ال داده های ترامه


2168988

کلیپ حسنی بهاررو دوست داره، از سری ماجراهای حسنی،داستان ک نه,شعر ک نه,قصه های ک نه

آموزش رنگها قصه های ک نه آموزشی یادگیری ترانه های ک نه جشن تکلیف داستان ک نه شعر ک نه قصه های ک نه قصه ک نه ترانه ک ن داستان ک ن قصه داستانهای ک نه شعرک نه داستان کودک قصه های ترانه های زیبا کارتون سرگرمی آموزش اعداد ترامه های بچه گانه برنامه های آموزشی برای ب ترامه های ک نه برنامه های ...حسنی بهاررو دوست داره، از سری ماجراهای حسنی،داستان ک نه,شعر ...www.dideo.ir duration: 0:08related searches متن قصه های حسنی شعر ک نه لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p | کیفیت 480p | حسنی بهاررو دوست داره، از سری ماجراهای حسنی،داستان ک نه,شعر ...www.aparat.com duration: 8:50posted: dec 2, 2017حسنی بهاررو دوست دا ...
2265375

تسبیح خداوند

سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، نصیر است و رئوف است و کریم است، قدیر است و قدیم است. خ که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده، گهرهای گران داده، سر و صورت و جان داده، تن و تاب و توان داده، رخ و روح روان داده، لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داده، شکم داده و نان داده، زآفات امان داده، کمالات نهان داده، هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و اینها پی آن داده، که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و زهر غم ن وشیم و زهر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگ? ...
425264

کمی لبخند :)))) + شعر

خدا آنروز که دنیا را نهاده ، به هر . هر چه لایق بوده داده . به بلبل ناله مستانه داده . به طاووس جبه شاهانه داده . به جغدان در .ابه لانه داده . به شیران قدرت مردانه داده . به ما هم 45,500 تومن یارانه داده ..!!
1814699

سر فصل

هرست مطالبفصل1: مقدمه ای بر داده کاوی 1-1 تعریف داده کاوی 2-1 تاریخچه داده کاوی 3-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 4-1 اجزای سیستم داده کاوی [email protected][email protected] جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 6-1 قابلیتهای داده کاوی 7-1 چرا به داده کاوی نیاز داریم؟ 8-1 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 9-1 کاربردهای داده کاوی 1-9-1 کاربردهای پیش بینی کننده 2-9-1 کاربردهای توصیف کننده 10-1 ابزارهای تجاری داده کاوی 11-1 داده کاوی و انبار داده ها 1-11-1 تعاریف انبار داده 2-11-1 چهار خصوصیت اصلی انبار داده 3-11-1 موارد تفاوت انبار داده و پا? ...
2091940

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها پاو وینت با موضوع مدیریت منابع داده ها، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهمبانی فنی مدیریت پایگاه داده هاساختار پایگاه داده هاساختار سلسله مراتبیساختار شبکه ایساختار رابطه ایساختار چندبعدیساختار شی گراارزی ساختارهای پایگاه داده هاتوسعه پایگاه داده هامدیریت منابع داده هاانواع پایگاه داده ها پایگاه داده های عملیاتیپایگاه داده های توزیعیپایگاه داده های خارجیپایگاه داده های فوق رسانه ایانبار داده و داده کاویپردازش فایل سنتینگهداری پایگاه داده هاتوسعه برنامه های کاربردی توضیحات:اینفایل ...
2263235

نوع داده سی شا

داده های پایه موجود در زبان برنامه نویسی سی شا به قرار زیر است:نوع داده اینتجر: sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulongنوع داده ممیز شناور: float, doubleنوع داده با دقت دهدهی: decimalنوع داده منطقی: boolنوع داده کاراکتر: charنوع داده رشته: stringنوع داده نامعلوم ولی منتزع در ذهن برنامه نویس. آن که چیز خطاب شود: objectنوع داده های فوق پایه و تعبیه شده و پیش فرض زبان برنامه نویسی سی شا است. ج زیر نمایی از خصوصیات هر کدام از نوع داده های پایه سی شا هستند:
806921

وب کاوی چیست

وب کاوی استفاده از وب داده های وب یکی از گام های کلیدی در کشف دانش در پایگاه داده، ایجاد یک مجموعه داده مناسب جهت انجام داده کاوی می باشد.در وب کاوی این داده می تواند از سمت سرور، مشتری، پرو.ی سرور یا از یک پایگاه داده سازمان جمع آوری شود. هر کدام از این داده ها نه تنها از نظ منابع داده متفاوت می باشند بلکه از نظر انواع داده های موجود و محدوده مکانی که آن داده از آنجا جمع آوری می شود و متد پیاده سازی آن انواع داده ای که در وب کاوی استفاده می شود شامل:محتوا: داده واقعی در صفحات وب، داده ای که صفحه وب برای نمایش آن به کاربران طراحی شده است.که معمولا...
2137782

