اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند


2368560

ماجرای کشاورز و قاطر پیرش

مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند.وقتی که آنها برای پر گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پشت حیوان می ریخت و نا خود آگاه تکان می خورد. این صحنه ? ...
285382

توانایی پنهانی...(مشاوره تلفنی09226380616)

توانایی پنهانی... این حکایت درباره مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی. کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی .د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند. وقتی که آنها برای پر . گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پ...
285598

توانایی پنهانی...(مشاوره تلفنی09226380616)

توانایی پنهانی... این حکایت درباره مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی. کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی .د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند. وقتی که آنها برای پر . گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پشت حیوان ...
1183238

داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها

داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها داستان طنز و خواندنی قاطر گران بها اگر به داستان های کوتاه و خنده دار قدیمی علاقه دارید پس به جای خوبی مراجعه کرده اید چرا که برای شما یک داستان از این نوع داریم. روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشت که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش میرسید شکایت میکرد تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زد یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پ ...
874290

داستان کوتاه

قاطر گران بهاء !!! روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نِق نقو و اعصاب خُوردکن داشت. که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد، زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول به کار بود یا شخم می زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد. کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و در دَم کشته شد. چند روز بعد در مراسم تشییع جنازۀ زن، کشیش متوج?...
862198

داستان کوتاه

قاطر گران بهاء !!! روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نِق نقو و اعصاب خُوردکن داشت. که از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد، زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول به کار بود یا شخم می زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد. کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و در دَم کشته شد. چند روز بعد در مراسم تشییع جنازۀ زن، کشیش متوج?...
2396252

داستان خنده دار «قاطر گران بها»

روزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشتکه از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کردتنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زدیک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آوردکشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کردبلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز اگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شدچند روز بعد در مراسم تشییع جنازه زن کشیش متوجه چیز عجیبی شدهر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی ب? ...
2386338

داستان خنده دار «قاطر گران بها»

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستان خنده دارروزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشتکه از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کردتنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زدیک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آوردکشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راند و شروع به خوردن ناهار خود کردبلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز اگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شدچند روز بعد در مراسم تشییع جنازه زن کشیش متوجه چیز ع? ...
2438284

ضرب المثل های مازندرانی 7

اگه قاطر کره بیا گردان به فارسی :اگر قاطر کره ائی بدنیا بیاورد .قاطر و همانند حیوانات دورگه نمی توانند بچه دار شوند.مفهوم کنائی : این ضرب المثل برای بیان غیر ممکن بودن کاری بکار میرود . اگه سگ خنه ساز بییه ،چه گ بن دراز بییهبرگردان به فارسی :میگوید که اگر سگ قادر به ساختن خانه بود چرا زیر بوته گزنه دراز می کشید.مفهوم کنائی : ی که همیشه برای کاری غلو میکند و اما هیچ وقت به انجام آن کار دست نمی یازد و نهایتأ به ی که همت و عرضه ائی ندارد گفته می شود. خنه (kheneh) خانه ،یا همان لانه سگ .بییه (beeyeh) بود ، بودن. گ (gaazna) همان گیاه گزنه است. شیر که پیر بو? ...
3019659

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر را

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر رانه و صافکار و نه شاعر راچون ز له کرد خانه ها را ویران باید ی ناظر را [email protected]
2335480

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر را

نه ماده الاغ پیر و نه قاطر رانه و صافکار و نه شاعر راچون ز له کرد خانه ها را ویران باید ی ناظر را[email protected]
1570676

کشاورز و زن نق نقو

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد همه چیز شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول شخم زدن زمین بود. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه درختی راند و شروع به خوردن ناهار کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و زن نق نقو در دم کشته شد. در مراسم تشییع جنازه ، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و به نشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین م ...
1465618

مرد کشاورزی و زن نق نقو

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزی شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه شخم میزد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شد.در مراسم تشییع جنازه چند روز بعد، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت...یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و بنشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین میکرد، ? ...
1028502

قاطر به طرف عراقیها رفت

خاطره ای از شهید رضاعلی (خداخواست) شکریان خداخواست تعریف می کرد که در کوههای مناطق غرب، فاصله ی ما تا دشمن ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر بود. ما برای رساندن مهمات به سنگرهای دیده بانی و دیگر سنگرها، خیلی مشکل داشتیم، زیرا راه صعب العبور بود و مجبور بودیم مهمات را با قاطر حمل کنیم. با چند نفر در بین کوهها و تپه ها، مهمات را عبور می دادیم و وسایل را به سنگرها می رس م. یک روز تا بالای کوه آمدیم. چیزی نمانده بود که به بچه های خودمان برسیم، ناگهان افسار قاطر از دستمان رها شد و به طرف عراقیها رفت. این همه راه مهمات را آورده بودیم و خیلی راحت، این تجهیزات توسط قاط ...
3068484

