این چه زندگی که من دارم


1740102

من به این درد شبی خواهم مرد

من به دوستی شک دارم. به حرفهایی که آدم ها می زنند شک دارم. به خلوص نیتم وقتی ستایش را می بوسم شک دارم. به خوبی خودم شک دارم. به عشق به خودم شک دارم. به عشق شک دارم. به افتخاری که mace به من می کند شک دارم. به نفرتی که از خدا دارم شک دارم. به خوبی ریاضی شک دارم. به کاربردی بودن نجوم شک دارم. به فاصله ی خدا از زمین شک دارم. به حس خودم به مامان٬ به حس مامان به من شک دارم. به شک دارم. به افغانستان شک دارم. به نفرت خودم از آدم ها شک دارم. به علاقه ی خودم به آدم ها شک دارم. به فردینا شک دارم. به پارمیدا شک دارم. به مموش شک دارم. به رنگ زررد شک دارم. به آسمان شک دارم. به زیبایی ست ...
1762776

من بیدل از در عاجزی به چه سو روم، به کجا رسم

من به دوستی شک دارم. به حرفهایی که آدم ها می زنند شک دارم. به خلوص نیتم وقتی ستایش را می بوسم شک دارم. به خوبی خودم شک دارم. به عشق به خودم شک دارم. به عشق شک دارم. به افتخاری که mace به من می کند شک دارم. به نفرتی که از خدا دارم شک دارم. به خوبی ریاضی شک دارم. به کاربردی بودن نجوم شک دارم. به فاصله ی خدا از زمین شک دارم. به حس خودم به مامان٬ به حس مامان به من شک دارم. به شک دارم. به افغانستان شک دارم. به نفرت خودم از آدم ها شک دارم. به علاقه ی خودم به آدم ها شک دارم. به فردینا شک دارم. به پارمیدا شک دارم. به مموش شک دارم. به رنگ زررد شک دارم. به آسمان شک دارم. به زیبایی ست ...
2371006

یاد دارم عشق دیرین وشوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو و هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه و بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده و ان اشکها ، چشم خسته و فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم و هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها ...
2381002

یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ...
2381974

یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار عشق تو برام چون چون دار درد هر خیال یاد دارم بگذریم بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یا? ...
1823282

من زندگی را دوست دارم ... (ح پناهی)

your browser does not support the audio element. دریافتعنوان: relaxحجم: 976 کیلوبایت من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم دیــــــن را دوست دارم ولی از کشیش ها میترسم قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها میترسم عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم ک ن را دوست دارم ولی از آیینه میترسم سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم من میترسمــــ... پس هستم ! این چنین میگذرد روز و روزگار من... من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم ...
2722244

اشعار زمان(عج) – شب هفتم – سید مجتبی شجاع

اشعار زمان(عج) – شب هفتم – سید مجتبی شجاع از دست فراقت گِله دارم، گله دارم هر روز همین مسأله دارم، گله دارم جا مانده ترین لاله ی باغ یم دلتنگی صد قافله دارم، گله دارم من داغ برادر به جگر دارم و سوزم زین غم که از او فاصله دارم، گله دارم بی کرب و بلا، هیچ دم آرام نگیرم آقا دل کم حوصله دارم، گله دارم از این که به پشت تو نخو م ی وقتی که به لب نافله دارم، گله دارم ما هر چه که خو م، فقط بارش زهراست گاهی که خیال صله دارم،گله دارم یک نامه نشد تا که برایت بنویسم صدها ورق باطله دارم، گله دارم عمری ست که با دیدن هر کودک در خوا ...
1887710

دوستت دارم مثل حس گرم اولین لمس دستها...

از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نامه ی اداری مهمی مینویسم و دوستت دارم... غذایم را میخورم و دوستت دارم... از تو دلخورم و دوستت دارم.... ید میکنم و دوستت دارم... شام میپزم و دوستت دارم... سالاد درست میکنم و دوستت دارم.... میخوابم و دوستت دارم... من دوستت دا ...
1917200

دوستت دارم مثل حس گرم اولین لمس دستها...

