انقل ام


564335

معیار انقل. و غیر انقل.

اصلاح طلب و اصولگرا برای همه ی ما یک اسم هست! انقل. و غیر انقل. را نمی توان با این دو کلمه مرزبندی کرد! معیار انقل. و غیر انقل. چندان کار سختی هم نیست! آنکه علیرغم پیروزی ظاهری ، به قانون و مراجع قانونی تمکین می کند همان انقل. و حق می باشد و در مقابل ، آنکه شورش می کند و سطل زباله و پرچم آتش می زند و . را در خیابان . می کند و می سوزاند و در روز عاشورا به مقدسات مردم توهین می کنند باطل و غیر انقل. اند و در این مطلب شکی نیست.
558506

معیار انقل. و غیر انقل.

اصلاح طلب و اصولگرا برای همه ی ما یک اسم هست! انقل. و غیر انقل. را نمی توان با این دو کلمه مرزبندی کرد! معیار انقل. و غیر انقل. چندان کار سختی هم نیست! آنکه علیرغم پیروزی ظاهری ، به قانون و مراجع قانونی تمکین می کند همان حق می باشد و در مقابل ، آنکه شورش می کند و سطل زباله و پرچم آتش می زند و . را در خیابان . می کند و می سوزاند و در روز عاشورا به مقدسات مردم توهین می کنند غیر انقل. اند و در این مطلب شکی نیست.
1599459

شاخصه های انقل بودن و انقل ماندن

پنج شاخص انقل گری، انقل بودن و انقل ماندن طبق اوامر حضرت ... جبهه اقدام انقلاب ی... sapp.ir/jebheeqdam
91202

نسخه . انقلاب برای جلوگیری از ترمیدور انقلاب .ی

در سخنرانی های چندماهه ی . انقلاب .ی، بسامد کلیدواژه هایی با بن مایه و مضمون «انقلاب» افزایش یافته است. منظومه ای از مفاهیمی چون «جوان مؤمن انقل.» (۳ .داد ۱۳۹۵، ۱ فروردین ۱۳۹۵، ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۳۰ دی ۱۳۹۴ و ۱۹ دی ۱۳۹۴)، «تفکر انقل.» (۱۹ دی ۱۳۹۴)، «هندسه ی انقلاب .ی»، «خطوط اساسی و اصول انقلاب .ی» (۱۴ بهمن ۱۳۹۴)، «انقل. ماندن»، «انقل. فکر .» و «انقل. عمل .» (۲۰ اسفند ۱۳۹۴)، «انقل. گری»، «مهد انقلاب» و «انقلاب ز.» (۲۵ اسفند ۱۳۹۴)، «تربیت انقل.» و «کار انقل.» (۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)، «تجربه ی متراکم انقلاب» و «نیروهای انقل.» (۳ .داد ۱۳۹۵)، «جریان غیرانقل.» (۱۴ بهم...
681848

پرونده ویژه: آتش به اختیارها بخوانند! / بسته مطالعاتی ضروری برای "فعالان_فرهنگی" «مومن» و «انقل.»

بسته چندرسانه ای «انقل. می‎مانم»... پوستر: - دریافت مجموعه پوستر«اصول_انقلاب_._.» - دریافت مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «انقل. می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل. می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل. بود؛ انقل. ماند» - دریافت مجموعه پوستر «حرم؛ پایگاه جهاد و شهادت» - صفحه ویژه دهه فجر / «انقل. می مانم» کلیپ: - دریافت مجموعه کلیپ های «#انقل._میمانم» اینفوگرافی: - اینفوگرافی/ تقابل «. .یی» با «. انقل.» - انقل._می_مانم/ اینفوگرافی: «شاخصه های انقل. بودن/ سبک زندگی انقل. پلاکارد: - دریافت مجموعه پلاکارد«انقل. می مانم» ع.نوشت: - دریافت مجموعه ع.نوشت های زیبا?...
1722304

پرونده ویژه: بسته مطالعاتی ضروری برای "فعالان_فرهنگی" «مومن» و «انقل »

بسته چندرسانه ای «انقل می‎مانم»... پوستر: - دریافت مجموعه پوستر«اصول_انقلاب_ _ » - دریافت مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «انقل می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل بود؛ انقل ماند» - دریافت مجموعه پوستر «حرم؛ پایگاه جهاد و شهادت» - صفحه ویژه دهه فجر / «انقل می مانم» کلیپ: - دریافت مجموعه کلیپ های «#انقل _میمانم» اینفوگرافی: - اینفوگرافی/ تقابل « یی» با « انقل » - انقل _می_مانم/ اینفوگرافی: «شاخصه های انقل بودن/ سبک زندگی انقل پلاکارد: - دریافت مجموعه پلاکارد«انقل می مانم» ع نوشت: - دریافت مجموعه ع نوشت های زیبای «#انق ...
650745

به مناسبت ایام ارتحال . امت و آغاز زعامت . انقلاب/ بسته چندرسانه ای «انقل. می‎مانم»

بسته چندرسانه ای «انقل. می‎مانم»... پوستر: - دریافت مجموعه پوستر«اصول_انقلاب_._.» - دریافت مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «انقل. می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل. می مانم» - دریافت مجموعه پوستر«انقل. بود؛ انقل. ماند» - دریافت مجموعه پوستر «حرم؛ پایگاه جهاد و شهادت» - صفحه ویژه دهه فجر / «انقل. می مانم» کلیپ: - دریافت مجموعه کلیپ های «#انقل._میمانم» اینفوگرافی: - اینفوگرافی/ تقابل «. .یی» با «. انقل.» - انقل._می_مانم/ اینفوگرافی: «شاخصه های انقل. بودن/ سبک زندگی انقل. پلاکارد: - دریافت مجموعه پلاکارد«انقل. می مانم» ع.نوشت: - دریافت مجموعه ع.نوشت های زیبا?...
1768758

