آهن و آلومینیوم


1325923

سیم آلومینیوم تولید شده در راجین کابل با بهترین کیفیت

سیم آلومینیوم نوعی از سیم های برق است که در ساخت آن از هادی آلومینیوم استفاده شده است. آلومینیوم ف ی نرم و سبک است که به رنگ نقره ای کدر می باشد این ف زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد، یک لایه نازک از ا ید آلومینیوم سریعا روی سطح آن تشکیل می­ شود. نام آلومینیوم از نام باستانی آلوم (سولفات آلومینیوم پتاسیم) که آلومن (در لاتین به معنی نمک تلخ) می باشد، گرفته می شود. آلومینیوم غیر سمی، غیر مغناطیسی و غیر قابل اشتعال است و رادیو اکتیو نیز نمی باشد. از آلومینیوم می توان در ساخت و تولید انواع سیم برق استفاده کرد. آلومینیوم به خاطر قیمت پایین و هدایت الک ...
2224169

برش آلومینیوم

برش آلومینیوم به دلیل مشکلاتی که دارد کاری سخت می باشد. بسیاری کار برش آلومینیوم را توسط گاز ا یژن انجام می دهند که کار دقیقی نخواهند ارائه داد مگر اینکه از گاز نیتروژن در برش آلومینیوم استفاده شود که کار پرهز ینه ای می باشد. ف آلومینیوم نسبت به ف اتی همانند فولاد نرم تر می باشد و طبیعتاً برش آلومینیوم مشکل تر می باشد. برش آلومینیوم توسط لیزر نیز توسط برخی شرکت ها قابل قبول نیست زیرا در صورت نداشتن تخصص کافی در این زمینه می تواند برش آلومینیوم به دستگاه آسیب برساند.
2013292

پاو وینت خط تولید آلومینیوم

پاو وینت خط تولید آلومینیوم پاو وینت بررسی فرایند تولید آلومینیوم در قالب 20 اسلاید، بخشی از مقدمه: آلومینیوم فراوان ترین ف و سومین عنصر ِف ی است که به مقدار زیاد، در پوسته ی زمین یافت می شود. آلومینیوم در طبیعت به صورت «آلومینیوم سیلیکات» پایدار al(sio3)3 و آلومینیوم هیدروا ید al(oh)3 وجود دارد. در دوران باستان یونان ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1062294

پاو وینت خط تولید آلومینیوم

پاو وینت خط تولید آلومینیوم پاو وینت بررسی فرایند تولید آلومینیوم در قالب 20 اسلاید، بخشی از مقدمه: آلومینیوم فراوان ترین ف و سومین عنصر ِف ی است که به مقدار زیاد، در پوسته ی زمین یافت می شود. آلومینیوم در طبیعت به صورت «آلومینیوم سیلیکات» پایدار al(sio3)3 و آلومینیوم هیدروا ید al(oh)3 وجود دارد. در دوران باستان یونان ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
476773

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم نام صنعتی : سولفات آلومینیوم | قیمت سولفات آلومینیوم فرمول شیمیایی : al2 (so4)3 درجه خلوص : %17 نام های دیگر : کیک آلوم | زاج سفید سنتی بسته بندی : کیسه 25 و 50 کیلوگرمی ، پ. 1.5 تنی توضیحات سولفات آلومینیوم | کیک آلوم فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف
476774

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم نام صنعتی : سولفات آلومینیوم | قیمت سولفات آلومینیوم فرمول شیمیایی : al2 (so4)3 درجه خلوص : %17 نام های دیگر : کیک آلوم | زاج سفید سنتی بسته بندی : کیسه 25 و 50 کیلوگرمی ، پ. 1.5 تنی توضیحات سولفات آلومینیوم | کیک آلوم فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف
476775

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم نام صنعتی : سولفات آلومینیوم | قیمت سولفات آلومینیوم فرمول شیمیایی : al2 (so4)3 درجه خلوص : %17 نام های دیگر : کیک آلوم | زاج سفید سنتی بسته بندی : کیسه 25 و 50 کیلوگرمی ، پ. 1.5 تنی توضیحات سولفات آلومینیوم | کیک آلوم فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف
650352

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم | کیک آلوم | aluminium sulfate فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف است. سولفات آلومینیوم محصولی به شکل کریستاله ، گرانول و یا پودر می باشد که محلول آن در آب دارای ph اسیدی است و با استفاده از هیدرو.ید آلومینیوم تولید می گردد. سولفات آلومینیوم بسته به نیاز...
445159

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم | کیک آلوم | aluminium sulfate فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف است. سولفات آلومینیوم محصولی به شکل کریستاله ، گرانول و یا پودر می باشد که محلول آن در آب دارای ph اسیدی است و با استفاده از هیدرو.ید آلومینیوم تولید می گردد. سولفات آلومینیوم بسته به نیاز متقاضی ...
445221

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم | کیک آلوم | aluminium sulfate فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف است. سولفات آلومینیوم محصولی به شکل کریستاله ، گرانول و یا پودر می باشد که محلول آن در آب دارای ph اسیدی است و با استفاده از هیدرو.ید آلومینیوم تولید می گردد. سولفات آلومینیوم بسته به نیاز متقاضی ...
655843

