آمدم د ر بزنم د ر نزنم می میرم


1616710

زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟ با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟همه ی حرف دلم با تو همین است که « دوست ... » چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد... پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوّا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنّا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟"قیصر امین پور"
747582

بدترین روز این سه سال

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور + .ب حتی بر ای یک ثانیه نذاشتن بخوابم. من حتی اگه هیچی نخونده باشم ش...
378482

حرف ها دارم اما .... بزنم یا نزنم؟؟؟

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست... چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ قیصر امین پور
1858052

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟ با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟ همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوّا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنّا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ "قیصر امین پور"
657404

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام ، با تو خدا را، بزنم یا نزنم؟ همه حرف دلم با تو همین است که دوست ... چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ عهد . دگر از قول و غزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟ گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است : دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ به گناهی که تماشای گل روی تو بود خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟ دست بر دست همه عمر در این تردیدم : بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ شاعر: قیصر امین پور **** با تشکر از دوست عزیز: мдjid ××آریایــــــــیها××
1916008

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟-قیصر امین پور-دکلمه رضا پیربادیان

حرفها دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام ، با تو خدا را، بزنم یا نزنم؟همه حرف دلم با تو همین است که دوست ...چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟عهد دگر از قول و غزل دم نزنمزیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است :دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟به گناهی که تماشای گل روی تو بودخار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم :بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟ دکلمه با صدای رضا پیربادیان
2443472

عنوان ندارد

اینستاگرام بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ بزنم؟ نزنم؟ ... :)) پ.ن. نامردا پروفایل همه هم پرایوت عه آدم نمی تونه یکم فضولی کنه آخه. :)) پ.ن. واقعا من خیلی شیک از فضای مجازی کنار کشیدم. خودم متوجه ش نبودم.
1821690

قرنطینه

حرفهــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام، با تو ،خدا جان! بزنم یا نزنم؟همه ی حرف دلم با تو همین است که دوستچــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟عهد دگر از قول و غزل دم نزنمزیــــر قول دلــــــم آیا بزنــم یا نزنــم؟گفته بودم کـه به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:دست بر میــــوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم:بزنـــم یا نزنـــم؟ هـــا؟! بزنـــم یا نزنـــم؟ قیصر امین پور + شعر برادرْ قیصر با دخل و تصرف یک خواهر :)+ نرود شور به شور دستِ دلم برقلممحرف ها دارم و،،، لی? ...
2089602

میوه حوا

گفته بودم که به دریا نزنم دل اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟ #قیصر_امین_پور
783340

وعده . که به تو سر نزنم..."؟"

وعده . که به تو سر نزنم برسم تا دم در در نزنم قول دادم به غزل های خودم زل به چشمان تو دیگر نزنم مطمئن باش خی. راحت گله ای از تو به دفتر نزنم این چه رسمی است که باید یک عمر حرف خود را به تو آ. نزنم برو ای عشق برو تا این که روی دستان تو پ.ر نزنم
989522

تو بال بسته ی منی...

گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل م یا نکنم با این سوال بی جواب پناه به آینه می برم خیره به تصویر خودم می پرسم از کی بگذرم یه سوی این قصه تویی یه سوی این قصه منم بسته به هم وجود ما تو بشکنی من می شکنم .... .... نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه بود نه فارغ از تو میشه موند هجوم بن بست رو ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو می پرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم با نزنم .... تو بال بسته ی منی من ترس پرواز توام برای عشق از این قفس من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو ? ...
2591190

پیش زهرا س ...

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست چند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شرّ خودم را، یعنی فقط از دست گناهم برهانید... فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیش انظار، گن ار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خج بکشیم گوشه ای ، دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالل ...
2627738

پیش زهرا س ...

