ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان


2714100

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است.

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است.به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2713934

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

ایران، بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است. به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! چه رسد به سر زمین چهار فصل با همه: معادن و امکانات رو زمینی و زیر زمینی؛ باغات و مزارع و دشت های بزرگ! به دروغ می گویند آب کم است! در حالیکه فقط 17کیلومتر تونل از: سیاه بیشه به سد کرج، ...
2713912

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان به فضل خدا، ایران با نفص قدسی زمان عج وقیام مقدس ره و ی داهیانه به بزرگترین ابرقدرت اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و سب پره ها بدانند که فقط وجود ارتفاع در فلات ایران منبع انرژی رایگان و لایزال است چه رسد به سر زمین چهار فصل با همه معادن و امکانات رو زمینی و زیر زمینی و باغات و مزارع و دشت های بزرگ.به دروغ می گویند آب کم است! در حالیکه فقط 17کیلومتر تونل از سیاه بیشه به سد کرج مانع از برگشت هزا ...
2714448

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان

به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! چه رسد به سر زمین ادامه مطلب...
2715999

ایران بزرگترین ابرقدرت اقتصادی جهان

به فضل خدا، و با نفس قدسی زمان عج، قیام مقدس ره، و ی داهیانه ، ایران به: بزرگترین ابرقدرت:نظامی و ، اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده، که خیلی ها هنوز باور ندارند. اما ی که نمی تواند خورشید را نگاه کند، دلیل نیست که خورشید نورافشانی نکند.. حسودان و شب پره ها بدانند که: فقط وجود ارتفاع در فلات ایران، منبع انرژی رایگان و لایزال است! چه رسد به سر زمین چهار فصل با همه: معادن و امکانات رو زمینی و زیر زمینی؛ باغات و مزارع و دشت های بزرگ! به دروغ می گویند آب کم است! در حالیکه فقط 17کیلومتر تونل از: سیاه بیشه به سد کرج، مانع از برگشت هزاران مترمکعب آب شیرین: کوههای ...
2500047

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چند? ...
2465039

مستندات | (ره): مسائل را به گونه ای مطرح کنید که یک ابرقدرت با یک ابرقدرت دارد صحبت می کند نه یک ضعیف با یک قوی

ما الآن هیچ ضعفى از خودمان نشان نمى ‏توانیم بدهیم، و نمى‏ دهیم و ابرقدرت ها هم کنار زده ‏ایم؛ و خودمان هم مستقل داریم کار خودمان را انجام مى‏ دهیم. ادامه مطلب
1803560

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.
1804531

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.
1803540

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز
1804355

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند. این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند. گزینه های روی میز http://javaninews.ir
1814067

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز http://javaninews.ir
1804342

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلب
1804338

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلب
2489006

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟ چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد. تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد. در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد ...
1804515

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلبhttp://javaninews.ir
1803916

ایران یا ؛انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلبhttp://javaninews.ir
1800984

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند.این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند.گزینه های روی میز ادامه مطلبhttp://javaninews.ir
1809392

ایران یا ؛ انگشت کدام یک روی ماشه است؟!

ایالات متحده که هنوز تصور می کند ابرقدرت جهان است در چند سال اخیر این جرات را به خود داده که برخی کشورها چون ایران را به حمله نظامی تهدید کند و حرف از گزینه های روی میز بزند. این کشور پس از دستی ایران به فناوری هسته ای تهدیدات خود را افزایش داد، اما نکته جالب این است که و تمامی سیاست مداران واشنگتن از توان نظامی ایران خبر دارند، پس باید از آن ها پرسید چگونه با این شرایط، کشوری چون ایران را به حمله نظامی تهدید می کنند. گزینه های روی میز ادامه مطلب http://javaninews.ir
2335376

نوسانات متغییرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده

سهم متغییرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده در شاکله وزن این کشوردر ادوار گذشته ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های , اقتصادی و نظامی جهان از وضعیت متعادل و رو به رشدی در شاخص های , اقتصادی و نظامی خود برخوردار بوده است و همواره به عنوان یک الگو از جهان غرب مورد تبلیغ قرار میگرفته است. در حال حاضر نیز علیرغم آنکه این کشور در شاخص های و اقتصادی ممتاز است اما شاهد یک روند نزولی در شاخص های حیاتی هستیم و این در حالی است که جمعیت این کشور به نرخ نسبتاً ثابتی در حال افزایش است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر, ایالات مت ...
2375004

