اتفاق در اردوی مدرسه با اتوبوس


2030305

اتفاق در اردوی مدرسه با اتوبوس

داستانمدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر»ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود، ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود، با کمال اطمینان وارد تونل می شود، اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند.پس از آرام شدن اوضاع ،مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و همه به فک ...
2367982

اتوبوس مدرسه

مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون بود: «حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود، ولی چون راننده قبلاً این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود، اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند. پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتاد? ...
2115821

مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد.

مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند؛ یکی به کندن آسف و دیگری به ب ل با ماشین سنگین دیگر و غیره. اما ...
13435

elion اتوبوس برقی به رول مدرسه بدون آلاینده

. رضا بیگدلی مخترع بزرگ ایرانی :کالیفرنیا است یک بار دیگر گرفتن اتوبوس مدرسه الکتریکی، و این بار یک نوع اندازه کامل c. یکی از میوه ها را از همکاری بازار زغال سنگ بین کبک و کالیفرنیا، elion تمام الکتریکی از lion اتوبوس کبک است خیابان هدایت بی سر و صدا محلی بدون ترک یک ابر سنگین دود دیزل در پی آن است.شیر اتوبوس از یک "ca" به یکی دیگر از چهارشنبه از، برگزاری . برداری elion رسمی در پالو .و، کالیفرنیا در رابطه با مقامات .تی از هر دو کالیفرنیا و کبک. این اتوبوس با کمک از برنامه های سقف و تجارت همکاری منحصر به فرد دو منطقه، ایجاد شد.صورتحساب به عنوان تنها اتوبوس مدرسه c الک...
559885

مهرداد صدیقیان در اتوبوس شب 96|ع. و .

. اتوبوس شباتوبوس شب، بازیگرانداستان اتوبوس شبکتاب اتوبوس شب. اتوبوس شب با حجم کم. سینمایی اتوبوس. اتوبوس شب با کیفیت بالا. تلویزیونی اتوبوس [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2099257

???? داستان کوتاه

مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند؛ یکی به کندن آسف و دیگری به ب ل با ماشین سنگین دیگر و غیره. اما هیچ ک? ...
1900153

داستانک

داستانک مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند؛ یکی به کندن آسف و دیگری به ب ل با ماشین سنگین دیگر ...
276418

عاشقانه های ناب2...!

مدرسه ای اقدام به بردن دانش آموزانش به اردو میکنه که در مسیر حرکت اتوبوس به یک تونل نزدیک می شوند که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده میشود که حداکثر ارتفاع سه متر و ارتفاع اتوبوس هم سه متر ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل میشود و به علت سرعت زیاد سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از دادن صدای وحشتناک در اواسط تونل توقف میکند پس از آروم شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده میشوند و از این اتفاق ناراحت میشوند پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف. جدیدی روی جاده کشیده شده که باعث این اتفاق شده و همه به فکر
2139813

داستان آموزنده «اردوی مدرسه با اتوبوس»

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستانهای کوتاه آموزندهمدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر»ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند.پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف جدید ...
273597

حدااکثر سه متر ارتفاع

♦️مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شود: «حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمده ص. وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند. پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسف. جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده و...
1085531

مقصرکیست؟؟؟؟؟

مقصرکیست؟؟؟؟؟ تصادف وحشتناک اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی! ۱۲ دانش آموز نخبه پرکشیدند! ۳۵ نفر به شدت زخمی شدند در واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که ساعت ۳:۵۸ ۱۰ شهریور ۹۶ در محور داراب-بندرعباس قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد تاکنون ۱۲ نفر فوت شده اند. حال ۱۳ نفر از سرنشینان اتوبوس وخیم است. احتمال می رود تعداد فوتی ها به ۱۶ نفر برسد این اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عضو تشکیلات سازمان دانش آموزی بود که با هدف شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند
1684173

نیرو

سفرهای علمی یا اتوبوس مدرسه جادویی(به انگلیسی: the magic school bus) انیمیشنی تلویزیونی است که از روی اتوبوس مدرسه جادویی|کت به همین نام به نویسندگی جونا کول توسط ساتردی مورنینگ ساخته شده است.بنابر مقاله ای در مجله جهانی انیمیشن به قلم آنه ماریا مودی، تهیه کننده اتوبوس مدرسه جاویی - دبورا فورت - چنین می گوید : این انیمیشن به دلیل ترکیب زیبایی که از آموزش و سرگرمی ساخته، مورد توجه قرار گرفته است. براد تینگ اند کیبل می گوید : این انیمیشن در میان بالاترین رده های پی بی اس برای ک ن دبستانی قرار داشته است. برای دیدن انیمیشن به دنباله نوشته سر بزنید . ادامه مطلب
68501

اتوبوس مدرسه واقعی

اون کارتون سفرهای علمی بود؟ خانم فریزل بود؟ که قبلنا یه پست دربارش گذاشته بودم؟! اتوبوس مدرسه واقعی تو "سفرهای علمی" رو پیدا .!!! پریروز از جلوی خونمون داشت رد میشد!!! فقط اینو بچرخونین. من نتونستم تو سیستم بیان بچرخونم. ! الان دو روزه که این برفا همه آب شدن!! (بارون بارید) و هوا افت. شده عین شمالللللل! حال میده!
274074

