از هیچ مرا ترسی نیست


2686328

از چی می ترسی؟

از چی می ترسی؟از جای پاهات رو برف؟ می ترسی بفهمن کجا بودی و کجا میری؟نترس، صبح که آفتاب بزنه همه برف ها آب میشن، همه جای پاها پاک میشن...از جای پاهات رو دل ها بترس، گرمای آفتاب که چیزی نیست، گرمای جهنم هم نمی تونه پاکشون کنه! #روزبه_معین
2910810

از چی می ترسی ؟

از چی می ترسی ؟از جای پاهات رو برف ؟می ترسی بفهمن کجا بودی و کجا میری ؟نترس ، صبح که آفتاب بزنههمه برف ها آب میشن همه جای پاها پاک میشن از جای پاهات رو دل ها بترس گرمای آفتاب که چیزی نیست گرمای جهنم هم نمی تونه پاکشون کنهروزبه معین
2319018

با خود در سحرگه

تشنه به نوشیدن تک واژه ای از نوای تو بودم و دریغ. رود اینجا جاری بود. پل ها بر سرش نهادند تا مردمان گرفتار وشش نشوند. کجاست آن رود؟ تو چون رود و من چون شهر. من تشنه، سوزان، بی جان و تو دریغ. آری، نیک میدانم، آنجا بارشی نیست و رودی هم نباید وَ اینجا تو در گیر و داری و دریغ باید. باید؟ مرا ترسی نیست از بایدها و نبایدها. آنگاه که باید و نبایدِ مرگ را بارها به چشم ببینی و به جان بشناسی، ترسی باقی نمیماند؛ چرا که، مرگ ترسناک ترین فکر بشر از ازل است تا ابد. مرا از دنیای مخلوق ترسی نیست که ترس از مخلوق، شرک است و مشرک نیستم. باری آتشی ست که به جانم افکنده چشمانت و هزا? ...
2046622

به این زمستان سیاه...

می گویم نمی شود یک شب بخو وُ صبحِ زود یکی بیاید و بگوید هر چه بود تمام شد به خدا ...!؟ تو همیشه از همین فردا از همین یکی دو ساعتِ بی رویای پیشِ رو می ترسی می ترسی از رفتن، از نیامدن می ترسی از همین هوای تِ بی منظور، می ترسی یک وقتی دستی بیاید روی ی باران بزند کاسه های خالیِ اهلِ خانه را بشکند. اصلا تو از ش تنِ بی دلیلِ دریا می ترسی! ترا به خدا نترس! از این که از تو سوال شود از این که از تو بپرسند اصلا چه کاره ای اینجا چه می کنی چرا بی چراغ و چرا بی چرا ...؟ بگو نمی شود یک شب بخو و صبحِ زود ... بعد اگر دستِ خالی به خانه برگشتی بگو کوپن های باط? ...
1093638

تنفر

یادت باشد آنگاه که وارد زندگیم شدی من عاشق بودم و تو معشوق یادت باشد جز عشق هدیه ات ن ساده و بی ریا آمدم گفتم تنهایم و جز خود ی ندارم خود ساخته ام هر چند از تو شوری و حرارتی ندیدم سه سال کنارت گذراندم بی کلمه ای بی اقرار به دلخوری ای حال می گویم فاش میگویم از تو دلخورم دلخورتر از آنکه بدانی خنجر زدی نه مردانه از پشت و بی ترسی ترسی از خدا ترسی از هو ترسی از آفریننده ات ترسی از ی که حتی نفسهایت امانت اوست و من امروز از تو بیزارم در تنفری عجیب حسی سوزنی ی چه میداند؟ و تو منفوری تا ابد اگر زود زبان به اعتراف نگشایی و تو منفوری اگر عذر نخوا? ...
1074590

تنفر

یادت باشد آنگاه که وارد زندگیم شدی من عاشق بودم و تو معشوق یادت باشد جز عشق هدیه ات ن ساده و بی ریا آمدم گفتم تنهام و جز خود ی ندارم خود ساخته ام هر چند از تو شوری و حرارتی ندیدم سه سال کنارت گذراندم بی کلمه ای بی اقرار به دلخوری ای حال می گویم فاش میگویم از تو دلخورم دلخورتر از آنکه بدانی خنجر زدی نه مردانه از پشت و بی ترسی ترسی از خدا ترسی از هو ترسی از آفریننده ات ترسی از ی که حتی نفسهایت امانت اوست و من امروز از تو بیزارم در تنفری عجیب حسی سوزنی ی چه میداند؟ و تو منفوری تا ابد اگر زود زبان به اعتراف نگشایی و تو منفوری اگر عذر نخواهی و ...
2860326

افتادن..!

_ من فقط از بلندی مترسم + تو از بلندی نمی ترسی، از افتادن می ترسی. تپه بالا نیست،چشمه پایینه زاپاس #دیالوگ_ماندگار
1871466

از چی میترسی...

