آیا انسان ها می توانند با فرشته های خدا ارتباط برقرار کنند


2030358

آیا انسان ها می توانند با فرشته های خدا ارتباط برقرار کنند

آیا می توان با ملائکه و جبرئیل ارتباط برقرار کرد و صحبت نمود؟ پاسخ اجمالی از نظر عقلی، به دلیل نوع خلقت و بُعد روحی وجود انسان که مجرد و ملکوتی و هم سنخ ملائکه است، این ارتباط ممکن می شود. از نظر نقلی نیز، آیات مربوط به گفت وگوی مریم و ساره با فرشتگان، و … و روایات مربوط به تمثّل ملائکه برای انسان های غیر معصوم و نیز روایات گفت وگوی فرشتگان با حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) و … این مسئله را اثبات می کنند. اما آنچه گفته شد ا اماً به معنای تحقق این ارتباط برای همه انسان ها نیست. ادامه مطلب
841556

چگونه در هرجایی با هرفردی ارتباط برقرار کنیم

. ویدئو ارتباط موثر موضوع این هفته یکشنبه ها درمورد ارتباطات است. ما باید یاد بگیریم که چگونه در هرجایی و با هر.ی بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. انسان ها دارای سه نیاز اصلی خوراک، پوشاک و مسکن می باشند، اما چیزی که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان نیاز انسان شناخته می شود ارتباطات است. مطالعاتی که در قرن بیستم انجام شده، نشان می دهد .انی که توانسته اند با دیگران ارتباط برقرار کنند بسیار موفق تر بوده اند. افرادی که نمی توانند به خوبی ارتباط برقرار کنند، معمولا باج می دهند و زیر بار حرف زور می روند. این افراد معمولا دوستان کمی در اطراف خو...
673877

چگونه در هرجایی با هر فردی ارتباط برقرار کنیم

. ویدئو ارتباط موثرموضوع این هفته یکشنبه ها درمورد ارتباطات است. ما باید یاد بگیریم که چگونه در هرجایی و با هر.ی بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. انسان ها دارای سه نیاز اصلی خوراک، پوشاک و مسکن می باشند، اما چیزی که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان نیاز انسان شناخته می شود ارتباطات است.مطالعاتی که در قرن بیستم انجام شده، نشان می دهد .انی که توانسته اند با دیگران ارتباط برقرار کنند بسیار موفق تر بوده اند. افرادی که نمی توانند به خوبی ارتباط برقرار کنند، معمولا باج می دهند و زیر بار حرف زور می روند. این افراد معمولا دوستان کمی در اطراف خود دارن?...
1721034

هفت راز برای برقراری ارتباط موفق با انسانها

همه ارتباط برقرار می کنند اما اینکه یاد بگیرید چطور خوب ارتباط برقرار کنید نیازمند داشتن مهارت است. برای اینکه در کار و تجارت موفق شوید (یا هر عرصه دیگر از زندگی)، باید بتوانید مهارت های ارتباطی را خوب یاد بگیرید. برای بعضی ها ارتباط برقرار ساده است. بعضی ها ذاتاً ارتباط برقرار هستند و اعتمادبه نفس بسیار زیادی برای اینکار دارند. اما بقیه چطور یاد می گیرند که با دیگران ارتباط برقرار کنند؟ در ادامه مطلب 7 را ار برای ایجاد ارتباط موفق با دیگران را برایتان ارائه کرده ام. ادامه مطلب
1705352

هفت راز برای برقراری ارتباط موفق با انسانها

همه ارتباط برقرار می کنند اما اینکه یاد بگیرید چطور خوب ارتباط برقرار کنید نیازمند داشتن مهارت است. برای اینکه در کار و تجارت موفق شوید (یا هر عرصه دیگر از زندگی)، باید بتوانید مهارت های ارتباطی را خوب یاد بگیرید. برای بعضی ها ارتباط برقرار ساده است. بعضی ها ذاتاً ارتباط برقرار هستند و اعتمادبه نفس بسیار زیادی برای اینکار دارند. اما بقیه چطور یاد می گیرند که با دیگران ارتباط برقرار کنند؟ در ادامه مطلب 7 را ار برای ایجاد ارتباط موفق با دیگران را برایتان ارائه کرده ام. ادامه مطلب
2118361

انسان بعد از مرگ کجا می رود؟ قسمت 1

روح پس از آن که به وسیله فرشته مرگ قبض شد، در جهان دیگری به نام برزخ قرار می گیرد و ارتباط او با دنیا قطع می گردد؛ البته رابطه روح با افرادی که در دنیا هستند، امری محال و غیرممکن نیست ، امّا چنین نیست که روح هر فردی بتواند با هر ی که بخواهد رابطه برقرار کند، چنان که انسان های زنده هم نمی توانند با ارواح مردگان تماس بگیرند.روایت مرگ انسان در لحظه مرگ ، زمانی که قلب از تپش باز می ایستد و مرگ فرا می رسد ، پس از وج روح از جسم ، ابتدا به یک ح آرامش و آسایش گسترده و عمیق می رسد…کلیه ی دردها ورنج ها ، به یک باره ناپدید می شود و یک فروغ تابنده اطراف روح پدید می آید ...
2114963