ارزش دنیا در نزد گذشتگان نیک مان:

مسروق بن اجدع هر بر قاطر خود سوار می شد و به نقطه ای به نام «جیزه» می رفت که زباله را در آن می ریختند و سوار بر قاطر در میان زباله توقف می کرد و می گفت: «دنیا همین است که زیر پای ما قرار دارد»(۱) و همچنین از او نقل شده که می گفت: «به حال آن غبطه می برم که در اوج امنیت و آرامش در گور خود آرمیده و از شر دنیا خلاص یافته است»(۲). ۱ - ا هد: ۳۵۰. ۲- ا هد: ۳۵۰.
2464682

چهار تن از علمای ارشد اهل سنت عمری که به قاطر رضا علیه السلام آویزان شدند!

چهار تن از علمای ارشد اهل سنت عمری که به قاطر رضا علیه السلام آویزان شدند! عجلونی از علمای بزرگ اهل سنت عمری می نویسد: وفی مسند الفردوس لمادخل علی بن موسى الرضا نیسابور بغلة شهباء ف ج علماء البلد فی طلبه منهم یحیی بن یحیی و ابن راهویه و احمد بن حرب و محمد بن رافع فتحلقوا بلجام دابة هنگامی که رضا سوار بر قاطر وارد نیشابور وارد شد علما به استقبال خارج شدند و یحیی بن یحیی و ابن راهویه و احمد بن حرب و محمد بن رافع به افسار قاطر، رضا آویزان شدند! کشف الخفاء ومزیل الالباس، تألیف اسماعیل عجلونی، جلد ۱، صفحه ۳۶ شرح حال این چهار عالم عمریه النَّیْس ...
2787538

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند

شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند عُرضه که حتی قدر یک ارزن ندارند چیزی به نام عقل، غیرت، رحم، انصاف قطعا، یقینا، مطلقا، اصلا ندارند این پادشاهان عرب، عشقی به غیر از لم دادن و لمباندن و لندن ندارند شکر خدا این پادشاهان سعودی بیش از صد و هشتاد و زن ندارند از بس همیشه غرق در اعمال بووووقند میلی به ع و مستهجن ندارند طوری صفا د با گردن زدن که گویا خودِ ملعونشان گردن ندارند تا غزه و صنعا و بحرین و یمن هست وه ان کاری به شعر من ندارند ✍ محمدحسین مهدویان وطنز پایگاه شعر و ترانه طنز vatanz_ir
2471244

اصطلاح سیفالَ غَنَه در شهر نراق

سیفالَ غَنَه یک گویش نراقی است و نام یکی از ابزارهای کار پالان دوزها بوده و آن عبارت از یک سیخ یا میله ف ی به طول ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر که نوک آن دارای دوشاخه است و سیفال به ساقهٔ گندم می گویند. پالان یک پوشش ضخیم است که از جنس گلیم یا پارچه است و توسط پالان دوزها برای الاغ و قاطر و اسب دوخته می شود و داخل آن را با سیفال ، کاه یا کُلش به وسیله سیفالَ غَنه پُر می کنند تا فشرده و محکم شود و سپس با جوالدوز و نخ می دوزند . چیزی شبیه زین است که روی اسب و قاطر قرار می دهند و دارای کاربری سواری و باری است. در قسمت عقب پالان یک تَسمه چرمی به نام "رونَکی " است ? ...
3738

دلسوزی شیر برای همسر

روزى حضرت موسى بن جعفر علیه السلام از شهر مدینه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نیز سوار الاغ شدم و حضرت را همراهى . .مقدارى از شهر که دور شدیم ، ناگهان نرّه شیرى سر راه ما را گرفت ، من بسیار ترسیدم ، ولیکن شیر به سوى حضرت نزدیک آمد و با ح. ذلّت و تضرّع مشغول همهمه اى شد. . موسى کاظم علیه السلام ایستاد و شیر دست هاى خود را بلند کرده و بر شانه هاى قاطر قرار داد.من به گمان این که شیر قصد حمله دارد، براى جان آن حضرت وحشت . ؛ و سخت نگران شدم .پس از لحظاتى ، شیر دست هاى خود را بر زمین نهاد و آرام ایستاد و آن گاه حضرت روى مبارک خود را به سمت قبله نمو
367566

دستگاه ساخت اسب_بستن اسب برای گم نشدن آن

سلام دوستان_امروز میخوام براتون آموزش ساخت دستگاه اسب ساز رو بدم_و میخوام براتون آموزش بدم که چجوری اسب یا قاطر(میتونید به اسب و الاق یه سیب بدید تا بچه شون قاطر بیرون بیاد)یا الاق خودتونو ببندید تا گمش نکنین و فرار نکنه.(یه توضیحی بدم. این آموزش برای تازه وارداست و .انی که تازه بازی رو ریختن)اول از همه به چنتا وسیله نیاز داریم که رو دیوار میبینید و میتونید تو دست منم ببنید در ادامه مطلب میتونین ببینین البته... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
566490

