:
2158674

فروش ترانه خاطره

تا با خاطره هات خاطره بازی می کنم خطرات و می م من پاکبازی میکنم روز اول که نگاهت به نگاهم افتاد یک دفعه معجزه شد یک اتفاقی رخ داد کجا رفتی نمیخوام بدونم حتی برگرد رفتنت آتشی زد این دل و خا تر کرد کجا رفتی لعنتی نیاز دارم من به تو دائم رانه ام من گوش کن تو صدامو کجا رفتی کجا نمیخوام حتی بدونم رفتی و خوب دارم ریه هامو میسوزونم - رفتن تو نابودم کرد اره مفقودم کرد من که آلوده نبودم اره الوده ام کرد برای ید ترانه کامل اینجا کلیک کنید
1720664

آتش شدی، رفتی و گفتی: عشق سوزان است

از اولش هم گفته بودم که سری از من دیدی که من حق داشتم؟! عاشق تری از من دلبسته ات بودم من و دلبسته ام بودی اما رهایت کرد عشق دیگری از من آتش شدی، رفتی و گفتی: «عشق سوزان است باقی نماند کاش جز خا تری از من» رفتی و جا مانده فقط مُشت پَری از تو رفتی و باقیمانده چشمان تری از من فالله خیر حافظا خواندم که برگردی برگشته ای با حال و روز بهتری از من من عاشق لبخندهایت بودم و حالا... با خنده های زخمی ات دل می بری از من عاشق ترینم! من کجا و حضرت زینب؟! حق داشتی اینقدر راحت بگذری از من...
2014768

آهنگ از وقتی رفتی شهاب مظفری

آهنگ شهاب مظفری از وقتی رفتی shahab mozaffari az vaghti rafti آهنگ شهاب مظفری بنام از وقتی رفتی وقتی رفتی خودشو حس باخته همه جا ته دله بیچاره ادامه مطلب
592622

رفتی

انگار دستام سرده سردن..انگار چشمام شب تارن...آسمون سیاه ابر . ....شرشر بارون داره میباره....حالا رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین...تنها خاطراتم تو بودی فقط همین...گفتی برو تنها بمون..با غصه ها همراه بمون..دیگه نمیتونم خسته خسته م داره چشمام ابر بارون...رو گونه هام شده روون..رفتی و رفتی تنها میمونم...تا آ. عمر واست میخونم...
1519598

ترانه اون شب که تو رفتی

وقتی که توو خیال تو هستم گم بودنم ز دور هم پیداست در قاب غم گرفته ای کوچک تصویر یک پرندهٔ تنهاست بی تو به بی ی پناه بردم تا بیشتر به تو بپردازم .... .... اون شب که از کنار من رفتی آوار شد وجود من بر خود حالم .... .... می سوخت در کنار لبم برگی آهم به رنگ دود ستبری بود چشمم .... .... اون شب میون خاطراتی دور .... .... .... رفتی و بعد رفتنت هر شب با فکر تو چشامو می بندم .... .... حبیب کیانی قلعه سردی
2878467

آهنگ زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه

آهنگ جدید زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi besheزانیار خسروی رفتی که چی بشهاز وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشه ...برای روی لینک زیر کلیک کنید. آهنگ با کیفیت 128
2878397

آهنگ زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه

آهنگ جدید زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi beshe از وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشه برای روی لینک زیر کلیک کنید آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه
2878351

آهنگ زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه

آهنگ جدید زانیار خسروی به نام رفتی که چی بشه new xaniar khosravi – rafti ke chi besheاز وقتی رفتی یه جور دیگم یه آدم عصبی و بی رحم یه آدمی که تا تو بودی به هیچی لب نمیزد یه جوری بد شد حالش تا یه هفته حرف نمیزد باورم نمیشد آخه مگه میشد چجوری برات عادی شد دستایی که سرد شد روزایی که بد شد همه چی برات بازی شد آره اشتباه بود هرچی بین ما بود از تو قلب من برو برو اسمتم نباشه دیگه آ اشهبرای روی لینک زیر کلیک کنید آهنگ زانیار خسروی رفتی که چی بشه
2866750

تو رفتی،

تو رفتی،و این "مرگ" بودکه بجایِ توهر روز به من،نزدیک تر میشد...!#سید_محمدعلی_صدری
1921842

رفتی و به جا مانده

رفتی و نرفت اما یاد ِ تو از این هر لحظه تو را بینم در بغض هر آیینهپ . ن : به روز میشود++
753122

می رفتی...

