ازمیان هاتویی های اویتامن


2955261

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2184290

ازمیان هاتویی های اویتامن...

*********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2293794

ازمیان هاتویی های اویتامن

********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2552248

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2720064

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2392794

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2149400

ازمیان هاتویی های اویتامن!

*******[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2911205

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2084080

ازمیان هاتویی های اویتامن!

********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2114806

ازمیان هاتویی های اویتامن

**********[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2516622

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
3042471

ازمیان هاتویی های اویتامن...

******[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2614186

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2853436

ازمیان هاتویی های اویتامن...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1955152

ازمیان هاتویی های اویتامن

__________[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1619744

ازمیان هاتویی هایِ اویتامن...

~~~~~~~~~~~[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1387988

ازمیان هاتویی ها...

............ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1154864

ازمیان هاتویی ها...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1001288

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1349300

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1489788

ازمیان هاتویی ها...

...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1010984

ازمیان هاتویی ها...

.........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
359290

هاتویی!

..........از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی بردل بنشانی.................روباه گفت؛خداحافظ.راز من این است و بسیار ساده است؛فقط با چشم دل می توان خوب دید.اصل چیزها از چشم سر پنهان است.شازده کوچولو تکرارکرد تا در خاطرش بماند:-اصل چیزها از چشم سر پنهان است............خیال روی .ی در سرست هر. را...مرا خیال .ی کز خیال بیرون ست......√هاتویی=همین جوری؛(هاتویی می دیل خاستی=همین جوری دل م می خواست )(هاتو یی تره بمیرم=همین جوری برات بمیرم )(هاتو )آیکن عرضی نیست!،...
806730

عبور ازمیان گذرگاه تفنگها !محمدکدخ.(عرفان)

عبور ازمیان گذرگاه تفنگها ! poem: mohammad kadkhodaee عبور خواهم کرد روزی از میان گذرگاه تفنگها با اسب سفید لشکر من همه گل های سرخند و سپید به هر شهر که رسیدم ،شب را از میان باغچه های گل رز خواهم چید فرمان خواهم دا د که چاپلوسان زمان به دار مجازات صراحت بایستند همه ثروت بیکران خاک را بی محابا به سیل فقیران زمین می بخشم ادامه مطلب
2401370

ازمیان پلک های نیمه باز!

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2888001

ایت ا..العظمی اکبرهاشمی رفسنجانی ، کبیر دوم ایران به رحمت ایزدی پیوست