از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نامه ی اداری مهمی مینویسم و دوستت دارم... غذایم را میخورم و دوستت دارم... از تو دلخورم و دوستت دارم.... ید میکنم و دوستت دارم... شام میپزم و دوستت دارم... سالاد درست میکنم و دوستت دارم.... میخوابم و دوستت دارم... من دوستت دا ...
715576

تو

اکثرا به تو فکر می کنم ، غروبی آرام ، بادی ملایم ، کافه ای دنج ، من که هنوز جوانم ، و صدای آرام و قشنگ تو ... کاش می دانستم ، چطور باید صدایم را به تو برسانم ، که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم ... .. نمی گذارم کَس دیگری مرا بشناسد ، فراموشم نکن ..
2885419

دوست دارم زندگی رو

یه صبح دیگه یه ص توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروزو زندگی کن فردا دیگه دیرهنم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینهخورشید و نورو ابرای دورو هرچی که تو زمین و آسمونه بهم انگیزه میدهرها کن دیروزو زندگی کن امروزو هر روز یه زندگی دوبارست یه شروع جدیدهدوست دارم زندگی رو دوست دارم زندگی روخوب یا بد اگه آسون یا سخت نا امید نمیشم چون دوست دارم زندگی رودوست دارم زندگی رو …♪♪♫♫♪♪♯چشماتو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جا شهجاده دنیا میسازه واست کابوس و رو ...
2884982

دوست دارم زندگی رو

یه صبح دیگه یه ص توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروزو زندگی کن فردا دیگه دیرهنم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینهخورشید و نورو ابرای دورو هرچی که تو زمین و آسمونه بهم انگیزه میدهرها کن دیروزو زندگی کن امروزو هر روز یه زندگی دوبارست یه شروع جدیدهدوست دارم زندگی رو دوست دارم زندگی روخوب یا بد اگه آسون یا سخت نا امید نمیشم چون دوست دارم زندگی رودوست دارم زندگی رو …♪♪♫♫♪♪♯چشماتو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جا شهجاده دنیا میسازه واست کابوس و رو ...
2698028

این منم

تو کتاب نوشتههرچی رو که میخای از الان زندگی کنین بارون میخایین؟چتر بردارین اعتقاد قوی و عملی ینی این پول میخایبن از الان مثل ثروتمندا رفتار کنین حتی اگه پول کمی دارین راحت جش کنین نترسین.....من دارم دنبال جواب سوالام میگردم من دارم ب جوابای سوالایی که رسیدم عمل میکنممن دارم یاد میگیرم دارم ازمون میکنم دارم جشن میگیرم دارم از خدا بخاطر فرصتی که بهم داده تشکر میکنم دارم تلاش میکنم دارم برنامه میچینم دارم میرم دارم میرسم انگار رسیدم و تمام زندگی بهتون از قبل خبر نمیده پس صبا مثل شخصبتی ک میخایین پاشین باحوصله و اماده گی شاید همون روز همون ساعت ه? ...
756166

آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرس

آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرسآن قدر دغدغه از خوی تو دارم که مپرسچون ره کوی تو پرسم دلم از بیم تپدآن قدر ذوق سر کوی تو دارم که مپرسسر به زانوی خیال تو هلالی شده امآن قدر میل به ابروی تو دارم که مپرساز خم موی توام رشتهٔ جان می گسلدآن قدر تاب ز گیسوی تو دارم که مپرسصد ره از هوش روم چون رسد از کوی تو بادآن قدر بی خودی از بوی تو دارم که مپرسجانم از شوق رخت دیر برون می آیدانفعال آن قدر از روی تو دارم که مپرسمحتشم! تا شده .م دلت از پهلوی یار،آن قدر ذوق ز پهلوی تو دارم که مپرسمحتشم! تا شده آن شوخ به نظمت مایل،ذوقی از طبع سخن گوی تو دارم که مپرسمحتشم کاشانی
2441996

خوشتر از طعم عسل طعم دعای سحر است

شکر صد بار خدا را که سعادت دارم فرصت آمدن و عرض ارادت دارم باز در وت یک عبد گدا آمده ام من از این جامه به تن خلعت شهرت دارم دست من نیست اگر بی سر و پا آمده ام دست من نیست اگر شوق زیارت دارم قصّه ی پنجره فولاد و مرا می دانی من به بوسیدن این پنجره عادت دارم در این میکده خیمه زده ام شاهد باش دست امید به دامان اجابت دارم این دل مرده ی من زندگی اش دست شماست من خودم خوب به این نکته عنایت دارم معجزه از تو عجیب است مگر من حتّی به گدایان تو هم چشم کرامت دارم حاجتم را ندهی پیش خودم خواهم گفت او مرا خواسته پیداست که قیمت دارم " داشتم کنج حرم جا? ...
2909968