از چی می ترسی؟ از جای پاهات رو برف؟ می ترسی بفهمن کجا بودی و کجا میری؟نترس، صبح که آفتاب بزنه همه برف ها آب میشن، همه جای پاها پاک میشن! از جای پاهات رو دل ها بترس! گرمای آفتاب که چیزی نیست، گرمای جهنم هم نمی تونه پاکشون کنه.. #روزبه_معین
568200

نترسانم

دلم را دیگر آن شور وصفا نیست تجلی های پرشوق ونوا نیست من از دریای غم می آیم امروز نترسانم ترسی از بلا نیست
3079072

ترسی مبهم

امروز تاریخ اولین نوشته ام را که نگاه ترسی مبهم وجودم را فرا گرفتترسی که ریشه می دواندتا عمق وجود۱۳ سالبه همین راحتی!
2775492

چرا ازخدا نمی ترسی؟

حاج محمداهل امر به معروف و نهی از منکر بود ،یعنی همیشه سعی در ارشاد وراهنمایی دیگران داشت،بخصوص در مورد نزدیکانش .یادم می اید یک بار خیلی راحت در یک مجلس مهمانی شروع به غیبت ی .وقتی از مجلس برمی گشتیم .محمد گفت :میدانی که غیبت کردی.حالا باید برویم در خانه شان و تو بگویی این حرف ها را پشت سرش زده ای .گفتم اینطور که ابرویم می رود.گفت :تو که از بنده خدا اینقدر می ترسی و خج می کشی ،چرا از خدا نمی ترسی؟این حرف باعث شد من دیگر نه غیبت کننده باشم نه شنونده غیبت.
512470

از لیلی وجود من پُر است

جسم ِ مجنون را ز رنج دورئی اندر آمد علتِ رنجورئیخون به جوش آمد ز شعلۀ اشتیاق تا که پیدا شد در آن مجنون خناقپس طبیب آمد به دارو .ش گفت: چاره نیست هیچ، از رگ زنشرگ زدن باید برای دفع خون رگ زنی آمد بدانجا ذوفنونبازویش بست و گرفت آن نیش او بانگ بر زد بر وی آن معشوق خومُزدِ خود بستان و ترکِ فصد کن گر بمیرم، گو: برو جسم ِ کهنگفت: آ. تو چه می ترسی از این ؟ چون نمی ترسی تو از شیر عرینگفت مجنون: من نمیترسم ز نیش صبر ِ من از کوهِ سنگین هست بیشمنبلم، بی زخم ناساید تنم عاشقم، بر زخمها بر می تنملیک از لیلی وجود من پُر است این صدف پُر از صفات آن دُر استترسم ای فص...
2106666

محاکمه ..

مدام می کوشم چیزی بیان ناشدنی را بیان کنم ، چیزی توضیح ناپذیر را توضیح بدهم ، از چیزی بگویم که در استخوان ها دارم ، چیزی که فقط در استخوان ها تجربه پذیر است. چه بسا این چیز در اصل همان ترسی ست تسری یافته به همه چیز ، ترس از بزرگترین و کوچکترین ، ترس ، ترسی شدید از به زبان آوردن یک حرف. البته شاید این ترس ، فقط ترس نیست ، شاید چیزی ست فراتر از هرچه که موجب ترس می شود ... فرانتس کافکا
1186316

رمز و راز لقاء خونین محسن از زبان سعدالله زارعی؛کارشناس مسائل بین المللی

به گزارش مشرق،«شهید محسن حججی» یله مردی که جهان را بهت زده کرده است. یکی از آنان که تاریخ بشریت را برای همیشه تحت تأثیر خود قرار می دهند. «محسن حججی»، آری جوانی 26 ساله که روزها پیش از اسارت و شهادت، تمام جزئیات صحنه ای که قرار است در آن به شهادت برسد را تصویر کرده است: «دست هایم بسته است، رو به دوربین ایستاده ام، رو به همه شما، ای خنجر به دست است و دوست دارد که من بترسم و حالا که اینجا در این خیمه گاهم، هیچ ترسی در من نیست» و در عین بی ترسی از مرگ، عزیزترینش «علی» را یاد می کند تا معلوم شود اگر در آسمان است برای تن آسایی و حتی عیش معنوی نیست. بله «اینجا بوی د ...
1607096

امروز قشنگ من...

امروز امتحانمو دادم و اومدم یکم بخوابم الهه زنگ زد +الوووو پاشو من کلاسم۶ تمومه بزن بریم بیرون. منم اولش غر زدم که بذار بخوابم ولی چاره ای نیست،مگه میشه جانم امر کنند من بگم نه؟! ممکنه تو باشگاه تلافیشو سرم در بیاره خب خلاصه زدیم بیرون از سر چهارراه نقاشی پیاده انداختیم تو چهارباغ خواجو و از اونجا صااااف تا نظر و حکیم نظامی پیاده رفتیم.... کلی گفتیم و خندیدیم و ع گرفتیم و حال کردیم... یکم یه جاهایی خطرناک میشد اوضاع ولی ترسی نبود وقتی دوتا رزمی کار که یکیشون هم استااااادبنده هست باهمن،دیگه جای ترسی نیست... رفتیم و رفتیم تا خسته شدیم... عاشق این رفتن ? ...
212862

ترس انتخاب

بر سر هزارراهی ایستاده ای مبهوت کدام راه به نیکی می رسد؟ دست که دراز می کنی به سوی دلخوشی ها دورتر می شوند و چون رهایشان می کنی پیش چشمانت صف می کشند. می ترسی انتخاب کنی و پشیمان شوی اما بیشتر می ترسی انتخاب نکنی و توده ای بی شکل و نامفهوم باقی بمانی.
1667058

بدون عنوان !

