ازمیان هاتویی های اویتامن


2552248

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2293794

ازمیان هاتویی های اویتامن

********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2114806

ازمیان هاتویی های اویتامن

**********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2184290

ازمیان هاتویی های اویتامن...

*********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2392794

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2149400

ازمیان هاتویی های اویتامن!

*******[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2084080

ازمیان هاتویی های اویتامن!

********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2516622

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2067281

ازمیان هاتویی های اویتامن

*******[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2614186

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1641873

ازمیان هاتویی های اویتامن...

~~~~~~~~[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1886787

ازمیان هاتویی های اویتامن

..... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1911991

ازمیان هاتویی های اویتامن

---------[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1995625

ازمیان هاتویی های اویتامن

---------[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2720064

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2236879

ازمیان هاتویی های اویتامن

*********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1619744

ازمیان هاتویی هایِ اویتامن...

~~~~~~~~~~~[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1955152

ازمیان هاتویی های اویتامن

__________[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1768427

ازمیان هاتویی های اویتامن...

~~~~~~~~~~~جای مهتاب ؛به تاریکی شب ها تو بتاب!……[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1587353

ازمیان هاتویی هایِ اویتامن...

~~~~ ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم...ما حتا بر کُره ى زمین هم زندگی نمی کنیم...منزل حقیقی ما،قلب انی است که دوستشان داریم!……کریستین بوبن - فراتر از بودن .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1387988

ازمیان هاتویی ها...

............ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1524857

ازمیان هاتویی ها...

~~~~~~~~~~~[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1089875

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1154864

ازمیان هاتویی ها...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1349300

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1489788

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1454451

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1065311

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1435023

ازمیان هاتویی ها...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1010984

ازمیان هاتویی ها...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1001288

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1139975

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
359290

هاتویی!

..........از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی بردل بنشانی.................روباه گفت؛خداحافظ.راز من این است و بسیار ساده است؛فقط با چشم دل می توان خوب دید.اصل چیزها از چشم سر پنهان است.شازده کوچولو تکرارکرد تا در خاطرش بماند:-اصل چیزها از چشم سر پنهان است............خیال روی .ی در سرست هر. را...مرا خیال .ی کز خیال بیرون ست......√هاتویی=همین جوری؛(هاتویی می دیل خاستی=همین جوری دل م می خواست )(هاتو یی تره بمیرم=همین جوری برات بمیرم )(هاتو )آیکن عرضی نیست!،...
1323517

هاروکی ،اویتامن ،شاملو...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2044689

باقلا قاتق وباقی ماجرایِ اویتامن...

********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
396217

هاتویی!

..... ..,,....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
806730

عبور ازمیان گذرگاه تفنگها !محمدکدخ.(عرفان)

عبور ازمیان گذرگاه تفنگها ! poem: mohammad kadkhodaee عبور خواهم کرد روزی از میان گذرگاه تفنگها با اسب سفید لشکر من همه گل های سرخند و سپید به هر شهر که رسیدم ،شب را از میان باغچه های گل رز خواهم چید فرمان خواهم دا د که چاپلوسان زمان به دار مجازات صراحت بایستند همه ثروت بیکران خاک را بی محابا به سیل فقیران زمین می بخشم ادامه مطلب
1754131

داستان حاکم وحسنک

حاکمی به میان مردم آمد وگفت: مردم مشکلاتتان راصادقانه بمن بگوئید، ازمیان جمعیت حسنک بلندشدوگفت: گندم وشیرکه گفتی چه شد؟مسکن چه شد؟کار چه شد؟ حاکم گفت :ممنونم که مرایادآوری کردی ،همه چیز درست میشود. ...ی ال گذشت حاکم باردیگربه میان مردم آمدوگفت: مشکلاتتان راصادقانه بامن بگوئید اما ی چیزی نگفت. ی نگفت شیر وگندم چه شد .کارومسکن چه شد ازمیان جمع یکنفرزیرلب گفت: حسنک چه شد!!!
1071241

راه رجا بسته نیست

تاریخ انقلاب ما بی شک در طول حیات خود ، صحنه های خاطره انگیر زیادی را در خود ثبت کرده است ، چه خاطراتی خوش همچون ورود تاریخی حضرت (ره) به ایران و چه حادثه های تلخی نظیر ترورهای دهه شصت.ازمیان همه ترورهای کور دهه شصت بی شک دو ترور ، بیشترین ضربه را به نهال تازه انقلاب زد ، هرچند ، ی داهیانه راحل (ره) نگذاشت دشمنان به اه کثیف خود برسند اما نباید این واقعیت تلخ را منکر شد که ترورهای کور دهه شصت ، ضربات جبران ناپذیری را به انقلاب وارد کردو بزرگان زیادی را از ما گرفت. ازمیان همه ترور ها ، فاجعه حزب جمهوری و دفتر نخست ی از همه سخت تر بود. از جمله بزرگانی که عرو? ...
308331

(بدون عنوان)

خواب می دیدم :درجایی هستم که می گویند بازار تهران است.اما س.وشیده است.و پراز ویرانی.و نوزادی رابه من س. اند و درآغوشش دارم.و می خواهم از راههایی سخت بگذرم.از تخته هایی باریک و نانطمئن.از کنار دیوارهایی فروریزنده.و من نگران نوزادم که انگار در آغوشم به خواب رفته است.و می روم ازمیان فضاهای وسیع ویران ازمیان آدم هایی که از آن ها درهراسم.و همراهانی داشته ام که گمشان کرده ام.و بعد ناگهان راهی را نشانم می دهند که به بالا و روی زمین ختم می شود.بازاری زنده و شلوغ.مثل همه ی بازارها.وتازه می فهمم که بیهوده از آن همه راه دشوار رفته ام.وبازار آن بالاست. ونوزاد همچنان د...
2401370

ازمیان پلک های نیمه باز!

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
158539

ایت ا..العظمی اکبرهاشمی رفسنجانی ،. کبیر دوم ایران به رحمت ایزدی پیوست

. کبیردوم ایران رفت. ایت ا..العظمی اکبرهاشمی رفسنجانی ،. کبیر دوم ایران به رحمت ایزدی پیوست این راد مرد بزرگ درشب 20 دی ماه 1395هجری شمسی همزمان با سالروز شهادت میرزاتقی خان .کبیر( بیستم دی ماه 1230ه.ش ) ازمیان ملت ایران رفت و ملت بزرگ ایران را داغدارکرد.ملت بی پدرشد . بی یاورشد ملت بی سرورشد ملت بی حامی شد ملت بی . شد ملت بی چراغ راه شد. آیت ا..العظمی هاشمی رفسنجانی مردی که نظیرش را تاریخ ایران به خود ندیده بود غافلگیرانه و ناگهانی ازمیان ملت بزرگ ایران رفت و داغ بزرگی را بردل ملت انقل. ایران نهاد. اکبرهاشمی رفسنجانی دراثرفشارهای گو
2400699

ازمیان همین طوری هایِ ژاک -اى لیا-آقاجان !

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2624146

بازخوانی یک قیام

بازخوانی یک قیام حضرت زینب(س)یزید راچگونه رسواکرد؟ قصداصلی سلطنت دمشق وبیعت گرفتن برای یزید ویران سازی بنیاد ومحو قرآن کریم ازصفحه روزگاربوده است تایادی ازندای(ا ن لااله الله وا ن محمدرسول الله)برجای نماند واز این جامعنای واقعی سخن بانوی بزرگوار حضرت زینب کبری(س)به خوبی آشکارمی شوکه درضمن سخنان خود درمجلس یزید فرمود(ای یزیدبخدا سوگندنمی توانی یادآل محمد را ازمیان ببری وقرآن رابراندازی)بانوی بزرگوارخودبه خوبی درجریان اموربود و ازنزدیک اوضاع را می دید و ازاین رو با اطمینان وقاطعیت یزید را درصدد ازمیان بردن وقرآن وبرگرداندن مردم به دو? ...