اس ام اس دوستت دارم عاشقانه احساسی

اس ام اس دوستت دارم عشقم,اس ام اس دوستت دارم عزیزم,اس ام اس دوستت دارم همسرم,اس ام اس دوستت دارم مادر,اس ام اس دوستت دارم 92,اس ام اس دوستت دارم خواهرم,اس ام اس دوستت دارم عاشقانه 93,اس ام اس دوستت دارم شوهرم,اس ام اس دوستت دارم خواهر,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی با ترجمه,اس ام اس دوستت دارم احساسی,اس ام اس دوستت دارم ابجی,اس ام اس دوستت دارم از ته دل,اس ام اس دوستت دارم الکی,اس ام اس دوستت دارم اذر93,اس ام اس دوستت دارم ابان93,اس ام اس دوستت دارم انگلیسی با ترجمه فارسیاس ام اس دوستت دارم عاشقانه احساسی,اس ام اس دوست دارم انگلیسی,اس ام ...
1046998

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم (قیصر امین پور)
2217114

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور
2806782

ایران را دوست دارم / علی اشرف درویشیان

ایران را دوست دارم چون که مزرعه های سرسبز و معطر برنج شمال را دوست دارم .چون جنگل های انبوه مازندران و رشت را دوست دارم .ایران را دوست دارم چون فردوسی و شاهنامه اش را دوست دارم .چون رستم و سهراب و گردآفرید و تهمینه را دوست دارم . چون شیراز را دوست دارم. حافظ و سعدی را دوست دارم .چون کرمانشاه را دوست دارم و ابوالقاسم لاهوتی شاعر نامدار کرمانشاهی را دوست دارم .باغ های کرمانشاه و درخت های آلوچه و انگور و سیب و گل اش را دوست دارم . چون بیستون و شیرین و فرهاد را دوست دارم .چون لاله های واژگون لرستان را دوست دارم . ایران را دوست دارم زیرا محمد مصدق , خسرو روزبه , خسر ...
1215770

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
965270

گنجینه ای که من دارم

نشد عیان غم دیرینه ای که من دارم ز سوز . ی بی کینه ای که من دارم نرفت یاد تو و آن نگاه مهر آلود ز صفحه ی دل و آیینه ای که من دارم ز درد و غصه پر و،از فغان بود لبریز دل ش.ته و این . ای که من دارم شب فراق نشد دامنم تهی از اشک ببین ز اشک چه گنجینه ای که من دارم حساب هفته و ماه و فصول رفت از یاد به هفته گم بود آدینه ای که من دارم اگر ش.ت غم و اشک و آه شانه ی من بعید نیست ز ک.نه ای که من دارم ز عشق "رستم" و "تهمینه" آگهی تو(رها) قیاس کن من و تهمینه ای که من دارم علی میرزائی(رها)
2579054

زندگی خوبی دارم اما زن بدی دارم!

من بعد مدتها رفتم زن گرفتم اما یه زنی نصیبم شد که همه زندگی منو به باد داد، من از نظر مالی روحی روانی خوب بودم عالی بودم اما مامانم و خواهرم گفتن زن بگیریم برات تا اینکه در سن ۴۱ سالگی زنم دادن اما خب الان زندگی خوبی دارم اما زن بدی دارم! واقعا بده ها ، یعنی نه اخلاق خوبی داره ، نه ظاهر خیلی خوبی، نه حجاب خوبی، نه اهل زندگی هست، من موندم واقعا ..
1515682

دوست دارم

دروست دارم بشینم کج اتاق یا روی مبل جلو پنجره دراز بکشم و کتاب بخونم......دوست دارم وسط ظهر سرد پاییزی زیر نور آفتاب چرت بزنم.........دوست دارم با رفقایم همان هایی که از دوران دور و نزدیک هنوز دوستشان دارم دور آتش بنشینم و تا صبح خاطره بگویم..........دوست دارم صبح زود صبحانه بخورم و بعدش بخوابم......دوست دارم دسته جمعی فوتبال ببینم و تیمم ببرد........دوست دارم بنویسمدوست دارم ................................چرا همیشه کاری را نمی کنم که دوست دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
979988

روزگار من ...