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم | کیک آلوم | aluminium sulfate فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم : al2 (so4)3 خلوص سولفات آلومینیوم : ۱۷% سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا.ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف است. سولفات آلومینیوم محصولی به شکل کریستاله ، گرانول و یا پودر می باشد که محلول آن در آب دارای ph اسیدی است و با استفاده از هیدرو.ید آلومینیوم تولید می گردد. سولفات آلومینیوم بسته به نیاز متقاضی ...
172497

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم آلومینیوم سولفات | زاج | آلوم تولید و فروش سولفات آلومینیوم 17 درصد پودری با کیفیت درجه یک و عالی و قیمت مناسب برای استفاده در صنایع داخلی و امور صادراتی اسامی آلومینیم سولفات : سولفات آلومینیوم - آلوم - زاج - زاج سفید - آلوم کاغذسازی - زاج آلومینیوم - alum - زاج عطاری - کیک آلوم aluminium sulfate فرمول مولکولی : al2(so4)3+16h2o ح. فیزیکی : پودری سفید کریستالی - گردویی - نباتی - کلوخه ساختمان بلوری : مونوکلینیک هیدراته جرم مولی : 342.15 g/mol as anhydrous salt ویدئوی تاثیر فوق العاده سولفات آلومینیوم در تصفیه آب سولفات آلومینیوم چیست سولفات آلومینیوم alu...
1944242

قطعات نرده آلومینیوم

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم و آنودایزینگ آن به شرح ذیل انجام می شود. در فرایند آنودایزنگ نرده آلومینیومی بعد از اینکه قطعات آلومینیوم ا ترود شد به قسمت ا ید دهی منتقل می شود و در ابتدا عملیات پا ازی و چربی ز بر روی آلومینیوم انجام می شود و پس از وج از های شستشو وارد واحد الکترویت شده و به وسیله جریان برق دی سی و انتقال دهنده های کاتد و آند توسط محلول اسید سولفرویک و آب فرایند آزاد سازی یون آلومینیوم اجرا می شود. در این مرحله یون آلومینیوم با ا یژن اسید سولفرویک ترکیب می شود و ا ید آلومینیوم ساخته می شود. ا ید آلومینیوم به صورت یک لایه بر روی س? ...
21913

قیمت ظروف یکبارمصرف آلوم پارس+قیمت محصولات

قیمت و ع. ظروف آلومینیومی تولید شده در کارخانه آلومینیوم پارسظروف یکبارمصرف آلومینیوم ع. و قیمت آلومینیوم تک پرسی 185تومن آلومینیوم یک و نیم پرسی 245 تومن آلومینیوم دوپرسی 265تومن آلومینیوم سه پرسی 415 کد240 آلومینیوم3 خانه call تومان آلومینیوم دوخانه call تومان آلومینیوم چیپس و پنیر call تومان خورشتی...
229804

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم آلومینیوم سولفات | زاج | آلوم تولید و فروش سولفات آلومینیوم 17 درصد پودری با کیفیت درجه یک و عالی و قیمت مناسب برای استفاده در صنایع داخلی و امور صادراتی اسامی آلومینیم سولفات : سولفات آلومینیوم - آلوم - زاج - زاج سفید - آلوم کاغذسازی - زاج آلومینیوم - alum - زاج عطاری - کیک آلوم aluminium sulfate فرمول مولکولی : al2(so4)3+16h2o ح. فیزیکی : پودری سفید کریستالی - گردویی - نباتی - کلوخه ساختمان بلوری : مونوکلینیک هیدراته جرم مولی : 342.15 g/mol as anhydrous salt ویدئوی تاثیر فوق العاده سولفات آلومینیوم در تصفیه آب سولفات آلومینیوم چیست سولفات آلومینیوم aluminium...
2105160

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم به ترتیی است که در دامه به توضیح آن می پردازیم. در اجرای آنودایزنگ نرده آلومینیومی بعد از اینکه قطعات آلومینیوم ا ترود شد به قسمت ا ید دهی منتقل می شود و در ابتدا عملیات پا ازی و چربی ز بر روی آلومینیوم انجام می شود و پس از وج از های شستشو وارد واحد الکترویت شده و به وسیله جریان برق دی سی و انتقال دهنده های کاتد و آند توسط محلول اسید سولفرویک و آب فرایند آزاد سازی یون آلومینیوم اجرا می شود. در این مرحله یون آلومینیوم با ا یژن اسید سولفرویک ترکیب می شود و ا ید آلومینیوم ساخته می شود. ا ید آلومینیوم به صورت یک ...
1944653

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم به ترتیی است که در دامه به توضیح آن می پردازیم. در اجرای آنودایزنگ نرده آلومینیومی بعد از اینکه قطعات آلومینیوم ا ترود شد به قسمت ا ید دهی منتقل می شود و در ابتدا عملیات پا ازی و چربی ز بر روی آلومینیوم انجام می شود و پس از وج از های شستشو وارد واحد الکترویت شده و به وسیله جریان برق دی سی و انتقال دهنده های کاتد و آند توسط محلول اسید سولفرویک و آب فرایند آزاد سازی یون آلومینیوم اجرا می شود. در این مرحله یون آلومینیوم با ا یژن اسید سولفرویک ترکیب می شود و ا ید آلومینیوم ساخته می شود. ا ید آلومینیوم به صورت یک لایه بر ...
2169055

