اعتقاد به قیامت انسان ساز است


2552266

اعتقاد در آ ا مان

اعتقاد در آ ا مان ۱۴۰- اصولاً در عصر ما که آ ا مان است دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آ ا مان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر مدرن است. بشری که اگر از اعتقادی حمایت و پیروی کند فقط برای پول و پست و منافع شخصی و دنیوی است. اعتقاد در نقطه مقابل لیبرالیزم و پراگماتیزم و نیهیلیزم است که مذهب انسان آ ا مان است. زیرا اعتقاد آدمی را متعهد و محدود می کند. انسان به اصطلاح خواه ( بوالهوس ) خصم هر اعتقادی است الا اعتقاد به بی اعتقادی. علی اکبر خانجانی کتاب سرگذشت روح من t.me/akharozzaman2
2552349

اعتقاد در آ ا مان

اعتقاد در آ ا مان140- اصولاً در عصر ما که آ ا مان است دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آ ا مان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر مدرن است. بشری که اگر از اعتقادی حمایت و پیروی کند فقط برای پول و پست و منافع شخصی و دنیوی است. اعتقاد در نقطه مقابل لیبرالیزم و پراگماتیزم و نیهیلیزم است که مذهب انسان آ ا مان است. زیرا اعتقاد آدمی را متعهد و محدود می کند. انسان به اصطلاح خواه ( بوالهوس ) خصم هر اعتقادی است الا اعتقاد به بی اعتقادی. علی اکبر خانجانی کتاب سرگذشت روح من t.me/akharozzaman2
2554489

اعتقاد در آ ا مان

اعتقاد در آ ا مان۱۴۰- اصولاً در عصر ما که آ ا مان است دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آ ا مان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر مدرن است. بشری که اگر از اعتقادی حمایت و پیروی کند فقط برای پول و پست و منافع شخصی و دنیوی است. اعتقاد در نقطه مقابل لیبرالیزم و پراگماتیزم و نیهیلیزم است که مذهب انسان آ ا مان است. زیرا اعتقاد آدمی را متعهد و محدود می کند. انسان به اصطلاح خواه ( بوالهوس ) خصم هر اعتقادی است الا اعتقاد به بی اعتقادی. علی اکبر خانجانی کتاب سرگذشت روح من t.me/akharozzaman2
2534632

اعتقاد به مردم....

ما آتئیست ها به مردم اعتقاد داریم. من به انسان اعتقاد دارم. هر زمانی که فاجعه ای رخ می دهد انسان ها برعلیه آن می ایستند. اما هیچ خ ، هرگز در مقابل یک فاجعه نایستاده است .
337836

از عقیده تا خلاف در عمل . به آن

گاهی می شود که بین اعتقاد و عمل انسان تضاد است. به چیزی عقیده دارد، امّا عملش بر خلاف آن است. حتماً برای این تضاد باید سرچشمه ای پیدا بشود، زیرا اعتقاد در عمل اثر می گذارد و عمل در اعتقاد. فرق بین انسان و حیوانات این است که حیوانات انگیزه های غریزی دارند، ولی انسان انگیزه فکری دارد. یعنی می .شد و صلاح و فساد چیزی را که می خواهد انجام دهد تعیین و آن گاه بر طبق آن عمل می کند. ولی با وجود این بسیار می شود که بین عمل و اعتقاد او تضاد رخ می دهد. خلاصه باید دید سرچشمه آن در کجاست؟ نمونه اش دو جمله ای است که .اکرم صلی الله علیه و آله مطابق این حدیث فرمود: شگفتا از .ی ک...
1109400

اعتقاد یا عقیده!

به من یاد دادن که اعتقاد داشتن چیز بسیار خوبیه ، اصلا آدم باید اعتقاد داشته باشه، مگه می شه آدم بی اعتقاد باشه . مگه ممکنه ی به روح اعتقاد نداشته باشه . شما هم، حتما به روح اعتقاد داری!؟ اولین چیزی که در مورد اعتقاد داشتن جلوی روی آدم ظاهر می شه ؛ اعتقاد داشتن به خدا است . توی گوگل این کلمه اعتقاد یا اعتقاد داشتن رو جستجو کنید ! ولی منظور من اصلا این اعتقاد نیست . بگذارید اینجا کاری به کار خدا نداشته باشیم . اصلا کار من در این خصوص نیست خوشبختانه تو جامعه ما خیلی ها هستند که به این جنبه از اعتقاد می پردازند. ! سایر اعتقادات از کجا بوجود میاد ؟، بن? ...
1917014

آثار تربیتى اعتقاد به معاد از منظر قرآن

همه عقاید دینى در رفتار انسان مؤثر است؛ هر چند تأثیر آنها ی ان نیست. از میان عقاید دینى، اعتقاد به رستاخیز و معاد یکى از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمى و تربیت و اصلاح اوست. چنین عقیده ‏اى نقش شایانى در پرورش روح انسان دارد و آثار تربیتى شگرفى در زندگى فردى و اجتماعى او به ارمغان مى ‏آورد، که در اینجا به برخى از این آثار ـ و آن هم تنها از منظر داستانهاى قرآن ـ اشاره می کنیم. آثار تربیتى اعتقاد به معاد 1ـ اصلاح نگرش انسان به دنیا و بى ‏اعتنایى به جلوه هاى فریبنده آن اعتقاد به معاد، نگرش انسان را به دنیا تغییر داده، دن ...
651423

خوشا به حال آنان که وجدان دارند ...

اگر بهشتی باشد ، آن بهشت لایق انسان های کافر است. انسان هایی که به روز حساب و کتاب اعتقاد نداشتند. اگر کار خیری کرده اند به طمع چشم داشت پاداش آن نبوده و اگر کار خطایی نکرده اند از سر ترس از جهنم نبود . و اما شما ای انسان های مذهبی ! شمایی که به روز قیامت اعتقاد داشتید! شما در این دنیا غیر از معامله پایاپای چه کردید!؟ کار خیرتان برای پاداش و اجر و مزدش بود و عدم خطایتان از سر ترس از عقوبت . شما جز داد و ستد چه کردید! کار خیری که با منت و انتظار پاداش باشد و عدم خطایی که از سر ترس و عذاب باشد چه فایده ای دارد!؟ خوشا به حال آنان که وجدان دارند ...
1170086

وقتی برای فکر به خدا!