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم ! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم ! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم ! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم ! ک.ن را دوست دارم ولی از آینه می ترسم ! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم ! من می ترسم ، پس هستم . این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی
2796734

عجب دارم

پند و عبرتمن عجب دارم در این دارِ غرور مرگ بینی و نمایی بَس سرورمن عجب دارم در این دارِ حزین می شوی با زشت و با نیکان قرینمن عجب دارم زِ آن در جهان قبر ببیند حیله سازد در نهانمن عجب دارم زِ مردِ حق شناس نعمتش حق داد، گردد ناسپاسمن عجب دارم زِ آن شد پناه روزیِ حق خورده بنماید گناهمن عجب دارم زِ آن در فلک مال اندوزد به صد دوز و کلَکمن عجب دارم زِ آن در زمین عاقبت بیند ولی دور از یقینم? ...
184070

دار

از پنجره ی اتاق دارم می زد در خلوت کوچه باغ دارم می زدهر لحظه برای من فال گرفتبا قهوه ی داغ دارم می زدپایان شب سیه را می دیددر چشم چراغ دارم می زدگاهی که هوای او می .با درد فراق دارم می زد !انگار برای او لذت داشتبا شادی و اشتیاق دارم می زدوقتی که به سمت من می آمدشومی کلاغ دارم می زد #سجاد_صادقی
2546752

نیستی

نیستی دارم دق می کنم / نیستی دارم می پوسمع اتو من یکی یکی / بر می دارم می بوسمپیرهن یادگاریتُ / هر شب دارم بو می کنمبرای برگشتن تو / به آسمون رو می کنم نیستی دارم دق می کنم / نیستی دارم می پوسمع اتو من دونه دونه / بر می دارم می بوسماز خدا می خوام دوباره / تو رو ببینم رو به رومقسم به اشک حسرتم / فقط همینه آرزومنیستی دارم دق می کنم/ نیستی دارم می پوسمع اتو من یکی یکی / بر می دارم می بوسمیه عالمه گل میارم / همه رو پ ر می کنمهر شب دارم همینجوری/ با تنهاییم سر می کنم تموم اشکام /هدیه ی نبودنت کنار مننمی دونی چی می گذره / به قلب بی قرار منوای که چقدرسخته برام / ثانیه ها ب ...
291312

پست پیشنهادیbahar alone

زیباترین شعر قیصر امین پور من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مُبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
656832

من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم

خواهم که بریزم ز دلم واژه به واژه در دامنت آن شور که از موی تو دارم این مستی و شوقی که بر این حال فتاده ست از چشم تو و طره ی گیسوی تو دارم غارتگری مهر نه کار دل من بود این را ز تو و طبع تو و خوی تو دارم ای عطر وجودت همه جا هم نفس من یک ذره هوا هست من از بوی تو دارم ای چهره تو مظهر هر حسن در عالم ذوقی اگرم هست ز مه روی تو دارم ای شعرترین شعر مرا وحی کن امشب من هر چه غزل هست ز ابروی تو دارم #سپهر_الف
2114536

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم new babak taslimi – dooset daram متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط تو جهان ایده آل منیکاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد یه بار در گوشت بگمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم آهنگ جدید بابک تسلیمی دوست دارم با تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذ ت دارهمن واسم تو این دنیا احساس تو تنها اهمیت دارهدل من تنهات نمیذاره …دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمدوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمبگو دوسم داری بگی حظ میکنم بخوای اخلاقمم من عوض میک? ...
558172

اس ام اس دوست دارم

اس ام اس دوست دارممجموعه: اس ام اس های جالب جدیدترین اس ام اس دوست دارم دوستت دارم که این ها را می نویسم دوستت دارم که کلمه ها را درک می کنمدوستت دارم چون خودت هستیدوستت دارم چرا که جهان را دوست دارم چرا که عاشق آدم ها شده ام .. نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم دوستت دارم وقتی ص. می اید دوستت دارم،وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای *** اس ام اس دوست دارم عشقم *** دوستت دارم و هر بار بجای گفتنش؛ بو می کشم تمام عطرهای جهان را که از تن ات بارها جا گذاشته ای. تو را از وقــــــــــــتی ک...
2108892

آهنگ دوست دارم زندگی رو

آهنگ دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی آهنگ درخواستی از کاربران آهنگ دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی آهنگ جدید سیروان خسروی با نام دوست دارم زندگی رو آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی و استثنایی سیروان خسروی با نام دوست دارم زندگی رو با بالاترین کیفیتترانه و ملودی: زانیار خسروی – تنظیم: سیروان خسروی آهنگ دوست دارم زندگی رو ادامه مطلب
436264

سبک زندگی - سخت زندگی .

