ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان


2714100

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است.

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است.به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2713934

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است. به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! چه رسد به سر زمین چهار فصل با همه: معادن و امکانات رو زمینی و زیر زمینی؛ باغات و مزارع و دشت های بزرگ! به دروغ می گویند آب کم است! در حالیکه فقط 17کیلومتر تونل از: سیاه بیشه به سد کرج، ...
2713912

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان به فضل خدا، ایران با نفص قدسی زمان عج وقیام مقدس ره و ی داهیانه به بزرگترین ابرقدرت اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و سب پره ها بدانند که فقط وجود ارتفاع در فلات ایران منبع انرژی رایگان و لایزال است چه رسد به سر زمین چهار فصل با همه معادن و امکانات رو زمینی و زیر زمینی و باغات و مزارع و دشت های بزرگ.به دروغ می گویند آب کم است! در حالیکه فقط 17کیلومتر تونل از سیاه بیشه به سد کرج مانع از برگشت هزا ...
2714448

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! چه رسد به سر زمین ادامه مطلب...
1803560

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.
1803540

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز
1804338

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلب
1804342

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلب
2489006

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟ چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد. تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد. در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد ...
1800984

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلبhttp://javaninews.ir
1803916

ایران یا ؛انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلبhttp://javaninews.ir
1809392

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند. این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند. گزینه های روی میز ادامه مطلب http://javaninews.ir
2335376

نوسانات متغییرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده

سهم متغییرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده در شاکله وزن این کشوردر ادوار گذشته ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های , اقتصادی و نظامی جهان از وضعیت متعادل و رو به رشدی در شاخص های , اقتصادی و نظامی خود برخوردار بوده است و همواره به عنوان یک الگو از جهان غرب مورد تبلیغ قرار میگرفته است. در حال حاضر نیز علیرغم آنکه این کشور در شاخص های و اقتصادی ممتاز است اما شاهد یک روند نزولی در شاخص های حیاتی هستیم و این در حالی است که جمعیت این کشور به نرخ نسبتاً ثابتی در حال افزایش است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر, ایالات مت ...
2375004

نوسانات متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده

نوسانات متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده سهم متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده در شاکله وزن این کشورموسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (iikss) – در ادوار گذشته ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های , اقتصادی و نظامی جهان از وضعیت متعادل و رو به رشدی در شاخص های , اقتصادی و نظامی خود برخوردار بوده است و همواره به عنوان یک الگو از جهان غرب مورد تبلیغ قرار میگرفته است. در حال حاضر نیز علیرغم آنکه این کشور در شاخص های و اقتصادی ممتاز است اما شاهد یک روند نزولی در شاخص های حیاتی هستیم و این در حالی است که جمعیت این کشور به نرخ نسبتاً ثابتی در ...
1375650

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1399920

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
2338348

اوضاع کلی اجتماعی ایران در حکومت ساسانیان قبل از حمله اعراب

در این قسمت میخوایم با حکومت ساسانیان اشنا شویم و ماهیت انها را بشناسیم زیرا شناخت این ماهیت و ویژگی های درونی این حکومت به درک حمله اعراب به ایران و چگونگی سقوط ساسانیان و ش ت ایران به ما کمک خواهد کرد. حکومت ساسانیان حکومتی مقتدر قدرتمند بعد از پاشیده شدن حکومت اسکندر اروپایی و فرماندهانش در ایران بعد از اشکانیان تاسیس شد و پیشرفته در زمان خودش بود.حکومتی بود که درواقع یکی از دو ابرقدرت تاریخ جهان بود و جنگ دو امپراطوری و ابرقدرت شرق(خاور میانه) و غرب (اروپا) مرسوم بود. ادامه مطلب
2009070