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم به ترتیی است که در دامه به توضیح آن می پردازیم. در اجرای آنودایزنگ نرده آلومینیومی بعد از اینکه قطعات آلومینیوم ا ترود شد به قسمت ا ید دهی منتقل می شود و در ابتدا عملیات پا ازی و چربی ز بر روی آلومینیوم انجام می شود و پس از وج از های شستشو وارد واحد الکترویت شده و به وسیله جریان برق دی سی و انتقال دهنده های کاتد و آند توسط محلول اسید سولفرویک و آب فرایند آزاد سازی یون آلومینیوم اجرا می شود. در این مرحله یون آلومینیوم با ا یژن اسید سولفرویک ترکیب می شود و ا ید آلومینیوم ساخته می شود. ا ید آلومینیوم به صورت یک لایه بر ...
2252145

دانستنی هایی در مورد فویل آلومینیوم

در اروپا از قرون وسطی شروع به استفاده از آلومینیوم د ، فویل آلومینیوم از سنگ معدن آن (آلوم) گرفته می شود. کشف این ف با ارزش در سال 1825 به وسیله ی هانس کریستین بوده است. فویل آلومینیوم با شدت و سرعت گسترده ای در زندگی و صنعت به کار گرفته شد که اوج آن را می توان به قرن بیستم نسبت داد. همچنین و فروش فویل آلومینیوم و ید فویل آلومینیوم در دهه 1970 به اوج خود رسید به طوری که در اکثر صنایع کاربرد زیادی یافت
2292363

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم

مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم مراحل ساخت قطعات نرده آلومینیوم به ترتیی است که در دامه به توضیح آن می پردازیم. در اجرای آنودایزنگ نرده آلومینیومی بعد از اینکه قطعات آلومینیوم ا ترود شد به قسمت ا ید دهی منتقل می شود و در ابتدا عملیات پا ازی و چربی ز بر روی آلومینیوم انجام می شود و پس از وج از های شستشو وارد واحد الکترویت شده و به وسیله جریان برق دی سی و انتقال دهنده های کاتد و آند توسط محلول اسید سولفرویک و آب فرایند آزاد سازی یون آلومینیوم اجرا می شود. در این مرحله یون آلومینیوم با ا یژن اسید سولفرویک ترکیب می شود و ا ید آلومینیوم ساخته می شود. ...
1732766

تولید و فروش سولفات آلومینیوم 17 درصد

فروش سولفات آلومینیوم 17 درصد سولفات آلومینیوم یک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی al2(so4)3 می باشد. سولفات آلومینیوم در آب قابل حل می باشد و از عمده مصرف آلومینیوم سولفات به عنوان عامل منعقد کننده در تصفیه آب آشامیدنی می باشد. سولفات آلومینیوم معمولا به عنوان نوعی از آلوم نیز نام برده می شود. آلوم ها نمک های دو سولفاته می باشند. مجموعه ایران شیمی قادر به ارائه سولفات آلومینیوم 17% با درجه خلوص 98% به بالا، بصورت کریستالی در هر میزان درخواستی می باشد. قابل ارسال به تمامی نقاط کشور. در زیر توضیحاتی در رابطه با مصارف آلومینیوم و سولفات آلومینیوم ...
1877751

تولید سولفات آلومینیوم

تولید سولفات آلومینیوم همانند تولید دیگر ترکیبات سولفاته از اثر اسید بر نمک ف صورت می گیرد. سولفات آلومینیم از افزوده یک نمک آلومینیوم مثل هیدرو ید آلومینیوم با اسید سولفوریک طبق فرمول زیر تولید می شود:al(oh)3 + 3 h2so4 → al2(so4)3+6h2o2کارخانه تولید سولفات آلومینیوم در تمام جهان از این روش برای تولید آلوم استفاده می کنند اما در موارد آزمایشگاهی و در اشل کوچک می توان از طریق جوشاندن ف خالص آلومینیوم در اسید سولفوریک داغ برای این منظور عمل کرد.وازلین - سولفات آلومینیوم - کربنات کلسیم
1649019

تحقیق درباره بررسی خواص آلومینیوم ( آلومینیوم )

تحقیق درباره بررسی خواص آلومینیوم ( آلومینیوم ) تحقیق درباره بررسی خواص آلومینیوم ( آلومینیوم ) لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه57 بخشی از فهرست مطالب پوشش آلومینیومی دادن alcladding: آندایزه (آبکاری) anodizing: خواص آلومینیوم (2) پوشش سخت دادن hard coating: حفاظت کاتدی cathodic protection: خواص آلومینیوم (3) وزن مخصوص کم: مقاومت زیاد در مقابل خوردگی: بررسی عوامل موثر بریز دانگی آلیژاهای آلومینیوم 1-بررسی مقالات علمی : &n ... دریافت فایل
1383647

گریتینگ آلومینیوم

گریتینگ آلومینیوم به دلیل آنکه مواد سازنده آن ورق آلومینیوم می باشد و همانطور که می دانید آلومینیوم ف ی بسیار مقاوم در برابر رطوبت و شرایط گوناگون جوی بوده و دارای انعطاف بسیاری می باشد. از این رو در صنعت ساخت گریتینگ نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده و در بسیاری از مکان ها از گریتینگ آلومینیوم استفاده می نمایند. برای ب اطلاعات بیشتر در خصوص گریتینگ آلومینیوم می توانید به سایت رسمی شرکت ایران گریتینگ مراجعه نمایید.
2289344