یک مطلب جالب ای

وقتی صحبت از انقل و انقل ون می شود زود راستی هایی که می شناسیم لباس راستی زمین می گذارند و می شوند انقل و سردسته انقل ون! در این میان چپی ها باز نقش اپوزیسیون را بازی می کنند و در هر دو ح تنها انی که در این میان مظلوم هستند انقل ها هستند. @bavarnews
456006

مصادیق انقل. بودن در کلام .ی

. فرزانه انقلاب در دیدار رمضانی با رئیس و مسؤلان قوه قضائیه که عصر روز چهارشنبه نهم تیر برگزار شد فرمودند : "قوه ی قضائیه باید صد درصد انقل. باشد و انقل. عمل کند. انقل. گری برخلاف نظر و تبلیغ برخی ها، تندروی نیست، بلکه انقل. گری یعنی «عادلانه، .دمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه،قاطعانه و بدون رودربایستی عمل .."
1880761

انقل های امریکائی

انقل های ییماههای آ حیاتش، حضرت فرمود انی که به نام _ یی معرفیشان اینها بعد از انقلاب قطعا به مناصب تی نزدیک میشوند. معنی این حرف این بود که مسلک _ یی، هویت و حقیقتی دارد که ممکن است در میان مسوولین و انقل ها پیدا شود. و بعد از این، پدیده ای داشته باشیم به نام انقل _های_ یی. امروز انقلاب از این عنوان به تعبیر جدیدی یاد کرد و آن انقل _نماها بود. انقل _نماها همان شعارها و ظاهر انقل را دارند. یعنی شعارهایشان دقیقا انقل است. دم از مردم میزنند و مردم مردمشان گوش فلک را کر میکند. دم از مبارزه میزنند . دم از و نظام میزنند. دم از و استقلال میزنند. پس چطور ادامه مطلب
61930

تربیت "نسلِ انقل." مهم است

گفتیم حاجی چرا با این بچه ها اینقدر صمیمی هستی و بهشون محبت میکنی؟ گفت: انقل. بودن و انقل. ماندن وظیفه است تربیت "نسلِ انقل." مهم است شهید حاج رحیم کابلی
1419374

۱۰ نظریه انقل علمی از دید تام سیگ فرا

10 نظریه انقل علمی از دید تام سیگ فرا 10 نظریه انقل علمی از دید تام سیگ فرا علی مقامی: اغلب حوزه های علمی در قرون اخیر حداقل با یک نظریه انقل رو به رو بوده اند. چنین نوآوری ها، یا گذار پارادایم ها، دانش کهن را در چارچوب جدیدی بازچینی می کند. نظریه های انقل زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در اینجا ده نظریه انقل علمی از دید تام سیگ فراید (tom seigfried) به اختصار توضیح داده شده است. ۱۰- نظریه اطلاعات: کلود شانون ۱۹۴۸ این نظریه در واقع انقل ترین نظریه نیست، اما نظریه ای مشابه با آن ? ...
131400

رمزگشایی از3کلیدواژه . انقلاب؛

رمزگشایی از3کلیدواژه . انقلاب؛انقل. ماندن، انقل. فکر . و انقل. عمل . در ماه های اخیر و در دیدارهایی که . معظم انقلاب با مردم و مسؤولان نظام داشته اند، معظم له تأکید ویژه ای بر .وم صیانت از شور انقل.، حفظ روحیه انقل.، انقل. عمل . و انقل. گری داشته اند."عماریون"- در ماه های اخیر و در دیدارهایی که . معظم انقلاب با مردم و مسؤولان نظام داشته اند، معظم له تأکید ویژه ای بر .وم صیانت از شور انقل.، حفظ روحیه انقل.، انقل. عمل . و انقل. گری داشته اند که در این یادداشت سعی کرده ایم به بسترها و دلایلی که باعث شده تا ایشان در برهه کنونی چنین تأکیدی را داشته باشند...
1695947

انقل نمایی غیر از انقل گری است

انقل نمایی غیر از انقل گری است/ نقد باید منصفانه و مسئولانه باشد/ ۹دی پاسخ ملت به بازی ها و ایستادگی بر ارزشهای انقلاب بودحضرت آیت الله با تأکید بر اینکه «انقل نمایی» غیر از «انقل گری» است، گفتند: انقل گری کار سختی است زیرا پایبندی و تدین لازم دارد و نمی شود که انسان در یک دهه همه کاره کشور باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالف خوان کشور شود.حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات ی در سراسر کشور، با اشاره به تلاش بی وقفه امریکا برای شبهه پراکنی و گرفتن «امید و اعتماد به نفس ملت»، از همراهی خ ...
1040967

اخلاق و سبک زندگی انقل

یک نکته کلیدی از سخنان انقلاب درباره شهید حججی⭕️ اخلاق و سبک زندگی انقل #محسن_مهدیان انقلاب، #شهید_حججی ها را رویش های انقلاب دانستند و تاکید د اخلاق نیز در گرو تربیت انقل است: « باید همه تلاش خود را مصروف تربیت دینی و انقل جوانان کنید و بدانید اخلاق نیز همراه با تقویت روحیه انقل و دینی و حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا، ایجاد و ماندگار می شود.» سوالی که مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین اخلاق و تربیت انقل وجود دارد؟ چرا برای ایجاد و ماندگاری اخلاق باید سراغ تربیت انقل رفت؟ رابطه اخلاق فردی و اخلاق انقل را ی چطور دیدند؟http://l1l.ir/2993 این موضوع، کل? ...
916531

انقل.