کبیردوم ایران رفت. ایت ا..العظمی اکبرهاشمی رفسنجانی ، کبیر دوم ایران به رحمت ایزدی پیوست این راد مرد بزرگ درشب 20 دی ماه 1395هجری شمسی همزمان با سالروز شهادت میرزاتقی خان کبیر( بیستم دی ماه 1230ه.ش ) ازمیان ملت ایران رفت و ملت بزرگ ایران را داغدارکرد.ملت بی پدرشد بی یاورشد ملت بی سرورشد ملت بی حامی شد ملت بی شد ملت بی چراغ راه شد. آیت ا..العظمی هاشمی رفسنجانی مردی که نظیرش را تاریخ ایران به خود ندیده بود غافلگیرانه و ناگهانی ازمیان ملت بزرگ ایران رفت و داغ بزرگی را بردل ملت انقل ایران نهاد. اکبرهاشمی رفسنجانی دراثرفشارهای گوناگو ...
2624146

بازخوانی یک قیام

بازخوانی یک قیام حضرت زینب(س)یزید راچگونه رسواکرد؟ قصداصلی سلطنت دمشق وبیعت گرفتن برای یزید ویران سازی بنیاد ومحو قرآن کریم ازصفحه روزگاربوده است تایادی ازندای(ا ن لااله الله وا ن محمدرسول الله)برجای نماند واز این جامعنای واقعی سخن بانوی بزرگوار حضرت زینب کبری(س)به خوبی آشکارمی شوکه درضمن سخنان خود درمجلس یزید فرمود(ای یزیدبخدا سوگندنمی توانی یادآل محمد را ازمیان ببری وقرآن رابراندازی)بانوی بزرگوارخودبه خوبی درجریان اموربود و ازنزدیک اوضاع را می دید و ازاین رو با اطمینان وقاطعیت یزید را درصدد ازمیان بردن وقرآن وبرگرداندن مردم به دو? ...
405100

ازمیان ایمیلهایش

چشم من و جدا زتو؟وه که خیال باطلست قلب من و وفای تو؟این که حدیث کاملست این را آن اوایل گفته بودیم. فقط بند اول را نوشته بودم و باقی را او گفت ...
576822

موقت

گاهی اوقات ازمیان بدوبدتربایدبدترروانتخاب کرد....نمیدونم چراامابااینکه روی خوش ازبلاگف.دم امابازم یه وبلاگ اونجازدمفک کنم این باربایدبین بلاگ و.یکی روواسه موندن انتخاب کنم.نظرشماچیه؟
2799452

abolish

abolish برانداختن، ازمیان بردن، منسوخ . + + + + + + + + + علی صمدی - وبلاگ گلاسری http://glossary.blog.ir
717136

شعر ن. ...

تویی که ناب ترین فصل هر کت.شروع وسوسه انگیز شعر ن. من آن سکوت ش.ته در آسمان توامو تو درآمد دنیا و آفت. چقدر هجمه ی تشویش بی تو بودن هاتویی که نقطه ی پایان اضطر. برای زندگی ی بی جواب و تکراریبه موقع آمدی و بهترین جو. روان در اوج خیالم چو رود می مانیهمیشه جاری و مانا در عمق خو. نفس پس از گذرت از حساب می افتدو تو دلیل نفس های بی حس. رها مکن غزلم را همیشه با من باشکه ختم خاطره انگیزه شعر ن." آسیه رضایی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2014016

سرانجام روزی؛.....

سرانجام روزی؛ به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلا به سردرگمی ها بخندید، ازمیان اشکها لبخند بزنید و همواره به خودتان یادآوری کنید، پشت هرحادثه ای؛ دلیلی نهفته است..! hamid_masouminejad
299066

ازاهالی دیار دلیم

با دلهای ش.ته مان بازمیگردیم ازمیان سنگلاخ نامرادی ها از بین رنج های مانده تا دیار غریبی به خدمت گل به ارادت بهار وبه امید همدلی های آسمانی فراتر از خاکیم ازاهالی دیار دلیم
2324778

مرا در دم مجازات کن

مرا در دم مجازات کنکز این عشقم بلا خیزدو من دانم که عشق آغاز افیون هاستنمیترسم ز رسم عاشقان بند بی زنجیرولی ترسم فراموشم شود تویی آغاز دیدنها،تویی آغاز بودنهامرا در دم مجازات کنکه عشق را از تو آموختمولی سر در ره مستان بی مقدار دارم بعد تو انگارو من هرگز نمیخواهم بیبابم عشق را در کوی خماری هاتویی افیون و درد منمرا آتش بزن ،بشکنچون آ ین سیگار در جیبتولی نگذار روی لب های نامرد هامرا در دم مجازات کنکه حتی مرگ را من یدارم ز دستانت در ا ین دیدار
3051766

حالا من خودم هستم

موهایم را شانه دستت ازمیان موهایم بیرون آمدچشمانت هم جا مانده بودزل زده و ازحدقه بیرون آمدهزیر آب که رفتملب هایت را آرام از تنم شستمپاهایت روی پاهایم سنگینی می کرداندامم را از وجودتحالا من خودم هستمو تو ی نیستی دیگر« شاعر : علویة صبح »
935974

شوک آلمانی به بازار خودرو

خودروسازان آلمانی از دهه ۱۹۹۰ در مذاکرات پنهانی به دنبال هماهنگی فعالیت های مربوط به تکنولوژی، هزینه ها، تامین کنندگان قطعه، استراتژی ها و سیستم های کنترل کننده آلایندگی موتورهای دیزلی بوده اند. این اقدام آنها عاملی برای تضعیف و ازمیان بردن رقابت در بازار توصیف شده است.
144700

عموحسن میردارمنصو.ناهی ازمیان ما رفت

عموحسن میردار پدرگرامی عموغظنفرازاعضای هیئت موسس طایفه میردار و عموی گرامی علی میردار مدیرمالی . آزادچالوس در سپیده دم امروزپنجشنبه پس از سالها تحمل رنج بیماری از میان ما رفت تشیع پیکرش امروز در مزار الیت برگزار میگردد روانش شاد ویادش گرامی باد.
444218

پیاده راهی جالب در جنگل

پیاده راهی جالب در جنگل پیاده راهی به درازای 1300 متر در شهر نوشونو درآلمان ساخته شده ، ازمیان درختان جنگل می گذرد و سپس به سازه تخم مرغی به بلندای 44 متر منتهی می شود. ..... برای دیدن مطالب مشابه اینجا را کلیک کنید
367014

افتخارآفرینان لیگ علمی پایا

تیم 5 نفره دانش آموزان دهم انسانی دبیرستان خدیجه کبری (س) در مرحله مقدماتی دهمین دوره لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران .ی (پایا) با .ب رتبه اول استان و رتبه 17کشور ( ازمیان 241 تیم شرکت کننده ) به مرحله دوم این رقابت ها راه یافت . سرگروه : نگین زندوانی اعضاء گروه : ساره احمدی – فاطمه رئیسی – ندا عرب بافرانی – فاطمه عرب نایینی
12380

پرچم ایمان

ماه بهمن آمدوخورشید در ایران رسید/آن . عاشقان با پرچم ایمان رسید/فجر پیروزی که آمدسرفرازی وطن/برتمام کشور ما جلوه رحمان رسید/شاه و . رفت ناگه ازمیان انقلاب/برتمام ملت ما برکت و احسان رسید/بعد روح الله دوران آمده سید علی/نائب مهدی زهرا قلب راجانان رسید/انقلاب ما جهانی هست تاروز ظهور/دوره سختی گذشته مژده آسان رسید/
37762

تیر غیب

تیر غیب واژه ای غریب که گرفتار آمدن به آن بسی تلخ ودرد ناک است درد عجیبی است که از پستو های رفتار وپندار افراد بر جان شان می گدازد ستم . در لوای بی انصافی وخود برتری بینی کمان این چله را به کشش وامی دارد وبه ناگهی از غیب تیری بر می جهد و دقیقا به سیبل اعماق نباید ها جا خوش می کند تیر غیب ناشناس ونا بهنگام می آید و .ی جز خدا موقعیت زمان ومکان دقیق اصابتش را نمی داند دردناک ترین نوع داغ این است که دلخوشی های آدمی را ازمیان بردارند ویا براو ستم روا دارند. اینجاست که خدا هرگز از حق مظلوم نمی گذرد. مراقب پندارها وگفتارها و رفتار
20362

چه می شود گاهی!

چه می شود گاهی ، بر دلـم کنی گذری ازین .ابه مرا، بـــاغ بی خزان ببری ش.ته شاخه وبرگم، درخت پاییزم نه میوه ای نه بَری،درمسیر هر تبری شنیده ام گذرت ازمیان برف ٌ یخَ ست بیا برای زمستـــان ، که هیزمم ببری دلم برای تو تنگست ُ زود می شکند اگر که هیچ نیاید ،زشــــادیت خبری شبیه وقت غروبم، طلـــوع تیره شبی جهان ُ بودُ نبودم ،شبَ ستُ دربه دری نشسته بهمن سردم به نوکِ قله ی عمر اگر که دیر بیایی، نمــــانده هیچ اثری محمد جهانگیری فرد 1395/09/25
1538342

چه می شود گاهی!

چه می شود گاهی ، بر دلـم کنی گذری ازین ابه مرا، بـــاغ بی خزان ببری ش ته شاخه وبرگم، درخت پاییزم نه میوه ای نه بَری،درمسیر هر تبری دلم برای تو تنگست ُ زود می شکند اگر که هیچ نیاید ،زشــــادیت خبری شبیه وقت غروبم، طلـــوع تیره شبی جهان ُ بودُ نبودم ،شبَ ستُ دربه دری نشسته بهمن سردم به نوکِ قله ی عمر اگر که دیر بیایی، نمــــانده هیچ اثری شنیده ام گذرت ازمیان برف ٌ یخَ ست بیا برای زمستـــان ، که هیزمم ببری محمد جهانگیری فرد 1395/09/25
954228

عاشق بودن ذات من است.....

ازمیان تمام چیزهایی که دیده ام تنها تویی که میخواهم به دیدن اش ادامه دهم از میان تمام چیزهایی که لمس کرده ام تنها تویی که میخواهم به لمس .ش ادامه دهم. خنده ی نارنج طعمت را دوست دارم. چه باید کنم ای عشق؟ هیچ خبرم نیست که رسم عاشقی چگونه بوده است هیچ نمیدانم عشق های دیگر چه سان اند؟ من با نگاه . به تو با عشق ورزیدن به تو زنده ام . عاشق بودن، ذاتِ من است
2446178

شجره طیبه؛عملی که به تعدادنفسهاثواب نویسند

علی(ع):نصیحت ت درحضورجمع سرکوفت است. علی(ع):مجلسی که با غیبت آبادشود , دین درآن تباه میشود. علی(ع):هرگاه نیت ها فاسدباشد برکت ازمیان میرود. هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگر افزایش یابد , برکتی نداردواگر انفاق شود , پاداشی نداردو اگربماند , توشه ای به سوی آتش خواهدبود. (ص):هرگاه بنده ای هنگام خوابش بسم الله الرحمن الرحیم بگوید, خداوندبه فرشتگان می گوید به تعداد نفس هایش تاصبح برایش حسنه بنویسید. 97/4/28
1197574

اباعبدالله الحسین ع - 5

اباعبدالله الحسین (ع) 5-اِذااَرَدَت عَلیَ العاقِلِ مُلِمَّهُ . قَمَعَ الحُزنِ بِالحزمِ وَفَرَعَ العَقلَ لِلاختِیالِ . وقتی برای دمند دردسری پیش آید . غم خودراباهوشیاری ودور شی ازمیان می برد وعقل خودرابه چاره جوی وا می دارد. a wise man , when faced with trouble , overcomes his grief by .prudence and tries to seek a remedy through wisdom. آن راکه بود زعقل برخورداری چون گشت دچارسختی ودشواری غم رابرد ازمیانه باهشیـاری وزعقل گره گشای خواهد یــاری .=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر
119934

نای نی یا نال نی

بشنو از نی چون حکایت می کند از ج. ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند . خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق مولانا شب است و ماه در میانه آسمان می درخشد .از دور دست هاصدای گریه کودکی در گاهواره به گوش می رسد که مادری دارد بالالائی او را می خواباند. گاه گاهی صدای زنگی ازمیان گله به گوش می رسد. مردان آتش روشن کرده اند و در کنارش نشسته اند. کترسیاه رنگی دارد می جوشد بخار ازدهانش بیرون می زند ، .ن کمی دور تراز بقیه نشسته اند . مردی لبانش را بر دهان لوله ای چوبین که نقش ونگاری برآن نقش بسته گذاشته وبه آ
2145172

بیزارم از طبیعت آرام واژگان

ای ابر، ابر ه در آغوش آسمانبشکن سکوت و مثنوی تازه ای بخوانشعری بخوان به وزن وشان رودهاسرشار از تخیل سّیال بی امانشعری که در عروق هوا منتشر شودشعری شهاب گونه، شکافنده، ناگهانلبریز از شکوه تصاویر دلپذیرجاری به ژرفنای زمین، سطر سطر آنآغاز کن مکالمه ای وحشیانه ر زارم از طبیعت آرام واژگاندر جست و جوی کشف زبانی تپنده امهم ریشه با زبان تو، همذات آسمانآن سان که ک ن تخیل روان شونددنبال بادبادک شعرم دوان دوانای کاش این غزل، غزل آ ین شودباران فرود آید و برخیزم ازمیان- قربان ولیئی
2236720

اس ام اس شب بخیر گفتن (8)

مجموعه: اس ام اس های جالبجملات زیبا برای شب بخیر گفتنخدایا ...امروزمان گذشتفردایمان را باگذشتتشیرین کنما به مهربانیت محتاجیمرهایمان نکنخدایا شب دوستانم را با یادت بخیر کنشبتون منور به نور خدااس ام اس شب بخیر گفتن انتهاى شبنگرانى هایت را به خدا بسپار و آسوده بخوابخدا بیدار است... شب بخیر اس ام اس شب بخیر جدیدسرانجام روزیبه حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلابه سردرگمی هابخندید ازمیان اشکهالبخندبزنیدوهمواره به خودتان یادآوری کنیدکه پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته استشب بخیرجمله زیبا شب بخیر گفتنشب است و هوا منتظر باران است،وقت خواب ا? ...
1376574

شجره طیبه؛ بدترین زن درکلام کیست؟

(ص):برامت خویش بیشترازهرچیزازشکم پرستی وپرخو وبیکاری وبی ایمانی بیمناکم. (ص):ازبدترین ن شما، زنی است که درمیان خویشاوندان خودخوارودربرابرشوهرخود سرسخت باشد.نازاوکینه توزبوده اززشتی هادوری نکند.درغیاب شوهرش زینت خودرانمایش دهد ولی درحضوراوازاین کارخودداری کند.ازشوهرش حرف شنوی نداشته باشدوامراورااطاعت نکنددرخلوت با او چون شتری سرکش بهره ندهدوهیچ عذری راازشوهرش نپذیردوهیچ خطایی راازاونبخشد. من لایحضرالفقیه ج۳ص۳۹۱ علی(ع):هرگاه نیتهافاسدباشد، برکت ازمیان میرود. علی(ع):تندخویی راواگذارودر دلیل وبرهان شه کن وازشتابکاری وبیهوده گویی خودد ...
116714

کورتاژ

سه چهار هزار نفرکشته ، از صبح چندین بار به آن فکر کرد. پیش خودش مرور می کرد و با عجله آماد ه می شد. ازمیان لباس تشریفات، فرنچ و بتل ،لباس کار را انتخاب کرد. لباس پوشید و به جلسه فکرکرد. وقتی جلسه امرای . را به سوی دفترش ترک کرد، تا راننده ماشین را جلوی پله های ساختمان ستاد برساند ایستاد. آه بلندی از اعماق . کشید.سر بلند کرد ناخودآگاه تابلو بزرگ "ستادبزرگ .تاران" رابالای سر در ساختمان ستاد دید. لحظه ای به آن خیره شد که دیگر مانند گذشته زیر نور آفتاب حاشیه برنجی و شیروخورشید آن برق نمی زد، فرسوده شده بود. نقطه های شاهنشاهی به هر طرف آویزان بود.شمشیر هم...
604840

شجره طیبه؛ . باقر:سرگرمی مؤمن... کامجویی از.ن...

.(ص):حناخضاب . است برعمل مؤمن می افزایدسردردرا ازمیان میبردچشم راتیزبین می کندقدرت . راافزون می سازدومهترگیاهان دردنیاوآ.ت است. بحارج ۶۲ص۲۹۹ . باقر(ع):سرگرمی انسان مؤمن درسه چیزاست؛ کامجویی از.ن(ازراه حلال)خوش گویی بادوستان وخواندن .شب. خصال ج۱ص۱۱۶ . صادق(ع):سه چیزاست که اگرمؤمن ازآنهامطلع شودباعث طول عمرودوام بهره مندی اوازنعمت ها میشود؛ طول دادن رکوع وسجود، زیادنشستن برسرسفره ای که درآن دیگران رااطعام میکندو خوش رفتاری اش باخانواده. کافی ج۴ص۴۹ ح۱۵ 96/3/7
3079618

نقش ن درجامعه 18 ص

نقش ن درجامعه 18 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. با این حال با تشکیل اجتماعات انسانی، تقسیم عادلانه بین نقش ها و در اداره جامعه ازمیان رفت و در نتیجه قدرت نابرابر شکل گرفت . اگر قدرت با هریک از جنسها همراه باشد میتواند در شکل دهی به ساختارهای متفاوت جامعه بسیار مهم باشد. فی المثل ساخت یک جامعه زن سالا ... دریافت فایل
1638788

هزارویک حکایت

هزارویک حکایت چوپانی ماری را ازمیان بوته های آتش گرفته نجات داد و در خورجین گذاشته و به راه افتاد. چند قدمی که گذشت مار از خورجین بیرون آمد و گفت: به گردنت بزنم یابه لبت؟ چوپان گفت: آیا سزای خوبی این است؟ مار گفت: سزای خوبی بدی است...!!! و قرار شد تا از ی سوال کنند، به روباهی رسیدند و از او پرسیدند چاره ی کار را. روباه گفت:من تا صورت واقعه را نبینم نمی توانم حکم کنم. برگشته و مار را درون بوته های آتش انداختند، ماربه استمداد برآمد و روباه گفت: بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود. نه باید مثل چوپان خوب بود. نه مثل مار بد بود ? ...
841050

معرفی شرکت bbshop

bbshop چیست؟ امروزه با توسعه اینترنت و اطلاعات، بسیاری از محدودیت ها از میان رفته و روش های .ید ما به کلی دگرگون شده است. منافع موجود در .ید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول .ید ترغیب می‏ کند. امروزه دیگر افراد این روش .ید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏ بینند. ویژگی‏‏‏ ها و طبیعت .ید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ ‏‏ تر شده است وهمه بر این باوریم تا بتوانیم دغدغه های شخصی و جمعی خود را ازمیان برداریم. امروزه بهای زمان از دست رفته بسیار گرانبهاتر از گذشته است وهمه ?...