گفتم:«خوش به ح.... اینطوریه دیگه دنیا؛ یکی راحت زندگی می کنه و یکی دیگه مثل ما سخت.» راستش مدل زندگیش رو دوست دارم و وقت هایی که خیلی شور کار و زندگی و هر چیز دیگه ای رو در میارم، پیش خودم به این فکر می کنم که واقعاً چطور می تونه این جور راحت زندگی کنه و برام مهمه که یه روز بفهمم از کِی و چطور به این مدل زندگی فکر کرده. جوابش به من این بود: «تو خودت دوست داری سخت زندگی کنی، تقصیر .ی نیست.» راست می گفت. من واقعا دوست دارم سخت زندگی کنم. درستش اینه که دوست ندارم سخت زندگی کنم، مدلی از زندگی رو دوست دارم که به سخت زندگی . منتهی می شه. نمی تونم کاری رو ناقص رها
1738042

انتظار ۲۳۱ _ را دوست دارم

⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است ⚜ را دوست دارم با چشم های م? ...
1417726

علی میرزایی(رها)

خ کن چنان ز دور و زمانه دلی غمین دارم که اشک در بصر و جان در آستین دارم فساد و ظلم فراگیر گشته روی زمین چه دل خوشی ز س ت در این زمین دارم ب سر مردم ،فروش دختر ها بود رقابت قدرت به آن یقین دارم ز ک ن به ساحل رسیده جای صدف خدای من عرق شرم بر جبین دارم چه حاجتی به بهشت برین مرا باشد کنون که روی زمین جنتی چنین دارم خدا تو را به خ قسم خ کن که در کمین بشر توپ و تانک و مین دارم (رها) برای بشر شرق و غرب ی ان است نه انتظار از ان و نه هم ازین دارم علی میرزائی(رها)
1250076

دارم یخ می زنم

دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم. دارم یخ می زنم. بافت تنم کرده ام ، روفرشی هم به پا کرده ام ، پتو هم روی خودم انداخته ام . اما دارم یخ می زنم . دارم یخ می زنم. دارم یخ می زنم
347954

سبک زندگی

گفتم:«خوش به ح.... اینطوریه دیگه دنیا؛ یکی راحت زندگی می کنه و یکی دیگه مثل ما سخت.» راستش مدل زندگیش رو دوست دارم و وقت هایی که خیلی شور کار و زندگی و هر چیز دیگه ای رو در میارم، پیش خودم به این فکر می کنم که واقعاً چطور می تونه این جور راحت زندگی کنه و برام مهمه که یه روز بفهمم از کِی و چطور به این مدل زندگی فکر کرده. جوابش به من این بود: «تو خودت دوست داری سخت زندگی کنی، تقصیر .ی نیست.» راست می گفت. من واقعا دوست دارم سخت زندگی کنم. درستش اینه که دوست ندارم سخت زندگی کنم، مدلی از زندگی رو دوست دارم که به سخت زندگی . منتهی می شه. نمی تونم کاری رو ناقص رها
460132

به صحراهای عشق خود [شعر]

ز ترکان پریچهره یکی را دوست تر دارم که از بیداد گیسویش دل خون چشم تر دارم اگرچه کوه بودم من کنون در بوته ی هجران ز پیچ و تاب موی او دلی زیر و زبر دارم ز دوری جان به جان آمد دل و جان در فغان آمد کنون تا از در آید جان نگه دائم به در دارم خیالی نو مرا در دل ز عشق آن پری آمد غم کهنه ز جان شستم که سودای دگر دارم به صحراهای عشق خود مرا می خواند آن لیلی چو مجنون رخش گشتم همه پا در سفر دارم مرا تا پیر میخانه مدامم می دهد جامی چه باک از حیله ی . و طعن بی بصر دارم مرا گفت آینه بشکن که تا از خود رها گردی چه گویی کاندر آیینه رخ او در نظر دارم ز پیله ی تنگ این ع
148208

دوستت دارم ای «دوستت دارم»!