نرده آلومینیوم مشکی

نرده آلومینیوم مشکی نرده آلومینیومی مشکی یکی از جدید ترین مدل های نرده آلومینیوم است که با ترکیب قطعات نرده آلومینیوم نقره ای و طلایی جلوه بسیار متفاوت و مدرنی را به راه پله ها می دهد. نرده آلومینیوم مشکی با یک لایه pvc پوشانده می شود این روکش ح ی چرمی دارد که بر زیبای این مدل نرده می افزاید و دوام آن را در برابر رطوبت و زنگ زدگی افزایش می دهد. نرده آلومینیوم مشکی آکات به دو شکل پروفیل با ابعاد ۷۰در۷۰ میلیمتر برای ستون ها و ۴۰در۴۰ میلمیتر برای پایه ها و ۲۵در۶۰ میلیمتر برای دستگیره ها تولید می شود. این مدل نرده آلومینیوم مناسب ویلا ها و ساختمان ها? ...
2292340

نرده آلومینیوم مشکی

نرده آلومینیوم مشکی نرده آلومینیومی مشکی یکی از جدید ترین مدل های نرده آلومینیوم است که با ترکیب قطعات نرده آلومینیوم نقره ای و طلایی جلوه بسیار متفاوت و مدرنی را به راه پله ها می دهد. نرده آلومینیوم مشکی با یک لایه pvc پوشانده می شود این روکش ح ی چرمی دارد که بر زیبای این مدل نرده می افزاید و دوام آن را در برابر رطوبت و زنگ زدگی افزایش می دهد. نرده آلومینیوم مشکی آکات به دو شکل پروفیل با ابعاد ۷۰در۷۰ میلیمتر برای ستون ها و ۴۰در۴۰ میلمیتر برای پایه ها و ۲۵در۶۰ میلیمتر برای دستگیره ها تولید می شود. این مدل نرده آلومینیوم مناسب ویلا ها و ساختمان ها? ...
1639873

سولفات آلومینیوم چیست؟

سولفات آلومینیوم (aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی al2 (so4)3 که پس از ا ید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایز های مختلف است.سولفات آلومینیوم یک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیاییal2 (so4)3 می باشد. سولفات آلومینیوم در آب قابل حل می باشد و از عمده مصرف آلومینیوم سولفات به عنوان عامل منعقد کننده در تصفیه آب آشامیدنی می باشد. سولفات آلومینیوم معمولا به عنوان نوعی از آلوم نیز نام برده می شود. آلوم ها نمک های دو سولفاته می باشند. وازلین - کربنات کلسیم ...
2188203

پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم

پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 30 صفحه به نام یگانه معمار هستی ورق کامپوزیت آلومینیوم تاریخچه : ورق کامپوزیت آلومینیوم که هم اکنون با نام های بسیار فراوانی یافت می شود در ابتدای ساخت شاید به چند نام محدود می شد.که معروف ترین آنها آلکلد و آلکوباند می باشد. آلکلد برگرفته از دو واژه آلومینیوم و کلد (پوشش) به معنای پوشش آلومی ... دریافت فایل پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1859809

پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم

پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 30 صفحه به نام یگانه معمار هستی ورق کامپوزیت آلومینیوم تاریخچه : ورق کامپوزیت آلومینیوم که هم اکنون با نام های بسیار فراوانی یافت می شود در ابتدای ساخت شاید به چند نام محدود می شد.که معروف ترین آنها آلکلد و آلکوباند می باشد. آلکلد برگرفته از دو واژه آلومینیوم و کلد (پوشش) به معنای پوشش آلومینیومی است. و آلکوباند نیز بر ... دریافت فایل پاو وینت ورق کامپوزیت آلومینیوم[ادامه مطلب را در اینجا بخ ...
1252210

آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy

بسمه تعالی آلیاژ مرکز آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy www.superalloycenter.com www.alloycenter.ir تامین آلیاژ و آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alum منجمله: آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 1000 : 1050 1060 1080آ (1080a ) 1100 1200 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2011 2014a 2017a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2024 2031 2219 2618a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 3000 و 4000 : 3003 4043 4047 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5005 5052 5056 5083 5154a 5251 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5454 5456 5554 5556 5754 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum س ...
47990

آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy

بسمه تعالی .آلیاژمرکز آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy www.superalloycenter.com www.alloycenter.ir تامین . آلیاژ و آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alum منجمله: آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 1000 : 1050 1060 1080آ (1080a ) 1100 1200 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2011 2014a 2017a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2024 2031 2219 2618a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 3000 و 4000 : 3003 4043 4047 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5005 5052 5056 5083 5154a 5251 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5454 5456 5554 5556 5754 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 6000 : 6005 ...
2144962