می رفتی... کاش ماضی استمراری رفتنت را هم قدم مضارع اخباری ام میشدی!
655414

ابراهیم بن رسول الله

کوه در سوگ فراق تو ندارد طاقت پسرم بوده ای و داغ تو گشته قسمت خواستم همچو گلی سیر ببویم رویت اجلت آمد و تقدیر ندادم مهلت ای ف. حسینم پسرم ابراهیم آمدی دلبری از من بنمودی رفتی از حسادات عدو . گشودی رفتی توهم از" توطئه ی قومِ یهودی" رفتی قطره ای آمده بودی و چو رودی رفتی ای ف. حسینم پسرم ابراهیم شورشی بر دل پر شور پدر شد ب.ا داده ام اذن ف. شدنِ جانت را کرده ام نسخه ی مرگ تو به دستم امضا تو شدی هدیه ی من در صدف عاشورا ای ف. حسینم پسرم ابراهیم
815878

کی رفتی؟!

منتظرت بودم....داشتم ناامید میشدم که امدی....اما هرچه منتطرشدم نفهمیدم کی رفتی!!!
574886

چرا رفتی

چرا رفتی ؟ چرا ؟ من بی قرارم !به سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماهتاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباست
2903407

دوبیتی چهارم

همه ی اهل جهان در سفرند برخی گوییند که این رهگذران درگذرند فاصله نیست که در طول سفر بیش شود عشق و شور است که با رهگذران درگذرند عشق بی فرجام و جام و آتشش مهر داغی بر دل و اه و عتش گفتم ات ای دوست شهر خالی شد از عشق همچون لیلی و مجنون سرش باز تا مرز الس رفتی مرد. در راه تو با ساز و رفتی مرد. با دیدن اه بلند ساز و نی ات خاموش شد! این راه نکو بود که می رفتی مرد؟!! باز وصف یار می آید به یاد از طریق پر ز درد دار او دارد به یاد از دم و بزم جوان شیرین یاد از برای آن طریق فرهاد داد
2152976

چهار دوبیتی

همه ی اهل جهان در سفرند برخی گوییند که این رهگذران درگذرند فاصله نیست که در طول سفر بیش شود عشق و شور است که با رهگذران درگذرند عشق بی فرجام و جام و آتشش مهر داغی بر دل و اه و عتش گفتم ات ای دوست شهر خالی شد از عشق همچون لیلی و مجنون سرش باز تا مرز الس رفتی مرد. در راه تو با ساز و رفتی مرد. با دیدن اه بلند ساز و نی ات خاموش شد! این راه نکو بود که می رفتی مرد؟!! باز وصف یار می آید به یاد از طریق پر ز درد دار او دارد به یاد از دم و بزم جوان شیرین یاد از برای آن طریق فرهاد داد
2577684

تو رفتی ولی بازم حس عشقتو دارم . . .

تو رفتی ولی بازم حس عشقتو دارم . . . به کجا رفتی عزیزم ! مثه تو از کجا بیارم ؟ تو نیستی که ببینی چقدر دلم بی پناهه . . . چشمهام یه ابر تاره که یه ریز بارون میباره ! دیگه طاغتم تمومه ، دیگه من آروم ندارم . . . امشبم مثه هر شب به عشق خوابت سرمو زمین میزارم !
2662838

مرا تنها رها کردی شبی و بی خبر رفتی

تو همچون دیگران رفتی ، ولی من همچنان ماندم چنان که آمدم تا انتهای داستان ماندم مرا تنها رها کردی شبی و بی خبر رفتی بلاتکلیف ، من بین زمین و آسمان ماندم تو را گم کرده ام آنگونه که گم کرده ام خود را نشانی نیست از تو آنچنان که بی نشان ماندم تو را صد حنجره آواز تا شیراز با خود برد و من چون بغض کوری در گلوی اصفهان ماندم تو با اسب سفید بال دار آرزو رفتی و من با چرخش کالسکه در نقش جهان ماندم نه حالا ، بلکه عمری با دل من این چنین بودی نبودی هر زمان بودم ، نم هر زمان ماندم به اخم خود به من گفتی که از پیشم برو ! رفتم ولی با ? ...
1482692

کلیپ سینمایی - چرا رفتی؟

کلیپ های سینمای ایران ترانه «چرا رفتی؟»: آهنگ از تهمورث اظری، شعر از بانو سیمین بهبانی با صدای همایون شجریان کلیپ سینمایی - چرا رفتی؟لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p | کیفیت 480p |
2307928

شهادت علی ( ع ) 2

دیگر برایم دلخوشی معنا نداردوقتی تو را بابای من دنیا ندارد رفتی یتیم بی قرار شهر کوفهحس کرد تازه طفلکی بابا ندارد رفتی برای زینب تو خستگی مانددیگر پرستارت به پیکر نا ندارد خونت نوشته گوشه محراب مسجداین کوه طور عاشقی موسی ندارد دنیا پدر جان تا خود روز قیامتمانند تو گریه کن زهرا ندارد رفتی و از این شهر بردی مهربانیکوفه برای ماندن ما جا ندارد رفتی خیال دشمن تو گشت راحتدر سر به غیر از فکر عاشورا ندارد فکری به حال روزگار دخترت کنددر روزهایی که حرم سقا ندارد "محمد حسین رحیمیان"

ای یار غلط کردیکه با یار دگر رفتی