حق ندارند

آنهایی که به جماعت . رای دادند یا اصلا رای نداند از این به بعد حق ندارند مشکلات و ضعف های کشور را به پای .یت نظام بنویسند.. این بار با سند 2030 و غیره حجت بر همه تمام بود. حق ندارند از اختلاف طبقاتی و اشرافیت انتقاد کنند حق ندارند از تکبر و عدم پاسخگویی مسئولین انتقاد کنند. حق ندارند از غارت بیت المال و حقوق های نجومی انتقاد کنند حق ندارند از رکود و بیکاری انتقاد کنند حق ندارند از فساد اداری انتقاد کنند. حق ندارند از رانت و ویژه خواری انتقاد کنند حق ندارند از 20 میلیارد دلار غرامت به امارات در کرسنت انتقاد کنند حق ندارند از دروغ گویی مسئولین انتقاد کنند حق ند...
2922928

معمای الاغ و قاطر منسوب به اقلیدس

الاغ و قاطری دوشادوش یکدیگر کیسه های پر از گندم را به بازار می بردند. الاغ از سنگینی بارش نالید. قاطر به او پاسخ داد: «از چه می نالی؟ اگر تو یک کیسه از بارت به من بدهی، تعداد کیسه های من دو برابر کیسه های تو خواهد گشت و اگر من به تو یک کیسه بدهم، آن گاه هر دو بار برابری را حمل خواهیم کرد.» هر حیوان چند کیسه گندم بر پشت خود می برد؟a mule and a donkey, laden with sacks of wheat, were going to a market together. the donkey moaned about the heavy burden on its back. the mule retorted, “why are you moaning? if you give me one sack, i will have twice as many as yours. if i give you one sack, then both of us will carry equal burdens." how many sacks was each animal carrying? [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
956208

یادداشت 6 امرداد 1396 - خاطرات دومین صعود به قله ی علم کوه (قسمت پنجم)

از تنگ گلو تا دشت حصار چال چیزی حدود 3 کیلومتر کوهپیمایی باید انجام بشه و در طی این مدت حدود 540 متر ارتفاع اضافه خواهیم کرد بنابراین متوسط شیب مسیر حدود 10 درجه خواهد شد. این مقدار شیب زیاد نیست و برای همین میشه به راحتی در اون کوله کشی سنگین انجام داد. البته .انی که بخوان سبکبارتر حرکت کنند میتونند بارشون رو در تنگ گلو به قاطرچی ها بسپارند و با پرداخت کرایه ای حدود 140 هزار تومان (واحد جدید پول ملی ایران که معادل همون چیزیه که تا بحال بوده!!) به ازای هر قاطر ، دغدغه ی کوله کشی رو نداشته باشند. هر قاطر بطور متوسط میتونه حدود 4 تا کوله 20 کیلویی رو حمل کنه بن?...
3038357

نگهداری الاغ به عنوان حیوان خانگی

چین الاغهای بیشتری از هر کشور دیگری در جهان دارد. در ایالات متحده، الاغها به عنوان حیوانات خانگی یا قاطر نگهداری میشوند.یک قاطر ترکیب نژادی بین و اسب می باشد.الاغی که نر باشد در زبان انگلیسی جک نامیده می شود.همچنین می توان گفت این حیوانات ها سرو صدای زیادی از خودشان تولید می کنند که حتی ممکنه تا چند ثانیه طول بکشد.این حیوان از اسبی که هم اندازه او می باشد قوی تر است. آنها دارای یک حافظه باور ن ی هستند . آنها می توانند مناطق و الاغ های دیگر را که تا 25 سال قبل با آن آشنا بودند، شناسایی کنند. آنها بر خلاف اسب ها راحتی دچار وحشت زدگی و حرکت ناگهانی نمی ...
3038327

نگهداری الاغ به عنوان حیوان خانگی

چین الاغهای بیشتری از هر کشور دیگری در جهان دارد. در ایالات متحده، الاغها به عنوان حیوانات خانگی یا قاطر نگهداری میشوند.یک قاطر ترکیب نژادی بین و اسب می باشد.الاغی که نر باشد در زبان انگلیسی جک نامیده می شود.همچنین می توان گفت این حیوانات ها سرو صدای زیادی از خودشان تولید می کنند که حتی ممکنه تا چند ثانیه طول بکشد. این حیوان از اسبی که هم اندازه او می باشد قوی تر است. آنها دارای یک حافظه باور ن ی هستند . آنها می توانند مناطق و الاغ های دیگر را که تا 25 سال قبل با آن آشنا بودند، شناسایی کنند. آنها بر خلاف اسب ها راحتی دچار وحشت زدگی و حرکت ناگهانی نمی شوند و ...
3038353