انسان بعد از مرگ کجا می رود؟ قسمت 1

روح پس از آن که به وسیله فرشته مرگ قبض شد، در جهان دیگری به نام برزخ قرار می گیرد و ارتباط او با دنیا قطع می گردد؛ البته رابطه روح با افرادی که در دنیا هستند، امری محال و غیرممکن نیست ، امّا چنین نیست که روح هر فردی بتواند با هر ی که بخواهد رابطه برقرار کند، چنان که انسان های زنده هم نمی توانند با ارواح مردگان تماس بگیرند.روایت مرگ انسان در لحظه مرگ ، زمانی که قلب از تپش باز می ایستد و مرگ فرا میرسد ، پس از وج روح از جسم ، ابتدا به یک ح آرامش و آسایش گسترده و عمیق می رسد…کلیه ی دردها ورنج ها ، به یک باره ناپدید می شود و یک فروغ تابنده اطراف روح پدیدمی آید.? ...
1914350

انسان پس از مرگ کجا میرود

انسان بعد از مرگ کجا میرود؟ روح پس از آن که به وسیله فرشته مرگ قبض شد، در جهان دیگری به نام برزخ قرار می گیرد و ارتباط او با دنیا قطع می گردد؛ البته رابطه روح با افرادی که در دنیا هستند، امری محال و غیرممکن نیست ، امّا چنین نیست که روح هر فردی بتواند با هر ی که بخواهد رابطه برقرار کند، چنان که انسان های زنده هم نمی توانند با ارواح مردگان تماس بگیرند. روایت مرگانسان در لحظه مرگ ، زمانی که قلب از تپش باز می ایستد و مرگ فرا میرسد ، پس از وج روح از جسم ، ابتدا به یک ح آرامش و آسایش گسترده و عمیق می رسد…کلیه ی دردها ورنج ها ، به یک باره ناپدید میشود و یک فروغ ت ...
2370935

چگونه با روشنایی ارتباط برقرار کنیم

موفقیت شخصی ارتباطات ب و کار، ارتباط برقرار مؤثر، ارتباطات بسیاری از موفقیت های شما در زندگی، از توانایی شما برای برقراری ارتباط با دیگران است. مردم موفق می دانند چگونه ارتباط برقرار کنند و وقت زیادی برای بهبود مهارت های ارتباطی گرفته اند. هوش اجتماعی، که توانایی تعامل با دیگران است، یکی از بالاترین اطلاعات پرداخت شده و محترمانه در جامعه ما است. بنابراین، چگونه می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید؟
2192953

با هولوگرام های سه بعدی در همه جا ظاهر شوید

به تازگی سیستم جدیدی از هولوگرام های سه بعدی ساخته شده که می تواند یک انسان را به طور کامل نمایش دهد. پیش از این، چنین وسیله ای را فقط می توانستیم در های علمی-تخیلی نظیر جنگ ستارگان مشاهده کنیم. کاربران با استفاده از این وسیله می توانند تماس زنده برقرار کرده و از طریق هولوگرام سه بع ان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1713509

هنر ارتباط برقرار

به عنوان یک ، سه کار مهمی که برای متعهد اعضای تیمتان می توانید انجام بدهید عبارت اند از: ارتباط برقرار ، ارتباط برقرار و ارتباط برقرار ! کافی نیست که به اعضای تیم بگویید چه انتظاری از آن ها دارید، بلکه باید توضیح دهید چرا این وظایف مهم اند. به آن ها کمک کنید اه و اهمیتشان را درک کنند و در صورت امکان، بگویید چرا این اه باید برای آن ها هم مهم باشد. هرچه کارمندان بهتر متوجه شوند که باید چه کاری انجام بدهند و چرا؛ ادامه مطلب
2015425

ارتباط با فرشته خدتان

برنامه آموزشی درباره فرشتگان و نام های فرشته ها و آموشه درخواست کمک گرفتن از فرشته ها و فرشته نگهبان لینگ برنامه ارتباط با فرشته خدتان
1708921

چرا سگ ها همدم انسان ها شده اند؟

چرا سگ ها بر خلاف گرگ ها قادرند با انسان ارتباط چشمی برقرار کنند؟ پژوهش جدید دانشمندان ییل پیشنهاد می دهد که تاریخ تکاملی منحصر به فرد دینگو های استرالیایی (canis dingo) می تواند تاریخ ژرف ارتباط میان سگ ها و انسان ها را پر کند. به ادامه مطلب مراجعه کنید ادامه مطلب
1646750

ارتباط با خدا

بهترین راه ارتباط قلبی با خدا برقرار ، که از آن به تقرّب الهی نیز یاد می شود، همان راه های فکری و اعتقادی و عملی است که در شرع مقدس بازگو شده، که برخی از این راه ها و روش های عملی به عنوان یک عمل واجب از انسان خواسته شده و بعضی دیگر به عنوان عمل مستحبی است، که اگر ی بخواهد با خالق هستی بخش خود، ارتباط برقرار نماید، می تواند با آن اعمال که در واقع نوعی (کُد) و شماره برقراری ارتباط است با خداوند ارتباط قلبی برقرار نماید و با او به نجوی بپردازد. در اینجا به چند نمونه از آن اعمال اشاره می شود: الف: شب: در روایتی آمده که خدای متعال به حضرت موسی ـ علیه السلام ـ فرم ...
766814

افسردگی زیر سایه شبکه های اجتماعی

گسترش فناوری های ارتباطی بر ابعاد مختلف زندگی انسان تاثیر گذاشته است. زمان و مکان اهمیت خود را از دست داده اند و افراد به شکلی بسیار ساده تر می توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
1166423