پایان هژمونی ؛ ایران، آنقدر مهم است که نمی توان آن را نادیده گرفت

دیگر بعنوان یک ابرقدرت جهانی مطرح نبوده و نفوذ خود حتی در میان متحدین نزدیکش را از دست داده و توافق هسته ای با ایران، نمونه خوبی در اثبات منزوی شدن در مقابل سایر جهان است. خبرگزاری «نووستی» روسیه در تحلیلی نوشته است: وخامت اوضاع پیرامون توافق هسته ای با ایران نه تنها به خودی خود دارای اهمیت است، بلکه نمونه شاخصی از این واقعیت است که ایالات متحده دیگر وضعیت یک ابرقدرت جهانی را ندارد. آنچه در حال رخ دادن است، کاملا واضح است.http://javaninews.ir
936120

دیدار رئیس رسانه ملی با خانواده نخستین شهید م.ع حرم فارس

رشادت های .، عامل ایستادگی ایران در برابر ابرقدرت های جهان است.
2487590

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد. تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد. در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای ...
2493948

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای چندین کشور و ...
2485548

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای چندین کشور و ...
1384740

بزرگ نیست ی که از بزرگان...

آقای ترامپ یک سخنرانی انجام دادند .البته در آن سخنرانی دشمنی خود با نظام ج-ا ایران را نمایان د. اینطور نیست که سیاستمداران و بزرگان همینطور یلخی و کتره ائی اختیار بزرگترین ابرقدرت جهان را به ی واگذار کنند که شایسته آن نیست
1115000

یک بام و چند هوای +

اگرچه با قدرت هسته ای کشورمان و به ویژه پیشرفت حیرت انگیز جمهوری ی ایران در سال های پس از انقلاب سرانجام مجبور شد پای میز مذاکره بیاید، اما هرگز از دشمنی اش نکاست. توافق ایران و 6کشور ابرقدرت جهان منجر به نوشتن شد،قردادی که قرار بود تمام تحریم ها را لغو کند،اما حالا دونالد ترامپ رییس جمهور به همراه مجلس سنای این کشور هربار و با بهانه ای واهی این قرار داد را نقض می کند و حتی خواستار بازدید از مراکز نظامی ایران است. 00:00 02:57 کد ویدیو
399934

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمی...
108010

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمی...
407276

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از هایدی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمین...
1519110

ww2

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام های متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی د. این جنگ گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که ح یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنع ...
2698038

تحقیق رفاه اقتصادی معیشتی جهان مهدویت

تحقیق رفاه اقتصادی معیشتی جهان مهدویت لینک دریافت ید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )تعداد : 20 صفحه قسمتی متن : رفاه‏اقتصادى معیشتى جهان مهدویتاز برنامه‏ها اقدامهاى مهدى (ع)، پدید اوردن رفاه کل جامعه بشرى است. دوران طبق ترسیم ایات احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، مساله ناهنجار جوامع پیشرفته ابرقدرت، جامعه‏هاى حال رشد، جامعه‏هاى عقب‏مانده محروم میان مى‏رود بشریت‏به طور کلى رفاه اقتصادى بى‏نیازى دست مى‏یابد، همین چگونگى زمینه اساسى رشد تعالى معنوى فکرى ان ...
680416

تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتص ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
131408

6 نکته طلایی اربعینی

به گزارش خبرنگار آیین و .شه خبرگزاری فارس، اگر اندکی در فلسفه و ماهیت زیارت اربعین حسینی دقت و تأمل شود، متوجه خواهیم شد، که این همایش دینی و . هیمنه و قدرت اتحاد مسلمین جهان را، به گوش ابرقدرت های جهان می رساند. قدرت اتحاد بالاتر از همه تسلیحات نظامی معاندان . است.نیت زوار اربعین از منظر . صادق(ع)هدف، چیزی است که تفاوت انسان ها را مشخص می کند. چنانچه شخص در انجام هر کاری هدف و نیت مناسبی داشته باشد، قیمت کار خود را بالا برده و گرنه کارش کم ثمر خواهد بود.. خدا(ص) درباره اهمیت داشتن هدف و نیت خوب می فرمایند: «اَلنِّیَّةُ الحَسَنَةُ تُدخِلُ صاحِبَهَا...
2381330

عاشورای سردشت

روز هشتم تیرنمادی از حاکمیت ابرقدرت ها و دشمنان واقعی انسانیت در جهان و شمرهای کودک کش عصر مدرنیته می باشد. سالروز رخداد این فاجعه ی انسانی ، روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و می رابه امید روزی که هیچ کشتار غیر انسانی مانند این روز واستفاده از سلاح های شیمیایی و می در جهان مشاهده نشود راگرامی می داریم
2891073

کتاب «بحران های جمهوریت»

کتاب «بحران های جمهوریت» نوشته هانا آرنت در دهه هفتاد میلادی است.آرنت کتاب را با جمله ای به نقل از دفاع در سال ۱۹۶۸ شروع می کند؛«تصویر زیبایی نیست،تصویر بزرگترین ابرقدرت جهان که در هفته هزاران غیر نظامی را می کشد و مجروح می کند ،صرفا برای این که ملتی ضعیف را در هم بکوبد و مجبور به تسلیم شان کند و همه اینها را برای موضوعی انجام می دهد که صحت آن هنوز محل مناقشه است ». او در فصل اول کتاب, عملکرد در ویتنام را تحت عناوینی هم چون دروغگویی در سیاست و ...به شدت مورد انتقاد قرار می دهد ؛ و اذعان می کند : عملکرد بدون تفکر بوده است .دلیل او این است که حمله به ویتنام را ...
2895838

علل جنگ جهانی دوم و ایران در جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام های متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی د. ع های جنگ جهانی دوم این جنگ گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که ح یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف ...
1913332

انقلاب ى و استقامت

استقامت، مراحلی دارد و آن چه در این نظام باید هم در مسئولان و هم مردم وجود داشته باشد، استقامت در مراحل بالای آن است؛ چرا که این نظام تنها نظامی است که بر پایه ی رأی قریب به اتفاق مردم و البته نشأت گرفته از دین است که خواهان حقیقت و یاری مظلومان است و عملاً پایبند به آن است؛ به همین جهت مخالفانی از ابرقدرت های جهان دارد و همیشه سعی در ما ادامه مطلب
397428

جنگ- ثروت- دانائی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از .محمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راش.ت میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم ایران...
364080

بزرگترین فیلسوف جهان و ع. های استقبال باشکوه از او -1

ع. های استقبال از بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ در 5 اسفندماه 1394 تقدیم می شود . در این مراسم باشکوه دهها هزار نفر (برخی معتقدند بیش از 30 هزار نفر) شرکت داشتند که این خود در تاریخ فلسفه ایران بی نظیر است که مردم به این تعداد به پیشواز یک فیلسوف و حکیم زنده ! ایرانی بروند: بزرگترین فیلسوف جهان . بزرگترین فیلسوف دنیا . بزرگترین فیلسوف تاریخ . بزرگترین فسلسوف جهان . بزرگترین فیلسوف ایران . بزرگترین فلسفه دان جهان . فیلسوفان برجسته . شیروان شهر شهر ارد بزرگ . ع. باهوش ترین . ﺳﺨﻨﺎﻥﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﭘﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺡ . ار...
1532954

تحقیق رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت26 ص - ورد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت26 ص - ورد رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کل? ...
2897749

ایران از لحاظ نیوز ویک جزو ابر قدرت های نظامی شد !!!

به گزارش سرویس جام نیـوز، مجله نیوزویک در شماره اخیر خود گزارشی در خصوص قدرت های نظامی برتر جهان منتشر کرد که شمه ای از آن در این گزارش از نظر می گذرد . در لیست قدرت های برتر نظامی جهان رتبه کره شمالی و جنوبی نسبت به سال گذشته ارتقاء یافته . ایران نیز جزء کشورهایی است که در لیست بزرگترین قدرت های نظامی جهان قرار دارد.طبق آمار موسسه گلوبال فایر رتبه قدرت نظامی برخی کشور ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که عمده ترین آن ها عبارتند از : شیلی، ما ی و اتریش اما کاهش رتبه آنان به این معنی نیست که این کشورها از قدرت نظامی کمتری برخوردار هستند. شاخص هایی که ق? ...
2679798