همین ب بود وسط تماشای برنامه دورهمی یهو خونه لرزید صداش هنوز توی گوشمه . خیلی جذاب بود خیلی زیاد ! بعد این اتفاق حس هیچ ترسی از مردن ندارم ! نه ترسی نه وابستگی نه آرزویی ! و این قشنگ ترین حس توی زندگی بود حس رهایی .
1844364

شهر و ترس

شهر در ترسی غریب کوچه ها آرام وسرد گرگی از آن سمت کوه زوزه کرد و زوزه کرد بچه ها زیر لحاف یک نفس ترسیده اند مثل آنکه گرگ را پشت درها دیده اند گفت بابا بچه ها ترس اصلا خوب نیست گرگ می داند که شهر بهر او مطلوب نیست
2879051

سودای عشق ????

با دانه ی کنج لبش ، ترسی دگر از دام نیست بگشوده دامِ عاشقی ، ما را دگر آرام نیست آمد نسیم از کویِ او ، دارد خبر از روی او در خلوت تنهاییم ، خوشتر زِ این پیغام نیست پروانه بودم سوختم ، تا عشق او آموختم شمعش گواهی میدهد ، سوزِ مرا اتمام نیست افتاده ام در راه عشق ، دارم غمِ جانکاه عشق ای عاشقان ای عاشقان ، این راه را فرجام نیست بیداریِ شام و سحر ، زیبد بر این پیرانه سر دلداده های عشق را ، سودایِ صبح و شام نیست شامم به یادش روز شد ، با یاد او نوروز شد در روزگارِ عاشقی ، بهتر زِ این ایام نیست اغیار سنگم میزنند ، بر ِ ننگم میزنند اما بَرِ رسوا? ...
2969560

شبیه این ها شدم

مثل سال آ دبیرستان می مونه، وقتی دبیرت بهت چیزی می گه خودت دفتر کتابت و جمع می کنی و میری تو حیاط می شینی. انگار رسیدی ترم های آ ، وقتی درسی و می افتی و مشروط می شی دیگه نمی ترسی. با ت حال نکنی می زنی بیرون و حذفش می کنی. انگار برات راحت شده، انگار بی حسی… انگار دیگه نمی ترسی و کم کم بی رگی به تموم وجودت رخنه می کنه. یه جور بی تفاوتی! وقتی که می دونی با هر سیگار از زندگیت کم می کنی، دیگه روزهای اول کاریت نیست! وقتی ساعت نه و ده می رسی سر کار، استرس نداری… بی خیالیاز آدما خج نمی کشی، با اولین بوسه سرخ نمیشی، هیچ مرد جذ و هیچ حرف خاصی تحریکت نمی کنه و هر کاری که م? ...
2132488

دویست و نود و چهارم

تو فکر می کنی که منطق من مشغول است، فکر می کنی خوب فکر نکرده ام و دارم خودم را بدبخت می کنم، فکر می کنی که من احساساتی شده ام و خب احساسات که پایدار نیست. اما میدانی ته تمام این حرفها دقیقا چیست؟ اینکه تو فکر می کنی که من درست انتخاب نکرده ام و نه اینکه بترسی که من درست انتخاب نکرده ام و بدبخت می شوم، نه! این شکل کادوپیچ شده ی ترسی است که توی دلت می گوید؛ من درست انتخاب نشده ام! تو از این می ترسی که احساسات امروز مثل برف دیروز آب شود و بعد جایش ناگواری بماند، ناگواری برای خودت. تلخ است این حرفها. می بینی؟ من هم کم پیش نمی آید اینطور فکر کنم! من قبل از تو سر ? ...
72820

(بدون عنوان)

بارون اومد.... اما فکر کنم تو ندیدی.... مگه میشه بارون باشه و تو ....! نه این تو نیستی..... منم برای تو نمینویسم.... برای مازی مینویسم.... همونی که تو ازم .ی.... همونی که نمیزاری،بیاد دیدنم چون میترسی! می ترسی که بدونه تمام این مدت بی جهت و بی دلیل و بی گناه محکومم کردی... می ترسی مازی بفهمه در حقم ظلم کردی... می ترسی باز دوسم داشته باشه.... نگهش داشتی پیش خودت که چی بشه؟ سرش رو گرم بدهی و مشکلات کردی که منو فراموش کنه؟ باشه .... فرض که فراموش کرد! تو چی؟ تا کی میخوای نقش بازی کنی و بگی خاطره آدم بده ی قصه بوده؟ بی خیال... این حرفا برای تو نه مهمه نه تاثیر داره... مهم مازی ...
2447870

ترسیدم

وقتی بیشتر از همیشه داری می ترسی یعنی داری بیشتر از همیشه رشد می کنی. از ترس نترس! از اینکه تو زندگیت هیچ ترسی نداشته باشی بترس! فقط حواست باشه داشتن یکی که بتونی ترس هات رو باهاش شریک بشی خیلی مهمه! + همه چی اونوره ترسه
142776

ارتباط آیه3 سوره طلاق با بیتی از ف.الدین عراقی

((به نام خدای علیم و حکیم رحیم و بسیط و شریف و نعیم)) قسمتی از آیه3 سوره طلاق وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و هر . بر خدا اعتماد و توکل کند او براى وى بس است‏ ... بیت ف. الدین عراقی: چه باک آید ز. ، آن را که او را * * * نگهدار و نگهبانش تو باشی معنی و مفهوم :چه ترسی است وقتی که خدا نگهبان و نگهدارما باشد ؟برای .ی که به خدا اعتماد کرده و بر او توکل نموده هیچ ترسی نیست و خدا توکل کنندگان را دوست دارد . هر. از زن و مرد از پیر و جوان بر خدا توکل کند همان برایش کافیست.
2533884