گیر

اینجا به دل سپردن من گیر داده اندمشتی اجل به بردن من گیر داده انداینجا همیشه آب تکان می خورد از آباما به آب خوردن من گیر داده اندمانند شمع در غم تو آب می شوممردم به فرم مردن من گیر داده اندچشم انتظار دست تو اصلاً نمی شوم وقتی به شال گردن من گیر داده انددر شهر حس و حال برادر کشی پُر استگرگان به جامه تن من گیر داده انددامن زدم به خون که بدست آورم تو رااین دستها به دامن من گیر داده اندگر پا دهد، برای تو سر نیز می دهماینجا به دل سپردن من گیر داده اند(فرامرز عرب عامری)
901475

بی عشق دست و بال من از زندگی تهی است

مثل پرنده ای که پر از دست داده استیا شاخه ای که برگ و بر از دست داده است یا مثل جنگلی که درختان خویش رایک یک به زخمه ی تبر از دست داده است بی عشق دست و بال من از زندگی تهی استهمچون کبوتری که سر از دست داده است گرچه سرم رسیده به آرامش خیالاما دلم تو را دگر از دست داده است در جستجوی تو دلم امید خویش را کوچه به کوچه ، در به در از دست داده است بر باد رفته یک شبه عشقم، شبیه آننخلی که ناگهان ثمر از دست داده است راهم بده به بام خود این مرغک غریبگم کرده راه و بوم و بر از دست داده است افسوس جز کویر به جایی نمی رسدابری که دیدگان تر از دست داده است این مرد را دوباره ...
546127

. پروژه داده ‏کاوی (datamining)

تعداد صفحات:37نوع فایل: wordفهرست مطالب:مقدمهتاریخچهسیر تحول داده‏ کاویداده، اطلاعات و دانشجایگاه داده‏ کاوی در سازمانداده‏ کاوی و دیگر رشته هاآمار و داده‏ کاوینام های دیگر داده‏ کاویتعاریف داده‏ کاویدو دیدگاه در مورد داده‏ کاویآماده سازی و پیش پردازش داده‏ هاساختار یک سیستم داده‏ کاویمعیارهای جذ.ت الگوارزی. و به تصویر کشیدن الگوهای کشف شدهانواع داده‏ کاویوظایف داده‏ کاویoltp و olapتعاریف انبار دادهچهار خصوصیت اصلی انبار داده‏ هاموارد تفاوت پایگاه داده و انبار دادهمزایا و معایب پایگاه دادهفنون داده‏ کاویشبکه های عصبیدرخت تصمیمقواعد پیوند
595172

پایگاه داده

تقریبا بیشتر برنامه های کاربردی امروزه به روش سیستم پایگاه داده طراحی می شوند. پایگاه داده امکان ذخیره سازی مجتمع داده با حداقل افزونگی و استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت یک کنترل متمرکز را می دهد. داده اطلاع موجودیت پایگاه داده روش های ذخیره داده سیستم پایگاه داده عناصر اصلی سیستم پایگاه داده مزایا و معایب سیستم پایگاه داده داده داده (data) دارای تعاریف مختلفی است، به طور کلی داده ها کلمات و ارزش های واقعی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند، به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات، رخدادها، پدیده ها و مفاهیم می باشد. در محا...
2570331

ک شان به قمر تکیه داده است

شمشیرِ زهر خورده به سر تکیه داده استبرع گشته خیر به شر تکیه داده استگاهی شود هویت جنگل صنوبریآن هم حساب کن به تبر تکیه داده استاز پنج تن چهار تنش هم به مرتضیعالم اگر به پنج نفر تکیه داده استاین ماه ماه منشق کوفه استماهی که ظاهراً به سحر تکیه داده استعباس زیر بازوی او را گرفته استاین دفعه ک شان به قمر تکیه داده استگفتم که رفتنی است همان دم که دیدمش؛می آید و پدر به پسر تکیه داده استزینب سی و سه سال پس از داستان میخچون مادرش نشسته به در تکیه داده استزخمی به نام فاطمه سر ریز می شودزخمی که سال ها به جگر تکیه داده استمهدی رحیمی
829435

.. داده ها با جاوا

#طراحی_سایت_در_تهرانطراحی سایت در تهران.. داده ها با جاوابعد از فراخوانی داده ها از بانک میتوان با کتابخانه w3.js براحتی داده ها را . کرد و به بیننده اجازه جستجو در بین داده ها را داد.. . داده ها با جاواجستجو در میان داده ها با کتابخانه جاوا اسک.ت w3. . لیست :مثال:برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.
416642

مقدمه ای بر داده کاوی

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله مقدمه ای بر داده کاوی می باشد. این مقاله دارای 25صفحه و به صورت word و pdf می باشد. فهرست مطالب 1- مقدمه ای بر داده کاوی 1-1- چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 1-2-مراحل کشف دانش 1-3-جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 1-4- داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 1-5- داده کاوی و انبار داده ها 1-6- داده کاوی و olap 1-7 - کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 2- توصیف داده ها در داده کاوی 2-1- خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 2-2- خوشه بندی 2-3- تحلیل لینک 3- مدل های پیش...
2235841

وظائف سیستم مدیریت پایگاه داده

تتعریف تمام داده ها که در سیستم مورداستفاده قرار یگیرد. ارائه روش برای حذف واضافه داده در پایگاه داده. ایجاد ارتباط برنامه ها با پایگاه داده. حفاظت از داده ها به نحوی که امنیت دقت و صحت داده ها تضمین شود. ارائه داده به صورت مشترک بین برنامه ها. امکان بازی داده ها برای تمامی کاربران
278405