بزرگترین نابغه جهان

منبع :http://hekmat.dust.tv/t377-topicبزرگترین نابغه فلسفه , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین نابغه زنده جهان , بیوگرافی بزرگترین نابغه جهان , درباره بزرگترین نابغه جهان , صد نابقه ی زنده ی حال حاضر دنیا , بزرگترین نابغه , بزرگترین نابغه جهان , برگزیده سخنان آموزنده نوابغ جهان , درباره ارد بزرگ , بزرگترین نابغه ی جهان , بزرگ ترین نوابغ اسان , بزرگترین نابغه شرق , زندگینامه بزرگترین نابغه جهان , زندگی نوابغ جهان ,بزرگترین نابغه ی اینترنت , 5 نابغه معرفی شده جهان را بشناسید , معروف ترین نوابغ ایرانی در جهان, حکیم ارود بزرگ , زندگینامه ارد بزرگ , فهرست فیلسوفان ایرانی ,فیلسوفان م ...
711992

اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران د

اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهان اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهان دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 3369 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 250 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهان چکیده: در این پروزه سعی شده است به بررسی کلیه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا در جهان،فعالیتهای اکتشافی و است.اجی انجام شده در ?...
2588730

چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود

xfhkrsرقابت بر سر فناوری بلاک چین بین کشورها به شدت گرفته است. چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود.arrayمنبع
1223626

تحقیق درمورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در ح ...
1227366

تحقیق درمورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در ح ...
2630492

روضه شب سوم ـ حکایت حر ؛ حماسه توبه و تصمیم

«حر بن یزید ریاحی» رادمردی پهلوان و ی نیرومند بود. برخی او را “دلیرترین مرد کوفه” می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ در برابر ابرقدرت آن زمان ـ امپراتوری ایران ـ بنا شده بود؛ لذا بیشتر نان آن را یان و ان نامی عرب و عجم تشکیل می دادند.
1202940

روضه شب سوم ـ حکایت حر ؛ حماسه توبه و تصمیم

«حر بن یزید ریاحی» رادمردی پهلوان و ی نیرومند بود. برخی او را “دلیرترین مرد کوفه” می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ در برابر ابرقدرت آن زمان ـ امپراتوری ایران ـ بنا شده بود؛ لذا بیشتر نان آن را یان و ان نامی عرب و عجم تشکیل می دادند.
1196482

روضه شب سوم ـ حکایت حر ؛ حماسه توبه و تصمیم

«حر بن یزید ریاحی» رادمردی پهلوان و ی نیرومند بود. برخی او را “دلیرترین مرد کوفه” می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ در برابر ابرقدرت آن زمان ـ امپراتوری ایران ـ بنا شده بود؛ لذا بیشتر نان آن را یان و ان نامی عرب و عجم تشکیل می دادند.
1652152

بازی رومیزی wealth of nations

زمان مطالعه: ۳ دقیقه در بازی wealth of nations، شما نقش یک ملی را دارید و هدفتان این است که ک ان را از جامعه ای ابت به یک اقتصاد ابرقدرت در جهان تبدیل کنید. شما این هدف را با ایجاد صنایعی تولیدی پیگیری می کنید. هر چه کارایی صنایع افزایش یابد شما می توانید محصولات بیشتر و بیشتری را تولید کنید. تمرکز اصلی بازی بر روی تجارت است. زیرا از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست که شما بتوانید ادامه مطلب
1978778

واقع بین باشیم

بزرگترین موتور جستجوی جهان گوگل، بزرگترین سیستم عامل کامپیوتر جهان ویندوز، بزرگترین سیستم عامل موبایل جهان اندروید، محبوب ترین تراشه های کامپیوتری جهان اینتل، محبوب ترین موبایل جهان اپل، بزرگترین دیتا سنترهای جهان، پر مخاطب ترین شبکه اجتماعی جهان و هزاران بزرگ ترین های دیگر از آن کشوری است که هر جای جهان رنجی باشد رد پای او هم دیده می شود. و حالا که می خواهم درباره داشته های خودمان، به عنوان م ع حقوق مستضعفین می شم یاد دیالوگی در پاورچین می افتم که می گفت: ما طغرل و بیلش رو داریم. آنچه دارد خطرناک ترین اسلحه جهان است، اطلاعات. همه ی آن شرکت های بزر? ...
2182906