بسم الله الرحمن الرحیم +بن بست شکنی میکنه. گره گشایی میکنه. به آینده امیدواره. به امید خدا به سمت آینده روشن حرکت میکنه. این انقل. گریست. این روحیه انقل. ست. مساله کشور روحیه انقل. ست مساله کشور جهت گیری انقل. ست. . .ی
35415

. انقل.

انقل. بودن یعنی بدون اینکه به مدعیان کاری داشته باشی برای آبادی ک. از جان و دل مایه بگذاری ... هیاهیو و داد و فریاد .ی را انقل. نکرد و نخواهد کرد ...
404044

دل بده ۲۵ | در زمان آرامش .ی انقل. شود، درست انقل. شده...

در زمان آرامش .ی انقل. شود، درست انقل. شده و ضریب اطمینان عاقبت به خیری اش بیشتر است ان شالله. . پناهیان دام ظله برای دیدن تصویر در اندازه پروفایل با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. ثواب این طراحی تقدیم به . . ره....
635381

آرمان های . انقل.

آرمان های . انقل.رهایی از وابستگی ها و رسیدن به استقلال اقتصادی و نوعی خوداتکایی، از آرمان های حضرت . در حوزه اقتصادی است. پیشرفت های علمی و رسیدن به فناوری های نوین برای روی پای خود ایستادن، از آرمان های . (ره) است. آرمان های . انقل. انقلاب ها و .ان انقل. را می توان بر اساس آرمان های آنها تقسیم بندی کرد. آرمان ها، آن اه. نهایی و کلانی هستند که در هر انقل. و از سوی هر . انقل.، مورد توجه قرار می گیرند؛ از این رو، تفاوت اساسی میان انقلاب ها، به تفاوت در آرمان های آن انقلاب ها برمی گردد. این آرمان های انقلاب .ی است که این انقلاب منحصربه فرد را ا...
1929154

انقل شدن

چه شرح ساده ای دارد این ع انقل شدن مهم نیست، انقل ماندن مهم است ....
2155537

شاخص و ویژگیهای ت انقل در نظام ی

شاخص ها و ویژگیهای ت انقل در نظام یتقویت روحیه انقل به مثابه ضرورتی تاریخی پیش روی انقلاب ی، در ماه های اخیر در حال تبدیل شدن به گفتمانی است که طراح و مطرح کننده آن حکیم بزرگ انقلاب ی است. انقل گری وصفی است که با تحقق و تعیین صفاتی معنا می یابد، وگرنه بدون این مظاهر و شاخص ها، لقلقه ای بیش بر زبان نخواهد بود؛ لذا باید شاخص هایی برای عمل و رفتار و کنش انقل ارائه داد که محکی برای سنجش باشد.در این میان می توان از سطوح مختلف انقل سخن گفت که یکی از سطوح آن ت انقل است. این مهم از آنجایی اهمیت می یابد که کشور در آستانه رخدادی مهم قرار دارد و آن انتخابا ...
2155244

باور انقل ! و سهم آن :در جامعه :مدنی ّواَسلامی

تاثیر انقل گری زندگی اجتماعی و فردی جامعه یتقویت روحیه انقل به مثابه ضرورتی تاریخی پیش روی انقلاب ی، در ماه های اخیر در حال تبدیل شدن به گفتمانی است که طراح و مطرح کننده آن حکیم بزرگ انقلاب ی است. انقل گری وصفی است که با تحقق و تعیین صفاتی معنا می یابد، وگرنه بدون این مظاهر و شاخص ها، لقلقه ای بیش بر زبان نخواهد بود؛ لذا باید شاخص هایی برای عمل و رفتار و کنش انقل ارائه داد که محکی برای سنجش باشد.در این میان می توان از سطوح مختلف انقل سخن گفت که یکی از سطوح آن ت انقل است. این مهم از آنجایی اهمیت می یابد که کشور در آستانه رخدادی مهم قرار دارد و آ? ...
1718079

انقل نماها در کلام چه انی هستند

شناخت انقل واقعی از انقل نما در تعیین چهره نهایی کارگزار مردم امری بس پراهمیت است. یکی از شاخص های انقل بودن را می توان در این دانست که انقل واقعی، جان و را می گذارد تا انقلاب با خطر روبه رو نشود و در عین حال رشد و نمو یابد. به همین دلیل ممکن است مال، آبرو و حتی فرزندانش را در این راه فدا کرده تا انقلاب در مسیر درست و به حق خود حرکت کند. فرد انقل اگر مصلحتی بین د فقط بر اساس مصلحت انقلاب و در چارچوب فرمایشاتی است که ولایت امر تعیین می کند بدون اینکه از این چارچوب ها گامی فراتر یا عقب تر بگذارد. اما در نقطه مقابل، ی که نق از انقلاب را به چهره زده معمولا انقلا ...
1403080