مخاطرات کار با سولفات آلومینیوم

در اثر تماس سولفات آلومینیوم با چشم یا پوست، احساس سوزش، خارش،قرمزی و درد به وجود می آید. در صورت اضافه آب به سولفات آلومینیوم، سولفوریک اسید شکل می گیرد که این ماده به دلیل خاصیت اسیدی در صورت تماس با پوست باعث سوزش و یا سوختگی شیمیایی می گردد. سولفات آلومینیوم آورده شده است. خوردن یا بلعیدن سولفات آلومینیوم، باعث سوزش شدید در معده و روده ها می شود. در صورتی که سولفات آلومینیوم خورده شود یا استنشاق گردد خطرناک است، فردی که سولفات آلومینیوم را خورده است ممکن است دچار اسهال و استفراغ و تهوع گردد و یا حتی استنشاق سولفات آلومینیوم باعث سرفه و نف ...
2289345

نرده آلومینیوم طلایی

نرده آلومینیوم طلایی نرده آلومینیوم طلایییکی از زیبا ترین مدلهای نرده راه پله است نرده آلومینیومی که با تلفیق نرده های آلومینیوم دیگر ظاهر بسیار متفاوت و شیکی را به راه پله ها و نمای ساختمان ها می دهد. آنودایز نرده آلومینیوم طلایی ۲۰ میگرون است که بالاترین کیفیت و ماندگاری رنگ را به نرده آلومینیوم می دهد این استاندارد امکان استفاده طولانی مدت از نرده آلومینیوم طلایی را به همراه دارد بدون داشتن هیچ گونه مشکل در کاهش کیفیت رنگ طلایی آن. قیمت نرده آلومینیومی طلایی با توجه به کیفیت آن منطقی و به صرفه است شرکت آکات واردت کننده و تولید کننده نرده ...
647296

باما همراه باشید آلومینیوم پردیس همراه همیشگی شما

آلومینیوم پارچینشرکت آلومینیوم پارچین به عنوان بزرگترین تولید کننده کویل، ورق و فویل آلومینیوم درکشور با استفاده از تجربه موفق 42 سال حضور در صنعت آلومینیوم کشور و با هدف مشتری مداری توانسته خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح کند . شرکت آلومینیوم پارچین بجهت اینکه خود تولیدکننده و توزیع کننده شمش و ورق آلومینیوم نیز هست همواره و در همه شرایط حضور پر رنگ خود در بازار را حفظ نموده و تا کنون بازار ومشتریان خود را در هیج شرایطی تنها نگذاشته است از این جهت ما خود را همراه همیشگی شما مشتریان خوب خود می دا...
1592126

آلومینیوم 10ص

آلومینیوم 10ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 آلومینیوم ویژگیهای قابل توجه کاربردها تاریخچه پیدایش و منابع ایزوتوپها هشدارها املاء منابع اتصالات خارجی تولید صنعتی آلومینیوم آلومینیوم عنصر شیمیایی است که در ج تناوبی دارای علامت al و عدد اتمی 13 می باشد . آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است عمدتأ به صورت سنگ معدن بو یت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر ا یدا سیون دارد همچنین وزن و قدرت آن قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد عنصر ? ...
1592127

آلومینیوم 10ص

آلومینیوم 10ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 آلومینیوم ویژگیهای قابل توجه کاربردها تاریخچه پیدایش و منابع ایزوتوپها هشدارها املاء منابع اتصالات خارجی تولید صنعتی آلومینیوم آلومینیوم عنصر شیمیایی است که در ج تناوبی دارای علامت al و عدد اتمی 13 می باشد . آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است عمدتأ به صورت سنگ معدن بو یت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر ا یدا سیون دارد همچنین وزن و قدرت آن قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد عنصر ? ...
1680250

تحقیق برونزهای آلومینیوم آلفا

تحقیق برونزهای آلومینیوم آلفا بخشی از متن: ساختار و نتایج مربوط به «عملیات حرارتی پذیری» برونزهای آلومینیوم مختلف شدیدا وابسته به ترکیب شیمیایی آنها است. برونزهای آلومینیوم تک فاز که فقط دارای مس آلومینیوم هستند فقط با کار سرد می توانند استحکام یابند. همچنین به وسیله عملیات آنیل، و تحت محدوده (14000f تا 800) 7600c تا 425 نرم ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1415851

تحقیق برونزهای آلومینیوم آلفا

تحقیق برونزهای آلومینیوم آلفا بخشی از متن: ساختار و نتایج مربوط به «عملیات حرارتی پذیری» برونزهای آلومینیوم مختلف شدیدا وابسته به ترکیب شیمیایی آنها است. برونزهای آلومینیوم تک فاز که فقط دارای مس آلومینیوم هستند فقط با کار سرد می توانند استحکام یابند. همچنین به وسیله عملیات آنیل، و تحت محدوده (14000f تا 800) 7600c تا 425 نرم ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
353723

گریتینگ آلومینیوم

گریتینگ آلومینیوم یکی از انواع گریتینگ می باشد که به وسیله ورقه های آلومینیومی ساخته و تولید می شود. گریتنیگ آلومینیوم به وسیله پیج و مهره ساخته می شود و همانطور که میدانید به دلیل مقاومت بسیار بالای آلومینیوم در مقابل رطوبت گریتینگ آلومینیوم در صنعت ساخت گریتنیگ جایگاه ویژه دارد. در زیر تصویر یک نمونه از گریتینگ آلومینیوم ساخته شده را برای شما عزیزان قرار داده ایم: همانطور که در بالا مشاهده می نمایید گریتینگ آلومینیوم را میتوان به صورت مضرس یا دندانه دار نیز تولید نمود توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلیل قیمت تمام شده این نوع گریتینگ
1403605

مقاله آلومینیوم

مقاله آلومینیوم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 آلومینیوم ویژگیهای قابل توجه کاربردها تاریخچه پیدایش و منابع ایزوتوپها هشدارها املاء منابع اتصالات خارجی تولید صنعتی آلومینیوم آلومینیوم عنصر شیمیایی است که در ج تناوبی دارای علامت al و عدد اتمی 13 می باشد . آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است عمدتأ به صورت سنگ معدن بو یت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر ا یدا سیون دارد همچنین وزن و قدرت آن قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد عنص ...
1481386

خواص ف آلومینیوم وآلیاژهای آن

ف آلومینیوم آلومینیوم با عدد اتمی 13 وجرم اتمی 26.98 عنصری ف ی است که در گروه iiia ج مندلیف قراردارد. این بدان معناست که اتم آلومینیوم دارای 13 الکترون در لایه اوربیتالی می باشد . تعداد الکترون های لایه آ هر عنصر تعیین کننده ظرفیت آن عنصر است. آلومینیوم در لایه ظرفیت خود سه الکترون دارد و به همین جهت عنصری سه ظرفیتی محسوب می گردد . این ف نیز همچون اکثر ف ات دیگر بصورت ا ید در پوسته زمین وجود دارد. مقاومت به خوردگی آلومینیوم بسیار بالاست. آلومینیوم در اسیدها کم محلول است ولی در بازهای قوی بخوبی حل می شود. بطور مثال اسید سولفوریک خالص تاثیر چندانی ? ...
1399269

خواص ف آلومینیوم وآلیاژهای آن

ف آلومینیوم آلومینیوم با عدد اتمی 13 وجرم اتمی 26.98 عنصری ف ی است که در گروه iiia ج مندلیف قراردارد. این بدان معناست که اتم آلومینیوم دارای 13 الکترون در لایه اوربیتالی می باشد . تعداد الکترون های لایه آ هر عنصر تعیین کننده ظرفیت آن عنصر است. آلومینیوم در لایه ظرفیت خود سه الکترون دارد و به همین جهت عنصری سه ظرفیتی محسوب می گردد . این ف نیز همچون اکثر ف ات دیگر بصورت ا ید در پوسته زمین وجود دارد. مقاومت به خوردگی آلومینیوم بسیار بالاست. آلومینیوم در اسیدها کم محلول است ولی در بازهای قوی بخوبی حل می شود. بطور مثال اسید سولفوریک خالص تاثیر چندانی ? ...
1408670

تحقیق جوشکاری آلومینیوم

تحقیق جوشکاری آلومینیومفایل تحقیق جوشکاری آلومینیوم را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تحقیق جوشکاری آلومینیوم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 50 تنظیم شعله مشعل استیلن یا کاربید و هوا درموقع جوشکاری آلومینیوم در وهله اول برای شروع کار جوشکاری آلومینیوم باید مقدار استیلین کمی از ا یژن بیشتر باشد زیرا روانساز هنوز کاملاً گرم نشده و نمی تواند ا یژن را جذب نماید. پس از شروع جوشکاری از شعله خنثی استفاده می گردد و سیم جوش در حال جوشکاری ممکن است از آلیاژ آلومینیوم یا آلومینیوم خال? ...
2292356

کاربرد های نرده آلومینیوم

کاربرد های نرده آلومینیوم نرده آلومینیوم با توجه به تنوع رنگ , طرح و همچنین است ام بالا در برابر فشار , ضربه و مقاومت بالا در برابر عوامل فرسایش محیطی که به هیچ عنوان نرده آلومینیوم دچار زنگ زدگی و یا تغییر رنگ نمی شود دارای کاربرد های متنوع به عنوان حفاظ پنجره و یا حفاظ بالکن , نرده و گارد راه پله می باشد. رایج ترین مدل نرده آلومینیوم طرح سیلور در مقاطع گرد میباشد. این مدل نرده آلومینیوم به دلیل سهولت در نگهداری و نظافت بیشتر در امکان عمومی استفاده می شود. نرده آلومینیوم طلایی به عنوان نرده لو مناسب برای ساختمان های شخصی با معماری متفاوت مناس? ...
647186

باما همراه باشید آلومینیوم پردیس همراه همیشگی شما

شرکت آلومینیوم پارسشرکت آلومینیوم پارس به عنوان بزرگترین تولید کننده کویل، ورق و فویل آلومینیوم درکشور با استفاده از تجربه موفق 42 سال حضور در صنعت آلومینیوم کشور و با هدف مشتری مداری توانسته خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح کند . شرکت آلومینیوم پارس بجهت اینکه خود تولیدکننده و توزیع کننده شمش و ورق آلومینیوم نیز هست همواره و در همه شرایط حضور پر رنگ خود در بازار را حفظ نموده و تا کنون بازار ومشتریان خود را در هیج شرایطی تنها نگذاشته است از این جهت ما خود را همراه همیشگی شما مشتریان خوب خود می دانی?...
277261