خشتک . ی من

خشتک شلوارم خیلی وقت بود که . شده بود. اول دبیرستان بودم. هی یادم می رفت به مامانم بگم شلوارم پارست. هر روز صبح اول جوراب می پوشیدم پاچه ی پیژامه م رو فرو می . توی جورابم و شلوار خشتک پارمو می پوشیدم و می رفتم مدرسه غیر انتفاعی. . م هر سال اصرار می کرد که اسممو بنویسن تو همچین مدرسه هایی. اون موقع تازه اتوبوس گذاشته بودن تو خیابونمون ولی هنوز جا نیفتاده بود. هم کلاسیا می گفتن هرکی اتوبوس بشینه بی کلاسه. ولی من هر روز با اتوبوس می رفتم و موقع پیاده شدن حواسم بود .ی منو نبینه. حتی شده بود دو تا ایستگاه بالاتر پیاده شم که خطر دیده شدن کمتر بشه. چند باری دیده بود...
2049553

اتوبوس

دوباره می رسد از راه، نغمه خوان، اتوبوسپر است از هیجانِ مسافران، اتوبوس تمام پنجره هایش ستاره دارد و ماهشبانه آمده انگار از آسمان، اتوبوس! برای دیدن رؤیای جاده ها دارد؛دو تا چراغ، دو تا چشم مهربان، اتوبوس تمام مردم این شهر نیز می گویند؛همیشه داشته لبخند بر دهان، اتوبوس غروب، پلک به هم می گذارد و آرام؛به خواب می رود از دیدنِ جهان، اتوبوس و از تصور یک خواب، اشک می ریزدو سرفه می کند و می خورد تکان، اتوبوس که پیر می شوم و جَرثقیل می خُورَدَمو لاشه ای لب جاده ست، بعد از آن، اتوبوس... سپیده چشم که وا می کند، هوا سرد است؛و می شود پیِ پروانه ها روان، اتوبوس ...
466635

آ.ین خبر از واژگونی اتوبوس دانش آموزان چهارم ابت. داخل کانال آب

آ.ین خبر از واژگونی اتوبوس دانش آموزان چهارم ابت. داخل کانال آب معاون عملیات اورژانس تهران گفت: اتوبوس دانش آموزان دختر یک مدرسه حین اعزام به یک اردوی دانش آموزی واژگون شده و در داخحل یک کانال آب افتاده است. این حادثه در اتوبان یادگار . (ره) به سمت شمال رخ داده است. آمار دقیق مصدومان هنوز اعلام نشده اما تاکنون 20 دانش آموز دختر که در پایه چهارم ابت. هستند را از محل خارج کرده ایم. خوشبختانه این حادثه تاکنون فوتی نداشته است. خبرگزاری صداوسیما
468441

آ.ین خبر از واژگونی اتوبوس دانش آموزان چهارم ابت. داخل کانال آب

آ.ین خبر از واژگونی اتوبوس دانش آموزان چهارم ابت. داخل کانال آب معاون عملیات اورژانس تهران گفت: اتوبوس دانش آموزان دختر یک مدرسه حین اعزام به یک اردوی دانش آموزی واژگون شده و در داخحل یک کانال آب افتاده است. این حادثه در اتوبان یادگار . (ره) به سمت شمال رخ داده است. آمار دقیق مصدومان هنوز اعلام نشده اما تاکنون 20 دانش آموز دختر که در پایه چهارم ابت. هستند را از محل خارج کرده ایم. خوشبختانه این حادثه تاکنون فوتی نداشته است. خبرگزاری صداوسیما
2419852

تصادف اتوبوس با تانکر در سنندج +

اوایل امروز به وقت بامداد، در تصادف تانکر با اتوبوس مسافربری سنندج ، دست کم ۱۳ نفر کشته شدند. در این حادثه تانکر نفت کش به اتوبوس ایستاده مسافربری سنندج برخورد کرده و دچار انفجار مهیبی شد. جزئیات و تصادف تانکر با اتوبوس مسافربری سنندج را در ادامه بخوانید و ببینید. سنندج تسلیتدر پی برخورد نفتکش به یک اتوبوس مسافربری در سنندج، انفجاری رخ داد که در پی آن بسیاری از مسافرین جان خود را از دست دادند.این حادثه در ساعت ۴ دقیقه بامداد امروز رخ داد که طی برخورد نفت کش با اتوبوس، انفجار شدیدی رخ داد و آتش سوزی اتفاق افتاد. در این حادثه دو دستگاه خودروی وانت پیکان ...
2260769

بلیط اتوبوس

برای انجام کاری مجبور شدم بلیط اتوبوس تهیه کنم. سه نفر بودیم و سه عدد بلیط به صورت اینترنتی یدم. پس از اینکه بلیطها را با ارائه کد رهگیری از باجه ایران پیما تحویل گرفتم بهم گفتند که اتوبوس اول صبحشان با سرویس رویال سفر ایرانیان مشترک است. اتوبوس با چند دقیقه تاخیر آمد. وقتی سوار شدیم رفتیم سراغ صندلی های 20 - 21 - 22. روی صندلی شماره 22 خانمی نشسته بود و بلیط شماره 22 همین اتوبوس دستش بود. برایم جالب بود: دو روز پیش و به صورت اینترنتی بلیط یده بودم و حالا اینطور شده بود. این هم از آن دست اتفاقاتی بود که من تا حال ندیده بودم، یعنی برایم اتفاق نیفتاده بود.
404522