پُرتکرارترین دغدغه انقلاب چیست؟

مقدّمه: سه پرسشِ مهجور دیدارِ ِ معظم انقلاب با اعضای جدیدِ مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام، همانندِ دیدار ایشان با نهادها و ساختارهای دیگر در سال های اخیر، به مَحملی برای «ترغیبِ به انقل ماندن» و «ستودنِ انقل گری» تبدیل شد. این حجم از تأکید و حساسیّت، بی سبب نیست و نباید به سادگی از کنارِ آن گذشت، بلکه باید نظرِ متعمّقانه به آن افکند و درباره اش آنچنان که درخور است، تأمّل و تدقیق کرد. در یادداشتِ پیش رو، نگارنده می کوشد به سه پرسشِ بنیادی درباره ی انقل ماندن و انقل گری، پاسخِ اجمالی دهد:نخست اینکه انقل بودن به چه معناست؟ انقل گری چیست؟ انقل کیست؟ نیروی ا? ...
821272

به مناسبت 22 بهمن

سالگرد انقلاب آمد پدید انقل. چون سپیده پرنوید فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق انقل. چون سحر ظلمت شکن تا به عمق کلبه‏ها پرتوفکن فجر نورافشانی قرآن و دین فجر قدرت‏ی. مستضعفین انقل. چون شفق سرشارِ خون گوهر . را آزمون فجر عزت، فجر رشد کارها فجر دیگرگونی معیارها انقل. پیشرو مانند برق در شکوهش عقل عالم مانده غرق فجر . کزان صدهزاران روزِ روشن شد عیان فجر برچیدن بساط زور و زر شام استبداد آوردن به سر انقل. پر زشیران بیشه‏اش نعره الله اکبر ریشه‏اش سوره «والفجر» گر خوانی عمیق راز این ده شب از او ی. دقیق
39903

مومن انقل. یک رسانه است با پیام صدور انقلاب...

معنا و ابعاد انقل.گری از نگاه . معظم انقلابعامل پیشرفت و قدرت کشور حضرت آیت الله «انقل.گری» را یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملّی، عامل موفقیت و حل مشکلات و جلوگیری از سلطه ی دشمنان بر کشور می دانند. همچنین از نظر ایشان کوتاه آمدن از روحیه ی انقل. باعث عقب ماندگی ما می شود. پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir در مطلب زیر براساس بیانات . انقلاب به تبیین معنا و برخی از ابعاد مهم انقل.گری پرداخته و همچنین نگاه ایشان به جریان انقل. را مرور می کند. علاقه مندان برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه به مدخل «انقل.گری» در بخش جستار (اینجا) مراجعه ن
446738

جوان مومن انقل.

در حرم . .(قدس سره) راجع به جوان های مؤمن و انقل. چند جمله ای گفتم؛ در بیرون جنجالی راه انداختند که فلانی جوان های انقل. را تقویت می کند. این چیز جدیدی نیست، پنهان هم نیست: "بنده به جوانان انقل. متدین ارادت دارم".جوانی که توانش را صرف انقلاب می کند با جوانی که وقتش را صرف خوش گذرانی و ماشین سواری و... می کند ی.ان نیست؛ بله حقوق اجتماعی شان یکی است، اما این جوان هایی که بعضاً پول ناچیزشان را هم برای کار انقل. .ج می کنند با آن جوان خوش گذران و به قول خارجی ها "لُمپن" فرق دارد. . . حفظه الله + ۹۵/۳/۲۵
709187

جهل یا ...

آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای اقبال پی گفت از . گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو بعضی به لوازم انقل. گری پایبند نیستند و ادعای انقل. بودن دارند. اگر انقل. هستید ، چرا با ضد انقلاب هستید ؟! در آب رفتن ، خیس شدن هم دارد !
589305

پیشبرد اه. انقل.

خسته ام مثل اون مسئول کلاسی که برای پیشبرد اه.(به گمان خودش) انقل.، بلند شده و از .م آباد تا قم رو رفته و کلاس بخاطر . بازی های برو بچه های "هات" انقل. کنسل شده... پ.ن: ما هم عروسیه پسرمون بود، ولی اومدیم.
722866

انقل. . ندهد ما خودمان هستیم!

در پی سخنان آقای . که به انقل. ها گفت از . علی ع یاد بگیرید و . ندید، در ادامه متن منظور ایشون رو به زبان حال مطرح می کنم... البته اولا ثابت کن که یک انقل. . میدهد! ادامه مطلب
480257

چگونه کار انقل. و جهادی، بن بست شکن است؟

چگونه کار انقل. و جهادی، بن بست شکن است؟ /**/ . انقلاب در دیدار کارگران، بار دیگر به موضوع کار جهادی و انقل. به عنوان را.ار .وج از مشکلات و بن بست ها اشاره کرده و فرمودند: «این را هم همه بدانند، خود نامزدهای محترم هم بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقل. نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه ی بخش ها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است؛ این اگر بود، کارها راه می افتد؛ این اگر بود، بن بست ها باز می شود.»
188075

شعر 22بهمن

شعر 22 بهمن سالگرد انقلاب سالگرد انقلاب آمد پدید انقل. چون سپیده پرنوید فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق انقل. چون سحر ظلمت شکن تا به عمق کلبه‏ها پرتوفکن فجر نورافشانی قرآن و دین فجر قدرت‏ی. مستضعفین انقل. چون شفق سرشارِ خون گوهر . را آزمون فجر عزت، فجر رشد کارها فجر دیگرگونی معیارها انقل. پیشرو مانند برق در شکوهش عقل عالم مانده غرق فجر . کزان صدهزاران روزِ روشن شد عیان فجر برچیدن بساط زور و زر شام استبداد آوردن به سر انقل. پر زشیران بیشه‏اش نعره الله اکبر ریشه‏اش سوره «والفجر» گر خوانی عمیق راز این ده شب از او ی. دق...
1609716