مقدمه ای بر داده کاوی

اختصاصی از فایل هلپ مقدمه ای بر داده کاوی . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتردرس پایگاه دادههای پیشرفته 2گزارش اولمقدمهای بر داد.اویمصطفی کیخا 810184097علی عباسی 810184102فهرست1 مقدمه ای بر داده کاوی 31-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 41-2 مراحل کشف دانش 61-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 111-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 121-5 داده کاوی و انبار داده ها 131-6 داده کاوی و olap 141-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 152- توصیف داده ها در داده کاوی 152-1 خلاصه سازی و ب
1374432

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptتعداد صفحات: 20حجم فایل: 999 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان پاو وینت با موضوع مدیریت منابع داده ها، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمبانی فنی مدیریت پایگاه داده هاساختار پایگاه داده هاساختار سلسله مراتبیساختار شبکه ایساختار رابطه ایساختار چندبعدیساختار شی گراارزی ساختارهای پایگاه داده هاتوسعه پایگاه داده هامدیریت منابع داده هاانواع پایگاه داده ها پایگاه داده های عملیاتیپایگاه داده های توزیعیپایگاه داده های خارجیپایگاه داده های فوق رسانه ایانبار داده و داده کاویپردازش ? ...
1413595

مقدمه ای بر داده کاوی

مقدمه ای بر داده کاوی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتر درس پایگاه دادههای پیشرفته 2 گزارش اول مقدمهای بر داد اوی مصطفی کیخا 810184097 علی عباسی 810184102 فهرست 1 مقدمه ای بر داده کاوی 3 1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 4 1-2 مراحل کشف دانش 6 1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 11 1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 12 1-5 داده کاوی و انبار داده ها 13 1-6 داده کاوی و olap 14 1-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 15 2- توصیف داده ها در داده کاوی 15 2-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن دا? ...
1585093

مقدمه ای بر داده کاوی

مقدمه ای بر داده کاوی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتر درس پایگاه دادههای پیشرفته 2 گزارش اول مقدمهای بر داد اوی مصطفی کیخا 810184097 علی عباسی 810184102 فهرست 1 مقدمه ای بر داده کاوی 3 1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 4 1-2 مراحل کشف دانش 6 1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 11 1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 12 1-5 داده کاوی و انبار داده ها 13 1-6 داده کاوی و olap 14 1-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 15 2- توصیف داده ها در داده کاوی 15 2-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن د? ...
2536783

آشنایی با محیط وکا و ورود داده

آشنایی با محیط وکا و ورود داده آشنایی با محیط explorer weka آشنایی با محیط experimenter آشنایی با محیط knowledge flow کار با عملگرها عملگرهای خواندن داده با انواع داده ای اجرای تمام روش های دوره مفاهیم در وکا و کار با پارامترها به ترتیب مراحل فرآیند کریسپ نحوه اجرا و ذخیره[email protected][email protected] آماده سازی داده ها شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده) پا ازی داده( داده پرت و نویز، روش های تشخیص داده پرت، داده از دست رفته و .....) مرحله پیش پردازش جمع آوری داده(integration) ? ...
2430969

آشنایی با محیط وکا و ورود داده

آشنایی با محیط وکا و ورود داده آشنایی با محیط explorer weka آشنایی با محیط experimenter آشنایی با محیط knowledge flow کار با عملگرها عملگرهای خواندن داده با انواع داده ای اجرای تمام روش های دوره مفاهیم در وکا و کار با پارامترها به ترتیب مراحل فرآیند کریسپ نحوه اجرا و ذخیره[email protected][email protected] آماده سازی داده ها شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده) پا ازی داده( داده پرت و نویز، روش های تشخیص داده پرت، داده از دست رفته و .....) مرحله پیش پردازش جمع آوری داده(integrat ...
1752999

پروژه های آماده داده کاوی با نرم افزار یدماینر idminer

کاربرد داده کاوی در بیماری قلبیداده کاوی در عود مجدد سرطان [email protected][email protected]کاربرد داده کاوی در بیماری سرطانکاربرد داده کاوی در بیماری تیروئیدکاربرد داده کاوی در بیماری افسردگیکاربرد داده کاوی در بیم اربرد داده کاوی در مدیریت بانککاربرد داده کاوی در ارزی خودروکاربرد داده کاوی در بیماری دیابتکاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیواناتکاربرد داده کاوی در سوءتغذی اربرد داده کاوی در بازاری بانکی[email protected][email protected]کاربرد داده کاوی در قارچ های سمیکاربرد داده کاوی در بیماری ...
129880

. روشهای جمع آوری داده

روشهای جمع آوری داده روشهای جمع آوری دادهروشهای جمع آوری داده هاروشهای جمع آوری داده های تحقیقروشهای جمع آوری داده های آماریروش های جمع آوری داده ها در تحقیقنحوه جمع آوری داده هاروشهای جمع آوری دادهروش های جمع آوری داده های تحقیقروش های جمع اوری داده های اماریانواع روشهای جمع آوری دادهروش های جمع آوری داده های کیفیروش جمع آوری داده هاروش میدانی جمع آوری داده هاانواع ر دسته بندی آمار بازدید ها 4 فرمت فایل doc حجم فایل 16 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها روشهای جمع آوری داد
802295