بوی گند سیگار

نشسه بودم در اتوبوس پشت سرم شلوغ و بود و پر از سر و صدا ده یازده نفر بودند که حتی خاطرات شخصی شان را هم آرام نمی گفتند حال همه مسافران را گرفته بودند *** اتوبوس برای شام و . نگه داشت من هم . را خوانده بودم و هم شام خورده بودم، پس پیاده نشدم از پنجره به بیرون نگاه می . ، چشمم به این جمع ده یازده نفره افتاد صدای خنده های بلندشان کاملا به گوش می رسید... همه شان به اتفاق دست به سیگار شدند و مسابقه ای به راه بود با خودم گفتم کافی ست این گروه بیایند داخل اتوبوس، بوی گند سیگارشان همه جا را فرا بگیرد همانطور هم شد آمدند و با آمدنشان کل اتوبوس را با بوی خوش سیگارش
2419842

تصادف نفتکش با اتوبوس سنندج

اوایل امروز به وقت بامداد، در تصادف تانکر با اتوبوس مسافربری سنندج ، دست کم ۱۳ نفر کشته شدند. در این حادثه تانکر نفت کش به اتوبوس ایستاده مسافربری سنندج برخورد کرده و دچار انفجار مهیبی شد. جزئیات و تصادف تانکر با اتوبوس مسافربری سنندج را در ادامه بخوانید و ببینید. سنندج تسلیت در پی برخورد نفتکش به یک اتوبوس مسافربری در سنندج، انفجاری رخ داد که در پی آن بسیاری از مسافرین جان خود را از دست دادند. این حادثه در ساعت ۴ دقیقه بامداد امروز رخ داد که طی برخورد نفت کش با اتوبوس، انفجار شدیدی رخ داد و آتش سوزی اتفاق افتاد. در این حادثه دو دستگاه خودروی وانت پی? ...
642597

سرویس مدرسه به سبک پا.تانی ها + .

یک اتوبوس مدرسه در پا.تان را می بینید که تعداد زیادی دانش آموز روی آن سوار شده اند. لینک خبر
1978632

عنوانی ندارم:/

صبح بیدار گشته خو دم:/ قرار نبود بخوابم شایدم قرار بود یادم نمیاد. ههه در کل خو دم و یادمم نمیاد چجوری بیدار شدم. مرتب رفتم مدرسخ از بابامم پول گرفتم. تا اتوبوس دویدم. اتوبوسا این شکلین که هر دفه زودتر با سرعت بالاتر راه برن هر دفه:/ خخخ تو اتوبوس یک درس 15 رو روخونی . یادم رفت برم کتابخونه سه ساعت کتابرو حمل تا مدرسه. در راه مدرسه چند مغازه پرسیدم, مث همیشه خیلیا نداشتن و چند تا تموم , شانس گوه ماه همیشه این شکلیه:/. تو راه مدرسه خانم معصومیان رو دیدم خب بدرک چون با من کار نداشت. اسم چندتا بچه ها که به قول خودش توخیابونا ویراژ میدادن رو نوشت.بعد اسانی یهو اومد ...
1940205

عنوانی ندارم:/

صبح بیدار گشته خو دم:/ قرار نبود بخوابم شایدم قرار بود یادم نمیاد. ههه در کل خو دم و یادمم نمیاد چجوری بیدار شدم. مرتب رفتم مدرسخ از بابامم پول گرفتم. تا اتوبوس دویدم. اتوبوسا این شکلین که هر دفه زودتر با سرعت بالاتر راه برن هر دفه:/ خخخ تو اتوبوس یک درس 15 رو روخونی . یادم رفت برم کتابخونه سه ساعت کتابرو حمل تا مدرسه. در راه مدرسه چند مغازه پرسیدم, مث همیشه خیلیا نداشتن و چند تا تموم , شانس گوه ماه همیشه این شکلیه:/. تو راه مدرسه خانم معصومیان رو دیدم خب بدرک چون با من کار نداشت. اسم چندتا بچه ها که به قول خودش توخیابونا ویراژ میدادن رو نوشت.بعد اسانی یهو اومد ...
453578

واژگونی اتوبوس در اتوبان قم تهران

واژگونی اتوبوس در اتوبان قم تهرانواژگونی اتوبوس در جاده قم – تهرانسخنگوی اورژانس کشور گفت:یک دستگاه اتوبوس در آزاد راه قم – تهران واژگون شد. در پی این اتفاق بلافاصله به نیروهای اورژانس اطلاع داده شد و نیروهای ما در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند. سخنگوی اورژانس کشور از اعزام 9 دستگاه آمبولانس به محل حادثه خبرداد و تصریح کرد:با توجه به اینکه اتوبوس واژگون شده دارای مسافر بود، 9 دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.خالدی در خصوص مصدومان این حادثه اظهار کرد:این حادثه 14 مصدوم داشت که 10 تن آن ها به بیمارستان هفتم تیر، 2
1889087

۳ مجروح در حادثه برخورد اتوبوس با ایستگاه

۳ مجروح در حادثه برخورد اتوبوس با ایستگاه شهرام طاهرزاده، رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران علوم پزشکی مشهد: برخورد اتوبوس درون شهری با ایستگاه اتوبوس در خیابان آیت الله عبادی مشهد تاکنون ۳مجروح بر جای گذاشته است این حادثه که احتمالا به دلیل ایست قلبی راننده اتوبوس رخ داده است و راننده و دو نفر از مسافران که در این اتفاق مجروح شده بودند توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند وضعیت جسمانی راننده اتوبوس علیرغم تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ وخیم است و عملیات احیاء در محل حادثه و در بیمارستان برای نجات وی همچنان ...
1088276

واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی

واژگونی اتوبوس دختران اردوی فرزانگان + ع اعلام عزای عمومی در هرمزگانواژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانیاطلاعات بیشتر کلید کنیدواژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی
109771

راه اندازی اتوبوس کاملا خودران در کالیفرنیا !