ضرورت، ابعاد و شاخص های انقل گری و را ارهای عملیاتی ترویج ان

بسمه تعالیضرورت، ابعاد و شاخص های انقل گری و را ارهای عملیاتی ترویج انقل گریمفهوم انقل گری انقل بودن و انقل گری یعنی دغدغه مندی و اهتمام جدی نسبت به ارزش ها و آرمان های ناب محمدی(ص) در عقیده و عمل که تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد و تفاوت بسیاری با افکار و رفتار مدعیان ارتجاعی و قاطی دارد. نمود بارز این نگرش در اه و حرکت شتابان انقلاب ی قابل مشاهده است که تلاش دارد وضعیت فعلی را به وضعیت آرمانی مطلوب در چهارچوب ناب نزدیک تر کند.جناح مؤمن انقل نیز یک جریان سازمان گونه است. جریانی معتقد، با انگیزه، مطالبه گر اجتماعی و نسبتاً منسجم است که د? ...
1848723

رییسی: "تفکر و عمل انقل " عامل موفقیت در کارنامه ۴۰ ساله انقلاب است

حجت ال سیدابراهیم رئیسی در همایش مبلغین بصیر انقل با بیان اینکه در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب هستیم، اظهار داشت: با بازخوانی 40 سال فعالیت انقلاب قابل لمس است که هر جا با تفکر و عمل انقل زاویه گرفتیم با مشکل مواجه شدیم و در هر حوزه ای که موفق بودیم تفکر انقل و در کار بوده است.تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه رویه طلبه انقل باید انقل باشد، ابراز کرد: طلبه و انقل طلبه ای است که جامعه و نیاز آن را بشناسد و متناسب با آن نقش ایفا کند.وی افزود: اقتصاد مقاومتی را ار برون رفت از مشکلات کشور است که باید در کارنامه امسال با توجه به انتخاب شعار سال توسط معظم ...
1504565

تفکر انقل و غیر انقل

اگر بخواهیم بیهوده از بچه های انقل تعریف کنیم ریاکاری کرده ایم، چون هم تعریف بی جهت و هم بیهوده بد گفتن ناشایست هستند، در تحلیل یک مسئله اولین کاری که انسان می کند باید ریاکاری را کنار بگذارد.انقل بودن یعنی ی که به طور منطقی مطابق ضمیر ناخودآگاهش آتش به اختیار عمل می کند، کارهائی که یک انقل انجام می دهد معمولا ناخودآگاه و شاید هم غیر معمول باشد و نشانه ای از محافظه کاری در آن دیده نمی شود، آنها معمولا در انتخاب مسیر زندگی و اه شان، گاها از شیوه های غیر معمول ولی مطابق با منطق و ضمیر ناخودآگاهشون استفاده می کنند و به سطحی می رسند که غیر انقل ون قادر ? ...
1504567

تفکر انقل و غیر انقل

اگر بخواهیم بیهوده از بچه های انقل تعریف کنیم ریاکاری کرده ایم، چون هم تعریف بی جهت و هم بیهوده بد گفتن ناشایست هستند، در تحلیل یک مسئله اولین کاری که انسان می کند باید ریاکاری را کنار بگذارد.انقل بودن یعنی ی که به طور منطقی مطابق ضمیر ناخودآگاهش آتش به اختیار عمل می کند، کارهائی که یک انقل انجام می دهد معمولا ناخودآگاه و شاید هم غیر معمول باشد و نشانه ای از محافظه کاری در آن دیده نمی شود، آنها معمولا در انتخاب مسیر زندگی و اه شان، گاها از شیوه های غیر معمول ولی مطابق با منطق و ضمیر ناخودآگاهشون استفاده می کنند و به سطحی می رسند که غیر انقل ون قادر به ر ...
1707505

تفکر انقل و غیر انقل

اگر بخواهیم بیهوده از بچه های انقل تعریف کنیم ریاکاری کرده ایم، چون هم تعریف بی جهت و هم بیهوده بد گفتن ناشایست هستند، در تحلیل یک مسئله اولین کاری که انسان می کند باید ریاکاری را کنار بگذارد.انقل بودن یعنی ی که به طور منطقی مطابق ضمیر ناخودآگاهش آتش به اختیار عمل می کند، کارهائی که یک انقل انجام می دهد معمولا ناخودآگاه و شاید هم غیر معمول باشد و نشانه ای از محافظه کاری در آن دیده نمی شود، آنها معمولا در انتخاب مسیر زندگی و اه شان، گاها از شیوه های غیر معمول ولی مطابق با منطق و ضمیر ناخودآگاهشون استفاده می کنند و به سطحی می رسند که غیر انقل ون قادر به ر ...
1520008

تفکر انقل و غیر انقل

اگر بخواهیم بیهوده از بچه های انقل تعریف کنیم ریاکاری کرده ایم، چون هم تعریف بی جهت و هم بیهوده بد گفتن ناشایست هستند، در تحلیل یک مسئله اولین کاری که انسان می کند باید ریاکاری را کنار بگذارد. انقل بودن یعنی ی که به طور منطقی مطابق ضمیر ناخودآگاهش آتش به اختیار عمل می کند، کارهائی که یک انقل انجام می دهد معمولا ناخودآگاه و شاید هم غیر معمول باشد و نشانه ای از محافظه کاری در آن دیده نمی شود، آنها معمولا در انتخاب مسیر زندگی و اه شان، گاها از شیوه های غیر معمول ولی مطابق با منطق و ضمیر ناخودآگاهشون استفاده می کنند و به سطحی می رسند که غیر انقل ون قادر به ...
446745

پیشاهنگ کار انقل.