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست چند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شرّ خودم را، یعنی فقط از دست گناهم برهانید... فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح م به جهنم بب اما پیش انظار، گن ار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خج بکشیم گوشه ای ، دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالل ...
66636

آمدم دَر بزنم دَر نزنم می میرم

سلامِ . عصر را که گفت منتظر تکبیر نماندم, کیف را به دوش گرفتم و بی معطلی رفتم سمتِ دَر... "...آقایان! نَماز یِک دَر است..." دستم به دستگیره یِ دَر ماند... "...خدا شاهد است که این . خودش یک دنیا رمز و راز دارد؛ اینکه ما یک چیزهایی بگویییم و خم و راست بشویم و برویم نیست, این یک جور در زدن است, . که می خوانی یعنی دَر می زنی, جوری دَر بزن و .ماس کن که به تو نشان دهند چِه خَبَر است." دَر را پشت سرم بستم و با پای نیمه در کفش راه افتادم. پیوست 1 : میانه ی هیاهوی "من" ها, گم کرده ام "تو" را. 2 : تیتر از لطیفیان, آقای علی اکبر؛ در ادامه ی مصرع... " من اگر در زدم این بار, نرانید فق...
1932630

آمدم (از دفتر زلال ها)

دوباره آمدم،سلامبه قلب آمدم،سلاممن آمدم که خسته از فراق و دوری ها شدمو درک کرده ام وصال را توی،تو چاره آمدم،سلامدگر میان ما و تو هر آن چه فاصله مبادش ته برج و باره آمدم،سلامشراره،آمدم،سلام
1899292

سخن بزرگان

آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم در چشم مست من نگر کز کوی خمار آمدم سرمایه مستی منم هم دایه هستی منم بالا منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم آنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدم برگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگار آمدم گفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدی گفتا بدید و داد من کز بهر این کار آمدم هم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب تو چندین ره از اشتاب تو بی کفش و دستار آمدم فرخنده نامی ای پسر گر چه که خامی ای پسر تلخی مکن زیرا که من از لطف بسیار آمدم خندان درآ تلخی بکش شاباش ای تلخی خوش گل ها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم گل سر برون کرد از درج کا ...
2639686

با توام، با تو، خدایا...

شنبه، ۹:۳۷ دقیقه که از فیزیکال میام بیرون و میرم سمت مدیسینال کمستری لب: چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟ [خصوصا که به هیچ دیگه هم نمیشه گفت]
2350466

بازآمدم، بازآمدم از پیش آن یار آمدم - مولانا

بازآمدم، بازآمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر، در من نگر بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم آن جا روم، آن جا روم بالا بدم بالا روم بازم رهان، بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم من مرغ لاهوتی بدم، دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم، ناگهان در وی گرفتار آمدم
401990

شاه پناهم بده

آن دم زندانیم، بازدم جان شده از قفس . ها، همچون آه آمدم پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟ بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم راه .اسان چنین، ماه .اسان چنان شاه .اسان ببین، بهر پناه آمدم شاه .اسانیم، رستم دستانیم دست مرا رد مکن، بر درِ شاه آمدم شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم شافی دارالشفا، پنجره فولاد کو؟ در طلب شاخه ای، مهر گیاه آمدم مشهدِ مشهودِ من، حضرتِ محمودِ من طالعِ مسعودِ من، نامه سیاه آمدم شاه .اسا
1124718

رنج فراق

بر در میخانه من با آه و خمار آمدم با چنان موی سپیدم من پی یار آمدم در پناه می چو بر موی سپید و روی زرد بر تظلم بر در میخانه بیمار آمدم از صدای سوز سازم شد همه گردونه زار تا بر آن سیمای او بینم چو هوشیار آمدم تا بیاساید دمی این دیده از شرح فراق همچو بلبل زار ومحزون رو به گ ار آمدم جز به مرگ از روی هجرش من نمی یابم قرار با چنین احوال گویی بر سر دار آمدم نشعه و د و خمار و رند و بر چنگال غم زار و بیمار و چو مست و بی پرستار آمدم چون گدایان بر آفاق بودم روزگار بس که بر می خانه او جامه زنگار آمدم
1001768

ی نیست

چقدر دلم میخواد با یکی حرف بزنم نه من حرف نزنم فقط اون حرف بزنه من گوش میدم تا خود صبح بهش گوش میدم ولی ولی ی نیست حتی بهش پیم بدم چ برسه زنگ بزنم باهاش حرف بزدنم
1982742