«دوستت دارم» جام شریفی است که مست می کند و صداقت می بخشد «دوستت دارم» خورشیدی است که هر روز طلوع می کند، آن هم بی تکرار «دوستت دارم» تبر عظیمی است که جنگل صد ساله را . می کند «دوستت دارم» چه زیبا و چه شیرین و چه با معنا است اما حیف که چه بی اندازه «دوستت دارم» لوس شده است ادامه مطلب
2874064

میلاد حضرت رضا(ع)

میلاد حضرت رضا(ع) چه الفتی به دل از حضرت رضا دارم همیشه حسرت آن گتبد طلا دارم صدای طبل و نقّاره چون به گوش آید هزار نغمه ز شور و ابوعطا دارم به کودکی ز رضا مهر در دلم افتاد که ف بر همه عالم و ما سوا دارم کنار مر قد پر نور حضرتم امشب شب تولد آقا رضا رضا دارم اگر ز کنج قفس پا نهم گهی بیرون رهی به غیر حرم در نظر کجا دارم کبوتران حرم صف به صف به پروازند دو صد هما به سرم جای یک هما دارم تو حجّ ِ ما فقرایی به سر دوم سویت بس افنخار ازین حجّ ِ بی ریا دارم غریو شادی و شور است در حرم امشب (رها) دلی ز شعف پر، ز? ...
2263106

دوستت دارم

در این هستی غم انگیز وقتی حتی روشن یک چراغ ساده ی «دوستت دارم» کام زندگی را تلخ می کند وقتی شنیدن دقیقه ای صدایِ بهشتی ات زندگی را تا مرزهای دوزخ می لغزاند دیگر – نازنین من- چه جای اندوه چه جای اگر... چه جای کاش... - این حرف آ نیست - به ارتفاع ابدیت دوستت می دارم حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم. خدایا دوست دارم ، همین! بیشتر از این چیزی ندارم که بگم..
1401582

حسرت آدم

زین جهان ، بیش و کمش هیچ ، تو را کم دارم سیبم و حسرت همراهی آدم دارم گر چه از فاصله ها ، راه به آغوش تو نیست دست خواهش سحر از ت شبنم دارم دیده بی تاب تماشا ، همه شب در غم یار اشک غم از ب چشم ، دمادم دارم به طواف تو ، چو پروانه بسوزم سر و جان بعد هر سعی و صفا ، شوق به زمزم دارم گنبد سبز نگاهت ، به شفا راه نداشت طلب مرحمتی ، از غم و ماتم دارم
1388048

لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم...

من که در تُنگ برای تو تماشا دارم با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی است، ولی ممکن نیست به زبان آورم آن را که تمنا دارم چیستم؟! خاطره زخم فراموش شده لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟ چیزی از عمر نمانده است، ولی می خواهم خانه ای را که فرو ریخته بر پا دارم فاضل نظری
4470

مهر تابان

تو را ای مهر تابان دوست دارم تو را ای بهتر از جان دوست دارم تو را اندازه ی این نسترن ها چو بوی یاس ایوان دوست دارم شبیه عطر نرگس های وحشی رها در دست طوفان دوست دارم تو را اندازه ی بیت. ابربه قدر لطف باران دوست دارم تو را همسایه با مهتاب و رویا در این سوز زمستان دوست دارم خیال دلنشین روشنت را به دور از نقش نسیان دوست دارم الا ای یوسف مصری کجاییتو را ای گنج پنهان دوست دارم خدا را انتظارم کُشت ، برگرد !تو را ای ماه کنعان دوست دارم#افروز_عسکری
521556

دوستت دارم1

خبر داری دوستت دارم؟ خیلی هم دوستت دارم؛ زیر باران دوستت دارم، با رنگین کمان دوستت دارم، روز برفی دوستت دارم، ابری و آفت. دوستت دارم! صبح دوستت دارم، ظهر و عصر دوستت دارم! و وای از شب... شب هم دوستت دارم؛ ببین مرا... جورواجور دوستت دارم! می شود جورواجور بگویی من هم! هیچ کدام از قطره های باران شبیه هم نیستند زیبا! جور واجورند! باران باشی، مثل زمین می شوم که یک قطره ات هم از آغوشم نمی افتد! #حامد_نیازی @cafeparag.h_mag
2057234

من

من درک دارم من شعور دارم من عقل دارم من می فهمم کجای کارم پس لطفا اینقدر دخ نکنید! مرسی اه! زندگی من دیگه به عنوان ی که از نوجوانیش گذر کرده مال خودمه!
2444902