انسان های دوست داشتنی

رازهای جذ ت انسان های دوست داشتنی برخی از انسان ها با وجود عدم بهره مندی از بعضی چیزها مثل پول، چهره ی زیبا و یا ارتباطات اجتماعی گسترده، همیشه انرژی و اعتماد به نفس خاصی دارند. حتی شکاک ترین انسان ها هم نمی توانند در برابر این شخصیت های جذاب مقاومت کنند و از خود ترشرویی نشان دهند. اینگونه آدمها در هر محفلی می درخشند؛ همان هایی که برای کمک، راهنمایی و مصاحبت، اولین گزینه ی هر ی خواهند بود. افراد جذاب با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند و حتی در گفتگوهای روزمره و کوتاه نیز عمیق می شوند.شخصیت آنها به گونه ای است که همه را به این پرسش وا می دارد: "او چه چی? ...
939773

پاو.وینت آموزشی درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من با دیگران ارتباط برقرار می کنم)

پاو.وینت آموزشی درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من با دیگران ارتباط برقرار می کنم) پاو.وینت آموزشی درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت. ( من با دیگران ارتباط برقرار می کنم ) این پاو.ورینت مربوط به فصل اول (زندگی با دیگران ) که شامل مفاهیم زیر می باشد ارتباط با دیگران - گفت و گو - حریم شخصی - ارتباط غیر کلامی همه ی این مفاهیم در اسلاید های زیبا به طور زیبا ومناسب ارائه گردیده است معلمان عزیز می توانند این پاو.وینت آموزشی را در کلاس های هوشمند برای آموزش بهتر و سهولت یادگیری دانش آموزان استفاده کنند . حجم مطلب : 2.38مگابایت تعداد اسلاید :9 قسمت هایی ا .....
1638273

چگونه با جنین ارتباط برقرار کنیم

هر بارداری و هر زن بارداری منحصربفرد است. وقتی صحبت از هیجانات دوران بارداری می شود، چیزی به نام «نرمال» وجود ندارد. بعضی از خانم ها ممکن است به محض مثبت شدن تست بارداری شان احساس کنند با کودک هنوز به دنیا نیامده شان ارتباط برقرار کرده اند، اما برای عده ای دیگر از خانم ها ممکن است تا زمان تولد طول بکشد تا بتوانند ارتباط واقعی و عمیق با کودک شان برقرار کنند. با ما در ادامه مطلب همراه باشید ادامه مطلب
2432353

آشنایی با پروتکل stp

spanning tree protocolسوئیچ های سیسکو با استفاده از پروتکل stp، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کنند. در یک lan که دارای مسیر های redundant می باشد، اگر پروتکل stp فعال نباشد، باعث به وجود آمدن یک loop نامحدود در شبکه می شود. اگر در همان lan پروتکل stp را فعال کنید، سوئیچ ها برخی از پورت ها را بلاک می کنند و اجازه نمی دهند اطلاعات از آن پورت ها عبور کنند.پروتکل stp با توجه به دو معیار پورت ها را برای بلاک انتخاب می کند:• تمامی deviceهای موجود در lan بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع stp تعداد پورت های کمی را بلاک می کند تا lan به چند بخش که نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنن ...
2431713

آشنایی با پروتکل stp

spanning tree protocolسوئیچ های سیسکو با استفاده از پروتکل stp، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کنند. در یک lan که دارای مسیر های redundant می باشد، اگر پروتکل stp فعال نباشد، باعث به وجود آمدن یک loop نامحدود در شبکه می شود. اگر در همان lan پروتکل stp را فعال کنید، سوئیچ ها برخی از پورت ها را بلاک می کنند و اجازه نمی دهند اطلاعات از آن پورت ها عبور کنند.پروتکل stp با توجه به دو معیار پورت ها را برای بلاک انتخاب می کند:• تمامی deviceهای موجود در lan بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع stp تعداد پورت های کمی را بلاک می کند تا lan به چند بخش که نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنن ...
728068

ارتباط با دیگران در دوران بازنشستگی

ارتباط با دیگران در دوران بازنشستگی کیفیت ارتباط انسان با خودش،کیفیت ارتباط انسان با محیط،کیفیت ارتباط انسان باخدا،بیانگر کیفیت ارتباط انسان با دیگران است. شما بیشتر در دوران پیش.وتی(بازنشستگی) با چه .انی در ارتباط هستید؟ مخاطب های شما چه ویژگی هائی دارید؟ مخاطب شما چه نیازهائی دارند؟ با چه روشی شما با دیگران ارتباط برقرار می کنید؟ خواسته های خود را چگونه بیان می کنید؟ چقدر می توانید جواب خواسته های خود را پیش بینی کنید؟ اینها سئوال?...
304796

ساخت رباتی پیشرفته که همانند سوسک طلایی رنگ عوض می کند

در آینده ای نه چندان دور شاهد تولید ربات ها، اتومبیل ها و حتی هواپیماهایی خواهیم بود که سنسورهای متعددی بر روی بدنه آن ها نصب خواهد شد و در واقع، این محصولات به نمایشگرها و یا پنل های لمسی بزرگی تبدیل خواهند شد که می توانند محیط پیرامون خود را تشخیص داده و با آن ارتباط برقرار کنند. حال برای دستی. به چنین تکنولوژی پیشرفته ای، محققان می بایست محصولی شبیه به پوست رباتیکی تولید کنند که با مجهز بودن به سنسورهای مختلف، این ارتباط را به بهترین شیوه ممکن برقرار کند. با تک شات همراه باشید. ادامه مطلب
1929693

ارتباط با فرشته خدتان

برنامه آموزشی درباره فرشتگان و نام های فرشته ها و آموشه درخواست کمک گرفتن از فرشته ها و فرشته نگهبان لینگ http://iranapps.com/app/com.bpr.pack.artbatdafrsthwbtln ادامه مطلب
1832758