وقتی برای فکر به خدا! کشور :ما شنیده ایم که در کشور شما ، میان یارانتان ی به خدا اعتقادی نداره ! آیا این درسته ؟چگوارا : خیر، اشتباه شنیده اید!خطاب به شما می گویم که بدانید : من کشور و وطن ندارم ، خاک وطن من آنجاست که انسان آزاد باشد ، مردم و مبارزان ما به خدا اعتقاد دارند. کشور :شما چطور ؟شما به خدا اعتقاد دارید ؟چگوارا :من به انسان اعتقاد دارم!اعتقاد من بشریت است!تا زمانی که کودکی برای درمان پای ش ته اش باید ۲۰۰ کیلومتر راه طی کند تا به بیمارستان برسد، ضمن آن که نمی تواند هم طی کند ، من هیچ وقتی برای فکر به خدا ندارم!بخشی از سخنرانی #چگوارا در سازما ...
84227

اعتقاد به قیامت انسان ساز است

اعتقاد به معاد جزء با ارزش ترین مطالبی است که از سوی خداوند متعال برای جامعه بشری نازل شده است، آن چنان که حضرت حق یاد معاد را به عنوان یکی از برجسته ترین نعمت های خویش برای .ان الهی ذکر می کند و می فرماید: «إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ*وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ...ادامه مطلب
93248

اعتقاد به قیامت انسان ساز است

اعتقاد به معاد جزء با ارزش ترین مطالبی است که از سوی خداوند متعال برای جامعه بشری نازل شده است، آن چنان که حضرت حق یاد معاد را به عنوان یکی از برجسته ترین نعمت های خویش برای .ان الهی ذکر می کند و می فرماید: «إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ*وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ...ادامه مطلب
84336

اعتقاد به قیامت انسان ساز است

اعتقاد به معاد جزء با ارزش ترین مطالبی است که از سوی خداوند متعال برای جامعه بشری نازل شده است، آن چنان که حضرت حق یاد معاد را به عنوان یکی از برجسته ترین نعمت های خویش برای .ان الهی ذکر می کند و می فرماید: «إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ*وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ...ادامه مطلب
554768

اعتقاد بادکنکی

گاهی دلم فقط یک آرزو می کند."ای کاش خاک بودم"و دوباره یادم می آید که این آرزوی کافران در روز قیامت است.....چه قیاس عجیبی؟می ترسم از روزی که فرا برسد و جو. بر کفران خود نداشته باشم.می ترسم از روزی که لحظه های زندگی ام را به رخم می کشند. لحظه های نادانی، تعصب، کفران، غصب، .، حرص، ظلم و لحظه هایی که نوشتنش هم برای شما مخاطب من که در دنیایی متفاوت و دور از من زندگی می کنید سخت است چه رسد به اعتراف در پیشگاه جمیع انسان هایی که مرا می شناسند.چه اعتقاد عجیبی. حتی بعد از مرگ هم آبرو در نزد دوستان برایم از آبرو در نزد خداوند با ارزش تر است... کاش می شد این اعتقاد پوچ را م...
1106496

معنای دین در دنیای کنونی

✍️در مورد اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا، سه تا اصطلاح داریم: ۱- تئیسم: اعتقاد به خدا و ماوراء الطّبیعه و و آ ت به معنایی که در ادیان الهی آمده است. ۲- دئیسم: اعتقادِ صرف به خدا یا خداباوریِ عقلانی و طبیعی که فقط آفریننده است. ۳- آتئیسم: بی اعتقادی به خدا/الحاد ✍️در دنیای کنونی دین نیز چند معنی دارد: ۱- اعتقاد به خدا ۲- اعتقاد به یکی از ادیان ولذا، بی دین در دنیای امروز ی است که به خدا اعتقاد ندارد و دیندار ی است که حدّاقل به خدا اعتقاد دارد.
2529109

قرآن، نماد حیات معقول - صفحه 44

اقسام دیگر در محتویّات قرآن‏ 1- بعضى از حقایق قرآنى باید مورد علم و اعتقاد انسان قرار بگیرد، زیرا خداوند به وسیله فطرت ها و عقول آدمیان براى فراگرفتن و پذیرش آنها پیمانى گرفته است، مانند توحید خداوند یگانه و علم و اعتقاد به نظارت و علم خداوندى بر جهان هستى و همه شئون انسان ها. حقایقى دیگر وجود دارد که خداوند انسان را مجبور به شناخت آنها نفرموده است، مانند حقیقت روح، ابدیّت، خصوصیات روز قیامت، حقیقت فرشتگان و غیرِذلک. 2- احکامى که وم آنها در قرآن ثابت، ولى با سنّت نسخ شده است، مانند آیه مربوط به که درباره ناسخ و منسوخ مطرح کردیم. حکم آیه مزبور، ? ...
2212744

اعتقاد و اعتماد به مشاور بازاری و فروش

اعتماد و اعتقاد به مشاور خود باعث پیشرفت و بهبود کار شما خواهد شد. گاهی دقت در برخی از کلمات و فکر راجع به آنان نتایج خوب و مفیدی را برای انسان در پی دارد، نتایجی که می توانیم با استفاده از آن نتایج راه ها و مسیرهای تازه ای برای ب و کار بگشاییم. از جمله این کلمات و واژه ها دو واژه اعتقاد و اعتماد به مشاور و مدرس بازاری فروش و برند شرکت است. به راستی ما در ب و کار خود خود چگونه رفتار می کنیم؟ به راستی ما در ب و کار خود چقدر به مشاور اعتماد و اعتقاد داریم؟ به نظر می رسد اعتقاد و اعتماد، دارای فرق زیبایی هستند، و می توان اعتماد را یک پله بالاتر از اعتقاد دانس ...
1287052