در زمینه های فرهنگی [هم] کاری که شهیدآوینی پیشاهنگش بود و در این اوا. [هم] مرحوم سلحشور -که اینها پیشروان کار انقل. در این کشورند- اینها را باید ترویج کرد، اینها را باید تقدیر کرد و نام اینها را باید گرامی داشت. کار انقل. این است. اینکه من بارها تکرار میکنم که نیروهای انقل. را و نیروهای حزب اللّهی را باید گرامی بداریم و باید نگه بداریم، به خاطر این است؛ کار وقتی با روحیه ی انقل. شد، پیشرفت خواهد کرد. *. . مدظله العالی 1395/1/1 بیانات در اجتماع زائران و مجاروان حرم رضوی
1717440

مدیران انقل

انقلاب: همه مدیران ، هم خدمات مهم داشته اند هم صدمات،. انسان باید خدمات همه را در طول زمان سپاسگزاری کند. صدمات را هم باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه؛ نقد و نقدپذیری واجب است، تهمت و لجن پراکنی حرام است. هنر این است که انسان خدا را درنظر بگیرد و برای قدرت ی حرف نزند. انقل نمایی غیر از انقل گری است؛ انقل گری پابندی و تدین لازم دارد
791694

طلبه انقل.

یک نکته هم خطاب به جوانان پرشور و انقل. حوزه است، که متن حوزه غالباً همین جوانهای پرشور و طلاب انقل. هستند. عزیزان من! آینده مال شماهاست، امید آینده ی کشور شماها هستید؛ باید خیلی مراقبت کنید. درست است که جوان طلبه یا انقل. اهل عمل است ، اهل فعالیت است، اهل تسویف و امروز به فردا انداختن کار نیست، اما باید مراقب باشد؛ نبادا حرکت انقل. جوری باشد که بتوانند تهمت افراطیگری به او بزنند. از افراط و تفریط بایستی پرهیز کرد. جوانهای انقل. بدانند؛ همان طور که کناره گیری و سکوت و بی تفاوتی ضربه میزند ، ادامه مطلب
833977

عقلانیّت و انقل.گری

بعضی عقلانیّت را در این میدانند و میگویند که «چالش با قدرتها هزینه دارد» -[البتّه] اشتباه میکنند- بله، چالش هزینه دارد، امّا سازش هم هزینه دارد.انقل.گری یعنی مسئولین کشور، هدفشان را راضی . قدرتهای مستکبر قرار ندهند؛ مسئولان کشور، هدفشان را راضی . مردم، به کار گرفتن نیروهای داخلی، تقویت عناصر فعّال در داخل کشور قرار بدهند؛ این انقل.گری است.ما امروز به روحیّه ی انقل.، به ممشای انقل.، به شعار انقل.، به اصول و مبانی انقلاب . بزرگوارمان نیازمندیم. گزیده ی سخنان . در حرم . راحل(ره)، ۱۳۹۶/۳/۱۴
839593

طلبه انقل. به هوش!طاغوت فضای مجازی را بشناس

طلبه انقل. به هوش! طاغوت فضای مجازی را بشناس یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ "اگر بخواهیم نظام .ی همچنان .ی و انقل. بماند باید حوزه های علمیه انقل. باشد؛ زیرا اگر حوزه علمیه انقل. نماند نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت." (. .ی ۲۵/۱۲/۹۴) اهمیت این فرمایش .ی از آن جهت است که قوام اصلی و دست مایه ی اساسی انقلاب .ی و نظام مقدس . را حوزه های علمیه تشکیل داده و می دهند. حضور به موقع طلبه انقل. نقش به سزایی در حفظ نظام .ی و دستاوردهای انقلاب دارد، به طوری که انقلاب توسط طلاب حوزه علمیه فراگیر شد. طلبه انقل. طلبه ایست که اه. و آرمانهای انقلاب را بشنا?...
869253

. انقلاب: هر جا انقل. عمل کردیم، پیش رفتیم!

. انقلاب:بعد از رحلت .، هر جا انقل. عمل کردیم، پیش رفتیم؛ هر جا از انقل. گری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب م.م.این یک واقعیت است. بنده در این سال ها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصیری در آن باشد متوجه این حقیر هم هست/مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است.همه مخاطب این سخن اند؛ می توان این راه را با شیوه ی انقل. حرکت کرد؛ آن وقت پیشرفت قطعی است.۱۳۹۵/۰۳/۱۴
185577

تربیت نوجوان مسلمان و انقل.