نگهداری الاغ به عنوان حیوان خانگی

چین الاغهای بیشتری از هر کشور دیگری در جهان دارد. در ایالات متحده، الاغها به عنوان حیوانات خانگی یا قاطر نگهداری میشوند.یک قاطر ترکیب نژادی بین و اسب می باشد.الاغی که نر باشد در زبان انگلیسی جک نامیده می شود.همچنین می توان گفت این حیوانات ها سرو صدای زیادی از خودشان تولید می کنند که حتی ممکنه تا چند ثانیه طول بکشد.این حیوان از اسبی که هم اندازه او می باشد قوی تر است. آنها دارای یک حافظه باور ن ی هستند . آنها می توانند مناطق و الاغ های دیگر را که تا 25 سال قبل با آن آشنا بودند، شناسایی کنند. آنها بر خلاف اسب ها راحتی دچار وحشت زدگی و حرکت ناگهانی نمیش ...
1491976

نـــــــــدارنــــــــــــد

هم خواب مردابند تا جریان ندارند...هرگز به دریایی شدن ایمان ندارند یک خوشه گندم کارمان را ساخت گفتند...جایی برای حضرت انسان ندارند بعدش تمام ها ِ حسن شد...الان که الان است هم ندارند چیزی به جز عِفریته مادرها نزادند...مردان به غیر از نطفه ی ندارند هر آرزوی تلخ خود را قهوه خوردم...فنجان به فنجان ذکر شد امکان ندارند وقتی شروع قصه با تردید باشد...تردیدهای داستان پایان ندارند رستم، بخواب و مرده شویی را رها کن...این مرده ها مهری به بازوشان ندارند این ابرهای بی تعادل خسته د...یا سیل می بارند یا باران ندارند گشتم تمام هفته ها و ماه ها را...تقویم ها یک روز تابستان ن ...
397814

جایی برای حضرت انسان ندارند

هم خواب مردابند تا جریان ندارند... هرگز به دریایی شدن ایمان ندارند یک خوشه گندم کارمان را ساخت گفتند... جایی برای حضرت انسان ندارند بعدش تمام .ها .ِ حسن شد... الان که الان است هم . ندارند چیزی به جز عِفریته مادرها نزادند... مردان به غیر از نطفه ی . ندارند هر آرزوی تلخ خود را قهوه خوردم... فنجان به فنجان ذکر شد امکان ندارند وقتی شروع قصه با تردید باشد... تردیدهای داستان پایان ندارند رستم، بخواب و مرده شویی را رها کن... این مرده ها مهری به بازوشان ندارند این ابرهای بی تعادل خسته .د... یا سیل می بارند یا باران ندارند گشتم تمام هفته ها و ماه ...
2963930

طیف های مز ف مذهبی

1- هیئتی های عقل گریز: این دسته در مذهبی ها اگر مغزشان را بشکافید و خوب گوش کنید چنین ص می شنوید:«دیسن دیسن دیسن دیسن». در هیئت ها می شوند. قمه می زنند. با سیاست کاری ندارند چرا که با جامعه کاری ندارند و با جامعه کاری ندارند چرا که با تفکر کاری ندارند. سبّ و لعن علنی خلفاء می کنند و شاید هم مخلص باشند. ترجیح میدهند گر مرجعی بخواهند انتخاب کنند آقایان واو، صاد و را انتخاب کنند. از جواد مقدم و حسین سیب و رعنایی حرف می زنند و این ها اسطوره هایشان هستند. 2- معنویت خواهان شریعت گریز: یک نگاه کاملا انتخ به دین دارند، آن چه عشقش کشید را انجام میدهد آن چه نکشید را نه. ? ...
2948170

طیف های مز ف مذهبی

1- هیئتی های عقل گریز: این دسته در مذهبی ها اگر مغزشان را بشکافید و خوب گوش کنید چنین ص می شونید:«دیسن دیسن دیسن دیسن». در هیئت ها می شوند. قمه می زنند. با سیاست کاری ندارند چرا که با جامعه کاری ندارند و با جامعه کاری ندارند چرا که با تفکر کاری ندارند. سبّ و لعن علنی خلفاء می کنند و شاید هم مخلص باشند. ترجیح میدهند گر مرجعی بخواهند انتخاب کنند آقایان واو، صاد و را انتخاب کنند. از جواد مقدم و حسین سیب و رعنایی حرف می زنند و این ها اسطوره هایشان هستند. 2- معنویت خواهان شریعت گریز: یک نگاه کاملا انتخ به دین دارند، آن چه عشقش کشید را انجام میدهد آن چه نکشید را نه. ? ...
2333626