کدام درد در ن خطرناک است و باید سریعا به پزشک مراجعه شود

کدام درد در ن خطرناک است و باید سریعا به پزشک مراجعه شود با احساس درد در ناحیه اولین فکر و ترسی که به سراغ خانم ها می آید، خطر سرطان است اما بهتره بدانید هر دردی نشان از سرطان نیست. با احساس درد در ناحیه اولین فکر و ترسی که به سراغ خانم ها می آید، خطر سرطان است اما بهتر است بدانید هر دردی نشان از سرطان نیست. ادامه مطلب
1579716

خطر و فایده های غیر مستقیم آن

خطر و فایده های غیر مستقیم آن افرادی که می ترسند خطر کنند، همیشه با نوعی احساس درماندگی رو به رو هستند،این احساس درماندگی بیشتر از آن ترسی است که به خطر آن خطر نمی کنند، رفته رفته چنان ترسی در زندگی این افراد رخنه می کند که برای انجام هر کاری فلج می شوند خطر خوب است، اما نه هر خطری!توجه داشته باشید منظور ما از خطر ، اعمال فیزیکی خطرناک نیست؛ همین طورخطر هایی که منجر به ضرر و زیان به دیگران می شود.چراغ سبزِ ترسافکار خود را از نو بپرورانید، از ترس های بی مورد خود، به عنوان چراغ سبزی برای حرکت به جلو تفسیر کنید، این کار فرصتی برای رشد و حرکت به جلو است.همی? ...
387924

حیدر بابا، دنیا یالان دنیا دی

بسم الله سبحان الإله الجلیل دفعه اولش می ترسی؛ شب خوابت نمی بره؛ دفعه دوم کمتر می ترسی؛ دفعه سوم کمتر؛ دفعه دهم دیگه هیچ وقت نمی ترسی. واسه ت عادی میشه... این یه قاعده س که در مورد خیلی چیزا صدق می کنه. انفجار، پ. از ارتفاع، تیر خوردن، مُردن، کشتن، ولی از همه بدتر گناه .ه... ما آدما گاهی وقتا "بی پروا" می شیم؛ واسه همینه که خدا مُدام میگه: "پروا کنید"؛ "پروا کنید"؛ "پروا کنید"... + {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} پ.ن 1: قدیم ترها این پستو واسه یه جای دیگه نوشته بودم... پ.ن 2: یکی از غلطای زندگی من این بود که توی یه بازه زمانی از ح
3028455

راه های دائمی غلبه بر ترس از سخنرانی به سبک بزرگان دنیا

به اشتراک بگذارید اخیرا برخی از سرفصل های منتشر شده در اخبار مرتبط به شدت مرا تعجب زده کرده است: در نامه های ناخوانده تازه کشف شده آبراهام لینکلن از سال های 1860 به بعد رد خشونت و عصبیت دیده می شود. عجیب نیست اگر این ترسی که در نامه های لینکلن احساس می شود را به سخنرانی عمومی نسبت دهیم؛ ترسی که با فن بیان لینکلن به خوبی مهار می شده است. با نگاه به نظریه تکامل داروین و شناخت ریشه های ترس در سخنرانی غلبه بر ترس خیلی راحت تر می توان بر ترس از صحبت در جمع پیروز شد.در نظریه تکامل داروین به ترس به عنوان یکی از طبیعی ترین غرایز انسان اشاره شده است. داروین از ? ...
683870

ا. هفته

ا.هفته هم تمام شد نگاه میکنم میبینم هرروز داره میگذره این عمر گرانبها ولی خوب ما کاری نمیکنیم فقط روزگار میگذرونم این روزها حس. با خودم کلنجار میرم ..روز 4 شنبه شوک بزرگی بهم وارد شد حمله درتهران میدونم همه ترسیدندمنممثل همه والبته یک تذکر جدی بود برام...امنیتی که دیگر نیست صحنه هایی که ع. ها رو دیدم یخ کرده بودم و حس. درگیرم کرده هنوزم درگیرشونم ..تصویر سازی چیدن پازل و.....ترسی شگرف ترسی بزرگ و منی که ناتوان این صبرم ..از خدا میخوام خودش کمک کنه پنج شنبه تولد دعوت بودم .روز قبلش دوستم بیرون بود گفتم میتونی لباط بگیری بار سنجد چون هم تولد دعوتم و هم جشن پاا...
1385030

سرمای تابستان . . . !

نمیخوام حرف از نا امیدی بزنم، اما یه ترسی تو دلمه... یه ترس عذاب آور از نبودن آرزوها ... از اینکه آدمی بشم که دیگه هیچی براش مهم نیست... انقدر ضربه خورده و سادگی کرده که دیگه از قدم های خودش هم میترسه... سادگی... چقدر واژه ی آشنایی! وقتی حرفهاتو بی حساب میزنی... انقدر بی حساب حرف دلت رو به آدمهای "دوست" میزنی که بعد از چند لحظه میبینی همون حرفها شدن چوبی تو دست همون دوست! چوبی که باهاش به تو حمله میکنن! اعتقادات رو ، احساست رو، افکارت رو زیر سوال میبرن! حتی گاهی اعتمادت رو هم تبدیل به ابزاری میکنن برای نابود ت... یه ترسی تو وجودمه... ترس از یه ش ت دیگه ... ترس از ا ...
2160142