پاو وینت رابطه انسان و معاد

» :: پاو وینت رابطه انسان و معاد درباره معاد چه می دانیم؟پاو وینت رابطه انسان و معاد معاد، از اصول دین به معنای بازگرداندن انسان پس از مرگ به زندگی در روز قیامت است. بنابر این اصل، همه انسانها در روز قیامت دوباره زنده می شوند اعمال آنها در پیشگاه الهی سنجیده می گردد و به کیفر یا پاداش درستکاری یا بدکاری خود می رسند. معاد در دین ، اهمیت بسیاری دارد و حدود یک سوم آیات قرآن کریم، درباره معاد و مسائل پیرامونی آن است. اعتقاد به این اصل، نقشی مهم در رفتار مسلمانان و میل آنان به نیکوکاری و دوری از کارهای ناشایست دارد.همین الآن کنید...آماده ارئهلینک محصولات دیگر ...
1981301

هفتاد و پنج فایده و فضیلت شب 5

56. شب، سبب راحتی جان کندن است.57. شب، چراغ و فرشِ قبر است.58. شب، جواب ن و منکر در قبر است.59. شب، سایه بالای سر انسان در قیامت است.60. شب، تاجی است بر سر انسان در قیامت.61. شب، لباسی است بر بدن انسان در قیامت.62. شب، نوری است در جلو پای شب خوان در قیامت.63. شب، ساتری است بین شب خوان و سایر مردم در قیامت.64. شب، دلیل و حجت مؤمن است در پیشگاه پروردگارش.65. شب، باعث سنگینی میزان اعمال انسان است در قیامت.66. شب، سبب عبور از پل صراط است.67. شب، کلید درب های بهشت است.68. شب، باعث رهایی از آتش جهنّم است.69. شب، موجب طولانی شدن عمر است.70. شب، سبب گشایش و وسعت زندگی است.71. به فرموده صادق ع? ...
106757

اعتقاد با ایمان مسئله این است

سلام دوستان یک معمای دیگه در مسیر بهبودی واسم حل شد که می خوام اینجا با شما دوستان عزیز مشارکتش کنم . موضوع از این قراره که من همیشه واسم سوال بود که چرا من که انقدر خدا وپیغمبر و . و معاد و قیامت رو قبول دارم چرا حالم از بعضی آدمای بی اعتقاد دورو ورم .اب تر ه و بیشتر عذاب می کشم. جدیدا پیامش روتو جلسات گرفتم که می گفتن اینایی که اعتقاد دارن ولی ایمان ندارن یا ایمانشون ضعیفه بیشتر از آدمای بی اعتقاد درد میکشن. واونجا بود که من فهمیدم فرق ایمان و اعتقاد چیه؟ اعتقاد یعنی من قبول دارم که خدا و حساب کتاب و آ.تی هست. ایمان یعنی من خیالم راحته که خدا منو دوست
2095884

کم فرق بینهما؟!

تا حالا با خودت فکرکردی که بهتر اینه که داشته هات ذهنت رو درگیر کنن یا نداشته هات؟شبها کرده هات خواب رو از سرت بپرونه یا نکرده هات؟....!!!...بعضی وقتا با خودم میگم یک انسان چطور میتونه به چیزی اعتقاد داشته باشه؛ یعنی واضحتر بگم چه نیازی هست که انسان به چیزی اعتقاد داشته باشه، حتی اگه به چشم خودش نبینه و به ذهن خودش نفهمه و به قلب خودش درک نکنه و با روحش شهود نکنه... و یک انسان چطور میتونه اصلن به چیزی اعتقاد نداشته باشه و دوش خودش رو از بار فهمیدن و دلبستگی به مفاهیم و معتقد بودن به فلسفه و معنا و حقیقتی رها کنه.. و آزادانه و آسوده و بیخیال زیست کنه...
1638277

غرب و اومانیسم

غرب و اومانیسم . اومانیسم- غرب و سلطه . اومانیسم از مشخصات فکری و فلسفی استکبار غربی است. در تفکر امانیستی، غرب اص را به انسان می دهد. در برابر مذهب اص حق، مذهب امانیسم به انسان اص می دهد نه به حق. امانیسم مذهب اص الانسانی است. تفکری که پس از رویگردانی از یت بنیاد فرهنگ و تمدن غربی را ساخته است. . اومانیسم- انسان محوری- غرب محوری . امانیسم یعنی اعتقاد به اص بشر، در برابر اعتقاد به اص خدا؛ یعنی بشری همه امور به جای خ آنها. در این فکر، انسان خودش و حکم خودش را جایگزین احکام الهی و دینی می کند. . . اومانیسم- غرب محوری- انسان محوری- اراده معطوف به قدرت . اتکای ...
2547121

معیار رتبه در قیامت

رتبه و جایگاه افراد در قیامت بر اساس معیارهای معنوی است در این جا به چند نمونه از آن ها اشاره می شود. الف. انس با قرآن باقر علیه السلام فرمود: قرآن در روز قیامت در بهترین صورت می آید و به مؤمن می گوید بخوان و بالا برو.[1] یکی از اساتید می فرمود: اینکه قرآن میزان رتبه در قیامت محسوب شده است مشروط به آن است که قرآن در قلب و عمل انسان عینیت پیدا کرده باشد و الا به قرائت ظاهری و لفظی قرآن بدون اعتقاد و عمل این مقامات به دست نمی آید. ادامه مطلب
677249

ماجرای پنجره ی باز طبقه ی چهارم. یا: چه .ی به عشق در نگاه دوم اعتقاد دارد؟

من به عشق در نگاه اول اعتقاد نداشته و ندارم. به نظرم مثل خیلی از اصطلاحات انسان ساخت دیگر، فقط آفریده شده برای توجیه حماقت انسان. هیچ. در نگاه اول عاشق نمی شود. نگاه اول حداکثر مثل نشستن لب پنجره ی باز طبقه ی چهارم است و نگاه . به پایین. با تمام وجود دلت می خواهد خودت را به دست های خالی گرانش بسپری و تنت خود را می کشد به سمت لبه ی پنجره و سطح زمین و دلت تاپ تاپ می تپد و سرت... سرت گیج می رود و توی سرت هزار فکر بیهوده چرخ می خورد و بین تمام فکرهای بیهوده یک ترس متقن نشسته: می دانی پ.، مردن است. من به پرش در نگاه اول اعتقاد ندارم. همان طور که به عشق در ن?...
1179969