ویژگی های افراد توانا

1- وقت ندارند بر علیه ی کاری انجام دهند 2- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند 3- وقت ندارند در وقایع گذشته متوقف شوند 4- وقت ندارند که دروغ بگویند 5- بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت بندی شده دارند 6- تفاوت های انسان ها را می ستایند 7- بدنبال این نیستند که ی را مانند خود کنند 8- حجم و کییت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند 9- بد بودن بعضی انسان ها را عادی میدانند 10- با دو زبان آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط اند . 11- در فهم رفتار انسان ها اول منافع آنها را می شکافند 12- کار آمدی را بر مساوات ترجیح میدهند زیرا که مساوات خود نتیجه کارآمدی ست 13- کارآمدی را ? ...
593956

۳۰ ویژگی افراد توانا به نقل از . محمود سریع القلم

۳۰ ویژگی افراد توانا به نقل از . محمود سریع القلم ۱-وقت ندارند بر علیه .ی، کاری انجام دهند ۲-وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند ۳-وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند ۴-وقت ندارند که دروغ بگویند ۵-بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت بندی شده دارند ۶-تفاوت های انسانها را می ستایند ۷-بدنبال این نیستند .ی را مانند خود کنند ۸-حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند ۹-بد بودن بعضی انسانها را، عادی می دانند ۱۰-با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط اند ۱۱-در فهم رفتار انسانها، اول منافع آنها را می شکافند ۱۲-کارآمدی ر
1425208

بلورین

ک ن دوست داشتنی هستند زیرا: گریه می کنند چون گریه کلید بهشت است قهر که می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند چیزی که می سازند زود اب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند خوراکی که دارند زود می خورند وبرای فردا نگه نمی دارندچون آرزوهای درازی ندارند...!
1437446

منِ بلورین

ک ن دوست داشتنی هستند زیرا: گریه می کنند چون گریه کلید بهشت است قهر که می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند چیزی که می سازند زود اب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند خوراکی که دارند زود می خورند وبرای فردا نگه نمی دارندچون آرزوهای درازی ندارند...!
3043875

یه سوال

سوال اینه: برای مهار شخص یا گروهی از افراد که چیزی بنام ارزش ندارند و به زبون دیگه، به هیچ چیزی قید ندارند، چه کار و راهی رو پیشنهاد میدید؟ برای روشن تر شدن سوال، مثلا گروه های تروریستی به زمین و تمامیت ارضی اعتقاد ندارند و اگر زمین و میهنشون رو بگیرید، هرجای دیگه ای رو بعنوان وطن اتخاذ میکنند. افراد هرزه، به عفت و حیا اعتقاد ندارند و اگر مشکل و تهدیدی برای شأن و شخصیتشون پیش بیاد، باکی ندارند و کار خودشون رو میکنند. مجرم محکوم به ، نسبت به عدم جرم قیدی ندارند و هر جرم و جنایت ممکنی رو انجام میدند و از عواقب اون کار ملالی ندارند. صهیونیست ها نسبت ب? ...
2004894

ع نوشت:یک ع یک خاطره

تیم فوتبال چلسی برای انجام دیداری دوستانه با پرسپولیس به تهران آمد. هواپیمایی "هما" زمانی که طیران الخلیج و ایرلاین های عربی، قاطر داشتند، چلسی را از لندن به تهران آورد .
1533660

گر تن بدهی دل ندهی....

گر تن بدهی ،دل ندهی ،کار اب است...چون خوردن نوشابه که در جام است...گر دل بدهی ،تن ندهی باز اب است...این بار نه جام است و نه نوشابه، سراب است...اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند...چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است...تن را بدهی ،دل ندهی فرق ندارد...یک آیه بخوانند، گناه تو ثواب است...ای کاش که دلقک شده بودم نه که شاعر...در کشور من ارزش انسان به نقاب است...
2510552

تو بزن تا من ب م !

اومدم بنویسم ولی ... هیچی ... ذهنم خیلی شلوغه ... سعی می کنم از هر کدوم یه ذره بنویسم . دبشب عروسی خیلی مفصل و شیک و با کلاس بود ! بر خلاف اینکه فکر نمی این خبرا باشه ! آخه فکر می خانواده ی داماد زیاد وضع مالی خوبی ندارند و احتمالا یه عروسی ساده است . ولی باید بگم که عروسی به این شیکی نرفته بودم ! یعنی کلا روزگار شده روزگار عجایب ! آدم کاملا سو رایز میشه یهو ... یعنی دیگه هیچی به هیچی ربط نداره ! مردم دیگه کاری ندارند پول دارند یا ندارند ، کلا چشم و هم چشمی شده و همه سعی می کنند هی یه کاری کنند روی دست بقیه بزنند ... هم جهزیه ی عروس خیلی بیش از حد خودشون بود ... هم جشن عر ...
3035457

بالا ه ک ن و نوجوانان اجازه دارند یا ندارند ؟!