یه تیکه بهشت

ازبچگی هم خوف عجیبی نسبت به قبرستان وتدفین واین چیزاداشتم الان که بزرگ شدم فقط از قبرستان میترسم ولی از مُردن وجسد وتدفین ترسی ندارم امانکته جالب توجه اینه که هیچ وقت ازگلستان رفتن ترسی نداشتم اتفاقاخیلی هم ذوق می باور ی نیست اماحقیقت داره اونجا ارامشی داره وصف نشدنی هرموقع بارهای منفی وافکارم ب بهم هجوم میارن تنهاجایی که درمان میشم رفتن به گلستان ست حتی شده 20دقیقه برم وبه چندتااز سربزنم وفکرکنم وبرگردم خونه....امروزدیگه حس بی طاقت شدم ورفتم گلستان اخه قراربود برای سال تحویل اونجابریم ااما جراحی مامان این اجازه روندادوتوخونه بودیم وایام عیدهم ف? ...
1498050

به رنگ ارغوان

بیا با هم برویم به یک جای دور .. نه .. خیلی دور نه .. خیلی دور نیست فقط دستت را به من بده و چشمانت را ببند میخواهم برویم به یک جایی که ترسی نیست ناآرامی نیست بی خانمانی نیست فقر نیست زیاد دور نیست .. میخواهم برویم جایی که برای هر یک دلگیری وجود نداشته باشد جایی که شنبه با فرقی نداشته باشد مزرعه های گندمش جان بدهد برای دویدن و پارک هایش جان بدهد برای شعر نوشتن و شعر خواندن برویم جایی مثل قدیم ! روزهای بی دغدغه ! برویم یک شهر به رنگ ارغوان درست آن سوی کوه ها ... ربات.
1605238

not alone

یه زمانی قرار بود خودمو خلاص کنمشرط دوستیامو با همه تموم کنم، دیگه هم با هیچ دوست نشم قرار گذاشتم تنها بمونم تا همه فراموشم کنن و من هم همه رو فراموش کنم که وقتش که شد نه ترسی بمونه ، نه ی ناراحت شه خیلی تنها موندم تا جایی که وقتش داشت می رسید خیلی نزدیک بود ولی نشد حالا نه فراموش میشم، نه می تونم فراموش کنم حالا گیر افتادم حالا دیگه دست خودم نیست حق خودم نیست مال خودم نیست ... هیچی نیست.
2028456

تبریک؟

شاید باید تبریک بگم شایدم مهم نیست. اوایل که حسرتولی بعد خودمو خوشبخت تر از بقیه دیدم چون اونا ترسی دارن که من ندارم.حسرته گاهی هست ولی حس خوشبختی بیشتره.
1550078

ترس های مزمن

و هیچ ترسی ترسناک تر از ترس از این نیست که هیچ هرگز دوستت نداشته باشد و هیچوقت هرگز ی را دوست نداشته باشی.
546438

باید ایستاد

کلامی می شکند نگاهی می گریزاند قدمی رنجیده خاطر می کند ولی باید ایستاد کوه را از اخم ها ترسی نیست
2929106

بن باز

بسم الله الرحمن الرحیم حتی در محصولاتِ شرکت های تقریبا بزرگی که اخیرا بنام شده اند. ایراداتی هست که واقعا ایراد محسوب می شوند. این یعنی راه برای ابتکار و حرکت باز است. و به یاری خدا ترسی از هیچ ، هر چقدر هم ظاهراً بزرگ نیست.
2492310

امور داخله .. خارجه

ساحل که تو باشی.. ترسی از ص ه ها نیست هـزار بار به سویت موج بر میدارم سرم به سنگ میخورد اما دوباره برمیگردم. . دوباره برمیگردم. . . ادامه مطلب
1116574

از اینکه دیگران درباره شما جه فکر می کنند

از اینکه دیگران درباره شما چه فکر می کنند، ترسی به خودت راه نده. اگر کمی تأمل کنید متوجه خواهید شد که جذاب ترین و موفق ترین افرادی که تا به حال ملاقات کرده اید، جزو آن دسته نبوده اند که “همرنگ جماعت” بشوند. بلکه آن ها مسیری را دنبال می کرده اند که درست و جالب می دانسته اند و در این راه از سرزنش های ناحق دیگران ترسی به خودشان راه نمی داده اند. ادامه مطلب
2948414

آهنگ شهر عشق با صدای محمد علیزاده(همراه با متن آهنگ+پخش آنلاین موزیک)

محمد علیزاده - شهر عشق آهنگ محمد علیزاده به نام شهر عشق با دو کیفیت ۱۲۸ ♥ ۳۲۰ از رسانه موزیک 364 mohammad alizadeh←♥→shahre eshgh ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦متن آهنگ محمد علیزاده به نام شهر عشق♦♣♥♦ از کجا شروع کنم/از کجا از چی بگم/ از کدوم روزای خوب/از کدوم شبای غم/ پر کردی اشکو/از ارس تا کارون/ واسمون ترسی نداشت/ترکشو بمبارون/ ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ دیگه آرامش با خونه ی من قهر نیست/زندگی به کاممون مثل دیروز سخت نیست/ توی دنیا امروز دل من غمگین نیست/شهری آزاد تر از شهر مشهر نیست/ چشامونو دادیم برای دیدن عشق/ ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ عاشقی میکردیم واسه فهمیدن ...
2952333