خبرگزاری مهر: استفاده آزمایشی از دو اتوبوس کاملا خودران و بدون نیاز به راننده در کالیفرنیا آغاز شده است.به نقل از اندرویدهدلاینز، قیمت هر یک از این اتوبوس ها ۲۵۰ هزار دلار است و تعداد صندلی های آنها اندکی کمتر از اتوبوس های عادی است. نکته جالب این است که برای اولین بار اتوبوس های یاد شده فاقد راننده هستند و برخلاف اتوبوس های خودران قبلی هیچ فردی به عنوان پشتیبان هم در اتوبوس های یاد شده حضور نخواهد داشت تا در شرایط خاص کنترل این اتوبوس ها را در دست بگیرد. بنابراین هیچ سازوکاری برای حضور افرادی به غیر از مسافران در این اتوبوس ها پیش بینی نشده ا
96272

بررسی اتوبوس ولوو بی9 ار درکلاس وی ای پی vip

بررسی اتوبوس ولوو بی9 ار درکلاس وی ای پی تقدیم به عاشقان اتوبوس به خصوص دوست داران ولوو بی9شرکت اتوبوس سازی رانیران جز شرکتهای موفق وقدرتمندکشورمان درساخت اتوبوس های بین شهری است واغلب ما بااین اتوبوس های ولوو مسافرت های مختلفی داشتیم ولوو بی9 جدیدترین مدلهای شرکت رانیران از سال 88 به بعدبوده است ووازفروش بی9 سود خوبی را بدست آورده است با جلوی این مدل اتوبوس یک برآمدگی دارد درقسمت سپر اتوبوس وباعث منحصر به فرد شدن این نوع تیپ شده است شیشه جلو یک نواخت وقشنگ این مدل هم چنین سایز مناسب وقشنگ ایینه های جلو اتوبوس باعث جذ.ت خاصی درایان نوع ت
328004

ع. اتوبوس - میهن مهر

ع. های اتوبوس ولوو شیک عجیب ترین اتوبوس های دنیا در این بخش از سایت ع. و تصاویری از اتوبوس ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. از ساخت اتوبوس های پدالی تا اتوبوس دو چهره همه از جمله عجیب ترین اتوبوس هایی هستند که تا به حال ساخته و آماده استفاده عموم شده اند. به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، اتوبوس یکی از وسیله های نقلیه عمومی پرکاربرد در تمامی کشورهای دنیاست. به همین دلیل از تنوع بسیار زیادی برخوردار است به طوری که نمونه های مختلف آن هر ساله در برخی کشورها به کار گرفت
2392957

یادش بخیر

یادش بخی نج شنبه ها مدرسه ساعت یک تعطیل میشدسریع میاومدم خونه کیف و کتاب ومیزاشتم خونه و سریع میرفتم ایستگاه چاله .اتوبوس های بنز بود که تا خشرودپی میرفتیک جاده خاکی با جمعیتی مثال زدنی جا برای نشستن روی صندلی نبودشانس میاوردم اکثرجمعیت اتوبوس تا خشرودپی نرن تا یک صندلی اتوبوس بنزکه قبلا ها تو جاده تهران مشهد کارمی و حالا اسقاطی شدن و الان توجاده بندپی هستن روی صندلی تخته ای ان مینشتم چون معمولا ابری روی صندلی نبود روی صندلی مینشتم و دستم رو از پنجره اش بیرون میاوردم اما حیف که زود میرسیدم وقتی از اتوبوس پیاده میشدم خاک هایی که بخاطر حرکت اتوبوس رو ...
2439818

, نقشه اتوکد معماری ترمینال اتوبوس شهر,dwg

, نقشه اتوکد معماری ترمینال اتوبوس شهر,dwg تاریخ ایجاد 16/07/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 6500 تومان حجم فایل: 13284 kb تعدادمشاهده 1 نقشه اتوکد معماری ترمینال اتوبوس شهر توضیحات: نقشه اتوکد معماری ترمینال اتوبوس شهر - نقشه اتوکد معماری ترمینال اتوبوس شهر ، این فایل کامل با موضوع ترمینال اتوبوس شهر شامل پلانها مبلمان ترمینال اتوبوس شهر ، نمای معماری ترمینال اتوبوس شهر ، مقطع ترمینال اتوبوس شهر و ... می باشد ، طراحی و معماری ترمینال اتوبوس ش? ...
81824

اعزام یک دستگاه اتوبوس به اردوی راهیان نور خواهران

دانش آموزان . دختر در تاریخ . 95/11/5 با یک دستگاه اتوبوس توسط حوزه بسیج دانش آموزی روح الله به اردوی راهیان نور اعزام شدند. این اردو به مدت جهار روز در مناطق علیاتی هشت سال دفاع مقدس ادامه می یابد.
2236415

سالهای دور دور دور

کلاس چهارم ابت بودم، شاگرد زرنگ کلاس، بعدِ سالها پدر و مادر خانه دار شده بودن و قرار بود اثاث کشی کنیم معلم مدرسه می گفت اینو از این مدرسه نبرید بابا مامان می گفتن راهمون دوره معلم می گفت تا فلان خیابون بیاریدش بقیه شو خودم میرسونمش تا مدرسه مامان بابا گفتن ممنون و قبول ن رفتیم خونه جدید در شهرکی جدید شهرک تازه ساز در بهترین نقطه آب و هوایی شهر با اتوبوس میرفتیم مدرسه و برمی گشتیم راننده اتوبوس برای ایستگاهها اسم گذاشته بود: ایستگاه دوقلوها ایستگاه فوتبالیستها اسم ایستگاه خونه ی ما دوقلوها بودما سه تا بودیم که روی یک صندلی می نشستیم آقای رستمی می گف? ...
947331

سفر زیارتی مشهد؛ قسمت دوم

اتوبوس بلا.ه با تمام تاخیرهایش حرکت کرد و با خارج شدن از خیابان های فرعی و وارد شدن به خیابان اصلی و در مسیر قرار گرفتن اتوبوس آقای میررضی که از سادات محترم مدرسه علمیه ما می باشند میکروفن اتوبوس را گرفتند و شروع .د به گفتن مستحبات سفر البته به قول خودش پیش . از این موارد حرف زدن زیره به کرمان بردن است و او تنها قصد داشت که اعمال را باهم انجام دهیم و یک هماهنگی بین همه زائران باشد ... شروع .د چند مرتبه آیة الکرسی را پشت میکرفون قرائت .د و ما هم هماهنگ با ایشان می خو.م و بعد از آن چهار قول قرائت شد . سکوتی حاکم شده بود در جو پرصدای اتوبوس که دوباره آقای...
857218

چند نکته درباره تصادف خونین .ب آزادراه قم

متاسفانه اولین خبری که امروز از رادیو شنیدم خبر تصادف دل.اش دو دستگاه اتوبوس در آزادراه قم ـ تهران بود که 44 نفر از هموطنانمان جان خودشان را از دست داده اند آنهم با بدترین نوع مرگ ناشی از تصادفات یعنی سوختگی. در همان خبرهای اولیه عامل وقع این تصادف نقص فنی حادث ناشی از ترکیدگی لاستیک یکی از اتوبوسها عنوان شد که منجر به انحراف اتوبوس به سمت چپ راه و برخورد با اتوبوس مقابل و نهایتا آتش گرفتن هر دو اتوبوس اعلام شد. در مورد علت آتش گرفتن اتوبوسهای اسکانیا که چند وقتی است اتفاق می افتد نمیخواهم بحث کنم چون در این مورد اطلاعات کافی ندارم ضمن اینکه اکثر ت?...
180635

شلوغ و خلوت

خانه مان عوض شده و من هر روز صبح از خانه تا مدرسه را پیاده طی می کنم. از روزی که سنم به مدرسه رفتن رسید هرروز پدر و مادرم من را با ماشین شخصی به مدرسه برده و برگردانده اند، از 11 سال قبلیِ تحصیلی ام فقط 2 سال را با سرویس رفت و آمد کرده ام و خودم میدانم که باید سپاس گزار خانواده ام باشم اما همیشه حسرت پیاده رفتن به مدرسه را در دلم داشته ام!!! امسال اما این اتفاق افتاد.. من هرروز پیاده به مدرسه می روم و برمی گردم ،مادرم می گوید مبادا از مکان های خلوت رفت و آمد کنی که اتفاق ناگواری رخ بدهد من اما هزار بار به او گفته ام که امنیت م در کوچه و خیابان های خلوت خیلی بیشت
1905325

اتوبوس سالم

اتوبوس سالم قرائتی: شما سوار یه اتوبوسی میشی، میشینی کنار یکی، بو سیگارش اذیتت میکنه! میری اونور تر کنار یکی دیگه میشینی ،دهنش بو سیر میده! میری اونورتر میشینی میبینی یکی بچش ابکاری کرده! درسته تحمل این وضع سخته... اما شما نمیتونی از اتوبوس بری بیرون چون اصل اتوبوس سالمه! چون راننده اتوبوس سالمه. شما برای رسیدن به مقصد نیاز به اتوبوس سالم و راننده سالم داری. درسته؟ و ی این نظام مصداق اتوبوس سالم و راننده سالم هست. اگه این اتوبوس رو ترک کنید اتوبوسهای دیگه شما رو به مقصد نمیرسونن. اتوبوس رو ببینید. اتوبوس اروپارو ببینید. ...
1904707

اتوبوس سالم

اتوبوس سالم قرائتی: شما سوار یه اتوبوسی میشی، میشینی کنار یکی، بو سیگارش اذیتت میکنه! میری اونور تر کنار یکی دیگه میشینی ،دهنش بو سیر میده! میری اونورتر میشینی میبینی یکی بچش ابکاری کرده! درسته تحمل این وضع سخته... اما شما نمیتونی از اتوبوس بری بیرون چون اصل اتوبوس سالمه! چون راننده اتوبوس سالمه. شما برای رسیدن به مقصد نیاز به اتوبوس سالم و راننده سالم داری. درسته؟ و ی این نظام مصداق اتوبوس سالم و راننده سالم هست. اگه این اتوبوس رو ترک کنید اتوبوسهای دیگه شما رو به مقصد نمیرسونن. اتوبوس رو ببینید. اتوبوس اروپارو ببینید. ...
2293562

انشا اتوبوس شلوغ

اتوبوس شلوغ و خطرناک با مردم مختلفی که در ان هستند جدیدا دیدن اتوبوس شلوغ صحنه ای است که هر روز با ان مواجه میشویم یک اتوبوس شلوغ همیشه خطرناک است اگر ی که مریض است در اتوبوس باشد و در فاصله کمی از ما باشد و یا اگر حادثه رانندگی پیش بیاید در یک اتوبوس شلوغ همیشه باید حواسمان باشد که بعضی از چیز ها را رعایت کنیم مانند این که وقتی که ما روی صندلی نشسته ایم و افراد بزرگ و مسن تر وارد اتوبوس میشوند جای خود را به نشانه ی احترام و انسانیت به انها بدهیم زیرا از ان ها دیگر عمری گذشته و مثله ما سالم و سر حال نیستند ولی اتوبوس شلوغ با همه بدی هایش بازم چیز های ...
615537

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

· دیرم شده است و ایستگاه اتوبوس هم پر ادمهایی که هرکدام به سمت مقصدی نامعلوم انتظار اتوبوس را می کشند.پس از چند دقیقه اتوبوس خودنمایی میکند و در پشت چراغ قرمز متوقف میشود.با سیل جمعیت اتوبوس مرا همچون نهنگی گرسنه در خود می بلعد. همه جور ادمی به چشم میخورد؛ پیروجوان،دانشجو وکارمند،بیمار و پزشک و یا حتی زایران .زاده. · ایستگاه اتوبوس وسعتی به اندازه ابدیت دارد.جمعیتی که انتظار اتوبوس را می کشند ،اشکهایشان روان است.این بار عجله ای در کار نیست.این عشق است که همه را چشم انتظار کرده است.اتوبوس از راه می رسد و باران با سرعت بیشتر
1857836

, بررسی و تحلیل, ایستگاه, اتوبوس، پاو وینت

بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس، پاو وینت تاریخ ایجاد 27/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 41 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 3 ایستگاه اتوبوس فضایی مشخص در معابر است که برای توقف کوتاه مدت اتوبوس به منظور پیاده و سوار مسافران طراحی و اختصاص داده می شود. ایستگاههای اتوبوس ممکن است مسقف، دارای صندلی، نقشه، بلندگو، نمایشگر و نیز دیواره های شیشه ای باشند اما معمولاً در مسیرهای کم تردد تنها شامل یک علامت ایستگاه اتوبوس هستند. ایستگاه های اتوبوس ممکن است محدود به یک خط اتوبوس رانی با ...
1852066

بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس، پاو وینت

بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس، پاو وینت تاریخ ایجاد 27/01/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 41 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 3 ایستگاه اتوبوس فضایی مشخص در معابر است که برای توقف کوتاه مدت اتوبوس به منظور پیاده و سوار مسافران طراحی و اختصاص داده می شود. ایستگاههای اتوبوس ممکن است مسقف، دارای صندلی، نقشه، بلندگو، نمایشگر و نیز دیواره های شیشه ای باشند اما معمولاً در مسیرهای کم تردد تنها شامل یک علامت ایستگاه اتوبوس هستند. ایستگاه های اتوبوس ممکن است محدود به یک خط اتوبوس رانی باش? ...
1085842

11 کشته و بیش از 30 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی در داراب فارس

11 کشته و بیش از 30 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی در داراب فارس؛ این حادثه ساعت 3:59 صبح به اورژانس اعلام شد اورژانس: تلفات تصادف اتوبوس دانش آموزان به ۱۶ نفر می رسد معاون عملیات سازمان اورژانس کشور: در واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که ساعت 03:58 ۱۰ شهریور ۹۶ در محور داراب-بندرعباس-قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد تاکنون ۱۱ نفر فوت شده اند. حال ۱۳ نفر از سرنشینان اتوبوس وخیم است. احتمال می رود تعداد فوتی ها به 16 نفر برسد. /روابط عمومی اورژانس آ ین جزئیات واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی مدیرکل بحران استاندار? ...
1115480

علل ترس از مدرسه

علل هراس از مدرسه کودک به جزییات همه قوانین و مقررات مدرسه واقف نیست و تهدید و ترساندن او می تواند مشکل آفرین باشد بنابراین هرگز به او نگویید: « اگر غذا نخوری به معلمتان خواهم گفت.» هراس از مدرسه، ترس شدیدی است که فقط در مورد مدرسه وجود دارد و کودک در مکان های دیگر می تواند دوری از مادر را تحمل کند. این ترس می تواند از بخش خاصی از مدرسه، عملکرد تحصیلی یا محیط مدرسه یا در اثر تجربه اتفاق های ناخوشایند، مانند آزاردیدن از دوستان در مدرسه یا مشکلاتی در مسیر خانه تا مدرسه باشد. در این موارد پی بردن به علت هراس، برای اقدام های درمانی ضروری است. راه ح? ...
1809052

تصادف اتوبوس تیم خونه به خونه مازندران در جاده هراز

اتاق خبر 24: اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال خونه به خونه مازندران که برای بازی فردا عازم شهر مقدس قم بود در جاده هزار و منطقه آب اسک دچار سانحه رانندگی شد. علت تصادف انحراف به چپ و سبقت بدموقع راننده پراید بود که با سرعت عمل به موقع راننده اتوبوس ختم به خیر شد و به هیچ یک از اعضای تیم آسیبی وارد نشد ولی راننده پراید دچار مصدومیت شد که با یک دستگاه آمبولانس روانه بیمارستان شد. پس از این اتفاق بازیکنان با دو دستگاه اتوبوس بین راهی هم اکنون به تهران رسیدند و تا ساعتی دیگر با یک دستگاه اتوبوس راهی شهر مقدس قم خواهند شد. وضعیت جسمی و روحی بازی ...
1545942

کشف یهوئی ...

دیروز بعد از ظهر باید به مراسم ختم مادرزن یکی از بزرگواران عکاسی شهر می رفتم و برای همین با اتوبوس راه افتادم و تا به مسجد برسم ، ی اعتی در اتوبوس بودم ... وسط های مسیر مجبور بودم اتوبوس را عوش م و در اتوبوس دوم به یک جریان برخوردم ! ادامه مطلب
929687

سریع و فشرده - اتوبوس

سریع و فشرده محمد سر. یک نظریه خیلی معتبر ترافیکی می گوید وقتی یک اتوبوس تا آ.ین ظرفیت ممکن پرباشد و دیگر هیچ جایی برای حتی یک نفر هم در آن پیدا نشود؛ باز هم 20 نفر دیگر می توانند سوار آن شوند. این نظریه بار ها آزمایش شده و اکنون هم به صورت روزانه مورد آزمون و همینطور استفاده کاملا کاربردی قرار می گیرد. ظرفیت اتوبوس ها در کارخانه بر اساس تعداد صندلی ها و فضای ایستادن میان آن ها تعیین می شود. قبلا که جمعیت کمتر بود صندلی ها مثل نیمکت های مدرسه پشت سر هم چیده شده بود اما فناوری طراحی اتوبوس های شهری پیشرفت کرد و حالا صندلی ها بیشتر در...
2383483

, نقشه های اتوکد معماری ترمینال پایانه اتوبوس ,dwg

, نقشه های اتوکد معماری ترمینال پایانه اتوبوس ,dwg تاریخ ایجاد 28/06/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه قیمت: 7000 تومان حجم فایل: 4721 kb تعدادمشاهده 1 نقشه های اتوکد معماری ترمینال پایانه اتوبوس توضیحات: نقشه های اتوکد معماری ترمینال پایانه اتوبوس - ، این فایل کامل با موضوع ترمینال اتوبوس شامل سایت پلان ترمینال اتوبوس ، پلان مبلمان ترمینال اتوبوس ، نماهای معماری ترمینال اتوبوس ، مقاطع ترمینال اتوبوس و ... می باشد ، طراحی و معماری ترمینال اتوبوس طبق نم? ...
1905460

نیمی از اتوبوس های دنیا تا سال ۲۰۲۵ برقی می شوند

نیمی از اتوبوس های دنیا تا سال ۲۰۲۵ برقی خواهند بود و چین به یکی از قطب های تولید و استفاده از این اتوبوس ها مبدل می شود. تحقیقات بلومبرگ حاکیست که تا سال ۲۰۲۵ تعداد اتوبوس های برقی مورد استفاده در ناوگان های حمل و نقل عمومی سه برابر خواهد شد. تعداد این اتوبوس ها در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۸۶ هزار اتوبوس بوده است.اما این رقم در هفت سال آینده به حدود ۱.۲ میلیون واحد اتوبوس افزایش می یابد. بنابر این ۴۷ درصد از کل ناوگان اتوبوسرانی درون شهری دنیا را اتوبوس های برقی تشکیل خواهند داد.استقبال چینی ها از اتوبوس های برقی با توجه به نیاز داخلی بالای این کشور بسیار ...
924148

بررسی اتوبوس مان در کلاس وی ای پی

اتوبوس بین شهری مان دارای قطعات آلمانی می باشد یک رقیب قدرتمند برای دیگر برندهامیباشد توانسته جای در دل مشتریان خود بازکند یک اتوبوس با طراحی وزیبایی خوب وساده به عنوان یک اتوبوس بین شهری شناخته میشود ودررانندگی حس خوبی را به راننده انتقال میدهد طراحی داشبوردزیبا و کنترل کلیدهابرای راننده آسان میباشد میدان دید جلو برای راننده وسیع است چون این اتوبوس دارای شیشه جلو خوب برای نشان دادن زاویه دید میباشد در کل طراحان این اتوبوس جوری طراحی کرده اند درست بیان دیگر هم مو رد پسند اتوبوس دوستدان باشد طراحی جلو اتوبوس:اگرازنمای جلو به این اتوبوس نگاه . آ...
865725

خُنَکا

نمی دانم اگر این خنکایی که از لای در مغازه های می زد بیرون، نبود؛ من به چه امید تابستان را زنده می ماندم! اردویی که در پیش داریم، اردوی معارفه ی ورودی دهم مدرسه است. بچه ها تا به حال همدیگر را ندیده اند. یکی از مهم ترین هدف های اردو این است که آدم ها را شباهت های معنی دارشان کنار هم بنشاند، نه صرفا اتفاق. این کمک می کند که سریعتر با هم آشنا شوند و زودتر در مدرسه احساس راحتی کنند. هر چند من در فائزون هیچ وقت احساس راحتی ن.؛ امیدوارم این ها بتوانند مثل الهه مدرسه شان را دوست داشته باشند. تمام آن چیزی که من را حسرت به دل می گذارد، اتاق تفکر ریاضی است و تصور این ?...
1580695

اتوبوس شگفت انگیز دبی

اتوبوس شگفت انگیز دبی اتوبوس شگتور دبی زمستان 96فت انگیز دبی یکی از مهیتور دبی دی 96ج ترین تفریحات دبی میباشد که تور دبی بهمن 96برای نخستین بار در خاورمیانه ارائه می شود و مورد استقبال گردشگران تور دبی میباشد.اتوبوس دریایی دبی یک وسیله نقلیه است که در خشکی به شکل اتوبوس و در آب به صورت یک اتوبوس دریایی عمل می کندتور دبی اسفند 96. داخل اتوبوس شگفت انگیز دتور دبی نوروز 97بی به امکانات مختلفی از جمله سیستم برودتی مجهز گردیده است. جلیقه نجاتتور دبی تعطیلات فروردین 97 و سایر تجهیزات مورد نیاز در مواقع ضروری نیز در اتوبوس تفریحی دبی تعبیه گردیده است. یک ...
1088896

واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی

واژگونی اتوبوس دختران اردوی فرزانگان + ع اعلام عزای عمومی در هرمزگان اسامی دانش آموزان جانباخته در ادامه مطلب… واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی اطلاعات بیشتر کلیک کنید واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی واژگونی اتوبوس دختران اردوی فرزانگان + ع اعلام عزای عمومی در هرمزگان ادامه مطلب
255226

36+

فردا مجبورم یه سفر کاری 1100 کیلومتری رو با اتوبوس برمهمه جاده های مسیر هم بارون زده و لغزنده شدناز مردن نمیترسم هاولی الان که قراره اون اتفاق خوب 37 بیوفتهدوست ندارم بمیرمالان وقت حتی یه سرماخوردگی ساده هم نیستمیخوام هر روز کاملا آماده و سرحال بشینم منتظر 37 پ ن:فکر کنم بیشتر از 12 ساله که همچین مسیری رو با اتوبوس سفر ن.
66745

مسافرِ اتوبوس خطِ معمولی

داستانِ کوتاه : همه چیز با یک ساعتِ "چار. جردن" شروع شد، و البته آن رو.مه، رو.مه ها خیلی مهم اند. شش صبح بود که به ایستگاه رفتم، اتوبوس ها را دوست داشتم، صبح های زود جان می دهد برای اینکه بنشینی در اتوبوس، بروی ایستگاهِ آ.، بعد دوباره برگردی ایستگاهِ اول؛ از کودکی همینطور بزرگ شده بودم، از آن روز که در مدرسه، زنگِ انشاء بود و از آن روزهایی که موضوع آزاد می شود. از آن دموکراسی های ناگهانی توسطِ دیکتاتور ها. راستش آن روز، روزِ مهمی در زندگیِ من شد، اینطوری نبود که صبح بیدار شوم و بگویم «آه، پسر، امروز روزِ مهمی در زندگی تو خواهد شد.» نه، آن روز بی اجازه آمد...
1622564

تصادف اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر

به گزارش خبر فوری، این حادثه در جاده کمربندی شهر گرد در شمال اهواز روی داده است. این در حالیست که سخنگوی اورژانس دقایقی پیش اعلام کرد: که در این سانحه 5 نفر کشته شدند. وزارت بهداشت اکنون اعلام کرد: کشته های تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی به ۷ نفر افزایش یافته است. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با کمال تاسف، طی سانحه تصادف در اردوی راهیان نور تعدادی از دانش آموزان عزیزمان جان باختند. اسامی مصدومان حادثه اتوبوس راهیان نور به شرح زیر است: .. ادامه خبر
1617963

تصادف اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر

به گزارش خبر فوری، این حادثه در جاده کمربندی شهر گرد در شمال اهواز روی داده است. این در حالیست که سخنگوی اورژانس دقایقی پیش اعلام کرد: که در این سانحه 5 نفر کشته شدند. وزارت بهداشت اکنون اعلام کرد: کشته های تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی به ۷ نفر افزایش یافته است. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با کمال تاسف، طی سانحه تصادف در اردوی راهیان نور تعدادی از دانش آموزان عزیزمان جان باختند. اسامی مصدومان حادثه اتوبوس راهیان نور به شرح زیر است: ..ادامه خبر
509373

راننده اتوبوس باتجربه پیرزن را زیر گرفت و کشت و فرار کرد

راننده اتوبوس باتجربه پیرزن را زیر گرفت و کشت و فرار کرد به گزارش مجله اینترنتی کـــــافـــــه ۷ : امروز یک دستگاه اتوبوس شهری در همدان به خانمی برخورد کرد و باعث فوت او شد.راننده اتوبوس باتجربه پیرزن را زیر گرفت و کشت و فرار کرد کافه ۷ : علی فکری رئیس پلیس police راهنمایی و رانندگی همدان با اشاره به وقوع یک تصادف crash در منطقه سرگذر، اظهار کرد: ساعت ۱۳ امروز یک اتوبوس شهری در همدان به خانمی برخورد کرد و باعث مرگ او شد. کـــــافــــــه ســـــــون : وی با بیان اینکه این حادثه incident در منطقه سرگذر اتفاق افتاده است، گفت: راننده به هنگام دور زدن ...
1250573

مرور خاطرات روزهای اول مدرسه

روز اول مهر حس و حال من خوب تر از همیشه است.شروع سال تحصیلی بعد از حدود ده سال از آ ین روزهایی که مدرسه می رفتم؛ هنوز هم باعث شوقم میشود.امروز که از پنجره اتوبوس بچه های مدرسه ای رو می دیدم در خودم همون ذوقی رو حس می که در دوران مدرسه با نزدیک شدن مهر تجربه می . گمانم از اول دبستان خاطرم مانده که پاییز فصل تلاش و کوشش است.تا مدتها و شاید تا همین الان اول مهر من رو یاد دو موضوع می اندازه.یکی شروع فصل کشت و کار و دیگری شروع درس و مدرسه. گرچه الان با سال اول دبستان من خیلی فرق کرده و در زندگی شهرنشینی شروع سال زراعی چندان دیده و حس نمی شود.با این حال حس خوب همین د ...

اتفاق در اردوی مدرسه با اتوبوس