حدیث نور

، حضرت محمد (ص) برای یارانشان تعریف می کند : زمانی که من در عرش بودم و با همراه جبرائیل قسمت های عرش و جهنم و بهشت را می دیدم ، فرشته ای را در اتاقی دیدم که هزاران دست داشت. از فرشته پرسیدم : کار تو چیست ؟ فرشته گفت : کار من ثبت اعمال تک تک مردم است. فرمود : ای فرشته آیا چیزی است که تو نمی توانی حسنات آن را بنویسی ؟ فرشته پاسخ داد : دو چیز است که اگر دریا ها جوهر شوند و درخت ها قلم آن ، و جنیان و انسان ها نویسنده باشند نمی توانند حسنات آن را بنویسند. اولی ی است که بیش از ده نفر گزار داشته باشد و دومی صلوات بر محمد و خاندان ایشان.
2431687

آشنایی با پروتکل stp

spanning tree protocol سوئیچ های سیسکو با استفاده از پروتکل stp، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کنند. در یک lan که دارای مسیر های redundant می باشد، اگر پروتکل stp فعال نباشد، باعث به وجود آمدن یک loop نامحدود در شبکه می شود. اگر در همان lan پروتکل stp را فعال کنید، سوئیچ ها برخی از پورت ها را بلاک می کنند و اجازه نمی دهند اطلاعات از آن پورت ها عبور کنند. پروتکل stp با توجه به دو معیار پورت ها را برای بلاک انتخاب می کند:• تمامی deviceهای موجود در lan بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع stp تعداد پورت های کمی را بلاک می کند تا lan به چند بخش که نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنن? ...
2435174

آشنایی با پروتکل stp

spanning tree protocol سوئیچ های سیسکو با استفاده از پروتکل stp، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کنند. در یک lan که دارای مسیر های redundant می باشد، اگر پروتکل stp فعال نباشد، باعث به وجود آمدن یک loop نامحدود در شبکه می شود. اگر در همان lan پروتکل stp را فعال کنید، سوئیچ ها برخی از پورت ها را بلاک می کنند و اجازه نمی دهند اطلاعات از آن پورت ها عبور کنند. پروتکل stp با توجه به دو معیار پورت ها را برای بلاک انتخاب می کند:• تمامی deviceهای موجود در lan بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع stp تعداد پورت های کمی را بلاک می کند تا lan به چند بخش که نمی توانند با هم ارتباط برقرار ک ...
1455429

نقاشی طراجی روی سفف و دیوار

نقاشی طراجی روی سفف و دیوار کشیدن تصویر روی سقف ویوار ها یا همان نقاشی روی سقف دارای قدمت تاریخی است که امروزه در زیبا سازی خانه های مدرنیزه ، با مهارت نقاش حرفه ای بصورت طرح فرشته یا طرحها و نقاشی های دیگر روی سقف کاربرد فراوانی دارد. طراحی به معنی نگاشتن و کشیدن نقشی بر روی کاغذ می باشد. به گفته دانشمندان طراحی بیشتر از نوشتن به وجود آمده به این ترتیب می توانیم حدس بزنیم که چقدر طراحی و نقاشی برای انسان ها مهم بوده و قابل تأمل می باشد که همواره انسانها با نقاشی می توانند با هم ارتباط برقرار کنند به دلایل گفته شده اهمیت فراوانی دارد نقاشی در زندگ? ...
1464207

نقاشی طراجی روی سفف و دیوار

نقاشی طراجی روی سفف و دیوار کشیدن تصویر روی سقف ویوار ها یا همان نقاشی روی سقف دارای قدمت تاریخی است که امروزه در زیبا سازی خانه های مدرنیزه ، با مهارت نقاش حرفه ای بصورت طرح فرشته یا طرحها و نقاشی های دیگر روی سقف کاربرد فراوانی دارد. طراحی به معنی نگاشتن و کشیدن نقشی بر روی کاغذ می باشد. به گفته دانشمندان طراحی بیشتر از نوشتن به وجود آمده به این ترتیب می توانیم حدس بزنیم که چقدر طراحی و نقاشی برای انسان ها مهم بوده و قابل تأمل می باشد که همواره انسانها با نقاشی می توانند با هم ارتباط برقرار کنند به دلایل گفته شده اهمیت فراوانی دارد نقاشی در زندگ? ...
1531054

چگونه یک ارتباط خوب و موثر برقرار کنیم؟

مشکل در برقراری ارتباط مناسب در بسیاری از موقعیت های عادی زندگی رخ می دهد و باعث رنجش و ایجاد فاصله بین افراد می شود. اما اینکه چگونه باید با اعضای خانواده یا دوستان ارتباط موثر و مفیدی برقرار کنیم نیاز به آموختن مهارتی دارد که روان شناسان از آن به عنوان مهارت «ارتباط موثر» و سومین مهارت از مهارت های ۱۰ گانه زندگی یاد می کنند. ارتباط چیست؟ «ارتباط، هر عمل متقابلی است که شامل انتقال پیام باشد». پیام نه تنها باید فرستاده شود بلکه باید دریافت نیز بشود. در غیر این صورت ارتباط برقرار نخواهد شد. از طرفی اگر پیام فرستاده نشود ولی دریافت شود، سو ...
1016853

ساخت رباتی پیشرفته که همانند سوسک طلایی رنگ عوض می کند

در آینده ای نه چندان دور شاهد تولید ربات ها، اتومبیل ها و حتی هواپیماهایی خواهیم بود که سنسورهای متعددی بر روی بدنه آن ها نصب خواهد شد و در واقع، این محصولات به نمایشگرها و یا پنل های لمسی بزرگی تبدیل خواهند شد که می توانند محیط پیرامون خود را تشخیص داده و با آن ارتباط برقرار کنند. حال برای دستی به چنین تکنولوژی پیشرفته ای، محققان می بایست محصولی شبیه به پوست رباتیکی تولید کنند که با مجهز بودن به سنسورهای مختلف، این ارتباط را به بهترین شیوه ممکن برقرار کند. با تک شات همراه باشید. در همین رابطه، اخیراً محققان موسسه فناوری ماساچوست (mit) با الهام از ه ای ...
2232201