آهنگ شهر عشق با صدای محمد علیزاده(همراه با متن آهنگ+پخش آنلاین موزیک)

محمد علیزاده - شهر عشق آهنگ محمد علیزاده به نام شهر عشق با دو کیفیت ۱۲۸ ♥ ۳۲۰ از رسانه موزیک 364 mohammad alizadeh←♥→shahre eshgh ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦متن آهنگ محمد علیزاده به نام شهر عشق♦♣♥♦ از کجا شروع کنم/از کجا از چی بگم/ از کدوم روزای خوب/از کدوم شبای غم/ پر کردی اشکو/از ارس تا کارون/ واسمون ترسی نداشت/ترکشو بمبارون/ ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ دیگه آرامش با خونه ی من قهر نیست/زندگی به کاممون مثل دیروز سخت نیست/ توی دنیا امروز دل من غمگین نیست/شهری آزاد تر از شهر مشهر نیست/ چشامونو دادیم برای دیدن عشق/ ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ عاشقی میکردیم واسه فهمیدن ...
2923964

ها با موری.ب

هراس و تالم از یک بیماری مهلک!اگر نگذاری که این احساس را به طور کامل تجربه کنی هرگز به انفصال نمی رسی. از درد میترسی، از اندوه می ترسی،از آسیب پذیری ملازم عشق می ترسی. اما اگر در این احساسات غرق شوی. اگر به درون این احساسات شیرجه روی،آن را به طور کامل تجربه میکنی. می دانی که درد چه معنایی دارد.می دانی که عشق چیست. میدانی اندوه کدام است. تنها در این صورت است که می توانی بگویی بسیار خب این احساس را شناختم حالا میخواهم برای لحظاتی از این احساس منفصل شوم.
1121408

یک روز ن نجفت می شوم علی

السلام علیک یا المومنین الله گویم و پس از آن بی معطلی دارم همیشه نام تو را بر لبم علی ترسی ز طعنه ها به دلش نیست شیعه ات همواره برده نام تو بر ماذنه، جلی زنگار غم به ی ما هر زمان نشست این شد به نام شما پاک و صیقلی راه ابوحنیفه کجا راه شیعیان یا مالکی و شافعی و راه حنبلی ما رهرو غدیر و جدا از سقیفه ایم ما گفته ایم پای ولای شما "بلی" قرآن پُر است از جلوات فضائلت کوری چشم دومی و چشم اولی راه ورود قرب خدا هست از حرم غیر از نجف به پیش خدا نیست مدخلی امشب که اولیاء خدا زائر تو اند قسمت نشد دوباره بیایم نجف ولی... ...خود را رسانده ام به صف شیعه در ? ...
1518504

پیغمبری باید

شاید هم بشود گفت یک فرار منفعلانه از روبرو شدن بی واسطه با ترسی که از کودکی با من زاده شد و همپای من رشد کرد. ترس از روبرو شدن با واقعیتی که گریزی از مواجهه و پذیرفتن آن نیست. شاید هم مثل خواب خوشی که می دانی خواب است اما نمی خواهی هیچوقت صبح شود و بیدار شوی. بیداری، پرت شدن به صحنه ی تاریک واقعیت است. جایی که همه چیز جبراً با نظم تهوع آوری در جای خودش قرار گرفته شده. درست برخلاف خواب که هیچ چیز وماً سر جای خودش و هیچ اتفاقی قابل پیش بینی نیست. ما همه می دانیم که هیچگاه کاری از ما ساخته نیست و این طبیعت است که فرمانرواست، می دانیم که اراده و اختیار حرف مفت اس? ...
2921854

بی ترسی

«بی ترسی» اثر محمدرضا کاتب. داستان توسط یه مرد بی نام روایت میشه. مردی که هرگز در زندگیش نامی نداشته و در کودکی بی نام شده و خودش سال ها بعد تبدیل به بی نام کننده ی بزرگی شده. افرادی که به دستور اربابانشون بی نام میشن تا هر ان چیزی رو که خواسته ی اربابانشونه انجام بدن و در غیر این صورت زندگی دردناکی رو تجربه میکنن. زندگی ای که حتی نمیتونن پایانش بدن چون بعد از مرگ هم بیماریشون به دیگران منتقل میشه.. کتاب خیلی جذاب و پیچیده و خاصیه. بی نام کننده ای که در تلاشه راه چاره ای برای خودش و سایر بی نام شده ها پیدا کنه و این چرخه رو متوقف کنه..
159656

یه ترسی ام دارم. که یه وقت .لت نکنم با حرفام

به هولدن کالفیلد تا چند وقت دیگه حتی هیفده سالمم نیست. تمام شونزده سالگی و هیفده سالگی به خوشحالی برای همسن بودن با تو گذشت. می خواستم مثل وقتی که موقع رفتن، برگشتی و همه ی اون بچه های تو خوابگاه و بیدار کردی، برگردم سمت مدرسه و داد بزنم:" خداحافظ احمقا. من دیگه رفتم." دبیرستان تموم شد. تا چند وقت دیگه حتی هیفده سالمم نیست دیگه...
2299526

آهنگ آ ین شعاع آفتاب زمستانی همایون شجریان

آهنگ همایون شجریان آ ین شعاع آفتاب زمستانی homayoun shajarian akherin shoae aftabe zemestani آهنگ همایون شجریان بنام آ ین شعاع آفتاب زمستانی از عشق می ترسید و گفت از عشق می ترسی و رفت از عشق می ترسی و رفت ترانه : افشین یداللهی + موزیک : فردین خلعتبری ادامه مطلب
2920762