49 - . تحقیق: بررسی و آموزش نحوه ایجاد یک پایگاه داده

49 - . تحقیق: بررسی و آموزش نحوه ایجاد یک پایگاه داده فرمت فایل: ورد –word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 37 فهرست: تعریف پایگاه داده شکل داده ها ایجاد . نمودار پایگاه داده تغییر دادن جزئیات نشان داده شده در یک نمودار یایگاه داده استفاده . از نمودار پایگاه داده برای نگهداری پایگاه داده ایجاد . شئی های پایگاه داده نسخه برداری از یک پایگاه داده باز گرداندن یک پایگاه داده استفاده .the database maintenance plan wizard تعریف پایگاه داده منظور از ایجاد یک پایگاه داده ها ، سازماندهی داده ها به گونه ای است که بتوان میان بخشهای آن ارتباط برقرار کرد و از راه جستجو ?...
1355895

نوشتن ماژول در دروپال 7 - بخش چهار

چند راه برای ذخیره ی داده ها در پایگاه داده وجود داره. استفاده از موجودیت ها (entity) و افزودن فیلد به اون ها یک راه و راه دیگر، ساخت جداولی (table) در پایگاه داده و وارد داده ها به صورت دستی در این جداول هست. ادامه مطلب... برچسب ها: ذخیره ی داده ها pdo لایه ی تجرد پایگاه داد schema انواع ارتباط پایگاه داده ارتباط پایگاه داده پایگاه داده
2219873

تحقیق داده و مدیریت دانش

تحقیق داده و مدیریت دانش تحقیق جامع و کامل با عنوان داده و مدیریت دانش در قالب word؛ قابل ویرایش و در 49 صفحه شامل اداره داده ها، سیکل حیات داده، سلسله مراتب داده، مشکلات مدیریت داده ها، رویکرد پایگاه داده، طراحی پایگاه اطلاعات، مدلسازی موجودیت- رابطه(er)، سیستم های مدیریت پایگاه داده، مدل پایگاه داده رابطه ای، زبان
247581

تحقیق و بررسی در مورد مقدمه ای بر داده کاوی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد مقدمه ای بر داده کاوی . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتردرس پایگاه دادههای پیشرفته 2گزارش اولمقدمهای بر داد.اویمصطفی کیخا 810184097علی عباسی 810184102فهرست1 مقدمه ای بر داده کاوی 31-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 41-2 مراحل کشف دانش 61-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 111-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 121-5 داده کاوی و انبار داده ها 131-6 داده کاوی و olap 141-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 152- توصیف داده ها در داده کا
218664

در مورد big data

در مورد big data فهرست مطالبمقدمهچکیدهbig data چیست؟همه چیز در باره داده های عظیم یا big databig data چیست و چرا اهمیت دارد؟big data تعریف می -شودچرا big data باید برای شما مهم باشد؟را.ارهای پایگاه داده در سال 2015چالش های حوزه کلان دادهتحلیل و مدیریت داده های عظیم (big data)کاربردهای داده های بزرگکاربرد در بخش .تیکاربرد در بخش خصوصیتحلیل داده های عظیمbig data برای windows azureمحور داده های عظیمرشد ۲۸ درصدی سرمایه گذاری صنعت جهانی مخابرات روی کلان داده هادلیل استفاده از داده ی عظیمروش های استفاده از داده ی عظیمپایگاه های داده ایbig dataمعماری در داده ی عظیماستفاده از «کلان داده» ب
1040457

تحقیق داده و مدیریت دانش

تحقیق داده و مدیریت دانش تحقیق با موضوع داده و مدیریت دانش، در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش، شامل اداره داده ها، سیکل حیات داده، سلسله مراتب داده، مشکلات مدیریت داده ها، رویکرد پایگاه داده، طراحی پایگاه اطلاعات، مدل سازی موجودیت- رابطه (er)،
1328757

خدا آنروز که دنیا را نهاده ،

خدا آنروز که دنیا را نهاده ، به هر هر چه لایق بوده داده . به بلبل ناله مستانه داده . به طاووس جبه شاهانه داده . به جغدان در ابه لانه داده . به شیران قدرت مردانه داده . به ما هم 45,500 تومن یارانه داده ..!!
1437136

بید مجنون

بید مجنون، زیر بال خود، پناهم داده بود،، در حریم خ جان بخش، راهم داده بود،، تکیه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید،، مسندی والاتر از ایوانِ شاهم داده بود،، شاه بودم، بر سر آن تخت، شاهِ وقتِ خویش،، یک چمن گل، تا افق، جای م داده بود،، چتر گردون، سجده ها بر سایبانم برده بود،، عطر پیچک، بوسه ها بر پیشگاهم داده بود،، آسمان، دریای آبی، ابرها، قوهای مست... شوق ِ یک دریا تماشا بر نگاهم داده بود... آه! ای آرامش جاوید! کی آیی به دست؟ آسمان، یک لحظه، حالی دلبخواهم داده بود فریدون مشیری
820474