تقدیر و تدبیر

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا تقدیر و تدبیر عده ای معتقدند که خدا همه کاره است.اینها اعتقاد به تقدیر و جبر دارند.عده ای انسان را همه کاره می دانند.اینان به تدییر اعتقاد دارند. خداوند همه کاره است ،ولی انسان برای رشد و ترقی نیاز به نردبان کار و کوشش و تلاش دارد تا از زمین به بام برود و دید و افق خود را زیاد کند. خداوند به انسان تمام امکانات را داده تا از آنها انسان استفاده کند و زمینه رشد و تعالی خود را فراهم کند.اگر قرار بود خدا همه کار ها را انجام دهد ، این همه امکانات ضروری برای بشر نبود.همانند کارگری که ارباب به او بیل می دهد.به طور غیر ? ...
1179968

تقدیر و تدبیر

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا تقدیر و تدبیر عده ای معتقدند که خدا همه کاره است.اینها اعتقاد به تقدیر و جبر دارند.عده ای انسان را همه کاره می دانند.اینان به تدییر اعتقاد دارند. خداوند همه کاره است ،ولی انسان برای رشد و ترقی نیاز به نردبان کار و کوشش و تلاش دارد تا از زمین به بام برود و دید و افق خود را زیاد کند. خداوند به انسان تمام امکانات را داده تا از آنها انسان استفاده کند و زمینه رشد و تعالی خود را فراهم کند.اگر قرار بود خدا همه کار ها را انجام دهد ، این همه امکانات ضروری برای بشر نبود.همانند کارگری که ارباب به او بیل می دهد.به طور غیر ? ...
908656

اعتقاد و تمدن

اعتقاد و تمدن اعتقاد از« عقد » به معنای عھد و پیوند و وفا به چیزی است . و این اساس ھمه ارزشھای انسانی است و اصلاً مھم نیست که موضوع اعتقاد چه امری باشد . به ھمین دلیل مثلاً یک کمونیست یا نیھیلیست متعھد در عمل و خلق و خویش مسلمان تر از یک مسلمان (موروثی) غیر متعھد است . بزرگترین وزیباترین ارزشاخلاقی ھر .ی در جامعه ھمان « وفا »است و شاید وفا اساس ھمه ارزشھای اجتماعی دیگر باشد . و امّا وفای بیرونی برخاسته از یک وفای درونی انسان به چیزی در خودش و با خودش می باشد . و این ھمان عنصر اعتقاد است که جھانی ترین ارزش بشر است و فراسوی اعتقادات قرار دارد و در عین حال ح...
1042219

رایحه انتظار (درس اول)

بعد اعتقادی «اعتقاد» بنیان اصلی زندگی است؛ یعنی، آنچه را که انسان در میدان عمل انجام می دهد، بی تردید به ساختار اعتقادی او بر می گردد. از این رو اگر انسان دارای اعتقاد صحیح و مستحکم باشد، در صحنه عمل گرفتار لغزش و دو دلی نخواهد شد. مهمترین چیزی که به اعتقاد درست شکل می دهد، معرفت است. با تحصیل معرفت می توان به این نتیجه رسید که؛ زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تداوم بخش ت ائمه هدی(علیهم السلام) می باشند، او واسطه فیض الهی، خاتم الاوصیاء و مظهر رسول خدا است، زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) طریق معرفت به آفریدگار است؛ چنان که در روای? ...
2405723

یکتا پرستی

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن سوره یوسف :قسمت نوزدهم یکتا پرستی انسان ها در ه نی با افراد تحت تاثیر قرار می گیرند.چنانچه ه ن انسان دارای صفات خوب باشد.صفات پسندیده او نیز در انسان تاثیر گذار است.یوسف بخاطر فاصله گرفتن از افراد بد و نزدیک شدن به افراد خوب مورد عنایت الهی قرار گرفت. المومنین به حسن می فرمایند برای نجات خود، شما را سفارش به این دو کار می کنم.انسان اگر تکیه گاه و امیدش تنها به خدا باشد،همانند پرگار که مرکزیت ثابت دارد، آنگاه این اعتقاد موجب حفاظت و نجاتش می شود.توحید در اعتقاد باعث حفاظت انسان می گردد.انسانهایی قابل اعتماد هستند ...
73706

کاش همه آدما اینطوری بودن ...

.urday, november 12, 2016 کاش همه آدما اینطوری بودن ... چو بد کردی مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات آدما دو دسته اند یا بخدا و روز جزا اعتقاد دارن یا ندارن ... ولی اونایی که به آ.ت و حساب و کتاب و ثواب و جزای ا.وی اعتقاد دارند اگه واقعا اعتقاد قلبی داشته باشن و این اعتقادشون ادا و اصول و تظاهر نباشه که قاعدتا نباید به .ی بدی .ند و دست کم بخاطر ترس از قیامت از بدی . و حق و ناحق . دوری می کنن ... ولی حتی اگه به خدا و آ.ت و این جور چیزها اعتقاد ندارین ... نباید به .ی بدی کنید ... چون عمیقا معتقدم که تو این دنیا با هر دستی که بدی از همون دست پس می گیری ... حالا اگ
527639

سومین پاسخگویی به شبهات اعتقادی دانش آموزان

1-در پنج اصول اعتقادی ما کدام یک مهمتر و پایه و ریشه ی اعتقادات دیگر است؟2-آیا اعتقاد به معاد مانع از گناه میشود؟3-آیا اعتقاد به توحید توکل انسان را قوی میکند؟
2102520