فرشته چت | چت روم فرشته

فرشته چت,وبلاگ فرشته چت,چت فرشته,سایت فرشته,گپ فرشته چت,سایت فرشته چت,کاربران فرشته چت,لیست فرشته چت,سیستم امتیازات فرشته چت,سیستم نظرسنجی فرشته چت,سایت پیام مدیریت فرشته چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی فرشته چت
1476984

نیاز اصلی انسان

درحال حاضر، در خدمت نیاز اصلی انسان، یعنی ارتباط برقرار با دیگران است. حدود دو میلیارد نفر از آن استفاده می کنند.
358632

مدرس ارتباط موثر با مشتریان . ارتباط موثر با مشتریان

چگونه ارتباط موثر با مشتریان خود برقرار کنیم؟ مدرس ارتباط موثر با مشتریان . ارتباط موثر با مشتریان در این مقاله نکاتی را خواهیم پرداخت که به نظر خیلی ساده هستند اما می توانند نتایج فوق العاده ای را به بار بیاورند. البته اگر هدفتان این باشد که مشتریان از .ید محصولات و خدمات شما خوشحال باشند و همچنین بخواهید ارتباط موثر با مشتریان خود برقرار کنید !! پس باید آنها را بفهمید. نشان دهید که مشتریان برایتان مهم هستند. یک جمله می تواند یک شخص را خوشحال کند و یا می تواند او را برنجاند. به نظرتان چرا برخی از شرکت ها مشتریان خود را از دست می دهند؟ به خاطر ک
696944

استناد

1. زمان برای همه ی انسان ها ی.ان نیست ؛ اگرچه ساعت دیواری قصد دارد تا ما را متقاعد کند که ی.ان است. به قول سعدی بزرگ: شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر .ی که به زندان عشق در بند است زمان یه واقعیت روانی و مجازیِ ... 2. اگر موقعیت پیش بیاید حتا انسان های خوب هم می توانند تبدیل به انسان هایی نامطلوب و ظالم بشوند . شاعر: خوش آن که از تو جفایی ندیده می گفتم / فرشته خوی من آیا ستمگری داند؟(عرفی .) همه ی آدمها یه گرگ .ه درونشون دارند ... نه فرشته ام نه . ... *** 3. اما انسان ها یک دیگر را دوست دارند و به همین خاطر هم دیگر را می بخشند. آن که برگشت و جفا کرد به هیچم بفرو...
701534

ترکیب

1. زمان برای همه ی انسان ها ی.ان نیست ؛ اگرچه ساعت دیواری قصد دارد تا ما را متقاعد کند که ی.ان است. به قول سعدی بزرگ: شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر .ی که به زندان عشق در بند است زمان یه واقعیت روانی و مجازیِ ... 2. اگر موقعیت پیش بیاید حتا انسان های خوب هم می توانند تبدیل به انسان هایی نامطلوب و ظالم بشوند . شاعر: خوش آن که از تو جفایی ندیده می گفتم / فرشته خوی من آیا ستمگری داند؟(عرفی .) همه ی آدمها یه گرگ .ه درونشون دارند ... نه فرشته ام نه . ... *** 3. اما انسان ها یک دیگر را دوست دارند و به همین خاطر هم دیگر را می بخشند. آن که برگشت و جفا کرد به هیچم بفرو...
715211

ترکیب

1. زمان برای همه ی انسان ها ی.ان نیست ؛ اگرچه ساعت دیواری قصد دارد تا ما را متقاعد کند که ی.ان است. به قول سعدی بزرگ: شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر .ی که به زندان عشق در بند است زمان یه واقعیت روانی و مجازیِ ... 2. اگر موقعیت پیش بیاید حتا انسان های خوب هم می توانند تبدیل به انسان هایی نامطلوب و ظالم بشوند . شاعر: خوش آن که از تو جفایی ندیده می گفتم / فرشته خوی من آیا ستمگری داند؟(عرفی .) همه ی آدمها یه گرگ .ه درونشون دارند ... نه فرشته ام نه . ... *** 3. اما انسان ها یک دیگر را دوست دارند و به همین خاطر هم دیگر را می بخشند. آن که برگشت و جفا کرد به هیچم بفرو...
1441339

فرشته بودن

فرشته بودن هنر نیست ، فرشته بودن بودن اجبار است ، طبیعت است ، فرا اختیاری است . زن انسان است انسان ساز است ، الهام بخش انسانیت و انسان زیستن است ، صدای مهربانی و عاطفه است زن ، "آبه" است ، منسوخ به آب ، منبع حیات و روشنایی ، تراوت و سبزینگی ... زن فقط آدم نیست !!
2180405

چگونه با همسرمان ارتباط احساسی برقرار کنیم؟

چگونه با همسرمان ارتباط احساسی برقرار کنیم؟ ارتباط احساسی چیست؟ گوش کنید، آیا نشانه هایی می بینید که بگویند می توانید با ی رابطه برقرار کنید یا نه؟ چرا دست یافتن به سطح بالایی از امنیت احساسی با جنس مخالف اینقدر دشوار است؟ با مسائل و مشکلات مربوط به برقرار ارتباط احساسی آشنا شوید و ببینید چرا برقراری پیوند احساسی برای ساختن یک رابطه ا امی است. ادامه مطلب
837150