بررسی سیستم مدیریت پایگاه داده ها و داده کاوی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

بررسی سیستم مدیریت پایگاه داده ها و داده کاوی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش ویژگی های داده در پایگاه داده ویژگی هائی که داده در پایگاه داده باید داشته باشند اشتراکی شدن[1] داده در پایگاه داده بین چندین کاربر و برنامه کاربردی به اشتراک گذاشته می شود. ماندگاری[2] وقتی داده در پایگاه داده ذخیره شد پایدار است و از بین نمی رود، مگر آنکه توسط سیستم پایگاه داده تغییر کند. امنیت[3] داده در پایگاه داده از فاش شدن، تغییر و ت.یب بدون مجوز محافظت می شود. مدیر سیستم توسط سطوح دسترسی و قیدهای امنیتی نحوه دستی. ... دریافت فایل
1046534

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها پاو وینت مدیریت منابع داده ها در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مبانی فنی مدیریت پایگاه داده ها، ساختار پایگاه داده ها، ارزی ساختار های پایگاه داده ها، توسعه پایگاه داده ها، مدیریت منابع داده ها، انواع پایگاه داده ها، پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های توزیعی، پایگاه دادهای خارجی، پایگاه داده های فوق رسانه ای، دسته بندی مدیریت فرمت فایل pptx حجم فایل 999 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 دریافت فایل فروشنده فا ...
1041883

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها پاو وینت مدیریت منابع داده ها در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مبانی فنی مدیریت پایگاه داده ها، ساختار پایگاه داده ها، ارزی ساختار های پایگاه داده ها، توسعه پایگاه داده ها، مدیریت منابع داده ها، انواع پایگاه داده ها، پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های توزیعی، پایگاه دادهای خارجی، پایگاه داده های فوق رسانه ای، دسته بندی مدیریت فرمت فایل pptx حجم فایل 999 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 دریافت فایل فروشنده ف ...
1752998

پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka

کاربرد داده کاوی در بیماری قلبی کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان کاربرد داده کاوی در بیماری عود مجدد سر[email protected][email protected]طان کاربرد داده کاوی در بیماری تیروئید کاربرد داده کاوی در بیماری افسردگی کاربرد داده کاوی در بیمه کاربرد داده کاوی در ارزی خودرو کاربرد داده کاوی در مدیریت بانکداری کاربرد داده کاوی در بیماری دیابت کاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیوانات کاربرد داده کاوی درکاربرد داده کاوی در بیماری قلبیداده کاوی در عود مجدد سرطان کاربرد داده کاوی در بیماری سرطانکاربرد داده کاوی در بیماری تیروئید ...
1804431

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka

داده کاوی در بیمهمشاوره در زمینه پروژه های داده کاویکاربرد داده کاوی در بیماری سرطانکاربرد داده کاوی در بیماری تیروئیدکاربرد داده کاوی در عود مجدد سرطان کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری قلبیانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا wekaانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار ید ماینر idminerانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین clementine12انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار ibm spss modeler14.2انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزاروکا ، یدماینر و کلمنتاینweka- idminer - clementine12آموزش نرم افزار کلمنتاین clementine ...
2090481

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka

داده کاوی در بیمهمشاوره در زمینه پروژه های داده کاویکاربرد داده کاوی در بیماری سرطانکاربرد داده کاوی در بیماری تیروئیدکاربرد داده کاوی در عود مجدد سرطان کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری قلبیانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا wekaانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار ید ماینر idminerانجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین clementine12انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار ibm spss modeler14.2انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزاروکا ، یدماینر و کلمنتاینweka- idminer - clementine12آموزش نرم افزار کلمنتاین clementine 12 ...
1441219

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها rss feed. پاو وینت مدیریت منابع داده ها دسته: مدیریت بازدید: 14 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پاو وینت مدیریت منابع داده ها در 20 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxفهرست مطالبمقدمهمبانی فنی مدیریت پایگاه داده هاساختار پایگاه داده هاساختار سلسه مرتبیساختا رشبکه ایساختار رابطه ایساختار چند بعدیساختار شیءگراارزی ساختار های پایگاه داده هاتوسعه پایگاه داده هامدیریت منابع داده هاانواع پایگاه داده هاپایگاه داده های عملیاتیپایگاه داده های توزیعیپایگاه دادهای خارجیپایگاه داده های ف ...
1275182

مدلسازی عملی داده ها با #c و sql server

مدلسازی عملی داده ها با #c و sql server مدلسازی عملی داده ها با #c و sql server در این آموزش تصویری با مدلسازی عملی داده ها با سی شا و sql server آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول pluralsight می باشد. سرفصل های دوره آموزشی: اجزای یک مدل داده چرا مدل داده ها مهم است؟ کامپوننت های مدل داده مدل داده در c# sql server مدل داده normalization چیست؟ اجزای یک مدل داده برنامه نویسی مدل داده اجزای یک مدل داده عنوان دوره آموزشی: practical data modeling with c# and sql server سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 33 دقیقه مدرس : jason sauer این آموزشی اوریجینال بوده و به زبان انگلیسی ساده و روان ، در محیط نرم افزار و قابل درک برای هم? ...
635280