نوسانات متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده

نوسانات متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده سهم متغیرهای وزن و وزن حاکمیتی ایالات متحده در شاکله وزن این کشورموسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (iikss) – در ادوار گذشته ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های , اقتصادی و نظامی جهان از وضعیت متعادل و رو به رشدی در شاخص های , اقتصادی و نظامی خود برخوردار بوده است و همواره به عنوان یک الگو از جهان غرب مورد تبلیغ قرار میگرفته است. در حال حاضر نیز علیرغم آنکه این کشور در شاخص های و اقتصادی ممتاز است اما شاهد یک روند نزولی در شاخص های حیاتی هستیم و این در حالی است که جمعیت این کشور به نرخ نسبتاً ثابتی در ...
1663771

ایران از جنگ با مانند یک ابرقدرت بیرون آمد

جوان نیوز: کریستین ساینس مانیتور با طرح این پرسش که ایران به عنوان یک ابرقدرت جدید چگونه نفوذ و جای پای خود را در منطقه گسترش می دهد؟ نوشت: حرکت حزب النجبای عراق یکی از گروه های وفادار به آیت الله علی عالی ایران است که در عراق واقع بوده و از قدرت برخوردارند. «هاشم ال » سخنگوی النجبا می گوید: «اگر تسلیحات ایرانی ها نبود، آن موقع این بود که روی این مبل راحتی نشسته بود، پیروزی ما بر ، پیروزی تمامی بشریت بود» و البته پیروزی برای ایران، که از صحنه نبرد علیه در عراق و بیرون آمد و ورای آن یک ابرقدرت بی رقیب در منطقه با توانایی های هرچه بیشتر سخت افزاری و نرم افز ...
1378969

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1378877

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1378659

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است. ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1375650

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1399920

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1408381

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1424971

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
2335215

اوضاع کلی اجتماعی ایران در حکومت ساسانیان قبل از حمله اعراب

در این قسمت میخوایم با حکومت ساسانیان اشنا شویم و ماهیت انها را بشناسیم زیرا شناخت این ماهیت و ویژگی های درونی این حکومت به درک حمله اعراب به ایران و چگونگی سقوط ساسانیان و ش ت ایران به ما کمک خواهد کرد.حکومت ساسانیان حکومتی مقتدر قدرتمند بعد از پاشیده شدن حکومت اسکندر اروپایی و فرماندهانش در ایران بعد از اشکانیان تاسیس شد و پیشرفته در زمان خودش بود.حکومتی بود که درواقع یکی از دو ابرقدرت تاریخ جهان بود و جنگ دو امپراطوری و ابرقدرت شرق(خاور میانه) و غرب (اروپا) مرسوم بود. ادامه مطلب
2338348

اوضاع کلی اجتماعی ایران در حکومت ساسانیان قبل از حمله اعراب

در این قسمت میخوایم با حکومت ساسانیان اشنا شویم و ماهیت انها را بشناسیم زیرا شناخت این ماهیت و ویژگی های درونی این حکومت به درک حمله اعراب به ایران و چگونگی سقوط ساسانیان و ش ت ایران به ما کمک خواهد کرد. حکومت ساسانیان حکومتی مقتدر قدرتمند بعد از پاشیده شدن حکومت اسکندر اروپایی و فرماندهانش در ایران بعد از اشکانیان تاسیس شد و پیشرفته در زمان خودش بود.حکومتی بود که درواقع یکی از دو ابرقدرت تاریخ جهان بود و جنگ دو امپراطوری و ابرقدرت شرق(خاور میانه) و غرب (اروپا) مرسوم بود. ادامه مطلب
2009070

پایان هژمونی ؛ ایران، آنقدر مهم است که نمی توان آن را نادیده گرفت

دیگر بعنوان یک ابرقدرت جهانی مطرح نبوده و نفوذ خود حتی در میان متحدین نزدیکش را از دست داده و توافق هسته ای با ایران، نمونه خوبی در اثبات منزوی شدن در مقابل سایر جهان است. خبرگزاری «نووستی» روسیه در تحلیلی نوشته است: وخامت اوضاع پیرامون توافق هسته ای با ایران نه تنها به خودی خود دارای اهمیت است، بلکه نمونه شاخصی از این واقعیت است که ایالات متحده دیگر وضعیت یک ابرقدرت جهانی را ندارد. آنچه در حال رخ دادن است، کاملا واضح است.http://javaninews.ir
1377731

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است. ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
1406355

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران

دلایل عصبانیت و متحدانش از ایران تحریم های و متحدانش نتوانسته کشورمان را به زانو درآورد و همین باعث عصبانیت تحریم کنندگان شده است.ب سالها اعمال تحریم علیه کشور ما علاوه بر اینکه خللی در اقتدار نظامی ایران وارد نکرده بلکه باعث شده است تا توان موشکی ایران تبدیل به یکی از ابرقدرت های نظامی جهان شود.اما بی اثر بودن تحریم ها در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، بخش نفتی ،پالایشگاهی و همچنین بخش دارویی هم با وجود تحریم ها دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
936120

دیدار رئیس رسانه ملی با خانواده نخستین شهید م.ع حرم فارس

رشادت های .، عامل ایستادگی ایران در برابر ابرقدرت های جهان است.
1617001

وقتی شب یهو مهمون میاد????