گل سرخ پیراهنت

خاک از دیوار خانه ها بالا زد تیرماه بود مثل کاسه ای داغ آسمان می سوخت خورشید مست و تو داشتی بر کومه های خاک نام مرا می نوشتی لحظه های مرا می خو همآوا با خاک وصحرا موج و دریا وما اینگونه بود که عاشق شدیم آنگاه لبهایم گلهای سرخ پیراهنت را بوسید دنیا نیز بی اتفاقی خاص گذشت مثل همیشه منتظر نم م از ترسی به ترسی دیگر پناه بردیم از جنگی به جنگی دیگر وما فقط فرصت داشتیم قد بکشیم مثلا بزرگ شویم بعد تو به خانه بخت رفتی من هم به جبهه فراموشم کردی گفتی شاید کشته شدم و از بوسه های آتشین پسکوچه های آن روز فقط خاطره ا ...
2204762

راهنمای مردن با گیاهان دارویی

چیزی از خواندن کتاب نمی گذرد که از این دختر ن نا می ترسی. ترسی عمیق و هشداردهنده . منتظری تا آن کار ن ی را د و ترا مبهوت و متعجب برجای بگذارد . گرچه در میانه ی راه از کار ی اش حرف زده و تو چیزهایی دستگیرت شده، اما همچنان ترسان و نگران ، می خوانی و پیش می روی تا بدانی و ببینی.گل یا برگ عاقرقرحا توی چشمش فرورفته و بینایی اش را در شش سالگی گرفته . می خوانی که بینایی اش با یک عمل قابل برگشت است زیرا سم گیاه سطح چشم را ت یب کرده و به رگ و پی عمق آن آسیب نزده . مادر پرستار بوده و اینک در زیرزمین خانه اش گیاهان دارویی را خشک می کند، ترکیب می کند، پماد و ضماد و روغن و ج ...
1189352

دلم "چیز" است

از گریه ام در خانه ای در حال ویرانیاز "چیز"هایی که نمی گویم، که می دانیشهریور است و شهر ما عمری ست پاییز است"چیزی" نمی گویم که می دانی دلم "چیز" استاین روزها ، این روزها بدجور بی رحمنداین هیچ هایی که دردت را نمی فهمندچشمان تو خونی، لبت خونی، دلت خونی"از تو بدش می آید" این دنیای طاعونیمی ترسی از این دشنه ها که داخل سینی ستمی ترسی از دنیا که قبرستان غمگینی ست...خاموش شد مثل چراغی آ دنیافریادهای آ ین "آوازه خوان در خون"خاموش شد تاریخ، قرن بی فروغی بودجز "فصل سرد" تو، همه چیزش "دروغی" بود!خفاش ها انگار با فانوس همدستند!خاموش شد تاریخ، نه!لب هایش را بستنددلشوره ی ? ...
1533210

مگه مرده هم ترس داره

دیگه ازش نمیترسیدم یعنی چند سالی میشد که ترسی ازش نداشتم برع هم سن و سالهای خودم که هنوز هم یه ترسی از خانوم کهالی از بچه گی تو تنشون مونده بود و اونهم بخاطرحرفهایی بود که اهالی محل در موردش به بچه ها گفته بودن اصلا یه زمانی اسمش شده بود بچه ترسونک محل که اگه بچه شلوغ میکرد یا غذا نمیخورد با اسم خانوم کهالی میترسوندنش چیزای زیادی در موردش میگفتن اینکه اون کافره ، سحر و جادو بلده و اگه بچه ایی گیرش بیوفته اونو تو دیگ بزرگی که تو خونه داره میندازه و واسه نهارش میخورتش. نمیدونم کی این حرفارو براش در آورده بود شاید فقط بخاطر ای? ...
2946115

خانه نشستگان

میرحسین نخست زمان ریاست جمهوری است. هیچ از زمان ریاست جمهوری و نخست ی راضی نیست. همیشه نزاع داشتند. نزاع به میان نظامیان رفته و سبب هزیمت پارسی در جنگ هشت ساله تحمیلی شد. معلوم نیست آن حزبی که زمانی مبتنی بر اقتصاد تی و نظریات کمونیستی اداره می شد چگونه بعد از فروپاشی سال ۱۳۷۰ شوروی رو به جانب لیبرال دموکراسی ئی آورد. حتما از ترس و رهب شوروی به عد نظر داشتند. عد غیر از ادعای کمونیسم است. همین آقایان شجاعمرد در سال ۱۳۸۸ مرگ بر روسیه گفتند. چرا؟ معلوم نیست. تو که از بمب اتم می ترسی چرا بیخودی شعار بی پشتوانه و توخالی می دهی.
2329368

تیسفون ..میهن ..پلاک ....