▫️ک ن و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند رانندگی کنند ▪️ک ن و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند حساب بانکی افتتاح کنند ▫️ک ن و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند در مدرسه غیبت کنند و در این صورت باید توضیح والدین شان را به مدرسه ارائه دهند! ▪️طبق قانون ک ن و نوجوانان حتی اجازه کار و ب درآمد هم ندارند و در این صورت کودک کار قلمداد می شوند که آسیبی اجتماعی است. ▪️طبق هنجارهای اجتماعی ک ن و نوجوانان در این کشور مجاز نیستند تا از داروخانه ها کاندوم ب ند! و بسیار کارهای دیگر که ک ن و نوجوانان به دلیل سن کم اجازه آنرا ندارند. ولی ک ن و نوجوانان در این ک? ...
1634950

حرف اول

موسسه خیریه ثامن الحجج(ع)#حرف اولتاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و به جا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. درود بر انی که دعا دارند و ادعا ندارند.نیایش دارند و نمایش ندارند.حیا دارند و ریا ندارند.رسم دارند و اسم ندارند.
703600

ول اُسار بوسسّ

ول اُسار بوسسّ : این اصطلاحی ست هَجوی (به س. جیم) و گلایه ای و بشدّت منفی. از سه مفهوم شکل یافته است. ول + اُسار + بُوسس. ول یعنی ولوو و رها و عاطل و باطل و هرز و هرزه و ضایع و بی عاره. اُسار مخفف اَفسار است که ریسمانی مزیّن و گِره دار است بر سر و گردن اسب و الاغ و قاطر. و گاهی هم ..وقتی پدری از فرزندی به علت تن به کار ندادنش و تا لنگه ی ظهر خو.دنش و دست به سیاه و سفید نزدنش و و در هر کاری غر و نارو زدنش، با همه ی وجود نگران است، اگر مادره در این حیث و بیث بپرسد پسرمان چطور وَچه ای ست؟ پدر ماشه دار را می گیرد و بر زمین و منقل و . می کوید و فریاد .ن و کف کنان می گوید: نگو زن....
1083046

هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟

اوه هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟ عزیزم بگو بگو تا بدانم چرا پولدار نمی شوم شب و روز همیشه در حال فکر هستم اخه چه جوری بعضی ها پولدار می شوند من نمی توانم انها هم مثل من 2 گوش دارند گوگوش ندارند و 2 تا پا دارند خلاصه هر جی که دارند و ندارند من هم دارم تنها در یک چیز بیشتر دارند ان هم پول هست ببین فرض کن تو یک مغازه باز می کنی مرغ فروشی حیلی پول دار میشی می دانی جرا چون جای تو برای فروش مرغ خوب است به همین راحتی جا مهمه عزیزمن جا.
2982244

چه نی عده طلاق ندارند

نگه داشتن عده یکی از مهمترین احکامی است که در دین و قانون پیش بینی شده است ، به خصوص وم نگه داشتن عده طلاق . اما در برخی شرایط ، ممکن است نی عده طلاق نداشته باشند . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، نی که عده طلاق ندارند ، دو دسته هستند . یکی در خصوص ن یائسه است و دیگری در مورد طلاق دختر و در دوران عقد می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه نی عده طلاق ندارند بر روی لینک زیر کلیک کنید:www.heyvalaw.com/web/articles/view/273/ نی-که-عده-طلاق-ندارند
2982313

چه نی عده طلاق ندارند

نگه داشتن عده یکی از مهمترین احکامی است که در دین و قانون پیش بینی شده است ، به خصوص وم نگه داشتن عده طلاق . اما در برخی شرایط ، ممکن است نی عده طلاق نداشته باشند . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، نی که عده طلاق ندارند ، دو دسته هستند . یکی در خصوص ن یائسه است و دیگری در مورد طلاق دختر و در دوران عقد می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه نی عده طلاق ندارند بر روی لینک زیر کلیک کنید:www.heyvalaw.com/web/articles/view/273/ نی-که-عده-طلاق-ندارند
114300

چندی پیش آقایی (به نام دانشمند) حدیثی خواندند مبنی بر این که . زمان (عج) نایب ندارند! پاسخ چیست؟