405100

ازمیان ایمیلهایش

چشم من و جدا زتو؟وه که خیال باطلست قلب من و وفای تو؟این که حدیث کاملست این را آن اوایل گفته بودیم. فقط بند اول را نوشته بودم و باقی را او گفت ...
405099

ازمیان ایمیلهایش

چشم من ونگاه تو،ای مه من چه دیده اند فکر من وخیال تو،ای صنما چه خورده اند راست بگو نهان مکن،دردمرا عیان مکن ای تو طبیب دردها،جور نشد بقیه اش
576822

موقت

گاهی اوقات ازمیان بدوبدتربایدبدترروانتخاب کرد....نمیدونم چراامابااینکه روی خوش ازبلاگف.دم امابازم یه وبلاگ اونجازدمفک کنم این باربایدبین بلاگ و.یکی روواسه موندن انتخاب کنم.نظرشماچیه؟
717136

شعر ن. ...

تویی که ناب ترین فصل هر کت.شروع وسوسه انگیز شعر ن. من آن سکوت ش.ته در آسمان توامو تو درآمد دنیا و آفت. چقدر هجمه ی تشویش بی تو بودن هاتویی که نقطه ی پایان اضطر. برای زندگی ی بی جواب و تکراریبه موقع آمدی و بهترین جو. روان در اوج خیالم چو رود می مانیهمیشه جاری و مانا در عمق خو. نفس پس از گذرت از حساب می افتدو تو دلیل نفس های بی حس. رها مکن غزلم را همیشه با من باشکه ختم خاطره انگیزه شعر ن." آسیه رضایی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2014009

سرانجام روزی؛.....

سرانجام روزی؛ به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلا به سردرگمی ها بخندید، ازمیان اشکها لبخند بزنید و همواره به خودتان یادآوری کنید، پشت هرحادثه ای؛ دلیلی نهفته است..! hamid_masouminejad
2014016

سرانجام روزی؛.....

سرانجام روزی؛ به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلا به سردرگمی ها بخندید، ازمیان اشکها لبخند بزنید و همواره به خودتان یادآوری کنید، پشت هرحادثه ای؛ دلیلی نهفته است..! hamid_masouminejad
2324778

مرا در دم مجازات کن

مرا در دم مجازات کنکز این عشقم بلا خیزدو من دانم که عشق آغاز افیون هاستنمیترسم ز رسم عاشقان بند بی زنجیرولی ترسم فراموشم شود تویی آغاز دیدنها،تویی آغاز بودنهامرا در دم مجازات کنکه عشق را از تو آموختمولی سر در ره مستان بی مقدار دارم بعد تو انگارو من هرگز نمیخواهم بیبابم عشق را در کوی خماری هاتویی افیون و درد منمرا آتش بزن ،بشکنچون آ ین سیگار در جیبتولی نگذار روی لب های نامرد هامرا در دم مجازات کنکه حتی مرگ را من یدارم ز دستانت در ا ین دیدار
1038359

گذر

شبانگاه ازمیان شعر های من گذر کردی به احوال من سرگشته ی شیدا نظر کردی به یاد روزهای رفته چون باد سحرگاهی میان خاطرات تلخ و شیرینم سفرکردی تو رفتی و ندانستی که در آن سیر کوتاهت دلم دیوانه ام آشوب کردی بس خطر کردی درآن تاریکی ویرانه ی شبهای تار من من آواره را در برق چشمانت بتر کردی
299066

ازاهالی دیار دلیم

با دلهای ش.ته مان بازمیگردیم ازمیان سنگلاخ نامرادی ها از بین رنج های مانده تا دیار غریبی به خدمت گل به ارادت بهار وبه امید همدلی های آسمانی فراتر از خاکیم ازاهالی دیار دلیم
288385

ازمیان تمام باران ها

از میان تمام باران ها تنها بارانی را به یاد دارم که مرا به شعر و چشم های تو پیوند داد بارانی که بعد از تو تمام سهمم از آن یک پنجره دلتنگی بود
1057801

جوان ها

ش ته اند قلم ها و بسته اند دهان هانشسته اند قدم ها و خسته اند توان هانبرده راه به جایی خیال از تو سرودنچه نند زمان ها، چه الکنند زبان هاچه حاجتی به بیان است آنچه را که عیان استکه شرح عمر کمت نیست در توان بیان هاکم از شکوه تو گفتند راویان احادیثنشسته داغ عظیمی میان سینۀ آن ها ی که حرز تو را بسته است بر سر بازوکشیده خط سیاهی به دور خط و نشان هایکی ست لطف و عتابت هر آن که دور شد از توچشیده است بلاها و دیده است زیان هاتویی که مرجع حلُ المسائل است نگاهتبه ما نگاه بینداز در هجوم گمان هاهمیشه قصۀ تو می خورد گریز به گودالدرست لحظۀ آ بریده است امان ه شده ست علی ...
1434881

فرق تو با دیگران

فکر میکنم بالا ه،به طرح سوالی رسیده ام که تنها از آن طریق می توانم روزی به این اطمینان برسم که تو،خود خودت هستی! سوالی که تنها،تو می توانی ازمیان تمام آدم هایی که می آیند و می روند،به آن یک پاسخ دلپذیر بدهی...یک پاسخ درست...پاسخی که مال خود خود خودت باشد.
2724883

پژوهش user862

بازی اطلاعات: اصولاً مرتبط است با بازی مستندات و مدارک. کار معمول دربازی اطلاعات این است که با توجه به نیاز مطرح شده از سوی کاربر، مرتبط ترین متون و مستندات و یا در واقع بقچه ی کلمه را ازمیان دیگر […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
935974

شوک آلمانی به بازار خودرو

خودروسازان آلمانی از دهه ۱۹۹۰ در مذاکرات پنهانی به دنبال هماهنگی فعالیت های مربوط به تکنولوژی، هزینه ها، تامین کنندگان قطعه، استراتژی ها و سیستم های کنترل کننده آلایندگی موتورهای دیزلی بوده اند. این اقدام آنها عاملی برای تضعیف و ازمیان بردن رقابت در بازار توصیف شده است.
144700

عموحسن میردارمنصو.ناهی ازمیان ما رفت

عموحسن میردار پدرگرامی عموغظنفرازاعضای هیئت موسس طایفه میردار و عموی گرامی علی میردار مدیرمالی . آزادچالوس در سپیده دم امروزپنجشنبه پس از سالها تحمل رنج بیماری از میان ما رفت تشیع پیکرش امروز در مزار الیت برگزار میگردد روانش شاد ویادش گرامی باد.
444218

پیاده راهی جالب در جنگل

پیاده راهی جالب در جنگل پیاده راهی به درازای 1300 متر در شهر نوشونو درآلمان ساخته شده ، ازمیان درختان جنگل می گذرد و سپس به سازه تخم مرغی به بلندای 44 متر منتهی می شود. ..... برای دیدن مطالب مشابه اینجا را کلیک کنید

ازمیان هاتویی های اویتامن