پ.ن:چرا ایران همش اصرار داره با کشورهای ضعیف ارتباط برقرار کرده وکشورهای ابرقدرت جهان رو خطاب کنه؟!
2487590

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد. تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد. در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای ...
2486679

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد. تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد. در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای ...
2486721

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای چندین کشور و ...
2493948

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای چندین کشور و ...
2485548

آنچه باید درباره «تنگه هرمز» بدانید/ ایران چگونه می تواند ابرقدرت های جهان را تهدید کند؟

چندی پیش رئیس جمهور گفت: «معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود»، این یک تهدید تلویحی بود که در واکنش به ادعای یی ها مبنی بر به صفر رساندن صارات نفت ایران مطرح شد.تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.در جهان، چندین تنگه وجود دارد که عرض آنها کمتر از ۴۰ کیلومتر است و از این میان تعداد انگشت شماری از تنگه ها به دلایلی دیگر نظیر تعداد کشتی های عبوری، اهمیت اقتصادی، نظامی و برای چندین کشور و ...
1384740

بزرگ نیست ی که از بزرگان...

آقای ترامپ یک سخنرانی انجام دادند .البته در آن سخنرانی دشمنی خود با نظام ج-ا ایران را نمایان د. اینطور نیست که سیاستمداران و بزرگان همینطور یلخی و کتره ائی اختیار بزرگترین ابرقدرت جهان را به ی واگذار کنند که شایسته آن نیست
1115000

یک بام و چند هوای +

اگرچه با قدرت هسته ای کشورمان و به ویژه پیشرفت حیرت انگیز جمهوری ی ایران در سال های پس از انقلاب سرانجام مجبور شد پای میز مذاکره بیاید، اما هرگز از دشمنی اش نکاست. توافق ایران و 6کشور ابرقدرت جهان منجر به نوشتن شد،قردادی که قرار بود تمام تحریم ها را لغو کند،اما حالا دونالد ترامپ رییس جمهور به همراه مجلس سنای این کشور هربار و با بهانه ای واهی این قرار داد را نقض می کند و حتی خواستار بازدید از مراکز نظامی ایران است. 00:00 02:57 کد ویدیو
90057

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتص ... دریافت فایل
399934

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمی...
108010

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمی...
761009

فریضه دفاع از مظلوم؛ عمق راهبردی انقلاب .ی

فریضه دفاع از مظلوم؛ عمق راهبردی انقلاب .ی. به جای ائتلاف اقتصادی یا نظامی با ابرقدرت های جهانی، گفتمانی معنوی ـ مردمی، را سرلوحه کار خود قرار داد و با رعایت ا.امات و اقتضائات آن در سیاست گذاری و اجرا توانست امنیت خود را به فراتر از مرزهایش توسعه دهد و در گوشه و کنار جهان به عنوان الگو و الهام بخش مطرح شود.ظلم ستیزی، ضدیت با استکبار، حمایت از مظلومان، مستضعفان و . های .ی و . بخش به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی . ایران نه تنها عمل به تکلیفی است که ریشه در آرمان های دینی، انقل.، ملی و تاریخی مردم ایران دارد، بلکه نقش تعیین کننده ای نیز در عمق ب...
407276

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از هایدی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمین...
344767

مقاله در مورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و ه
1749937

از نداشتن سیم خاردار در هشت سال جنگ تا تولید به روزترین تسلیحات نظامی

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این روز ها، نه فقط ساخت سلاح های پیشرفته بلکه صادرات این سلاح ها هم مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که بعد از جنگ سرد بازار سنگینی در این خصوص ایجاد شده است.در حال حاضر دو ابر قدرت غرب و شرق بالاترین سطح از صادرات سلاح را در اختیار دارند، اما در این بین نکته ای مهم را نباید فراموش کرد و آن هم توان کشور های در حال توسعه چون ایران است چرا که این کشور ها در آینده به یک ابرقدرت در سطح جهان تبدیل می شوند.این کشور های باید از هم اکنون در تمام زمینه ها چون صادرات تجهیزات نظامی برنامه ریزی داشته باشند و بازا های جهانی را هدف بگیرند که ا ...
2355785