صد و پنجاه و هشتم

آمدم صرفا چند جمله ای با خانوم حرف بزنم و برگردم، البته دلتنگ هم بودم، مدت ها بود فرصت نشده بود بیایم قم. اما خب بیشتر برای همان چند جمله آمدم. برای اینکه یک گوشه بایستم و سرم را به سنگ های مرمر سرد تکیه بدهم و زیر لب حرفهام را پشت هم قطار کنم. برای همین آمدم. حالا هم سرم را پایین می اندازم و برمی گردم... [سلام تو را هم رساندم، بی آنکه بگویی سلامم را برسان:)]
2464592

شاه پناهم بده

آن دم زندانی ام ، باز دم جان شده از قفس ها همچون آه آمدم پیرهن یوسفم ، یا کفن یوسفم؟ بوی تن یوسفم ، کز دل چاه آمدم شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم راه اسان چنین ، ماه اسان چنان شاه اسان ببین ، بهر پناه آمدم شاه اسانی ام ، رستم دستانی ام دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم شافی دارالشفا ، پنجره پولاد کو؟ در طلب شاخه ای مهرگیاه آمدم مشهد مشهود من ، حضرت محمود من طالع مسعود من ، نامه سیاه آمدم شاه اسانی ام ، رستم دستانی ام دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم شاه پناهم بده ، خست? ...
1059906

احوالِ حالِت..؟!

ﻭﻗﺘ ﺴ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ، ﺑﻬﺶ ﺑﻢ[؟!]ﻭﻗﺘ ﺴ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧم: ﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻨﻢ میگذره، ﺩﺭﺳﺖ ﻣ ﺷﻪ،[!] ﻧﺨﻮﺍیم ﺑﺎ ﺟﻮ ﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﺪمش، ﻧﻤ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ، اصن ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﺎﺩ، اون ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ، حالِ درونِش ابه..ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧیم، ﺍﺯ ﺍﻧﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺰﻫﺎ ﻪ ﺩﺍﺭ ﻓﺮ ﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧم براش، ﻭﻗﺘ ﺴ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﻦ من و ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺘم ﻪ ﺑﺎﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧم. ما ﺩﺭ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺎﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧم. ﺑﺎﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﺮم. ﺑﻐﻠﺶ ﻨم، ﺗﻮ ﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﻧﺎﻩ ﻨم، ﺑﺮﺍﺵ ﺎ ﺑﺮﺰم، ﺑﺮﺍﺵ ﺰ ﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺰم ﺎ ﺑﺰم ...
2460866

دلم

دلم واسه صدات تنگ شده بزار بهت زنگ بزنم منم قول میدم حرف نزنم فقط توام قول بده صدای گریه هام اذیتت نکنه
2552958

حرفهایی که برای ی اهمیت نداشت-ندارد-و نخواهد داشت!

مهم نبود ی میشنوه یا نه... مهم این بود که من حرف میزدم! مهم نبود که واسه ی حرفام مهمه یا نه... مهم این بود که من حرف میزدم! هیچی مهم نبود... فقط مهم این بود که من محکوم به سکوت نشوم! کامنت ها ی زیر پُست بسته اس... چون مهم فقط اینه که من حرف بزنم.. مهمه که ی ناراحت نشه.. ولی مهم تر اینه که من حرف بزنم... هعیییی لایک و دیس لایکی نیس... چون مهم نیس ی حرف هایم را دوست دارد یا نه... فقط مهم این است که من حرف بزنم! من، حرف نزنم...قمباد میگیرم... افسرده تر از اکنونم میشوم.. و پایان قصه ام تلخ میشود... من حرف میزنم تا شاید قصه من خوش به پایان برسد.. فقط همین!
2198156

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم

یک شب اسباب ستم ی ره بر هم بزنم با دَم تیغ وفا گردن ماتم بزنم از سرانگشت عد چو شود تیر رها سنگ آتشزنه بر پیکره ی غم بزنم زاهدا خیره مشو چون که کُله دار شدی چون به یک آه شبی نظم تو بر هم بزنم من اگر غرق گناهم تو برو خود بنگر عشق گوید که دگر شعله بر آهم بزنم دل حسرت کش من را غم جانسوز دهند تا بدین شعر و غزل فتنه در عالم بزنم بر دو عالم نفروشم شکن زلف خمش زر و زیور جهان در کف حاتم بزنم صوفی چله نشین با دل مسکین تو بگو من غم هر دو جهان بر سر ارقم* بزنم دیگر این دغدغه و خون جگر بر که بَرم جز به هر میکده ای باده دمام بزنم من که از تیغ جف ...
2406118