آلومینیوم

اختصاصی از نیک فایل آلومینیوم . با . و پر سرعت . مقالات مکانیک با فرمت doc صفحات 10 ویژگیهای قابل توجه کاربردها تاریخچه پیدایش و منابع ایزوتوپها هشدارها املاء منابع اتصالات خارجی تولید صنعتی آلومینیوم آلومینیوم عنصر شیمیایی است که در ج. تناوبی دارای علامت al و عدد اتمی 13 می باشد . آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است عمدتأ به صورت سنگ معدن بو.یت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر ا.یدا سیون دارد همچنین وزن و قدرت آن قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد ع...
21906

باما همراه باشید آلومینیوم پارس همراه همیشگی شما

شرکت آلومینیوم پارسشرکت آلومینیوم پارس به عنوان بزرگترین تولید کننده کویل، ورق و فویل آلومینیوم درکشور با استفاده از تجربه موفق 42 سال حضور در صنعت آلومینیوم کشور و با هدف مشتری مداری توانسته خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح کند . شرکت آلومینیوم پارس بجهت اینکه خود تولیدکننده و توزیع کننده شمش و ورق آلومینیوم نیز هست همواره و در همه شرایط حضور پر رنگ خود در بازار را حفظ نموده و تا کنون بازار ومشتریان خود را در هیج شرایطی تنها نگذاشته است از این جهت ما خود را همراه همیشگی شما مشتریان خوب خود می دانی
266131

باما همراه باشید آلومینیوم پارس همراه همیشگی شما

شرکت آلومینیوم پارسشرکت آلومینیوم پارس به عنوان بزرگترین تولید کننده کویل، ورق و فویل آلومینیوم درکشور با استفاده از تجربه موفق 42 سال حضور در صنعت آلومینیوم کشور و با هدف مشتری مداری توانسته خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح کند . شرکت آلومینیوم پارس بجهت اینکه خود تولیدکننده و توزیع کننده شمش و ورق آلومینیوم نیز هست همواره و در همه شرایط حضور پر رنگ خود در بازار را حفظ نموده و تا کنون بازار ومشتریان خود را در هیج شرایطی تنها نگذاشته است از این جهت ما خود را همراه همیشگی شما مشتریان خوب خود می دانی
21908

آلومینیوم پارس+ظرف یکبارمصرف

...آلومینیوم پارس...توزیع ظروف یکبار مصرف آلومینیوم پارس درتهران و سراسر کشورهمین حالا باما تماس بگیرید کیمیا پردیس عرضه کننده ظروف یکبارمصرف آلومینیوم ۹۱۲۳۹۰۲۵۴۲ جعفری 02155485649 - 02155484564
2289338

قطعات نرده آلومینیوم برنزی

قطعات نرده آلومینیوم برنزی نرده آلومینیوم برنزی با استحکام رنگ آنودایز ۲۰ میکرون به عنوان محبوب ترین مدل نرده آلومینیوم در دو مقطع گرد (لوله آلومینیوم) و چهارگوش(پروفیل آلومینیوم) تولید می شود. این مدل نرده آلومینیوم امکان ترکیب با سایر قطعات نرده آلومینیم با طرح طلای و نقره ای را دارد که ظاهری جذاب و متفاوت به راه پله ها و دکوراسیون داخلی ساختمان می بخشد. این مجموعه کلیه قطعات و اتصالات نرده آلومینیومی برنزی را بدون واسطه به صورت مستقیم با پایین ترین قیمت عرضه می کند برای اطلاع از قیمت قطعات با شماره های درج شده تماس بگرید. شرکت آکات وارد? ...
1252213

آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy َ

بسمه تعالی آلیاژ مرکز آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alloy َ www.superalloycenter.com www.alloycenter.ir جهت دریافت اطلاعات فنی فیزیکی و خواص شیمیایی و مکانیکی کامل آلیاژهای مختلف آلومینیوم aluminium alum منجمله: آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 1000 : 1050 1060 1080آ (1080a ) 1100 1200 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2011 2014a 2017a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 2000 : 2024 2031 2219 2618a آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 3000 و 4000 : 3003 4043 4047 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5005 5052 5056 5083 5154a 5251 آلیاژ آلومینیوم aluminium alum سری 5000 : 5454 5 ...
2240705

نگاهی به آلومینیوم و فویل آلومینیوم در جهان

میتوان گفت که تقریبا یک سوم تولید آلومینیوم و فویل آلومینیوم جهان را سه شرکت آلوکا، آلکان و همچنین شرکت روسکی در دست خود دارند.از کشورهای عربی می توان کشورهای امارات و متحده عربی و همچنین بحرین را می توان نام برد که بحرین 5% تولید فویل آلومینیوم جهان را با تولید50 هزار تن به خود اختصاص داده است که موفقیت این دو کشور باعث تشویق دیگر کشورهای منطقه شده است نام بردن این موارد می تواند اهمیت روز افزون را در توسعه و افزایش ید فویل آلومینیوم و فروش فویل آلومینیوم در سطح جهانی نشان بدهد.
1558300

نرده آلومینیوم مربع

نرده آلومینیوم مربعنرده آلومینیوم پایه مکعبی یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترن مدل های نرده آلومینیوم راه پله است در سه رنگ آنودایز شده طلایی , برنزی و سیلور.کیفیت قطعات و اتصالات این مدل نرده آلومینیومی بسیار بالا بوده و از استحکام هماننده نرده های آهنی برخوردار است.aluminium railing rectangle
1558299