تمرکز بر ایران؛ اشتباه در خاورمیانه

✍️ دوگ بنداو، مشاور سابق رئیس جمهور ریگان، نویسنده کتاب امپراتوری جدید ترجمه: اسفندیار خ ◀️ ترامپ هرشب با نگرانی ایران به رختخواب می رود. تمام سیاست خارجی در خاورمیانه به ایران بسته شده است. اما مگر ایران چه دارد که ترامپ را اینگونه هراسان کرده است؟ ایران یک قدرت منطقه ای درجه دو است که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و از نظر اقتصادی و نظامی از رقییان خود هم ضعیفتر است و در قاره هم واقع نشده است. امروز خاورمیانه دیگر برای ارزش سابق را ندارد زیرا بزرگترین تولید کننده انرژی دنیا است. هم دیگر نیازی به حمایت ندارد زیرا این کشور امروز یک ابرقدرت ...
1519110

ww2

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام های متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی د. این جنگ گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که ح یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنع ...
233451

تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از هایدی تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویتاز برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى
2698038

تحقیق رفاه اقتصادی معیشتی جهان مهدویت

تحقیق رفاه اقتصادی معیشتی جهان مهدویت لینک دریافت ید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )تعداد : 20 صفحه قسمتی متن : رفاه‏اقتصادى معیشتى جهان مهدویتاز برنامه‏ها اقدامهاى مهدى (ع)، پدید اوردن رفاه کل جامعه بشرى است. دوران طبق ترسیم ایات احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، مساله ناهنجار جوامع پیشرفته ابرقدرت، جامعه‏هاى حال رشد، جامعه‏هاى عقب‏مانده محروم میان مى‏رود بشریت‏به طور کلى رفاه اقتصادى بى‏نیازى دست مى‏یابد، همین چگونگى زمینه اساسى رشد تعالى معنوى فکرى ان ...
2195947

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، دسته بندی علوم اجتماعی فرمت فایل doc حجم فایل 26 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 دریافت فایل ...
680416

تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

تحقیق درموردمتن انگلیسی رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت از برنامه‏ها و اقدامهاى . مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتص ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1132865

پیشرفته ترین سلاح های چین + تصاویر

تسلیحات نظامی قدرتمند چین به هیچ عنوان موضوع قابل انکاری نیست. چین اکنون سومین ابرقدرت نظامی جهان است. در ادامه به معرفی برخی از قدرتمندترین تسلیحات نظامی حال حاضر چین می پردازیم.برخی ازقدرتمندترین تسلیحات نظامی چین در این گزارش معرفی می شوند.1. هواپیمای بدون سرنشین pterodactyl (ch-5)این هواپیمای بدون سرنشین میان رده با برد زیاد توسطصنایع هوایی چنگدو طراحی و ساخته شده است و برای اولین بار در سال 20099 مورد استفاده قرار گرفت. از این هواپیما در کشورهای زیادی استفاده می شود و آ ین استفاده برجسته از آن در نیروی هوایی مصر طی حملات سال 20177 به بوده است. مجموع زما? ...
131408

6 نکته طلایی اربعینی

به گزارش خبرنگار آیین و .شه خبرگزاری فارس، اگر اندکی در فلسفه و ماهیت زیارت اربعین حسینی دقت و تأمل شود، متوجه خواهیم شد، که این همایش دینی و . هیمنه و قدرت اتحاد مسلمین جهان را، به گوش ابرقدرت های جهان می رساند. قدرت اتحاد بالاتر از همه تسلیحات نظامی معاندان . است.نیت زوار اربعین از منظر . صادق(ع)هدف، چیزی است که تفاوت انسان ها را مشخص می کند. چنانچه شخص در انجام هر کاری هدف و نیت مناسبی داشته باشد، قیمت کار خود را بالا برده و گرنه کارش کم ثمر خواهد بود.. خدا(ص) درباره اهمیت داشتن هدف و نیت خوب می فرمایند: «اَلنِّیَّةُ الحَسَنَةُ تُدخِلُ صاحِبَهَا...
2381330

عاشورای سردشت

روز هشتم تیرنمادی از حاکمیت ابرقدرت ها و دشمنان واقعی انسانیت در جهان و شمرهای کودک کش عصر مدرنیته می باشد. سالروز رخداد این فاجعه ی انسانی ، روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و می رابه امید روزی که هیچ کشتار غیر انسانی مانند این روز واستفاده از سلاح های شیمیایی و می در جهان مشاهده نشود راگرامی می داریم
833711

. سلیمانی از بزرگترین استراتژیست های نظامی جهان معاصر است

سفیر کشورمان در لندن گفت: . سلیمانی با ابتکارات و شیوه های نوین نظامی خود نشان داد که با در نظر گرفتن عالیترین استانداردهای جهانی او بی تردید از بزرگترین استراتژیست نظامی جهان معاصر است. به گزارش خبرگزاری مهر، .............. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ایران بزرگترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان