احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن


2023782

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زندادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده اند و از جمله گفته ا? ...
2018156

جعفری ت آبادی ؛ احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است

دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2174164

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمد ...
2022074

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری استدادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده ...
2020302

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2021198

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ا ...
2018652

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد.عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد توجیه برآمده اند و از جمله گفته اند که توسط چند کودک به عمل آمده است و یا اینکه شادی در ? ...
2021192

حضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن

از مراسم اطلاع قبلی داشت/ گویا شهردار سرگرم اموری غیر از مدیریت شهری است دادستان تهران از احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن خبر داد. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، که روز شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور معاونان و س رستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند. وی با خاطر نشان ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه در جشن شهرداری تهران به مناسبت روز زن، با رد توجیهات ارائه شده از سوی عده ای برای این بخش از مراسم، اظهار کرد: عده ای در صدد ? ...
2346796

احضار مدیرکل آموزش و پرورش تهران به دادسرا در ارتباط با جنایت مدرسه غرب تهران

احضار مدیرکل و مسئولین آموزش و پرورش تهران به دادسرا در ادامه رسیدگی به بخش مفتوح پرونده آزار و اذیت دانش آموزان در مدرسه شهرک غرب تهران، مسئولین آموزش و پروش تهران از جمله عباس باقری مدیرکل آموزش و پرورش تهران به دادسرا احضار شدند. بخشی از این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است./عصر ایران
2349850

چرا علی کریمی به دادسرا احضار شد

علی کریمی ، این بازیکن و مربی سرشناس کشورمان، امروز به دادسرا احضار شد. او که کمی پیش تر با راه اندازی کمپین ن یدن با واکنش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است، معلوم نیست که امروز به دلیل انتشار کدام یک از پست های خود در فضای مجازی به دادسرا احضار شده است. جزئیات احضار علی کریمی به دادسرا را در ادامه مطلب بخوانید.یکی از بهترین و ارزشمندترین فوتبالیست های ایران، علی کریمی است که نه تنها به دلیل بازی ها و مربی گری اش نمونه است، بلکه به دلیل پست های اینستاگرامی اش در زمینه ها و مناسبت های مختلف، میان افراد مختلف محبوب است.اما امروز از سایت ورزش سه ، خبر ر? ...
2349738

علی کریمی به دادسرا احضار شد

علی کریمی ، این بازیکن و مربی سرشناس کشورمان، امروز به دادسرا احضار شد. او که کمی پیش تر با راه اندازی کمپین ن یدن با واکنش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است، معلوم نیست که امروز به دلیل انتشار کدام یک از پست های خود در فضای مجازی به دادسرا احضار شده است. جزئیات احضار علی کریمی به دادسرا را در ادامه مطلب بخوانید. یکی از بهترین و ارزشمندترین فوتبالیست های ایران، علی کریمی است که نه تنها به دلیل بازی ها و مربی گری اش نمونه است، بلکه به دلیل پست های اینستاگرامی اش در زمینه ها و مناسبت های مختلف، میان افراد مختلف محبوب است.اما امروز از سایت ورزش سه ، خبر ر ...
770530

احضار شهربانو منصوریان ، مهمان برنامه ماه عسل به دادسرا

احضار شهربانو منصوریان ، مهمان برنامه ماه عسل به دادسراتوضیحات دادگستری اصفهان درباره پرونده قضایی “ ملی پوش ووشو”شهربانو منصوریان در دادسراشهربانو منصوریان در دادسرا , شهربانو منصوریان” به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادسرا احضار شد.شهربانو منصوریان به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و ایجاد .ات غیر قانونیبه اتفاق چند نفر دیگر به دادسرا احضار و اتهامات در این خصوص به ایشان تفهیم شده استو در نهایت همگی با صدور قرار تأمین قانونی آزاد و پرونده در حال سیر تحقیقات تکمیلی است [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
466222

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد رئیس کل دادگستری گلستان: این فرد به منظور بررسی زوایای حادثه به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری قوه قضائیه mizanonline_ir
466228

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد

اختصاصی میزان/پیمانکار معدن زغال سنگ آزادشهر به دادسرا احضار شد رئیس کل دادگستری گلستان: این فرد به منظور بررسی زوایای حادثه به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری قوه قضائیه mizanonline_ir
2031080

دادستان سابق تهران، راهی زندان شد

سعید مرتضوی که ده سال ریاست دادسرای عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت، عاقبت برای تحمل مجازات دو سال حبس تعزیری جلب و به زندان منتقل شد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با جزییات حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در رابطه با پرونده کهریزک اظهار کرد: دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه جهت اجرا پرونده محکومیت وی را به دادسرا ارسال کرد.وی تصریح کرد: ابتدائا فرد احضار می شود، اگر با احضار حضور پیدا نکرد دادسرا در جهت جلب محکوم علیه به م ...
2492028

احضار بکتاش آبتین به دادسرای اوین!

بکتاش آبتین، شاعر، ساز و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به دادسرای اوین احضار شد.بکتاش آبتین، شاعر، ساز و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار و به ایشان گفته شده که تا ۵ روز دیگر فرصت دارد به این دادسرا مراجعه کند.یک منبع مطلع در این رابطه گفت: “آقای آبتین طی ابلاغیه ای که امروز دریافت کرده اند به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده اند و به ایشان ۵ روز فرصت داده شده که به این دادسرا مراجعه کنند. آقای بکتاش آبتین نیز مانند رضا خندان(مهابادی) و کیوان باژن که پیشتر به دادسرا احضا ...
2688430

مراحل احضار متهم به دادسرا

شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم. شاید بار ها و بار ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است. «احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. این در حالی است که اگر متهم بدو ...
1687676

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟در حالی که برخی رسانه ها از غیبت شهردار پایتخت در بحران آلودگی و ز له تهران و حضورش در کیش خبر می دهند، و رسانه های همسو در تلاش برای تکذیب غیبت وی در اوج بحران تهران هستند. چندی است که شهر تهران با بحران هایی رو به رو شده و این سؤال برای بسیاری مطرح شده است که در اوج بحران ها، شهردار تهران چه نقش و جایگاهی دارد؟ چرا شهردار پایتخت در شرایط بحرانی، میان مردم تهران ظاهر نمی شود؟ تهرانی ها که پیش از این به حضور میدانی شهردار پایتخت عادت داشتند، حالا در سخت ترین بحران ها هم شهردار مورد نظرشان در دسترس نی ...
2499476

احضار سیف به دادگاه مرداد 97 | جریان احضار شدن سیف به دادگاه | احضار سیف به دادگاه حقیقت دارد

احضار سیف به دادگاه مرداد 97 | جریان احضار شدن سیف به دادگاه | احضار سیف به دادگاه حقیقت داردچرا سیف به دادگاه احضار شد , دلیل احضار شدن سیف به دادگاه چیست , احضار شدن سیف به دادگاه واقعیت داردماجرای احضار سیف به دادگاه مرداد درخواست متهم ردیف اول برای احضار بهمنی و سیف به ...www.pishkhaan.net/news/100382/?utm_ paign=newsdetails&utm...utm...ذخیره شده۸ ساعت پیش - با برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد تا متهمان منتظر صدور حکم دادگاه بنشین.احضار سیف نزد مراجع قضاییhttps://www.eghtesadnews.com/بخش...در...ها.../220620-احضار-سیف-نزد-مراجع-قض ...
3004597

حذف دادسرا و تبعات آن

پی دی اف حذف دادسرا و تبعات آن click to word file حذف دادسرا و تبعات آن مطالب مرتبط با مقاله حذف دادسرا و تبعات آن در سایت معتبر ما. چگونه با ید فایل حذف دادسرا و تبعات آن از این سایت امتیاز ب نمایم؟ corrected and approved حذف دادسرا و تبعات آن translation from here. فروش اینترنتی مقالات طلایی با موضوع حذف دادسرا و تبعات آن بخشی از حذف دادسرا و تبعات آن آیا دنبال خلاصه فایل حذف دادسرا و تبعات آن میگردید؟ با استفاده از منابع خارجی پیرامون حذف دادسرا و تبعات آن کیفیت پژوهش خود را چندین برابر نمایید. مطمئنا بهترین سایت برای تهیه حذف دادسرا و تبعات آن این سایت می باشد. bestsellers aroun ...
1676128

آیا شهردار تهران در اوج آلودگی و ز له به کیش رفته بود؟

در حالی که برخی رسانه ها از غیبت شهردار پایتخت در بحران آلودگی و ز له تهران و حضورش در کیش خبر می دهند، و رسانه های همسو در تلاش برای تکذیب غیبت وی در اوج بحران تهران هستند. چندی است که شهر تهران با بحران هایی رو به رو شده و این سؤال برای بسیاری مطرح شده است که در اوج بحران ها، شهردار تهران چه نقش و جایگاهی دارد؟ چرا شهردار پایتخت در شرایط بحرانی، میان مردم تهران ظاهر نمی شود؟ تهرانی ها که پیش از این به حضور میدانی شهردار پایتخت عادت داشتند، حالا در سخت ترین بحران ها هم شهردار مورد نظرشان در دسترس نیست!
1481638

احضار اسفندیار رحیم به دادسرا

اسفندیار رحیم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، ...شرح خبر
3019606

زندگینامه محمدعلی افشانی

زندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران + سوابق محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران + سوابق محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانیزندگینامه محمدعلی افشانی شهردار تهران و سوابق محمدعلی افشانی شهردار جدید تهران که امروز 23 اردیبهشت 97 به شهرداری تهران انتخاب شدند که بیوگرافی مشاهده خواهید کرد.سید محمدعلی افشانی با رأی اکثریت اعضای شورا شهردار تهران شد.در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از رای گیری برای انتخاب شهردار تهران، سید محمدعلی افشانی با 19 رای انتخاب شد.گفتنی است؛ در ابتدا 7 نفر ک دای شهرداری تهران بودند که پس از ان? ...
1926338

قسمت اول سریال احضار

قسمت اول سریال احضار تهیه کننده، نویسنده و کارگردان : رامین عباسی زاده اغلب ترس ها با شناخت ما از بین می روند، اما ترس هایی که تا مرگت ناشناخته می مانند، رهایمان نمی کنند. آرش مهاجر، صنوبر فرهپور، نارنین کیوانی، شهریار صیقالنی، ریحانه رضی، بنیامین پیروانی، رامتین غروی، ایمان خطیبی، سپیده آتشین، نوش آفرین رحمانی، ساغر سیامکی و علیرضا کمالی سریال احضار , سریال جدید احضار , سریال ترسناک احضار , سریال احضار با , کامل سریال احضار , سریال احضار کیفیت بالا , سریال احضار کم حجم , سریال احضار کیفیت عالی , سریال , رایگان سریال احضار , سریال احضار قسمت اول , ...
1673428

شهردار تهران در زمان ز له کجا بود

پرویز سروری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ز له اخیر شهر تهران و ضعف مدیریت شهری در این زمینه، اظهار کرد: علی رغم اینکه ز له شهر تهران آسیبی به شهر تهران نرساند ولی یک هشدار جدی برای مسئولان و مردم بود.وی با انتقاد از عدم حضور شهردار تهران در بحث مدیریت بحران در ز له تهران گفت: آقای به عنوان شهردار تهران اعلام کنند که پس از وقوع ز له کجا بودند و چه کاری برای مدیریت بحران شهر د به طوری که برخی عنوان می د که شاید شهردار تهران از ز له خبردار نشده است و این در حالی است که در حادثه پلاسکو آقای قالیباف از ابتدا تا آ در میدان حضور داشت? ...
2877126

سیستم احضار پرستار

یکی از را ار های هوشمند سازی بیمارستان ها نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم احضار پرستار ( nurse call ) می باشد. احضار پرستار معرفی سامانه احضار پرستار تجهیزات جانبی سیستم احضار پرستار پنل اینترکام سامانه احضار پرستار سیستم احضار پرستار صامت مشخصات فنی احضار پرستار گارانتی سیستم احضار پرستار ویدئوهای احضار پرستار
3040768

سریال احضار قسمت 1 اول

سریال احضار قسمت 1 اول - دوستی ها www.doostihaa.com/1397/10/10/ -سریال-احضار-قسمت-1-اول قسمت اول سریال ترسناک احضار seance series s01e01, سریال احضار قسمت 1 اول با کیفیت 1080p, رایگان سریال احضار serial ehzar, سریال احضار ... قسمت اول سریال احضار (سریال)(کامل) | سریال احضار همه .. ... https://www.didestan.com › ▶ 54:46 ۱۴ ساعت پیش قانونی سریال احضار قسمت 1 کامل اینجا کلیک کنید قسمت اول سریال احضار --> https://tinyurl.com/ehzar1 قسمت یک احضار ehzar قسمت ... قسمت اول سریال احضار (سریال)(کامل) | سریال ... - دیدستان https://www.didestan.com › ▶ 2:44 ۹ ساعت پیش سریال احضار قسمت اول کامل / قسمت 1 احضار. قسمت یک 1 قسمت ...
1050798

دور قانونی

آقای حمید بقایی در واکنش به احضار شدن جدیدش به دادسرا در توضیحاتی یکی بودن شاکی و رسیدگی کننده به پرونده خود را نقص قانون دانسته و گفته است : مثلاً شخصی بخواهد به قوه قضائیه اعتراض کند و بعد دادستان بخواهد بگوید من در قالب مدعی العموم شخص را احضار می کنم و خودم هم رسیدگی می کنم خب این که نتیجه اش معلوم است که چیست؟ این دادستان دیگر مدعی العموم نیست بلکه مدعی خصوصی است، یعنی در رابطه با موضوع مورد ادعای خودش دارد پی گیری می کند، به هر حال این یک ایراد اساسی است و دادسرا صالح به رسیدگی نیست. یعنی نمی تواند وقتی شخصی به قوه قضائیه انتقاد یا اعتراض کرد و مسا ...
2813344

شهردار جدید تهران 22 آبان معرفی می شود/ انتخاب شهردار حزبی نبوده است

رئیس شورای شهر تهران گفت: پس از رأی گیری، شهردار تهران در 22 آبان معرفی می شود.
3061577

، قسمت 2 سریال احضار

سریال احضار ، کامل سریال احضار ، قسمت 2 سریال احضار ،دلنلود سریال احضار(hd) ، با سریال احضار ، سریال احضار(رایگان) ، قانونی سریال احضار سریال احضار قسمت2 در لینک زیر http://yon.ir/2qdqz — — قسمت 2 سریال احضار با کیفیت 1080hq http://yon.ir/2qdqz قسمت 2 سریال احضار با کیفیت 1080p http://yon.ir/2qdqz قسمت 2 سریال احضار با کیفیت http://yon.ir/2qdqz قسمت 2 سریال احضار با کیفیت 480p http://yon.ir/2qdqz — - احضار، سریال احضار،دانلد مستقیم سریال احضار
2900745

سند اجاره ای جهت متهم | سند اجاره ای

گروه مشاورین کارگزاران صبورانه و با دقت و زمانسنجی کارشناسانه در انجام مراحل تودیع وثیقه و زندانی عزیز شما در کنار شما می باشد. =========== «دعای خیر شما راه گشای ماست» =========== با کارشناسان ما تماس بگیرید (مشاوره رایگان) 021-66891290 021-66872449 ساعات کاری همه روزه 8 صبح الی 8 شب حتی روزهای تعطیل کلمات کلیدی: اجاره سند در دادسرا . سند اجاره ای در دادسرا . اجاره سند اجاره ای در دادسرا . اجاره سند برای متهم در دادسرا . اجاره سند برای زندانی در دادسرا . اجاره سند اجاره ای . سند برای اجاره در دادسرا . سند برای ضمانت در دادسرا . اج? ...
2730960

م هایی برای انتخاب شهردار شده است/ شاید من هم یکی از گزینه ها باشم

رئیس شورای شهر تهران گفت: یک هفته دیگر هم برای ماندن شهردار تهران تلاش می کنیم و و بعد وارد فاز انتخاب شهردار می شویم. ادامه مطلب
2579116

شهردار تهران

شهردار تهران کنار می رود یا نه؟/ پاسخ سخنگوی شورای شهرجامعه > شهری - ایلنا نوشت: سخنگوی شورای شهر گفت: استنباط شورا این است که این مصوبه (قانون منع بکارگیری بازنشستگان) شامل حال شهردار نمی شود. ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست.علی اعطا (سخنگوی شورای شهر تهران) در خصوص سرنوشت شهردار تهران با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در علم حقوق قاعده ای وجود دارد که می گوید قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. براین اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته ا ...
781820