نرده آلومینیوم پل ی

نرده آلومینیوم پل ینرده آلومینیومی آکات ساخت کشور ترکیه با بهترین نوع آلومینیوم و آنودایز شده در طرح ها و رنگ های متنوع.aluminium railing
435206

خواص ا.ید آلومینیوم (al۲o۳)

ا.ید آلومینیوم (al۲o۳) یک خانواده از ترکیبات غیرآلی با فرمول شیمیایی al۲o۳ است. این ا.ید یک ا.ید آمفوتر مهم است. ا.ید آلومینیوم نام های تجاری متنوعی مانند آلومینا، کوراندوم (corundum) و.... دارد. نام های تجاری متنوع ا.ید آلومینیوم نشان دهنده ی گستره ی وسیع استفاده از این ماده در صنعت است. استفاده ی عمده از ا.ید آلومینیوم برای تولید ف. آلومینیوم است. اگر چه این ماده همچنین به عنوان ساینده (به خاطر سختی بالا) و به عنوان یک ماده ی دیرگداز (به خاطر دمای ذوب بالا) استفاده می شود. لینک مطلب: http://l1l.ir/1el4
542106

خواص ا.ید آلومینیوم (al۲o۳)

ا.ید آلومینیوم (al۲o۳) یک خانواده از ترکیبات غیرآلی با فرمول شیمیایی al۲o۳ است. این ا.ید یک ا.ید آمفوتر مهم است. ا.ید آلومینیوم نام های تجاری متنوعی مانند آلومینا، کوراندوم (corundum) و.... دارد. نام های تجاری متنوع ا.ید آلومینیوم نشان دهنده ی گستره ی وسیع استفاده از این ماده در صنعت است. استفاده ی عمده از ا.ید آلومینیوم برای تولید ف. آلومینیوم است. اگر چه این ماده همچنین به عنوان ساینده (به خاطر سختی بالا) و به عنوان یک ماده ی دیرگداز (به خاطر دمای ذوب بالا) استفاده می شود.لینک مطلب: http://l1l.ir/1el4
542604

خواص ا.ید آلومینیوم (al2o3)

ا.ید آلومینیوم (al2o3) یک خانواده از ترکیبات غیرآلی با فرمول شیمیایی al2o3 است. این ا.ید یک ا.ید آمفوتر مهم است. ا.ید آلومینیوم نام های تجاری متنوعی مانند آلومینا، کوراندوم (corundum) و.... دارد. نام های تجاری متنوع ا.ید آلومینیوم نشان دهنده ی گستره ی وسیع استفاده از این ماده در صنعت است. استفاده ی عمده از ا.ید آلومینیوم برای تولید ف. آلومینیوم است. اگر چه این ماده همچنین به عنوان ساینده (به خاطر سختی بالا) و به عنوان یک ماده ی دیرگداز (به خاطر دمای ذوب بالا) استفاده می شود.لینک مطلب: http://l1l.ir/1el4
647188

آلومینیوم پردیس+ظرف یکبارمصرف

...آلومینیوم پردیس...توزیع ظروف یکبار مصرف آلومینیوم درتهران و سراسر کشورهمراهتان هستیم درتهران میدان راه آهن ابتدای خیابان کارگر پاساژ گنجینه طبقه همکف پلاک 218 ۹۱۲۳۹۰۲۵۴۲ جعفری 02155485649 - 02155484564 کیمیا پردیس عرضه کننده انواع ظروف یکبارمصرف آلومینیوم آلومینیوم پردیس صفحه قیمت فروشگاه شمال تهران صفحه انگلیسی
1986823

نرده آلومینیوم مشکی

نرده آلومینیومی مشکی یکی از جدید ترین مدل های نرده آلومینیوم است که با ترکیب قطعات نرده آلومینیوم نقره ای و طلایی جلوه بسیار متفاوت و مدرنی را به راه پله ها می دهد. نرده آلومینیوم مشکی با یک لایه pvc پوشانده می شود این روکش ح ی چرمی دارد که بر زیبای این مدل نرده می افزاید و دوام آن را در برابر رطوبت و زنگ زدگی افزایش می دهد. نرده آلومینیوم مشکی آکات به دو شکل پروفیل با ابعاد ۷۰در۷۰ میلیمتر برای ستون ها و ۴۰در۴۰ میلمیتر برای پایه ها و ۲۵در۶۰ میلیمتر برای دستگیره ها تولید می شود. این مدل نرده آلومینیوم مناسب ویلا ها و ساختمان های لو می باشد. شرکت آکا? ...
1986759

تولید کننده نرده آلومینیوم

امروزه در صنعت ساختمان سازی مدرن نرده آلومینیومی جایگزین مدل های سنتی نرده در راه پله ها شده است. این امر به لحاظ زیبایی شناسی و همچنین قیمت مناسب نرده آلومینیوم است. نرده آلومینیوم سیلور بسیار مقاوم است و هرگز دچار زنگ زدگی نمی شود و از انعطاف پذیری سریع برای ترکیب با سایر مدل های نرده آلومینیوم برخوردار است. دلیل اصلی استفاده از نرده آلومینیومی به طور گسترده ای این است که این مدل نرده دارای یراق آلات مختلف و طرح های متنوع در بازار است. نرده آلومینیوم سیلور را می توان با گزینه های نامحدود با استفاده از سایر رنگ های نرده آلومینیوم و الگوهای ? ...

آهن و آلومینیوم