تفاوت آدم ها و انسان ها :

تفاوت آدم ها و انسان ها : آدم ها زندگی می کنند انسان ها زیبا زندگی می کنند ! آدم ها می شنوند انسان ها گوش می دهند ! آدم ها می بینند انسان ها عاشقانه نگاه می کنند ! آدم ها در فکر خودشان هستند انسان ها به دیگران هم فکر می کنند ! آدم ها می خواهند شاد باشند انسان ها می خواهند شاد کنند ! آدم ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارند انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند ! آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند انسان ها تغییر . را پذیرفته اند ، تا انسان شدند ! آدم ها می توانند انسان شوند انسان ها در ابتدا ...
837157

تفاوت آدم ها و انسان ها :

تفاوت آدم ها و انسان ها : آدم ها زندگی می کنند انسان ها زیبا زندگی می کنند ! آدم ها می شنوند انسان ها گوش می دهند ! آدم ها می بینند انسان ها عاشقانه نگاه می کنند ! آدم ها در فکر خودشان هستند انسان ها به دیگران هم فکر می کنند ! آدم ها می خواهند شاد باشند انسان ها می خواهند شاد کنند ! آدم ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارند انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند ! آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند انسان ها تغییر . را پذیرفته اند ، تا انسان شدند ! آدم ها می توانند انسان شوند انسان ها در ابتدا آد...
115518

فرشته ها

سلام یکی از فرشته ها تو دفتر خاطراتش نوشته : مرد رویاهاقنوت .ت را به یاد داری ؟ تو از خدا فرشته میخواهی ..روی زمین فرشته پیدا میشود؟به نظر من روی زمین پر از فرشته است، به شرطی که ما هم فرشته باشیم .فرشته ها هر جا یاد خدا و عطر خدا باشد، پیدا می شود.من همیشه با فرشته هایم گرچه خودم رو فرشته نمی دانم ولی چون دوستشون دارم باهام حرف می زنند.
87355

حجاب چرا ؟

حجاب چرا ؟ از آنجا که انسان موجودی بین حیوان و فرشته است ، لذا ابتدا مطالبی از فرشته و سپس از حیوان بیان می شود که تا جایگاه انسان مشخص شود فرشته موجودی است که عقل محض است ، و شهوات حیوانی در آن راه ندارد ، درواقع قوه محرکه فرشته و اراده اش برای انجام کار همان عقل محض است . از طرفی حیوان . محض است ، یعنی قوه محرکه و انگیزه و اراده حیوان مبتنی بر . است و حیوان عاری از هر تعقل یا تفکری است . انسان موجودی مرکب از عقل و . وغضب است ، لذا در منطق در تعریف انسان گفته می شود که انسان همان حیوان ناطق است ( نطق در اینجا به معنای داشتن قوه تعقل و تفکر است ) ...
114467

حجاب چرا ؟

حجاب چرا ؟ از آنجا که انسان موجودی بین حیوان و فرشته است ، لذا ابتدا مطالبی از فرشته و سپس از حیوان بیان می شود که تا جایگاه انسان مشخص شود فرشته موجودی است که عقل محض است ، و شهوات حیوانی در آن راه ندارد ، درواقع قوه محرکه فرشته و اراده اش برای انجام کار همان عقل محض است . از طرفی حیوان . محض است ، یعنی قوه محرکه و انگیزه و اراده حیوان مبتنی بر . است و حیوان عاری از هر نوع تعقل یا تفکری است . انسان موجودی مرکب از عقل و . وغضب است ، لذا در منطق در تعریف انسان گفته می شود که انسان همان حیوان ناطق است ( نطق در اینجا به معنای داشتن قوه تعقل و تفکر است ...
1866036

تحقیق درباره ارتباط برقرار با دیگران ودوستان

تحقیق درباره ارتباط برقرار با دیگران ودوستان تحقیق درباره ارتباط برقرار با دیگران ودوستان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 ارتباط برقرار با دیگران ودوستان اکثر ما در ارتباط برقرار با دیگران مشکل داریم و در هنگام گفتگو نمی دانیم آیا طرف مقابل منظور ما را درک کرده است یا خیر؟ اغلب نمی دانیم مطالب خود را در چه زمانی و به چه نحوی به مخاطب خود انتقال دهیم و غالباً از ع العملهای مخاطب خود که می تواند معنی و مفهوم خاصی داشته باشد غافل می شویم و فقط در این فکر هستیم که مطالب خود را ... دریافت فایل تحقیق ...
66695

چکیده کتاب (از گفتگو تا ایجاد ارتباط)

چکیده کتاب (از گفتگو تا ایجاد ارتباط)نکات کلیدی کتاباگر مردم به شما احساس . کنند، از شما تعریف می کنند به شما اعتماد می کنند بیش از حد انتظار با شما همکاری می کنند و از بودن با شما لذت می برند.برای ایجاد رابطه خوب با دیگران، سعی کنید بر آن ها تمرکز کنید نه بر خودتانبرای ایجاد روابط ارزشمند، به مردم نشان دهید که برایشان اهمیت قائلید می خواهید به آن ها کمک کنید و قابل اعتماد هستید برای جلب حمایت دیگران باید از آنها حمایت کنید.سعی کنید با مردم ارتباط دیداری، ذهنی احساسی و زبانی برقرار کنید.اولین .ی باشید که با افراد گروه ها و مخاطبان ارتباط برقرار
929427