باید یاد بگیرم کم حرف بشم

حرف نمیزنم حتی اگر به قیمت این تموم بشه که تمام عالم بهم بگن ح خوب نیست اوضاع خیلی ابه زودتر در بریم دختر شاد و شنگول همیشگی نیستی تو از من بدتری خوبی؟ چیزی شده؟ هیچی؟ مطمئنی؟ تو هم مثل من تابلویی از در که اومدی معلوم بود خوب نیستی و... از اون وقتی خودمو دارم کنترل می کنم شدید! دلم میخواد با همکارام حرف بزنم و بخندم با این همکار آقام که دو هفته نبود و زشته ازش نمی پرسم سفرها بی خطر ، اونم کی ی که همیشه سر بسرش میذاشتم و می خندیدیم اما قول دادم امروز حرف نزنم فقط به قدر ضرورت شاید اگه کم حرف بشم یاد بگیرم جاهای دیگه هم حرف نزنم جاهایی که به من ? ...
568808

دالی دالی با خودم

یک حال عجیب غریبی دارم قاطی . کلا دلم یک ادمیزاد میخواد که کنارم باشه و من ساعتها باهاش حرف بزنم هروقتم دلم خواست اصلا حرف نزنم ولی به نگاه کنم اصلا دودستی بچسبم بهش و قفل و زنجیر من باشه و من هروقت احساس . .ی نیست هر وقت دلم خواست حرف بزنم هر وقت دوست داشتم اصلا هر کار دوست داشتم .م ولی مطمئن باشم هست و تنها نیستم و مهم تر از همه اینکه حس نکنم که داره تحملم می کنه و من آویزونشم باهاش راحت باشم احساس آرامش کنم از بودنش از حضورش .ی که از دستم خسته نشه و کنارم با میل خودش باشه یکی که ه روقت خواستم روم بشه گوشی رو بردارم و باهاش حرف بزنم یا باهاش بزنم بیر
2776696

حرف دل

چه کنم حرف دلم را بزنم یا نزنم همرهی نیست که بیند دل پر درد و غمم دل من مخزن درد است نبینم را جز خدا نیست انیس من و اسرار دلم
1547530

آموزش های روانشناسی کودک و نوجوان

آموزش های روانشناسی کودک و نوجوانآموزش های کودک و نوجوان .:: با کودک درست رفتار کنیماگر قرار است جیغ نزنم داد نزنم کتک نزنم قهر نکنم تنبیه نکنم محروم نکنم ناسزا نگویم تهدید نکنم تحقیر نکنم او را نترسانم مقایسه نکنم مدام نصیحت نکنم گله نکنم غر نزنم متهم نکنم برچسب نزنم،،،، پس چکار کنم؟!ادامه مطلب “با کودک درست رفتار کنیم”→ویرایش | frontend edit .:: مواظب کلماتی که به ک ن می گویید، باشید؛والدین معمولاً آگاهی دقیقی از سطح شناختی کودک خود ندارند، آن را نادیده می گیرند و فکر نمی کنند که حرف هایشان تا چه اندازه می تواند روی روح و روان فرزندانشان اثر بگذارد. ...
1186394

فریاد

چگونه فریادت نزنم چرا دم از یادت نزنم در اوج تنهایی اگر زمین ویرانه شود جهان همه بیگانه شود تویی که با مایی .
481228

مادر و پدر ها، شما مقصرید!

در مدرسه جلسۀ با اولیا داشتیم. من در تیم دخترها بودم. قرار بود ازشان کلی تعریف کنم پیش مامان و بابا هایشان. همینطور قرار بود دربارۀ بعضی چیزها با مامان و باباهاشون حرف بزنم. دربارۀ یک چیزهایی هم باید حواسم میبود که اصلا حرف نزنم. یک راز بین من و دخترها بود. چند باری هم از سالن آمدم پایین و گزارش هایی از صحبتم با مامان و باباهاشون دادم و چیزهایی را هماهنگ کردیم و دوباره برگشتم بالا.زنگ اول شکوفه سر کلاس خیلی بی حوصله بود. آ. کلاس رفتم پیشش و کمی صحبت کردیم. لب هایش افتضاح شده بود. از بس کنده بودشان تیکه تیکه قرمز شده بود. «مگه قرار نداشتیم تمرین کنی حو
1448168

کتاب «نیمه پنهان ماه» چمران به روایت همسر شهید

هو الشهید یقین پیدا که مصطفی امروز اگر برود دیگر بر نمی گردد. دویدم و کلت کوچکم را برداشتم، آمدم پایین. نیتم این بود که مصطفی را بزنم. بزنم به پایش تا نرود. مصطفی در اتاق نبود. آمدم دم ستاد و همان موقع مصطفی سوار ماشین شد... *** خواندن همین کتابچه ۵۰_ ۶۰ صفحه ای برای این که متوجه بشویم که چقدر با سبک زندگی فاصله داریم کافی است. خواندن این کتاب، شریک شدن در لحظات شادی و غم دختری است که عاشق چریکی می شود که جنگ و مبارزه نتوانسته کم ترین اثری در روح پاک و لطیفش بگذارد... نیمه پنهان ماه «چمران به روایت همسر شهید» حبیبه جعفریان ...
1971898

آهنگ محسن چاوشی باز آمدم از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم

آهنگ باز آمدم از محسن چاوشی با آهنگ جدید محسن چاوشی به نام باز آمدم new mohsen chavoshi baz amadamتیزر این ترانه برای قرار داده شدشعر: مولانا ؛ آهنگسازی, تنظیم, می و مستر: محسن چاوشی آهنگ باز آمدم با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاینمن نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصرآ صدف من نیستم من در شهوار آمدمما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببینآن جا بیا ما را ببین کان جا سبکبار آمدم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2252458

به وقت سحر

آمدم سری زده باشم و بس غذا رو گازه سماور روشنه مسئولیت رو دوشمه d: باید برم پدر و صدا بزنم تا سحری بخوریم. من برم تا دیر نشده
2895498

من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی

من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی غم دیده آمدم که تو غمخوار من شوی شادم که در حریم تو افتاده بار من آیا شود ز لطف یدار من شوی
2895502

من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی

من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی غم دیده آمدم که تو غمخوار من شوی شادم که در حریم تو افتاده بار من آیا شود ز لطف یدار من شوی
623128

شما

اجازه هست که تو را شما صدا بزنم؟ برای یک دقیقه تو را خدا صدا بزنم؟ اجازه میدهی امشب ، فقط همین یک شب خودم و عشق شما را ، ما صدا بزنم؟ چه فرق میکند انگشت و چشم و پایِ شما اجازه هست که بوسه به دست و پا بزنم؟ همیشه اسم شما بینِ شعرِ من کم بود اجازه اسم شما را به واژه ها بزنم؟ تمامِ نبضِ رَگانم سُرنگ میخواهند اجازه هست به شاهرگ یکم هوا بزنم؟
1738570

اجازه

- اجازه هست؟ اجازه هست که اسم ترا صدا بزنم به عشق قبلی یک مرد پشت پا بزنم اجازه هست که عاشق شوم، که روحم را میان دست عرق کرده تو تا بزنم دوباره بچه شوم بی بهانه گریه کنم دوباره سنگ به جمع پرنده ها بزنم دوباره کنج اتاقم نشسته شعر شوم و یا نه! یک تلفن به خود شما بزنم نشسته ای و لباس عروسیت خیس است هنوز منتظری تا که زنگ را بزنم برای تو که در آغاز زندگی هستی چگونه حرف ز پایان ماجرا بزنم؟! دوباره آمده ای تا که عاشقت باشم و من اجازه ندارم عزیز جا بزنم!
1585942

روایتی از حضرت

آن وقتی که بمب منفجر شد در آن مسجدی که من بودم، از وقتی که بار اول افتادم زمین -نفهمیدم البته چه جوری شد که افتادم- تا وقتی که به کلی بی هوش شدم و بعد از چند روز به هوش آمدم، سه مرتبه ی دیگر به هوش آمدم. در این فاصله سه بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یک احساسی داشتم که آن حالات را من هیچ وقت یادم نمی رود. یکیش که حالا این جا عرض می کنم، این است؛ در یکی از این حالات احساس که من دارم می روم، یعنی دارم می میرم. احساس که مرگ در مقابل من است. کاملاً خودم را در مرز عالم برزخ مشاهده . به طور خلاصه اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، احساس که در آن حال، انسان هیچ دستاویزی به ? ...
1558840

افسوس.....