اعتقاد به وجود خدا، محصول علم انسان است، نه جهل او

در شه ، اعتقاد به وجود خداوند محصول جهل بشر نیست تا با پیشرفت علم متز ل شود؛ همان بلایی که بر سر کلیسا و یت تحریف شده آمد... ادامه مطلب
908730

اعتقاد و تمدن

اعتقاد و تمدناعتقاد از« عقد » به معنای عھد و پیوند و وفا به چیزی است . و این اساس ھمه ارزشھای انسانی استو اصلاً مھم نیست که موضوع اعتقاد چه امری باشد . به ھمین دلیل مثلاً یک کمونیست یا نیھیلیست متعھددر عمل و خلق و خویش مسلمان تر از یک مسلمان (موروثی) غیر متعھد است .بزرگترین وزیباترین ارزشاخلاقی ھر .ی در جامعه ھمان « وفا »است و شاید وفا اساس ھمه ارزشھایاجتماعی دیگر باشد . و امّا وفای بیرونی برخاسته از یک وفای درونی انسان به چیزی در خودش و باخودش می باشد . و این ھمان عنصر اعتقاد است که جھانی ترین ارزش بشر است و فراسوی اعتقاداتقرار دارد و در عین حال حق ھر نوع...
908717

اعتقاد و تمدن

اعتقاد و تمدناعتقاد از« عقد » به معنای عھد و پیوند و وفا به چیزی است . و این اساس ھمه ارزشھای انسانی استو اصلاً مھم نیست که موضوع اعتقاد چه امری باشد . به ھمین دلیل مثلاً یک کمونیست یا نیھیلیست متعھددر عمل و خلق و خویش مسلمان تر از یک مسلمان (موروثی) غیر متعھد است .بزرگترین وزیباترین ارزشاخلاقی ھر .ی در جامعه ھمان « وفا »است و شاید وفا اساس ھمه ارزشھایاجتماعی دیگر باشد . و امّا وفای بیرونی برخاسته از یک وفای درونی انسان به چیزی در خودش و باخودش می باشد . و این ھمان عنصر اعتقاد است که جھانی ترین ارزش بشر است و فراسوی اعتقاداتقرار دارد و در عین حال حق ھر نوع...
292969

مقاله مدیریت در .

اختصاصی از هایدی مقاله مدیریت در . . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 مدیریت در . مدیریت از دیدگاه . مدیریت در . نکته ای بس ظریف و در عین حال پیچیده است . امری دنیوی و ا.وی است . مسأله ای چند بعدی و حساس است که غفلت از هر کدام از این جنبه ها .ی بودن آن را خدشه دار می سازد . مدیریت در . در وهله اول از اعتقاد و ایمان سرچشمه می گیرد ، این اعتقاد که جهان هستی بر اساس حکمت و .شة متعالی ذات اقدس خداوندی آفریده شده و غرض از آفرینش انسان معرفت الله و تعالی انسان است ، نهایتاً مدیریت در . در جهت تعالی انسان گام ب...
1855564

علت های خودکشی

1- ضعف ایمان و اعتقاد دینیعلتهایی چون احساس پوچی، یأس و ناامیدی نسبت به آینده و بن‏بست فکری، بی‏صبری و امثال اینها، ناشی از ضعف اعتقاد و نداشتن شناخت کافی از خداوند متعال و عدم شناخت جایگاه انسان و فلسفه آفرینش اوست. اگر ی ایمان عمیق و اعتقاد جازم به خداوند داشته باشد، و بداند که خدا جهان هستی و بخصوص انسان را که اشرف مخلوقات این عالم است، هدفمند و غایتمند آفریده، هیچ‏گاه احساس پوچی و یأس و ناامیدی بر زندگی وی سایه نمی‏افکند. و اگر به قدرت مطلقه خداوند باور داشته باشد و بداند که همه چیز در برابر قدرت او ناتوان و هیچ است، در هنگام بروز مشکلات به خدا ت? ...
138824

نظری بر کتاب برفک اثر دان دلیلو

نام کتاب: برفک نویسنده: دان دلیلو ترجمه: پیمان خا.ار چاپ اول، نشرچشمه، 1395 به اعتقاد من کتاب برفک، کت. است درباره انسان امروز!...می خواندم در جلسات نقد کتاب حرف از مصرف گرایی و تاثیر رسانه ها در زندگی انسان مدرن این روزها شده و اصل کتاب را بر آن بنیان می نهند ولی من اعتقاد دارم، بنیه کتاب عمیق تر و فلسفی تر از آن است که چهره آن را در روابط اجتماعی و تاثیر رسانه ها بدانیم، اگرچه کتاب مطمئنا مانور زیادی بر این موضوع گذاشته است ولی دان دلیلو بهانه اش بررسی انسان شناسی داستان مرگ و زندگی است و براساس این دیدگاه تاثیر جوانب مختلف زندگی انسان که رسانه و مصرف...
1756452

اگه اعتقاد دارید پس چرا ... ؟

اگه اعتقاد دارین که یه خ وجود داره و به حرفاتون گوش میده ... چرا به جای اینکه وقتی مریض میشید میرید پیش و بیمارستان؟ چرا به جاش دعا نمیکنید یا نمیرید زاده؟ اگه خدا بخواد خوب میشید و اگه نخواد خوب نمیشید ! و انسان قاعدتا نباید مقابل خواست خدا وایسه ... پس اگه اعتقادی دارید بهش عمل کنید. یا اعتقاد داشته باشید ، یا نداشته باشید. هیچ چیز بدتر از بی تکلیف بودن نیست. اگه جو دارید این زیر بنویسید ، و اگه ندارید روی کارایی که میکنید با دقت فکر کنید که با عقل جور در میاد یا نه!
1155482

احسنت به این اعتقاد راسخ

احسنت به این اعتقاد راسخ !با اینکه میدونیم تو روز قیامت ازمون شکایت می کنهبازم بنا نداریمکاری به قرآن داشته باشیم !(( برداشتی از آیه ٣۰ سوره ی فرقان ))
2080837