مقدمه ای بر پایگاه های داده مکانی

مقدمه ای بر پایگاه های داده مکانی پایگاه داده "مجموعه ای است از داده های ذخیره شده و پایا، به صورت مجتمع (یکپارچه) (نه .وماً همیشه به طور فیزیکی، بلکه حداقل به طور منطقی)، بهم مرتبط، حتی الامکان با کمترین افزونگی، (دارای یک ساختار مبتنی بر یک مدل داده ای و توصیف شده بویژه در محیطی انتزاعی یعنی در چارچوب همان مدل داده ای)، تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر از یک (یا بیش از یک) "سیستم کاربردی"، بطور همزمان و اشتراکی"( . رانکوهی،مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها). پایگاه داده مکانی گونه ای از پایگاه داده هستند که با داده های مکانی ?...
1097435

436 تحقیق: نحوة ایجاد یک پایگاه داده و شئی ها و نمودار آن 25 صفحه فایل ورد

436 تحقیق: نحوة ایجاد یک پایگاه داده و شئی ها و نمودار آن 25 صفحه فایل ورد 436 تحقیق: نحوة ایجاد یک پایگاه داده و شئی ها و نمودار آن 25 صفحه فایل ورد فهرست: تعریف پایگاه داده شکل داده ها ایجاد نمودار پایگاه داده تغییر دادن جزئیات نشان داده شده در یک نمودار یایگاه داده استفاده از نمودار پایگاه داده برای نگهداری پایگاه داده ایجاد شئی های پایگاه داده نسخه برداری از یک پایگاه داده باز گرداندن یک پایگاه داده استفاده the database maintenance plan wizard تعریف پایگاه داده منظور از ایجاد یک پایگاه داده ها ، سازماندهی داده ها به گونه ای ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در ? ...
1063759

مقاله داده کاوی؛ محرمانگی و امنیت داده ها

مقاله داده کاوی؛ محرمانگی و امنیت داده ها تحقیق بررسی محرمانگی و امنیت داده ها در محاسبات ابری، چکیده: داده کاوی فنی است که است اج اطلاعات ناشناخته را از پایگاههای بزرگ داده میسر می سازد. سازمانها نیز از مزایای بهره گیری از این فن بی بهره نیستند. داده کاوی سازمانها را در درک بهتر داده های مربوط به بازار، رقبا، مشتریان و ... یاری رسانده ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1769523

روژه های آماده داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین clementine12

روژه های آماده داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین clementine12کاربرد داده کاوی در بیماری قلبیداده کاوی در عود مجدد سرطان کاربرد داده کاوی در بیماری سرطانکاربرد داده کاوی در بیماری تیروئیدکاربرد داده کاوی در بیماری افسردگیکاربرد داده کاوی در بیمه[email protected][email protected]کاربرد داده کاوی در ارزی خودروکاربرد داده کاوی در مدیریت بانککاربرد داده کاوی در بیماری دیابتکاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیواناتspu کاربرد داده کاوی در عملکردکاربرد داده کاوی در سوءتغذیهداده کاوی در مشترکین تلفن همراه[email protected] ...
545468

در مورد big data

در مورد big dataهمه چیز درباره big data فهرست مطالبمقدمهچکیدهbig data چیست؟همه چیز در باره داده های عظیم یا big databig data چیست و چرا اهمیت دارد؟big data تعریف می -شودچرا big data باید برای شما مهم باشد؟را.ارهای پایگاه داده در سال 2015چالش های حوزه کلان دادهتحلیل و مدیریت داده های عظیم (big data)کاربردهای داده های بزرگکاربرد در بخش .تیکاربرد در بخش خصوصیتحلیل داده های عظیمbig data برای windows azureمحور داده های عظیمرشد ۲۸ درصدی سرمایه گذاری صنعت جهانی مخابرات روی کلان داده هادلیل استفاده از داده ی عظیمروش های استفاده از داده ی عظیمپایگاه های داده ایbig dataمعماری در داده ی عظیماستفا...
259355

ناز شست روزها !حسی غریبم داده اند

ناز شست روزها !حسی غریبم داده اند ظاهری آرام و قلبی ناشکیبم داده اند چارشنبه سوری ام ، پایان سالی آتشین روز و شب با شوق دیدارت لهیبم داده اند نیم خورده روی دست زندگی افتاده است از بهشت گونه هایت هرچه سیبم داده اند من زمین رادوست دارم با تمام تنگی اش راضی ام ازاینکه چشمانت فریبم داده اند رودهای من به آغوشت سرازیرند باز رو به اقیانوس آرام تو شیبم داده اند بیش ازاین ای بغض کهنه! میخکوب من مباش من درختی زخمی ام،طرح صلیبم داده اند می نشینم دانه های اشک را بر نخ کنم بازهم تسبیحی از?امن یجیبم? داده اند حسنا محمدزاده
1622820

41#

شماره ات خاموش استمثل برق اتاق ، صدای هق هق یک زن نشسته بر تخت است که قول داده ای و داده ام قوی باشیم که قول داده ای و داده ام ... ولی سخت است
2180864