افسوس که روز تولدم رفته از یادم، من آمدم که بسوزم سوختم، آمدم که بسازم ،ساختم، آمدم که بگویم گفتم، اما چه کنم هر چه ساختم سوخت.
507218

من آمدم....

ای شلمچه من آمدم تا به وعده ی خود عمل کنم آمدم تا یاد آن روزهایی که در کنار دوستانم نوای عشق را می سرودم زنده کنم. آنهایی که اکنون همچون ستارگانی در آسمان ایران می درخشند .محسن عزیز که در آتش دشمن سوخت. میثم عزیزم که تن زخمیش در زیر شنی های تانک دشمن در آن صحرای تفتیده له شد .مهدی با وفا که چون ابوالفضل دستش جدا شد.شلمچه تو قطعه ای از بهشت هستی .تو امانتدار مردانی بزرگ هستی که از جان خود به خاطر رضای معشوق گذشتند. آفرین بر تو و دوستانت .مهران قهرمان من آمدم .آمدم تا در نقطه ی ایثارت شاهد جان فشانی دوستانم باشم. کبو تر ان خونین بالی که مظلومانه در آن تپه
2707028

رباعی :رو بزنم

اندازه ی غصه؛حرف از او بزنم بی فایده ست ناله؛ یا هو بزنم هرچند که حال گریه دارم اما باید که به اشک هم کمی رو بزنم علیرضا همتی فارسانی مهر 97 نظر بدهید
2743304

رباعی جدید : رو بزنم

اندازه ی غصه؛حرف از او بزنم بی فایده ست ناله؛ یا هو بزنم هرچند که حال گریه دارم اما باید که به اشک هم کمی رو بزنم علیرضا همتی فارسانی
2377176

تاریکی

تازگیا فقط یه دیوار میبینم که فقط سیاهیه تاریکه نوری ازش ندیده نمیشه بهش هی زل میزنم ولی چیزی نمیبینم انگار کور شدم نشستم بالای دیوار میخوام خودمو خلاص کنم اولین تیغ رو میزنم چیزی نمیشه فقط یه خط میفته دومی رو میزنم یکم زخم میشه موندم که سومی رو بزنم یا نزنم خودمو پرت کنم تو این سیاهی یا نه یه قدم میرم جلو ولی انگار یکی از پشت منو گرفته ول نمیکنه قدممو میارم عقب قلبم تند تند میزنه میترسم میشینم فقط گریه میکنم.... تا این شب روز بشه...
360824

شعر زیبای عاشقانه

کاش می شد شبی زمستانی با تو در کوچه ای قدم بزنم تو برایم غزل بخوانی و من برایت از عشق دم بزنم با منی... ترس را بران از خود؛ من از آن مردهای غیرتی ام ! یک نفر عاشقت شود کافیست تا که یک شهر را بهم بزنم! می نویسم برای عشق خودم ... برسد دست لیلی از مجنون می شود با تو قصه ای زیبا در دل قصه ها رقم بزنم گاه ویران شدن کمی خوب است من .اب تو و نگاه تو ام می توانم ز بس که ویرانم، طعنه ای هم به ارگ بم بزنم مقتدر تر ز شخص نادر شاه، عالمی را بدست میگیرم بتوانم اگر که قلب تو را هم به نام خودِ خودم بزنم ای بحق حسین باشد که . آ.ش به هم برسیم نذر امس
508132

پیامک تبریک ولادت . زمان

پیامک تبریک ولادت . زمان اس ام اس نیمه شعبان جدید ای مهربان،با چشم گریان آمدم نیمه شبِ نیمه ی شعبان آمدم شرمنده از جرم و پشیمان آمدم سوی تو با اُمید غفران آمدم مرا ببخش،ای ربّ عالمین تو را قسم به غربت حسین ادامه مطلب
1504624