ایمان در مقابل دلیل

ایمان در مقابل دلیل - راه های دیگر برای پیدا یک پایه و اساس اعتقاد وجود دارد؟ (pascal's wager) - یک رویکرد عملی به باور نقد منطقی از رویکرد عملگرایانه دفاع از ایمان - اراده در اعتقاد - ویلیام جیمز اعتقاد به عنوان یک گزینه واقعی، زندگی، جبر، سرنوشت (منحصر به فرد، قابل توجه است، غیر قابل برگشت) ماهیت پرشور انسان تصمیم خواهد گرفت
1494043

انسان سازی. درس1. تفسیر موضوعی 5

درس اول اصول موضوعه در علم اخلاق•الف. انسان موجودی مختاراست.•امکان تهذیب انسان: در صورت اعتقاد به اختیار و توانایی خود در به دست آوردن کمالات و ارزش ها امر و نهی انسان مجبور بی معناست.از نظر تربیتی: انسانی که معتقد به مجبور بودن است، در تلاشهایش سست می شود.قرآن: فاعلیت الهی + مسئولیت کار انسان به عهده ی خودش. (تأیید تأثیر عوامل مختلف، مثل: وراثت، محیط، شیر مادر، و خوراک) بینش ی: قبول تأثیر همه ی عوامل + تأکید بر اختیار انسان به عنوان مهمترین عامل تعین کار انسان به اراده ی اوست.ب. انسان دارای مطلوب نهایی است.اصل اول: انسان فاعل مختار است. ...
1186756

تحقیق آماده در مورد تأثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد

تحقیق آماده در مورد تأثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد عنوان : تأثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه فونت های استفاده شده : b titr و b trafic ( فونت های مورد نیاز) پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی فهرست : چکیده 3 خطا در اعتقاد 4 قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن ... دریافت فایل
718571

تحقیق درباره اثبات معاد

مقدمه اعتقاد به معاد ناشی از اعتقاد به نبوت پیغمبران الهی است. اگر از نظر عقلی نبوت یک . را اثبات کردیم، لازم است به محتویات دعوت او نیز ایمان بیاوریم. به این ترتیب شاید به نظر برخی، ذکر دلایل عقلی برای اثبات معاد لازم ننماید. ولی از آنجا که خود قرآن و متون دینی، به شکلی عقلی به استدلال در این زمینه پرداخته اند بسیاری از متفکران .ی نیز همین شیوه را در پیش گرفته اند. شهید مطهری در این زمینه چنین می فرماید: گرچه از آن نظر که ایمان و اعتقاد ما به قیامت از ایمان به قرآن و گفتار .ان سرچشمه می گیرد .ومی ندارد که درباره قیامت به ذکر برهان و استدلال بپ?...
407041

مقاله درباره ماهیت انسان از دیدگاه فروید

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره ماهیت انسان از دیدگاه فروید . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 موضوع تحقیق:ماهیت انسان ازدیدگاه فرویدماهیت انسان از دید فرویدفروید ماهیت انسان را به شیوه خاصی عنوان می کند به نظر او انسان ذاتا نه خوب است و نه بد. بلکه از نظر اخلاقی خنثی است. فروید انسان را ماحصل نهایی رشد تدریجی (تکامل) می داند. به اعتقاد او انسان از هر نظر در حکم یک ماشین فیزیولوژیک است که در آن کششها و انگیزشهای ارگانیزم بیولوژیک به صورت فرایندهای فکری ، آرزو و سوائق عاطفی ظاهر می شوند. بدی و شر
980190

تبلیغات تجاری چیست؟

بعد از زمانی تبلیغ را نمی توان از تاریخ انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلقت انسان وهبوط آدم بر زمین پیوند دارد. چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه دارد. تاریخ پر نشیب و فراز جوامع انسانی گواهی می دهد که تبلیغ و ارتباط فکری و اعتقادی در هیچ عصر و زمانی از هیچ جامعه ای جدا نبوده است. تاریخچه ی تبلیغ: بعد زمانی تبلیغ را نمی توان از تاریخ انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلقت انسان وهبوط آدم بر زمین پیوند دارد. چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه دارد. تاریخ پر ?...
385485

بادیگارد یا محافظ؟

* این سیاهه نقد . نیست که نقد یک سوال ، محتوا و مضمون است ... حاتمی کیا یک ویژگی بزرگ دارد که او را از دیگر . سازها متفاوت می سازد و آن اینکه از روی اعتقاد . می سازد. رنگ و بوی اعتقاد اتمسفر ویژه و خاصی را بر .هایش حاکم کرده است. اعتقادی که مخصوص و محصول انقلاب .ی است؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر. دیده بان محصول اعتقاد است؛ مهاجر هم؛ تا جاییکه سید . مهاجر با چشمان بسته و با اعتقادش مسیر مهاجر را می فهمد؛ آزانس شیشه ای نیز حاصل اعتقاد حاج کاظم هاست به عباس ها و نه بیشتر؛ موج مرده هم حاصل اعتقاد استکبارستیزی حاج مرتضی راشد است. این ها همه اعتقاد مو
1384775

فلسفه انجام فروع دین چیست؟

فلسفه انجام فروع دین چیست؟ پاسخ: فروع دین همان اعمالی است که بنده بر اساس اعتقاد خود به اصول دین انجام می دهد. این اعمال مانند و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر تولی و تبری همه اعمالی هستند که فرد مسلمان بر اساس اعتقاد خود به خدا و شریعت آسمانی باید آن را انجام دهد و علاوه بر فلسفه کلی که برای آنها هست هر کدام جدا گانه برای خود فلسفه ای دارد. این اعمال که از سوی خدا برای انسان تنظیم شده است به عنوان یک دستور العمل برای سعادت انسان است و ضامن سلامت روحی و جسمی فرد و جامعه می باشد. بدون شک آنچه که خدا برای انسان واجب ساخته ...
1944572