ایران بالاتر از رژیم صهیونیستی و عربستان

پایگاه گلوبال فایر پاور گزارش داد؛رده ‎بندی قدرت‎های نظامی جهان؛ یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 - 10:19پایگاه گلوبال فایر پاور فهرست برترین های جهان را در سال 2018 به روز رسانی کرد. العالم _ ایران / پایگاه معتبر «globalfirepower» که در زمینه رده بندی توانمندی‎های نظامی کشورهای جهان فعال است به تازگی فهرست های برتر جهان در سال 2018 را منتشر کرده است.کارشناسان نظامی این پایگاه، توانمندی نظامی های کشورهای را براساس 50 فاکتور از جمله تنوع و میزان تسلیحات، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی آماده به خدمت، بودجه نظامی سالانه، ادامه مطلب...
1087666

ایران، 21 مین قوی جهان

از بین کشورهای منطقه خاورمیانه دو کشور ترکیه و مصر به ترتیب با ب جایگاه هشتم و دهم رده بندی، در رده قوی ترین های منطقه قرار گرفته اند.بر اساس آ ین رتبه بندی وب سایت " گلوبال فایر پاور" ، نیروهای نظامی ایران بیست و یکمین قوی جهان را تشکیل می دهند.به گزارش عصر ایران در رده بندی سال 2017 وب سایت نظامی " گلوبال فای اور" از بین های 133 کشور جهان، نیروهای نظامی ایران در رده بیست و یکمین قوی جهان طبقه بندی شده اند.این رده بندی با در نظر داشتن شاخص های متنوع 50 گانه تنظیم شده است که نیروی انسانی و عوامل جغرافیایی و ژئوپلتیک از جمله آنهاست.همچنین در این رده بندی سلاح ه? ...
2572702

ایران ابرقدرت اصلی است

اگر مزدوران بگذارند، ت و ابر قدرتی آن، سالهاست که مرده! زیرا آنها مرده او را هم، آرایش می کنند تا: وقتی در تابوت گذاشته شد، مردم نترسند! اصولا از وقتی که حمینی فرمود: هیچ غلطی نمی تواند د، و در این چهل سال ثابت شد که: ت نظامی نتوانست هیچ غلطی د، باید میدانستیم که سازمان سیا، اف بی آی و پنتاگون مرده است. ادامه مطلب...
441362

تحقیق درباره اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهان . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 25 عنوان پایان نامه: اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و است.اج طلای ایران در مقایسه با جهانچکیده:در این پروزه سعی شده است به بررسی کلیه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا در جهان،فعالیتهای اکتشافی و است.اجی انجام شده در برخی مناطق کشور،تولیدات و نوسانات قیمت طلا در ایران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طریقه اکتشاف،است.اج و استحصا...
1151918

بزرگترین شهر جهان از نظر وسعت؟

بزرگترین شهر جهان از نظر وسعت؟ توکیو وسیع ترین شهر جهان بزرگترین شهر جهان از نظر وسعت؟ توکیو وسیع ترین شهر جهان با توجه به جمعیت زیاد چین و هند و یا وسعت زیاد روسیه شاید هریک از این سه کشور ک دهای مناسبی برای قرار گرفتن بزرگترین شهر دنیا باشند اما بزرگترین شهر جهان در هیچ کدام از آنها نیست. به گزارش آلامتو و به نقل از الی گشت؛ همیشه ترین ها برای ما انسان ها اهمیت ویژه ای دارد. به خصوص اگر این ترین مربوط به وسعت و بزرگی باشد. در این مطلب می خواهیم بزرگ ترین شهر جهان را به همراه مختصری از ویژگی های گردشگری، تاریخی و جغرافیایی اش به شما معرفی ? ...
2521980