یگاه داده

یگاه داده آموزشگاه به همراه نمودار erپایگاه داده سیستم 1 به همراه نمودار erپایگاه داده انتخاب واحد و حذف و اضافه به همراه نمودار erپایگاه داده انبارداری و سیستم فروش به همراه نمودار erپایگاه داده فروشگاه سی دیپایگاه داده فروشگاه کتابپایگاه داده فروشگاه مواد شویندهپایگاه داده جامع سیستم کتابخانه به همراه نمودار erپایگاه داده سیستم کتابخانهپایگاه داده سیستم خدمات پس از فروش به همراه نمودار erپایگاه داده برگزاری کنکور آزمایشی به همراه نمودار erپایگاه داده جامع سیستم مخابرات به همراه نمودار erپایگاه داده رزرو بلیط به همراه نمودار erپایگاه داده انبار 1 به ...
740977

پروژه sql ، پایگاه داده

پایگاه داده آژانس مسافرتی به همراه نمودار erپایگاه داده آموزشگاه به همراه نمودار erپایگاه داده سیستم . 1 به همراه نمودار erپایگاه داده انتخاب واحد و حذف و اضافه به همراه نمودار erپایگاه داده انبارداری و سیستم فروش به همراه نمودار erپایگاه داده فروشگاه سی دیپایگاه داده فروشگاه کتابپایگاه داده فروشگاه مواد شویندهپایگاه داده جامع سیستم کتابخانه به همراه نمودار erپایگاه داده سیستم کتابخانهپایگاه داده سیستم خدمات پس از فروش به همراه نمودار erپایگاه داده برگزاری کنکور آزمایشی به همراه نمودار erپایگاه داده جامع سیستم مخابرات به همراه نمودار erپایگاه داده ر?...
235495

پایان نامه کامپیوتر نرم افزار - پیاده سازی وب سایت آزمون آن لاین

فرمت :word تعداد صفحه :105 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه.......................................................... 1 فصل یکم – داده کاوی ...................................... 2 1-1- مقدمه ای بر داده کاوی ................................ 2 1-2- چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است ؟ ............... 4 1-3- فرآیند داده کاوی .................................... 7 1-4- مراحل کشف دانش ....................................... 8 1-5- داده کاوی و انبار داده ها ........................... 13 1-6- خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها..............
1170811

پاو وینت مدیریت منابع داده ها

پاو وینت مدیریت منابع داده ها پاو وینت مدیریت منابع داده ها در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مبانی فنی مدیریت پایگاه داده ها، ساختار پایگاه داده ها، ارزی ساختار های پایگاه داده ها، توسعه پایگاه داده ها، مدیریت منابع داده ها، انواع پایگاه داده ها، پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های توزیعی، پایگاه دادهای خارجی، پایگاه داده های فوق رسانه ای، دسته بندی مدیریت فرمت فایل pptx حجم فایل 999 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 19 تمام فایل ها عنوان: پاو وینت مدیریت منا? ...
1098630

کار با داده ها در asp.net 3.5

کار با داده ها در asp.net 3.5 کار با داده ها در asp.net 3.5 در این مجموعه آموزشی (asp.net 3.5 working with data) کار با داده ها بر روی پلت فرم ویندوز با استفاده از asp.net را می آموزید. این مجموعه محصول pluralsight است. که در سطح متوسط و مدت زمان 7 ساعت و 41 دقیقه ارائه شده است. خلاصه سر فصل های این مجموعه: نسبت دهی داده در asp.net کنترل هایی که اتصال داده ها را پشتیبانی می کند منابع داده اعلانی اتصال به منابع داده اعلانی اتصال رشته های ذخیره شده قالب های داده استفاده از یک repeater دیتالیست پارامترهای منبع داده استفاده از پارامترهای محدود استفاده از css با listview پیاده سازی datapager مرتب سازی listview، ...
2132858

مهارت ها و توانایی های لازم برای شغل متخصص پایگاه داده

مهارت ها و توانایی های لازم برای شغل متخصص پایگاه داده عنوان شغل : پایگاه داده متخصصین پایگاه داده در ح کلی به دو قسمت تقسیم بندی می شوند ، برنامه نویس پایگاه داده ، و س رست یا ادمین پایگاه داده . اگرچه این دو از نظر تخصص و دانش اشتراکاتی با یکدیگر دارند اما از نظر مفهومی می توان گفت برنامه نویس پایگاه داده ی است که پایگاه داده را ایجاد و برنامه نویسی می کند و لایه پایگاه داده را برای نرم افزار آماده سازی می کند اما ادمین پایگاه داده در حقیقت کار نگهداری و پشتیبانی از پایگاه داده را انجام می دهد.یک مدیر(ادمین پایگاه داده ) مراقب فایل های پشتیبان و نحوه س? ...
1060520

عناصر پایگاه داده

عرض سلام و ادب حضور شما ج پایگاه داده: یک ج پایگاه داده برای نگهداری داده ها از رکوردها و فیلدهایی تشکیل شده است. یک ج پایگاه داده دارای داده های متفاوت ولی با یک موضوع خاص مرتبط بهم هستند. مثلاً در ج زیر ( ج دانشجو) شناسه و نام و فامیل و آدرس و تلفن و ع و تاریخ همگی داده های متفاوت و نوع متفاوت ولی مربوط به یک موضوع یعنی اطلاعات دانشجو می باشد.
807359