متنی از شریعتی در مورد اهمیت آگاهی در مذهب

من از ایمان یا کفرو عدم کفر صحبت نمیکنم، آن را کار ندارم. مسئله تحلیل علمی قضیه است، نه تبلیغ و تلقین ، امروز ما به شناختن نیازمندیم، نه به اعتقاد و عدم اعتقاد- چه غالبا معتقدیم- برای اینکه دین بدون شناخت، هیچگونه ارزشی ندارد، امروز به شناختن مذهب نیازمندیم، به شناختن علم، به شناختن جامعه و تاریخ، به شناختن شخصیت هامان ، نه به اعتقاد داشتن، این همه اعتقاد، وقتی که با آگاهی توام نباشد، نه تنها هیچ فایده ای ندارد بلکه مضر است، برای اینکه همه ی انرژی های انسان را میگیرد، ایمان به خودی خود بی ارزش است، آگاهی است که به ایمان ارزش میدهد.علی پرستی، محمد پرس ...
814269

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی یکی از اولین تعاریف نسبتاً جامع از فرهنگ در سال 1871 توسط تایلر ارائه شده است ایشان اعتقاد داشت فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از علوم ، دانشها ، هنرها ، افکار ، اعتقادات ، قوانین و مقررات و آداب و رسوم ، سنتها و به طور خلاصه کلیه آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می کند . اسپنسر در کتاب اصول جامعه شناسی خود از فرهنگ به عنوان محیط فوق جسمانی یاد می کرد و در صدد جدا ساختن فرهنگ از عوامل جسمانی و طبیعی بوده او اعتقاد داشت که محیط فوق جسمانی خاص انسان است در حالی که انسان از لحاظ دو محیط دیگر با حیوان دارای وجه مشترک ا...
565437

پاسخ به پرسش شما در مورد رؤیت حق در صورت اعتقاد خویش

یکی از بزرگواران نوشته بودند: " در کتاب فصوص ص ۱۸۴ آمده : . . . حق حجاب را میان خود و بنده اش برمی دارد ، از این رو ، بنده حق را در صورت اعتقاد خود می بیند . بنابراین ، او عین اعتقاد بنده است . از این رو ، قلب و چشم هرگز شاهد چیزی نیست ، مگر صورت اعتقاد خودش را در مورد حق . " سوالم در مورد واژه "اعتقاد " است که منظور حضرت محی الدین از اعتقاد دقیقا چیست؟ شامل چه مواردی می شود ؟ و وسعتش چه چیزهایی را در بر می گیرد؟ " پاسخ: پیش از اینکه وارد بحث اصلی شوم لازم است یادآوری کنم که این عبارت یکی از عبارت هایی است که فهم و هضم آن دشوار و درکش مست.م آگاهی و درک پازل های مخ
1142736

پاسخ به پرسش شما در مورد رویت حق در صورت اعتقاد خویش

یکی از بزرگواران نوشته بودند:" در کتاب فصوص ص ۱۸۴ آمده : . . . حق حجاب را میان خود و بنده اش برمی دارد ، از این رو ، بنده حق را در صورت اعتقاد خود می بیند . بنابراین ، او عین اعتقاد بنده است . از این رو ، قلب و چشم هرگز شاهد چیزی نیست ، مگر صورت اعتقاد خودش را در مورد حق . " سوالم در مورد واژه "اعتقاد " است که منظور حضرت محی الدین از اعتقاد دقیقا چیست؟ شامل چه مواردی می شود ؟ و وسعتش چه چیزهایی را در بر می گیرد؟ "پاسخ: پیش از اینکه وارد بحث اصلی شوم لازم است یادآوری کنم که این عبارت یکی از عبارت هایی است که فهم و هضم آن دشوار و درکش مست م آگاهی و درک پازل های ...
2078748

«عرفان،برابری، »:(2)

بزرگترین فاجعه این است که:انسان در تکیه به پرستش و عشق و عرفان – که عامل یک جهان بینی متعالی و معنادار و یک وجود تکامل یافته و پر ارزش است و به انسان معنا می دهد – گرفتار زهد گرائی شد.و در طلب ،گرفتار سرمایه داری گردید. و در عشق به عد ،گرفتار یک نظام مار یستی ای شد که در آن،اولین چیزی که نفی شده است، انسان و ارزش وجودی انسان است.در اینجا از سه بُعد سخن گفتم:«خدا»،«برابری» و « »!در اعتقاد شیعه،همهء این حرفها به نام «علی» وجود دارد.این سه جریان اساسی و واقعی و حقیقی،در عمق خصلت انسان هست؛و اساس نیاز وجود انسان است؛به صورت سه تجلّی:از یک طرف،? ...
2464440

خدا چیست؟

خدا نظم است. عدل است. عد است. امنیت است. و... به همین خاطر هر به قدری که به انسانیت و انصاف، عد اعتقاد داشته باشد، به همان اندازه به خدا اعتقاد دارد. یک کافر لائیک را در نظر بگیریم که می گوید من به وجود خدا و جهان آ ت اعتقاد ندارم. ولی همین آدم به انصاف و انسانیت اعتقاد دارد. این را قبول دارد که ی کار بدی است. نه خودش به خودش حق می دهد ی کند و نه به ی حق می دهد که به مال و اموال و او چشم طمع ببندد و تعدی کند. این آدم به هرحال به نظم به طور کلی، وم وجود نظم و انتظامات در جامعه، عد اجتماعی، حریم ها، حق و حقوق های فردی و استقلال هر فرد، و.... اعتقاد دارد. وقتی می گوییم ...
2451151

خدا چیست؟

خدا نظم است. عدل است. عد است. امنیت است. و... به همین خاطر هر به قدری که به انسانیت و انصاف، عد اعتقاد داشته باشد، به همان اندازه به خدا اعتقاد دارد. یک کافر لائیک را در نظر بگیریم که می گوید من به وجود خدا و جهان آ ت اعتقاد ندارم. ولی همین آدم به انصاف و انسانیت اعتقاد دارد. این را قبول دارد که ی کار بدی است. نه خودش به خودش حق می دهد ی کند و نه به ی حق می دهد که به مال و اموال و او چشم طمع ببندد و تعدی کند. این آدم به هرحال به نظم به طور کلی، وم وجود نظم و انتظامات در جامعه، عد اجتماعی، حریم ها، حق و حقوق های فردی و استقلال هر فرد، و.... اعتقاد دارد. وقتی می گوییم ...
822933