چندی پیش آقایی (به نام دانشمند) حدیثی خواندند مبنی بر این که . زمان (عج) نایب ندارند! پاسخ چیست؟ با شخص و نام او کاری نداریم و با این که آیا شخصی به نام آقای دانشمند چنین گفته اند یا نگفته اند یا منظورشان بیان دیگری بوده است نیز کاری نداریم، اما هر . که به همین معنای ظاهری که فهم می شود، مدعی گردیده و بگوید: «. زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» نایب ندارند؛ خوش بینانه اش این است که علم ندارد و بدبینانه اش این است که غرض و مرض دارد. بالا.ه از این افراد نیز در طول تاریخ زیاد بوده و هستند که اه. تعیین شده ای دارند و با سوء استفا...
522926

(بدون عنوان)

و کارهایی که تمامی ندارند و برایم هیچ هم ندارند به جز فرسودگی و گذر زمان ...
2638490

دانش آموزان اول تا سوم ابت مشق شب ندارند

دانش آموزان اول تا سوم ابت مشق شب ندارند معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش: در سال تحصیلی جدید مشق شب حذف و تکالیف مهارت محور جایگزین آن می شود، دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابت امسال مشق شب ندارند./ایرنا shahraranews
915474

کشف سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری در شمال غرب کشور

تسیم نوشت: فرمانده مرزبانی ناجاگفت: ۳۰ اسب و قاطر حامل محموله قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری در شمال غرب توسط مرزبانان کشف شد.
1284196

تحمیلِ تحمّل

✍️طایفه ی روشنفکران لیبرال که در واقع گرفتار نحوی لاقیدی و اباحیگری هستند و جامه ی بر سر صد عیبِ خود می کشند، به خودشان حق می دهند که هر کاری ند و هر حرفی را بزنند ولی طرفِ مقابل گویا حق ندارد پاسخ بدهد و اگر پاسخ بدهد، متّهم به بی تحمّلی می شود. ✍️می گویند باید تحمّل کنید. تحمّل می کنیم امّا تحمّل همیشه به معنای سکوت نیست. از نطر ما تحمّل یعنی این که واکنش انفعالی و غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرقانونی و غیرعقلانی نشان ندهی، امّا نه این که هیچ پاسخی ندهی و هیچ واکنشی نشان ندهی و سیب زمینی باشی و هیچ علایم حیاتی از خود نشان ندهی. ✍️یکی نیست به این ها بگوید ...
2647682

تن بدهی دل ندهی کار اب است

گر تن بدهی دل ندهی کار اب است چون خوردن نوشابه که در جام است گر دل بدهی تن ندهی باز اب است این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند چون دغدغه مردم این شهر حجاب است تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است یدند تنت را و ب د کفنت را به یک آیه و چند سکه ببستن دهنت را نه روحی به کار است نه عشقی به بار است فقط مردانه به اندام تو یار است آن که زنی را بفروشد پی پیسه حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است هر جای جهان مرتبه زن بلند است در کشور من زن مثل میت به حساب است ای کاش که دلقک شده بودم نه شاعر در کشور من ار ...
815678

درد دل شبانه . با خدای یگانه

درودم را در این دل شب بپذیر که جز تو پناهی ندارم . تکیه گاهی ندارم تو تنها .ی هستی که همیشه با منی نه تنها بامن که با همه بندگانی خدای منان دلم پیش .انی است که گرفتارند و جز تویاوری ندارند بیمارند وجز تو پرستاری ندارند . دل گیرند جز تو دلبری ندارند . فقیرند جز تو دستگیری ندارند . من همه اینها را می شناسم . واین را میدانم که همه این .انی را که گفتم .نه تو گرفتارشان کردی که گرفتار .انی شدند که بویی از انسانیت نبردند که بیمار حرص و طمع دیگران شدند ودلگیر از ریا وتزویر زمانه واگر فقیرند .حق شان توسط .انی که خود را انسان می نامند خورده شد . خدای مهر?...
410044

تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست

بسم الله از ١٣ سالگی که به طور رسمی عضویت در تشکل های فرهنگیِ معتبرِ کشور را شروع .؛ به کرّات شاهد بودم که آدم ها عجیب دنبال منفعت شخصی اند، که با وجود ظاهر مذهبی و اظهار به تدین و اخلاص برای غیر کار می کنند و نه برای حضرت حق، که اهل شعارند، که درد انسانیّت ندارند، درد دین ندارند، درد کشور ندارند، اصلا درد ندارند! که.... این روزها اما، آن چه بیشتر از همه آزارم می دهد دیدنِ منافق بازی های بچه های به اصطلاح حزب اللهی ست! که در روز به تعداد آدم هایی که مقابلشان قرار می گیرد رنگ عوض می کنند، که روی آفتاب پرست را سفید کرده اند با این حجم از رنگ عوض . هایشان! اس...
968640