اگر در خانه انبار طلا دارم ژنم خوب است

اگر در خانه انبار طلا دارم ژنم خوب است اگر صد وام بی چون و چرا دارم، ژنم خوب است اگر درچند پرونده همیشه مطرحم بنده اگر در هر فسادی ردپا دارم؛ ژنم خوب است اگر تاسیس گردد شرکتی پربار در کشور در آن پستی خفن از ابتدا دارم، ژنم خوب است اگر در پاسخ هر که مطرح می کند پرسش چَک و تهدید و مشت و ناسزا دارم، ژنم خوب است اگر یک حوض کوچک در حیاط خانه ات داری من اما چند است و سونا دارم، ژنم خوب است اگر چه مشکلاتی می شود تصویب در مجلس دو سه تا مشت پر، مشکل گشا دارم، ژنم خوب است حنای من اگر بی رنگ بی رنگ است باکی نیست که من از چین ترانزیت حنا دا? ...
979812

گوهرایمان

شب میلاد رضا شور فراوان دارم/مرغ دل راهی آن خاک .اسان دارم/بروم مشهد او تاکه دلم باز شود/همه از .ت آن گوهر ایمان دارم/حضرتش معدن عشق است و صفا واحسان/شوق دیدار حرم زمزم چشمان دارم/حرمش کعبه مقصود ولا در دنیاست/حب او دردل خود ازبرجانان دارم/عالم آل محمد همه اش خورشیداست/عشق برمهدی او گوهریزدان دارم/
979810

گوهرایمان

شب میلاد رضا شور فراوان دارم/مرغ دل راهی آن خاک .اسان دارم/بروم مشهد او تاکه دلم باز شود/همه از .ت آن گوهر ایمان دارم/حضرتش معدن عشق است و صفا واحسان/شوق دیدار حرم زمزم چشمان دارم/حرمش کعبه مقصود ولا در دنیاست/حب او دردل خود ازبرجانان دارم/عالم آل محمد همه اش خورشیداست/عشق برمهدی او حجت یزدان دارم/
2237136

در پایان یک روز خوبِ خیلی خوب - ۲۶ اردیبهشت

به نظرم واقعاً توی یکی از بهترین دوره های زندگی م قرار دارم. حتی شاید بهترینِ قبل و بعد. که امیدوارم بهترینِ بعد نباشه:))خونوادمو دارم که سالمن و منو دوست دارن عاشقانه و منم همونجور دوسشون دارم، یه عزیز دارم و یه رابطه ی خوب و یه حال خوب و عشق این وسط، یه جایگاه نسبت خوب از نظر تحصیلی و اجتماعی، انگیزه و وقت و پول برای انجام -حداقل اغلب-علاقمندی هام و رضایت مندی.با تموم مشکلاتی که این وسط باهاشون دست به گریبانیم، با تموم وحشیانی که سعی می کنن روحمونو آزار بدن، من زندگی خوبی دارم واقعاً. دارم نهایت تلاشمو می کنم برای لذت بردن ازش و به نظرم مسیر درستیو پیش ...
2907921

حسرت

اگر یک عروسک چینی بودم وهیچ گاه در گذر زمان تغییر نمی کمتر بار حسرتها را بر دوش میکشیدم شاید چون خیلی زیاد حسرت به دل دارم اینچنین آرزویی دارم حسرت زندگی را دارم که زندگی ن این حس آ مرا میکشد میدانم.
875306

افشین

. آهنگ و متن آهنگ دوست دارم از افشین بذار همه بدونن همه مردم این شهر نمی خوام دل توو . بشه پژمرده ، پر پر یه حرفی رو لبامه یه بغضی توو گلومه حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدنه دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه دوست دارم قسم به اون قطره ی اشکی که زچشمام روی خاک پات میباره دوست دارم به پاکی اون بوسه ای که لب تشنه ام روی اون لبات میذاره دوست دارم به اون خدای مهربون دوست دارم به نامه های بی زبون دوست دارم از این زمین خاکیمون دوست دارم تا دور دورای آسمون دوست دارم تا دور دورای آسمون دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه بذار همه بدونن همه مر...
1990642

نامه هشتم: یکنفر از این جامعه ی افسرده

سلام م میدونستی من افسردگی دارم؟ عاره دارم البته نه اینکه تو این زمونه شخمی افسردگی چیز خاصی باشه شصت درصد مردم افسرده ن و منم مث اون بقیه دلم میخواد حرف بزنم و بگم که نگرانم و یا خیلی اضطراب دارم و یا هیچ نقطه روشنی توی زندگی سیاه من وجود نداره حتی دلم میخاد برم پیش روانشناس ولی میدونی که روانشناسا منو خیلی ناامیدتر م احتیاج به کمک دارم و اینو بیشتر از هرچیزی حس میکنم حس میکنم که دارم غرق میشم و احتیاج به کمک دارم کاش یه روانشناس خوب تو این دهات نکبتی ما پیدا میشد م من احتیاج به کمک دارم... احتیاج به حرف زدن... به دلگرم شدن احتیاج دارم م . ...
596376