تحقیق درباره ماهیت انسان از دیدگاه فروید

تحقیق درباره ماهیت انسان از دیدگاه فروید لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 موضوع تحقیق: ماهیت انسان ازدیدگاه فروید ماهیت انسان از دید فرویدفروید ماهیت انسان را به شیوه خاصی عنوان می کند به نظر او انسان ذاتا نه خوب است و نه بد. بلکه از نظر اخلاقی خنثی است. فروید انسان را ماحصل نهایی رشد تدریجی (تکامل) می داند. به اعتقاد او انسان از هر نظر در حکم یک ماشین فیزیولوژیک است که در آن کششها و انگیزشهای ارگانیزم بیولوژیک به صورت فرایندهای فکری ، آرزو و سوائق عاطفی ظاه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوا?...
2078856

«عرفان،برابری، »:(2)

بزرگترین فاجعه این است که:انسان در تکیه به پرستش و عشق و عرفان – که عامل یک جهان بینی متعالی و معنادار و یک وجود تکامل یافته و پر ارزش است و به انسان معنا می دهد – گرفتار زهد گرائی شد.و در طلب ،گرفتار سرمایه داری گردید. و در عشق به عد ،گرفتار یک نظام مار یستی ای شد که در آن،اولین چیزی که نفی شده است، انسان و ارزش وجودی انسان است.در اینجا از سه بُعد سخن گفتم:«خدا»،«برابری» و « »!در اعتقاد شیعه،همهء این حرفها به نام «علی» وجود دارد.این سه جریان اساسی و واقعی و حقیقی،در عمق خصلت انسان هست؛و اساس نیاز وجود انسان است؛به صورت سه تجلّی:از یک طرف،عشق و عرفان اس? ...
1966619

پرسشنامه استاندارد اعتقاد به افات

پرسشنامه استاندارد اعتقاد به افاتپرسشنامه استاندارد اعتقاد به افاتپرسشنامه استاندارد اعتقاد به افاتدارای 17 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : 24 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردپرسشنامۀ اعتقاد به افاتتا چه اندازه افی هستید؟در فرهنگ مردم واصطلاحات رایج هر گونه اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی ، ایمان به نیروی معجزه یا افسونگری ، 'قسمت' ، ' تقدیر' و از این قبیل را افات تعریف می کنیم. اما این تعریف در واقع ناقص بوده و بدین معنی است که آنچه که در جامعه ای...ادامه و پرسشنامه استاندارد ارزی چابکی سازمانی بر اساس کارت امت ...
989217

ژنوم انسان

ی به بنده گفت آیا معاد و روز قیامت است و چطور می شود ما بعد از اینکه گوشت و استخوان شدیم و مردیم دوباره زنده شویم ؟ بنده از طرح ژنوم انسان بحث و گفتم که انسان دارای ژن است و هر چه دارد از اوست و این تن نماد اوست یعنی نشاندهنده چیز هایی است که در او هست و این ژنوم انسان است که انسان از آن درست شده است . این ژنوم تا زمانی که زنده باشد ، روز قیامت دوباره خودش را میسازد . ادامه مطلب
154547

تازه مسلمان .یی: خدای . عادل تر است + ویدئو

من 17 ساله بودم که مسلمان شدم، دلیلش این بود که دین .یت می گفت اگر قبول نداشته باشی حضرت . پسر خداست؛ به بهشت نمیروی. حتی اگر انسان خوبی باشید. من انسان های خوبی رو دیدم که این اعتقاد رو نداشتند. رهپویان هدایت: آنچه در ادامه خواهید خواند گفتگویی کوتاه با یک نومسلمان .یی است. او در این مصاحبه از مباحثی سخن می گوید که موجب شد از .یت به دین . مشرف شود. از جمله این مباحث تحجر فکری در .یت پروتستان است. وی همچنین معتقد است اعتقاد به گناه نخستین در .یت پروتستان با تعقل و انصاف آدمی سازگار نیست. لطفا خودتان را معرفی کنید؟ من 25 ساله هستم و اص.ا اهل کشور شیلی چند
736437

باورهای خلاقیت 2

ایمان به انجام کار : فرد خلاق به مسیری که در آن قدم گذاشته ایمان دارد ومطمئن است به نتیجه می رسد.او معتقد است که محدودیت ها نمی تواند در راهی که قدم گذاشته خللی ایجاد کند. بنابراین انسان خلاق ونوآور با ظنی قوی به موفقیت حرکت می کند وهر حادثه یا مشکلی را عامل بازدارنده نمی داند بلکه معتقد است درهر بدبختی وحادثه ناخوشایندی ،دانه ای است که روزی به ثمر خواهدنشست ومنافع بسیار به بار خواهد آورد. بنابراین افراد نوآور باید به این باور برسند که اعتقاد به محدودیت ها، انسان را محدود می کند و اعتقاد وایمان به هدف ونادیده گرفتن محدودیت ها ، عامل پی...
1082253

آیا جهان موازی وجود دارد؟

همه چیز در مورد جهان موازیامروز به یک کلیپ جالب در مورد جهان موازی بر خوردم که لازم دانستم از حقایق آن بردارمابتدا به این لینک مراجعه کنید و در ادامه به توضیح حقایقی از جهان هستی در باب معنا می پردازیمhttps://www.vidoal.com/video/%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8cباید بدانید مبحث جهان موازی و جبر در امتداد هم هستند یا حداقل با هم ارتباط دارند انی که به جهان موازی اعتقاد دارند همان هایی هستند که به تناسخ ارواح و جبر هم اعتقاد دارند - این دسته از افراد معتقدند که وقتی یک انسان می میرد روحش در بدن یک انسان دیگر می رود و بدین ترتیب روح از ...

اعتقاد به قیامت انسان ساز است