اموزش داده کاوی

مقدماتی داده کاویمتوسطه داده کاویآشنایی با داده کاوی داده کاوی و بانک و بیمهداده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری داده کاوی و مدیریت دانش داده کاوی و صنایع تولیدی داده کاوی و خدمات شهری[email protected][email protected]کلاس های آموزش داده کاوی ←کلاس های آموزشی دایکه با تاکید بر چگونگی اجرای مفاهیم و دانش تئوریک در پروژه های کاربردی طراحی و برنامه ریزی شده است.شرکت کنندگان در این دوره ها قادر خواهند بود پس از پایان این دوره ها فرآیند داده کاوی را بصورت نرم افزاری پیاده سازی کنند.گروه داده کاوی دایکه با بیش از 9 سال سابقه ?...
1791239

مقاله مراحل نظریه داده بنیاد

برای روی لینک زیر کلیک کنید مقاله مراحل نظریه داده بنیاد مقاله نظریه داده بنیادیادمراحل نظریه داده بنیادتئوری داده بنیاد pptمقاله نظریه داده بنیادنظریه داده بنیاد+pdfمقاله داده بنیاداستراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیادنظریه برخاسته از داده ها چیستکدگذاری باز و محوری دو نفر از جامعه شناسان، گلیزر و استراس، در اوا دهه ۱۹۶۰میلادی روش نظریه برخاسته از داده ها را به وجود آوردند. در فرآیند تحقیق درباره بیمارانی که در نهایت بیماری (آستانه مرگ) در مرکز پزشکی کالیفرنیا قرار داشتند، این روش تکوین یافت. پس از بررسی این بیماران گلیزر ...
2000763

تحقیق درباره مقدمه ای بر داده کاوی

تحقیق درباره مقدمه ای بر داده کاوی تحقیق درباره مقدمه ای بر داده کاوی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتر درس پایگاه دادههای پیشرفته 2 گزارش اول مقدمهای بر داد اوی مصطفی کیخا 810184097 علی عباسی 810184102 فهرست 1 مقدمه ای بر داده کاوی 3 1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 4 1-2 مراحل کشف دانش 6 1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 11 1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 12 1-5 داده کاوی و انبار داده ها 13 1-6 داده کاوی و olap 14 1-7 کاربرد یادگی ... دریافت فایل تحقیق درباره مقدمه ای بر داده کا? ...
1989057

داده کاوی

جام داده کاوی و data mining با کلمنتاین و r1 سال پیشانجام داده کاوی و data mining با کلمنتاین و [email protected][email protected]"داده کاوی علم است اج رگه های طلایی دانش از معدن داده های حجیم است" با سلام؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم اعم از پژوهشگران و سازمانهای تی و خصوصی می رسانیم، این شرکت آماری ...موقعیت : تهرانادامه مطلبمقاله داده کاویمقاله داده کاویarticle یک تحقیق ده صفحه ای در زمینه سری زمانی (داده کاوی) برای دانشجویان ارشد کامپیوتر با عنوان "تکنیکهای داده کاوی در تحلیل داده های سری زمانی و پیش بینی " براساس ...انجام پروژه دا ...
1061945

انسانم ارزوست ...

ای فلک بامن چرا ؟ ارزان چه چیزی داده ام ؟ گرجوانی برده ای آسان چه چیزی داده ام؟ درد دلتنگی به جانم صد هزاران تیشه زد کوه دردم درد بی درمان چه چیزی داده ام؟ این دغل بازی که با من کرده ای دریا نکرد من که خاموشم به دریابان چه چیزی داده ام؟ ای قلم حرفی بزن بشکن سکوتت را بگو آه ، درتعویض ، با ایمان چه چیزی داده ام؟ عاشقان را درد بی درمان بُود اما نپرس کهنه زخمم پیش از این تاوان چه چیزی داده ام؟ این سخن را کم کنم هرچند می دانی چه شد درقبال واژه ی انسان چه چیزی داده ام ؟
794531

مقدمه ای بر داده کاوی

مقدمه ای بر داده کاوی لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 دانشکده برق و کامپیوتر درس پایگاه دادههای پیشرفته 2 گزارش اول مقدمهای بر داد.اوی مصطفی کیخا 810184097 علی عباسی 810184102 فهرست 1 مقدمه ای بر داده کاوی 3 1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 4 1-2 مراحل کشف دانش 6 1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 11 1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 12 1-5 داده کاوی و انبار داده ها 13 1-6 داده کاوی و olap 14 1-7 کاربرد یادگیر ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
977879

سرد بودن با مرا دیوار یادت داده است

سرد بودن با مرا دیوار یادت داده است نارفیق بی مروّت ، کار یادت داده است توبه ات از روزهایم عشقبازی را گرفت آه از آن زاهد که استغفار یادت داده است دوستت دارم ولی با دوستانت دشمنی گردش دنیا فقط آزار یادت داده است عطر موهایت قرار از شهر می گیرد بگو دل ربودن را کدام عطار یادت داده است؟ عهد با من بستی و از یاد بردی، روزگار از وفاداری همین مقدار یادت داده است شاعر : سجاد سامانی

ال داده های ترامه