نماندن-1

نه که این خزعبلات ارزش بازگفتن داشته باشد. این از آن می نویسم که بعدها بدانم چرا و چگونه، این گونه شد. ی را ملامت نکنم، دنبال مقصر نگردم و غر نزنم. فرزندان احتمالی ام اگر سوالی پرسیدند، چون حوصله ی جواب دادن ندارم، لینکی بهشان بدهم و سکوت پیشه کنم و چایم را بخورم. یا مثلاً بستنی ام را لیس بزنم. سال 1387 بود، ترم های آ لیسانس بودم. تهران بودم و برای ارشد هم، کم ش، بگویی نگویی، می خواندم. تفریحم این شده بود بروم در سایت های های خارجی چرخ بزنم ببینم چه خبر است. زمستان بود. می دانستم درب شمالی گلاسکو (احتمالاً همین که دانش آموخته اش است) به علت بارش سنگی? ...
2367942

خدایا میدونم حواست هست.

دوست دارم برم بالای ص ه، زار بزنم زار بزنم زار بزنم .یکی بیاد بالا سرم بگه چته دختر ؟! بگم از بدی دنیا و آدم هاش دلم گرفته... از اینکه این همه و شرارت پر شده تو دنیا ولی من هیچ کاری از دستم برنمیاد. و دوباره زار بزنم زار بزنم زار بزنم..آ شم دوست دارم از ص ه بپرم پایین. واقعا دوست دارم! !!
2105638

قول ماهانه1

یه متن خوندم در مورد اینکه بیاییم و هر ماه به خودمان قول بدهیم که یک صفت خوب در خودمان نهادینه کنیم، به جای کلی قول که اول سال به خودمان می دهیم ولی آ سال می بینیم کلی شان عملی نشدند. من برای این ماه تصیمیم گرفتم، کمتر صحبت کنم. بی دلیل حرف نزنم. به جا درست حرف بزنم و البته مختصر و مفید.
1827344

چهار صبح

دچار درجاتی از افسردگی شدم..واقعا متاسفم که تو بیست سالگی همچین اتفاقی برام افتاده..میدونید به این فکر میکنم که هیچ چیز تا وقتی که نخوام عوض نمیشه..ولی خب نمیخوام که بخوام..شایدم چند درصدی بخوام ولی نمیدونم به چه شکلی در بیاد راضیم..در واقع هیچی منو سر ذوق نمیاره..فکر میکنم چون خیلی خیلی بیکارم حالم بده..ولی خب حوصله هیچ کاری رو هم ندارم..دلم میخواد جیغ بزنم..باید برم شهربازی یا بالای یه کوه..هیچ کدوم رو نمیتونم.. دلم میخواد گوشیم رو چند وقت خاموش کنم بندازم زیر تخت..حالم از محتویاتش بهم میخوره..ولی نمیتونم..میخوام چند وقت حرف نزنم..نه که الان خیلی حرف بزنم. ...
906336

گریز از گوشی !

هفته ای که گذشت حواسم بود که هر بار که حرف میزنم آروم و شمرده شمرده حرف بزنم ، وسط حرف .ی حرف نزنم و خوب گوش بدم .این هفته برنامه جدیدی دارم که اسمش را گذاشتم " گریز از گوشی " و قراره سرک کشیدن توی گوشی را مدیریت کنم ، مخصوصا وقتی که رفتم جایی و به جای اینکه حرف بزنم و معا. کنم سرم را می کنم توی گوشی ، یا وقت هایی که سین هست ، چون تازگی ها صداش در اومده که اون تو چه خبره ؟؟ برنامه اینجوریه که هر دو ساعت یا سه ساعت یکبار حق داشته باشم تلگرامم را چک کنم و پیغام هام رو بخونم و جواب بدم بعدش گوشی را ببرم بذارم توی اتاق یا جایی که جلوی چشمم نباشه . شما نمی دونید من چه ل...
1704832

آهنگ محسن چاوشی – من نور پاکم ای پسر

آهنگ محسن چاوشی – من نور پاکم ای پسر آهنگ جدید محسن چاوشی – من نور پاکم ای پسر new by mohsen chavoshi – baz amadam برای آهنگ من نور پاکم محسن چاوشی اینجا کلیک کنید متن آهنگ باز آمدم محسن چاوشی من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر آ صدف من نیستم من دُر شهوار آمدم ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آنجا بیا ما را ببین کانجا سبک بار آمدم از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم من گوهر کانی بودم کاین جا به بار آمدم یارم به بازار آمدست چالاک و هوشیار آمدست ورنه به بازارم چه کار وی را طلبکار آمدم
141522

چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی

چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی لیک ترسم که بدوزد نظر از روی توام زین سبب خلق جهانند مرید سخنم که ریاضت کش محراب دو ابروی توام "سعدی" ----------------------------------------- متن کامل شعر: روزگاری ست که سودازده روی توام خوابگه نیست مگر خاک سر کوی توام به دو چشم تو که شوریده تر از بخت منست که به روی تو من آشفته تر از موی توام نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت محرمی نیست که آرد خبری سوی توام چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی لیک ترسم که بدوزد نظر از روی تو
378214

موجودات عجیبی به نام ...

به نام خدا خب راستش یکم سخته حرف زدن در موردش یا شایدم بشه گفت خیلی ستخه. اگه به من بگن از بین ۳ لیتر اسید و این موضوع کدوم رو انتخاب میکنی بدون شک میگم ۳ لیتر که بچه بازیه حاضرم توی وان اسید . کنم ولی در این مورد حرفی نزنم.الانم اگه دارم حرفی میزنم بار خاطر اینه که یکی از .اشون اینجا وایساده و داره بهم فشار میاره که در موردش حرف بزنم..اشون؟!کلمه ایهام داره ولی کلا ۲ جا کاربرد داره یکیش توی بحث مواد هست که فک میکنم عقلانی نباشه که یه مواد به من فشار بیاره که درموردش حرف بزنم مگر در مواقعی. ادامه مطلب
1503676

قطعه «آمدم ای شاه، پناهم بده» با صدای کریمخانی

قطعه «آمدم ای شاه، پناهم بده» با صدای کریمخانیآمده ام، آمدم ای شاه پناهم بدهخط امانی ز گناهم بدهای حرمت ملجا درماندگاندور مران از در و راهم بدهلایق وصل تو که من نیستماذن به یک لحظه نگاهم بده رضاجان
2707174

آهنگ میثاق راد من آمدم

آهنگ جدید میثاق راد به نام من آمدم آهنگ میثاق راد به نام من آمدم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده من آمدم با صدای میثاق راد از شب صدا new misagh rad – man amadam متن آهنگ میثاق راد من آمدم دیدمش از راه دور آرام میزد او قدمبا نگاهش از سرم رفت کل روزای بدتموی مشکی شال قرمز وای چه کارا میکندبوی عطرش در هوا دیدمش از راه دور آرام میزد او قدمبا نگاهش از سرم رفت کل روزای بدتموی مشکی شال قرمز وای چه کارا میکندبوی عطرش در هوا میثاق راد من آمدم آهنگ جدید,man amadam,من آمدم, آهنگ من آمدم, آهنگ میثاق راد, آهنگ میثاق راد به نام من آم? ...
2929372

فریدونی

امیدوارم فردا این موقع تو سرم نزنم که چرا به جای جنین ، ایمونو خوندم امیدوارم که جنین به خیر بشه یعنی دعا میکنم من فقط می تونم تلاش کنم که دیگه فردا گند نزنم همین
614816

پست اول

بسم الله الرحمن الرحیم آمدم بنویسم، گفتم فعلا بروم نخود لوبیا را بار بگذارم که برای آش دیر نشود، آمدم بنویسم گفتم فعلا تا علی خواب است بروم دستشویی را بشویم،آمدم بنویسم که سبزی ها وقتشان بود از آب بگیرمشان ،آمدم بنویسم که همسرم زنگ زد و خواست فلان چیز را از سر رسیدش ببینم و حساب کنم برایش،آمدم بنویسم که علی از خواب بیدار شد و علی که بیدار باشد یعنی من تمام برای او باشم . این پست اگر چه انگیزه زیادی پشتش نهفته اما شاید آ.ین پست باشد اگر من باز بخواهم راه قبل را پیش بروم ،اما فعلا تصمیم ندارم همه اموراتم مرتب باشد و بعد بیایم اینجا، اینطور است که می تو...

آمدم د ر بزنم د ر نزنم می میرم