ا ین تکه من تو اون ساختمان جا ماند ...چیزی از من همراهم نیست ..نشستم تو حیاط زاده صالح و فکر می کنم به خ که صبور است ...خدایا من باختم ..تمامش کن .دیگه نمیکشم ...هستی ؟ جهنم بود سوختم ..سوختم .... گفتم استخاره می خواهم ...سید بود ....نگاهم کرد گفت از حرف مردم می ترسی ...نترس ..نه خوب اومد نه بد ...من خستم ...
1550652

درمان ترس از مدرسه

درمان ترس از مدرسه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 درمان ترس از مدرسه اصطلاح ترس از مدرسه به معنای ترس کودک از مدرسه رفتن است. ترس یا هراس و اضطراب به معنی خطر ناگهانی است. ترس متناسب با خطر است و اضطراب به ترس بدون منشأ گفته می شود. ترس مرضی یا فوبیا ترسی شدید و عودکننده و غیرمنطقی است؛ ترسی که به یک شخص، حیوان، شیء یا یک موقعیت معطوف می شود و موجب اجتناب از موضوع ترساننده است. کودک مبتلا به ترس از مدرسه، معمولاً کار مدرسه ای خود را خوب انجام می دهد و از بهره هوشی خوبی برخوردار است. کودکی که از مدرسه می ترسد ن ...
1559520

درمان ترس از مدرسه

درمان ترس از مدرسه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 درمان ترس از مدرسه اصطلاح ترس از مدرسه به معنای ترس کودک از مدرسه رفتن است. ترس یا هراس و اضطراب به معنی خطر ناگهانی است. ترس متناسب با خطر است و اضطراب به ترس بدون منشأ گفته می شود. ترس مرضی یا فوبیا ترسی شدید و عودکننده و غیرمنطقی است؛ ترسی که به یک شخص، حیوان، شیء یا یک موقعیت معطوف می شود و موجب اجتناب از موضوع ترساننده است. کودک مبتلا به ترس از مدرسه، معمولاً کار مدرسه ای خود را خوب انجام می دهد و از بهره هوشی خوبی برخوردار است. کودکی که از مدرسه می ترسد ن ...
2295292

چند توصیه علی(ع) در نامه ای به حسن(ع)

پس جایگاه آینده را آباد کن، آ ت را به دنیا مفروش، و آنچه نمی دانی مگو، و آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور، و در جادّه ای که از گمراهی آن می ترسی قدم مگذار، زیرا خودداری به هنگام سرگردانی و گمراهی، بهتر از سقوط در تباهی هاست. ادامه مطلب
2255044

فرمانده نیروی زمینی :

حضور ترامپ در هیچ منفعتی برای ما نداشت/ ترسی از جنگ نداریم حضور ترامپ در هیچ منفعتی برای ما نداشت/ ترسی از جنگ نداریم حیدری گفت: اگر جنگی صورت گیرد نیروهای مسلح ایران با تمام توانمندی های خود طومار دشمن را در هم خواهند پیچید. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران در دیدار با فرماندهان، معاونین و کارکنان ستاد […]
1627334

اعتکاف علمی(مکتب ی)

خب اگه یه چرخ مختصرتو وبلاگم زده باشیدمطالبی درباره ی مکتب خوندید اینم نمونه ای ازکارهای رفقاس: #یادداشت اوّل از #اعتکاف_علمی #دختران مکتب ی دیگر ترسی از کتاب های درسی ام ندارم سفر سه روزه ی #اعتکاف_علمی خیلی برایم جالب و متنوع بود، از سفرها و اردوهایی که تا الآن داشته ام خیلی بهتر بود؛ هم از این بابت که سادگی کتاب هایم را فهمیدم و هم آن ترسی که تا به حال در مورد کتاب های درسی ام داشتم از بین رفت. خیلی پیش آمده بود که کتاب های غیر درسی را، حتّی اگر تعداد صفحاتش هم چند برابر کتاب های درسی ام بود، در عرض دو سه روز تمام کنم، ولی هیچ وقت تا به حال سعی نک? ...
1553402

اعتکاف علمی(مکتب ی

خب اگه یه چرخ مختصرتو وبلاگم زده باشیدمطالبی درباره ی مکتب خوندید اینم نمونه ای ازکارهای رفقاس: #یادداشت اوّل از #اعتکاف_علمی #دختران مکتب ی دیگر ترسی از کتاب های درسی ام ندارم سفر سه روزه ی #اعتکاف_علمی خیلی برایم جالب و متنوع بود، از سفرها و اردوهایی که تا الآن داشته ام خیلی بهتر بود؛ هم از این بابت که سادگی کتاب هایم را فهمیدم و هم آن ترسی که تا به حال در مورد کتاب های درسی ام داشتم از بین رفت. خیلی پیش آمده بود که کتاب های غیر درسی را، حتّی اگر تعداد صفحاتش هم چند برابر کتاب های درسی ام بود، در عرض دو سه روز تمام کنم، ولی هیچ وقت تا به حال سعی نک? ...
1026124

دروغ است این اگر...

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانمچرا بیهوده می گویی ، دل چون آهنی دارمنمی دانی نمی دانی ، که من جز چشم افسونگردر این جام لبانم ، باده ی مرد افکنی دارمچرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز آغوشماز این سوزنده تر هرگز نخواهی یافت آغوشینمی ترسی نمی ترسی ، که بنویسند نامت رابه سنگ تیره ی گوری ، شب غمناک خاموشیبیا دنیا نمی ارزد به این پرهیز و این دوریفدای لحظه ای شادی کن این رویای هستی رالبت را بر لبم بگذار کز این ساغر پر میچنان مستت کنم تا خود بدانی قدر مستی راتو را افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانمکه سر تا پا بسوز خواهشی بیمار می سوزیدروغ است این اگر ، پس آن ...

از هیچ مرا ترسی نیست