« اهمیت تعلیم وتربیت ازدیدگاه .ی » « انقل. بودن نوجوانان » « توصیه های . .ی » « مولفه های نوجوان مسلمان انقل. »
2147271

باید صد در صد انقل بماند و انقل عمل کند

باید صد در صد انقل بماند و انقل عمل کند معظم انقلاب در دیدار با ، مدیران و کارکنان : یکی از محورهای مهم و اصلی این جنگ (جنگ اطلاعاتی جبهه وسیع دشمنان با نظام ی) «نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاسباتی مسئولان» و «تغییر باورهای مردم» است که در این جنگ، علاوه بر دفاع و بستن نفوذگاه ها، باید تهاجم نیز انجام، و از هرگونه غفلت و ساده شی جداً پرهیز شود. shahraraonline
840857

طلبه انقل. به هوش! طاغوت فضای مجازی را بشناس

"اگر بخواهیم نظام .ی همچنان .ی و انقل. بماند باید حوزه های علمیه انقل. باشد؛ زیرا اگر حوزه علمیه انقل. نماند نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت." (. .ی ۲۵/۱۲/۹۴) اهمیت این فرمایش .ی از آن جهت است که قوام اصلی و دست مایه ی اساسی انقلاب .ی و نظام مقدس . را حوزه های علمیه تشکیل داده و می دهند. حضور به موقع طلبه انقل. نقش به سزایی در حفظ نظام .ی و دستاوردهای انقلاب دارد، به طوری که انقلاب توسط طلاب حوزه علمیه فراگیر شد. طلبه انقل. طلبه ایست که اه. و آرمانهای انقلاب را بشناسد و از تریبون ها و منابر در جهت نشر آرمان های . بهره برده و تبلیغ کند. روح?...
867883

طلبه انقل. به هوش! طاغوت فضای مجازی را بشناس

"اگر بخواهیم نظام .ی همچنان .ی و انقل. بماند باید حوزه های علمیه انقل. باشد؛ زیرا اگر حوزه علمیه انقل. نماند نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت." (. .ی ۲۵/۱۲/۹۴) اهمیت این فرمایش .ی از آن جهت است که قوام اصلی و دست مایه ی اساسی انقلاب .ی و نظام مقدس . را حوزه های علمیه تشکیل داده و می دهند. حضور به موقع طلبه انقل. نقش به سزایی در حفظ نظام .ی و دستاوردهای انقلاب دارد، به طوری که انقلاب توسط طلاب حوزه علمیه فراگیر شد. طلبه انقل. طلبه ایست که اه. و آرمانهای انقلاب را بشناسد و از تریبون ها و منابر در جهت نشر آرمان های . بهره برده و تبلیغ کند. روحیه ا...
979146

پیامی برای مدیران انقل.!!!

مدتی است در فضای فرهنگی کشور تنفس می کنم. هوای انقل. ها و مدیران انقل. کشور را تاحدی بوییده ام. از روز نخست، به دنبال یافتن دغدغه های انقل.، دغدغه های فرهنگی، مدیریت انقل.، مدیریت تشکیلاتی و ... در هوای آنها بودم. اما ... افسوس که این فضا آلوده شده است به رقابت، حذف و نابودی هم تیم و تشکیلاتی و اساساً حذف تشکیلات.به نظر می رسد مهم ترین معضل در مدیریت انقل.، عدم تحمل یکدیگر در قالب یک تشکیلات است که در کلام .ی مؤکداً بیان شده است. مواجهه با چنین هوای آلوده ای برآنم داشت تا درباره موضوع تشکیلات، فلسفه وجود تشکیلات و ویژگی های تشکیلاتی بودن بخوانم. این خوان?...
242784

حوزه انقل.

اگر قرار باشد یک روز رابه عنوان «روز حوزه انقل.» نامگذاری کنیمچه روزی بهتر از امروز؟!سال گذشته . .ی به خطراتی اشاره .دکه متوجه حوزه های علمیه استو متوجه نظام .یاز ناحیه وضعیت انقل. حوزه های علمیهدر بیاناتی که در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب داشتندچند ماه بعد البتهشاخص های انقل. بودن را نیز ذکر فرمودندکه در این جا به نمودار درآوردماین روزها اماکار جدیدی انجام دادمهمه آرائی که درباره با انقل. بودن حوزه طرح شدهدر طول این یک سال...همه که نمی دانمولی هر چه که به دستم رسیداز جستجو در سایت های خبری و نشریات اینترنتیهمه را جمع .در یک نمودار واحددر...
167223

حوزه انقل.

اگر قرار باشد یک روز رابه عنوان «روز حوزه انقل.» نامگذاری کنیمچه روزی بهتر از امروز؟!سال گذشته . .ی به خطراتی اشاره .دکه متوجه حوزه های علمیه استو متوجه نظام .یاز ناحیه وضعیت انقل. حوزه های علمیهدر بیاناتی که در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب داشتندچند ماه بعد البتهشاخص های انقل. بودن را نیز ذکر فرمودندکه در این جا به نمودار درآوردماین روزها اماکار جدیدی انجام دادمهمه آرائی که درباره با انقل. بودن حوزه طرح شدهدر طول این یک سال...همه که نمی دانمولی هر چه که به دستم رسیداز جستجو در سایت های خبری و نشریات اینترنتیهمه را جمع .در یک نمودار واحددر...
1859521

انقلاب

حضرت آیت الله در پیامی به جوانان مستندساز: جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاری انقل کار،غلبه نکند. با سر افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید/ مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد.
635224

.ت انقل. در گفتمان . .(ره)

.ت انقل. در گفتمان . .(ره).ت انقل. در گفتمان .، در چارچوب نظریه . تعریف می شود و به همراه دیگر قوای‏ حاکم‏ در .‏ ایران، زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و .ت‏ امت اعمال وظیفه می کند. . ایران نظامی است که بر پایه انقلاب شکوهمند .ی ملت ایران به .ی معمار کبیر انقلاب، حضرت . .(ره) بنیان نهاده شده است و ارکان و ساختارهای نظام، قانون اساسی و قوانین موضوعه آن با هویت .ی، رویکرد انقل.، مکتب . . و آرمان های متعالی ملت مسلمان و انقل. ایران شکل گرفته است. بر اساس .شه . بنیانگذار .، حکومت «وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه . است» و .ت به معنای قوه مجریه، یکی ا?...
116851

این اول کار است!