یک شورا و 2 شهردار/ آیا شهر ری صاحب شهردار مستقل می شود؟

قانون ابلاغی جدید از سوی وزارت کشور شورای پنجم شهر تهران را موظف به انتخاب شهردار مستقل برای شهر ری کرده است، اما آیا این موضوع اجرایی می شود؟ به گزارش تیترشهر: بحث استقلال ری از تهران مدت هاست که تبدیل به یک مجاده در استان تهران شده است. زمانی استانداری رای به جدای ری از تهران داد اما دیوان عد. رای را ش.ت و با دستور موقت مانع آن شد. موضوع نیز با مخالفت اعضای شورای سوم شهر تهران روبرو شد و حتی برخی با استناد به فرمایشات . .ی خواستار توقف این طرح شدند. اما اکنون باردیگر که قانون نام شورای شهر تهران را به شورای شهر تهران، ری و شمیرانات تغییر داده، ب...
1351250

شهردار تهران در «خیابان تهران»

شهردار تهران در «خیابان تهران» ع یادگاری در خیابان «تهران» در سئول، پایتخت کره جنوبی آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز shahraranews
2022822

وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد

حق نشر ع @baeidinejadimage captionمهاجمان پرچمی آبی با عنوان "خدام المهدی" را بالا بردندوزارت خارجه ایران، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است.این احضار که از طرف مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه صورت گرفته در واکنش به حمله دیروز ( ۱۸ اسفند) به سفارت ایران در لندن بوده است.به گزارش خبرگزاری تی ایران (ایرنا) بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: "در این احضار مراتب اعتراض شدید ایران به سفیر انگلیس ابلاغ شد. "در این احضار، وزارت خارجه ایران از ت بریتانیا خواسته از دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک ایران در آن کشور محافظت کند.مقام های ایرانی می گویند پلیس لن ...
2045474

زمان معرفی شهردار تهران

قرعه کشی میان ۵ ک دای شهرداری/ شهردار تهران پنجشنبه همین هفته مشخص می شود
2968090

نسخه ی نایاب احضار طاس

ارزان ترین قیمت نسخه ی نایاب احضار طاس دارایی خود را صرف ید کتاب های گران قیمت ننمایید. مجموعه نظریات در کتب مختلف پیرامون نسخه ی نایاب احضار طاس را به صورت یکجا دریافت نمایید. نحوه استفاده از نسخه ی نایاب احضار طاس چگونه است؟ we will place this new package نسخه ی نایاب احضار طاس soon on this page. گوناگونی مطالب و مقالات در زمینه نسخه ی نایاب احضار طاس در سایت بسیار زیاد است. اگر نمی دانید نسخه ی نایاب احضار طاس را چگونه بنویسید، از ما کمک بگیرید. ید ارزان نسخه ی نایاب احضار طاس on this page, articles related to نسخه ی نایاب احضار طاس are viewed. by entering the site, you can get enough information about نسخه ی ن? ...
3069230

قسمت دوم سریال احضار (سریال)(کامل) | قسمت 2 احضار hd

قسمت دوم سریال احضار قانونی قسمت دوم احضار قسمت دوم اول سریال احضارمنتشر شد لینک های ید قسمت دوم سریال احضار سریال احضار قسمت دوم کیفیت480 سریال احضار قسمت دوم کیفیت720 سریال احضار قسمت دوم کیفیت1080 سریال احضار قسمت دوم کیفیت4k
1075826

مطلب شماره 520

و حالا شهردار جدید تهران پنجشنبه سوت پایان پروسه انتخاب شهردار تهران زده و محمدعلی به عنوان ن بهشت معرفی شد. از میرزا عباس خان باشی که در سال 1287 برکرسی شهرداری تهران نشست تا همین چند روز گذشته که به محمدباقر قالیباف شهردار پایتخت می گفتند، انتخاب فردی برای شهرداری تهران با فراز و فرودهایی همراه بوده است که از آن جمله می توان به استفاده از افراد کم آگاه به موضوعات و معضلات کلانشهر تهران، در نظر داشتن کرسی شهرداری برای جهش به جایگاه های بالاتر، تخلفات مالی و... اشاره داشت. شورای پنجم با وعده انتخاب شهردار توانا و بی حاشیه پروسه انتخاب ن بهشت را آغاز کر? ...
1030956

محمدعلی امروز به صورت رسمی شهردار پایتخت شد

اعضای شورای شهر پنجم امروز پس از پایان مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، در اولین دستور جلسه شورای شهر پنجم، محمدعلی را با ۲۱ رای به عنوان شهردار تهران انتخاب د. اولین ع یادگاری اعضای شورای پنجم شهر تهران محمدعلی با ب 21 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اعضای شورای شهر پنجم امروز پس از پایان مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، در اولین دستور اولین جلسه شورای شهر پنجم، محمدعلی را با 21 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب د. شورای شهر پنجم تهران، را برای صدور حکم به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور معرفی می کند. همچنین اعضای شورای ...
1033260

محمدعلی امروز به صورت رسمی شهردار پایتخت شد

اعضای شورای شهر پنجم امروز پس از پایان مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، در اولین دستور جلسه شورای شهر پنجم، محمدعلی را با ۲۱ رای به عنوان شهردار تهران انتخاب د. اولین ع یادگاری اعضای شورای پنجم شهر تهران محمدعلی با ب 21 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اعضای شورای شهر پنجم امروز پس از پایان مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، در اولین دستور اولین جلسه شورای شهر پنجم، محمدعلی را با 21 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب د. شورای شهر پنجم تهران، را برای صدور حکم به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور معرفی می کند. همچنین اعضای شورای ...
883372

حسین فریدون ۵۰ میلیارد تومان وثیقه سپرد و آزاد شد

حسین فریدون ۵۰ میلیارد تومان وثیقه سپرد و آزاد شد حسین فریدون برادر رئیس جمهور که به خاطر ناتوانی در تامین قرار وثیقه صادره، به زندان معرفی شده بود، باوثیقه ۵۰ میلیارد تومانی را تودیع و آزاد شد. به گزارش جهان نیوز، حجت ال. و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در یکصدوچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از احضار حسین فریدون به دادسرا خبر داد و گفت: این فرد در ارتباط با برخی مسائل مالی به دادسرا احضار و برای وی قرار تامین صادر شد.به گفته اژه ای فریدون به خاطر ناتوانی در تودیع قرار تامین صادره به زندا?...
2033954

شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورا داد

محمدعلی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی ، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شورای شهر داد.شورای شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...
2595306

ب گوش نوجوان زباله گرد مطلقا صحت ندارد

افشانی در حاشیه جلسه هیات ت: ب گوش نوجوان زباله گرد مطلقا صحت ندارد شهردار تهران به اخبار منتشره در خصوص بریده شدن گوش نوجوان زباله گرد توسط ان شهرداری واکنش نشان داد. به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو، سید محمدعلی افشانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات ت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون ب گوش نوجوان زباله گرد توسط ان شهرداری گفت: این موضوع مطلقاً صحت ندارد و ب این نوجوان به شهرداری آمد و گوشش آسیب ندیده بود و فقط یک چسب روی گوش او زده شده بود.وی افزود: ی که این کلیپ را نیز پخش کرده بود، احضار شد و اقرار کرد که این کلیپ ساختگی بوده است و اطل? ...
810020

شهردار پایتخت شهریور انتخاب می شود

عضای شورای جدید شهر تهران به الف خبر دادندشهردار پایتخت شهریور انتخاب می شود/ اعضای شورای حق .وج را ندارند/محسن هاشمی شهردار نمی شودمنتخبان شورای شهر تهران در خصوصی انتخاب شهردار پایتخت گفتند: شهردار ساختمان بهشت تا 2 ماه آینده انتخاب خواهد شد؛ نه پایان هفته و اعضای شورا حق ترک شورا را ندارند. به گزارش خبرنگار الف؛ صبح امروز همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای .ی کلان .ای کشور با حضور . کشور در وزارت کشور برگزار شد. با توجه به موضوع انتخاب شهردار تهران که دستور کار شورای جدید شهر تهران است و این روزها در مورد کلیددار ساختمان خیابان بهشت اخبار ...
1610398

شهردار تهران در ۱۰۰ روز گذشته چه کرد؟ از کیسه چه ی می بخشد؟/ هزینه حضور شهردار در جلسات ت ۵۳۰۰ میلیارد تومان

کم شدن بدهی های مستند ت از ۱۰ هزار میلیارد به ۴۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ماحصل حضور مفید شهردار در جلسات ت است. به جای اینکه این جلسات به نفع مردم باشد به کام تی ها شد. به گزارش مشرق، ۱۰۰ روز از حضور شهردار جدید تهران در خیابان بهشت می گذرد. از زمان حضور حاشیه های زیادی در شهرداری تهران ایجاد شد و یکی از مشکلات بحث انتصابات بود که داد هم حزبی هایش را هم درآورد. در این مدت اکثر پروژه ها متوقف شده و عملا شهر تعطیل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2602724

جای خالی تعیین تکلیف شهردار تهران در نشست وعده داده شده

در حالی که رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود درباره وضعیت بازنشستگی شهردار تهران با کشور گفتگو می کند، اخبار منتشر شده از این نشست بر خلاف انتظارهاست. ادامه مطلب
813858

شهرداری باید انتخاب شود که در آینده هوس رییس جمهوری به سرش نزند

. مردم تهران در مجلس شورای .ی با تاکید بر اینکه شهردار تهران نباید . باشد و هدف های . خود را دنبال کند، گفت: همین رویکرد . باعث می شود، هر فردی که شهردار می شود، بعد از مدتی هوس رئیس جمهوری به سرش بزند. به گزارش خبر فوری به نقل از انتخاب، علی مطهری، در مورد ویژگی های شهردار آینده تهران تصریح کرد: از نظر من شهرداران نباید . باشند، بلکه باید دارای رویکردی تخصصی و شهرسازی بوده و در آبادانی شهر تهران بکوشد.او با تاکید بر اینکه شهردار آینده نباید به دنبال هدف های . خود باشد، ادامه داد:....ادامه خبر
2829104

طنز حناچی شهردار تهران از پیج طلبه

طنز حناچی شهردار تهران از پیج طلبه مارکو ، چه برایمان آورده ای ؟ هیچ ، حناچی آورده ام که اصلا حنایش برایتان رنگی ندارد!آقا ، حناچی شهردار جدید تهران ، هنوز نیومده داره میگه : ما نمیتوانیم ! باید بریم از خارج بیاریم ! اخوی ، ببخشیدا ، شرمنده ها ، یه وقت جسارت نشه ها ، پس شما چی هستی ؟ انقدر هزینه ی آوردنِ شما بشه بعد شما میری بازیکن خارجی دعوت میکنی؟ پس شما اونجا چکاره حسنی؟ اگر نمیتونی پس چرا رفتی ک د شدی آخه ! آخه چرا کشور رو به بازی گرفتید؟ میگن قالیباف فلان بود و فلان کرد و فلان خورد ! باز حداقل جزو هشت شهردار برتر جهان شد ، شما که هم فلانید و هم ? ...
634934

.وم توجه شاخص های شهردار منتخب

با مطرح شدن اسامی برخی چهره های . و اجرایی در شبکه های مجازی و البته نشست های تصمیم گیری، این وظیفه ی اصلی کلید خورد. اما قبل از اعلام چهره ی اصلی باید به شاخص های یک شهردار نمونه توجه نشان داد در این راستا نیز گفته می شود منتخبان مردم تهران، هنوز روی موضوع «انتخاب شهردار» (انتخاب غیرمستقیم) متمرکز نشده اند. با این حال، پروسه معرفی اسامی مختلف برای ریاست ک.نه پایتخت به پارلمان جدید تهران شروع شده است و باید با ارزی. معیارها و شاخص های مورد نیاز بتوانند مسیر مدیریت شهری را برای مدت چهار سال مشخص کنند. شاخص های آینده شهردار تهران شهردار آتی تهرا?...
1689672

سریال احضار

سریال احضار 1080p, رایگان کامل سریال احضار با کم حجم کیفیت بالا عالی hd , سریال احضار ساخته رامین عباسی زاده بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به ید اشتراک ویژه vip[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2962550

فواید طرح شهردار مدارس برای دانش آموزان

شهردار مدرسه تمرینی برای مدیریت زندگی اجتماعی استخبر گزاری سناد _ برگزاری طرح انتخابات شهردار مدرسه به دانش آموزان این امکان را می دهد که برای چگونگی زندگی اجتماعی خود و مدیریت صحیح آن از اکنون تمرین و ممارست کنند. به گزارش خبر کزاری سناد، منصور باقرصاد قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مراسم انتخاب شهردار مدرسه که در مدرسه دخترانه بهجتیه با حضور مدیران شهری و آموزش های شهروندی شهرداری تهران، آموزش و پرورش منطقه یک، شهرک قمر بنی هاشم (ع)، ون و... برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: انتخاب شهردار مدرسه یعنی اینکه مسئولیت اداره مدرسه را د ...
3069231

قسمت اول سریال احضار (سریال) (قانونی) | قسمت 1 احضار (یکم)

قسمت اول سریال احضار قانونی قسمت اول احضار قسمت اول سریال احضار منتشر شد لینک های ید قسمت اول سریال احضار سریال احضار قسمت اول کیفیت480 سریال احضار قسمت اول کیفیت720 سریال احضار قسمت اول کیفیت1080 سریال احضار قسمت اول کیفیت4k
697784

شهردار شدن محسن هاشمی منشأ اختلافات فراوانی خواهد شد

سرویس سیاست مشرق - انتقادات از لیست بندی شورای شهر در جریان اصلاحات بسیار پر چالش شده است و حال که به زمان انتخاب شهردار تهران نزدیک می شویم این اختلافات تبدیل به چالش عمیقی در این جریان شده و انتقادات زیادی را نسبت به شورای عالی سیاستگذاری معطوف کرده است.در همین راستا عباس عبدی که لیست شورای شهراصلاح طلبان در تهران را به مثال «آش کشک . » نامیده بود که چندان مطلوب این جریان نیست، انتخاب شهردار تهران را آزمون مهم شورای شهر عنوان کرد و در نشریه کارگزارانی صدا نوشت: « در هر حال اگر انتخاب شهردار تهران در چارچوب قابل قبولی صورت گیرد می تواند تا حدی ?...
796192

قالیباف12سال با رسانه ها حرف نزد

بعد از ١٢ سال شهردار تهران بودنِ محمدباقر قالیباف و حدود ١٠ سالی که به عنوان خبرنگار در رسانه های مختلفی با شهردار تهران در ارتباط بوده ام، به خودم حق می دهم این سؤال را بپرسم که چرا او احساس کرد نیازی به ما ندارد و نه تنها ما را در بسیاری از برنامه های خبری و همایش ها و اتفاقات مهم شهری حذف می کرد، بلکه جواب سؤالاتمان را حتی وقتی به دایره تنگ و شلوغ و پر از محافظ او می رسیدیم، نمی داد. شهردار تهران در همان سال های ابت. حضور در بهشت، دو بار نشست خبری با همه رسانه ها برگزار کرد و در ادامه، سخنگویی را برای ارتباط خبرنگاران با این...
986046

گل به خودی!

هدیه قوه قضائیه به اپوزوسیون: صادق زیبا کلام به دادسرا احضار شد. اتفاقی که تنها عایدش برای مردی است که هیچ او را جدی نمی گرفت و بسیاری از مخاطبانش نیز وی را عامل نظام می دانستند.
2534864

فرزندان شهردار تهران کجا هستند؟

کمپین فرزندت کجاست ، در فضای مجازی آغاز شده است. به گزارش فارس، محمدعلی افشانی شهردار تهران در این باره گفت که سه فرزند دارد و همه در ایران هستند ...
828840

شهردار «تهران 1400-1396» چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

هرچند به نظر می رسد، همچنان در انتخاب شهردار سویه . دخ. قابل توجهی دارد، کما اینکه در دو دهه گذشته هم داشت، اکنون می خواهیم از شما بخواهیم تا ویژگی های فرد مناسب شهرداری تهران را برشمرید. به نظر شما شهردار «تهران 1400-1396» چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
2676374

مراسم رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری با حضور فرمانده نیروی هوایی و شهردار تهران برگزار شد.

شهردار تهران: آرامش و آسایش امروز ما حاصل خون شهیدان است [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

احضار شهردار تهران به دادسرا در پی برگزاری جشن روز زن