خدای من

در حد انفجار اشک آماده ریختن دارم اما نمیتونم و نمیخوام گریه کنم،خدا جانا من شرمندتم بابت رفتار خودم و زندگی که دارم و بابت رفتار اون ازت عذر میخوام.دستام یخ زده و این بغض بی امون داره گلومو فشار میده، سرگیجه دارم و زندگیمو رو هوا میبینم...کاش اون دفتری که ریز ریز . و وبلاگ قبلی رو نگه میداشتم برای مصمم بودن رو بضی تصمیما لازم دارمشسرگیجه دارم. بی سیتالوپرام زندگی سخته اما ممکن :)
1166012

ای یارهمیشه دلارامم

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم به کام و آرزوی دل چو دارم خ حاصل چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند بحمد الله و المنه بتی لشکرشکن دارم سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم ن? ...
1840946

یه دونه خواهر دارم...

یه دونه خواهــر دارم اگه ی دنیا دشمنم باشن خواهرم رفیقمه… یه دونه خواهر دارم ینی ی پناه گاه همیشگی دارم… یه دونه خواهر دارم دل گیری ندارم….. یه دونه خواهر دارم اصلا غم ندارم…. یه خواهر دارم یکی رو دارم که اشکو از صورتم پاک میکنه… یه دونه خواهر دارم انگاری دنیا رو دارم..عاشقتم خواهر عزیز تر ازجونم:))
2226918

امراض مشغول کارند!

داریم به لحظات زخم معده دارم، کلیه ام سنگ ساز است، دیابت دارم، م، قلب م نارساست، فشار خون دارم، سه شیفت کار می کنم، مرض استسقا دارم، یبوست مزمن دارم، گفته، خودم پرسیدم و... نزدیک می شویم.
2106606

خیر باشه...

من احساساتم زیاده، ولی درونمهتو شدید تر از من احساسات داری و بیرونتهمن سخت ارتباط می گیرم گاهی، گاهی هم آسون. بستگی به شرایطم دارهتو راحت ریشه های ارتباطت با آدم سبز میشه به گفت و گومن دنیای فعلی ام رو دوست دارم، دنیای مستقلم، دنیایی که هر صبحش که بلند می شم برای خودمِ، برای ی نیست، دغدغه های شخصی دارم و از صبح تا شب براش می دَوَم، دارم زور می زنم که درستش کنم، تنهایی...اما دارم فکر می کنم که هیچی تهش نیست! و دارم به این فکر می کنم که باید تهِ این زندگی یه چیزی باشه، تهِ این شکل زندگی ای که دارم زور می زنم بسازمش، باید یه چیزی باشه که بتونه منو ببره جلو، یه ...
1563098

انتظار ۱۹۷ _ را دوست دارم

❤️⚜ را دوست دارم ، سحر به رنگ الماس است را دوست دارم ، غروب به دلتنگی یاس است ❤️⚜ را دوست دارم که درهر وآوازی با واژه های شی ، کلام " یا ایها الناس "است ❤️⚜ را دوست دارم ،می دانم که تو می آیی آرمان " کن لولیک الفرج" دلواپسی هر خناس است ❤️⚜ را دوست دارم با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم ، در شوق ماس است ❤️⚜ را دوست دارم ، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضورتو ، مشامم نا سپاس است ❤️⚜ را دوست دارم با تکرار "لیت شعری " هرکو نداند کجایی ، بی خبر ز احساس است ❤️⚜ را دوست دارم ، روز میعاد منتقمان روز انتقام خون حسین و دست عباس است (علیهم ...
1039388

بانو من ارامشت دوست دارم

بانوی من آرامشت را دوست دارم زیبایی و آرایشت را دوست دارم در چشم تو یک لشکری آماده باش است جنگیدن با ت را دوست دارم یک دنده ای و غدی و حاضر جو اما زبان سرکشت را دوست دارم میخواهمت،خندیدی و گفتی: چرا من؟ هم پاسخ و هم پرسشت را دوست دارم گفتی: که دیدار اشتباه است این اشتباه فاحشت را دوست دارم وقت غزل خواندن بیا شوری به پا کن لحن صدا در خوانشت را دوست دارم یادش بخیر، روزی به من گفتی:عزیزم در عاشقی من کوششت را دوست دارم

این چه زندگی که من دارم