2619028

شجره طیبه؛ثواب عزای حسین بهشت است

(ص):ای مردم! این حسین فرزندعلی است اورابشناسید , سوگندبه خ که جان من به دست اوست , حسین ودوستانش دربهشت اند. بحارالانوارج۴۳ص۲۶۶ صادق(ع):حسین رازیارت کنیدوبه اوجفا روامدارید زیراکه اوسرورجوانان بهشت ازمیان خلایق وسیدشهیدان است. صادق(ع):برترین تربت زمین , تربت سیدال است. صادق(ع):آرامگاه مقدس حسین , کانالی ازکانالهای بهشت است. صادق(ع): ی که درعزای حسین بگریدیا دیگری رابگریاندویا آنکه خودرابه ح اندوه وعزا در آورد , بهشت براو واجب است. جلاءالعیون ص۳۶۳ السلام علیک یاسیدال ء. 97/6/22
73488

شجره طیبه(ویرانی ساختمان ازنظر.)

.(ص):ازاستعمال سنگ حرام درساختمان بپر دکه مایه ویرانی است. .(ص):ازسخنان بیهوده چشم بپوش , سخنی که رفع حاجت کندتوراکفایت کند. . حسن عسکری(ع):بپر دازشهرت طلبی وریاست خواهی که این دوانسان رابه هلاکت ونابودی فراخواند. . عسکری(ع):مجادله نکن که ارجمندیت ازمیان میرودوازشوخی برحذرباش که برتوجسورمیشوند . عسکری(ع):پرورش دادن نادان وترک دادن معتادازعادتش معجزه آمیزاست. . حسین(ع):حذرکن ازمواردی که بایدعذرخواهی کنی زیرامؤمن نه کارزشتی انجام میدهدونه به عذرخواهی میپردازداما منافق همه روزه بدی میکندوبه عذرخواهی میپردازد. . عسکری(ع):.یکه درطهارت شرع...
749152

عشق به همسر

قبل از شروع این داستان به نظرتون کدام یک بیشتر همسرشان را دوست دارند؟؟ زن یا مرد صد درصد .ن .....می گی نه این داستان رو بخون روزی c.i.a اقدام به گزینش فرد مناسبی برای انجام کارهای تروریستی کرد این کار بسیار محرمانه بود؛ به طوری که تستهای بیشماری از افراد گرفته شد و سوابق تمام افراد حتی قبل از آنکه تصمیم به شرکت . در دوره ها بگیرند، چک شد پس از برسی موقعیت خانوادگی و آموزش ها و تستهای لازم، دو مرد و یک زن ازمیان تمام شرکت کنندگان مناسب این کار تشخیص داده شدند در روز تست نهایی ، در حالی که تنها یک نفر از میان آنها باید برای این پست انتخاب می گردید ، . c.i....
382772

جهان بی شاعر

جهان چونان یتیمی مغموم و بی قرار حیران و .شمند در حلم خویش ناباورانه سر در پیش افکنده بود بهار در صحرا چون توسنی مست وبی جفت شیهه می کشید باغ شکوفه هایش راغمگنانه چون گوشوار به خود آویخته بود و فوج پرندگان چون جماعت کوران بر فراز جنگل ، درسکوتی غریب می گذشتند دیگر .ی لطافت تن مخملین غنچه رانمی ستود ونجوای نسیم و علفزار را به قلم نمی کشید وشیپورفراخوان عاشقان رابه تماشای . سبزه زار در باد بر قله ها نمی نواخت چرا که شاعران در زمستانی سرد و حزن انگیز ازمیان ما رفته بودند شاعران فرزندان جهان بودند و جهان همه وقت به ستایش راستین وبی منت فرزندانش خشنو...
3068817

#مزاری_دیواریست_برای_جدای_تشیع/هزاره

نگارنده>#nasri10delاگر محقق به انداره شما اقای علی دوست هزاره،سیاست بلد بود در این مدت بیست سه سال، از میان این همه بچه های لایق هزاره یک نفر دانشمند و اهل سیاست را به جامعه تقدیم می کرد . یک جوان هزاره را ازمیان جوانان هزاره استرالیا،امریکا، اروپا و یا جوانان نیرورمند داخل کشور انتخاب کرده تربیت می کرد. و به بهترین های اروپا و یا امریکا می فرستاد تا امروز فارغ شده؛ خدمتش به همه می رسید. با این کار خدمتی به بشر هزاره می کرد که تا حالا ی نکرده است .اینطوری هم ان جوان بلندگوی محقق بود هم صدای ملت مظلوم هزاره. اقای محقق می خواهد، با زور بچه های خود را به مردمی ق? ...

ازمیان هاتویی های اویتامن