بنا به تجربه و محاسبات عقلی و مادی، بعید بود انقلاب ها بیش از سه دهه عمر کنند! کمرنگ شدن یا پایان عمر انقل. ها، پایان کار انقلاب ها تلقی می شد! یا معمول بود که خود انقل.ون، پس از موفقیت انقلاب شان، بدنبال سهم خواهی می رفتند و این آغاز فروپاشی انقلاب ها بود.انقلاب های زیادی را دیده و یا از آن ها خوانده ایم که دلیل و ماهیت یکی در . تعریف می شد، یکی در اقتصاد و دیگری هم در عد. و... اما آ.ین انقلاب بزرگ تاریخ، تنها انقل. بود که با گزاره هایی اعم از همه ی این شعارها و خواسته ها، انقل. دینی بود! یک انقلاب . خواهانه...آن هایی که «انقلاب .ی ایران» و «مر...
217265

تحقیق درمورد بررسی .شه های انقل. و اجتماعی مار.

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بررسی .شه های انقل. و اجتماعی مار. . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 168 بررسی .شه های انقل. و اجتماعی مار.فصل چهارمپیشینه ها ، عوامل و شرایط انقلاباتتئوریهای تبیین کننده پیرایش انقلابابعاد تحول انقلابتئوریها و مدل های تحلیل انقلاببررسی .شه های انقل. و اجتماعی مار.پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابانقلاب چیست ؟ما از روند انقل. چه معنایی را در نظر می گیریم ؟ در معناییی که این اصطلاح را به کار می بریم ، انقلاب عبارت از عصیان جمعی ناگهانی و شدیدی است که قصد آن واژگونی قدرت ی
846015

شاخص های انقل. گری از منظر . انقلاب

شاخص انقل. گری اول کلیپ شاخص انقل. گری دوم کلیپ شاخص انقل. گری سوم کلیپ شاخص انقل. گری چهارم کلیپ شاخص انقل. گری پنجم کلیپ
108507

ریشه شعارهای انقل. در قرآن

یکی از مباحث و مسائلی که گاهی در بعضی محافل و مجالس شنیده می شود، محتوی بعضی از شعارهای انقل. است! چرا بعد از سه دهه از سپری شدن انقلاب، هنوز عده ای اصرار دارند که مرگ بر . و . در جامعه پا برجا باشد؟ آیا اصلاً این شعارهای انقل. با مبانی دینی و قرآنی سازگاری دارد؟ چرا ما باید برای یک کشوری آرزوی مرگ و نابودی کنیم؟ این نوشتار در پی جواب این پرسش است. علی بیرانوند- کارشناس حوزه/ بخش قرآن تبیان معنا و مفهوم شناسی شعارهای انقل. قبل از هر چیز لازم به ذکر است شعارهای انقل. همچون شعار مرگ بر .، آرزو و شعار مرگ برای یک سری مردم مظلوم و بی گناه که در یک سرزمین زن
1163333

مجمع باید انقل ، فکر و عمل کند و انقل باقی بماند

معظم انقلاب ی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۲۲ / شهریور / ۱۳۹۶ مجمع باید انقل ، فکر و عمل کند و انقل باقی بماندهیچ مصوبه یا موضع مجمع نباید با مبانی انقلاب و میراث بزرگوار متفاوت باشد سیاست های کلی نظام باید متقن، صریح و با عبارات گویا و مفید تدوین شود
620464

غفلت از امر اجتماعی، موسیقی اعتراضی را به محاق برده است

"موسیقی انقل." در ایران عقبه طولانی و فربه ای دارد. "موسیقی انقل." یعنی موسیقی ای که در نسبت با "انقلاب .ی" تعریف می شود. یعنی جریانی از موسیقی که پیش از بهمن سال 57 با مردمی که به خیابان ها آمده بودند همسو بود و پس از پیروزی انقلاب .ی به بازتولید ارزش های نظام .ی پرداخت. اما شاید باید کمی در استفاده از واژه ها و عناوین دقیق تر بود. مُراد و مقصود ما از عنوان "موسیقی انقل." دقیقا چیست؟ تاریخ "موسیقی انقل." تا پیش از پیروزی انقلاب .ی بیش از هرچیز با "سرودهای انقل." آن مقطع گره خورده. سرودهایی که مضامینی حماسی داشتند و در شرایط امنیتی و خفقان حکومت پهل?...
370898

سندی بر محبوبیت انقل. بودن

ریشه مطلب: هفته پنجم برنامه - «رصت خانه (رصد و تحلیل اخبار و رویدادها)» و «تبیین مفهوم و مختصات انقل.گری (از . پناهیان)» سندی بر محبوبیت انقل. بودن دو هفته پیش بود که مطلبی از سخنان . پناهیان منتشر . تحت عنوان «امروز زمان انقل. بودن است» . در اونجا اومده بود: زمان بعضی از حرفهای خوب که قبلا زده شده، امروز رسیده. مفهوم «انقل. بودن» با اینکه مصداقش قبلا رخ داده، و حتی حضرت . زیاد از اون صحبت .، اما امروز زمانش رسیده. پس از گذشت 30 سال از انقلاب، مفهوم انقلاب و انقل. بودن، مفهومی ست که امروز بهتر فهمیده و درک میشه؛ بهتر می

انقل ام