بازاری. با تلفن ، صدای مشتری را از نزدیک بشنوید

بازاری. با تلفن یا همان بازاری. تلفنی یکی از انواع بازاری. مستقیم می باشد. در این نوع بازاری.، از تلفن به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می شود. در بازاری. با تلفن، بازاریاب بصورت مستقیم با مشتری یا مشتری احتمالی ارتباط برقرار می کند. بازاری. با تلفن، مثل بازاری. پیامکی، فا. مارکتینگ، بازاری. با تلگرام، بازاری. در اینستاگرام، بازاری. با سایت و دیگر رسانه های تبلیغاتی نیست که بصورت غیر مستقیم با افراد ارتباط برقرار کند.در بازاری. با تلفن، بازاریاب، بصورت زنده با اشخاص ارتباط برقرار می کند. ما با یک ربات طرف نیستیم، با یک انسان که دارای قدرت حرف زدن...
929446

بازاری. با تلفن ، صدای مشتری را از نزدیک بشنوید

بازاری. با تلفن یا همان بازاری. تلفنی یکی از انواع بازاری. مستقیم می باشد. در این نوع بازاری.، از تلفن به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می شود. در بازاری. با تلفن، بازاریاب بصورت مستقیم با مشتری یا مشتری احتمالی ارتباط برقرار می کند. بازاری. با تلفن، مثل بازاری. پیامکی، فا. مارکتینگ، بازاری. با تلگرام، بازاری. در اینستاگرام، بازاری. با سایت و دیگر رسانه های تبلیغاتی نیست که بصورت غیر مستقیم با افراد ارتباط برقرار کند.در بازاری. با تلفن، بازاریاب، بصورت زنده با اشخاص ارتباط برقرار می کند. ما با یک ربات طرف نیستیم، با یک انسان که دارای قدرت حرف زدن و فکر ....
1121978

توییتر؛ زنده ترین

از بین شبکه های اجتماعی معدودی که درشان فعالیت کرده ام، اعتراف می کنم که توییتر زنده ترینشان است. شبکه ای با محدودیت نوشتاری و ساختاری متفاوت با دیگر شبکه ها. ساختاری که برای خیلی ها محدود کننده و دشوار به نظر می آید و بنا به تجربه ی خودم، خیلی از دوستانم نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند. آن هایی که با ساختار توییتر ارتباط می گیرند، به سختی می توانند ترکش کنند. عادت های روزمره و در لحظه نویسی، آن هم در کوتاه ترین ح ، دست از سر ذهن کاربران برنمی دارند. خود من نزدیک به شش سال است که توییتری ام. خیلی وقت ها دیگر شبکه ها را رها و در توییتر بیشتر حرف زدم. خو? ...
540189

چند مورد از ا.امات امنیت سایبری برای تمامی شرکت ها

چند نکته حیاتی وجود دارد که حتماً می بایست در مورد امنیت سایبری و کنترل و شناسایی تهدیدات مرتبط با آن رعایت شود. پیش از هر چیز، افرادی که مسئولیتی در رابطه با امنیت اطلاعات دارند، باید با زبانی درست با دیگران ارتباط برقرار کنند. به این معنا که با دیگران با زبانی ارتباط برقرار کنند که به آن تسلط دارند. همه ما می دانیم که عبارات و جملات معماران با مدیران متفاوت است. به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از کامپیوتر ویکلی، به هر شکلی که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم، لازم است که در گفته های خود اصل صداقت را رعایت کنیم و اطلاعات کاملاً صحیح و درست را در اخت...
1964928

فرشته نجات

بعضی ها اصرار دارند این بزرگ را با این خصوصیّات -که از ابلیس بدتر است- بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دین به کنار، انقل گری به کنار؛ وفاداری به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل قدرت را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان فرشته ی نجات انتخاب د؟ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
475967

. فرشته نجات نیست ...

بعضی ها اصرار دارند این . بزرگ را با این خصوصیّات -که از ابلیس بدتر است- بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دین به کنار، انقل.گری به کنار؛ وفاداری به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل قدرت . را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان فرشته ی نجات انتخاب .د؟ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
490922

ارتباط اثربخش، لازمه موفقیت

یکی از اصول اولیه موفقیت در هر کاری ارتباط مؤثر است ما همواره بیشتر از 70 درصد وقت مان صرف ارتباطات می شود که شامل ارتباط با خانواده، همکاران و عموم مردم است،.ی که بتواند ارتباط درستی برقرار کند موفق است. یک مسئول یا کارمند روابط عمومی وقتی می تواند در حوزه کاری اش موفق تر عمل کند که روش های برقراری ارتباط مؤثر و مفید را بداند. برخی افراد ذاتاً افرادی با خصوصیات خوب و تأثیرگذار در ارتباطات هستند و برخی هم با مطالعه و یادگیری اصول و تکنیک ها آن ها را آگاهانه انجام می دهند و تأثیرگذار می شوند و ارتباط درست و خوب برقرار می کنند. سه عامل مهم د
2377784

نگاهی سرد به پدیده ای گرم

انسان ها نیازمند برقراری ارتباط با دیگر هم نوعان خود هستند؛ بعضی از این ارتباط ها قبل از تولد شکل می گیرند، مثلا ارتباط فرزند با والدین، یا ارتباط با خواهر و برادر بزرگ تر. ارتباط با و و عمو و و پدر و مادربزرگ ها؛ و در یک کلام ارتباطات خونی! اما بعضی دیگر از ارتباطات هستند که به اجبار روزگار یا انتخاب خودمان برقرار می شوند، مثلا روابط دوستی، ازدواج، همکاری و غیره. پس ارتباط، پدیده ای انکار ناشدنی است؛ و البته واجب! انسان را موجودی مدنی بالطبع تعریف کرده اند. یعنی انسان در ذات خودش موجودی اجتماعی است که با برقراری روابط اجتماعی توانایی شکوفا استعدادها? ...
1673850

همه چیز درمورد 2 فرشته نگهبان انسان

یکی از سوالاتی که بسیار مطرح می شود در خصوص نام دو فرشته نگهبانی است که روی شانه راست و چپ انسان می باشد که دراین ادامه به معرفی این دو فرشته می پردازیم. به گزارش افکارنیوز، یکی از سوالاتی که بسیار مطرح می شود در خصوص نام دو فرشته نگهبانی است که روی شانه راست و چپ انسان می باشد که دراین ادامه به معرفی این دو فرشته می پردازیم. نام آن دو فرشته: رقیب و عتید می باشد. إِذْ یَتَلَقَّی الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِیدٌ * ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ *به خاطر بیاورید ...
2040124

برقراری ارتباط با زبان بدن

در ارتباط برقرار مهم ترین نوع آن ارتباط با زبان بدن است که بسیار پرکاربرد می باشد برای این کار چند نکات باید رعایت شود حرکت اول شناخت افراد می باشد که نکته ای بسیار مهم در ارتباط برقرار است واضح و بدون ابهام با زبان بدنی تان صحبت کنید. از ح های چهره خود به درستی استفاده کنید. همینطور با استفاده از میمیک صورتتان، شور و اشتیاق را به طرف مقابل انتقال دهید به طوری که متوجه شود که از همصحبت شدن با او لذت می برید. از ح های چهره منفی مانند اخم یا بالا بردن ابروها خودداری کنید. با چشم ارتباط برقرار کنید. ارتباط چشمی باعث ایجاد رابطه می شود و ? ...
2258547

چطوری میتونم با برنامه ماه عسل تماس برقرار کنم ؟

چطوری میتونم با برنامه ماه عسل تماس برقرار کنم ؟ سوال خیلی از دنبال کنندگان سایت روش ارتباط با برنامه ماه عسل میباشد که شما میتونید از راه های زیر با مدیران برنامه ماه عسل ارتباط برقرار کنید روابط عمومی صدا و سیما : 162 تهران - 0212781 شهرستانها اینستاگرام ماه عسل : maheasaltv ربات تلگرام ماه عسل : maheasal_tv_bot اینستاگرام احسان علیخانی : ehsanalikhani امیدواریم بتونید با عوامل برنامه ارتباط برقرار کنید و مشکلتونو حل کنید ادامه مطلب
1664326

مغزهای خارق العاده

مغز یک انسان بالغ حدود یکصد میلیارد نورون (سلول عصبی) دارد، هر کدام از این نورون ها به وسیله پنج هزار سیناپس یا حتی بیشتر، با نورونهای مجاور خود ارتباط برقرار می کنند. مغز این توانایی را دارد که در هر ثانیه یک میلیون ارتباط جدید برقرار کند. مغز می تواند اطلاعات مربوط به یک قرن زندگی (البته اگر ی این قدر زنده بماند) را ثبت، بازی و اصلاح کند. مغز با استفاده از انواع حس گرها (اعم از حساس به لرزش، پرتوهای مغناطیسی، موادشیمیای و فشار) اطلاعات محیط پیرامون ما را در چند میلی ثانیه اولویت دهی و طبقه بندی می کند. مغز حدود 640عضله را هماهنگ می کند و محتوای انرژی، تو ...
1481128

اه

هدف کلی یکی از مقوله های مهم در دنیای مدرن چگونگی ارتباط با افرادی است که هر روز با آن ها مواجه هستیم. هدف جزیی در دنیای صنعتی و تراکم وانبوه اعمال روزانه امکان ارتباط با دیگران به راحتی فراهم نمی باشد در نتیجه چگونگی ارتباط برقرار یکی از دشوارترین فرایند های اجتماعی است. دراین تحقیق چند روش برای نحوه ارتباط برقرار توضیح داده می شود.
1201423

bigant office messenger- مسنجری در محیط شبکه های داخلی

همیشه یکی از مشکلاتی که در شبکه های رایانه ای معمولا گریبان گیر کاربران است عدم ارتباط برقرار در محیط مختلف می باشد. برای مثال کاربرانی که در محیط شبکه (نه در محیط اینترنت) با هم در ارتباط هستند معمولا نمی توانند با استفاده از خود ویندوز با هم ارتباط سمعی و بصری برقرار کنند ؛ البته یک مسنجر ساده در خود ویندوز تعبیه شده اما مشکل اصلی که دارد ساده بودن بیش از اندازه آن است که امکانات بسیار ساده ای در حد یک ارسال و دریافت پیام در اختیار کاربران قرار می دهد. اما مسنجری به نام bigant office messenger که برای محیط های شبکه طراحی شده می تواند بسیاری از مشکلات را به سادگ? ...
475793

دو فرشته هرگز یکدیگر را نمی بوسند!!!

دو فرشته هرگز یکدیگر را نمی بوسند!!! یکی تعریف می کرد که: به یک فرشته گفتم: برو و معشوقم که عاشقش هستم را ببوس!!فرشته رفت و وقتی برگشت دیدم چشماش اشکیه و گریه کرده!!به فرشته گفتم: معشوق مرا بوسیدی؟! فرشته گفت: نه نشد!!به فرشته گفتم:چرا؟فرشته مهربون گفت: دو فرشته هیچ وقت همدیگر را نمی بوسند!...................و می گفت از همینجا فهمیدم که یارم خودش یک فرشته است

آیا انسان ها می توانند با فرشته های خدا ارتباط برقرار کنند