دین

یا حسین (ع) امروز عده ای دین ندارند، عده ای آنگونه که دلشان می خواهد دین دارند، عده ای بخشی از دین را قبول دارند و بخشی از آن را خیر، عده ای می گویند دین دارند ولی ندارند، عده ای علی الظاهر دین ندارند ولی بر حسب عمل از من و امثال من بیشتر دین دارند عده ای ... یا حسین (ع) دین را دوست دارم خوبش را نصیبم کن، دینی که از حسین، حسین (ع) را ساخت .... عاقبتم را خیر قرار بده ... آمین
170610

خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟

پرشین طب – رازهای موفقیت | به گزارش پرشین طب؛ می خواهیم در این نوشته در مورد موضوع خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ صحبت کنیم. برخی خانواده ها بی محلی های زیادی در زندگی زوجین می کنند و عروس را مورد اذیت قرار می دهند ، موضوعی که مهم است نحوه برخورد عروس با این مسئله می باشد. در صورت تمایل با موضوع خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ همراه ما باشید. خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ زنی هستم ۴۵ ساله. خانواده شوهرم دائم به او زنگ می زنند و پیامک می دهند که کارهایشان را انجام بدهد. دوست ندارند با هم به آنجا برویم و او را تنها دعوت می کنند. بدبین ه...
179288

خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟

پرشین طب – رازهای موفقیت | به گزارش پرشین طب؛ می خواهیم در این نوشته در مورد موضوع خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ صحبت کنیم. برخی خانواده ها بی محلی های زیادی در زندگی زوجین می کنند و عروس را مورد اذیت قرار می دهند ، موضوعی که مهم است نحوه برخورد عروس با این مسئله می باشد. در صورت تمایل با موضوع خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ همراه ما باشید. خانواده شوهرم دوستم ندارند ، چه کنم؟ زنی هستم ۴۵ ساله. خانواده شوهرم دائم به او زنگ می زنند و پیامک می دهند که کارهایشان را انجام بدهد. دوست ندارند با هم به آنجا برویم و او را تنها دعوت می کنند. بدبین ه...
1134278

کرامات و معجزات موسی کاظم علیه السلام

روزى حضرت موسى بن جعفر علیه السلام از شهر مدینه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نیز سوار الاغ شدم و حضرت را همراهى .مقدارى از شهر که دور شدیم ، ناگهان نرّه شیرى سر راه ما را گرفت ، من بسیار ترسیدم ، ولیکن شیر به سوى حضرت نزدیک آمد.....
2385382

روزهای حب

از یک ایرانی به مردم عزیز!عزیزان! اینها تنها حباب استاز همان حباب ها که بچگی تلاش میکردیم بزرگترینش را بسازیم اما خب مثل ارزش هایمان تغییر د. وزنی ندارند اما کمر می شکنندقصدی ندارند اما گردن مردان را خم می کننددرد ندارند اما اشک ها را جاری می کنندسنگدل نیستند اما سفره ها را بی نان می کنندعمر سعد نیستند اما آب را بند می آورنداینها تنها حباب اند... همین #ماهبان
988994

چرا کارمندان خوب، جانشین ندارند؟

چرا کارمندان خوب، جانشین ندارند؟ منبع: forbes یکی از مهم ترین درس هایی که در سال های مدیرعاملی خودم یاد گرفتم این بود که کارمندان مفید و کارآمد جانشین ندارند. تکنولوژی یا محصول به تنهایی نمی توانند باعث موفقیت یک شرکت شوند، بلکه کارمندان در آن نقش موثری دارند. سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه ب و کار و برگزار کننده دوره های mba و dba با مجوز وزارت علوم و همکاری های داخلی و خارجی، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است شرکت هایی که فکر می کنند کارمندان خوبشان هم می توانند تعویض شوند، سخت در اشتباهند. همه ما می دانیم که در بازار امروز، دنیا مملو از متقاضیان کاری ...
450774

مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند

مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند در ژاپن دانش آموزان تا ۱۰سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گیرند چگونه زندگی کنند،چگونه از حیوانات مراقبت کنند،به دیگران احترام بگذارند!
1235384

41.ذائقه

همه شما شنیده ایدکه حسین"ع" شب عاشورا که همۀ اصحاب جمع بودند خطبه خواند. من در بعضی مقاتل دیده ام که تا دو هزار و صد نفر نوشته اند که با حسین"ع" بودند. فرمایشی که حضرت در آن خطبه داشت این بود که اینهایی که می بینید چندین هزار و چندین ده هزار آمده اند، با شما کاری ندارند؛ اینها من را می خواهند. حتی در یک مقتل دیده ام که حسین"ع" فرمود که اگر من را روی هوا هم ببینند، طلب می کنند و می گیرند و با شما کاری ندارند. بنابر این حتی استثنا هم نکرد، هم اصحابش را خطاب کرد و هم خویشاوندانش را و گفت این شب را برای خودتان مثل یک شتر راهوار در خدمت بگیرید و هر کدام دست یکی ...

اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند