آیین نامه نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت به تصویب رسید


2714520

آیین نامه نحوه انتقال تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت به تصویب رسید

هیئت ت آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه انتقال تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت وسایل نقلیه را تصویب کرددر جلسه هیئت ت که به ریاست حجت ال والمسلمین رییس جمهوری برگزار شد، آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع نحوه انتقال تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت به تصویب رسید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است و انتقال دهنده می­تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده م? ...
1589770

نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت

نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت : مطابق مواد 35 تا38 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده35ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. ماده36ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح ? ...
2146681

تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث

ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه و هیات ان چارچوب تخفیفات بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از رانندگان قانونمدار و برقراری عد ، ضوابط تخفیفات حق بیمه شخص ثالث تغییر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، همتی در خصوص آیین نامه ماده ۱۸ بیمه نامه شخص ثالث گفت: در آیین نامه قبلی در صورتی که شخصی تصادف میکرد با یکبار استفاده از خسارت شخص ثالث کل تخفیفات آن از بین می رفت اما در آیین نامه جدید به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران ترتیبی اتخاذ شد که در تصادفات منجر به خسارت مالی برای بار اول ۲۰واح ...
961218

مصوبه هیات .ان در بیمه شخص ثالث برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی

در راستای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریح در امر دریافت خسارت، هیات .ان یک آیین نامه ی اجرایی قانون بیمه اجباری در خسارات وارده به شخص ثالث در گروه بیمه شخص ثالث خودرو را تصویب نمود.این آیین نامه عصر یکشنبه 8ام مرداد ماه در جلسه ی هیات .ان به ریاست . جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسیده و طی آن برای دریافت خسارت بدنی در تصادفات رانندگی، ذی نفع می تواند به طور مستقیم برای دریافت خسارت خود با ارائه اصل یا تصویر برابر اصل شده ی مدارک مربوطه به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را مطالبه نماید.در بخشی از این آیین نامه آمده؛ "همچنین زیان د...
1579915

حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه شخص ثالث

حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه شخص ثالث : مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده6 ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود. تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه د? ...
960687

هیات .ان آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کرد

هیات .ان آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کرد /سند آسیب شناسی مدیریت بحران در کلان.ای کشور تصویب شد هیات .ان با هدف مراعات حقوق خسارت دیدگان و چگونگی دریافت خسارت با سهولت بیشتر در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کرد. ادامه مطلب
1589772

نحوه پرداخت خسارت شخص ثالث

نحوه پرداخت خسارت شخص ثالث : مطابق مادتین 31 و32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده31ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. ماده32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم ? ...
1411747

بیمه حوادث

این بیمه نامه هر نوع حادثه ای که منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و یا جزئی از کار افتادگی موقت و صدمات جسمی گردد را تحت پوشش قرار می دهد.پوشش بیمه نامه حوادث خطرات ناشی از حوادث در طول 24 ساهت شبانه روز در هر مکان در طول مدت بیمه شامل می شود بیمه حوادث تمامی خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، مسافرت و ... را تحت پوشش قرار می دهد.بیمه حوادث اشخاص که عبارتند از:1 - بیمه حوادث انفرادی2 - بیمه حوادث گروهی3 - بیمه حوادث کارکنان ت4 - بیمه حوادث دانش آموزی5 - بیمه حوادث دانشجویان6 - بیمه حوادث مهدکودک ها7 - بیمه حوادث سازمان ها8 - بیمه حوادث گروهی کوتاه مدت9 - بیمه ح ...
1014392

ارزیاب خسارت بیمه ای چه شخصی است

سؤال : ارزیاب خسارت بیمه ای چه شخصی است؟ پاسخ : در پاسخ به سؤال شما آیین نامه شماره 85 بیمه مرکزی ایران عینا ً در زیر درج می گردد آیین نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آیین نامه تنظیم امور ارزی خسارت بیمه ای» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱- ارزیاب خسارت بیمه ‏ای شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است که دارای پروانه ارزی خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و ...
1164368

انتقال پرتفوی خسارت

انتقال پرتفوی خسارت، مبادله اتکایی است که در آن تعهدات خسارتی که واقع شده اند و در نهایت پرداخت می شوند به بیمه گر اتکایی واگذار می شود. انتقال پرتفوی خسارت در اصل تبدیل به سرمایه ارزش زمانی ذخایر خسارت معوق است و نوعی بیمه اتکایی گذشته نگر است. حق بیمه برابر است با ارزش فعلی خسارت های معوق به علاوه هزینه ها، سرمایه ریسک و حاشیه سود. بر این اساس انتقال پرتفو خسارت به صورت درصدی از ذخیره خسارت معوق در پایان دوره زمانی قرارداد تعیین می شود. این درصد معمولاً بین 100 تا 80 درصد ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته می شود. انتقال پرتفوی خسارت روشی موثر برای ش ...
1988313

اعمال تغییرات ماده ۱۸در بیمه نامه های ثالث

حق بیمه ثالث افزایش نیافته،بلکه درصد تخفیفات به ازای هر سال ۵درصد شده در نتیجه خودرویی با ۴ سال تخفیف قبلا ۳۰% تخفیف داشت الان ۲۰% داره که به نسبت قبل حق بیمش بیشتر میشه و الا گرانی یا افزایش قیمت در نرخ حق بیمه ها وجود ندارد بیمه عمر پاسارگاد به صورت کلی: 1- کل تخفیفات از 8 سال شده 14 سال و سال 14ام تخفیفات پر می شود و هر سال 5% تخفیف دارد. 2- در صورت یک بار خسارت جانی و یا حوادث راننده ، 6 سال یعنی 30 درصد از میزان تخفیفات ر می گردد . 3- در صورت خسارت مالی 4 سال یعنی 20 در صد از تخفیفات ر می گردد. بیمه عمر سامان
1913454

تغییر تخفیفات بیمه شخص ثالث چه نتایجی دارد؟

ایسنا: در سال گذشته قانون بیمه شخص ثالث به طور کلی تغییر کرد و قانون جدیدی تصویب شد که این قانون پرجزئیات بوده و در امور مختلف شفاف تر و روشن تر بوده است. یکی از این بخش ها مربوط به آئین نامه ماده ۱۸ است که برخی تخفیفات را تعیین تکلیف کرده است. این آئین نامه ها از هفته گذشته لازم الاجرا شد. طبق آئین نامه جدید تخفیف های عدم خسارت بیمه ثالث تغییر کرده و این تغییرات براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می شود. به این ترتیب که براساس ماده ۶ آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به پنج درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف ه ...
1047729

انواع بیمه حوادث و پوشش های بیمه حوادث در وبیمه

در تعریف بیمه ای میتوان گفت که حادثه اتفاقی هست که بر اثر یک عامل خارجی ، بدون دخ و غرض بیمه شده و وارثین بیمه شده اتفاق می افتد و باعث صدمه و جراحت بیمه شده میشود ، که البته حادثه را باید پزشک معتبر شرکت بیمه ای تایید کند. مواردی که شامل بیمه حوادث میشود : حادثه منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و جزئی ، ازکارافتادگی موقت ، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی. بیمه حوادث ، خسارت معینی ( در بیمه نامه قید شده ) برای فوت بیمه شده یا نقص عضو و ازکارافتادگی و جبران هزینه های درمانی بر اثر حادثه میپردازد. پوشش های اصلی بیمه حوادث 1- ? ...
5563

سؤال شماره 34 :حادثه ومشکلات اشخاص درصورت نداشتن قراردادهای پیمانکاری مربوطه

سؤال شماره 34 : کار من به گونه ای است که خیلی از کارهایم را به پیمانکاری میدهم که اکثر این واگذاریها به صورت شفاهی می باشد و قرارداد کتبی نداریم ، اشکالی ندارد پاسخ: در پاسخ به سؤال شما موارد زیر را به اطلاع می رسانم 1 – آنچکه بیان میشود در ارتباط با حوادث کاری است که منجر به صدمه به اشخاص می شود بدین معنی که قرارداد نداشتن شما چه تأثیری در رابطه کاری شما و یا مسایل مالی و امثال آن با طرف قراردادشما و دیگر اشخاص دارد در تخصص اینجانب نمی باشد لذا آنچکه گفته می شود در ارتباط با حوادث کاری و مسئولیت اشخاص است 2 – قرارداد و یا پیمان در آیین نامه ایمنی امور
1695490

توضیحات بیمه نامه حوادث اتباع خارجی (شرکت حیات امن)

توضیحات بیمه نامه حوادث اتباع خارجی (شرکت خدمات بیمه ای حیات امن)www.hayateamn.ir بیمه حوادث: شامل پوشش هر نوع حادثه ای که برای اتباع خارجی رخ دهد طبق ج زیر: تعریف حادثه: حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت بیمه شده گردد. خسارت قابل تأمین: این بیمه نامه فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی را که مستقیماً ناشی از حادثه باشد تأمین می نماید. خطرات بیمه شده: تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) می باشد. تحقق خطر ...
1688332

توضیحات بیمه نامه حوادث اتباع خارجی (شرکت حیات امن)

توضیحات بیمه نامه حوادث اتباع خارجی (شرکت خدمات بیمه ای حیات امن) بیمه حوادث: شامل پوشش هر نوع حادثه ای که برای اتباع خارجی رخ دهد طبق ج زیر: تعریف حادثه: حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت بیمه شده گردد. خسارت قابل تأمین: این بیمه نامه فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی را که مستقیماً ناشی از حادثه باشد تأمین می نماید. خطرات بیمه شده: تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) می باشد. تحقق خطرات زیر نی ...
51124

آیین نامه' جبران خسارت ناشی از بازداشت' ابلاغ شد

از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه' جبران خسارت ناشی از بازداشت' ابلاغ شد آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد. متن این آیین نامه در پنج فصل تعاریف، تشکیلات، شیوه رسیدگی، اجرای رای و سایر مقررات، 27 ماده و 9 تبصره ابلاغ شد.متن این آیین نامه به شرح زیر است:در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد . دادگستری ' آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت '، به شرح مواد آتی است.فصل اول: تعا
1589775

مصادیق بازیافت وجوه پرداخت شده توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی

مصادیق بازیافت وجوه پرداخت شده توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی : مطابق ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده25ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند: الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند. ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ? ...
2459540

ماده۳ قانون شخص ثالث.

ماده۳ قانون شخص ثالث ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب ...
593271

. رایگان پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق .

پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق . محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسیعنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق .دسته: حقوق و علوم .فرمت فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات پروژه: 189فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید______________________________________________________بخشی از مقدمه:گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و .ین حقوقی درزمینه چگونه...
1589777

مصادیق تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی

مصادیق تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی : مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده21ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، ری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر موضوع ماده (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خار ...
1910224

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378دریافت |
592679

. پاو.وینت شرایط اعتبار مقررات .تی و نحوه نظارت بر آیین نامه های .تی

. پاو.وینت شرایط اعتبار مقررات .تی و نحوه نظارت بر آیین نامه های .تی شرایط اعتبار مقررات .تی نحوه نظارت بر آیین نامه های .تی 21اسلاید عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه .تی خواهد شد. در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عد. اداری در مورد شکایت . ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه 1358 آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک ها و سازمان امور اد ... دریافت فایل [ادامه مطل...
1931153

آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای... جبران خسارت ناشی از بازداشت

بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغ د. متن این آیین نامه که در ۲۷ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده است، به شرح زیر است: در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­ باشد: الف ـ ق? ...
1934167

آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای... جبران خسارت ناشی از بازداشت

بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغ د. متن این آیین نامه که در ۲۷ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده است، به شرح زیر است: در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­ باشد: الف ـ ق? ...
496966

نکات ساخت است.

نکات ساخت است. برای پیشگیری از حوادث موجود در محل مخازن آب و است.ها که می تواند منجر به صدمات جانی و مالی شود آیین نامه ای منتشر شده است . این آیین نامه برای زمانی که کارگران در مخازن و یا است. ها مشغول به فعالیت هستند تدوین شده است . توجه به نکات مطرح شده در این آیین نامه و همچنین آیین نامه هایی که درباره مراحل دیگر نوشته شده است از جمله ساخت است. مونتاژ ، حمل و نقل و … امری لازم می باشد . در این مقاله از سایت پارسیان است. به بیان مواردی از آیین نامه که مرتبط به ساخت است. می باشد ، می پردازیم . شرکت پارسیان است. به عنوان شرکتی معتبر در زمینه ساخت است. می ب
521358

نکات ساخت است.

نکات ساخت است. برای پیشگیری از حوادث موجود در محل مخازن آب و است.ها که می تواند منجر به صدمات جانی و مالی شود آیین نامه ای منتشر شده است . این آیین نامه برای زمانی که کارگران در مخازن و یا است. ها مشغول به فعالیت هستند تدوین شده است . توجه به نکات مطرح شده در این آیین نامه و همچنین آیین نامه هایی که درباره مراحل دیگر نوشته شده است از جمله ساخت است. مونتاژ ، حمل و نقل و … امری لازم می باشد . در این مقاله از سایت پارسیان است. به بیان مواردی از آیین نامه که مرتبط به ساخت است. می باشد ، می پردازیم . شرکت پارسیان است. به عنوان شرکتی معتبر در زمینه ساخت است. م...
1589771

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه گر

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه گر : مطابق مادتین 33 و34 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده33ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود. ماده34ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گز ...
1504394

پاو وینت در مورد آئین نامه ایمنی مخازن آب و است ها

پاو وینت در مورد آئین نامه ایمنی مخازن آب و است ها لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی: powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 11 اسلاید قسمتی از متن فایل ی هدف: هدف از تدوین این آیین نامه پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی در حین کار کارگران در محل مخازن آب و است ها می باشد. با عنایت به اینکه تاکنون آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه ایمنی در مخازن آب و است ها در مجموعه آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی وجود نداشته، بنابراین آیین نامه مذکور برای زمان بهره برداری از مخازن و است ها که کارگران در آن محیط اشتغال ب? ...
1048040

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های عمر و حوادث

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت عمر و حوادث الف ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث گروهی : مدارک مشترک : آ ین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده ادامه مطلب
1746499

بیمه بدنه

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد. علاوه بر موارد فوق ش ت شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد خسارت هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می باشد. بنابراین این گروه بیمه را می ? ...
946853

آیین نامه اجرایی بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

شاید بسیاری از افراد ،هنگام بروز حوادثات رانندگی، از قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آگاه نباشند. آیین نامه اجرایی ماده ( 3) (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت .ان به شرح زیر است:آیین ­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیههیأت .ان در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی . ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح ز?...
929386

آیین نامه کنترل ساختمان به تصویب رسید/خشم پنهان .ان !

روز گذشته آیین نامه کنترل ساختمان با رویکرد جداسازی بخش کنترل از درون آیین نامه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید. به گزارش ایسنا، پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست .ت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد. پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام .ی را در بر داشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نا...
1579920

خسارت بدنی و مالی به شخص ثالث

خسارت بدنی و مالی به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند ش تگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون. ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخ ...
650120

بررسی حوادث کاری و استناد به آیین نامه های مرتبط با موضوع

بررسی حوادث کاری و استناد به آیین نامه های مرتبط با موضوع در عصری که درآن به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی وتجربه کافی در امر کا...
100606

نحوه دریافت خسارت از صندوق تانین خسارتهای بدنی

نحوه دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی صندوق تأمین خسارات بدنی به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار . و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورش.تگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. ادامه مطلب
2410203

رانندگی بدون گواهینامه،مجازات،پرداخت دیه | بیمه برگ

مجله بیمهرانندگی بدون گواهینامه چه عواقبی دارد؟بیمه بدنه بیمه شخص ثالثرانندگی در تمامی کشور ها نیازمند داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه است. پرداخت دیه در صورت نداشتن گواهینامهاگر راننده ای که گواهینامه دارد دچار تصادف شود، بیمه شخص ثالث خسارت زی ده را جبران می کند.اگر راننده فاقد گواهینامه نیز باشد، شرکت بیمه باز هم خسارت زی ده را به طور کامل جبران می کند اما اینبار پس از پرداخت خسارت ثالث، تمام مبلغ پرداختی را از راننده پس می گیرد. پرداخت خسارت در تصادفاتی که گواهینامه راننده مقصر مشروط است چگونه انجام می شود؟طبق آیین نامه راهنمایی و را ...
1034621

نقص فنی در کتاب آیین نامه رانندگی

می دونید به چی می گیم نقص فنی؟ به هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که باعث به وجود اومدن شرایط زیر بشه، نقص فنی می گیم: کاهش ضریب ایمنی در رانندگی افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا آلودگی بیش از حد مجاز صدا طبق قانون، موارد زیر نقص فنی محسوب میشن: نداشتن چراغ های جلو و عقب نامیزان بودن چرخ های جلو و یا فرمان حساس و میزان نبودن ترمز پایی نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک چرخ نداشتن برف پاک کن در بارندگی نداشتن زنجیر چرخ در یخبندان دود کتاب آیین نامه در درایورشو... همین حالا بخونید... رایگان
221267

. پاو.وینت شرایط اعتبار مقررات .تی و نحوه نظارت بر آیین نامه های .تی

اختصاصی از یارا فایل . پاو.وینت شرایط اعتبار مقررات .تی و نحوه نظارت بر آیین نامه های .تی . با . و پر سرعت . شرایط اعتبار مقررات .تینحوه نظارت بر آیین نامه های .تی21اسلایدعدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه .تی خواهد شد. در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عد. اداری در مورد شکایت . ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای دادبرابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه 1358 آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک ها و سازمان امور...
2407519

مراحل شکایت از راننده فراری،مجازات،پرداخت خسارت | بیمه برگ

مجله بیمهدریافت خسارت در تصادفاتی که مقصر حادثه متواری شده است.بیمه شخص ثالثدر حوادث رانندگی اولین موضوع مهم، تعیین و تشخیص مقصر حادثه است. مقصر حادثه شخصی است که مستقیما باعث ایجاد تصادف و ورود خسارت شده است. پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمهاز آنجایی که داشتن بیمه شخص ثالث برای همگان اجباری شده است در تصادفات رانندگی خسارات شخص ثالث زی ده توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.اگر تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی شوند شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت، گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، مقامات انتظامی و پزشکی قانونی را مطالبه کرده و سپس 50% از خسارت را می پردازن ...
2735215

موضوع فعالیت کارگزاری های بیمه

به موجب ماده 2 آیین نامه 92 شورای عالی بیمه موضوع فعالیت کارگزاری های بیمه عبارت اند از : 1. دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی 2. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه 3. اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از موسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار 4. پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار صادر شده است . شامل اعلام خسارت و اخذ رسید ، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرون ...
1934934

مجلس، واژه امهال بانکی را تفسیر کرد

در متن استفساریه مجلس درباره چگونگی امهال وام که ۴ بهمن به تصویب رسیده آمده است: «آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ داد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه زام نشده و ا امات و محدودیت های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات گیرنده و بانک نمی شود؟» در پاسخ به این استفساریه آمده است: «بله. منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه موض? ...
5277

سؤال شماره 34 :حادثه ومشکلات اشخاص درصورت نداشتن قراردادهای پیمانکاری مربوطه

سؤال شماره 34 : کار من به گونه ای است که خیلی از کارهایم را به پیمانکاری میدهم که اکثر این واگذاریها به صورت شفاهی می باشد و قرارداد کتبی نداریم ، اشکالی ندارد پاسخ: در پاسخ به سؤال شما موارد زیر را به اطلاع می رسانم 1 – آنچکه بیان میشود در ارتباط با حوادث کاری است که منجر به صدمه به اشخاص می شود بدین معنی که قرارداد نداشتن شما چه تأثیری در رابطه کاری شما و یا مسایل مالی و امثال آن با طرف قراردادشما و دیگر اشخاص دارد در تخصص اینجانب نمی باشد لذا آنچکه گفته می شود در ارتباط با حوادث کاری و مسئولیت اشخاص است 2 – قرارداد و یا پیمان در آیین نام
243091

سؤال شماره 34 :حادثه ومشکلات اشخاص درصورت نداشتن قراردادهای پیمانکاری مربوطه

سؤال شماره 34 : کار من به گونه ای است که خیلی از کارهایم را به پیمانکاری میدهم که اکثر این واگذاریها به صورت شفاهی می باشد و قرارداد کتبی نداریم ، اشکالی ندارد پاسخ: در پاسخ به سؤال شما موارد زیر را به اطلاع می رسانم 1 – آنچکه بیان میشود در ارتباط با حوادث کاری است که منجر به صدمه به اشخاص می شود بدین معنی که قرارداد نداشتن شما چه تأثیری در رابطه کاری شما و یا مسایل مالی و امثال آن با طرف قراردادشما و دیگر اشخاص دارد در تخصص اینجانب نمی باشد لذا آنچکه گفته می شود در ارتباط با حوادث کاری و مسئولیت اشخاص است 2 – قرارداد و یا پیمان در آیین نام
1836102

آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها فرمت:پاور پوینت تعداد اسلاید:14 قابل ویرایش و آماده پرینت لینک ید و پایین صفحه متن نمونه اسلاید: هدف از تدوین این آئین نامه به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و حفظ و صیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد. ... دریافت فایل
1822543

آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها فرمت:پاور پوینت تعداد اسلاید:14 قابل ویرایش و آماده پرینت لینک ید و پایین صفحه متن نمونه اسلاید: هدف از تدوین این آئین نامه به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و حفظ و صیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد. ... دریافت فایل
1943086

صندوق تأمین خسارتهای بدنی - حق جو

صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟خسارت های بدنی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد شده است و به دلایل گوناگون که در زیر بیان خواهیم کرد قابل پرداخت از طرف بیمه گر نیستند را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد کرد. در چه مواردی خسارت بدنی اشخاص ثالث از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟در صورتی که شخص مسبب حادثه بیمه نامه نداشته باشد یا بیمه نامه اش گم شده باشد.در صورتی که بیمه نامه مسبب حادثه باطل شده باشد. (قرارداد زمانی باطل تلقی می شود که یا یکی از شرایط صحت قرارداد وجود نداشته باشد یا اظهارات بیمه گذار در زمان عقد خلاف واقعیت باش ...
1343048

نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار 20 ص

نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار 20 صفایل نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار 20 ص را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار 20 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 33 نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار میزان وفور حوادث (accident frequency rate) (afr) عبارت است از نسبت حوادث اتفاق افتاده در یک زمان معین(معمولاً ی ال) بر مجموع ساعات کار کل کارگران در همان زمان ضربدر یک میلیون afr______________________________ = میزان شدت حوادث accident severity rate (asr) میزان شدت حادثه یا بسامد شدت حوادث ا? ...
166152

. تحلیل هزینه های حوادث شغلی منجر به مرگ در .... فایل ورد (word)

. تحلیل هزینه های حوادث شغلی منجر به مرگ در .... فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . تحلیل هزینه های حوادث شغلی منجر به مرگ در .... فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . تحلیل هزینه های حوادث شغلی منجر به مرگ در .... فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . تحلیل هزینه های حوادث شغلی منجر به مرگ در .... فایل ورد (word) : سال ان...
1547693

بیمه نامه های عمر ایران از پرداخت غیرحضوری خسارت منع شدند

پیش از این بیمه عمر ایران در شرایطی به پرداخت غیرحضوری خسارت منجر می شد، اما در اطلاعیه ای که روابط عمومی شرکت بیمه ایران منتشر نموده، از این درخواست و پرداخت غیرحضوری حواله خسارت بیمه نامه های عمر شرکت بیمه ایران ممنوع می باشد. همین طور طبق این اطلاعیه بیمه شدگان عمر بیمه ایران برای دریافت وام نیز می باید به صورت حضوری و با ارائه ی مدارک شناسایی کامل مراجعه نمایند. اطلاعیه شرکت بیمه ایرانباتوجه به ضرورت نظارت دقیق تر در مراحل پرداخت وام و حواله های خسارت ( باز ید ، دریافت غرامت ، استرداد سرمایه و ... ) بیمه نامه های عمر دارای ذخیره ، معاونت نظارت ب? ...
744661

. , آیین نامه حفاظتی , کارگاه های ساختمانی - پاو.وینت

فهرست مطالب: . , آیین نامه حفاظتی , کارگاه های ساختمانی - پاو.وینت تاریخ ایجاد 21/06/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 77 سلاید قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2 . پاو.وینت آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمان 77 سلاید مطالب مرتبط دراین زمینه : هدف از تدوین این آیین‎نامه پیشگیری از حوادث منجر به‎صدمات و خسارات‎جانی‎و مالی در عملیات‎ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی‎انسانی شاغل در کارگاه های‎ساختمانی است. فهرست مطالب : فصل اول – هدف، دامنه...
1589773

نحوه دریافت خسارت شخص ثالث زیان دیده

نحوه دریافت خسارت شخص ثالث زیان دیده : مطابق ماده 26 و ماده30 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : ماده26ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد. ماده30ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت ...
1684052

اهمیت توجه به نظریه پزشکی قانونی در بررسی حوادث کاری که منجر به فوت حادثه دیده می شود

اهمیت توجه به نظریه پزشکی قانونی در بررسی حوادث کاری که منجر به فوت حادثه دیده می شود ______________________________ همانگونه که استحضار دارید ماده 13 آیین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده 99 قانون کارچنین مقرر می دارد ماده 13 : درهنگام بررسی حوادث منجربه فوت ونقص عضو،بازرسان کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند. اگر چه مخاطب این مقرره ، بازرسان محترم کار می باشند ولی همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری چه بازرس کار و چه کارشناس رسمی دادگستری باید توجه داشته باشیم که توجه به مقرره مذکور از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار ...
70007

خسارت در دیر کرد

بد.اری که از پرداخت بدهی خود خودداری می کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته ایم. خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی یک . دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر...
1885088

انواع بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث بیمه نامه حوادث تعهد بیمه گر در این بیمه نامه شامل فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی )،هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ،غرامت روزانه عمومی، غرامت روزانه بستری در بیمارستان میباشد که به صورت گروهی و انفرادی صادر می گردد. در این بیمه نامه بیمه گر متعهد می شود تا در قبال دریافت حق بیمه مقرر، خسارات ناشی از بروز حادثه را بر اساس سرمایه تعهد شده جبران نماید. انواع بیمه نامه های حوادث: حوادث گروهی : حوادث گروهی ی اله ،حوادث گروهی تورهای مسافرتی، حوادث مصوبه کارکنان تحوادث انفرادی : ناشی از کار و حرفه، مأموریت ...
1664275

انواع بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث بیمه نامه حوادث تعهد بیمه گر در این بیمه نامه شامل فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی )،هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ،غرامت روزانه عمومی، غرامت روزانه بستری در بیمارستان میباشد که به صورت گروهی و انفرادی صادر می گردد. در این بیمه نامه بیمه گر متعهد می شود تا در قبال دریافت حق بیمه مقرر، خسارات ناشی از بروز حادثه را بر اساس سرمایه تعهد شده جبران نماید. انواع بیمه نامه های حوادث: حوادث گروهی : حوادث گروهی ی اله ،حوادث گروهی تورهای مسافرتی، حوادث مصوبه کارکنان تحوادث انفرادی : ناشی از کار و حرفه، مأموریت ...
63441

مجموعه آیین نامه ها و قوانین وضع شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی

مجموعه آیین نامه ها و قوانین وضع شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی هدف از تدوین این آیین نامه ها به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و حفظ و صیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد. آئین نامه سیستم اتصال به زمین اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی آئین نامه برقگیر حفاظتی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها
112670

مجموعه آیین نامه ها و قوانین وضع شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی

مجموعه آیین نامه ها و قوانین وضع شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی هدف از تدوین این آیین نامه ها به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و حفظ و صیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد. آئین نامه سیستم اتصال به زمین اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی آئین نامه برقگیر حفاظتی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها
383089

خسارت

خسارت تعریف واژه خسارت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرر.، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. عموما در بیمه هنگامی که دچار ضرر می شویم میگوییم که خسارت خورده ایم و از شرکت بیمه انتظار می رود تا آن را بر اساس بیمه نامه جبران کند. جدا از آنکه خسارت را شرکت چگونه شناسایی و جبران می کند ما به عنوان افراد و بیمه گذار نیازمند آن هستیم تا وظایفی را انجام دهیم تا هم خسارت را کاهش دهیم و هم اینکه به سرعت آنرا به بیمه گر ( شرکت بیمه ) اطلاع دهیم. لطفا توجه کنید که بهترین نحوه اطلاع رسانی به شرکت به صورت کتبی است. در اینجا وظایفی را که باید انجام دهیم شرح داده ایم: وظایف...
833556

آیین نامه اجرایی نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش تصویب شد

در جلسه هیات .ت به ریاست .؛ هیئت .ان در جلسه خود آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش را به تصویب رساند. به گزارش حوزه .ت گروه . باشگاه خبرنگاران جوان، هیات .ان عصر یکشنبه به ریاست حجت ال. والمسلمین . رییس جمهوری تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه هیئت .ت، آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» با هدف امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی و حذف دفاتر قانونی برای اشخاص حقیقی، به تصویب رسید. به موجب این ?...

آیین نامه نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت به تصویب رسید