بلومبرگ: تحریم علیه ایران، بزرگترین میدان گازی جهان را تقدیم چین کرد

بلومبرگ در گزارشی از ایران با لحنی طعنه آمیز نوشت: تحریم های علیه ایران دست بالا را در بزرگترین میدان گازی جهان به چین بخشید.به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،خبرگزاری بلومبرگ نوشت: پس از آنکه شرکت توتال فرانسه ناگزیر شد به دلیل تحریم های از ایران خارج شود، انتظار می رود شرکت سی ان پی سی چین به سهامدار عمده بزرگترین مخزن گازی جهان تبدیل شود.شرکت تی سی ان پی سی چین که در سال 2016 به همراه توتال و پتروپارس ایران به کنسرسیوم پروژه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس پیوسته بود، سهام خود را از 30 درصد فعلی افزایش خواهد داد. توتال ابتدا ...
1075408

«آل ی پوشکوف»، را ابرقدرت بازنده نامید

خبرگزاری مهر: «آل ی پوشکوف» رئیس کمتیه بین الملل دومای روسیه با اشاره به فراخوان هائی در ارتباط با وج نیروهای مسلح از افغانستان، این کشور را ابرقدرت بازنده توصیف کرد. به گزارش اسپوتنیک، این سیاستمدار روس در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: در دارند به وج از افغانستان فرا می خوانند. بوش پسر جنگ را آغاز کرد. اوباما مردم را فریب داد و این جنگ را تمام نکرد. ترامپ با ش ت روبرو شده است. ابر قدرت بازنده.این در حالیست که پیشتر در نامه ای سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور خواستار وج کامل نیروهای مسلح وابسته به پنتاگون از افغانستان شده بود.همچنین، «یو اِس ...
746552

راز نامگذاری . آ. ماه رمضان به روز قدس توسط . . (ره) چه بود؟

راز نامگذاری . آ. ماه رمضان به روز قدس توسط . . (ره) چه بود؟ / روز قدس روز رهایی از بندگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت های عالماگر شب قدر شب رهایی از بندگی . و سرفرودآوردن در پیشگاه باری تعالی است، روز قدس نیز روز رهایی از بندگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت های عالم و سر فرود آوردن امت .ی در پیش روی خدای قهار است؛گروه . رجانیوز: همیشه به این فکر می . که چرا . تاریخ روز قدس را اینقدر نامتعارف انتخاب کرده است؟ بر خلاف تمامی دیگر یوم الله ها و مناسب های «.» که بر مبنای گردش خورشید هستند، . تاریخ روز قدس را بر اساس گردش ماه انتخاب کرد؛ یعنی ماه مبارک رمضان. اینگونه هر سال روز قدس ?...
2094982

موزه تخصصی فضانوردی در شهر مسکو

موزه فضانوردی از جمله جاذبه های مسکو است که در عرصه فضانوردی از خاص ترین ها در جهان به حساب می آید . این موزه پیشگام علوم فضایی جهان است و از طراحی خاص برخوردار می باشد . روس ها از گذشته تا کنون در عرصه هوا و فضا فعال و پیشرو بوده و یکی از ابرقدرت های جهان در این زمینه محسوب می گردند . در واقع اولین انسانی که به فضا سفر نمود یوری گاگارین روسی است . این شخص معروف روسی در سال ۱۹۶۱ میلادی به فضا فرستاده شد . تاریخ تاسیس موزه فضا نوردی مسکو به ۱۰ آوریل سال ۱۹۸۱ بر می گردد . این تاریخ با بیستمین سالگرد اولین سفر فضایی یوری گاگارین همزمان می باشد . [ادامه م ...
415748

بزرگترین مروارید جهان

بزرگترین مروارید جهان✅ رکورد بزرگترین مروارید جهان ش.ته شد، مرواریدی که با ابعاد ۶۷ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر و وزن ۳۴ کیلوگرمی خود توانست رکورد بزرگترین مروارید جهان را بشکند ...برای مطالعه این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید https://goo.gl/7jsx55
415838

بزرگترین مروارید جهان

بزرگترین مروارید جهان✅ رکورد بزرگترین مروارید جهان ش.ته شد، مرواریدی که با ابعاد ۶۷ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر و وزن ۳۴ کیلوگرمی خود توانست رکورد بزرگترین مروارید جهان را بشکند ...برای مطالعه این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید https://goo.gl/7jsx55

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان